ze světa obráběcích strojů
Zpravodaj pro zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery
červen / 2012
POZVÁNKA
TÉMA
HISTORIE
Kovák Cup
Den otevřených dveří
Založení značky MAS
strana 2
strana 6 - 7
strana 16
í
ř
e
v
d
h
c
ý
n
e
ř
v
e
t
o
den
kovosvit mas
www.kovosvit.cz
> POZVÁNKA | KOVÁK CUP - PŘIJĎTE SI ZASPORTOVAT!
Milí čtenáři kovosvitských
Novinek,
úvodem bych Vás chtěla ve stručnosti seznámit s tím, co jsme pro
Vás v tomto čísle připravili. Najdete
zde Úvodní slovo předsedy představenstva Ing. Františka Komárka
z Výroční zprávy 2011. V krátkých
zprávách se dozvíte o hlavních
personálních změnách, o možnosti
doporučit nového zaměstnance
za finanční odměnu, o prostředcích,
které jste ušetřili při užívání zaměstnaneckého programu GS Benefit,
o výsledcích ekologické soutěže
a v neposlední řadě o investicích,
jejichž realizace právě probíhá a co
se připravuje na následující období.
Představíme Vám další oddělení, a to účtárnu,
která managementu podniku poskytuje informace důležité pro rozhodování a řízení firmy.
V rubrice „Napříč firmou“ se dozvíte o spřátelené firmě slévárny - italské firmě F.lli Mazzon
spa., se kterou spolupracujeme už od roku 2003
a letos slaví 50 let od svého založení, dále pak
o naší spolupráci se SPŠS v Táboře.
otevřených dveří, který se konal 2. 6. 2012.
Dále pro Vás máme informace z veletrhu v Číně
a na Slovensku. Ve Střípcích ze světa Vám představíme Rusko. Na kávě jsme se sešli s vedoucí
expedice paní Hervířovou a povídali si o jejím
působení ve firmě a plánech do budoucna.
Novou rubrikou je „Historické okénko“, kde Vás
budeme postupně seznamovat s historií firmy.
Tentokráte se věnujeme úplnému počátku
vzniku strojíren v Sezimově Ústí a založení
značky MAS.
Uprostřed zpravodaje najdete výsledky kvízu
„Jaro s námi zatočilo“ a poodhalíme Vám, jak
naše fotografie vznikaly. Chci poděkovat všem,
kdo jste odpověděli na [email protected]
a dali si práci s přiřazením nohou redakční rady.
Někteří z Vás byli tak důslední, že i rozstřihali
časopis a nascanovali nám obrazovou odpověď.
Musím říct, že kvíz byl dost těžký, ale našli se
3 z Vás, kteří se trefili a přiřadili správná těla
ke správným nohám a byli po právu odměněni.
Vylosovali jsme ale i dva řešitele se špatnou
odpovědí a i ty odměnili malou pozorností.
Na léto pro Vás připravujeme fotosoutěž, kde
budete mít možnost prezentovat své fotografie hned ve třech kategoriích – technika, lidé,
příroda. A v září se můžete těšit na sportovní
den, pořádaný na fotbalovém hřišti Soukeník.
Změřit své síly budete moci při KOVÁK CUPu
se spolupracovníky a s rodinnými příslušníky
v triatlonu a v malé kopané.
Další číslo Novinek vyjde začátkem září. Do té
doby se těšte z léta, užijte si dovolenou, létejte
v oblacích, občas riskujte, leťte střemhlav
za novým dobrodružstvím a mějte všechno „tak
trochu na háku“, ať si vyčistíte hlavu, načerpáte
novou energii a aspoň na chvíli zapomenete
na stereotyp všedních dní. 
Hlavním tématem Novinek je reportáž ze Dne
anketa
Co budete letos podnikat o dovolené a jaká je
Vaše vysněná dovolená?
Petr Král, obchodní zástupce, HS 906
Dovolená - letos v Krušných Horách. A vysněná
dovolená? Dva měsíce v Austrálii.
Kristýna Pospíchalová, obchodní zástupce, HS 906
Rekonstrukce bytu, poté relaxace. Vysněná
dovolená? Francie - Provence, procházka v levandulovém poli :-)
Zbyněk Benda, strojní zámečník, HS 915
Tak první týden se chystám do Chorvatska
na poznávací zájezd. Ten druhý pak odpočinek.
Vysněná dovolená – rád bych se podíval do Švýcarska a tam podnikal tůry.
Leoš Jelínek, strojní zámečník, HS 914
Budu se věnovat opravě rodinného domu, část
dovolené věnuji výletu na motorce do Jeseníků
s přítelkyní. Vysněná dovolená – nic nedělat
a válet se.
Roman Viktora, strojní zámečník, HS 914
Bulharsko, věnovat se dětem. Vysněná dovolená
- Nový Zeland.
Bohumila Kolářová, skladnice, HS 101
Dovolená v Chorvatsku s rodinou. Vysněná
dovolená – ISLAND – země ohně a ledu, aspoň
na měsíc.
Jiří Válek, strojní zámečník, HS 914
Poslední týden v červnu jedeme s manželkou
a kamarády do Chorvatska, do Bašky Vody.
O celozávodní dovolené chceme jet na pár dní
na kola. Věnovat se budu hlavně odpočinku
a nějaké lehčí práci na zahradě (sekání trávy,
čištění bazénu). Vysněná dovolená – z mé výplaty se žádná vysněná dovolená nekoná! 
Renata Vaňková / šéfredaktorka
zveme Vás na
1. ročník KOVÁK CUP | 2. 9. 2012
Šance zúčastnit se je hned dvakrát:
1| Netradiční triatlon> koloběžka (2x okolo fotbalového hřiště) | horské kolo (cca 9km) | běh (cca 2,25km)
- pro smíšená tříčlenná družstva (minimálně jedna žena v týmu)
2| Turnaj v malé kopané> 4+1 hokejové střídání
Všechny týmy musí být složeny ze zaměstnanců
KOVOSVITu MAS, popřípadě rodinných příslušníků
Místo konání: Soukeník, areál FC MAS Táborsko
Startovné:
sladké či slané „jednohubky“ 30 - 50 ks
Výhry:
Putovní pohár vítěznému družstvu v triatlonu
Tekutá odměna vítězům turnaje v malé kopané
Sladká odměna pro tým s nejchutnějším startovným a spousta dalších cen
Doprovodné akce nejen pro děti a občerstvení zajištěno.
Chceš se zúčastnit a nemáš tým? Napiš na [email protected] a my ti tým najdeme. Bližší info již brzy na intranetu
02 |
novinky
DOPORUČTE NOVÉHO ZAMĚSTNANCE, ZÍSKÁTE ODMĚNU 5 000,- KČ | Krátké zprávy <
Výsledek
ekologické soutěže
krátké Zprávy pro zaměstnance
připravuje: Gabriela Jeřábková / personální manažer
Personální změny ve firmě
Rádi bychom Vás informovali o několika
personálních změnách, ke kterým v nedávné
době došlo. V dubnu odešel do starobního
důchodu pan Pavel Kadlec a novým mistrem
montážní dílny 913 se stal pan Branislav
Černuška. Od 1. 6. 2012 nastoupil na místo
vedoucího servisu pan Petr Preclík. Také došlo k rozšíření počtu zaměstnanců zkušebny,
a to náborem 3 nových kolegů. 
Doporučte nového zaměstnance
Vzhledem ke zvyšující se náročnosti výroby
je potřeba obsadit několik klíčových pozic
prakticky ve všech oblastech. Eminentní
zájem máme o obráběče kovů, montéry,
technology a další odborníky s technickým
vzděláním.
Víte o někom, kdo hledá zaměstnání,
a myslíte si, že by byl pro naši firmu přínosem? Doporučte jej buď na personální úsek
nebo přímo některému z odborných ředitelů. Pokud Vámi doporučený zaměstnanec
nastoupí do pracovního poměru a v průběhu
zkušební doby se osvědčí a projeví zájem
u nás i nadále setrvat, obdržíte odměnu
ve výši 5 000,- Kč. Více informací naleznete
v rozhodnutí generálního ředitele. 
Využívání dotačních projektů
na vzdělávání zaměstnanců
I nadále se nám úspěšně daří realizovat
různá odborná školení pro zaměstnance
prostřednictvím projektů dotovaných
Evropskou unií, evropským sociálním fondem a Ministerstvem práce a sociálních věcí.
Žádostí o příspěvek na úhradu nákladů
zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců v rámci projektu „Vzdělávejte se
pro růst!“ prostřednictvím Úřadu práce
v Táboře jsme podali již 20 a všechny byly
schváleny. Některá školení již skončila, jiná
probíhají nebo teprve budou realizovaná.
Zatím je do projektu zapojeno 92 zaměstnanců a finanční prostředky, které na jejich
vzdělávání můžeme čerpat, dosahují výše
927 100,- Kč. 
Výrazné úspory při nákupu produktů
„GS“
Jak již všichni víte z předchozích vydání
Novinek, KOVOSVIT MAS podepsal koncem
srpna roku 2011 smlouvu o spolupráci se společností Green Swan Pharmaceuticals, a.s., díky
které mají všichni zaměstnanci KOVOSVIT MAS
možnost objednávat si potravinové doplňky
značky „GS“ za velmi výhodné ceny ať již sami
po registraci, nebo přes personální útvar.
Ráda bych Vás opět informovala, kolik jsme
díky této spolupráci ušetřili. Do 1. 6. 2012 si
zaměstnanci naším prostřednictvím objednali
zboží v celkové hodnotě 56 691,- Kč. Kdyby
si zboží zakoupili běžným způsobem, byla by
celková hodnota 122 054,- Kč. Díky programu
GS Benefit jste tak ušetřili v součtu krásných
65 363,- Kč. 
Vývoj ekonomických ukazatelů v letech 2009 - 2011
v tis. CZK
Tržby
Osobní náklady
2 009
2 010
2 011
SKUT
SKUT
SKUT
683 307
932 202
1 258 540
251 118
223 143
264 321
Provozní hosp. výsledek
-160 323
-57 119
81 284
Hosp. výsledek za úč. období
-179 980
-72 970
64 213
Za uplynulý rok společnost KOVOSVIT MAS, a.s. dosáhla na 1,258 mld. tržeb, což představuje proti
roku 2010 nárůst 35 % (326 mil. CZK).
V oblasti hospodářských výsledků konkrétně provozním HV představuje nárůst zisku 138,3 mil. CZK
a za účetní období 137,1 mil. CZK. 
V minulém vydání Novinek jsme vyhlásili
soutěž o nejekologičtější oddělení zaměřenou na třídění odpadů. V průběhu
května proběhlo několik namátkových
kontrol na pracovištích.
Jako vítěze vyhlašujeme montážní dílnu
pana Ladislava Dostála, která využívá
kontejnery na tříděný odpad téměř
na jedničku. Detaily předání ceny domluví redakční rada s panem Dostálem.
Gratulujeme! 
Gabriela Jeřábková / personální manažer
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Dne 29. 5. 2012 navštívil KOVOSVIT MAS, a. s. specialista BOZP odborového svazu KOVO
p. Novotný za účelem kontroly pracovišť a dodržování bezpečnosti práce.
Kontrola byla zaměřena na provozy plechárny
a slévárny a dále na evidenci a administrativu.
Výsledky této kontroly jsou mimo jiné také
podkladem pro činnost odborové organizace
v oblasti zlepšování pracovního prostředí,
bezpečnosti práce a naplňování hesla zdraví
do práce, zdraví z práce. 
František Veselý / místopředseda VZO OS KOVO
Investice
Aktuálně ve společnosti KOVOSVIT
MAS, a.s. probíhá několik investičních aktivit.
V těžkých halách v oblasti střední mechaniky se
připravuje podlaha pro umístění stroje SP 430
SY a současně se v prostoru plechárny buduje
stavební základ pro umístění nového ohraňovacího lisu. Mimo tyto viditelné investice probíhá
příprava dalších investičních projektů pro rok
2012.
Mezi již dokončené investice můžeme počítat
nový poutač u vjezdu do areálu KOVOSVIT MAS
a modernizaci zasedací místnosti generálního
ředitele v prvním patře administrativní budovy
společnosti. Zasedací místnost je vybavena
technologií pro videohovory se zahraničními
obchodními partnery.
Z připravovaných investic jde například o modernizaci prostředí závodní jídelny, která je
plánována na období celozávodní dovolené. 
Pavel Prokop / ředitel pro strategii a investice
novinky
| 03
> SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA | Strategií společnosti je silná orientace na potřeby zákazníka
Úvodní slovo předsedy představenstva
k Výroční zprávě KOVOSVIT MAS, a.s. 2011
Vážení obchodní partneři,
mají zodpovědně řídit své úseky, dále je rozvíjet,
procesně analyzovat, nikoli redukovat.
KOVOSVIT MAS, a.s. v roce 2011
pokračoval v období konjunktury,
které začalo již v posledním čtvrtletí
roku 2010. Od této doby vykazuje
KOVOSVIT MAS zisk.
