ze světa obráběcích strojů
Zpravodaj pro zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery
prosinec / 2013
TÉMA
AZOV
POZVÁNKA
NOVÉ PROJEKTY ROZVOJE
SPOLEČNOSTI
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
MONTÁŽNÍ HALY
PLES KOVOSVIT MAS
strana 6 – 7
strana 10 – 11
strana 13
www.kovosvit.cz
MIKULÁŠSKÉ
SETKÁNÍ
ZAMĚSTNANCŮ
→ ROK 2014 | 75. VÝROČÍ VZNIKU KOVOSVIT MAS
Milí čtenáři,
na chvilku zapomenout na starosti běžného dne
– pravidelný středeční fotbálek nebo posezení
s kamarádkou u vína. Zásadnější události jako
víkend strávený s přáteli nebo oslavy životního
jubilea někoho z blízkých pak vyžadují poněkud
důkladnější přípravy. A v období příprav na jedno takové jubileum se nyní nachází i naše firma.
Rok 2014 bude totiž pro společnost KOVOSVIT
MAS rokem oslav 75. výročí jejího založení.
Nyní s blížícím se koncem roku každý bilancuje,
co se mu v předešlém roce podařilo, jaká předsevzetí, se kterými do tohoto roku vstupoval,
dokázal splnit. Pokud i vy patříte k těm, kteří
si rok co rok sepisují dlouhý seznam toho, co
musí bezpodmínečně v novém roce zvládnout,
zkuste pro tentokrát udělat změnu. Místo
úkolů a závazků si napište přehled toho, na co
se můžete v roce 2014 těšit. A nezapomeňte
tam připsat – oslavy 75. výročí vzniku firmy
KOVOSVIT MAS. 
Renata Vaňková / šéfredaktorka
Nové tváře
ve firmě
Jméno
Pozice
Oddělení
Suchánek Tomáš
dřevomodelář
300
Hejný Martin
montér strojní
919
Lupač Jiří ing.
referent investic
561
Vošta Martin
slévárenský dělník
205
Chapčák Andrej
manipulant
130
Kühn Jakub
slévárenský dělník
205
Novotný Jiří Bc.
mistr údržby
562
Čipera Zdeněk
svářeč
600
Pazdera Petr
svářeč
600
Bárta Zdeněk ing.
technolog
901
Benda Jan
montér strojní
912
Hrubý Miroslav
montér strojní
912
Kosová Zdeňka
administrat. pracovník
401
Kos Michal
projektový specialista
420
2
Svitač Jan
provozní zámečník
102
2
Oppelt Miroslav
slévárenský dělník
203
2
Bílek Jan
dřevomodelář
300
KRÁTKÉ ZPRÁVY Z PERSONÁLNÍHO ÚSEKU
3
Shymanskyi
Stanislav
montér strojní
300
Z ČINNOSTI ODBOROVÉ ORGANIZACE
3
Trostová Soňa
jeřábnice
207
SLOUPEK GENERÁLNÍHO ŘEDITELE
3
Cilíková Dorota
jeřábnice
206
PODĚKOVÁNÍ PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA
4
Hanuš Otakar
obráběč kovů
120
HODNOTA INVESTIC REALIZOVANÝCH V ROCE 2013
5
Hejduková Petra
obchodní referent
201
NOVÉ PROJEKTY ROZVOJE SPOLEČNOSTI
6
Jančary Ján
slévárenský dělník
204
PRODUKTOVÝ MANAŽER O PROJEKTU „SPEED“
7
Džadžan Jozef
jeřábník
205
VZDĚLÁVACÍ ROK 2013
7
Heinrich Petr ing.
specialista říz. výroby
403
PODPORUJEME TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ
8
Vejda Josef
obráběč kovů
120
TOOLEX 2013, SOSNOWIEC
8
Kellner Petr ing.
referent kooperací
140
ZLATÁ MEDAILE Z MSV BRNO
9
Štumfol Patrik
montér strojní
919
VELETRH VE ŠVÉDSKU
9
Váradi Petr ing.
technický ředitel
402
těšíte se rádi? Určitě ano. Najít v životě něco,
na co se člověk může těšit, přitom není vůbec
tak složité, jak by se mohlo zdát. Může se totiž
jednat o úplné maličkosti, které nám dokáží
zpříjemnit každodenní život a nechají nás aspoň
obsah:
NOVÉ TVÁŘE VE FIRMĚ
BLAHOPŘEJEME
VÁNOČNÍ ANKETA
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ MONTÁŽNÍ HALY V AZOVĚ
10
Kadlec Jan
obráběč kovů
120
MIKULÁŠSKÉ SETKÁNÍ
12
Muž Martin
slévárenský dělník
203
POZVÁNKA NA PLES KOVOSVIT MAS
13
Šamko Michal
slévárenský dělník
202
NA KÁVĚ
14
Baloun David
svářeč
130
ASTOS MACHINERY, A.S.
15
Pavle Miroslav
slévárenský dělník
205
UDĚLEJME RADOST DĚTEM
15
Bilai Josef
slévárenský dělník
204
HISTORIE – 50.-60. LÉTA
16
Šanda Zbyněk
dřevomodelář
300
NYNÍ SPONZORUJEME
18
Kasper Michal
slévárenský dělník
204
POD STROMEČEK JSME NADĚLILI RADOST
18
Čerpala Miroslav
provozní zámečník
562
20. ROČNÍK „SOBĚSLAVSKÉ RŮŽE“
18
Hruška Jan
produktový manažer
940
VÁNOČNÍ ANKETA – POKRAČOVÁNÍ
19
Čech Adam ing.
produktový manažer
940
BLAHOPŘEJEME
Vánoční anketa
zaměstnancům, kteří
dovršili v listopadu-prosinci
2013 výročí zaměstnání
v KOVOSVITU MAS, a.s.
Odd.
Příjmení
Jméno
Pozice
5 let
800
Tvrdý
Lukáš
konstruktér
905
Horáček
Michal
prodejce
915
Koudelka
Milan
strojní zámečník
932
Kobližka
Luboš
elektromechanik
15 let
2
|
NOVINKY
Co byste poradila mužům, aby nedávali
svým drahým polovičkám pod stro­
meček?
Ponožky , prostředky a přístroje na úklid, vaře­
ní – všeobecně do domácnosti a na práci.
Marie Tomková
Já bych jim neradila nic, protože každá žena
upřednostňuje něco jiného a je právě na muži,
aby odhadl dárek pro tu svojí, protože jí zná.
Hezké je, když o dárku nevíte a máte překva­
pení. Jaroslava Čiháková
Ne, že bych nemohla mít dárky typu pracovní
pomůcky anebo věci, které využije celá rodina,
jako dárek pod stromečkem s cedulkou na mé
jméno, ale rozhodně nejvíce potěší dárky, které
jsou určeny pro mimopracovní aktivity.
Lucie Pechalová
Hlavně ne nic do domácnosti (spotřebiče atd …)
Když neví co, ideální nějaký kupón do obchodů
s oblečením, obuví, nebo voucher na společný
víkend, dovolenou, masáže, kosmetiku, oblíbený
parfém, šperky …
Petra Tichá
VÝUKA JE VEDENA RODILÝM MLUVČÍM | KRÁTKÉ ZPRÁVY
KRÁTKÉ ZPRÁVY PRO ZAMĚSTNANCE
připravuje: Gabriela Jeřábková / personální manažer
 JAZYKOVÁ VÝUKA V KOVOSVITU MAS ANEB „HI, HALLO, ПРИВЕТ“
Spolu se skončením letního období se někteří zaměstnanci začali opětovně jazykově vzdělávat.
Navíc k nim přibyli i nováčci v jazykové výuce. Ve všech případech se jedná o zaměstnance, kteří
znalost cizího jazyka potřebují ke své práci. V současné době je jazyková výuka ve společnosti
realizována ve spolupráci se 2 jazykovými školami – s jazykovou školou Jeden jazyk nestačí
(potažmo se společností GLOBIS, s.r.o.) a dále pak s Jazykovou školou s právem státní jazykové
zkoušky. Zaměstnanci absolvují kurzy anglického, německého a ruského jazyka, a to v několika úrovních
pokročilosti. Co se týče angličtiny, výuka probíhá v 6 skupinách, od úplných začátečníků až
po skupiny pokročilých, jejichž výuka je vedena rodilým mluvčím. Výuka německého jazyka
probíhá ve dvou skupinách pokročilých studentů a v ruském jazyce byly otevřeny dvě skupiny,
jedna pro začátečníky a jedna pro pokročilé studenty. Kurzy cizích jazyků celkově navštěvuje
72 zaměstnanců firmy.
Výuka bude prozatím probíhat do konce ledna 2014, nicméně plánujeme v jazykovém vzdělávání
pokračovat, protože zvláště u něj platí, že se jedná o vzdělávání celoživotní.
 STIPENDIJNÍ PROGRAM
V sobotu 23. 11. 2013 proběhla v prostorách KOVOSVITU MAS první schůzka s rodiči, kteří měli
zájem dozvědět se bližší podmínky nově připravovaného stipendijního programu pro žáky vybraných oborů středních odborných škol. Jako první jsme na rodičovských schůzkách oslovili rodiče
žáků VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí. V sobotu ráno dorazilo celkem 13 rodin, které jsme spolu s výrobním ředitelem a vedoucím výroby seznámili s pravidly stipendijního programu a zároveň jsme
je provedli po provozu obrábění, aby si mohli udělat představu o tom, kde by probíhala odborná
praxe. Naším cílem je zapojit mladé studenty do reálného prostředí firmy, finančně jim pomoci
při studiu a získat tak do budoucna nové, perspektivní zaměstnance. Věříme, že jejich zájem bude
i nadále trvat. První dohody o příspěvku na studium budeme podepisovat začátkem roku 2014.
 EXKURZE V KOVOSVITU MAS
V průběhu roku 2013 bylo v naší firmě na exkurzi mnoho žáků z různých škol – základních, středních, vysokých. I v roce 2014 budeme v těchto aktivitách pokračovat, a to v rámci spolupráce se
středními odbornými školami. Našim cílem je seznámit žáky základních škol s tím, jak vypadá
provoz ve strojírenské firmě, aby si mohli udělat lepší představu o tom, zda chtějí jít studovat
technické obory a jaké by do budoucna bylo jejich uplatnění. Středoškoláky pak více zajímají různé technologie obrábění, novinky v konstrukci strojů a montáži. V poslední době také roste zájem
o možnost navštívit provoz slévárny. I zde umožňujeme pohyb exkurzí, ale s ohledem na rizikové
a hlučné prostředí mohou být skupinky zájemců maximálně 10členné. Exkurze škol jsou jednou
z variant šíření informací mezi veřejnost o tom, jak si naše firma vede.
Z ČINNOSTI ODBOROVÉ
ORGANIZACE
připravuje: František Veselý / místopředseda
VZO OS KOVO
Odborová organizace uspořádala anketu
ke kolektivnímu vyjednávání, ve které odbory zjišťovaly názor zaměstnanců k jednotlivým tématům kolektivní smlouvy a poskytly
prostor zaměstnancům vyjádřit názory
a připomínky k bezpečnosti práce, oblasti
sociální a mzdové, k problematice stravování
a dalším tématům. Názory zaměstnanců
byly zapracovány do návrhu dodatku č. 9
k uzavřené kolektivní smlouvě pro roky 2010
až 2014 a ostatní připomínky předala a projednala se zaměstnavatelem. Do jaké míry
anketa přispěla k úspěchu odborů při kolek-
tivním vyjednávání pro zlepšení podmínek
pro zaměstnance budeme moci zhodnotit
až po podepsání dodatku č. 9 k uzavřené
kolektivní smlouvě.
