Informační systém Vema
Kontakty
Profil společnosti
implementace SW
školení a odborné semináře
konzultace
asistence u zpracování
pravidelná setkání uživatelů
komplexní řešení včetně sítí a HW
systémová integrace
Call Centrum Vema
www.vema.cz
Název
Vema, a. s.
Založení
1990 - VEMA, počítače a projektování, spol. s r. o.
2000 - Vema, a. s.
Velikost
143 pracovníků
39 obchodních partnerů
Vize
Společnost Vema je pro své zákazníky dodavatelem
ucelených řešení v oblasti informačních systémů
pro řízení lidských zdrojů, ekonomiky a logistiky
ve státních i privátních organizacích v České a Slovenské
republice.
Reference
• Kancelář prezidenta republiky
• Úřad vlády České republiky
• Československá obchodní banka, a. s.
• Ministerstvo financí a Ministerstvo zdravotnictví ČR
• Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
• Hasičské záchranné sbory v ČR
• Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
• ArcelorMittal Frýdek-Místek, a. s.
• ČSOB Pojišťovna, a. s.
• United Bakeries, a. s.
• Jihočeská plynárenská, a. s.
• LACH, s. r. o.
• ASSA ABLOY (dříve FAB, a. s.)
• FOMA BOHEMIA
Vema, a. s.
sídlo společnosti:
Okružní 871/3a
638 00 Brno
pobočky:
Praha
České Budějovice
Olomouc
Plzeň
Bratislava
Banská Bystrica
www.vema.cz
Vema IS 100406
Služby
Lidské zdroje
Ekonomika
Logistika
Lidské zdroje
Mzdy
nejrozšířenější aplikace pro výpočet mezd v ČR,
komplexní zpracování mezd pro všechny typy
organizací, vždy dle aktuální legislativy.
Personalistika
bohatá databáze personálních údajů a personálních
dokumentů, hodnocení zaměstnanců - porovnávání
a sledování vývoje pracovníků prostřednictvím
vybraných kritérií.
Docházka
elektronický docházkový systém včetně hardware
s návazností na mzdy.
Vzdělávání
sledování vzdělávání pracovníků, plánování
a realizace vzdělávacích akcí.
Systemizace
plánování pracovních míst se snadnou tvorbou
i tiskem organizačních schémat.
Zaměstnanecké výhody
evidence čerpání přidělených nepeněžních odměn
zaměstnancům.
Výběrová řízení
podpora procesu výběrového řízení nových
pracovníků a vedení archivu uchazečů.
Pracovní cesty
plánování a evidence pracovních cest zaměstnanců.
Komunikace s Portálem veřejné správy
elektronické podávání evidenčních listů důchodového
pojištění a oznámení o nástupu do zaměstnání skončení zaměstnání do registru pojištěnců.
www.vema.cz
Ekonomika a logistika
Účetnictví
účetní agenda pro podnikatele,
rozpočtové i příspěvkové
organizace.
Fakturace
zpracování fakturačních
dokladů všech používaných
typů.
Banka
bezhotovostí bankovní styk
s peněžními ústavy.
Pokladna
pohyb hotovosti v tuzemské i
zahraniční měně.
Dlouhodobý majetek
účetní a daňové odpisy,
podpora inventur s využitím
čárových kódů.
Drobný majetek
evidence a správa drobného
majetku včetně využití
čárových kódů.
Režie
sledování režijních nákladů
společnosti.
Excelent
komplexně řeší vazbu
na MS Excel a import dat
z jiných systémů.
Nákup a odbyt
úplné řešení obchodního
případu.
Sklady
přehled o zásobách
a veškerých jejich pohybech.
Zakázky
kalkulace prodejních cen
s možností porovnání
se skutečnými náklady.
Servis
řešení zakázek pro servisní
organizace.
Autodoprava
sledování dopravních výkonů
a mechanismů.
Knihovna
evidence knih, časopisů,
audio a video titulů.
Korespondence
efektivní vedení
administrativy organizace.
Ochranné prostředky
přehled o výdeji, stavu
používání, vrácení a vyřazení.
Portálové řešení aplikací
Přístup k datům odkudkoli
• všechny produkty Vema
je možné využívat také
v portálovém řešení
• na straně klienta postačuje
internetový prohlížeč
ASP Vema
Všechny aplikace lze využívat vzdáleně
přes internet jako službu ASP.
Se službou ASP Vám odpadá:
- investice do licencí
- instalace nových verzí
- péče o data a provoz aplikací
- potřeba budování vlastní technické infrastruktury
• přístup ke všem informacím
je z jediné hlavní personalizované stránky
• pro různé profese jsou
A navíc získáte:
- garance provozu a dostupnosti
- vysokou úroveň zabezpečení dat
- efektivnější služby
na hlavní stránce k dispozici
specializované části
• jde o efektivní způsob získávání manažerských informací
z aplikací Vema
• stránky, kterými uživatel prochází, jsou aktivní, tvoří tzv.
dynamické dokumenty, které jsou navigací na další údaje
• speciální možností jsou dynamické tabulky, pomocí kterých
lze data efektivně analyzovat i profesionálně graficky
prezentovat
Externí
zpracování
mezd
Výhody řešení:
- neustálý přístup ke svým mzdovým údajům přes internet
- možnost kdykoliv si vytisknout výstupní sestavy a analýzy
- k nahlížení do dat stačí běžný internetový prohlížeč
- vysoká míra zabezpečení
- garance správnosti zpracování
Download

Skládačka Vema