V oblasti ekonomických výsledků KOVOSVIT
MAS, a.s. v roce 2011 potvrdil 35% nárůst
obratu proti předchozímu roku. Proti původnímu plánu tržeb 1,1 mld. Kč dosáhla skutečnost
1,25 mld. Kč. Společnost KOVOSVIT MAS, a.s.
vykázala zisk ve výši 64,2 mil. Kč.
Strategií společnosti je silná orientace na potřeby zákazníka a pro-zákaznicky orientovaný přístup.
K dosažení strategie hledáme
především argumenty v oblastech
a v možnostech nabídnout zákazníkovi kompletní servis a řešení, které
spočívá nejen v prodeji stroje, ale
v přípravě technologií, servisu, financování a řízení výroby. Mezi klíčové
odbytové trhy patří i nadále domácí
trh České republiky a Slovenska,
státy SNS a Polsko. Rozvoj nových
odbytových teritorií a další aktivity
na trzích jsou orientovány směrem
do Číny, Kazachstánu, Indie a Turecka.
Na západních trzích bude společnost
usilovat především o vyšší rozvoj
obchodu na trhu Německa.
Začátkem druhého čtvrtletí roku 2011 došlo
k výměně top managementu společnosti.
Na klíčových postech se objevili noví lidé, kteří
Výrobková strategie společnosti se
nadále orientuje směrem na více
sofistikované stroje, v loňském
roce 2011 byla uvedena na trh nová
varianta stroje MCU 630 – pětiosé
portálové frézovací centrum MCU
630VT – 5X s možností soustružení.
První stroj je již instalovaný u zákazníka. Správný směr naší výrobkové strategie
potvrzuje i zájem a poptávka po sofistikovaných
a multifunkčních strojích na všech klíčových
trzích, kde naše společnost operuje. Pokračuje
vývojový projekt MULTICUT 630 jako rozvoj
oblasti soustružení, připravujeme nové vývojové
projekty v oblasti frézování. Jedno z klíčových
rozhodnutí pro rozvoj obchodu naší společnosti
byla účast na veletrhu EMO Hannover, veletrhu
MSV Brno, kde byla představena novinka MCU
630VT – 5X společně se strojem MULTICUT
500. Oba exponáty se těšily velkému zájmu.
I v roce 2011 společnost investovala nemalé
peníze, zejména do rozvoje výrobní základny.
Do provozu bylo uvedeno portálové centrum
Heynumill Ecoflex VD. Další investice směřovaly
do slévárny, výroby a montáží. V příštím roce
budou provedeny další investiční akce podporující zvýšení kvality strojů a produktivity práce.
Například se jedná o zateplení klimatizované
části haly montáže, plánovanou přestavbu
vstupu do závodu a v neposlední řadě o projekt
předváděcího centra a zkušebny.
Závěrem bych ještě rád zopakoval priority pro
rok 2012:
•Prodej strojů a litiny v objemu více než
1,4 mld. Kč
•Dokončení vývojového projektu MULTICUT
630 a SP 630
•Vývoj a rozvoj v oblasti pětiosých frézovacích
center
•Plánované investice
•Pro-zákaznicky orientovaný přístup napříč
celou společností
•Akvizice na nových trzích
Na závěr mi dovolte, abych poděkoval všem,
především zaměstnancům, našim obchodním
a finančním partnerům, za odvedenou práci
v roce 2011. 
Ing. František Komárek
předseda představenstva KOVOSVIT MAS, a.s.
„Moudrým lidem škola nikdy nekončí“
VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí nabízí studium Virtuální univerzity třetího věku
Lidé se dožívají důchodového věku v dobré fyzické
i duševní kondici a jsou schopni se dále aktivně podílet na společenském dění. Udržení této kondice
však vyžaduje aktivní přístup k životu. V Sezimově
Ústí pořádáme již několik let vzdálenou (virtuální)
výuku univerzity třetího věku (VU3V) pod záštitou
Provozně ekonomické fakulty České zemědělské
univerzity v Praze.
Vzdálená výuka univerzity třetího věku zahrnuje
skupinové přednášky natočené vysokoškolskými
lektory, samostatnou práci, komunikaci s lektorem
a další aktivity. To vše elektronicky kdekoliv,
kde je dostupný internet např. doma, knihovny,
školy, informační střediska, kluby seniorů a další.
Přednáškový cyklus „Svět kolem nás“ je rozdělen
do tří let (šesti semestrů) a obsahuje několik
témat.
04 |
novinky
Každých 14 dní (6 x během semestru) shlédnou
senioři společně natočené přednášky, které jsou
umístěny na portálu VU3V. Po každé přednášce se
předpokládá společná diskuze řízená moderátorem
v návaznosti na přednášené téma a vypracování
buď samostatného, nebo kolektivního testu k ověření pochopení celého výkladu.
Časový prostor následujících 14ti dní může každý
senior buď samostatně, nebo ve skupinkách využít
k samostudiu v libovolném čase, pouze v závislosti
na chuti studovat. Pokud má účastník problém
s ovládáním počítače, možností přístupu k němu
nebo je pro něj vyhovující tištěná podoba přednášky, lze tuto získat v podobě připraveného sylabu.
Po ukončení semestru a splnění daných podmínek
o studiu proběhne pro všechny seniorské studenty
slavností ukončení. Bližší informace o studiu získáte na portálu www.e-senior.cz.
Máte-li zájem si i nadále rozšiřovat své vědomosti,
přijďte mezi své vrstevníky. 
Zdeněk Novotný / COP Sezimovo Ústí
Zimní semestr zahajujeme ve druhé polovině září 2012 na Vyšší odborné škole, Střední škole,
Centru odborné přípravy, Budějovická 421, Sezimovo Ústí
Cena 300,- Kč za celý semestr (6 přednášek)
Další informace podá Ing. Zdeněk Novotný- tel. 381 407 400, 401, e-mail: [email protected]
účtárna | PŘEDSTAVUJEME <
Kdo je to účetní?
Osoba, která vyřeší Váš problém, o kterém nevíte,
způsobem, který nechápete.
Když se řekne účetnictví, u většiny
lidí to vyvolává představu nudné
administrativní práce, které nepřipisují velkou důležitost. Ale opak
bývá pravdou. K těm nejdůležitějším
věcem v životě totiž patří i plnohodnotná informace. Možná vám to
přijde jako pouhá fráze, ale když se
nad tím chvíli zamyslíte, jistě uznáte,
že na tom alespoň kousek pravdy je.
Každý z nás pracuje s informacemi. Vždyť
na jejich základě přijímáme rozhodnutí dnes
a denně. A to nemluvím jen o záležitostech typu
„Koupím si tyto akcie nebo ty druhé?“, ale jedná
se i o běžné otázky jako například: „Co si vezmu
zítra na sebe?“, „Budu potřebovat deštník?“,
„Mám koupit pět nebo deset rohlíků?“. Pokud
nechceme při hledání odpovědí postupovat
metodou pokus-omyl nebo hodím si mincí, pak
přijdou na řadu dostupné informace, které nás
při rozhodování podpoří. A proč mluvím v souvislosti s účetnictvím o plnohodnotných informacích? Právě v účetnictví zachycujeme veškeré
důležité informace o hospodářské činnosti podniku. To pak slouží k rozhodování lidí z různých
sfér uvnitř podniku i mimo něj. Uživateli těchto
informací jsou tedy: vedení podniku (vyhodnocuje dosažené hospodářské výsledky a na základě toho stimuluje chod podniku), majitelé
(zjišťují stav svých investic), obchodní partneři,
banky (ke zjištění „síly a zdraví“ podniku), státní
instituce (schopnost splácet daně a poplatky),
široká veřejnost (tu zajímá, jak přispívá podnik
k rozvoji města, zvýšení zaměstnanosti, zda
nezhoršuje životní prostředí). V neposlední řadě
jej využijeme i my zaměstnanci, abychom se
utvrdili, zda nám podnik zajistí i nadále práci.
Vstupy do účetnictví nezachycujeme pouze my
v účtárně, ale podílí se na tom hned několik
oddělení napříč firmou (od technického úseku
přes zásobování, výrobu až po obchodní úsek),
a to zadáváním dílčích informací do systému.
Toto vše běží za stálé podpory IT oddělení.
Nutno zmínit, že pro nás všechny má zcela
specifické postavení mzdová účtárna, která se
organizačně řadí pod personální úsek, a proto
její představení necháme na některé z dalších
čísel.
Co konkrétně říci k naší účtárně? Začneme s trochou historie. Podle slov pamětníků pracovalo
ještě v 90. letech v účtárně více než třicet lidí.
V té době spravovali účetnictví nejen samotného podniku KOVOSVIT v Sezimově Ústí, ale
i přidružených závodů, hotelu včetně kulturního střediska, dvou ubytoven, podnikových
bytů a jídelny. Vzhledem k tomuto širokému
záběru získaly kovosvitské účetní vysokou
prestiž v očích odborné veřejnosti, díky níž o ně
byl velký zájem nejen v okolních firmách, ale
(zleva)
Iva Škrletová, Alena Čížková, Miloslava Mindlová, Lucie Syrovátková, Luiza Oplatková, Eva Markvartová
i ve státní sféře. S nárůstem automatizace v oblasti účetnictví docházelo k postupnému zúžení
pracovního kolektivu, které dovedla ekonomická
krize až na hranici únosnosti. V současnosti je
účtárna zastoupena pěti ženami v čele s hlavní
účetní a je přímo podřízena finančnímu řediteli.
Pracovní náplň je rozdělena do několika agend,
které jsou plně v kompetenci jednotlivých
účetních.
Na koho a s čím se tedy v účtárně můžete
obrátit:
• Na pečlivou a svědomitou Alenu Čížkovou,
která má mimo jiné na starosti správu středisek 170 (kalírna), 180 (příprava hutního materiálu), 200 (slévárna), 210 (obrobna, expedice
slév.), 320 (nástrojárna), 530 (hospodaření
s nářadím), 700 (stravování), 710 (pronájmy)
a s nimi související kontrolu pokladních dokladů, potvrzení výdejek režijního materiálu aj.
• Na stále usměvavou a výřečnou Evu
Markvartovou, která vás obslouží v pokladně
a mimo pokladní hodiny se věnuje například
bankovním výpisům, zápočtům a údržbě
adresáře dodavatelů a odběratelů.
• Na spolehlivou a nekonfliktní Miloslavu
Mindlovou, která účtuje střediska 100 (centrální sklad, expedice), 300 (modelárna), 460
(projektové), 470 (ŘKJ), 480 (společná režie
podniku) a kromě jiného zajišťuje také agendu
investic.
• Na ráznou a důslednou Luizu Oplatkovou,
která zajišťuje účetní stránku střediskům 120
(lehká mechanika), 130 (zámečnická dílna),
140 (těžká mechanika), 420 (projektové stř.),
510 (zásobování), 560 (investice a údržba),
900 (prodej), 910 (montáže), 930 (servis)
a dále zpracovává například cestovní příkazy.
• Na vstřícnou a taktní Ivu Škrletovou, která má
na starosti střediska 400 – 406 (správa, GŘ,
TŘ, FŘ, OŘ, personální, IT), 800 (technický
úsek), 940 (marketing), rozsáhlou agendu dotovaných projektů technického a personálního
úseku, vyúčtování platebních karet a další.
• A obrátit se můžete samozřejmě i na mne,
hlavní účetní Lucku Syrovátkovou. Starám se
o středisko 410 (strategie, projekty a investice), pojištění majetku, daně, clo, spolupracuji
s auditory, kontrolními orgány a úřady, zajišťuji účetní závěrku a zastřešuji celou účtárnu.
Snad jsem Vám alespoň trochu přiblížila, co se
v prvním patře pětietážové budovy na konci
chodby vlevo děje a ukázala, že účetnictví
nemusí být až taková nuda. 
Lucie Syrovátková / hlavní účetní
novinky
| 05
> TÉMA | DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ KOVOSVIT MAS
Den otevřených dveří
V sobotu 2. 6. 2012 otevřel KOVOSVIT MAS své brány široké veřejnosti. Nejen naši zaměstnanci, ale všichni,
kdo měli zájem, si mohli prohlédnout výrobní prostory firmy.
Při vstupu do areálu obdržel každý příchozí
mapu s trasou prohlídky. První zastávka byla
v zámečnické dílně, kde si při troše trpělivosti
mohli návštěvníci počkat na vypálení slona,
který po složení slouží jako stojan na tužky.
Trasa dále pokračovala do těžkých hal. Zde
bylo k vidění nejen velké množství různorodých odlitků v jednotlivých fázích obrábění,
ale zároveň tu na návštěvníky čekala i ukázka
výroby dřevěných hracích kostek na soustružnickém centru SP 180. I tuto drobnost
si mohli nechat na památku. Jako další byla
naplánovaná zastávka na slévárně. S helmou
na hlavě mohl každý, včetně dětí, nahlédnout
do nitra tohoto provozu, který je veřejnosti
přístupný jen výjimečně. Také dřevomodelárna
byla navštěvovaná hojně. Na to, jak zde před
50 lety pracoval jako čerstvě vyučený synek
z Moravy, v naší pamětní kronice zavzpomínal
pan Miroslav Jelínek ze Zlína.
