novinky
ze světa obráběcích strojů
ČERVENEC 2014
Zpravodaj pro zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery
| www.kovosvit.cz
Den otevřených dveří
KOVÁK FEST
Fotosoutěž
ROK 2014 / 75. VÝROČÍ VZNIKU KOVOSVIT MAS
2
Milí čtenáři,
příchod léta jsme jako již tradičně oslavili
KOVÁK FESTEM a přivítali tak první myšlenky na dovolenou a blížící se prázdniny.
Uplynulo několik týdnů a léto je již v plném
proudu. Každý z nás má svoji vlastní
představu, jak ho ideálně strávit a odpočinout si od celoročního pracovního shonu.
Někteří z nás vyrazí k moři, jiní se budou
toulat po horách, někdo se nemůže
dočkat, až šlápne do pedálů, jiný až nahodí
pruty... Ať už budete letní dny trávit kdekoli,
přejeme vám, abyste si dovolenou užili
přesně podle svých představ, s lidmi, které
máte rádi, a při činnostech, které vás nabijí
novou energií.
Krásné léto plné sluníčka vám přeje.
Redakční rada
obsah:
Nové tváře
ve firmě
Nové tváře
2
Krátké zprávy pro zaměstnance
3
Krátké zprávy odbory
Jméno
Pozice
Adámek Tomáš
slévárenský dělník
203
3
Andrýs Jan bc.
konstruktér
920
Poděkování
3
Bandy Pavel
slévárenský dělník
203
Sloupek generálního ředitele
3
Brdková Kristýna ing. daňový specialista
404
KOVOSVIT MAS posiluje obchod
4
Anketa KOVÁK FEST
5
Blahopřejeme
5
Zákaznické dny
6-7
Odd.
Bušil Jakub
slévárenský dělník
204
Iva Langweilová ing.
referent obchodu
600
203
Ľubomír Arpáš ing.
slévárenský dělník
Juračková Lucie bc.
administrativní pracovník 401
Kosorín Roman
slévárenský dělník
203
Krejčí Jiří
slévárenský dělník
204
Křemenová Kat. ing.
účetní - specialista
404
Svaz strojírenské technologie
8
Kubec Tomáš
konstruktér
800
Prodaná poslední VO50
9
Kultová Martina bc.
recepční
401
Doplnění k historii
9
Laňka Luboš
slévárenský dělník
203
Lapáček Jan
montér strojní
915
Laszák Dominik
kontrolor jakosti
470
Malina Petr
slévárenský dělník
203
Novák Jiří
obráběč kovů
140
Novotný Jiří
obráběč kovů
320
Den otevřených dveří
10 - 11
Veletrh Hannover Messe
12
Veletrh METALLOOBRABOTKA Moskva
12
Veletrh ITM MACH TOOL Poznaň
13
Veletrh MSV Nitra
Pokorný Petr
lakýrník
Procházka Vít ing.
vedoucí konstrukce AC
13
Přibylová Květa
manipulant - jeřábník
Kalendárium akcí KOVOSVIT MAS
13
Pták Václav ing.
konstruktér
800
Pozvánka na MSV
14
Řeháček Bohumír
slévárenský dělník
204
Skála Jiří
slévárenský dělník
204
Fotosoutěž
14
Sláma Jan
slévárenský dělník
203
Na kávě se starostou Plané Jiřím Šimánkem
15
Stránská Denisa ing.
koordinátor rozv. proj.
410
Süssmilich Vojtěch
provozní zámečník
208
Amatérský archeolog Vladimír Prokop
16 - 17
110
920
207
Špaček Daniel
slévárenský dělník
202
Štěpánek Jiří ing.
ved. konstrukce MVE
600
932
Sponzoring
18
Urban Jakub
servisní montér
Ředitel klubu HC Tábor Miroslav Smetana
18
Vosol Pavel ing.
obch. manažer slév.
