ze světa obráběcích strojů
červenec / 2013
Zpravodaj pro zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery
FOTOSOUTĚŽ
AKCE
TÉMA
Malý kovosviťák v akci
KOVÁK FEST
50 LET SLÉVÁRNY
strana 2
strana 8 – 9
strana 12 – 13
50 let
www.kovosvit.cz
Kovosvitské slévárny
→
FOTOSOUTĚŽ | MALÝ KOVOSVIŤÁK V AKCI
Milí
čtenáři,
určitě ten pocit všichni znáte.
Před vámi je spousta úkolů, které
v žádném případě nepočkají a uvnitř
vás se probudí lenoch, který říká:
„Kde začnu? Co mám udělat dřív?
Nejspíš to všechno stejně nestihnu.
A do toho všeho mám ještě napsat
úvodník do Novinek...“
Směle mu odpovím: „ Nechám to na víkend.“
Jenže víkend je tady a k lenochovi se přidá ještě
rebel a našeptává: „První dny, kdy je krásné počasí, pojď na brusle, plavat a pojeď na zmrzku,“
chápete, tomu se odolat nedá. Proto mi doufám
odpustíte stručnost tohoto úvodníku, čas, který
bych trávila psaním, jsem věnovala letním radovánkám. Přeji i vám krásné letní dny! 
Nové tváře
ve firmě
Jméno
Profese funkce
Odd.
číslo
Bartůšek Petr
slévárenský dělník
203
Berka Miroslav
slévárenský dělník
205
Burda Josef
montér strojní
912
Černá Božena
skladník
530
Dornay Radoslav
manipulant
101
Dostál Marek DiS.
kontrolor jakosti
470
Filip Jaroslav
montér strojní
919
Hlubocká Fiala Jana ing. účetní
404
Holý Jiří
provozní zámečník
102
Hradecký Pavel ing.
manažer projektů
420
Jinda Jakub
montér strojní
912
Klacák Michal
obráběč kovů
120
Kolář Jiří ing.
vedoucí úseku IT
408
Kratochvíl Martin ing.
manažer servisu
931
Kučera Richard DiS.
referent projektu
410
Kult David Bc.
syst. specialista IT
408
Kvasnička Stanislav
provozní zámečník
562
Mann Vojtěch
montér strojní
912
Pavle Miroslav
slévárenský dělník
204
Pavlík Lukáš
cídič odlitků
206
Phan Thanh Cao
cídič odlitků
206
Píšová Iveta
jeřábnice
207
Rác Jozef
cídič odlitků
206
ZÁKAZNICKÉ DNY V KOVOSVITU MAS ___________________________________ 5
Roch Matěj
montér strojní
913
VELETRH V ČÍNĚ – CIMT 2013 ____________________________________________ 6
Smržová Jana Bc.
referent
901
VELETRH V MOSKVĚ – METALLOOBRABOTKA _____________________________ 6
Strnad Michal
slévárenský dělník
203
ITM MACH TOOL POZNAŇ ______________________________________________ 7
Strouhal Matěj
manipulant
202
VELETRH HANNOVER MESSE ____________________________________________ 7
Vacek Lubomír
slévárenský dělník
202
MEZINÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ VELETRH V NITŘE _________________________ 7
Vejlupková Natálie ing.
referent projektů
420
Veselý Lukáš
servisní montér
932
Veselý Petr
obráběč kovů
120
Zámečník Miroslav ing.
vedoucí provozu MgV
201
Renata Vaňková / šéfredaktorka
obsah:
FOTOSOUTĚŽ: MALÝ KOVOSVIŤÁK V AKCI! _______________________________ 2
NOVÉ TVÁŘE VE FIRMĚ _________________________________________________ 2
KRÁTKÉ ZPRÁVY PRO ZAMĚSTNANCE ____________________________________ 3
SLOUPEK GENERÁLNÍHO ŘEDITELE _______________________________________ 3
ZÁKLAD PRO OBRÁBĚCÍ CENTRUM MAZAK
______________________________ 3
PŘEDSTAVUJEME ÚTVAR MARKETING ____________________________________ 4
KOVOSVIT MAS SE OTEVŘEL VEŘEJNOSTI – KOVÁK FEST ___________________ 8
NA KÁVĚ SE STAROSTOU SEZIMOVA ÚSTÍ, MARTINEM DOLEŽALEM ________ 10
AKCE: 2. ROČNÍK KOVÁK CUP ___________________________________________ 11
TÉMA: SLÉVÁRNA KOVOSVIT MAS – 50 LET _______________________________ 12
HYDAC CZ – DLOUHOLETÝ DODAVATEL _________________________________ 14
ROZHOVOR S DESIGNERY DANIELEM PAVLÍKEM A JANEM KOPŘIVOU ______ 15
VZPOMÍNKY ZDEŇKA DVOŘÁKA – 50. VÝROČÍ PŘEDÁNÍ VÝUČNÍCH LISTŮ _ 16
HISTORIE – PO KVĚTNOVÉ REVOLUCI ____________________________________ 17
PODPORUJEME PŘEDNÍ ATLETICKÝ ODDÍL ČR ____________________________ 18
KONTAKTY ____________________________________________________________ 19
VÝROBNÍ PROGRAM ___________________________________________________ 20
FOTOSOUTĚŽ
Pochlubte se svými fotografiemi
a vyhrajte poukaz na fotoslužby!
Tři vítězné fotografie budou
zveřejněny v Novinkách.
Téma: Malý „kovosviťák“ v akci!
Fotografie posílejte do 6. 9. 2013 na emailovou adresu [email protected],
do předmětu napište „FOTOSOUTĚŽ“.
Podmínky účasti v soutěži: Každý zaměstnanec se může zúčastnit pouze jedním snímkem.
Ke každé fotografii musí být přiložen popis: místo, datum pořízení, stručný (nejlépe vtipný)
komentář. Minimální velikost fotografie: 1800×1200 pixelů
Fotomontáže budou ze soutěže vyřazeny
2
|
NOVINKY
Naši jubilanti
Blahopřejeme
jubilantům, kteří dovršili
v květnu – červenci
2013 výročí zaměstnání
v KOVOSVITU MAS, a.s.
Odd.
Příjmení
Jméno
Pozice
5 let
800
Krám
Václav
konstruktér
202
Baláž
Vendelín
slévač
15 let
800
Němeček
Antonín
výzkum.vývoj.prac.
140
Hovorka
Vladimír
vrtař na soustr.
vyvrtávačce
201
Horáček
Josef
vedoucí pracovník
slévárna
20 let
800
Hodina
Karel
výzkum.vývoj.prac.
140
Dvořák
Josef
operátor NC
320
Dvořák
Petr
vrtař na soustr.
vyvrtávačce
403
Sušek
Jaroslav
technolog
408
Liška
Antonín
specialista IT
35 let
931
Fundová
Jitka
obchodní referent
201
Novotný
Zdeněk
technolog
ŠKOLNÍ PRAXE JSOU PRO FIRMU VELKÝM PŘÍNOSEM | KRÁTKÉ ZPRÁVY
KRÁTKÉ ZPRÁVY PRO ZAMĚSTNANCE
připravuje: Gabriela Jeřábková / personální manažer
PERSONÁLNÍ ZMĚNY VE FIRMĚ
Rádi bychom vás opět informovali o aktuálních personálních změnách ve firmě. Od května
působí na pozici manažer servisu Ing. Martin Kratochvíl, pan Preclík se vrátil na pozici dispečera servisu. Začátkem června nastoupil nový vedoucí IT, Ing. Jiří Kolář, a nový vedoucí provozu
metalurgické výroby, Ing. Miroslav Zámečník.
ŠKOLNÍ PRAXE
Jistě jste si všimli, že se po firmě v průběhu května pohybovalo nemálo studentů. Všichni
u nás vykonávali povinnou školní praxi, a to například na montážích, ve zkušebně, nástrojárně, technologii, údržbě, konstrukci nebo na personálním úseku. Celkem se jednalo
o 22 studentů z VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí a SPŠS Tábor.
Školní praxe jsou pro firmu velkým přínosem, máme při nich možnost setkat se s budoucími
absolventy středních škol a učilišť a vytipovat si tak potencionální zaměstnance. Samozřejmě
je z našeho pohledu výhodnější, jedná-li se o praxi dlouhodobou, kterou prochází například
studenti oboru Operátor skladování z COP. A právě jeden z nich, Jiří Cintl, po ukončení školy
nastupuje na pozici skladníka do centrálního skladu.
Ve spolupráci se školami v oblasti odborného výcviku žáků hodláme i nadále pokračovat.
ZÁPISKY Z KRONIKY DNŮ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V sobotu 8. 6. 2013 otevřela naše firma dveře všem, kdo měli zájem podívat se, jak to ve strojírenském závodě naší úrovně vypadá. I letos měli návštěvníci možnost napsat své dojmy
do kroniky, kterou jsme pro tuto příležitost založili v roce 2012. Za všechny jsme pro vás
z kroniky vybrali několik postřehů:
„Děkuji za den otevřených dveří závodu, který nám opět rozšířil obzory.“ (bývalá zaměstnankyně konstrukce)
„Precizní. Hodně úspěchů zejména na mezinárodní úrovni.“ (bývalý zaměstnanec 1951–1996)
„22 let jsem v této firmě pracoval (1970 – 1992), těší mne, že pořád žije.“ (Ludvík Němec)
„Držíme palce všem českým podnikům. Kovosvit je hezký.“ (Novotný)
„Do dalších let hodně zdaru, velice se mi líbilo.“ (Vaněčková)
„Super, super, super, taky budu strojař.“ (Matěj)
„Je to super, nemá to chybu.“ (Verča)
VZDĚLÁVÁNÍ
A ZVYŠOVÁNÍ
KVALIFIKACE
Z ČINNOSTI ODBOROVÉ
ORGANIZACE
připravuje: Fr. Veselý / místopředseda VZO OS KOVO
Vzdělávání je celoživotním procesem, a tak
i v KOVOSVITU MAS se zaměstnanci nadále
vzdělávají a udržují si, případně zvyšují svou
kvalifikaci. Od začátku měsíce března do konce
června 2013 proběhly nebo probíhají násle­dující
vzdělávací akce, u kterých jsou finanční náklady
refundovány z dotačních programů EU: NX
CAM, Vibrační diagnostika strojů, Mezinárodní/
evropský svářečský technolog, Kvalita v logistice. V rámci dotačních programů EU máme
pro první polovinu roku 2013 schválené žádosti
na vzdělávání v celkové hodnotě 650 000 Kč.
Jedno- či několikadenních seminářů se zúčastnili
zaměstnanci právního, technického, ekonomického, personální oddělení a dále pak zaměstnanci
centrálního skladu, oddělení strategií a investic
a v neposlední řadě i bezpečnostní technik. 