V montážních dílnách si každý mohl udělat lepší představu o tom, jak složité stroje
KOVOSVIT MAS vyrábí. Byly zde k vidění téměř všechny typy obráběcích strojů řady MCV,
SP, MULTICUT a MASTURN v různém stádiu
montáže. Cestou k poslední zastávce se mohli
děti i dospělí pobavit s místními dobrovolnými
hasiči, kteří všem velmi ochotně ukazovali
techniku, se kterou v případě požáru pracují.
Celá prohlídková trasa končila v Zákaznickém
centru, kde mohli návštěvníci nahlédnout jak
do historie firmy, tak do její současné činnosti.
Současnost představovala například ukázka
obrábění na pětiosém vertikálním obráběcím
centru MCU 630. Historii KOVOSVIT MAS
pak připomněla výstava dobových fotografií a článků z doby zahájení stavby továrny
firmou Baťa. Bylo zde připraveno i malé
kino, kde probíhala projekce dobových filmů
nejen z počátků firmy, ale například i z let
osmdesátých. Nápad uspořádat tuto výstavu
se shledal s velkým ohlasem, což potvrzují
i mnohé zápisky v kronice, kterou jsme pro
tuto příležitost připravili. Tímto bychom chtěli
poděkovat všem, kteří své dojmy z prohlídky
do této kroniky zapsali. Až KOVOSVIT MAS
opět otevře své brány veřejnosti, budou tak
mít návštěvníci jedinečnou možnost porovnat
své zážitky z prohlídky s postřehy těch, kteří
KOVOSVIT MAS navštívili letos. A že jich nebylo málo. Podle našich odhadů prošlo v sobotu
dopoledne KOVOSVITem MAS téměř 1500 lidí.
Ale to nebylo vše, co KOVOSVIT MAS pro
obyvatele Sezimova Ústí a Tábora připravil.
Program pokračoval od 13.30h na sportovním
areálu Komora v Táboře, kde byly všechny děti
hned při vstupu přivítány firemními balónky. Byl to takový malý příslib mnohem větší
zábavy, která na ně čekala na druhé straně
areálu. Ohromný úspěch slavily všechny
připravené atrakce. Děti měly možnost vyzkoušet si „dobývání“ skákacího hradu, nechat
si na obličej namalovat zajímavý ornament
nebo se proměnit v příšerku díky dokonalému maskování, které jim dvě šikovné malířky
ochotně nanesly na šťastné tvářičky, radost
ale dělalo i modelování balónků do různorodých tvarů. Jako výlet do historie posloužila
dobová kuchyně s možností ochutnávky dvou
lahodných pokrmů a ukázka vojenského tábora
se zbrojnicí z třicetileté války.
Pro všechny malé dobrodruhy KOVOSVIT MAS
připravil dárečky, které ovšem nebyly zadarmo
– děti si je musely zasloužit plněním bojových
úkolů na opičí dráze. Celkem bylo připraveno
čtrnáct aktivit od klasického skákání v pytli
přes minigolf až po chůzi na chůdách. Největší
zájem ale byl o Cimrmanův běh, kdy děti od-
vážně bojovaly s těžkým kabátem, do kterého
byly navlečeny, a snažily se o běh i s ohromným batohem na zádech, kufrem v ruce
a čepicí na hlavě. Dokonce i někteří tatínkové
se nadšeně zapojili a pro své ratolesti tak hrdě
vybojovali jedno z razítek.
Hlavní program odpoledne s naší firmou zajistila hudební produkce šesti hudebních skupin.
Po druhé hodině jako první zahráli SOBI 20,
tato nepříliš známá kapela z Tábora mnohé
návštěvníky jistě mile překvapila. Štafetu převzala rovněž táborská skupina Cover Trio, která
svou pohodovou hudbou navodila příjemnou
atmosféru, ve které dál pokračovala skupina
Medicimbal z Moravy. Jejich netradiční pojetí
tradičních písní doplněné o oblíbené rockové
pecky v cimbálovém kabátku všudypřítomnou
pohodu ještě podpořilo. Po pauze věnované
předání finančního příspěvku na znovupostavení zaniklé rozhledny Hýlačka mohl program
dále pokračovat představením ABBA World
revival. Písně této světoznámé kapely opět
v posluchačích rozproudily krev a připravily tak
návštěvníky na stylově nejtvrdší skupinu večera – F.O.B., která pro mnohé znamenala rozšíření obzorů na poli hudební produkce. V tuto
chvíli se zapojil i organizační tým v červených
firemních tričkách a svým „hrozením“ podpořil
kolegu Martina. Celý program uzavírali skvělí
Lucie revival, kteří se stali zlatým hřebem
večera a od přítomných sklidili největší ovace.
Lehce po desáté hodině se tak mohli všichni
odebrat spokojeně k domovu a možná před
usnutím přemýšleli, co KOVOSVIT MAS vymyslí příště… že by zase zašli.
Na závěr patří velké poděkování celému
organizačnímu týmu, který pomáhal Gábině
Jeřábkové, Renatě Vaňkové a marketingu s realizací. Díky, díky, DÍKY! 
Gabriela Jeřábková a Milena Filipová
06 |
novinky
den otevřených dveří kovosvit mas | téma <
Anketa
Byl jste se podívat
na Dnech otevřených
dveří v KOVOSVITU MAS
a nebo na doprovodné akci
na Komoře?
Zdena Prokešová, skladnice, HS 101
Byla jsem na Komoře, líbila se mi opičí dráha
pro děti, byla dobře organizovaná. Kromě
skákacího hradu by byla dobrá trampolína, aby
nebyly fronty a dostalo by se i na nejmenší.
Občerstvení bylo dobré. Celá organizace byla
dobrá, kapely vybrány pro všechny věkové kategorie, sociální zařízení vyhovující. Jediná vada
bylo malování dětí a tvarování balonků, čekaly
i víc jak hodinu.
Vlastimil Minařík, provozní dispečer, HS 914
Zúčastnil jsem se programu až v odpoledních hodinách na Komoře. Zapůsobilo na mě
vystoupení pražské ABBA WORLD REVIVAL.
Pěkný a zábavný byl program pro děti, které si
jej skvěle užívaly. Myslím, že by nebylo od věci
vytvořit také nějaký program pro dospělé, třeba
se sportovním zaměřením.
Jiří Rejda, mistr, HS 914
Byl jsem dopoledne ve firmě i odpoledne
na Komoře. Za dopoledne dávám plus přípravě
a návštěvnosti, za odpoledne dávám plus programu pro děti.
Luboš Černý, technický pracovník, HS 914
Byl jsem se podívat než na Komoře, líbila se mi
živá hudba.
Zdeněk Smrčina, strojní zámečník, HS 914
K dopoledni ve firmě nemám námitek, bylo vše
dobře připraveno. Odpoledne na Komoře – pro
děti to bylo velmi výborný a moc se jim to líbilo!
Pavel Prášek, mistr, HS 140
Ve firmě jsem dopoledne bohužel nebyl.
Na Komoře ano. Tak určitě, myslím, že celkem
povedené odpoledne plné muziky, soutěží pro
prcky a píva :-). Jen mi přišlo trochu smutné, že
jsem nepotkal více ševců. 
Další fotografie z akce na Komoře najdete na: http://www.kovosvit.cz/cz/news/103-fotogalerie-ze-dne-otevrenych-dveri/
novinky
| 07
> SPOLUPRACUJEME | Během jednoho týdne KOVOSVIT MAS navštívilo téměř 250 žáků
Spolupráce se Svazem strojírenských
technologií
Koncem roku 2010 podepsal KOVOSVIT MAS smlouvu
o partnerství s finanční spoluúčastí, jejímž předmětem
je realizace projektu „Získání dovedností v programování na CNC obráběcích strojích pro studenty středních
odborných škol a učilišť“.
Projekt probíhá v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihočeském kraji. Projekt byl
zahájen 1. 3. 2011 a termín jeho ukončení je plánován na 30. 6. 2012.
Všeobecným cílem projektu je zlepšování podmínek pro výuku technických oborů a dále zkvalitnění stávající výuky a transfer know-how z technologie do škol. Smyslem projektu je tedy podpora a zlepšení úrovně
výuky NC programování v systémech Heidenhain, Siemens, Fanuc, CAD
a CAM. Záměrem je zařadit tyto technické pokroky do běžné praxe výuky
NC programování. Pokud vzniklou metodiku převezmou do své praxe
všechny školy, přinese to ve výuce NC programování obráběcích strojů
do budoucna mnoho pozitivního pro celé střední odborné školství.
Projekt byl rozdělen do 5 dílčích fází. Nejobsáhlejší bylo přímo školení
žáků, které proběhlo v dubnu letošního roku. Během jednoho týdne
KOVOSVIT MAS navštívilo téměř 250 žáků z pěti středních škol a učilišť.
Na úvod proběhla prezentace o historii firmy a jejím vývoji, následovala
ukázka výrobního programu. Poté si studenti se svými učiteli v doprovodu
technologů prošli celou firmu, aby viděli výrobní procesy v praxi. Po krátké
pauze určené k občerstvení následovala již praktická výuka programování
strojů v našem Zákaznickém centru.
Věříme, že má tento program smysl a studenti a učitelé, kteří se jej
účastnili, si odnesli nové odborné informace, které v budoucnu využijí jak
ve svém povolání, tak i ve výuce. 
Gabriela Jeřábková / personální manažer
Rekvalifikační kurz „Slévač"
Už v loňských Novinkách jsme informovali o zahájení rekvalifikačního
kurzu „Slévač“, který byl zahájen
ve spolupráci se Střední průmyslovou školou strojní v Táboře.
V roce 2011 proběhl první kurz a v letošním roce
druhý. Na základě výsledků závěrečného testu
tento kurz úspěšně ukončilo celkem 20 kovosvitských slévačů. Tito pracovníci získali všeobecný
přehled z různých oblastí slévárenské výroby
a jejich nadřízení tohoto přehledu využijí zejména
v univerzálnosti pracovníků a rychlejší adaptací
na nové, náročnější pracovní zařazení.
Takto oba kurzy hodnotily lektorky ze SPŠS Tábor.
Forma výuky: elektronické prezentace
Metody výuky: výklad, řízený dialog, diskuze,
praxe
Hodnocení účastníků kurzu: sledovanost
výkladu byla dobrá, zájem a orientace v oboru
slévárenství velmi dobrá, praktické zkušenosti
účastníků byly přínosné pro odborný profil lektorů, dále pak praktické ukázky (modely) a vzorky,
dokumenty (listy taveb) mohou nadále posloužit
při výuce odborných strojírenských předmětů.
Kurz „Slévač“ připravoval tým učitelů v rámci
08 |
novinky
celostátního projektu UNIV 2 K, kterým se
vybrané střední školy připravují na proměnu
v „Centra celoživotního vzdělávání“. Z tohoto pohledu byla spolupráce mezi SPŠS Tábor
a společností KOVOSVIT MAS hodně zajímavá,
protože zaměření kurzu, skladbu učebních
modulů i vlastní učební plán byl od začátku
konzultován s odborníky ze slévárny, tedy lidmi,
kteří se na školu dívají s určitým odstupem a to
je vždycky dobrý základ pro kvalitní výsledek.
Závěr: uplynulé dva kurzy hodnotíme velice
kladně, jistě s přínosem pro SPŠS Tábor a doufáme rovněž i pro Kovosvit MAS, a.s. 
Zuzana Šedivá / SPŠS Tábor
Miroslav Lazar / Slévárna KOVOSVIT MAS
fotografie ze slévárny KOVOSVIT MAS bude firma F.lli Mazzon prezentovat i ve své knize | NAPŘÍČ FIRMOU <
F.lli Mazzon S.p.A.
Ráda bych využila příležitosti a představila blíže
společnost F.lli Mazzon S.p.A. Sídlo rodinné
firmy, která v letošním roce slaví výročí 50 let
od založení, je na severu Itálie, pouhých sto
kilometrů od Benátek. Od svého založení v roce
1962 se firma specializovala na výrobu pojiv,
nátěrů a ostatních pomocných materiálů pro
slévárny. Výroba dosahuje ročně neuvěřitelných
25 tisíc tun surovin a v Itálii pokrývá 70 % trhu.
F.lli Mazzon spa expandovala na český slévárenský trh na sklonku roku 2003 a společnost
KOVOSVIT MAS, zásluhou technologie a zejména pak p. ing. Lazara, ve výrobě postupně
odzkoušela nové produkty a zařadila se tak
mezi naše první zákazníky v ČR. Dnes už devítiletá spolupráce, v objemu převyšujícím 300.000
eur ročně, je pro společnost F.lli Mazzon velmi
důležitá.
Produkty firmy F.lli Mazzon jsou používány
napříč všemi třemi formovnami slévárny
KOVOSVIT MAS, a. s. Naše furanové pryskyřice
se uplatňují při výrobě forem a jader na těžké
a střední formovně, dále dodáváme suroviny pro
výrobu jader na vstřelovacích strojích pro linku
Künkel Wagner a v široké oblasti slévárenských
nátěrů, separačních prostředků a opravných
past jsme výhradním dodavatelem.
