novinky
ze světa obráběcích strojů
DUBEN 2014
Zpravodaj pro zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery
| www.kovosvit.cz
Historie
KOVOSVIT MAS
Představujeme
IT oddělení
ROK 2014 { 75. výročí vzniku KOVOSVIT MAS }
2
Milí čtenáři,
výročí je výročí a tři čtvrtě století na trhu
je jednoznačně velkým důvodem k oslavě.
A protože ke každé správné oslavě patří
především dobrá zábava, odstartovali jsme
stylově, firemním plesem. Tančili jsme jako
o život, bavili se a nechyběl ani narozeninový dort. Bývá zvykem, že oslavenec
dary nejen přijímá, ale i rozdává, a tak
i KOVOSVIT MAS v průběhu večera věnoval
finanční částky několika charitativním
organizacím působícím na Táborsku.
Plesem však oslavy 75 let existence firmy
zdaleka nekončí. Hlavní část oslav je plánována už na květen a uskuteční se v rámci
Dne otevřených dveří a KOVÁK FESTU.
V duchu pětasedmdesátin se ponese
i červnový KOVÁK CUP, mezi jehož disciplíny
bude zařazen i běh na symbolických 75
metrů.
Z pohledu lidského života tak firma letošním rokem vstupuje do kmetského věku.
Popřejme jí tedy, aby pro ni ono zdánlivé
obsah:
Nové tváře
2
Přispějte do archivu
2
kmetství bylo synonymem zkušeností a odolnosti, konkurenceschopnosti
a prosperity. Aby jejími branami, kterými už
prošly čtyři generace zaměstnanců, i nadále vstupovali praví „kovosviťáci“, kteří budou
ctít tradice a pracovat pro tuto firmu.
Renata Vaňková / šéfredaktorka
Nové tváře
ve firmě
Jméno
Pozice
Odd.
Arient David
provozní zámečník
208
Benedikt Jaroslav
cídič odlitků
206
Čítek Václav
manažer škol. centra
931
Dinda Ivan
kalič
170
Duchek Zdeněk
lakýrník
110
Dvořáček Jiří
technolog - plánovač
320
Fůrová Štěpánka
konstruktér
800
Grundza Emil
slévárenský dělník
203
Habich Jan
slévárenský dělník
203
Horský Denis
technický analytik
800
Hronek Karel
slévárenský dělník
203
203
Kaštánek Josef
slévárenský dělník
Kňákal Pavel
technolog
201
Kolev Diyan
servisní montér
932
Kos Jan
obráběč kovů
120
Kostková Petra
referent kooperací
140
Kováč Jakub
slévárenský dělník
205
Kroužek Vladan
skladník
300
Krupička Petr
slévárenský dělník
203
Křikava Jaroslav
slévárenský dělník
205
Lyapeikov Lev Ing.
referent prodeje
907
Malina Jakub
slévárenský dělník
203
Másílková Barbora
skladník
Blahopřejeme
3
Krátké zprávy pro zaměstnance
3
Merxbauer Jaroslav
slévárenský dělník
Krátké zprávy odbory
3
Nováček Tomáš
obráběč kovů
120
Sloupek generálního ředitele
3
Prokeš Pavel
provozní zámečník
562
Hospodářské výsledky
4
Azov – studentská laboratoř
4
Představujeme IT
5
Veletrh pracovních příležitostí
6
Studentská kancelář SÚ
6
Firemní ples KOVOSVIT MAS
7
Zákaznické a distributorské dny
8 – 17
Veletrh Petrohrad
18
Veletrh Hanoi
18
18
Veletrh Paříž
Na kávě s ředitelem COP
Františkem Kamlachem
A6.indd 1
19
KOVOSVIT MAS je plný zajímavých
lidí – Zdeňka Pražáková
20
Sponzoring
21
Kontakty
22
Výrobní program
23
Kalendárium akcí KOVOSVIT MAS
23
101
203
Rác Bohumil
slévárenský dělník
203
Smetana Jiří DiS.
kontrolor
470
Sopko Martin
montér strojní
915
Stránský Ondřej
montér strojní
915
Škubal Jiří
servisní montér
932
Štantejská Jana
asistentka OÚ
405
Tanner Sergey
technolog
920
Přispějte
do našeho
archivu
1/4/14 18:52:57
KOVOSVIT MAS, a.s. si váží svých tradic
a touto cestou se obrací na občany,
bývalé i současné zaměstnance a příznivce KOVOSVITU s žádostí o laskavé
zapůjčení materiálů týkajících se historie
firmy. Všem předem děkujeme.
Kontakt: [email protected],
T: +420 381 632 340.
Krátké zprávy pro zaměstnance
připravuje: Gabriela Jeřábková / personální manažer
V rámci projektu „Odborné praxe pro mladé do 30 let v Jihočeském kraji“ jsme v naší firmě
obsadili pracovní místo, které je spolufinancováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
STIPENDIJNÍ PROGRAM
V předchozím vydání Novinek jsme informovali o stipendijním programu určeném studentům vybraných oborů středních škol. V první řadě jsme oslovili studenty VOŠ, SŠ, COP
Sezimovo Ústí, a to již v průběhu listopadu 2013. Do programu se nakonec přihlásilo 13
studentů, z nichž již tři začali od února docházet na odbornou školní praxi do naší firmy.
Všichni stávající praktikanti jsou přiřazeni do oblasti údržby a obrábění. Přejeme jim tímto
mnoho úspěchů v jejich dalším studiu a především mnoho pozitivních zkušeností z působení v KOVOSVITU MAS.
ŠKOLNÍ PRAXE
I v letošním roce spolupracujeme se středními školami v Táboře a umožňujeme jejich
studentům absolvovat povinnou školní praxi v naší firmě. V průběhu května budou praxe
probíhat v montážích, v technickém a personálním úseku, dále pak na údržbě a v IT.
Zároveň probíhají praxe i pro studenty vysokých škol, konkrétně JČU a VŠTE v Českých
Budějovicích, a to v marketingu a na obchodním a personálním úseku.
Z činnosti odborové organizace
připravuje: František Veselý / místopředseda VZO OS KOVO
V měsíci březnu se konala celozávodní konference ZO OS KOVO KOVOSVIT MAS, a.s.
Na konferenci odboráři zhodnotili svoji činnost za rok 2013, postup a výsledek vyjednání
dodatku č. 9 ke stávající uzavřené kolektivní smlouvě, hospodaření a zprávu revizní komise.
Zároveň schválili směřování činnosti odborové organizace na následující období a rozpočet
pro rok 2014. V rozpočtu pro rok 2014 je zachováno konto člena ve stejné výši jako v roce
2013 a je možné jej čerpat v souladu se schválenými pravidly na sportovní a kulturní akce,
případně na nákup léků.
V měsíci dubnu pořádá odborová organizace již tradiční jarní turnaj v kuželkách jednotlivců
a čtyřčlenných družstev. Turnaj je uspořádán v kuželně Luna v Sezimově Ústí. Hraje se
v prvém kole 50 hodů do plných, ve druhém kole 60 hodů sdružených a finále 100 hodů
sdružených.
BLAHOPŘEJEME
zaměstnancům, kteří dovršili v lednu – dubnu 2014 výročí zaměstnání
v KOVOSVITU MAS, a.s.
5 let
170
Jan Fábera
mistr kalírna
10 let
906
Jan Chyna
prodejce
204
Petr Mašek
slévač
101
Miroslav Jelen
vedoucí centr.skladu
800
Lubomír Duba
konstruktér
300
Karel Benedikt
kovomodelář
205
Željko Milešik
slévač
140
Lukáš Černý
obráběč kovů
912
Roman Viktora
strojní montér
562
Oldřich Šanda
provozní zámečník
403
Jan Kopřiva
technolog
(programátor)
20 let
931
David Rychlý
referent callcentrum
205
Roman Hansl
slévač
800
Tomáš Soldát
konstruktér
170
Jaromír Kovář
kalič
408
Ján Dlugoš
specialista IT
913
Josef Andrýs
montér
Milena Vinšová
dispečer provozu
15 let
140
Josef Kučera
obráběč kovů
140
Anton Bielik
obráběč kovů
470
Radim Krajča
kontrolor jakosti
203
Jaroslav Matějka
slévač
35 let
403
sloupek
generálního
ředitele
Zákazníkovi
musíme
jít naproti
V literatuře o obchodu a managementu
firem se často mluví o „orientaci na zákazníka“ s tím, že jenom zákaznicky orientovaná firma může dlouhodobě obstát
v konkurenčním prostředí. Je to generacemi
obchodníků potvrzená pravda, kterou si
musíme u nás ve firmě všichni uvědomit
a hlavně iniciativně přijmout za vlastní.
