ze světa obráběcích strojů
Zpravodaj pro zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery
říjen / 2013
POZVÁNKA
TÉMA
MIKULÁŠSKÉ SETKÁNÍ
MSV BRNO
S GENERÁLNÍM ŘEDITELEM
strana 3
strana 8 – 11
strana 14
www.kovosvit.cz
NA KÁVĚ
KOVOSVIT MAS
GENERÁLNÍ PARTNER
TÁBORSKÝCH SETKÁNÍ
→
MSV BRNO | STÁNEK Č. 123 V HALE P
Milí čtenáři,
s nastávajícím podzimem se vám do rukou
dostává další číslo našeho firemního časopisu,
které vás bude informovat o novinkách ve světě
kovosvitských obráběcích strojů a slévárenských
odlitků. Vzhledem k naší tradiční účasti na
Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně se
redakční rada rozhodla orientovat toto vydání
více k veřejnosti. Nejen naši zaměstnanci, ale
i zákazníci, partneři a neodborná veřejnost tak
budou informováni o strojích vystavovaných
na tomto veletrhu, ale i o aktuálním dění uvnitř
firmy.
Během letních dnů se nám podařilo zrealizovat
významné investice ve výrobě, o kterých se
dočtete v části věnované právě investicím.
Začátkem září byl posílen tým top managementu novými odborníky, které vám blíže představujeme v pravidelné rubrice Na kávě.
KOVOSVIT MAS se i v letošním roce stal generálním partnerem Táborských setkání. Přinášíme
vám rozhovor se starostou města Tábora, ve
kterém se dozvíte, proč se rozhodl spolupracovat právě s KOVOSVITEM MAS.
Tolik v krátkosti k novému vydání Novinek.
Dovolte mi, abych vás na závěr pozvala do Brna.
NAVŠTIVTE NÁŠ STÁNEK Č. 123 V HALE P. A
teď vám již přeji ničím nerušené čtení! 
Martina Šímová / specialista marketingu
obsah:
NOVÉ TVÁŘE VE FIRMĚ _________________________________________________ 2
NAŠI JUBILANTI ________________________________________________________ 2
KRÁTKÉ ZPRÁVY PRO ZAMĚSTNANCE ____________________________________ 3
SLOUPEK GENERÁLNÍHO ŘEDITELE _______________________________________ 3
KMAS POSILUJE TÝM VE VRCHOLOVÉM MANAGEMENTU
_________________ 3
POZVÁNKA NA MIKULÁŠSKOU____________________________________________ 3
PŘEDSTAVUJEME CENTRÁLNÍ SKLAD _____________________________________ 4
KMAS ZVÝŠIL ZAMĚSTNANOST O 15% ___________________________________ 5
SPOLEČNÝ ČESKO-RUSKÝ PODNIK MTE KOVOSVIT MAS____________________ 6
ZÁSADNÍ INVESTICE V ROCE 2013 _______________________________________ 6
ODLITEK ZÁKLADNY PRO OBRÁBĚCÍ STROJ ______________________________ 7
KRUPOBITÍ VŠECHNY ZASKOČILO _______________________________________ 7
RYCHLÁ NAVIGACE SVĚTEM OBRÁBĚCÍCH STROJŮ NA MSV BRNO 2013 ____ 8
EMO HANNOVER 2013 _________________________________________________ 12
KALENDÁŘ VELETRHŮ ___________________________________________________ 12
HESTEGO – DLOUHOLETÝ DODAVATEL ___________________________________ 13
HC TÁBOR – ŠKOLIČKA BRUSLENÍ ________________________________________ 13
NA KÁVĚ S GENERÁLNÍM A OBCHODNÍM ŘEDITELEM _____________________ 14
TÁBORSKÁ SETKÁNÍ – HOUSŮV MLÝN – HUSITSKÝ TROJBOJ _______________ 15
NYNÍ SPONZORUJEME __________________________________________________ 15
ROZHOVOR SE STAROSTOU MĚSTA TÁBORA ______________________________ 16
HISTORIE – KONEC 40. A ZAČÁTEK 50. LET _______________________________ 17
BLAHOPŘEJEME
zaměstnancům, kteří
dovršili v srpnu – říjnu
2013 výročí zaměstnání
v KOVOSVITU MAS, a.s.
odd.
5 let
208
příjmení
jméno
pozice
Habich
Petr
201
Hrdlička
Václav
905
Križan
Miroslav
205
Nguyen
Huu Nghia
208
140
Pečený
Vránek
Ondřej
Michal
provozní zámečník
(údržbář met. prov.)
provozní technolog
(formovna I)
prodejce
(Trenčínský, Nitranský kraj)
slévárenský dělník III
(formíř, jádrař)
mistr
obráběč kovů
(operátor NC)
10 let
401
404
201
207
Botková
Kovář
Lazarová
Šantrůček
Lenka
Pavel
Danica
Tomáš
asistentka GŘ
finanční ředitel
dispečer provozu
slévárenský dělník II
(obsl. vytl. roštů)
15 let
915
201
Kloboučník
Louda
Jan
Jan
913
800
Petrych
Polanský
Vladimír
Petr
140
Ritka
František
562
20 let
562
Weber
Pavel
montér strojní
provozní technolog
(metalurg)
montér strojní
vedoucí
strojníkonstrukce
obráběč kovů
(horizontkař NC)
mistr
Blažek
Petr
403
130
901
25 let
320
206
Havelka
Hejný
Růžička
Martin
Ladislav
Milan
Halama
Jančík
Robert
Jaroslav
404
30 let
140
Vaňková
Renata
Natafaluši
Radko
530
140
Pavličková
Pícha
Olga
Karel
562
403
Pospíchal
Ťoupal
Jan
Stanislav
35 let
120
Anděra
Vladimír
130
140
Bělohlav
Brůžek
Jaroslav
Miloš
40 let
201
140
Bárta
Černý
Jaroslav
Lubomír
140
511
932
932
932
562
Folkman
Hajná
Holan
Hrádek
Hudec
Kočer
Jaroslav
Stanislava
Miloslav
Luboš
Ilja
Jindřich
VÝSLEDKY FOTOSOUTĚŽE _______________________________________________ 18
POZVÁNKA NA PLES ____________________________________________________ 18
KONTAKTY _____________________________________________________________ 19
VÝROBNÍ PROGRAM_____________________________________________________ 20
Nové tváře ve firmě
odd.
číslo
jméno
profese funkce
odd.
číslo
jméno
profese funkce
Jedličková jana Bc.
specialista controllingu
511
Sládek Karel
montér strojní
915
Borůvka Miroslav
produktový manažer
403
Kolář Petr
servisní montér
932
Kroužek Michal DiS.
diagnostik
800
Voříšek Lukáš
montér strojní
919
Burda Lukáš DiS.
diagnostik
800
Kubala Miloslav ing.
obchodní ředitel
405
130
Kubíček
Pavel
Mikulášek Marián
montér strojní
912
Hawlan Peter
generální ředitel
401
Flutka Václav
dřevomodelář
300
562
Nekovář
Petr
Kubera Ondřej ing.
konstruktér
800
Oppelt Miroslav
skladník
300
Polakovič Karol ing.
obchodní referent
600
Hobza Jan
servisní montér
932
Rezek Radim ing.
procesní inženýr
403
Nemrava
Šedivý
Zdeněk
Rudolf
Cintl Jiří
skladník - manipulant
101
Peřka Ondřej
slévárenský dělník
203
Kadlec Karel
montér strojní
912
Mika Jan
slévárenský dělník
206
913
912
45 let
320
Bláha
Oldřich
Šmíd Jindřich
montér strojní
919
Fridrich František
slévárenský dělník
206
Vitkovský Václav
slévárenský dělník
203
Kočí Tomáš
montér strojní
912
Duchoslav František ing.
technolog
403
Oláh Pavel
slévárenský dělník
205
Macoun Ondřej
referent dopravy
410
Kučka Jan
svářeč
600
Navrátil David
svářeč
130
Turek Jiří
přípravář - manipulant
131
120
140
403
300
140
120
Hažmuka
Hořejš
Kellner
Kyba
Novotný
Štembera
Miloslav
Miroslav
Jaroslav
Jan
Jiří
Stanislav
Prchal Rostislav
manipulant
210
2
|
NOVINKY
instalatér (rev. technik hydr.
sítí, topenář)
produktový manažer
svářeč (klempíř)
vedoucí skupiny (MCV)
obráběč kovů (vrtař)
slévárenský dělník II (obsl.
tryskače)
specialista financování
obráběč kovů
(horizontkař NC)
mistr
obráběč kovů
(operátor NC)
energetik
technolog
(programátor)
obráběč kovů
(soustružník)
mistr
obráběč kovů
(operátor NC)
kontrolor
obráběč kovů
(operátor NC)
obráběč kovů (hoblíř)
nákupčí – zásobovač
referent servisu
servisní montér (strojní)
servisní montér (strojní)
provozní elektrikář
(údržbář NN)
obráběč kovů
(lisař, klempíř, frézař)
elektromechanik
(údržbář NN)
montér strojní
montér strojní
obráběč kovů
(soustružník)
obráběč kovů (brusič)
obráběč kovů (rýsovač)
vedoucí plánu výroby
dispečer provozu
kalič
obráběč kovů (brusič)
ODMĚNY ZA DOPORUČENÍ NOVÉHO ZAMĚSTNANCE | KRÁTKÉ ZPRÁVY
KRÁTKÉ ZPRÁVY PRO ZAMĚSTNANCE
připravuje: Gabriela Jeřábková / personální manažer
 DOPORUČTE NOVÉHO ZAMĚSTNANCE
V červnu 2012 bylo vydáno rozhodnutí generálního ředitele o zavedení odměny za doporučení
nového zaměstnance na klíčové pozice. Odměna bude vyplacena doporučujícímu zaměstnanci
po úspěšném absolvování tříměsíční zkušební doby doporučeného zaměstnance. Pro období říjen
až prosinec 2013 se tato odměna týká následujících pozic: obráběč kovů – portálová CNC centra,
obráběč kovů – CNC pětiosé centrum, obráběč kovů – CNC soustružnické centrum a obráběč
kovů – MCV 1016. Pokud ve vašem okolí znáte někoho, kdo by byl pro naši společnost přínosem
a na některé z těchto pozic již pracoval, neváhejte jej přivést na osobní pohovor. Pokud budou
následně splněny všechny podmínky, bude vám vyplacena odměna ve výši 5.000,– Kč.
 NOVÁ STRÁŽNÍ A ÚKLIDOVÁ SLUŽBA
Jak již jistě většina z vás zaregistrovala, od srpna máme novou strážní službu a také novou
úklidovou službu. Koncem února letošního roku bylo vypsáno výběrové řízení na poskytovatele
těchto služeb. Vzhledem k tomu, že většina oslovených firem nabízela jak ostrahu, tak i úklid,
rozhodli jsme se právě pro tuto variantu. Z celkového počtu 8 firem, které zaslaly svou nabídku,
byly do závěrečného kola vybrány tři: stávající dodavatel ČOS, dále pak D.I.Seven a Blesk Servis.
