Říjen
2014
20
VOLIČI POZOR!!!
Dobře se rozmyslete, zda chcete volit stranu,
nebo zda se chcete rozhodovat podle jmen
V komunálních volbách můžeme volit strany i rozdělit své
hlasy jednotlivým kandidátům, když uděláme v okénku u
jejich jmen křížek. Pokud si ale myslíte, že křížek je vaším
hlasem vždy pro vámi vybranou osobu, žijete v omylu.
Pokusme se vysvětlit, v čem onen voličův omyl spočívá
na konkrétním příkladu. Představme si obec, kde se volí
do sedmičlenného zastupitelstva. To je v našem okrese
například Rapšach. Volič v této obci má k dispozici
maximálně sedm hlasů, jinými slovy sedm křížků, které
může uplatnit. Může křížkem označit jednu stranu a skončit
tak svou volbu. Vybrané straně jde pak na konto sedm hlasů.
Může ale i vzít svých sedm hlasů a rozprostřít je po všech
kandidátkách. Křížkem označená jména začnou svou roli
pro konkrétního kandidáta hrát až ve chvíli, kdy strana
překročí pětiprocentní hranici pro zisk mandátů. Zatím to
jsou jen hlasy pro strany, na jejichž kandidátce okřížkovaný
je.
Volič může také oba principy kombinovat. Může označit
jednu stranu, a přesto ještě například čtyři křížky napsat
u čtyř jmen i na jiných kandidátkách. V tu chvíli mu pro
tu jeho stranu již zbyly jen hlasy tři, to znamená, že
jdou automaticky prvním třem kandidátům od čela
kandidátky.
Ale co když volič nesouhlasí s tím, jak strana postavila
kandidátku, a chce postrčit dopředu svého vyvoleného
třeba z posledního místa na seznamu? Pokud zaškrtne
stranu, outsiderům nepomůže. I když totiž udělá křížek u
posledních tří kandidátů, budou se přesto počítat hlasy
prvním třem na kandidátce. Jeho hlasy pro jména zespodu
kandidátky tak přišly vniveč.
Volič si tedy musí rozmyslet, zda chce volit stranu nebo zda
chce vybírat podle jmen. Pokud se opravdu nechce volič
nějaké strany spokojit s pořadím kandidátů, má naději na
změnu. Jeho vyvolený musí získat alespoň o deset procent
více hlasů, než je průměr hlasů na jednoho kandidáta v
dané straně.
Podrobnější seznam možností jak volit
přinášíme na str. 6 uvnitř OZVĚN
2
Ozvěny jihozápadní Moravy
Nová relaxační zóna
v Jemnici se otevírá
Velkou bolestí královského města Jemnice je nedostatek
hřišť pro děti. Mnohý občas zakroutí hlavou nad tím, jak je
možné, že v každé menší obci je hřiště vybudované navíc
společně s tenisovým kurtem. Není to způsobeno nevolí
zastupitelů, vše je o penězích. Menší obce mohou čerpat
dotace k podobným účelům z Fondu rozvoje venkova, ze
kterého si město (byť venkovské) neukrojí ani kůrku.
V Jemnici jsme se opakovaně pokoušeli čerpat dotace přes
tzv. místní akční skupinu. Ani zde jsme však nebyli úspěšní.
Nakonec vše dospělo do stádia, kdy bylo město Jemnice
nuceno sáhnout do svého rozpočtu a zaplatit tu velkou
centrální atrakci. Přípravu provedla stavební firma, která
dokázala městu nabídnout velmi výhodné podmínky. Proto
je dnes prostor za kulturním domem vydlážděn a svažitý
terén upraven pomocí betonových palisád. Firma ještě dodá
zábradlí, které zvýší bezpečnost zejména těch nejmenších
uživatelů.
Ideálním řešením však je, aby zónu využívali i ti starší,
dokonce i ti nejstarší z nás. Z těchto důvodů a za pomoci
dalších dotačních titulů se podařilo uspět s realizací
prvků pro dospělé. Zpětnou odezvou – a velmi pozitivní
– byl požadavek lidí v důchodovém věku, jaké stroje by
rádi využili. Navíc se nám opět potvrdilo jak důležité je
realizovat ve městě nízkoprahové služby pro mládež. Díky
této aktivitě jsme docílili zpětné vazby od zástupců věkové
kategorie 15+.
A tak v Jemnici za kulturním domem naleznete lehké
cvičební stroje pro seniory na rozhýbání rukou, nohou a
celého trupu. Mládež naopak měla požadavek na venkovní
fitness, což se instalací třech sestav podařilo splnit. Chlapci i
dívky mají k dispozici bradla, lavice pro posilování břišních
svalů a v neposlední řadě multifunkční stroje, kde můžete
aktivovat svalovou hmotu v pažích a hrudníku. I těm
nejmenším budou zářit očka, když se vyšplhají na atrakce
pro ně určené. Ideální se zdá být i to, že do zmiňovaného
prostoru bude mít Mateřská škola v Jemnici svůj zvláštní
vchod, protože její zahrada s relaxační zónou sousedí.
Co dodat závěrem? Věříme, že občané budou zónu aktivně
využívat, děti se dočkají svého hřiště na úrovni a případní
vandalové budou soustředit svou pozornost někam jinam.
Ing. Petr Novotný – místostarosta města Jemnice
Co nového v Parlamentu?... jsme se zeptali
místopředsedy PS ing. Jana Bartoška
V parlamentu se chystá
„spuštění“ registru smluv
Motivací pro zavedení tohoto zákona v Česku je i inspirace
zkušenostmi ze Slovenska. Tam povinnost zveřejňovat
smlouvy na internetu platí pro stát, obce a kraje již dva roky.
Údaje uvádí, že v prvním roce se díky tomu podařilo snížit
náklady na veřejné zakázky skoro o třetinu, úřady si totiž více
hlídají, co kupují. Na zakázky se také častěji vypisují výběrová
řízení, což se pozitivně promítá do výsledné ceny zakázky.
O slovenském modelu registru smluv se pozitivně vyjádřily i
nevládní organizace. Například Transparency International ho
označila za „nejsilnější protikorupční opatření bývalé vlády“.
Potud je vše v pořádku. Dál však jdeme vlastní cestou.
Návrh předložený do Poslanecké sněmovny počítá s tím,
že v registru smluv se povinně budou zveřejňovat písemné
smlouvy (následně pak objednávky a faktury), jejichž jednou
smluvní stranou je
a) Česká republika,
b) územní samosprávný celek,
c) právnická osoba zřízená zákonem,
d) právnická osoba, kterou stát nebo územní samosprávný
celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky
ovládá, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby.
Podle dosavadních jednání ve sněmovně bude limit pro
zveřejňování smluv, faktur a objednávek ve výši 50.000 Kč.
Celkem oprávněné jsou připomínky starostů malých obcí.
Ve svém volném čase se věnují obcím, které spravují a stát
na ně neustále nakládá nové povinnosti. A slyším i hlasy od
starostů, kterých si vážím a vím, že jsou dobří hospodáři,
že nemají zapotřebí se angažovat v politice, protože proč se
nechat takto šikanovat. Realita je taková, že velké „loupeže“
se nedějí v obcích s malým rozpočtem. Zkuste si na nějakou
vzpomenout. To podstatné se děje u velkých zakázek.
Návrh zákona o registru smluv má velké ambice v
transparentnosti pro všechny dotčené subjekty. Na druhé
straně je však stejně silně omezuje. Zveřejnění požadovaných
informací se totiž nedotýká pouze povinných subjektů, ale
také jejich obchodních partnerů, dodavatelů atd. Nabízí se
tedy úvaha, zda za takovýchto podmínek budou dodavatelé
ochotni s dotčenými subjekty spolupracovat. Nejzásadnější
potom vidím, že to způsobí značné problémy povinným
firmám z konkurenčního pohledu. Ony totiž informace kdo,
od koho a za jakých podmínek odebírá své zboží či služby jsou
naprosto klíčové a zásadní.
Zastávám názor, že povinné zveřejňování smluv subjekty,
které ovládá stát nebo územní samosprávný celek, je špatné
a v konečném důsledku může vést k jejich znevýhodnění v
hospodářské soutěži. Ať už se to týká například budějovického
Budvaru, strakonického pivovaru Dudák, Městských lesů
Dačice nebo dalších podobných subjektů.
Osobně tedy nejsem velkým příznivcem takto navrhovaného
zákona. Především jej zcela odmítám, pokud by zveřejňování
smluv mělo platit pro právnícké osoby ovládané státem nebo
územními samosprávnými celky. Na začátku byl jistě dobrý
úmysl, ale obávám se, aby v konečném důsledku nezpůsobil
víc škody než užitku. Věřím však, že převáží zdravý rozum a
ne populismus.
Váš Jan Bartošek
Ozvěny jihozápadní Moravy
3
Strhl
policistovi odznak Č E R NÁ K RON I K A
Landštejn – Třiadvacetiletý muž je jako organizátor akce
podezřelý, že nadměrně hlasitou hudbou v noční době
narušoval klidné soužití občanů, veřejný klid a pořádek.
Pád cyklistky bez
Na místo se opakovaně dostavila policejní hlídka, která
pořadatele upozorňovala, aby ztišil hudební produkci
přilby ve Slavonicích
vzhledem k nočnímu klidu.„Podezřelý na policisty začal
vulgárně křičet, urážet je s tím, že nic neukončí. Poté
jednomu z policistů ztrhl služební odznak na bundě,
odhodil ho do trávy a z místa se pokusil utéci,“ popsala
policejní mluvčí Hana Millerová. Muži zákona museli
nakonec použít donucovacích prostředků, protože mladík
na výzvy nereagoval. Muž byl již v minulosti odsouzený za
ublížení na zdraví a nyní mu hrozí až tři roky vězení.
Do bývalého prasečáku
vnikl nezvaný host
V době od 26. srpna do 26. září dosud neznámý pachatel
za užití násilí vnikl do objektu bývalého prasečáku u obce
Chvaletín na Dačicku. Nikým nerušen odstranil visací
zámek od kovové závory na vchodových vratech a vnikl
do přípravny. Zde odcizil uskladněné věci a to krbová
kamna, čtyři kusy starších dvoukřídlých oken s rámem a
jedny dveře. Svým jednáním způsobil majiteli škodu ve výši
nejméně 17 800 korun. Případem krádeže se zabývají dačičtí
policisté, kteří po pachateli intenzivně pátrají.
V
Markvarticích řídil alkohol
Hned dva řidiče pod vlivem alkoholu během krátké doby
Dne 18. září 2014 v 07:30 hod. došlo k dopravní nehodě tak,
že nezletilá cyklistka (12let), jedoucí na jízdním kole v obci
Slavonice, vezla na levém řídítku jízdního kola plátěný
pytlík se sportovní obuví, který se dostal mezi přední vidlici
a dráty předního kola a došlo k pádu cyklistky na vozovku.
Při dopravní nehodě došlo k lehkému zranění cyklistky,
které byla se zraněním převezena do Nemocnice Dačice k
ošetření. Vzhledem k věku nezletilé (12let) a jejímu zranění
v obličeji nebyla dechová zkouška prováděna, lékař RZP na
místě vyloučil ovlivnění alkoholem u nezletilé. Na jízdním
kole vznikla škoda odhadnutá na 100,-Kč. Technická
závada, jako příčina dopravní nehody, nebyla na místě
ohledáním zjištěna ani uplatněna. Šetření bylo dále zjištěno,
že nezletilá cyklistka neužila za jízdy na jízdním kole
ochrannou přilbu. Jindřichohradecká policie upozorňuje,
že cyklistická přilba je povinná do 18 let věku. Rovněž u
dospělých stojí za zvážení zda ochrannou přilbu při jízdě
na kole užijí, neboť při nehodě a bez přilby se riziko zranění
výrazně zvyšuje! Věci nepřevážíme na řídítkách či v ruce,
ale užijeme závěsný koš na jízdní kolo nebo přívěsný vozík
o rozměrech 800 mm šíře, který má dvě červené odrazky
a pevné spojovací zařízení! Bezpečným chováním tak
předejdeme vážnému úrazu.
zadrželi policisté v Markvarticích. Prvnímu výtečníkovi,
který řídil v pátek 25. července Škodu Favorit, naměřili 1.8
promile alkoholu v krvi, druhému, v Peugeotu Boxer, 0,22
promile.
Opilec
Na Můstku
V sobotu 26. července před čtvrtou hodinou v noci se
domáhal dvacetiletý muž vstupu do podniku v ulici Na
Můstku. Rozbil přitom dvě skleněné výplně dveří a sám se
poranil. Policisté u něj naměřili 2,45 promile a převezli ho k
vystřízlivění na protialkoholní záchytnou stanici.
Zabránili
sebevraždě
V sobotu 26. července zasahovali policisté v telčské
domácnosti, do které je přivolala žena v obavách o život
muže. Vedle podezření, že zkonzumoval větší množství
léků, mu policisté naměřili 1,41 promile alkoholu. Muž byl
převezen do nemocnice.
Tragická
nehoda u Dyjice
V pátek 5. září před třetí hodinou odpoledne jel
devětadvacetiletý řidič vozidla VW Passat ve směru od
Telče. Před Dyjicí došlo ke střetu automobilu s motocyklem
Babetta, jehož řidič jel ve stejném směru. Padesátiletý
motocyklista utrpěl při dopravní nehodě těžká zranění,
kterým na místě podlehl. Policisté provedli u řidiče osobního
vozidla dechovou zkoušku, při které u něho požití alkoholu
vyloučili. Místo tragické nehody ohledali a zadokumentovali.
Příčinu a veškeré okolnosti nehody policisté dále prověřují.
Na lupiče spadla klec
Dačickým policistům se ve spolupráci s jindřichohradeckými
kriminalisty nyní podařilo objasnit vloupání do domu
v rekonstrukci z měsíce května tohoto roku. Dva
spolupachatelé ( 31 a 37 let) společně, po předchozí dohodě
s úmyslem získat majetkový prospěch, za užití násilí,
vnikli do rekonstruovaného domu na Dačicku. Zde nikým
nerušeni odcizili z podkroví ke škodě poškozeného různé
stavební nářadí v celkové hodnotě nejméně 116 250 korun.
Svým jednáním poškodili rovněž okno a zcizili zámek.
Policejní komisař včerejšího dne vypracoval sdělení
obvinění, které starší ze spolupachatelů převezme ve
Vazební věznici Č.Budějovice, kde si odpykává trest za další
trestnou činnost. Mladší ze spolupachatelů bude trestně
stíhán pro přečin krádeže na svobodě.
4
Ozvěny jihozápadní Moravy
KULTURA V REGIONU
Městské kulturní
KINO
středisko Dačice
DAČICE
Sobota 11. října,
12. října, neděle, 19:00 h
LEPŠÍ TEĎ, NEŽ NIKDY,
komedie, 2D
94 min., české titulky,
vstupné 100 Kč
15. října, středa, 19:00 h
SIN CITY: Ženská, pro
kterou bych vraždil, 3D
103 min., české titulky,
vstupné 120/130 Kč
17. října, pátek, 19:00 h
ANDĚLÉ VŠEDNÍHO
DNE, drama, 2D
97 min., česky, vstupné
120 Kč
19. října, neděle, 19:00 h
DÁRCE, fantasy, 2D
89 min., české titulky,
vstupné 100 Kč
22. října, středa, 10:00 h
BABOVŘESKY 2,
komedie, 2D
100 min., česky,
vstupné 50 Kč
hlavní sál 21:00 h
KARAMEL + ALEŠ
BRYCHTA
vstupné v předprodeji
100 Kč, na místě 140 Kč
Úterý 16. října, hlavní
sál MěKS, 19:00 h
TECHTLE MECHTLE
Travesti revue s novým
pořadem „2106“
vstupné v předprodeji
220 Kč, na místě 250 Kč
Městské muzeum a
galerie
18. října - 23. listopadu
LYDIE ŠLOUFOVÁ TOULKY VYSOČINOU
prodejní výstava
představí krajinomalby
(akvarely,
kvaše, oleje) z širokého
okolí Dačic a tapiserie
Slavnostní zahájení
18. října v 16:00 h
Městské lesy Dačice s.r.o.
zvou na
Výlov
rybníka
Sasiňák
24. října, pátek, 19:00 h
úterý
28.
