SPRÁVA POHLEDÁVEK
INKASNÍ SLUŽBY
VYSOKÝ OBJEM POHLEDÁVEK PŘEDSTAVUJE
VELKOU ZÁTĚŽ NA LIKVIDITU
Inkasní služby Coface zlepšují likviditu a zajišťují ziskovost. Naši specialisté využívají
své dlouholeté zkušenosti při poskytování
veškerých inkasních služeb. Coface rovněž zajišťuje časově velmi náročné činnosti
a díky tomu se klienti mohou plně soustředit na své obchodní aktivity. Naši pracovníci
disponují širokými znalostmi podnikatelské
kultury v jednotlivých zemích a velmi dobře
pracují s ekonomickými faktory, které
ovlivňují platební morálku.
„
Veškeré služby
od jediného
partnera
“
INKASO POHLEDÁVEK
Zapojení třetí strany zrychluje proces inkasa. Zajišťujeme časově náročné a složité činnosti, aby se naši
klienti mohli soustředit na své hlavní
aktivity.
Pomáháme snižovat riziko, zvyšovat
likviditu a optimalizovat cash flow,
což vede ke zlepšení návratnosti
vloženého kapitálu a kreditního ratingu našich klientů.
Specifika služeb:
Lokální i mezinárodní inkaso firemních pohledávek, které nejsou zatíženy spory.
Hustá síť místních i mezinárodních
partnerů.
Zadávání pohledávek k inkasu, monitorování průběhu inkasa, zprávy
a statistiky prostřednictvím on line
aplikace DCON.
Postup při vymáhání pohledávek je přizpůsoben konkrétnímu případu, dlužníkovi a požadavkům klienta.
Standardní inkasní služby zahrnují zasílání upomínek, telefonické urgence, osobní návštěvy a sjednání
splátkových kalendářů.
Právní poradenství a vedení soudních sporů prostřednictvím specializovaných vlastních nebo spolupracujících právníků.
Efektivní automatizovaný inkasní systém na vymáhání velkého počtu malých pohledávek.
Elektronická výměna dat mezi systémy klientů a databází DCON pro velké objemy dat.
INKASNÍ SLUŽBY COFACE
PORADENSTVÍ
V OBLASTI ŘÍZENÍ
KREDITNÍHO RIZIKA
Naše poradenské služby v oblasti
řízení kreditního rizika se zaměřují na analýzu stávajících systémů a identifikaci dostupných
možností s cílem zlepšit probíhající procesy a snížit náklady.
Naši konzultanti využívají informace dostupné v naší informační
databázi ICON i informace poskytované našimi zkušenými inkasními týmy.
Dle potřeby mohou do procesu
vstoupit partnerské právnické
firmy, specializující se na soudní
vymáhání pohledávek a zastupování v insolvenčních řízeních.
Dále úzce spolupracujeme s oddělením Country Risk and Economic Research skupiny Coface,
které analyzuje a vyhodnocuje
jednotlivé země světa.
Specifika služeb:
Analýza nezaplacených pohledávek.
Vyhodnocení inkasních metod
a doporučení možných zlepšení.
Školení personálu v oblasti vymáhání pohledávek.
Konzultace při tvorbě účinné dokumentace upomínek a navržení
efektivních metod vymáhání.
Právní pomoc před zahájením procesu vymáhání i insolvenčního řízení, v jeho průběhu
i po ukončení.
V PŘÍPADĚ POTŘEBY VÁM RÁDI
POSKYTNEME DALŠÍ INFORMACE:
+420 246 085 411
[email protected]
COFACE
I.P. PAVLOVA 5, 120 00 PRAHA 2
ČESKÁ REPUBLIKA
www.coface.cz
MANAGEMENT POHLEDÁVEK
Coface poskytuje veškeré služby týkající se správy
a managementu pohledávek. Prostřednictvím zkrácení doby obratu pohledávek naši odborníci pomáhají klientům snižovat potřebu externího financování.
Díky modulární struktuře spolupráce poskytujeme
našim klientům komplexní správu celého portfolia
odběratelů, k inkasu je možné zadávat i jednotlivé
případy. Profesionální týmy a efektivní pracovní postupy optimalizují celý proces vymáhání – od generování a zasílání faktur a upomínek přes sledování
vývoje až po vymáhání dlužných částek. Coface zajišťuje veškeré administrativní úkony a klient se tak
může soustředit na rozvoj svých obchodních aktivit.
Specifika služeb:
Outsourcing celého portfolia pohledávek nebo jen
jeho konkrétních částí u pohledávek za společnostmi.
Podpora libovolného vybraného segmentu životního cyklu pohledávek: generování fakturačních dat,
vystavování faktur, zasílání faktur, sledování úhrad,
zasílání upomínek a podávání žalob.
Zaměření na preventivní aktivity formou trvalého
přímého kontaktu s odběrateli po celou dobu platební podmínky.
Automatické zahájení procesu vymáhání po uplynutí
doby splatnosti.
Flexibilní rozhraní pro bezpečný a spolehlivý přenos
dat.
NEJVĚTŠÍ DATABÁZE FIREM
VE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPĚ
Naši odborníci využívají on-line databázi pohledávek předaných k inkasu (DCON) a aktualizované informace z naší informační databáze
(ICON).
Databáze ICON zahrnuje přes 10 milionů společností působících v Bosně, Bulharsku, Černé
Hoře, České republice, Estonsku, Chorvatsku,
Kosovu, Litvě, Lotyšsku, Maďarsku, Makedonii, Moldavsku, Polsku, Rakousku, Rumunsku, Rusku, Slovensku, Slovinsku, v Srbsku,
Ukrajině a ve Společenství nezávislých
států (SNS).
Download

Inkasní služby Coface