S ohledem na nabízené služby, regionální dostupnost, reference, ale také cenu, byla nakonec
vybrána právě společnost BLESK Servis. Troufám si říci, že po dvouměsíční zkušenosti s novým dodavatelem můžeme být s naší volbou spokojeni. Pokud byste však měli nějaké připomínky nebo
doporučení, neváhejte se s nimi obrátit na zaměstnance personálního úseku.
 PROGRAM GS
Již od roku 2011 mají všichni zaměstnanci možnost využívat výhodných nákupů produktů „GS“.
Pravidelně aktualizujeme na firemním intranetu letáky se slevovými akcemi. Pravdou je, že
největší zájem mají naši zaměstnanci o přípravky na podporu kloubů a různé vitamínové doplňky.
Vzhledem k tomu, že se pomalu, ale jistě blíží Vánoce a tyto produkty jsou velmi vhodným
dárkem pod stromeček, připomínáme, že máte možnost objednávat vybrané produkty prostřednictvím personálního úseku. Ušetříte tak peníze za poštovné a balné.
 INFORMAČNĚ-VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO (IVS) V SEZIMOVĚ ÚSTÍ
Pro uchazeče o zaměstnání v Jihočeském kraji je nyní snazší se zorientovat v nabídce vzdělávání
a rekvalifikací, a to díky Informačně-vzdělávacímu středisku v Sezimově Ústí, jehož hlavním
posláním je poradenství k uplatnění se na trhu práce. KOVOSVIT MAS zde má možnost formou
informačních tabulí nebo i napřímo oslovovat potenciální uchazeče o zaměstnání, a to hlavně
z řad zájemců o rekvalifikaci v oblasti strojírenství. Aktivity IVS podporujeme například tím, že
klienty školíme v oblasti měkkých dovedností – tzv. Motivační kurzy. Zde se mají možnost naučit,
jak správně napsat životopis a motivační dopis, jak se připravit na osobní pohovor u potencionálního zaměstnavatele, dozvědí se, jak takový pohovor probíhá. Důležitým bodem kurzu je
i seznámení se základním obsahem zákoníku práce – co nesmí chybět v pracovní smlouvě, jaké
jsou jejich povinnosti a jaké jsou povinnosti zaměstnavatele atd.
Pokud je někdo z vašeho blízkého okolí nezaměstnán nebo uvažuje o změně své kvalifikace, určitě
mu návštěvu IVS doporučte. Pracovnice IVS se každému klientovi věnují individuálně, což zaručuje, že pochopí jeho potřeby a dokážou každého navést tím správným směrem.
KOVOSVIT MAS
POSILUJE TÝM
VE VRCHOLOVÉM
MANAGEMENTU
Naše společnost KOVOSVIT MAS, a. s. za poslední dva roky posílila svoji pozici na světovém
strojírenském trhu a stala se lídrem ve výrobě
multifunkčních obráběcích strojů v ČR. V současné době před námi stojí další nové výzvy
a úkoly, které vyžadují plné nasazení každého
z nás. Proto byl také od 1. září 2013 management KOVOSVITU MAS, a. s. posílen o nového
generálního ředitele a obchodního ředitele.
Na pozici generálního ředitele společnosti
přišel Peter Hawlan, který působil ve skupině
Elmarco jako jednatel. Pan Hawlan má bohaté
mezinárodní zkušenosti s řízením průmyslových společ­ností, včetně zkušeností z vysokých
manažerských funkcí, jako například z NKT
cables nebo Schindler CZ. Peter Hawlan je
v KOVOSVITU MAS odpovědný především
za nové mezinárodní projekty s cílem posunout
KOVOSVIT MAS, a.s. na vyšší úroveň v žebříčku
světového strojírenství. Další posilou firmy
je Miloslav Kubala, který nastoupil na pozici
obchodního ředitele. Jeho hlavním úkolem je
tvorba strategie expanze na nové trhy a odpovědnost za další obchodní projekty, které se budou týkat například energetiky. Miloslav Kubala
působil více než jedenáct let ve společnosti ABB,
kde byl odpovědný za obchod, a to především
v oblasti Středního východu, centrální Asie,
Kazachstánu a Ukrajiny.
Bývalý generální ředitel Miloslav Kafka je nyní
odpovědný za řízení strategických projektů celého holdingu KOVOSVITU MAS, Daniel Horský,
který doposud zastával pozici obchodního
ředitele, nově obchodně zaštiťuje trhy ČR,
Slovenska, Polska a Ruska.  Představenstvo společnosti KOVOSVIT MAS, a.s.
Mikulášské setkání / 29. 11. 2013
←
Sloupek
generálního ředitele
Nedělej druhým,
co nechceš, aby oni
dělali tobě.
Známý citát jsem si připomněl na konci tohoto
léta v naprosto běžné, zdánlivě banální situaci.
Poslední týden v srpnu se mi porouchal plynový
kotel. Domluvil jsem se s renomovanou servisní
firmou na termínu opravy. Jelikož firma avizovala, že oprava na místě může trvat dvě až tři
hodiny, vzal jsem si volno a čekal. Čekal čtvrt
hodiny, půl hodiny a renomovaná firma nikde.
Zkoušel jsem telefonovat, ale servisní technik
telefon nejen nezvedal, ale ani na nepřijaté
hovory a sms nereagoval. A tak jsem v čekání
pokračoval dál a měl jsem dost času přemýšlet, proč taková významná servisní firma uvádí
na svých webových stránkách formulace „náš
zákazník, náš pán“, „spokojený zákazník je
pro nás nejdůležitější“ a navíc hrdě poukazuje
na to, jaké obdržela certifikace, ocenění atd.,
atd. Zjednodušeně řečeno, realita byla jiná a já
si myslím, že daná firma prostě nedrží slovo.
Možná, že si její zaměstnanci ještě neuvědomili,
že mzdy jim nevyplácí majitel firmy nebo mana­
gement, ale jen a jen zákazník. A že spolehlivost
a důvěryhodnost nejsou jen prázdná slova.
Vím, že někdy zasáhne vyšší moc; stojíme v koloně aut, přihodí se neštěstí v rodině, zapůsobí
stres nebo prostě a jednoduše zapomeneme.
I já se musím přiznat, že občas přijdu pozdě
na domluvenou schůzku nebo na něco v návalu
práce a stresu zapomenu. Svoje rezervy a chyby
si uvědomuji a chci zapracovat na jejich nápravě.
Proč by měl někdo tolerovat u mne to, co mne
samotnému se nelíbí u ostatních.... Bude to
dřina, ale nedá se nic dělat, bez té to v životě
prostě nejde.
Stejně jednoduchý princip by měl fungovat
i v jiných odvětvích, včetně naší firmy. Chceme
poskytovat perfektní služby. A to se musí stát
samozřejmostí. Je to pro nás ta správná cesta.
Všichni známe staré pravidlo, že „náročnější
a nákladnější je nového zákazníka získat než si
udržet zákazníka stávajícího.“ A já dodávám, že
s kvalitním výrobkem a perfektním servisem se
to musí dařit. A toto mějme všichni na paměti
a držme se toho.
A jak to dopadlo s kotlem? Konec dobrý, všechno dobré. Ale příště už této „renomované“ firmě
volat nebudu.
v areálu firmy
Vedení KOVOSVITU MAS zve zaměstnance firmy a rodinné příslušníky
na tradiční Mikulášské setkání!
NOVINKY
|
3
→
PŘEDSTAVUJEME | CENTRÁLNÍ SKLAD
Představujeme
centrální sklad (CSKL)
Centrální sklad je důležitým článkem a útvarem pro přípravu výroby a montáž strojů, přes nějž probíhá zajištění veškerého logistického toku polotovarů vlastní výroby a subdodávek. Výjimkou je sklad slévárny. V době,
kdy v KOVOSVITU MAS narůstá výroba a jsou kladeny větší nároky na zásobování a logistické zajištění, je třeba
vytvořit vhodné skladovací a vychystávací podmínky. Na přelomu let 2012-2013 došlo i k velké personální obměně
v Centrálním skladu. Oblast skladování je v současné době personálně zajišťována 14 pracovníky skladu. Z tohoto
počtu jsou 4 THP, 2 manipulanti a 8 skladníků.
1. řada zleva: Kratochvíl Jan, Šicner Milan, Karman Jaroslav, Tíkalová Dana, Šimečková Jana, Kratochvílová Hana, Prokešová Zdena
2. řada zleva: Jelen Miroslav, Cintl Jiří, Malina Jan
V letošním roce došlo ke změnám vychystávání některých strojů dle montážních skupin.
Jedná se o stroje MCV 1016, MCV 754,
SP 180, SP 280, MT 550, MT 70, MTC 630
a MTC500. Vychystávání do montážních skupin je přehlednější a ušetří čas při samotném
dohledávání dílců na montáži. Pro tyto účely
byly pořízeny nové vychystávací regálové
vozíky.
V souvislosti s nárůstem výroby je spojeno
i uvolňování skladových prostor výrobě, a proto
bylo v letošním roce nutné provést investice vedoucí ke kvalitnějšímu a úspornějšímu
skladování:
1. Pořízení paletových regálů do 6 haly CSKL.
Nové regály pojmou 260 paletových míst.
Skladování do paletových regálů je úspornější
na plochu a přehlednější při vychystávání.
4
|
NOVINKY
2. Další investicí bylo pořízení automatického
vertikálního zakladače od firmy KARDEX, který
je zatím v KOVOSVITU MAS využíván pro
skladování aparátů a obchodního zboží. Tento
stroj slouží k lepší přehlednosti uskladnění
a zrychlení vychystávání zboží. Je to krok vpřed
i co se týče inventarizace materiálu.
V měsíci srpnu a září také proběhlo vystěhování
a zrušení řezárny stř. 180. Plocha řezárny byla
uvolněna pro sadování plechů.
V průběhu září 2013 došlo k výstavbě silniční
mostové váhy v prostoru před kanceláří příjmu
zboží. Váha je majetkem KOVOSVITU MAS, její
délka je 18 m a nosnost 60 t. Váha bude sloužit
k vážení volně loženého materiálu vstupujícího
do slévárny, odpadů ze slévárny, kovového odpadu ze šrotiště a k vážení strojů expedovaných
z KOVOVITU MAS.
V těchto týdnech také řešíme předání šrotiště
a šrotového hospodářství outsourcingové firmě,
která bude zajišťovat likvidaci a prodej kovového a dřevěného odpadu.