Veronika Cibulková /
specialista personalistiky
Odborová organizace uspořádala na přelomu
měsíců dubna a května již tradiční jarní turnaj
v kuželkách. Turnaje se zúčastnilo 64 zaměstnanců KOVOSVITU MAS, kteří soutěžili ve čtyřčlenných družstvech a zároveň byly samostatně
hodnoceny i výsledky každého jednotlivce.
Na prvém místě se v kategorii družstev umístnilo HS 200 pod vedením Vratislava Laciny,
na druhém místě HS 562A pod vedením Pavla
Webera a třetí místo obsadilo HS 800 pod
vedením pana Soldáta. V kategorii jednotlivců
se s největším počtem bodů umístili na prvém
místě František Novotný z HS 800 a v kategorii
žen Milena Filipová za HS 200.
Vítězům turnaje blahopřejeme, sportovně založené zaměstnance zveme na turnaj v bowlingu,
který se uskuteční na podzim letošního roku.
Poděkování patří také panu Černuškovi a panu
Hrbkovi, kteří se starali o zajištění, organizaci
a hladký průběh turnaje. 
←
Sloupek
generálního ředitele
Při každých povodních se dívám dopředu.
Povodně, v poslední době často skloňované
slovo a pro některé naše spoluobčany i velké
osobní neštěstí. Náš krásný kraj plný rybníků a řek nám teď ukazuje odvrácenou tvář
a mnohým z nás přináší velké ztráty, a to nejen
v materiální podobě. Já osobně vnímám, že povodně, které s sebou přináší oběti, v některých
případech i oběti největší, a to lidské životy,
nejsou problém pouze těchto jedinců, lokalit
nebo regionů. Je to záležitostí nás všech, kterým
není utrpení druhých lhostejné. I v tomto duchu
jsme se v KOVOSVITU MAS rozhodli rychle
reagovat. V rámci Dne otevřených dveří jsme
iniciovali dobročinnou sbírku na pomoc povodněmi zasaženým oblastem v našem kraji. Dále
chceme a vycházíme vstříc našim zaměstnancům, kteří byli nějakým způsobem povodněmi
postiženi.
Povodně přichází nečekaně. I když se na ně skutečně připravíte, tak Vás přesto překvapí svojí
rychlostí, dravostí a někdy rozsáhlými následky.
V této souvislosti mi dovolte zobecnění a analogii na to, že každý z nás se, ať už v osobním,
pracovním životě nebo i životě každé firmy
občas potkává s malou nebo větší povodní. Trh
a tržní prostředí, ve kterém se pohybujeme,
nám někdy připraví nevyzpytatelné zrádné
situace a často se k nám chová jako ty největší
povodňové proudy. Co na to říct? Je to život se
svými klady i zápory. Je to přirozená věc, která
má svůj vývoj a vše, co k tomuto vývoji patří.
I když máte mechanismy sebelépe nastaveny,
tak i ty někdy selžou. Na tyto situace mám jediný recept. Hlavu vzpřímenou, pozitivní přístup
a lidskou soudržnost. To jsou vlastnosti, které
jsou obsaženy i v kovosvitských hodnotách.
Pokud půjdeme touto cestou, tak i případné
povodně dokážeme společně zvládnout.
Základ pro obráběcí centrum MAZAK
Ze všech investičních akcí, které jsou od posledního vydání Novinek dokončovány a nebo právě
probíhají, stojí za zmínku montážní dvouzáklad,
základ pro obráběcí centrum MAZAK a automatický zakladač.
Nový dvouzáklad se speciální úpravou proti okolním otřesům bude sloužit pro montáž a výstavbu
obráběcích strojů z větší velikostní kategorie. Jsou
to tak další a zdaleka ne poslední nové základy pro
montáž našich strojů v objektu klimatizované haly.
Plánovaná investice do portálového obráběcího
centra MAZAK začala nejprve uvolňováním pro-
storu v těžkých halách odstraněním hoblovky
a aktuálně pokračuje budováním stavebního
základu. Stroj, který by měl být na svém místě
na začátku září, je určen nejen jako náhrada
za dosluhující stávající stroje MAZAK a KOLB
Varimat, ale i k odbavení požadavků neustále se
navyšujícího objemu výroby.
V šesté hale v části určené pro sklad je připraven
nový základ pro automatický zakladač, který by
měl být v provozu v průběhu července. Jde tak
o první z řady plánovaných investic do centrálního skladu.  Milena Filipová / specialista investic
NOVINKY
|
3
→
PŘEDSTAVUJEME | ÚTVAR MARKETING
Představení útvaru
marketingu
Jsem rád, že mohu v tomto čísle představit právě útvar marketingu, o jehož úkolech má řada lidí zkreslené nebo neúplné představy. Velmi často je pojem marketing chápán jako synonymum pro reklamu a propagaci, ve skutečnosti
jsou však tyto činnosti jen jednou částí širokého spektra činností, které toto oddělení plní.
Zleva: Jan Klečák, Martina Šímová, Martin Volný
Marketing a jeho strategie využívá v dnešní
době téměř každá firma, bez ohledu na to, zda
má zřízené samostatné marketingové oddělení
nebo ne. Jak již bylo uvedeno, úlohou marketingu není pouze reklama nebo propagace.
Marketing je daleko širší pojem a globálně
zahrnuje práci s výrobky, cenami, trhy a odbytem a promotion, neboli reklamou, propagací
a podporou prodeje. Tomu zjednodušeně říkáme
marketingový mix.
Je mnoho modelů, jak aplikovat moderní
marketing ve firmě, od marketingově řízené
společnosti až po aplikaci pouze některých
fragmentů marketingu a ponechání zbylých činností v působnosti jiných oddělení.
Například produktová strategie může být
v kompetenci technického úseku, cenová
politika v kompetenci ekonomického úseku,
trhy a odbyt v kompetenci obchodního úseku
a promotion řeší sekretářka.
I takto zdánlivě roztříštěný model může samozřejmě fungovat, záleží na mnoha aspektech,
zejména na šíři produktového portfolia, pozici
dané firmy na trzích a vůči konkurenci a napří-
4
|
NOVINKY
klad na objemu realizované promotion, včetně
toho, že ve všech oblastech nesmí chybět
analytický přístup k danému problému.
Oddělení marketingu v KOVOSVITU MAS má
poměrně krátkou historii. Některé postupy
strategického marketingu jsou zde využívány
přibližně od konce devadesátých let a současný
model fungování oddělení a většina z výše popsaných činností spadá do kompetence tohoto
útvaru pak zhruba od roku 2007. Práce útvaru
marketingu je složitá a obtížná v tom, že v rámci
své působnosti v sobě zahrnuje především
komunikaci a spolupráci s odděleními napříč
celou společností. Marketingové oddělení není
uzavřený ostrůvek uvnitř společnosti, ale je to
spojnice a most, kde se potkávají a vznikají data
a informace potřebné ke strategickému řízení
společnosti.
Ve strategické oblasti řeší marketing
v KOVOSVITU MAS především výrobkovou
strategii společnosti. V rámci střednědobého plánu manažer marketingu předkládá,
jaké produkty bude společnost vyrábět, jaké
vyvíjet a následně uvádět na trh. S tím souvisí
detailní analytická činnost externího (tržního
a konkurence) a interního (především technické aspekty produktů) prostředí společnosti.
Marketing předkládá na schůzkách strategie
produktové marketingové analýzy uvažovaných nových výrobků a navrhuje řešení dalšího
postupu. Proces dalšího schvalování je veden
z užšího jednání schůzek strategie až k vedení
společnosti. Další strategickou částí je business
development, neboli rozvoj obchodních aktivit
na nová teritoria, kde manažer marketingu
předkládá analýzy trhů a teritorií a navrhuje
postupy a strategie penetrace jednotlivých
trhů. Třetí velmi důležitou oblastí je cenová
politika, cenotvorba a analýzy cen konkurence
přes jednotlivá teritoria.
Oblasti marketingové podpory prodeje
jako tvorba podkladů pro nabídky či služby,
podkladů k prospektům, produktovým videím
a technologiím, zpracování technických bench‑
marků s konkurencí, prodejních argumentů,
produktových a jiných prezentací a dalších
materiálů řeší produktoví manažeři. Po odchodu kolegy Zbyňka Ludačky nejsou tyto pozice
obsazené.
ÚČASTNÍCI AKCE ZHLÉDLI NEJNOVĚJŠÍ TECHNOLOGIE A NOVINKY | NAPŘÍČ FIRMOU
V oblasti PR a promotin je práce útvaru
marketingu prací nejen směrem ven do externího prostředí, ale i směrem dovnitř do firmy.
Výsledky práce oddělení marketingu tak poznávají i sami zaměstnanci při návštěvách firemních
akcí, které oddělení marketingu přímo pro ně
organizuje. Sami zaměstnanci společnosti mají
možnost využívat i výhod například prostřednictvím sponzoringu, kdy společnost podporuje
organizace a spolky, které zaměstnanci nebo
jejich děti přímo navštěvují a mají tak díky tomu
různé výhody. V oblasti sponzoringu jsou to pak
i samotné projekty zaměstnanců, které marketing vyhodnocuje a dává doporučení k podpoře
vedení společnosti.
Tato oblast je personálně zajišťována specialisty marketingu Martinou Šímovou a Honzou
Klečákem. Do jejich kompetence spadá
organizace výstav a veletrhů – KOVOSVIT MAS
se ročně účastní napřímo 5-6 tuzemských a zahraničních veletrhů. Náplní jejich práce je i organizace zákaznických dnů, různých eventů pro
zákazníky, zmíněných PR akcí pro zaměstnance
a veřejnost, jako je například den otevřených
dveří a KOVÁK FEST.
Další a velmi významnou částí jejich činnosti
jsou produktové kampaně a inzerce v odborných a neodborných médiích, které jsou součástí media plánu, jenž marketing každoročně
vytváří a předkládá. Kolegové Martina a Honza
dále zajišťují elektronický i pozemní direct
mailing směrem k našim zákazníkům, připravují podklady pro různé druhy marketingových
materiálů, jako jsou například produktové
vizuály, prospekty, image materiály a jiné. Dále
také zajišťují správu www stránek společnosti,
facebookového profilu, Youtube profilu, správu
firemní prezentace, přípravu a koncepty dárkových předmětů, reporting marketingu apod.
V některých oblastech oddělení marketingu
velmi úzce spolupracuje s PR specialistou
KOVOSVITU MAS, Ivou Ruskovskou, která se
stará o firemní PR a zprostředkovává kontakt
společnosti s médii. Spolu s Renatou Vaňkovou
pak v rámci celého týmu pracuje rovněž
na přípravě Novinek KOVOSVIT MAS, které
právě čtete.