10.
2014
od 9:00
ANNABELLE, horor, 2D
Prodej
ryb
96 min., české titulky,
a rybích specialit
vstupné 100 Kč
Občerstvení zajištěno
Informace na tel.:
26. října, neděle, 17:00 h
384 421 080
POŠŤÁK PAT, animovaný,
105 min., český dabing,
OTUŽILCI
vstupné 90 Kč
Na žlábku
29. října, středa, 19:00 h
DRÁKULA: Neznámá
legenda, fantasy, 2D
92 min., české titulky,
vstupné 120 Kč
31. října, pátek, 19:00 h
METALICA:
Trough the never,
hudební film
FARMÁŘSKÉ TRHY
v Dačicích Pod lipkami
v sobotu 11.10.
od 8.00 do 12.00 h.
Zveme všechny milovníky
umění, saunování
a studené vody
na 10. ročník
,, Skoč do vody směle“.
Kostelní Myslová 16.11.
14.00 hod. rybník
Na žlábku.
Tentokrát s divadelní hrou
,, Jak si Šípková Sněhurka
vytáhla z vody své štěstí“.
Občerstvení zajištěno,
mobilní sauna
pro zájemce roztopena.
Mob. info 724183116.
Narodili se...
Lucie Vaňurová, Jemnice
Veronika Štěrbová, Strmilov
Filip Pražák, Slavonice
Viktor Selinger, Pálovice
Kvido Krejča, Slavonice
Jaromír Čech, Dačice
Manželství
Martin Hes, Lipnice
a Ivana Hanzalová, Kunžak
Pavel Štěpán, Radkovice
a Jana Jakubcová, Budeč
Jaroslav Slavík, D.Němčice
a Monika Boudová, Dačice
Luboš Tomšů, V.Pěčín
a Michaela Spázalová, Telč
Petr Kudrna, Dačice
a Barbora Ďásková, Studená
Radek Neshyba, Písečné
a Michaela Kounková, Písečné
David Bártů, Rozseč
a Petra Pelechová, Nová Říše
Tomáš Vlasatík, Brno
a Kristýna Riegelová, Milín
Antonín Randl, Vlčice
a Alena Čapková, Vlčice
Mojmír Vaca, Matějovec
a Marie Kravarová, Matějovec
MartinPetr, Chvalkovice
aVeronikaRůžičková,Chvalkovice
Milan Frolík, Volfířov
a Pavla Lovětínská, Volfířov
Vzpomínka
dne 19.10.2014 uplyne první
smutný rok, co nás navždy
opustila paní
Jarmila
Dvořáková
z Heřmanče.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.
Vzpomínka
Dne 24.10.2014 uplyne
1 rok od chvíle,
kdy nás navždy
opustil pan
Antonín Neuwirt
z Budíškovic.
Za tichou vzpomínku
děkují dcery
s rodinami.
Opustili nás...
Vlasta Lacinová, Sumrakov
71 let
Jaroslav Soukup, V.Jeníkov
87 let
Jaroslav Němec, Č.Hrádek
84 let
Josef Pelant, Dačice
75 let
Marie Šteflová, Dačice
91 let
Antonín Koutný, Řečice
76 let
Marta Rokošová, D.Němčice
86 let
Miroslav Bačák, D.Němčice
57 let
Jaroslav Pelant, Třebětice
85 let
Anna Hamrlová, Slavonice
64 let
Poděkování
Za pečovatelskou službu
Ledax o.p.s. bychom chtěli
velmi poděkovat Úřadu
práce v Dačicích -oddělení
zprostředkování zaměstnání,
za vstřícný přístup
a poskytnutí potřebných
informací.
Děkují Marie Cimbůrková
– ved.střediska, Bc.Hana Veselá
– sociální pracovnice
Ozvěny jihozápadní Moravy
5
Vítání
občánků v Dačicích Posvícení v domově
proběhlo v sobotu 27.září v obřadní síni MěÚ, kde přivítal
starosta ing.V.Štěpán s dětmi z MŠ Sokolská Dačice nejprve seniorů v Budíškovicích
v 10:00 h Jana Štěrbau, Natálii Nováčkovou, Karolínu
Vedrovou a Nikolu Papežovou a v 10.30 Sofii Tomešovou,
Anabelu Kinštovou, Adama Měrtla, a Šárku Kadlecovou.
Všem novým občánkům blahopřejeme a přejeme úspěšný
start do života.
VÝLOVY na Telčsku
Urbanov11. 10.
Tradiční výlov rybníka
Sedlejov 18. 10.
Tradiční výlov rybníka
Vanov 25. 10.
Posvícenská zábava
KD Vanov. Hrají Kalíšci
Začátek ve 20.00 hod.
Radkov25. 10.
Výlov s prodejem rybích
specialit
Mateřská škola Hříšice
hledá kvalifikovanou
učitelku MŠ
na půl úvazku
s nástupem od 1.1.2015
tel. 774 406 371
[email protected]
Posvícenská zábava
v Markvarci
HRAJE SKUPINA:
James BLOND
18.10.2014 od 20 h.
Nemocnice Dačice, a.s. zve
zájemce již na 5. ročník
Dne otevřených dveří,
který se bude konat
9. 10. -budou prováděny
komentované prohlídky
areálem a provozy
NemocniceDačice,
ve 13:00 a 14:00h
se srazem účastníků před
ředitelstvím nemocnice.
Kdo máte zájem o rozvoj
nemocnice a zajímá vás co
nového se za rok uskutečnilo,
přijďte se podívat.
Dne
21.9. 2 0 14
se
v
Budíškovicích
uskutečnilo
tradiční
Po sv íc e n í,
které
se jako každoročně těšilo hojné účasti
návštěvníků. V Domově seniorů probíhal
bohatý kulturní program. K tanci a
poslechu hrála na sále Domova skupina
Kalíšci a po pokojích hrál uživatelům
Domova pan Vlasák na harmoniku. V parku
s e proh á něl Pon ny ex pr e s a u st á n k ů bylo
možné zakoupit výrobky našich uživatelů.
Dále zde bylo možné zakoupit zdobené
p e r n í k y, o b l e č e n í , š p e r k y a h r a č k y p r o
děti. Zábavu zpestřily svým pěveckým a
tanečním vystoupením děti z Dětského
domova Jemnice. I taneční vystoupení,
které
si
připravily
zaměstnankyně
Domova, se skvěle podařilo. Občerstvení
bylo
zajištěno
ve
formě
koláčků,
chlebíčků a nechyběly samozřejmě ani
g r i lova né k lobásy včet ně točeného piva.
Všichni domácí i naši přátelé z Domova
seniorů Proseč-Obořiště se báječně bavili.
Děkujeme všem, kteří se na přípravách a
průběhu akce podíleli.
6
Ozvěny jihozápadní Moravy
Ozvěny jihozápadní Moravy
7
III. setkání rodáků v Hříšici
Dne 20. září 2014 se konal
v Hříšici již III. sraz
rodáků a obyvatel. Díky
pečlivé přípravě celého
zastupitelstva, hasičů a
mnoha dobrovolníků se
tato akce vydařila. Za velmi
pěkného počasí jsme se sešli
ve 13. hodin na mši svaté v
místní kapli, následovalo
položení věnce k pomníku
obětem 1. světové války.
Při příchodu do sálu v
kulturním domě nás velice mile překvapila výzdoba sálu,
o kterou se postarali učni SOUz z Dačic. Celkem se srazu
účastnilo 334 občanů, z toho rodáků bydlících v Hříšici
125 a rodáků z jiných částí republiky 70. Nejdále to měl
pan Ladislav Valeš, přijel z Děpoltovic u Karlových Varů.
Nejstarším rodákem je pan Josef Mátl nar. 1919 a nejmladším
Šimon Škoda. Tomu bylo v době srazu 12 dnů. Po uvítání
panem starostou Fr. Besedou, krátkým pozdravem pana
místopředsedy poslanecké sněmovny ing. Jana Bartoška,
pěkným kulturním programem dětí z naší MŠ, pokřtěním
knihy o Hříšici a Jersicích nastala volná zábava. Mnoho
našich rodáků zamířilo do ZD, zde je nejvíce zajímala
bioplynová stanice. Mnozí zamířili do MŠ, do hasičské
zbrojnice a po skupinkách okolo vsi, prohlédnout si novou
zástavbu a měli co obdivovat. Po výborné večeři nám k
tanci i poslechu hrály dvě kapely: Cimbálovka z Dolních
Bojanovic a Hudba z Marsu Revajvl z Dačic. Každý si z
této velice vydařené akce jako dárek odnášel mimo knížky,
kterou obec vydala u příležitosti tohoto srazu i mnoho
překrásných dojmů a zážitků. Děkuji všem za velice časově
náročnou přípravu a perfektní organizaci celé této akce.
Milada Bártová
Setkání
rodáků ve Velkém Pěčíně
Třetí setkání rodáků a přátel školy ve Velkém Pěčíně se uskutečnilo v sobotu 13. září 2014 v budově školy. Setkání se
zúčastnilo kolem 80 rodáků a bývalých žáků z Černíče a Malého Pěčína. Zahájení se ujaly děti, které nacvičily s paní M.
Tomšovou tři sestavy se stuhami a obručemi. Návštěvníci si mohli prohlédnout vystavené staré fotografie a záznamy
ze školních kronik. Velké poděkování patří Jiřímu Bažantovi, který promítal fotografie z 1. a 2. setkání rodáků a staré
fotografie na plátno. O večerní zábavu se postaral pan Lumír Koutný, který hrál na přání všechny žánry. I přes nepřízeň
počasí se setkání vydařilo a nesmím zapomenout poděkovat všem ženám, které doma napekly a postaraly se tak o
občerstvení. A samozřejmě všem, kteří všechno zorganizovali, postarali se o hosty, občerstvení a úklid.
Jaroslava Hroudová,kronikářka
8
Ozvěny jihozápadní Moravy
Stavební úpravy na
Landštejně, úklid lesa
Většinou se ve svém článku na stránkách Ozvěn zabývám
návštěvnickým provozem, akcemi pro vás připravenými
či proběhnuvšími. Ale málo jsem zatím napsala o pracích
stavebních a restaurátorských, které probíhají souběžně
s návštěvnickou sezónou a někdy jejich činnost hyzdí
fotografie turistů (lešení). Vězte tedy, že i letos na hradě
probíhá několik stavebních prací.
Na jaře před otevřením pro návštěvníky jsme museli nechat
odstranit nebezpečné a padající kusy betonové omítky ze
zdi renesančního paláce vedle hlavní trasy. V červenci se
objevilo na jižní stěně přihrádku lešení a začala konzervace
původních renesančních omítek se sgrafity. V září se práce
rozšířily i na západní stěnu, tak doufejme, že ještě vydrží
počasí, aby odborní pracovníci mohli práci zdárně ukončit.
Na hradním nádvoří se lešení stavělo v září, aby došlo ke
zpevnění části zdi gotického paláce a v následujících letech
snad i zde proběhne konzervace renesančních sgrafit.
Mnozí z vás se už asi byli podívat v rámci Dnů památek
či Dnů evropského dědictví v landštejnských sklepích.
V jednom z nich bude postaven podpůrný sloup, který by
měl zajistit stabilitu stále se mírně pohybující skály. Třetí
brána (vstup na nádvoří) bude ještě do konce října omyta
wapkou, aby se očistily zbytky cementových výplní a zdi
mohly dýchat a vysychat. I zde budou následně probíhat
zednické práce.
Své opravy se letos dočkal také jediný zachovaný renesanční
komín na hradě. Betonová omítka hlavice hrozila opadávat
dovnitř nádvoří a tím by docházelo i k dalšímu narušení
samotné stavby komína povětrnostními vlivy. V září byl tedy
komín opraven. V několika dotazech a zápisech v návštěvní
knize se objevila otázka, proč stavíme na historický objekt
moderní komín. Vězte tedy, že je to skutečně komín
původní, v osmdesátých letech dvacátého století při celkové
rekonstrukci hradu opravený a námi jen udržovaný. Ještě
na Liebscherově ilustraci zobrazené v knize A. Sedláčka
Hrady, zámky a tvrze Království českého IV je vidět druhý
komín v místě nad dnešní třetí bránou, krásně zdobený, jak
to v renesanci bylo zvykem. Ten se bohužel nezachoval.
Úklid lesa
A na závěr mám na vás všechny, kterým není lhostejno,
jak vypadá okolí kolem nich, prosbu. Na sobotu 1.
listopadu od 9 do 12 hodin vyhlašuji akci „Úklid lesa
kolem Landštejna“. Máte-li chuť, ozvěte se mi, prosím,
na tel. číslo 607 559 450, nebo na email: [email protected]
cz, a půjdeme spolu posbírat odpadky, které nám tu ze své
návštěvy zanechali turisté. Vzhledem k tomu, že hrad je
v tomto místě (mezi Klášterem, Starým Městem a Blatem)
hlavním cílem návštěvníků, cítím povinnost, postarat se o
úklid po nich. Rozdělili bychom se na čtyři skupiny: jedna by
vyšla ze Starého Města p. L., druhá z Kláštera II a třetí z Blata.
Šli bychom jak po silnici, tak po značených turistických
stezkách. Čtvrtá skupina by pak prošla bezprostřední
okolí hradu od kapličky na druhém předsunutém valu,
přes Vitíněves až do Pomezí. Ve 12 hodin bychom se sešli
na hradě a opekli bychom si buřty, které nachystá správa
hradu. Vezměte si, prosím, rukavice, ti, kdo půjdou po
silnici, také reflexní vesty. Pytle na odpadky dodá správa
hradu a i proto se mi, prosím, ozvěte, abych vám je mohla
doručit (a napočítat dostatečný počet buřtů). Sami nemáme
možnost celé okolí uklidit, a proto vás prosím o pomoc a
zároveň předem za vaši účast děkuji. Akce se nebude konat
za vytrvalého deště.
Mgr. Eliška Niederová, kastelánka SH Landštejn
www.hrad-landstejn.eu [email protected]
Ozvěny jihozápadní Moravy
9
Zdařilé rybářské závody Výlov
VrzalákuvČ.Rudolci
Příznivci rybaření, společenské zábavy při výlovech, ale
i dobrých rybích specialit se přece jen dočkali. Dačičtí
v
Cizkrajově
„
rybnikáři“ pro ně připravili slavnostní výlov rybníka
sice letos neměly přímo rekordní účast - přijelo 35 vyznavačů
Petrova cechu - ale o to veselejší a příjemnější byla atmosféra,
za kterou jezdí do Cizkrajova řada rybářů všech věkových
kategorií i ze vzdálených míst. Ve dvoukolovém klání si
nakonec nejlépe vedl Jiří Ježek z Mysletic, který nalovil
celkem 66 ks ryb a rybek, které v přepočtu na body daly
sumu 497 bodů. Na druhém místě skončil Zdeněk Šmahel
z Knínic s výsledkem 419 bodů a bronzová příčka patřila
Milanu Halaškovi ze Starého Hobzí -348 bodů. Největším
úlovkem dne pak se mohl pochlubit Bedřich Škárka jehož
kapr měřil téměř 60 cm. Kuriozní cenu pro držitele 5.místa živou husu - si domů odnesl domácí Vít Kiessling. Za úspěšný
průběh soutěže patří poděkování všem pořadatelům, ale
zejména sponzorům: Josefu Pechovi z Č.Krumlova, Milínu
Dvořákovi ze Slavonic, panu Mácovi z Rybářských potřeb
Dačice a dalším bezejmenným, kteří připravili chutnou
krmi a občerstvení po celou dobu soutěže. Pro čtenáře
Ozvěn přinášíme malou fotoreportáž.
Letošní vítězové závodů a dole přísný ředitel a rozhodčí
Rudolf Kiessling
Letošní mimořádnou
cenu - selátko připravil
do závěrečné tomboly
opět neodmyslitelná
duše závodu- Jan
Záhumenský.
Vrzalák v Českém Rudolci v sobotu 4. října . Že byl výlov
po všech stránkách dobře připravený, o tom svědčí účast
více než 200 diváků z Českého Rudolce a ze širokého okolí.
