Elektronik Ticaret
Şule Özmen
Marmara Üniversitesi
İngilizce İşletme Bölümü Öğretim Üyesi
[email protected]
ŞULE ÖZMEN
1
E-Ticaret
ŞULE ÖZMEN
2
Biz de e-ticaret yapmalı mıyız?
Müşterim uygun mu?
Teknik bilgimiz yok/
yeterli mi?
Güvenli mi?
Gelip geçici bir moda mı?
Getirisi ne olur?
Nasıl yaparız?
Bana ne kazandırır?
Rakiplerim girer mi?
Girerse bana ne olur?
İşimde nasıl değişiklikler yapmam
gerekir?
Fırsatlar ve tehditler nedir?l?
Benim müşterilerimin internet erişimi var mı?
ŞULE ÖZMEN
3
Amaç





Elektronik Ticareti ana hatlarıyla incelemek
Konuyla ilgili önemli kavramların altını çizmek
Elektronik ortamda gelişmekte olan bu yeni ticaret ve
yönetim platformunun işletmeler, kuruluşlar ve
tüketiciler üzerindeki etkilerini irdelemek.
Özellikle pazarlama alanında sunmakta olduğu
fırsatları ortaya koymak
Elektronik ortamda pazarlama stratejileri ve elektronik
ticaret yapmak isteyen firmalara, işyerlerine bu işe
girmeden önce ve sonra dikkate almaları gereken
konularla ilgili öneriler sunmak.
ŞULE ÖZMEN
4
İçerik









e - ticaret, e-iş
e - ticaretde ilgili taraflar
e - ticaretin stratejik önemi ve geleceği
e - ticaretin sunduğu fırsatlar ve tehditler
e - ticaret stratejileri
elektronik ortamda (sanal) pazarlama
e - ticaret teknolojisi
e - ticaretde güvenlik
e - ticaret ödeme sistemleri
ŞULE ÖZMEN
5
e - ticaret, e - iş nedir?
Yeni bir kavram yeni bir oluşum
olmasından dolayı uzmanlar tarafından
farklı tanımlar yapılmaktadır.
Ancak bu tanımların ortak yönü
Ürünlerin, servisin, bilginin ve paranın
değişiminin elektronik ortamda
gerçekleştirilmesi.
ŞULE ÖZMEN
6
e - iş (e -business)
e - ticaret
e - iş; şirketlerin, internet teknolojilerini ve
bilgi işlem teknolojilerini kullanarak dahili iş
süreçlerini ve iş ilişkilerini, bilgi transferlerini
elektronik ortamda güvenli bir şekilde
oluşturmaları ve ürettikleri malları ve servisleri
bu elektronik ortamda satmaları veya satın
almalarıdır.
 e - ticaret alışveriş odaklı bir işlemin internet
ortamında gerçekleştirilmesidir. Bir alım satım
işlemini ifade etmektedir (herkese açık olan
ağ üzerinden yapılan ticari bir faaliyetdir).

ŞULE ÖZMEN
Kaynak:IBM
7
e - iş (e -business)
e - ticaret
Daha geniş anlam içerdiği için e - iş olarak ifade
edilen bu yeni oluşum nedeniyle e - dünyada, e işletme olmak için yol almak gerekiyor.
 e -işletme sadece WEB de sayfa açarak alım satım
işlemi yapmanın ötesinde bir süreç içeriyor.
 İşletmelerin tedarik, üretim, pazarlama, satış, finans,
muhasebe, insan kaynakları gibi diğer iş süreçlerini
de bu yeni teknolojiye uyarlamaları anlamına geliyor.
 İnternet teknolojisi ve e - ticaretin sunduğu yeni
fırsatlar ve bu fırsatlardan yararlanılamadığı takdirde
oluşan tehditler, şirketleri; esnek, hızlı hareket
edebilen, müşteri odaklı iş modelleri kurmak
mecburiyetinde bırakıyor.

ŞULE ÖZMEN
8
e - ticaretde ilgili taraflar
(e - ortamda)





İşletmeler - Müşteriler (Tüketiciler)
İşletmeler – İşletmeler (İşletmeler arası)
Vatandaş –Devlet Kurum ve Kuruluşları
İşletmeler –Devlet Kurum ve Kuruluşları
Devletler – Devletler (Devletler arası)
ŞULE ÖZMEN
9
Tarafların iletişim sağladıkları
ağlar
İnternet: Herkese açık olan ağ
 İntranet: Şirket içi ağlar
 Extranet: Şirketlerin kendi aralarında
tedarikçileri ve/veya bayileri, satış
noktaları, belirli müşterileri arasında
bilgi alışverişi/ ticari ilişki için kurulan ve
üçüncü şahıslara kapalı olan ağlar.