V současné době se velmi soustředíme na ekologii a s tím související vývoj inovativních slévárenských pojiv. Nové vysoce reaktivní furanové
pojivo Ecofur 4495 s obsahem volného furfurylalkoholu pod 25 % a bez obsahu fenolu i volného formaldehydu bylo vyzkoušeno na střední
formovně v dubnu letošního roku s pozitivním
výsledkem, který budeme ve spolupráci prezentovat na Odborné komisi pro formovací látky při
České slévárenské společnosti.
Jsme velmi hrdí, že můžeme dodávat naše
výrobky do jedné z nejznámějších průmyslových společností v České republice a vybrané
fotografie ze slévárny KOVOSVIT MAS bude
firma F.lli Mazzon prezentovat i ve své knize
vydávané u příležitosti výše zmiňovaného výročí
založení. 
Lucie Šejnohová / obchodní zástupce
F.lli Mazzon S.p.A. - Italy
Mezinárodní strojírenský veletrh
nitra 2012
KOVOSVIT MAS se letos v květnu účastnil
mezinárodního strojírenského veletrhu v Nitře.
Tento již 19. ročník na zástupce firmy zapůsobil
v kontextu předchozích, krizí poznamenaných
let, pozitivně. Došlo k oživení slovenského trhu,
což se projevilo i na počtu jednání, která na veletrhu proběhla. Většina z nich byla zaměřena
na konkrétní stroje s tím, že pouze informativních schůzek ubylo.
Celkem se veletrhu účastnilo 410 vystavovatelů, spoluvystavovatelé zastupovali dalších
292 firem. Zastoupení na veletrhu měly firmy
z 28 zemí. V letošním roce se na veletrh přišlo
podívat více než 16 000 návštěvníků. 
Milena Filipová / specialista marketingu
novinky
| 09
> STŘÍPKY ZE SVĚTA | Ruská kuchyně je bohatá a rozmanitá
Střípky ze světa / dnes z Ruska
Hlavní město:Moskva
Rozloha:
17 075 400 km2 (1. na světě)
Počet obyvatel: 142 914 136 (9. na světě, k roku 2011)
Nejvyšší bod:
Elbrus (5 642 m n. m.)
Časové pásmo:
od +2 do +11 hod.
Jazyk:ruština
Měna:rubl
Náboženské složení: křesťanství, islám, buddhismus
ETIKETA A NĚKTERÉ ZVYKLOSTI
Při prvním setkání s ruským protějškem udržujte
silný oční kontakt, považuje se to za dobrou etiketu. Odvrácení pohledu je vnímáno jako hrubost,
lhostejnost a apatie. Pozor ale, abyste nezírali.
V Rusku je zvykem zvedat telefon v každé situaci.
I při obchodním jednání.
Oslovování s tituly se v Rusku nepřikládá velká
váha. Jediný používaný titul při oslovování je
profesor.
Intenzivní sledování ženy na ulici není zrovna
vhodné. Rusové jsou dost konzervativní národ,
proto přizpůsobte své chování i na veřejnosti.
Veřejným projevům náklonnosti se raději vyhýbejte.
Stání s rukama v kapsách se pokládá za neslušné
chování a nedodržování společenské etikety.
Rusko je velmi konzervativní i co se týče oblékání.
Chceme-li dodržet společenské konvence v této
oblasti, měly by se ženy vyvarovat hlubokých
výstřihů, krátkých sukní a muži šortek ve společnosti.
Pískání je v Rusku obecně nepřijatelné. Dokonce
pískání při potlesku nebo na sportovišti je považováno za společenské faux paux.
ZAJÍMAVOSTI
 JAK SE ZMĚNIL A MĚNÍ ČAS V RUSKU Rusko má dnes devět časových pásem, což je
největší počet na jeden stát na celém světě.
Dříve jich však mělo ještě víc, a sice jedenáct.
Z důvodu ekonomické prospěšnosti ale
začaly zaznívat návrhy na snížení množství
časových pásem. Nejde o nijak převratnou
novinku, v minulosti si tím prošla např. Čína
nebo Spojené Státy. Bude tento trend dále
pokračovat? Je devět konečný počet nebo
se Rusko dále "zmenší" a stane se podle slov
vědců "kompaktnější"?
 VÁNOCE - V pravoslavném Rusku začíná
oslava vánočních svátků až 6. ledna, v den
narození Krista Spasitele, a trvá 12 dní. Ruské
Vánoce, stejně tak jako evropské, jsou spojením lidových zvyků, rituálů, koled a pohanských pověr.
 KOSMONAUTIKA - Sovětský svaz byl
prvním státem na světě, který dosáhl hranice
vesmíru a vyslal roku 1957 do vesmíru první
umělou družicí Země Sputnik 1. Ve stejném
roce vyslal Sovětský svaz jako první do vesmíru živého tvora, fenu Lajku. Největšího triumfu dosáhl sovětský vesmírný program dne 12.
dubna 1961, kdy byl do vesmíru vyslán první
člověk, major Jurij Gagarin. Sovětský svaz
také jako první sestavil na oběžné dráze Země
permanentně obydlenou vesmírnou stanicí
Mir. Agentura Roskosmos používá pilotované
vesmírné lodě Sojuz, které na oběžnou dráhu
vynáší stejnojmenná nosná raketa a automatické nákladní kosmické lodě Progress.
10 |
novinky
RUSKÁ KUCHYNĚ
Ruská kuchyně je bohatá a rozmanitá. Její
základy byly položeny především venkovským
obyvatelstvem žijícím převážně v drsných přírodních podmínkách, ale s dostatkem ryb, drůbeže, zvěřiny, hub, lesních plodů a medu. Úroda
žita, pšenice, ječmene a prosa jim poskytovala
potřebné přísady pro mnoho druhů pečiva,
lívanců, kvasu, piva a vodky. Polévky a omáčky
nejrůznějších chutí byly založeny na sezónních
nebo uskladněných potravinách, rybách a masu.
Polévky hrály vždy v ruské kuchyni velmi důležitou roli. Tradiční ruské polévky jako šči, boršč,
rassolnik, soljanka či okroška byly od 18. do 20.
století doplněny i o evropské a středoasijské
druhy hnědých polévek, čirých polévek, omáček
a mnohých jiných.
Ruské polévky můžeme rozdělit do sedmi
skupin:
1| studené polévky založené na kvasu (např.
okroška, botvinja)
2|lehké polévky a omáčky založené na vodě
a zelenině
3|nudlové polévky s masem, houbami a mlékem
4|polévky založené na zelí (např. šči)
5|husté polévky založené na mase a sladkokyselém základu (např. rassolnik či soljanka)
6|rybí polévky
7| polévky založené na obilí a zelenině
Pelmeni jsou národním jídlem východní Evropy,
ale Ruska především. Původ pokrmu je většinou
spojován s Tatary. Pelmeni byly velice populární
i mezi ukrajinskými kozáky. Obvykle se dělají
s náplní z mletého masa, která je zavinutá
v tenkém těstě (vyrobeného z mouky a vajec,
někdy se přidává i mléko nebo voda). Samotný
název znamená v jazyce Uralu „chlební uši“,
a odtud byl také převzat do ruštiny. Pro náplň
můžeme použít vepřové, jehněčí, hovězí nebo
jakékoli jiné maso; také smíchání několika druhů
je velmi oblíbené. Podle tradičního uralského
receptu by náplň obsahovala 45% hovězího,
35% jehněčího a 20% vepřového masa. Navíc
se sem přidávají rozličná koření jako pepř, cibule
a česnek.
PAMÁTKY
Kreml
Kreml s celkem
20 věžemi je
nejobdivuhodnější pamětihodností
Moskvy. Tuto
stavbu z červených pálených cihel vybudovali
italští stavební mistři pozvaní v 15. století carem
Ivanem III. Kreml přestavuje nejimpozantnější
soubor nejrůznějších architektonických forem.
Rudé náměstí
Rudé náměstí
je nejvýznamnější náměstí
v Moskvě.
Nachází se
přímo v centru
města. Náměstí odděluje Kreml (dříve sídlo králů a dnes ruského prezidenta) od staré obchodní
čtvrti s názvem Kitaj-gorod. Všechny významné
radiální ulice ve městě vycházejí právě z Rudého
náměstí. Je považováno za nejhlavnější ve městě
i v celém Rusku, má charakter centra celé země.
Od roku 1991 je na seznamu památek UNESCO.
Mešita Kul
Šerif
Mešita Kul Šerif
je jednou z nejvýznamnějších
památek
v Kazani, též
i nejvyšší stavba ve městě a největší mešita
v Rusku. Mešita byla postavena v 16. století.
Pojmenována byla po Kul Šerifovi, tatarském
náboženském vůdci a vládci, který zde po určitou dobu i sloužil. Stavba se vymykala tehdejším
způsobům, jak byly mešity budovány. Stavbu
zničili roku 1552 Rusové při útoku na město.
Obnovy se mešita dočkala na přelomu 20. a 21.
století, kdy začaly rozsáhlé stavební práce.
Slavnostní otevření se konalo 24. července 2005
při příležitosti oslav tisíciletí od založení Kazaně.
Nyní tak mešita se svými 57 metry a čtyřmi
minarety dominuje městu.
Petrohrad
Petrohrad (dříve Leningrad
a Petrograd,
hovorově Pitěr)
je s téměř
5 000 000
obyvatel druhé největší město Ruska a z měst
nad milión obyvatel je nejsevernější na světě.
Leží v severozápadní části Ruska při ústí řeky
Něvy do Finského zálivu, který je součástí
Baltského moře. Petrohrad, založený roku 1703
Petrem Velikým, byl v letech 1712-1917 hlavním
městem Ruského impéria. Dodnes je kulturním
střediskem celého Ruska s mnoha památkami
Světového dědictví UNESCO a také jedním
z nejdůležitějších ruských přístavů. Je sídlem
Leningradské oblasti a Severozápadního federálního okruhu, samo je (vedle Moskvy) federálním
městem.
Elbrus
Elbrus je
s výškou 5642
metrů nad
mořem nejvyšší
horou Kavkazu
a Ruska. Elbrus
je neaktivní sopkou s dvěma vrcholy (západní
5642 m a východní 5621 m). Vzdálenost obou
vrcholů je 1500 metrů. Svahy sopky jsou pokryté ledovci o celkové ploše 138 km². Sněžná čára
je na Elbrusu ve výšce 3700 až 4000 m.
China CNC Machine Tools fair, METALOOBROBOTKA | VYSTAVUJEME <
Azov
Azov je město
v Rostovské
oblasti v jižním
Rusku. Leží
na řece Donu,
7 km od zálivu
Azovského moře, kterému dalo název, a asi
45 km od oblastního města Rostov na Donu, se
kterým je spojen železnicí s příměstskou dopravou. Žije zde 83 000 obyvatel. Azov je jedním
z nejstarších sídel Ruska; v antice zde byla řecká
kolonie, zničená ve 3. století Góty. Ve středověku bylo město obnoveno a ve 13.–14. století žilo
z obchodu mezi Zlatou Hordou a janovskými
a benátskými kupci. Roku 1471 dobyli město
Turci a zbudovali zde pevnost, která odolávala
do roku 1637, kdy ji dobyli donští a záporožští
Kozáci. V následujících sto letech, kdy se carské
Rusko snažilo získat přístup k moři, však stále
měnila majitele, a když se Azov roku 1708 stal
sídlem jedné z prvních gubernií, musel být
po třech letech opět předán Turkům a Azovská
gubernie přesídlila do Voroněže. Definitivně byl
Azov přiznán Rusku teprve roku 1774. Během 19.
a 20. století, kdy měl střídavě status pevnosti
a města, byl kdysi významný Azov zastíněn
sousedním Rostovem (kolem milionu obyvatel)
a dnes je nevelkým rajónním městem. 
Zdroj: http://cs.wikipedia.org
CCMT 2012 –
veletrh obráběcích strojů
v bývalém čínském hlavním
městě
Ve dnech 16.–21. dubna 2012 se
v čínském městě Nanjingu uskutečnil 7. ročník strojírenského veletrhu
zaměřeného na obráběcí stroje.
CCMT 2012 (China CNC Machine Tools fair).
KOVOSVIT MAS, a.s. se účastnil v rámci společné expozice České republiky, která zahrnovala
nejvýznamnější české výrobce obráběcích
a tvářecích strojů (celkem 18 firem z ČR, z toho
15 firem je členem SST – Svazu Strojírenské
Technologie). Podle odhadu organizátora se
výstavy v letošním roce zúčastnilo 126 672
zaregistrovaných návštěvníků.
Tento veletrh byl organizován Hospodářskou
komorou ČR ve spolupráci s Czech Tradem.