201
Kontakty
19
Vrkoč Jiří
montér strojní
918
Výrobní program
20
Wittich Martin
slévárenský dělník
204
Zachař Pavel
referent firem. vozidel
450
Krátké zprávy pro zaměstnance
připravuje: Gabriela Jeřábková / personální manažer
NOVÝ BENEFIT PRO ZAMĚSTNANCE
Vážení zaměstnanci, naše společnost dostala možnost využití nového benefitu pro své
zaměstnance, a to ve spolupráci s firmou CB Auto. Zaměstnanci mají díky tomuto benefitu
možnost zakoupit zde nové vozy KIA, Mazda, Škoda, SEAT nebo VW se slevou až 17 %,
dále pak využít 10% slevu na mechanické práce a 10% slevu na náhradní díly. V případě
zájmu o využití tohoto benefitu se obraťte na personální úsek, kde Vám bude ve spolupráci
s CB Auto vystavena benefitní karta. Po jejím předložení v CB Auto v Českých Budějovicích,
Táboře nebo v Českém Krumlově můžete čerpat slevy dle aktuálních nabídek.
VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI DOTAČNÍCH PROGRAMŮ EU
I v roce 2014 využíváme finančních prostředků EU, abychom mohli školit i finančně
nákladnější vzdělávací aktivity. Konkrétně čerpáme z projektu Podpora odborného
vzdělávání zaměstnanců a dále pak z projektu Vzdělávejte se pro růst v Jihočekém kraji
II. K polovině června máme schválené žádosti na vzdělávání v hodnotě 727 440,- a další
žádosti jsou zpracovávány.
Finance z EU byly prozatím použity na vzdělávání zaměstnanců marketingu, logistiky,
údržby, výroby, kontroly jakosti, kalírny a školení refundované z peněz EU stále ještě
probíhá pro zaměstnance aplikačního centra, personálního oddělení, technologie. Napříč
celou společností probíhají jazykové kurzy, které v červnu skončí, ale jejich pokračování
plánujeme.
V případě, že si sami vyhledáte nabídku školení, které byste rádi absolvovali, neváhejte se
obrátit prostřednictvím svého nadřízeného na personální oddělení, které pro Vás zpracuje
žádost o finanční příspěvek.
V rámci projektu „Odborné praxe pro mladé do 30 let v Jihočeském kraji“ jsme v naší firmě
obsadili pracovní místo, které je spolufinancováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
Z činnosti odborové organizace
připravuje: František Veselý / místopředseda VZO OS KOVO
Na přelomu měsíce dubna a května uspořádala odborová organizace již tradiční jarní
turnaj v kuželkách. Turnaje se zúčastnilo 64 sportovně založených kovosviťáků. V soutěži
družstev zvítězilo družstvo z odd. 912 pana Šírka, druhé místo obsadilo družstvo z odd. 562
p. Webera a na třetím místě se umístnilo družstvo odd. 200 p. Laciny.
Ve dnech 20. a 21. května uspořádalo regionální pracoviště OS KOVO České Budějovice
ve spolupráci s naší odborovou organizací v areálu Doubí školení členů výborů ZO OS
KOVO Jihočeského kraje zabývajících se problematikou bezpečnosti práce. Součástí školení
byla i exkurze do KOVOSVITU MAS, kde se zástupci strojírenských firem Jihočeského kraje
zajímali o náš výrobní program a pracovní prostředí a zároveň využili i možnost obědvat
v naší jídelně. Jak stravování, tak i exkurze byla účastníky školení hodnocena velmi dobře.
V měsíci červnu připravili odboráři pro členy odborů, zaměstnance a jejich rodinné
příslušníky zájezd do Prahy do zoologické zahrady. Součástí zájezdu byla i projížďka
parníkem po Vltavě s krásným pohledem na letní Prahu.
Pro letošní rok je pro odboráře opět připraveno konto člena, které je možno čerpat v souladu se schválenými pravidly. Zajímavé výhody odborářům nabízí i internetový portál
www.odboryplus.cz.
Všem odborářům, zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům přejeme krásné prožití
dovolené, pěkné počasí a pro podzimní období připravujeme již tradiční turnaj v bowlingu.
sloupek
generálního
ředitele
Víme,
kde máme
kořeny
Mít pevný základ, pevné kořeny je vždy
dobré, ať už se to týká zdraví, vztahů,
výchovy dětí a nakonec i budování firmy.
Stavět na dobrém základě je výhoda. Já
bych řekl dokonce i konkurenční výhoda.
Mít značku, která funguje na trhu sedmdesát pět let, tak to klobouk dolů. Ne každé
značce se to podaří. I my jsme prošli dlouhým vývojem a měli jsme léta bohatá a léta
hubená. Ale firma postavená na dobrých
základech a filozofii velkého českého podnikatele Tomáše Bati vydržela a žije.
