novinky
ze světa obráběcích strojů
PROSINEC 2014
čtvrtletník / číslo vydání 4-14
Zpravodaj pro zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery
| www.kovosvit.cz
2
3
NA KÁVĚ { PATŘÍME MEZI PĚT SVĚTOVÝCH VÝROBCŮ HI-TECH STROJŮ }
NOVINKY { PF 2015 KOVOSVIT MAS }
Na kávě
Při příležitosti nadcházejících vánočních
svátků jsme se na kávě sešli s předsedou představenstva KOVOSVIT MAS, a.s.
Františkem Komárkem. Povídali jsme si s nim
o tom, co přinesl společnosti KOVOSVIT MAS
rok 2014, s jakými plány vstupuje společnost
do roku následujícího a také jak tráví Vánoce.
obsah:
Nové tváře
ve firmě
2
Nové tváře
Blahopřejeme
2
Na kávě s předsedou představenstva Františkem Komárkem
3
Krátké zprávy pro zaměstnance
4
Krátké zprávy odbory
4
Konference 120 let inspirace Baťou
Rozhovor s generálním ředitelem
VÁNOCE MÁM RÁD, LÍBÍ SE MI JEJICH
PŘÍJEMNÁ ATMOSFÉRA SPOJENÁ
Jméno
Pozice
4
Hošek Václav
skladník
101
5
Justin Pavel
generální ředitel
401
TOOLEX Sosnowiex
5
Klimeš Michal
provozní zámečník
991
Veletrh Airshow
6
AMB Stuttgart
6
MSV Brno
7
Norské dny v KOVOSVITU MAS
7
Kofroň Milan
referent dopravy
401
Kos Michal
dřevomodelář
300
Kupilík Ondřej
mistr
205
7
Lišková Dagmar
plánovač
140
8-9
Matejka Ladislav
slévárenský dělník
202
Mirga Stanislav
manipulant
206
Novák Filip
kontrolor
201
Pešina Milan
procesní inženýr
403
401
Kalendarium
Představujeme školící centrum, showroom
9
Tým KOVOSVITU MAS posílila L. Vávrová, ředitelka HR
Mikuláš, anděl a čert navštívili KOVOSVIT MAS
Odd.
10 - 11
12
MAS HYDRO úspěšně expanduje
V Brně budil pozornost Archimédes
12
Zkušební trať pro Archiméda byla otevřena
13
Pištěková Lucie
recepční
MAS HYDRO otevřelo obchodní kancelář v Rumunsku
14
Procházková Lucie
referent BO
961
První prodaná turbína odjela do Německa
14
Tioka Hynek
slévárenský dělník
206
15
Pozvánka na ples
KOVOSVIT MAS je plný zajímavých lidí
16 - 17
Sponzoring
18
Spolupráce KOVOSVITU MAS A FC MAS Táborsko
18
Vaňura David
referent obchodu
630
Vokrouhlecký Jakub
svářeč
190
Vongrej Milan
manipulant
207
Kontakty
19
Vošta Zdeněk
konstruktér
800
Vánoce
20
Vrba Jan
svářeč
190
BLAHOPŘEJEME
zaměstnancům, kteří dovršili v říjnu – prosinci 2014 výročí zaměstnání v KOVOSVITU MAS, a.s.
5 let
401
Natalia
Pugacevskaia
podniková právnička
202
František Macek
řidič hal.jeřábu
10 let
120
Jiří Havlík
soustružník
919
Luboš Novák
strojní zámečník
800
Lukáš Balej
konstruktér
908
Zdeněk Slabý
export manager
210
Petra Kubartová
řidič hal.jeřábu
25 let
204
Rudolf Novotný
řidič hal.jeřábu
300
208
Jaroslav Hořejš
provozní zámečník
30 let
906
Petr Král
export manager
20 let
919
Jaroslav Kopecký
strojní zámečník
919
Jiří Polák
strojní zámečník
S POHODOU A ODPOČINKEM
Pane Komárku, jak byste zhodnotil rok
2014 z pohledu firmy KOVOSVIT MAS?
Myslím si, že to byl jeden z nejúspěšnějších
roků naší společnosti. V roce 2014 jsme si
naplánovali tržby zhruba 2,1 miliardy korun
a předpokládám, že realita bude něco přes
2,2 miliardy korun. V tomto roce se také
ukázalo, že management společnosti umí
dělat svoji práci bez ohledu na to, kdo ji řídí.
Máme nového generálního ředitele, který
nastoupil 3. 11. 2014. Je to člověk věcný,
pragmatický a věřím, že lidé, kteří budou
pod jeho vedením odpovědně pracovat, budou spokojeni. Samozřejmě není
zájmem nikoho z nás, abychom zavírali oči
před případnými nedostatky a nepořádky,
které v konečném důsledku poškozují nás
všechny i celou firmu.
Můžeme Vaši odpověď chápat tak, že
KOVOSVITU MAS se poslední dobou daří?
Ano. Když jsem zvažoval, jestli mám jako
akcionář do firmy vstoupit, tak mohu dnes
po třech letech říci, že jsem se rozhodl
dobře. Znamenalo to pro všechny hodně
práce, ale vyplatilo se. To, co se ukazovalo
na začátku, že KOVOSVIT MAS je postavený
na lidech, se potvrdilo. Hodnoty a produkty,
které dnes tvoříme, dělají jen lidé. Jsem
rád, že když procházím fabrikou, vidím lidi,
kteří jsou relativně spokojení, usměvaví,
navzájem se zdravíme a popovídáme. A to
jsem před třemi roky neviděl. Fabrika je
zainvestovaná, dostává se do kategorie
srovnatelných společností nejen v rámci EU, ale i v rámci světa. Dokonce jsem
přesvědčen, že nyní patříme mezi pět
světových výrobců hi-tech strojů. To není
moje hodnocení. To je hodnocení zákazníků
a konkurence. V tržbách jsme se dostali
na první místo v rámci výroby obráběcích
strojů v ČR a v segmentu středních výrobců
obráběcích strojů jsme na špici. A to je zase
jen práce lidí.
Rok 2014 byl také rokem různých turbulencí, na které jsme neměli vliv. Ale to mi nepřísluší hodnotit. Několikrát mediálně deklarovaná situace společnosti ohledně sankcí
EU není pravdou. Osobně jsem se v rámci
českých strojírenských firem zasadil o kroky, aby situace dopadla tak, jak dopadla.
V součinnosti s Ministerstvem průmyslu
a obchodu, licenční správou a s oborovými
svazy jsme podpořili pana premiéra v jeho
vyjednávání, aby EU sankce nedopadly na
české strojírenské firmy. Naším prvořadým
zájmem bylo udržet výrobu a stávající
zaměstnanost. A to se podařilo.
A jak jde čas, jsem více a více přesvědčen,
že naše působení v Ruské federaci bylo a je
dobré rozhodnutí, které se nám do budoucna vyplatí. Máme signály, že redukovat
nebo opustit tento projekt by byla velká
chyba. Máme náskok před konkurencí
a naše značka je v zemích SNS, včetně
Ruska, vysoce ceněna.
Petr Frassl
provozní zámečník
406
Zdeněk Pištěk
bezpečnostní
technik
210
Josef Holý
slévárenský dělník
dovolte mi, abych Vám touto cestou poděkoval za práci v roce 2014
a do nového roku 2015 Vám popřál hodně zdraví a spokojenosti.
800
Eduard Sýkora
vedoucí zkušebny
932
Vladimír Tourek
elektromechanik
Našim obchodním partnerům děkuji
za spolupráci a rovněž přeji hodně zdraví
a spokojenosti v osobním a pracovním životě.
35 let
Vážení kolegové a spolupracovníci,
Můžete nastínit, s jakými plány bude
společnost KOVOSVIT MAS vstupovat
do nového roku? Máte vytipované některé
konkrétní oblasti, ve kterých vidíte prostor
pro zlepšení stávající situace?
Bezprostředně po mém nástupu před třemi
roky jsem tvrdil, že mojí snahou je uspořádat poměry ve firmě, pomoci jí dostat se
z problémů a vytvořit z KOVOSVITU MAS
opět dobrou profitabilní společnost. To
se podařilo a v tomto trendu pokračujeme
dál. Abychom se mohli posunout, musíme
v některých oblastech přidat a nastolit
jasná a pevná pravidla. Byl bych rád, aby
se zlepšila vnitřní komunikace a sounáležitost s firmou. Vím, že kovosviťáci už od dob
zakladatele firmy Tomáše Bati byli a jsou
na svoji firmu hrdí. Ale chci, aby to nebyla
jen slova, ale reálné skutky v podobě dobře
odvedené práce. Proto jsme také posílili
oddělení HR o novou ředitelku. Dále chci,
aby manažeři se svými lidmi více komunikovali, řídili je tak, aby se zvýšila efektivita
a produktivita naší práce a firma rostla.