Již v pátek před výlovem zorganizovali, ve spolupráci
s místními, od 16:00 hodin až do rána „Hlídání před
výlovem“ při táboráku s malým ohňostrojem. V sobotu. 4.
října ráno bylo vše připraveno. Na jednotlivých stanovištích
vzorná obsluha pro uspokojení všech účastníků VÝLOVU
. Velký stan , kde se připravovaly rybí speciality a dobré
občerstvení, pití všeho druhu, kolo štěstí , stanoviště
pro prodej a čištění ryb, rybářské akvárium některých
zvláštních vylovených ryb, dokonce i stánek se suvenýry a
samozřejmě i zpívající harmonikář, ke kterému se postupně
přidávali další zpěváci. V 10:00 hodin si rybáři přiťukli na
Petrův zdar a výlov započal. Všechny atrakce kolem výlovu
byly dobrou příležitostí pro děti i pro fotografy a sběratelé
zajímavých snímků. Zábava neskončila s hlasem zvonů z
místního kostela sv. Jana Křtitele, oznamujících poledne,
ale zvuk harmoniky a zpěv účastníků výlovu bylo slyšet
až do pozdních odpoledních hodin. Výlov se vydařil díky
dobrému zabezpečení celé akce mladými „RYBNIKÁŘI
z Dačic“. F.Thüringer
10
Ozvěny jihozápadní Moravy
Heřmaneč na vítězné Finále Jihočské hasičské
šňůře i v Markvarci ligy v Chlumu u Křemže
Tým SDH Heřmaneč se postaral v Markvarci o další Poslední letošní kolo JČHL proběhlo na sklopné terče
překvapivý výsledek, když po celkovém vítězství v
Třeboňské a Pelhřimovské hasičské lize vybojoval double
i v závodě Jihočeské hasičské ligy, která je považována za
velmi prestižní.
V neděli 21.září 2014 se v Markvarci uskutečnilo 13. kolo
Jihočeské hasičské ligy družstev v požárním útoku . Hlavní
rozhodčí pan Brunner odstartoval první závodní družstvo
v 11:15 hodin. I přes nejisté počasí, které předpověděli
meteorologové, přijelo celkem 29 soutěžních družstev
mužů a 11 družstev žen. Soutěžilo se o pohár starosty
obce a hlavním závodem bylo 13. kolo Jihočeské hasičské
ligy. Ani liják, který kolem 14:30 h. asi na 20 min. přerušil
závody, nevzal závodníkům optimistickou chuť dosáhnout
co nejlepšího výsledku. Pořadatelé zajistili vzorně celou
organizaci soutěže. Výpočetní středisko tentokrát zajistilo
SDH Mydlovary. Závodů se zúčastnil starosta okresního
SDH pan Josef Míhal. Po zahájení, které provedl starosta
SDH Markvarec pan František Němec, pozdravil soutěžící
družstva místostarosta obce Český Rudolec Mgr. František
Thüringer. Závod družstev žen byl krátce přerušen
dešťovou přeháňkou, kterou ženy překonaly velmi statečně.
Závěr závodů byl pro diváky i samotné závodníky zpestřen
finálovým závodem nejrychlejších šesti družstev mužů,
kdy nejlepší připravenost předvedlo soutěžní družstvo
SDH Heřmaneč, které zvítězilo jak v hlavním závodě 13.
kola JČHL, tak ve finálovým závodě. V průběhu závodů
nedošlo k žádnému úrazu. Závod byl zakončen v 16:30 h.
vyhlášením výsledků a předáním cen všem zúčastněným
družstvům.
Výsledky:
Muži
Ženy
1. Heřmaneč 18,22 s.
SDH Dvorce
18,71 s.
2. Žďár
18,24 s.
SDH Lišov A
20,57 s.
3. Dvorce
18,48 s.
SDH Mydlovary 22,07 s.
Nejrychlejší proudař SDH Žďár LP 17,03 s.
Proudařka SDH Dvorce LP 18,50 s.
Text a foto:F.
Thüringer
v Chlumu u Křemže a dostavilo se sem zabojovat, o
poslední body, 36 mužských týmů. Okres JH zastupovala
3 družstva a vedla si výtečně, protože se všechna vešla do
první osmičky pořadí. Na soutěži byly k vidění dva časy v
sedmnácté vteřině, osm osmnáctek a dost našlapaná byla
i vteřina devatenáctá. Zvítězilo družstvo z Heřmanče (foto
dole) nad druhým Žďárem a třetí byla Zliv.
Výsledky:
1. Heřmaneč (JH) 17,75
3. Zliv (ČB) 18,30
2. Žďár (JH) 17,98
8. Markvarec (JH) 18,66
Úspěšným hasičům z Heřmanče blahopřejeme a
s celkovou bilancí letošní soutěžní sezóny, velmi
úspěšného družstva SDH Heřmaneč, seznámíme
čtenáře Ozvěn v listopadovém vydání .
Ozvěny jihozápadní Moravy
11
Předvolební mítink
Dočkáme se lepších
MO ČSSD Dačice
nových zastupitelů?
Dne 19.9.2014 se uskutečnil předvolební mítink České
strany sociálně demokratické na Palackého náměstí
v Dačicích. Hlavním protagonistou mítinku byl předseda
Parlamentu České republiky Milan Štěch v doprovodu
ing. Stanislava Mrvky, předsedy OVV ČSSD a starosty
v J.Hradci. Zaslouženou pozornost vyvolala svým
vystoupením hudební skupina Blue Moon ZUŠ Dačice
pod vedením Josefa Mochara a rovněž vystoupení DM
Studia mažoretky Dačice pod vedením Dany Rychlíkové
bylo hezkým zážitkem pro cca 200 občanů, kteří jejich
vystoupení přihlíželi.
Oběma skupinám patří za jejich vystoupení náš dík.
Předseda senátu Milan Štěch pak ve svém vystoupení
seznámil občany s politikou ČSSD, s úspěchy i věcmi, které
se nedaří zcela naplnit a poté se vydal mezi přihlížející
občany, kterým odpovídal na jejich dotazy. Ing.Mrvka ve
svém krátkém vystoupení seznámil občany se situací na
okrese J.Hradec z pohledu komunálních a senátních voleb
a poté rovněž odpovídal na dotazy občanů. Počasí nám
přálo a celkově lze tuto akci MO ČSSD Dačice vyhodnotit
jako zdařilou. Děkuji tímto ještě jednou všem členům MO
ČSSD, kteří se na zajištění celé akce podíleli. Na závěr mi
dovolte pozvat Vás všechny, kteří chcete dát České straně
sociálně demokratické svůj hlas k volbám dne 10 a 11.10.
2014 Děkujeme za Váš hlas a slibujeme, že bude maximálně
využit ve Váš prospěch.Měníme město k lepšímu
Ing.František Burian,lídr MO ČSSD Dačice
Volby kazí dobré mravy,
aneb Co tam hodíš, to máš!
„Když myslíš, tak nemluv. Když už mluvíš, tak nepiš.
Když píšeš, tak nepodepisuj. A když mluvíš, píšeš a
podepíšeš, tak se nediv!“ Tenhle trochu košilatý vtip
z dob před 25 lety mi trochu připomněl současnou
předvolební propagandu nejrůznějších uskupení,
sdružení, hnutí… a snad i Přátel dobrého rána…, kdyby
existovali. (Možná jsem teď někoho neprozřetelně
inspiroval…)
V jednom z předchozích komentářů jsem psal něco v tom
smyslu, že za erupci této vlny marketingové politiky si tzv.
„zavedené“ strany mohou do značné míry samy. Celou
řadu z nich opustila pokora, schopnost naslouchat svým
voličům, vytvářet odpovědnou a užitečnou politiku…
Prostě jsme normálně celou řadu lidí naštvali a ti nám
to (a musím do toho počítat i Lidovou stranu, za kterou
kandiduji) spočítali. A jak dobře víme, ucházet se znovu
o ztracenou důvěru a napravit si reputaci je daleko těžší.
Musím říci, že to není až tak špatná zkušenost a šáhnout
si čas od času do rezerv může být i posilující! Myslím,
že jsme nejen posílili, ale také se hodně poučili. Nebudu
nikomu předepisovat jaký papír má 10. nebo 11. října
hodit do urny. Jen bych parafrázoval úvodní košilatý
vtip: „Když nemyslíš, tak nešpekuluj. Když špekuluješ
a přebíráš, tak se taky nediv“! Tak pevné nervy i ruku.
Váš Honza Bartošek!
Čtyři roky uplynuly jako voda a
opět je tu čas komunálních voleb,
kdy většina lidí přesně ví komu dává
svůj hlas. Obzvláště na vesnicích
či menších městech je to více o
konkrétních osobnostech.
Schopný starosta a místostarosta
dokáží hodně změnit a ovlivnit
kvalitu života občanů v obci.
V našem městě se stalo za poslední
léta z postu nejvyššího pouhé
dobré zabezpečení na penzi. Po minulých komunálních volbách jsem napsal
do Ozvěn a Dačického zpravodaje článek o tom, že nesouhlasím, aby
v povolebních vyjednáváních nerozhodovali nezvolení předsedové politických
stran, jako tomu bylo na podzim v roce 2010. Bohužel, se tehdy ukázalo, že tyto
politické subjekty pohrdají a jsou arogantní vůči vůli občanů. Inu, demokracie
je někdy hodně ohebná.
Podruhé se arogance některých radních projevila v plné síle před krajskými
volbami v roce 2012, kdy se začal opět diskutovat severní obchvat města. Pro
osvěžení paměti, na 12. zasedání zastupitelstva nevzniklo usnesení a varianta
s mostem přes společnost Centropen neprošla. Informovanost občanů o tomto
problému byla do té doby takřka nulová a zastupitelé neměli také dostatek
podkladů. Po té bylo vydáno mimořádné číslo městského zpravodaje a občané
nabyli dojem, že se stavební stroje blíží ku městu a začne se směle budovat
most přes fabriku. Následovala ideová masáž některých zastupitelů u starosty
města, že jediná správná varianta obchvatu je s mostem přes Centropen ( že
by hlavním důvodem byly pozemky kudy obchvat povede ??? )
Vzpomněl jsem si na pronájem městské nemocnice jedné soukromé
společnosti, která měla s provozem nemocnic pramálo společného, také to
byla ta jediná správná varianta a víme všichni jak to dopadlo.Na 13. zasedání
zastupitelstva byla schválena prvotní studie proveditelnosti severního
obchvatu, protože kraj upozornil na to, pokud se ve městě nedohodneme pošle
celý projekt do nižších priorit.
Mrzí mne, pokud se rozhoduje v našem městě o velkých projektech,
nedokážeme se dohodnout a táhnout za jeden provaz. Bohužel, vždy jde
osobní prospěch, vzpomeňme na nemocnici, koupaliště či obchvat. Někteří
opoziční zastupitele dělají celé čtyři roky na zastupitelstvu jen ostudu a nikdy
nepřišli s konkrétním racionálním řešením daných problémů, zdržují se
hlasování, nehlasují, nebo jsou pořád proti, odmítají se pod cokoliv podepsat,
zkrátka nést za cokoliv odpovědnost, to je druhý extrém. Zastupitel přece nese
díl odpovědnosti za život ve městě, s tím do toho jde! Vrcholem hnusu, bylo
poslední v tomto volebním období 25. zasedání zastupitelstva, které se konalo
ve středu 17. září a neslo se v duchu tvrdého, nevybíravého předvolebního
boje. Občané, kteří se ho účastnili si museli říkat, jaký výkvět nás zastupuje.
Vůbec se nedivím, proč občané nechtějí na veřejná zasedání ZM chodit.
Nebylo by špatné v Dačicích zprostředkovat internetové vysílání ze
zastupitelstva města, tak jak tomu je např. v Třeboni, ať si o nás občané Dačic
a místních částí udělají obrázek.
Jsem toho názoru, že je vždy prospěšné usednout k jednomu stolu bez rozdílu
politické příslušnosti řešit společně problémy, které naše krásné město trápí a
nehrát si na samozvané ombudsmany a mravokárce. Myslím, i tak lze dostat
do našeho města více finančních prostředků. Dodnes jsme se nenaučili řešit
problémy Dačic zdravým selským rozumem. Vážení spoluobčané přijďte
k volbám a zvolte do zastupitelstva rozumné kandidáty, kterým je mamon
a osobní prospěch cizí, kteří chtějí poctivě a pilně pracovat ku prospěchu a
spokojenosti nás všech.
Vlastislav Švec ml. zastupitel za KSČM Dačice
12
Ozvěny jihozápadní Moravy
Telčský podzim nabitý kulturními událostmi
Kníže Václav zavítal do Telče Pětiboj vyhráli domácí borci
Více než 40 odvážných hasičů z celé republiky soutěžilo
v sobotu 20.9. v náročném klání na stanici HZS v Telči.
První dvě příčky obsadili domácí Petr Moleš a Jiří Pařil.
Dačičtí hasiči Poukar a Kubín obsadili skvělé 4. a 5. místo
Jak
do telčského podzemí?
Nová atraktivní expozice v podzemí pod náměstím
Zachariáše z Hradce je již měsíc přístupná veřejnosti. Pro
zájemce o její zhlédnutí uvádíme:
• na informačním centru radnice si zarezervujete prohlídku
– osobně, tel. 567 112 407, e-mail [email protected]
• termíny prohlídek: v říjnu každý den, další měsíce po
objednání na informačním centru
• časy prohlídek – 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00 hod.
• na informačním centru si zakoupíte vstupenku na
konkrétní datum a čas: dospělí 30 Kč, děti, studenti 15 Kč,
rodinné vstupné 70 Kč (2 dospělí + 3 děti do 15 let)
• s platnou vstupenkou odejdete z IC s průvodcem do
expozice v čp. 71 (ZUŠ)
Ozvěny jihozápadní Moravy
Rekonstrukce Panského
dvora oficiálně zahájena
Pracovníci generálního dodavatele stavby – firmy OHL-ŽS
a jeho subdodavatele firmy Starkon pracují již více než měsíc
v podstatě ve všech budovách. Většinou se v této fázi jedná
o vyklízení a bourací práce. Na některých objektech se již
začíná pracovat i na odvlhčení jejich základů. Největší dojem
je z bývalé klenuté stáje, která je nyní vyklizená, odbourávají
se podlahy a čistí spáry cihlové klenby. V této části stavby
proběhlo v pátek 3.10. slavnostní zahájení této rekonstrukce.
Za přítomnosti starosty Telče Romana Fabeše a senátora
Miloše Vystrčila a zástupců provádějících firem, byla
poklepem na základní symbolický kámen oficiálně otevřena
rozsáhlá rekonstrukce. Ale i ostatní prostory ukazují po
vybourání příček svůj potenciál. Již v září byly zahájeny i
práce na inženýrských sítích v areálu. Vše je směrováno tak,
aby se objekty do zimy dostaly do takového stavu, aby se
mohly uzavřít a dalo se v nich pracovat i za nepříznivého
počasí.
Pokud se budete chtít sami přesvědčit, jak to nyní ve dvoře
vypadá, budete mít možnost. Po domluvě s dodavatelem a
investorem bude začátkem listopadu v rámci dne otevřených
dveří možné projít stavbou a nakouknout do jednotlivých
rozestavěných objektů. A taky se trochu podívat
do budoucnosti. U budov jsou na panelech vystaveny jejich
plány i vizualizace toho, jak by měly vypadat při otevření
areálu. A pokud vše půjde podle plánu, v červnu příštího
roku se zrekonstruované budovy otevřou veřejnosti. (TL)
13
Dovolujeme si Vás pozvat na workshop projektu NANOLITH:
VÁPENNÉ NANOMATERIÁLY A JEJICH
UPLATNĚNÍ PŘI KONZERVACI PAMÁTEK
Z LITAVSKÝCH VÁPENCŮ
v úterý 14. října 2014, 9:30 – 17:00 hod.
