CMYK
CMYK
CMYK
PETAK, 19. APRIL – NEDELJA, 21. APRIL 2013, NIŠ, SRBIJA
acebook.com/symposium2013 • symposium2013offi[email protected]
1
CMYK
CMYK
CMYK
KATEDRA ZA ANESTEZIJU I INTENZIVNO LEČENJE,
MEDICINSKI FAKULTET, UNIVERZITET U NIŠU, SRBIJA
ORGANIZUJE:
PETI PROLEĆNI MEĐUNARODNI NAUČNI SIMPOZIJUM
IZ ANESTEZIJE I INTENZIVNE TERAPIJE
PETAK, 19. APRIL – NEDELJA, 21. APRIL 2013, NIŠ, SRBIJA
Odlukom Zdravstvenog saveta Republike Srbije od. 1. 3. 2013. akreditovan je kao
program kontinuirane edukacije sa 15 bodova za predavače i 9 bodova za slušaoce
NAUČNI PROGRAM JE PODRŽAN OD STRANE:
SVETSKE FEDERACIJE UDRUŽENJA ANESTEZIOLOGA,
EVROPSKOG UDRUŽENJA ANESTEZIOLOGA,
EVROPSKOG UDRUŽENJA ZA DISAJNI PUT,
EVROPSKOG UDRUŽENJA ZA RAZVOJ TEHNOLOGIJE I PRIMENE
RAČUNARA U ANESTEZIJI I INTENZIVNOJ TERAPIJI,
EVROPSKOG UDRUŽENJA ZA REGIONALNU ANESTEZIJU I TERAPIJU BOLA,
EVROPSKOG UDRUŽENJA ZA INTENZIVNU TERAPIJU,
FORUMA ZA SEPSU CENTRALNE I ISTOČNE EVROPE
U SARADNJI SA:
UDRUŽENJEM ANESTEZIOLOGA I INTENZIVISTA SRBIJE I
SEKCIJOM ZA ANESTEZIOLOGIJU, INTENZIVNU TERAPIJU I TERAPIJU BOLA SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA
CMYK
Podržan od
Ministarstva
prosvete, nauke i
tehnološkog razvoja
2
CMYK
CMYK
CMYK
SADRŽAJ
UVODNE REČI
PREDSEDNIKA ORGANIZACIONOG I NAUČNOG ODBORA
PETOG PROLEĆNOG MEĐUNARODNOG NAUČNOG
SIMPOZIJUMA IZ ANESTEZIJE I INTENZIVNE TERAPIJE ............................ 5
PREDSEDNIKA SEKCIJE ZA ANESTEZIOLOGIJU, INTENZIVNO
LEČENJE I TERAPIJU BOLA SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA.....................6
PREDSEDNIKA UAIS .....................................................................................................7
SKROMAN ALI ZNAČAJAN JUBILEJ
ILI KAKO JE SVE POČELO? .................................................................................. 8
NIŠ CARKI GRAD ....................................................................................................... 9
PROGRAM .................................................................................................................. 10
UVODNE REČI
PREDSEDNIKA IZVRŠNOG ODBORA ECSTAIC-A ........................................ 11
PREDSEDNIKA “SEPSEAST” ............................................................................... 12
PROGRAM (NASTAVAK) .......................................................................................... 10
DRUŠTVENI PROGRAM NA SIMPOZIJUMU ......................................... 19
PROGRAM (NASTAVAK) .......................................................................................... 20
“BASIC” KURS SRBIJA
BASIC ASSESSMENT AND SUPPORT IN INTENSIVE CARE............... 22
OLA U SRBIJI .............................................................................................................. 23
NIŠ
ZNAMENITOSTI ................................................................................................... 24
GRAD RELAKSACIJE I ZABAVE ....................................................................... 25
CMYK
KORISNE INFORMACIJE .................................................................................... 26
LISTA PREDAVAČA, NAUČNI ODBOR, ORGANIZACIONI ODBOR...28
3
CMYK
CMYK
CMYK
CMYK
4
CMYK
CMYK
CMYK
Poštovane kolege,
Četiri godine nakon prvog simpozijuma sa velikim zadovoljstvom
ponovo Vas pozivamo u Niš. Nesebični entuzijazam i ogromna
energija koji su nas krasili svih ovih godina učinili su da smo danas
ponosni na sve što smo postigli. Od jednog malog lokalnog
seminara, izrasli smo u veliki, međunarodno prepoznatljiv i priznat
skup koji svake godine okuplja sve veći broj učesnika i predavača.
Stremeći ka vrhunskim naučnim i edukativnim standardima, naučni program tradicionalnog prolećnog međunarodnog simpozijuma u Nišu prepoznat je i preporučen od strane gotovo svih
najznačajnijih međunarodnih profesionalnih udruženja. Sve je
to učinilo aprilski simpozijum u Nišu, jednim od najprestižnijih
stručnih sastanaka u ovom delu Evrope.
Naš najveći uspeh svakako ste Vi, naše drage kolege koje svake
godine u sve većem broju dolazite u Niš. Ove godine slavićemo
mali ali nama tako značajan jubilej. Za tu priliku, naučni odbor
uspeo je da okupi impresivnu internacionalnu listu predavača.
Praktični kursevi i radionice koji su i ranijih godina krasili ovaj događaj zasigurno će opet zaokupiti Vašu pažnju a i nezaboravni
trenuci druženja i zabave neće naravno izostati.
Ove godine, grad Niš uključen je u proslavu jubileja sedamnaest vekova od donošenja Milanskog edikta. Nišlije su naročito
ponosne na činjenicu da je Imperator Konstantin rođen u Nišu.
Za tu priliku, Niš-carski grad na raskrsnici istoka i zapada širom će
otvoriti svoje kapije posetiocima iz čitavog sveta.
Dragi prijatelji, hvala Vam što ste nam pomogli da ovaj događaj
postane tradicionalan. Vaše impresije sa proteklih simpozijuma,
svakako su učinile da ovaj skup postane tako prepoznatljiv i
uspešan. Dođite i ovog Aprila u Niš, a mi ćemo, budite sigurni u to,
opet učiniti sve da se ovaj skup pamti i prepričava.
CMYK
Doc. dr Radmilo J. Janković
Predsednik organizacionog i naučnog odbora
Petog prolećnog međunarodnog naučnog simpozijuma
iz anestezije i intenzivne terapije
5
CMYK
CMYK
CMYK
Poštovane kolegenice i kolege,
Nesumnjivo je da aprilski Simpozijum u Nišu predstavlja najznačajniji stručni skup iz oblasti anesteziologije i intenzivne
terapije u našoj zemlji. Već petu godinu za redom, svedoci
smo da je ovaj simpozijum sve kvalitetniji i da okuplja sve veći
broj kako predavača, tako i slušalaca. Naučni odbor, na čelu sa
doc. dr Radmilom Jankovićem, angažovao je preko 20 najeminentnijih stručnjaka iz celog sveta i isto toliko iz naše zemlje, iz
svih Univerzitetskih centara, ali i iz manjih bolnica koje prednjače
po kvalitetu rada i kvalitetu kadra. Može se reći da će skoro
svako, čije ime nešto znači u anesteziologiji, reanimatologiji,
intenzivnom lečenju i terapiji bola, u zemlji Srbiji, i skoro svako
ko želi da čuje i nauči šta je novo u ovim oblastima medicine,
boraviti u Nišu pretposlednjeg vikenda aprila 2013. g. Po značaju
i obimu naučnog programa, po broju učesnika i predavača, po
tradicionalno perfektnoj organizaciji, ovaj stručni skup daleko
prevazilazi naziv “simpozijum“ i u rangu je kongresa.
Sekcija za anesteziologiju, intenzivno lečenje i terapiju bola
Srpskog lekraskog društva broji blizu 700 članova i time predstavlja
najmasovnije i najreprezentativnije udruženje anesteziologa u
Srbiji. Preko 98% anesteziologa u Srbiji su članovi naše Sekcije
SLD. Predsedništvo Sekcije sastavljeno je od tridesetak članova,
eminentnih anesteziologa, od kojih su 12 nastavnici Medicinskih
fakulteta iz svih univerzitetskih centara u Srbiji, a ostali članovi
su doktori i magistri nauka, subspecijalisti i primarijusi, načelnici,
šefovi ili direktori anestezije iz svih krajeva naše zemlje. Izabrano
je na demokratski način, na izbornoj Skupštini, koju čine delegati-anesteziolozi iz svih većih zdravstvenih ustanova u Srbiji.