Pokud se bude dařit, předpokládám, že
v roce 2015 bychom mohli mít tržby cca
2,5 miliard korun a do tří až pěti let bychom
mohli být na úrovni pěti miliónů na jednoho
zaměstnance.
Sešli jsme se v čase, kdy na dveře našich
domovů už zlehka klepou Vánoce. Jak tyto
svátky trávíte Vy? Předpokládám, že budete hlavně odpočívat ...
Vánoce mám rád, líbí se mi jejich příjemná
atmosféra spojená s pohodou a odpočinkem. Člověk bilancuje dobré i méně dobré
chvíle a okamžiky. Vánoce trávím jako většina lidí, s rodinou a u stromečku. A dárky
kupuji jako snad každý mužský – na poslední chvíli. Na Štědrý den jíme bramborový
salát a rybu. Já mám pravidelně na starosti
polévku. Prý umím z rodiny nejlepší kapustnici s klobásou a se zelím. Ale obávám
se, že se mým velmi zdatným konkurentem
v tomto směru stává náš syn Patrik.
Za rozhovor panu Františku Komárkovi
děkuje Iva Ruskovská
Krátké zprávy pro zaměstnance
připravuje: Gabriela Jeřábková / personální manažer
NEJLEPŠÍ STŘEDNÍ ŠKOLA V JIHOČESKÉM KRAJI MÁ TITUL DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI
Dne 13. října 2014 proběhlo vyhlášení výsledků prvního ročníku soutěže středních škol Doporučeno zaměstnavateli.
Hodnotiteli této soutěže jsou samotné firmy, které svými hlasy určují pořadí středních škol v našem kraji. Udělené
ocenění je pečetí kvality a potvrzením od významných zaměstnavatelů, že absolventům těchto škol rádi nabídnou
zaměstnání. Nejlepší střední školou pro rok 2014 v Jihočeském kraji se stala VOŠ, SŠ a COP Sezimovo Ústí. Gratulujeme!
5
Rozhovor
ROZHOVOR { KOVOSVIT MAS MÁ DOBRÝ MANAŽERSKÝ TÝM }
KRÁTKÉ ZPRÁVY { SLEVA U NAKLADATELSTVÍ PASEKA }
4
s generálním ředitelem
PODPORUJEME TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ
V posledních třech letech se KOVOSVIT MAS účastní několika důležitých akcí na podporu technického vzdělávání. Jednou z nich je Burza
středních škol v Táboře a Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích. Zde společně se zástupci VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí přibližujeme
žákům osmých a devátých tříd základních škol, co to znamená, když se rozhodnou studovat technické obory. Zároveň jsme každým
rokem garantem soutěže v programování CNC strojů, která probíhá právě v Českých Budějovicích. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem
7 studentů ze Strakonic, Písku a Sezimova Ústí. Na prvním místě se umístil Zdeněk Polanský z VOŠ, SPŠ a SOŠ Strakonice, na druhém
místě Jiří Marek ze SPŠ a VOŠ v Písku a na třetím místě pak Tomáš Novák z VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí. Všem výhercům jsme předali
hodnotné ceny a popřáli mnoho úspěchů v dalším studiu.
Od 1. listopadu 2014 má KOVOSVIT MAS, a.s.
nové vedení. Na pozici generálního ředitele nastoupil
Ing. Pavel Justin, MBA a Novinky si nemohly nechat ujít
příležitost položit mu několik otázek.
SCHŮZKY ABSOLVENTŮ BAŤOVY ŠKOLY PRÁCE
Víme, že v KOVOSVITU MAS nejste
nováčkem. Můžete našim čtenářům
připomenout, kdy a na jaké pozici jste zde
pracoval?
Máte pravdu, v KOVOSVITU MAS jsem již
působil. V roce 2002 jsem od bývalého
personálního ředitele, pana Švarce dostal pracovní nabídku a já jsem do firmy
nastoupil na místo interního auditora.
Z této pozice jsem odešel v okamžiku,
kdy mne tehdejší ředitel Jiří Konůpek
oslovil s nabídkou, abych převzal místo
vedoucího na slévárně, která byla v té
době hodně ztrátová. Tým a kolegové
byli výborní. Byli tam takoví pracanti
jako Aleš Jedlička, Pavel Prokop nebo
Honza Kočvara. Když rekapituluji mé
pětileté období v kovosvitské slévárně, myslím, že jsem s výbornou partou
udělal velký kus práce. Přesto jsem po
vzájemné dohodě s generálním ředitelem v roce 2008 odešel. Po odchodu
z KOVOSVITU MAS jsem zastával různé
manažerské funkce. Například bych zmínil TRW AUTOM0TIVE, kde jsem se hodně
naučil. Šest měsíců jsem pracoval pod
dohledem lektorů z Anglie a zaváděl
do společnosti japonskou metodu Kaizen,
což znamená štíhlý závod, štíhlá výroba.
Podobné portfolio odpovědnosti jsem
měl i jako zástupce ředitele turbín plzeňské Škodovky, kde se nám pomocí této
metody podařilo dosáhnout 30 miliónových úspor ročně. Myslím si, že umím
nastavit procesy ve společnosti tak, aby
firma měla jasně stanovená pravidla,
kompetence a veškeré postupy, které
v konečném výsledku přináší celkově
vyšší informovanost, ozdravení firmy
a zisk. Naposledy jsem pracoval ve firmě SCHAFER MENK v pozici provozního
ředitele. Byla to o něco menší firma než
KOVOSVIT MAS, která vyráběla podvozky pro autojeřáby.
Každé první úterý v měsíci se v prostorách VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí schází skupina absolventů Baťovy školy práce. Vzhledem k tomu,
že je naše firma s těmito zasloužilými „baťováky“ velmi úzce spjata, domluvili jsme se s předsedou klubu panem Václavem Kalinou
a od prosince 2014 se absolventi začali scházet přímo u nás v KOVOSVITu MAS, a to v zasedací místnosti ve druhé etáži.
SLEVA U NAKLADATELSTVÍ PASEKA
Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve spolupráci s Nakladatelstvím Paseka jsme pro vás připravili speciální nabídku, a to slevu 30 %
z běžné prodejní ceny na všechny tituly dostupné v internetovém obchodě Nakladatelství Paseka www.paseka.cz. Sleva je platná
do 28. 2. 2015. V e-shopu Nakladatelství Paseka naleznete více než 1 000 titulů různých žánrů, od románů a detektivek, přes knihy
z oblasti historie, ekonomie, architektury, až po komiksy a knížky pro děti. Pro získání 30% slevy stačí zadat na konci objednávky tento
speciální kód: 20141110144638NBGNSGNH. Věříme, že nejen před Vánoci vám tato nabídka udělá radost a že díky ní potěšíte i své blízké.
Z činnosti odborové organizace
připravuje: František Veselý / místopředseda VZO OS KOVO
Na přelomu měsíců října a listopadu uspořádali odboráři pro zaměstnance KOVOSVITU MAS opět turnaj v bowlingu, kterého se letos
zúčastnilo 20 čtyřčlenných družstev. Turnaj se uskutečnil na drahách Sojčák bowling. V soutěži družstev obsadilo první místo družstvo
912A p. Šírka, na stříbrné pozici se umístilo družstvo 912B p. Šetelíka a o třetí příčku se se shodným počtem bodů podělila družstva 120B
p. Drhy a 120A p. Kovaříka. V soutěži jednotlivců dosáhl na nejvyšší příčku p. Černuška 912B s celkovým počtem 1117 bodů, druhé místo
obsadil p. Sedláček 912A s celkovým počtem 1097 bodů a na třetím místě skončil p. Čermák 160A, který na bronzovou pozici nasbíral
celkem 1017 bodů. Na dalších místech se pak umístili p. Šírek 912A, p. Jakubčík 120A, p. Filipová 404 a další. Vítězům turnaje blahopřejeme a těšíme se na další sportovní zápolení na jaře příštího roku.
INFORMACE OS KOVO
31. prosince letošního roku končí platnost kolektivní smlouvy, která byla uzavřena na roky 2010 až 2014 a postupně byla doplňována devíti dodatky. Obsah nové kolektivní smlouvy je v současné době ve fázi vyjednávání. O průběhu jednání a o obsahu nové kolektivní smlouvy
se můžete informovat u členů VZO OS KOVO.