V návrhu plánu investic na rok 2014 je rekonstrukce podlahy a modernizace střechy v budově mezihala 4-6 CSKL. Pokud tato rekonstrukce
proběhne,bude uvolněna část haly 6, kterou
nyní zabírá CSKL pro montáž strojů. Poté by
mělo veškeré skladování a vychystávání strojů
probíhat v jedné budově, a to v mezihale 4-6.
Toto je jeden z nejobtížnějších úkolů, které nás
v příštím roce čekají, protože přestěhování většiny zboží na dočasné místo a zároveň zajištění
vychystávání na montáž nebude úplně jednoduché, ale věřím, že ve spolupráci s ostatními
úseky KOVOSVITU MAS se vše podaří. 
Miroslav Jelen / vedoucí centrálního skladu
V DCEŘINÉM ZÁVODĚ PRACUJE VÍCE NEŽ 45 PRACOVNÍKŮ | NAPŘÍČ FIRMOU
←
KOVOSVIT MAS od začátku roku navýšil
počty svých zaměstnanců téměř o 15 %
„Od začátku roku 2013 jsme přijali více než 90 zaměstnanců, což v celkovém objemu činí téměř 15 %,“ bilancuje
nábor nových zaměstnanců personální manažerka KOVOSVITU MAS Gabriela Jeřábková.
„Nové obchodní příležitosti KOVOSVITU MAS
s sebou přinesly i rozšiřování výroby a nutnost
pokrytí výrobních kapacit za účelem uspokojení
objednávek zákazníků,“ vysvětluje dále potřebu
přijímání nových zaměstnanců inženýrka
Jeřábková. „Spektrum profesí je různorodé
a zájem o některé z nich je opravdu velký.
Poptáváme od dělnických profesí jako slévárenský dělník, obráběč kovů, přes techniky, plánovače až po konstruktéry, produktové manažery
a perfektně jazykově vybavené specializované
obchodníky. Co se týká počtu uchazečů, máme
z čeho vybírat. Například na pozici montéra
se hlásí denně i pět uchazečů, na slévárnu je
to jednou tolik. Horší je to s obráběči, kterých
je na pracovním trhu poměrně málo a těch
opravdu zkušených ještě méně. Obecně platí,
že na technické pozice se hlásí méně uchazečů,
v případě, že obsazujeme pozici v administrativě,
pak je to mnohdy i padesát zájemců denně,“
pokračuje personální manažerka.
KOVOSVIT MAS dává příležitost i absolventům. „Jako každá firma preferujeme zkušené
pracovníky, ale dáváme příležitost i absolventům, protože si potřebujeme vychovat novou
generaci zaměstnanců. Od začátku tohoto roku
jsme nabrali celkem 16 absolventů, z toho je
8 středoškoláků, 2 absolventi vyšších odborných škol a 6 vysokoškoláků. Tito zaměstnanci
obsadili všechny oblasti, od ekonomického
úseku až po vysoce odborné strojírenské kvalifikace. Do skladu jsme přijali absolventa oboru
operátor skladování, dále jsme zaměstnali dva
diagnostiky, což jsou absolventi vyšší odborné
školy. Na pozici konstruktéra a technologa
přišli absolventi ČVUT,“ vyjmenovává Gabriela
Jeřábková.
O tom, že KOVOSVIT MAS je významný
zaměstnavatel s celorepublikovou působností,
svědčí i fakt, že se hlásí nejen zájemci z blízkého táborského regionu, ale také z Českých
Budějovic, Písku, Strakonic, na určité pozice
z Prahy a na vedoucí pozici byl přijat uchazeč
až z České Třebové. Volné pozice jsou nabízeny převážně pomocí inzerce, pracovních
we­bových portálů, personálních agentur, ale
osvědčila se i forma systémové spolupráce se
středními a vysokými školami, které studenty
informují mimo jiné i o možnostech jejich
uplatnění v KOVOSVITU MAS. Nábor nových
za­městnanců je motivován i mzdou, která
oproti průměrné mzdě 24 061 korun v ČR, činí
v KOVOSVITU MAS zhruba 26 800 korun.
„V péči o zaměstnance se snažíme navazovat
na tradici Tomáše Bati, který byl známý i svou
vynikající personální prací. Pro zaměstnance
pravidelně pořádáme firemní kulturní a sportovní akce, vzdělávací programy dotované firmou
nebo prostřednictvím fondů EU. Motivací pro
naše nové zaměstnance bude jistě také projekt
„personální mapa,“ který spočívá ve vytvoření
struktury zaměstnanců, u nichž je potenciál
dalšího profesního růstu. Cílem je pak nastartování jejich osobního rozvoje. Naším zájmem
je vybudování takových personálních programů,
které v sobě mají prvky osobní zainteresovanosti a odpovědnosti za svoje výkony a přístupy
k práci, včetně sounáležitosti s firmou,“ dodává
personální manažerka Gabriela Jeřábková. 
Iva Ruskovská
Před rokem jsme založili společný
česko-ruský podnik MTE KOVOSVIT MAS
V červenci 2012 byl založen společný podnik MTE KOVOSVIT MAS, který se
nachází v Azově v Rostovské oblasti Ruské federace. Pro naši společnost to
byl zásadní krok k rozvoji obchodu s ruským partnerem.
je, že v roce 2016 bude MTE KOVOSVIT MAS
ročně vyrábět cca 300 strojů. Produkce se bude
týkat jednodušších strojů řady SP 280, SP 430,
MASTURN a MCV. Co se týká odbytu strojů, ten
je primárně zaměřen na ruské trhy.
V současné době pracuje v dceřiném závodě
více než 45 zaměstnanců. Montéři a další personál má certifikaci pro stroje řady SP 180/280
a SP 430. Tak, jak se formují nové výrobní útvary, navyšuje se i počet zaměstnanců. Protože
máme zájem především o kvalifikované síly,
ruské zaměstnance si vybíráme a školíme v našem mateřském závodě v ČR. Plánovaný počet
zaměstnanců je přibližně 250 lidí. Podíl MTE
KOVOSVIT MAS na zaměstnanosti v regionu
mimo jiné oceňuje také státní správa a místní
samospráva, která vnímá společný podnik jako
velký přínos v česko–ruské spolupráci.
V tomto společném podniku jsme letos v srpnu
zahájili výrobu, která spočívá v montáži strojů
z dovezených uzlů, vyrobených v mateřském závodě v Sezimově Ústí. V těchto letních měsících
byly sestaveny dva stroje SP 280 a v září jsme
připravili další tři stroje typu SP 280, MT 550
Naší další prioritou na ruském trhu je kromě
dodávky strojů i dodávka technologií a technologických řešení. V MTE KOVOSVIT MAS máme
silné kompetentní aplikační centrum, které
pracuje v Azově. Detašovaná pracoviště máme
v Moskvě a ve Sterlitamaku. Ve spolu­práci
s aplikačním centrem v mateřském závodě
produkujeme technologická řešení a hotové technologické linky pro ruské zákaz­níky.
a MCV1000 Power, které byly prezentovány
Nejlépe se nám daří v segmentu železniční
na regionální výstavě v Rostově. Do konce roku
dopravy, kde se účastníme několika tendrů
2013 plánujeme vyrobit Zleva:
dalších cca 20 strojů.
na dodávku technologické linky na obrábění

Veronika
Cibulková,
Petra
Nováčková,
Zdeněk Pištěk,
V roce 2014 zahájíme výrobu
vybraných
uzlů Alena Růžičková,
železničních
náprav.
Iva Ruskovská
Marie
Kadlecová,
Gabriela Jeřábková
v Azově. Především se bude
jednat
o krytování
Bohumír Tábor / projektový manažer
strojů a drobné mechanické součásti. Naší vizí
NOVINKY
|
5
→
INVESTICE | NOVÁ STŘEDOFREKVENČNÍ ELEKTRICKÁ INDUKČNÍ PEC
Zásadní investice roku 2013 přispějí
k modernizaci a rozšíření výroby
v KOVOSVITU MAS
KOVOSVIT MAS, a.s. investoval téměř 100 milionů korun do nových výrobních kapacit.
Významným přínosem pro rozšíření výrobních
kapacit KOVOSVITU MAS, a.s. byly v letoš­ním
roce dvě investice v hodnotě bezmála
100 milionů korun.
V průběhu měsíce srpna 2013 byla uvedena
do provozu nová středofrekvenční elektrická
indukční pec. Její pořízení, včetně dalšího příslušenství, stálo více než 40 milionů korun. Nová
pec má kapacitu 6 tun tekutého kovu za jednu
hodinu. Tím se celková roční kapacita slévárny
navýší ze současných 10 000 tun až na 12 000
tun. Z tohoto objemu pak slévárna zajišťuje až
70% odlitků pro export. Obnova tohoto zařízení
přispěje především k úsporám nákladů na vyrobenou tunu, snížení ekologické zátěže, zvýšení
kapacity slévárny v podobě vyšší produkce
tvárné litiny a ke zvýšení kvality tekutého kovu.
Další významnou investicí v hodnotě 50 miliónů korun je portálové obráběcí centrum VERSATECH
V-100N (160) - Matrix 2 s CNC řídicím systémem MAZATROL od japonské firmy MAZAK.
V současné době je KOVOSVIT MAS jednou
z mála českých firem, která má ve svém portfoliu portálová obráběcí centra pro takto přesné
opracování rozměrných odlitků. Centrum umožňuje pětiosé obrábění, frézování a vrtání odlitků
až do délky deseti metrů. Na novém stroji bude
ke konci roku zahájen nepřetržitý provoz.
Díky rychlému zavedení stroje do plného provozu se s návratností vynaložených finančních prostředků počítá ve velmi krátké době. „Hlavním
důvodem této nemalé investice je vznik úzkého
místa v oblasti portálového obrábění odlitků
v rámci plánovaných kapacit od roku 2014.
Stávající tři portálová centra nebudou schopna
zabezpečit produkci odlitků pro naše obráběcí
stroje, konkrétně pak vyšší požadavky na požadovanou přesnost dílců po opracování,
a to jak u vlastní výroby, tak u kooperací pro
zákazníky naší slévárny,“ říká výrobní ředitel
KOVOSVITU MAS, a.s. Aleš Jedlička.
„Dalším důvodem je pak potřeba modernizace,
neboť dvě ze tří současných portálových center
pracují více jak deset let v nepřetržitém provozu.
V rámci strategie výroby budou tyto stroje
nadále využívány pouze jako hrubovací, tzn. pro
první operace opracování bez důrazu na výslednou přesnost. V následujících dvou letech pak
na těchto strojích plánujeme provedení generálních oprav,“ dodává výrobní ředitel. 