Při příležitosti Dne otevřených dveří jsem
si vzpomněl na své pracovní působení
v Japonsku. Japonci jsou velcí patrioti. V jedné firmě často stráví celý život a jsou na to
pyšní. Firemní hodnoty a tradice jsou pro ně
velice důležité. Své podniky nezavírají jen
proto, že někde ve světě je práce levnější. Ba naopak, v mateřských závodech
se snaží centralizovat své know-how, nejvyšší technologie, sofistikovanější výrobu
a pokud už něco do zahraničí převedou,
tak se spíše jedná o standardní výrobu
jednodušších produktů. Na Japonsko jsem
si vzpomněl asi proto, že mne napadla paralela s naším KOVOSVITEM. Den, kdy jsme
se otevřeli veřejnosti, si přišlo naši firmu
prohlédnout více než 2 500 návštěvníků
a ohlasy jsou vynikající. Pro mne osobně
bylo velkým zážitkem setkání s více než padesáti veterány Baťováky. Jejich sounáležitost s firmou, kde před sedmdesáti pěti lety
začínali, je obdivuhodná. A značce MAS věří
i nadále. A to dělá firmu firmou. Moc bych
si přál, abychom si z nich vzali příklad a byli
hrdi na to, že jsme českou firmou, která
vydržela sedmdesát pět let a funguje dál.
Touto cestou bych také chtěl poděkovat
všem za přípravu a realizaci akcí spojených
s oslavami 75. výročí naší firmy.
Poděkování za poskytnutí historických materiálů
KOVOSVIT MAS děkuje za zapůjčení a darování materiálů týkajících se historie naší
firmy. Moc si toho vážíme.
Marketing KMAS
KRÁTKÉ ZPRÁVY / NOVÝ BENEFIT - KIA, MAZDA, ŠKODA, SEAT, VW
3
NAPŘÍČ FIRMOU / NA OBCHODNÍM ÚSEKU PRACUJÍ DVA TÝMY
4
KOVOSVIT MAS, a.s.
posiluje obchod
Jedním ze střednědobých cílů KOVOSVITU MAS, a.s. je postupné
navýšení tržeb a zisku. Naším záměrem je dále pracovat na zavedených destinacích, jako jsou ČR, Rusko, bývalé státy SNS a západní Evropa.
Proaktivní obchodní strategií se stávajícími
partnery a distributory chceme vyhledávat
nové a silné partnery. Plánujeme investovat do technologické podpory, prezentace a marketingu a také zásadně zlepšit
servisní služby, které jsou klíčové k posílení
pozice na trzích.
Dále budeme expandovat do Asie,
především do Číny a Indie, ale také zemí
Blízkého východu. Máme zájem vytvořit
podmínky pro obchodování na americkém
kontinentu, a to hlavně v USA, Kanadě,
Mexiku a Brazílii. Naše aktivity budeme také
směřovat na africký kontinent, například
do Egypta, Alžíru a Jihoafrické republiky.
Jsme připraveni investovat do klíčových
trhů a otevřít další dceřiné společnosti
s vlastním zázemím, servisní a technickou
podporou prodejcům. Takto zvažujeme
v současné době pro trhy Německo, Čína
a USA.
CÍLEM TĚCHTO
POSTUPNÝCH KROKŮ
JE NAVÝŠENÍ OBRATU
PRODEJE STROJŮ
V NÁSLEDUJÍCÍM
OBDOBÍ PĚTI LET
NA DVOJNÁSOBEK.
Na základě této rozvojové prodejní strategie bylo nutné vytvořit nové
prostředí a přístup v obchodním úseku
KOVOSVITU MAS. To umožní plnohodnotný
servis našim partnerům a zákazníkům. To
znamená budovat důvěryhodné obchodní
vztahy a najít více obchodních příležitostí.
Pro prodejce chceme zázemí, které umožní
jak efektivnější realizaci obchodních
případů, tak zajištění kvalitních podkladů
v co nejkratší době a účinnější realizaci
obchodního případu uvnitř firmy. Zde bude
dále nutné rozvinout oblast technologické podpory zákazníkům personálním
posílením oddělení Aplikačního centra.