Lannerův dům, Hradecká 6, Telč 588 56
(sídlo Národního památkového ústavu v Telči)
PROGRAM WORKSHOPU KE STAŽENÍ A PŘIHLÁŠENÍ
SE NA WORKSHOP ZDE:
htt p://www.nanolithproject.eu/workshop/
Workshop pořádá Ústav teoretické a aplikované mechaniky
AV ČR, v. v. i. – Centrum Excelence Telč a Fakulta restaurování
Univerzity Pardubice ve spolupráci s Územním odborným
pracovištěm Národního památkového ústavu v Telči.
Jako hosté byli přizváni zástupci projektového partnera z
Univerzity užitého umění ve Vídni, kteří se podělí o své
zkušenosti v dané problematice. Účast na workshopu je
bez poplatku. Pro účastníky je zajištěno občerstvení včetně
oběda. Bezplatné parkování je zajištěno v místě konání
workshopu.
Prosíme Vás o přihlášení se na workshop z důvodu
omezené kapacity prostor, zajištěné dopravy i občerstvení.
Elektronickou přihlášku naleznete na adrese: htt p://www.
nanolithproject.eu/workshop/ V případě jakýchkoli
dotazů, připomínek, či potíží s přihlášením nás neváhejte
kontaktovat:
Kontaktní osoba:Michaela Navrátilová
[email protected] + 420 608 061 236
Na shledanou se těší tým projektu Nanolith!
David Lupač: Juniorská zlatá tečka
6. září skončilo v maďarské Orosháze Mistrovství světa
v silovém trojboji juniorů a dorostenců. David Lupač zde
naposledy startoval v mládežnické kategorii. Rozloučil se
s ní skvěle. Stal se absolutním vítězem mistrovství a ve
své kategorii (nad 120 kg)-zvítězil jak v dřepu (450 kg),
tak v mrtvém tahu (340 kg). Přemožitele našel pouze
v benchpressu, kde za výkon 300 kg získal bronzovou
medaili. Za zmínku stojí, že Davidových 450 kg v dřepu je
současně i novým českým rekordem v mužské kategorii.
Blahopřejeme!!!
(převzato z Telčských listů)
14
Ozvěny jihozápadní Moravy
Havlíčkovo náměstí 102/I, 380 01 Dačice
Tel.: 384 420 361, 384 423 556
www.stefl-tour.cz,[email protected]
Pobočka: ul. Nádražní 97/II, 377 01
J.Hradec; tel.: 384 362 696
Jednodenní zájezdy v roce 2014
Hobby Č. Budějovice – nákupy, doprava
16.10. 190 Kč
26.10.
490 Kč
Muzea Vídně – doprava + průvodce, Rakousko
1.11. 200 Kč
Termální lázně Laa – doprava, Rakousko
Linec „bleší trhy“ – nákupy, doprava
2.11. 400 Kč
16.11. 480 Kč
Bad Füssing – termální lázně, Německo, vstup 10€/5hod
Bad Füssing – termální lázně, Německo, vstup 109€/5hod
7.12. 480 Kč
Vánoční Vídeň – doprava + průvodce, Rakousko
29.11., 6.12., 13.12. 490 Kč
14.12. 590 Kč
NOVINKA – Vánoční Bratislava – doprava + průvodce,Slovenko
20.12. 480 Kč
Vánoční Pasov – doprava + průvodce, Německo
27.12. 200 Kč
Termální lázně Laa – doprava, Rakousko
Adventní zájezdy 2014
Vánoční Vídeň
– doprava + průvodce, Rakousko
Vánoční Bratislava – doprava + průvodce,Slovenko
– doprava + průvodce, Německo
Vánoční Pasov
29.11., 6.12., 13.12.
14.12.
20.12.
490 Kč
580 Kč
480 Kč
Kulturní představení
Rod Glembayů
Karel Gott
Tři Mušketýři
Fantom Opery
MAMMA MIA
– div. na Vinohradech, hl.role D.Havlová, doprava+vstup. 31.10.
– koncert Praha, doprava+vstupenka nižší kat.
6.12.
– muzikál, divadlo ‚Broadway,doprava+vstupenka
24.1.2015
– muzikál, divadlo Goja, doprava+vstupenka 31.1., 14.2.2014
– Kongresové centrum Praha,doprava + vstupenka 28.2.2015
760 Kč
1 190 Kč
1 060 Kč
1 160 Kč
1 260 Kč
Lyžařské jednodenní zájezdy
Vánoční lyžování na Hochkaru – Rakousko, doprava
Karlstift – Rakousko, doprava
Hinterstoder – Rakousko, doprava
Hochkar – Rakousko, doprava
28.12.2014
17.1.2014
21.2.2014
7.3.2014
450 Kč
190 Kč
450 Kč
450 Kč
Blíží se doba Vánoc, rádi Vám vytvoříme dárkový poukaz dle Vašeho přání!
Dále možnost zakoupení dárkových poukazů v hodnotě 500Kč,1 000Kč,2 000Kč.
Rádi zpracujeme a zajistíme pobyty na horách v Čechách i zahraničí jednotlivcům, školám,
organizacím a kolektivům dle individuální nabídky, popř. pouze dopravu autokarem.
*** Těšíme se na Vaši návštěvu ***
Nabízíme dopravu autobusy pro 8 – 49 osob.
!" !
'()
# !
&*
!!!
&*
+!
,-.('(*)
!!
/((/
!!!!
0
1
+2!
/3*3
"2!
" #$$%&
" # $&
"
$&
%
$&
%
$ &
%
!%$&
%
"$&
%
% &
$%
Křest za člena dačických rybářů si prožil při výlovu
rybníka Peráček také místopředseda Poslanecké
sněmovny a dačický místostarosta ing Jan Bartošek
4'578(:**:;<;(
! " #"= &
48>(
?*:;@
!$! " #"2 &
4'578(:**:;<;(
"!! " #"= &
&%
A:BC8
D0**C8
A:F:GH)C8
[email protected]
A:AIC8
A:J-C8
!$!
%!!
=!!
=!!
2!!
"!!
"
"
"
"
"
"
#"2 &
#=$&
#=2 &
#"%$&
#"+ &
#" &
!"$%&'$(()*
+,-%($.+/
0,$(1-1-2$%/3$
4
056$$51,789$95-:<
4
=1$(=$0>=$?>@>=$2
4
A1B%$A1-$:AC-51
Ozvěny jihozápadní Moravy
Tel.kancelář: 384 420 092
Tel.obchod: 384 423 003
www.hrondacice.cz
15
16
Ozvěny jihozápadní Moravy
Jak to vlastně je?
ČEŠI PRACUJÍ, ZISKY
ODCHÁZEJÍ…
Nerad se chlubím cizím peřím. Na úvod proto předesílám,
že následující úvaha není má. Vyprávěl mi ji můj dobrý
známý, kterého níže nastíněný problém velmi trápí, ale
nemůže o něm sám napsat. Nejdříve exkurze do nedávné
historie.
Příchod zahraničního kapitálu do ČR byl vítán se slávou.
Zahraniční »strategičtí partneři« byli podporováni
dotacemi, dostávali daňové prázdniny a podobně.
Výsledkem této politiky je dnes skutečnost, že podstatná,
převažující část ekonomiky je dnes v rukou zahraničního
kapitálu a dividendy a zisky plynou do zahraničí. O osudu
tuzemských podniků se už rozhodují majitelé v zahraničí,
aniž by tuto zemi vůbec navštívili.
Podle Hospodářských noviny ze 150 největších firem v
České republice je reálně sedmdesát procent v rukou
zahraničního, převážně německého kapitálu. Cizincům
tedy patří 70 procent největších firem a polovina ekonomiky
V bankovnictví není ani jedna banka v českých rukou. Ani
v jedné bance nemá významný podíl stát a nemůže tak
aktivně zasahovat do vývoje finanční, a tím i ekonomické
situace společnosti. Stát nemůže ani garantovat úspory
občanů, protože prodal Českou spořitelnu.
Stále více se v tomto smyslu dostáváme do pozice banánové
republiky, polokoloniální země. Stát není schopen provést
zdanění vytvořených zisků, zabránit vyvádění peněz v
rozporu s českými daňovými předpisy mimo území ČR nebo
peněz z trestné činností. Za této situace byla za premiéra
Mirka Topolánka dokonce byla prudce snížena sazba
korporátní daně na 19%. S tím byla spojena i naivní představa, že nižší daně se zaplatí tím, že se sníží daňové úniky
a „určitě“ zvýší investice. Vyšší růst a nižší šedá ekonomika
měla udržet rovnováhu veřejných financí, přestože toto není
žádnými empirickými daty není potvrzeno a neexistuje
mezi nimi prokázána korelace1…
Jaká je současná realita ?
Přítel je zaměstnancem tuzemské společnosti, která má
německého vlastníka. Jak se ta společnost jmenuje, je
vlastně jedno. Je jich takových u nás na několik stovek a
celoevropsky i několik tisíc. Problém, o kterém mluví, není
tedy jen specificky český problém, je to problém stejně
tak polský, jakož i jiných zemí pod německým vlivem. Tři
příklady:
1.)Zde jsou konkrétní výsledky hospodaření „jedné“
německé firmy u nás. (platy u nich jsou nadprůměrné)
Dělníci vydělávají přes 25 tisíc měsíčně - to dělá ročně cca
300 tisíc. Jenže v přepočtu každý dělník vyprodukuje firmě
ročně čistý zisk 285 000 euro. To je 7 125 000 korun. Pokud
mi někdo bude říkat, že je to spravedlivá odměna, tak ho …
pošlu někam. Takový zisk je nemravný a je oprávněné ho
zdanit. Jenže kapitalisté u nás se pojistili a tak firma u nás
žádné daně neplatí! Není to nádherné??
Jiný příklad. Voda, jako základní lidská potřeba, se tak stala
předmětem finančních spekulací národních i nadnárodních
firem a jejich nadměrné zisky platí odběratelé vody. V letech
2002 až 2008 bylo z vodárenské firmy SmVaK odčerpáno na
dividendách 4,1 miliard korun, přičemž její základní kapitál
činí 3,5 miliard korun. Tyto firmy (Veolia,aj.) realizují velké
zisky prakticky bez práce, jen za to, že vybírají peníze od
odběratelů. Obcím, podle smluv, zůstala na krku údržba
vodovodních systémů. Na jejich údržbu nedostávají od
Veolie a EU nic. Občané tak mají zajištěno, že budou ještě
desítky let platit monopolním dodavatelům za vodu
přemrštěné ceny.
Jiný příklad. Firma Renault už přiznává, že rumunská
Dacia vytváří automobilce velké zisky. „Dacia je opravdu
dojná kráva pro společnost,“ například v závodě Tanger
si pracovníci vydělají méně než čtyři eura na hodinu. To
dělník ve Francii by za tutéž hodinu práce dostal asi 34 eur. 1
zdůvodnění snižování korporátní daně s pomocí teoretické
Lafferovy křivky. Prorůstové efekty snížení daně mohou
fungovat jedině při snižování skutečně vysoké mezní sazby
daně.
Německá kancléřka Anděla Merkelová se chlubí
rozpočtovým přebytkem. Ještě v dubnu se hovořilo o tom,
že by přebytku mělo Německo dosáhnout už v roce 2015.
Překvapivě nepřekvapivě pak na závěr zuřivé předvolební
kampaně, tedy na konci srpna, německá média oslavně
hlásila, že přebytek je na světě už letos. Za první půlrok prý
Anděla ušetřila až 212 miliard korun. Oč více je v přebytku
Německo, o to více jsme v deficitu my či Poláci. Německý
hospodářský zázrak je totiž postaven mimo jiné na vysávání
filiálek německých firem v zahraničí. Tedy i u nás.
Češi pracují, zisk se u nás generuje, ale daně nejdou do české
státní pokladny, jak bychom si mysleli a jak by to být mělo.
Němci ho šikovnými triky odsávají do Říše. Své by o tom
mohli vyprávět pracovníci mnoha takových německých
filiálek u nás, říká můj známý (firem s německou účastí je v
ČR zhruba 1400, dodávám já). Sám to zná ze své práce. Upije
ze sklenice piva a na prstech počítá, jakými způsoby Němci
zisk z Čech převádějí do pokladny Merkelové.
Německé firmy u nás se snaží co nejvíce osekat výdaje
na mzdy, mají málo zaměstnanců, vzájemně si pomáhají,
kšeftují spolu, drží při sobě. Když už má německá firma něco
prodat, protože si ukousla příliš velké sousto (celosvětová
ekonomická krize přirozeně dopadá i na Němce), prodá
to opět jen jiné německé firmě. Na zaměstnancích se šetří.
Benefity, které ještě před několika lety existovaly, jsou
tytam. Češi pracují za třetinové, spíše čtvrtinové mzdy, než
by firmu stáli zaměstnanci v Německu.
Proč je Česko - rájem německých poradců..
(event. manažeřů, školitelů a jiných
expertů,..)?
Zisk, který zde přesto vyprodukují, který není zanedbatelný
a který by se u nás měl zdanit, putuje celý za hranice. Je ihned
- už v průběhu roku - umořován pomocí fiktivních služeb,
na které jsou najímány opět německé firmy. Společnosti s
německým vlastníkem si zvou německé poradce, německé
manažery, německé školitele, experty, pořádají nekonečná
školení s německými lektory, kteří přijíždějí do Čech,
ubytovávají se v nejluxusnějších hotelích. Donekonečna radí,
školí, poučují, komandují, Češi jim poklonkují. Nekončící
stěhování, nekonečné výdaje, které mají budit zdání, že
firma vlastně žádný velký přebytek nemá, protože co vydělá,
vzápětí utrácí za tyto zbytečné a úmorné služby. Jenže vše
Ozvěny jihozápadní Moravy
je jen na oko. Peníze za tyto předražené a nepotřebné služby
tečou opět do Němec.
České republice tak utíkají miliardy, které mají patřit do
jejího rozpočtu. Ve skutečnosti plynou ale do rozpočtu
Anděle Merkelové, která pak s nimi vyhrává volby. Kalousek
to ví, ale neměl odvahu s tím cokoli udělat, třebaže Němci
své povinnosti vůči českým finančním úřadům povýšeně a
okázale rok co rok ignorují.
Němci kašlou na daňová přiznání, vysvětluje můj známý.
Pošlou finančnímu úřadu jen nějaké peníze, které uznají za
vhodné, vyplňováním formulářů s daňovým přiznáním
se vůbec nezdržují. Když se finanční úřad dotazuje, ani se
neobtěžují mu odpovědět, takže ten se už podruhé neozve.
Je to arogance těch, kteří vědí, že nás mají ekonomicky v
hrsti.
Čeští politici nemají odvahu s tím cokoli dělat. Zahraniční
kapitál je plachá srna, říká se už roky omluvně na vysvětlení
toho, proč se kolem zahraničních investorů chodí po
špičkách - aby se náhodou nezvedli a nešli někam dál, na
východ. A tak chodíme po špičkách a necháváme je, aby
potichu vyváděli kapitál domů. České firmy jsou naopak
finančákem popotahovány za kdejakou maličkost. Ve
skutečnosti lze říct, že EU je dnes vlastně Německá říše.
Z ČR si udělala dojnou krávu pro své banky a otroky pro
vlastní firmy. Neumožňuje nám vyvážet finální výrobky,
pouze montovat polotovary. Neumožňuje nám mít
vlastní zemědělství, zato jsme nuceni kupovat německý
potravinový odpad, který nám sem dovážejí. Kdyby se
finanční úřady skutečně podívaly německým firmám na
zoubek, mohli bychom být o desítky miliard bohatší.“Je
to Hitlerova myšlenka dovedená do konce,“ říká známý.
Netřeba válek, ovládají nás - a vlastně celou Evropu skrze
EU - ekonomicky.
Tuto vtipnou reklamu jsme objevili na ulici v Jemnici
17
Jubilejní Slavonický
jarmark byl znovu úspěšný
Již pětadvacátý ročník Slavonického jarmarku se letos
opravdu vydařil. Loňská návštěvnost byla překročena
zhruba o 500 návštěvníků a také stánků se vším možným
i nemožným bylo letos více než v roce minulém. Díky
hezkému počasí vydrželi letos návštěvníci jarmarku na
náměstí do pozdního odpoledne. V rámci kulturního
programu zde vystoupily oblíbené mažoretky z Dačic,
dále pak skupina historického šermu Bratři z Růže, Telčská
dechovka, Dixieland jazz band, country skupina Tymián
a Kněžpolský mužský sbor. V hasičské zbrojnici hráli
k poslechu i k tanci Kalíšci a i letos si zde přišli na své
milovníci vepřových lahůdek.
