seznam příkladů
1
Principy DPH
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Změna zdaňovacího období . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Změna snížené sazby daně a vyúčtování 2011/2012 . . . . . . . . . . . . . . . .
Záloha se sníženou sazbou daně a zúčtování 2011/2012 . . . . . . . . . . . . . Záloha v r. 2011 na reverse charge v r. 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specifikace pojmů pro účely zákona o DPH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 Podmínka soustavnosti pro ekonomickou činnost . . . . . . . . . . . . . . . . . Pojem ekonomická činnost pro obrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Příjmy ze zaměstnání a ekonomická činnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Příjmy z pronájmu a ekonomická činnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Osvobozená plnění a povinnost se registrovat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Subjekty veřejné správy jako osoby povinné k dani . . . . . . . . . . . . . . . . .
Doplňková činnost uskutečňovaná příležitostně . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prodej DrHM a obrat pro registraci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prodej DNM a obrat pro registraci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Daňová evidence a výše obratu pro registraci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Systém paušálních výdajů a obrat pro registraci . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nová registrace a volba zdaňovacího období . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vznik provozovny a povinnost se registrovat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Přeměna společnosti a registrace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pořízení nového dopravního prostředku a registrace . . . . . . . . . . . . . . . Možnost registrace jsou-li jen plnění osvobozená . . . . . . . . . . . . . . . . . Vznik skupiny a místní příslušnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Optimalizace DPH u skupiny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Výše obratu u sdružení pro registraci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Povinná registrace při vzniku u sdružení pro neplátce . . . . . . . . . . . . . . .
Dodatečný nárok na odpočet daně při registraci . . . . . . . . . . . . . . . . . . Daňová evidence a nárok při nové registraci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Účetnictví a nárok při nové registraci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zrušení registrace a vracení DPH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1 3.2 3.3 3.4 Finanční bonus za r. 2010 a r. 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Přefakturace poplatků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Přefakturace při správě domů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Přefakturace podle Informace MF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
3
8
Plátce
Zdanitelná plnění
20
23
23
24
24
30
30
31
32
32
33
35
36
36
37
37
38
38
39
40
40
42
43
44
45
46
47
47
48
50
51
52
52
Seznam příkladů
3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23 3.24 3.25 3.26 3.27 3.28 3.29 3.30 3.31 3.32 3.33 3.34 3.35 3.36 3.37 Dodání zboží a splátkový prodej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poskytnutí reklamních předmětů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poskytnutí reklamních vzorků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Použití pro neekonomickou činnost – dar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Použití pro neekonomickou činnost – dar poskytnutý FO . . . . . . . . . . . . .
Pojem obchodní majetek pro DPH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Majetkový vklad a zdanitelné plnění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ručení u majetkových vkladů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zdanitelné plnění u vratných obalů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vrácení vratného obalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Základ daně u finančního leasingu (povinnost odkupu) . . . . . . . . . . . . . .
