Vážený kliente
Velice si vážíme, že jste se rozhodl využít naši speciální nabídku ES CENTRE. Věříme,
že budete spokojen se všemi výhodami, hlavně bezplatným voláním v rámci ES CENTRE.
Několik informací na začátek
•
•
•
•
Dle všeobecných podmínek je na aktivaci nové SIM karty 5 pracovních dnů. Ze zkušeností však víme,
že je to zpravidla do dalšího dne, v případě přenesení telefonního čísla od jiného operátora až 30 dnů.
Vaši SIM kartu aktivujete vložením do mobilního telefonu zadáním přiděleného PIN kódu, který naleznete
na obalu SIM karty. Poté je možno přidělený PIN v telefonu změnit.
V případě, že Vám telefon hlásí CHYBA registrace SIM nebo se nehlásí, může to být způsobeno tím,
že starší telefony mohou být blokovány pouze pro jednoho operátora.
Upozornění - přestože Vaše SIM karta je aktivní téměř okamžitě, všechny další služby jsou v provozu
až od následujícího dne!!!
O smlouvě a účtování
•
•
•
•
•
•
V případě, že jste složili zálohu na volání, bude Vám tato vrácena po 3 řádně uhrazených fakturách.
Smlouva je vždy na dva roky.
Všechny tarify se po dvou letech automaticky prodlužují, nepodá-li zákazník nejpozději 30 dnů před
uplynutím doby trvání smlouvy výpověď.
Zúčtovací období je vždy od prvního do posledního dne v měsíci.
Tarify ES CENTRE lze změnit jednou za zúčtovací období, a to vždy k začátku zúčtovacího období.
Požadovanou změnu je nezbytné nahlásit na naši INFOLINKU nejpozději k poslednímu dni v měsíci.
Podrobnosti o tarifech
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Volání v rámci ES CENTRE je ZDARMA a nespotřebovává volné minuty z tarifu.
Minuty se účtují 60 + 1, tzn. první minuta celá a pak po vteřinách.
Nevyčerpané jednotky se nepřevádějí do dalšího měsíce.
Všechny ostatní služby jsou dle aktuálního ceníku T - MOBILE.
Na Vaší SIM kartě je automaticky nastaven HAPPY ROAMING se zvýhodněním EU.
Ceny roamingových tarifů naleznete na stránkách www.escentre.cz
V případě cesty do zahraničí doporučujeme zavolat na naši bezplatnou infolinku 604 220 820 a ověřit
vhodné nastavení roamingového tarifu a aktuálních cen za volání.
Volání na placené linky je aktivováno pouze na požadavek zákazníka. (záloha 5000 Kč).
Pro aktivaci WAP a internetu GPRS kontaktujte naši bezplatnou INFOLINKU 604 220 820.
Zrušení hlasové schránky: Pro nejrychlejší zrušení hlasové schránky zadejte na svém mobilu ##002#,
zmáčkněte zelené tlačítko volání. Na displeji se Vám objeví nápis „všechna přesměrování vypnuta“
a automaticky se Vám nastaví registr zmeškaných hovorů. Je nutné vypnout a zapnout mobilní telefon.
V případě zasílání vyúčtování emailem získáváte podrobný výpis hovorů ZDARMA.
V případě platby INKASEM z účtu se platba stahuje vždy 18. den v měsíci.
Veškeré INFORMACE naleznete na www.escentre.cz
(přístup: vaše IČ nebo RČ a heslo pro komunikaci s operátorem)
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!! POTÉ, CO BUDE VAŠE ČÍSLO ZAPOJENO DO PROGRAMU
¨Společnosti ES CENTRE¨, BUDE REGISTROVÁNO U spol. T-MOBILE NA SPOLEČNOST ES CENTRE
(NE NA VAŠI OSOBU). PROTO JIŽ NELZE VOLAT OHLEDNĚ ZMĚN TÝKAJÍCÍCH SE VAŠEHO TELEFONNÍHO
ČÍSLA NA LINKU T-MOBILE 4603. VEŠKERÉ ZMĚNY JE NUTNÉ ZADÁVAT TELEFONICKY NA ČÍSLE
604 220 820 NEBO POSÍLAT E-MAILEM NA [email protected]
Pro veškerá zapnutí, vypnutí a nastavení SIM volejte infolinku
(pracovní dny od 8 do 17 hod.)
Mimo pracovní dobu můžete využít krizovou linku
slouží pouze pro hlášení ztracené SIM karty
(Po-Pá od 17.00 - 22.00 So – Ne od 8.00 – 22.00)
tel.: 604 220 820
tel.: 604 228 288
Download

Vážený kliente tel.: 604 220 820 tel.: 604 228 288