Iva Ruskovská
6
|
NOVINKY
ODLITEK SE ODLÉVAL NA TĚŽKÉ FORMOVNĚ | NAPŘÍČ FIRMOU
←
Odlitek základny pro obráběcí stroj
V prosinci 2012 se v naší slévárně zhotovoval odlitek základny pro obráběcí stroj firmy Houfek (typ Taurus). Odlitek se odléval na těžké formovně
do samotuhnoucí furanové směsi do rámu 6000x2750x500/350 mm.
Žebrovaná základna o hmotnosti 7,2 tuny byla
prototypem, bylo potřeba odlít pouze 1 kus.
Na tento odlitek se prakticky nevyplatilo zhotovovat nákladný dřevěný model, který by sám
o sobě neměl stabilitu při formování. Navíc při
vytahování modelu z pískové formy by hrozilo
vzpříčení modelu, poškození formy i modelu
samotného. Z těchto důvodů bylo přikročeno
k výrobě modelu z polystyrenu. Model nebyl navržen jako spalitelný, ale byl zhotoven tak, aby
šla jeho část lehce vyjmout z formy a žebra bylo
možné z modelu odtrhnout, aby při předpokládaném vzpříčení nepoškodily formu. Žebra
modelu (budoucího odlitku) se pak z formy musela vydlabat, aby se pak forma mohla opatřit
standardním slévárenským nátěrem.
Model vyráběla soukromá modelárna MTeZ
ve Žďáru nad Sázavou na portálovém obráběcím
centru podle 3D dat. Odlitek této základny dnes
slouží právě ve firmě MTeZ na podobném, ale
o něco menším stroji, kde výhodou lité základny
je vyšší stabilita a tím také přesnost stroje.
Počítalo se tedy s tím, že model bude pouze
na jedno použití a odlití se musí podařit na první
pokus. Z tohoto důvodu bylo nutno zabezpečit vše tak, aby nemohlo dojít k jakémukoli
poškození formy a při odlití k náhodnému protečení. Bylo nutno velice dobře zajistit dělící
rovinu vrškového a spodkového rámu, utěsnit
ji obsypem z formovací směsi. Čela rámu byla
také zasypána a navíc zajištěna zvenčí dalším
rámem, protože odlitek a vtoková soustava byla
velice blízko rámu, takže při rázu ke konci lití by
mohlo dojít k proražení formy kovem a následnému vytečení.
Odlití se podařilo, základna se odlévala ze dvou
protilehlých stran, přičemž byl kus zavtokován
pomocí 5+5 šamotových tvarovek. Odlévalo
se z pánví o objemu 5 tun, ze šedé litiny ČSN
422425, teplota lití byla 1340–1360 °C, doba
lití cca 70 s. 
Petr Novák / provozní technolog slévárny
Krupobití všechny zaskočilo
Kroupy jsou jedním z druhů atmosférických srážek. Jedná se o ledové či
sněhové hrudky pokryté vrstvou zmrzlé vody vznikající v oblacích druhu
kumulonimbus (hovorově bouřkový oblak) a následně dopadající na zemský
povrch. Jejich velikost dosahuje od 5 milimetrů až do několika centimetrů
v průměru. Padání krup se označuje jako krupobití. Tolik teorie.
V praxi jsme krupobití zažili poměrně nedáv­
no – 29. července jsme při něm čelili kroupám
o průměru kolem 2 centimetrů. Několik minut
trvající průtrž za sebou zanechala škody i v areálu firmy, především v podobě rozbitých střech
­a oken, poškozené izolace parovodu, zaplave-
ných prostor některých hal a v neposlední řadě
byla poničena i firemní auta. Škody se pohybují
v řádech milionů korun.
Nyní dochází postupně k opravám škod zapříčiněných živlem, které jsou samozřejmě řešeny
jako pojistná událost.  Renata Vaňková
NOVINKY
|
7
→
MSV BRNO | PŘEHLED EXPONÁTŮ KOVOSVIT MAS
smĚR: ceNtRum
smĚR: BRAtIsLAvA, vídeň, OLOmOuc
Bvv OffIce ceNtRe
P
výstaviště, hlavní vstup
Bvv fAIR tRAveL
Bvv BANKA
smĚNÁRNA
trolEj
1
KONGResOvé ceNtRum
ReGIONÁLNí HOspOdÁŘsKÁ KOmORA BRNO
mORAvA
teLevIzNí studIO
výstaviště, vstup G2
trolEj
G2
BusINess cLuB
G1
P
HOteL vORONĚŽ I
HOteL vORONĚŽ II
A1
B
Bvv OffIce
Bvv OffIce
V
G2
P
Křížkovského
A
A2
H
Bus
BRNO pROtOKOL, mANAGemeNt
F
E
C
Y
M
4
BANKA
E
P
eXpOpARKING
HOLIdAy INN BRNO
KONGResOvÁ HALA
P
smĚR: svItAvy, HRAdec KRÁLOvé, wROcLAw
zÁmeČeK
RÁdIO veLetRH
Z
P
Bus
NONstOp
P
HAsIČI
5
velodrom
P
P
P
P
10
9
spedIČNí
teRmINÁL
8
Bus
P
P
Bauerova
7
Bus
Riviéra
vstup
vjezd
smĚR: pRAHA, OLOmOuc, BRAtIsLAvA, vídeň
Rychlá navigace světem
obráběcích strojů na veletrhu
MSV Brno 2013
„Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně se KOVOSVIT MAS, a.s. pravidelně účastní již od jeho vzniku v roce
1959,“ říká technický ředitel Ing. Jiří Mindl a zároveň představuje novinku, která bude mít v Brně českou premiéru.
KOVOSVIT MAS, a. s. přiváží do Brna nový
obráběcí stroj vyšší kategorie. Co to pro
potencionálního zákazníka znamená?
Tento nový stroj je uváděn pod obchodním
názvem MCU 1100V - 5X a umožňuje vertikální pětiosé obrábění. Zjednodušeně řečeno,
zákazníkovi umožní obrobit složitý obrobek
na jednom stroji. Stroj má vysoké parametry,
je schopen obrábět obrobek o průměru až
1 200 mm, výšce až 1 000 mm a hmotnosti až
2 tuny. Pro konkrétnější představu je to zhruba
taková velikost, jako byste na otočně sklopný
stůl položili automobil Škoda Octavia. MCU
1100V - 5X umožní komplexní obrábění, včetně
již zmíněného souvislého pětiosého. Toto
obrábění se používá například pro výrobu lopatek do turbín, energetických dílců, leteckých
motorů, dílů pro dopravní techniku a dalších
výrobků. Stroj jsme přihlásili na Zlatou medaili
a pevně věřím, že tradici ocenění kovosvitských obráběcích strojů zopakujeme.
Zmínil jste tradici Zlatých medailí, které již
v Brně kovosvitské stroje dostaly, můžete
nám některé vyjmenovat?
Těch zlatých ocenění v historii KOVOSVITU
bylo několik. Mezi výrazné úspěchy bych
zařadil výrobu souřadnicové vyvrtávačky
VKW 100, kterou se KOVOSVIT proslavil v 50.
letech. Ta se po repasech používá po celém
světě dodnes. Průlomová ve světě obráběcích
strojů pak byla výroba numerických strojů SPT
16 a SPT 32. KOVOSVIT je jako jeden z prvních
výrobců v bývalém východním bloku začal v 70.
letech vyrábět a také je ve velkém množství
do těchto zemí vyvážel. SPT 16 a SPT 32 bylo
produkováno několik tisíc a dodnes jsou v provozu. Další významnou kovosvitskou novinkou
byla konstrukce a výroba strojů MCSY50/80.
O jejich vznik se zasloužil jeden z vynikajících
kovosvitských konstruktérů, inženýr Ladislav
Borkovec. Tento numericky řízený stroj byl tak
první „skutečný“ multifunkční stroj, který byl
schopen obrábění a byl natolik unikátní, že
svými parametry „předběhl“ světový strojírenský vývoj o cca 20 let. Oba tyto kovosvitské
stroje byly oceněny v minulosti Zlatou medailí,
a to právě na Mezinárodním strojírenském
veletrhu v Brně. MCSY50/80 byl rovněž
s úspěchem prezentován na strojírenském
veletrhu EMO v Paříži. 
Iva Ruskovská
8
|
NOVINKY
←
PŘEHLED EXPONÁTŮ KOVOSVIT MAS | MSV BRNO
Přehled exponátů KOVOSVIT MAS
MCU 1100V-5X – POWER PLUS
NOVÉ Hi-Tec vertikální pětiosé obráběcí centrum MCU 1100V(T)-5X z KOVOSVITU MAS!
Hlavním exponátem na letošním veletrhu
MSV Brno je žhavá novinka letošního roku
– pětiosé vertikální centrum MCU 1100V-5X.
Jedná se o doplnění řady pětiosých strojů
MCU630/700/800 o další velikosti, konkrétně
dvojvariantu MCU 1100V-5X a MCU 1400V-5X.
Stroj se vyznačuje především vysokou tuhostí
rámu, zejména kvůli vyztužení rozměrných
obvodových částí rámu pevnou příčkou, která
změnila především způsob výměny nástroje.
Aplikace hybridního (kluzné-valivé) vedení
na nejcitlivější části klasické konstrukce zvyšuje
nejen tuhost, ale i tlumení vibrací při obráběcím
procesu. Na stroji jsou aplikovány prvky pro
zvýšení teplotní stability pracovního prostoru.
Jedná se například o kompletní oplechování
pracovního prostoru nebo aplikace výkonného
aktivního chlazení. Chladicí kapalina stabilizuje
teplotu nejen hlavních motorů, ale i uložení
ložisek a matic kuličkových šroubů. Unikátní je
vychlazování dutiny saní. Dvouosý stůl je od renomovaného dodavatele – firmy Rückle GmbH.
Stroj je osazen řídicím systémem TNC 640
firmy Heidenhain. Na stroji je použit regálový
zásobník nástrojů s manipulátorem. Výhodou je
modulární „násobení“ kapacity zásobníku i použití extrémních rozměrů nástrojů. Použité řešení
zajišťuje vysokou rychlost vlastní výměny nástrojů. Nabídku pro zákazníka rozšiřuje i varianta
stroje v multifunkčním provedení s možností
soustružení nebo s paletovou výměnou.
