ze světa obráběcích strojů
duben / 2013
Zpravodaj pro zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery
POZVÁNKA
Akce
TÉMA
Den otevřených dveří
Ples ve prospěch charity
Multifunkční stroje
strana 22
strana 10 – 13
strana 15 – 17
www.kovosvit.cz
Navštívil nás
Ministr průmyslu a obchodu
Martin Kuba
Novinky:
multicut 630, MCU 1100
→
2. ROČNÍK KOVÁK CUP | 11. 5. 2013
Milí čtenáři
kovosvitských
Novinek,
právě držíte v rukou první letošní
číslo Novinek a já pevně věřím, že
i tentokrát v něm najdete spoustu
zajímavých informací o dění v naší
firmě. Na vzniku tohoto čísla se
kromě členů redakční rady
a managementu podíleli i sami
zaměstnanci společnosti, přátelé
firmy KOVOSVIT MAS, jako například pan Karel Vrkoč, který bude
i v tomto roce připravovat historické
okénko (str. 19 ), a nově i paní Iva
Ruskovská, která úzce spolupracuje
s oddělením marketingu.
Ve stručnosti Vás seznámím s obsahem tohoto
vydání. Na straně 3 najdete krátké zprávy
z personálního oddělení a z odborové organizace. Nový je sloupek generálního ředitele, který
Vás bude pravidelně informovat o aktuálních
tématech týkajících se akciové společnosti.
Strana 6 je věnována návštěvě ministra průmyslu a obchodu Martina Kuby. V rámci návštěvy
Jihočeského kraje zavítal i do KOVOSVITU
MAS, a. s. Další milou návštěvou ve firmě byl
místopředseda výboru Baťovy školy práce
a konstruktér Ladislav Borkovec.
Dále Vám představíme personální úsek
Nové tváře
ve firmě
Jméno
Pozice
odd.
Bičiště Luboš
montér strojní
919
Bragutsa Nikolay
referent call centra
931
Bušo David
nákupčí
201
(str. 4–5) a budeme Vás informovat o veletrzích v Mexiku a Indii (str. 7). Na stranách
10–13 najdete spoustu fotografií z firemního
plesu, který se konal 22. 2. 2013 v sále táborského hotelu Palcát. K výborné atmosféře
na plese jistě přispěla i módní přehlídka, kterou
si pro své kolegy připravili sami zaměstnanci
KOVOSVITU MAS. Strana 15 až 17 je věnována
představení novinek v produktovém portfoliu,
multifunkčním obráběcím centrům MULTICUT
630 a MCU1100V–5X.
Butora Petr
slévárenský dělník
203
Čejka Pavel Ing.
prodejce
906
Děkan Ladislav
montér strojní
919
Uvnitř čísla najdete pozvánky na Den otevřených dveří, který se bude konat 8. 6. 2013
a bude jako již tradičně doplněn o kulturně–sportovní program na odpočinkové zóně
Komora, a rovněž i na 2. ročník KOVÁK CUPu.
V loňském roce se tento netradiční triatlon
uskutečnil na začátku září, letos jsme ho
přesunuli na sobotu 11. 5. 2013 a věříme, že
řady loňských účastníků rozšíří další sportovní
nadšenci. Oproti loňsku pro Vás máme malou
změnu – družstvo nemusí být smíšené (ale
může), pokud chcete vytvořit čistě mužský
nebo ženský tým, máte šanci. Chcete–li získat
bližší informace týkající se KOVÁK CUPu,
čtěte pozorně připravovaný plakát nebo se
obraťte přímo na některého z organizátorů
akce (Quido Hernych, Milena Filipová a Renata
Vaňková).
Strana 18 je věnována jubilantům.
Blahopřejeme všem zaměstnancům, kteří
dovršili v lednu až dubnu 2013 pracovní výročí
v KOVOSVITu MAS, a. s.
KOVOSVIT MAS, a. s. je společensky odpovědnou firmou, která podporuje konkrétní
projekty v oblasti sportu, kultury a filantropie. O událostech v této oblasti Vás chceme
pravidelně informovat v každém čísle Novinek,
tentokráte na straně 22.
Tolik ve stručnosti k obsahu právě vydaného
čísla, pusťte se do čtení a těším se na setkání
s Vámi na některé z formálních či neformálních
akcí KOVOSVITu MAS, a. s. 
Renata Vaňková / šéfredaktorka
Demchikhin Sergey Ing. prodejce
201
Dohnal Jan
svářeč
130
Fišer František Ing.
prodejce
410
Hrošek Josef
montér strojní
91A
Chytráček Jindřich
přípravář výroby
140
Illéš Dezider
slévárenský dělník
205
Kašpar Štěpán Bc.
technolog
403
Kolář Jan Bc.
referent dopravy
561
Kolářová Jiřina
plánovač
120
Kováč Lubomír
slévárenský dělník
202
Kratochvíl Jan
skladník
101
Křivanec Martin
obráběč kovů
120
Kubera Tomáš
konstruktér
800
Kužel Karel
montér strojní
913
Lacek Peter
slévárenský dělník
204
Lylak Marianna Ing.
obchodní referent
907
Malina Jan
obráběč kovů
120
Novák Václav
konstruktér
901
Paclík Oldřich Ing.
ved. invest. projektů
901
Pouzar Radek
provozní zámečník
208
Pražáková Zdeňka DiS.
obchodní referent
201
Reiner Martin
lakýrník
131
Samec Richard
dispečer serv. služeb 931
Sedláček Ladislav
prodejce
905
Sekeli Martin
dřevomodelář
300
Shymanska Olha Mgr.
obchodní referent
907
Šilhavý Pavel
technolog
201
Tůma Stanislav Ing.
zást. ved. skupiny
OTS
901
Vu Ngoc Hoang
cídič odlitků
206
Zahrádka Václav Ing.
specialista
controllingu
404
Žďárský Jiří
lakýrník
131
2. ROČNÍK KOVÁK CUP
11. 5. 2013 SOBOTA
SOUKENÍK, areál FC MAS Táborsko
1. TRIATLON – koloběžka (2× okolo fotbalového hřiště), horské kolo (cca 9 km), běh (cca 2,25 km)
2. TURNAJ V MALÉ KOPANÉ – 4 + 1 hokejové střídání
Doprovodné akce nejen pro děti a občerstvení zajištěno (E.ON – rodinný fotbálek, hrací konzole, jízda na elektrokole,…)
2
|
novinky
PO NOVÉM ROCE DOŠLO OPĚT K NĚKOLIKA PERSONÁLNÍM ZMĚNÁM | Krátké zprávy
krátké Zprávy pro zaměstnance
připravuje: Gabriela Jeřábková / personální manažer

Personální změny ve firmě
Po novém roce došlo opět k několika personálním a organizačním změnám. Ing. Martin Mašek
byl jmenován do funkce ředitel slévárny, novým vedoucím centrálního skladu se stal Miroslav
Jelen. Pan Vladimír Hucl byl zařazen jako vedoucí divize výroby součástí. V rámci montáží došlo
k několika změnám. Ing. Jiří Rejda se stal vedoucím montáží, jeho dílnu 912 převzal Branislav
Černuška. Radek Tomášek je nyní mistrem dílny 913 a pan Ladislav Dostál pak mistrem na dílně 915 a 919. Ing. Miroslav Lazar se z pozice vedoucího provozu metalurgické výroby slévárny
přesunul na post mistra dílny 207.
←
Sloupek
generálního ředitele
Jen kvalitní tým odborníků je schopen dodat zákazníkovi kvalitní řešení

Školní praxe
I v letošním roce spolupracujeme se středními školami v Táboře a umožňujeme jejich studentům absolvovat povinnou školní praxi v naší firmě. Od února do konce května budou praxe
probíhat v montážích, na kontrole jakosti, v technologii, technickém, ekonomickém a personálním úseku, dále pak na údržbě a v IT.
Plán školení
pro rok 2013
I v roce 2013 budou mít zaměstnanci
KOVOSVITU MAS možnost zvyšovat si svou
kvalifikaci a doplňovat vzdělání v rámci seminářů, školení a certifikovaných kurzů. Pro rok 2013
plánujeme nadále čerpat finanční prostředky
na profesní vzdělávání z dotačních programů
EU. Ke konci února máme schválené žádosti
na vzdělávací aktivitu EDGECAM Manažer
strategií, v rámci které se již naši technologové
programátoři zúčastní školení na nové moduly
programu EDGECAM. Stejně tak i technologové z aplikačního centra budou mít možnost
proškolit se na nové programy softwaru CAM.
Pokročilého obrábění v softwaru CAM se během
března a dubna zúčastní 2 technologové aplikačního centra a připravujeme ke schválení žádost
pro dalších 8 technologů aplikačního centra,
kteří by se měli naučit plně ovládat software
NX CAM. Pro oddělení IT máme schválenou
žádost na školení doplňkového modulu systému
TPV2000. V polovině května nám skončí
právě probíhající jazykové kurzy, které bychom
chtěli od září 2013 opět obnovit. Koncem února
úspěšně ukončilo kurz slévače 16 zaměstnanců
slévárny. Mimo tyto schválené či připravované
žádosti plánujeme pro rok 2013 využít dotační
programy EU například na školení SolidEdge pro
konstruktéry, státní svářecí zkoušky pro naše
svářeče, PLC systémy pro údržbu, programování
NC strojů pro zaměstnance z těžkých hal, nové
techniky a metody ve slévárenské výrobě pro
krátké Zprávy z činnosti
odborové organizace
připravuje: František Veselý / místopředseda VZO OS
KOVO
Dne 3. března 2013 se uskutečnila odborářská
konference, na které delegáti zhodnotili svoji
činnost za rok 2012 a projednali směřování
činnosti na následující období.
Dne 16. března 2013 upořádala ZO OS KOVO
jednodenní zájezd do lyžařského střediska
v rakouských Alpách Hinterstoder. Cena zájezdu
byla 450,- Kč a pro členy ZO a jejich rodinné
příslušníky 350,-Kč. Cena permanentky se skupinovou slevou pro lyžování od 9.00h do 16.30h
byla 33,- EUR. Zájezd organizovala členka VZO
OS KOVO Eva Markvartová a přepravu zajistila
pracovníky slévárny a dle požadavků a možností
budeme připravovat další žádosti. 