Konference 120 let inspirace Baťou
- Nadace Tomáše Bati
31. října 2014 se v České národní bance uskutečnila unikátní konference 120 let
inspirace Baťou, které se zúčastnilo více než 300 návštěvníků. Polovinu tvořili podnikatelé, ředitelé a manažeři významných firem a institucí napříč spektrem, další
část pak studenti ekonomických vysokých škol a absolventi Baťovy školy práce.
Konference se konala u příležitosti 120. výročí založení firmy a 100. výročí nedožitých narozenin Tomáše Bati juniora a přinesla historicky první setkání zástupců
firem, které vzešly z kořenů firmy Baťa, a firem, které se dnes hlásí k duchovnímu odkazu zakladatele Tomáše Bati.
Za KOVOSVIT MAS se konference zúčastnily Gabriela Jeřábková a Helena
Daňková, za sezimoústecké absolventy Baťovy školy práce pan Ladislav
Borkovec, Václav Kalina a Zdeněk Frank.
Gabriela Jeřábková / personální manažer
Jaké konkrétní důvody Vás vedly k tomu
se do KOVOSVITU MAS vrátit? Co ovlivnilo
Vaše rozhodnutí?
Můj návrat do KOVOSVITU MAS byl
ovlivněn několika skutečnostmi. Zaprvé
mne oslovili bývalí kolegové, kterých si
vážím. Následně jsem se setkal s panem
Komárkem, o kterém můžu říct, že je to
vizionář, podnikavý člověk, lídr, jenž si
jde za svým cílem. Probrali jsme spolu
konkrétní podmínky a já jeho nabídku
přijal jako výzvu a současně závazek.
Po krátkém působení můžu konstatovat,
že KOVOSVIT MAS má dobrý manažerský
tým. Rád bych nabídl svoji vytrvalost, důslednost a nastavení procesů tak, aby se
pracovalo ještě efektivněji než doposud.
Kořeny jsem Zlíňak. Ale shoda náhod
je, že můj strýc Ladislav Daníček byl
před rokem 1989 ředitelem ZPS Zlín,
tedy podniku, pod nějž tehdy patřil i
KOVOSVIT. Nyní už 25 let žiji v Táboře,
takže vlastně už jsem Táborák. Hodně
jsem se za prací nacestoval. V autě jsem
trávil několik hodin denně a někdy to
bylo opravdu ubíjející. Tím, že to mám
nyní do práce kousek, mohu být ve firmě
brzy ráno a večer mohu jít v klidu domů.
Pravděpodobně patřím mezi workoholiky,
nedělá mi totiž problém být v práci třeba
12 hodin. Jsem si toho ale vědom a vím, že
i odpočinek je velmi důležitý. Proto se chci
vrátit k tenisu. Už se s kolegy domlouvám,
že si půjdeme zahrát. Rád jezdím i na kole
a o víkendu chodíme s manželkou do
přírody, která je tady nádherná.
Ve chvíli, kdy toto číslo Novinek budou naši
čtenáři držet v rukou, bude zbývat už jen
několik málo dnů do konce roku 2014.
Co byste přál KOVOSVITU MAS do nového
roku 2015?
Především bych chtěl všem zaměstnancům poděkovat za jejich práci a popřát jim
hodně zdraví a spokojenosti. Jsem tady
krátce, ale vidím, že KOVOSVIT MAS udělal té práce za poslední tři roky ohromný
kus a já si toho nesmírně vážím.
Do nového roku 2015 bych
KOVOSVITU MAS přál hodně úspěchů
především v byznysu, protože když se
firmě daří a bude růst, tak bude i silné
sociální zázemí pro zaměstnance. A pokud
k tomu za podpory svého týmu přispěju,
budu mít dvojnásobnou radost.
Iva Ruskovská
TOOLEX Sosnowiec
Kovosvitská dcera KOVOSVIT MAS Polska
SP. Z O.O. se zúčastnila strojírenského
veletrhu TOOLEX Sosnowiec. Za spolupráce
s marketingovým oddělením KOVOSVIT
MAS v Sezimově Ústí byla připravena
expozice nesoucí prvky nového designu.
Vystavované exponáty byly MCV 1000 5AX
a SP 280 SY.
Martina Šímová / specialista marketingu
7
Veletrh Airshow
KOVOSVIT MAS se od 11. do 16. listopadu
2014 prezentoval na mezinárodní výstavě
leteckého a zbrojního průmyslu v Číně.
Výstava AIRSHOW CHINA je největší výstavou daného segmentu v Číně a vlastně
i v celé Asii. Stánek KOVOSVIT MAS byl
součástí společné expozice českých
firem vystavujících pod záštitou Czech
Trade. Společně s účastí našich kolegů
MSV Brno
VYSTAVUJEME { MSV BRNO }
VYSTAVUJEME { POLSKO - ČÍNA - NĚMECKO }
6
(29. 9. – 3. 10. 2014)
byl na stánku přítomen i čínský zástupce.
Během výstavy se nám podařilo navázat
kontakty s mnoha subdodavatelskými
společnostmi v leteckém a zbrojním
průmyslu nejen z Číny, kromě toho jsme
získali i mnohé informace o zahraničních
producentech v těchto segmentech průmyslu z Ruska, Ukrajiny a ze zemí EU.
Pro společnost KOVOSVIT MAS a.s. je účast
na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně
tradiční událostí.
Martin Volný / vedoucí marketingu
V souvislosti s letošními oslavami
75. výročí založení naší společnosti byla
výstavní plocha navýšena na 408 m².
Vystavovali jsme celkem pět strojů,
z nichž dva prezentovaly robotizované
pracoviště. Konkrétně se jednalo o dvě
soustružnická centra SP 280 a Hi-Tech
Vzhledem k tomu, že hlavním tématem
veletrhu byla průmyslová automatizace,
byla i naše novinka právě z této oblasti.
Konkrétně se jednalo o robotizované pracoviště složené ze dvou soustružnických
center SP 280 a robota Fanuc. Buňka je
určená pro výrobu soustružnických polotovarů. Obě centra SP 280 jsou vybavena
protivřetenem a naháněnými nástroji.
Stroje jsou umístěny proti sobě a spojuje
je konstrukce, na které je instalován robot.
Ten dokáže obsluhovat oba stroje a velmi
tím zvyšuje výslednou produktivitu práce.
Pro ještě vyšší automatizaci je stroj vybaven centrálním zásobníkem materiálu,
AMB Stuttgart
Výstava AMB ve Stuttgartu patří mezi pět nejvýznamnějších
akcí v tomto oboru. Letošního ročníku, který proběhl v termínu
16. – 20. září 2014 se zúčastnilo přibližně 1 300 vystavovatelů
ze 30 zemí světa. Vystavovatelé měli k dispozici prostory devíti
hal, v nichž představovali novinky ze svých výrobních programů.
Stánek KOVOSVITU MAS patřil mezi koncepčně nejlépe zpracované. Na ploše 90 m2 byl postaven patrový stánek, navržený v novém designu s jednotící linkou a ve firemních barvách.
stroje - soustružnicko-frézovací centrum
MULTICUT 500i S, multifunkční pětiosé
obráběcí centrum MCU 700 a vertikální
obráběcí centrum MCV 1270. Dále byl
k vidění jeden historický, velmi vzácný
exponát MCSY 80, první multifunkční obráběcí centrum na světě, které společnost
KOVOSVIT MAS představila již v roce 1983
na výstavě EMO v Paříži. Návštěvníky
veletrhu lákal k návštěvě stánku náš nový
kovosvitský hrdina MASman.
Vystavovaným exponátem byl multifunkční Hi-tech stroj MCU
700 Speed, na kterém byla prezentována technologie výroby
kola na motocykl.
Expozici KOVOSVITU MAS dále tvořily nástroje našeho německého dealera HVS Tritech a stroj MCU 700 byl osazen aparátem
této firmy. Součástí expozice byl dále i model stroje firmy TDZ.
Martina Šímová / specialista marketingu
který je navržen na principu „kolotoče“.
Díky tomu, že robot je umístěn ve výšce
mezi centry, může obsluha snadno vstoupit do prostoru mezi stroji a dohlížet tak
na celý proces výroby.
Mezi další projekty, které byly prezentované na našem stánku, patřila samozřejmě také slévárna KOVOSVIT MAS a.s.
a poměrně nový projekt KOVOSVIT MAS
HYDRO - malé vodní elektrárny. Naši expozici navštívil i předseda vlády ČR,
Mgr. Bohuslav Sobotka.
