Orientační pokyny
pro uživatele T-Mobile od OSŽ žst.Všetaty
- volné jednotky, tedy SMS a také minuty, pokud je tarif obsahuje, jsou platné jen pro daný
měsíc a nelze je převést do následujícího
- máte možnost bezplatného přechodu mezi tarify - níže i výše
- jste v privátní síti OSŽ . Všetaty/Mladá Boleslav a voláte se všemi čísly a vzájemně v této
síti zcela zdarma
- můžete používat běžnou infolinku T-Mobile 4603, ale i infolinku pro významné zákazníky
4644, z T-Mobile zdarma
- romanig a mezinárodní hovory mají aktivován všechny hlasové tarify
- audio textové služby (premium SMS, dárcovské SMS, objednávky jízdenek MHD…) jsou
blokovány. Lze je odblokovat výhradně prostřednictvím administrátorů sítě
- datové služby jsou umožněny jen těm uživatelům, kteří o to výslovně požádají. Doporučeno
datové zvýhodnění pro mobilní internet (viz. seznam tarifů)
- platba za služby se provádí na základě zaslané faktury převodním příkazem nebo poštovní
poukázkou.
DOPORUČUJEME PLATBU INKASEM Z ÚČTU =další výhody!!!
- upozorňuji na včasné placení faktur za služby, v případě neplacení bude telefon zablokován
a odpojen.
- administrátorská telefonní čísla: 604 588 588, 736 755 979
provádí:
- úpravy tarifů,
- změny úhrady služeb ( inkaso z účtu)
- změny nastavení vašich služeb, změny tarifu,
- blokace SIM při ztrátě či odcizení telefonu
- zajištění zápůjčního telefonu při opravě vašeho vadného přístroje
- změny fakturačních údajů
- ostatní případy
V případě nedostupnosti některého z čísel zavolejte na další nebo pošlete SMS
s uvedením požadavku.
Volání na uvedená telefonní čísla je zdarma v síti OSŽ Všetaty
Rady a doporučení:
-
-
-
řádně uschovejte krabici a vůbec celé balení telefonu, pokud Vám byl dodán
záruční list a obálku od SIM karty rovněž uschovejte, poznačte si výrobní číslo telefonu
věnujte pozornost platbám – ústřižky , příp. převodní příkazy se zakládejte
v případě poruchy telefonu zakoupeného přes T-Mobile můžete po dobu opravy získat
bezplatně zapůjčení jiného telefonu
poznamenejte si stranou vaše telefonní číslo, v případě ztráty nebo odcizení ihned volejte na
výše uvedený kontaktní telefon kvůli blokaci čísla – aby nemohl nikdo zneužít vámi
placených hovorů ve svůj prospěch
infolinka požaduje pro změny nastavení heslo, volejte proto pověřenou osobu, protože
infolinka není oprávněna přímo váš požadavek vyřídit, v akutních případech oznamte
operátorovi že jste uživateli sítě OSŽ Všetaty. Neprodleně nás však o blokaci informujte
v mnoha problémech vám může pomoci nejbližší značková prodejna T-Mobile
na www.oszvsetaty.cz najdete vždy aktuální informace o této síti
Stručný popis pravidel potřebných k vstupu do sítě PPS + ceník služeb.
1) Kdo bude přecházet od jiného operátora a bude si chtít nechat stejné tel. číslo, tak si musí
přes svého operátora zařídit ukončení stávající smlouvy a přejít na PŘEDPLACENOU SIM
kartu (Go karta, Oskar karta). Operátor je ze zákona povinen převod uskutečnit do 10-ti dnů.
Po té postupujte podle bodu 2 a dále).
2) Každý uvede svoje: TELEFONNÍ ČÍSLO, JMÉNO, PŘÍJMENÍ, dat. narození, trvalé bydliště,
ČÍSLO svojí předplacené SIM karty (asi 19 čísel).
3) Převod stávající smlouvy u T-Mobile na smlouvu do PPS (Podniková Privátní Síť) u T-Mobile
NELZE provést.
Je nutné nechat smlouvu „doběhnout“ do konce nebo ji doplatit. Pokud chcete zachovat své
stávající tel. číslo, musíte nechat smlouvu ukončit a následně ji nechat převést na TWIST
kartu, kterou cca do tří dnů správce (administrátor) PPS p. Toman nechá převést na novou
smlouvu u T-Mobile s výhodami PPS. Pokud NEtrváte na svém tel. čísle, můžete si TWIST
kartu koupit hned a požádat o její převedení na smlouvu v síti PPS u T-Mobile, (viz výše) nebo
požádat administrátora pana Tomana o přidělení jiného tel. čísla, které bude na vás
zaregistrováno s novou smlouvou v PPS síti T-Mobile.
Nelze si připlatit službu Girls Talk. NEspotřebované volné SMS se do dalšího měsíce
NEpřevádějí. Volné NEprovolané minuty se do dalšího měsíce NEpřevádějí.
4) V rámci volání v síti PPS je volání účtováno 0,00 Kč/min. BEZ odečítání volných minut
!!!!!
5) Nastavení služeb NElze ovládat telefonicky přes operátora T-Mobile. Většinu funkcí a služeb
lze nastavit na www.t-zones.cz Ostatní nadstandartní požadavky se řeší e-mailem,
zavoláním nebo SMS přes administrátora VPP sítě pana Tomana.
Kontakt: Petr TOMAN, tel.: 604 588 588, e-mail:
[email protected]
6) Fakturace:
ODBĚRATEL: je OSŽ OO Železniční stanice Všetaty,
http://www.oszvsetaty.cz/index.html
FAKTURA pak zní na každého jednotlivého majitele tel. čísla.
Každý si platí jednotlivé FA SÁM !! Lze použít i do účetnictví.
Download

Orientační pokyny pro uživatele firemní nabídky T