Veronika Cibulková / specialista personalistiky
Volné pozice a jejich
obsazování
V současné době se společnost KOVOSVIT MAS
nespoléhá pouze na nábor z úřadu práce,
případně volný nábor nových zaměstnanců, ale
vstupuje do projektů, které jsou financovány
z programů EU a díky kterým je možné získat
kvalifikované zaměstnance. Jedná se o projekty
Do práce s novou kvalifikací a Moje příležitost
v Jihočeském kraji. Principem těchto projektů je
zprostředkování zaměstnání pro nezaměstnané lidi a na druhé straně stojí nabídka nového
zaměstnance, který prošel určitým cyklem
vzdělávacích aktivit a je tedy kvalifikovanou
pracovní sílou.
Vedle těchto projektů je zde i možnost absolvovat ve společnosti KOVOSVIT MAS odbornou
stáž a to jak pro absolventy a lidi bez zaměstnání, tak i pro stávající studenty. Jedná se o projekty Stáže ve firmách – vzdělání praxí a Stáže
pro mladé zájemce o zaměstnání. Absolvováním
této odborné stáže získá člověk nové zkušenosti
a znalosti v daném oboru, osvojí si pracovní návyky a pozná firemní kulturu společnosti a naopak společnost KOVOSVIT MAS získá možnost
zaučit si nového potenciálního zaměstnance. 
Veronika Cibulková / specialista personalistiky
firma V–Trans Všechov. Hinterstoder je lyžařské středisko v rakouských Alpách, kde je
22 sjezdových tratí, z toho 2 černé sjezdovky,
12 červených a 8 modrých sjezdovek. Rychlou
přepravu lyžařů zajišťuje přes deset vleků,
z toho dva kabinkové. Nejvýše položený vlek
se nachází ve výšce 2000 m. Občerstvení
a odpočinek najdete v několika restauracích,
rozmístěných po celém areálu. Areál disponuje
celkem 40 km sjezdových tratí. Zájezd se
vydařil, byl umocněn nádherným slunečným
počasím a kvalitním sněhem. Stal se inspirací
pro další roky.
Odborová organizace uspořádá v průběhu
měsíce dubna turnaj družstev v kuželkách.
Bližší informace o turnaji a způsobu přihlášení
budou zveřejněny na nástěnce VZO OS KOVO
ve vestibulu jídelny. 
Strojírenský trh, stejně tak jako jiné segmenty podnikání, vyžaduje všestranně připravené
firmy a společnosti. Stále se zvyšující požadavky
na kvalitu a rychlost před nás staví nové úkoly
a zamyšlení, jak tyto výzvy splnit tak, abychom
byli konkurenčně schopní a přesvědčili zákazníka
o tom, že si KOVOSVIT MAS oprávněně drží
dobrou pověst tradičního českého dodavatele
kvalitních obráběcích strojů tak, jak to před více
než sedmdesáti lety nastavil zakladatel naší firmy
Tomáš Baťa.
Před šesti měsíci jsme připravili byznys plán,
který je pro nás příslibem nových zakázek, jak
na tuzemský, tak i zahraniční trh. Náš vývoz
do zemí Evropské unie a především pak do zemí
bývalého Sovětského svazu, včetně Ruské
federace, nám dává možnosti nových obchodních
aktivit, které jsme připraveni využít na sto procent. Zároveň nás to všechny zavazuje přemýšlet
nad optimalizací výrobních a obchodních procesů
tak, abychom splnili vysoké nároky a rychlé požadavky zákazníka. V tomto duchu budeme nadále
zlepšovat komplexní portfolio zákaznických
služeb, včetně předprodejního i poprodejního
servisu. V tomto roce budeme daleko více prosazovat zefektivnění výroby a řízení ve prospěch
zákazníka. Často citovaná kovosvitská věta, že
„zákazníkovi jsme schopni dodat komplexní
řešení“ pro nás není klišé, ale závazkem, který
budeme zodpovědně naplňovat. Je to pro nás
stěžejní obchodní strategie.
KOVOSVIT MAS byl a je známý svým dobrým
řemeslem, které dělají naši zaměstnanci. Dobré
řemeslo vnímám také jako dlouhodobou systémovou práci v oblasti vývoje a produkce všech
našich výrobků. Tým našich špičkových vývojářů,
konstruktérů, schopných montérů a dalších
profesionálů je dobrým základem pro to,
abychom všechny tyto cíle a myšlenky naplnili
a byli schopni naše kvalitní hi–tech technologie
rychle dodávat zákazníkům na celém světě.
Nové zaměstnanecké motivační programy, které
jsme začali už ke konci minulého roku realizovat,
nás stimulují k tomu, abychom v tomto duchu
pracovali a daleko více si uvědomili smysl naší
společné týmové práce a zároveň
respektovali a podpořili individuální
zainteresovanost každého, kdo
se na kvalitním výrobku naší
společnosti podílí. 
novinky
|
3
→
PŘEDSTAVUJEME | PERSONÁLNÍ ÚSEK
Představujeme
personální úsek
Představovat personální úsek by se na první pohled mohlo zdát jako nošení
dříví do lesa. Přesto se ale často setkáváme s tím, že ne všichni mají o náplni
práce tohoto úseku úplně přesné představy. Podrobný přehled všech úkolů,
které se zde řeší, by vydal na několik článků. Přesto se Vám pokusíme alespoň
v základech přiblížit obsah a strukturu naší práce.
Všichni jistě víte, že v polovině března se náš
úsek přestěhoval do nových prostor, někteří
z Vás nás v nových kancelářích již navštívili.
První dojmy z našeho nového působiště lze
shrnout do jedné věty – vše, co je nové a dělané pečlivě, je krásné. Jednu z největších výhod
spatřujeme i v tom, že se nyní náš úsek nachází
v těsné blízkosti vrátnice, takže nás nikdo
nemusí dlouho hledat v prostorách firmy.
Kanceláře jsou dostatečně prostorné, světlé,
a pokud dáme na zeď ještě pár obrazů, budou
i velmi útulné. A nebojte se, venkovní vzhled
se ještě změní, chybí nám omítka, se kterou se
čeká na lepší počasí. Pak bude vše již perfektní.
Organizačně je personální úsek rozdělen do tří
menších oblastí. První je personalistika jako
taková, druhá pak mzdová oblast a jako třetí
oblast ekologie, bezpečnosti práce a požární
prevence.
Personalistika je pojem velmi široký. Zahrnuje
například oblast náboru nových zaměstnanců
a veškerou administrativu s tím spojenou, dále
pak vzdělávání zaměstnanců, spolupráci se
školami a mnoho dalších aktivit, které směřují
k získávání a stabilizaci zaměstnanců. Rámcově
tyto oblasti zajišťuje personální manažerka
Gabriela Jeřábková. Připravuje podklady
k inzerci volných míst, zadává je na internet,
navštěvuje střední a vysoké školy, kde informuje studenty o možnostech jejich uplatnění
ve strojírenských profesích.
Veškerou agendu ohledně nástupů a ukončování pracovních poměrů, vydávání čipových a stravovacích karet, vedení záznamů
o zaměstnancích, pravidelných reportů
zajišťuje Alena Růžičková. Vzhledem k tomu,
že v KOVOSVITU MAS pracuje již mnoho
let, zná se s většinou zaměstnanců osobně,
což do značné míry zjednodušuje a urychluje i vyřizování veškerých Vašich záležitostí
a problémů.
Veronika Cibulková je naše nejmladší kolegyně, jak věkem, tak i dobou zaměstnání
ve firmě. Její oblastí je primárně vzdělávání
zaměstnanců. Zajišťuje pro Vás jak školení
daná ze zákona, tak i oblast dalšího vzdělávání.
Většinu nákladů na školení se snaží refundovat
z fondů EU a věřte, že podat a vyřídit takovou
žádost není vůbec jednoduché. Člověk musí
být hodně pečlivý a trpělivý, ale pak to stojí
za to. Od ledna letošního roku se jí podařilo
4
|
novinky
pokrýt z fondů EU náklady na školící aktivity
ve výši 265 000,- Kč.
Mzdovou účtárnu zastupují paní Marie
Kadlecová a Petra Nováčková. A co je náplní
jejich práce? Hlavně se jedná o zpracování
mezd, které chce mít každý na svém účtu
včas. K tomu je ale zapotřebí spolupráce všech
vedoucích zaměstnanců, což je občas velmi
problematické. Všichni si musíme uvědomit,
že jejich práce nezačíná první den v měsíci
a nekončí uzávěrkou mezd, ale je to nekončící
proces činností s vysokou zodpovědností. Dále
Vám například pomáhají při ročním vyúčtování příjmů, mohou poradit ohledně toho,
jak postupovat v případě pracovní neschopnosti nebo když si žádáte o starobní důchod
a podobně.
Na dodržování bezpečnostních zásad ve všech
prostorách firmy dohlíží bezpečnostní technik
Zdeněk Pištěk. Jeho úkolem však není denně
procházet firmu a prováděl opravy nebo
úpravy dle norem BOZP a PO, nýbrž na případné nedostatky upozornit a dohlédnout
na vedoucí zaměstnance, že náprava byla
řádně a včas provedena. Vzhledem k tomu, že
jsme průmyslová firma, produkujeme mnoho
různých odpadů. Myslíme ekologicky, proto je
nutné věnovat pozornost nakládání s odpady,
jejich likvidaci a dodržování všech postupů,
které minimalizují negativní dopady na životní
prostředí. I tento dohled patří k úkolům bezpečnostního technika.
To jsou ve stručnosti základní činnosti našeho
úseku. Musíme si ale všichni uvědomit, že to,
aby firma fungovala po personální stránce,
není jen úkolem nás, ale je nutná spolupráce
všech zaměstnanců. Například součinnost
při vyřizování preventivních a rizikových
lékařských prohlídek s jednotlivými vedoucími
je jednou z oblastí, kde máme stále rezervy.
Ačkoli je tato oblast jasně definovaná zákonem, vězte, že účelem každoroční preventivní
lékařské prohlídky není pouze vyhovět liteře
zákona. Hlavním smyslem je především péče
o to nejdůležitější, co máme, o naše zdraví.