Adam Čech / produktový manažer
Norské dny
v KOVOSVITU MAS
KALENDARIUM 2015
DATUM
AKCE / VELETRH
27. 2. 2015
Ples KOVOSVIT MAS
3. – 6. 3. 2015
Mexiko-TECMA 2015
13. – 17. 4. 2015
MESSE Hannover
15. – 16. 4. 2015
Zákaznické a distributorské dny
20. – 25. 4. 2015
CIMT 2015
25. – 29. 5. 2015
METALLOOBRABOTKA Moskva
6. 6. 2015
Den otevřených dveří, KOVÁK FEST
9. – 12. 6. 2015
ITM MACH TOOL Poznaň
27. 6. 2015
KOVÁK CUP
14. – 18. 9. 2015
MSV Brno
29. 9. – 1. 10. 2015
TOOLEX Sosnowiec
5. – 10. 10. 2015
EMO Milano
27. 11. 2015
Mikulášská, akce pro zaměstnance
V pátek 31.10.2014 jsme společně s naším
norským partnerem, společností P.A.BACHKE
AS, uspořádali akci s názvem Norské Dny.
Pro dvacítku zákazníků jsme zajistili ukázky
obrábění na pěti vybraných strojích. Na pětiosých obráběcích centrech MCU 700 a MCU
1100 bylo demonstrováno výkonové frézování,
vrtání a souvislé pětiosé obrábění. Dále byly
prezentovány dva stroje MULTICUT 630 z nichž
jeden byl zakoupen účastníkem Norských dnů.
Na těchto strojích bylo prezentováno výkonové
frézování, vrtání, soustružení závitu a především hluboké vrtání, o které byl mezi účastníky
projeven nejvyšší zájem. Posledním předváděným strojem byl MULTICUT 500, na kterém byla
ukázka složena z frézování, vrtání a soustružení.
Všechny technologie se podařilo předvést podle
plánu. Videozáznamy všech technologií lze vidět
na našem YOUTUBE kanálu.
Adam Čech / produktový manažer
Představujeme
školící centrum, showroom
V březnu letošního roku jsme v souvislosti se stoupající potřebou
zkvalitňování našich služeb přistoupili na úseku poprodejních
aktivit k realizaci projektu školícího centra. Poté, co byl v dubnu
otevřen nový showroom, čímž jsme dostali k dispozici nové reprezentativní prostory, jsme tak mohli začít plnit naše cíle.
Tým KOVOSVITU MAS, a.s.
posílila od 11. srpna 2014
Lenka Vávrová, ředitelka HR
Co Vás vedlo k tomu, že jste se rozhodla pracovat pro KOVOSVIT MAS, a.s.?
Za mým rozhodnutím stála nabídka práce ve strojírenské firmě s dlouholetou
tradicí a zároveň možnost pracovat pro jediného majitele. Je veliký rozdíl,
pokud pracujete ve veliké společnosti, kde nemáte možnost se potkat s vlastníkem, nebo pracovat ve firmě, kde majitele nejen potkáte, ale můžete s ním
hovořit o jeho očekáváních a konzultovat své vlastní návrhy a kroky k jejich
realizaci. Zároveň mě baví pracovat ve firmě, kde něco vzniká a tvoří se, která
je hrdá na své produkty a chce ve výrobě pokračovat a uspět ve světovém
měřítku.
Našimi hlavními prioritami je poskytovat
našim zákazníkům a partnerům služby na
nejvyšší úrovni kvality a zároveň umožnit
zaměstnancům KOVOSVITU MAS, zejména servisním a technickým pracovníkům,
další vzdělávání a zvyšování kvalifikace
v jejich oborech. Díky showroomu máme
ideální možnost představit naše stroje
zákazníkům v důstojném prostředí, odpovídajícím filozofii společnosti KOVOSVIT
MAS a.s. Nově vytvořené zázemí učebny
nám umožňuje realizovat školení i s praktickými ukázkami na strojích, které jsou
umístěny v těsné blízkosti školícího centra.
Můžeme zde díky novým přípojným místům prezentovat až 9 našich strojů.
Jaký máte vztah k jižním Čechám?
Jsem Jihočeška, narodila jsem se v Blatné a bydlím u Strakonic. Na jižní Čechy
nedám dopustit, mám ráda místní přírodu, rybníky a šumavské kopce.
Jak trávíte svůj volný čas?
Volný čas trávím s rodinou a sportovně. Jednak jsem divák aktivního sportu
mých dětí a také velmi ráda sama sportuji. Již 20 let působím jako instruktor
aerobiku, plavu, jezdím na kole a kolečkových bruslích. Pokud je trochu času,
čtu knížky.
Vaše životní filozofie?
Nevím, jestli mám nějakou svou životní filozofii. Řídím se tím, že každé ráno
něco nového začíná, takže se na to těším a mám dobrou náladu. Jsem optimista. Mám i pár oblíbených tvrzení, která si ráda připomínám. Například:
„Všechno je tak, jak má být.“ Je to o pokoře k dění kolem nás a občas mi to
pomůže překonat těžší chvilky. Dalším mým oblíbeným rčením je: „Kdo nechce, hledá důvod, kdo chce, hledá způsob.“ Vždycky se snažím najít způsob,
protože to věci kolem mě posouvá vpřed.
Již v letošním roce se nám podařilo
organizačně zaštítit realizaci několika
velkých a významných akcí, jako byly např.
Zákaznické dny v měsíci dubnu, Norské
dny v listopadu, Mezinárodní seminář
Iva Ruskovská
MŮŽEME ZDE
PREZENTOVAT
AŽ 9 NAŠICH STROJŮ
společnosti Iscar nebo seminář společnosti Taegu TEC. Každého ze seminářů
se zúčastnilo 60-80 účastníků, mezi nimiž
bylo i mnoho stávajících či potenciálních
zákazníků naší společnosti.
Nejdůležitějším posláním školícího centra
je však organizace a realizace školení
zákazníků, servisních partnerů, distributorů
a dalších. Na realizaci školení se podílí pracovníci i z dalších oddělení naší společnosti
(konstrukce, aplikační centrum, výroba
nebo marketing). V letošním roce bylo
od dubna do konce listopadu realizováno 9
školících programů různé délky a zaměření.
V příštím roce bychom velmi rádi na poli
školení nabídli našim partnerům nový
druh školícího programu, který by byl
zaměřen na programování. K realizaci
tohoto programu nám v současnosti chybí
dotáhnout pořízení programovacích stanic
a dovybavení naší učebny IT komponenty. Předpokládáme, že na konci prvního
čtvrtletí příštího roku již nic nebude bránit
uskutečnění tohoto záměru. Díky dobrým
referencím se nám snad v příštím roce
podaří zorganizovat ještě větší počet akcí,
které osloví i nové zákazníky a pomohou tak
k rozvoji dalších prodejních aktivit. Chceme
oslovit naše partnery a doplnit mezery v jejich školení, které v současnosti ještě máme.
Pevně věříme, že se nám to i s podporou
dalších útvarů naší společnosti podaří.
Václav Čítek / manažer školícího centra
VŽDYCKY SE SNAŽÍM NAJÍT ZPŮSOB,
PROTOŽE TO VĚCI KOLEM MĚ
POSOUVÁ VPŘED
Výstavba dvou nových lakoven
V říjnu letošního roku se v naší společnosti
dokončila výstavba dvou nových lakoven.
Hlavním cílem bylo dostát přísným požadavkům ochrany ovzduší i pro následující
období a zároveň využít halu staré lakovny
jako montážní, předváděcí a testovací
prostory - hala s možností zvýšení nosnosti
jeřábů na 35 tun. Lakovny jsou nyní řešeny
jako poslední operace vyráběných dílců
a jsou rozděleny na lakování krytů v hale
plechárny a lakování odlitků v hale výroby
součástí. Přechod na novou technologii
lakování není jednoduchý a z důvodu provádění dalších investic nebylo možné využít
starou lakovnu pro plynulý přechod.
Nyní je nejdůležitější stabilizovat
dvousměnný provoz lakovny krytů a denně sledovat průtok dílců. Nová lakovna
krytů klade větší nároky na manipulaci
a plánování. Zároveň s tím testujeme
ukládací zařízení na sadování krytů
jednotlivých strojů a převoz lakovaných
krytů do montáže, zatím u strojů SP 280
a MCV 10_12, další budou následovat.
Děkuji všem pracovníkům, kteří se podílejí
na rozjezdu nové investice a operativním
zajištění montáže strojů z pohledu dodávky nalakovaných krytů.
Aleš Jedlička / ředitel výrobní základny
9
ROZHOVOR { BAVÍ MĚ PRACOVAT VE FIRMĚ, KDE NĚCO VZNIKÁ }
PŘEDSTAVUJEME { ... POSKYTOVAT SLUŽBY NA NEJVYŠŠÍ ÚROVNI KVALITY }
8
AKCE { MIKULÁŠSKÉ SETKÁNÍ }
11
AKCE { MIKULÁŠSKÉ SETKÁNÍ }
10
Mikuláš, anděl a čert
navštívili KOVOSVIT MAS
Na letošním 4. ročníku Mikulášského setkání zaměstnanců a rodinných příslušníků KOVOSVITU MAS bylo vydáno rekordních 880
vstupenek pro dospělé a 650 lístků pro děti.