Odborová organizace 9. 12. 2013 zorganizovala
pro členy organizace exkurzi do a.s. Škoda auto.
Na 27. 12. 2013 je naplánován zájezd do vánočně naladěné Prahy.
Odbory tento podzim uspořádaly již čtvrtý
dílenský turnaj v bowlingu. Pod vedením Brani
Černušky proběhl turnaj poprvé na bowlingové
herně Sojčák. Již tradičně turnaj vyhrál tým
Kamila Šírka, kdy za sebou nechali kolegy z dílny
912 pod vedením Františka Šetelíka. Třetí místo
vybojovali borci ze 120-tek v čele s Jozefem
Jakubčíkem. Nejúspěšnějším jednotlivcem
mimo družstva se stal František Čermák. Všem
borcům gratulujeme. 
Dárky pro sebe či do domácnosti, typu pneumatiky apod.
Natálie Vejlupková
Zvýšení platu – pak si nadělím takové dárky…co
budu chtít… nové tetování třeba… Anghelika Kiss
Kosmetiku a parfém – to si nejlépe vybereme
samy…
Anghelika Kiss
Myslím, že ženu potěší cokoliv, protože je to
znamení, že na ní muž myslí a má ji rád.
Petra Fronková
Doplňky stravy, oblečení.
Simona Podráská
Co by vás naopak potěšilo?
Cokoliv vlastnoručně udělaného. Marie Tomková
Mě potěší každý dárek, který následně využiju.
Rozhodně to není o jeho finanční hodnotě.
Jaroslava Čiháková
Poukaz na wellness víkend.
Simona Podráská
Je něco „netradičního“ co podnikáte u
vás doma o vánocích nebo jste zastánci
„tradičních“ zvyků?
V tomto směru jsme zastánci tradičních zvyklostí – dokonce si i zazpíváme. Lucie Pechalová
Nejsem vyhraněným zastáncem tradičních
zvyků, ale je pravda, že je dodržujeme, protože,
se nám líbí.
Jaroslava Čiháková
←
Sloupek
generálního ředitele
Novoroční přání
Rok 2013 se nenávratně blíží ke konci. Každý
z nás bilancuje. V osobním i pracovním životě.
Co se povedlo, co by mohlo být lepší a jakou
cestou se budeme ubírat dál.
V práci trávíme tři čtvrtě života, takže mi dovolte se zamyslet nad naší společnou prací roku
minulého a vyslovit přání do roku budoucího.
Pokud se mám ohlédnout za rokem 2013, tak
pro naši firmu to byl rok úspěšný. Byl náročný,
plný změn a plnění náročných úkolů. Podařilo se
nám realizovat několik významných projektů, mezi kterými bych především jmenoval
společný česko-ruský podnik MTE KOVOSVIT
MAS. Podařilo se nám ve velmi krátké době
vybudovat nejen nové prostory, ale i velmi
kvalitní tým schopných odborníků, což už nyní
začíná přinášet nové obchodní úspěchy. Rovněž
v našem mateřském podniku oceňuji vzájemnou
kooperaci, kolegialitu a soudržnost, kterou jsem
sám zažil při mém nástupu do firmy. A za to
všem děkuji. Vážím si týmové spolupráce. Je pro
mne zásadní při budování každého díla.
V roce 2014 budeme v rozvoji naší firmy pokračovat. Spustili jsme nové projekty – „SPEED,“
„FIRST CLASS“ a „MILIARDA“, s kterými se
v tomto vydání Novinek seznámíte. Jsou to
klíčové projekty, které jsou zaměřené na dlouhodobý rozvoj naší společnosti. Podpora, sounáležitost a společná práce je zásadním předpokladem k úspěšnému zvládnutí těchto strategií.
A to je také moje přání do nového roku 2014.
Děkuji všem za práci vykonanou v tomto roce.
Svátky vánoční prožijte v míru a klidu se svými
nejdražšími.
Do roku 2014 si společně popřejme především
zdraví, osobní pohodu a dobrou náladu při
zvládání společných úkolů.
Kombinuji většinu tradičních zvyků s netradičními
prvky, aby každý rok byl něčím zajímavý. Inovace
praktikuji především v jídle (kapr 3x jinak, předkrm apod.) a výzdobě.
Natálie Vejlupková
Snažíme se chodit na společné bruslení s kamarády, 23. prosince děláme celodenní společný
výlet několika rodin.
Petra Tichá
Místo obalovaného kapra dělám králíka na gruzínský způsob s hřibovou omáčkou na smetaně
a mojí rozmlsané děti na to se těší celý rok…
Anghelika Kiss
Na oběd krupičná kaše, po obědě procházka do
lesa „nadělit“ trošku zvířátkům. Marie Tomková
NOVINKY
|
3
→ PODĚKOVÁNÍ | PODAŘILO SE NÁM NAPLNIT NĚKOLIK VÝZNAMNÝCH AKVIZIC
Poděkování předsedy
představenstva zaměstnancům
KOVOSVIT MAS
Vážené kolegyně,
kolegové,
uplynulý rok 2013 byl pro naši firmu rokem progresivních změn, které posouvají naše společné
dílo kupředu. Podařilo se nám naplnit několik
významných akvizic, které přispívají k rozvoji
a stabilitě společnosti. O tom svědčí i fakt, že
jako jeden z mála podniků v Jihočeském kraji
nabíráme nové zaměstnance. Investujeme
do výroby a do zázemí mateřské firmy. Podařilo
se zahájit výrobu v našem společném podniku
v Rusku, která již nyní slibuje zajímavá odbytiště.
Snažíme se prosadit i na ostatních světových
trzích a pevně věřím, že příští rok nám přinese
další obchodní příležitosti.
Rok 2014 je rokem 75. výročí vzniku naší
společnosti, kterou zakládal vynikající český
podnikatel Tomáš Baťa. Jsem hrdý, že se mohu
podílet na dalším rozvoji baťovských tradic. Jeho
odkaz vnímám jako určitý závazek dále naši
firmu zvelebovat a značku MAS přivést na světovou úroveň. Pevně věřím, že společně plány
na budování naší firmy zvládneme a s případnými problémy se popereme.
Rád bych Vám v tomto předvánočním čase
poděkoval za práci a úsilí, které jste vykonali
ve prospěch KOVOSVITU MAS, a.s.
Přeji Vám příjemné prožití vánočních svátků
v dobré náladě s vašimi nejbližšími. Do nového
roku 2014 Vám přeji hodně zdraví, optimismu,
elánu a lidského štěstí. 
Ing. František Komárek
předseda představenstva
Hodnota investic realizovaných
v roce 2013 překročí 200 000 000 Kč
V roce 2013 přesáhne velikost realizovaných investic ve společnosti KOVOSVIT MAS částku 200 000 000 Kč. Tato
hodnota je účetně snížena o dotaci ve výši 30 % na vybrané stroje a zařízení. Očekávaná hodnota investic pro rok
2013 dosahuje částky 188 000 000 Kč.
Původní plán investic pro rok 2013 počítal s hodnotou ve výši 110 000 000 Kč,
v průběhu roku 2013 se tento limit zvýšil
na 188 000 000 Kč. Hlavním důvodem navýšení objemu investic bylo získání prostředků pro
nákup nového portálového obráběcího centra
MAZAK a investice do rozvojového projektu
MVE (malé vodní elektrárny).
projektech z Operačního programu podnikání
a inovací – Potenciál, Inovace 2x, Eko-energie.
Díky účasti v těchto dotačních projektech
realizuje společnost modernizaci tavení ve slévárně, podporu rozvojového projektu MVE,
zateplování střech a objektů v celém areálu
společnosti a nákup finančně náročných strojů
a zařízení.
Z více než stovky investičních akcí realizovaných v roce 2013 považujeme za rozhodující
především modernizaci systému tavení tekutého kovu na slévárně a pořízení portálového
obráběcího centra od společnosti MAZAK.
Od roku 2013 zahájilo oddělení investic pod
vedením pana Pavla Kroutila ve spolupráci
s Ing. Milenou Filipovou realizaci většího objemu investičních akcí s podporou státu – dotací.
Aktuálně pracujeme v několika dotačních
Kromě dvou výše zmiňovaných investic proběhla v roce 2013 celá řada dalších investičních akcí, jednalo se především o modernizaci
sociálního zázemí a WC v těžkých halách, modernizaci šaten plechárny a montáže, instalace
nových bojlerů na montáži, rozšíření možností
montáže velkých multifunkčních strojů – zvýšení nosnosti jeřábů a nové montážní základy,
zateplení střechy montáže a lakovny, pořízení
nového regálového zakladače pro centrální
4
|
NOVINKY
sklad, nová rychloběžná vrata v těžkých halách
(3x) a v expedici slévárny a mnoho dalších.
V současné chvíli probíhají modernizace
5etážové budovy, stavební úpravy v mezihale
3–5 pro potřeby projektu MVE a zvyšování
nosnosti jeřábů v 6. hale.
Přestavba 5etážové budovy je spojena hned
s několika investičními akcemi, jejichž cílem je
modernizovat administrativní budovu při zachování jejího typického vzhledu. Úpravy nyní
probíhají v páté etáži budovy, v níž bude nově
sídlit vedení společnosti a rozvojové projekty
společně s právním útvarem. V administrativní
budově budou instalovány dva osobní výtahy.
Dále realizujeme modernizaci první etáže, která umožní vstup do budovy ze severní strany.
Již ukončena je modernizace střešního pláště
budovy.
REALIZACE VĚTŠÍHO OBJEMU INVESTIČNÍCH AKCÍ | NAPŘÍČ FIRMOU
V průběhu druhého pololetí se nám podařilo
odstranit většinu následků letního krupobití,
aktuálně máme opraveny všechny dotčené
střechy a čekáme na dodávku nového loga
společnosti na 5etážové budově.
I v roce 2014 je po schválení představenstvem
společnosti připravován ambiciózní plán investic ve výši 182 000 000 Kč (částka již snížena
o hodnotu dotací).
V roce 2014 budeme pokračovat v realizaci
investičních akcí s podporou dotací. V plánu
jsou rozsáhlé stavební úpravy pro zateplení
výrobních hal podpořených z dotačního programu Eko-energie. V rámci tohoto projektu
dojde k zateplení celkem šesti budov, k výměně osvětlení a řešit se bude i způsob vytápění.
Dalším dotačním projektem je plánovaná modernizace tavírny slévárny. Na pořízení středo-
frekvenční pece v první etapě bude navazovat
modernizace kuplovny, která proběhne o
celozávodní dovolené roku 2014. Z inovačního programu je podpořen i třetí dotační
projekt „Podpora technologie výroby nových
Hi-tech strojů“ zaměřený na pořízení strojů
schopných obrábět či měřit větší polotovary
a usnadní logistiku většími a těžšími břemeny
než doposud. V letošním roce byly zahájeny
práce na zvyšování nosností jeřábů a budování
montážních základů, které budou pokračovat i
v příštím roce. Dále bude následovat pořízení
přesné dokončovací brusky průměrů a otvorů
a nové technologie lakování.