V rámci podpůrných programů byla na tuto
výstavu čerpána KOVOSVITem MAS, a.s. podpora v rámci programu de minimis (= podpora
malého rozsahu, v jejímž průběhu je možno
během tří po sobě jdoucích let čerpat částku
až do výše 200 tis. EUR). V rámci podpory de
minimis jsou vytipovávány takové veletržní akce
na takových trzích, kde se předpokládá budoucí
Výstava v Moskvě
METALOOBRABOTKA 2012
Stejně jako v minulosti, i letos společnost KOVOSVIT MAS
ve spolupráci s ruským partnerem
KOVOSVIT RUS participovala na nejprestižnější strojírenské výstavě
v Rusku. Jelikož se jednalo o společný stánek, nazývejme stánek naším.
Náš stánek o rozloze 160 m2 byl v hlavním
pavilónu výstaviště. Architektonicky byl pojat
ve "velkém stylu" a patřil k nejvelkorysejším
stavbám na výstavišti. Prezentovanými stroji
byly "Hi-tech" produkty z portfolia výrobků
společnosti KOVOSVIT MAS. Vystavované
stroje MULTICUT 500 a MCU 630 se systémem
výměny palet byly zvoleny se záměrem oslovit
rychle se rozvíjející společnosti z oblasti lodního,
těžařského, leteckého a automobilového,
železničního a v neposlední řadě i zbrojního průmyslu. Ruský trh prochází v posledních letech
masivní proměnou. Rusko se postupně hodlá
vyprofilovat ze současné pozice lídra ve vývozu
nerostných surovin do pozice technologického
giganta. Doby, kdy se na ruský trh pohlíželo jako
na oblast, která dokáže absorbovat i ne příliš
sofistikované technologie, jsou pryč. Nyní se
ruský kapitál, a jedná se opravdu o státní peníze,
jelikož 95 % průmyslových podniků v Rusku je
státních, zaměřuje na technologie s vysokou
přidanou hodnotou.
V letošním roce celé Rusko očekávalo výsledek
prezidentských voleb. Nový prezident má
enormní zájem posunout Rusko do pozice technologického lídra, kam mimochodem bezesporu
patří, a proto vyhlásil hned několik strategických plánů pro obnovu a rozvoj ruského průmyslu (ruská vláda má i další plány rozvoje, jako je
např. zvýšení porodnosti, služeb obyvatelům či
vzdělání. V těchto oblastech naše a.s. nemůže
pomoci, proto je zmiňuji pouze okrajově). Jen
v oblasti modernizace armády je spuštěn projekt, který počítá do roku 2020 s proinvestováním 550 bilionů euro (za tím číslem je opravdu
12 nul a pokud to chcete převádět na Kč,
potřebujete velkou, opravdu velkou kalkulačku).
Pro více informací o modernizaci ruské armády
doporučuji zhlédnout následující odkaz
http://www.youtube.com/watch?v=6OPmBImx4oA&feature=player_embedded#
Státní programy rozvoje Ruska jsou patrné
na každém kroku a ruský zákazník si je své pozice na trhu patřičně vědom. Český výrobek má
v Rusku dobré jméno, ale to nestačí. Zákazník
postupně přechází od nostalgie k tvrdé realitě
a neakceptuje jakékoliv kompromisy. Ve spojení s nestabilitou Ameriky a Evropy se stále
více výrobců orientuje na Rusko, což enormně
zvyšuje konkurenci na tomto trhu. Společnost
KOVOSVIT RUS má díky mnohaleté existenci
na ruském trhu se státními podniky dobré vztahy, a proto věříme, že ze zmíněného koláče investic část "utrhne" i KOVOSVIT MAS. Záměrně
užívám slovo "utrhne“, jelikož časy, kdy bylo
možné očekávat, že nám něco připadne, jsou
dávno pryč.
V duchu výše uvedených skutečností se nesla
i celá výstava METALOOBRABOTKA. Nutno dodat, že naše a.s. nemůže na tak zásadním trhu,
jakým Rusko bezesporu je, "viset na jednom
hřebíku", a proto se postupně rozvíjí spolupráce
s dalšími subjekty. Nové projekty budou běžet
souběžně se spoluprací s KOVOSVITem RUS
a cílem je posílit naši pozici v Rusku.
Budoucnost společnosti KOVOSVIT MAS
na ruském trhu lze vnímat pozitivně. Musíme
však přijmout změny, které budoucnost přinese
a jít naproti potřebám zákazníků.
Na závěr několik poznatků ze života prostého
Rusa, které jsme nabyli v průběhu naší cesty
do Moskvy. Metro je neuvěřitelně narvané
(promiňte, ale jinak to vyjádřit nelze), boršč je
o poznání "jiný" než v naší závodní jídelně, stmívá se o poznání déle, rozednívá o poznání dříve
a na více poznatků nezbyl tentokrát čas. 
Petr Schorník / obchodní zástupce
růst poptávky. Podpora pro naši firmu v tomto
případě činila maximální výši, tj. 120 tis. Kč.
Stánek KOVOSVITu MAS, a. s. o rozloze 10 m2
byl začleněn do společné expozice České
republiky. Představení firmy bylo doplněno
o promítání výrobního programu na televizní obrazovce. Prostory stánku byly sdíleny
společně s čínským zástupcem – firmou Beijing
KINGMAS International Trade. Během této
výstavy proběhlo 37 jednání, z nichž 10 bylo
věnováno prezentacím a možnostem konkrétních strojů (výhradně se jednalo o typy MCU
630, MCV 1000 5AX a Multicut 500). Zbylá
jednání byla informativní s cílem představit
KOVOSVIT MAS, a.s. a jeho výrobní program.
Současně byli všichni návštěvníci pozváni na výstavu CIMES Beijing (Hala E3, Stánek B802)
na první představení strojů MCU 630V 5X
POWER a MCV 1270 POWER v Číně. 
Jan Chyna / obchodní zástupce
novinky
| 11
> SBÍRKA | HÝLAČKA - AŤ STOUPÁ VÝŠ!
Hýlačka a sbírka na její znovupostavení
První červnový den proběhlo na úřadu v Sezimově Ústí rozpečetění kasičky,
do které měli všichni možnost přispět na znovupostavení rozhledny Hýlačka.
Při této příležitosti se sešli zástupci města - Ing. Miroslava Svitáková,
KOVOSVITu MAS - Ing. Pavel Kovář a Klubu českých turistů v Táboře –
Ing. Radek Přílepek.
Již při plánování zapojení se firmy do sbírky bylo
avízováno, že společnost přispěje dvojnásobkem
vybrané částky. Tato skutečnost přiměla i nám neznámou starší paní k tomu, že obětovala stokorunu
ze svého důchodu, neboť tak projekt ve skutečnosti
podpořila třemi sty korunami. Po přepočítání vybrané částky bylo zjištěno, že zaměstnanci KOVOSVITu
MAS společně s obyvateli Sezimova Ústí a okolí
přispěli na dobrou věc částkou 7 181,- Kč.
Slavnostní předávání celé sbírky proběhlo dne
2. 6. 2012 v odpoledních hodinách na Komoře
v rámci dne otevřených dveří. Generální ředitel
Ing. Miloslav Kafka předal darovací šek v hodnotě
22 000 Kč předsedovi KČT panu Přílepkovi.
Vzhledem k tomu, že předběžné zadání na novou
Hýlačku je, aby byla o něco vyšší a rozhled z ní
nestínil okolní porost, přejeme budoucí rozhledně,
AŤ STOUPÁ VÝŠ!
V Táboře dále projekt podpořily tyto organizace,
ke kterým se hrdě můžeme připojit již zmiňovanými
22 000 korunami. 
Milena Filipová / specialista marketingu
Přehled výnosů z podpůrných akcí
Název akce
Bleší trh Děti z Klášteráku pro Hýlačku
Sbírka studentů a zaměstnanců Obchodní akademie
Koncert pro Hýlačku
Prodejní výstava prací žáků ZŠ a MŠ Slapy
Velikonoční taneční zábava pořádaná SDH Sudoměřice u Tábora
Sbírka zaměstnanců C-Energy Bohemia + příspěvek této společnosti
Výnos [Kč]
5 715
5 078
3 727
2 327
5 200
8 494
POZOR – STÁLE JE MOŽNOST PŘISPĚT DO SBÍRKY
Na vrátnici je stále k dispozici kasa, do které můžete vhodit peněžité příspěvky na znovupostavení
HÝLAČKY.
Bezpečnost práce je nedílnou součástí
pracovních činností každého z nás
Stejně jako zaměstnavatelé musí
i všichni zaměstnanci dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci (BOZP). Jde o předpisy, jejichž obsahem je celá řada požadavků a povinností, které mají za úkol
minimalizovat zdravotní a bezpečnostní rizika na pracovištích.
prezenční listinou, kterou musí všichni účastníci
podepsat. Celá dokumentace o školení musí být
uložena a podle potřeby předložena ke kontrole.
Jednou z forem interní kontroly jsou takzvané
roční prověrky, jejichž provádění je dáno zákoníkem práce. Koncem dubna proběhla tato kontrola
na všech pracovištích naší firmy. Někde bylo vše
v absolutním pořádku, jinde byly shledány drobné,
místy i vážnější nedostatky, které bylo nutné
neprodleně vyřešit.
Jde vlastně o propracované předpisy technických,
organizačních a výchovných opatření, která při
správné aplikaci a dodržení minimalizují možnost
ohrožení nebo poškození lidského zdraví na pracovišti. Vzhledem k tomu, že za případný úraz
způsobený zanedbáním bezpečnostních opatření
na pracovišti je zodpovědný zaměstnavatel, je
z jeho strany dodržování předpisů BOZP pravidelně kontrolováno.
A proč se vlastně tyto kontroly provádějí a proč
bezpečnostní technik tak neodbytně trvá na tom,
aby se pravidla BOZP dodržovala? Odpověď je
jednoduchá. Všem nám záleží na našem zdraví
i na zdraví lidí, kteří s námi pracují. Proto jsme
se v letošním roce pustili do několika projektů,
jejichž cílem je například snížení úrazovosti nebo
hospodaření s osobními ochrannými pracovními
prostředky.
Školení BOZP udává zákon a vyhýbání se mu je
tedy porušením předpisů. Každý zaměstnavatel je
povinen seznámit své zaměstnance formou školení s bezpečnostními předpisy a ochraně zdraví
na pracovišti, na které jsou zařazeni. Tyto předpisy
musí samozřejmě každý zaměstnanec dodržovat. Prokazatelnost každého školení je doložena
V současné době je třeba velkou pozornost věnovat problematice pracovních úrazů, neboť oproti
roku 2010 došlo v roce 2011 k velkému nárůstu
jejich počtu, a to zejména na slévárně. Proběhlo
mnoho diskuzí, co by mohlo být příčinou tohoto
stavu. Jednu z hlavních příčin je možné spatřovat
v malé zainteresovanosti nových zaměstnanců
12 |
novinky
do problematiky BOZP. Jako nástroj pro odstranění tohoto problému byl do vstupního školení
BOZP začleněn i videopořad týkající se celé problematiky. Více se nyní soustředíme na zaměstnance ve zkušební době, zda dodržují stanovená
pravidla, při pravidelných pohovorech zjišťujeme,
zda existují oblasti BOZP, kde si nejsou jisti nebo
kde vidí problémy, a ty se následně snažíme řešit.
Zároveň se klade větší důraz na používání vhodných osobních ochranných pracovních prostředků.
Dále probíhá kvartální hodnocení pracovních
úrazů a otázek týkajících se BOZP za účasti
bezpečnostního technika, manažera slévárny
a všech jejích zaměstnanců. Dalším krokem bude
zpracování nové směrnice týkající se identifikace
rizik na jednotlivých pracovištích. Každý z nás
má možnost prostřednictvím svého nadřízeného
přispět k procesu vyhledávání pracovních rizik.
Závěrem bych ráda zdůraznila, že oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je rovnocennou
a neoddělitelnou součástí každodenního plnění
pracovních úkolů. Soustavné zlepšování pracovních podmínek a pracovního prostředí je prevencí
vzniku pracovních úrazů a jiného poškození zdraví
při práci. 
Gabriela Jeřábková / personální manažer
a Zdeněk Pištěk / bezpečnostní technik
Děkujeme všem zúčastněným za odpovědi | VÝSLEDKY KVÍZU <
Vítěz kvízu ZÁKAZNICKÁ APLIKACE
Z desítek odpovědí, které dorazily, bylo cca 40 % správných. Nejčastěji se objevující odpověď vačka bohužel nebyla
správná. Součást na obrázku je, a teď si dovolím citovat vítěznou odpověď: "ohýbací kladka (matrice středová) pro
NC (cnc) ohýbačku trubek, vícepatrová“. Děkujeme všem zúčastněným za odpovědi, blahopřejeme vítězi a těšíme
se na Vaše odpovědi při dalším soutěžení.
Vítězem kvízu se stal pan Radko Slovák
ze Strojírny Rožmitál, dceřiné společnosti RAVAK, a.s.. Přijel do KOVOSVITU MAS
na Zákaznické dny, dostaly se mu do ruky naše
NOVINKY, přečetl otázku a odpověděl. Jeho
odpověď byla správná a vyhrál.
kdy byly nakoupeny.“
KOVOSVIT MAS? Zavedený výrobce, dojezdová
vzdálenost, zázemí tuzemského výrobce.