Libor Karásek
18
Ozvěny jihozápadní Moravy
Rybářské
žně začaly
Naše priority v Dačicích
Pošmourná a chladná poslední zářijová sobota 27.9. byla Sdružení nezávislých kandidátů - Evropští demokraté ,
kulisou prvního výlovu dačických rybářů na rybníku
Peráček. Byl to především výlov pro veřejnost a tak místní
rybáři se na tento den dobře připravili. Jako občerstvení
příchozích, se kromě prodeje živých ryb, kterých se prodalo
650 kg z celkově 1500 vylovených, na jídelním lístku objevily
smažené podkovy ze 110 kaprů, rybí škvarky a výtečná rybí
polévka. Peráček skrýval zajímavé úlovky, od čipovaných
obřích kaprů, přes několik sumců a štik, také speciální
odrůdu japonských Koy kaprů. Na dvacet pracovníků
místní pobočky ČRS se mělo co otáčet, aby úspěšně
dokončili výlov. Zpestřením byl také křest místostarosty
Jana Bartoška, který byl přijat za člena této organizace - foto
přinášíme uprostřed listu. Na dačické rybáře nyní čeká
ještě několik výlovů a tak s bilancí letošní sezóny si musíme
počkat. Zájemce o rybí pochoutky však můžeme potěšit, že
prodej živých ryb a rybích specialit mohou okusit už v sobotu
11.října při Farmářských trzích Pod lipkami v Dačicích a
výlov Slavonického rybníka, který se koná 18.10.
SNK-ED, které nominovalo své kandidáty do zastupitelstva
města v nadcházejících komunálních volbách má ve svém
volebním programu řadu priorit, které si dovolím krátce
připomenout.
Obecně vycházejí z aktuálních potřeb města a proto jsou
jistým logickým důvodem jejich umístění na program.
Oblast školství začíná kapacitou mateřských škol a kapitola
nabízí vznik systému monitorující jistý díl bezpečí dětí
při cestě do a ze školy. Naprosto jednoduchý systém by
umožnil rodičům, kteří o to stojí, nebo pedagogům určit,
jestli malý klučina či dívenka do školy dorazila a také kdy
školu opustila. Víte jací jsou.
Kapitola zdravotnictví reaguje mimo jiné na potřebu
zvětšení dostupnosti jednotlivých ambulancí a pracuje s
myšlenkou pomoci při obnově struktury požadované péče.
Sportovní část hovoří také o sportovních aktivitách seniorů
a podmínkách pro ni. Trvalá expozice historie Kostky cukru
a její propagace je umístěna v kulturní kapitole. Bydlení je
zastoupeno mimo jiné také nabídkou pomoci při hledání
vhodných a finančně dostupných lokalit pro individuální
výstavbu.
Doprava má více bodů a jeden z nich je zjednodušení
průjezdnosti města. Ovšem nezapomíná ani na další jako
např. opravy komunikací v místních částech. Podnikání
preferuje vznik a oživení zóny pro malé podnikání a rovný
přístup k městským zakázkám. Zásahy do zeleně města
a jejich citlivé zvážení je v kapitole životního prostředí.
V minulém volebním období Dačice čerpaly dotační
finance na 2 projekty za celkovou částku 3 342 212 korun a
pochopitelně chceme toto číslo zvýšit. Tolik k připomenutí
a věříme, že selským rozumem a poctivou prací některý z
bodů přivedeme v život. Pavel Antonů
Co
námtovyrůstánaNivách?
Takovou otázku si pokládá v poslední době stále více občanů, nejen
na dačickém sídlišti, ale i ti, kteří jedou kolem a sledují jak rychle
stavba postupuje a k čemu vlastně bude sloužit. Jak nám prozradil
přímo jednatel stavební společnosti STARKON STAV s.r.o , který
výstavbu provádí, starosta Bohuslavic Jiří Kovář, v příštím roce
bude dokončen tento bytový dům s celkem 53 malometrážními
byty o celkové hodnotě kolem 30 mil.Kč. Již v současné době je
rezervováno cca 30 bytů a další jsou určeny pro volný prodej.
Zájemců bude jistě dost. Rozhodně se nejedná o byty určené pro
nepřizpůsobivé občany, jak jsme zaslechli v dačické „šuškandě“,
ale pro normální občany, kteří chtějí vyřešit svojí bytovou otázku.
Ozvěny jihozápadní Moravy
Zastupitelé se loučili
19
Novinky
ze SOUzas Dačice
Jsem rád, že Vás mohu opět po roce pozvat k nám do
Středního odborného učiliště zemědělského a služeb
v Dačicích. Také letos bude co obdivovat a popřípadě
si také vyzkoušet. Dny otevřených dveří bývají určeny
především pro žáky devátých ročníků základních škol a
jejich rodiče, ale rádi u nás vítáme také širokou veřejnost.
Jsme vždy velice potěšeni vysokou návštěvností. Na
pátek 17. října 2014 jsme pro Vás připravili opět řadu
novinek a zajímavostí. Na nádvoří areálu školy na nám.
Republiky bude tradiční výstava moderní zemědělské
techniky partnerských podniků.
Poslední zářijový podvečer zasedali naposledy zastupitelé
města Slavonice. Jednání se zúčastnil i Ondřej Trojan(foto
uprostřed), kterému zde starosta poděkoval za uspořádání
prvního ročníku SlavniceFestu a zastupitelé následně
schválili i dotaci 20.000,- Kč na pokrytí části nákladů této
kulturní akce, která přinesla městu velmi dobrou celostátní
propagaci. Během dalšího jednání zastupitele mj. schválili i
pořízení nového územního plánu města. Tento úkol už ale
bude čekat na nově zvolené zastupitele. Libor Karásek
Slavoničtí
střelci
Sportovní střelecký oddíl Slavonice
uspořádal pro
zájemce o střelecký sport v sobotu 4. října střelecké
závody, kterých se zúčastnilo téměř třicet závodnic a
závodníků, pro které byly připraveny i zajímavé ceny.
Nestřílelo se pouze z malorážek, účastníci závodů si v
závěru této akce mohli zastřílet si z řady zajímavých
zbraní, které zde byly vystaveny. Jak sdělil Miroslav
Kašpar, činnost střeleckého oddílu bude pokračovat
i v zimě, kdy budou probíhat tréninky střelby ze
vzduchovky v tělocvičně základní školy. Libor Karásek
Miniautosalon
V rámci MINIAUTOSALÓNU se budete moci seznámit
s novými osobními automobily značky ŠKODA,
MAZDA, PEUGEOT, CITROËN, FORD a MITSUBISHI, a
také s elektromobilem NISSAN e-NV200 i elektroskútry.
Nebude chybět prezentace drobné „farmářské“
techniky, elektro-malo-traktoru vlastní výroby a
historických strojů.
Dvakrát
soutěže
bronz
z
celorepublikové
Rádi se s Vámi vždy dělíme o radost, kterou máme
z úspěchů našich žáků. Tentokrát jde o dvě třetí
místa z celorepublikových soutěží, které se konaly v
rámci prezentační výstavy středních škol v Českých
Budějovicích.
Při
3.
ročníku
celorepublikové
zemědělské soutěže v jízdě zručnosti traktorem
s vlekem „vybojoval“ třetí místo ve velké konkurenci
žák třetího ročníku oboru opravář zemědělských
strojů František Čermák (uprostřed). Žákyně oboru
kuchař-číšník Kristýna Dědičová (uprostřed), Barbora
Janáková (vlevo) a Jitka Urbancová (vpravo) skončily
na třetím místě v celostátní soutěži oboru gastronomie
– kuchařská soutěž. Ještě jednou blahopřejeme a
děkujeme za reprezentaci školy.
Jiří Doležal
Den otevřených dveří
Těšíme se na setkání s Vámi na tradičním podzimním
dni otevřených dveří, který se uskuteční
v pátek 17. října 2014 od 8.00 do 16.00 hodin.
Přijďte si prohlédnout školu za plného provozu,
výstavu moderní zemědělské techniky, nových
osobních automobilů (včetně elektromobilů) a také
výstavu zahrádkářských výpěstků letošní sezóny.
20
Ozvěny jihozápadní Moravy
Vzpomínky pamětníka
ŘÍJEN- MĚSÍC VZNIKU
Československa
Ten 28. říjen bude asi navždy zapsán zlatým písmem
v historii našeho státu a snad už nikdo to nebude
zpochybňovat, jak tomu bylo ještě nedávno. T.G.Masaryk,
jenž stál u vzniku ČSR, byl osobnost, jakých se nám
nedostává a ještě dlouho dostávat nebude. Byl pověstný
svou skromností, odvahou a naprostým nezájmem o
bohatství. To všechno těm, kteří nám dnes vládnou, nebo
nás zastupují, chybí. Kdo z nich by dokázal na čtyři roky
opustit svou rodinu, zaměstnání, vzdát se všeho majetku
a vydat se do nepřátelské ciziny a tam nasazovat život v
nerovném boji za osvobození své vlasti? A kdo z nich by
dokázal třebas jen to, aby se vzdal podstatné části svého
platu ve prospěch těch opravdu potřebných? Určitě nikdo.
Láska k pěnězům totiž roste s přibýváním moci - to věděli
už i staří Římané - a my, obyčejní občané na to jen bezradně
zíráme. Nás ti mocní potřebují jen před volbami, jinak pro
nás platí, že kdo nemá nic, nemá co ztratit...
Měsíc říjen je jinak ale dost nevypočitatelným a někdy i
dost nepříjemným měsícem. Teplota je sice o něco vyšší
než v dubnu, s nímž je říjen obvykle srovnáván, ale asi tak
od poloviny měsíce dosti rychle klesá a čím dál častěji se
mohou objevovat i noční mrazíky. Sluneční záření činí v
průměru už jen necelých 70 hodin, přicházejí mlhy, dešťové
přeháňky, objevuje se i jinovatka, listí žloutne a opadává
a rostlinstvo s mnohýmí živočichy se klade k zimnímu
spánku. Bouřky v říjnu jsou už hodně vzácné, ale pokud
vypuknou, stojí to už za to. Ne nadarmo naši předkové
říkávali: Když je bouře ve Štíru / od 24.10. do 22.11. /, pozor
v kapse na díru!
Té drahoty si ale teď užíváme dost i bez té bouře.
Protože ke každé bouři patří i pořádné hromobití,
napadlo mě, že bych se tu mohl trochu pozastavit u toho
zpropadeného kulového blesku, jenž už pár desítek let
nedává spát všem chytrým hlavám. Jejich úsilí ale zatím
k ničemu nedospělo a závěr většiny takových snah je ten,
že záhada kulového bleskutrvá i nadále a že o něm nevíme
vlastně vůbec nic. Podle mého mínění toho o kulovém
blesku, ale i o dalších záhadných jevech nejvíc probádal a
napsal francouzský astronom Camille Flammarion / viz
foto vlevo dole/.
Žil v letech 1842-1925 a byl tak známou populární
osobností, že mu lidé z celého světa posílali svá svědectví o
všech záhadných událostech a on si z nich pak mnohé ještě
sám ověřoval. Kulovému blesku věnoval tři monografie, z
jejichž obsahu cituji alespoň názvy obzvlášť zajímavých
událostí : O obrazech stržených ze stěny, bez jakéhokoilv
poškození. O vyražených dveřích z rámu. O pohovce
roztříštěné na kusy, aniž se co stalo spícímu tam člověku.
O dvou ženách pletoucích punčochy, jimž blesk roztavil
jehlice v rukách.
O ženě, kterou blesk svlékl do naha, její šaty zavěsil na
strom, ji však nezranil. O muži, na němž byl na prach
spálen jeho oděv, on však zůstal zdráv. O opačném jevu,
kdy blesk spálil na popel tělo člověka, jeho šaty však
zůstaly nepoškozeny. O člověku, na němž blesk roztavil
vše kovové – knoflíky, přezky i mince v kapsách, on i jeho
oděv zůstaly nedotčeny .... a spousta jiných událostí. Jsou
to až neuvěřitelné příhody, zvlášť, když uvážíme, že téměř
každý takový blesk má napětí až 50 milionů voltů a teplotu
kolem 20.000 stupňů Celsia. Škoda, že se na autora, jenž to
všechno tak poutavě popisuje, u nás už zapomnělo.
Někteří čtenáři mi občas kladou otázku, zdali jsem také
Ozvěny jihozápadní Moravy
aspoň něco z toho, o čem píšu, prožil. I tentokráte mohu
dát kladnou odpověď. O jednom setkání s kulovým
bleskem jsem už nedávno psal, to druhé bylo jen takové
skorosetkání. Byl jsem tenkrát s manželkou a naším
několikaměsíčním klukem na celodenním výšlapu po
vrcholcích Krušných hor, byla zrovna neděle, počasí
nádherné, jaké v těch končinách bývá jen někdy, takže
jsme si toho jaksepatří užívali. Pořizoval jsem tam jeden
snímek za druhým a když jsem pak ty vyvolané obrázky
prohlížel, nad jedním jsem se pozastavil / viz druhé foto /.
Kde jen se tam vzala ta podivná kulička, jež se tam vznáší,
jakoby nás bedlivě sledovala? Když jsem dával kameru do
stojanu a zaostřoval, nic takového tam ještě nebylo. Pro
tu spoustu pořízených snímků jsem si už ale nedovedl
uvědomit, kde jsme se to tehdy nacházeli. Jeden můj
známý, jenž to tam dobře znal, byl přesvědčen, že to je
někde v blízkosti božídarských rašelinišť. Prý je to místo,
jemuž se i zvěř vyhýbá. Mně se to tam moc nezdá, ale
budiž. Fotografii jsem ukázal i panu Břetislavu Kafkovi,
protože mě spíš zajímala identita toho divného útvaru a on
prohlásil, že se jedná s velkou pravděpodobností o kulový
blesk. Pro nás byl nepostřehnutelný, ale citlivá emulze
filmu ho zachytila. Kdož ví, co měl tenkrát za lubem.
Uvedu tu ještě jednu událost, kterou celkem nedávno s
kulovým bleskem zažila kolumbijská lékařka paní dr.
Gloria Polo. Celý její příběh se mi dostal do rukou ve
španělském originálu, takže jsem si přitom svou dlouho
už neužívanou španělštinu osvěžil. Ve snaze být stručný,
uvedu z toho jen to nejpodstatnější : “To, co vám teď budu
vyprávět,” začíná svůj příběh paní dr. Gloria Polo, se stalo
5.května 1995 u Národní univerzity v Bogotě. Byl deštivý
pátek, asi kolem půl páté odpoledne. Jsem lékařkou, můj
23-letý synovec byl rovněž lékařem a šli jsme spolu pod
deštníkem k lékařské fakultě, abychom si přinesli pár knih
potřebných pro naši dizertaci, na níž jsme právě pracovali.
Když jsme přeskakovali jednu větší louži, zasáhl nás náhle
blesk. Já utrpěla zástavu srdce a byla jsem prakticky bez
života. Mé tělo se chvělo a škubalo vlivem elektrických
šoků, neboť mokrá zem byla stále ještě pod napětím, takže
mi v té chvíli nemohl nikdo pomoci. Horší to bylo s mým
synovcem. Blesk spálil všechny jeho vnitřní orgány, i když
navenek bylo jeho tělo zcelo neporušeno. Byl okamžitě
mrtev a všechny oživovací pokusy byly zbytečné. Ale
to všechno jsem se dozvěděla až mnohem později. Můj
synovec byl člověk velmi pobožný a nosil na krku medaili
s Kristem, jež byla zalita v krystalu křemene. Odborníci
ze soudního lékařství při obdukci konstatovali, že to byl
právě křemen, který ten blesk přitáhl. Já používala jako
antikoncepci nitroděložní tělísko, které je z mědi a měď
je výborným vodičem elektřiny. Proto blesk zasáhl i mne.