Mimo investic podpořených dotacemi jsou
připraveny další investice, které nám pomohou
zjednodušit a zefektivnit práci – nové měřící
přístroje, softwarové a hardwarové vybavení, nové strojní vybavení pro divizi výroby
←
součástí, nástrojárnu a slévárnu. Významnou
investiční akcí pro rok 2014 bude modernizace střešního pláště budovy těžkých hal.
Celá modernizace střešního pláště proběhne
za provozu v hale s pouze minimálními vlivy
na provoz.
Pevně věřím, že úspěchy společnosti
KOVOSVIT MAS, a.s. umožní pokračovat
v modernizaci areálu společnosti podobným
tempem i v následujících letech.
Rád bych tímto poděkoval celému kolektivu
investičního oddělení a všem, kteří se na realizaci investic v roce 2013 podíleli. Do příštího
roku bych chtěl popřát všem zaměstnancům
společnosti KOVOSVIT MAS, a.s. hodně zdraví,
rodinné pohody a pracovních úspěchů. 
Pavel Prokop / ředitel projektů a investic
NOVÉ
INTERNETOVÉ
STRÁNKY
Ve čtvrtek 21. 11. 2013 byly spuštěny
nové webové stránky KOVOSVITU MAS.
Najdete je na stejné webové adrese, tj.
www.kovosvit.cz
NOVINKY
|
5
→ PROJEKTY | BRAND – FIRST CLASS – SPEED – MILIARDA
Trh si to žádá – MAS na to
reaguje / Nové projekty
rozvoje společnosti
Tempo na obchodních trzích je vysoké a schopnost rychle reagovat na změny a požadavky zákazníka je základním
předpokladem úspěchu. Naše společnost bude na změny odpovídat novými strategickými projekty, jejichž hlavním cílem je rozvoj společnosti a uplatnění se na světových trzích.
BRAND= ZNAČKA
je zásadní strategický projekt, který bude dávat
zákazníkovi jasný signál, že značka MAS je
schopná rychle dodat zakázkové řešení strojů
a stroje kategorie hi-tech na jakékoliv světové
teritorium. Dále tímto projektem budeme
směřovat na trhy, kde vidíme potenciální růst
firmy a dokážeme se na těchto trzích kvalitativně odlišit parametry našich hi-tech technologií
od ostatních hráčů. Zachováme stávající portfolio výroby a budeme silně podporovat naše top
technologie, ve kterých vidíme velký potenciál
pro uplatnění na trhu. Dále budeme realizovat
dílčí projekty, které podpoří BRAND, a které
směřují ke zlepšení kvality a rychlosti plnění
požadavků zákazníka.
FIRST CLASS = PRVNÍ TŘÍDA
Pokud chceme být jedničkou na trhu, musíme
poskytovat služby „první třídy“. Ty se budou
týkat především vnější podpory produktu.
Reálně to znamená pracovat na zlepšení
zákaznických služeb, a to jak v oblasti ser-
6
|
NOVINKY
visu, tak i v oblasti technologických služeb.
Společně nastavíme systém, který bude
směřovat ke komplexnímu špičkovému zákaznickému záručnímu i pozáručnímu servisu.
Dále budeme stavět na již vybudovaném
Aplikačním centru, kde je cílem poskytnout
zákazníkovi maximální technologickou podporu spojenou s používáním našich strojů. Nově
plánujeme vybudovat také kompletní školící
centrum, kde budeme vzdělávat naše distributory, montéry, prodejce a servisní pracovníky
tak, aby zákazník měl 100% servis a věděl, že
značka MAS je zárukou první třídy.
SPEED = RYCHLOST
První třída s sebou nese závazek nejen z pohledu
kvality produktu, ale i rychlosti pružně reagovat
na signály trhu i uvnitř naší firmy. Tento projekt
je zaměřen do interních procesů a zlepšení vnitřního fungování firmy. Zlepšení organizace práce
na jednotlivých úsecích, pružnosti a plynulosti
všech procesů pak musí vést ke spokojenému
zákazníkovi a prosperitě naší firmy.
MILIARDA
je projekt slévárenského provozu, kterým se
chceme zaměřit na efektivní využití našeho kvalitního lidského a obchodního potenciálu. V současné době vidíme zajímavé příležitosti, které
by mohly tento provoz posunout až na tržby
ve výši 1 miliardy korun. Je to vize dlouhodobá,
ale v horizontu sedmi let realizovatelná. V projektu MILIARDA chceme rozvíjet i obchodní
aktivity nad rámec současných kapacit slévárny
a investovat do nových konkrétních technologických celků.
Tyto strategické vize a projekty budou od nás
vyžadovat vysoké pracovní nasazení a překonávání mnohých překážek. Zaměstnanci
KOVOSVIT MAS, a.s. však toho jsou schopni,
což dává celé společnosti velký potenciál rozvoje, který využijeme ke všeobecnému prospěchu
tak, abychom všichni byli důstojnými pokračovateli tradic našeho zakladatele Tomáše Bati. 
Miloslav Kafka / ředitel strategie
HLEDÁ NOVÉ PŘÍSTUPY ORGANIZACE PRÁCE | PROJEKT SPEED
←
Produktový manažer
o projektu „SPEED“
Pokud člověk vstupuje do nového prostředí, je dobré se představit. Moje jméno je částečně spojené s projektem
Almaz-Antej. Nastoupil jsem na pozici produktového manažera montáže na Úseku výrobní základny a pomáhám
jako jeden z mnoha z Vás realizovat tento obchodní případ. Postupně jsem se zapojil do vytváření procesních změn
jako součást projektového týmu „SPEED“, který hledá nové přístupy organizace práce při naplňování obchodního
plánu KOVOSVIT MAS. Moje zkušenosti vychází z realizovaných projektů jak v ČR, tak v zahraničí a jejich aplikací
bych rád přispěl k zefektivnění řídící práce v ÚVZ.
KOVOSVIT MAS, a. s. realizuje v poslední době
značné množství projektů, které kladou vysoké
nároky na personální, výrobní a prostorové
zabezpečení. Nábory nových pracovníků v divizi
montáže způsobují tlak na všechny oblasti
přípravy a realizace montáže, jak na konstrukci,
technologii, plánování, zásobování, ale také
na mistry a kmenové pracovníky, kteří své
znalosti a zkušenosti předávají novým spolupracovníkům.
Vedení společnosti si jasně uvědomuje, že v každé etapě vývoje firmy se musí neustále hledat
nové přístupy, jak dosáhnout kladného výsledku
hospodaření. KOVOSVIT MAS má za sebou
bohaté zkušenosti z doby, kdy se rozvíjel, ale
i z doby, kdy byl nucen vnějšími vlivy svoji
produkci redukovat. V současné době, kdy jako
jeden z mála regionálních podniků svoji aktivitu
opět rozvíjí a snaží se prosadit na zahraničních
trzích, je přínosem nejen pro zaměstnanost, ale
i pro ekonomiku regionu.
Montážní pracovníci jsou ucelenou skupinou
schopných odborníků, v jejich práci se ale
do značné míry odráží kvalita produkované
práce předcházejících středisek. Na montáži
se projeví přesnost a propracovanost konstrukčních podkladů, kvalita vyrobených dílců
nebo reálnost plánovaného toku montážního
materiálu.
Na montáži se poprvé projeví předpokládané
provozní vlastnosti či schopnosti smontovaného
stroje, ať se jedná o prototyp nebo sériový stroj.
Montáž ale úzce spolupracuje se všemi středisky
KOVOSVIT MAS. Proto je velmi důležité hledat
takové procesy, které umožní montáži pracovat
efektivně, přesně a kvalitně. O to se snažím nejen já, ale jde i o úkol celého projektu „SPEED“.
Občas narážíme na obavy zaměstnanců, že
upravované procesy nepovedou k očekávanému
výsledku. Ale z velké části vychází jejich obavy
ze špatné informovanosti nebo získané skepse.
Moje představa je taková, že za svoji mzdu by měl
každý zaměstnanec odvádět to nejlepší, a pokud
se stane, že jeho podmínky práce jsou v rozporu s procesními postupy, podílet se na jejich
nápravě. Ve firmě, která musí zorganizovat práci
pro stovky zaměstnanců, se nedosáhne nikdy
ideálního stavu, ale je možné ji řídit s minimálními ztrátami ve všech oblastech. Každý zaměstnanec, ať výrobní dělník, montér, vedoucí nebo
technik se musí naučit respektovat pravidla, a to
není vždy jednoduché, neboť vlastní představy
musí občas ustoupit těm procesním. Ale i zde
platí zásada, že před nastolením nových procesů
je třeba diskuze. Všichni máme svoje zkušenosti,
které mohou být přínosem pro celý KOVOSVIT
MAS. Jakmile je však přijato konečné rozhodnutí,
je vždy nutné ho respektovat a řídit se sjednanými pravidly, neboť ta jsou vždy součástí celého
systému postupů a zásad.
Jsem rád, že mým zaměstnavatelem je právě
KOVOSVIT MAS, a.s. a u mnoha z Vás cítím
stejnou hrdost. Protože jsem měl to štěstí
a mohu srovnávat, mohu Vás ubezpečit, že
přes množství práce, které nás čeká, jde o firmu
s dobrou perspektivou. To ale jen za předpokladu, že každý z nás bude činit maximum pro
zachování jejího dobrého jména. 
Miroslav Borůvka
produktový manažer úseku výrobní základny
Vzdělávací rok 2013
Vzdělávání nepatří jen do školních lavic, je spjato s lidmi po celý jejich život. A je tedy spjato i s KOVOSVITEM MAS
a jeho zaměstnanci. Během roku 2013 absolvovali naši zaměstnanci desítky odborných seminářů, školení, přednášek, panelových diskuzí, webinářů, konferencí. Vzdělávání jde napříč celou společností KOVOSVIT MAS – od řadových zaměstnanců až po odborné ředitele.
V oblasti vzdělání jsme i letos využívali dotačních fondů EU. Během roku 2013 bylo možné
čerpat na vzdělávací aktivity zaměstnanců
z projektu Vzdělávejte se pro růst!, který je
zaštiťován ÚP v Táboře, a dále pak z projektu
Vzdělávejte se pro růst v Jihočeském kraji, kde
se na krajské pobočce v Českých Budějovicích
sešly žádosti od firem a společností z celého
Jihočeského kraje. Celkově bylo na vzdělávací
aktivity refundováno 834 543 korun.
Mezi nejvýznamnější vzdělávací akce, které
probíhaly přes zmíněné dotační fondy EU, bezpochyby patří kurz Mezinárodního/evropského
svářečského technologa, školení a kurzy věnované různým verzím softwaru CAD/CAM, dále pak
vzdělávací semináře na téma logistika a v neposlední řadě i jazykové kurzy, které v červnu 2013
úspěšně absolvovalo 48 zaměstnanců. Sluší
se zmínit i fakt, že ke konci roku 2013 se nám
podařilo získat dotace na školení soft skills, což
v rámci dotačních projektů není běžnou záleži-
tostí, protože žádosti jsou většinou schvalovány
jen na odborné kurzy.