Při předávání ceny jsme panu Slovákovi položili
několik otázek.
Připravujete další investice do strojů?
Investice plánujeme, samozřejmě chceme obnovovat strojový park a tím zvýšit produktivitu,
ale vždy vše závisí na vývoji a stabilitě trhu v ČR
a samosebou ve světě.
Strojírny Rožmitál jsou tradiční česká firma, která
byla založena v roce 1913. Zabývala se výrobou
elektromotorů, vzduchotechniky a kovového
nábytku.
Od roku 1946 se v této firmě vyrábí zemědělská
technika. K velkému rozmachu výroby zemědělské techniky došlo přibližně před třiceti lety, kdy
Strojírny Rožmitál zakoupily licenci na kulisový
mechanismus od německé firmy Stoll.
Až do roku 1989 měly Strojírny Rožmitál monopolní postavení ve výrobě obracečů a shrnovačů
na českém a slovenském trhu zemědělské techniky. Výroba těchto strojů pokračuje a po letech
revitalizace technologického vybavení se společnost znovu vrací na pozici klíčového dodavatele
na tuzemském trhu a začíná úspěšně pronikat
i do zahraničí. Od roku 2000 jsou dceřinou společností RAVAK, a.s.
Již dlouhou dobu jsou uživatelem strojů
KOVOSVIT MAS, mají od nás vrtačky o stáří až
35ti let, 2 stroje SPT16 (22 let) a od roku 2000
další moderní stroje: 3 × MCV, 2 × Smarturn
a 1 × MASTURN. O našich strojích říkají: „ Jsou to
mašiny správně nadimenzované, s dlouhodobou
životností, o strojích téměř nevíme, pracují ve třísměnném provozu plus mínus 10 let , podle toho,
Zúčastňujete se pravidelně Zákaznických dnů
a dalších akcí pořádaných KOVOSVITem MAS?
Nejezdíme pravidelně. Když je záměr investovat,
tak se jedeme podívat do KOVOSVITU MAS.
Kvitujeme účast dodavatelů nářadí a dalšího
příslušenství spojeného s obráběním.
Pravidelně jezdíme na MSV Brno, kde navštěvujeme i stánek KOVOSVIT MAS.
Jak dlouho používáte stroje KOVOSVIT MAS?
V roce 2001 jsme pořídili první moderní stroj.
Další následovaly velmi záhy. Proč právě
Servis?
Drobné opravy na strojích děláme sami, na větší
opravy zveme servis KOVOSVIT MAS. Vždy se
jedná o dobrou komunikaci mezi dodavatelem
a zákazníkem.
Děkujeme za odpovědi na naše otázky a přejeme
hodně úspěchů v podnikání. 
Renata Vaňková / šéfredaktorka
Výsledek kvízu z minulého čísla „JARO S NÁMI ZATOČILO“
Celkem nám přišlo 21 odpovědí, z toho 3 odpovědi byly správné. Ty jsme odměnili automaticky a autoři získali odměnu v podobě láhve slivovice s logem
MAS. Další výherce vylosoval finanční ředitel Pavel Kovář za asistence vedoucího IT Pavla Vítka. Losem byli určeni další 2 vítězové, kteří dostali jako
pozornost tričko s logem MAS.
Správné odpovědi: Quido Hernych, Markéta Bulantová, Růžena Matějková | Výherci určení losem: Lukáš Tvrdý, Marie Kadlecová
Jak to bylo 
1/f
2/E
3/H
Za odpovědi děkujeme a věříme, že příště se Vás rozhodne ještě více napsat nám na [email protected]
4/g
5/I
6/b
7/a
8/C
9/D
> Rozhovor | ...těžká pozice žen v mužském kolektivu
na kávě s...
Miladou Hervířovou, vedoucí expedice
přiznávám - jsem hrdá kovosviťačka. Co vnímám
dost výrazně a co se za celá ta léta, co tu jsem,
příliš nezměnilo, je těžší pozice žen v ryze mužském oboru. Na začátku mého působení jsem se
setkávala s nedůvěrou a s odmítavými reakcemi.
Žena musí být vybavena k tomuto účelu notnou
dávkou diplomacie a trpělivosti. Chvilku trvalo,
než mě mužská část začala respektovat.
Dochází v současné době v expedici k nějakým
změnám, které byste zde ráda zmínila?
V plánu je bourání lakovacího boxu, aby se zvětšil
prostor expedice. Dost tu bojujeme s místem,
což je náš dlouhodobý problém. Touto změnou
vlastně navazujeme na loňskou investici do nového jeřábu. Orientace firmy na větší stroje se tak
projevuje i u nás na konci celého řetězce výroby.
Odkdy jste zaměstnána v KOVOSVITu MAS?
Na jaké pozici nyní pracujete a jakými pracovními posty jste během svého působení ve firmě
prošla?
V roce 1968 jsem se nástupem do učení vlastně
vydala ve šlépějích svého otce Vojtěcha Kodada,
který přišel do KOVOSVITu z plzeňských
Škodových závodů pracovat jako konstruktér.
Po vyučení jsem na soustruhu točila kličkami.
To ale netrvalo dlouho - po dvou letech jsem
přešla do konstrukce, kde jsem pracovala nejprve
jako kreslička a poté jako konstruktérka obalů.
Přitom jsem vystudovala SPŠS v Táboře. Kreslení
mi vydrželo celých sedmnáct let a skončilo až
přeřazením sem do expedice, kde jsem pracovala
nejdříve jako obalový technik a nakonec jako vedoucí expedice. Tím jsem měla možnost uplatnit
a porovnat dřívější teorii u prkna s praxí při balení
v expedici. Předcházející zkušenost s navrhováním obalů jsem zde plně zhodnotila.
Co pro Vás znamená pracovat
v KOVOSVITu MAS?
Nikde jinde jsem vlastně nepracovala, takže ano,
Jaká jsou v expedici zajímavá NEJ?
Musím říct, že se tu rozhodně nenudíme, hlavně
ke konci měsíce je práce opravdu hodně. S odstupem času na to pak můžeme vzpomínat, čeho
jsme schopni, když je třeba zabrat.
• největší stroje nebo nejsložitější zakázky, např.
MCU3000, se přepravují k zákazníkům v demontovaném stavu, na čtyřech kamionech,
• nejvíce expedovaných strojů během jednoho
dne bylo osm, ale běžně jich koncem měsíce
bývá 6,
• nejdál jsme posílali stroje do Ameriky, zajímavou destinací byl i Vietnam a nyní se rozjíždí
spolupráce s Čínou - vůbec první stroje tam
odešly letos v dubnu - MCU 630 a MCV1270.
Co Vám udělalo radost a na co naopak vzpomínáte velmi nerada?
Velmi, ale opravdu velmi nerada vzpomínám
na nedávný úraz, který jsme tu na expedici měli.
Byl to strašný zážitek a musím konstatovat, že to
byl můj nejhorší pracovní den v této funkci, a to
platí i teď s odstupem času. Vidím to jako dnes,
byla to hektická doba – spousta práce vyžadující
plné zapojení všech nás čtyř, kteří jsme tu na expedici zbyli. Během jednoho dne jsem přišla hned
o dva pracovníky – jednoho kvůli zmiňovanému
zranění a druhého kvůli plánovanému zákroku
v nemocnici. Najednou jsme tu byly jen dvě ženy
na stejný objem práce. Tyto nenadálé komplikace jsem pak musela řešit přes externí firmu,
kterou jsme požádali o pomoc a která nám vyšla
ochotně vstříc. Celá záležitost byla hodně nepříjemná, ale nakonec vše dopadlo dobře. Tím však
byla vyřešena jen jedna zakázka, ale čekalo ještě
mnoho dalších a pro jejich plnění, jsem povolala
na výpomoc dva bývalé zaměstnance, kteří nám
ochotně a s vysokým nasazením pomohli všechny úkoly splnit.
Za to jim a celému kolektivu patří můj dík.
Není tajemstvím, že letos odcházíte do důchodu. Těšíte se? Máte nějaké představy, čemu
byste se v důchodu ráda věnovala?
Teď volného času příliš není, víkendy mi občas
zpestřuje nejmladší vnučka a ve všední dny je to
typický kolotoč. Nástupem do důchodu se nejdříve těším, že si odpočinu a pak se s vervou pustím
do další činnosti a k tomu budu potřebovat hlavně zdraví. Plánuji, že konečně budu mít čas dát
do pořádku věci, které zatím úspěšně odkládám.
Máme dva syny, jeden je ženatý a má tři děti
a druhý zatím svobodný, budu se moci tedy více
věnovat jim a vnoučatům. Bydlíme v domečku
(dříve Baťovce), který jsme s manželem a s našimi dvěma syny 5 let rekonstruovali. U domku je
zahrádka a na zahrádce máme hlídače a zároveň
zahradního devastátora v jednom - pejska.
Před časem jsem vedla protahovací a posilovací
cvičení žen. A některé mé dřívější svěřenkyně mi
říkají, že jim cvičení chybí, tak možná, že s tím
také něco udělám.
Jaké je Vaše životní motto?
Nemám žádné konkrétní, které bych dokázala
použít na všechny situace, snažím se spíš najít si
na všem, co život přináší, něco dobrého. Takže asi
to, že všechno zlý je pro něco dobrý. A problémy
neřešit křikem, ale s rozvahou a optimismem. 
Renata Vaňková a Milena Filipová
Jména a příjmení v Kovosvitu MAS, a. s.
Nedávno moje kamarádka hledala
to správné jméno pro svého budoucího potomka. Koupila si knihu, kde
byl vysvětlen význam jednotlivých
jmen. Vzhledem k tomu, že nás
v KOVOSVITU MAS pracuje více jak
650, napadlo mne porovnat, jaké
jméno se zde vyskytuje nejčastěji
a jaké je například velmi ojedinělé.
Co se týče mužských jmen, tak nejčastěji je
v naší společnosti zastoupen Jiří (38×), hned
za ním Josef (37×) a Petr a Pavel (36×) - že je
Petrů a Pavlů v KOVOSVITU MAS stejný počet,
není záměr personálního oddělení, ale náhoda
:-). Minimálně dvacetkrát je dále zastoupen
Jaroslav, Jan, Miroslav, František a Vladimír.
Martin, Václav, Milan, Tomáš, Zdeněk, Karel,
Luboš a Michal se vyskytuje průměrně 14×.
Jelikož u nás pracuje méně žen než mužů, je
tudíž jasné, že četnost ženských jmen nebude
tak velká. Nejčastěji se zde vyskytuje Eva (5×),
Alena, Daniela, Kateřina a Lucie (4×), Iva,
Jitka, Milena a Marie (3×), další jména pak buď
dvakrát nebo jen jednou. Zajímavý je i pohled
na naše příjmení. Nejčastější je Novotný (13×),
Kolář/Kolářová (9×), Dvořák, Novák (6×), Musil,
Prokeš/Prokešová a Veselý (3×).
Co se týče vzniku jednotlivých příjmení, tak se
mi podařilo zjistit, že Novotný je 3. nejčastější
příjmení v ČR a byl tak vždy pojmenován novousedlík. Novák, nejčastější příjmení v ČR, označuje nového muže ve vesnici. Velmi mne pobavilo,
když jsem zjistila, že i příjmení slaví svůj svátek
a mají svůj vlastní kalendář – příjmenář. Tak
například 31. ledna slaví Kolář, 2. února Veselý,
4. února Novák, 26. června Musil, 4. července
Novotný, 1. října Dvořák a 23. října Prokeš.
S významem křestních jmen již takový problém
nebyl, tady máte malou ukázku: Jiří – zemědělec, rolník; Josef – Bůh přidá, přidávající; Petr
– kámen, skála; Pavel – malý, nepatrný; Eva –
matka života; Alena – světlo, pochodeň; Daniela
– Bůh je můj soudce; Kateřina – čistá, cudná,
mravná; Lucie – světlá, zářící.
Ještě je zajímavý a v některých případech
i úsměvný pohled na příjmení ve spojení s profesí. U nás ve firmě najdeme například – Rychlý
– servis, Volný – marketing, Slabý – obchod,
Chyna – obchodní zastoupení Čína, Šilhavý –
montér, Krám – konstrukce. 
Gabriela Jeřábková / personální manažer
14 |
novinky
nejlepší fotografie bude zveřejněna v NOVINKÁCH | FOTOSOUTĚŽ <
fotosoutěž
Stačí, abyste do 24. 8. 2012 poslali
na emailovou adresu [email protected]
fotografii, která bude splňovat podmínky soutěže a bude odpovídat jednomu
z námi vyhlášených témat a do předmětu
uvedete „FOTOSOUTĚŽ Technika“ nebo
„FOTOSOUTĚŽ Lidé“ nebo „FOTOSOUTĚŽ
Příroda“.
Pochlubte se svými fotografiemi a vyhrajte nový fotoaparát!
Vyhlašujeme fotosoutěž, při které Vám dáváme volnou ruku
při mačkání spouště fotoaparátu.