ŞULE ÖZMEN
10
Stratejik Önemi
Bilgi ve iletişim teknolojilerinde hızlı gelişme
sonucu elektronik ticaretin giderek
yaygınlaşması
 Pazarda, sektörde bu ticaret yöntemini
kullanan işletmeler karşısında rekabet
edememek veya rekabet üstünlüğünü
kaybetmek tehlikesi
 Her geçen gün daha fazla işletme, tüketici,
devlet kurumunun elektronik ortamda
buluşması ve bunaŞULE
paralel
ÖZMEN olarak sanal
11
ortamda işlem hacminin hızlı bir ivmeyle

e - ticaretin geleceği
Forrester araştırma şirketi işlem
hacminin 2002 yılında 327 milyar dolar
olacağını öngörmekte.
 İşlem hacminin büyük bölümünün ise
işletmeler arasında olacağı tahmin
ediliyor.

ŞULE ÖZMEN
12
e - ticaret yapmalı mıyız?
Sunduğu fırsatlar bizim de yararlanabileceğimiz
fırsatlar mı?
 Bu işe girmek bize neye mal olur?
 Getirisi ne olacaktır?
 Geleneksel ticaretin bir alternatifi midir?
 Ticareti kolaylaştıran bir yenilik midir?
 Girmeyince ne gibi tehditler ile karşı karşıya kalırız?
 Rakiplerimiz bu işe girmişse veya girerse bu bizim
işimize nasıl yansır?

ŞULE ÖZMEN
13
e - ticaret yapmalı mıyız?

Kuvvetli yönlerimiz

Zayıf yönlerimiz
ŞULE ÖZMEN
14
Fırsatlar
Yeni pazarlar, yeni müşteriler
 Hızlı, kişiye özel pazarlama ve satış
 Maliyetin düşmesi

– Genel ve idari masraflar
– Pazarlama ve satış maliyeti
24x7 Haftanın hergünü, günün her saati
erişilebilir olması
 Müşteri memnuniyetinin artması

ŞULE ÖZMEN
15
Fırsatlar
Tedarikten satışa kadar olan zincirin tüm
aşamalarına değer katması
 Tekrarlanan süreçlerin ortadan kalkması
ve verimliliğin artması
 Envanter yönetimine sağladığı yararlar

ŞULE ÖZMEN
16
Tehditler
Değerlendirilmeyen, yararlanılmayan her bir
fırsat bir tehdit unsuru olabilir
 Rekabet edememe veya varsa rekabet
avantajını kaybetme tehlikesi
 Güvenlik ile ilgili tehditler
– Bilgisayar korsanları
– Kredi kartı yolsuzlukları
– Bilginin gizliliği ve bütünlüğünü tehdit eden tüm
unsurlar
ŞULE ÖZMEN
17
Kuvvetli Yönler
Müşterinizin ve/veya ürününüzün
uygunluğu
 Yeniliklere açık olmak, şirket sahibinin
veya üst yönetimin desteği
 Teknik bilgi veya desteğinizin olması
 e- ticarete erken başlamanın yaratttığı
rekabet üstünlüğü

ŞULE ÖZMEN
18
Zayıf Yönler
Sonrasında
Öncesinde

Teknik bilgi ve
tecrübe eksikliği
 Yapısal problemler
 Şirket sahibinin
veya üst yönetimin
desteklememesi

Teknik zorluklar
– Kullanıcıya uygun
olmayan sayfa yapıları
– Yavaş erişim ve yavaş
işlem
– Güvenli olmayan ağlar
ve güvenli olmayan
işlemler
ŞULE ÖZMEN
19
e - ticaret yapmalı mıyız?

