CMYK
CMYK
CMYK
PETAK, 19. APRIL – NEDELJA, 21. APRIL 2013, NIŠ, SRBIJA
acebook.com/symposium2013 • symposium2013offi[email protected]
1
CMYK
CMYK
CMYK
KATEDRA ZA ANESTEZIJU I INTENZIVNO LEČENJE,
MEDICINSKI FAKULTET, UNIVERZITET U NIŠU, SRBIJA
ORGANIZUJE:
PETI PROLEĆNI MEĐUNARODNI NAUČNI SIMPOZIJUM
IZ ANESTEZIJE I INTENZIVNE TERAPIJE
PETAK, 19. APRIL – NEDELJA, 21. APRIL 2013, NIŠ, SRBIJA
CMYK
NAUČNI PROGRAM JE PODRŽAN OD STRANE:
SVETSKE FEDERACIJE UDRUŽENJA ANESTEZIOLOGA,
EVROPSKOG UDRUŽENJA ANESTEZIOLOGA,
EVROPSKOG UDRUŽENJA ZA DISAJNI PUT,
EVROPSKOG UDRUŽENJA ZA RAZVOJ TEHNOLOGIJE I PRIMENE
RAČUNARA U ANESTEZIJI I INTENZIVNOJ TERAPIJI,
EVROPSKOG UDRUŽENJA ZA REGIONALNU ANESTEZIJU I TERAPIJU BOLA,
EVROPSKOG UDRUŽENJA ZA INTENZIVNU TERAPIJU,
FORUMA ZA SEPSU CENTRALNE I ISTOČNE EVROPE
U SARADNJI SA:
UDRUŽENJEM ANESTEZIOLOGA I INTENZIVISTA SRBIJE I
SEKCIJOM ZA ANESTEZIOLOGIJU, INTENZIVNU TERAPIJU I TERAPIJU BOLA SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA
2
CMYK
PROGRAM
Petak, 19. april
Svečani amfiteatar (O), Medicinski fakultet
17.00–18.00
18.00–18.15
Registracija
Glavni hol, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu
Ceremonija otvaranja i uvodna obraćanja
Prof. dr Stevan Ilić, dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu
Doc. dr Radmilo Janković, predsednik naučnog i organizacionog
odbora simpozijuma
Prof. dr Predrag Romić, predsednik Udruženja anesteziologa i
intenzivista Srbije
Prof. dr Nevena Kalezić, predsednik Sekcije za anesteziologiju,
intenzivnu terapiju i terapiju bola Srpskog lekarskog društva
18.15 – 20.00
Amfiteatar O, Medicinski fakultet
Ceremonija svečanog otvaranja
Zajednički simpozijum ESA i SAAI:
USAVRŠAVANJE ANESTEZIOLOŠKE PRAKSE KROZ MEĐUNARODNU SARADNJU
Predsedavajući: Radmilo Janković
18.15–18.40
18.40–19.05
19.05–19.30
Preoperativna procena srčanog rizika –Stefan De Hert, profesor
anesteziologije, direktor istraživačkog odeljenja anesteziologije,
Univerzitetska bolnica Gent, Univerzitet u Gentu, Belgija
OLA: Korak napred ka Evropskoj diplomi iz anesteziologije i
intenzivne terapije – Zeev Goldik, profesor anesteziologije,
predsednik ispitnog komiteta ESA, Jedinica postoperativne
anesteziološke nege, Katedra za anesteziju i intenzivnu terapiju,
Medicinski centar “Lady Davis Carmel”, Haifa, Izrael
Primena ultrazvuka u obezbeđivanju disajnog puta –
Massimiliano Sorbello, anesteziolog, Odeljenje hirurgije,
transplantacije i savremenih tehnologija, Služba anestezije i
intenzivnog lečenja, Univerzitetska bolnica Katanije, Italija
Frojd i anestezija, činjenice koje stoje iza kokaina – Gabriel Gurman,
emeritus profesor, Katedra za anesteziologiju i lečenje kritično
obolelih, ’’Ben Gurion University of the Negev’’, Beer Ševa, Izrael
CMYK
19.30–20.00
3
CMYK
CMYK
CMYK
CMYK
CMYK
PROGRAM
Subota, 20. april
09.30 – 11.30
Amfiteatar O, Medicinski fakultet
Sesija: ’’SEPSEAST’’ STIŽE U NIŠ
Predsedavajući: Janos Fazakas
09.30–10.00