Kategorie:
1)Technika (stroje, přístroje, auta, veteráni,
staré zemědělské stroje...)
2)Lidé (rodina, přátelé, spolupracovníci...)
3)Příroda (květiny, stromy, zvířata, moře, krajina...)
V každé kategorii bude vyhlášen vítěz, který
získá hodnotnou cenu a jeho fotografie bude
zveřejněna v NOVINKÁCH.
Podmínky účasti v soutěži:
∂ každý zaměstnanec se může zúčastnit pouze
jedním snímkem v každé kategorii (max.
3 snímky)
∂ Ke každé fotografii musí být přiložen popis: místo, datum pořízení, stručný komentář, označení
kategorie (technika, lidé, příroda)
∂ Minimální velikost fotografie: 1800×1200 pixelů
∂ Fotomontáže budou ze soutěže vyřazeny
∂ Členové redakční rady a jejich rodinní příslušníci
jsou ze soutěže vyřazeni
Od teď už jen
krásné fotky
Naučte se fotit jako "profík" a vytěžte ze svého fotoaparátu maximum.
Jak nejlépe vyfotit portrét, jak si pohrát s protisvětlem, jak využít kontrast barev a jak pracovat s hloubkou
ostrosti? Zdá se to složité, ale když
do toho jen trochu proniknete, zase
tak náročné to není.
Portrét ve zkratce
Budete potřebovat:
Fotoaparát, dostatek denního světla
Jak na to:
Co se vám na vašem modelu líbí nejvíc? Zadumaný
pohled? Roztomilé pihy na nose? Odstáté uši?
Udělejte všechno pro to, aby byl váš záměr vidět.
Mohou to být maličkosti. Natočení obličeje
ke světlu kvůli zvýraznění pih, sčesání vlasů
za uši… Fotografie a portrét především je velmi
estetická záležitost. Můžete skvěle ovládat svůj
fotoaparát a umět všechny techniky práce se světlem, ale když nemáte vkus, vaše fotografie stejně
nikoho nepotěší. Nebojte se experimentovat.
Možná jste dosud fotili jen na somatický režim. Je
čas otočit kolečkem! Co horšího se může stát, než
že se vám fotka nebude líbit! To dnes přeci není
žádný problém. Vymažte ji a zkuste to znovu. Foťte
hodně a nezapomeňte na štěstí. Ta nejlepší fotografie může klidně vzniknout úplnou náhodou.
Kontrast ve zkratce
Budete potřebovat:
Fotoaparát s možností přepnutí do ČB režimu nebo
počítačový program, který umí udělat z barevného snímku černobílý, kontrastní prostředí nebo
kontrastně oblečený model, nejlépe obojí, znalost
barevného kruhu.
Jak na to:
Černobílá fotografie má charakter. Využijte
kontrastu černé a bílé a udělejte z obyčejného
snímku umělecký. Nejde o černou a bílou, ale o to,
aby byly barvy na kompozici vždy v co největším
kontrastu a ve výsledném černobílém snímku se
neslily v jednu velkou šedou skvrnu. Které barvy
jsou vzájemně v největším kontrastu, zjistíte
jednoduše na barevném kruhu – protilehlé barvy
jsou nejkontrastnější. Proto bude vaše rezavá
kočka nejlépe vynikat na modrém pozadí, a to
jak na barevné, tak na černobílé fotce. Naopak,
umístíte-li kočku Rézu při černobílém fotografování před oranžovou zeď, vůbec nevynikne. Získáte
velmi nekontrastní šedý snímek.
Hloubka ostrosti ve zkratce
Budete potřebovat:
Alespoň pokročilý kompakt s velkým rozsahem
zoomu (7×, lépe však 10×)
Jak na to:
Zní to složitě, ale hloubka ostrosti není nic jiného,
než to, že něco je na výsledném snímku ostré
a něco už ne. Vtip je v tom, že vy sami si vybíráte,
co chcete ostré a co rozmazané. Hloubku ostrosti
ovlivňují tři faktory: nastavení clony, aktuální
ohnisko (zoom) a vzdálenost, na kterou fotografujeme. Je však nutné mít fotoaparát se zoomem
větším než 7×, neboť jinak budete mít na snímku
všechno stále ostré. Je to sice pohodlné, ale výsledné snímky jsou lehce „placaté“. Při fotografování např. portrétů je daleko dramatičtější, když je
obličej modelu ostrý a pozadí za ním už rozmazané
atp. Chcete-li tedy malou hloubku ostrosti (rozostřené pozadí), nastavte zoom (ohnisko) na ma-
ximum (dlouhé ohnisko např. 200 mm) a malé
clonové číslo na displeji (např. 2,8)
Protisvětlo ve zkratce
Budete potřebovat:
Alespoň pokročilý kompaktní fotoaparát s nastavením měřicího bodu, slunce či jiný světelný zdroj
v zádech fotografovaného objektu
Jak na to:
Asi už se vám to stalo. Jste u moře, zapadá slunce… Chcete romantický snímek s dítětem hrajícím
si na písečné pláži na pozadí žhnoucího kotouče.
Zmáčknete spoušť a máte sice krásné červené
slunce, ale z dítěte není vidět nic jiného než
černé obrysy. To je proto, že expozimetr vašeho
kompaktního fotoaparátu zprůměroval hodnoty
expozice (neboli procházejícího světla) a výsledkem je zklamání – většina míst je příliš tmavá nebo
naopak zcela přepálená. Co s tím? Při fotografování portrétu zkuste přepnout ostření (měření)
na střed. Zapněte blesk, prokreslí vám části snímku, které by jinak vyšly kvůli velkému protisvětlu
příliš tmavé – blesk ale pomůže jen do vzdálenosti,
do které dosáhne. Některé digitální fotoaparáty
mají pro protisvětlo speciální program. Využijte
ho, ale ani potom nezapomeňte na blesk. 
Zdroj: časopis Buďte kreativní
novinky
| 15
> historie | Ševčík vybral průmyslově chudé jižní Čechy
Založení mas
,,Vy, kteří jste se zde narodili, nezapomínejte... vy, kteří jste v tato
místa přišli, slyšte a v úctě mějte.“
z kroniky Sezimova Ústí
První dvojhala dnešního Kovosvitu mas, foto: Miloslav Janík
Sezimovo Ústí má ve své nové části postavené
po roce 1939 hlavní náměstí pojmenované
po zakladateli mateřské firmy ve Zlíně, Tomáši
Baťovi. Jistě právem. Zprůmyslnění oblasti
a z toho vyplývající rozvoj až dosud chudého města, jakým bezesporu Sezimovo Ústí
bylo, má své kořeny v baťovském podnikání.
Připomeňme si tedy osobnosti, které měly vliv
na založení nové části Sezimova Ústí.
Byl to především Tomáš Baťa (1876-1932, Zlín),
který již roku 1894 založil obuvnickou firmu,
která za jeho působení měla kolem 30 000
zaměstnanců. Firma ve svém rozkvětu vyráběla
na 50 milionů párů obuvi. Po tragické nehodě
roku 1932, kdy Tomáš Baťa zemřel, se stal
šéfem firmy jeho bratr Jan Antonín Baťa.
Název závodu –
MORAVSKÉ A SLOVENSKÉ
STROJÍRNY - dal závodu
název MAS.
Již ve 30. letech minulého století existovaly
ve Zlíně a v Otrokovicích rozsáhlé strojírny
s širokým okruhem činností zaměřených na výrobu obuvnických, gumárenských, koželužských strojů, zařízení dílen, prodejen a výrobu
vagonů, člunů pro Baťův kanál apod.
Velmi významnou osobností byl v té době
Metoděj Vlach, který přišel do společnosti
v době hospodářské krize ve 30. letech. Vlach
16 |
novinky
byl konstruktérem prvního českého letadla,
které bylo vyrobeno v Mladé Boleslavi. První
veřejný let se uskutečnil 8. 11. 1912.
Vlach někdy v roce 1936 navrhl představitelům firmy, jmenovitě vedoucímu strojíren
Bohumilu Ševčíkovi, šéfovi J. A. Baťovi a řediteli
Dominiku Čiperovi, aby si strojírny Baťa začaly
vyrábět vlastní obráběcí stroje. Ještě v tomto
roce bylo schváleno, že bude zavedena výroba
horizontálních frézek s alternativní vertikální
hlavou, výroba drážkových fréz, revorverových
soustruhů RS 45 (později 50), rychlořezných
nůžek na plech, ohýbacích strojů profilových
plechů a malých revorverových soustruhů 25
systém BOLEY.
Firma návrh přijala. První stroje byly vyrobeny
ve Zlíně. Jelikož v samostatných zlínských strojírnách nebylo dostatek místa pro rozšiřování
výroby, rozhodla se firma Baťa vybudovat
nový strojírenský závod. Pro tento záměr byly
vybrány Šimotoviny (dnešní Partyzánské)
na Slovensku. A koncem roku 1938 zde byla
zahájena výstavba.
Název závodu – MORAVSKÉ A SLOVENSKÉ
STROJÍRNY - dal závodu název MAS.
Zodpovědným za provoz se stal Bohuslav
Ševčík. Když bylo později Slovensko 14. 3. 1939
prohlášeno samostatným státem, byla stavba
zastavena a hledalo se jiné místo. Značka MAS
byla zachována, ale pod názvem MORAVSKÉ
AKCIOVÉ STROJÍRNY.
J. A. Baťa ve své knize uvádí, že vyslal vedoucího strojíren Bohuslava Ševčíka na průzkum
s cílem vyhledat pro továrnu nové místo. Ševčík
vybral průmyslově chudé jižní Čechy.
Podle ústních a písemných svědectví se jednalo
v Bechyni, zde ale radní namítli, že by byl
porušen charakter lázeňského města. Ve Veselí
nad Lužnicí se nepodařilo nalézt dostatečně velký pozemek. Úspěšné bylo až jednání
s městem Tábor, konkrétně se starostou panem
Soumarem, o prodeji velkostatku Velký Dvůr
(asi 130 ha). Výhodou místa bylo to, že se ho
téměř dotýkala železnice a hlavní silnice. Další
velká výhoda spočívala v pracovní síle. Část
obyvatel se živila zemědělstvím, ale dělnictvo
nemělo možnost výdělku doma a lidé byli
nuceni za prací dojíždět do vzdálených míst.
V blízkém Táboře kromě tabákové výroby
a drobných živností pracovní příležitosti nebyly.
Kolem rozhodnutí postavit továrnu v Sezimově
Ústí se objevilo i několik spekulací, například
ta, že za místo nové továrny Baťu intervenoval i prezident Beneš, který zde měl letní
sídlo a viděl okolo sebe chudobu a nedostatek pracovních míst. Rok 1939 se tak stává
významným mezníkem v životě lidí Sezimova
Ústí a okolí. Díky Baťově vizi rozvoje a rozmachu průmyslového podniku se na obzoru začalo
rýsovat moderní město s 10 000 obyvateli,
ve kterém Baťa chtěl vybudovat závod s 3 000
zaměstnanci.
A tak podle kroniky jednoho červnového rána
roku 1939 vjela sekačka do zeleného obilí
u Velkého Dvora a hned za ní se zabělaly dřevěné kolíky naznačující budoucí cesty, tovární
budovy a obytné domy. Přišli první dělníci
a zanořili krumpáče do půdy, která je zde tak
skoupá na pozemské dary přírody, aby položili
základy nové továrně, městu a budoucnosti pro
život lidí. 
Karel Vrkoč, Bc.
jakýkoli pracovně právní vztah musí být uzavřen písemnou formou | informujeme <
Letní pracovní aktivita studentů – tzv. brigáda
S blížícími se prázdninami se mne
mnoho z našich zaměstnanců ptá,
jakou formu pracovního poměru uzavřít, když jdou jejich děti na takzvanou letní brigádu. Zde máte několik
základních informací.
I když se jedná pouze o krátkodobou pracovní
příležitost („brigádu“), lze pracovní poměr
uzavírat jak na základě pracovní smlouvy, tak
i na základě tzv. dohod.
Nejčastější a nejjednodušší formou uzavírání
těchto pracovních poměrů jsou dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti.
Rozsah dohody o provedení práce nesmí být
větší než 300 hodin v kalendářním roce u téhož
zaměstnavatele, a to v součtu všech dohod.
Dohoda o provedení práce musí být uzavřena
písemně, jinak je neplatná. Musí obsahovat dobu,
na kterou se uzavírá, vymezení práce, místo,
výkonu práce a předpokládaný rozsah pracovních hodin, odměnu, která nesmí být nižší, než je
minimální mzda, a podmínky pro její poskytnutí,
případně možnost a způsob zrušení dohody.
Pokud brigádník u zaměstnavatele podepíše daňové prohlášení (v témže měsíci nesmí podepsat
u více zaměstnavatelů) a vydělá si méně než
10 000,- Kč, pak je jeho čistý příjem z dohody
stejný jako hrubý příjem. V případě, že má daňové prohlášení podepsané u jiného zaměstnavatele a vydělá si měsíčně maximálně 5 000,- Kč,
odvádí z příjmu tzv. srážkovou daň ve výši 15 %.