Celé mé tělo bylo tím zásahem sežehnuté. Obě prsa byla
pryč a v místě toho levého byla jen velká díra. Nebylo na
mně žádné svalstvo, moje břicho, podbřišek a nohy, vše
bylo spálené. Také vnitřnosti, zvláště játra, ledviny a oba
vaječníky utrpěly hrozivé popáleniny. V hlubokém kómatu
mě dopravili do nemocnice, kde jsem byla napojena na
spoustu přístrojů. To všechno proto, že tam byla moje
sestra - také lékařka - a ta trvala na tom, aby mě na těch
přístrojích nechali. Když mě lékaři chtěli odpojit, sestra jim
rezolutně řekla, že o mém životě rozhoduje Bůh a ne oni.
Ale to všechno jsem tehdy vůbec nevnimala.”
21
Paní Gloria teď na více než 60-ti stranách líčí, co všechno po
ztrátě fyzického vědomí a při tzv. klinické smrti prožívala.
Protože její zážitky jsou totožné se zážitky lidí, kteří prošli
branou smrti a vrátili se, aby nám o tom vyprávěli, což
popisují ve svých bestsellerech autoři Moody, Perry, Jean
Ritchie a ječtě další autoři, je zbytečné, abych to tu vypisoval.
Paní dr. Gloria Polo je velmi otevřená a vyznává se tam bez
ostychu ze svého nadmíru hříšného života. Nejvíce lituje
zločinů, které sice neprováděla, ale na nichž se podílela
tím, že je schvalovala a nabádala k nim ty druhé. Tyto
zločiny podle ní patří k těm nejohavnějším. Jsou to umělé
potraty, podle ní vlastně vraždy a ženy, které je podstupují
a ti, kdož je provádějí, neujdou zaslouženému trestu. To
jí tam na prahu života a smrti bylo sděleno, nežli se jí pro
její upřímnou lítost dostalo milosti zázračného uzdravení.
Dejme jí opět slovo :
“Vrátila jsem se zpět do svého těla. Ležela jsem na smrtelné
posteli, moje ledviny a plíce však nepracovaly. Když mi
najednou začaly pracovat, byli lékaři úžasem bez sebe.
Protože mi také začalo bít i srdce, nepotřebovala jsem
už vůbec žádné přístroje. Ale vyhráno jsem ještě zdaleka
neměla, protože od pasu dolů jsem nic necítila. Po měsíci
uzdravování mi lékaři řekli : Glorie, stal se s vámi zázrak,
protože na všech vašich spáleninách se vytvořila nová kůže.
Ale s nohama nemůžeme nic dělat. Jedině amputaci. A byla
to pravda. Na nohy jsem se skutečně nemohla postavit, hned
jsem padala. Uvědomila jsem si, že ani za všechny peníze
světa si člověk nemůže koupit zdravé nohy. Když jsem
viděla ty své, takřka na uhel spálené nohy, bez masa a bez
krevního oběhu, obrátila jsem se znovu s prosbou k Bohu,
aby mi ty mé nohy uzdravil a dovolil mi chodit. A najednou
jsem je začala cítit. Když pak lékaři přišli, aby mě připravili
k operaci, byli nesmírně udiveni, neboť mé nohy nabyly opět
normální barvu a začal v nich znovu krevní oběh. Lékaři mi
je ohmatávali a vůbec tomu nechtěli věřit. Primář pak řekl,
že za 38 let své lékařské praxe nic podobného nezažil.
A po nějaké době se stal další zázrak : Oba mé prsy se znovu
zformovaly, vaječníky se zahojily a já zanedlouho otěhotněla
/ byla jsem už několik let vdaná / a své dítě jsem pak svými
zdravými ňadry kojila!
To je můj příběh. Nechť i vás všechny, kdož to čtete, zahrne
náš milý Bůh svými milostmi. Vaše Gloria Polo.”
Dr. Gloria Polo žije v kolumbijské Bogotě a vykonává tam
i nadále lékařskou praxi. Jizvy po spáleninách, jež jsou
na jejím těle stále patrny, jsou jediným svědectvím toho
velkého zázraku, který s ní byl učiněn.
Tím tento příběh končí. Pokud se někomu zdál být
nevěrohodný, ať se zamyslí nad výrokem jednoho z největších
světových učenců, lékaře a nositele Nobelovy ceny Charlese
Richeta : “Existují ohromující události, které lidská inteligence
nedovede vysvětlit. Tyto události jsou prokázány tak pádnými
důkazy, že překvapuje jejich popírání, či dokonce zešměšňování.
Činí tak jen lidé, kteří v tomto směru nikdy nebádali, nic nečetli a
nad ničím se nezamysleli.”
4.října 2014 psal a vzpomínal Drahoslav Stejskal, Dačice.
!"#% !& '(&)
*
+,--/01
234-56
22
Ozvěny jihozápadní Moravy
Florbalová sezóna
Burčákové rozloučení
odstartovala v Dačicích cykloturistů se sezónou
Dva florbalově nabité víkendy má za sebou Dačický O prvním říjnovém víkendu - 4. a 5.10. 2014 se rozloučil
Centropen. Téměř dvou set členný, stále se rozrůstající
oddíl, nastartoval další kapitolu své existence na přelomu
září a října. Sezóna už se naplno rozjela šesti týmům, jen
mladší žáci si na svoje první zápasy ještě týden počkají.
Oddíl florbalu má v této sezoně již 7 týmů od nejmenších
elévů až po mužský A tým, hrající celostátní soutěž. Zajištění
všech soutěží, včetně pořádání domácích turnajů, je velice
náročné zejména pro trenéry, kteří jsou všichni aktivními
hráči, hráčkami a většina jich je ve věku 18 až 20 roků
První tým mužů má za sebou dvě těžké zkoušky na severu.
V Náchodě i Rtyni se hráli poměrně vyrovnané zápasy se
silnými týmy, které jsou aktuálně na 1. a 2. místě tabulky.
Na body bohužel ani v jednom naši muži nedosáhli. Nyní
se o to intenzivněji soustředí na nadcházející domácí zápasy
s Pískem a Strakonicemi.
Béčko mužů má za sebou sobotní domácí dvojzápas,
pořádaný v Třešti. V prvním duelu podlehlo těsně United
Č. Budějovice, ve druhém už se radovali z výhry 3:0 nad
českobudějovickým Jokers.
I ženy už si osahaly, jak chutná výhra i prohra. V sobotu v
Dačicích v ranním zápase zdolali Rebelky z Č. Budějovic,
odpoledne si ale už favorizovaná Jihlava s několika hráčkami
z extraligy body vzít nenechala.
Od letoška nově založený tým dorostu zajížděl do Strakonic.
V minimálním počtu hráčů dokázali senzačně porazit
domácí Strakonický celek, poté okusili i chuť porážky, síly
už totiž nevystačili na Písek.
V neděli se představilo družstvo starších žáků v
Chotovinách. První zápas s příchutí derby nedokázali
zvládnout a s Jindřichovým Hradcem prohráli 5:7.
Odpoledne si ale s chutí zastříleli, když smetli třinácti
brankami Písek.
hlavní organizátor „Volba pro Slavonicko“ s letošní
sezonou úžasným zájezdem do rakouského Wachau.
100 kilomtrů na kolech kolem kouzelného Dunaje s
dozrávajícími vinicemi a s ochutnávkou vynikajícího
červeného a bílého burčáku /samozřejmě do přípustné
hranice 0,8 promile pro kolaře/, bylo velmi příjemné.
Přenocování bylo zajištěno v Juniorhotelu v Melku,
pokračovalo se do Kremsu a zakončení jako „bonbonek“
proběhlo v neděli v odpoledních hodinách ve vinařském
areálu kamaráda Richarda Finka v Unterwelblinku nad
Kremským klášterem. Zde jsme se vydatně posilnili
pestrou obloženou mísou, načerpali ztracené tekutiny
a zároveň nechyběla ochutnávka letošních i staších vín
v překrásných vinných sklípcích. Upoutal nás zejména
500 let starý sklep 10 metrů pod zemí, který však tehdy
sloužil jako zásobárna vody, zejména pro hospodářská
zvířata. Nyní slouží k uskladnění zejména archivních
vín, slámových a ledových. Sezona 2015 začne začátkem
května po cyklostezkách kolem Paříže.
Na snímcích je „vyloďování“ nad Melkem
a dole ochutnávka s radním ing.Tůmou a
spoluorganizátor zájezdu Ří ha V ladislav,
autor článku.
Nejmladší kategorie elévů se představila uplynulou neděli
na turnaji v Dačicích. Před početným publikem, tvořeným
především zapálenými rodiči, soupeřilo sedm týmů z našeho
regionu Jihočeského kraje. V městské hale se tísnilo téměř 100
malých florbalistů a asi padesátka dospělých. Dačice vzhledem k
vysokému počtu mladých florbalistů do turnaje poslali hned dva
své týmy, jeden z nich se dokonce umístil na celkovém vnikajícím
třetím místě, když za celý den prohráli pouze dvakrát.
Mladší žáci, jak již bylo zmíněno, vyráží ke svým zápasům do Českých
Budějovic až za týden. V sobotu 11.10. a v neděli 12.10. nastoupí do
dalších utkání také A mužstvo mužů, které se těší na vaši podporu ve své
,, domácí ‘‘ sportovní hale v Třešti.
Kryštof Kůs
Ozvěny jihozápadní Moravy
Přečetli jsme za vás na Internetu
POUČENÍ PRO SENIORY...
Minulost
Hovořit o minulosti znamená být k smíchu. Nikoho to
nezajímá. Všichni jsme to slyšeli mnohokrát a často to ani
není pravda. Někteří sice soucitně naslouchají, ale mají toho
dost. Doporučuje se upozornit „stárneš“ apod.
Budoucnost
Budoucnost je k pláči. Rovněž o ní není dobré příliš hovořit,
ale je nutné se připravit, např. madla v koupelně a na
záchodě, optimální teplo, teplá voda, výtah či doprava
po schodech, zuby, brýle, čitelný mobil, naslouchátka pro
hluchnoucí. Nedoslýchavost nesmírně popuzuje.
Přítomnost
Přítomnost je nejdůležitější. Je nezbytné ji náležitě využít.
Proto zvažte následující vybraná a životem odzkoušená
doporučení:
◦Mít jeden domov, který důvěrně známe a kde jsme
spokojeni.
◦Nešetřit, již nebude příležitost úspor využít, potomci to
rozhází.
◦Uvědomit si svoji nedůležitost.
◦vStarat se o přiměřené zdraví.
◦Být samostatný bez partnera. Umět si uvařit, vyprat apod.,
u žen zvládat mužské činnosti.
◦Mít přátele pozitivně laděné, tam, kde se jenom naříká a
nadává, tam nechoďte.
◦Ve společnosti mluvte přiměřenou intenzitou. Příliš hlasitá
mluva odpuzuje.
◦Mít dostatek času, říci „nemám čas“ znamená buď „nechce
se mi“ nebo „jsem neschopný“.
◦Nic nemusíte.
◦Mějte svůj majetek, byt, peníze. Žít každý za své. Říkat si o
peníze je ponižující.
◦Nenechat si mluvit do života, ať si mladí nechají své rady
pro sebe.
◦Mladým do ničeho nemluvit. Poradit jenom pokud se
zeptají a odpovědět pokud možno to, co chtějí slyšet.
◦Připustit, že jsme sami v minulosti udělali mnoho chyb.
◦Nepředstírat mládí a chuť na sex, když nejsou.
◦Nedělejte dětem obětavou tchyni, tchána. Péče o vnoučata
již není povinnost.
◦Přiměřeně se pohybovat. Cyklisté s přilbou a kartou
zdravotní pojišťovny.
◦E-mail neposílat mladým. Mají jiný vkus. Vzbuzujeme
soucit.
◦Nepředvádět se, je to trapné.
◦Oblékat se přiměřeně věku, ne příliš mladě.
◦Nepřejídat se, nekouřit, přiměřeně pít alkohol.
◦Výchova seniorů je nesmysl.
◦Velmi důležitá je čistota, denně má být koupel. Zápach
odpuzuje.
◦Pravidelně používat internet.
Upozornění čtenářům a příznivcům OZVĚN Uzávěrka listopadového čísla pro inzerci a příspěvky
bude v pondělí 10.listopadu 2014 - noviny vyjdou v pátek
14.listopadu. Těšíme se na vaše příspěvky.
23
Glosy slavných :
◦Když jsem byl malý, byl jsem namyšlený ... Ale teď už
nemám chybu.
◦Jsi moudrý, když věříš jen polovině toho, co slyšíš. Jsi
geniální, když víš které ...
◦Mým snem je zemřít mladá ve velmi pokročilém věku.
(JEANSON)
◦Člověk je tehdy starý, když kvůli znechucení ztratí své
sny.
(John BARRYMORE)
◦Kvůli stárnutí není třeba ztratit chuť se smát;Pokud ale
zatratíš smích, zestárneš.
(Honore de BALZAC)
◦Dobrá stránka věci je, že čím starší jsi, můžeš být mladší
než kdy jindy!
(Albert EINSTEIN)
◦Umět stárnout je umět organizovat své mládí po dlouhá
léta.
(Paul ELUARD)
◦Stárnout je schopnost být mladší po delší dobu než to
zvládnou ostatní.
(Bernard SHAW)
◦Musíme se snažit víc dát život letům než léta životu.
(Victor HUGO)
◦Zestárnout je nudné, ale je to jediná forma, jak žít dlouho.
(SAINTE-BEUVE)
◦Je možné narodit se starým, jako je možné zemřít mladý.
(Jean COCTEAU)
◦Člověk má pocit, že musí být starý aby byl chytrý, v
podstatě ale má co dělat, aby se s přibývajícími léty udržel
tak chytrý, jako byl.
(J.W.Goethe)
Poučení pro život :Přístroj, který je pod proudem,
vypadá stejně jako ten, který není, jen je jiný na dotek
Tenisté
v Litohoři
V sobotu 27. září 2014 uspořádala Volba pro Slavonicko
společně s Tělovýchovnou jednotou Centropen Dačice
tradiční mezinárodní 22. tenisový turnaj ve sportovním
areálu v Litohoři k 25. výročí pádu „Železné opony“.
Záštitu a finanční podporu turnaje převzal Jihočeský kraj
a Město Dačice, sponzorsky se na turnaji podílela banka
Sparkasse Dačice a Centropen Dačice a.s., kterým touto
cestou děkujeme. Turnaj se počasím vydařil, škoda že na
poslední chvíli odřekli účast někteří rakouští tenisté. Tím
ráno odstartovalo pouze 8 mezinárodních dvojic do čtyřhry
v hlavní skupině, v lize „2“ hráli převážně Čeči.
Profi: l. místo - K o m í n- N e u w i r t
2.místo - V o n š o v sk ý- E l s n e r Kristina
3.místo - P o k o r n ý Pavel, B r a u e r Reiner
Liga 2: 1. místo - Z u d a Dominik,
K u b e k Tomáš
2. místo - K a b e l k a Vladimír, S o l a ř Jarda
3. místo - T ů m a Richard , M u s i l Petr
Za volbu pro Slavonicko Jiří Beneš, ředitel turnaje Vl.Říha
24
Ozvěny jihozápadní Moravy
Bakala a Babiš mají
problém. Jejich noviny
se neprodávají
Rok 2014 se od svého začátku nese v duchu poklesu
prodejnosti tištěných deníků. Meziročně si v lednu
pohoršily všechny celostátně vydávané deníky,
některé z nich o více než 20%. Nejhorší propad
zaznamenávají deníky prodávané v pultovém prodeji,
vývoj předplatného tak hrozivá čísla nepřináší.
Statistiku poklesu prodejnosti deníků přinesl server
Mediaguru, podle jehož výsledků se v prvním měsíci
letošního roku v průměru každý den prodalo 872 000
výtisků. Loni to však bylo 949 tisíc, což je ve srovnání se
stejným obdobím o 8 % méně. Znamená to, že v lednu
letošního roku se prodalo o 77 tisíc výtisků méně, než
v lednu loňského roku.