Odstupné jako zdanitelné plnění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prodej emisních povolenek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postoupení pohledávek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Neekonomická činnost – služby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Přijatá a poskytnutá záloha a vliv na DPH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Záloha na náhradu škody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kauce a záloha na osvobozené plnění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plátce nevede účetnictví a inkaso zálohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DUZP a dodací podmínky u dodání zboží . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DUZP převzetím zboží . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DUZP u převodu nemovitostí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DUZP u finančního leasingu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DUZP a vyřazení majetku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DUZP u služeb, den vystavení daňového dokladu . . . . . . . . . . . . . . . . . DUZP u smlouvy o dílo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DUZP u nájemní smlouvy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Osvobozený nájem a poslední den kalendářního roku . . . . . . . . . . . . . . . Typy leasingu pro DPH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Leasing a splátkový kalendář . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opakovaná plnění a DUZP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nové tuzemské reverse charge 2011/2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stavebně-montážní práce pro neplátce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 Přeúčtování osvobozeného plnění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Osvobozená finanční plnění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Koeficient krácení a příležitostné finanční služby . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Přijaté zdanitelné plnění pro osvobozená plnění . . . . . . . . . . . . . . . . . . Osvobozené plnění a postoupení pohledávky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Osvobozené finanční služby související . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Časový test pro osvobození převodu nemovitostí . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nová kolaudace a časový test pro osvobození . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Osvobozená plnění
Seznam příkladů
53
54
54
55
55
55
56
56
57
57
57
59
59
60
60
62
63
63
63
64
64
65
65
65
66
66
67
67
67
68
68
69
70
73
74
74
74
75
75
76
76
9
4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 Převod pozemků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Možnost zdanění pronájmu pro plátce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Krátkodobý pronájem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Osvobození jazykových kurzů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Služby sociální a osvobození od daně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Osvobození a narušení hospodářské soutěže . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prodej OA, u kterého byl zákaz nároku na odpočet DPH . . . . . . . . . . . . . Nárok na odpočet DPH a vývoz zboží . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 5.16 5.17 5.18 5.19 5.20 5.21 5.22 5.23 Vedlejší náklady součástí základu daně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Další vedlejší náklady v základu daně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Základ daně pro zaměstnance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Služby pro zaměstnance a základ daně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Celková cena a propočet základů daně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Cena obvyklá u spojených osob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Osvobozené plnění a cena obvyklá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Sleva poskytnutá k DUZP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Dotace a základ daně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Finanční bonus a skonto v základu daně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Výpočet výše daně „zdola“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Výpočet výše daně „shora“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Zaokrouhlování výše daně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Výše daně při zúčtování zdaněné zálohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Vrácení zdaněné zálohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Zúčtování zálohy se sníženou sazbou daně z r. 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Promítnutí opravy základu daně v daném zdaňovacím období . . . . . . . . . . 96
Zvýšení základu daně a zdaňovací období . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Oprava základu daně pro neplátce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Povinnost opravy základu daně u příjemce plnění . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Oprava základu daně 2011/2012 k plnění se sníženou sazbou . . . . . . . . . . 98
Finanční bonus k více původním plněním . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Oprava základu daně u finančního leasingu (povinný odkup) . . . . . . . . . 100
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 Stanovení sazby daně u zdanitelného plnění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Závazné posouzení sazby daně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Určení sazby daně u souboru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vyúčtování vč. záloh 2011/2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sazba daně podle přílohy č. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Různé zboží a služby a určení sazby daně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Služby a sazba daně podle přílohy č. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sazba daně u sběru a přepravy komunálního odpadu . . . . . . . . . . . . . . 5
6
10
77
77
77
78
79
79
80
81
Základ daně
Sazba daně
102
103
104
104
106
106
107
107
Seznam příkladů
6.9 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14 6.15 6.16 6.17 6.18 6.19 6.20 6.21 6.22 6.23 6.24 Oprava sazby daně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Změna podmínek a časový test u opravy sazeb daně . . . . . . . . . . . . . . .
Nárok u dokladů s chybnou sazbou daně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Součást bytového domu a sazba daně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Příslušenství rodinného domu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jiné části rodinného domu a sazba daně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Příslušenství sociálního bytu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charakter stavebně-montážních prací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plnění hlavní a vedlejší a sazba daně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sazba daně u SMP – změna dokončené stavby . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sazba daně u konkrétních oprav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Základní sazba daně u SMP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Související služby zdaněné základní sazbou daně . . . . . . . . . . . . . . . . .
Typy vedlejších plnění u SMP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pronájem pozemku a poskytnutí práva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pronájem vč. příslušenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14 7.15 7.16 7.17 7.18 7.19 7.20 7.21 7.22 7.23 7.24 7.25 Obecné podmínky nároku na odpočet daně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pravidla pro nárok v částečné výši . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Náležitosti DD a nárok na odpočet daně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Existence DD a nárok na odpočet daně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Časový test tří let pro nárok na odpočet daně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Možnost nároku prostřednictvím dodatečného přiznání . . . . . . . . . . . . Povinnost podat DDP u dodatečných přijatých DD . . . . . . . . . . . . . . . Zákaz nároku u vybraných plnění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Typy krácení v částečné výši . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Varianty krácení v poměrné výši do 31. 3. 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nový model krácení v poměrné výši . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Korekce uplatněného poměrného koeficientu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Použití zálohového kráceného koeficientu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Struktura kráceného koeficientu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plnění nezařazená do jmenovatele kráceného koeficientu . . . . . . . . . . . .