Nové znalosti, informace, zkušenosti a dovednosti však získávali zaměstnanci i v rámci
odborných (jedno- či vícedenních) seminářů,
školení, konferencí a diskuzí. Tématy školení
byly nejčastěji novelizace zákonů, úpravy a změny v dané oblasti. Odborné semináře absolvovali pracovníci IT oddělení, ekonomického úseku,
zaměstnanci výrobní základny, personálního
úseku, logistiky, technického úseku a v neposlední řadě i GŘ. A věřme, že všechny nově
získané informace každý pracovník správně
využije při svých každodenních povinnostech
a že tedy financování těchto školení z rozpočtu
společnosti bylo a především bude přínosné pro
každého z nás.
Nesmíme však zapomenout i na periodická školení, tedy ta, která jsou daná zákonem a která
se do vzdělávání bezpochyby také zařazují. Tato
školení probíhala ve společnosti během celého
roku, a to externí i interní formou. Proškoleno
bylo například téměř 500 vazačů a 400 jeřáb­
níků. Zhruba 110 zaměstnanců si obnovilo
platnost svého průkazu na motorové vozíky.
Dále jsme proškolili osoby způsobilé k obsluze
tlakových a plynových nádob, zopakovali jsme
si základní pravidla BOZP a jiné a jiné. Obecně
můžeme říci, že téměř každý zaměstnanec
společnosti KOVOSVIT MAS absolvuje v dané
periodě nějaké odborné školení.
A jelikož se konec roku neodvratně blíží, opět
před námi stojí plán školení a rozpočet na školení, tentokrát na rok 2014. Rádi bychom do něj
zahrnuli mnoho vzdělávacích aktivit, které budou přínosné jak pro jednotlivce, tak i pro celou
společnost. Budeme velmi rádi, když s náměty
přijdete i vy sami, tak, aby vzdělávání odráželo
vaše konkrétní potřeby a odpovídalo i vašim
požadavkům na váš další profesní rozvoj. 
Veronika Cibulková / specialista personalistiky
NOVINKY
|
7
→ PODPORUJEME | VŠICHNI OCENĚNÍ ZÍSKALI ODBORNOU LITERATURU
Podporujeme technické vzdělávání
Již dva roky se intenzivně snažíme podporovat technicky zaměřené střední školy. Uvědomujeme si totiž, že absolventi těchto škol jsou pro nás velmi zajímavou budoucí pracovní silou. V posledních několika letech však nastal
problém v naplněnosti některých pro nás stěžejních oborů. Některé školy tyto obory pro nedostatečný zájem ze
strany mladých lidí ani nejsou schopny otevřít.
Právě v této situaci vstupují do hry firmy jako
potencionální zaměstnavatelé absolventů těchto technických oborů. Prvním krokem je pomoc
při oslovování žáků základních škol, kteří v současné době stojí před volbou svého budoucího
povolání. Mnozí z nich nemají žádnou představu,
co to znamená studovat technické obory a jaké
by bylo jejich budoucí uplatnění. Proto jsme se
jako partnerská firma VOŠ, SŠ, COP Sezimovo
Ústí letos v říjnu a listopadu opět zúčastnili
dvou akcí, které byly zacíleny právě na základní
školy. První byla burza středních škol, která
se konala v hotelu Palcát v Táboře, druhou
pak veletrh Vzdělání a řemeslo, který probíhal ve dnech 20. – 22. 11. 2013 na Výstavišti
v Českých Budějovicích.
Spolu se zástupci COP jsme oslovovali žáky,
výchovné poradce a rodiče a informovali je,
v jakých oblastech spolupracujeme. Zvláště
rodiče ocenili, že mají školáci možnost navštívit
KOVOSVIT MAS v rámci exkurze, kdy získají
alespoň základní povědomí o chodu velkého
strojírenského podniku. Od druhého pololetí
školního roku 2013/2014 připravujeme pro
studenty vybraných oborů stipendijní program,
který zohledňuje jak studijní výsledky a docházku do školy, tak i odbornou praxi. Mnohé rodiče
zaujalo, že žáci mohou vykonávat odbornou
školní praxi v našich provozech, ze které si při
troše snahy a zájmu mohou odnést nejen zkušenosti, ale i finanční odměnu. Při splnění všech
podmínek stipendijního programu může žák,
který se do něj zapojí, získat na konci každého
pololetí finanční příspěvek až ve výši 10.000,–Kč.
V rámci veletrhu v Českých Budějovicích
probíhalo i mnoho odborných soutěží, kterých
se účastnili studenti středních škol. KOVOSVIT
MAS byl i letos partnerem soutěže v oblasti
programování CNC strojů. Studenti dostali
jako zadání výkres, na základě kterého museli
připravit odpovídající program. Vyhodnocení
soutěže proběhlo na pódiu v hlavním pavilonu,
kde jsme společně se zadavatelem úkolu
panem Danielem Kržem prvním třem nejlepším
řešitelům předali diplomy a věcné ceny věnované firmou KOVOSVIT MAS. Na třetím místě
se umístil student VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel
a služeb Strakonice Adam Ježek, na druhém
místě pak student VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí
Ondřej Procházka a zlato získal jeho spolužák
Lukáš Tunka. Všichni ocenění získali odbornou
strojírenskou literaturu, digitální posuvné měřítko a mnoho dalších firemních propagačních
předmětů. Ráda bych tímto pogratulovala všem
soutěžícím za jejich výkon a věřím, že drobný
dárek ve formě našeho firemního trička udělal
radost i těm, kteří se na stupni vítězů neumístili.
Ve spolupráci se středními školami budeme pokračovat i nadále a doufám, že trend zvyšujícího
se počtu studentů technických oborů bude rok
od roku pokračovat. 
Gabriela Jeřábková / personální manažer
TOOLEX 2013, Sosnowiec
I v letošním roce se KOVOSVIT MAS od 1. do 3. října prezentoval na polském strojírenském veletrhu TOOLEX v městě Sosnowiec. Jedná se o rok
od roku větší a významnější výstavu, kde na ploše 6 857 m2 mohlo více než
8 000 návštěvníků zhlédnout exponáty od 365 vystavovatelů reprezentujících téměř 600 značek z 25 zemí celého světa.
Výstava proběhla pod patronací našich polských
kolegů z KOVOSVIT MAS POLSKA Sp. z o. o.,
kteří se zúčastnili v plném počtu, tj. 5 regionálních prodejců. Návštěvníci se na stánku o rozloze 80 m2 mohli seznámit se dvěma vystavovanými stroji: pětiosým obráběcím centrem MCU
630VT-5X Sprint a tříosým frézovacím centrem
8
|
NOVINKY
MCV 1016 QUICK, které bylo již v té době
prodáno firmě „ZUT Projekt“ a po výstavě bylo
přepraveno přímo k zákazníkovi. Na obou strojích jsme s ochotnou výpomocí našeho aplikačního centra, pod dohledem technologa Milana
Pfausera a servisního technika KOVOSVIT MAS
PL Szymona Jankowskeho, představili obrábění
v třísce. Naše stroje, především pak MCU 630V5X, po právu budily zájem kolemjdoucích.
Na stánku se uskutečnilo více než 60 jednání,
z nichž vzešlo již několik obchodních případů
a další jsou v jednání.
Celkově lze říci, že oproti loňskému ročníku
ubylo informativních jednání, ale vzrostl
počet jednání o konkrétních požadavcích
zákazníků. Můžeme tedy tento ročník výstavy
považovat za poměrně úspěšný a již se těšíme
na příští ročník, který proběhne v termínu
30. 9. – 2. 10. 2014. 
Zdeněk Slabý / obchodní zástupce
MCU 1100V – 5X POWER PLUS | VYSTAVUJEME
←
Zlatá medaile z Mezinárodního
strojírenského veletrhu
Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně se KOVOSVIT MAS, a.s.
pravidelně účastní již od jeho vzniku v roce 1959. Tentokrát přivezl novinku,
která měla v Brně českou premiéru. Jednalo se o produkt z portfolia hi-tech
technologií, a to obráběcí stroj MCU 1100V - 5X POWER PLUS.
Nezávislá odborná porota hodnotila produkty
od více než 1 500 vystavovatelů z celé Evropy.
V této tvrdé konkurenci vybrala český obráběcí
stroj značky MAS. MCU 1100V – 5X POWER
PLUS se vyznačuje především tím, že umožňuje
vertikální pětiosé obrábění. Stroj má vysoké
parametry a je schopen obrábět obrobek o průměru až 1 200 mm, výšce až 1 000 mm a hmotnosti až 2 000 kilogramů. Stroj má zajímavou
dynamiku, což dovoluje rychlé a plynulé otáčení
obrobku v prostoru. Jeho předností je také
tuhost, kdy při obrábění složitého dílce drží sta-
bilitu a pevnost. Nový řídící systém umožňuje
nejen frézování, ale i soustružení. Další přidanou
hodnotou je zásobník nástrojů, který může mít
v různých modifikacích až 340 pozic. V operaci
obrábění může stroj využít nástroje o délce až
600 milimetrů a váze 30 kilogramů.
Zlaté medaile, které v Brně již kovosvitské
stroje obdržely, mají dlouhou tradici. Ocenění
v historii společnosti bylo několik. Mezi výrazné
úspěchy patří výroba souřadnicové vyvrtávačky
VKW 100, kterou se KOVOSVIT proslavil
v 50. letech. Ta se po repasech používá po celém
světě dodnes. Průlomová ve světě obráběcích
strojů pak byla výroba numerických strojů
SPT 16 a SPT 32. KOVOSVIT MAS je jako jeden
z prvních výrobců v bývalém východním bloku
začal v 70. letech vyrábět a také je ve velkém
množství do těchto zemí vyvážel. SPT 16 a SPT
32 bylo produkováno několik tisíc a dodnes
jsou v provozu. Další významnou kovosvitskou
novinkou byla konstrukce a výroba strojů
MCSY50/80. O jejich vznik se zasloužil jeden
z vynikajících kovosvitských konstruktérů,
inženýr Ladislav Borkovec. Tento numericky
řízený stroj byl tak první skutečný multifunkční
stroj, který byl schopen obrábění a byl natolik
unikátní, že svými parametry předběhl světový
strojírenský vývoj o zhruba 20 let. Oba tyto kovosvitské stroje byly v minulosti oceněny Zlatou
medailí právě na Mezinárodním strojírenském
Iva Ruskovská
veletrhu v Brně. 
Veletrh ve Švédsku – ELMIA Subcontractor
Ve druhé polovině listopadu se
slévárna zúčastnila veletrhu
ve švédském Jönköpingu. Cílem bylo
získat kontakty a budoucí zákazníky
z oblasti Skandinávie.
ELMIA Subcontractor je největším a nejdůležitějším veletrhem pro výrobce – subdodavatele
průmyslových odvětví ve Skandinávii. Koná
se každoročně na jihu Švédska v Jönköpingu.
Letošní jubilejní 30. ročník byl největší v celé
historii. Na ploše 18 307 m2 se prezentovalo 1 178 vystavovatelů z 29 zemí a za 4 dny konání
navštívilo veletrh 15 311 návštěvníků z řad
odborné veřejnosti.
KOVOSVIT MAS, a.s. byl jednou z šesti firem,
které na tomto veletrhu vystavovaly pod
záštitou Czech Trade na společném stánku české
expozice.