Bohatý program se odehrával jak v přízemí,
tak v prvním patře budovy jídelny. Nejmenší
děti se nejvíc vyřádily v dětském koutku
a připravena pro ně byla i promítací místnost.
Kdo měl chuť, mohl si v některé z vánočních
dílniček vyrobit kolíček, papírovou tašku nebo
ozdobit perníček. V prostoru pódia se také
nadělovalo - na děti zde čekal sám Mikuláš,
který je za písničku nebo básničku odměnil
malou dobrotou. Chybět samozřejmě nemohla ani velmi oblíbená Andělská diskotéka
a občerstvení pro malé i velké.
vyrobili účastníci Mikulášského setkání
během 1 hodiny rekordních 888 sněhových
vloček z papíru. Jako každý rok proběhla
v souvislosti s pokusem o rekord i tipovací
soutěž. Tentokrát se návštěvníci setkání
pokoušeli odhadnout výsledek rekordního
pokusu. Se shodným tipem 900 vloček se
ke konečnému výsledku nejvíce přiblížily
hned dvě výherkyně, a to Daniela Šimková
a Bára Šerpanová. Obě od nás budou za
svůj nejpřesnější odhad odměněny dárkovou taškou MAS.
I letos se na Mikulášském setkání podařilo
vytvořit nový rekord a zapsat se tak již potřetí do České knihy rekordů. Za dozoru komisaře z agentury Dobrý den z Pelhřimova
Mikulášské setkání jsme již tradičně zakončili ohňostrojem, který ozářil noční oblohu
nad areálem firmy.
Martina Šímová / specialista marketingu
I LETOS SE
NA MIKULÁŠSKÉM
SETKÁNÍ
PODAŘILO VYTVOŘIT
NOVÝ REKORD
MAS HYDRO
úspěšně expanduje
Divize MAS HYDRO slaví úspěchy i v zahraničí. Jedná se o realizaci
zajímavých kontraktů a to především v sousedním Německu, kam
byly již dodány tři projekty.
Několik dalších také divize realizovala
v tuzemsku. „Německo je kvalitativně
velmi náročný zákazník a zároveň je to
jeden z nejvýznamnějších cílových zdrojů.
Jednáme také o partnerství s kolegy
v Anglii, kde je výrazná podpora pro malé
vodní elektrárny. Připravujeme několik
projektů i pro francouzský a italský trh,“
pokračuje ředitel divize František Švec.
Se vznikem divize MAS HYDRO vyvstala
i potřeba náboru nových pracovníků. V sou-
časné době má divize dvacet zaměstnanců.
„Naše divize má samostatnou vývojovou
základnu, která obsahuje hydrotechnickou
laboratoř, kde jsme, mimo jiné, také přijali
čtyři mladé konstruktéry. Spolupracujeme
i s několika univerzitami. Naše činnost má
přesah i na jiné firmy v regionu, kde pravidelně poptáváme odborné práce a zaměstnáváme další externisty z celé republiky,“
uzavírá František Švec.
Iva Ruskovská
Zkušební trať
pro Archiméda
byla slavnostně otevřena
Poslední říjnový den byla členy představenstva společnosti
KOVOSVIT MAS, a.s. slavnostně otevřena nová hydrotechnická
laboratoř, kterou donedávna spolehlivě ukrývaly haly výrobního
závodu v Sezimově Ústí.
Technicky a konstrukčně velmi náročná
stavba na ploše 300 m2 trvala několik
měsíců a vzhledem ke své unikátnosti
a složitosti řešení si vyžádala několikeré oddálení termínu dokončení. Zkušební trať je
konstruována jako uzavřený okruh pro testování turbín a čerpadel. Prvotně byla trať
postavena pro testování a optimalizace
čerpadla a turbíny na principu Archimédovy
šroubovice. Návrh ovšem v budoucnu
počítá s možností rozšíření trati o testovací
pozice i pro jiné typy vodních motorů.
V rámci slavnostního otevření byla panem
Františkem Komárkem pokřtěna historicky první Archimédova šroubová turbína
vyrobená naší společností a instalovaná
na zkušební trati za účelem experimentálních měření.
V Brně budil pozornost Archimédes
z KOVOSVITU MAS
V nedávné době nově vzniklý úsek MAS
HYDRO tak prostřednictvím hydrotechnické zkušebny získává účinný nástroj pro
optimalizace a inovace v oblasti vývoje
vodních motorů. Experimentální poznatky
by v kombinaci s 3D modelovým prouděním měly zaručit optimální návrhy turbín
a čerpadel a zajistit tak MASákům náskok
před konkurencí. Cílem je dosažení poznání umožňujícího u Archimédovy šroubovice
garance výroby při definovaných okrajo-
V rámci výstavní expozice společnosti KOVOSVIT
MAS na 56. mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně na přelomu září a října byla představena i naše nová oblast strojírenské výroby a služeb s ní souvisejících, hydroenergetika.
Model Archimédovy šroubové turbíny fungující v režimu čerpadlovém i turbínovém dostal prostor v rohu expozice KOVOSVITU MAS
a budil zájem laické i odborné veřejnosti.
Náš stánek navštívili i nečekaní hosté - skupinka dětí z jedné
z brněnských mateřských škol. Děti si samy vyzkoušely velmi oblíbený test našeho modelu. Zastavováním modelové šroubovice se
přesvědčily, že pohyb turbíny je opravdu vyvoláván proudem vody,
žádným skrytým motorkem.
František Švec / ředitel divize MAS HYDRO
PODOBNÝCH
EXPERIMENTÁLNÍCH
TRATÍ NENÍ MNOHO
vých parametrech (průtok – spád).
Podobných experimentálních tratí postavených tak říkajíc na míru Archimédovi přitom
není mnoho. Z dostupných informací jde
o třetí zkušebnu tohoto druhu na světě
vedle jedné komerční v Nizozemí a jedné
univerzitní v Rakousku. Žádná ze jmenovaných konkurenčních zkušebních tratí ovšem
neumožňuje takový rozsah a přesnost
měření, jako ta v Sezimově Ústí.
František Švec / ředitel divize MAS HYDRO
13
MAS HYDRO { ZKUŠEBNÍ TRAŤ JE KONSTRUOVÁNA JAKO UZAVŘENÝ OKRUH }
MAS HYDRO { NAŠE DIVIZE MÁ SAMOSTATNOU VÝVOJOVOU ZÁKLADNU }
12
MAS HYDRO { NOVÁ OBCHODNÍ KANCELÁŘ V RUMUNSKU }
14
15
MAS HYDRO
otevřelo novou obchodní
kancelář v Rumunsku
Od konce října pomáhá s obchodními aktivitami MAS HYDRO v regionu jihovýchodní Evropy nový tým externích spolupracovníků.
Úsek MAS HYDRO se dohodl s partnerskou
společností Future Technology Design
s.r.l. se sídlem v rumunské Bukurešti
na zahájení spolupráce při aktivním vyhledávání obchodních příležitostí pro využití Archimédovy šroubovice jako vodní
turbíny a čerpadla. Nová kancelář se sídlem
v Bukurešti bude vystupovat pod jménem
MAS HYDRO Romania.
Jednou z prvních aktivit nového týmu
bylo zahájení spolupráce s rumunskou
asociací malých vodních elektráren
(ROSHA / Asociatia Romana pentru
Microhidroenergie), prostřednictvím které
jsme získali vazby na provozovatele a investory v Rumunsku.
V druhé polovině listopadu se MAS HYDRO
představilo rumunské veřejnosti na expozici
výstavy RENEXPO, zaměřené na obnovitelné zdroje energie. Důkazem toho, že i zde
červené logo ze Sezimova Ústí zaujalo, je
bezpochyby i mediální prostor věnovaný MAS HYDRO v novinách a regionální
televizi.
PLESn
KOVOSVIT
MAS
Pátek 27. 2. 2015
od 19:00
sál hotelu Palcát
Výtěžek ze vstupného bude věnován na dobročinné účely. V ceně vstupenky na sezení je
drobné občerstvení. Prodej vstupenek zahájen 12. ledna. Zaměstnanci mohou vstupenky
zakoupit na recepci KOVOSVIT MAS vždy v úterý a čtvrtek od 14:00 do 15:00.
Veřejnost může zakoupit vstupenky na recepci hotelu Palcát.