Max. průměr obrobku:
Max. výška obrobku:
Zdvih v ose X:
Zdvih v ose Y:
Zdvih v ose Z:
Rychloposuv X / Y / Z:
Zrychlení:
Rozměr stolu:
Max. zatížení stolu:
Max. otáčky stolu:
Výkon pohonu vřetene až:
Max. otáčky:
Max. počet nástrojů:
1 250 mm
1 000 mm
1 100 mm
1 550 mm
1 000 mm
50 000 mm.min-1
5 m.s-2
Ø 1 150 × 900 mm
2 000 kg
80 [500] min-1
50 kW / 579 Nm S6 40%ED
8 00 0 / 10 000 / 12 000 min-1
15 000 / 18 000 / 24 000 min-1
ISO 50, HSK-A100, 60 [120, 240] ks
ISO 40, HSK-A63, 90 [180, 320] ks
PREZENTOVANÁ TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ:
Blok motoru z nákladního automobilu TATRA, automobilový průmysl, materiál litina
175°
360°
NOVINKY
|
9
→
MSV BRNO | PŘEHLED EXPONÁTŮ KOVOSVIT MAS
MCV 1270 POWER
Vysokorychlostní obráběcí centra řady MCV
jsou určena pro přesné a rychlé obrábění různorodých součástí a pro přesné a rychlé obrábění
tvarově složitých povrchů a tvarů ve 3 až 4
osách a umožňují vrtání, vyvrtávání, vystružování, řezání závitů a frézování obrobků až ze čtyř
stran. Díky vysoké přesnosti, dynamice pohonů
lineárních os a vynikající resistencí vůči vibracím
je stroj obzvláště vhodný pro obrábění forem.
Variantnost v oblasti vřetena umožňuje zákazníkovi přesný výběr dle jeho požadavků. V nabídce
jsou jak výkonová vřetena s převodovkou pro
silové obrábění (až 620Nm), tak i vysokorychlostní vřetena s 24 000 min-1, která vynikají
při obrábění forem. Rychlá výměna nástrojů ze
zásobníku pomocí otočné ruky umožňuje práci
v automatickém cyklu.
Řada strojů MCV je postavena na nosném rámu
ve tvaru C. Uspořádání a tvar odlitků nosného
rámu strojů je optimalizován s ohledem na požadavek na vysokou tuhost a stabilitu. Aplikace
lineárního vedení ve všech lineárních osách
garantuje požadovanou přesnost a dynamiku při
obrábění.
Přístup do pracovního prostoru je zajištěn
posuvnými kryty, které dovolují otevřít celý roh
stroje a jednoduše založit rozměrný obrobek.
Uspořádání krytů však umožňuje i otevření pouze části krytování při zakládání malých dílců, což
velmi zvyšuje uživatelský komfort obsluhy.
Upínací plocha stolu
Maximální zatížení stolu
1 500 × 670 mm
1 200 kg
Posuvy křížového stolu a vřeteníku lze využívat
současně. S použitím zvláštního příslušenství
stroj umožňuje nasazení produktivních nástrojů
se středovým přívodem chladicí kapaliny.
Zdvih v ose X:
1 270 mm
Zdvih v ose Y:
610 mm
CHARAKTERISTICKÉ KONSTRUKČNÍ PRVKY
POUŽITÉ NA STROJI:
Max. otáčky
 pohyblivé části stroje (saně, stůl, vřeteník)
jsou uloženy na valivých lineárních vedeních
 vřeteno KESSLER
 digitální, střídavé, regulační pohony
HEIDENHAIN pohánějící vřeteno a osy
 odměřování polohy lineárními optickými
snímači
 středové upínání nástrojů
 řídící systém iTNC 530 HEIDENHAIN
Počet míst v zásobníku
Zdvih v ose Z:
Rychloposuv X, Y, Z
Výkon motoru vřetena (S1/S6 - 40%)
Kroutící moment (S1/S6 - 40%)
720 mm
8 000 min-1
40 m.min-1
24 / 30
28 / 43 kW
406 / 623 Nm
PREZENTOVANÁ TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ:
technologie prezentuje velký krouticí moment a výkon vřetene POWER - silové
obrábění, název dílce: kostka, materiál ocel 12050 - polotovar
MCV 1016 QUICK
Jedním z letošních exponátů společnosti
KOVOSVIT MAS je i klasické tříosé vertikální
obráběcí centrum MCV 1016 QUICK v provedení
s řídicím systémem HEIDENHAIN MANUAL
Plus 620. Stroj z řady MCV, která je jednou
z nosných produktových skupin společnosti,
vyniká vysokou tuhostí, přesností, spolehlivostí
a kvalitou. Už je to nějaký čas, co z pomyslného výrobního pásu sjelo vertikální obráběcí
centrum MCV 1016 QUICK s výrobním číslem
1000. Již mnoho zákazníků tak mohlo ocenit
vysokou přesnost, výkon a tuhost tohoto stroje
(výkon vřetene 17/25 kW, krouticí moment
162/239 Nm, otáčky 10.000/min.).
10
|
NOVINKY
PREZENTOVANÁ TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ:
název dílce: Deckel, materiál:
1.dílec - šedá litina - GG 25-odlitek
technologie prezentuje možnosti a přesnost
stroje - frézování ploch, kapes, vrtání otvorů
s přesnou roztečí, řezání závitů
2.dílec - kompozitní materiál
technologie - obrábění kompozitních materiálů
speciálními nástroji na tento druh materiálu
Kompozitní materiál s termoplastickou matricí
vyztužený uhlíkovým vláknem (CFRT – carbon
fibre reinforced thermoplastic), konkrétně C/
PPS. Jedná se o uhlíkové vlákno T300 a polyfenylsulfidovou matrici. Kompozit je tkaný se
saténovou vazbou.
Měrná hmotnost tkaniny
Měrná hmotnost tkanina + matrice
Obsah matrice
Hmotnostní podíl matrice
Navlhavost
Tloušťka jedné vrstvy
Hustota
Tg
Tm
280 g/m2
486 g/m2
50 %
43 %
0,1 %
0,31 mm
1,55 g/cm3
120 °C
280 °C
←
PŘEHLED EXPONÁTŮ KOVOSVIT MAS | MSV BRNO
Upínací plocha stolu
Maximální zatížení stolu
1 300 × 600 mm
700 kg
Zdvih v ose X:
1 016 mm
Zdvih v ose Y:
610 mm
Zdvih v ose Z:
710 mm
Max. otáčky
10 000 min-1
Rychloposuv X, Y, Z
30 m.min-1
Počet míst v zásobníku
Výkon motoru vřetena (S1/S6 - 40%)
Kroutící moment (S1/S6 - 40%)
24
17 / 25 kW
162 / 239 Nm
SP 430 SY / 2
Posledním zástupcem soustružnické řady je
exponát SP 430 SY / 2. Od uvedení této řady
na trh KOVOSVIT MAS již vyrobil a umístil
u spokojených zákazníků více jak 5 desítek
těchto strojů. Modulární provedení stroje
umožňuje sestavit celou řadu technologických variant od soustruhu s dvěma řízenými
osami až po soustružnické centrum s osou „Y“,
protivřeteníkem a spodní nástrojovou hlavou
s naháněnými nástroji. Standardní maximální
průměr obrábění je 430 mm nástroji ze spodní
nástrojové hlavy, s určitým omezením a konzultací z hlediska technologie lze obrobit z horní
hlavy maximální průměr až 550 mm. Varianta
s protivřetenem umožňuje obrábět maximální
průměr 440 mm. Řada strojů SP 430 je nabízena ve dvou délkových variantách pro maximální
délku obrobku 1100 a 2500 mm.
Mezi základní vlastnosti SP430 patří vysoká
tuhost a vysoký krouticí moment na vřetenu (až
2106 Nm na vřetenu A11, 25/30 kW!) zaručující
Max. délka soustružení
Max. Ø soustružení - horní hlava
Max. Ø soustružení - spodní hlava
Max.otáčky vřetena
Max. otáčky protivřetena
Výkon vřetena S1 / S6 - 40%
Max. kroutící moment vřetena S1 / S6 - 40%
Výkon protivřetena S1/ S6 - 40%
Max. kroutící moment protivřetena S1 / S6 - 40%
výkonné soustružení na maximálním průměru.
Dynamika a vysoké rychlosti v jednotlivých
osách zkracují vedlejší časy a zajišťují tak efektivnější využití stroje. Použitím valivého vedení
je dlouhodobě zajištěno obrábění s vysokou
přesností. Zvolená hodnota předepnutí valivého
vedení také přispívá k vysoké tuhosti celého
stroje. Spodní nástrojová hlava je uložena
na kluzném vedení, které také zaručuje tuhost,
vysokou přesnost, dlouhodobou užitnou hodnotu a bezporuchovost. SP430 line je nabízena
s řídicím systémem SIEMENS – SINUMERIK
840Dsl (SOLUTION LINE) s pohony řady
SINAMICS, FANUC 0iTD a na přání zákazníka
HEIDENHAIN MANUAL PLUS 620.
PREZENTOVANÁ TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ:
Název součásti: příruba, materiál 12050,
obrábění za sucha, současné obrábění 2 nástroji
(horní + dolní nástrojová hlava současně),
předávání obrobku mezi vřeteny.
990 mm
440 mm
380 mm
3 150 min-1
3 800 min-1
28 / 42 kW
1 403 / 2 106 Nm
17 / 25 kW
325 / 477 Nm
MCV 754 QUICK
v expozici Svazu strojírenské technologie – pavilon A, hala A1, stánek č.013
Letos opět zapůjčila naše společnost exponát také na expozici
Svazu Strojírenské technologie
pro pokrytí technologických
potřeb pořádané soutěže mladých programátorů, a to tříosé
vertikální obráběcí centrum MCV
754 QUICK v provedení s řídicím systémem HEIDENHAIN
MANUALplus 620. Stroj se vyznačuje vysokou přesností, výkonem
a tuhostí.
Upínací plocha stolu
1 000×500
Maximální zatížení stolu
1 200 kg
Zdvih v ose X:
754 mm
Zdvih v ose Y:
500 mm
Zdvih v ose Z:
550 mm
Max. otáčky
Rychloposuv X, Y, Z
10 000 min-1
30 m.min-1
Počet míst v zásobníku
Výkon motoru vřetena (S1/S6 - 40%)
Kroutící moment (S1/S6 - 40%)
24
9 / 13 kW
57 / 83 Nm
NOVINKY
|
11
→
VYSTAVUJEME | REÁLNÉ OBRÁBĚNÍ TORZA ŽENSKÉHO TĚLA
EMO HANNOVER 2013
Již tradičně se KOVOSVIT MAS účastnil prestižní strojírenské výstavy EMO HANNOVER. Tento mezinárodní veletrh, pořádaný jednou za 2 roky, se letos konal v německém Hannoveru. Od 16. do 21. září zde 2100 vystavovatelů
ze 43 různých zemí prezentovalo své produkty, služby, novinky a firmy jako takové. Za 6 návštěvních dnů prošlo
branami hannoverského výstaviště více než 145 000 návštěvníků z více než 100 různých zemí světa. Podle průzkumu organizátora výstavy měl každý druhý návštěvník manažerské postavení zahrnující pravomoc uzavírat obchodní kontrakty. Tento fakt svědčí o odbornosti návštěvníků a vysoké prestiži výstavy.