Pochopit a realizovat tento předpoklad
znamená plnit požadavky a přání zákazníka včas, kvalitně a poskytnout mu
tak komplexní služby. Značka MAS má
dlouholetou tradici, je známá a má dobré
jméno na celém světě. Náš zákazník se
však za sedmdesát pět let změnil a mění.
A my se tomu musíme přizpůsobit. Tak, jak
jsou strojírenské technologie více a více sofistikované, i náš zákazník od nás požaduje
propracovanější technologie, nestandardní
služby a řešení, vynikající servis v požadovaných termínech a ve vysoké kvalitě.
Naší vizí je trvalý růst firmy spojený s expanzí na další světové trhy. Tomu musí
odpovídat nejen naše výrobky, ale i přístup
a chování k zákazníkovi. Odpovědnost
každého není jen v odvedené práci.
Na všech úrovních musíme aktivně a iniciativně komunikovat s našimi zákazníky.
Požadavky a případné problémy musíme
rychle a operativně řešit. Jiná cesta není.
A pokud to nesplníme, zákazníky nejen
nezískáme, ale ani ty stávající si neudržíme,
protože odejdou tam, kde se o ně dokážou
lépe postarat.
Při každé práci a komunikaci se zákazníkem si musíme tyto skutečnosti uvědomit,
aby naše firma měla před sebou dalších,
nejméně stejně úspěšných 75 let.
KRÁTKÉ ZPRÁVY { Přispějte do našeho archivu }
3
NAPŘÍČ FIRMOU { Přesáhnout v roce 2014 hranici 2,1 miliardy korun }
4
Očekáváme
výrazný nárůst i v roce 2014
KOVOSVIT MAS plánuje po úspěšném roce 2013, kdy tržby činily
více než 1,75 miliardy korun, přesáhnout v roce 2014 hranici
2,1 miliardy korun.
KOVOSVIT MAS, a.s. za poslední dva roky
značně posílil svoji pozici na strojírenském
trhu a v současné době je lídrem ve výrobě
multifunkčních obráběcích stojů v České
republice. Zlomovým rokem pro růst byl rok
2011, kdy v oblasti ekonomických výsledků KOVOSVIT MAS potvrdil 35 % nárůst
obratu oproti roku 2010. Tržby v roce 2011
již dosáhly 1,25 mld. korun a dále postupně
rostly.
Rok 2013 byl také ve znamení velkých
investic, které celkem činily cca 200 milionů
korun. Jednalo se především o novou pec
ve slévárenském provozu v ceně více než
40 milionů. Společnost KOVOSVIT MAS, a.s.
je jedna z mála, která disponuje vlastní
slévárnou, přičemž 60 % odlitků je určeno
na export. Nová pec zvýšila kapacitu
na 6 tun tekutého kovu za jednu hodinu.
Tím se celková roční kapacita slévárny
navýšila z 10 000 tun až na 12 000 tun.
Další významnou investicí v hodnotě více
než 45 milionů korun bylo portálové centrum s označením V100 od japonské firmy
MAZAK.
ROK 2013 BYL TAKÉ
VE ZNAMENÍ VELKÝCH
INVESTIC.
KOVOSVIT MAS tak rozšířil počet portálových center, která umožňují přesné opracování rozměrných odlitků, včetně pětiosého
obrábění, frézování a vrtání až do velikosti šesti metrů. Další investice se týkaly
rekonstrukce budov a inovací ve prospěch
modernizace a rozšíření výroby. Investiční
záměry budou pokračovat i v roce 2014.
S rozšiřováním výroby a exportu se průběžně přijímají noví zaměstnanci. V současné
době je společnost KOVOSVIT MAS jedním
z největších zaměstnavatelů v Jihočeském
kraji. Aktuálně má 835 pracovníků a předpokládá, že v roce 2014 počet navýší o více
než 60 zaměstnanců, a to zejména do výroby, obchodního a technického úseku.
Co se týká obchodních aktivit, i nadále
patří mezi klíčové trhy domácí trh České
republiky a Slovenska. Ze zahraničních
odběratelů převažuje export do Ruska,
který činí 50 % odbytu. V Ruské federaci se
posílila spolupráce s dceřinou společností
MTE KOVOSVIT MAS v Azově, která byla
založena v roce 2012. V roce 2013 zde byla
navíc otevřena velká montážní hala. Vizí
společného podniku MTE KOVOSVIT MAS je,
že v roce 2016 bude ročně vyrábět cca 300
strojů. Rozvoj nových odbytových teritorií
v roce 2014 bude zaměřen zejména na vybrané evropské trhy, Turecko, Indii a další
země na asijském kontinentu.
Pavel Kovář
finanční ředitel KOVOSVIT MAS, a.s.
MTE KOVOSVIT MAS připravuje
své odborníky v nově otevřené laboratoři
v ruském Azově
Česko-ruská společnost MTE KOVOSVIT MAS otevřela ve spolupráci s Donskou státní technickou univerzitou (DGTU) laboratoř
kovoobrábění. Laboratoř je určena pro přípravu odborníků
v oblasti programování technologie obrábění pro obráběcí stroje.
Projekt laboratoře kovoobrábění chápe
společnost MTE KOVOSVIT MAS jako
svou investici do budoucna, neboť si tak
připravuje na Donské univerzitě líheň budoucích odborníků z řad jejích absolventů.
Laboratoř byla vybavena CNC univerzálním
hrotovým soustruhem MASTURN a vertikálním obráběcím centrem řady MCV.
Oba stroje pocházejí z výroby společného
podniku MTE KOVOSVIT MAS. Dále je
laboratoř tvořena počítačovou třídou,
vybavenou 16 pracovišti pro studenty
a jedním pracovištěm pro vyučujícího.
Náklady na vybavení laboratoře činily okolo
20 mil. rublů. V blízké době se předpokládá
rozšíření laboratoře o další stroje z produkce společného podniku.
Na konci listopadu uvedla společnost MTE
KOVOSVIT MAS do provozu montážní
závod jako součást nově budovaného
clusteru výrobců obráběcích strojů. Celkové
náklady na projekt vybudování společného
podniku činí 2,3 miliardy rublů. Objem
investic za dobu trvání projektu činil 500
milionů rublů. Od června 2013 společnost
osvojila montáž dvou modelů strojů.
Plánovaná kapacita výroby je 340 strojů
ročně.
Bohumír Tábor
projektový manažer MTE KOVOSVIT MAS
Kam kráčí IT
ve společnosti KOVOSVIT MAS (aneb děláme do počítačů)
Náplň a zaměření útvarů IT,
a to nejenom v průmyslových
podnicích, se v posledních
20 letech podstatně změnila.
Prvním faktorem, který tuto
změnu vyvolal, je překotný
rozvoj IT technologií spojený
jak s rozšířením škály koncových zařízení, tak s jejich
cenovou dostupností a oblibou
způsobenou mimo jiné i jejich
poměrně snadným intuitivním
ovládáním.
zleva: David Kult, Ján Dlugoš, Martin Plachý,
Antonín Liška, Věra Rejdová, Jiří Kolář
Zcela běžně tak využíváme nejen PC
a notebooky, ale i také SMART telefony,
tablety či programovatelné čtečky kódů.
V době tzv. „cloud computingu“ nabízejí IT
podnikatelské subjekty různé druhy služeb
schopných do jisté míry zajistit firmám provoz IT infrastruktury (datové sítě, serverů,
datových úložišť, ale i koncových stanic),
kde za určitý obnos přinášejí garanci vyřešení problému do sjednané doby.
Druhým a důležitějším důvodem změn
na poli firemních IT technologií je stále
rostoucí tlak majitelů firem na efektivní
průběh podnikových procesů za podpory
právě firemního IT oddělení. Stále více jsou
po IT požadována „chytrá“ řešení, která
usnadní práci ostatním zaměstnancům.
Důležitým krokem v dalším směřování
podnikových IT útvarů je stále častější řešení procesů na holdingové úrovni, což nás
v KOVOSVITu MAS v budoucnu rovněž čeká.
Výše uvedené změny se samozřejmě
dotkly i IT oddělení firmy KOVOSVIT MAS.
Bezproblémový provoz IT infrastruktury
(datové sítě, serverů i koncových stanic,
telefonní ústředny, dostatečné konektivity
do internetu atd.) je již pokládán za samozřejmost. Dnešní IT v KOVOSVITu MAS se
stalo společně s klíčovými lidmi na jednotlivých úsecích spolutvůrcem nastavení
podnikových procesů. Při návrhu jakýchkoliv procesních změn je k diskuzi a jejich
odsouhlasení přizván vždy příslušný IT analytik zodpovědný za informační systémy
a data v dané oblasti. Stále větší důraz je
nyní kladen na tvorbu „chytrých“ IT řešení.
