Změny skupenství výsledky
1. Vyhledej v Tabulkách teplotu tuhnutí:
voda
0 C
rtuť
- 38,8 C
hliník
660 C
led
0 C
železa
1 540 C
2. Vyhledej v Tabulkách teplotu varu:
voda
100 C
ethanol
78,3 C
toluen
111 C
zinek
907 C
zlato
2 810 C
3. Napiš, v jakém skupenství jsou látky:
chlor při teplotě 0 C
plynný
dusík při teplotě - 200 C
kapalný
olovo při teplotě 1 500 C
kapalný
stříbro při teplotě 1 000 C
kapalné
vzduch při teplotě - 200 C
kapalný
zlato při teplotě 800 C
pevné
4. Můžeme roztavit kousek železa v měděné misce?
tt (železa)= 1 540 C
tt (mědi)= 1085 C
ne
5. Vyhledej v Tabulkách skupenské teplo tání:
led
334
stříbro
111
ethanol
351
6. Vyhledej v Tabulkách skupenské teplo varu:
voda
2 260
1
7. Napiš fyzikální význam skupenského tepla varu:
Skupenské teplo varu je teplo, které potřebuje 1 kg vařící kapaliny na vypaření.
8. Napiš fyzikální význam skupenského tepla tání:
Skupenské teplo tání je teplo, které potřebuje 1 kg tající pevné látky na zkapalnění.
9. Na roztání
vypařil 1
1 kg
kg
ledu při teplotě tání je potřeba
334 kJ tepla. Aby se
vody při 100 C, musíme dodat teplo o velikosti
2 260 kJ.
10. Napiš příklad látky, která sublimuje:
led, jód
11. Zakroužkuj, která látka se dřív vypaří:
1dcl ethanolu nebo 1 dcl vody
1 kg oleje nebo 1 kg vody
12. Jak se jmenují látky, které se snadno vypařují?
těkavé
13.
S U B L
K A
I M A C
B E
M O
T Ě K
T E P
O
L
A
L
B
E
V
O
J
T E P
J I N
S
K
P
E
N
S
K
É
T
E
P
L
O
K L O
A Ž D É
A L N Ě N Í
Z Í N
N Í H
U L A
A
M
Á R A
O
V A T K A
2
3
Download

Změny skupenství výsledky