A co říci na závěr? Doufáme, že jste se o naší
činnosti dozvěděli opět o něco více. Pokud
jste přesto v tomto článku nenašli odpovědi
na některé Vaše otázky, neváhejte nás kdykoli
v kancelářích na vrátnici navštívi. 
Za personální úsek Gabriela Jeřábková
←
PERSONÁLNÍ ÚSEK | PŘEDSTAVUJEME
Zleva:
Veronika Cibulková, Alena Růžičková, Petra Nováčková, Zdeněk Pištěk,
Marie Kadlecová, Gabriela Jeřábková
novinky
|
5
→
NAVŠTÍVILI NÁS | MINISTR PRŮMYSLU A OBCHODU MARTIN KUBA
Ministr průmyslu a obchodu
Martin Kuba navštívil KOVOSVIT MAS
V rámci návštěvy Jihočeského kraje navštívil ministr průmyslu a obchodu
ČR Martin Kuba jeden z nejstarších strojírenských závodů KOVOSVIT MAS
v Sezimově Ústí.
Ministra Kubu spolu s předsedou Jihočeské
hospodářské komory Miroslavem Dvořákem
a bývalým europoslancem Jaroslavem
Zvěřinou přivítal předseda představenstva
KOVOSVITU MAS František Komárek. Společně
si vyslechli úvodní brífink generálního ředitele
Miloslava Kafky na téma vize, strategie, výsledky a vývoj podniku za posledních pět let.
Ministr Kuba se živě zajímal především o progresivní vývoj za poslední dva roky, kdy se firmě podařilo expandovat na ruské trhy a navýšit obrat.
se kterými se potýká řada českých firem, byl
seznámen a přislíbil nápravu.
Na závěr se generální ředitel KOVOSVITU MAS
Miloslav Kafka k návštěvě pana ministra vyjádřil: „Jsem rád, že ministr Kuba navštívil naše provozy a tím podpořil strojírenskou výrobu nejen
v KOVOSVITU MAS, ale v celé České republice.
Potvrdil, že strojírenství je nedílnou součástí
naší ekonomiky a jeho podíl na růstu domácího
HDP je nezastupitelný.“
Iva Ruskovská
Další kroky ministra Kuby zamířily do provozu,
kde si prohlédl oddělení konstrukce a seznámil
se s aktuálním vývojem nového multifunkčního
obráběcího centra, jehož technologie přispívá
ke zjednodušení a zkvalitnění finální výroby
obráběcích dílů. V montážní hale pak zhlédl
prototypy nových strojů a postupy výroby nejnovějších obráběcích strojů, které jsou určeny
domácímu i zahraničnímu zákazníkovi.
Generální ředitel také upozornil ministra Kubu
na některá administrativní omezení, která
výrazně snižují možnosti vývozu některých
strojírenských výrobků. Jedná se především
o zamítnutí povolení vývozu některých
strojů, které občas bývá celní nomenklaturou
zařazeno do kategorie podléhající licenčnímu
řízení – povolení k vývozu zboží dvojího užití.
Ministr Kuba podotkl, že s těmito nedostatky,
Návštěva absolventa Baťovy školy práce
a konstruktéra MCSY 80A, pana Ladislava Borkovce
Dne 6. 2. 2013 přijal pozvání do KOVOSVITU MAS, a. s. místopředseda výboru Baťovy školy práce a konstruktér, pan
Ladislav Borkovec. Ve svých úctyhodných 87 letech si také 22. 2. 2013 zatančil na firemním plese KOVOSVITU MAS, a.s.
Brány KOVOSVITU překročil Ladislav Borkovec poprvé 10. 3. 1941, kdy se
stal učněm Baťovy školy práce. Strojařině věnoval celý svůj život. Mimo
jiné je konstruktérem stroje MCSY 80A. Při návštěvě KOVOSVITU MAS
mu byl předán model tohoto stroje, který sám v 70. letech vyrobil
a Ocenění nejlepšího konstruktéra dlouhodobé historie společnosti
KOVOSVIT MAS, a.s. Za svou konstruktérskou práci získal řadu ocenění,
čestných uznání, je autorem nebo spoluautorem 24 vynálezů a 2 průmyslových vzorů, na 15 osvědčeních je uveden jako jediný autor.
Na návrh Úřadu pro vynálezy mu v roce 1986 prezident republiky udělil
za koncepční vysoce produktivní konstrukční řešení soustružnického
obráběcího centra MCSY 50/80 A Státní cenu s čestným titulem Laureát
Státní ceny.
Na neformální schůzce se s panem Borkovcem setkali předseda představenstva František Komárek, členka představenstva Larisa Táborová a generální ředitel Miloslav Kafka, kteří mu také poděkovali za dlouholetou činnost v KOVOSVITU. Výrobní ředitel Aleš Jedlička provedl pana Borkovce
provozem firmy a seznámil ho se současným výrobním programem. 
Renata Vaňková
6
|
novinky
←
TECMA - NEJVĚTŠÍ VELETRH OBRÁBĚCÍCH STROJŮ NA ÚZEMÍ MEXIKA | VYSTAVUJEME
KOVOSVIT MAS se vrací
na stará teritoria
V souladu s novou obchodní politikou společnosti rozjíždí KOVOSVIT MAS aktivity na americkém kontinentu. S tím
samozřejmě souvisí i účast na významných veletržních akcích v této oblasti. Jednou z nich byl i veletrh TECMA
konaný ve dnech 5. – 8. března 2013 v městečku Santa Fe v Mexiku. Jedná se o největší veletrh obráběcích strojů
na území Mexika.
Infostánek KOVOSVITu MAS byl součástí společné expozice českých
firem, která byla připravena pod záštitou Ministerstva průmyslu
a obchodu. České mise se účastnily firmy N.KO spol. s r.o., Šmeral
Brno a.s., ŠKODA MACHINE TOOL a.s., TOS KUŘIM – OS, a.s., TOS
VARNSDORF a.s., GEARSPECT GROUP, s.r.o., Strojimport a.s., GSP
– High Tech Saws, s.r.o., ZKL, a.s., KOVOSVIT MAS, a.s., SLOVÁCKÉ
STROJÍRNY, a.s., Svaz strojírenské technologie, TOS HULIN, a.s.
KOVOSVIT MAS chce oživením svých aktivit na americké půdě navázat
na historické dodávky strojů do USA a Mexika, které přibližně před 15
lety téměř ustaly a v současné době se řešily pouze nahodilé poptávky.
Návštěvníci našeho stánku z řad zákazníků a partnerů jevili o produktové portfolio KOVOSVIT MAS čilý zájem a mnoho potenciálních zákazníků potvrzovalo, že značku MAS znají a případně i stroje KOVOSVIT MAS
vlastní. Mexický trh je z hlediska průmyslu orientovaný převážně
na automotive a oil&gas segment, takže zde zcela jistě najdou uplatnění
produkty řady MULTICUT a MCU V–5X. S klíčovými obchodními partnery probíhala jednání ještě před zahájením veletrhu, během něho
pak tato jednání dále pokračovala. 
Martin Volný / manažer marketingu
INDIE: IMTEX Bangalore, IESS Mumbai
Indie je vedle Ruska, Číny a Brazílie
jedním ze států tzv. skupiny BRIC
a zároveň jedním ze států, kterým je
předpovídán budoucí hospodářský
růst a zvyšování domácí spotřeby. Z hlediska finančního objemu
výroby obráběcích strojů je Indie
na srovnatelné úrovni jako Česká republika, podle dostupných informací
jí patří 15. místo v celosvětovém
žebříčku. Z hlediska spotřeby ale
patří Indii již 7. místo. Tento relativní
nepoměr znamená, že Indie je nucena podstatnou část strojů a strojního vybavení dovážet, což dokazuje
fakt, že se tato země nachází v první
pětce největších dovozců strojů.
Letošní rok je ve znamení dvou významných
veletrhů se zaměřením na obráběcí stroje, kterých se KOVOSVIT MAS, a. s. účastnil. Koncem
ledna se uskutečnil nejvýznamnější veletrh
se zaměřením na obráběcí stroje IMTEX 2013
v Bangalore. V polovině března se konal druhý
významný veletrh se zaměřením na všeobecné
strojírenství – IESS Mumbai (dříve Bombai).
Tato výstava, které dominovala Česká republika, se stala jakousi protiváhou loňské výstavy
MSV Brno, kde byly naopak velmi silně zastoupeny právě indické firmy.
O důležitosti indického trhu svědčí i návštěva
ministra průmyslu a obchodu ČR Martina
Kuby v doprovodu skupinky českých podnikatelů a průmyslníků na výstavě IESS
Mumbai. Z indické strany se výstavy účastnil
pan Anand Sharma, indický ministr obchodu.
Během výstavy probíhaly jak formální, tak neformální schůzky s cílem podpořit prodej strojů a zmírnit opatření EU, směřující k omezení
dodávek některých strojů pro indický státní
sektor z důvodů různých výkladů evropské
legislativy. Tato aktivita je hlavně zaštítěna
SST, přesto i zástupci KOVOSVITu MAS, a. s.
měli možnost hovořit s členy státní delegace
a upozornit na dlouhodobé překážky v obchodní spolupráci.
Prioritou obchodního úseku je nyní zintenzivnění marketingových aktivit směrem ke zvýšení povědomí o strojích MULTICUT 500/630,
MCU 630/800/1100 a MMC 1500 a zpracovávání nabídek strojů včetně manipulace
s obrobky formou nabídek šitých přímo pro
potřebu indických firem a zákazníků. 
Jan Chyna / obchodní zástupce
Z pohledu KOVOSVITu MAS, a. s je indický trh
perspektivním trhem, kde je na co navazovat.