Jedním z nejnovějších chytrých řešení jsou
firemní informační obrazovky, které mohou
být využity jak k marketingovým účelům,
tak k zobrazování průběhu a hodnocení
firemních procesů. Na tuto vizualizaci je
možné napojit i eskalační mechanismy,
které při trvalejším překročení nastavených
hodnot o tomto automaticky informují
zodpovědného pracovníka.
S novými úkoly, jež jsou na IT oddělení
kladeny, souvisí i nové požadavky na jeho
jednotlivé zaměstnance. Dřívější představa
„ajťáka“ jako málomluvného vyzáblého
člověka s brýlemi a specifickým humorem, který se pohybuje pouze ve svém
virtuálním světě, se dnes musí nutně lišit
od skutečnosti. Jednou z nejdůležitějších
dovedností IT pracovníka je totiž v současné době právě schopnost komunikace.
Umění naslouchat, ale i vytušit a předvídat
požadavky uživatelů je spolu se schopností
správně argumentovat nejdůležitějším
předpokladem úspěšného ajťáka. IT oddělení firmy KOVOSVIT MAS je tvořeno dvěma
IT správci, přičemž v současné době vybíráme do týmu třetího člena. Tito pracovníci
se ve spolupráci s několika dodavatelskými
firmami starají o bezproblémový provoz IT
infrastruktury ve firmě a pomáhají připravit
prostředí pro provedení některých plánovaných změn (centralizace a tím i zjednodušení správy koncových stanic, zvýšení
bezpečnosti dat, obměna některých
částí podnikového informačního systému).
Do našeho týmu patří dále 3 velice zkušení
IT analytici a programátoři, kteří spravují
jednotlivé aplikace, z nichž se skládá náš
podnikový informační systém, realizují
v něm dohodnuté úpravy či tvoří zadání pro
externí programátory u aplikací, u kterých
změny provádějí jiné IT firmy. Právě s IT
analytiky se radí klíčoví uživatelé z ostatních úseků společnosti při požadavcích
na uskutečnění procesních změn.
Řízení aktivit úseku IT u nás ve společnosti
lze rozdělit do následujících oblastí:
• služba uživatelům – řešení IT požadavků
uživatelů;
• zajištění bezproblémového a bezpečného provozu IT technologií a aplikací a tím
zajištění bezpečnosti dat;
• zajištění strategického rozvoje oblasti IT
podpory podnikových procesů.
I IT si uvědomuje, že společnost
KOVOSVIT MAS má pro nejbližší roky
opravdu smělé plány týkající se rozvoje
svých podnikatelských aktivit. Na tento
rozvoj společnosti se i IT úsek musí připravit.
Čeká na nás mnoho práce a úkolů, které
nám pomůžou změnit architekturu našeho
podnikového informačního systému v pružnější a modernější tak, abychom mohli
daleko rychleji a efektivněji reagovat na potřeby naší společnosti. Již nyní jsme začali
s naplňováním prvních kroků nově přijaté
strategie rozvoje v IT oblasti spočívajících
také v důsledném plánování a vyhodnocování nákladů na IT. Na základě provedených
analýz bylo možné realizovat některé
úspory a ušetřené peníze vložit do dalších rozvojových projektů. Naším cílem je
zavedení plnohodnotného holdingového IT,
tj. zavedení centralizované IT podpory pro
všechny společnosti v budovaném holdingu,
kam patří i společnost KOVOSVIT MAS.
I v oblasti IT jsou úspěchy založeny na cílené lidské práci motivovaného týmu. Ani
sebelepší informační systém nedokáže problémy vyřešit sám. Úspěšnou implementaci
informačního systému nebo jeho části
tvoří klíčoví lidé, kteří vědí, co z pohledu
firemních procesů potřebují, mají nápady
a nebojí se na zavedení takového informačního systému podílet. Pouze spojením
těchto klíčových lidí s moderně fungujícím IT
lze dosáhnout opravdu efektivní IT podpory
podnikových procesů.
Jiří Kolář / IT manažer
PŘEDSTAVUJEME { Cílem je zavedení plnohodnotného holdingového IT }
5
SPOLUPRACUJEME { Otevření studentské kanceláře v Praze na Smíchově, v budově Paláce Austria }
6
budou za svoji práci i finančně ohodnoceni. Cílem projektu je umožnit studentům
VŠ získat praxi, naučit se něco z reálného
prostředí firmy a zároveň si mezi nimi vytipovat potenciální zaměstnance.
PROJEKT
„STUDENTSKÁ
KANCELÁŘ“.
Veletrhy
pracovních příležitostí na VŠ
V průběhu měsíce března jsme se již třetím rokem zúčastnili
veletrhů pracovních příležitostí na technických vysokých školách,
konkrétně na ČVUT v Praze a ZČU v Plzni. Tyto veletrhy pořádá
studentská organizace IAESTE.
Firmy zde mají možnost oslovit budoucí absolventy oborů, které jsou pro ně
prioritní. My jsme si vybrali tyto dvě školy
z několika důvodů. Obě mají velmi kvalitní
strojírenské a elektrotechnické fakulty
a obory, které u nás najdou uplatnění.
V letošním roce doznal veletrh podstatných
změn hlavně na ČVUT. Studentům jsme
zde prezentovali možnost spolupráce již
při studiu, a to formou jejich zapojení se
do projektu „Studentská kancelář“. Tento
projekt je vázán na otevření naší nové
kanceláře v Praze na Smíchově, v budově
Paláce Austria, kde dostanou vybraní studenti možnost získat placenou praxi. Cíleně
jsme oslovovali ty studenty, kteří projevují
zájem o strojírenskou problematiku a chtějí
si své teoretické znalosti ověřit při řešení
reálných úkolů z oblasti konstrukce obráběcích strojů. Praktikanti, kteří se budou
během stáže podílet na vzniku a vývoji
obráběcích strojů, tak získají nejen nové
zkušenosti a znalosti, ale v neposlední řadě
Naše prezentace se setkala s velkým
úspěchem. Oslovovali nás studenti ze všech
koutů republiky, ale také z našeho kraje. Ti
jsou pro nás nejdůležitější, protože s nimi
se dá do budoucna počítat jako s novými
kolegy v různých oblastech technického
rozvoje. Plzeňským, ale i pražským studentům jsme dále nabízeli možnost spolupráce
při zpracování bakalářských nebo diplomových prací, letní brigády, konzultace při
řešení školních projektů.
Stejně jako loni pořádáme v návaznosti
na Zákaznické dny Den techniky pro mladé
talenty, který se uskuteční 25. 4. 2014
od 10 h v prostorách naší firmy. Studenti
a absolventi budou mít opět možnost
prohlédnout si v zákaznickém centru naše
obráběcí stroje, sledovat postup obrábění,
pohovořit si s technology a konstruktéry
o jejich práci a nakonec si prohlédnout celý
výrobní proces KOVOSVIT MAS v rámci
exkurze.
KOVOSVIT MAS, a.s. je pro studenty
vysokých škol stále zajímavou a perspektivní firmou, proto věřím, že se nám opět
podaří získat z jejich řad šikovné spolupracovníky. Gabriela Jeřábková / personální manažer
Studentská kancelář v Sezimově Ústí
„Protože neexistuje žádná
učebnice, kde by to bylo vysvětlené, ani žádné vyzkoušené
a osvědčené metody, rozhodl
jsem se vybudovat vlastní systém, který, jak doufám, prospěje lidstvu. Tomuto systému se
říká příklad.“
Tomáš Baťa, 1922
V předchozím článku byl již zmíněn projekt
„Studentská kancelář“, který bude zahájen v dubnu 2014 v Praze a bude určen
studentům VŠ. Obdobný projekt připravujeme i pro středoškoláky u nás ve firmě
v Sezimově Ústí.
25. února 2014 jsme se společně s technickým ředitelem Petrem Váradim sešli
s několika studenty a profesory z VOŠ, COP
Sezimovo Ústí. V krátké prezentaci jsme
je seznámili s naší vizí Studentské kanceláře, která bude určena právě studentům
středních škol. A proč jsme si primárně
vybrali COP? Hlavním důvodem je blízkost
této školy. Bude tak pro její studenty snazší
docházet do firmy po vyučování a aktivně
se podílet na řešení dílčích úkolů konstrukčního charakteru. Stusdenti tak získají praxi,
vyzkouší si v reálu vše, co se ve škole naučili,
a navíc dostanou možnost si přivydělat.