Použití podmíněného kráceného koeficientu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Výpočet ročního kráceného koeficientu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nárok v částečné výši podle kombinovaného koeficientu . . . . . . . . . . . . Korekce poměrného koeficientu v tříletém časovém testu . . . . . . . . . . . .
Varianty úpravy odpočtu od 1. 4. 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Časový test u úpravy odpočtu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Korekce v kalendářním roce přijetí zdanitelného plnění . . . . . . . . . . . . . Zohlednění části kalendářního roku při korekci . . . . . . . . . . . . . . . . . Aplikace konečného koeficientu při dodání zboží . . . . . . . . . . . . . . . . .
Krácení při vlastní činnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Nárok na odpočet daně
Seznam příkladů
108
108
109
111
112
112
113
114
114
115
115
115
116
116
117
117
120
121
121
122
122
123
123
124
126
129
130
130
132
133
133
134
134
135
137
139
140
140
140
141
142
11
8
Právo a DPH
8.1 8.2 8.3 8.4 Vliv částky daňové opravné položky vč. DPH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Časové podmínky opravy daně u Insolvence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inkaso po insolvenci a vrácení DPH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zajištění daně z přidané hodnoty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10 9.11 9.12 9.13 9.14 9.15 9.16 9.17 9.18 9.19 9.20 9.21 9.22 9.23 9.24 9.25 9.26 9.27 9.28 9.29 9.30 9.31 9.32 9.33 9.34 Identifikace příjemce u dodání zboží . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Místo plnění u dodání zboží . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pohyb zboží v EU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . „Ne“osvobozené dodání zboží do JČS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nárok na odpočet u dodání zboží v EU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Povinnosti u dodání zboží . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prokázání osvobození u dodání zboží . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jiné důkazní prostředky u dodání zboží do EU . . . . . . . . . . . . . . . . . . Okamžik povinnosti přiznat plnění – dodání zboží . . . . . . . . . . . . . . . .
Vystavení dokladu u dodání zboží . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DUZP u neosvobozeného dodání zboží v EU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Náležitosti DD u dodání zboží . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oprava základu daně u dodání zboží v EU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cizí měna u opravy základu daně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pořízení zboží z JČS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pohyb zboží v EU při pořízení zboží . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nárok na odpočet daně při pořízení zboží . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prokázání nároku jiným způsobem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Osvobození při pořízení zboží z EU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Osvobození od cla a osvobození od daně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Povinnost přiznat daň při pořízení zboží . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Určení okamžiku přiznat daň – pořízení zboží . . . . . . . . . . . . . . . . . . Okamžik přiznat daň, není-li doklad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sazba daně u pořízení zboží . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oprava základu daně při pořízení zboží . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zasílání zboží do tuzemska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Povinnost registrace osoby povinné při zasílání zboží do ČR . . . . . . . . . . Zasílání zboží do JČS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dodání nového dopravního prostředku do JČS . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Standardní pořízení zboží – OA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pořízení nového dopravního prostředku z EU . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Neplátce si pořizuje nový dopravní prostředek z EU . . . . . . . . . . . . . . . Povinnost podat daňové přiznání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Třístranný obchod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
12
Zboží v EU
147
149
150
151
157
157
157
158
158
159
159
160
160
160
161
161
162
162
163
164
164
165
165
165
166
167
167
167
168
171
171
171
172
173
174
174
174
177
Seznam příkladů
10 Služby v EU (a třetí země)