Naše přesné vyvrtávačky řady WKV 100
v minulosti udělaly výborné jméno jak značce
MAS, tak českému strojírenství. Podle dostupných informací bylo za dobu výroby tohoto
typu stroje dodáno více jak 50 ks těchto strojů
do indických firem, převážně do státních podniků zapojených do vojenského a obranného
průmyslu. Dodnes je možno se setkat jak s těmito stroji v provozu, tak s dotazy směřujícími
na možnost dodávky nového stroje WKV 100.
novinky
|
7
→
POZVÁNKA | DNY STROJÍRENSTVÍ VE ZLÍNĚ
Kalendář
veletrhy – akce
Duben
Květen
Červen
CIMT Beijing
22. – 27. 4. 2013
MSV Nitra
21. – 24. 5. 2013
METALLOOBRABOTKA Moskva
27. – 31. 5. 2013
Týden strojírenství ve Zlíně
ITM MACH TOOL Poznaň
13.5. – 30. 6. 2013
4. – 7. 6. 2013
Září
EMO Hannover
16. – 21. 9. 2013
Říjen
MSV Brno
7. – 11. 10. 2013
Listopad
Mezinárodní průmyslové fórum Kijev
20. – 23. 11. 2013
Dny strojírenství ve Zlíně
Od 13. května do 30. června
2013 bude ve Zlíně probíhat výstava, která se koná
u příležitosti 110. výročí
založení Strojíren Baťa.
KOVOSVIT MAS, jako
součást jejich historie, se výstavy účastní také. Všechna
odpoledne, soboty a neděle
bude výstava otevřena pro
širokou veřejnost, bývalé
i současné zaměstnance vystavujících firem a pro rodiče
s dětmi, kteří chtějí získat
více informací o strojírenství
před volbou budoucího povolání. Výstava bude zahrnovat
jak začátky Strojíren (1903
– 1923), válečné a poválečné období, tak i současný
vývoj a moderní technologie
výroby.
Návštěvu výstavy vřele
doporučujeme!
Gabriela Jeřábková / personální manažer
8
|
novinky
←
ZÁSADNÍ DOKUMENT O SPOLUPRÁCI | AKTUÁLNĚ
Veletrhy pracovních
příležitostí na VŠ
V průběhu měsíce března jsme se opět zúčastnili veletrhů pracovních příležitostí na technických vysokých školách, konkrétně na ČVUT v Praze a ZČU
v Plzni. Tyto veletrhy pořádá studentská organizace IAESTE.
Firmy zde mají možnost oslovit budoucí absolventy oborů, které jsou pro ně prioritní. My jsme
si vybrali tyto dvě školy z několika důvodů. Obě
mají velmi kvalitní strojírenské a elektrotechnické fakulty a obory, které u nás najdou uplatnění.
U našeho stánku se zastavil nemalý počet
zájemců o informace ohledně výrobního programu, pracovního uplatnění nebo i spolupráce
již při studiu. Největší zájem byl o možnost
částečného úvazku, který by se dal zkombinovat
s povinnostmi ve škole, a dále o témata bakalářských a diplomových prací. Většina zájemců
pocházela z jižních Čech, někteří přímo z okolí
Tábora, Písku nebo Českých Budějovic.
Studenti od nás obdrželi veškeré potřebné
informace o firmě, o tom, co nabízí, ale také
pozvánku na akci, která je pořádána právě pro
ně. Jedná se o Den techniky pro mladé talenty,
který se uskuteční těsně před Zákaznickými
dny, v pondělí 15. 4. 2013. Studenti a absolventi
budou mít možnost prohlédnout si v zákaz-
nickém centru naše obráběcí stroje, sledovat
postup obrábění, pohovořit si s technology
a konstruktéry o jejich práci a nakonec si
prohlédnout celý výrobní proces KOVOSVITU
MAS v rámci exkurze. Také jsme je seznámili
s dotačními projekty, v rámci kterých mohou
získat pracovní zkušenosti. Jedná se o projekt
Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání, kterého
se mohou zúčastnit studenti posledních dvou
semestrů studia na VŠ a získat tak až 300 hodin
praxe ve firmě. Druhým, také velmi zajímavým
projektem, jsou Stáže ve firmách, které jsou
určené již pro absolventy. V tomto projektu mají
absolventi možnost získat ve firmě dvou- až
čtyřměsíční praxi, kdy si vyzkouší, zda jimi vybraná profese odpovídá jejich představám, firma
si ověří jejich znalosti a schopnosti a následně
pak mohou uzavřít pracovní poměr.
Věříme, že i letos se nám podaří na některém z veletrhů oslovit několik perspektivních
absolventů, kteří následně rozšíří řady našich
zaměstnanců. 
Gabriela Jeřábková / personální manažer
Oficiální podpis smlouvy o spolupráci
potvrdil naše významné postavení v Rusku
Na začátku měsíce března 2013 byl
podepsán vedením KOVOSVIT MAS,
a. s. zásadní dokument o spolupráci v rámci regionálního uskupení
strojírenských technologií Ruské
federace, který se týká výrobní činnosti KOVOSVIT MAS, a.s.
v Rostovské oblasti. Jde o smlouvu,
která významně posílí naši obchodní
strategii a otevře nové možnosti pro
realizaci a propagaci dobrého jména
naší značky nejen v tomto regionu,
ale v celé Ruské federaci.
Zdroj fotografií:
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=117677
Smlouva byla podepsána na základě kladné
zkušenosti ze spolupráce se skupinou MTE
a KOVOSVIT MAS, a.s. To, že ruská strana měla
a má zájem s naší společností spolupracovat,
dokládá i pokračování projektu založení moderního strojírenského podniku v Rusku, který
nese název MTE KOVOSVIT MAS a nachází se
právě v Azovu v Rostovské oblasti.
Zásadním výstupem této smlouvy je koopera-
ce, která se bude týkat především engineeringu
v oblasti strojírenských technologií, výroby
obráběcích strojů v Rusku, technologického
vybavení a metrologického zajištění, licenční
výroby zahraničního zařízení, systémové
integrace v oblasti strojírenských technologií
a modernizace a oprav zařízení.
V Azovu začíná KOVOSVIT MAS montovat
dva typy obráběcích strojů. Do konce roku
2013 by pak měl kompletovat přibližně 15
strojů a v roce 2018 MTE KOVOSVIT MAS
plánuje prodávat 340 obráběcích strojů ročně.
Společný podnik buduje v Rusku také síť
servisních a inženýrských středisek a v Azovu
má kromě montážního závodu vzniknout
časem i vlastní konstrukční středisko a divize
engineeringu. KOVOSVIT MAS také zvažuje
vybudování předváděcího střediska v Azovu,
které by sloužilo k prezentaci naší produkce
a technologií obrábění.
Podpisem smlouvy tak naše společnost převezme zásadní úlohu při obnově strojírenské
výroby v Ruské federaci a aktivní podíl na odborných činnostech, ve kterých jsme jasným
lídrem na strojírenském trhu. 
Bohumír Tábor / manažer projektu
novinky
|
9
→
AKCE | PLES KOVOSVIT MAS
Obnovení tradice
kovosvitských plesů jsme
spojili s charitou
Významnou akcí
ve prospěch charity může
být i taková společenská
událost, jakou je firemní
ples KOVOSVITU MAS
10
|
novinky
←
PLES KOVOSVIT MAS | AKCE
novinky
|
11
→
AKCE | VE PROSPĚCH CHARITY
Téměř po deseti letech se zaměstnanci jedné
z největších jihočeských firem KOVOSVIT MAS
sešli v táborském hotelu Palcát nejenom, aby se
dobře pobavili, ale také pomohli. Při této příležitosti věnovali finanční částku ve výši 39 000
korun na činnost třem táborským obecně
prospěšným společnostem.
To, že na začátku a na konci společného díla je
člověk, připomněl mimo jiné ve svém úvodním
vystoupení předseda představenstva František
Komárek: „Zájmem nás všech je, aby nová
struktura naší firmy navazovala na vynikající
Baťovy hodnoty a tradice a abychom měli
k těmto hodnotám a k našemu společnému dílu
pozitivní vztah a přístup.“ Dále pozval více než
šest set návštěvníků plesu na parket a popřál
hezkou zábavu, která opravdu celým večerem
všechny provázela. Nejen bohatá tombola, jejíž
výtěžek byl opět věnován na dobročinné účely,
ale netradiční módní přehlídka, vynikající hudební doprovod a vystoupení Janka Ledeckého
přispělo k dobré náladě, která vydržela až
do pozdních nočních hodin.
V první polovině večera vystoupila taneční
skupina 6dance, která ze svého repertoáru
předvedla latinsko-americké tance a salsu.
Dobrým nápadem a zajímavým zážitkem byla
módní přehlídka, kdy hlavními modely byli sami
zaměstnanci KOVOSVITU MAS. Ti předvedli
nejen moderní a krásné sportovní a společenské
oblečení z táborských obchodů 6dance a Oděvy
OTA, ale také slušivé pracovní oděvy, bez kterých se žádná výrobní společnost nemůže obejít.
V této části večera byly předány finančním
ředitelem KOVOSVITU MAS Pavlem Kovářem
již zmiňované tři šeky, každý v hodnotě 13 000
korun, a to Komunitnímu centru pro děti
a mládež Cheiron T, které usiluje o sociální začlenění a pozitivní změnu ve způsobu života dětí
a mladých lidí. Dále pak občanskému sdružení
FOKUS, jehož posláním je podporovat lidi s duševním onemocněním, a nakonec Domácímu
hospici Jordán, který poskytuje služby nevyléčitelně nemocným lidem a jejich rodinám, které
se rozhodnou pečovat o své umírající v domácím prostředí.
12
|
novinky
Celý večer k tanci a poslechu hráli vynikající
hudebníci, mezi které bezesporu patřila skupina
MEDICIMBAL. Originálním spojením cimbálu
a rocku poskytla kapela zcela ojedinělý až koncertní zážitek. Široký repertoár od lidových písní
přes etnické a taneční skladby až k novodobým
hitům od interpretů jako jsou U2, R.E.M., ABBA,
Pink Floyd, Beatles předvedl především jejich
sólový zpěvák Roman Veverka.
Celkový dojem z této společenské události,
ke které se KOVOSVIT MAS po deseti letech
vrátil, se podařilo shrnout v krátké větě
jednomu z pozvaných obchodních partnerů:
„Jsem rád, že jsem se mohl této akce zúčastnit.