Ovakvo predsedništvo, koje ima legitimitet da predstavlja sve
anesteziologe u Srbiji, zauzelo je jednoglasan i čvrst stav da
podrži niški simpozijum. Našoj Sekciji je zadovoljstvo i čast da
sudeluje u organizaciji ovog Simpozijuma, zajedno sa ostalim suorganizatorima, i mi ćemo i ubuduće rado i snažno podržavati
ovaj i ovakve stručne skupove koji su od velike koristi svim
anesteziolozima u Srbiji.
U ime Sekcije SLD i u svoje lično ime želim svim učesnicima Simpozijuma, kako predavačima, tako i polaznicima, mnogo uspeha
u radu.
Prof. dr Nevena Kalezić
Predsednik Sekcije za anesteziologiju,
intenzivno lečenje i terapiju bola Srpskog lekarskog društva
6
CMYK
Beograd, 15. 01. 2013.
CMYK
CMYK
CMYK
Povodom “Petog prolećnog međunarodnog simpozijuma
iz anestezije i intenzivne terapije”
Udruženje anesteziologa i intenzivista Srbije (UAIS) je strukovno,
neprofitabilno udruženje svih lekara anesteziologa i intenzivista
na teritoriji Republike Srbije, osnovano radi ostvarenja zajedničkih
ciljeva od kojih je jedan od najvažnijih učestvovanje u međunarodnim i domaćim stručnim i naučnim projektima. Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje organizuje stručne sastanke,
nacionalne simpozijume i kongrese, simpozijume i kurseve
u saradnji sa evropskim i domaćim centrima za kontinuiranu
medicinsku edukaciju, sve sa željom poboljšanja standarda
znanja i rada anesteziologa Republike Srbije. Shodno ovakvim
stremljenjima, UAIS podržava sve stručne skupove na temu
anesteziologije, intenzivnog lečenja, reanimacije, terapije bola i
srodnih tematskih oblasti, koji se održavaju u našoj zemlji i koji
imaju za cilj poboljšanje standarda znanja i rada anesteziologa.
U Nišu se od 19. do 21. aprila održava „Peti prolećni međunarodni
simpozijum iz anestezije i intenzivne terapije“ u organizaciji Katedre za anesteziju i intenzivno lečenje Medicinskog fakulteta,
Univerziteta u Nišu, a pod pokroviteljstvom Udruženja anesteziologa i intenzivista Srbije i Sekcije za anesteziologiju, intenzivno lečenje i terapiju bola Srpskog Lekarskog Društva.
U ime predsedništva UAIS želim da organizatorima ovog skupa
čestitam mali ali značajan jubilej. Ovaj simpozijum okuplja vrsne
stručnjake iz zemlje, a gosti iz inostranstva su uvažene ličnosti iz
anesteziologije i intenzivne medicine u Evropi i svetu.
Zato svim učesnicima i organizatorima želim uspešan rad i pozivam
sve anesteziologe Srbije da uzmu učešće na ovom skupu.
CMYK
Predsednik UAIS
Pk prof. dr Predrag Romić
7
CMYK
CMYK
CMYK
SKROMAN ALI ZNAČAJAN JUBILEJ
ILI KAKO JE SVE POČELO?
“Neuromuskularni blok – savremeni koncept
i novi izazovi kliničke prakse” (Br. učesnika 87)
“Trauma i anestezija”
(Br. učesnika 199)
“Novine u intenzivnoj terapiji”
(Br. učesnika 250)
Veliko nam je zadovoljstvo da Vas ove godine
dočekamo na Peti međunarodni prolećni naučni
simpozijum iz anesteziologije i intezivne terapije u
Nišu. Od našeg prvog naučnog simpozijuma 2009.
godine do danas napredovali smo krupnim koracima. Naša početna zamisao bila je da osnujemo
naučni simpozijum sa zanimljivim i aktuelnim temema, eminentnim i kvalitetnim predavačima i radionicama po ugledu na najistaknutije međunarodne
kongrese. Cilj nam je bio da stimulišemo razmenu
naučnih saznanja i doprinesemo boljem upoznavanju i međusobnoj saradnji učesnika kako sa ovih
prostora, tako i van granica naše zemlje. Tokom
proteklih godina naš organizacioni odbor, uz Vašu
veliku pomoć i podršku, uspeo je da održi kontinuitet ovih sastanaka i unapredi kvalitet naučnog i
društvenog sadržaja.
Sa ponosom možemo reći da se naš simpozijum
razvijao tokom godina, ne samo u pogledu broja
učesnika i predavača, već i u pogledu kvaliteta organizacije. Nastojimo da očuvamo tradiciju učvršćivanja
saradnje između kolega. Prvi naučni skup održan je na
temu “Neuromuskularni blok – savremeni koncept i
novi izazovi kliničke prakse” koji je brojao 87 učesnika.
Razmenu znanja i iskustva nastavili smo i narednih
godina. Naučni sastanak “Trauma i anestezija” koji je
održan 2010. godine privukao je 199 učesnika. Naredna godina donosi “Novine u intenzivnoj terapiji” i
izvanrednu brojku od 250 učesnika. Dokaz kvaliteta
i sve većeg značaja našeg simpozijuma je svakako
“Četvrti prolećni naučni simpozijum iz anestezije i intenzivne terapije” održan 2012. godine okupio je 307
učesnika.
Više od 300 učesnika ovogodišnjeg međunarodnog
simpozijuma, u četiri savremeno opremljena amfiteatra nove zgrade Medicinskog fakulteta u Nišu,
imaće priliku da čuje 56 predavača koji će govoriti o
najaktuelnijim temama iz različitih oblasti anestezije i
intenzivne terapije.
“Četvrti prolećni naučni simpozijum iz anestezije
i intenzivne terapije” (Br. učesnika 307)
8
CMYK
Nadamo se da ćete se ugodno osećati i poželeti da i
na dalje budete deo naše, sada već velike porodice.
CMYK
NIŠ
CARSKI GRAD
Niš, jedan od najstarijih gradova u Evropi, smešten je na obalama reke Nišave blizu njenog ušća
u Južnu Moravu. To je najveći grad i administrativni centar jugoistočne Srbije, treći po veličini
u Srbiji sa preko 250 000 stanovnika na površini od blizu 600 km2.
Ime grada se etimološki vezuje za keltski naziv čije je značenje Vilin grad (lat., Naissus).
Arheološke iskopine sa teritorije grada i okoline pokazuju da je ovde bilo ljudskih zajednica
u ranom neolitu i bronzanom dobu (oko 5000–4000. god. p.n.e.). Izuzetan strateški značaj (na
raskršću puteva koji povezuju Dunav, Jadransko, Egejsko i Crno more, odnosno Evropu s Malom Azijom) omogućavao je gradu rast i prosperitet, ali i činio da uvek bude na meti velikih
osvajača, te je više puta u svom veku sravnjavan do temelja. Za Niš su se borili i u njemu
periodično boravili Iliri, Tračani, Kelti, Dardani, Rimljani, Huni, Vizantinci, Ugri, Osmanlije. Godine 1185. veliki župan Stefan Nemanja pripojio je Niš prvoj srpskoj državi, i od tada će Niš
uživati u srpskim uspesima i preživljavati srpske golgote kroz bogatu istorijsku priču ratovanja
na Balkanu.
Niš je Evropi, pre svega, poznat kao važno ekonomsko, vojno i administrativno utvrđenje na rimskom putu Via millitaris. U Nišu je Stefan Nemanja dočekao Fridriha I Barbarosu u njegovom
pohodu tokom III krstaškog rata i pružio podršku u borbi za Hrišćanstvo. U Nišu je jedan od
najstarijih hrišćanskih spomenika – Bazilika sa martirijumom iz IV veka. U njemu su rođeni rimski
imperatori Konstantin I, Konstancije III i Justin I. Ali ono što Niš čini besmrtnim to je veza sa besmrtnim istorijskim likom – Konstantinom I, poznatim kao Konstantin Veliki.
