Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
Mostníkovská 255, 266 41 Beroun 3
Tel.: 311 747 111, fax: 311 621 372
IČO: 46356975, DIČ: CZ 46356975
INFORMACE O KONTAKTNÍM MÍSTĚ
V OBCI VELKÉ PŘÍLEPY
Adresa kontaktního místa naší společnosti ve Vaší obci:
Budova Obecního úřadu
Pražská 162
252 64 Velké Přílepy
Zasedací místnost v 1.patře
Úřední hodiny od 1.2.2014
Středa
8:00 – 11:00
14:00 – 17:00
Telefon:
Email:
739 524 981
[email protected]
Kontaktní osoba: Michal Roll
Fakturace vodného a stočného bude prováděna ve stávajících čtvrtletních fakturačních cyklech.
Ceny vodného a stočného pro rok 2014:
Vodné 38,16 Kč/m3 + 15%DPH
Stočné 27,00 Kč/m3 + 15% DPH
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
Mostníkovská 255, 266 41 Beroun 3
Kontakty:
zelená linka: 800 100 663
zákaznické centrum v Berouně
311 747 111
fakturace vodného a stočného v Berouně 311 747 124
Dispečink: 311 747 120 , 606 666 990 hlášení poruch
e-mail: [email protected], web: www.vakberoun.cz
Download

informace o kontaktním místě v obci velké přílepy