10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.12 10.13 10.14 10.15 10.16 10.17 10.18 10.19 10.20 10.21 10.22 10.23 10.24 10.25 10.26 10.27 10.28 10.29 Existence provozoven v EU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Přijetí služby osobou povinnou k dani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pozice zahraniční osoby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Provozovna pro DPH nebo pro ZDP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Znaky pro vznik provozovny v ČR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Přenos poskytované služby do EU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pozice příjemce při poskytování služeb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Služba poskytnuta provozovnou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reverse charge u služeb do ČR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Příjemcem služeb je neplátce v EU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Příjemcem služeb je neplátce v ČR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poskytnutí ubytovacích služeb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Typ služby u nemovitostí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poskytnutí stavebních prací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Přeprava osob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Místo plnění u školící akce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konání veletrhu a služby související . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Příjemcem služeb je neplátce v EU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pronájem movité věci a krátkodobý pronájem OA . . . . . . . . . . . . . . . . Zprostředkování pro neplátce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oceňování movité věci (oprava OA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oprava OA pro neplátce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Principy pro přenos daňové povinnosti u služeb . . . . . . . . . . . . . . . . . Povinnost přiznat plnění u přenosu služeb do JČS . . . . . . . . . . . . . . . . Náležitosti daňového dokladu u přenosu služeb do JČS . . . . . . . . . . . . . Povinnost přiznat daň u příjemce služby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Záloha a povinnost přiznat daň . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Výše daně u přijetí služby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Povinnost osoby povinné k registraci při přijetí služby z EU . . . . . . . . . . 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 11.9 11.10 11.11 Propouštění zboží do volného oběhu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Režim tranzit při dovozu zboží . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Režim dočasného propuštění a výše daně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Základ daně při dovozu zboží . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elektronický doklad při dovozu zboží . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Den D při vývozu zboží . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zdaňovací období při osvobozeném vývozu zboží . . . . . . . . . . . . . . . . Doklady pro vývoz zboží . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prokázání osvobození jinými důkazními prostředky . . . . . . . . . . . . . . . Nárok na odpočet DPH při vývozu zboží . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Přenos služeb do třetí země . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Třetí země
Seznam příkladů
181
182
182
183
183
185
186
186
186
187
187
188
189
189
190
190
190
191
191
192
192
192
193
194
194
196
196
197
198
202
202
202
204
204
205
206
206
206
207
208
13
11.12 11.13 11.14 11.15 11.16 11.17 11.18 11.19 11.20 11.21 11.22 11.23 Pronájem OA do třetí země . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Místo plnění podle skutečného místa využití služby . . . . . . . . . . . . . . . Osvobozený vývoz služeb do třetí země . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Osvobození souvisejících služeb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nárok na odpočet daně a osvobození služeb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Povinnost přiznat osvobozené plnění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Záloha na osvobozené plnění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Přijetí služby ze třetí země . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Výše daně u přijetí služby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oprava základu daně u přijaté služby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Povinná registrace osoby povinné u přijetí služby ze třetí země . . . . . . . . Nárok na vrácení DPH u projektů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9 12.10 12.11 Záznamní evidence při použití daňové evidence pro ZDP . . . . . . . . . . . .
Poskytnutá záloha „fyzickou“ osobou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inkaso zálohy FO a právo volby pro DPH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Použití paušálních výdajů a záznamní evidence . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Příjmy z pronájmu a evidence pro účely DPH . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fyzická osoba a daňový doklad na přijatou zálohu . . . . . . . . . . . . . . . . Určení výše daně na zjednodušeném daňovém dokladu . . . . . . . . . . . . . Možnost vystavit souhrnný daňový doklad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Splátkový kalendář . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vystavení platebního kalendáře . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aplikace kurzu podle účetnictví . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 13 Evidence
209
209
210
210
210
211
211
212
213
213
214
216
219
220
220
221
221
223
225
225
225
226
227
Daňové přiznání
13.1 Daňové přiznání – plátce vede daňovou evidenci pro ZDP . . . . . . . . . . . 235
13.2 Daňové přiznání – plátce vede účetnictví . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
13.3 Daňové přiznání – korekce koeficientů v posledním zdaňovacím období . . . 247
14
Seznam příkladů
Download

seznam příkladů