Konstantin Veliki rođen je u Nišu oko 270.god.n.e., tu je odrastao i kasnije često boravio, gradio,
državničke poslove završavao, po istorijskim zapisima veličanstveno ga ukrasio i učinio svojom
zadužbinom (današnji istorijski lokalitet Mediana). Tokom svoje vladavine Rimskim carstvom od
306. do 337. godine konsolidovao je granice carstva i uveo čvrstu organizaciju u vojsci i civilnoj
upravi. Činjenica je da Konstantinova politička ostavština živi s nama i danas. Njegove odluke o
prihvatanju hrišćanstva i gradnji Novog Rima na mestu starog Vizanta (kasnije Konstantinopolis,
Carigrad) postavile su temelj moderne hrišćanske Evrope.
CMYK
Ove godine se slavi 1700. godišnjica potpisivanja Milanskog edikta
(Edictum Mediolanense) iz 313. godine, dokumenta kojim je
Konstantin zvanično dopustio slobodno ispovedanje vera
na teritoriji celog carstva. Ovim dokumentom Konstantin
je ujedno zabranio dotadašnji progon hrišćana i naredio da im se vrati sva konfiskovana imovina bez ikakve
nadoknade i plaćanja. Milanski edikt nije pronađen
kao istorijski dokument, nađena su pisma guvernerima provincija u kojima se o njemu i njegovom
sadržaju govori, ali to ne umanjuje značaj njegovog,
makar i virtuelnog postojanja. Iako će paganstvo
ukinuti tek imperator Teodosije I, Milanski edikt je
velika prekretnica u širenju i razvoju hrišćanstva, a
Konstantin je poznat kao najveći hrišćanski heroj.
Grad Niš, kao rodni grad Konstantina Velikog je i mesto održavanja centralne proslave ovog jubileja.
9
CMYK
CMYK
CMYK
CMYK
CMYK
PROGRAM
Petak, 19. april
Svečani amfiteatar (O), Medicinski fakultet
17.00–18.00
18.00–18.15
Registracija
Glavni hol, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu
Ceremonija otvaranja i uvodna obraćanja
Prof. dr Stevan Ilić, dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu
Doc. dr Radmilo Janković, predsednik naučnog i organizacionog
odbora simpozijuma
Prof. dr Predrag Romić, predsednik Udruženja anesteziologa i
intenzivista Srbije
Prof. dr Nevena Kalezić, predsednik Sekcije za anesteziologiju,
intenzivnu terapiju i terapiju bola Srpskog lekarskog društva
18.15 – 20.30
Amfiteatar O, Medicinski fakultet
Ceremonija svečanog otvaranja
Zajednički simpozijum ESA i SAAI:
USAVRŠAVANJE ANESTEZIOLOŠKE PRAKSE KROZ MEĐUNARODNU SARADNJU
Predsedavajući: Radmilo Janković
18.15–18.40
18.40–19.05
19.05–19.30
19.30–20.00
CMYK
20.00–20.30
Preoperativna procena srčanog rizika –Stefan De Hert, profesor
anesteziologije, direktor istraživačkog odeljenja anesteziologije,
Univerzitetska bolnica Gent, Univerzitet u Gentu, Belgija
OLA: Korak napred ka Evropskoj diplomi iz anesteziologije i
intenzivne terapije – Zeev Goldik, profesor anesteziologije,
predsednik ispitnog komiteta ESA, Jedinica postoperativne
anesteziološke nege, Katedra za anesteziju i intenzivnu terapiju,
Medicinski centar “Lady Davis Carmel”, Haifa, Izrael
Primena ultrazvuka u obezbeđenju disajnog puta –
Massimiliano Sorbello, anesteziolog, Odeljenje hirurgije,
transplantacije i savremenih tehnologija, Služba anestezije i
intenzivnog lečenja, Univerzitetska bolnica Katanije, Italija
Frojd i anestezija, činjenice koje stoje iza kokaina – Gabriel Gurman,
emeritus profesor, Katedra za anesteziologiju i lečenje kritično
obolelih, ’’Ben Gurion University of the Negev’’, Beer Ševa, Izrael
Postupci kod nepredviđene neuspele intubacije u uslovima kad je
ona neophodna – Peter Biro, profesor anesteziologije, Institut za
anesteziologiju, Univerzitetska bolnica u Cirihu, Švajcarska
10
CMYK
CMYK
CMYK
The European Society of Computing
and Technology in Anesthesia
and Intensive Care (ESCTAIC) e.V.
Drago mi je što imam priliku da vam poželim dobrodošlicu u Niš,
u ime Evropskog udruženja za kompjutere i tehnologiju u anesteziologiji i intenzivnoj nezi (European Society for Computing and
Technology in Anesthesiology and Intensive Care – ESCTAIC), male
evropske organizacije sa veoma raznovrsnom aktivnošću i vrlo aktivnim izvršnim komitetom, čiji sam predsednik.
Samo nekoliko reči o nama: ECSTAIC je osnovan 1989. godine
u Glazgovu i ima članove iz cele Evrope, kao i iz SAD i Japana.
Većinu članova čine lekari iz oblasti anesteziologije, intenzivne
nege i srodnih oblasti, ali ima i inžinjera, naučnika iz drugih oblasti
i poslovnih ljudi. Ujedinjuje ih interesovanje prema tehnologiji i
korišćenju ECSTAIC-a kao platforme za komunikaciju i razmenu
informacija.
ESCTAIC je spojio impresivnu grupu posvećenih ljudi iz različitih
industrijskih i farmaceutskih kompanija i preduzeća koji su zainteresovani za promociju tehnološkog napretka u našoj profesiji.
ESCTAIC je ponosan što je u mogućnosti da, kao i mnoge prestižne
organizacije, podrži Peti međunarodni prolećni simpozijum iz
anestezije i intenzivne nege koji se održava u prelepom gradu
Nišu i koji je na izvanredan način organizovao docent Radmilo
Janković.
Verujem da će prva saradnja našeg udruženja sa Odeljenjem
anestezije i intenzivne nege u Nišu uroditi plodom i da ćemo u
budućnosti više događaja organizovati zajedno.
Siguran sam da ćete uživati u boravku u Nišu. Prethodna poseta
ovom gradu mi je omogućila nezaboravnu priliku da uživam u
tradicionalnom i dobro poznatom srpskom gostoprimstvu.
Nadam se da ćemo se videti u Nišu.
Prof. dr Gabriel M. Gurman, predsednik izvršnog odbora ECSTAIC-a
[email protected]
CMYK
Dr Ab van Dusseldorp, generalni sekretar
[email protected]
Lutz Krummreich, dipl. ing. blagajnik
[email protected]
11
CMYK
CMYK
CMYK
Poštovane kolege,
Čast mi je i zadovoljstvo da ponovo budem sa vama u Nišu na Petom
prolećnom međunarodnom simpozijumu iz anestezije i intenzivne
terapije. Kao osnivač i predsednik “SepsEast” (www.sepseast.eu) privilegija mi je da učestvujem i ocenim ovaj izvanredan skup, koji
između ostalog, ima za cilj da približi stručnjake sa istoka i zapada
i omogući razmenu iskustava. Nekoliko godina negujemo ovu
misiju koja je konačno ostvarena u Srbiji preko Mađarske, Poljske,
Rumunije i šire.
Anesteziologija i intenzivna terapija postaju sve popularnije
oblasti medicine u Istočnoj Evropi, sa velikim potencijalom za
daljim kliničkim, naučnim istraživanjem. Deleći manje ili više sličnu
prošlost i probleme, suočavali smo se sa istim poteškoćama na
putu razvoja intenzivne terapije u ovom regionu. Siguran sam da
ćemo uspeti da primetimo promene kada se ponovo budemo
okupili po peti put na ovom odličnom internacionalnom skupu u
Nišu, u organizaciji mog dobrog prijatelja Radmila Jankovića.
