DATOVÝ LIST FILEMAKER
Platforma FileMaker
Které produkty si koupit
Platforma FileMaker
Platforma FileMaker Platform je řada produktů, které fungují společně, a pomohou vám efektivněji provádět vaše činnosti.
K vytváření svých vlastních řešení budete používat program FileMaker Pro na počítači s Windows nebo Mac OS. Nebo
zvažte použití programu FileMaker Pro Advanced s dalšími nástroji pro vývoj a přizpůsobení. Chcete-li svá řešení používat
na tabletech iPad nebo telefonech iPhone, použijte bezplatnou aplikaci FileMaker Go, která je dostupná v obchodě App
Store. Pro malý tým použijte FileMaker Pro pro sdílení svého řešení s až 5 dalšími uživateli programu FileMaker Pro nebo
FileMaker Go.
Pro větší skupiny použijte ke sdílení svého řešení software FileMaker Server. FileMaker Server také poskytuje dodatečné
zabezpečení a mnoho výkonných funkcí pro sdílení, včetně možnosti přístupu k vašemu řešení z webového prohlížeče
pomocí technologie FileMaker WebDirect.
Souběžná připojení
Když budete vědět, jak se budou uživatelé k vašemu řešení připojovat, budete moci určit, co potřebujete koupit. Uživatelé
se zaplacenou licencí programu FileMaker Pro pro Windows nebo Mac se mohou připojit k serveru FileMaker Server
bez dalších poplatků. Pro uživatele s webovým prohlížečem nebo uživatele aplikace FileMaker Go na tabletu iPad nebo
telefonu iPhone je vyžadované zaplacené připojení k serveru FileMaker Server. Tato připojení se nazývají souběžná
připojení.
Například tým s několika členy se v průběhu dne připojuje k serveru FileMaker Server přes tablet iPad, telefon iPhone nebo
webový prohlížeč. V různých časech je připojený různý počet uživatelů. Maximální počet lidí připojených v kterémkoliv
okamžiku s použitím tabletu iPad, telefonu iPhone nebo webového prohlížeče určuje počet potřebných souběžných
připojení.
Obr. 1
Odhadněte maximální počet připojení, která budete potřebovat, a kupte si je ve skupinách po pěti.
FileMaker Server se dodává s jedním souběžným připojením, abyste mohli testovat svá řešení na iPadu, iPhonu
nebo ve webovém prohlížeči. Dodatečná souběžná připojení si můžete zakoupit ve skupinách po 5.
Pokud očekáváte, že maximální počet lidí připojených přes iPad, iPhone nebo webový prohlížeč v každém
okamžiku bude 8, budete potřebovat zakoupit dvě skupiny po 5, abyste měli celkem 10 souběžných připojení.
Když se váš tým rozroste, můžete přidávat další souběžná připojení ve skupinách po 5.
Zakoupení více připojení
Pokud potřebujete více než 50 souběžných připojení, kupte si FileMaker Server s neomezeným počtem
souběžných připojení. Tento server nemá omezení počtu souběžných připojení a je omezený pouze konfigurací
vašeho hardwaru a složitostí vašeho řešení.
Souhrnně:
•
Pro vytváření a provozování svého řešení použijte program FileMaker Pro nebo FileMaker Pro Advanced pro
Windows nebo Mac.
•
•
Pro spouštění svého řešení na iPadu nebo iPhonu použijte aplikaci FileMaker Go.
Když sdílíte své řešení s malým týmem 5 dalších lidí, kupte jednu licenci programu FileMaker Pro pro každého
uživatele ve Windows nebo na Macu a stáhněte bezplatnou aplikaci FileMaker Go pro každého uživatele na
iPadu a iPhonu.
•
Když používáte FileMaker Server pro sdílení svého řešení s větším týmem a chcete povolit připojení
z webového prohlížeče, kupte licence programu FileMaker Pro pro všechny uživatele ve Windows a na Macu
a kupte příslušný počet souběžných připojení pro uživatele na iPadu, iPhonu a ve webovém prohlížeči.
Informace o souběžných připojeních pro vývojáře
Souběžná připojení z webového prohlížeče jsou vyžadovaná, když pro publikování na webu používáte technologii
FileMaker WebDirect. Technologie vlastního publikování na web a připojení xDBC nevyžadují souběžná připojení.
V případě použití technologie FileMaker WebDirect uvolní FileMaker Server připojení, když se uživatel explicitně
odhlásí, zavře záložku, ukončí webový prohlížeč nebo když webový prohlížeč spadne. Pokud uživatel zavře
záložku, ukončí webový prohlížeč nebo když webový prohlížeč spadne, FileMaker Server uživatele odpojí po
časovém limitu 90 sekund.
Časový limit relace můžete nastavit:
•
Pomocí rozšířeného oprávnění fmreauthenticate10 pro uživatele aplikace FileMaker Go
•
Nastavením v Administrátorské konzoli pro připojení přes FileMaker WebDirect
Administrátorská konzole pro FileMaker Server umožňuje monitorovat využití souběžných připojení. Můžete si
nastavit upozornění po dosažení 80 % limitu souběžných připojení.
V Administrátorské konzoli se také zaznamená, když je klientovi s aplikací FileMaker Go nebo technologií
FileMaker WebDirect odepřen přístup, protože byl dosažen limit počtu souběžných připojení. Kdykoliv můžete
zakoupit další souběžná připojení příkazem General Settings > Connections (Všeobecná nastavení > Připojení).
© 2013 FileMaker, Inc. Všechna práva vyhrazena. FileMaker je ochranná známka společnosti FileMaker, Inc. registrovaná v USA a dalších zemích.
Logo složky souborů je ochranná známka společnosti FileMaker, Inc. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem svých příslušných vlastníků.
Specifikace a dostupnost produktů se může změnit bez předchozího upozornění.
Download

Platforma FileMaker – Které produkty si koupit