Fırsatlar

Tehditler

Güçlü yönlerimiz

Zayıf yönlerimiz
ŞULE ÖZMEN
20
Faydalarının saptanması ve
stratejilerin geliştirilmesi

Mevcut durumumuza ne katacak?
 Hangi iş süreçlerimizi nasıl etkileyecek
hangileri ortadan kalkacak hangileri yeni
eklenecek hangileri değişime uğrayacak?
 Değişime uğracak iş süreçleri nasıl
değişecek?
 Tedarik-müşteri zincirine hangi yeni değerler
katacak?
ŞULE ÖZMEN
21
e - ticaret pazarlama stratejileri

Hedef pazarın saptanması
– Yeni bir pazar dilimi – internet kullananlar,
(kullanıcı toplulukları)
Rekabet üstünlüğü yaratacak bir
konumlandırma – internet bankacılığı
 Hedef müşteri kitlenize katacağı değerler

– Müşteri odaklı pazarlama (CRM)
– Veri ambarı uygulamaları
ŞULE ÖZMEN
22
e - ticarette pazarlama süreci
(Geleneksel pazarlama süreci)





ALICI
Gereksinim
belirleme
Kaynak arama
Satın alma
Kullanma
Gerektiğinde bakım
yaptırma




SATICI
Ürün ya da hizmetin
tasarımı
Tanıtım
Satış, dağıtım,
teslim
Hizmet ve destek
sunma
ŞULE ÖZMEN
23
e - ortamda pazarlamanın
faydaları




Satıcıya
Etkileşimli pazarlama
Müşteri Odaklı
Pazarlama (CRM)
Maliyetlerin düşmesi,
verimliliğin artması
Sanal mağazalar, web
siteleri reklam (banner)
ve bağlantılar
sayesinde firmayı ve
ürün/servisi mevcut ve
potansiyel müşteriye
tanıtmak
Alıcıya
 Etkileşimli pazarlama
 Ürün ya da servise 24 saat
7 gün ulaşabilmek ZAMAN
 Dünyanın her yerine
ulaşabilmek - MEKAN
 Güncel bilgi elde
edebilmek
Uygun, elverişli, hızlı, güncel,
kişiye özel HİZMET
ŞULE ÖZMEN
24
e - ortama uygun pazarlama
stratejileri




Web sayfanıza veya sanal mağazanıza
müşteri ziyaretini ve alışveriş miktarını
artıracak stratejiler
Sayfa/mağaza (internet) adresinizi internet
ortamı dışındaki ortamlardan da duyurmak.
İnternette işbirliği yapabileceğiniz diğer
firmalarla karşılıklı bağlantılar sağlamak (link)
Sizinle ilgili diğer sitelere, popüler sitelere
reklam vermek (banner)
Arama motorlarında yer almak
ŞULE ÖZMEN
25
Web Siteleri
Statik siteler – Şirketin varlığını
gösteren siteler
 Dinamik Siteler – Alım Satım işlemi
yapılan siteler
 Kişiselleştirilmiş siteler – Kişiye özel,
çapraz satış yapılabilecek düzenlemeler
olan siteler

ŞULE ÖZMEN
26
e - ticaret teknolojisi
İletişim teknolojisindeki gelişmeler sayısal
biçime dönüştürülmüş yazılı metnin, ses ve
video görüntülerinin çok hızlı bir şekilde
işlenmesini, iletilmesini ve depolanmasını
olanaklı kılmıştır

WEB mimarisi
 İstemci - Müşteri (Client)
 Tarayıcı Program (Browser)
 Sunucu – Server ŞULE ÖZMEN
27
e - ticaret teknolojisi
 Ölçeklenebilirlik
– Scalable
 Güvenilirlik
 Veri
tabanı ile ilişkilendirilmiş
(bütünleşik)
ŞULE ÖZMEN
28
e - ticarette güvenlik
Gizlilik ve
 Kimlik bilgisinin doğrulanması
mahremiyet
(Authentication)
 Güvenlik
 Erişim yetkisinin verilmesi
 Bütünlük ve
(Authorization)
doğruluk

•Sayısal İmza ( Digital Signature)
•Sayısal Sertifika (Digital Certificate)
•Sayısal Noter (Digital Notary)
ŞULE ÖZMEN
29
e - ticarette güvenli ödeme
sistemleri
Güvenli Elektronik İşlem Protokolü SET
 SSL
 Sanal Para
 Akıllı Kart (Smart card)

ŞULE ÖZMEN
30
SONUÇ
Elektronik Ticaret yapıp yapmamaya karar
vermesi gereken sizlersiniz.
 Önemli olan sadece başkalarının anlattıklarını
dinlemek değil, doğru soruları sormak ve bu
soruların cevaplarını yetkili kişilerden
öğrenmek.
 Uzun vadeli çıkarlarınızı göz önüne almak
 Bu işi yapmazsam beni etkiler mi? Etkilerse
nasıl ve ne kadar etkileyeceğini saptamak

ŞULE ÖZMEN
31
Download

PPT