František Švec / ředitel divize MAS HYDRO
První prodaná turbína
odjela do Německa
ia
D
N
BA
Č
Í
e
O
J
c
A
R
Z
n
a
R
A
T
J PE MASd
pí
v
Za podzimního slunečného dne proběhla hladce instalace turbíny na lokalitě poblíž původního starého mlýna v německém městě Burgbrohl. Díky využití kompaktní varianty, kdy je
turbína mimo jiné integrována v samostatné uzavřené trubce, nepřesáhla doba potřebná
pro usazení stroje jeden den.
ou
yst
je
ru
ode
m
předtančení
Ř
Í
HL
U
V
A
SL EK
B
Aby úspěchů nebylo hned na začátek málo, jednalo se o takzvanou kompaktní verzi.
Toto řešení eliminuje objem přípravných a stavebních prací v místě instalace a integruje
všechny funkční celky prvků malé vodní elektrárny do jednoho kompaktního stroje včetně
hydrauliky a elektroinstalace. Přenesení kompletace do suchého prostředí výrobní haly
a odzkoušení funkčnosti mimo vliv klimatických podmínek je dalším benefitem nejenom
pro koncového zákazníka.
František Švec / ředitel divize MAS HYDRO
ech
l
s
po
E
U
L
anc
kt
Koncem listopadu byla expedována historicky první turbína
na principu Archimédova šroubu pro externího zákazníka,
vyrobená v závodě společnosti KOVOSVIT MAS, a.s.
Technické parametry první prodané turbíny jsou specifikovány instalovaným výkonem
7,5 kW, který je zajištěn šroubovicí o průměru 1,2 m a délce 8,2 m (turbína od čela k čelu),
s nominální hltností 250 l/s. Celková hmotnost soustrojí činí 6,5 t. K přenesení výkonu
z turbíny na generátor SEW dochází prostřednictvím sériové převodovky SEW. Součástí
dodávky byla elektroinstalace pro vyvedení výkonu a bezpečnostní uzávěr s hydraulickým
systémem.
aje
r
uh
VSTUPNÉ: 250 Kč k sezení | 120 Kč na stání
í
př
čen
n
a
edt
KOVOSVIT MAS je plný
zajímavých lidí
Jaromír Kovář - výrobce nožů z damascénské oceli, kovář a šermíř
V této rubrice vám pravidelně představujeme naše spolupracovníky, kteří svůj volný čas věnují zajímavým činnostem a koníčkům. Tentokrát vám přinášíme rozhovor s Jaromírem Kovářem, tvůrcem
nádherných nožů z damascénské oceli a dalších výrobků ze skupiny chladných zbraní. Často jsme
se potkávali v kalírně a Jarda se mě vyptával na tavení surovin pro výrobu ocelí a zasvětil mě do pojmu kov „Wootz“. Těší mě, že vám ho mohu prostřednictvím rozhovoru přiblížit a doporučit vám
i návštěvu jeho internetového profilu.
Jak dlouho se této zálibě věnuješ?
Hm.., když o tom přemýšlím, tak jsem
vždy míval v kapse nějakou tu „rybičku“
nebo „Duklu“ a „Mikováka“ jsem si pořídil
až někdy na učilišti. Nože a chladné zbraně
mě zajímaly vlastně vždy, ale až když jsem
se v roce 1989 začal věnovat historickému
šermu, jsem začal vnímat chladné zbraně
z trochu jiného úhlu, především z funkčního
hlediska.
Tvým koníčkem je výroba nožů z damascenské oceli? Přibliž nám ho.
Koníčkem bych to nenazval, u mě je to už
deformace. Nemluvím jen o nožích, ale
hlavně o damascénské oceli, o které jsem
neměl ani ponětí, co to vlastně je. V té době
zde nebylo tolik lidí, co ovládalo tuto
technologii a ti, co ji ovládali, nebyli moc
sdílní. Až s příchodem internetu se uvolnil
i příliv informací o tomto druhu oceli. Sbíral
jsem informace i lidi, kteří byli ochotni mě
nechat nahlédnout pod pokličku a naučit
mě tuto technologii, což se mi po delších
peripetiích podařilo, takže jsem si technologii kovářsky svařované damascénské
oceli postupně osvojil. . Myslel jsem si, že
jsem se naučil dělat damascénskou ocel,
než přišel kamarád a dal mi přečíst článek
o damascénské oceli vyráběné v uzavřeném kelímku, tzv. WOOTZ ocel. O vlastnostech i výrobě této oceli kolovala spousta
legend, ale způsob její výroby a jejího
zpracování byl na několik století zapome-
nut. Existovaly sice nějaké informace, ale
nikdo tuto ocel už neuměl vyrobit. To byla
pro mě samozřejmě výzva - znovu objevit
a naučit se tuto přes 2000 let starou
technologii výroby a zpracování tajemné
oceli. Následovalo skoro 6 let hledání informací v zahraničních internetových fórech
a kontaktování nadšenců, kteří se pokoušeli o stejnou věc. Nicméně po několika
nezdarech se podařilo to, o čem jsem do té
doby jen snil - držel jsem v rukou svoji první
kelímkovou ocel WOOTZ. Pak následovaly
další pokusy o její zpracování do požadovaného tvaru nože. Zhruba od roku 2008 vyrábím a zpracovávám tuto ocel a vyrábím
z ní své ručně kované autorské nože.
Co to je damascénská ocel a jak ji vyrábíš?
Předně bych chtěl ujasnit, odkud se vzal
název „damascénská ocel“ . Název je převzat od jména syrského města Damašku,
kde se tato ocel nevyráběla, ale kde se s ní
obchodovalo a odkud se vyvážela dál do
světa. Existují celkem 3 druhy této tzv. damascénské oceli.
1. Svářková ocel ( Eropa a západní svět ),
začátek doby železné. Kovářsky svařovat
musel umět každý kovář, jedná se o prokládání železných a ocelových pásků, které se
svařily ve výhni do jednoho kompaktního
bloku, který se vykoval do plochého tvaru,
ten se nasekal na další menší pásky, ty se
poskládaly na sebe a opět se svařily ve výhni do kompaktního bloku.Tento postup
se opakoval několikrát za sebou, tímto
způsobem se tvořila struktura, ve které
se střídal tvrdý kalitelný materiál (ocel)
17
a měkký nekalitelný materiál (železo). Tím
se dosahovalo pružnosti a zároveň tvrdosti
materiálu. Výsledný výrobek má strukturu
podobnou dřevu, má tzv. léta.Takto tvořený
materiál mohl obsahovat od několika desítek až po statisíce vrstev.
2. Kelímková ocel ( Persie a okolí ) , ještě
před dobou železnou. Její výroba se udává
na území Indie a Pákistánu. První kontakt
s touto ocelí měli křižáci. Jedna historka
mluví o setkání Richarda se Saladinem,
kdy Richard tasil svůj meč a jediným sekem
přeťal kovadlinu. Pak vyzval Saladina, aby
udělal totéž, načež on tasil svou šavli, vyhodil hedvábný šátek do vzduchu a jediným
sekem ho přeťal, pak vyzval Richarda, aby
učinil totéž. S touto ocelí se obchodovalo
v Damašku a odtud měla také svůj název
„ damascénská ocel“, tak ji pojmenovali
obchodníci ze západu. Má ale i další pojmenování, třeba „vodní ocel“, „bulat“, „
wootz“ nebo „ukuru“.
Její výroba spočívá v roztavení určitého
množství železa v uzavřeném kelímku,
do kterého se přidávaly další suroviny
nezbytné k výrobě oceli. Po dosažení tekutého stavu se nechala tavenina pozvolna
chladnout a právě při chladnutí se vytvářejí
dendrity, které tvoří základní strukturu oceli. Při následném kování se jehličky dendritů
tvarují a prodlužují, čímž vzniká struktura
připomínající zvlněnou hladinu vody či olejové skvrny na vodě. Tato struktura nemá
vrstvy jako svářková ocel, ale její struktura je tvořena dendrity a železem. Pro
představu něco jako houba na mytí, kde
vlákna jsou tvrdá složka a vzduch je měkká
složka. U této oceli se dosahuje daleko
větší pružnosti i při vysoké tvrdosti, než je
tomu u monolitického materiálu. Má větší
řezivost díky mikropilce tvořené strukturou.
Chemické složení je tvořeno pouze železem
a uhlíkem ( od 0,6-2 % ), podíl legur se
udává v 0,01-0,001 %, a to v závislosti na
složení rudy v dané oblasti. Na svoji dobu to
byla zázračná ocel, při kontaktu s překážkou byla neuvěřitelně tvrdá a pružná a dala
se nabrousit do velmi jemného ostří. To o ní
samozřejmě platí i v dnešní době.