S platností od 1. června 2014 pracují
na obchodním úseku dva týmy. Skupina
Front office se věnuje naplno zákazníkům
a prodeji přímo na trzích. Úkolem je zajistit
kontrakty pro společnost. Back office tým
je vytvořen na podporu prodejců a zajišťuje
administrativu a realizaci obchodního
případu uvnitř firmy.
Tento progresivní vývoj v oblasti obchodu je
především směřován do většího komfortu
našeho zákazníka, do efektivnosti komunikace uvnitř a vně společnosti a vytvoření
obchodních příležitostí, které by posunuly
naši firmu na úroveň předních evropských
výrobců obráběcích strojů.
Jan Kočvara,
obchodní manager front office
Na anketu týkající se KOVÁK
FESTU nám odpovědělo 25
z vás. Ptali jsme se, jestli jste
byli spokojeni s výběrem kapel,
koho byste chtěli slyšet příště
a jestli se vám líbil doprovodný
program pro děti.
Někteří jste byli ve svých názorech struční,
ale anketa podala dostatečnou zpětnou
vazbu na to, abychom z ní mohli vyčlenit
určité postoje, návrhy a připomínky.
Z reakcí respondentů vyplývá, že akce byla
veskrze vydařená, nicméně v následujících
ročnících byste uvítali větší spektrum hudebních žánrů. Rádi byste, aby se na KOVÁK
FESTU 2015 objevila hudební uskupení jako
jsou Mig 21, Čechomor, Horkýže Slíže nebo
Mňága a Žďorp, ale i oblíbené zábavové
stálice jako jsou například rockoví KEKS.
S doprovodným programem pro děti jste byli
víceméně spokojeni, ale rádi byste, aby začal
už dopoledne v rámci Dne otevřených dveří.
Z ankety tedy vyplývají vaše následující
přání:
— Širší spektrum hudebních žánrů
— Mig 21, Čechomor, Horkýže Slíže nebo
Mňága a Žďorp
— Začátek programu pro děti již od dopoledních hodin v průběhu Dne otevřených dveří
Všem, kdo odpověděli na otázky tímto děkujeme a předáváme slovo dramaturgovi
festivalu, vedoucímu marketingu Martinovi
Volnému, aby mohl na vámi zaslané podněty reagovat.
„Byť tato mini anketka počtem respondentů
představuje odhadem pouhé procento účastníků akce, tak určitě ještě jednou díky za ni.
Vaše názory nás zajímají, takže je možné ještě
kdykoli dál posílat na adresu NOVINEK nebo
email: [email protected] nápady a návrhy týkající se celé akce Dne otevřených dveří
a KOVÁK FESTU. K uvedeným hudebním
skupinám mohu říci zatím ve zkratce, že
některé návrhy určitě nebyly mimo, a zapadají do dramaturgie, kterou jsem sestavil
na posledních dvou pokračováních festivalu
a která se zásadně projevila na vysoké návštěvnosti. V této nastavené dramaturgické
linii bych rád pokračoval i nadále. Cíl akce
vnímám především v oblasti PR a dramaturgii ladím pro mladší publikum, neboť se domnívám, že právě tato cílová skupina potřebuje dát najevo, že naše akciová společnost
je stále tady, prosperuje a má co sdělovat
okolí. Potřebujeme mladé lidi a tohle je jeden
způsob jak o sobě v oblasti PR dát vědět.
Ve spojení akce s Dnem otevřených dveří je
to i způsob jak v jeden den mladým ukázat
výrobní prostory, produktové portfolio a celý
areál společnosti. Geniální místo, přímo
před areálem společnosti, snadno dostupné
MHD a autem, tak ještě zážitky účastníků
umocňuje. Příští pokračování festivalu bych
rád koncipoval v podobném stylovém duchu
jako doposud, to znamená 1 headliner a stylové jádro postavené na rock, punk, rock-pop, hard-core, případně ska s občasnými
odskoky do jiných stylů. Všechno také bude
záviset na schváleném rozpočtu na tuto akci
v příštím roce.“
Martin Volný / manažer marketingu
BLAHOPŘEJEME
zaměstnancům, kteří dovršili v květnu – červnu 2014 výročí zaměstnání
v KOVOSVITU MAS, a.s.
0dd.
Příjmení / Jméno
Pozice
5 let
K tomuto prestižnímu ocenění
Jiřímu Mindlovi gratulujeme.