Kovosviťákům se podařilo skloubit několik věcí
najednou – dobrou myšlenku charity, vynikající
hudbu a zábavu a v neposlední řadě i neformální setkání kolegů a zaměstnanců, které je pro
budování firemní kultury tolik důležité.“
KOVOSVIT MAS, a. s. děkuje všem sponzorům
plesu za podporu. 
Iva Ruskovská
Seznam sponzorů
Milan Král a.s. – Mercedes Benz
Kinokavárna Svět
Intersnack, a.s.
Kosmetický salón PAYOT – hotel Palcát Tábor
Zoologická zahrada Tábor – Větrovy, a. s.
Restaurace Na Mýtě
Green Swan Pharmaceuticals Ltd.
Kadeřnický salon WAVE
Masáže Studio Grand
Sportovní taneční klub Studio Grand
Kosmetický salon TILIA
6dance – obchod Studio Grand
Kadeřnický salon Lady
Fit Studio O.K.
Oděvy OTA
Miroslav Polanský – AUTODOPRAVA
ASTON – služby v ekologii, s.r.o.
REVEL produkční agentura: Alois Srb
F.O.B.
Bowling Sojčák Tábor s.r.o.
Pribina TPK spol. s.r.o.
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA Tábor
EXIM TOURS a.s., cestovní kancelář
Autoservis Jan Sejk
VSP DATA a.s.
Drink Revolution Company a.s.
VE PROSPĚCH CHARITY | akce
←
|
13
novinky
→
SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST | PODPORA NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ
„České neziskové organizace jsou mnohdy
odkázány na pomoc společností, které našemu
problému rozumí,“ říká Bc. Tomáš Bílý, který
stál u zrodu jedné z nejstarších neziskových
organizací v Táboře Cheiron T.
Při příležitosti předání finančního daru KOVOSVIT MAS obecně prospěšné společnosti Cheiron T jsme se zeptali
Bc. Tomáše Bílého, co pro něj znamená pomoc a podpora ve prospěch dětí a mládeže.
KOVOSVIT MAS přispěl finančním darem
na Vaši činnost. Můžete nám konkrétně říci,
co to pro Vás znamená?
V první řadě bych chtěl poděkovat vedení
KOVOSVITU MAS za to, že se rozhodli podpořit
naši činnost a dále vysvětlit, proč je forma
podpory pro nás tak důležitá. Naše organizace,
tak jako jiné neziskové organizace, je financována z několika zdrojů. Bohužel stát a kraj, které
by měly být jedním z hlavních zdrojů podpory,
svoji roli neplní zcela dostatečně. Jejich sociální
politika je velmi nejasná a nekoncepční a mnoho
neziskových organizací staví do nejistoty.
Na jejich pomoc je čím dál problematičtější
se spolehnout. Často jsme odkázáni na firmy
a společnosti, kterým není lhostejný osud druhých a jsou schopny vnímat i život za branami
své firmy. To se podařilo i v případě KOVOSVITU
MAS, kdy jsme navázali spolupráci s marketingovým oddělením a výsledkem této spolupráce
je partnerství, které pomůže několika desítkám
dětí a mládeže ze sociálně slabých rodin, které
naše centrum pravidelně navštěvují.
Na jakých principech Vaše centrum funguje?
Naše Komunitní centrum vzniklo v březnu roku
1997 a je jedním z nejstarších organizací tohoto
typu v táborském regionu. Od pondělí až do pátku nás každé odpoledne navštěvuje průměrně
čtyřicet dětí a mladých lidí, převážně ze sociálně
slabých rodin nebo jinak znevýhodněného sociálního prostředí. Naším cílem je pomoc těmto
jedincům při začlenění se do běžných sociálních
14
|
novinky
struktur, jako je škola, skupina vrstevníků,
třídní kolektiv. Pomáháme jim řešit situace,
na které sami nestačí a které neřešeny mohou
ohrožovat je samotné, ale i posléze celou
společnost (např. šikana, závislosti, záškoláctví,
kriminalita, promiskuita, nezaměstnanost atd.).
Naše snaha má společné jmenovatele, a to je
příprava na život, odpovědnost za své chování
a uchopení životních hodnot za správný konec.
Vlastně i název našeho centra Cheiron odkazuje
na řeckou mytologii, je to totiž jméno kentaura,
který jako jediný z kentaurů své žáky vychovával
a učil nejen fyzické zdatnosti a odvaze, ale také
moudrosti, skromnosti a pokoře.
Na co bude finanční částka, kterou
KOVOSVIT MAS daroval, použita?
Co se týká konkrétního využití darovaných
finančních prostředků z KOVOSVITU MAS,
tak ty půjdou na zabezpečení činnosti centra.
Potřebujeme kvalitní a vzdělané odborníky, kteří
jsou k této práci předurčeni, a my je chceme
alespoň trochu důstojně zaplatit, takže Váš
příspěvek půjde na tyto účely. Člověk je v tomto
typu sociálních služeb, které Cheiron T nabízí,
naprosto zásadním článkem, bez kterého by
naše činnost nemohla vůbec systematicky zajišťovat kvalitu služby a naplňovat svůj smysl.
Cheiron T, o.p.s.
Obecně prospěšná společnost Cheiron T provozuje komunitní centrum, které svými aktivitami
a svým respektem ke specifické životní situaci
každého člověka vytváří mosty mezi lidmi
v Táboře. Povzbuzuje a motivuje místní k tomu,
aby mohli s pocitem svobody, dobrovolnosti
a odpovědnosti stát na vlastních nohou a přispět k vytváření společné budoucnosti.
Cheiron T, o.p.s. provozuje v Táboře již od roku
1997 Komunitní centrum pro děti a mládež
Cheiron T, které je dle zákona o sociálních službách nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež ve věku 6 – 26 let. Jedná se o službu sociální
prevence, zaměřenou na děti a mladé lidi, kteří
se nachází v obtížné či nepříznivé životní situaci,
jsou ohroženi negativními společenskými jevy,
děti a mládež „ulice“, kteří tráví svůj volný čas
nestrukturovaně v partách, děti a mladé lidi ze
sociálně znevýhodněného prostředí. Dalšími
činnostmi, na které se organizace zaměřuje, je
předškolní příprava dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, komunitní práce s táborskou
komunitou Romů a kulturně vzdělávací programy pro školy a širokou veřejnost. 
Iva Ruskovská
Cheiron T, o.p.s.,
Děkanská 302,
390 01 Tábor,
Tel./fax: 381 257 624,
mobil: 603 526 246,
[email protected],
www.cheiront.cz
MULTICUT 630 | NOVINKA
←
MULTICUT 630
– rozšíření řady multifunkčních strojů
Celosvětově podíl víceosých a multifunkčních strojů stoupá vlivem zejména stoupající produkce a sériovosti dílců
a také vlivem zvyšující se ceny lidské práce. Snížení nákladů na manipulaci, snížení počtu operátorů strojů, maximální koncentrace operací na jeden stroj, snížení výrobního času, to vše představuje nezanedbatelnou úsporu nákladů,
které v součtu tvoří nemalé peníze v rozpočtech výrobních podniků. Investice do multifunkčního stroje, která se tedy
zpočátku může zdát velmi nákladnou, je vzhledem k uvedeným aspektům navrácena rychle zpět.
V oblasti multifunkčních obráběcích center
může i KOVOSVIT MAS již nějakou dobu nabídnout náročnějším zákazníkům vlastní řešení.
V rámci řady multifunkčních soustružnicko-frézovacích center MULTICUT 500 již společnost
uvedla k zákazníkům více jak tři desítky těchto
strojů, z nichž již několik bylo v provedení
POWER s možností výkonného soustružení
přírubových součástí. Z původního drobného
zákaznického požadavku a následné konstrukční
úpravy se posléze stala nová regulérní verze
stroje, disponující velkým rozsahem výkonu
pro soustružení o krouticím momentu až
3000 Nm. V letošním roce přichází společnost
KOVOSVIT MAS s novinkou a rozšířením řady
těchto strojů o model MULTICUT 630 s modulárním řešením délkových variant stroje – 1500,
3000, 4500 a 6000 mm.
Základ stroje tvoří mohutné extrémně tuhé lože
z šedé litiny, které je řešené modulárně a sestavováním jednotlivých segmentů pak umožňuje
sestavit celkově 4 délkové varianty stroje.
Všechny hlavní části stroje jsou odlité z šedé
litiny zejména z důvodu dosažení vysoké tuhosti
a tlumení vibrací. Stojan, který zajišťuje pohyb
nástrojového vřetena v ose Y a Z, je tvořen
mohutným odlitkem s bočními nálitky k dosažení maximální stability a tuhosti zejména pro
maximálně produktivní soustružnické hrubovací
operace, které poskytuje výkon na hlavních
vřetenech. Výsuv celého stojanu do místa řezu
je kinematicky řešen shodně jako na horizontálních obráběcích centrech, což zajišťuje
maximální tuhost v celé délce zdvihu Y osy –
400 mm. Oproti provedení se smykadlem nebo
provedení na koncepci šikmého lože soustruhu
tohoto uzlu u konkurenčních strojů na trhu má
řešení KOVOSVIT MAS jednoznačnou výhodu
a nechává tak konkurenty daleko za sebou
při prověřování tuhosti.
V řešení vřeten a celého uzlu B-osy může
tpro začátek KOVOSVIT MAS nabídnout 2
varianty od renomovaných dodavatelů –
KESSLER a DUPLOMATIC a celkem nabízí 3
varianty vřeten (základní, univerzální a silové)
s upínacími kužely HSK63, HSK100, CAPTO6
a CAPTO8 a otáčkami 6500, 10000 a 12000 ot/
min. Souvisle řízená B-osa je osazena přímými
pohony s torque motory, což zajišťuje dosažení špičkových parametrů bez vůlí s vysokou
dynamikou a je zároveň nejlepším řešením
pro souvislé obrábění. Pro dosažení teplotní
stabilizace je uzel osazen oběhovým chlazením.
Hydraulická brzda zajišťuje vysokou tuhost
a brzdný moment.