10.00–10.20
10.20–10.50
10.50–11.20
11.20–11.30
Primena vazopresora u sepsi. Kada i zašto?– Xavier Monnet, profesor
intenzivne nege, Služba za intenzivnu terapiju, Bolnica ’’Bicêtre’’, ParisSud Univerzitet, Pariz, Francuska
Nadoknada tečnosti u septičkom šoku – Vojislava Nešković,
anesteziolog, doktor med. nauka, Klinika za anesteziju i intenzivnu
terapiju, Vojnomedicinska akademija, Beograd, Srbija
Procena kiseoničnog duga kod kritično obolelih – Zsolt Molnar,
profesor anesteziologije, Katedra za anesteziju i intenzivnu terapiju,
Univerzitet Szeged, Mađarska
Ishrana kritično obolelih: korak napred, dva koraka nazad? –
Dorel Sandesc, profesor anesteziologije, Katedra za anesteziju i
intenzivnu terapiju, Univerzitet za medicinu i farmaciju “V. Babeš”
Temišvar, Rumunija
Panel diskusija
09.30 – 11.30
Amfiteatar A1, Medicinski fakultet
09.30–10.00
10.00–10.30
10.30–10.50
10.50–11.20
11.20–11.30
4
Da li nam je potrebna sveže smrznuta plazma kod traume sa
masivnim krvarenjem – Sibylle Kozek-Langenecker, profesor
anestezije, Katedra za anesteziju i intenzivnu terapiju, Evangelistička
Bolnica u Beču, Austrija
Akutno oštećenje pluća povezano sa transfuzijom –
Daniela Filipescu, docent anesteziologije, Katedra za
kardioanesteziju i intenzivnu terapiju II, Institut za kardiovaskularne
bolesti “Prof. Dr. C.C. Iliescu”, Bukurešt, Rumunija
Primena traneksamične kiseline u hirurgiji kolena –
Gordana Jovanović, asistent Medicinskog fakulteta u Novom Sadu,
Klinika za anesteziju i reanimaciju, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad,
Srbija
Novi antikoagulansi – Sibylle Kozek-Langenecker, profesor
anestezije, Katedra za anesteziju i intenzivnu terapiju, Evangelistička
Bolnica u Beču, Austrija
Panel diskusija
CMYK
Sesija: TRANSFUZIJA I HEMOSTAZA
Predsedavajući: Miodrag Milenović
CMYK
PROGRAM
Subota, 20. april
09.30 – 11.30
Amfiteatar A2, Medicinski fakultet
Sesija: MONITORING I OPREMA
Predsedavajući: Gabriel Gurman
09.30–09.55
09.55–10.20
10.20–10.45
10.45–11.10
11.10–11.30
Pneumonija udružena sa mehaničkom ventilacijom pluća - možemo
li je sprečiti? – Gabriel Gurman, emeritus profesor, Katedra za
anesteziologiju i lečenje kritično obolelih, Univerzitet ’’Ben Gurion
University of the Negev’’, Beer Ševa, Izrael
Pravilna dubina postavljanja centralnog venskog katetera: gde je, gde
bi trebalo da bude, i kako da kontrolišemo vrh katetera? – Serban
Bubenek, docent anesteziologije, Univerzitet za medicinu i farmaciju
Carol Davilla, Odeljenje za anesteziju i intenzivnu terapiju, Institut za
kardiovaskularne bolesti “Prof. Dr. C.C. Iliescu”, Bukurešt, Rumunija
Hirurški pletizmografski indeks: otkrivanje tajni dubine anestezije
– Massimiliano Sorbello, anesteziolog, Odeljenje hirurgije,
transplantacije i savremenih tehnologija, Služba anestezije i
intenzivne terapije, Univerzitetska bolnica Katanije, Italija
Da li je neophodno meriti minutni volume srca u kritično obolelih?