Snad jsem alespoň trochu osvětlil náročnou
práci marketingového oddělení v KOVOSVITU
MAS. Na závěr uvádím několik trefných
a možná i humorných mýtů, které o marketingu
kolují.
Mýtus 1: Marketingu rozumí každý –
Marketing je jako fotbal, každý mu rozumí
a každý by to případně dělal jinak a lépe.
Vtip je v tom, že mnozí marketing (reklamu/
marketingovou komunikaci) ztotožňují pouze
s jeho kreativní složkou. U marketingu tudíž
není uznávaná odbornost. Jakým způsobem
se ke konkrétní podobě kreativity dospěje,
už dotyčné osoby nezajímá. Zkrátka, mně
se to líbí/nelíbí.
←
Mýtus 2: Marketing je velký mejdan – Práce
marketéra je jedna velká zábava, plná večírků
(eventů), bláznivých nápadů a rozhazování peněz dle potřeby. Ano, i to do marketingu patří,
ale je to špička ledovce, kdy se pod hladinou
skrývá vysedávání u počítače, handrkování
s agenturami a s dalšími lidmi ve firmě, sledování efektivity, psaní reportů, prezentace a vůbec
každodenní otrocká rutina.
Mýtus 3: Na marketingu se dá ušetřit – Ne, že
by se nedalo systematicky pracovat na tom, aby
byl marketing efektivnější, ale mnoho firem se
stále domnívá, že marketingový rozpočet je zbytečný výdaj a zavřeme-li tento kohout s penězi,
jistě ušetříme. Opak je pravdou, a ti osvícení
dokonce nabádají, že investovat se má hlavně
v dobách, kdy se firmě nebo trhu nedaří.
Mýtus 4: Marketing je práce pro sekretářku –
Marketing není pouze sponzoring, výroba letáčků a „chlebíčkový“ marketing. Je řada firem,
kde marketingové oddělení vzniklo jakýmsi
omylem, ať již z přesvědčení, že marketing dělají
všichni, takže já u toho nesmím chybět, nebo
bylo třeba upíchnout přebytečné pracovníky
nebo z nějakého podobně nesmyslného důvodu.
Kupodivu, v nejedné firmě tito lidé vydrželi
léta až do dnešních dní a najdou se mezi nimi
i tací, kteří se za ty roky naučili dělat opravdový
marketing. 
(Mýty – zdroj - www.marketingovyklub.cz)
Martin Volný / manažer marketingu
Zákaznické dny
v KOVOSVITU MAS
přivítaly více než dvě stě strojírenských
odborníků z Čech i celého světa.
Ve dnech 16. až 18. dubna 2013 proběhlo v KOVOSVITU MAS, a. s., setkání
zákazníků a další odborné veřejnosti ze strojírenského průmyslu.
Celou akci organizátoři pojali tak, že první dva
dny byly určeny pro české a slovenské partnery,
kterých se akreditovalo více než sto. Poslední
den byl určen zahraničním partnerům z Polska,
států Evropské unie a Ruska.
Během těchto tří dnů účastníci akce zhlédli
nejnovější technologie a novinky ze světa
obráběcích strojů. „KOVOSVIT MAS, a. s., jako
hlavní organizátor prezentoval především
hi-tech technologie, které představují převážně
multifunkční a pětiosé stroje, jež odběrateli
zaručují vysoký výkon, produktivitu a přesnost
obrábění,“ řekl k akci vedoucí marketingového oddělení KOVOSVITU MAS Martin Volný.
Obchodní partneři, zákazníci a další odborná
veřejnost měli možnost nejen uzavírat nové
kontrakty a vyměňovat si zkušenosti, ale také
vidět v reálných podmínkách jednotlivé kroky
výroby. KOVOSVIT MAS jako jeden z mála
strojírenských podniků vyrábí stroje od začátku až do konce, tzn. od vývoje, přes výrobu
součástí až po montáž stroje, včetně vlastní
slévárny. K zákazníkovi se dostává již hotový
stroj a on v podstatě nemá možnost se blíže
Zleva:
seznámit se zákulisím výroby. A to bylo i další
Veronika Cibulková, Alena Růžičková,
Petra Nováčková,
Zdeněk
Pištěk,
přidanou hodnotou
kovosvitských
zákaznicMarie Kadlecová, Gabriela Jeřábková
kých dnů. 
Iva Ruskovská
NOVINKY
|
5
→
VYSTAVUJEME | VÝSTAVY SE ZÚČASTNIL I VELVYSLANEC ČR V ČÍNĚ, ING. LIBOR SEČKA
Veletrh v Číně – CIMT 2013
Poslední dubnový týden se uskutečnila v Pekingu nejvýznamnější výstava obráběcích strojů konaná v Číně –
CIMT 2013. O důležitosti čínského trhu pro české firmy zabývající se výrobou obráběcích strojů svědčí i fakt, že
během letošního ročníku obsadily doposud největší plochu v historii, a to cca 520 m2. Celkem se výstavy účastnilo
14 českých firem, součástí společné expozice byly i tři vystavené obráběcí stroje na stáncích TOS Varnsdorf,
ŠKODA Machine Tool a KOVOSVIT MAS. Za českou stranu se výstavy zúčastnil i velvyslanec ČR v Číně, Ing. Libor
Sečka a zástupci ekonomického úseku českého velvyslanectví v Pekingu.
Stánek KOVOSVITU MAS se rozkládal na ploše
80 m2, vystaveným exponátem bylo 5AX
obráběcí centrum MCU 630V-5X POWER.
Součástí předváděcí technologie bylo i obrábění diferenciálního kola v pěti osách. Jak
jsme předpokládali, největší zájem vzbudily
stroje umožňující právě 5osé obrábění a stroje
z kategorie multifunkčních – řada MULTICUT
500 a 630. Příchozí zákazníci a zástupci firem
se nejvíce zajímali o přesnosti strojů, zajištění
servisu a technologické možnosti s ohledem
na obrábění speciálních materiálů vhodných pro
letecký průmysl (např. titan). Určitě zajímavým
dotazem (a požadavkem na vybavení stroje)
byla možnost obrábění obrobku – lopatkového
kola z titanu za nízké teploty. Za nízké teploty
znamená za teploty -200°C, která významně
mění vlastnosti tohoto materiálu a umožňuje
zvýšení produktivity zejména při hrubování, a to
až o 100 %. Podle v současnosti dostupných
informací se jedná o patentovanou technologii jedné americké firmy (chlazení dusíkem)
dostupnou pouze pro některé výrobce a některé
trhy. Dá se předpokládat, že informace
a možnosti o této technologii budou v budou‑
cnu více poptávány i ze strany našich zákazníků.
Z pohledu naší firmy je možno výstavu hodnotit
jako úspěšnou. Podle čínského partnera existuje
nyní 14 firem, se kterými pokračuje jednání
o možné dodávce stroje z výrobního sortimentu
KOVOSVIT MAS. Současně se podařilo uzavřít
kontrakt na předváděný a zapůjčený stroj MCU
630V-5X POWER, který byl během června
instalován u zákazníka ve městě Xi´An. Tato
oblast a provincie ve střední Číně je pro rozvoj
našich obchodních aktivit významná už z toho
pohledu, že město Xi´An je jedním z čínských
středisek leteckého průmyslu a nachází se zde
významná skupina subdodavatelů a výrobců
součástí pro čínský letecký průmysl. A právě
letecký průmysl je nyní jednou z oblastí, kam by
v následujících 4 letech měly směřovat investice
v rámci státního rozpočtu ČLR. 
Jan Chyna / obchodní zástupce
Veletrh METALLOOBRABOTKA
MOSKVA 2013
Ve dnech 27. 5. – 31. 5. proběhl v Moskvě
prestižní mezinárodní veletrh obráběcích
strojů a technologií METALLOOBRABOTKA
2013, nejdůležitější akce na teritoriu Ruské
federace a potažmo všech států SNS. Na této
akci samozřejmě nesměla chybět expozice
společnosti KOVOSVIT MAS a letos poprvé
byla prezentována vloni nově vzniklá dceřiná
společnost MTE KOVOSVIT MAS. Na expozici
o rozloze 228 m2 jsme prezentovali novin-
ku – multifunkční soustružnicko-frézovací
centrum MULTICUT 630/3000, dále soustružnické centrum SP 280 SMC s aplikací robota
a inovované pětiosé vertikální centrum MCU
700V-5X. Patrová expozice obsahovala také
prezentaci slévárny KOVOSVIT MAS včetně
expozice odlitků. O exponáty byl na výstavě
a ruském trhu čilý zájem a kolegové z dceřiné
společnosti absolvovali četná jednání. 
Martin Volný / manažer marketingu
KALENDÁŘ
veletrhy – akce
6
|
NOVINKY
září
EMO HANNOVER
říjen
MSV BRNO
listopad
MEZINÁRODNÍ PRŮMYSLOVÉ FÓRUM KYJEV
16. – 21. 09. 2013
7. – 11. 10. 2013
20. – 23. 11. 2013
NA STÁNKU SE USKUTEČNILO CELKEM PŘES 100 JEDNÁNÍ | VYSTAVUJEME
←
ITM MACH
TOOL Poznaň
I v letošním roce se KOVOSVIT MAS od 4. do 7. června prezentoval
na strojírenském veletrhu v Polsku. Z pohledu organizátorů výstavy
se tento veletrh dá charakterizovat následujícími čísly: téměř 1 000
vystavovatelů z 29 zemí, 8 veletržních hal, 16 017 návštěvníků.
Realizace této výstavy probíhala za spolupráce s našimi polskými kolegy
z KOVOSVIT MAS POLSKA Sp. z o. o. Návštěvníci se na stánku o rozloze
150 m2 mohli seznámit se třemi vystavovanými stroji: CNC soustruh
SP 430 SY2 1100, pětiosé obráběcí centrum MCU 630VT-5X Sprint
a portálové obráběcí centrum MMC 1500 Power, které bylo již prodáno
firmě „ZOT Narzedziownia WSK“ a po výstavě bylo přepraveno přímo
k zákazníkovi.
Na stánku se uskutečnilo celkem přes 100 jednání, z nichž v nejbližší době
očekáváme několik zrealizovaných obchodních případů. Celkově lze říci,
že oproti loňskému ročníku ubylo informativních jednání na úkor jednání
o konkrétních požadavcích návštěvníků a můžeme tento ročník považovat
za úspěšný. 
Martina Šímová / specialista marketingu, Zdeněk Slabý / obchodní zástupce
Veletrh Hannover
Messe 2013
(8. 4. – 12. 4. 2013)
Veletrhu Hannover Messe 2013 se zúčastnilo
celkem 6 550 vystavovatelů z 62 zemí světa,
počet návštěvníků byl 225 000, což ukazuje
na to, že strojírenství má před sebou zřejmě
dobré časy.