Stánek KOVOSVITU MAS byl umístěn v hale
č. 27 mezi renomovanými výrobci obráběcích
strojů. Na rozloze 228 m2 jsme prezentovali
naši novinku MCU 1100V-5X, stroj pro kontinuální 5osé obrábění složitých dílců. Jako technologickou možnost jsme představili dílec motoru
z Tatry. Tento stroj je i hlavním exponátem na
MSV Brno. Druhým vystavovaným exponátem
byl MULTICUT 500i, na kterém bylo demonstrováno reálné obrábění torza ženského těla.
KOVOSVIT MAS plánuje i účast na dalším
ročníku veletrhu, který je plánován na září 2015
v italském městě Miláno. 
Martina Šímová / specialista marketingu
KALENDÁŘ veletrhy – akce
listopad
ELMIA
Švédsko
leden
IESS MUMBAJ INDIE
Indie
22. – 24. 1. 2014
IMTEX BANGALORE
Indie
23. – 28. 1. 2014
TECHNICKÝ VELETRH: PETROHRAD
Rusko
t.b.a.
METAPRO
Belgie
5. 2. – 6. 2. 2014
PLES KOVOSVIT MAS
ČR
METAV
Německo
11. 3. – 15. 3. 2014
TECHNISHOW
Nizozemsko
11. 3. – 14. 3. 2014
únor
březen
12
|
NOVINKY
12. 11. 2013
21. 2. 2014
VYRÁBÍ OCHRANNÉ KOMPONENTY NA OBRÁBĚCÍ STROJE | DLOUHOLETÝ DODAVATEL
←
HESTEGO – Inovátor
ve světě strojírenství
HESTEGO a.s. se sídlem ve Vyškově na Moravě podniká na českém a zahraničním trhu od roku 1995. Již víc jak 18 let vyrábí ochranné komponenty
na obráběcí a tvářecí stroje a specializuje se na zpracování plechů. S výrobou teleskopických krytů začínala firma v pronajatých prostorech, které
postupně vyměnila za vlastní výrobní haly. Od svého počátku působí
ve strojírenském průmyslu bez zahraničního kapitálu, je držitelem certifikátů ISO 9001 : 2008, ISO 14001 : 2004, ISO 3834.
Diversifikace společnosti na 3 samostatné divize
zaznamenala stabilizaci a konkurenční posun
dopředu.
Dnes je značka HESTEGO nejen v Čechách, ale
po celé Evropě synonymem odbornosti, kvality
a inovací. Vysoká úroveň stability zaručená
jedním českým majitelem v kombinaci s bezvýhradným zaměřením na zákazníka, neustálou
inovací a trvalým zlepšováním procesů, jsou
klíčovými součástmi úspěchu celé společnosti.
Dnešní HESTEGO a.s. s více jak 300 zaměstnanci je partnerem pro firmy z nejrůznějších
průmyslových oblastí. Od výrobců strojů a zařízení až po zpracovatelský a energetický průmysl.
Jedním z nejsilnějších odvětví, ve kterém
HESTEGO realizuje své dodávky, jsou výrobci
obráběcích a tvářecích strojů.
Divize teleskopických krytů
Hlavní divize se specializuje na vývoj, konstrukci
a výrobu teleskopických krytů dle požadovaných parametrů zákazníka. Nabízíme technické
řešení krytování při vývoji nových strojů, včetně
protokolu měření pasivních odporů a vibrací teleskopů. Samozřejmostí je testování speciálních
krytů. Naše jedinečná technická řešení máme
patentována.
této divize. Výsledkem jsou tvarově, funkčně
a rozměrově náročná řešení krytování strojů
včetně designových studií.
Divize zakázkové výroby
Výroba plechových dílů v malých a středních
sériích (mechanické díly, skříně, podstavce,
plechové sestavy i svařence). Zabýváme se jak
vytvářením prototypů, tak i sériovou produkcí
od jednoduchých dílců až po komponenty
s vysokými nároky na přesnost, následnou povrchovou úpravu a komplexní montáž.
Svým výrobním programem dokážou jednotlivé
divize oslovit široké portfolio zákazníků, přizpůsobit celý výrobní proces jejich požadavkům.
Nejdůležitějšími hodnotami našich výrobků
byly, jsou a vždy budou – kvalita, preciznost
a spolehlivost.
Spolupráce s KOVOSVIT MAS, a.s.
S firmou KOVOSVIT MAS, a.s. spolupracuje
HESTEGO a.s. již od roku 1995. Jádrem spolupráce jsou od počátku teleskopické kryty, které
vznikaly společně s novými stroji a staly se
jejich nedílnou součástí. Jejich konstrukce byla
uzpůsobena požadavkům zákazníka s důrazem
na funkčnost a spolehlivost. Objem teleskopických krytů narůstal na několik set krytů
ročně a KOVOSVIT MAS se stal jedním z našich
hlavních odběratelů.
V roce 2009 se spolupráce rozšířila o výrobu
vnějšího krytování na několik typů CNC
soustruhů SP a vertikálních obráběcích center
MCV. V současnosti spolu obě firmy velice
úzce spolupracují jak při konstrukcích nových
strojů, tak při pravidelné údržbě a servisu.
KOVOSVIT MAS se stal jedním z našich
hlavních a pevných obchodních partnerů. 
Divize kapotáží
Je zaměřená na vývoj a výrobu vnějšího kryto­
vání strojů. Hlavní předností divize je poskytnutí
špičkového konstrukčního řešení splňujícího
technické i technologické parametry. V uplynulém roce jsme se soustředili převážně na rozvoj
Chceš být jednou jako Jaromír Jágr?
ŠKOLA BRUSLENÍ
Určeno pro všechny děti, které mají zájem o bruslení a lední hokej. Nauč se s námi techniku bruslení,
zásadám fair play, úcty ke spoluhráčům
Škola bude probíhat pod vedením špičkových trenérů
Kdy? Od října do března pravidelně každé pondělí od 16.30 h a v sobotu nebo v neděli na zimním stadiónu v Táboře
Cena školeného (říjen – březen) je 1 500 Kč
Blíže na www.hctabor.com 
NOVINKY
|
13
→
NA KÁVĚ | PŘEJI SI SLUŠNÝ A DOBRÝ ŽIVOT PRO DALŠÍ GENERACE
Na kávě
Na kávě jsme se tentokrát zeptali generálního ředitele Petera Hawlana a obchodního ředitele Miloslava Kubaly:
Peter Hawlan, generální ředitel
PETER HAWLAN,
GENERÁLNÍ ŘEDITEL
Co Vás vedlo k tomu, že jste se rozhodl pracovat pro KOVOSVIT MAS, a.s.?
Především je to význam společnosti, která působí na trhu téměř 75 let. Je to česká firma s českým majitelem, který má jasně stanovené cíle
a vize. Dále je zde špičkové technické know-how
a celkově velký potenciál pro další rozvoj. Baví
mne zahraniční obchod a to bude jeden z hlavních směrů, kam bude moje pozornost upřena.
Pro značku MAS chci být prospěšný.
Jaký máte vztah k jižním Čechám?
Jižní Čechy je moje srdeční záležitost. Své první
pracovní místo v České republice jsem získal
v Jihočeských cihelnách Wienerberger v Českých
Budějovicích. Moje manželka pochází z krásného jihočeského města, z Písku. Nádhernou
svatbu jsme měli na zámku v Rožmberku. Perlu
jihu Čech, Český Krumlov, celá moje rodina
miluje. Šumava má krásnou přírodu, pravidelně
jezdíme na Lipno. Co více dodat? Těším se, že
poznám i staré husitské město Tábor.
Jak trávíte svůj volný čas?
Volného času mám opravdu velmi málo. Pokud
již nějaký mám, tak se ho snažím trávit se svou
rodinou, mám dvě dcery, které mne potřebují.
Občas se dostanu k četbě dobré knížky. Nejsem
vášnivým sportovcem, ale občas lyžuji, plavu
a jezdím na kole. Cítím však, že by sportu mělo
být více...
14
|
NOVINKY
Miloslav Kubala, obchodní ředitel
Vaše životní filozofie?
Moje životní filozofie je jednoduchá - mít
radost ze života, žijeme přeci jen jednou,
a nebrat vše příliš vážně. Nikomu vědomě
neublížit, mít respekt vůči ostatním lidem
a akceptovat jiné názory. Také být opatrný při
hodnocení lidí. Nepodlehnout prvnímu dojmu,
znát všechna fakta a pak si utvořit názor.
Chci chránit životní prostředí a přeji si slušný
a dobrý život pro další generace. Moje děti jsou
pro mne velice důležité. Snažím se je vychovat
tak, aby z nich byly zodpovědní a spokojení
lidé. V práci chci měnit věci k lepšímu a být
skutečným přínosem.
MILOSLAV KUBALA,
OBCHODNÍ ŘEDITEL
Co Vás vedlo k tomu, že jste se rozhodl pracovat pro KOVOSVIT MAS, a.s.?
Dlouhá léta jsem pracoval pro nadnárodní společnost ABB. Převážně jsem působil
v zahraničí a podílel se na různých projektech
v energetice a automatizaci výrobních procesů.
Spolupracoval jsem s kolegy, kteří pocházeli
z různých koutů světa. Během této doby jsem
měl možnost poznat mnoho kultur, pracovních
zvyklostí a manažerských stylů. Stále jsem však
měl pocit, že pracuji na rozvoji cizí firmy - pro
cizince. Co se týká mého osobního pohledu
na české strojírenství, tak se považuji za českého
patriota a věřím, že máme stále co světu nabídnout. Máme velmi šikovné a schopné techniky,
troufnu si dokonce říci, že jsou jedni z nejlepších
ve světě. To mohu potvrdit konkrétními případy
z praxe, kdy jsem měl při realizaci různých
projektů možnost objektivního srovnávání.
Po letech strávených v zahraničí jsem si uvědomil, že bych chtěl zužitkovat své zkušenosti
ve prospěch české firmy. Příležitost se naskytla
právě ve firmě KOVOSVIT MAS. Výrobu obráběcích strojů v Čechách považuji za tradiční obor,
který možná trochu ztratil v minulých dekádách
na lesku, ale právě proto chci být u toho, jak
se opět české obráběcí stroje, zejména pak
z KOVOSVITU MAS, budou prosazovat ve světě.
Chci svou troškou přispět do mlýna.
Jaký máte vztah k jižním Čechám?
Pocházím ze severní Moravy, konkrétně
z Frenštátu pod Radhoštěm, což je srdce Beskyd.
Do jižních Čech jsem se dostal jen několikrát
jako turista, ale nemohu říci, že bych je znal
dobře. Jižní Čechy jsou krásné a věřím, že je
budu moci nyní poznat daleko lépe.
Jak trávíte svůj volný čas?
Tím, že mám sedavé zaměstnání, tak se snažím
co nejvíce využít svůj volný čas pohybem. Mezi
mé koníčky patří horská turistika, kolo, rád
běhám, nyní i okolo rybníku Jordán. Přes týden
se věnuji joze a taichi. Dovolenou si nedovedu
představit bez poznávacích cest buď do světa
nebo i doma.
