jméno: ……………………………………
OSOBNÍ ZÁJMENA
Anglický jazyk – 8.ročník – Mgr. Iva Jakubcová
1.Doplň do tabulky správná osobní zájmena:
JÁ TY ON ONA ONO MY VY ONI
WE
THEY HE
YOU IT I SHE
YOU
2.Zakroužkuj vždy jednu správnou možnost:
they
Peter and Paul
pencil
girl
students
he
cat
it
teddy
Jane
boy
Ann and Clara
3. Vyhledej ve čtyřsměrce všechna osobní zájmena, vypiš je na linky a napiš jejich český
překlad:
a
t
h
e
y
h
e
h
s
p
e
w
g
p
i
u
e
x
o
t
n
y
o
u
l
………………………......................................
…………………………………………………..…….
…………………….………………………………..…..
………………………………………………………..….
4. Doplň osobní zájmena I / YOU / HE / SHE / IT / WE / THEY:
The mouse is under the table.
………………… is under the table.
David is at school.
………….. is at school.
Ann is my friend.
……… is my friend.
Sue and Bob like vegetables.
………………….. like vegetables.
Tom and I are happy.
…………………… are happy.
The boy is clever.
……………. Is clever.
5. Vyber si jednu větu ze
cvičení 4 a nakresli ji:
6. Do každého sloupečku jedno slovo nepatří – vyškrtni ho:
PIG
MILK
BOOK
POTATO
COW
TOMATO
FIVE
PEA
SHEEP
TEA
ELEVEN
PUMPKIN
HORSE
COFFEE
ZERO
CARROT
MELON
COCOA
ONE
LION
RED
BIG
AND
SUN
YOU
HAPPY
HE
ROLL
GREEN
CLEVER
SHE
MOON
PINK
OLD
IT
STARS
BROWN
PEN
THEY
SKY
7. Vylušti a namaluj:
sun
forest
doll
Prameny:
L. Vintrová – Můj první školní slovník anglicko-český, česko-anglický, Fraus 2008
Download

JÁ TY ON ONA ONO MY VY ONI