Pokud si vydělá více jak 5 000,- Kč měsíčně, pak
z příjmu odvádí daň zálohovou. V případě, že je
jeho příjem v měsíci vyšší než 10 000,- Kč, pak
vznikne zaměstnanci účast na nemocenském pojištění a zaměstnavatel je povinen za něj odvést
pojistné na sociální a zdravotní pojištění.
Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) má v podstatě stejný režim jako dohoda o provedení
práce s několika výjimkami. Na DPČ je možné
vykonávat práci v rozsahu nepřekračujícím
v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní
doby v organizaci. Dohoda musí být opět uzavřena písemně, jinak je neplatná, musí v ní být
uvedeny sjednané práce, rozsah pracovní doby,
doba, na kterou se dohoda uzavírá, a odměna
z dohody, která nesmí být nižší, než je minimální
Odborová solidarita
Jedním z příkladů jak pomáhat těm, kteří to skutečně
potřebují je člen VZO OS
KOVO, pracovník střediska
130, ing. Zdeněk Hrbek,
kterému udělil prezident
ČČK ZLATÝ KŘÍŽ 2. třídy
za 120 odběrů krve.
Ocenění za dárcovství krve si převzal ing. Zdeněk Hrbek
dne 23. 5. 2012 v Českých Budějovicích. Nechť je tento
příklad výzvou k následování pro ostatní, kterým to
zdravotní stav umožňuje. Nikdo neví, kdy může pomoc
tohoto druhu potřebovat. 
František Veselý / místopředseda VZO SO KOVO
mzda. Zásadní rozdíl oproti DPP je v tom, že se
jedná o pracovně právní vztah, z kterého příjem
podléhá odvodu pojistného. Pojistné se neodvádí
pouze tehdy, jestliže je hrubý měsíční příjem
nižší než 2 500,- Kč.
Nejméně užívanou formou v případech letní pracovní aktivity studentů je pracovní poměr uzavřený formou pracovní smlouvy na dobu určitou,
a to z toho důvodu, že se jedná o administrativně
nejnáročnější formu a současně ve většině případů podléhá kromě zdanění odvodu pojistného.
Na co si tedy dávat největší pozor? V každém
případě musí být jakýkoli pracovně právní vztah
uzavřen písemnou formou, jinak je neplatný.
Předem musí být jasně stanovená výše odměny
a způsob jejího vyplacení. Pokud Vaše děti plánují letní pracovní aktivitu (brigádu) a Vy máte
jakoukoli pochybnost o tom, že forma uzavření
pracovně právního vztahu je v souladu s platnou
legislativou, máte možnost obrátit se na personální úsek KOVOSVITU MAS, kde s Vámi rádi
Vaše pochybnosti probereme a případně doporučíme a poradíme další vhodný postup. 
Gabriela Jeřábková / personální manažer
Naši jubilanti
Blahopřejeme jubilantům, kteří
dovršili v květnu – červnu 2012
výročí zaměstnání v KOVOSVITu
MAS, a. s. 5 a více let
Jméno
funkce
5 let
Mikluš Dušan
skladník v modelárně
15 let
Koudelka Lubomír
formíř, jádrař
30 let
Blažek Josef
vedoucí modelárny
VELKÁ CENA TÁBORA V ATLETICE
A MEMORIÁL ING. JANA PÁNA
Pozvánka na špičkovou atletiku do Tábora
V úterý 21. srpna 2012 od 15 hod. přivítá stadion Míru v Táboře opět to nejlepší z české atletiky a špičkové zahraniční závodníky při 51. ročníku
Velké ceny Tábora v atletice a Memoriálu Ing. Jana Pána. Tento závod je součástí TOP 6 českých mítinků, které jsou součástí atletické extraligy.
A opět nabídne kromě špičkové atletiky i atraktivní doprovodný program. Pro děti jsou připraveny soutěže v Dětské atletice a pro všechny účastníky pak letecká akrobacie Martina Šonky.
Dovolujeme si touto cestou pozvat všechny čtenáře Novinek Kovosvit MAS na stadion Míru a těšíme se, že spolu s dalšími diváky vytvoříte
skvělou atmosféru a pomůžete tak závodníkům dosáhnout v Táboře co nejlepších výkonů.
Více informací najdete na www.atletikatabor.cz. 
novinky
| 17
> SPORT | OD SAMÉHO ZAČÁTKU CELÝ STADION BOUŘIL
Zápas ČR-Polsko očima fanouška
V sobotu 16. června jsme vyrazili
na zápas české reprezentace s domácím týmem Polska. Jednalo se
o rozhodující zápas o postup ze skupiny A na mistrovství Evropy EURO
2012 pořádaném domácím Polskem
a Ukrajinou.
Vyráželi jsme v 8.30 h z Tábora do 450 km
vzdálené Vratislavi. Už před hranicemi bylo
patrné, že jedeme na fotbalové utkání, spousta
aut mířících na šampionát bylo vyzdobena vlajkami. Po překročení hraničního přechodu těchto
aut, samozřejmě většinou v polských barvách,
přibývalo.
Na polské straně již vše dýchalo šampionátem.
Do Vratislavi jsme dorazili hodinu a půl po poledni a auto zaparkovali u stadionu na hlídaném
parkovišti, kterých tam bylo několik. V tomto
směru byli polští pořadatelé velmi dobře
připraveni. Hned vedle stadionu jsme nasedli
na tramvaj a vydali se do centra města, kde
jsme už naplno začali nasávat předzápasovou
atmosféru – pohybovaly se tu větší či menší
skupinky fanoušků a tu a tam se odněkud ozvalo
i skandující „kdo neskáče, není Čech“. Dle médií
bylo v den zápasu ve Vratislavi 130 tisíc fanoušků a z toho 40 tisíc přímo na stadionu. Samotná
Vratislav má asi 600 tisíc obyvatel. Prošli jsme
fanzónou a zamířili jsme do Českého domu,
kde se setkávali hráči, rodiny hráčů, funkcionáři, sponzoři a další lidé blízce spjatí s českým
fotbalem.
příliš patrná. Těsně před výkopem zazněly obě
státní hymny a zápas začal.
Od samého začátku celý stadión bouřil, fanoušci povzbuzovali svá mužstva v boji o postup
do čtvrtfinále. V první půli se obě mužstva
oťukávala a na hráčích byla vidět nervozita,
i oni si byli dobře vědomi, že tentokrát jde
o hodně. Během přestávky jsme se dozvěděli, že
Řekové vedou nad Ruskem 1:0 a v tuto chvíli by
společně postupovali právě s ruskou reprezentací. Takže do druhé půle Češi vstupovali
z nepostupujícího 3. místa. Naši hráči se však
tímto vývojem nedali zlomit, ve druhé půli se
naopak zlepšili a začali domácí celek přehrávat.
A v 72. minutě to konečně přišlo ... Petr Jiráček
dává vítězný gól a Česko postupuje společně
s Řeky do čtvrtfinále. Atmosféra na stadiónu je
fantastická, čeští hráči se radují, v českém kotli
to bouří. Konec zápasu, reprezentanti obíhají
Jak jsme se dozvěděli, Český dům byl velmi dobrý nápad svazového předsedy pana Pelty a jsme
asi jedinou zemí na šampionátu, která podobné
zázemí poskytuje. V pohodové fotbalové atmosféře jsme zde strávili téměř celé odpoledne.
Kolem půl osmé jsme se přesunuli na stadion ,
kde už vše žilo naplno fotbalem. Plnící se stadion vítal potleskem obě reprezentace, jakmile
hráči vyběhli k rozcvičení. V hledišti byla jasná
početní převaha domácích fanoušků, ale vzhledem k tomu, že jsme měli místa blíže k českému
kotli, nebyla tato převaha z našeho pohledu
stadión a děkují skvělým polským fanouškům.
Parádní zážitek. Po zápase jsme se ještě přesunuli do Českého domu, kam dorazili po půlnoci
i reprezentanti a společně zazpívali českou hymnu. Mimochodem také parádní zážitek. Kolem
půl třetí ráno jsme vyrazili plni nezapomenutelných zážitků zpátky k domovu. 
Miroslav Jelen / fanoušek EURO 2012
VYDÁVÁ: KOVOSVIT MAS, .a.s. | náměstí Tomáše Bati 419 | 391 02 Sezimovo Ústí
KONTAKT: T: +420 381 632 351 | E: [email protected]
REDAKČNÍ RADA: Renata Vaňková, Martin Volný, Milena Filipová, Miroslav Lazar, Gabriela Jeřábková, Ladislav Dostál, Petr Novák, František Veselý, Jan Chyna
REGISTRACE: MK ČR E 17608 | Grafika / tisk: Redgap.cz
18 |
novinky
Obchodní zastoupení
www.kovosvit.cz
Obchodní zastoupení ČR a SR
Plzeňský kraj,
Karlovarský kraj
Václav Štědronský
M: +420 602 114 632
[email protected]
Ústecký kraj,
Liberecký kraj
Karel Hruška
M: +420 777 356 670
[email protected]
Středočeský kraj,
Hlavní město Praha
Ivan Šedivec
M: +420 724 256 544
[email protected]
Jihočeský kraj
Zdeněk Štedronský
M: +420 724 256 505
[email protected]
Pardubický kraj,
Hradec Králové
jiří hejhal
M: +420 775 886 988
[email protected]
Kraj Vysočina
Jaromír Lahodný
M: +420 606 754 953
[email protected]
Jihomoravský kraj
Michal Horáček
M: +420 724 353 387
[email protected]
Moravskoslezský kraj,
Olomoucký kraj
MAREK PECHAL
M: +420 602 515 323
[email protected]
Zlínský kraj
Pavel Šišák
M: +420 774 273 512
[email protected]
Slovenská republika
Miroslav križan
M: +421 918 990 199
[email protected]
Polsko, Skandinávie,
Kanada, USA, Egypt
zdeněk slabý
M: +420 602 430 592
T: +420 381 632 586
[email protected]
Itálie, Španělsko,
Portugalsko, Maďarsko,
Slovinsko, Bulharsko,
Rumunsko
Zbyněk sabiniok
M: +420 775 875 118
T: +420 381 632 624
[email protected]
Obchodní zastoupení svět
Německo, Rakousko,
Švýcarsko, Benelux
petr král
M: +420 602 651 948
T: +420 381 632 286
[email protected]
Francie
KRISTÝNA POSPÍCHALOVá
M: +420 775 876 613
T: +420 381 632 344
[email protected]
Čína, Indie, Turecko, Irán
jan chyna
M: +420 724 256 504
T: +420 381 632 751
[email protected]
Bělorusko, Ukrajina,
Pobaltí, Kazachstán,
Uzbekistán, Ázerbajdžán
ivan dubrovin
M: +420 775 859 994
T: +420 381 632 405
[email protected]
Rusko a státy SNS
PETR SCHORNÍK
M: +420 775 856 612
T: +420 381 632 552
[email protected]
Rusko a státy SNS
ANGELIKA kiss
M: +420 606 623 414
T: +420 381 632 512
[email protected]
Rusko a státy SNS
marie TOMKOVÁ
M: +420 773 779 208
T: +420 381 632 505
[email protected]
kovosvit mas polska
KOVOSVIT MAS POLSKA Sp. z o.o.
ul. Polna 1a
62-025, Kostrzyn Wlkp. k/ Poznania, Polska
Biuro: T/F: +48/ 61 - 817 82 65
Servis: T: +48/ 61 - 817 80 37
[email protected]
www.kovosvit.pl
Servisní centrum mas, hot line, Náhradní díly:
T: +420 381 74 74 74
příjem požadavků:
www.kovosvit.cz/servis/
http://www.youtube.com/kovosvit
PRODEJ SLÉVÁRNA
T: +420 381 742 504, +420 381 742 537
F: +420 381 744 519
e-mail: [email protected]
http://www.facebook.com/kovosvit.mas
novinky
| 19
Svět obráběcích strojů
kovosvit MAS
HMC Line
MCU-MMC Line
MCV Line
Horizontální
Portálová
Vertikální
Obráběcí centra
mcv 754 ; 1016 quick
MCV 750
hmc 500
hmc 630
Mcu 2000
Mcu 3000
MCV 1000
MCV 1270
mmc 1500
mmc 1500 dt
MCV-MCU Line
MCV 1000 5AX
MCU 630 / 800V-5X
MCU 630VT-5X
SP 180
SP 280
SP 430
SPH 50 CNC
MASTURN 550i CNC 800/1500
MASTURN 550i LIVE TOOL CNC 1500
MASTURN 820i CNC 2000/3000
MASTURN 820i CNC - 4500
MULTICUT
Multifunkční
Vertikální
5-osá a multifunkční obráběcí centra
multicut 500 s / t
SP Line
MASTURN Line
ROLLER
Soustružnická
centra
Speciální
technologie
Hrotové
soustruhy
CNC soustruhy
ROLLER 2800 CNC
www.kovosvit.cz
Download

den otevřených dveří kovosvit mas