Letošní ročník zaznamenal opět nárůst počtu
vystavovatelů, a to jak oproti loňskému roku,
tak i v porovnání s nejúspěšnějším ročníkem
posledních 10 let, který proběhl v roce 2011
a zúčastnilo se ho 6 500 vystavovatelů.
KOVOSVIT MAS, a. s. vystavoval opět v rámci
společné české expozice, letošní ročník však
proběhl poprvé pro všechny vystavovatele bez podpory „de minimis“ poskytované
Českou hospodářskou komorou, která činila
v uplynulých letech pro KOVOSVIT MAS
120.000 Kč. Již v průběhu veletrhu bylo
rozhodnuto, že další ročník bude znovu
podporován.
Během pět dnů trvajícího veletrhu proběhlo
na stánku KOVOSVIT MAS 69 konkrétních jednání a až čas nám ukáže, která z těchto jednání
budou pro podnik přínosem.
Úspěšnost veletrhu se dá vždy posoudit až se
značným časovým odstupem, ale fakt, že jsme
dosáhli vysoké návštěvnosti našeho stánku, je
jedním z příznivých faktorů, které mohou být
pozitivním signálem do budoucnosti. 
Jakub Rak / obchodní zástupce
Mezinárodní strojírenský
veletrh v Nitře
Již tradičně se KOVOSVIT MAS účastní strojírenského veletrhu v Nitře,
který je pro slovenský trh nejvýznamnějším. V letošním roce se tato výstava uskutečnila v druhé polovině května, od 21. do 24. 5. V porovnání s loňským rokem nebyl stánek co do rozlohy větší, nýbrž zaujal návštěvníky
veletrhu novým designem. Podařilo se nám na ploše 70 m2 vytvořit otevřený a prosvětlený stánek lákající k zastavení a návštěvě. Vystavovaným
exponátem byl univerzální hrotový soustruh s CNC řízením MASTURN
MT 820i, na kterém se prezentovala technologie objíždění řemenice.
Tento stroj je určený pro sériovou a malosériovou výrobu, přičemž
se vyrábí ve třech provedeních podle možné délky obrobku: 2 m,
3 m a 4,5 m.
Ačkoliv se v letošním roce jednalo o jubilejní 20.ročník konání tohoto
veletrhu, oproti loňsku počet vystavujících firem klesl. Své expozice zde
mělo 404 firem ze Slovenska, okolních států, ale i ze zámořských zemí.
KOVOSVITU MAS bylo na tomto veletrhu předáno ocenění za dlouhodobou spolupráci s odborným měsíčníkem Strojárstvo/Strojírenství. 
Martina Šímová / specialista marketingu
NOVINKY
|
7
→
AKCE | DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
KOVOSVIT MAS se otevřel
veřejnosti, letošní účast byla
více než 2500 návštěvníků.
Dne 8. června 2013 se konal tradiční Den otevřených dveří – KOVÁK FEST. Návštěvníci měli možnost zhlédnout
nejen zajímavosti z výroby obráběcích strojů, ale i navštívit bohatý kulturní program, který byl ve znamení pomoci
postiženým oblastem na jihu Čech.
„Součástí Dne otevřených dveří KOVOSVITU
MAS byla i dobročinná sbírka ve prospěch postižené oblasti našeho regionu. Chtěli jsme tak
reagovat na aktuální povodňovou situaci a být
nápomocni při obnově některých vytipovaných
lokalit,“ řekla pro Novinky Martina Šímová
z marketingového oddělení. „Vedle dobrovolného vstupného pro klienty ze Stacionáře
Klíček – Záluží měl každý návštěvník akce
možnost přispět finančním darem postiženým
oblastem v našem regionu,“ pokračuje Martina
Šímová.
Den otevřených dveří se stal již tradicí, i když
vzhledem k povodňové situaci museli organizátoři akce odpolední program KOVÁK FEST přesunout do prostor přímo před sídlo KOVOSVITU
MAS v Sezimově Ústí. „Pro návštěvníky se nic
nezměnilo, program zůstal stejný, jen místo
konání se změnilo,“ vysvětluje jedna z hlavních
organizátorek akce, Gabriela Jeřábková.
Celodenní program začal v sobotu dopoledne
od 9.00 hodin přímo ve výrobě. Návštěvníci,
včetně představitelů státní správy a samosprávy,
8
|
NOVINKY
←
KOVÁK FEST | AKCE
měli jedinečnou možnost vidět v reálných podmínkách nejnovější technologie obráběcích strojů
a zajímavou expozici z historie podniku, který má
více než sedmdesátiletou tradici. Zaměstnanci
KOVOSVITU MAS také ukázali každému zájemci
samotné obrábění a vysvětlili, že ani obyčejné
věci se bez obrábění neobejdou. Odpoledne
vystoupily známé hudební skupiny jako například
XINDL – X, RYBIČKY 48, JAKSI TAKSI a další.
Největší zájem byl o dětský koutek, který navštívilo více než 300 malých návštěvníků. Mohli
zde dovádět na skákacím hradu nebo se zapojit
do sportovních soutěží v podobě opičí dráhy
a sbírat tak razítka, za něž pak byli odměněni
balíčkem sladkostí a potřebami, které jistě
využijí na kreslení nebo do školy.
Celá akce trvala do pozdních večerních hodin.
Pro všechny bylo připraveno bohaté občerstvení. KOVOSVIT MAS, a. s. je společensky
odpovědnou firmou, která vnímá veřejné dění
v regionu a pravidelně přispívá na dobročinné
projekty, čehož dokladem je i tato nedávná
akce. 
Iva Ruskovská
NOVINKY
|
9
→
NA KÁVĚ | S KOVOSVITEM MAS JE PROPOJEN I ŽIVOT VĚTŠINY OBČANŮ SEZIMOVA ÚSTÍ
„Bez KOVOSVITU MAS by
v Sezimově Ústí něco chybělo,“
říká starosta města Mgr. Ing. Martin Doležal
který navštívil Den otevřených dveří KOVOSVIT MAS, a. s. a my jsme se ho
zeptali:
Vy jste se v Sezimově Ústí narodil, žijete
zde celý život, dvacet let zde vedete skauty,
od podzimu 2010 jste starostou. Jak Vy vnímáte společnost, která tady je bezmála 75 let?
Můj otec pracoval v KOVOSVITU MAS od
roku 1958, zaměstnána tu řadu let byla i moje
babička. Jako dítě jsem jezdil na „kováckou“
chatu na Nových Hutích, v KOVOSVITU MAS
jsem zpracovával svou diplomovou práci
na VŠE, takže KOVOSVIT MAS se více či méně
prolíná i mým životem. Řekl bych, že propojen
s KOVOSVITEM MAS je i život většiny občanů
Sezimova Ústí.
KOVOSVIT MAS navíc od svého vzniku přenášel
na město a jeho obyvatele něco z baťovské
tradice. Hodně lidí si zakládá na principech
a hodnotách, které zde Baťa zavedl, ať už je to
šetrnost, skromnost, soudržnost, pořádkumilovnost a dle mého názoru především i veliká
pracovitost. Myslím, že i díky tomuto duchu se
jako město v mnohém lišíme od ostatních měst
v České republice. Mimoto Sezimovo Ústí díky
KOVOSVITU MAS nezůstalo před sedmdesáti
lety malou vískou či předměstím Tábora, ale
dostalo se na jinou kvalitativní úroveň, co se
týká zaměstnanosti, kultury, společenského
i sportovního života.
Můžete našim čtenářům také sdělit, jakými
projekty nyní město žije a jaké připravuje?
Po dokončení rekonstrukce tělocvičny a sociálního zázemí tělocvičny v ZŠ 9. května probíhá
v současné době zateplení a rekonstrukce
sociálního zařízení MŠ Kaplického.
Vedle toho připravujeme k realizaci zateplení
MŠ Lipová, veřejností dlouho očekávanou
výstavbu koupaliště, cyklostezky a lávky
přes Kozský potok. V souvislosti s rekonstrukcí
kanalizace a vodovodů v Táborské ulici je na 2. pololetí letošního roku připravena i komplexní rekonstrukce komunikace a chodníků. Dále
je připraven projekt revitalizace sídelní zeleně
vybraných lokalit a k realizaci se připravuje rekonstrukce třídy 9. května s termínem realizace
2014–15.
Jak se Vám kovosvitská akce líbila?
S radostí mohu říci, že po takovém trochu
chmurném povodňovém období, které ještě
doznívá v podobě odstraňování následků, to byl
pro mne příjemně strávený den. Jsem velice rád,
že po delší době KOVOSVIT MAS tyto Dny zase
obnovil. V případě KOVOSVITU MAS podle mne
nejde jen o otevření nějaké továrny. Skoro každá
rodina ve městě měla nebo má v KOVOSVITU
MAS rodinného příslušníka. Co já si pamatuji,
tak tatínkové sem vodili své manželky a děti, dědové své vnuky, aby jejich nejbližší viděli, kde se
odehrává třetina jejich života. Den otevřených
dveří měl vždy velkou tradici a vždy se setkával
10
|
NOVINKY
s velkým zájmem. Pravidelně byl spojen
i s dalšími sportovními, kulturními a jinými
společenskými aktivitami, které obohacovaly
život ve městě. Musím přiznat, že v minulosti,
kdy tyto akce z nějakých důvodů vypadly, nám
tady v Ústí něco chybělo. To, že se to v současné době změnilo, je dobře. Jsem rád, že tuto
tradici společnost obnovila a myslím si, že jde
správným směrem.
Tímto bych chtěl také organizátorům akce poděkovat za perfektní přípravu, akce měla velice
příznivý ohlas mnoha obyvatel nejen Sezimova
Ústí.
Nedá mi to a vrátím se k povodním, kdy Jižní
Čechy byly jednou z nejvíce postižených oblastí. Jak to vypadalo v Sezimově Ústí?
Situace v Sezimově Ústí oproti jiným jihočeským
městům nebyla tak katastrofální. Tentokrát nás
nepřekvapila Lužnice, ale Kozský potok, jehož
nástup a kulminace byl daleko rychlejší a razantnější než řeky Lužnice. Přesto jsme situaci
zvládli a nyní máme zmapované škody a probíhá
revitalizace poničených lokalit a objektů. Co se
týká škod na veřejném majetku, tak se jedná
především o některé mosty, lávky a cesty.
Řada škod byla i na soukromém majetku, a to
hlavně v zahrádkářské kolonii Ozvěna, poničené
Kozským potokem, a v chatových osadách
na břehu Lužnice. 
Děkuji za rozhovor.
Iva Ruskovská
←
2. ROČNÍK KOVÁK CUP | AKCE
2. ročník KOVÁK CUP
pro zaměstnance a přátele KOVOSVITU MAS
V sobotu 11. 5. 2013 se konal 2. ročník KOVÁK CUPu. Stejně jako loňský
1. ročník se i ten letošní skládal ze dvou hlavních disciplín -triatlonu a turnaje v malé kopané. Navzdory nepříznivému počasí všichni sportovci jeli
naplno a nenechali si zkazit zážitek z pohybu.