3. Damast je moderní nerezová ocel
vyráběná za vysokých teplot při vysokých
tlacích pod mohutnými lisy. Svou strukturou a technologií je shodná se svářkovou
ocelí, také je tvořena vrstvami z měkké
(nekalitelné) a tvrdé (kalitelné) oceli.
Můžeš popsat i samotnou výrobu nožů
a materiálů, které používáš?
Při výrobě nožů používám druhou zmiňovanou výrobu oceli, kterou si vyrábím
a zpracovávám ručním kováním a broušením. Vyrábím si také podle středověkého
postupu uhlíkovou ocel, kterou jsem pojmenoval LH1C (Living History 1% C). Občas
vyrobím i nůž ze současné oceli. Osobně
dávám přednost vlastní tvorbě před kopírováním nějakého nože, i když v dnešní
době je to diskutabilní. Přiznám se, že se
nechám inspirovat tvarem čepele, rukojeti
i celkovým pojetím od jiných nožířů. Ale
co se dá vymyslet nového u nože? Spíš se
nechávám ovlivnit historií, protože tato ocel
patří do historie a ta jí nejvíc sluší. Snažím
se používat dostupné a ne moc drahé materiály na rukojeti a střenky, třeba takové
jabloňové dřevo má nádhernou strukturu.
V dnešní době se nechá sehnat cokoliv, počínaje mamutími kly a stoličkami přes kosti
žiraf, velbloudů až po slonovinu, je to jen
otázka peněz. Takže není divu, že se cena
jednoho nože může vyšplhat do statisíců.
Účastníš se výstav nebo jiných veřejných aktivit?
Již sedmým rokem je k vidění moje prvotina,
„nůž perského typu“ ve stálé expozici nožířství
Technického muzea v Brně. Pravidelně se účastním
mezinárodní výstavy v Příbrami konané v září.
V říjnu budeme na střelnici v Čekanicích s přáteli od kovářského řemesla pořádat kovací den
nejen pro děti. V květnu tamtéž pořádám výstavy
nožů. Pokud mi vyjde čas, zúčastňuji se různých
nejenom kovářských, ale i historických akcí po republice např. na hradě Buchlov , v Želivě, Pacově
a na dalších místech.
Jak navštívit tvé internetové či FB stránky?
http://puskarstvi-jk-nozirstvi8.webnode.cz/
www.facebook.com/jaromir.kovar.92
www.facebook.com/pages/Jihočeskávýstava-nožů-v-Čekanicích-uTábora/417113105035472?fref=ts
A tradiční slovo na závěr, motto.
A co říci na závěr? Proč se zabývám výrobou oceli,
která se nemůže rovnat vlastnostem současných
moderních práškových nebo nástrojových ocelí?
Možná proto, že je to součástí naší historie a tato
technologie byla zapomenuta a znovu se pomalu
oživuje díky nám, nadšencům. Moje motto je prosté a mám ho i na svých stránkách: DĚLÁM, CO MĚ
BAVÍ, A BAVÍM SE TÍM, CO DĚLÁM!
Jardovi Kovářovi - výrobci chladných zbraní,
děkuje za rozhovor Míra Lazar
Milí čtenáři,
na tomto místě Novinek měly být jména výherců fotosoutěže,
kterou jsme vyhlásili ke konci léta. Měli jsme pro Vás připraveny
hodnotné ceny a těšili se, že se necháte inspirovat tématem „75“
a vymyslíte vtipné a jedinečné kompozice, kde bude dominantní,
pro firmu v letošním roce magická, 75ka.
Nebudete tomu věřit, ale nepřišla žádná fotka, která by odpovídala
tématu. Přišla pouze jediná fotka od paní Marie Tomkové, za kterou děkujeme. Nesplňovala ovšem podmínky zadání a tak nemohla
být vyhodnocena. Přesto si paní Tomková může na marketingu
vyzvednout malou pozornost.
Snad se příště trefíme lépe do Vašeho vkusu, a nebo nám sami
napíšete, co by Vás bavilo, jaká soutěž nebo anketa by Vás oslovily
a my je pro Vás rádi připravíme.
Napište nám na [email protected] . Budeme se těšit!
S blížícím se koncem roku bych Vám všem chtěla popřát hodně
zdraví, protože pokud jste zdraví Vy a Vaši blízcí, tak máte vše, co
k životu potřebujete. Se vším ostatním si poradíte za pochodu. :-)
Krásné vánoce a šťastný nový rok Vám přeje
Renata Vaňková / šéfredaktorka
LIDÉ { JAROMÍR KOVÁŘ - VÝROBCE NOŽŮ Z DAMASCÉNSKÉ OCELI, KOVÁŘ A ŠERMÍŘ }
LIDÉ { JAROMÍR KOVÁŘ - VÝROBCE NOŽŮ Z DAMASCÉNSKÉ OCELI, KOVÁŘ A ŠERMÍŘ }
16
19
TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí
hokej
HOCKEY CLUB TÁBOR, o.s.
cyklistika
TOUR DE KIDS 2014
plavání
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA Tábor,
plavecký oddíl
atletika
TJ Vodní stavby Tábor, oddíl atletiky
Táborská setkání
Festival vína
Kultura
XXIV. Reprezentační slavnosti piva
Sponzorujeme
Maturitní a jiné plesy
Festival Pacovský poledník
Cheiron T, o.p.s.
Fokus Tábor
Filantropie
Domácí hospic Jordán, o.p.s.
Asociace pomáhající lidem
s autismem Jižní Čechy, o. s.
Denní a týdenní stacionář Klíček
FK Rašelina Soběslav
Táborská florbalová liga - tým
Tazmanů
Projekty
a spolky
zaměstnanců
Leteckomodelářský klub
v Sezimově Ústí
TJ Sokol Tábor, oddíl judo
TJ SILON Sezimovo Ústí, oddíl
kuželky
Taneční studio M. Cheníčkové
„Spolupráce KOVOSVITU MAS
a FC MAS Táborsko probíhá
téměř 75 let,“ říká předseda
představenstva klubu Jiří Smrž.
Jaká je historie spolupráce
KOVOSVITU MAS a vaším fotbalovým klubem? Mohl byste
krátce vzpomenout začátky
nebo zajímavé momenty této
spolupráce?
Náš fotbalový klub byl založený v roce 1926. Spolupráce
s KOVOSVITEM probíhá
od roku 1941, kdy se AC Stadion
Sezimovo Ústí přejmenoval
na SK MAS Sezimovo Ústí.
Na úplné začátky si nepamatuji, ale našemu klubu se říká
Ševci, tak jako všem zaměstnancům společnosti KOVOSVIT
MAS. Tato přezdívka má
pravděpodobně kořeny v době,
kdy Tomáš Baťa v roce 1939 společnost zakládal. Zajímavostí také
je, že současných úspěchů bylo dosaženo na hřišti Soukeník, kde
se za pana Bati těžil písek pro výstavbu firmy a následně bytů pro
zaměstnance. Asi je to nějaká osudová podobnost, protože spolupráce funguje dodnes.
Jaká je současná situace, jak si klub vede?
V současné době zažíváme období největších úspěchů v historii
fotbalového klubu. Muži hrají o postup do Synot ligy se Sigmou
Olomouc a Viktorií Žižkov. Dorostenci, žáci i přípravky hrají nejvyšší soutěže v republice a převážně se umísťují v nejvyšších patrech
tabulky.
Jakých největších úspěchů jste pod hlavičkou FC MAS Táborsko
dosáhli?
Největším naším úspěchem je 3. místo ve II. lize v minulé sezoně červen 2014, kdy nám jen o pověstný kousek utekl postup. I přes
podporu rekordního počtu 8 500 diváků jsme bohužel nezvládli
poslední utkání, čímž šance na postup definitivně padla.