Vaše životní krédo, motto, filozofie?
Nebát se rozhodnout. Lepší špatné rozhodnutí
než žádné. 
←
GENERÁLNÍ PARTNER KOVOSVIT MAS, A.S. | TÁBORSKÁ SETKÁNÍ
Táborská setkání – Housův mlýn
HUSITSKÝ TROJBOJ
V rámci programu Táborských setkání se čtyřčlenné družstvo generálního partnera KOVOSVITU MAS
utkalo se zástupci měst Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí v husitském trojboji. Husitské klání proběhlo
v sobotu 14. 9. 2013 v Housově mlýně.
Lídrem kovosvitského družstva byl Honza
Kočvara, kterého podpořili Renata Vaňková,
Aleš Jedlička a Zdenda Slabý. Ač všechna družstva vyrazila do boje s plnou vervou, nejdůležitější na celém zápolení bylo pobavit přihlížející
diváky a hlavně nepřijít k větším úrazům.
Všechny tři disciplíny se samozřejmě nesly v duchu středověku. Poté, co každý bojovník s mečem v rukou zdárně přeběhl po kládě, přičemž
unikl úderům nad hlavou rozhoupaných kyvadel,
se v druhé disciplíně síly členů družstva spojily.
Dva nejsilnější se chopili dřevěného koně,
na jehož bedrech spočíval jejich spolubojovník,
a snažili se co nejrychleji zdolat vyznačenou
trasu, přičemž musel jezdec mečem setnout
hlavu Turka, ulovit dva zajíce a na meč navléct
slámový věneček. Třetí hra prověřila zejména
bojového ducha a sportovní nasazení Aleše
Jedličky, který obětavě chytal do štítu nepřesně
mířené střely z praků jeho spolubratrů a sestry.
Přestože jsme se jako tým před sportovním
kláním řádně rozcvičili, posilnili dopingem v podobě medoviny, předem domluvili taktiku „hrrr
na ně…“ a do boje se vydali s hrdým jménem
Baťovy děti, stačilo to pouze na třetí místo. Ale
ono nakonec vlastně nešlo o výsledek ... 
Renata Vaňková
V současné době podporujeme tyto sdružení a spolky
Odvětví
Organizace
KULTURA
FC MAS Táborsko, a.s.
FILANTROPIE
SPORT
fotbal
XXIII Reprezentační slavnosti piva
Plesy, soutěže a různé akce pro veřejnost
Rodičovské centrum Radost o.s.
TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí
BabyBox v Táboře
hokej
HOCKEY CLUB TÁBOR, o.s.
Centrum Kaňka
dětské závody
TOUR DE KIDS 2013
Cheiron T, o.p.s.
plavecký stadion
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA Tábor, plavecký oddíl
Fokus Tábor
atletika
TJ Vodní stavby Tábor, oddíl atletiky
Domácí hospic Jordán, o.p.s.
KULTURA
Táborská setkání
Denní a týdenní stacionář Klíček
Festival vína
dobročinná sbírka na povodně
NOVINKY
|
15
→
ROZHOVOR | KOVOSVIŤÁCI NEVNÍMAJÍ NAŠE PARTNERSTVÍ JAKO OBCHOD
„S KOVOSVITEM MAS máme
vztah“, říká při příležitosti konání
mezinárodního historického
festivalu starosta města
Tábora Ing. Jiří Fišer.
KOVOSVIT MAS, a. s. již druhým rokem podpořil generálním partnerstvím
Táborská setkání, která jsou jedním z nejstarších historických festivalů
v České republice.
ve městě. Slovo dalo slovo a již druhým rokem
běží perfektní spolupráce, která se mi jeví jako
dlouhodobější vztah na bázi důvěry. Já si toho
nesmírně vážím, jelikož financování festivalu
má stabilnější obrysy a víme, že je tady subjekt,
o který se můžeme opřít.
Táborská setkání jsou významnou společenskou událostí již několik let. Jak se Vám daří
tak rozsáhlou akci zabezpečit a organizačně
zvládnout?
Táborská setkání se pořádají od roku 1991.
Za posledních deset let se tady vytvořila tradice
historického festivalu, který má návštěvnost
přibližně 20 000 osob. V takovém měřítku už
to není pouze regionální záležitost, jak tomu
bývalo v začátcích, ale jedná se o celostátní akci
s mezinárodním dosahem, kdy každoročně přivítáme i velký počet návštěvníků z celého světa
a někteří dokonce jezdí pravidelně. Rozpočet
na celé zabezpečení akce je 4,5 miliónu, z toho
750 000 tisíc jde z rozpočtu města a zbylou
částku musíme zabezpečit sponzorskými dary
a výtěžkem ze vstupného. V době ekonomické
KOVOSVIT MAS má stejně jako město Tábor
dlouhou historii. Společnost oslaví v příštím
roce 75. výročí svého vzniku. Jak Vy vnímáte
tuto českou firmu?
KOVOSVIT MAS má silné baťovské tradice. Je to
fenomén, který po celá léta na sebe nesoustředil pouze pracovní příležitosti, ale jsou
s ním spojené další aktivity, jako je učňovské
školství, sportovní a kulturní akce, sponzoring,
filantropie, společenské akce a mnoho dalších.
Co se týká Táborských setkání, mám pocit, že
kovosviťáci nevnímají naše partnerství jako obchod, ale že mají o Táborská setkání opravdový
zájem, neboť jsou pro ně tak trochu i srdeční
záležitostí. 
16
|
NOVINKY
recese je to velice těžké, ale my se snažíme
tuto tradici udržet. Spoluúčast partnerů je pro
konání festivalu klíčová.
Jak začala spolupráce s firmou KOVOSVIT
MAS, která je již druhým rokem generálním
partnerem této akce?
Když jsem vstoupil jako starosta na radnici,
tak mne pochopitelně zajímala problematika
zaměstnanosti, na které se KOVOSVIT MAS
velkou měrou v celém Jihočeském kraji podílí.
Dále jsem měl možnost se neformálně seznámit
s majitelem KOVOSVITU MAS a mám pocit, že
jsme „naladěni na stejnou strunu“. Postupně
jsem se osmělil a požádal jsem ho o podporu
této akce, která je pro mne jako táborského
patriota nedílnou součástí kulturního života
Iva Ruskovská
←
VLÁDA PŘIPRAVUJE MĚNOVOU REFORMU | HISTORIE
KONEC 40.
A ZAČÁTEK 50. LET
Toulky do historie KOVOSVITU připravuje Karel Vrkoč. Čerpá z dobových materiálů, časopisů, kroniky města
Sezimovo Ústí a také z vyprávění pamětníků.
Po Gottwaldově nástupu 14. června 1948
zavládla v Československu totalita a v zemi
začali rozhodovat o všem důležitém sovětští
poradci. Mimo jiné radili při násilné kolektivizaci
zemědělství, v tom, jak si zajistit poslušnost budoucích generací správnou výchovou ve školství,
i v tom, jaký průmysl by mělo Československo
rozvíjet. Nejdůležitější pro ně ale byla armáda
a bezpečnostní složky. Pomocí vykonstruovaných procesů bylo posláno na smrt více než
200 lidí a přes 100 000 lidí bylo odsouzeno
k mnohaletým trestům vězení. Snad nejznámější je proces s JUDr. Miladou Horákovou,
popravenou 27. června 1950.
23. 2. 1949 přijalo Národní shromáždění zákon
o JZD – Jednotná zemědělská družstva. Začala
násilná kolektivizace, jež znamenala postupnou
likvidaci veškerého soukromého zemědělství.
Lidem bylo třeba ale podsunout nebezpečí,
které hrozí ze západu. Vzniká celá řada vyhlášek,
které vyzývají k vlastenecké povinnosti bojovat
proti imperialismu, který přichází skrytě, právě
ze strany západních zemí. Jedna taková, dnes
už úsměvná vyhláška vzniká 19. července roku
1952 – generální hledačka na největšího škůdce
našeho hospodářství, amerického brouka.
Jest vlasteneckou povinností každého občana,
zúčastnit se této hledačky, aby americký brouk –
posel amerického imperialismu byl zničen a vy-
huben a zabráněno mu další šíření do východních krajů a k našim východním spojencům. Pro
školáky dokonce vydává Státní nakladatelství
dětské knihy knihu s ilustracemi Ondřeje Sekory
pod názvem ,,O zlém brouku bramborouku“
s podtitulem ,,O mandelince americké, která
chce loupit z našich talířů“.
Klement Gottwald umírá 14. 3. 1953 a na post
prezidenta nastupuje Antonín Zápotocký.
Politické procesy pokračují. A jak se dotýkají
našeho podniku?
MĚNOVÁ REFORMA
Květen 1953. Vláda připravuje měnovou reformu, ale nejvyšší státní představitelé nabádají
lid, aby nepodléhal nepřátelské propagandě.
V dílnách závodu KOVOSVIT se vylepují plakáty
s textem: Soudruzi, nepodléhejte panice, naše
měna je pevná! A ti, kteří ujišťovali dělníky
o pevnosti naší měny, tahali z Tábora nákupy
za desetitisíce.
Je sobota 30. května 1953. Krátce po 14. ho­dině
oznámil Čs. rozhlas, že v Československu proběhne ke dni 1. června 1953 měnová reforma.
Občané si mohli vyměnit nejvýše 300 korun
v poměru 5:1. Veškeré ostatní peníze v hotovosti
v poměru 50:1 – odsud také vtipy: Jak se máš? –
Jed­na ku padesáti. Co je největší stavba socialismu? – Ta bouda, co na nás udělali.
V neděli večer nastupuje do KOVOSVITU noční
směna. Dělníci žádají, aby byla svolána celozávodní schůze, na které byl pověřen Jirka Novák
sestavením rezoluce, že zaměstnanci s měnovou reformou nesouhlasí. Schůze se konala
za přítomnosti pracovníka Státní bezpečnosti,
který navrhl, aby se zaměstnanci rozdělili na dva
tábory. Kdo nesouhlasil, šel na stranu cesty
ke kantýně, směrem ke kolejím. Byla jich více než
polovina a později se jim začalo říkat kolejáři.
Jiří Novák na tuto schůzi vzpomíná: ,,K výroku,
za který jsem byl později souzen, mne vyprovokoval L. Malík, který zdůrazňoval, že naše měna
je pevná, dobrá a poctivá a že je podložena
sovětským rublem. To mne vyvedlo z míry,
stoupnul jsem si na lavici a prohlásil: ,,Hoďte
na zem rubl, nestane se nic, hoďte však dolar
a uvidíte, co bude ušlapaných.“
Z části lidí, kteří zůstali, byl každý nějakým
způsobem poznamenám do dalšího života –
vyloučení ze strany, šikanování, finanční postihy,
přeřazení na jinou práci.