TRIATLON
Sportovní akce začala netradičním triatlonem,
který zahajovali koloběžkáři. Oproti loňskému
ročníku, kdy jely pouze slečny a paní, letos se
řídítek chopili dokonce dva chlapi, kteří podali
strhující výkony, a to i navzdory zátěži, kterou
s sebou po celou dobu vezli. S batohem se dvěma cihlami na zádech vyhrál za skvělých 2:29
minut Miroslav Lazar z týmu Mladí vpřed, druhá
skončila nejrychlejší žena, Eva Tichá, a třetí dojel
Miroslav Smolák, jemuž byl uznán jako handicap
jeho objem v pase.
Po ukončení koloběžkové etapy pokračovala
soutěž cyklistickým závodem. Závodníci
vyráželi na rozbahněnou trať v desetivteřinových rozestupech. Mezi zkušenými borci se
na startovní čáře objevila i jedna cyklistka. Již
podruhé cyklistickou etapu nejrychleji zvládl
Pavel Šustr z PTP TEAM, a to za krásných
18:25 min. Jako první tak předával štafetu
běžci.
Běžecká část byla čistě mužská záležitost.
Celkové výsledky triatlonu byly známy díky
štafetovému předávání dříve než pořadí jednotlivých běžců. Takže i přesto, že Quido Hernych
uběhl trať dlouhou 2,3 km nejrychleji, za 9:08
min, ještě před ním byli v cíli vítáni zástupci
prvního a druhého týmu.
MALÁ KOPANÁ
Turnaje v malé kopané se zúčastnilo pět družstev a oproti loňskému roku se letos zapojily i
kovosviťačky. Tentokrát měli zástupci z pětietážové budovy převahu a vytvořili hned tři týmy –
TJ SLAVOJ KONSTRUKCE, BUSINESS TEAM
a nově i MESSIÁŠI, z výroby pak utvořili tým
SLÉVÁRNA 1963 a FC NEKOPNEME SI z těžkých
hal. Rozhodčím turnaje byl Ján Mihálik a za
jeho férové odpískání celého turnaje a lehkou
shovívavost při, řekněme poněkud nestandardní
defenzivě žen, mu patří velký dík.
STARTOVNÉ
O pestré občerstvení se opět postaraly všechny
týmy. Porotou testující domácí výrobky
závodníků se mohl stát každý a vítěz byl tak
volen hlasem lidu. Za originalitu byli davově
pochváleni zástupci týmu Elektroprof, kteří
připravili originální dort s logem MAS. Tento
dort nepodléhal průběžnému hodnocení a na
závěr byl obřadně naporcován a podáván jako
pověstná třešinka na dortu.
BORCI NA BEDNY!
Na závěr programu proběhlo vyhlašování
výsledků. Nejprve byly odměněny všechny
triatlonové týmy. Na bednu tak postupně vystoupal třetí tým Svenska tre – Milena Filipová,
Radim Krajča a Quido Hernych, poté druzí
Mladí vpřed – Miroslav Lazar, Vladimír Hanták
a David Lazar a na stupínek nejvyšší první tým
z Elektroprofu – Eva Tichá, Petr Rataj a Štěpán
Ulrich. Všechny týmy si odnesly dárkové tašky
od sponzorů akce a upomínkové diplomy s fotografií týmu. Následovalo vyhlašování pořadí
týmů v malé kopané, ze kterého si družstva
odnesla především konzumovatelné odměny.
K dobré náladě přispěl jistě i doprovodný
program, o který se stejně jako vloni se svým
rodinným fotbálkem postaral E.ON.
Organizátoři akce děkují všem, kdo svou přítomností podpořili sportovního ducha a pomohli
tak k tomu, aby i sportovní akce měly své místo
vedle těch větších – kulturních. Dík patří i těm,
kdo nezištně pomáhali při přípravách, a všem
sponzorům, kteří naplnili dárkové tašky. Velký
dík patří především FC MAS Táborsko za propůjčení prostor pro konání akce.
Věříme, že se nám podaří zorganizovat
i 3. ročník a už teď se na něj těšíme.
Díky a sportu zdar! 
Milena Filipová / organizátorka KOVÁK CUP
Sponzoři akce:
FC MAS Táborsko, KOVOSVIT MAS, a. s.; E.ON,
a. s.; Bikespace.cz; Hotel Palcát; restaurace Na
Mýtě; GSMGreen Swan – doplňky stravy
NOVINKY
|
11
→
TÉMA | SLÉVÁRNA KOVOSVIT MAS – 50 LET
Na kulaté narozeniny kovosvitské slévárny
jsme zavzpomínali s Miroslavem Růžičkou,
který jako mladý slévač nastupoval před
50 lety do KOVOSVITU a dnes zde pracuje
třetí generace jeho rodiny.
„Do KOVOSVITU jsem nastoupil po vyučení v ČKD Praha. Manželka nechtěla do Prahy a ve firmě dělali nábor,
tak jsem se přihlásil a na podzim roku 1962 jsem nastupoval ještě do staré slévárny,“ vzpomíná na své kovosvitské
začátky Miroslav Růžička a s úsměvem si připomíná tehdejší personalistku, pani Faltýnovou.
Na staré slévárně dělal rok a pak v květnu
1963 nastupoval s dalšími více než 50 slévači
do nové slévárny. Starou slévárnu opouštěli
symbolicky. Opravdovou rakev nesl pan
Růžička s kolegy až na hotel MAS, který už
tenkrát byl v plném provozu. Novou slévárnu pokřtili prvním odlitkem v květnu
1963. „Dodnes mám v živé paměti, jak jsme
s mistrem Meleckým slavnostně pověsili první
odlitek na novou budovu a on tam vydržel
dodnes,“ pokračuje Miroslav Růžička.
V nové slévárně se práce zrychlila a usnadnila.
Výroba byla podstatně více mechanizovaná
a do slévárny byly zavedeny nové technologie,
například nízkofrekvenční elektrické indukční
pece Siemens. V červnu 1963 pak byl zahájen
provoz na kuplovnách a těžké a střední formovně a jaderně. O rok později byla dána do provo-
12
|
NOVINKY
zu strojní formovna.„Na nové slévárně se také
výrazně zlepšilo sociální zázemí a ovzduší. Měli
jsme dostatečné množství sprch a nemuseli
jsme stát frontu, jak tomu často bývalo ve staré
slévárně,“ vzpomíná dále pan Růžička.
Technologie výroby odlitků prošla dlouhou
cestou inovace. Dnes se používají samotuhnoucí
formovací směsi na bázi furanové pryskyřice
(na střední formovně od roku 1998 a na těžké
formovně od roku 2000). Formy se tak na střední a těžké formovně nemusí vysoušet jako dříve.
Na strojní formovně se technologie výroby jader
doplnila o moderní metodu coldbox. Vodní
technologie pro tryskání je nahrazena brokovými tryskači odlitků. Hlavním tavícím agregátem,
který pracuje dodnes, jsou dvě kupolové pece.
Písková laboratoř přešla z analogových zkušebních přístrojů na digitální přístroje. Od roku
2000 se vyráběný sortiment rozšířil o tvárnou
litinu, která je na trhu rok od roku více žádaným
sortimentem.
Kovosvitská slévárna má za sebou také unikátní
odlévání nejtěžšího odlitku. V květnu a prosinci
2011 byl odlit segment o váze 13 216 kilogramů.
Jednalo se o lože pro kovosvitský stroj MCU
3000. Odlitek byl z šedé litiny třídy 25 a pro
výrobu formy byl použit formovací rám o rozměrech 6 000 x 2 750 x 1000/350 milimetrů.
Odlitek lože chladl 80 hodin ve formě, dále
následovalo vytloukání a odjádrování, převoz
do cídírny, pak jeho tryskání a broušení. Výroba
takto těžkého odlitku probíhala za přísných
bezpečnostních podmínek. V té době to byl
opravdový unikát, kdy několik odborníků potvrdilo, že takto těžký odlitek je na horní hranici
slévárenských možností.
SLÉVÁRNA KOVOSVIT MAS – 50 LET | TÉMA
←
„Na léta strávená na slévárně rád vzpomínám.
Začínal jsem tam jako slévač, pak na furanové
lince jako předák, později jako kontrolor a musím říct, že jsme vždy měli dobrou partu. Byla
mezi námi důvěra, nepanovala závist a drželi
jsme při sobě. To bych přál i dnešním kovosvitským slévačům,“ říká na závěr našeho povídání
Miroslav Ružička. 
Iva Ruskovská,
Miroslav Růžička – pamětník,
Martin Mašek – ředitel slévárny
NOVINKY
|
13
→
DLOUHOLETÝ DODAVATEL | JSME SCHOPNI REAGOVAT RYCHLE NA POŽADAVKY A ZMĚNY ZÁKAZNÍKŮ
Německý Hydac slaví
50 let od svého založení,
český 20 let na trhu
Společnost Hydac GmbH Sulzbach byla založena v roce 1963. Od počátku svého působení se zabývala dodávkami hydraulických komponentů
a posléze celých fluidních systémů. Dnešní Hydac International se 7 500
pracovníky, 50 dceřinými společnostmi po celém světě a širokým portfoliem fluidních prvků a systémů je partnerem pro firmy z nejrůznějších
průmyslových oblastí. Od výrobců strojů a zařízení, zpracovatelského,
automobilového a energetického průmyslu až po mobilní techniku je
Hydac dodavatelem s 50letou zkušeností a komplexním přístupem ke každému zákazníkovi.
Český Hydac byl v ČR založen v roce 1993 a i on v letošním roce slaví kulaté 20. výročí. Z původně
obchodní společnosti se postupem času stala výrobní firma s kompletním vývojovým, konstrukčním
a výrobním zázemím. Dnes Hydac spol.s r.o. zaměstnává 110 zaměstnanců a svým zákazníkům nabízí komplexní dodávky na klíč - od projektové přípravy, výroby, montáže a zprovoznění na určeném
místě až po následný záruční a pozáruční servis ve všech koutech světa. Hydac ve spolupráci se svými českými partnery realizuje dodávky v Rusku, Číně, Indii, Malajsii, USA, Brazílii a dalších světových
destinacích. Všude tam jsme připraveni nabídnout svým zákazníkům podporu při uvádění technologií do provozu a následného servisu. Naši elektroinženýři tak v poslední době uváděli do provozu
robotické pracoviště ve slévárenském podniku, otočný železniční most v Malajsii, tvářecí a kalící
linku v Ruské federaci nebo kovací lis v SRN.
Jedním ze silných odvětví, kde Hydac realizuje své dodávky, jsou výrobci obráběcích strojů.