Organizovanje ovakvih skupova u Istočnoj Evropi ima za cilj približavanje internacionalnih standarda na polju anesteziologije i
intenzivne terapije kolegama iz regiona. Veoma je važno obezbediti
kontinuitet znanja i mišljenja, kao i razmenu iskustava sa kolegama, što
je upravo omogućeno kroz vrhunska predavanja svetskih eksperata.
Težnja ka uspostavljanju saradnje i ujedinjenju snaga je obostrana.
Odličan primer za to je saradnja između SepsEast-a i Nemačkog
udruženja za sepsu (http://www.sepsis-gesellschaft.de). Pridružite
nam se u Vajmaru od 4. do 7. septembra 2013.
Prof. Dr. Zsolt Molnar
Šef odeljenja za anesteziologiju i intenzivnu terapiju
Univerzitet “Szeged”, Mađarska
Predsednik “SepsEast”
12
CMYK
Ovo je prilika i za uspostavljanje novih prijateljstava i uživanje u
odličnoj hrani i vinu. Imali smo mnogo nezaboravnih momenata proteklih godina, stoga i ova godina neće biti izuzetak. Počinjemo u Nišu,
a nastavljamo kroz celu Istočnu Evropu. Ovaj ‘’invazivni’’ pokret neminovno će postaviti anesteziologiju i intenzivnu terapiju na odgovarajuće mesto u odnosu na druge grane medicine, što je kolegama sa
zapada već pošlo za rukom. Međutim, brzina ovog prcesa zavisi od
nas samih. Ne zaboravite moto SepsEast-a 2012. koji će svakako ostati
moto 2014. u Budimpešti ‘’Together we speed, divided we’re slow’’
(zajedno ubrzavamo, podeljeni usporavamo). Zato ‘’zgrabimo’’ ovaj
trenutak u Nišu!
CMYK
PROGRAM
Subota, 20. april
09.30 – 11.30
Amfiteatar O, Medicinski fakultet
Sesija: ’’SEPSEAST’’ STIŽE U NIŠ
Predsedavajući: Janos Fazakas
09.30–10.00
10.00–10.20
10.20–10.50
10.50–11.20
11.20–11.30
Nadoknada tečnosti i primena vazopresora u septičkom šoku –
Vojislava Nešković, anesteziolog, doktor med. nauka, Klinika za
anesteziju i intenzivnu terapiju, Vojnomedicinska akademija, Beograd,
Srbija
Procena kiseoničkog duga kod kritično obolelih – Zsolt Molnar,
profesor anesteziologije, Katedra za anesteziju i intenzivnu terapiju,
Univerzitet Szeged, Mađarska
Septički embolizam – Małgorzata Mikaszewska-Sokolewicz,
anesteziolog, Odeljenje za anesteziologiju i intenzivnu terapiju,
Medicinski fakultet Varšava, Poljska
Ishrana kritično obolelih: korak napred, dva koraka nazad? –
Dorel Sandesc, profesor anesteziologije, Katedra za anesteziju i
intenzivnu terapiju, Univerzitet za medicinu i farmaciju “V. Babeš”
Temišvar, Rumunija
Panel diskusija
09.30 – 11.30
Amfiteatar A1, Medicinski fakultet
Sesija: TRANSFUZIJA I HEMOSTAZA
Predsedavajući: Miodrag Milenović
10.00–10.30
10.30–10.50
10.50–11.20
11.20–11.30
Da li postoje potrebe za sveže smrznutom plazmom kod
traumatizovanih pacijenata sa masivnim krvarenjem? – Sibylle
Kozek-Langenecker, profesor anestezije, Katedra za anesteziju i
intenzivnu terapiju, Evangelistička Bolnica u Beču, Austrija
Akutno oštećenje pluća povezano sa transfuzijom –
Daniela Filipescu, docent anesteziologije, Katedra za
kardioanesteziju i intenzivnu terapiju II, Institut za kardiovaskularne
bolesti “Prof. Dr. C.C. Iliescu”, Bukurešt, Rumunija
Primena traneksamične kiseline u hirurgiji kolena –
Gordana Jovanović, asistent Medicinskog fakulteta u Novom Sadu,
Klinika za anesteziju i reanimaciju, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad,
Srbija
Novi antikoagulansi – Sibylle Kozek-Langenecker, profesor
anestezije, Katedra za anesteziju i intenzivnu terapiju, Evangelistička
Bolnica u Beču, Austrija
Panel diskusija
CMYK
09.30–10.00
13
CMYK
CMYK
CMYK
CMYK
CMYK
PROGRAM
Subota, 20. april
09.30 – 11.30
Amfiteatar A2, Medicinski fakultet
Sesija: MONITORING I OPREMA
Predsedavajući: Gabriel Gurman
09.30–09.55
09.55–10.20
10.20–10.45
10.45–11.10
11.10–11.30
Pneumonija izazvana mehaničkom ventilacijom – Da li se može
sprečiti? – Gabriel Gurman, emeritus profesor, Katedra za
anesteziologiju i lečenje kritično obolelih, Univerzitet ’’Ben Gurion
University of the Negev’’, Beer Ševa, Izrael
Koja je zapravo ispravna dubina centralnog venskog katetera
i kako možemo kontrolisati vrh katetera? – Serban Bubenek,
docent anesteziologije, Univerzitet za medicinu i farmaciju Carol
Davilla, Odeljenje za anesteziju i intenzivnu terapiju, Institut za
kardiovaskularne bolesti “Prof. Dr. C.C. Iliescu”, Bukurešt, Rumunija
Hirurški pletizmografski indeks: otkrivanje tajni dubine anestezije
– Massimiliano Sorbello, anesteziolog, Odeljenje hirurgije,
transplantacije i savremenih tehnologija, Služba anestezije i
intenzivne terapije, Univerzitetska bolnica Katanije, Italija
Da li je neophodno meriti minutni volumen srca u kritično obolelih?