Modulární zásobník nástrojů poskytuje
dostatečný komfort a prostor pro maximální
nástroje při počtu pozic od 44 až do 180 ks
a dává tak stroji možnost okamžitého použití
a připravenosti pro několik technologií. Rychlou
výměnu zajišťuje otočná ruka a samozřejmostí
je automatické měření nástrojů a jejich korekce
v cyklech nástrojovou sondou. Obrobkové
vřeteno má výkon 41/61,5 kW a dosahuje krouticího momentu až 3022 Nm, při maximálních
otáčkách 2800 ot/min. Umožňuje velké zatížení
až 3 500 kg s hrotem a obsahuje oddělené pohony pro soustružení a frézování - samostatnou
osu C. Vysoký krouticí moment zajišťuje silové
vřeteno s mechanickou převodovkou, protivřeteno je s možností opce jako funkce koníku.
Stroje řady MULTICUT je možné osadit
Lunetami, které rozšiřují základní technologické
možnosti. Ve standardní nabídce jsou 2 typy bez výsuvu (osa X ne), s výsuvem (osa X ano).
Lunety jsou NC řízené, samostředící a stavitelné
v ose Z. Spodní hlava má 12 poloh a jsou možné
varianty s otvory VDI 50 nebo CAPTO C6,
všechny polohy mohou být naháněné a disponují výkonem až 16 kW s krouticím momentem
až 50 Nm a 3000 ot/min. Speciálním aparátem
je zásobník vrtacích tyčí spolu s upínačem, který
jako opce umožňuje technologii hlubokého
vrtání osových a mimoosových otvorů. Stroj
disponuje vynikajícími parametry lineárních os
pohybu nástroje, umožňujícími vysoké rychloposuvy a zrychlení, což má ve finále značný vliv
na zkrácení nevýrobních časů při přejezdech.
Stroje jsou osazeny řídicím systémem SIEMENS
SINUMERIK 840D Solution Line.
Technologické možnosti stroje pokrývají velmi
široké využití a mezi hlavní technologie patří:
vnější soustružení, vnitřní soustružení, vrtání,
mimoosé vrtání, frézování, vyvrtávání, frézování
vaček, odvalování ozubení, pětiosé frézování,
obrážení, frézování pod úhlem, měření obrobku,
hluboké osové a mimoosové vrtání. V montážních halách společnosti KOVOSVIT MAS jsou již
dokončovány první 3 stroje, které budou v dohledné době expedovány k prvním zákazníkům.
Stroj MULTICUT 630 tak navazuje na úspěšnou
řadu strojů MULTICUT 500.
Novinka MULTICUT 630S / 3000 bude
také prezentována na zákaznických dnech
společnosti KOVOSVIT MAS, které se
konají 16. – 17. 4. 2013 v sídle společnosti –
na montážní hale. 
Martin Volný / manažer marketingu
novinky
|
15
→
novinka | mcu 1100
mcu Line
Nové multifunkční obráběcí centrum
mcu 1100v[t]-5x
Můj výkon a přesnost nemá konkurenci...
...staň se také neporazitelným bez kompromisů!
Max. průměr obrobku:
1 250 mm
Max. výška obrobku:
1 000 mm
Zdvih v ose X:
1 100 mm
Zdvih v ose Y:
1 550 mm
Zdvih v ose Z:
1 000 mm
Rychloposuv X / Y / Z:
Zrychlení:
Rozměr stolu:
Max. zatížení stolu:
Max. otáčky stolu:
Výkon pohonu vřetene až:
Max. otáčky:
Max. počet nástrojů:
Čas výměny tříska – tříska:
16
|
novinky
50 000 mm.min-1
5 m.s-2
Ø 1 150 × 900 mm
2 000 kg
80 [500] min-1
50 kW / 579 Nm S6 40%ED
8 00 0 / 10 000 / 12 000 min-1
15 000 / 18 000 / 24 000 min-1
ISO 50, HSK-A100, 60 [120, 240] ks
ISO 40, HSK-A63, 90 [180, 320] ks
8s
mcu 1100 | novinka
←
|
17
novinky
→
BLAHOPŘEJEME | OCENĚNÍ ZAMĚSTNANCI ZA ROK 2012
NAŠI JUBILANTI
Blahopřejeme jubilantům,
kteří dovršili v lednu – dubnu
2013 výročí zaměstnání
v KOVOSVITU MAS, a.s.
Odd.
Příjmení
Jméno
Pozice
5 let
913
203
562
206
201
912
940
Cichra
Cimerhakl
Smolák
Steranka
Šatra
Šírek
Volný
Karel
Miloslav
Miroslav
Pavel
Marian
Kamil
Martin
strojní zámečník
slévač - jádrař
vedoucí údržby
slévárenský dělník
technolog
strojní zámečník
vedoucí marketingu
10 let
800
800
Jiříček
Tíkal
Josef
Josef
výzk. a vývoj.prac.
vedoucí - Projekty HS 800
15 let
201
Kočvara
Jan
403
800
204
Krejza
Pokorný
Prokop
Vladislav
Lukáš
Vladimír
vedoucí prodeje zakázk.
koop.
technolog
konstruktér
slévárenský dělník
20 let
470
205
Laszák
Soukup
Dušan
Jaroslav
metrolog
slévač
25 let
403
Němcová
Libuše
asistentka VŘ
40 let
204
Gerla
Miroslav
slévač
Na sklonku roku
2012, při Setkání
vedení společnosti se
zaměstnanci, generální
ředitel Miloslav Kafka
rozdal tato Ocenění:
Za nejlepší zlepšovací návrh roku 2012
Jiří Samec a kolegové
Za 1. místo v počtu podaných
a realizovaných racionalizačních opatření
v roce 2012
Jaroslav Ježek
Za 2. místo v počtu podaných
a realizovaných racionalizačních opatření
v roce 2012
Kamil Šírek
Za 3. místo v počtu podaných
a realizovaných racionalizačních opatření
v roce 2012
Libor Hrádek
Nejlepší dělník provozu Montáže roku
2012
Jan Kloboučník
Nejlepší dělník provozu Výroby součástí
roku 2012
Josef Podzimek
Nejlepší dělník provozu Slévárny roku
2012
Jaroslav Matějka st.
Nejlepší zaměstnanec kategorie THP roku
2012
Ing. Petr Polanský
Uvedení zaměstnanci obdrželi z rukou generálního ředitele kromě Ocenění
i obálku s finanční odměnou.
Výsledky
soutěže
pro děti
V minulém čísle Novinek jsme vyhlásili soutěž
pro Vaše děti. Mohly nakreslit jakýkoliv obrázek
na téma:
„Stroje, které se vyrábí
v KOVOSVITu MAS, a.s.“
Zdeněk Slabý, 8,5 let
„Jak vypadá pracoviště mojí maminky
nebo tatínka“.
Slibovali jsme vernisáž, ale bohužel obrázků
se nesešlo tolik, abychom mohli toto splnit.
Každopádně moc děkujeme dětem, které nám
přece jen obrázky namalovaly a jejich rodiče si
pro ně mohou v kanceláři marketingu vyzvednout malou odměnu. 
Simona Podráská, 9 let
18
|
novinky
Maruška Slabá, 6 let
...zAMĚSTNANCI SE ZAČALI SHÁNĚT PO ZBRANÍCH | HISTORIE
←
Osvobození – rok 1945
Počátkem roku 1945 bylo již jasné,
že konec německé okupantské
armády se velmi rychle blíží.
V jarních měsících přišel zmatený
ústup německých armád přes Čechy
k západu. Po státní silnici vedoucí
přes Sezimovo Ústí jezdily vojenské
kolony sem a tam.
Mezi nimi se motaly všelijaké vozy a vozíky
civilních uprchlíků tažené koňskými i jinými
potahy, mnozí svůj majetek vezli dokonce
na dětských kočárcích. Chaos, který se nedá
popsat. Občané strhávali německé nápisy,
obrazy Hitlera a Háchy.
Ze Zlína uprchli němečtí vedoucí podniku
Baťa, přijeli s několika auty do Sezimova Ústí
a ubytovali se v hotelu.
V sobotu 5. května po poledních zprávách
rozhlasu bylo zachyceno volání o pomoc.
Zpráva se rychle rozšířila a zaměstnanci se
začali shánět po zbraních. Byla prohlédnuta
auta německých pánů ze Zlína, ve kterých bylo
nalezeno velké množství pistolí. Ty byly osazenstvem závodu rozebrány a na vrátnici byla
postavena dělnická ozbrojená stráž. Němečtí
páni ze Zlína byli hlídáni v hotelu.
V budově průmyslové školy se během odpoledne ustavil revoluční národní výbor (dále jen
RNV), jehož členy se stali zaměstnanci závodu:
Netoušek Jaroslav, Svoboda Karel, Urbánek
Karel, Štěpán Josef, Jambor Emil, Svoboda
Antonín, Ing. Donát Miloslav, Vaďura Karel
a Tabášek Emanuel. V dolní části obce pak
Kotaška Bohumil, Ing. Maischeider Vladimír,
Veřtát Josef, Svatoň Jan, Limburský Josef,
Prošek Jaroslav, Podzimek František a Dušek
Karel. Během odpoledne bylo odebráno utíkajícím německým vojákům značné množství
zbraní a střeliva, které bylo uskladněno v kuchyni domova průmyslové mládeže.
Odzbrojování ale neprobíhalo na všech místech hladce, neboť v Táboře a Plané nad Lužnicí
byly početné posádky německého vojska.
K večeru přitáhl jeden oddíl z Plané, obsadil
továrnu a žádal o bezpodmínečné vydání všech
zbraní. Na příkaz RNV jim bylo vydáno několik
pušek, s nimiž se spokojili a odtáhli. Přitom
však nezapomněli vyrabovat sklad obuvi.
Uvěznění Němci ze Zlína v čele
s Dr. Miesbachem, tehdejším ředitelem podniku Baťa, se snažili navázat spojení s posádkou,
aby je osvobodila. Podařilo se jim to především
díky německému pověřenci v závodě Helwina
z dolní části obce, který informoval posádku
v Táboře o věznění německých důstojníků
a nacistů na hotelu. V neděli 6. května ráno
přitáhl k sezimo-ústecké kolonii silný německý
oddíl, který ji obsadil a vyhlásil stanné právo.