Po jednáních s vedením školy bylo ujednáno, že výsledek práce studentů na úkolech
komplexního charakteru bude škola uznávat jako povinný ročníkový projekt.
Velkou výhodu této spolupráce spatřujeme
hlavně v tom, že si studenti osvojí pracovní
návyky a seznámí se s chodem firmy v re-
álném prostředí. Přínosem této kooperace
pro samotnou firmu pak bude především možnost vytipovat ty studenty, jimž
nabídneme příležitosti i v budoucnu, a to
buď jako novým zaměstnancům, nebo jako
externím spolupracovníkům ve Studentské
kanceláři v Praze, pokud se rozhodnou dále
studovat na ČVUT.
Věřím, že se projekt úspěšně rozjede a přiláká studenty i z jiných středních škol se
strojním zaměřením. Gabriela Jeřábková / personální manažer
AKCE { Ples k 75. výročí založení firmy }
7
PLES
KOVOSVIT MAS, a.s.
Oslavy 75. výročí založení KOVOSVITU MAS jsme zahájili tancem.
Zahájení letošního plesu se ujali předseda
představenstva a zároveň majitel firmy
František Komárek a generální ředitel
KOVOSVITU MAS Peter Hawlan, který
rovněž předal sponzorské dary. Šeky
v hodnotě 15 000 Kč tak obdrželi zástupci Domácího hospicu Jordán, Cheiron T
a FOKUS Tábor.
Celým večerem hosty provázel moderátor
a herec Jan Čenský, který připomněl i tradici
kovosvitských plesů, jež před lety i sám moderoval. O plný parket a příjemnou zábavu
se postarala hudební skupina Blue Band
a ke zpestření večera svým vystoupením
přispěla zpěvačka a první česká Superstar
Aneta Langerová.
Sedmdesát pět let existence naší firmy
jsme připomněli i v taneční show nově
vzniklé taneční skupiny MAS dance
složené ze zaměstnanců KOVOSVITU
MAS. Jednotlivá desetiletí této historie
byla představena různými tanečními styly
a atmosféru doby přiblížil Jan Čenský
uvedením zajímavostí z kovosvitské, české
i celosvětové historie. Tanečníci tak přes
swing 40. let přenesli diváky do atmosféry let padesátých, a to díky písni Auťák
z muzikálu Pomáda, 60. léta přinesla
vystoupení s deštníky inspirované filmem
Rebelové, 70. léta na scénu přivedla Abbu
a v 80. letech sál rozzářily Děti ráje.
Chybět nemohla ani píseň Hlupáku, najdu
tě z pohádky Princové jsou na draka,
ke které se připojil i představitel prince,
Jan Čenský. Pohádka je sice staršího data,
natočena byla již v roce 1980, ale právě 90.
léta jí přinesla největší úspěch. Současnost
pak patřila tanečnímu stylu street dance
a profesionální taneční skupině 6 dance.
O předtančení kovosvitské taneční skupiny
MAS dance se psalo po plese ve všech
místních týdenících, chtěla bych proto
ještě jednou poděkovat Hance Stehlíkové
z taneční školy 6 dance za skvěle odvedenou práci, přípravu choreografie a všem
členům týmu MAS dance za tvrdou dřinu
a odhodlání!
A protože vystoupení skupiny MAS dance
sklidilo velký úspěch, můžete se již teď
těšit na její další show, která opět obohatí
program plesu KOVOSVITU MAS, a to dne
20. 2. 2015. Martina Šímová / specialista marketingu
NASADILI JSME LAŤKU
VYSOKO, A PROTO
NEBYLO LEHKÝM
ÚKOLEM JI V LETOŠNÍM
ROCE PŘEKONAT.
8
Zákaznické
a distributorské dny
NA LETOŠNÍCH
ZÁKAZNICKÝCH
A DISTRIBUTORSKÝCH
DNECH BUDE
NAŠE SPOLEČNOST
PREZENTOVAT
ÚČASTNÍKŮM CELKEM
11 TYPŮ STROJŮ NAPŘÍČ
CELÝM VÝROBNÍM
SPEKTREM.
Výrobní portfolio společnosti KOVOSVIT MAS a.s. je
velmi široké a obsahuje jak jednodušší stroje, jako
univerzální CNC soustruhy MASTURN, tak Hi-Tech
stroje, které jsou reprezentovány vertikálními
pětiosými obráběcími centry MCU a multifunkčními soustružnicko–frézovacími obráběcími centry
MULTICUT. Všechny naše stroje se vyznačují prvotřídní kvalitou a vysokou tuhostí, která je zajištěna
masivním litinovým ložem.
Stroje budou vystaveny na dvou hlavních místech. První skupina strojů bude umístěna v novém
moderním showroomu, který je součástí hlavní
pětietážové administrativní budovy, a druhá skupina strojů bude k vidění na hale 3. Mimo tyto dvě
hlavní výstavní plochy bude prezentován pouze
stroj MCU 1100. Návštěvníci ho najdou na jeho
stávajícím stanovišti na těžkých halách.
Zákaznické a distributorské dny | www.kovosvit.cz
9
10
MASTURN 550i / 800
Showroom
Prvním zástupcem starších a jednodušších strojů je univerzální
hrotový CNC soustruh MASTURN 550i v délkové variantě 800.
Tento stroj má mnohaletou tradici, v letech 1996– 2013 ho bylo
vyrobeno celkem 1718 kusů. Stroj je určen pro soustružnické práce
v kusové a malosériové výrobě a vyniká především svou přesností,
výkonností a jednoduchou obsluhou. Mezi hlavní přednosti stroje
patří vysoká tuhost díky kvalitnímu litinovému loži a možnost
upnutí velmi těžkého obrobku díky koníku s průchozí objímkou.
SP 280 SY
Showroom
Dalším zástupcem soustružnické řady je stroj
SP 280. Jedná se o číslicově řízený soustruh
s maximálním obráběným průměrem 280 mm.
Modulární provedení stroje umožňuje sestavit
celkem pět technologických variant. V tomto
případě jde o variantu SY, která je vybavena
protivřetenem a osou Y. Tento stroj je ideálním
partnerem pro výrobu dílců do mnoha odvětví, od automobilového přes elektrotechnický
až po potravinářský průmysl. Obecně je stroj
vhodný k výrobě rotačních součástí obráběných
z tyče do průměru 63 mm. Mezi přednosti stroje
patří možnosti obrábění z protivřetene a s tím
související vysoká produktivita.
Oběžný průměr nad ložem
mm
570
Max. obráběný průměr
mm
280
Max. délka soustružení
mm
565
kW
20,9 / 27
Výkon vřetena S1/S6
Výkon protivřetena S1/S6
kW
7,5 / 9
Max. kroutící moment vřetena S1/S6
Nm
200 / 257
Max. kroutící moment proti vřetena S1/S6
Nm
48 / 57
Zákaznické a distributorské dny | www.kovosvit.cz
Oběžný průměr nad ložem
mm
550
Max. obráběný průměr
mm
500
Vzdálenost hrotů
mm
900
kg
400
Max. hmotnost obrobku letmo
Max. hmotnost obrobku koník + 1 luneta
kg
1 000
Rozsah otáček
min-1
0–3 000
Výkon motoru
kW
17
11
SP 430 Y2 1100
Showroom
Stroj SP 430 je dalším typem CNC soustruhu, tentokrát však
s maximálním obráběným průměrem 550 mm. Díky modulární
konstrukci stroje je v nabídce široké spektrum jeho variant. V tomto
případě je stroj vybaven koníkem, osou Y a spodní nástrojovou
hlavou s naháněnými nástroji. Stroj je standardně vyráběn ve dvou
délkových variantách podle délky obrobku. Kromě vystavované
verze 1100 mm je v portfoliu i varianta 2500 mm.
Toto soustružnické centrum je rovněž využitelné v mnoha průmyslových odvětvích. Stroj disponuje vysokým krouticím momentem
na vřetenu, což zajišťuje výkonné soustružení na maximálním
průměru obrobku. Díky valivému vedení na všech osách, přímému
odměřování a aretačnímu hřebenu koníka je zaručena dlouhodobě
vysoká přesnost obrábění a vysoká kvalita obrobků.
Oběžný průměr nad ložem
mm
680
Max. délka soustružení
mm
1100
Max. průměr soustružení – horní hlava
mm
550
Max. průměr soustružení – spodní hlava
mm
430
Výkon vřetena S1/S6
kW
28 / 42
Max. kroutící moment vřetena S1/S6
Nm
1403 / 2106
12
MCV 1270
Showroom
Jediným zástupcem tříosých vertikálních obráběcích center postavených na nosném rámu ve tvaru písmene C je stroj MCV 1270.