– Gorazd Voga, docent interne medicine, šef Odeljenja za intenzivnu
terapiju, Opšta bolnica Celje, Slovenija
Panel diskusija
09.30 – 11.30
Amfiteatar S1, Medicinski fakultet
09.30–09.55
09.55–10.20
10.20–10.45
10.45–11.10
11.10–11.30
11.30–12.00
14
Primena neuromuskularnih blokatora u jednodnevnoj hirurgiji
– Vesna Malenković, docent, Kliničko bolnički centar “Bežanijska
Kosa”, Beograd, Srbija
Proceduralna analgosedacija – Ljiljana Gvozdenović, profesor
anesteziologije, Klinika za anesteziju i reanimaciju, Klinički centar
Vojvodine, Novi Sad, Srbija
Opšta ili regionalna anestezija za karotidnu endarterektomiju –
Dragana Unić, anesteziolog, Odeljenje za anesteziju i intenzivnu
terapiju, Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje, Beograd, Srbija
Prevencija i tretman postoperativne mučnine i povraćanja
u ambulantnoj hirurgiji – Slavče Antanasković, primarijus,
anesteziolog, klinički farmakolog, Odeljenje za anesteziju, Zdravstveni
centar Vranje, Srbija
Panel diskusija
Kafe pauza
CMYK
Sesija: AMBULANTNA ANESTEZIJA
Podržano od strane aktiva za farmakoterapiju Sekcije za anesteziju, intenzivno
lečenje i terapiju bola Srpskog lekarskog društva
Predsedavajući: Ljiljana Gvozdenović
CMYK
PROGRAM
Subota, 20. april
12.00 – 14.00
Amfiteatar O, Medicinski fakultet
Sesija: SAVREMENI KONCEPTI REGIONALNE ANESTEZIJE
Udružen simpozijum SARA i ESRA
Predsedavajući: Vojislava Nešković
12.00-12.25
12.25–12.50
12.50–13.15
13.15–13.40
13.40–14.00
Promena koncepta kod oštećenja nerava nakon regionalne anestezije –
Alain Borgeat, profesor anesteziologije i intenzivne terapije,
Odeljenje za anesteziju i intenzivnu terapiju, Univerzitetska bolnica
Balgrist, Cirih, Švajcarska
Efikasnost multimodalne analgezije kod postoperativne terapie bola
– Narinder Rawal, profesor anesteziologije i intenzivne terapije,
Odeljenje anesteziologije i intenzivne terapije, Univerzitetska bolnica,
Örebro, Švedska
Izbor lokalnog anestetika i adjuvanasa – Slobodan Gligorijević,
anesteziolog, Odeljenje za anesteziologiju , Gradska bolnica “Waid”,
Cirih, Švajcarska
Periferni nervni blokovi prednjeg trbušnog zida kod dece –
Dejan Novaković, anesteziolog, primarijus, Centar za anesteziologiju
i reanimatologiju, Klinika za dečju hirurgiju i ortopediju, Klinički centar
Niš, Srbija
Panel diskusija
12.00 – 14.00
Amfiteatar A1, Medicinski fakultet
Sesija: REANIMACIJA, URGENTNA MEDICINA I AKUTNA STANJA
Podržano od strane Aktiva za reanimatologiju i traumu, Sekcije za anesteziju,
intenzivno lečenje i terapiju bola Srpskog lekarskog društva
Predsedavajući: Jasna Jevđić
12.30–12.55
12.55–13.20
13.20–13.45
13.45–14.00
Ventilaciona podrška u akutnom kardiogenom edemu pluća –
Zoran Slavković, profesor anesteziologije, Klinika za anesteziologiju i
intenzivnu terapiju, Vojnomedicinska akademija, Beograd, Srbija
’’Rapid sequence’’ indukcija: novine – Radmilo Janković, docent, šef
Katedre za urgentnu medicinu i anesteziologiju i reanimatologiju,
Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu, Srbija
Izbegavanje postresusitacione hiperoksije – Jasna Jevđić, profesor
Medicinskog fakulteta u Kragujevcu, Centar za anesteziologiju i
reanimatologiju, Klinički centar Kragujevac, Srbija
Reanimacija novorođenčadi – Mladen Erceg, anesteziolog, Odeljenje
za anesteziju i reanimaciju, Institut za majku i dete, Beograd, Srbija
Panel diskusija
CMYK
12.00–12.30
15
CMYK
CMYK
CMYK
CMYK
CMYK
PROGRAM
Subota, 20. april
12.00 – 14.00
Amfiteatar A2, Medicinski fakultet
Sesija: NOVINE U ANESTEZIJI
Predsedavajući: Daniela Filipescu
12.00–12.30
13.45–14.00
Zbrinjavanje glavobolje izazvane postduralnom punkcijom
– Ivan Veličković, anesteziolog, akušerska anestezija,
‘’SUNY Downstate Medical Centre’’ Bruklin NY, SAD
Perioperativno zbrinjavanje traumatske povrede mozga –
Miodrag Milenović, anesteziolog, Urgentni centar Kliničkog centra
Srbije, Beograd, Srbija
Antioksidansi i anestezija – Dušan Sokolović, docent, Institut za
biohemiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu, Srbija
Kardioprotektivna uloga levosimendana – Ino Husedžinović,
profesor anesteziologije, Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i
intenzivnu terapiju, Klinički centar Dubrava, Zagreb, Hrvatska
Panel diskusija
14.00-15.00
Pauza za ručak
12.30–12.55
12.55–13.20
13.20–13.45
15.00 – 17.00
Amfiteatar O, Medicinski fakultet
Sesija: ARDS
Predsedavajući: Zsolt Molnar
15.00–15.25
15.25–15.50
15.50–16.15
16.15–16.40
CMYK
16.40–17.00
Benefit spontanog disanja u ARDS-u – Zsolt Molnar, profesor
anesteziologije, Katedra za anesteziju i intenzivnu terapiju,
Univerzitet Szeged, Mađarska
PAL koncept – Colin Cordemans, pulmolog, Odeljenje pulmologije,
“UZ Gasthuisberg”, Leuven, Belgija
Interakcija pluća i jetre – János Fazakas, docent, Odeljenje za
transplantacionu hirurgiju, Univerzitet “Semmelweis”, Budimpešta,
Mađarska
Kada primeniti ECMO? – Claus Krenn, anesteziolog, Odeljenje
anesteziologije i intenzivne terapije, Medicinski univerzitet u Beču,
Austrija
Panel diskusija
16
CMYK
PROGRAM
Subota, 20. april
15.00 – 17.00
Amfiteatar A1, Medicinski fakultet
Sesija: AKUŠERSKA ANESTEZIJA
Predsedavajući: Mirjana Kendrišić
15.00–15.30
15.30–16.00
16.00–16.20
16.20–16.40
16.40–17.00
Preeklampsija i anestezija – Paul Howell, FRCA, konsultant
anesteziolog, Bolnica Svetog Bartolomeja, London, Velika Britanija
Obezbeđivanje disajnog puta za carski rez – Peter Biro, profesor
anesteziologije, Institut za anesteziologiju, Univerzitetska bolnica Cirih,
Švajcarska
Anesteziološko zbrinjavanje peripartalnog krvarenja – Tatjana IlićMostić, viziting profesor anesteziologije, Odeljenje za anesteziologiju
i reanimatologiju, Klinika za ginekologiju i akušerstvo, Klinički centar
Srbije, Beograd, Srbija
Postoperativna analgezija nakon carskog reza – što jednostavnije, to
bolje! – Mirjana Kendrišić, anesteziolog, Odeljenje za anesteziologiju
i intenzivnu terapiju, Opšta bolnica, Sremska Mitrovica, Srbija
Panel diskusija
15.00 – 17.00
Amfiteatar A2, Medicinski fakultet
Sesija: PEDIJATRIJSKA ANESTEZIJA
Predsedavajući: Dušica Simić
15.00-15.25
15.25–15.50
15.50–16.20
16.20–16.45
16.45–17.00
Anesteziološki pristup u urgentnim stanjima kod dece –
Anna Uram Benka, asistent Medicinskog fakulteta u Novom Sadu,
Klinika za dečju hirurgiju, Institut za decu i omladinu, Novi Sad, Srbija
Uobičajene komplikacije u anesteziji kod dece – Ivana Budić, doktor
medicinskih nauka, asistent Medicinskog fakulteta u Nišu, Centar
za anesteziologiju i reanimatologiju, Klinika za dečju hirurgiju i
ortopediju, Klinički centar Niš, Srbija
Da li je kanulacija centralne vene kod dece prihvatljiva samo pod
kontrolom ultrazvuka? – Christian Breschan, anesteziolog, DEAA,
Odeljenje za anesteziologiju, Bolnica u Klagenfurtu, Austrija
Masivna transfuzija i primena derivata krvi kod teško povređene
dece – Vesna Marjanović, anesteziolog, doktor medicinskih nauka,
Centar za anesteziologiju i reanimatologiju, Klinika za dečju hirurgiju i