Ze zúčastněných zaměstnanců, kteří byli toho
času v kavárně společenského domu, vybrali
Němci deset rukojmí, které uvěznili ve škole.
Oznámili, že pokud jim nebudou do dvou
hodin vráceny všechny zbraně, budou rukojmí
zastřeleni. RNV přistoupil na odevzdání části
zbraní a rukojmí byli propuštěni. Mezitím přijel
z Tábora další silný oddíl německého vojska
a utábořil se před internátem. Dr. Miesbach
se svými společníky v Sezimově Ústí se znovu
chopili moci a začali se intenzivně zajímat
o aktivity revolučního výboru. Ten byl naštěstí
včas varován a ukryl se.
V úterý 8. května 1945, když se sovětské armády přiblížily k Jindřichovu Hradci a Pacovu,
opustila německá posádka včetně všech
Miesbachovců Sezimovo Ústí. Během odpoledne se sešel RNV, který vyzval obyvatelstvo
ke klidu a učinil opatření k zajištění majetku
továrny a zásobování.
V Táboře byl jako první v republice ustaven
krajský národní výbor (dále jen KNV). Jeho
předsedou se stal spisovatel Ivan Olbracht.
Dále byla zajištěna bezpečnostní služba v kolonii a velením byl pověřen zaměstnanec
závodu Ing. Tourek. Ve spodní části obce se
ujal velení četnický strážmistr František Suchý
a vrchní strážmistr Josef Joch. Zároveň s tím
RNV přebral vedení a správu závodu Baťa
Sezimovo Ústí.
9. května 1945 KNV v Táboře publikoval
mobilizační výzvu, kterou povolal do branné
služby všechny muže narozené v letech 1910 až
1917. Výzva byla přijata s nadšením. Ve večerních hodinách byly pod vedením zaměstnanců
por. Hoška a por. Bláhy zformovány dvě čety
čítající 242 osob. Ve stejný den byla vyhlášena
všeobecná pracovní povinnost k odstranění
překážkové barikády na mostě v Sezimově Ústí.
Ve čtvrtek 10. května 1945 se od ranních
hodin obyvatelé obou částí obce soustředili
okolo státní silnice vedoucí z Plané nad Lužnicí
u nadjezdu k tovární kolonii. Snad nikdo tehdy
nezůstal doma. V 11 hod. 35 min. se u strážního domku dráhy čp. 119 objevil první motocykl
se sovětskými vojáky. Byl v něm důstojník,
který zastavil a uvítal se s předsedou RNV
Jaroslavem Netouškem.
Ten den bylo také oznámeno, že vláda republiky Československé, v čele s předsedou
Zdeňkem Fierlingrem, čestným občanem
Sezimova Ústí, přistála na ruzyňském letišti
do osvobozené Prahy.
Ve večerních hodinách bylo obnoveno vlakové
spojení Praha – České Budějovice a s okamžitou platností bylo zrušeno dosavadní nařízení
o zatemnění. Tak se stalo, že se kolonie a továrna po šestileté přestávce rozsvítila a koupala
se v záři světel pouličních svítidel. Pro všechny
to byl jev velmi neobvyklý. Lidé se shromáždili
před společenským domem, kde vyhrávala
dechová hudba našich zaměstnanců.
V dalších dnech byly prováděny přípravy
k zahájení provozu v továrně. Bylo navázáno
spojení s mateřským závodem ve Zlíně a jeho
generálním ředitelem Dr. Holým. Sestavena
byla i revoluční závodní rada, do které byli zvoleni: Tabášek Eman, Cupák Jindřich, Jochman
Ludvík, Kužílek František, Urbánek Karel, Pypeč
Alois, Košatka Josef a Svoboda Stanislav. Byla
to první závodní rada v celém kraji. Do čela
závodu byl jmenován Ing. Kaňák a vedoucí provozu se stal Josef Štěpán. Dne 14. května byl
jako první v kraji zahájen v továrně normální
provoz, a to na dvě směny.
Koncem května 1945 byly sloučeny RNV obou
částí obce v jeden, a tak Sezimovo Ústí začalo
fungovat jako samostatná správní jednotka.
Národní výbor byl složen převážně ze zaměstnanců továrny. Jeho prvním předsedou se stal
Kotaška Bohumil a místopředsedy Urbánek
Karel a Jambor Emil.
A ještě jedno významné datum roku 1945
si připomeňme. Dne 16. června 1945 se
do Sezimova Ústí vrátil Eduard Beneš. Po slavnostním přivítání a krátkém projevu na náměstí odešel do své vily. V bráně se obrátil
k doprovodu a řekl: ,,Tak, dovezli jste mě domů.
Děkuji vám.“
Dne 22. května se sešli první členové závodní
organizace komunistické strany v počtu 120
a zvolili výbor strany. Roztočte kola a republice více práce, to byla ústřední hesla té doby.
O tom ale příště. 
Toulky do historie KOVOSVIT MAS, a. s.
pro nás připravuje Karel Vrkoč, Bc.
novinky
|
19
→
HASIČI | JSME RÁDI ZA KAŽDÝ SPONZORSKÝ DAR
Sdružení dobrovolných
hasičů města Sezimovo Ústí
a KOVOSVIT MAS, a. s.
Jak se můžeme dočíst v historických dokumentech, sahá historie hasičské
jednotky města Sezimovo Ústí až do roku 1889. O více jak sto let později, přesněji v roce 2004, došlo ke sloučení Jednotky města Sezimovo Ústí
a Jednotky akciové společnosti KOVOSVIT MAS a tím ke vzniku Sdružení
dobrovolných hasičů Sezimovo Ústí a KOVOSVITU MAS. Své sídlo má sdružení v prostorách firmy KOVOSVIT MAS.
Velitelem sdružení je od roku 2011 Radovan
Svoboda. O fungování jednotky říká: „Každý
člen jednotky má své civilní zaměstnání a soukromé starosti, přesto po vyhlášení poplachu
musí jednotka do deseti minut sedět vystrojená v autě a vyjíždět k nahlášené události.“ Jak
dokládají další slova Radovana Svobody, nejpalčivější problém představují pro celé sdružení
finance: „… co se týká financí, není naše situace
jednoduchá, z ročního příspěvku z rozpočtu
města pokryjeme sotva náklady na výjezdy
a naftu a na modernizaci techniky už moc nezbývá. Jsme rádi za každý sponzorský dar.“
Jednotka má nyní 13 stálých členů, mezi něž
patří dokonce i dvě ženy-hasičky. Pouze dva
ze stávajících členů sdružení jsou zároveň i zaměstnanci KOVOSVITU MAS. Všichni členové
se schází jedenkrát za čtrnáct dní, kdy probíhají
školení, výcvik a je prováděna i údržba techniky.
K technické výbavě jednotky patří 2 auta, cisternová automobilová stříkačka CAS-25 Š 706
RTHP a AVIA DA-12 A-31, dále pak čerpadla,
která se mohou využívat jak k dopravě, tak
i k čerpání vody ze zatopených místností. Hasiči
disponují též dýchací technikou.
O aktivním působení jednotky svědčí skutečnost, že v roce 2012 zasahovala u 11 událostí,
ve třech případech se přitom jednalo o požáry
přímo v areálu podniku KOVOSVIT MAS.
Během ledna 2013 se uskutečnilo 5 výjezdů
k událostem pro město Sezimovo Ústí. Jednotka
zasahuje v katastru města Sezimovo Ústí
družstvem v počtu minimálně 1+3 hasiči, pro
potřeby akciové společnosti v počtu 1+6 hasičů.
Dále jednotka vyjíždí k událostem na vyžádání
kraje, vykonává požární a zdravotnický dozor
na společenských a sportovních akcích jak města Sezimovo Ústí, tak KOVOSVITU MAS. Stalo
se již tradicí, že v rámci Dne otevřených dveří
KOVOSVIT MAS předvádí členové jednotky
v areálu firmy hasičskou techniku.
Všem členům sdružení dobrovolných hasičů
přejeme, ať jim vydrží jejich nadšení pro věc
a neodradí je zdánlivý nezájem okolí. My ostatní pak nebuďme lhostejní k jejich práci a važme
si jejich obětavosti. 
Renata Vaňková
Foto: HZS Tábor
20
|
novinky
ČINNOST KLUBU SE NEOBEJDE BEZ SPONZORŮ | SPONZORUJEME
←
Podporujeme táborské hokejisty
KOVOSVIT MAS, a. s. našel po letech
cestu k podpoře táborského hokeje
Prvopočátky táborského hokeje
spadají do roku 1921, kdy se na zamrzlém Jordánu objevili první hokejisté. Tehdy byl založen Dělnický
sportovní klub. Táborští hokejisté
byli několikrát mistry jižních Čech
i Českého venkova.
V roce 1925 se na táborském Jordáně mělo
dokonce uskutečnit mistrovství Evropy, ale kvůli
mírné zimě, kdy byl Jordán pokryt jen tenkou
vrstvou ledu, bylo přeloženo na Štrbské Pleso.
V letech 1943–1944 si táborští hokejisté
v ligové kvalifikaci v rámci Svazového poháru
vybojovali třetí místo a vítězstvím nad Třebíčí
4:1 si zajistili účast v celostátní lize, v níž v sezóně 1945–1946 obsadili 4. místo. V následujícím
roce spolu s Popradem sestoupili a až do roku
1992 hráli soutěže na úrovni II. národní ligy, di-
vize či regionu. V sezóně 1992–1993 po sloučení
s VTJ Tábor hrálo mužstvo mužů I. národní ligu,
ze které však v následující sezóně sestoupilo. V letech 2009–2010 si po dlouhých 16 letech
HC Tábor opět zahrál druhou nejvyšší českou
soutěž a hned v prvním ročníku skončil na pěkném 9. místě. Následující sezóna však pro
táborský hokej příznivá nebyla, ale po sestupu
z druhé nejvyšší soutěže hrál HC Tábor v sezóně
2011-2012 krajský přebor Jihočeského kraje, kde
si vedl na výbornou. S přehledem vyhrál základní část, prošel play-off i kvalifikací a postoupil
zpět do II. národní ligy. Tým vyhrál základní část
a v play-off se probojoval až do finále, které
právě probíhá v těchto dnech. předškolního věku učí zvládat základy ledního
hokeje a velké oblibě se těší i každoročně
pořádaná ‚školička“ v níž trenéři učí malé děti
základům bruslení. Úspěšně si v soutěžích vedou i mládežnická
mužstva. Od přípravky C až po mužstvo juniorů
se klub stará o 10 mládežnických mužstev, která
hrají vesměs nejvyšší republikové soutěže. Přes všechny výše uvedené úspěchy se činnost
klubu neobejde bez sponzorů. Jsem rád, že
společnost KOVOSVIT MAS, a.s. našla po letech
opět cestu k podpoře táborského hokeje a přispívá k vytváření lepších podmínek pro rozvoj
našich mladých nadějí. 