Skandinávie je pro slévárnu KOVOSVIT MAS
prozatím neprobádaným trhem s malým zastoupením zákazníků. Ze stávajících zákazníků je
nejznámější švédská firma Electrolux, do které
dodáváme odlitky pro industriální pračky, dále
finská firma Agco Sisu Power, kam dodáváme
odlitky pro motory nákladních automobilů.
Ještě před zahájením veletrhu jsme jednali se švédskou firmou KMT Grinding AB
Zleva: Petra Hejduková, Jana Hynková, Jan Kočvara
z Lidköpingu,která je nejstarším a jedním z největších výrobců obráběcích strojů ve Švédsku.
Na veletrhu jsme si vzájemnou spolupráci odsouhlasili a výroba základen pro stroje KMT bude
zahájena ve slévárně ještě do konce roku 2013.
Další zajímaví zákazníci, kteří nás na veletrhu
oslovili, byl švédský gigant Stena Stal AB, jedna
z největších nadnárodních firem ve Švédsku,
nebo norský Rolls Royce Power Systems, který
poptal v naší slévárně výrobu odlitků pro lodní
motory Rolls Royce.
Stánek naší firmy navštívila také česká velvyslankyně paní Jana Hynková, společně se svojí
zástupkyní paní Naděždou Homolovou, se
kterými jsme diskutovali o možnostech expanze
kovosvitských strojů a odlitků na skandinávský
trh. Paní velvyslankyně je připravena aktivně
podporovat zájmy KOVOSVITU MAS při konkrétních jednáních se švédskými firmami.
Nejbližší akcí je jednání paní velvyslankyně s firmou Saab Gripen, kde se bude KOVOSVIT MAS
snažit se svými stroji prosadit.  Jan Kočvara / obchodní ředitel slévárny
NOVINKY
|
9
→ MTE KOVOSVIT MAS | SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ MONTÁŽNÍ HALY
Slavnostní otevření
montážní haly v našem
česko–ruském podniku
MTE KOVOSVIT MAS
Slavnostním otevřením montážní haly, které se uskutečnilo 29. listopadu 2013,
byla oficiálně zahájena produkce obráběcích strojů značky MAS v Rusku.
10
|
NOVINKY
Stávající výrobní komplex tvořený sedmi výrobními halami se rozkládá na pozemku o rozloze
35 hektarů a vznikl modernizací bývalé továrny
Donpressmaš. Produkce byla zahájena letos
v srpnu a spočívá v montáži strojů vyrobených
v mateřském závodě v Sezimově Ústí. Do konce
roku 2013 firma předpokládá zkompletovat cca
20 strojů. Samotná výroba je pak naplánovaná
na druhou polovinu roku 2014. V současné
době závod zaměstnává kolem 60 lidí. Tak, jak
se formují nové výrobní útvary, navyšují se
odpovídajícím způsobem i počty pracovníků.
Předpokládáme, že v podniku bude v budoucnu
zaměstnáno asi 300 pracovníků. Společnost se
bude podílet i na vzdělávání studentů technických oborů. „Stáže našich studentů v technologické laboratoři MTE KOVOSVIT MAS jsou pro
nás důležitou součástí praxe ve strojírenských
oborech. Do budoucna počítáme, že naši
studenti v tomto podniku najdou i uplatnění,“
potvrdil jeden z účastníků slavnostního otevření,
rektor hospodářské univerzity Vessarion Meschi.
To, že česko-ruský MTE KOVOSVIT MAS je
důležitou součástí obnovy ruského strojírenství,
potvrdila i vysoká účast nejvyšších představitelů Ruské federace i České republiky. Vedoucí
Zastupitelského úřadu ČR v Moskvě Martin
Klučar deklaroval zájem ČR aktivně se podílet
na procesu modernizace a restrukturalizace ruské ekonomiky ve vybraných ruských regionech.
Vicegubernátor a ministr průmyslu a energetiky
vlády Rostovské oblasti Aleksandr Grebenščikov
poukázal na skutečnost, že se jedná o jednu
z prvních zahraničních investic takového rozsahu
v oblasti strojírenství v Rostovské oblasti, jež by
se měla stát základem pro další rozvoj vzájemné
spolupráce. Ze strany zúčastněných zákazníků
a výrobců zájem o spolupráci potvrdily i takové
světové firmy jako je švédská společnost
Sandvik a izraelský ISCAR. Další prioritou na ruském trhu je kromě dodávky
strojů i dodávka technologií a technologických
řešení. V MTE KOVOSVIT MAS v Azově je
silné a kompetentní aplikační centrum, jehož
detašovaná pracoviště se nachází v Moskvě
a ve Sterlitamaku. Ve spolupráci s aplikačním
centrem v mateřském závodě v ČR produkuje
technologická řešení a hotové technologické
linky pro ruské zákazníky.
Vizí společného podniku MTE KOVOSVIT MAS
je, že v roce 2016 bude ročně vyrábět cca
300 strojů. Odbyt strojů je primárně zaměřen
na ruské trhy.
Úspěšný rozvoj společného podniku v Azově je
zárukou pracovních příležitostí a jistoty rozvoje
mateřského KOVOSVITU MAS do budoucna.
V Ruské federaci společně budujeme brand
„MAS“ v novém pojímaní zákazníka – spojení
značky MAS s produkcí vyspělé technologie. 
Iva Ruskovská
NOVINKY
|
11
→ AKCE | PŘÁNÍ S REKORDNÍM POČTEM HVĚZDIČEK A PODPISŮ
MIKULÁŠSKÉ SETKÁNÍ
ZAMĚSTNANCŮ
KOVOSVIT MAS opět zapsán do České
knihy rekordů
Na třetím ročníku Mikulášského setkání zaměstnanců a rodinných příslušníků KOVOSVITU MAS se nám podařilo
vytvořit nový rekord a zapsat se tak již podruhé do České knihy rekordů.
Komisař z agentury Dobrý den z Pelhřimova
odpočítal 1 hodinu, během které jsme
vyrobili papírové vánoční přání o rozměru
1,95 m x 2,6 m s rekordním počtem 424 hvězdiček a 186 podpisů. Během probíhajícího pokusu o rekord měli návštěvníci možnost tipovat
počet nalepených hvězdiček na přání. Vítězkou
této soutěže se stala paní Mirka Vítová se
svým tipem: 394 hvězdiček. Paní Vítová bude
za svůj nejpřesnější odhad odměněna dárkovou
taškou MAS.
Mikulášské setkání se odehrávalo v prostorách
jídelny a párty stanů umístěných na parko­
višti před jídelnou. Pro děti a jejich rodiče byl
připraven bohatý program. Nechyběl Mikuláš,
andělé a čert, dárečky a sladkosti pro hodné
děti, dětský koutek, občerstvení a nápoje pro
všechny návštěvníky. Oproti loňskému roku
měli děti a dospělí možnost zhlédnout pohádky
v Andělském promítacím koutku. Tradičně jsme
Mikulášskou zakončili ohňostrojem zářícím nad
areálem firmy. 
Martina Šímová / specialista marketingu
12
|
NOVINKY
PLES
K 75. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
KOVOSVIT MAS
21. 2. 2014
od 19 hodin
k tanci a poslechu hraje —
vystoupí —
BLUE BAND
ANETA LANGEROVÁ
moderuje —
předtančení —
JAN ČENSKÝ
MAS dance a 6 dance
Výtěžek ze vstupného bude věnován na dobročinné účely. V ceně vstupenky na sezení je drobné občerstvení.
Prodej vstupenek zahájen od 14. ledna. Zaměstnanci mohou vstupenky zakoupit na sekretariátu KOVOSVIT MAS
vždy v úterý a čtvrtek od 13:30 do 14:30. Veřejnost může vstupenky zakoupit na recepci hotelu Palcát.
VSTUPNÉ: 200 Kč na sezení, 100 Kč na stání
→ NA KÁVĚ | FIRMA MÁ VELKÝ POTENCIÁL ROZVOJE
Na kávě ...
Tentokrát jsme si pozvali nového technického ředitele KOVOSVIT MAS, a.s.
Petra Váradiho, kterého jsme se zeptali:
Můžete nám přiblížit Vaši profesní kariéru?
Často říkám, ševče, drž se svého kopyta. A také
držím. Jsem strojař každým coulem. Rovněž
jsem pracoval v oblasti ekonomie, účetnictví,
managementu a orientuji se v problematice
databází a vývoje softwaru. Splnil jsem si
několik snů. Byl jsem členem mezinárodního
týmu, který vyrobil přibližně 300 letadel, která
létají po celém světě. Z toho asi 40 letadel
nese stopy mého designu. Historicky jsem
začal v pražském Výzkumném a zkušebním
leteckém ústavu, kde jsem letadla lámal a ničil
na zkušebnách. To mne přivedlo na opačnou
myšlenku – letadla zkonstruovat a vyrobit.
A to jsme s kolegy ze Spojených států také
realizovali. V této době jsem si rovněž osahal
technologii 3D obrábění a technologii podpory
CAM (počítačem podporovaná tvorba programu
pro obrábění). G-kód, což je jazyk, kterému
rozumí řídící systém obráběcího stroje, mi
díky tomu není neznámý. Od roku 2009 jsem
pracoval v mezinárodní firmě Doosan Bobcat
Engineering, kde jsem byl členem vývojového
týmu se sídlem v Dobříši. Vnitřní pozitivní
kultura této firmy a chuť do práce, od prvotní
myšlenky až k předání výrobku do sériové výroby, včetně participace na strojařských řešeních,
mne nadchla. Zde jsme společně realizovali
důležité procesní změny. Vytvořili jsme stabilní
tým pokrývající konstrukci, ověřování výrobků
a využití sofistikovaných simulačních a validačních metod pro zajištění žádané spolehlivosti.
Završením nastoupeného trendu je výstavba
nového Inovačního centra v Dobříši, podporovaná z fondu EU.
Co Vás vedlo k tomu, že jste se rozhodl praco-
14
|
NOVINKY
vat pro KOVOSVIT MAS, a.s.?
Realizací projektu Inovačního centra Doosan
Bobcat Engineering jsem se dostal na křižovatku,
na níž jsem se rozhodoval, kudy budu pokračovat dál. Právě v této době mi KOVOSVIT MAS
nabídl možnost podílet se na rozvoji technického týmu. V první chvíli jsem váhal, avšak několik
osobních setkání s lidmi z vedení KOVOSVITU
MAS a s panem Komárkem mne utvrdilo v tom,
že firma má velký potenciál rozvoje a zároveň
mi umožní zůstat strojařem. Také předpokládám
postupné pronikání KOVOSVITU MAS na další
trhy a do oblastí nových aplikací našich technologií. Záměrně říkám technologií, protože máme
možnost posilovat naši pozici tím, že budeme
řešit potřeby zákazníka v celé šíři na základě
konkrétní žádané aplikace. Nejedná se pouze
o jednotlivé stroje, ale o možnosti většího
uplatnění našeho potenciálu ve prospěch zákazníka. Když budeme poctiví vůči sobě i zákazníkovi, posílíme naše dobré jméno. Očekávám,
že zkušenost a znalost procesů efektivního
vývoje výrobků a jejich integrace do funkčních
celků budu moci zužitkovat ve prospěch naší
dynamické firmy.