Hydac může nabídnout všechny hlavní fluidní systémy pro obráběcí stroje. Hydraulické agregáty
standardní, kompaktní i vysokotlaké, mazací, chladící a filtrační agregáty, nízko- i vysokotlaké
středové chlazení nástrojů, kompresorové a náporové chlazení pohonů a elektrorozvaděčové
skříně, jako i hydraulické systémy vyvažování vřeten. S využitím prvkové a systémové základny
mateřského závodu navrhujeme zákaznická řešení na míru. Díky silnému zázemí českého Hydacu
jsme schopni reagovat rychle na požadavky a změny zákazníků, zejména při dodávkách prototypových zařízení. Nabízíme měření ztrátových výkonů všech pohonů za provozu a tím společně
s výrobci optimalizujeme jejich stroje.
V poslední době velmi populární snižování energetické náročnosti strojů vedlo Hydac k nabízení
svých systémů s regulovanými pohony. Jednou z prvních dodávek hydraulického systému s frekvenčně řízeným pohonem byla v prvním čtvrtletí letošního roku hydraulika pro stroj MTC500
firmy KOVOSVIT MAS, a. s., dále chladící vysokotlaký agregát pro středové chlazení nástrojů
( 20-80 bar ) s frekvenčně řízeným pohonem a třetí aplikací je náporové chlazení vřetenové
jednotky FLKS5E, kterou chceme společně s firmou KOVOSVIT MAS odzkoušet na dalších
strojích.
Hydac spolupracuje s firmou KOVOSVIT MAS, a. s. již od první poloviny devadesátých let. Také
zde nejdříve dodával komponenty a posléze celé systémy. Kromě dodávek do sériových projektů
jsme se podíleli v minulosti i na modernizaci stroje DIXI a vývojovém projektu MCV 1000TS.
Firma KOVOSVIT MAS, a. s. patří mezi naše dlouholeté obchodní partnery. Díky spolupráci
konstrukčních oddělení obou firem jsme se účastnili celé řady zajímavých projektů. Naší snahou
je přinášet nová, inovativní řešení a díky tomu se následně podílet na dalším pozitivním vývoji
našich zákazníků. 
Milan Jůza, Hydac cz
Hydac spol. s r.o.
Kanadská 794
391 11 Planá nad Lužnicí
Telefon: 00420 – 381 201 711
Fax: 00420 – 381 291 270
E-mail: [email protected]
14
|
NOVINKY
www.hydac.cz
HLAVNÍM POŽADAVKEM BYLO CELKOVÉ SJEDNOCENÍ JIŽ VYRÁBĚNÝCH STROJŮ | PROJEKT DESIGN
←
Vyvolat emoce, zaujmout!
Rozhovor s designery MgA. Danielem Pavlíkem a MgA. Janem Kopřivou,
kteří s KOVOSVITEM MAS spolupracují na projektu DESIGN připravil
Zbyněk Ludačka, vedoucí projektu.
Jak jste se seznámili a co Vás svedlo na společnou cestu?
Naše spolupráce začala někdy v roce 2008.
Ještě na univerzitě jsme byli oba součástí týmu,
který pracoval na projektu pro společnost Linet.
Ačkoli jsme se znali už několik let předtím, až
v průběhu práce na tomto projektu jsme zjistili,
že nám vzájemná spolupráce vyhovuje a že se
naše představy vhodně doplňují. To nás vedlo
i k tomu, že jsme po ukončení školy založili
společně studio WRKS.
Na jakých nejzajímavějších projektech jste
doposud pracovali?
Jedním z nejzajímavějších projektů byl právě již
zmiňovaný projekt pro firmu Linet. Jelikož jsme
měli možnost účastnit se vývoje nového produktu od začátku, nezabývali jsme se pouze
estetickou stránkou věci, ale spolupracovali
jsme i s konstruktéry při vymýšlení různých
mechanizmů a vůbec funkce celého produktu.
Jednalo se o výrobek určený pro nemocnice,
a proto jsme nejprve začali obsáhlou rešerší
přímo v nemocnicích. Díky tomu jsme měli
možnost navštívit přední zdravotnická zařízení
a vše konzultovat s odborníky v oboru. Například
v IKEM jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli práci
s pacienty na jednotce intenzivní péče. Důležitou
částí projektu bylo také striktní hlídání nákladů,
což pro nás byla obrovská zkušenost. Na základě
výsledků tohoto projektu jsme byli osloveni firmou Autodesk, pro kterou jsme navrhli koncept
nemocničního lůžka. To jsme poté prezentovali
v Autodesk university v americkém Las Vegas,
kam jsme byli pozváni právě firmou Autodesk.
Další zajímavou spoluprácí byl například obal
na květináč pro firmu Plastia. Jelikož je celý obal
vstřikovaný do formy, nese to s sebou různé
technologické požadavky a omezení, kterými
jsme se museli řídit. Díky zvlněné konstrukci se
podařilo snížit množství plastu, které je nutné
na výrobu jednoho kusu. To může vést při velkosériové výrobě k nezanedbatelným úsporám.
Jakým způsobem jste se dostali ke spolupráci
s KOVOSVITEM MAS?
S úspěchem jsme absolvovali výběrové řízení,
kde jsme představili naši koncepci pro celou výrobní řadu strojů KOVOSVIT MAS. Samozřejmě
to byla pouze koncepce, nikoli finální řešení.
K tomu zpravidla vede mnohem delší cesta,
zvláště u projektu takovéhoto rozsahu.
Jaké bylo zadání projektu?
Hlavním požadavkem vedení bylo celkové sjednocení všech již vyráběných strojů plus jejich
zatraktivnění pro zákazníka. Tak, aby se vytvořil
jasný charakter.
Co Vás vedlo k stávajícímu řešení?
Jak již bylo řečeno, naším cílem bylo sjednotit a zatraktivnit dosavadní vzhled strojů
KOVOSVIT MAS. Do tvaru strojů jsme zasahovat nemohli (což vyplývalo ze zadání). Proto
jsme od začátku pracovali hlavně s barvou
a dalšími “doplňky”. Červenou jsme zvolili
nejen s ohledem na její užití ve vizuálním stylu
KOVOSVIT MAS, ale i s ohledem na to, jaký
výraz strojům dodává.
Uvažovali jsme nejen její estetické vnímání, ale
snažili jsme se i jejím prostřednictvím upozornit
na dveře strojů, které tak podtrhují vstup
do prostoru obrábění a zdůrazňují místo, kde
se odehrává to, co je podstatou stroje. „Brýle“
pak dávají výraz jednotlivým strojům. Dá se
s nadsázkou říci, že zastávají v podstatě stejnou
úlohu jako brýle u člověka.
V jaké fázi se nyní projekt nachází?
Nyní jsme někde za polovinou projektu. Již jsou
hotovy prototypy různých typů strojů, na kterých
stále ověřujeme jednotlivé prvky, jako například zmiňované “brýle”, které se staly hlavním
výrazovým a pojícím prvkem. Nutno říci, že
i nejproblematičtějším. Jak z hlediska různorodosti konstrukce jednotlivých strojů, tak i například
bezpečnostních norem. Proto se zkouší různé
materiálové a konstrukční varianty - hledáme
nejoptimálnější řešení. Z hlediska naší práce je
vždy velmi důležité odzkoušet vše v reálu. Teprve
tehdy se pozná, která z variant funguje nejlépe.
Jak hodnotíte průběh spolupráce
s KOVOSVITEM MAS?
Od začátku se spolupráce pohybuje na velmi
profesionální úrovni. Samozřejmě bylo důležité
získat podporu nejen od vedení, ale i od celého
týmu, který se na projektu podílí. Věříme, že se
to v tomto případě povedlo a že všichni chápou
smysl celého úsilí. Tím není řečeno, že kritické
názory nejsou vítány, ba naopak. Většinou dokážou posunout celý projekt o kousek dál.
Plány do budoucna?
V tuhle chvíli je pro nás nejdůležitější dokončení
projektu tak, aby byly všechny zúčastněné strany spokojeny. Samozřejmě bychom byli velice
rádi, když by se na základě zkušeností z tohoto
projektu vyvinula dlouhodobější spolupráce. 
Děkuji za rozhovor.
Zbyněk Ludačka / produktový manažer
WRKS: MgA. Daniel Pavlík & MgA. Jan Kopřiva
[email protected]
NOVINKY
|
15
→
VZPOMÍNÁME | 50. VÝROČÍ PŘEDÁNÍ VÝUČNÍCH LISTŮ V OBORU SOUSTRUŽNÍK KOVŮ
„Pořádek se nedělá,
pořádek se udržuje.“
Staré baťovské heslo jsme si připomněli po padesáti letech.
Závěr května byl pro 24 bývalých absolventů Středního odborného učiliště KOVOSVIT významnou příležitostí
k tomu, aby se v příjemném prostředí chatové osady Soukeník sešli při příležitosti 50. výročí předání výučních
listů v oboru soustružník kovů.
povinných kurzů, které byly převážně ve II. ročnících. Vzpomínky na sportovní začátky jsou
spojeny zejména se jmény mistra výrobního výcviku Jaroslava Sokolta a učitelů Václava Bočka
a Jiřího Blažka. My místní jsme také věděli, že
mezi našimi učiteli je účastník Olympijských her
1936 v Berlíně v disciplíně běhu na 800 metrů,
prof. Václav Boček, který pro své politické
názory byl „ohroženým druhem.“ Přes značné
politické tlaky se však tehdejšímu vedení
SOU a zejména řediteli Rudolfu Chovančíkovi
podařilo jeho vynikající osobnostní vlastnosti
a schopnosti, nezlomný sportovní charakter pro
nás uchovat a obhájit jeho setrvání v učitelském
sboru SOU. Výborné zázemí školy přispělo také
k tomu, že řada učňů našla uplatnění ve sportovních oddílech TJ Spartak, které vychovaly
řadu výborných sportovců a reprezentantů ČSR
(Korbel, Trojan).
Do učebního poměru jsme nastupovali
po ukončení povinné školní docházky s velkým očekáváním. Tehdejší kovosvitské učiliště
nabízelo možnost vyučení jednak ve strojních
oborech – soustružník kovů a frézař, jednak
v oborech slévač kovů, kovomodelář, dřevomodelář a elektromontér. Do dvou skupin
strojních oborů nastoupilo v roce 1960 i 16 učňů
ze Slovenska, kteří se učili pro nově budovaný
závod Elektrosvit Nové Zámky.
Jednou ze „zákonitostí“, které měly v Sezimově
Ústí hluboké kořeny, byla skutečnost, že téměř
v každé rodině byl pokračovatel strojírenských
tradic a řadu let jsme letní večery, díky absenci
televize, trávili na schodech před domy a spolu
s rodinami ze sousedství hltali vše, o čem se
diskutovalo. To, co se odehrávalo ve fabrice, zasvěcení do „firemních témat“, to byl náš náskok
při nástupu do učebního poměru.