– Gorazd Voga, docent interne medicine, šef Odeljenja za intenzivnu
terapiju, Opšta bolnica Celje, Slovenija
Panel diskusija
09.30 – 11.30
Amfiteatar S1, Medicinski fakultet
11.10–11.30
Neuromuskularna blokada u jednodnevnoj hirurgiji – Vesna Malenković,
docent, Kliničko bolnički centar “Bežanijska Kosa”, Beograd, Srbija
Proceduralna analgosedacija – Ljiljana Gvozdenović, profesor
anesteziologije, Klinika za anesteziju i reanimaciju, Klinički centar
Vojvodine, Novi Sad, Srbija
Opšta ili regionalna anestezija za karotidnu endarterektomiju –
Dragana Unić, anesteziolog, Odeljenje za anesteziju i intenzivnu
terapiju, Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje, Beograd, Srbija
Prevencija i tretman postoperativne mučnine i povraćanja u
ambulantnoj hirurgiji – Slavče Antanasković, anesteziolog, klinički
farmakolog, Odeljenje za anesteziju, Zdravstveni centar Vranje, Srbija
Panel diskusija
11.30–12.00
Kafe pauza
09.30–09.55
09.55–10.20
10.20–10.45
10.45–11.10
CMYK
Sesija: AMBULANTNA ANESTEZIJA
Predsedavajući: Ljiljana Gvozdenović
CMYK
CMYK
CMYK
5
CMYK
CMYK
PROGRAM
Subota, 20. april
12.00 – 14.00
Amfiteatar O, Medicinski fakultet
Sesija: SAVREMENI KONCEPTI REGIONALNE ANESTEZIJE
Udružen simpozijum SARA i ESRA
Predsedavajući: Vojislava Nešković
12.00-12.25
12.25–12.50
12.50–13.15
13.15–13.40
13.40–14.00
Oštećenje nerava nakon regionalne anestezije – promena koncepta –
Alain Borgeat, profesor anesteziologije i intenzivne terapije,
Odeljenje za anesteziju i intenzivnu terapiju, Univerzitetska bolnica
Balgrist, Cirih, Švajcarska
Multimodalna analgezija za postoperativnu terapiju bola, koliko je
efikasna? – Narinder Rawal, profesor anesteziologije i intenzivne
terapije, Odeljenje anesteziologije i intenzivne terapije, Univerzitetska
bolnica, Örebro, Švedska
Izbor lokalnog anestetika i adjuvanasa – Slobodan Gligorijević,
anesteziolog, Odeljenje za anesteziologiju , Gradska bolnica “Waid”,
Cirih, Švajcarska
Periferni nervni blokovi prednjeg trbušnog zida kod dece –
Dejan Novaković, anesteziolog, primarijus, Centar za anesteziologiju
i reanimatologiju, Klinika za dečju hirurgiju i ortopediju, Klinički centar
Niš, Srbija
Panel diskusija
12.00 – 14.00
Amfiteatar A1, Medicinski fakultet
12.00–12.30
12.30–12.55
12.55–13.20
13.20–13.45
13.45–14.00
6
Ventilaciona podrška u akutnom kardiogenom edemu pluća –
Zoran Slavković, profesor anesteziologije, Klinika za anesteziologiju i
intenzivnu terapiju, Vojnomedicinska akademija, Beograd, Srbija
’’Rapid sequence’’ indukcija: novine – Radmilo Janković, docent, šef
Katedre za urgentnu medicinu i anesteziologiju i reanimatologiju,
Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu, Srbija
Izbegavanje postresusitacione hiperoksije – Jasna Jevđić, docent
Medicinskog fakulteta u Kragujevcu, Centar za anesteziologiju i
reanimatologiju, Klinički centar Kragujevac, Srbija
Reanimacija novorođenčadi – Mladen Erceg, anesteziolog, Odeljenje
za anesteziju i reanimaciju, Institut za majku i dete, Beograd, Srbija
Panel diskusija
CMYK
Sesija: REANIMACIJA, URGENTNA MEDICINA I AKUTNA STANJA
Predsedavajući: Jasna Jevđić
CMYK
PROGRAM
Subota, 20. april
12.00 – 14.00
Amfiteatar A2, Medicinski fakultet
Sesija: NOVINE U ANESTEZIJI
Predsedavajući: Daniela Filipescu
