Matematický seminář TAKTIK
Soutěž pro žáky 2. až 9. ročníku ZŠ a odpovídajících tříd osmiletých gymnázií.
Závazná přihláška (odevzdej do 8. 10. 2014 Evě Holé
s účastnickým poplatkem)
Zapojit se mohou jednotlivci nebo soutěžní týmy (dvojice či trojice).
Každých 6 týdnů (4x do roka) dostanou soutěžní týmy pětici matematických
příkladů, Mosty, test IQ a SUDOKU. Na vypracování úloh má tým jeden měsíc. Své
řešení pak odešle poštou. Obratem dostane opravené a vyhodnocené úlohy. Ve
hře jsou také tzv. Žolík a Taktický trojúhelník.
Od loňského roku lze odpovědi zasílat i elektronicky!
Způsob zapojení: jednotlivec / dvojice / trojice (zakroužkuj)
Bližší informace na www.seminar-taktik.cz a na nástěnce ve škole
Jméno a příjmení: ________________________________ Třída: __________
Poplatky za zúčastněné žáky podle způsobu zapojení
Jméno a příjmení: ________________________________ Třída: __________
jednotlivec - 210,dvojice - 135,- na jednoho žáka (270,- za celý tým)
trojice - 120,- Kč na žáka (360,- za celý tým)
Matematický seminář TAKTIK
Soutěž pro žáky 2. až 9. ročníku ZŠ a odpovídajících tříd osmiletých gymnázií.
Jméno a příjmení: ________________________________ Třída: __________
_______________________
podpis rodičů
Závazná přihláška (odevzdej do 8. 10. 2014 Evě Holé
s účastnickým poplatkem)
Zapojit se mohou jednotlivci nebo soutěžní týmy (dvojice či trojice).
Každých 6 týdnů (4x do roka) dostanou soutěžní týmy pětici matematických
příkladů, Mosty, test IQ a SUDOKU. Na vypracování úloh má tým jeden měsíc. Své
řešení pak odešle poštou. Obratem dostane opravené a vyhodnocené úlohy. Ve
hře jsou také tzv. Žolík a Taktický trojúhelník.
Od loňského roku lze odpovědi zasílat i elektronicky!
Způsob zapojení: jednotlivec / dvojice / trojice (zakroužkuj)
Bližší informace na www.seminar-taktik.cz a na nástěnce ve škole
Jméno a příjmení: ________________________________ Třída: __________
Poplatky za zúčastněné žáky podle způsobu zapojení
Jméno a příjmení: ________________________________ Třída: __________
jednotlivec - 210,dvojice - 135,- na jednoho žáka (270,- za celý tým)
trojice - 120,- Kč na žáka (360,- za celý tým)
Jméno a příjmení: ________________________________ Třída: __________
_______________________
podpis rodičů
Matematický seminář TAKTIK
Soutěž pro žáky 2. až 9. ročníku ZŠ a odpovídajících tříd osmiletých gymnázií.
Závazná přihláška (odevzdej do 8. 10. 2014 Evě Holé
s účastnickým poplatkem)
Zapojit se mohou jednotlivci nebo soutěžní týmy (dvojice či trojice).
Každých 6 týdnů (4x do roka) dostanou soutěžní týmy pětici matematických
příkladů, Mosty, test IQ a SUDOKU. Na vypracování úloh má tým jeden měsíc. Své
řešení pak odešle poštou. Obratem dostane opravené a vyhodnocené úlohy. Ve
hře jsou také tzv. Žolík a Taktický trojúhelník.
Od loňského roku lze odpovědi zasílat i elektronicky!
Způsob zapojení: jednotlivec / dvojice / trojice (zakroužkuj)
Bližší informace na www.seminar-taktik.cz a na nástěnce ve škole
Jméno a příjmení: ________________________________ Třída: __________
Poplatky za zúčastněné žáky podle způsobu zapojení
Jméno a příjmení: ________________________________ Třída: __________
jednotlivec - 210,dvojice - 135,- na jednoho žáka (270,- za celý tým)
trojice - 120,- Kč na žáka (360,- za celý tým)
Matematický seminář TAKTIK
Soutěž pro žáky 2. až 9. ročníku ZŠ a odpovídajících tříd osmiletých gymnázií.
Jméno a příjmení: ________________________________ Třída: __________
_______________________
podpis rodičů
Závazná přihláška (odevzdej do 8. 10. 2014 Evě Holé
s účastnickým poplatkem)
Zapojit se mohou jednotlivci nebo soutěžní týmy (dvojice či trojice).
Každých 6 týdnů (4x do roka) dostanou soutěžní týmy pětici matematických
příkladů, Mosty, test IQ a SUDOKU. Na vypracování úloh má tým jeden měsíc. Své
řešení pak odešle poštou. Obratem dostane opravené a vyhodnocené úlohy. Ve
hře jsou také tzv. Žolík a Taktický trojúhelník.
Od loňského roku lze odpovědi zasílat i elektronicky!
Způsob zapojení: jednotlivec / dvojice / trojice (zakroužkuj)
Bližší informace na www.seminar-taktik.cz a na nástěnce ve škole
Jméno a příjmení: ________________________________ Třída: __________
Poplatky za zúčastněné žáky podle způsobu zapojení
Jméno a příjmení: ________________________________ Třída: __________
jednotlivec - 210,dvojice - 135,- na jednoho žáka (270,- za celý tým)
trojice - 120,- Kč na žáka (360,- za celý tým)
Jméno a příjmení: ________________________________ Třída: __________
_______________________
podpis rodičů
Download

Matematický seminář TAKTIK Matematický seminář TAKTIK