Do prváku jsme nastupovali již koncem prázdnin v srpnu 1960. Na povinnou, ale oblíbenou
chmelovou brigádu jsme jeli do Brzánek
u Roudnice nad Labem, což byla velmi dobrá
příležitost ke vzájemnému poznání a seznámení. Brigáda byla také výbornou přípravou pro
řadu nastupujících žáků, kteří se především
morálně připravovali na významnou změnu,
kterou bylo ubytování na internátě učiliště.
Zde panoval poměrně přísný režim, i osob-
16
|
NOVINKY
ní volno se muselo podřídit danému řádu
a všichni museli respektovat určená pravidla.
Vychovatelé a vychovatelky Tupá, Šebíková,
Valášek, Bureš a řada dalších ulpěli v paměti
řady generací absolventů SOU.
Tehdejší SOU bylo organizačně součástí podniku Kovosvit a mělo v rámci učilišť hodně vysoký
odborný kredit, který se tradoval ještě z dob
Baťových mladých mužů. Absolventi nacházeli
velmi dobré uplatnění nejenom v Sezimově Ústí,
ale v řadě podniků, pro které učiliště zajišťovalo
vyučení v celé řadě učebních oborů.
Učiliště mělo také velice dobré zázemí pro řadu
sportů i dalších aktivit. Mistři a vychovatelé tyto
tradice nejenom udržovali, ale i rozvíjeli. Učiliště
žilo velice bohatým životem stejně jako město
s podniky Kovosvit a Silon, kde byla zaměstnána převážná většina obyvatel. Ve městě byla
řada sportovních odvětví, které dosahovaly
vynikajících výsledků. Oddíly se účastnily celostátních ligových soutěží – házená, gymnastika
a atletika. SOU mělo pro řadu sportů vlastní
sportoviště, která byla využívána v rámci výuky
i v mimoškolním čase. Hodně byly rozšířeny
i vodní sporty a učiliště mělo také vlastní
loděnice na Soukeníku i v Bečicích vedle výletní
vodácké restaurace Lužničanka. Pro řadu učňů
byl učební obor příležitostí pro první kontakty
se sjezdovým i běžeckým lyžováním v rámci
Odborné vzdělávání zajišťovali učitelé a mistři,
kteří nám předávali své profesní odborné, ale
i lidské zkušenosti. To jsme většinou ocenili až
s odstupem času. Mezi pedagogy a mistry, kteří
významným způsobem vstoupili do našeho
podvědomí a dokázali předat své odborné
znalosti doplněné o praktické zkušenosti, patřili
zejména Antonín Novák, Ing. Jaroslav. Janovec,
Ing. Bedřich Beneš, Vladimír Kubeš, Josef Šafář,
Josef Pražma, kontrolor pan Novák, třídní učitel
Jiří Jiroch a další. Předané znalosti a zkušenosti
pak mnohým pomohly v následném studiu
středních, resp. vysokých škol. Ocenili jsme, že
nabídky na pokračování ve studiu na středních
odborných školách byly personálním útvarem
podniku dány již v průběhu 3. ročníku. Využití
nabídky ke studiu záleželo na rozhodnutí každého z nás a od toho se následně odvíjely zvolené
profesní i životní cesty.
Od předání výučních listů jsme se rozešli, jednak
jsme se vyučili pro řadu strojírenských podniků
v kraji, například závod Písek, Železniční opravny České Velenice, jednak 16 našich spolužáků
odešlo na Slovensko.
V následujících letech jsme se ocitli na různých pracovních pozicích. Řada poznatků nám
ale trvale utkvěla v paměti, a to i v dalších,
ne vždy lehkých, životních etapách. Myslím,
že většina z nás si často vzpomněla na starou baťovskou zásadu – „pořádek se nedělá,
pořádek se udržuje,“ která nám byla po celou
dobu učení zdůrazňována jako systém, ne
jako kampaň. 
Zdeněk Dvořák, Iva Ruskovská
V ZÁVODĚ BYLO ZAMĚSTNÁNO TAKÉ MNOHO ŽEN | HISTORIE
←
Po květnové revoluci
Toulky do historie KOVOSVITU připravuje Karel Vrkoč, který říká: „ Tyto materiály jsou čerpány
jednak ze zápisů pana Miloslava Janíka, který byl dlouholetým pracovníkem podniku KOVOSVIT,
byl fotograf a pracoval v redakční radě závodního časopisu. Jako pamětník byl každoročně zván
ředitelem KOVOSVITU na Dny otevřených dveří. Zápisky, včetně fotografií mi věnoval před
svým úmrtím v roce 2011. Dále je čerpáno z časopisu Budujeme KOVOSVIT z roku 1949, z novin
KOVOSVIT a z kroniky Sezimova Ústí. Takový byl pohled dle pamětníků té doby. Samozřejmě
nemusíme se vším souhlasit, ale hodnotit celé události z dnešního pohledu si nedovolím. Cituji
přesně, co se psalo v té době, aby si lidé uvědomili, co to bylo za dobu.“
Františka Stopky, Tondy Nováka a Josefa
Tomáše. Díky těmto mimořádným směnám
zaměstnanci KOVOSVITU pomohli obci Malšice
k vybudování kanalizace a nakoupení traktoru.
Samozřejmě nesmíme zapomenout na uhelné
brigády. Kdykoliv byla vyhlášena výzva k náboru
dobrovolných brigádníků, přihlásilo se vždy
velké množství zaměstnanců. V tomto směru
byl závod nejlepší v celém táborském kraji.
V závodě bylo zaměstnáno také mnoho žen.
Pracovaly zde na vrtačkách, frézkách, jeřábech
a velmi dobře si počínaly i ve slévárně jako
jádrařky. Vyvolat u žen pocit zodpovědnosti
k nové době, to je povinnost mužů. Chceme
vybudovat socialismus pro všechny, proto i ženy
se musí o tento nový společenský řád zasloužit.
Ministr dopravy prohlásil: Žena, chce-li, svede
práci i na lokomotivě a stejně dobře jako muž.
A na sovětských lokomotivách vidíme také ženy.
Chléb a hry
Od roku 1945 začíná činorodé rozvinutí kulturní
činnosti na závodě. Zakládají se kulturní úderky
průmyslové mládeže, kulturně propagační
odbor ZOS, oživena je činnost mužského pěveckého sboru, fungují recitační kroužky a závodní
knihovna.
Po vítězné revoluci v roce 1945 a osvobození našeho města slavnou Rudou
armádou byla 14. května zahájena práce v továrně a nastoupilo k ní ve dvou
směnách 50 % zaměstnanců. Část byla na vojně, část odešla do pohraničí
a jiných závodů. V čele závodu stál ing. Kaňák a vedoucí provozu Josef Štěpán.
22. května 1945 se schází první členové
Komunistické strany Československa v počtu
120 lidí a volí výbor strany, který se ujímá
okamžitě práce. Hlavní pozornost stranické
organizace se zaměřila na rozběh výroby
a novou výstavbu závodu. Závodní organizace strany se mezitím rozrostla na 230 členů,
ujala se hesla: Roztočíme kola a organizovala
pracovní brigády.
2. července 1945 byl zvolen první porevoluční
předseda ROH s. Antonín Král. Jeho prvním
úkolem bylo organizovat Závodní školu práce
se zaměřením na možnosti dalšího vzdělávání
v kurzech pro kontrolu, plánování, psaní na stroji, sváření a řidičského kurzu. Na poli sociálním
byl vytvořen Sociální podpůrný fond zaměstnanců, který poskytoval podporu v nemoci
dokonce i pro rodinné příslušníky zaměstnanců.
24. října roku 1945 byl společně s mateřským
závodem ve Zlíně převeden náš závod na národní podnik.
V roce 1946 byla přistavena část haly slévárny,
spojení halovek, nadstavba hotelu. Do tohoto
objektu byla soustředěna zařízení základní
i vyšší občanské vybavenosti. V prvním nadzemním podlaží byli kadeřnice a holič, formanka,
prodejna potravin a kino pro 305 návštěvníků,
v druhém restaurace a společenská místnost,
ve třetím a čtvrtém hotelové pokoje a kanceláře.
V dalších letech 1946 a 1948 byly postaveny
další dvojdomky a nová čtvrť moderních bytových domů, které dostaly místní název Amerika.
Projekty byly připraveny ve Zlíně. Ve 4 ulicích
bylo postaveno celkem 67 čtyřdomků.
Republice více práce:
Pod tímto heslem nastoupila strana v závodě
i mimo závod od samého počátku. V celostátní
akci 30 milionů hodin si dal závod závazek odpracovat 20 tisíc hodin. Překročili jsme jej více
jak dvakrát a odpracovali 40 529 hodin na přesčasových pracích v závodě, obci a zemědělských
brigádách. Při tehdejším stavu 968 členů
připadaly na člena 42 hodiny. Nejobětavější
byli soudruzi: Míka Jaroslav 500 hodin, Willman
Stanislav 436 hodin, Ambrož Karel 430 hodin,
Koželuh Antonín 435 hodin a mnoho dalších.
Mnoho soudruhů bylo zapojeno na pomoc
vesnici. Nejúspěšněji si vedly strojnické brigády
Za významné podpory závodu byla založena
městská hudební škola. Uvádí se v činnost
Dělnický orchestrální kolektiv za řízení profesora Kristiána, závodní hudba vedená s. Uhlířem.
Osazenstvo si zve také umělce do závodu.
Čs. filharmonie uspořádala velký koncert přímo
v montáži závodu. Pod heslem: Kulturou ku
práci, prací ke kultuře jsou pořádány koncerty
a zájezdy.
Do města přijíždí Armádní umělecký soubor
Víta Nejedlého, a tak se uskutečňuje prakticky heslo: Armáda s lidem, lid s armádou. Pod
heslem Kultura na závody se objevují divadelní
soubory. Divadelní hra Parta brusiče Karhana
zanechala dojem největší. Založením časopisu
Budujeme KOVOSVIT se pracovníkům naskýtá
velká možnost, aby pomáhali budovat lidovou
kulturu. Hlavní myšlenkou té doby bylo:
Potřebujeme zároveň s revolučními změnami
hospodářskými – uskutečnit i revoluci srdcí
a hlav. Z průmyslové mládeže založila s. Irena
Zámostná taneční skupinu mladých soudružek,
která slavila řadu úspěchů.
Výroba závodu
Válkou přerušená obchodní spojení se navazovala dobře. Výrobky MAS byly známy v celém
světě. V roce 1945 byla zahájena výroba radiální
vrtačky vlastního vývoje. I přes různé brigády
pracovníků, závod v letech 1946 – 1947 vyváží
téměř 70 % své produkce do zahraničí a jeho
podíl na vývozu v rámci republiky je téměř
34 %. Závod se stává oporou táborského kraje
s vysokou politickou a pracovní vyspělostí.