13.45–14.00
Kognitivni poremećaj nakon anestezije – Małgorzata MikaszewskaSokolewicz, anesteziolog, Odeljenje za anesteziologiju i intenzivnu
terapiju, Medicinski fakultet Varšava, Poljska
Perioperativno zbrinjavanje traumatske povrede mozga –
Miodrag Milenović, anesteziolog, Urgentni centar Kliničkog centra
Srbije, Beograd, Srbija
Antioksidansi i anestezija – Dušan Sokolović, docent, Institut za
biohemiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu, Srbija
Kardioprotektivna uloga levosimendana – Ino Husedžinović,
profesor anesteziologije, Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i
intenzivnu terapiju, Klinički centar Dubrava, Zagreb, Hrvatska
Panel diskusija
14.00-15.00
Pauza za ručak
12.00–12.30
12.30–12.55
12.55–13.20
13.20–13.45
15.00 – 17.00
Amfiteatar O, Medicinski fakultet
Sesija: ARDS
Podržano od strane ESICM
Predsedavajući: Zsolt Molnar
15.25–15.50
15.50–16.15
16.15–16.40
16.40–17.00
Benefit spontanog disanja u ARDS-u – Christian Putensen, profesor
anesteziologije i intenzivne terapije, Katedra za anesteziologiju i
intenzivnu terapiju, Univerzitet u Bonu, Bon, Nemačka
PAL koncept – Colin Cordemans, pulmolog, Odeljenje pulmologije,
“UZ Gasthuisberg”, Leuven, Belgija
Interakcija pluća i jetre – János Fazakas, docent, Odeljenje za
transplantacionu hirurgiju, Univerzitet “Semmelweis”, Budimpešta,
Mađarska
Kada primeniti ECMO? – Claus Krenn, anesteziolog, Odeljenje
anesteziologije i intenzivne terapije, Medicinski univerzitet u Beču,
Austrija
Panel diskusija
CMYK
15.00–15.25
7
CMYK
CMYK
CMYK
CMYK
CMYK
PROGRAM
Subota, 20. april
15.00 – 17.00
Amfiteatar A1, Medicinski fakultet
Sesija: AKUŠERSKA ANESTEZIJA
Predsedavajući: Mirjana Kendrišić
15.00–15.30
15.30–16.00
16.00–16.20
16.20–16.40
16.40–17.00
Preeklampsija i anestezija – Paul Howell, FRCA, konsultant
anesteziolog, Bolnica Svetog Bartolomeja, London, Velika Britanija
Obezbeđivanje disajnog puta za carski rez – Peter Biro, profesor
anesteziologije, Institut za anesteziologiju, Univerzitetska bolnica Cirih,
Švajcarska
Anesteziološko zbrinjavanje peripartalnog krvarenja – Tatjana IlićMostić, viziting profesor anesteziologije, Odeljenje za anesteziologiju
i reanimatologiju, Klinika za ginekologiju i akušerstvo, Klinički centar
Srbije, Beograd, Srbija
Postoperativna analgezija nakon carskog reza – što jednostavnije, to
bolje! – Mirjana Kendrišić, anesteziolog, Odeljenje za anesteziologiju
i intenzivnu terapiju, Opšta bolnica, Sremska Mitrovica, Srbija
Panel diskusija
15.00 – 17.00
Amfiteatar A2, Medicinski fakultet
15.00-15.25
15.25–15.50
15.50–16.20
16.20–16.45
16.45–17.00
8
Anesteziološki pristup u urgentnim stanjima kod dece –
Anna Uram Benka, asistent Medicinskog fakulteta u Novom Sadu,
Klinika za dečju hirurgiju, Institut za decu i omladinu, Novi Sad, Srbija
Uobičajene komplikacije u anesteziji kod dece – Ivana Budić, doktor
medicinskih nauka, asistent Medicinskog fakulteta u Nišu, Centar
za anesteziologiju i reanimatologiju, Klinika za dečju hirurgiju i
ortopediju, Klinički centar Niš, Srbija
Da li je kanulacija centralne vene kod dece dopustiva samo pod
kontrolom ultrazvuka? – Christian Breschan, anesteziolog, DEAA,
Odeljenje za anesteziologiju, Bolnica u Klagenfurtu, Austrija