Jaký máte vztah k jižním Čechám?
K jižním Čechám mám kladný vztah. Několik
roků jsme s rodinou jezdili na chalupu
do Chrástu, kde je přes řeku vidět zámek
Orlík. Znám i okolí Vyššího Brodu. Na blízkém
Herbertově jsme trávili nejednu dovolenou. Rád
sjíždím vodu. Tábor se mi také vryl do paměti.
Poprvé jsem se na řece Lužnici nechtěně vykoupal. Na kolech jsme projeli okolí Orlíku, Zvíkova,
Hluboké nad Vltavou. Moje maminka měla
za humny Kleť, žila s rodiči v Holubově. Vysokou
školu pedagogickou vystudovala v Českých
Budějovicích. Jsem rodilý Severočech, ale nějaké
kořínky tu existují. Aktuálně se těším na další
turistické výpravy na Šumavu.
Jak trávíte svůj volný čas?
Odpočinkem, pokud možno aktivním. Mám rád
cyklistiku, lyžování, plavání, sportovní střelbu
a v neposlední řadě bowling. Stál jsem u zrodu
koncepce juniorské bowlingové reprezentace
a poznal skvělého sportovního kouče, což mi
hodně změnilo můj pohled na svět. Dnes už nás
mládež přehraje a vozí medaile ze šampionátů
a turnajů Evropské Bowlingové Tour. Vedle sportovních zájmů mám několik technicky laděných
hobby. Rád létám s dálkově ovládanými modely
a aktivně fotografuji. Sem tam si přečtu nějakou
knížku, naposledy třeba „Muž, který sázel stromy“ od Jeana Giono. Když máme s partnerkou
čas, cestujeme. Hodně času trávíme v Alsasku,
kde máme kousek od Štrasburku část rodiny.
Mají tam velmi dobrou kuchyni a samozřejmě
výborné víno.
Vaše životní filozofie?
Nechci stát stranou, takže jsem rád aktivní
a něco dělám ve prospěch party. Člověk by
se neměl bát změn a rozhodnutí, ale měl by
rozlišovat mezi rizikem a hazardem. Snažím se
chovat čitelně a důvěryhodně a věřím lidem.
Říkám to proto, že se mi osvědčilo tvořit pro talentované lidi prostor a uplatňovat více metody
koučování než autoritativní řízení. Každý jsme
individualita a máme své silné a slabé stránky.
Pokud to přijmeme a naučíme se s tím žít,
můžeme uvolnit pozitivní potenciál a dosahovat
výborných výsledků. V rodině je pro mne důležité tvořit vlídné zázemí a držet pohromadě. Mám
tři dospělé děti a díky tomu mne jen tak něco
nevyděsí. Když se domů i do práce těšíte, pak je
vše v nejlepším pořádku. Doufám, že se mi to
bude i nadále úspěšně dařit. 
INŽENÝRSKO-PROJEKTOVÁ SPOLEČNOST | ASTOS MACHINERY
←
ASTOS Machinery a.s. –
dlouholetý partner
Určitě všichni znáte firmu ASTOS jako dlouholetého dodavatele dopravníků třísek a filtrace k OS
strojům KOVOSVIT MAS. Víte ale, co se skrývá za dnešním názvem firmy ASTOS Machinery a.s.
a co má tento podnik společného s Machinery design s.r.o. v Plzni?
Co asi znáte, co možná jen tušíte …
ASTOS Machinery má více než stoletou tra­dici.
Z původní textilky – jak to v pohraničí bý­va­lo –
se v 50. letech přeměnil na čistě strojírenský
podnik. Od 60. let se již zabýval dopravníky
k OS a od 70. let byl začleněn do tehdy vytvořeného velkého strojírenského koncernu TOS.
Je tedy již více než 40. let tradičním a osvědčeným výrobcem dopravníků a zkušeným expertem v oblasti třískového hospodářství, nejen
pro KOVOSVIT MAS a jiné výrobce v Čechách
a na Slovensku, ale i pro další výrobce a uži­
vatele OS v dalších zemích Evropy, na území
bývalého Sovětského svazu, ale i v Severní
Americe.
Od roku 2006 byly pod novým majitelem
nastartovány vývojové a rozvojové projekty pro
dlouholeté partnery, které vyústily v celou řadu
inovativních a jedinečných řešení. Především
je to kruhový dopravník, který je patentován
u Evropského patentového úřadu (tzv. užitný
vzor), dopravník s integrovanou bubnovou
filtrací, hrablový dopravník s vloženým dnem
(tzv. double-decker) a v neposlední řadě nová
bubnová filtrace, která se v letošním roce stala
hitem u celé řady zákazníků.
ASTOS Machinery a.s., se však stal vyhledávaným partnerem i v oblasti krytování
strojů. Od počátků v r. 2007 se podařilo této
společnosti vybudovat pozici jednoznačného
lídra nejen na českém trhu, ale je i stále častěji
partnerem v zahraničí, především v Německu
a Rakousku. Výjimečná kombinace, kterou
nabízí - nová konstrukční a designová řešení
i ve spolupráci s Ústavem designu při ZČU FS
v Plzni a specifické zkušenosti ve výrobě – umožňuje výrobcům OS využít u ASTOSu dnes již
rozsáhlých zkušeností se všemi možnými nároky
na tuto velmi náročnou problematiku. Jsou to
např. moderní vzhled a ergonomie, těsnost chla-
dící kapaliny i při vysokých průtocích a rozstřiku,
bezpečnost proti průrazu materiálem atd.
Také v oblasti zdvihacích zařízení realizuje
ASTOS Machinery a.s. celou řadu i velmi
komplexních projektů. Získala certifikát TI ČR
pro projektování, výrobu, montáž a servis ZZ.
K největším projektům se řadí instalace cca.
30 jeřábů v nových halách Evobus Holýšov
(člen skupiny DAIMLER). Nabízí nejen standardní mostové jeřáby, ale i lehké jeřábové systémy
(jeřábové drážky, otočné jeřáby, manipulátory
ad.). Obzvláště ceněná je schopnost pomoci
vyřešit velmi individuální problematiku při manipulaci s materiálem ve výrobních prostorách.
Co asi nevíte a netušíte?
ASTOS Machinery se v posledních dvou letech
velmi úspěšně etablovala v oblasti automatických dopravníkových systémů pro kovový
odpad z velkých lisů. Zákazníci jsou v oblasti
výrobců aut a jejich dodavatelé. Po celé řadě
úspěšně realizovaných projektů v zahraničí získal ASTOS Machinery v tomto měsíci prestižní
projekt u TOYOTA MOTOR COMPANY (TMC).
Jedná se o instalaci automatické dopravníkové
linky pro nový výrobní závod TMC v Rusku u St.
Petersburgu. Dodávka celého zařízení o hmotnosti přes 6 000 t a následná montáž proběhne
již v únoru a březnu 2014.
A co má společného v úvodu zmíněná
MACHINERY Design s.r.o. s ASTOSem? Je to
v lednu tohoto roku založená sesterská společnost pro konstrukční vývojové projekty, jejichž
nárůst v ASTOSu bylo potřeba kapacitně posílit.
Tato mladá společnost sídlí v Technologickém
a inovativním parku v Plzni, v sousedství ZČU.
Jedná se o projekt podporovaný EU jako inkubátoru firem s vysoce inovačním potenciálem.
MACHINERY design je tak v blízkosti špičkových
technologických firem, jako je DB-tech, ZF,
WITTE apod.
A co říci na závěr?
ASTOS Machinery a.s. se v posledních letech
etablovala jako inženýrsko-projektová společnost se silnou vývojovou kapacitou a vynikajícím výrobním know-how. Je hrdá, že může být
i nadále partnerem firmy KOVOSVIT MAS a.s.,
která v posledních letech patří k nejdynamičtěji
rostoucím společnostem v oboru OS v České
republice. Přejme, ať se oběma společnostem
dále daří tak jako poslední roky! 
Eva Jíchová / ASTOS Machinery, a.s.
„Udělejme radost dětem“
Podpořme společně HC Tábor při charitativní akci,
kdy se z ojedinělého nápadu stává tradice.
Již potřetí pořádá hokejový klub HC Tábor,
jehož významným partnerem je i naše společnost, slavnostní charitativní akci na podporu
Dětského domu Radenín, Stacionáře Klíček
a dalších vybraných subjektů.
První dva ročníky mohli návštěvníci zápasů
hokejového klubu na zimním stadionu v Táboře
svou podporu vyjádřit vhozením plyšových
hraček na ledovou plochu během zápasu při
vstřelení branky domácím mužstvem. Množství
hraček za uplynulé roky bylo tak velké, že bylo
nutné vymyslet jiný druh podpory těchto organizací. Fanoušci budou moci na ledovou plochu
vhodit obuv „CROCSY“ (k zakoupení u pokladen
zimního stadionu za symbolickou cenu 50,–Kč).
Sponzoři a fanoušci, kteří se rozhodnou podpořit
tuto charitativní akci věnováním finančních pro-
středků potom mohou navíc předat finanční dar
mezi první a druhou třetinou na místě, nebo po
tel. dohodě na čísle 602 551 140 (pan Volena).
HC TÁBOR – HC MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
Kdy: sobota 21. 12. 2013
Kde: ZIMNÍ STADION V TÁBOŘE
Začátek: v 17:50 hodin slavnostním zahájením
PŘIJĎTE FANDIT A HÁZET „CROCSY“
Dovolujeme si požádat diváky, aby na ledovou
plochu vhazovali pouze ,,CROCSY“ nové a zaba­
lené v páru. 
NOVINKY
|
15
→ HISTORIE | TEHDY MĚLO TELEVIZNÍ PŘÍSTROJ JEN PÁR LIDÍ
50. a 60. léta – pomoc
Kovosvitu dětskému domovu
v Radeníně
Padesátá a šedesátá léta dnešním zpětným pohledem byla doslova nabitá událostmi. Většinou se jedná o události
smutné, na které právě teď, v období vánočních svátků není dobré vzpomínat. Pojďme se tedy podívat do historie
z té veselejší stránky.
1950–1959
„Ježíšek zestárl a stal se z něj děda Mráz.“
Ježíšek oficiálně přestal existovat a předseda
vlády Antonín Zápotocký to ve svém jímavém
vánočním projevu zdůvodnil takto: „Ježíšek
vyrostl a zestaral, narostly mu vousy a stává
se z něj děda Mráz. Nechodí již nahý a otrhaný,
je pěkně oblečený v beranici a kožichu. Nazí
a otrhaní nechodí již dnes ani naši pracující
a jejich děti. Děda Mráz přijíždí k nám z východu
a na cestu mu září také hvězdy, nejen jediná,
betlémská. Celá řada rudých hvězd na našich
šachtách, hutích, továrnách a stavbách. Tyto
rudé hvězdy hlásají radostně, že vaši tatínkové
a maminky splnili na svých pracovištích úkoly
čtvrtého roku první Gottwaldovy pětiletky.“
Československá televize začala vysílat 1. května
1953. Tehdy mělo televizní přístroj jen pár lidí,
kteří zvali na velkolepou podívanou sousedy.