Stroj vyniká výbornou tuhostí a odolností konstrukce vůči vibracím.
Použití valivých lineárních vedení a přímého odměřování ve všech
osách zaručuje rychlé a přesné polohování stroje. Konfigurace
stroje nabízí širokou škálu vřeten, od vysokootáčkových
24 000min-1 až po hrubovací vřetena s krouticím momentem až
623 Nm.
Uživatelský komfort zvyšuje důmyslné otevírání dveří. Při zakládání
rozměrných obrobků obsluha ocení možnost otevření posuvných
krytů, které zpřístupní celý roh stroje. Naopak při zakládání menších obrobků využije obsluha pouze přední posuvné dveře.
Konstrukce stroje umožňuje technologické operace frézování,
řezání závitu, vystružování, vyvrtávání, vrtání. Hlavní využití stroje
spočívá v oblastech průmyslu, kde se obrábí zejména formy.
Upínací plocha stolu
mm
1 500 × 670
kg
1 200
Zdvih v ose X
mm
1 270
Zdvih v ose Y
mm
610
Zdvih v ose Z
mm
720
m.min-1
40
Max. zatížení stolu
Rychloposuv X, Y, Z
MCV 1000 5AX POWER
Showroom
Zástupcem pětiosého obrábění je na Zákaznických dnech stroj
MCV 1000 POWER 5AX. Jedná se o vertikální stojanové obráběcí
centrum s otočně sklopným stolem o průměru 520 mm. Stroj je
určen pro technologie frézování a vrtání. Tento stůl je pevně spojen
se strojem na speciálních saních, což zaručuje vyšší tuhost a přesnost. Mezi další přednosti tohoto pětiosého centra patří masivní
konstrukce, která zajišťuje vysokou tuhost a teplotní stabilizaci
a vybavenost přímým odměřováním na všech osách ve standardu.
Stroj je určen především pro přesné a vysoce produktivní obrábění
složitých součástí, tvarových ploch, nástrojů a strojních součástí
z mnoha druhů materiálů. Stroj je využívám především v automobilovém, energetickém a aerospace průmyslu.
Průměr desky otočného stolu
Max. zatížení stolu
Sklopná osa A
mm
520
kg
500
°
± 110
Zdvih v ose X
mm
900
Zdvih v ose Y
mm
590
Zdvih v ose Z
mm
520
m.min-1
40
Rychloposuv X, Y, Z
Max. otáčky osy A
min-1
12
Max. otáčky osy C
min-1
20
Zákaznické a distributorské dny | www.kovosvit.cz
13
MCU 700 VT–5X
Showroom + hala 3
Prvním zástupcem Hi-Tech multifunkčních pětiosých obráběcích center je stroj MCU 700, který bude na Zákaznických dnech
zastoupen dvakrát. Hlavní předností stroje je široké technologické
využití, které v sobě kombinuje souvislé pětiosé frézování, soustružení (ve verzi VT ) a ostatní technologie (např. vrtání, vyvrtávání, vystružení, řezání závitů). Stroj může být vybaven čtyřmi
typy vřeten od vysokootáčkových 24 000 min-1 až po silové typy
vřeten, které mají krouticí moment až 340 Nm. Na těchto strojích
obrábíme malé a střední součásti do průměru 1000 mm. Typickými
segmenty, ve kterých se náš stroj využívá, je průmysl energetický,
strojírenský, aerospace, automobilový a dopravní. Naše společnost
se soustředí také na ekologii, proto je stroj vybaven např. funkcí
„zelená planeta“, která zajišťuje automatické vypínání silových
obvodů či optimalizuje výkon vřetene.
FRÉZOVÁNÍ
SOUSTRUŽENÍ
• Frézování z pěti stran
• Soustružení vnější
• Frézování tvarové
• Soustružení čelní a vnitřní
Frézování + Soustružení
→ MCU 700VT-5X
Frézování
→ MCU 700V-5X
MCU 700
V–5X
VT–5X
Pracovní prostor
Max. Ø obrobku
mm
1 000
Max. výška obrobku
mm
500
Pojezd v ose X
mm
700
Pojezd v ose Y
mm
820
Pojezd v ose Z
mm
550
Lineární osy
Rotační osy
Rozsah naklápění osy A
°
150 (+30/-120)
Max. otáčky osy A
min-1
25
Max. otáčky osy C – soustružení
min-1
500
Max. otáčky osy C – frézování
min-1
100
500
14
MCU 1100 VT–5X
Těžké haly
Dalším zástupcem multifunkčního pětiosého obrábění je stroj
MCU 1100 VT-5X. Hlavní konstrukční předností stroje je unikátní
uložení smykadla. Toto uložení v sobě kombinuje přednosti valivého a kluzného vedení, což znamená vysokou tuhost, přesnost
uložení a pohlcování vibrací při silovém obrábění a maximálním
výsuvu osy Z. Stroj umožňuje nejširší technologické využití, které
zahrnuje souvislé pětiosé frézování, soustružení a ostatní technologie (např. vrtání, vyvrtávání, vystružení, řezání závitů). Na těchto
strojích obrábíme střední a velké součásti do průměru 1250 mm.
Varianty v oblasti vřeten umožňují zákazníkovi výběr přesně podle
jeho požadavků. Nabízíme vysokootáčková vřetena, která mají
24 000 min-1 , i vřetena silová s krouticím momentem až 654 Nm.
Toto multifunkční centrum rovněž splňuje ekologické nároky, a to
jak díky funkci „zelená planeta“, tak i aplikací dalších úsporných
opatření. Stroj se využívá především v průmyslu energetickém,
strojírenském, aerospace, automobilovém a dopravním.
FRÉZOVÁNÍ
SOUSTRUŽENÍ
• Frézování z pěti stran
• Soustružení vnější
• Frézování tvarové
• Soustružení čelní a vnitřní
Frézování + Soustružení
→ MCU 1100VT-5X
Frézování
→ MCU 1100V-5X
Zákaznické a distributorské dny | www.kovosvit.cz
MCU 1100
V–5X
VT–5X
Pracovní prostor
Max. Ø obrobku
mm
1 250
Max. výška obrobku
mm
1 000
Vzdálenost čela vřetena od stolu
mm
150 – 1 150
Lineární osy
Pojezd v ose X
mm
1 100
Pojezd v ose Y
mm
1 550
Pojezd v ose Z
mm
1 000
Rotační osy
Rozsah naklápění osy A
°
Max. otáčky osy A
min-1
Max. otáčky osy C
min-1
175 (+45/-130)
23
80
500
15
MULTICUT 500i
Hala 3
Zástupcem z kategorie Hi-Tech soustružnicko-frézovacích obráběcích center je MULTICUT 500i. Stroj je vyráběn ve dvou konstrukčních variantách, s koníkem nebo s protivřetenem. V nabídce je
též varianta se silovým vřetenem – MULTICUT 500i POWER. Stroj
se vyznačuje vysokým výkonem, přesností a produktivitou. Stroj
ovládá mnoho technologických variant, jeho využití je tudíž velmi
široké. Jedná se především o letecký, automobilový, aerospace
či plastikářský průmysl. MULTICUT 500i odpovídá nejnovějším
trendům a dbá i na ekologii a šetrnost. Je vybaven stejně jako stroje
MCU funkcí „zelená planeta“, která automatický vypíná silové obvody po skončení programu či optimalizuje výkony vřeten. Stroj má
však i jiná úsporná opatření. Mezi další výhody patří pohyblivá osa
Y, která se vysouvá s celým stojanem a zajišťuje tak vyšší tuhost
a výkon, nebo použití přímého pohonu torque motory na ose B.
Točný průměr nad ložem
mm
1 030
Max. průměr soustružení B=0°/ 90°
mm
1 030 / 549
Max. délka obrobku T / S
mm
1 527 / 1 693
Pojezd osy X
mm
640
Pojezd osy Y
mm
370
Pojezd osy Z
mm
1 600
kg
3 000
Max. hmotnost obrobku
±120°
16
MULTICUT 630 / 3000
Hala 3
Druhým Hi-Tech soustružnicko-frézovacím obráběcím centrem je
MULTICUT 630, který je díky svým vlastnostem schopen maximálně zproduktivnit výrobní procesy. Sdružuje prakticky všechny technologie třískového obrábění, což v praxi znamená výrazné zkrácení
celkového času obrábění, zjednodušení toku materiálu, eliminaci
mezioperačních procesů, snížení počtu operátorů atd. Náš stroj
je konstruován i k využití speciální technologie hlubokého vrtání,
které je možno provádět z nástrojového vřetena, z protivřetena
a ze speciálního upínacího adaptéru na saních osy X. Automatická
výměna probíhá ze zásobníku, kde jsou uloženy až 3 vrtací tyče.