ortopediju, Klinički centar Niš, Srbija
Panel diskusija
Skupština Sekcije za anesteziologiju, intenzivno lečenje i terapiju bola
Srpskog lekarskog društva
CMYK
17.15
Amfiteatar 0, Medicinski fakultet
CMYK
CMYK
CMYK
17
CMYK
CMYK
PROGRAM
Subota, 20. april
15.00 – 17.00
Amfiteatar S1, Medicinski fakultet
Sesija: INICIJALNA PROCENA I LEČENJE URGENTNIH STANJA
Predsedavajući: Nevena Kalezić
15.00–15.25
15.25–15.50
15.50–16.15
16.15–16.40
16.40–17.00
Urgentna stanja povezana sa dijabetes melitusom: diferencijalna
dijagnoza i lečenje – Nevena Kalezić, profesor anesteziologije, Centar
za endokrinu hirurgiju, Centar za anestezilogiju, Klinički centar Srbije,
Beograd, Srbija
Dijagnoza i inicijalno lečenje pacijenata sa suspektnom
tromboembolijom pluća – Dejan Marković, asistent Medicinskog
fakulteta u Beogradu, Klinika za kardiohirurgiju, Klinički centar Srbije,
Beograd, Srbija
Savremen pristup dijagnozi i lečenju akutnog pogoršanja bronhijalne
astme – Vera Sabljak, anesteziolog, Centar za endokrinu hirurgiju,
Centar za anestezilogiju, Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija
Inicijalna evaluacija i lečenje hemoragijskog šoka – Dragan Vučović,
profesor anesteziologije, Beograd, Srbija
Panel diskusija
Promocija udžbenika
“Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini”
autor, prof. dr Nevena Kalezić
17.15 – 18.45
HANDS-ON RADIONICA:
Primena ultrazvuka u anesteziji i intenzivnoj nezi
Predsedavajući: dr Slobodan Gligorijević
Ograničeno na 24 polaznika
18
CMYK
Kabinet za urgentnu medicinu, MEDICINSKI FAKULTET
Radionica I
Izvođenje perifernog nervnog bloka gornjih ekstremiteta pod kontrolom ultrazvuka
Radionica II
Izvođenje perifernog nervnog bloka donjih ekstremiteta pod kontrolom ultrazvuka
Radionica III
Ultrazvukom vođena kanulacija centralne vene
CMYK
DRUŠTVENI PROGRAM NA SIMPOZIJUMU
ZABAVA DOBROROŠLICE
PETAK, 19. APRIL 2013, 22:00
ANA ŠTAJDOHAR BAND
KO
NZ
UK
U
LJU
ČEN M KA
R TA
AU
KO
TIZ
AC
IJU
SVEČANA VEČERA
SUBOTA, 20. APRIL 2013, 20:30
RESTORAN “ BOLJI ŽIVOT 2 ”
CMYK
KONZUM KART
A
UKLJUČENA U KO
TIZACIJU
19
CMYK
CMYK
CMYK
CMYK
CMYK
PROGRAM
Nedelja, 21. april
10.30 – 12.30
Amfiteatar O, Medicinski fakultet
Sesija: OBEZBEĐENJE OTEŽANOG DISAJNOG PUTA
Udružen simpozijum EAMS i Aktiva za disajni put
Sekcije za anesteziju, intenzivno lečenje i terapiju bola Srpskog lekarskog društva
Predsedavajući: Dušanka Janjević
10.30-10.50
10.50–11.20
11.20–11.50
11.50–12.15
12.15-12.30
Preoperativna procena disajnog puta – Dušanka Janjević,
anesteziolog, doktor medicinskih nauka, Odeljenje za anesteziologiju,
ORL klinika, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad, Srbija
Trahealna intubacija budnih bolesnika – Ilijaz Hodžović,
anesteziolog, viši predavač, Odeljenje za anesteziologiju i intenzivnu
terapiju, Univerzitet Kardif, Kardif, Velika Britanija
Obezbeđenje otežanog disajnog puta kod dece – Biljana Shirgoska,
docent Medicinskog fakulteta u Skoplju, Odeljenje za anesteziju, ORL
univerzitetska klinika, Skoplje, Makedonija
Videolaringoskopija – prolazni trik ili realna potreba – Ilijaz Hodžović,
anesteziolog, viši predavač, Odeljenje za anesteziologiju i intenzivnu
terapiju, Univerzitet Kardif, Kardif, Velika Britanija
Panel diskusija
10.30 – 12.30
Amfiteatar A1, Medicinski fakultet
10.30-11.00
11.00–11.25
11.25–11.50
11.50–12.15
12.15-12.30
20
Regionalna analgezija u postoperativnoj terapiji bola: kada, zašto i
kako – Nebojša Lađević, docent, Centar za anestezilogiju, Urološka
klinika, Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija
Savremeni koncept lečenja hroničnog kancerskog bola u svetlu
opiofobije – Srđan Pešić, profesor farmakologije, Katedra za
farmakologiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu, Srbija
Izvođenje proceduralne sedacije i analgezije kod dece: ko, kad, kako?
– Dusica Simić, docent, Dečja univerzitetska klinika, Beograd, Srbija
Da li se može sprečiti prelazak akutnog u hronični bol?
– Dušica Stamenković, anesteziolog, doktor medicinskih nauka,
Klinika za anesteziju i intenzivnu terapiju, Vojnomedicinska
akademija, Beograd, Srbija
Panel diskusija
CMYK
Sesija: KONTROVERZE U TERAPIJI BOLA
Podržano od strane Aktiva za terapiju bola
Sekcije za anesteziju, intenzivno lečenje i terapiju bola Srpskog lekarskog društva
Predsedavajući: Nebojša Lađević
CMYK
PROGRAM
Nedelja, 21. april
10.30 – 12.30
Amfiteatar A2, Medicinski fakultet
Sesija: NOVINE U INTENZIVNOJ TERAPIJI
Podržano od strane Aktiva intenzivnu terapiju Sekcije za anesteziju, intenzivno
lečenje i terapiju bola Srpskog lekarskog društva
Predsedavajući: Radmilo Janković
10.30–10.55
10.55–11.20
11.20–11.45
11.45–12.10
12.10–12.30
Primena beta blokera kod kritično obolelih – Svetlana Apostolović,
docent, Klinika za kardiovaskularne bolesti, Klinički centar Niš, Srbija
Reanimacija tečnostima u akutnom pankreatitisu – Biljana Stošić,
anesteziolog, docent, Klinika za opštu hirurgiju, Klinički centar Niš, Srbija
Tretman postoperativne akutne bubrežne slabosti –
Zorica Dimitrijević, doktor medicinskih nauka, asistent Medicinskog
fakulteta u Nišu, Klinika za nefrologiju, Klinički centar Niš, Srbija
Racionalna upotreba transfuzije trombocita – Zoran Stanojković,
transfuziolog, doktor medicinskih nauka, naučni saradnik,
Institut za transfuziju krvi, Niš, Srbija
Panel diskusija
PREKONGRESNE AKTIVNOSTI
Sreda, 17. april 2013 – četvrtak, 18. april 2013.
Kabinet za urgentnu medicinu, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu, Srbija
BASIC ASSESSMENT AND SUPPORT IN INTENSIVE CARE-BASIC PROVIDER COURSE
U saradnji sa Evropskim udruženjem za intenzivnu terapiju (ESICM)
Direktor kursa: Radmilo Janković • Koordinator kursa: Gordana Jovanović
Ograničeno na 30 učesnika po pozivu
CMYK
Petak, 19. april 2013.
ON-LINE ASSESMENT (OLA)
U saradnji sa Evropskim udruženjem anesteziologa (ESA) i
The European Diploma in Anaesthesiology and Intensive Care examination (EDAIC)
21
CMYK
CMYK
CMYK
CMYK
CMYK
“BASIC” KURS SRBIJA
BASIC ASSESSMENT AND SUPPORT IN INTENSIVE CARE
Sa zadovoljstvom možemo objaviti da će treći “BASIC” kurs (Basic assessment and support in intensive care)
biti održan u Nišu u sklopu prekongresnih aktivnosti Petog prolećnog međunarodnog simpozijuma iz
anesteziologije i intenzivne terapije. Kurs će se održati u Nišu, 17-18. aprila 2013.
Organizovan je uz podršku Srpske Asocijacije Anesteziologa i Intenzivista (SAAI) i Sekcije za Anesteziologiju,
Intenzivnu terapiju i terapiju bola Srpskog lekarskog društva, kao i Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Nišu
i Sekcije za anesteziju i intenzivnu negu Lekarskog društva Vojvodine.
Prva dva BASIC kursa su održana tokom aprila i novembra 2012. godine u Nišu i Novom Sadu. Do sada je
učestvovalo 56 lekara, mladih specijalista i specijalizanata anesteziologije. Zbog velikog interesovanja koje
izaziva ovaj kurs, neophodno ga je ponoviti i uvrstiti ga u kalendar redovnih naučnih događaja.