Iva Ruskovská
Vymazal Vladimír
slévárenský
dělník
800
Novotný Jan
výzkum. vývoj.
prac.
pracovník AC
obchodní
zástupce
901
Koyš Pavol
208
Kubiš Silvestr
provozní
zámečník
912
Černuška Branislav mistr
120
Menša Jiří
frézař NC
20 let
203
Duben Zbyněk
kontrolor
404
201
Rak Jakub
obchodní
zástupce
25 let
10 let
Vědecká rada projednává dlouhodobé záměry vysoké školy resp. fakulty a schvaluje
studijní programy a také jmenuje profesory
a další vědecké hodnosti. Vědecká rada je
složena z vynikajících specialistů, odborníků
a vědců v dané oblasti.
205
Šišák Pavel
905
Dne 12. května 2014 byl
Ing. Jiří Mindl jmenován
členem vědecké rady fakulty
strojní Českého vysokého
učení technického v Praze.
15 let
202
Mindlová Miloslava účetní
Novotný Libor
tavič kovu
Janovský Jiří
dřevomodelář
40 let
300
ANKETA / KOVÁK FEST
Anketa KOVÁK FEST
5
PŘEDSTAVUJEME / ROBOTIZOVANÉ STROJE
6
Zákaznické dny
představily nejnovější
strojírenské trendy ze světa
obráběcích strojů.
Téměř šest set odborníků ze čtrnácti zemí světa, včetně České republiky
a Slovenska, se ve dnech 23. a 24. dubna 2014 sešlo v KOVOSVITU MAS, a. s.,
kde měli možnost zhlédnout nejnovější strojírenské technologie.
Na letošním ročníku jsme představili celkem 11 typů nejmodernějších obráběcích
strojů. Hlavní novinkou byla prezentace
multifunkčních center, aplikace robotizovaného pracoviště a dalších obráběcích
strojů.
„V oblasti těchto hi-tech technologií jsme
jedni z deseti výrobců na světě. Vývoj
prvních multifunkčních strojů jsme zahájili
již v 80. letech. Dnešní centra jsou velice
konstrukčně náročné stroje, jejichž cena
se pohybuje dle vybavení a konfigurace
od 14 až do 30 milionů,“ řekl pro Novinky
manažer marketingu Martin Volný.
Robotizované stroje jsou další inovací
v portfoliu KOVOSVITU MAS, které pokryjí
především potřebu automatizovaného provozu, kde se vyrábí větší kusová
série. „Stroje s robotem se mohou doplnit
i o další komponenty a zařadit se do celé
robotické linky, kterou jsme schopni
na požadavky zákazníka také dodat.
Kompletní linka pak obsahuje více robotů
nebo jeden robot obsluhuje více strojů,“
vysvětlil Volný.
Další zajímavostí byla prezentace obráběcího stroje na výrobu náprav v oblasti
železniční dopravy, kdy parametry na tuto
technologii jsou dány požadavky jednotlivých států, pro které je zakázka určena.
„Na této akci jsem již počtvrté a je výborné, že na jednom místě můžeme jednat
s obchodními zástupci, technology, konstruktéry a dalšími odborníky z naší branže,“ řekl Vladimír Pěchota z firmy BOSCH
DIESEL. „Stroje tohoto typu nakupujeme
dlouhá léta a máme s nimi dobré zkušenosti. Jedná se o promyšlenou konstrukci,
která udrží stroj několik let v prvotřídním
provozu. Jeden stroj máme dokonce již
dvacet let a musím říci, že pořád pracuje
dobře,“ dodal Vladimír Pěchota.
Setkání strojařů v KOVOSVITU MAS má
dlouholetou tradici a tentokrát přijal také
pozvání starosta Sezimova Ústí
Martin Doležal. „Pro naše město jsou akce
tohoto typu velice důležité. Nejde totiž jen
o obchodní a pracovní setkání zástupců
KOVOSVITU s jeho zákazníky a obchodními partnery, ale i o společenskou událost,
kdy někteří z domácích i zahraniční hosté
vůbec poprvé zjistí, kde Sezimovo Ústí leží.
