Stavební poradna Ing. Tomáše Fendrycha
Sazebník cen pro stavební poradenství
a)
dle jednotlivých poradenských úkonů:
Činnost
Cena
Poznámka
Odborná pomoc při koupi bytu nebo domu
Společné stanovení cíle a strategie koupě bytu
1 000,-
Účast při prohlídce nemovitosti
1 000,-
Vytipování rizik a závad, požadavky na předložení
dokladů
Záznam z prohlídky, formulace požadavků na
slevu z ceny
Podíl na skutečně dosažené slevě z kupní ceny
nemovitosti
1 000,-
Dům: každá
další
jednotka=+20%
1 000,10% minus cena
ostatních služeb
Pomoc při vyhledání nemovitosti
b)
Stanovení přesných kritérií a zadání
1 000,-
Vyhledání a předložení nabídek odpovídajících
zadání
První kontakt s majitelem nebo
zprostředkovatelem
300,-/ ks
200,-/ks
dle hodinových zúčtovacích sazeb
– Pomocné a administrativní práce 248,- Kč/hod
– Činnost technika
378,- Kč/hod
– Činnost inženýra
538,- Kč/hod
– Vyjednání smluvních vztahů
742,- Kč/hod
– Expertní činnost
862,- Kč/hod
Vzhledem k tomu, že se jednotlivé náročnosti inženýrské činnosti a TDI při konkrétním
obchodním případu prolínají, lze stanovit pro odhad propočtu průměrnou hodinovou
zúčtovací sazbu, která činí:
478,- Kč / hod
__________________________________________________________________________________
Ing. Tomáš Fendrych, stavební inženýr, konzultant a projektový manažer
Dvořeckého 3/707, 16900 Praha 6
IČ 40601030, neplátce PDH
Download

Sazebník cen pro stavební poradenství