Právě se vracím z Hradu, od prezidenta republiky, zaznělo 25. února roku 1948. O tom, jak tyto
události ovlivnily život v podniku, zase příště. 
Karel Vrkoč, Bc.
NOVINKY
|
17
→
SPONZORUJEME | MISTROVSTVÍ REPUBLIKY MUŽŮ A ŽEN V ATLETICE
V současné době sponzorujeme tyto akce
Odvětví
fotbal
hokej
dětské závody
plavecký stadion
atletika
Kultura
Filantropie
Organizace
FC MAS Táborsko, a.s.
TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí
HOCKEY CLUB TÁBOR, o.s.
TOUR DE KIDS 2013
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA Tábor, plavecký oddíl
TJ Vodní stavby Tábor, oddíl atletiky
Táborská setkání
Festival vína
XXIII Reprezentační slavnosti piva
Plesy, soutěže a různé akce pro veřejnost
Rodičovské centrum Radost o.s.
BabyBox v Táboře
Centrum Kaňka
Cheiron T, o.p.s.
Fokus Tábor
Domácí hospic Jordán, o.p.s.
Denní a týdenní stacionář Klíček
dobročinná sbírka na povodně
Foto z akce TOUR DE KIDS 2013
Zdroj: www.tourdekids.cz
Podporujeme přední
atletický oddíl v ČR
V rámci této spolupráce jsme byli i regionálním generálním partnerem jedné
z největší sportovních událostí roku, Mistrovství ČR mužů a žen v atletice.
Zdroj: www.atletika.cz
Po pěti letech se do Tábora vrátila vrcholná atletická soutěž – Mistrovství republiky mužů a žen,
a KOVOSVIT MAS a. s. byl také u toho.
Ve dvou víkendových dnech 15. a 16. června
2013 byla na stadionu Míru k vidění kompletní
tuzemská špička. Tábor se v posledních letech díky aktivitě zdejšího oddílu zařadil mezi přední české atletické
bašty, a to i na poli pořádání velkých závodů.
Republikový šampionát mužů a žen na dráze,
vrcholná událost tuzemské atletické sezony
pod otevřeným nebem, se zde poprvé konal
v roce 2008.
18
|
NOVINKY
Při svém 44. ročníku se velké mistrovství
republiky do Tábora vrací a bylo se na co dívat.
Na startu se jako již tradičně objevila kompletní
česká špička vedená olympijskou medailistkou
z roku 2012 Zuzanou Hejnovou, sprintérem
Pavlem Maslákem, oštěpařem Víťou Veselým
a dalšími. Součástí hlavního sportovního programu byly také soutěže v atletice pro základní
školy a zábavné disciplíny pro 1. až 4. třídy.
Bohatý doprovodný kulturní program pak
mimo jiné nabízel setkání sportovců s veřejností
na Žižkově náměstí v Táboře, kde probíhala
moderovaná beseda ukončená autogramiádou.
Na ni pak navázal zahajovací koncert tohoto
atletického mítinku v podání skupiny Čechomor.
Atletika v Táboře
Počátky atletiky v Táboře sahají až do roku
1904, kdy původní klub Táboritů a Bořivoje byl
zaměřený především na všestrannost. Tento klub
položil základní kámen prvnímu pěstování sportu
v Táboře a byl průkopníkem jednoho z nejúspěšnějších sportů – atletiky, a to nejen v Táboře, ale
v celých Jižních Čechách. Pokračovatelem byly SK
Tábor a Sokolská župa J. Žižky. V roce 1930 zakládá prof. Voborský atletický oddíl jako součást jihočeského vysokoškolského sportu. Pokud si projdeme téměř 70 let činnosti oddílu, musíme jejich
sportovní aktivitu hodnotit jako úspěšnou. O tom
svědčí jasné výsledky, 48 oddílových odchovanců
bylo zařazeno do české reprezentace, včetně
8 startů na ME. Do výčtu úspěchů táborského
oddílu musíme také zahrnout vynikající atlety
ČSR ve 20. letech, Františka Doudu, bronzového
medailistu z OH a mnohonásobného rekordmana
a mistra ČSR J. Knotka. Dále táborská atletika
získala velkou řadu mistrovských titulů a medailí
na republikových mistrovstvích. K těmto vynikajícím výsledkům musíme také přidat i řadu rekordů
republikových, krajských a velký počet krajských
medailistů. V současné době má oddíl 450 členů
a pravidelně pořádá atletické mítinky a závody
pro všechny kategorie.
Nejbližší atletický mítink s mezinárodním obsazením Velká cena Tábora a Memoriál Ing. Jana
Pána, jehož je KOVOSVIT MAS také partnerem,
se koná 24. července 2013. Návštěvníci tohoto
nejstaršího jihočeského atletického mítinku,
který je zařazen mezi sedm extraligových
mítinků, budou moci opět vidět české atletické
hvězdy v soubojích se zahraniční konkurencí,
kteří budou mít v Táboře jednu z posledních šancí probojovat se na mistrovství světa v atletice,
které se bude konat v Moskvě. 
Iva Ruskovská
KONTAKTY
←
WWW.KOVOSVIT.CZ
OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ ČR A SR
Plzeňský kraj,
Karlovarský kraj
VÁCLAV ŠTĚDRONSKÝ
M: +420 602 114 632
[email protected]
Ústecký kraj,
Liberecký kraj
KAREL HRUŠKA
M: +420 777 356 670
[email protected]
Středočeský kraj,
Hlavní město Praha
LADISLAV SEDLÁČEK
M: +420 777 433 622
[email protected]
Jihočeský kraj
ZDENĚK ŠTEDRONSKÝ
M: +420 724 256 505
[email protected]
Pardubický kraj,
Hradec Králové
JIŘÍ HEJHAL
M: +420 775 886 988
[email protected]
Kraj Vysočina
JAROMÍR LAHODNÝ
M: +420 606 754 953
[email protected]
Jihomoravský kraj
MICHAL HORÁČEK
M: +420 724 353 387
[email protected]
Moravskoslezský kraj,
Olomoucký kraj
MAREK PECHAL
M: +420 602 515 323
[email protected]
Zlínský kraj
PAVEL ŠIŠÁK
M: +420 774 273 512
[email protected]
Slovenská republika
MIROSLAV KRIŽAN
M: +421 918 990 199
[email protected]
OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ SVĚT
Německo, Rakousko,
Švýcarsko, Benelux
PETR KRÁL
M: +420 602 651 948
T: +420 381 632 286
[email protected]
USA, Mexiko, Francie,
Skandinávie
KRISTÝNA POSPÍCHALOVÁ
M: +420 775 876 613
T: +420 381 632 344
[email protected]
Polsko, Egypt
ZDENĚK SLABÝ
M: +420 602 430 592
T: +420 381 632 586
[email protected]
Itálie, Španělsko, Portugalsko,
Maďarsko, Rumunsko, Slovinsko,
Bulharsko, Balkánské země
PAVEL ČEJKA
M: +420 776 484 933
T: +420 381 632 573
[email protected]
Rusko a státy SNS
IVAN DUBROVIN
M: +420 775 859 994
T: +420 381 632 405
[email protected]
Indie, Turecko
ZBYNĚK SABINIOK
M: +420 775 875 118
T: +420 381 632 624
[email protected]
Čína
JAN CHYNA
M: +420 724 256 504
T: +420 381 632 751
[email protected]
Rusko a státy SNS
PETR SCHORNÍK
M: +420 775 856 612
T: +420 381 632 552
[email protected]
ČR, SR
OLGA ŤOUPALOVÁ
M: +420 602 578 227
T: +420 381 632 519
[email protected]
Rusko a státy SNS
SERGEJ DEMČICHIN
M: +420 775 599 801
T: +420 381 632 666
[email protected]
Státy SNS
ANZHELIKA YUDINA
M: +420 775 876 620
T: +420 381 632 507
[email protected]
OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ SLÉVÁRNA
Key account
anglicky mluvící země
JAN KOČVARA
M: +420 724 217 177
T:+420 381 632 504
[email protected]
Rakousko, Německo, Švýcarsko
JAKUB RAK
M: +420 721 068 461
T: +420 381 632 537
[email protected]
KOVOSVIT MAS POLSKA
SP. Z O.O.
MTE KOVOSVIT MAS
SERVISNÍ CENTRUM MAS, HOT LINE,
NÁHRADNÍ DÍLY:
ul. Polna 1a
62-025, Kostrzyn Wlkp. k/ Poznania, Polska
Biuro: T/F: +48/ 61 - 817 82 65
Servis: T: +48/ 61 - 817 80 37
[email protected]
www.kovosvit.pl
ООО МТЕ КОВОСВИТ МАС
346780, Ростовская область
Азов, ул. Заводская д.1
T: +7 863 424 26 96
www.mtekovosvitmas.ru
[email protected]
T: +420 381 74 74 74
příjem požadavků:
www.kovosvit.cz/servis/
VYDÁVÁ: KOVOSVIT MAS, .a.s. | náměstí Tomáše Bati 419 | 391 02 Sezimovo Ústí
KONTAKT: +420 381 632 351 | E: [email protected]
REDAKČNÍ RADA: Renata Vaňková, Martin Volný, Milena Filipová, Miroslav Lazar, Gabriela Jeřábková, Ladislav Dostál, Iva Ruskovská, František Veselý,
Martina Šímová, Jan Chyna
REGISTRACE: MK ČR E 17608 | Grafika / tisk: Ponovu.cz
NOVINKY
|
19
KOVOSVIT MAS
Svět obráběcích strojů
HMC Line
MCU-MMC Line
MCV Line
Horizontální
Portálová
Vertikální
Obráběcí centra
MCV 754 ; 1016 QUICK
MCV 750
HMC 500
HMC 630
MCU 2000
MCU 3000
MCV 1000
MCV 1270
MMC 1500
MMC 1500 DT
MCU 700VT-5X
MCU 1100VT-5X
MCV-MCU Line
MCV 1000 5AX
MCU 630 / 800V-5X
MULTICUT 500i S / T
MULTICUT 630 S / T
MULTICUT
Multifunkční
Vertikální
5-osá a multifunkční obráběcí centra
SP Line
MASTURN Line
SP 180
SP 280
SP 430
SPH 50 CNC
MASTURN 550i CNC 800/1500
MASTURN 550i LIVE TOOL CNC 1500
MASTURN 820i CNC 2000/3000
MASTURN 820i CNC - 4500
ROLLER
Soustružnická
centra
Speciální
technologie
Hrotové
soustruhy
CNC soustruhy
ROLLER 2800 CNC
http://www.youtube.com/kovosvit
www.kovosvit.cz
http://www.facebook.com/kovosvit.mas
Download

Kovosvitské slévárny