Masivna transfuzija i primena derivata krvi kod teško povređene
dece – Vesna Marjanović, anesteziolog, doktor medicinskih nauka,
Centar za anesteziologiju i reanimatologiju, Klinika za dečju hirurgiju i
ortopediju, Klinički centar Niš, Srbija
Panel diskusija
CMYK
Sesija: PEDIJATRIJSKA ANESTEZIJA
Predsedavajući: Dušica Simić
CMYK
PROGRAM
Subota, 20. april
15.00 – 17.00
Amfiteatar S1, Medicinski fakultet
Sesija: INICIJALNA PROCENA I LEČENJE URGENTNIH STANJA
Predsedavajući: Nevena Kalezić
15.00–15.25
15.25–15.50
15.50–16.15
16.15–16.40
16.40–17.00
Urgentna stanja povezana sa dijabetes melitusom: diferencijalna
dijagnoza i lečenje – Nevena Kalezić, profesor anesteziologije, Centar
za endokrinu hirurgiju, Centar za anestezilogiju, Klinički centar Srbije,
Beograd, Srbija
Dijagnoza i inicijalno lečenje pacijenata sa suspektnom
tromboembolijom pluća – Dejan Marković, asistent Medicinskog
fakulteta u Beogradu, Klinika za kardiohirurgiju, Klinički centar Srbije,
Beograd, Srbija
Savremen pristup dijagnozi i lečenju akutnog pogoršanja bronhijalne
astme – Vera Sabljak, anesteziolog, Centar za endokrinu hirurgiju,
Centar za anestezilogiju, Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija
Inicijalna evaluacija i lečenje hemoragijskog šoka – Dragan Vučović,
profesor anesteziologije, Beograd, Srbija
Panel diskusija
17.15 – 18.30
HANDS-ON RADIONICA:
Primena ultrazvuka u anesteziji i intenzivnoj nezi
Kabinet za urgentnu medicinu,
MEDICINSKI FAKULTET
CMYK
ULTRAZVUK U REGIONALNOJ ANESTEZIJI
Predsedavajući: Dr Slobodan Gligorijević
Ograničeno na 40 polaznika
9
CMYK
CMYK
CMYK
CMYK
CMYK
PROGRAM
Nedelja, 21. april
10.30 – 12.30
Amfiteatar O, Medicinski fakultet
Sesija: OBEZBEĐENJE OTEŽANOG DISAJNOG PUTA
Podržano od strane EAMS
Predsedavajući: Dušanka Janjević
10.30-10.50
10.50–11.20
11.20–11.50
11.50–12.15
12.15-12.30
Preoperativna procena disajnog puta – Dušanka Janjević,
anesteziolog, doktor medicinskih nauka, Odeljenje za anesteziologiju,
ORL klinika, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad, Srbija
Postupci kod nepredviđene neuspele intubacije u uslovima kad je
ona neophodna – Peter Biro, profesor anesteziologije, Institut za
anesteziologiju, Univerzitetska bolnica u Cirihu, Švajcarska
Trahealna intubacija budnih bolesnika – Ilijaz Hodžović,
anesteziolog, viši predavač, Odeljenje za anesteziologiju i intenzivnu
terapiju, Univerzitet Kardif, Kardif, Velika Britanija
Obezbeđenje otežanog disajnog puta kod dece – Biljana Shirgoska,
docent Medicinskog fakulteta u Skoplju, Odeljenje za anesteziju, ORL
univerzitetska klinika, Skoplje, Makedonija
Panel diskusija
10.30 – 12.30
Amfiteatar A1, Medicinski fakultet
Sesija: KONTROVERZE U TERAPIJI BOLA
Predsedavajući: Nebojša Lađević
10.30-11.00
11.00–11.25
11.25–11.50
11.50–12.15
CMYK
12.15-12.30
Regionalna analgezija u postoperativnoj terapiji bola: kada, zašto i
kako – Nebojša Lađević, docent, Centar za anestezilogiju, Urološka
klinika, Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija
Savremeni koncept lečenja hroničnog kancerskog bola u svetlu
opiofobije – Srđan Pešić, profesor farmakologije, Katedra za
farmakologiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu, Srbija
Izvođenje proceduralne sedacije i analgezije kod dece: ko, kad, kako?