Nejlepších výsledků souhrnného prodeje dosahuje
deník Blesk, který si ve srovnání pohoršil o pouhá dvě
procenta. Opačnou stranu žebříčku zaujímá bulvární
deník Aha!, který se v souhrnu propadl o patnáct
procent. Propad vyšší než 10% se dotkl také deníku
Sport a obou deníků z vydavatelství MAFRA, které
vlastní ministr financí Andrej Babiš. MF Dnes 11% a
Lidové noviny 12,4%.
Nejčtenějším deníkem je v současné době Blesk, který
eviduje něco málo přes 280 tisíc čtenářů. Druhé místo
zaujímá MF Dnes s počtem 174 tisíc čtenářů a na třetí
příčce stojí Deník, který eviduje 154 tisíc. Zbytek
porovnávaných deníků, Právo, Aha!, Sport, Lidové
noviny a Hospodářské noviny, se drží pod hranici 100
tisíc čtenářů, z nichž poslední dva jmenované deníky
jsou na tom nejhůře. V průměru si drží zhruba 34 000
tisíc.
Dramatický pokles zaznamenal pultový prodej.
Všechny deníky kromě Blesku mají více než 10%
propad, a i ten se drží na 9,5%. Babišova MF Dnes
a Lidové noviny se dokonce drží nad hranicí 21%
poklesu, lépe na tom však nejsou ani Hospodářské
noviny z nakladatelství Economia miliardáře Zdeňka
Bakaly, jejichž pultový prodej rovněž poklesl o 21% a
v lednu letošního roku si je zakoupilo průměrně 4206
lidí. Lidové noviny evidují průměrný prodej necelých
12 tisíc kusů a MF Dnes 66 tisíc, což je o 17 tisíc méně,
než loni.
Předplatné deníků tak hrozivá čísla nepřináší. Nejlépe
si zde stojí Právo, které zaznamenalo propad o 6,2% a
počet předplatitelů se pohybuje kolem 38 tisíc. Nejvyšší
počet v této kategorii zaujímá Deník, ten však bojuje
s propadem o 7,5%. Nejhorších výsledků dosahují
Hospodářské noviny, které ztratily 10,7% a na samém
konci tabulky se nachází Aha!, který eviduje v průměru
412 předplatitelů a pokles činil 15,7%.
Autolékárničky a jak je
to s nimi doopravdy?
V nedávné době se v některých médiích objevily zavádějící
informace o auto/moto lékárničkách a jejich povinných výměnách. Protože
mezi veřejností kolují i informace, které se nezakládají na pravdě, rozhodl
se odbor dopravy různým spekulacím zamezit.
Když se v médiích objeví informace, že je po pěti letech potřeba
vyměnit celou lékárničku, je to pravda?
Provozovatel vozidla musí zajistit, aby byla lékárnička udržována
v řádném stavu. Pokud je třeba, musí se obměnit jednotlivé druhy
zdravotnických potřeb tak, aby nadále bezzávadně plnily svou
funkci. Doba použitelnosti je uvedena na obalech jednotlivých
zdravotnických potřeb. Tam, kde doba expirace uvedena není,
je třeba se přesvědčit, že pomůcky fungují. Z toho vyplývá, že se
celá lékárnička po pěti letech měnit nemusí. Rozhodující není ani
datum platnosti na obalu lékárničky.
Musím vyměnit celou lékárničku nebo stačí jen jednotlivé
položky uvnitř?
Povinný minimální obsah lékárniček je uveden na www.dacice. cz.
Užití některých druhů zdravotnického materiálu je omezen dobou
použitelnosti, která je na obalu tohoto materiálu vyznačena. V
případě, že je překročena, musí být materiál vyměněn. Neznamená
to však povinnost výměny celé lékárničky.
Proč je auto/motolékárnička povinná?
Právní předpis stanoví, že v povinné výbavě vozidla musí být
i autolékárna, popřípadě motolékárna. Konkrétně to nařizuje
vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti
a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích, v platném znění. Podle § 32 výše zmíněné vyhlášky
musí být vybaveno každé motorové vozidlo příslušným druhem
lékárničky pro poskytnutí první pomoci. Tato povinnost se
netýká mopedů, motokol, jednonápravových traktorů s přívěsem
a motorových vozíků. Vozidla hasičů mají výbavu stanovenou
zvláštním právním předpisem.
Kam s ní? Obsah lékárničky musí být uložen v samostatném
pouzdře,které je v suchém a čistém prostoru a nedopadá na něj
přímésluneční světlo. Za zcela automatickou věc lze považovat
fakt, že musí být na snadno přístupném místě. Ve vozidlech pro
hromadnou přepravu cestujících musí být lékárnička umístěna na
označeném a přístupném místě v prostoru určeném pro cestující.
Pavel Gřunděl, odbor dopravy
Dačický rozšířený „pečovák“
slavnostně
otevřen
V sobotu 4.10. byla slavnostně otevřena přístavba Domu s
pečovatelskou službou v Dačicích.Na snímku střih pásky.
Ozvěny jihozápadní Moravy
Nevěra prospívá manželství?
Spousta žen se na ni dívá nenávistně. Francouzská psycholožka
Maryse Vaillantová totiž ve své knize Muž, láska a nevěra zcela
otevřeně tvrdí, že milostné zálety fungujícímu manželství nejen
nevadí, ale dokonce mu prospívají.
Podle statistických údajů až čtyřicet procent mužů svou manželku
podvádí. Dosud se prozrazená nevěra brala jako vážná trhlina
vztahu a důkaz o tom, že nevěrník svou zákonnou partnerku
už nemiluje. To by se ale mělo radikálně změnit, alespoň podle
Maryse Vaillantové.
Neplést sex a city
Nevěra je v její teorii pozitivní zprávou, která přispívá k
fungování vztahu. „Záletní muži nijak nezpochybňují své city
k partnerce. Jen cítí potřebu se nadechnout a nalézt trochu
volnosti mimo svůj dlouhodobý vztah,“ tvrdí psycholožka. Muži
totiž nejsou od přírody na rozdíl od žen stavěni na celoživotní
monogamní vztah, a pokud jsou k tomuto způsobu života
nuceni, může to u nich vést k vnitřnímu pnutí a nespokojenosti.
„Dlouhodobé partnerství vyžaduje závazek a ochotu odkládat
uspokojení. Monogamie tedy může být pro silnější pohlaví
velkým utrpěním. K nevěře pak schází jen málo. Třeba vhodná
příležitost,“ míní Vaillantová a jedním dechem dodává: „Dotyční
muži svou partnerku stále milují, ale jejich potřeba krátkodobých
nic neznamenajících vztahů je natolik vysoká, že ji nedokážou
překonat.“
Muži za to nemohou
Pro někoho kacířskou teorii žene psycholožka ještě dál. Nejenže
omlouvá mužskou nevěru, ale zároveň nabádá ženy, aby z ní ve
vlastním zájmu a také v zájmu zachování manželství nedělaly
tak velkou vědu, jako obvykle dělají. „Pro mnohé oběti nevěr
jsou pocity při jejím odhalení prožívány podobně jako by
jim někdo zemřel. Je to rána, ze které se neumí vzpamatovat
a často si nedokážou představit, jak by mohlo partnerství
pokračovat,“ říká Vaillantová. Pokud ale ženy přijmou fakt, že
nevěra je přirozená a pro psychické zdraví některých mužů
dokonce nezbytná, dočkají se samy velké úlevy. „Vždyť úmluva
o věrnosti v podobě svatby a manželství je podmíněna pouze
kulturně a nikoliv biologicky. Je to stejné jako fakt, že lidé nejsou
z biologického hlediska předurčeni k tomu, aby žili sto a více let.
Je to fakt, s nímž jen máloco zmůžeme. Čím dříve si toto ženy
uvědomí, tím lépe,“ uzavírá Vaillantová svá slova do pranice.
Autor: Tomáš Mrzena
25
Sledování porna může
poškodit mozek, tvrdí vědci
Sledování porna může poškodit mozek a utlumit jeho reakce na
sexuální stimulaci. Tvrdí to vědci z berlínského Institutu Maxe
Plancka, kteří prý vůbec poprvé zjistili, že pravidelné sledování
pornografie zřejmě fyzicky poškozuje mozek. Jiní vědci nicméně
tvrdí, že pornografie v rozumné míře pravděpodobně škodu
v mozku nenapáchá. Studii zveřejnil odborný měsíčník JAMA
Psychiatry.
Podle odborníků z německého institutu ty části mozku, které
se aktivují v době, kdy se lidé cítí motivováni či odměněni, se
sledováním otevřeně sexuálních scén zmenšují a pracují méně
efektivně. Lidé, kteří porno sledují, tak prý potřebují stále více
grafického materiálu, aby dosáhli stejné sexuální stimulace. Vědci
proto věří, že lidé, kteří již mají menší oblast striata, tedy hluboké
oblasti šedé hmoty uvnitř hemisfér koncového mozku, která
hraje úlohu v mechanismech odměny či potěšení, se mnohem
pravděpodobněji k pornografii uchylují.
„Není například jasné, zda sledování pornografie vede ke
změnám v mozku, či lidé narození s určitým typem mozku porno
více sledují,“ prohlásila Simone Kühnová. Dodala, že z výzkumu
vyplývá, že objem striata byl tím menší, čím více porna účastníci
projektu sledovali.
Znatelné rozdíly u sledovaných mužů
„Mimo to jsme zjistili, že další mozková oblast, která je rovněž součástí
striata a která je aktivní, když lidé přijímají sexuální podněty, vykazuje
menší aktivitu v souvislosti s tím, čím více účastníci (projektu)
pornografii využívali,“ řekla. Pro svou studii Kühnová a její kolegové
shromáždili skupinu 64 zdravých mužů ve věku 21 až 45 let. Vědci
jim kladli otázky týkající se jejich vztahu k pornografii. Rovněž jim
snímkovali mozky, aby odhalili změny v tomto životně důležitém
orgánu během sledování porna. Znatelné rozdíly našli u mužů, kteří
pornografii pravidelně vyhledávali.
Jiní vědci ale tvrdí, že umírněné sledování porna pravděpodobně
mozek nepoškozuje. „Všechno bude špatné, pokud je to nad míru.
A (porno) pravděpodobně nebude strašné v umírněné formě,“ řekl
Gregory Tau z Columbijské univerzity v New Yorku. Tau, který se na
německé studii nepodílel, je nicméně toho názoru, že v této oblasti
bude potřeba další výzkum. „Je možné, že existují lidé s určitým
typem mozku, který je více tímto druhem chování ovlivnitelný,“ řekl
Tau. „Nebo je možné, že přílišné využívání (porna) vede k mozkovým
změnám. Případně může být možné obojí,“ dodal.
Nový hit mezi aplikacemi?
MOBILNÍ
MASTURBACE!
Řešení pro všechny osamělé ženy. Chytré telefony nacházejí stále nová uplatnění. Pomohou vám zhubnout, změří vám tlak nebo spočítají
plodné dny. Aplikací do chytrých telefonů je spousta, ale jedna podstatná ženám stále chybí. Pomocník pro chvíle intimní osamělosti. Pokrok
nezastavíš. Na ulicích je stále více lidí, kteří místo na cestu zaujatě sledují displej mobilu a „šmrdlají“ po něm prstem. Elektronika si stále častěji
razí cestu i do mnohem intimnějších míst. Mnozí se bez telefonu neobejdou na oné místnosti a zdá se, že nyní jsou na řadě ložnice.
Zaryté mlčení Ženská masturbace byla na rozdíl od té mužské donedávna tabu. Z poměrně záhadných důvodů se o ní ženy styděly
mluvit a jen málokterá se k ní beze studu přiznala. Ledy se hnuly až v posledních desítkách let. Nejčerstvější výzkumy potvrzují, že něžné
pohlaví je na tom podobně jako muži. Slastným chvilkám v osamění se věnuje téměř 90 procent žen. Čtvrtina z nich se potěší svépomocí
každý den a polovina alespoň jednou týdně. Spousta z nich přesto tápe ohledně správné techniky. A právě s tím má pomoci první mobilní
aplikace svého druhu s názvem Happy Play Time.
Hrátky s Vulvou Rozverný prográmek vytvořila Tina Gong, programátorka a výtvarnice z New Yorku. „Chtěla jsme si nějakou
takovou aplikaci stáhnout, ale s úžasem jsem zjistila, že nikdo nic podobného ještě nevytvořil,“ popisuje své pohnutky.
Aplikace je v podstatě hra, jejíž hlavní hrdinkou je Vulva, kreslená panenka s výmluvným tvarem těla. Hráče provází několika oddíly, které
obsahují informace o anatomii ženských pohlavních orgánů a různé techniky masturbace. Uživatelka si může podle návodu na dotykovém
displeji procvičit různé pohyby a pak je použít i ve skutečnosti. Cílem „vzdělávací hry“ je podle slov autorky učinit Vulvu „skutečně, skutečně
šťastnou“. Program zatím není volně k mání. Většina je hotova, ale Tina se potýká nejen s nepochopením okolí a nedostatkem peněz, ale také
nezájmem sponzorů a distributorů. Průkopníci to mají těžké v každé době.
Autor: Tomáš Mrzena
26
Ozvěny jihozápadní Moravy
Mikulášek
šampionem Futsalisté zahájili vítězstvím
Mistrovství ČR v letním biatlonu žactva, které se konala
v areálu Eduard u Jáchymova, se skvěle vydařilo KB
Staré Město pod Landštejnem. Oddíl z České Kanady byl
hodnocen jako nejlepší ze zúčastněných klubů. Ziskal celkem
17 individiálních umístění v první desítce, pobral 4 cenné
kovy v kláních jednotlivců a dvě štafetová stříbra (žáci A,
žáci B). Titul národního šampióna vybojoval Vít Mikulášek
(na snímku) mezi žáky A ve sprintu, když za sebou nechal
39 soupeřů. Další medaile: Ondřej Geisler (stříbro, žák B závod s hromadným startem), Adam Mikulášek (stříbro,
žák A - sprint), Veronika Trávníčková (bronz, žákyně C sprint). Autor foto: Ondřej Mikulášek
FAZ Pardubice – FK Sistemo Volfířov 2:9
V pátek 26. 9. začal další ročník druhé nejvyšší futsalové
ligy. Do své druhé sezóny vstoupilo i FK Sistemo, které
má letos vyšší cíle než bojovat v sestupových vodách.
První utkání nás čekal nevyzpytatelný tým z Pardubic, jenž loni sice
osadil poslední místo, avšak během léta prošel mnoha změnami.
Razantní rozdíl byl vidět už od začátku utkání, kdy nás soupeř
zatlačil a ve hře nás držel pouze skvělý výkon brankáře Havlíka.
Po ospalé desetiminutovce jsme se začali dostávat do hry i my.
Ve 12. minutě jsme se ujali vedení 1:0, když Cech skvěle rozehrál
přímý volný kop, na jehož konci se lehkou tečí prosadil Jindra.
Neuběhly ani dvě minuty a vedení se navýšilo. Svůj premiérový
gól za Sistemo vstřelil Martin Janák, který využil geniální
přihrávky Točíka. Soupeř se ovšem oklepal a v 16. minutě již
bylo vyrovnáno. Pak se však rozjel brankostroj Sistema a po
čtyřech gólech v rozmezí čtyř minut, se šlo do kabin za stavu
2:6 pro náš tým. Postupně se trefili Štolba, Točík, Janák a Jindra.
Ve druhém poločase hrálo Sistemo opatrněji a spoléhalo
se zejména na defenzivní hru. Hrozilo hlavně z brejků.
Pardubice se nedostaly k vážnější šanci a to i přes značnou
převahu v držení míče. Sistemo hrálo ve velké pohodě a ve
25. minutě přišla zasloužená odměna v podobě gólu na 2:7.
V 36.minutě dokonal hattrick Martin Janák a o minutu pozdějí
vstřelil svůj čtvrtý gól kapitán týmu Jindra. Sestava Sistemo:
Havlík - Štolba, Kněžínek, Točík - Jindra, Cech, Janák .... trenér:
J.Novák ml. T.Jindra
Po vysoké výhře v Pardubicích nás čekal první opravdu domácí
zápas v 2. futsalové lize, protože v loňské sezoně jsme museli hrát
domácí utkání v azylu v Třešti. A zápas to byl opravdu parádní!
