Najdi v textu věcné chyby, podtrhni je a text oprav tak, aby byl
správně.
(Pracuj s učebnicí na straně 3 - 4.)
Peníze vydává tatínek, dozor nad jejich vydáváním má maminka. Jsou
prostředkem, kterým denně platíme za zboží, tím zajišťujeme jejich
mačkání. Hotovostní peníze jsou mince a bankovky, které jsou tištěny
na kancelářském papíře. V České republice platíme tanzanským
šilinkem.
______________________________________________________
Vytvoř z písmen slova, která mají vztah k bankovkám. Napiš je
a vysvětli, co znamenají.
LADTLĚPAE
AVDZOONK
IKMERXTOT
EMCIUORNE
Download

Pracovní list