Stroj MULTICUT 630 vyrábíme v 5 délkových variantách, čímž je
umožněno obrobit i nejsložitější dílce, a to až do délky 6 metrů.
Konfiguraci stroje se spodní nástrojovou hlavou, která zvýší produktivitu, nabízíme v délkových variantách 1500, 2000, 3000 mm.
Spodní hlava má 12 naháněných nástrojů. V nabídce je také široká
škála nástrojových vřeten, od vysokootáčkových 12 000min-1 až
po silová vřetena s krouticím momentem až 300 Nm. Stroj je
opět vybaven ekologickými funkcemi jako jeho menší varianta
MULTICUT 500i.
Hlavními odvětvími průmyslu, kde nachází náš stroj uplatnění, je
průmysl dopravní, automobilový, železniční, letecký a energetický.
Zákaznické a distributorské dny | www.kovosvit.cz
Točný průměr nad ložem
mm
1 150
Max. průměr soustružení B=0°/ 90°
mm
1 150 / 790
mm
1 600 /
2 100 /
3 100 /
4 600 /
6 100
Max. délka obrobku (pojezd osy Z)
Pojezd osy X
mm
780
Pojezd osy Y
mm
400
kg
4 000
Max. hmotnost obrobku
Vřetenová jednotka
Hlavní
Příruba vřetena
Max. otáčky vřeteno / osa C
A11
min-1 2 800 / 30
Protivřeteno
A11
2 800 / 30
Max. výkon S1
kW
41
43
Max. moment S1
Nm
2 736
2 592
Průměr tyčoviny max.
mm
122
-
17
HMC 630
Hala 3
Horizontální obráběcí centrum HMC 630 je postaveno na robustním nosném základu ve tvaru písmene T. Speciálně konstruovaný
dokonale vyztužený sloup je vysoce odolný proti ohybu. Tento
základ dodává celé konstrukci stroje potřebou tuhost a stabilitu,
která v kombinaci s valivým vedením ve všech lineárních osách
zaručuje vysokou přesnost a dynamiku při obrábění. Odolnost proti
teplotním deformacím na pohonech lineárních os zabezpečují
vnitřně chlazené kuličkové šrouby.
Stroj je určen pro obrábění skříňových a plochých součástí. Své
uplatnění má zejména v takových segmentech průmyslu, kde se
obrábí formy či zápustky. Díky standardnímu paletovému systému
je vhodný také pro sériovou výrobu součástí. K upnutí palety
dochází pomocí čtyř přesných kuželů silou 35,5 kN a na otočný stůl
můžeme upnout obrobek o rozměrech 1050 × 1000 mm.
Počet palet
Upínací plocha palety
Max. zatížení stolu
2
mm
630 × 630
kg
1 200
Pojezd v ose X
mm
1 050
Pojezd v ose Y
mm
800
Pojezd v ose Z
mm
880
Rychloposuv X, Y, Z
Otáčky vřetena
m.min-1
48
min-1
10 000
Výkon motoru vřetena (S1 / S6)
kW
25 / 30
Krouticí moment (S1 / S6)
Nm
238 / 350
ROLLER
Hala 3
Posledním prezentovaným strojem na našich Zákaznických
a distributorských dnech je ROLLER 2800 CNC. Tento speciální stroj, jehož skelet je odvozen ze soustružnického stroje
MT 70 / 3000 CNC, je využíván pro technologii hlubokého válečkování hřídelových součástí. Tato technologie spočívá v tváření
materiálu za studena a používá se zejména v železničním a automobilovém průmyslu při výrobě náprav. Díky válečkování dochází
u součástí ke zvýšení odolnosti a je tím plně nahrazen například
molybdenový nástřik, jehož procedura nanášení je mnohem nákladnější a časově náročnější.
Zařízení pro válečkování je umístěno na podélném suportu, který
se pohybuje pomocí CNC řízené osy Z po loži stroje v podélném
směru. Pohyb v ose X je realizován hydraulicky dvěma proti sobě
umístěnými pinolami válečkovacích hlav, do kterých se upínají
vlastní válcovací nástroje. Síla válcování je nastavitelná hydraulicky a plynulé změny tlaku a síly na válcovací nástroje se nezávisle
zaznamenávají a archivují. Pro bezpečný přenos osových sil je
hydraulický koník vybaven speciálním aretačním zařízením.
Max. oběžný průměr bez využití naklápění osy B
mm
Max. zdvih pinole válcové hlavy
mm
112
kN
2,5 - 50
Rozsah válečkovací síly
Rozsah naklápění osy B
300
°
± 35
Zdvih pinole koníka
mm
160
Průměr pinole koníka
mm
115
kN
2,5 - 25
Upínací síla koníka
18
VYSTAVUJEME { PETROHRAD – HANOI – PAŘÍŽ }
Technický veletrh
Petrohrad
Technický veletrh Petrohrad byl oficiálně zahájen 12. 3. 2014. Partnerskou
zemí bylo Rusko. Hlavním tématem se staly – výroba strojů, obráběné
komponenty a konstrukce z kovů, metalurgie a slévárenství na výstavní
ploše 175 000 m2.
Letošního ročníku se zúčastnilo 500 vystavujících firem z 20 zemí, navštívilo jej přes 8 600 návštěvníků především z Ruska, Běloruska, České republiky, Finska, Německa, Číny, Tchaj-wanu, Lotyška, Francie, Polska a Itálie. Sergey Demchikhin / obchodní zástupce slévárna
Veletrh
Industrie Paris
2014
Ve dnech 31. 3. – 4. 4. 2014 se
ve francouzském hlavním městě Paříži
konal jeden z největších strojírenských
veletrhů s názvem Industrie Paris 2014.
KOVOSVIT MAS, a.s. zapůjčil svojí novinku
roku 2013 obráběcí stroj MCU 1100-5X
na stánek našeho distributora z Francie,
firmy TRANSTEC MO.
Stánek o rozloze 200 m2 měl opravdu
velkou návštěvnost a náš stroj byl dominantou celého veletrhu. Prezentována byla
simulace obrábění motoru Tatra. Za účasti
obchodního ředitele KOVOSVITu MAS, a.s.
byly s naším francouzským zástupcem
projednány dosavadní obchodní aktivity
a strategie na rok 2014. Obsluhu stroje zajistil pan Quido Hernych. MCU 1100 je stroj,
který zákazníkovi umožní obrobit složitý
obrobek. Další přidanou hodnotou je zásobník nástrojů, který může mít v různých
modifikacích až 340 pozic, kde v operaci
obrábění může využít nástroje o délce až
600 mm a váze 30 kg.
Značka KOVOSVIT MAS není v současné
době ve Francii již moc známá. Během
veletrhu proběhlo několik jednání, kdy se
prezentovala firma a výrobní program
KOVOSVITu MAS, a.s. V rámci prodejních
aktivit bude docházet k posilování podpory
ze strany KOVOSVITu MAS, a.s. s cílem
oslovit firmy podnikající v oblastech předpokládaného zájmu o stroje MCU 1100-5X,
MULTICUT 500 a 630. Kristýna Pospíchalová
obchodní zástupce
Mezinárodní strojírenský veletrh
MTA Hanoi
Ve dnech 1. – 3. dubna 2014 se konal
v Hanoji ve Vietnamu mezinárodní strojírenský veletrh MTA Hanoi. Na společném
stánku České republiky se formou informativního stánku účastnily některé české
strojírenské firmy z oboru výroby obráběcích strojů (např. KOVOSVIT MAS, TOS
Hulín, TOS Varnsdorf). Mezi dalšími českými
vystavovateli byli výrobci nástrojů nebo
komponentů pro energetiku.
dovoz z Taiwanu a Číny (stroje pro malé
nebo střední soukromé firmy) nebo japonské a jihokorejské firmy (společné podniky
nebo státní firmy). Z evropských firem má
dominantní postavení DMG, které cca před
10 lety vstoupilo na trh a vybudovalo si jméno zejména svou řadou ECOline. V povědomí jsou stále i obráběcí stroje z bývalého
Československa, kde je oceňována jejich
tuhost a dlouhodobý provoz.
Z mezinárodního pohledu se vietnamský
trh stal zajímavým investičním místem
pro některé zahraniční firmy, zejména
z Japonska, Jižní Koreje nebo Taiwanu. Dnes
má blízko Hanoje své továrny např. firma
Canon nebo výrobce komponentů pro
iPhony, Foxcon. Svým počtem obyvatel cca
90 mil. je též tento trh zajímavý z pohledu
místní poptávky.
