Pracovní list pro děti 6 – 12 let
Josef Lada (1887-1957), jeden z nejznámějších českých malířů, kreslířů a spisovatelů. Karikaturista, ilustrátor mnoha pohádek
i knih pro dospělé (mj. Osudů dobrého vojáka Švejka), autor slavného Mikeše, Kmotry lišky, mnoha hastrmanů a také
idylických pohledů na českou venkovskou krajinu. Josef Lada pocházející z rodiny ševce čerpal řadu námětů svých obrazů ze
vzpomínek na dětství prožité ve středočeských Hrusicích. Ve výtvarné tvorbě byl samoukem, postupně si vyvinul osobitý styl s
typickou pevnou linkou, zjednodušenými tvary, jasně ohraničenými barevnými plochami a promyšlenou kompozicí. Vytvořil asi
400 obrazů a 15 tisíc ilustrací – karlovarská výstava představuje průřez celoživotním dílem s důrazem na volnou tvorbu.
Určitě znáš knihy Josefa Lady. Napiš názvy alespoň dvou z nich:
Kolik fajfek napočítáš na obraze Hospoda u Sejků?
Do rámečku vpravo si tužkou nakresli svého hastrmana.
Nezapomeň vymyslet a připsat jeho jméno:
Pomocí kolika druhů „dopravních prostředků“ se báby
přemisťují k čertům na obraze Spěchající dav:
3
5
7
Jednu z uvedených knih Josef Lada nenapsal, ale
ilustroval ji. Zakroužkuj její název:
Kocour
Mikeš
Nezbedné
pohádky
Osudy dobrého
vojáka Švejka
Najdi a označ pět rozdílů na obrázcích (Rozpustilá zvířátka):
--------------------------------------------------------------------------Vyplň celý pracovní list i tyto osobní údaje. Tři autoři správně doplněných listů budou vylosováni a
získají volnou vstupenku na besedu s vnukem Josefa Lady – uskuteční se v galerii v lednu 2013.
Jméno a příjmení ………………………………
Věk………..
E-mail ………………………………….
Download

Pracovní list pro děti 6 – 12 let