Velkou pozornost věnuje hokejový klub i výchově malých hokejistů. V přípravce D se děti
O úspěšnosti táborského hokeje svědčí i to, že
řada odchovanců klubu hrála na nejvyšší úrovni,
jak doma, tak i v zahraničí. Jedním z nich je například trojnásobný mistr světa Radek Dvořák,
který od roku 1995 hraje v různých klubech
NHL. Za klub Florida Panthers odehrál dokonce 613 zápasů NHL, čímž se stal klubovým
rekordmanem. Dalšími úspěšnými odchovanci
táborského hokeje jsou i Jaroslav Svejkovský či
Michal Barinka, současný reprezentant ČR.
Miroslav Smetana / ředitel klubu HC Tábor
MISTROVSTVÍ ČR MUŽŮ A ŽEN V ATLETICE
www.atletika.cz
www.mcr2013-tabor.cz
T ÁB O R 15. - 16. 6. 2013
PROGRAM M ČR
| S O - NE | P ředpro g r a m od 11:00 | H l a vn í p r ogr a m od 13:00 |
| V s t u p 100 K č / den | Ob a d ny 1 5 0 K č | D ě t i d o 1 5 le t z d a r ma |
DO PROVODNÝ PROGRAM
ČECHOMOR
Místní mediální partneři
Místní partneři
Oficiální dodavatelé
Českého atletického svazu
Generální partner
Českého atletického svazu
Oficiální partneři
Českého atletického svazu
| P Á 1 4 .6 . 2 0 :3 0 |
| Ž i ž k ovo n á m ě stí |
| S O 1 5 .6 . 1 2 :0 0 | JAROSL AV U H L Í Ř - ko nce rt p ro d ě t i | P l a vec k ý b a z én |
| S O & NE 1 3 :0 0 - 1 6 :0 0 | D Ě T SK Á AT L E T I KA | P l a vec k ý b a z én |
→
POZVÁNKA | DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V současné době
sponzorujeme tyto akce
Odvětví
Organizace
FC MAS Táborsko, a.s.
Fotbal
Podpora
zaměstnanců
TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí
Hokej
HOCKEY CLUB TÁBOR, o.s.
Dětské závody
TOUR DE KIDS 2013
Plavecký stadion
Tělovýchovná jednota Tábor, plavecký oddíl
Atletika
TJ Vodní stavby Tábor, oddíl atletiky
Táborská setkání
Festival vína
Kultura
XXIII Reprezentační slavnosti piva
Retroples
Maturitní a jiné plesy, soutěže
Rodičovské centrum Radost o.s.
BabyBox v Táboře
Filantropie
Centrum Kaňka
Cheiron T, o.p.s.
Fokus Tábor
Domácí hospic Jordán, o.p.s.
900 - 1200
1500 - 2330
Společnost KOVOSVIT MAS nabízí svým zaměstnancům podporu vlastních projektů.
Může se jednat například o finanční příspěvek na aktivity sportovních
týmů, zájmových klubů, spolků, projektů apod. Žádosti o příspěvky je
možné zasílat na email [email protected] do 31. 5. 2013. V každé
žádosti je potřeba uvést následující specifikaci:
informace o týmu, klubu, spolku, projektu
(historie, počet členů, opakovatelnost projektu/délka trvání akce)
požadovaná částka
účel využití částky
formy propagace KOVOSVITU MAS
cílová skupina (osoby, které reklama Kovosvit MAS osloví)
Uzávěrka pro doručení žádostí je 31. 5. 2013, poté budou všechny
žádosti vyhodnoceny.
V sídle společnosti KOVOSVIT MAS a.s., nám. T. Bati 419, Sezimovo Ústí
Prohlídka výrobních hal, ukázka nových technologií obrábění kovů
Odpočinková zóna Komora, Tábor
Občerstvení, bohatý program pro děti
Hudební odpoledne plné nevšedních zážitků jen pro Vás
XINDL - X | RYBIČKY 48 | PESHATA
JAKSI TAKSI | QÝCHODU
VYDÁVÁ: KOVOSVIT MAS, .a.s. | náměstí Tomáše Bati 419 | 391 02 Sezimovo Ústí
KONTAKT: +420 381 632 351 | E: [email protected]
REDAKČNÍ RADA: Renata Vaňková, Martin Volný, Milena Filipová, Miroslav Lazar, Gabriela Jeřábková, Ladislav Dostál, Petr Novák, František Veselý,
Martina Šímová, Jan Chyna
REGISTRACE: MK ČR E 17608 | Grafika / tisk: Ponovu.cz
22
|
novinky
←
obchodní zastoupení
www.kovosvit.cz
Obchodní zastoupení ČR a SR
Plzeňský kraj,
Karlovarský kraj
Václav Štědronský
M: +420 602 114 632
[email protected]
Ústecký kraj,
Liberecký kraj
Karel Hruška
M: +420 777 356 670
[email protected]
Středočeský kraj,
Hlavní město Praha
LADISLAV SEDLÁČEK
M: +420 777 433 622
[email protected]
Jihočeský kraj
Zdeněk Štedronský
M: +420 724 256 505
[email protected]
Pardubický kraj,
Hradec Králové
jiří hejhal
M: +420 775 886 988
[email protected]
Kraj Vysočina
Jaromír Lahodný
M: +420 606 754 953
[email protected]
Jihomoravský kraj
Michal Horáček
M: +420 724 353 387
[email protected]
Moravskoslezský kraj,
Olomoucký kraj
MAREK PECHAL
M: +420 602 515 323
[email protected]
Zlínský kraj
Pavel Šišák
M: +420 774 273 512
[email protected]
Slovenská republika
Miroslav križan
M: +421 918 990 199
[email protected]
Itálie, Španělsko, Portugalsko,
Maďarsko, Rumunsko, Slovinsko,
Bulharsko
PAVEL ČEJKA
M: +420 776 484 933
T: +420 381 632 573
[email protected]
Obchodní zastoupení svět
Německo, Rakousko,
Švýcarsko, Benelux
petr král
M: +420 602 651 948
T: +420 381 632 286
[email protected]
Francie
KRISTÝNA POSPÍCHALOVá
M: +420 775 876 613
T: +420 381 632 344
[email protected]
Polsko, Skandinávie, Kanada,
USA, Egypt
zdeněk slabý
M: +420 602 430 592
T: +420 381 632 586
[email protected]
Bělorusko, Ukrajina, Pobaltí,
Kazachstán, Uzbekistán,
Ázerbajdžán
ivan dubrovin
M: +420 775 859 994
T: +420 381 632 405
[email protected]
Indie, Turecko
Zbyněk sabiniok
M: +420 775 875 118
T: +420 381 632 624
[email protected]
Čína
jan chyna
M: +420 724 256 504
T: +420 381 632 751
[email protected]
Rusko a státy SNS
PETR SCHORNÍK
M: +420 775 856 612
T: +420 381 632 552
[email protected]
Rusko a státy SNS
ANGELIKA kiss
M: +420 606 623 414
T: +420 381 632 512
[email protected]
Rusko a státy SNS
marie TOMKOVÁ
M: +420 773 779 208
T: +420 381 632 505
[email protected]
KOVOSVIT MAS POLSKA Sp. z o.o.
ul. Polna 1a
62-025, Kostrzyn Wlkp. k/ Poznania, Polska
Biuro: T/F: +48/ 61 - 817 82 65
Servis: T: +48/ 61 - 817 80 37
[email protected]
www.kovosvit.pl
OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ SLÉVÁRNA
Jan Kočvara
Obchodní ředitel slévárny,
Key account,
anglicky mluvící země
M: +420 724 217 177
T:+420 381 632 504
[email protected]
Jakub Rak
prodejce
německy mluvící země
M: +420 721 068 461
T: +420 381 632 537
[email protected]
Olga Ťoupalová
prodejce ČR, SR
M: +420 602 578 227
T: +420 381 632 519
[email protected]
Sergej Demčichin
prodejce Rusko a státy bývalé
SNS
M: +420 775 599 801
T: +420 381 632 666
[email protected]
Servisní centrum mas, hot line, Náhradní díly:
T: +420 381 74 74 74
příjem požadavků:
www.kovosvit.cz/servis/
http://www.youtube.com/kovosvit
http://www.facebook.com/kovosvit.mas
novinky
|
23
kovosvit MAS
Svět obráběcích strojů
HMC Line
MCU-MMC Line
MCV Line
Horizontální
Portálová
Vertikální
Obráběcí centra
mcv 754 ; 1016 quick
MCV 750
hmc 500
hmc 630
Mcu 2000
Mcu 3000
MCV 1000
MCV 1270
mmc 1500
mmc 1500 dt
MCU 630VT-5X
MCU 1100VT-5X
MCV-MCU Line
MCV 1000 5AX
MCU 630 / 800V-5X
multicut 500i s / t
multicut 630 s / t
MULTICUT
Multifunkční
Vertikální
5-osá a multifunkční obráběcí centra
SP Line
MASTURN Line
SP 180
SP 280
SP 430
SPH 50 CNC
MASTURN 550i CNC 800/1500
MASTURN 550i LIVE TOOL CNC 1500
MASTURN 820i CNC 2000/3000
MASTURN 820i CNC - 4500
ROLLER
Soustružnická
centra
Speciální
technologie
Hrotové
soustruhy
CNC soustruhy
ROLLER 2800 CNC
www.kovosvit.cz
Download

Novinky: multicut 630, mcu 1100