Z proběhlých jednání vyplynulo, že šance
pro naše stroje je v současnosti možno hledat pro projekty modernizace školství a pro
výuku učňů a středoškolských pracovníků
nebo při účastech v tendrech pro státní firmy a firmy zapojené do vládních programů.
Současně, tak jako i na jiných trzích, hraje
významnou roli a předpoklad pro úspěšnou
prezentaci firmy a značky inzerce v místních médiích, dostupnost referenčních
strojů na trhu a schopnost zajistit servis
a dodávky náhradních dílů. Sektor obráběcích strojů je v současnosti
dominantou pro asijské firmy, kde převládá
Jan Chyna / obchodní zástupce
s ředitelem COP
Sezimovo Ústí
Františkem Kamlachem
„Stavět na tradici a dívat
se dopředu,“ zamýšlí se
v rozhovoru pro Novinky
František Kamlach, ředitel
jedné z největších technických
středních škol v jižních Čechách
– Centra odborné přípravy
Sezimovo Ústí.
NA KÁVĚ { Zyšovat vzdělanost v regionu }
Na kávě
19
PO DOBU 50
LET BYLA
ŠKOLA
NEDÍLNOU
SOUČÁSTÍ
FIRMY.
Dnešní COP v Sezimově Ústí
a KOVOSVIT MAS, a.s. jsou
historicky spojené nádoby.
Jaké byly začátky této společné práce?
Až takový pamětník zase nejsem, abych odpověděl vyčerpávajícím způsobem. Jestliže
firma KOVOSVIT slaví 75. výročí od založení, tak Centrum
odborné přípravy bude toto
výročí slavit v příštím roce. Vzhledem k tomu, že po dobu
50 let byla škola nedílnou součástí firmy, tak i vzdělávání školy kopírovalo potřeby firmy. I když od roku 1960
do roku 1989 škola připravovala absolventy pro 40 firem
tehdejšího trustu TST. Z dnešního pohledu byla Baťova
škola práce soukromou školou firmy KOVOSVIT a průmyslová nástavba, „tzv. mistrák“, který se později přejmenoval na průmyslovou školu pro pracující, byla státní
vzdělávací institucí. To vše pod jednou střechou a s jedním cílem – zvyšovat vzdělanost v regionu a uspokojovat
zaměstnanecké potřeby rozvíjejícího se průmyslu.
Když byla po roce 1989 škola vyčleněna jako samostatná organizace, pokračovala její dosavadní spolupráce
s KOVOSVITEM?
Největší změnu přinesl rok 1990, kdy byl KOVOSVIT
privatizován a škola se stala součástí státní vzdělávací
soustavy. Z odpovědi na Vaši předchozí otázku je zřejmé,
že baťovský systém vzdělávání byl ve svém principu
celoživotním vzděláváním tak, jak je vnímáme v současné době. A na tuto tradici škola po roce 1990 navázala
tím, že začala poskytovat široké spektrum technických
vzdělávacích oborů, které místní region a firmy v něm
požadovaly, a vrátila se k nástavbovému studiu a tím
i k celoživotnímu vzdělávání. Spoluprací s technickými
vysokými školami a účastí v rozvojových programech
a tendrech ministerstva školství a Jihočeského kraje se
postupně škola stala nadregionální vzdělávací institucí,
kterou každoročně využívá téměř tisícovka žáků, studentů a frekventantů kursů. Trvale největší partnerskou
firmou je KOVOSVIT MAS Sezimovo Ústí. Vzájemně
výhodná spolupráce se rozvíjí v mnoha oblastech, jejichž
výčet je na jednu samostatnou kapitolu a nebo Vaši další
otázku. Ale to snad až někdy příště.
Za rozhovor děkuje Iva Ruskovská
A6.indd 1
3/4/14 21:59:48
LIDÉ { KOVOSVIT MAS je plný zajímavých lidí }
20
KOVOSVIT MAS je plný
zajímavých lidí
Zdeňka Pražáková – Mistrovství ČR mužů a žen, Praha –
Stromovka 16. 2. 2013 – trojskok – výkon 12,51 m – 3. místo.
8. března 2014 se konal v sále hotelu Palcát Reprezentační ples
sportovců, na kterém byly vyhlášeny výsledky tradiční ankety
Sportovec okresu Tábor. Jednou z dvaceti nominovaných sportovců
byla členka oddílu atletiky TJ VS Tábor Zdeňka Pražáková. A protože Zdeňka je zaměstnaná v KOVOSVITU MAS, v rámci naší nové
rubriky o zajímavých lidech ve firmě jsem jí trochu vyzpovídala.
V kolika letech jsi začala sportovat a odkdy
se věnuješ atletice?
Atletice a sportu vůbec se věnuji 7 let.
Začala jsem ve 23 letech, kdy jsem ukončila
školu s brigádou a rozhodla jsem se aktivně
vyplnit volný čas. Původně jsem chtěla hrát
florbal, ale tam mě nevzali, protože jsem
byla starší než trenér.
Které atletické disciplíny jsou tvojí doménou?
Mojí hlavní disciplínou se stal trojskok, který
doplňuji sprintem na 100 m a okrajově, když
je chuť, zařazuji 200 m. Zpočátku jsem
běhávala i 400 m, ale se zahájením skokanských tréninků jsem se této trati vzdala,
protože nejen při závodech, ale i v tréninku
se tyto dvě disciplíny nedaly úplně skloubit.
Co považuješ za svůj největší sportovní
úspěch?
Největšími sportovními úspěchy jsou pro
mě 3. místo v trojskoku z halového MČR
v loňském roce a 4. místo z letošního
ročníku.
Jak se dají skloubit tréninky a práce?
Je to obdobné jako se studiem. Pokud máte
vhodné podmínky a chuť, jde vše. Není sice
úplně ideální 8 hodin sedět a pak se během
30 minut přemístit na stadion a naplno
trénovat, ale rozhodně je to schůdnější než
pracovat 8 hodin ,,rukama,, a pak ještě
podat maximální výkon na stadionu. Ale
o tom by mohl vyprávět spíš Míra Hrubý.
(pozn. redakce – Míra Hrubý je kamarád z atletického klubu a zároveň kolega
z firmy, který pracuje v KOVOSVITU MAS
na montáži)
Jak často trénuješ?
Kromě neděle trénuji každý den. Délka
a náročnost tréninku se liší v závislosti
na období. Na podzim jsou tréninky objemové, na jaře přechází objem v rychlost,
před a během sezóny jsou tréninky zaměřeny na techniku.
Má táborský atletický klub dostatečnou
mládežnickou základnu?
Pokud Vaše děti láká sport, tak jednou
z řady možností je táborský atletický
klub, kde mohou s atletikou začínat děti
již od předškolního věku. Tréninky jsou
vždy uzpůsobeny dané věkové kategorii, u nejmladších dětí se zaměřují hlavně
na koordinaci a jsou doplňovány různými
sportovními hrami. Od vyššího věku jsou
děti rozdělovány do tréninkových skupin
a začínají se specializovat na jednotlivé disciplíny. Pokud jim nadšení vydrží, mohou
ty šikovnější kolem 14. roku začít závodit
v I. lize, což je druhá nejvyšší soutěž, v níž
táborská atletika úspěšně reprezentuje
již několikátým rokem. Každá sezóna je
21
POZVÁNKA { KOVÁK CUP – 28. 6. 2014 }
završena dětskou atletickou ligou, kde děti
porovnávají své síly v jednotlivých věkových
kategoriích. Kromě toho se během sezóny
mladí atleti zúčastňují i dalších závodů
v kategoriích jednotlivců či družstev a ti nejlepší okusí i atmosféru republikových soutěží. O dobré úrovni táborské mládežnické
atletiky svědčí fakt, že si její reprezentanti
z nejrůznějších soutěží přiváží každoročně
nejeden cenný kov.
Co bys na závěr poradila těm z nás, kteří
se chtějí udržet v kondici rekreačním
běháním?
Záleží na tom, kolik času tomu chcete
a můžete obětovat. Pokud se rozhodnete běhat, stačí pro začátek 2× v týdnu 15
minut a postupně si dle možností přidávat.
Optimální je vydržet postupem času alespoň 25 minut. Důležité je také protahování před během i po něm. Zabráníte tak
zbytečnému natažení svalů, popř. zranění
a pomůžete tělu k lepší regeneraci. Další
důležitou roli hraje dobře zvolená běžecká
obuv, která musí být v první řadě pohodlná.
Není nutné si pořizovat žádné drahé boty,
ale vhodné určitě nejsou ani staré ,,kecky“.