S leva: dr Miodrag Milenović,
asist. dr Teodora Božić, doc. dr Radmilo Janković,
dr. sci Vojislava Nešković, asist. dr Gordana Jovanović,
asist. dr Ivana Budić, asist. dr Dejan Marković
Učesnici – BASIC Course
u Novom Sadu, novembra 2012
BASIC Course –
Niš aprila 2012. Radionica
sa asist. dr Ivanom Budić
Lista predavača:
1. Doc. dr Radmilo Janković, Odeljenje anestezije i intenzivne terapije, Medicinski fakultet, Univerzitet
u Nišu, Srbija
2. Asist. dr Gordana Jovanović, Klinika za anesteziju i intenzivnu terapiju, Medicinski Fakultet,
Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
3. Dr sci. med Vojislava Nešković, Vojnomedicinska akademija, Beograd, Srbija.
4. Dr Miodrag Milenović, Centar za anesteziju i intenzivnu terapiju, Klinički centar Srbije, Beograd,
Srbija
5. Asist. dr Ivana Budić, Odeljenje anestezije i intenzivne terapije, Medicinski fakultet, Univerzitet u
Nišu, Srbija
6. Asist. dr Dejan Marković, Centar za anesteziju i intenzivnu terapiju, Klinički centar Srbije, Beograd,
Srbija.
7. Asist. dr Teodora Božić, Klinika za anesteziju i intenzivnu terapiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u
Novom Sadu, Srbija.
Direktor kursa za Srbiju:
Doc. dr Radmilo Janković
22
Koordinator kursa:
Asist. dr Gordana Jovanović
CMYK
“Basic assessment and support in intensive care BASIC” je koncept podržan od strane ESCIM,
a sama ideja je potekla sa Kineskog univerziteta u Hong Kongu (Chinese University of Hong Kong
- http://www.aic.cuhk.edu.hk/web8/BASIC.htm). Predstavlja uvodni kurs, namenjen početnicima
u intenzivnoj nezi. Polaznici kursa dobijaju unapred dobijaju knjigu i CD-ROM koji sadrže tutorijale i
predavanja. Polaznici su u obavezi da pre samog kursa ina kraju kursa polažu test tipa MCQ (pitanja
imaju više ponuđenih odgovora).
Dvodnevni kurs se sastoji od predavanja, radionica i tutorijala, sa naglaskom na praktičan pristup zbrinjavanju
kritično obolelih pacijenata (ukupno sedam časova predavanja i pet časova praktičnih radionica).
Naši ciljevi: Cilj BASIC kursa je da nauči polaznike brzoj proceni ozbiljno obolelih pacijenata i obezbeđenje
inicijalnog tretmana.
Ciljna grupa: Mladi lekari sa malo iskustva u jedinicama intenzivne nege, specijalizanti anesteziologije,
ili mlađi specijalisti.
Jezik kursa: Srpski.
Način prijave: Broj polaznika je ograničen na 30.
Možete se prijaviti slanjem mail-a na [email protected] dr Gordani Jovanović, koordinatoru kursa.
CMYK
OLA U SRBIJI
Anesteziolozima u Srbiji je poznato da se ispit za dobijanje Evropske Diplome za anesteziologiju i
intenzivnu terapiju (EDAIC - The European Diploma in Anaesthesiology and Intensive Care examination),
čija organizacija je podržana je od strane Evropskog udruženja anesteziologa (ESA - European
Society of Anaesthesia) i Evropskog udruženja medicinskih specijalista (UEMS - European Union of
Medical Specialists), održava već duži niz godina. Ispit se organizuje na različitim jezicima, obavlja
se na kraju specijalizacije i sastoji se iz dva dela, koja obuhvataju proveru znanja iz bazičnih nauka i
kiničkih specijalnosti neophodnih za anesteziologa.
Cilj ovog ispita je promocija razvoja kako nacinalnih, tako i evropskih programa edukacije, kao i
uspostavljanje visokog standarda obrazovanja među anesteziolozima u Evropi.
EDAIC se sastoji iz dva dela: Prvi deo – pisani ispit i drugi deo – usmeni ispit. Ova dva dela se polažu
odvojeno i neophodno je da kandidat položi oba kako bi postao nosilac Evropske diplome.
Međutim, pored polaganja samog ispita, postoji ispitivanje koje se obavlja preko interneta: Online (OLA – On-line assessment). OLA je osmišljen kao deo pripreme i provere znanja budućih
kandidata za polaganje ispita i predstavlja idealan način unapređenja i procenjivanja edukacije iz
anesteziologije i intenzivne nege u različitim zemljama.
Ukratko, ovo je on-line provera znanja koja se sastoji iz dva testa od 60 pitanja sa više ponuđenih
odgovora (MCQ), i to sa po 5 ponuđenih odgovora za svako pitanje. To znači da svaka grupa pitanja
donosi maksimalan rezultat od 300 bodova, a bodovanje odgovara u potpunosti prvom delu EDAIC
ispita: 1 bod za tačan odgovor, 0 bodova za nezaokružen ili pogrešan odgovor. Kandidati dobijaju
svoje rezultate putem interneta, ali organizatorima ispitivanja omogućen je uvid u opšti rezultat i
ukupan nivo znanja ispitanika.
OLA se održava samo na engleskom jeziku, u aprilu svake godine.
Ove godine u Nišu, na samom početku Petog međunarodnog prolećnog simpozijuma iz anesteziologije i intenzivne nege, 19. aprila 2013. godine, OLA će se po prvi put održati u Srbiji.
Pravo učešća ima trideset prijavljenih kandidata iz različitih centara iz naše zemlje.
Zahvaljujući podršci Internacionalnog centra za edukaciju u anesteziologiji (IATS-International
Anesthesia Teaching Center), ovogodišnja OLA će biti organizovana tako da je svim kandidatima
omogućeno da besplatno učestvuju. IATS je evropska organizacija koja podržava razvoj različitih
edukativnih programa i stimuliše poboljšanje kvaliteta edukacije naročito među mladim lekarima.
OLA je jedna od aktivnosti koju IATS podržava u našoj zemlji na njoj možemo biti izuzetno zahvalni.
Organizacija i održavanje prvog OLA ispitivanja u Srbiji će biti velika prilika za sve nas da budemo uključeni u deo evropskog procesa obrazovanja, dajući šansu našim specijalizantima i
mladim specijalistima da učestvuju u internacionalnom testiranju. Nadajmo se da ćemo postići
svoje najvažnije ciljeve: proveru znanja kandidata, unapređenje edukacije u Srbiji i podizanje
samopouzdanja našim mladim anesteziolozima koji mogu da budu ravnopravni sa svojim kolegama iz celog sveta i budu deo Evrope.
Bazel – Švajcarska
Bukurešt – Rumunija
Koimbra – Portugal
Erlangen – Nemačka
Đenova – Italija
Iasi – Rumunija
Lisabon – Portugal
Madrid – Španija
Niš – Srbija
Sanliurfa – Turska
Torkvaj – Ujedinjeno Kraljevstvo
Vila Nova de Gaia – Portugal
Braga – Portugal
Budimpešta – Mađarska
Kork – Irska
Frajburg – Nemačka
Groningen – Holandija
Džakarta – Indonezija
Ljubljana – Slovenija
Msida – Malta
Oslo – Norveška
Tenerife – Španija
Valensija – Španija
Jerevan – Jermenija
CMYK
OLA Centri
Ankara – Turska
Bregenc – Austrjia
Kluž-Napoka – Rumunija
Dablin – Irska
Funšal – Portugal
Heraklion – Grčka
Lozana – Švajcarska
Mastriht – Holandija
Nijmegen – Holandija
Porto – Portugal
Tonsberg – Norveška
Beč – Austrija
23
CMYK
CMYK
CMYK
CMYK
CMYK
NIŠ
ZNAMENITOSTI
CMYK
Većina gradskih istorijskih znamenitosti, spomenika i crkava se nalazi između Bubnja na jugozapadu
i Čegra i Kameničkog visa, nekoliko kilometara ka severoistoku. Arheološko nalazište Medijana je van
grada, na putu za Sofiju. Okolina Niša obiluje prirodnim lepotama, što je čini veoma interesantnom
za razgledanje. Nedaleko od grada nalaze se Niška Banja i Banja Topilo koje su bogate termomineralnim izvorima. Kamenički vis je popularno izletište, u čijoj blizini se nalazi i hidrološki aktivna Cerjanska
pećina. Oko 14 km od grada nalaze se Sićevačka i Jelašnička klisura.