– Dusica Simić, docent, Dečja univerzitetska klinika, Beograd, Srbija
Put od akutnog do hroničnog bola – možemo li premostiti put?
– Dušica Stamenković, anesteziolog, doktor medicinskih nauka,
Klinika za anesteziju i intenzivnu terapiju, Vojnomedicinska
akademija, Beograd, Srbija
Panel diskusija
10
CMYK
PROGRAM
Nedelja, 21. april
10.30 – 12.30
Amfiteatar A2, Medicinski fakultet
Sesija: NOVINE U INTENZIVNOJ TERAPIJI
Podržano od strane Sekcije za anesteziju, intenzivnu terapiju i terapiju bola
Srpskog lekarskog društva
Predsedavajući: Radmilo Janković
10.30–10.55
10.55–11.20
11.20–11.45
11.45–12.10
12.10–12.30
Primena beta blokera kod kritično obolelih – Svetlana Apostolović,
docent, Klinika za kardiovaskularne bolesti, Klinički centar Niš, Srbija
Reanimacija tečnostima u akutnom pankreatitisu – Biljana Stošić,
anesteziolog, docent, Klinika za opštu hirurgiju, Klinički centar Niš,
Srbija
Tretman postoperativne akutne bubrežne insuficijencije –
Zorica Dimitrijević, doktor medicinskih nauka, asistent Medicinskog
fakulteta u Nišu, Klinika za nefrologiju, Klinički centar Niš, Srbija
Racionalna upotreba transfuzije trombocita – Zoran Stanojković,
transfuziolog, doktor medicinskih nauka, naučni saradnik, Institut za
transfuziju krvi, Niš, Srbija
Panel diskusija
PREKONGRESNE AKTIVNOSTI
Sreda, 17. april 2013 – četvrtak, 18. april 2013.