Stejně jako na kolo je lepší méně vrstev
oblečení, protože během chvíle se zahřejete
a nadbytečné vrstvy překážejí v pohybu.
Cílem není uvařit se a vzdát to, ale cítit se
tak, abyste měli další motivaci. A pokud jste
zrovna po vydatném obědě, s během chvíli
počkejte, s plným žaludkem se obecně
nesportuje dobře.
POKUD MÁTE
VHODNÉ
PODMÍNKY
A CHUŤ, JDE
VŠE.
Za rozhovor Zdeňce Pražákové
děkuje Renata Vaňková
3. ročník
Sport
fotbal
FC MAS Táborsko
hokej
HOCKEY CLUB TÁBOR, o.s.
cyklistika
TOUR DE KIDS 2014
plavání
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA Tábor, plavecký oddíl
atletika
TJ Vodní stavby Tábor, oddíl atletiky
Kultura
Táborská setkání
Festival vína
XXIV. Reprezentační slavnosti piva
Maturitní a jiné plesy
Filantropie
Cheiron T, o.p.s.
Fokus Tábor
Domácí hospic Jordán, o.p.s.
Projekty a spolky
zaměstnanců
FK Rašelina Soběslav
Táborská florbalová liga - tým Tazmanů
Leteckomodelářský klub v Sezimově Ústí
TJ Sokol Tábor, oddíl judo
TJ SILON Sezimovo Ústí, oddíl kuželky
Taneční studio M. Cheníčkové
KOVÁK CUP
Pozvánka na
Sponzorujeme
TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí
sobota
28. 6. 2014
SOUKENÍK,
areál FC MAS Táborsko
TRIATLON
koloběžka (2x okolo fotbalového hřiště)
horské kolo (cca 9 km)
běh (2,25 km)
TURNAJ V MALÉ KOPANÉ
4 + 1 hokejové střídání
BĚH NA 75 M
(na počest 75. výročí založení firmy)
Doprovodné akce nejen pro děti
a občerstvení zajištěno
(E.ON – rodinný fotbálek, afterparty…)
KONTAKTY
22
Obchodní zastoupení ČR a SR
Plzeňský kraj,
Karlovarský kraj
Ústecký kraj,
Liberecký kraj
Středočeský kraj,
Hlavní město Praha
Jihočeský kraj
VÁCLAV ŠTĚDRONSKÝ
KAREL HRUŠKA
LADISLAV SEDLÁČEK
M: +420 602 114 632
[email protected]
M: +420 777 356 670
[email protected]
M: +420 777 433 622
[email protected]
M: +420 724 256 505
[email protected]
Pardubický kraj,
Hradec Králové
Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj
JIŘÍ HEJHAL
JAROMÍR LAHODNÝ
MICHAL HORÁČEK
M: +420 606 754 953
[email protected]
M: +420 724 353 387
[email protected]
MAREK PECHAL
Itálie, Španělsko,
Portugalsko, Maďarsko,
Rumunsko, Slovinsko,
Bulharsko, Balkánské země
M: +420 775 886 988
[email protected]
Zlínský kraj
Slovenská republika
PAVEL ŠIŠÁK
MIROSLAV KRIŽAN
M: +420 774 273 512
[email protected]
M: +421 918 990 199
[email protected]
ZDENĚK ŠTEDRONSKÝ
Moravskoslezský kraj,
Olomoucký kraj
M: +420 602 515 323
[email protected]
Obchodní zastoupení svět
Německo, Rakousko,
Švýcarsko, Benelux
USA, Mexiko, Francie,
Skandinávie
Polsko, Egypt
PETR KRÁL
KRISTÝNA
POSPÍCHALOVÁ
M: +420 602 430 592
T: +420 381 632 586
[email protected]
M: +420 602 651 948
T: +420 381 632 286
[email protected]
ZDENĚK SLABÝ
M: +420 775 876 613
T: +420 381 632 344
[email protected]
Indie, Turecko
Čína
ZBYNĚK SABINIOK
JAN CHYNA
M: +420 775 875 118
T: +420 381 632 624
[email protected]
M: +420 724 256 504
T: +420 381 632 751
[email protected]
Rusko a státy SNS
Rusko a státy SNS
Rusko
PETR SCHORNÍK
ANZHELIKA YUDINA
OLHA SHYMANSKA
M: +420 775 856 612
T: +420 381 632 552
[email protected]
M: +420 775 876 620
T: +420 381 632 507
[email protected]
M: +420 775 444 618
T: +420 381 632 363
[email protected]
PAVEL ČEJKA
M: +420 776 484 933
T: +420 381 632 573
[email protected]
Obchodní zastoupení slévárna
Obchodní ředitel
slévárny,
Key account, anglicky
mluvící země
prodejce
německy mluvící země
prodejce ČR, SR
JAKUB RAK
M: +420 602 578 227
T: +420 381 632 519
[email protected]
OLGA ŤOUPALOVÁ
M: +420 721 068 461
T: +420 381 632 537
[email protected]
JAN KOČVARA
M: +420 724 217 177
T:+420 381 632 504
[email protected]
prodejce Rusko a státy
bývalé SNS
SERGEY DEMCHIKHIN
M: +420 775 599 801
T: +420 381 632 666
[email protected]
KOVOSVIT MAS POLSKA SP. Z O.O.
MTE KOVOSVIT MAS
SERVISNÍ CENTRUM MAS, HOT LINE, NÁHRADNÍ DÍLY:
ul. Polna 1a
62-025, Kostrzyn Wlkp. k/ Poznania,
Polska Biuro: T/F: +48/ 61 - 817 82 65
Servis: T: +48/ 61 - 817 80 37 biuro@
kovosvit.cz
www.kovosvit.pl
ООО МТЕ КОВОСВИТ МАС 346780,
Ростовская область Азов, ул.
Заводская д.1
T: +7 863 424 26 96
[email protected]
www.mtekovosvitmas.ru
T: +420 381 74 74 74
příjem požadavků: www.kovosvit.cz/servis/
VYDÁVÁ:
KOVOSVIT MAS, .a.s. | náměstí Tomáše Bati 419 | 391 02 Sezimovo Ústí
KONTAKT:
+420 381 632 351 | E: [email protected]
REDAKČNÍ RADA:
Renata Vaňková, Martin Volný, Milena Filipová, Miroslav Lazar, Gabriela Jeřábková, Ladislav Dostál, Iva Ruskovská, František Veselý, Martina Šímová,
Jan Chyna
REGISTRACE:
MK ČR E 17608
http://www.youtube.com/kovosvit
http://www.facebook.com/kovosvit.mas
23
VÝROBNÍ PROGRAM
HMC Line
MMC Line
MCV Line
Horizontální
Portálová
Vertikální
OBRÁBĚCÍ CENTRA
MCV 754 ; 1016 QUICK
MCV 750
HMC 500
HMC 630
MCV 1000
MCV 1270
MMC 1500
MCV-MCU Line
MCV 1000 5AX
MCU 700VT-5X
MCU 1100VT-5X
MULTICUT 500i S / T
MULTICUT 630 S / T
MULTICUT
Multifunkční
Vertikální
5-OSÁ A MULTIFUNKČNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRA
SP Line
MASTURN Line
SP 280
SP 430
SPH 50 CNC
MASTURN 550i CNC 800/1500
MASTURN 550i LIVE TOOL CNC
MASTURN 820i CNC 2000/3000
MASTURN 820i CNC - 4500
ROLLER
Soustružnická
centra
Speciální
technologie
Hrotové
soustruhy
CNC SOUSTRUHY
ROLLER 2800 CNC
KALENDÁRIUM AKCÍ KOVOSVIT MAS – 2014
DATUM
AKCE / VELETRH
DATUM
AKCE / VELETRH
20. – 23. 5. 2014
MSV Nitra (SK)
28. 6. 2014
KOVÁK CUP
22. – 25. 5. 2014
MECANICA (BR)
14. – 17. 7. 2014
EMTE-EASTPO 2014 (CN)
31. 5. 2014
Den otevřených dveří + KOVÁK FEST
16. – 20. 9. 2014
AMB STUTTGART (DE)
3. – 6. 6. 2014
ITM MACH TOOL Poznaň (PL)
29. 9. – 3. 10. 2014
MSV Brno, IMT Brno
3. – 5. 6. 2014
SUBCON (GB)
30. 9. – 2. 10. 2014
TOOLEX Sosnowiec (PL)
16. – 20. 6. 2014
METALLOOBRABOTKA Moskva (RU)
7. – 9. 11. 2014
MACTECH Cairo (EG)
www.kovosvit.cz
Download

IT oddělení - Kovosvit MAS