Iva Ruskovská
POUR FÉLICITER 2015
fotbal
FC MAS Táborsko
redakční rada novinky
SPONZORUJEME { SPORT – KULTURA – FILANTROPIE }
Sport
Obchodní zastoupení ČR a SR
Obchodní ředitel
Vedoucí prodeje ČR a SR
Ústecký kraj,
Liberecký kraj
Plzeňský kraj,
Karlovarský kraj
Středočeský kraj,
Hlavní město Praha
KAREL HRUŠKA
VÁCLAV ŠTĚDRONSKÝ
LADISLAV SEDLÁČEK
M: +420 602 114 632
[email protected]
M: +420 777 433 622
[email protected]
Pardubický kraj,
Hradec Králové
Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj
MICHAL HORÁČEK
M: +420 724 256 505
[email protected]
JIŘÍ HEJHAL
JAROMÍR LAHODNÝ
M: +420 606 754 953
[email protected]
M: +420 724 353 387
[email protected]
Moravskoslezský kraj,
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Slovenská republika
MAREK PECHAL
PAVEL ŠIŠÁK
MIROSLAV KRIŽAN
M: +420 774 273 512
[email protected]
M: +421 918 990 199
[email protected]
JAN KOČVARA
T: +420 381 632 500
M: +420 724 217 177
[email protected]
Jihočeský kraj
ZDENĚK ŠTEDRONSKÝ
M: +420 602 515 323
[email protected]
M: +420 777 356 670
[email protected]
M: +420 775 886 988
[email protected]
Obchodní zastoupení svět
Německo, Rakousko,
Švýcarsko, Benelux
Anglie, Francie,
Skandinávie
PETR KRÁL
PETR SCHORNÍK
M: +420 602 651 948
T: +420 381 632 286
[email protected]
M: +420 775 856 612
T: +420 381 632 552
[email protected]
Čína, Asie
Rusko a státy SNS
JAN CHYNA
ANZHELIKA YUDINA
M: +420 724 256 504
T: +420 381 632 751
[email protected]
M: +420 775 876 620
T: +420 381 632 507
[email protected]
KOVOSVIT MAS POLSKA SP. Z O.O.
MTE KOVOSVIT MAS
ul. Polna 1a
62-025, Kostrzyn Wlkp. k/ Poznania,
Polska Biuro: T/F: +48/ 61 - 817 82 65
Servis: T: +48/ 61 - 817 80 37
[email protected]
www.kovosvit.pl
ООО МТЕ КОВОСВИТ МАС 346780,
Ростовская область Азов, ул.
Заводская д.1
T: +7 863 424 26 96
[email protected]
www.mtekovosvitmas.ru
Itálie, Španělsko,
Portugalsko, Maďarsko,
Rumunsko, Slovinsko,
Bulharsko, Balkánské země
PAVEL ČEJKA
M: +420 776 484 933
T: +420 381 632 573
[email protected]
Amerika, Afrika,
Turecko, Indie
ZBYNĚK SABINIOK
M: +420 775 875 118
T: +420 381 632 624
[email protected]
Obchodní zastoupení slévárna
Obchodní manažer
slévárny
anglicky mluvící země
prodejce
německy mluvící země
prodejce ČR, SR
PAVEL VOSOL
JAKUB RAK
M: +420 721 068 461
T: +420 381 632 537
[email protected]
M: +420 602 578 227
T: +420 381 632 519
[email protected]
M: +420 727 807 089
T: +420 381 632 504
[email protected]
OLGA ŤOUPALOVÁ
prodejce Rusko a státy
bývalé SNS
SERGEY DEMCHIKHIN
M: +420 775 599 801
T: +420 381 632 666
[email protected]
MAS HYDRO | divize hydroenergetiky a hydrotechniky
Vedoucí oddělení
OBCHOD MAS HYDRO
FRANTIŠEK FIŠER
M: +420 775 441 778
T: +420 381 632 294
[email protected]
SERVISNÍ CENTRUM MAS, HOT LINE, NÁHRADNÍ DÍLY:
T: +420 381 74 74 74 | příjem požadavků: www.kovosvit.cz/servis/
KONTAKTY
18
Vánoce
v Táboře
Čtvrtek 18. 12. od 15.00 a 18.00
BITVA TŘÍ ARMÁD - JEŽÍŠEK VS. SANTA CLAUS VS. DĚDA MRÁZ
Přijďte se s dětmi „porvat“ za svého favorita. Strhující bitva pro děti,
ve které se rozhodne, kdo získá nadvládu nad letošními Vánocemi.
Pro děti od 5 let. Rodiče čeká svařáček, grog a další zahřívadla.
Vstupné 20,- dítě (rodiče zdarma)
Housův mlýn
Pátek 19. 12. od 18.00
KONCERTY ADVENT A VÁNOCE
VE SBORU CÍRKVE ČS. HUSITSKÉ, TÁBOR
Charitativní koncert
Účinkuje Ladislav Šotek a jeho hosté
Vstupné dobrovolné
Neděle 21. 12. od 18.00
KOLEDOVÁNÍ S POULIČNÍKY
S táborskými Pouličníky si zazpíváme před divadlem vánoční písně
a koledy.
Divadlo Oskara Nedbala
Neděle 21. 12. od 19.00
POHÁDKOVÉ VÁNOCE
Vánoční koncert Komorního orchestru Bolech Tábor.
Divadlo Oskara Nedbala
Neděle 21. 12. od 16.00
ZLATÁ NEDĚLE
16 hodin - vánoční melodie v podání Žesťového souboru „TaKvintet“
17 hodin - ŽIVÝ BETLÉM – vánoční hra sestavená z lidových vánočních her, doplněná koledami. Hraje divadlo Apropo, Praha
před děkanským kostelem, Žižkovo náměstí
Úterý 23. 12. od 18.00
VÁNOČNÍ JAZZ V TÁBOŘE
Elisabeth Lohninger /USA/ + Phishbacher Trio /USA, SRN/
www.lohninger.net
Punč pro všechny, vánoční písně a sváteční nálada - velký sál
Hotel Dvořák Tábor
Pátek 26. 12. od 00.00
JIŘÍ MATYÁŠ BAND - VÁNOČNÍ KONCERT
Společenské centrum Univerzita Tábor
Pátek 26. 12. od 16.00
SVÁTEČNÍ VARHANNÍ KONCERT
Děkanský kostel, Žižkovo náměstí
Neděle 28. 12. od 14.00
SILVESTROVSKÝ KARNEVAL PRO DĚTI
Silvestrovský karneval pro děti - kouzelník, soutěže, písničky.
Společenské centrum Univerzita Tábor
Neděle 4. 1. od 20.00
SPECIÁLNÍ NOVOROČNÍ KONCERT 2015
- GLENN MILLER ORCHESTRA
Glen Miller byl idolem již za svého života a s novým programem
„Historie velkých skupin“ znovu ožívá jeho jedinečný zvuk.
Wil Salden se svým úžasným týmem profesionálních muzikantů,
kteří hrají v tradičním složení, dokáží zahrát melodie Glenna Millera
dokonale. Kromě instrumentálních titulů zazní i krásné melodie
swingové éry v podání zpěvačky Ellen Bilek. Vyvrcholením večera
budou Moonlight Serenaders, Clouse Harmony s Ellen Bilek, která
dodá vystoupení jedinečný charakter.
Divadlo Oskara Nedbala
v Sezimově Ústí
Středa 17. 12. od 15.30
KAŠPÁRKOVA DÍLNIČKA
Výtvarná dílna, kde si děti vyrábějí loutky a postavičky z různých
materiálů na motivy aktuálních pohádek Divadýlka na schodech.
Klubovna Spektrum / Vstupné: 30 Kč
Středa 17. 12. od 16.30
LOUTKOVÁ POHÁDKA: O SNĚHULÁCÍCH
Kubík s Kačenkou nikomu neřekli, co by chtěli pod stromeček, takže
asi nic nedostanou. Sněhuláci to tak ale nenechají, a když už je
přeci ten Štědrý večer, přičarují dětem jejich tajná přání…
Loutkový sál Spektrum / Vstupné: 20 Kč
Čtvrtek 18. 12. od 16.00
ŽIVÝ BETLÉM
Živý betlém v podání dětí ze ZŠ 9. května.
nám. T. Bati
Čtvrtek 18. 12. od 8.00 do 10.00
ZDOBENÍ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
Tradiční předvánoční akce – děti nejen z místních škol zdobí vánoční stromky vlastnoručně vyrobenými ozdobami.
nám. T. Bati
Čtvrtek 18. 12. od 8.00 do 17.00
VÁNOČNÍ TRH
Perníčky, vánoční dekorace, ruční výroba, šperky, občerstvení…
nám. T. Bati
Úterý 30. 12. od 19.00 do 24.00
SILVESTROVSKÝ TANEČNÍ VEČER
Taneční večer s občerstvením a tombolou. K tanci a poslechu hraje
skupina Klávesy Band.
Vestibul Spektrum / Vstupné: 130 Kč
VYDÁVÁ:
KOVOSVIT MAS, .a.s. | náměstí Tomáše Bati 419 | 391 02 Sezimovo Ústí | IČ: 260 47 284
KONTAKT:
+420 381 632 351 | E: [email protected]
REDAKČNÍ RADA:
Renata Vaňková, Martin Volný, Milena Filipová, Miroslav Lazar, Gabriela Jeřábková, Ladislav Dostál, Iva Ruskovská, František Veselý, Martina Šímová, Jan Chyna
REGISTRACE:
MK ČR E 17608
http://www.youtube.com/kovosvit
http://www.facebook.com/kovosvit.mas
Download

ze světa obráběcích strojů