Vysílalo se v přímém přenosu, záznamová technika byla v plenkách. Na Štědrý večer začalo
vysílání po 15. hodině a diváci mohli zhlédnout
pohádku Kubula a Kuba Kubikula, pásmo koled
a besedu Hodinka u kamen.
V této době měl již Kovosvit dálnopis a závodní
rozhlas. Mluvené slovo bylo vysíláno přímo.
Vašek Honomichl zapnul aparaturu a v kabině
za sklem se chodilo k mikrofonu. Nešetřilo se
na nákupu gramodesek. Jakmile byl nějaký
nový hit, hned jsme jej koupili, vzpomíná Jiřinka
Kvasničková z telefonní ústředny. O přestávkách
se hrála hudba na přání. Hlášení byla tři. Jedno
do těžkých hal a slévárny, druhé do lehkých
hal a kalírny a třetí do etážky. Do ústředny byl
vstup zakázán a dálnopisy se podávaly okénkem.
Rozhlas Kovosvitu vůbec jako první informoval přímým přenosem o letu 1. kosmonauta
do vesmíru.
Jako jeden z prvních vlastnil Kovosvit magnetofon a mohl tak pořady předem předtáčet.
Tematicky pak rozšířil vysílání o přestávkách.
Pořady pro pracující v Kovosvitu natáčel i štáb
Československého rozhlasu. Jaroslava Vosátková
na toto období vzpomíná: ,,Když redaktorka Skálová s Vladimírem Menhartem viděli
vybavení našeho závodního rozhlasu, zaslali
nám obrovské kotouče magnetofonových pásků
a soupravy závěsných obalů na gramodesky.“
Velkému zájmu se těšily i podnikové noviny.
Měly dvě stránky a vycházely v cyklu 14 dnů.
Redaktorem byl pan Pypečka a později pan
Jeřábek. Zprávy byly různorodého chararkteru,
16
|
NOVINKY
přinášely informace jak o dění v závodě, tak
ve městě, v kultuře a ve sportu, ale i v pobočných závodech v Písku, Holoubkově, slévárně
Strašnicích. Do novin přispívali i další lidé.
Technik Řezanka, montéři sepisovali reportáže
z cest, Jindra Vrána dodával humorné článečky.
Bylo stále o čem psát. Stavěla se nová slévárna,
pracovalo se na dodávkách strojů do Indie,
Jugoslávci byli v Kovosvitu na zapracování.
Noviny se v té době tiskly klasicky v tiskárně
v Táboře. Tam se ve čtvrtek dodaly rukopisy
a v pátek ráno se jely lámat noviny, což spočívalo v korektuře a úpravě. Fotografie putovaly
do Českých Budějovic, odkud přišly štočky.
Redakce měla štěstí na spolupráci s fotografy.
Redaktor Jeřábek, Zdeněk Slavata, fotoamatéři – pan Janík, později Mládek a Jára Novotný.
S obsahem stránek se muselo jít ještě na tiskový
dozor, což byl OV KSČ soudruh Dopita. Kolem
jedné hodiny pak byly noviny již v redakci a začalo rozpočítávání na jednotlivé dílny.
Dětský úsměv
K tradičním českým Vánocům vždy neoddiskutovatelně patří Ježíšek. Ježíšek k nám chodil
navzdory všem konkurentům, které nám různé
režimy vnucovaly. Nevyhnal ho ruský Děda Mráz,
nepovedlo se to ani jeho americkému příbuznému, Santa Clausovi, třebaže dělá, co může.
V časopisech vycházely speciální vánoční
básničky. V jedné z nich malý Jirka přemýšlí, čím
obdaruje tatínka.
„Už vím!
Táta každý večer,
čte si dřív, než usíná.
Dám mu tedy tuhle knížku,
od soudruha Lenina!“
JE DOBŘE, ŽE NAŠE DĚTI ODMALIČKA NA JEŽÍŠKOVI VYRŮSTAJÍ | HISTORIE
←
nějakého dítěte. Po konzultacích, posouzení,
které děti jsou zcela bez jakéhokoliv styku
s původní rodinou, a po několika návštěvách
v dětském domově začala vzácná spolupráce.
Jezdili jsme si do Radenína pro děti, které
prožívaly víkend v rodinách v Sezimově Ústí.
Zástupci Kovosvitu se zúčastňovali slavnostního pionýrského slibu, děti z domova jezdily
popřát ženám k MDŽ, “ vzpomíná na tu dobu
Jaroslava Vosátková.
19. 12. 1961 napsal závodní časopis: …
v Radeníně, tam to ví již dávno a u nás
v Sezimově Ústí teď také. Všechny děti jsou naše
a ze všech vyrostou správní mladí lidé. O to
se již domov se svým patronátem z Kovosvitu
postará.
Pomoc Kovosvitu dětskému domovu byla i materiální. Hračky, oblečení, zaplacení autobusu
na výlet. Kovosvit se tak stává první jiskřičkou
ve snaze pomáhat těmto dětem k trochu
radostnějšímu dětství.
Vánoční stůl
Česneková nebo hrachová polévka, kapr
a bramborový salát bez majonézy. Takové bylo
štědrovečerní menu ve většině domácností. Tuku na smažení bylo málo, a tak se kapr
dělal hodně na černo, či na modro s knedlíkem. Ovoce bylo tuzemské, především jablka
z vlastní sklizně. Do roku 1953 platil poválečný
přídělový systém. Přídělové lístky byly na cukr,
maso, tuky, čokoládu, bonbony atd., takže
s pečením cukroví to bylo poněkud složitější.
Pekl se především perník z domácího medu.
Čokoláda byla na příděl, kakao nebylo, takže
vánoční sladkosti nahrazovaly především křížaly
z jablek či švestek.
Vánoční dárky
Pamatujete? Z domova v pevných kožených
kotníkových botách se šněrováním, kterým se
říkalo křusky, v ruce brusle – šlajfky a kličku.
Kličkou se brusle připevnily na boty. Na třech
šroubech se docela dobře šmatlalo. Později přinášel Ježíšek kraso-černé krasobruslařské boty
s bruslemi již připevněnými. Kraso pro holky,
kluci měli samozřejmě džeksny. Další dárky
pak byly sáňky rohačky, vlčky nebo rejdovačky,
hliněnky a skleněnky.
Mezi hračkami převládá stavebnice Merkur, harmoniková zvířátka, která se vyráběla v státním
podniku Fatra Napajedla. Kocourek, pejsek,
nebo třeba žirafa bývaly ozdobou dětských
pokojíčků. O Vánocích má být rodina pěkně
pohromadě. Není nad to sesednout se kolem
stolu, popovídat, pojíst, popřát si štěstí, zdraví
a vzájemně se obdarovat. A jeden velký dáreček
dětem dal v té době i Kovosvit.
Jak to všechno začalo?
Jeden pracovník potkal na procházce s rodinou
skupinu dětí. Slovo dalo slovo a jedno děvčátko
z té skupiny odpovědělo: ,,My jsme tady furt,
my nemáme maminku, my nikdy nejezdíme
domů…“
V roce 1961 tak začala spolupráce s dětským
domovem v Radeníně a v prosinci téhož
roku prožilo Vánoce v Sezimově Ústí 13 dětí
z dětského domova. Velký podíl na spolupráci
měla ZO Svazu žen Kovosvitu. ,,Oslovila jsem
několik žen, zda by se nechtěly stát tetou
Podnik vydával i časopis pod názvem Pro dětský
úsměv. Byl vydáván ve spolupráci se ZO Svazu
žen v Kovosvitu a Dětským domovem Radenín.
Byly zde příspěvky dětí, vychovatelů, žen
z Kovosvitu, básničky a krásné kresbičky pana
Hnízdila. Časopis vycházel každý měsíc a těšil
se zájmu dětí i dospělých.
Závěrem mi dovolte vzpomenout jména některých žen, které se výrazně podílely na spolupráci
s dětským domovem. Byly to paní Kupsová,
Lendrová, Botorková, Vaňásková, Gregorová,
Spilková, později pak paní Bednářová, Táborská,
Smičková, Čechová, Veselá, Kubcová, Tycová,
Bernátková, Suchá, Vokáčková, Šimáková,
Říhová, Trkovská a mnoho dalších.
Je dobře, že naše děti odmalička na Ježíškovi
vyrůstají. Zvláště ti menší posílají Ježíškovi
vánoční přání. Dávají je za okno a druhý den
kontrolují, jestli je andělíčkové odnesli. I když
tuší, že za vánočními dárky jsou táta s mámou,
babičky i dědové, hrají tu milou hru na Ježíška
s námi se všemi dál. A to je dobře.
Hezké Vánoce. 
Karel Vrkoč
1960–1969
Něco chcete? Tak do fronty!
Sovětský děda Mráz se u nás prostě neuchytil
a dárky dál rozdával Ježíšek. Od roku 1966 se
to mohlo dokonce říkat i na veřejnosti.
Z českých hospodyněk se stávají frontové bojovnice. Při cestě z práce (nebo místo práce) zamířily do front na cokoliv, zvláště pak na suroviny
na vánoční pečení a na jižní ovoce. Objevily se
totiž pomeranče!!! Povětšinou kubánské, jejichž
loupání zabralo půl dne, banány a sem tam
nějaká mandarinka. Všechno se dělalo doma,
cukrovím počínaje a majonézou do salátu konče.
K dostání bylo i pár plechovek kapitalistické
coca coly – v krajských městech v tzv. Domech
potravin.
NOVINKY
|
17
→ PODPORUJEME | SOBĚSLAVSKÁ RŮŽE
V současné době podporujeme tyto sdružení a spolky
Odvětví
Specifikace
Odvětví
SPORT
Specifikace
Maturitní a jiné plesy
fotbal
FC MAS Táborsko
Snow film festival
TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí
Soběslavská růže – školní soutěž
hokej
HOCKEY CLUB TÁBOR, o.s.
cyklistika
TOUR DE KIDS 2013
BabyBox v Táboře
plavání
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA Tábor, plavecký oddíl
Centrum Kaňka o.p.s.
atletika
TJ Vodní stavby Tábor, oddíl atletiky
Cheiron T, o.p.s.
triatlon
LUŽNICE CUP 2013
Fokus Tábor
KULTURA
FILANTROPIE
Domácí hospic Jordán, o.p.s.
Táborská setkání
Denní a týdenní stacionář Klíček
Festival vína
Fond ohrožených dětí, občanské sdružení
XXIII Reprezentační slavnosti piva
Ostrov správné místo (Klubíčko), SÚ
Retroples 2013
Dar postiženým povodní
Pod stromeček jsme nadělili pomoc
Společnost KOVOSVIT MAS, a.s. se na závěr roku rozhodla věnovat finanční dar
vybrané rodině z Plané nad Lužnicí, která
byla na jaře 2013 postižena povodněmi.
Dar v hodnotě téměř 15 000 korun předal
za KOVOSVIT MAS, a.s. panu Janu Němcovi
marketingový manažer Ing. Martin Volný.
Projekt vznikl ve spolupráci se starostou města
Ing. Jiřím Šimánkem, který pomohl nejvíce
postiženou rodinu vytipovat.
Pan Němec se opakovaně potýká s následky povodní a daná částka bude podle jeho
slov významným příspěvkem k opravě
domu. Uvedený obnos se skládal z výtěžku ze
vstupného na Den otevřených dveří a z částky
věnované firmou KOVOSVIT MAS, a.s. 