Domácí tým i hosté z VŠB Ostrava předváděli atraktivní útočný
futsal. Skóre se v průběhu zápasu několikrát přelévalo ze strany
na stranu a nakonec byli šťastnější hosté, kteří vyhráli 9:10, i když
ještě 2 minuty před koncem prohrávali 8:6.Za celý tým tímto
děkujeme všem divákům za vytvoření perfektní, opravdu domácí
atmosféry. I přes na nepříznivý konečný výsledek pro domácí
mužstvo určitě neodcházeli zklamaní, viděli 19 gólů, infarktovou
koncovku a kvalitní výkon obou týmů. Tento zápas krásně ukázal,
že výsledek není vždy ve sportu to nejdůležitější! Díky výkonu
obou týmů můžeme směle sportovní zážitek postavit nad konečný
výsledek.Osobně chci velice poděkovat našim chlapcům za
předvedený výkon, který je tou nejlepší pozvánkou pro diváky na
další domácí zápasy a především na osmifinále poháru FAČR se
Spartou Praha, které se odehraje 14. 10. 2014 od 20:30 ve Sportovní
hale města Jindřichův Hradec (na pohár bohužel nemáme
schválenou domácí halu). Všichni věříme, že smůlu jsme si vybrali
s Ostravou a proti Spartě nám bude přát štěstí :) Další domácí
zápas 2. ligy sehrajeme v pátek 24. 10. od 20:30 v hale u SŠTO
Dačice. Naším soupeřem bude Agromeli Brno, zajímavý protihráč,
který ještě v loňském roce hrál 1. futsalovou ligu.
Mgr. Milan Točík, viceprezident FK Sistemo Volfířov
Tým
dačických kuželkářek se rozpadl -škoda...
„Důvodem k odhlášení 2. kuželkářské ligy žen byla zranění dvou hráček ze soupisky - Anety Kameníkové (záda, kolena)
a Veroniky Zábranské (levé koleno). Po zranění těchto hráček jsme si sehnaly novou hráčku z Třebíče - Zdenku Královou,
která se bohužel zranila během druhého tréninku a její hostování v Dačicích se tak prozatím odsunulo. Je pravdou, že jsme
měly vyřízené hostování i pro 2 slavonické hráčky Evu Kadrnoškovou a Kristýnu Svobodovou, ale skutečnost je taková, že
obě studují na vysoké škole a s Kristýnou bylo počítáno jen v případě největší nouze, protože domů jezdí pouze 1x - 2x do
měsíce. Eva je na VŠ v prvním ročníku a studijní povinnosti jí nedovolují odehrát větší počet zápasů. Domů také nedojíždí
každý víkend. Tyto hráčky měly být pouze na výpomoc, když by stabilní hráčky občas nemohly.
Z původního družstva zbylo několik hráček, které mohou a chtějí dál hrát kuželky. V Dačicích zůstala Pavlína Marková,
která hraje v našem déčku Divizi JIH. Ostatním hráčkám bylo povoleno hostování - Evě Kadrnožkové (TJ Sokol Slavonice,
KP II), Simoně Matulové a Kristýně Dúškové (obě KK PSJ Jihlava, 2.KLZ B). Věřím, že se našim hráčkám podaří všechna
zranění během vynechaného ročníku vyléčit a družstvo žen se příští rok opět přihlásí do 2. ligy“
napsala nám do redakce za tým žen Pavlína Marková
Ozvěny jihozápadní Moravy
Fotbalisté konečně bodovali
DAČICE – FC PÍSEK „B“ 2:1 (1:0)
Domácí se představili poprvé od výměny trenéra před
domácími fanoušky. Trenéři Krejča s Ferdanem st. měli i
před tímto zápasem problémy s výběrem zdravých hráčů.
Nakonec měli šťastnou volbu a mužstvo vydolovalo po boji
tři cenné body.
Centropen začal aktivně a již v 8. minutě měl vyloženou
šanci Toman, když zakončoval nacvičený signál Krtka z
prostoru penalty vysoko nad bránu Lišky. Dačické útočné
duo Toman – Grün s podporou ostatních spoluhráčů i
nadále zaměstnávalo hostující obranu. Ve 12. se druhý
jmenovaný dostal do další vyložené střelecké pozice, ale ani
on nedokázal překonat hostujícího gólmana. To se povedlo
až v 18. minutě Brandlovi, po té co vyskočil ideálně na
Frühaufův centr z trestného kopu a hlavou zamířil přesně
- 1:0. Hosté se dál na hřišti hledali, domácí měli výborný
pohyb a vytvářeli si další šance. S proměňováním i těch
vyložených však měli i dnes velký problém. A mohl přijít
trest. V 35. minutě hosté sehráli rychlou akci na jejímž
konci byl Rambous a z bezprostřední blízkosti hlavou jen
těsně minul. Domácí mohli jít do kabin přeci jen alespoň s
dvoubrankovým vedením. Toman pláchl po levé straně a
ostrým centrem našel v malém vápně Grüna, ale ani on jistě
ještě teď nechápe jak mohla tato akce neskončit gólem.
Hostující trenér v přestávce pustil do hlav svých
svěřenců„slušný fén“ a na výkonu to bylo znát. V 51. minutě
střílel z hranice pokutového území těsně vedle domácí
Frühauf. To byla z domácí strany na dlouho poslední dobrá
příležitost. Iniciativu na své kopačky přebrala hostující
jedenáctka. Hned v 53. mohl srovnat Hlavín, jeho lob
vyběhnuvšímu Ferdanovi se do brány jen těsně nevešel.
V 70. napřáhl zpoza šestnáctky hostující kapitán, poprvé
jeho střelu zblokovala obrana, poduhé těsně přestřelil.
Přesně do černého zacílil v minutě 77. jeho spoluhráč Urych,
kdy hlavou z malého vápna zakončil kombinaci a nedal
Ferdanovi nejmenší šanci – 1:1. Hosté se hrnuli za vítězstvím,
cítili že mají více sil. Z ojedinělého protiútoku však udeřilo
na jejich straně. Krtek kolmicí vysunul do šestnáctky Točíka
jenž zakončoval na dlouhou nohu, odražený balón dorazil
do odkryté brány Brandl a vystřelil pro svůj tým důležité
vítězství.
Branky: 18. a 88. Brandl – 77. Urych-Rozhodčí: Tůma –
Eibl Lu., Herzog , ŽK: 0:2 (Staněk, Chytrý), 40 diváků
Sestavy: Centropen: T. Ferdan – Vacuška, Celý, Nosek,
Beníček – Točík, Frühauf, Brandl, Krtek – Grün ( 89.
Diviš), Toman (90. D.Mašát)
Písek „B“: Liška – Zach, Staněk, Pichlík, M. Novotný –
Rambous, Hlavín, Listopad, P. Novotný ( 75. Markvart) –
Urych, Chytrý-Nejlepší hráči: Brandl – Pichlík Petr Musil
11 TJ Dražice 10:10
12
1 TJ Osek
23:8
20
12 FK Soběslav 13:13 11
2 Jiskra Třeboň 20:5
20
13 Sokol Sedlice 11:18 8
3 FK J. Hradec 15:7
15
14 Dačice
10:29 7
4 SK Rudolfov 21:15
14
15 Hluboká n.V. 8:19 6
5 SK Čimelice 16:11
14
6 FK Prachatice 12:15
14
16 Sokol Želeč 5:16 6
7 FK Kaplice
17:21 14
V dalším kole zajíždí
8 FC Písek B
14:10
13
Centropen 11.10. do J.Hradce
9 SK Jankov
12:10 13
a doma uvidíme naše borce v
10 Veselí n/Luž. 9:9
13
neděli 18.11. proti Jankovu
27
Sedlice - Dačice 1:1 (1:0)
Domácí mohli jít do vedení již ve 2. minutě, ale J. Říský
dorážel po střele Dumského vedle branky. Hosté ve 20.
minutě zamířili nad branku. Ve 23. minutě se ve vápně
uvolnil J. Říský a otevřel skóre. Další šance domácích měli
Trantina a J. Říský, ale brankáře nepřekonali. Ve druhém
poločase se hosté zlepšili a v 70. minutě po centru z trestného
kopu vyrovnal Brandl. Sedličtí hrozili z brejků, v 73. jeden
z nich zakončil Dumský střelou vedle branky. V závěru
vychytal brankář J. Říského a Oblesera a tak zápas skončil
remízou. Branky: 23. J. Říský 70. Brandl, rozhodčí: Eibl, ŽK:
3:4, 80 diváků. (cha)
Kaplice - Dačice 4:2 (0:1)
První poločas patřil hostům, kteří vsítili v 18. minutě
vedoucí branku z pokutového kopu. Proměnil ho Štolba.
Kaplice může děkovat svému brankáři Kopřivovi, že v
poločase prohrávala jen o jeden gól. Po poločase se obraz
hry změnil a na hřišti byli pány fotbalisté Kaplice. Smolen
nejprve v 64. minutě vyrovnal na 1:1 a o deset minut
později už domácí po gólu Kouby vedli 2:1. Chvíli na to v
78. minutě znovu vyrovnal dačický Toman na 2:2, ale hned
v 80. minutě vrátil vedení Kaplici Řežáb. Domácím pojistil
výhru v předposlední minutě Pulec. Branky: 64. Smolen, 74.
Kouba, 80. Řežáb, 89. Pulec 18. Štolba (pen.), 78. Toman. ŽK.
2:3, rozhodčí: Reitinger, diváci: 160 (gra)
Kuželkáři Centropenu
dvakrát těsně prohráli
Hráči Centropenu Dačice drželi dlouho s domácím
Valašským Meziříčím krok. Závěr utkání však
neustáli. K otočení negativního vývoje nepomohlo
ani vystřídání na poslední dráhu, kde Pavla Kabelku
nahradil Vašek Zajíc. Nejlepší výkon v utkání
zaznamenal host ující hráč Tomáš Bártů výkonem
606 poražených kuželek.
Val.Meziříčí -Dačice 6:2(3430:3373)(13,5:10,5)
JUROŠKA M. 531
1:3
567
KABELKA Milan
CABÁK Tomáš 587
2,5:1,5 554
MALÍNEK Jiří
JANDÍK D.
586
2:2
606
BÁRTŮ Tomáš
VOLEK David 555
3:1
538
ŽAHOUREK Petr
TOPIČ Ondřej 581
2:2
560
NOVÁK Karel
VÝREK Vl.
590
3:1
548
KABELKA Pavel
Ani doma se nedařilo
Dačice hostily v prvním domácím utkání letošního ročníku
SKK Rokycany a hned zaváhaly. V utkání, kde se po celou
dobu naděje na výhru přelévaly z jedné stran na druhou,
domácí celek neustál závěr. Ani střídání v závěru, kde
Karla Nováka v domácím celku nahradil Pavel Kabelka,
již nemělo na výhru hostujícího celku velký vliv. Koncoví
hráči SK Rokycan Michal a Roman Pytlíkovi nezaváhali.
SKK Rokycany se díky této výhře při neodehraném utkání
Slavoje Praha ve Vrchlabí posunuly do čela tabulky.
Dačice-Rokycany3:5(3220:3266)(10:14)
ŽAHOUREK P. 544
3:1
507
URBAN
KABELKA M. 507
0:4
568
ŠREIBER
BÁRTŮ Tomáš 538
2:2
529
ENDRŠT
MALÍNEK Jiří 572
4:0
500
ŠPELINA Vojtěch
ZAJÍC Václav 531
0:4
594
PYTLÍK Michal
NOVÁK K. (*) 528
1:3
568
PYTLÍK Roman
28
Ozvěny jihozápadní Moravy
Dačické mažoretky
vícemistryněmi světa
Na konci prázdnin jsme měly tu čest reprezentovat město
Dačice a Českou republiku na mistrovství Evropy a světa
v chorvatském Poreči. Nechtěly jsme nic nechat náhodě, a
proto jsme trénovaly i o prázdninách.
Na cestu jsme se vydaly ve středu 27. srpna večer. Po ranním
příjezdu do Poreče naše první cesta směřovala ke krásné
sportovní hale Žatika, kde jsme se zúčastnily slavnostního
zahájení. Byl to jedinečný pocit stát mezi tisíci mažoretek
ze tří světadílů a reprezentovat Českou republiku a město
Dačice. Při slavnostním nástupu jsme nesly nejen vlajku
České republiky, ale i vlajku našeho města. Když zahájení
skončilo, jely jsme se ubytovat a užívat moře a sluníčka.
Samozřejmě nechyběl ani trénink.
Následující den už byl pro nás soutěžní. Na programu bylo
defilé skupin. Program nabral zpoždění 3 hodiny, takže
jsme musely dlouho čekat v horku, než přijdeme na řadu.
Nervozita tak stále stoupala a nervy pracovaly. Po ukončení
defilé jsme se vrátily zpět do kempu. Bohužel jsme neznaly
výsledky, takže jsme mohly jen hádat, jaké je průběžné
pořadí. Sobota byla opět volným dnem. Takže moře, slunce,
procházky po Poreči a večerní trénink.
Neděle byla rozhodující. Po ranním tréninku jsme se sbalily
a odjely ke sportovní hale, kde proběhla druhá disciplína
– pódiová skladba. Přestože bylo v hale úmorné vedro,
všechny týmy podávaly výborné výkony. Napětí stoupalo.
OZVĚNY
JIHOZÁPADNÍ MORAVY
XIV.ročník -2014
Při vyhlášení výsledků žádná z nás ani nedýchala. A pak to
přišlo. Kadetky jsou čtvrté na světě! Mažoretky DM Studio
Dačice se stávají II. vicemistryněmi světa a Evropy! Slzy štěstí
tekly nám, trenérkám i všem našim fanouškům. Za sebe
mohu říct, že větší emotivní zážitek jsem v životě neprožila.
A za to všechno můžeme s celého srdce poděkovat našim
nejlepším trenérkám Nikole Krebsové, Daně Rychlíkové,
Zuzaně Kuchtové a Soně Novákové. Za jejich ochotu,
nápady, nasazení a hlavně za to že to s námi vydrží a věří
nám. Zuzana Hávová, DM studio Dačice
Poděkování
Jménem DM Studia mažoretky Dačice bych touto cestou chtěla
poděkovat všem, kteří podporují dačické mažoretky. Bez Vás
všech by nebylo možné se tohoto mistrovství zúčastnit a tento
krásný sport rozvíjet a posouvat dál. Velký dík tedy patří rodičům,
fanouškům, DDM Jindřichův Hradec a také sponzorům, mezi které
patří Město Dačice, Jihočeský kraj, DHL Expres s.r.o., Gaudlitz
Precision s.r.o., VNP s.r.o., Jungheinrich CZ s.r.o., Centropen a.s.
Dačice, Mgr. Helena Neužilová, ČSOB pojišťovna, Obec Studená
, SETO s.r.o. Dačice, Roman Sedlák 2 ES s.r.o. Dačice, Vladimír
Tůma – Truhlářství, KOVO – Zach s.r.o., WSPK Jindřichův
Hradec, GELUR s.r.o. , VAPAS a.s., ČSAD Brno Černovice, Jiří
Novák – autodoprava, MVDr. Zdeněk Mandelíček, MUDr. Hana
Musilová, MUDr. Jaroslava Marková, pan Bastl z Třebětic a pan
Hron-Dačice a náš mediální partner Ozvěny jihozápadní Moravy.
Ještě jednou děkujeme a těšíme se na sezónu 2015!
Dana Rychlíková
Ozvěny jihozápadní Moravy- měsíčník občanů Dačicka, Slavonicka, Jemnicka a Telče -vydává:
Frant.Vejvoda,vydavatel a šéfredaktor. REDAKCE:Vápovská 237/III- 380 01 DAČICE-Tel.603875348 a 776343759E-mail: ozveny@seznam.cz- Skype: frankie7676 INZERCI možno podávat osobně i telef. v redakci a písemně v novin.
stánku F.Skupy na Palackého nám.v Dačicích. Registr. u MK ČR pod č.E10930.
Listopadové číslo Ozvěn vyjde v pátek 14.listopadu - uzávěrka pro příspěvky a inzerci je v pondělí 10.listopadu 2014
Download

VOLIČI POZOR!!! - Centrum Excelence Telč