24
CMYK
NIŠ
GRAD RELAKSACIJE I ZABAVE
Kada padne noć, najatraktivniji delovi Niša “oživljavaju”
i grad se budi. Otvara vrata diskoteka, klubova, i barova, dajući vam priliku da se prepustite dugim večerima
s prijateljima. ‘’ Bežanje’’ od noćnog života vodi vas u
predivne restorane, ukusne i začinjene kuhinje, gde
ćete uživati u dobroj atmosferi i srdačnosti ljudi. Kulinarska kultura je sastavni deo načina života koja
već vekovima razlikuje Niš od drugih gradova. Uticaj
mnogih zemalja tokom prošlosti objašnjava njenu
jedinstvenost i privlačnost.
Kulturni život Niša se ogleda kroz brojne festivale,
koncerte i događaje. Ozbiljni ljubitelji džeza mogu
uživati u jednom od najboljih festivala ovog tipa
‘’Nišville džez festival’’. Za ljubitelje horskog pevanja
ili domaćeg filma, izuzetna zabava je zajamčena tokom ovih impresivnih festivala koji se održavaju leti
između zidina Niške Tvrđave (Horske svečanosti,
Filmski susreti).
Iako je svakodnevni život dinamičan i brz, njegovi
stanovnici uživaju u dugim šetnjama duž reke ili u
prelepim parkovima, upijajući očaravajuću energiju.
Mnogi kafići su mesto gde se prijatelji okupljaju i
opuštaju od dugog radnog dana. Leti, prelepe bašte
odaju utisak da ste na moru, ali ipak samo minutu od
“gradske vreve”.
Niš takođe nudi mnogobrojne mogućnosti za sport
i rekreaciju. Jasno je da fudbal kreira sportsku scenu
Srbije, ali raznovrsne alternative, preko košarke, odbojke, tenisa do paraglajdinga možete naći ovde. Naš
grad je bio jedan od domaćina značajnih sportskih
događaja u protekloj godini, uključujući i “Davis Cup”
2012., Evropsko prvenstvo u rukometu za muškarce,
2012, kao i za žene u 2013. godini.
Gostoprimstvo ljudi ostaće u vašim srcima, želećete
da sa sobom ponesete deo Niša, žudeći da se opet
vratite.
CMYK
Ovo je grad moderne i drevne arhitekture, kapija
između istoka i zapada, ali iznad svega, ovo je grad
prijateljskih i toplih ljudi.
25
CMYK
CMYK
CMYK
CMYK
CMYK
NIŠ
KORISNE INFORMACIJE
DOLAZAK U NIŠ
Aerodrom “Konstantin Veliki”
Adresa: Vazduhoplovaca 24; tel: 018 / 458 0023;
Web: www.nis-airport.com
Železnička stanica
Adresa: Dimitrija Tucovića bb; tel: 018 / 291 320
Autobuska stanica
dresa: 12. februara bb; tel: 018 / 255 177
GRAD
Gradski autobusi
Autobusi su česti i pouzdani. Raspored linija gradskih autobusa je prikazan na mapi.
Taksi službe
Bros taxi: 018 / 415 5541; Banker taxi: 018 / 9707
Parking
Niš je podeljen na crvenu i zelenu parking zonu.
Parking se plaća putem SMS poruke ili kupovinom karte za parking.
OSTALE KORISNE INFORMACIJE
Turistička organizacija grada Niša
Adresa: Voždova 5; tel: 018 / 521 321; Web: www.nistourism.org.rs
WiFi
Besplatan internet je dostupan u većini kafića i restorana.
CMYK
Informacije o hotelima, restoranima i kafićima
možete potražiti na internet stranici www.inyourpocket.com/serbia/Nis
26
CMYK
CMYK
CMYK
CMYK
27
CMYK
CMYK
CMYK
PETI PROLEĆNI MEĐUNARODNI NAUČNI SIMPOZIJUM
IZ ANESTEZIJE I INTENZIVNE TERAPIJE
PETAK, 19. APRIL – NEDELJA, 21. APRIL 2013, NIŠ, SRBIJA
NAUČNI ODBOR:
Radmilo Janković, Srbija
Nevena Kalezić, Srbija
Predrag Romić, Srbija
Daniela Filipescu, Rumunija
Sibylle Kozek-Langenecker, Austrija
Stefan De Hert, Belgija
Zeev Goldik, Izrael
Peter Biro, Švajcarska
Gabriel Gurman, Izrael
Ivan Veličković, SAD
Dušanka Janjević, Srbija
Dorel Sandesc, Rumunija
Zsolt Molnar, Mađarska
Narinder Rawal, Švedska
Biljana Stošić, Srbija
Massimiliano Sorbello, Italija
Nebojša Lađević, Srbija
Miodrag Milenović, Srbija
Vojislava Nešković, Srbija
Dušan Sokolović, Srbija
28
Mladen Erceg, Srbija
Colin Cordemans, Belgija
János Fazakas, Mađarska
Claus Krenn, Austrija
Anna Uram Benka, Srbija
Ivana Budić, Srbija
Christian Breschan, Austrija
Vesna Marjanović, Srbija
Paul Howell, Velika Britanija
Peter Biro, Švajcarska
Tatjana Ilić-Mostić, Srbija
Mirjana Kendrišić, Srbija
Nevena Kalezić, Srbija
Dejan Marković, Srbija
Vera Sabljak, Srbija
Dragan Vučović, Srbija
Ilijaz Hodžović, Velika Britanija
Dušanka Janjević, Srbija
Biljana Shirgoska, Makedonija
Nebojša Lađević, Srbija
Dušica Simić, Srbija
Srđan Pešić, Srbija
Dušica Stamenković, Srbija
Svetlana Apostolović, Srbija
Biljana Stošić, Srbija
Zorica Dimitrijevic, Srbija
Zoran Stanojković, Srbija
ORGANIZACIONI ODBOR:
Doc. dr Radmilo Janković, predsednik
Dr Miodrag Milenović
Doc. dr Biljana Stošić
Dr Zoran Petrović
Asist. dr Ivana Budić
Dr Slobodan Mitrović
Dr Angelina Bogićević
Dr Mlađan Golubović
Dr Vladan Cvetanović
Dr Kristina Žabar
Dr Anita Petrović
Dr Nada Nikolić
Dr Marija Janošević
Dr Nenad Savić
Dr Nada Pejčić
Dr Vladimir Savić
Dr Dragana Stanković-Djordjević
Dr Sonja Stamenić
Dr Nebojša Miljković
Dr Goran Milošević
Dr Danijela Petrović
Dr Violeta Vesović
Dr Goran Ivanov
Dr Nataša Ivanov
Dr Jasmina Stanković
Dr Dragana Petrović
Dr Marija Pavlović
Dr Ines Veselinović
Dr Katarina Jović
Dr Ana Dimić
Dr Suzana Stojanović
Dr Svetlana Stojanov
Dr Milan Elenkov
Dr Miroslav Popović
Dr Vesna Dinić
Dr Aneta Jovanović
Dr Marija Stojanović
Dr Nenad Jovanović
CMYK
LISTA PREDAVAČA:
Stefan de Hert, Belgija
Zeev Goldik, Izrael
Gabriel Gurman, Izrael
Ivan Veličković, SAD
Vojislava Nešković, Srbija
Zsolt Molnar, Mađarska
Dorel Sandesc, Rumunija
Sibylle Kozek-Langenecker, Austrija
Daniela Filipescu, Rumunija
Gordana Jovanović, Srbija
Alain Borgeat, Švajcarska
Dragana Unić, Srbija
Slobodan Gligorijević, Švajcarska
Dejan Novaković, Srbija
Narinder Rawal, Švedska
Ljiljana Gvozdenović, Srbija
Vesna Malenković, Srbija
Slavče Antanasković, Srbija
Serban Bubenek, Rumunija
Massimiliano Sorbello, Italija
Gorazd Voga, Slovenija
Małgorzata Mikaszewska-Sokolewicz, Poljska
Miodrag Milenović, Srbija
Dušan Sokolović, Srbija
Ino Husedžinović, Hrvatska
Zoran Slavković, Srbija
Radmilo Janković, Srbija
Jasna Jevđić, Srbija
CMYK
Download

PETAK, 19. APRIL – NEDELJA, 21. APRIL 2013, NIŠ, SRBIJA