Kabinet za urgentnu medicinu, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu, Srbija
BASIC ASSESSMENT AND SUPPORT
IN INTENSIVE CARE-BASIC PROVIDER COURSE
U saradnji sa Evropskim udruženjem za intenzivnu terapiju (ESICM)
CMYK
Direktor kursa: Radmilo Janković
Koordinator kursa: Gordana Jovanović
Ograničeno na 30 učesnika po pozivu
11
CMYK
CMYK
CMYK
CMYK
CMYK
PETI PROLEĆNI MEĐUNARODNI NAUČNI SIMPOZIJUM
IZ ANESTEZIJE I INTENZIVNE TERAPIJE
PETAK, 19. APRIL – NEDELJA, 21. APRIL 2013, NIŠ, SRBIJA
NAUČNI ODBOR:
Radmilo Janković, Srbija
Nevena Kalezić, Srbija
Predrag Romić, Srbija
Daniela Filipescu, Rumunija
Sibylle Kozek-Langenecker, Austrija
Stefan De Hert, Belgija
Zeev Goldik, Izrael
Peter Biro, Švajcarska
Gabriel Gurman, Izrael
Xavier Monnet, Francuska
Dušanka Janjević, Srbija
Dorel Sandesc, Rumunija
Zsolt Molnar, Mađarska
Narinder Rawal, Švedska
Biljana Stošić, Srbija
Massimiliano Sorbello, Italija
Nebojša Lađević, Srbija
Miodrag Milenović, Srbija
Vojislava Nešković, Srbija
Dušan Sokolović, Srbija
12
Mladen Erceg, Srbija
Christian Putensen, Nemačka
Colin Cordemans, Belgija
János Fazakas, Mađarska
Claus Krenn, Austrija
Anna Uram Benka, Srbija
Ivana Budić, Srbija
Christian Breschan, Austrija
Vesna Marjanović, Srbija
Paul Howell, Velika Britanija
Peter Biro, Švajcarska
Tatjana Ilić-Mostić, Srbija
Mirjana Kendrišić, Srbija
Nevena Kalezić, Srbija
Dejan Marković, Srbija
Vera Sabljak, Srbija
Dragan Vučović, Srbija
Ilijaz Hodžović, Velika Britanija
Dušanka Janjević, Srbija
Biljana Shirgoska, Makedonija
Nebojša Lađević, Srbija
Dušica Simić, Srbija
Srđan Pešić, Srbija
Dušica Stamenković, Srbija
Svetlana Apostolović, Srbija
Biljana Stošić, Srbija
Zorica Dimitrijevic, Srbija
Zoran Stanojković, Srbija
ORGANIZACIONI ODBOR:
Doc. dr Radmilo Jankovic, predsednik
Dr Miodrag Milenović
Doc dr Biljana Stosić
Dr Zoran Petrović
Asist dr Ivana Budić
Dr Slobodan Mitrović
Dr Angelina Bogićević
Dr Mlađan Golubović
Dr Vladan Cvetanović
Dr Kristina Žabar
Dr Anita Petrović
Dr Nada Nikolić
Dr Marija Janosević
Dr Nenad Savić
Dr Nada Pejčić
Dr Vladimir Savić
Dr Dragana Stanković-Djordjević
Dr Sonja Stamenić
Dr Nebojša Miljković
Dr Goran Milošević
Dr Danijela Petrović
Dr Violeta Vesović
Dr Goran Ivanov
Dr Nataša Ivanov
Dr Jasmina Stanković
Dr Dragana Petrović
Dr Marija Pavlović
Dr Ines Veselinović
Dr Katarina Jović
Dr Ana Dimić
Dr Suzana Stojanović
Dr Svetlana Stojanov
Dr Milan Elenkov
Dr Miroslav Popović
Dr Vesna Dinić
Dr Aneta Jovanović
CMYK
LISTA PREDAVAČA:
Stefan de Hert, Belgija
Zeev Goldik, Izrael
Gabriel Gurman, Izrael
Xavier Monnet, Francuska
Vojislava Nešković, Srbija
Zsolt Molnar, Mađarska
Dorel Sandesc, Rumunija
Sibylle Kozek-Langenecker, Austrija
Daniela Filipescu, Rumunija
Gordana Jovanović, Srbija
Alain Borgeat, Švajcarska
Dragana Unić, Srbija
Slobodan Gligorijević, Švajcarska
Dejan Novaković, Srbija
Narinder Rawal, Švedska
Ljiljana Gvozdenović, Srbija
Vesna Malenković, Srbija
Slavče Antanasković, Srbija
Serban Bubenek, Rumunija
Massimiliano Sorbello, Italija
Gorazd Voga, Slovenija
Małgorzata Mikaszewska-Sokolewicz, Poljska
Miodrag Milenović, Srbija
Dušan Sokolović, Srbija
Ino Husedžinović, Hrvatska
Zoran Slavković, Srbija
Radmilo Janković, Srbija
Jasna Jevđić, Srbija
CMYK
Download

Prvo_obaveštenje_i_preliminarni_program