Iva Ruskovská
Zleva: Jiří Šimánek, Jan Němec, Martin Volný
20. ročník „Soběslavské růže“
Ve čtvrtek 14. listopadu 2013 se v Kulturním domě města Soběslavi konal další ročník Soběslavské růže –
celostátní soutěže zaměřené na vazbu a aranžování květin.
Zadání pro soutěžící pro tento rok bylo motto:
MÁME NAROZENINY aneb „Léta jako voda běží,
naše RŮŽE zůstaň svěží.“
Prvním soutěžním úkolem bylo za 60 minut
ozdobit květinami maketu dortu k dvacátým
narozeninám.
Druhý soutěžní úkol – narozeninovou kytici –
museli soutěžící zvládnout za 90 minut.
Posledním, třetím úkolem bylo ve dvouhodinovém časovém limitu vytvořit narozeninovou
fantazii s dárky.
KOVOSVIT MAS, a.s. byl už druhým rokem
sponzorem této akce. Dvou soutěžních prací,
které nám byly zapůjčeny, jste si mohli v nedávné době všimnout ve vrátnici firmy. 
Renata Vaňková
18
|
NOVINKY
TRADIČNÍ A VESELÉ VÁNOCE | PF 2014
←
POUR FÉLICITER 20I4
REDAKČNÍ RADA NOVINKY
Vánoční anketa – pokračování
Co byste chtěl najít letos pod stromečkem?
Především pohodu a klid.
Zdravou dcerku Magdalénu.
Klid.
Michal Horáček
David Bušo
Václav Novák
Klidné prožití svátků a spokojenost dětí.
Gabriel Kollarik
Je nějaká výhradně „chlapská“ aktivita,
kterou si o vánocích dopřáváte a doporučil
byste jí ostatním kolegům?
Dříve jsme měli tradici tzv. tekutý kapřík. Dnes
přizpůsobuji Vánoce dětem tak, aby měly na co
vzpomínat.
Michal Horáček
Běh okolo Jordánu s baťůžkem na zádech,
ve kterém jsou plavky, ručník, sprcháč a žabky,
s plynulým přechodem do bazénu. Relax: poctivý spánek a údržba domácnosti, s vyčleněním času na koníčky. Foto, četba.Miroslav Lazar
Procházky s manželkou a dcerou. Pavel Prokop
Florbal po celý rok.
David Bušo
Napsal jsem si Ježíškovi o Inferno od Dana
Browna, tak doufám, že jsem byl letos dost
hodný, aby tam bylo. Tomáš Soldát
Restaurace.
Nejvíc by mě potěšilo, kdyby si Ježíšek spíš
něco odnesl. Třeba 10 kg z mojí tělesné hmotnosti.
Václav Krám
Každý rok jsem Vánoce hodně u televize.
Miluju staré pohádky, takže svátky trávím
jejich sledováním. Letos jsme se však rozrostli
o syna Vašíka, takže uvidíme, co nám povolí.
Tomáš Soldát
Hlavně klid a pohodu.
Letošní rok nebude výjimkou, pokud to počasí
dovolí.
Pavel Hlinka
Václav Novák
Nějaká ideální kombinace sportu, relaxu
a zábavy, odjet někam na hory, odpočinout
si s partou dobrých přátel. Že bych to ale pravidelně o Vánocích provozoval, to se bohužel
říci nedá.
Denis Kořínek
Doporučuji každou aktivitu, kterou dokážeme
vykouzlit úsměv na smutné tváři.
Václav Hrdlička
Zdeněk Štědronský
Klid a pohodu, na to je pod stromkem vždy
dost místa.
Lubomír Duba
Jelikož má dcera bude slavit své první Vánoce,
bude mi stačit, vidět její úsměv nad dárečky,
které jí přinese Ježíšek.
Pavel Hlinka
Fotbálek s přáteli na štědrý den v poledne.
Pak se těším večer na zlaté prasátko a kapříka
daleko víc. Václav Krám
Máme pravidelný turnaj v malé kopané.
Gabriel Kollárik
Již jsme si naděli a to zimní dovolenou v teplých krajích.
Karel Šmelc
Nic mimořádného. Procházky okolo Lužnice,
třeba do Příběnic, zimní lov štik, bazén, sauna,
četba.
Karel Šmelc
Letenku do Austrálie pro celou rodinu (jednosměrnou).
Zdeněk Slabý
Již několik let se účastním tradičního vánočního venkovního turnaje ve fotbalu v Chýnově.
Nevím, nic mě nenapadá, asi nemám takovouto výhradně chlapskou aktivitu. Rád si přečtu
o takovýchto aktivitách ostatních mužských
zaměstnanců.
Zdeněk Slabý
Nemyslím, aktivita sportovní či relaxační by
o vánocích měla být pro všechny rodinné příslušníky, pokud to jde. Mottem pro vánoce je
přece sounáležitost, tedy být spolu co nejdéle.
Lubomír Duba 
NOVINKY
|
19
Vánoce
v Sezimově Ústí
Středa 18. 12. od 16.30 hod.
VÁNOČNÍ POHÁDKA O KAČENCE
Kačenka je nemocná, musí mít klid, aby se do Štědrého dne vystonala.
To se nelíbí čertíkovi, proto Kačenku stále zlobí. Na pomoc přijde pejsek,
přivolá sněhuláky, ti zazpívají koledy a čertíka tak zaženou. A Kačenka se
uzdraví. loutkový sál / vstupné: 20 Kč
Čtvrtek 19. 12. od 8.00 hod.
VÁNOČNÍ TRH
Stánky s vánočním a adventním zbožím – vánoční dekorace, perníčky,
ozdoby, proutěné zboží, koření, keramika, klobásky… nám. T. Bati
Čtvrtek 19. 12. od 16.00 hod.
ŽIVÝ BETLÉM
Předvánoční program na nám. T. Bati. Se svým Živým betlémem se předvedou děti ze Základní školy 9. května, vystoupí pěvecký sbor Domino
a nakonec velké finále: do Sezimova Ústí dorazí velcí andělé s obřími
sáněmi z divadla Kvelb. nám. T. Bati
Čtvrtek 19. 12. od 8.30 hod.
ZDOBENÍ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
Tradiční sezimácká akce – děti z místních základních a mateřských škol
ozdobí alej vánočních stromků v parku na nám. T. Bati. nám. T. Bati
Úterý 24. 12. od 16.00 hod.
ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU
Tradiční zpívání vánočních koled se Swing Bandem Tábor Husovo nám. SÚ I
Úterý 24. 12. od 17.00 hod. ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU
Tradiční zpívání vánočních koled se Swing Bandem Tábor nám. T. Bati SÚ II
Pátek 27. 12. od 19.00 hod. SILVESTROVSKÝ TANEČNÍ VEČER
Přijďte s námi v předstihu oslavit Silvestra. Občerstvení je zajištěno
z restaurace Spektrum, k tanci a poslechu hraje stejně jako v loňském roce
skupina Senior Band (Blue Moon Band). Vstupné: 120 Kč
ŘENO!!!
PETA TÁBOR
A
SQUASH
KARDIO ZÓNA
ALPINNING
v Táboře
Sobota 21. 12. v 19 hodin – Divadlo Oskara Nedbala
VÁNOČNÍ KONCERT KOMORNÍHO ORCHESTRU BOLECH
Jakuba Jana Ryby pro sóla, smíšený sbor, varhany, orchestr a skladby:
A.Vivaldi, F.Loewe, A. Dvořák , R.Wagner, L.V.Beethoven, G.Verdi.
Diriguje: Jiří Sycha
Vstupné 170 a 140 Kč, předprodej v Divadle Oskara Nedbala.
/Pořádá komorní orchestr Bolech města Tábora ve spolupráci s Divadlem
O. Nedbala a městem Tábor/
22. 12. v 15 a 17 hodin – před děkanským kostelem, Žižkovo náměstí
ZLATÁ NEDĚLE
ŽIVÝ BETLÉM – vánoční hra sestavená z lidových vánočních her, doplněná
koledami. Hraje divadlo Apropo, Praha
Pondělí 23.12. v 19 hodin – Hotel Dvořák Tábor
VÁNOČNÍ JAZZ
Účinkují: Elisabeth Lohninger /USA/ – zpěv, Walter Fischbacher /USA/ –
klávesy, Petr Dvorský /ČR/ – kontrabas, Jiří Stivín ml. /ČR/ – bicí
Vstupné 100 Kč, předprodej v Hotelu Dvořák od 2.12.
Akce je pořádána pod záštitou starosty města Jiřího Fišera
/Pořádá RAKE Tábor, Simona Žirovnická/
Úterý 24. 12., 22.00 hodin PŮLNOČNÍ MŠE
Děkanský kostel Proměnění páně na hoře Tábor, Žižkovo náměstí
Účinkují: Ladislav Šotek–varhany a Táborský chrámový sbor
Úterý 24. 12., 23.30 hodin PŮLNOČNÍ VYTRUBOVÁNÍ
park Pod Kotnovem v podání Žesťového souboru Swing Bandu Tábor.
4. 12. 2013 – 6. 1. 2014, Galerie 140
VÁNOČNÍ VÝSTAVA
Adresa: Koželužská čp. 140
Otevřeno: pondělí–pátek 9–12 / 13–17 hod.; sobota, neděle,
svátky 13–17 hod.; sobota 14. prosince 9–12 / 13–17 hod,
24. prosince zavřeno; 31. prosince 9–14 hod.
NOVĚ OTEVŘENO!!!
SPORTCENTRUM PETA TÁBOR
POSILOVNA
SQUASH
RICOCHET KARDIO ZÓNA
WELLNESS
ALPINNING
nás na Kopečku Otevírací doba:
Najdete nás na Kopečku
eta a Peugeotu PO-PÁ: 7:00 - 22:00 u STK Peta a Peugeotu
SO-NE: 9:00 - 21:00
á 1993, Tábor
Měšická 1993, Tábor
vace na:
z
Další informace nebo rezervace na:
tel.: 381 292 539
www.sportcentrum-tabor.cz
evztahuje na permanentky a
Při předložení tohoto letáku u
obsluhy
Sleva se nevztahuje na permanentky a
zboží.
Platnost letáku do 28.2. 2014
ŘENO!!!
PETA TÁBOR
A
20 % sleva
SQUASH
KARDIO ZÓNA
ALPINNING
NOVĚ OTEVŘENO!!!
VYDÁVÁ: KOVOSVIT MAS, .a.s. | náměstí Tomáše Bati 419 | 391 02 Sezimovo Ústí
KONTAKT: +420 381 632 351 | E: [email protected]
REDAKČNÍ RADA: Renata Vaňková, Martin Volný, Milena Filipová, Miroslav Lazar, Gabriela Jeřábková, Ladislav Dostál, Iva Ruskovská, František Veselý,
Martina Šímová, Jan Chyna
REGISTRACE:
MK ČR E 17608 | Grafika / tisk: Ponovu.cz
SPORTCENTRUM
PETA TÁBOR
POSILOVNA
SQUASH
http://www.youtube.com/kovosvit
RICOCHET KARDIO ZÓNA
WELLNESS
ALPINNING
http://www.facebook.com/kovosvit.mas
Download

MIKULÁŠSKÉ SETKÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