V úterý 2. června ráno byli zatčeni Ladislav
Dvořák, Josef Lipp a Josef Kvasnička. Pro Jiřího
Nováka si přijeli až 16. června. Muži, kteří se
předtím neznali, byli obžalováni, že se spolčili,
zesměšňovali společenský řád a podněcovali
dav proti našemu zřízení.
V obžalobě stálo:
Okresní prokurátor v Táboře žaluje
LADISLAVA DVOŘÁKA Nar. 12.12.1912 v Plástovicích, plánovače n.p. Kovosvit, bytem Sezimovo Ústí čp. 450/ II t.č. ve vazbě
JOSEFA LIPPA Nar. 1.3.1908 v Suchém Vrbném, montéra n.p. Kovosvit, bytem Sezimovo Ústí č.p. 411 t.č. ve vazbě
JIŘÍHO NOVÁKA Nar. 23.4.1911 v Chrudimi, brusiče n.p. Kovosvit, bytem Sezimovo Ústí č.p. 432 t.č. ve vazbě
JOSEFA KVASNIČKU Nar. 6.3.1923 v Lidmani, strojního zámečníka n.p. Kovosvit, bytem Sezimovo Ústí č.p. 120 t.č. ve vazbě,
že V Sezimově Ústí dne 1. června 1953 po vyhlášení vládního nařízení o měnové reformě na celozávodní schůzi n.p. Kovosvit protistátními
výroky zaměřenými proti této reformě vzbudili neklid a nedůvěru přítomných zaměstnanců k tomuto vládnímu opatření, o kterém prohlásili,
že jest namířeno proti dělníkům.Tedy navzájem se spolčili v úmyslu podvracet lidově demokratické státní zřízení a společenský řád, které
jsou zaručeny ústavou, čímž spáchali trestný čin sdružování proti republice dle PARAGRAFU 79 TRESTNÍHO ZÁKONA.
Okresní prokurátor Dr. Kraft nechal předvolat svědky: Emilii Uhlířovou, Oldřicha Kačírka, Květoslava Valoucha, Karla Svobodu, Karla
Kuldana a Jaromíra Bonische. Někteří z nich svědčili křivě.
V Táboře, dne 13. 8. 1953 KRUH SE UZAVÍRÁ
Obžaloba měla v ruce materiál, který potřebovala, obžalovaní byli převezeni do Tábora,
protože soud byl stanoven na 27. srpna. Josef
Kvasnička vzpomíná: „Když se manželka dozvěděla, že jsem v Táboře, tak se šla zeptat na prokuraturu a pan prokurátor jí řekl: Pani, je to
špatný, smrdí to velezradou. Na to je provaz.“
Nakonec 4 obžalovaní dostali celkem 8 let. Jiří
Novák a Ladislav dvořák po 30 měsících, Josef
Lipp a Josef Kvasnička po 18 měsících. Při svém
propuštění museli pak podepsat prohlášení, že
na svobodě nebudou o průběhu procesu mluvit,
jinak že jim znovu hrozí vězení.
V roce 1968 byla snaha se k procesu vrátit
a v novinách se objevila výzva pod názvem:
,, To byl váš proces, pane prokurátore, psaná
Z. Židoněm: Četl jsem, pane prokurátore,
v novinách, že jste na léčení v Konstantinových
Okresní prokurátor Dr. Kraft v. r.
Lázních. Nevím, jaká dnes zastáváte stanoviska,
ale u nás jste vždy prohlašoval, že jste jeden
z nás – kovák z Kolbenky. Tak vás tedy mezi
sebe srdečně zveme, protože s vaším jménem
je v KOVOSVITU spojeno mnoho, co považujeme za nečisté. V každém případě si znovu
prostudujte spis, který je v soudních archivech
založen pod č. Pt 302/53-3, Vazba T 121/53-3.
Rádi bychom se na něj po 15 letech podívali
Karel Vrkoč, Bc.
znovu. 
NOVINKY
|
17
→
POZVÁNKA | PLES K 75. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI
Výsledky fotosoutěže
V minulém čísle Novinek jsme vyhlásili fotosoutěž. Fotografie jste mohli posílat do 6. 9. 2013.
Téma: Malý kovosviťák v akci!
Všem, kdo se soutěže účastnili, děkujeme za zaslané snímky a vítězům
gratulujeme.
1. místo Martin Plachý poukaz na fotoslužby v hodnotě 2.000,- Kč
2. místo Petr Král poukaz na fotoslužby v hodnotě 1.500,- Kč
3. místo Marie Tomková
poukaz na fotoslužby v hodnotě 1.000,- Kč
2. místo – Já jim to naprogramuju…
1. místo – Já to uvezu…
3. místo – Mám to v genech
Pozvánka na ples KOVOSVIT MAS
21. 2. 2014
sál hotelu Palcát
Srdečně Vás zveme
na netradiční
společenský večer
Ples k 75. výročí
založení společnosti
Přijďte s námi oslavit
toto významné jubileum!
Informace o programu a o možnosti
zakoupení vstupenek budou
včas zveřejněny.
18
|
NOVINKY
KONTAKTY
←
WWW.KOVOSVIT.CZ
OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ ČR A SR
Plzeňský kraj,
Karlovarský kraj
VÁCLAV ŠTĚDRONSKÝ
M: +420 602 114 632
[email protected]
Ústecký kraj,
Liberecký kraj
KAREL HRUŠKA
M: +420 777 356 670
[email protected]
Středočeský kraj,
Hlavní město Praha
LADISLAV SEDLÁČEK
M: +420 777 433 622
[email protected]
Jihočeský kraj
ZDENĚK ŠTEDRONSKÝ
M: +420 724 256 505
[email protected]
Pardubický kraj,
Hradec Králové
JIŘÍ HEJHAL
M: +420 775 886 988
[email protected]
Kraj Vysočina
JAROMÍR LAHODNÝ
M: +420 606 754 953
[email protected]
Jihomoravský kraj
MICHAL HORÁČEK
M: +420 724 353 387
[email protected]
Moravskoslezský kraj,
Olomoucký kraj
MAREK PECHAL
M: +420 602 515 323
[email protected]
Zlínský kraj
PAVEL ŠIŠÁK
M: +420 774 273 512
[email protected]
Slovenská republika
MIROSLAV KRIŽAN
M: +421 918 990 199
[email protected]
OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ SVĚT
Německo, Rakousko,
Švýcarsko, Benelux
PETR KRÁL
M: +420 602 651 948
T: +420 381 632 286
[email protected]
USA, Mexiko, Francie,
Skandinávie
KRISTÝNA POSPÍCHALOVÁ
M: +420 775 876 613
T: +420 381 632 344
[email protected]
Polsko, Egypt
ZDENĚK SLABÝ
M: +420 602 430 592
T: +420 381 632 586
[email protected]
Itálie, Španělsko, Portugalsko,
Maďarsko, Rumunsko, Slovinsko,
Bulharsko, Balkánské země
PAVEL ČEJKA
M: +420 776 484 933
T: +420 381 632 573
[email protected]
Rusko a státy SNS
IVAN DUBROVIN
M: +420 775 859 994
T: +420 381 632 405
[email protected]
Indie, Turecko
ZBYNĚK SABINIOK
M: +420 775 875 118
T: +420 381 632 624
[email protected]
Čína
JAN CHYNA
M: +420 724 256 504
T: +420 381 632 751
[email protected]
Rusko a státy SNS
PETR SCHORNÍK
M: +420 775 856 612
T: +420 381 632 552
[email protected]
ČR, SR
OLGA ŤOUPALOVÁ
M: +420 602 578 227
T: +420 381 632 519
[email protected]
Rusko a státy SNS
SERGEJ DEMČICHIN
M: +420 775 599 801
T: +420 381 632 666
[email protected]
Státy SNS
ANZHELIKA YUDINA
M: +420 775 876 620
T: +420 381 632 507
[email protected]
OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ SLÉVÁRNA
Key account
anglicky mluvící země
JAN KOČVARA
M: +420 724 217 177
T:+420 381 632 504
[email protected]
Rakousko, Německo, Švýcarsko
JAKUB RAK
M: +420 721 068 461
T: +420 381 632 537
[email protected]
KOVOSVIT MAS POLSKA
SP. Z O.O.
MTE KOVOSVIT MAS
ul. Polna 1a
62-025, Kostrzyn Wlkp. k/ Poznania, Polska
Biuro: T/F: +48/ 61 - 817 82 65
Servis: T: +48/ 61 - 817 80 37
[email protected]
www.kovosvit.pl
ООО МТЕ КОВОСВИТ МАС
346780, Ростовская область
Азов, ул. Заводская д.1
T: +7 863 424 26 96
www.mtekovosvitmas.ru
[email protected]
SERVISNÍ CENTRUM MAS, HOT LINE,
NÁHRADNÍ DÍLY:
T: +420 381 74 74 74
příjem požadavků:
www.kovosvit.cz/servis/
VYDÁVÁ: KOVOSVIT MAS, .a.s. | náměstí Tomáše Bati 419 | 391 02 Sezimovo Ústí
KONTAKT: +420 381 632 351 | E: [email protected]
REDAKČNÍ RADA: Renata Vaňková, Martin Volný, Milena Filipová, Miroslav Lazar, Gabriela Jeřábková, Ladislav Dostál, Iva Ruskovská, František Veselý,
Martina Šímová, Jan Chyna
REGISTRACE: MK ČR E 17608 | Grafika / tisk: Ponovu.cz
NOVINKY
|
19
KOVOSVIT MAS
Svět obráběcích strojů
HMC Line
MCU-MMC
Line
MCV Line
Horizontální
Portálová
Vertikální
Obráběcí centra
MCV 754 ; 1016 QUICK
MCV 750
HMC 500
HMC 630
MCU 2000
MCU 3000
MCV 1000
MCV 1270
MMC 1500
MMC 1500 DT
MCU 700VT-5X
MCU 1100VT-5X
MCV-MCU
Line
MULTICUT
Multifunkční
Vertikální
5-osá a multifunkční obráběcí centra
MCV 1000 5AX
MCU 630 / 800V-5X
MULTICUT 500i S / T
MULTICUT 630 S / T
SP Line
MASTURN
Line
SP 180
SP 280
SP 430
SPH 50 CNC
MASTURN 550i CNC 800/1500
MASTURN 550i LIVE TOOL CNC 1500
MASTURN 820i CNC 2000/3000
MASTURN 820i CNC - 4500
ROLLER
Soustružnická
centra
Speciální
technologie
Hrotové
soustruhy
CNC soustruhy
ROLLER 2800 CNC
http://www.youtube.com/kovosvit
www.kovosvit.cz
http://www.facebook.com/kovosvit.mas
Download

Mikulášské setkání