Je to pro ně i příležitost a možnost
se s naším městem a jeho okolím seznámit. Při prohlídce jednotlivých showroomů je potěšitelné vidět, že KOVOSVIT
nepřešlapuje na místě, ale že aktivně dělá
vše pro to, aby zůstal ve špičce výrobců
obráběcích strojů. To je zásadní nejen
pro vlastníka podniku, ale samozřejmě
i pro jeho zaměstnance a tím i pro město
Sezimovo Ústí,“ vyjádřil se k akci starosta
Martin Doležal. Iva Ruskovská
VÝVOJ PRVNÍCH
MULTIFUNKČNÍCH
STROJŮ JSME ZAHÁJILI
JIŽ V 80. LETECH.
PŘEDSTAVUJEME / ROBOTIZOVANÉ STROJE
7
NAVŠTÍVILI NÁS / EUROPOSLANEC PAVEL TELIČKA
8
Nový ředitel
SST ČR
Svaz strojírenské technologie
ČR vede Ing. Oldřich Paclík,
CSc., který zasvětil větší část
svého života KOVOSVITU MAS.
Oldřich Paclík byl zvolen na dubnovém
řádném zasedání Správní rady Svazu strojírenské technologie a do funkce nastoupil 1. června 2014. „Jako jeden z hlavních
úkolů jsem si stanovil zlepšení vzájemné
komunikace mezi svazovými podniky
a prohloubení povědomí o oboru obráběcích a tvářecích strojů, který má pro české
strojírenství strategický význam,“ popisuje
své první kroky nový ředitel SST.
Ing. Oldřich Paclík, CSc. strávil téměř dvacet
sedm let v odborných a manažerských
funkcích v KOVOSVITU MAS. Mimo jiné
působil také v TOSu Čelákovice. V poslední
době opět pracoval v KOVOSVITU MAS.
Našemu, dnes již bývalému kolegovi, přejeme mnoho úspěchů. Iva Ruskovská
V květnu navštívil KOVOSVIT MAS, a.s. europoslanec Pavel Telička. V doprovodu výrobního ředitele Aleše Jedličky zhlédl výrobu strojů
značky MAS a zajímal se o historii a vývoj firmy. Dále jednal s vedením firmy o českém strojírenství a jeho roli v rámci Evropské unie. Iva Ruskovská
9
VRTAČKA VO50 / ZAČALA SE VYRÁBĚ V ROCE 1945
Prodali jsme poslední
VO50
Vlastní vývojová řada vrtaček
se v Sezimově Ústí začala
vyrábět v roce 1945. Postupně
se typy vrtaček rozšiřovaly.
Poslední typ, který se v KOVOSVITU MAS vyráběl, byla řada pod označením VO50/1500. Tento
typ strojů byl na trhu žádaný a prodával se téměř
do všech kontinentů světa. V měsíci květnu 2014 jsme
prodali do Ruské federace poslední kus v.č. 4345,
čímž byla v KOVOSVITU MAS výroba klasických
mechanicky ovládaných vrtacích strojů ukončena. Jaroslava Čiháková / referentka obchodu
Poznámka návštěvníka
Dne otevřených dveří
4. června 2014
Vážení,
v propagačním materiálu o historii závodu, kde je výčet různých typů strojů, které se
od začátku ve firmě MAS vyráběly mi jeden stroj chybí.
Jedná se o bezkřivkový automat AB-80, resp. AB-80A. Prototyp tohoto stroje vznikal
na konci roku 1959 v tehdejší montáži soustruhů SN 18 a SN 20. O kvalitě stroje svědčí
fakt, že se vyráběl více jak 20 let a většina strojů šla na export. Pravdou je, že se nevyráběl
ve velkých počtech zpravidla to bylo 8 kusů za měsíc. Pro některé naše podniky, které
o tento stroj projevily zájem byl prakticky nedostupný.
Jako perličku uvedu případ známeho podniku v Soběslavi, který se za pomoci součástí,
technické dokumentace a užitečných rad pracovníků KOVOSVITU pustil do montáže
stroje vlastními silami.
Na uvedený typ stroje byl minimální počet reklamací a mám za to, že mohl být uveden
v seznamu výrobního sortimentu a nebyl anonymně ukryt v datumu r. 1962 o nové éře
v konstrukci a výrobě obraběcích strojů.
Přeji zaměstnancům firmy MAS uspěšný souboj s konkurencí a do dalších let jen všechno dobré.
Václav Mandelíček / bývalý zaměstnanec montáže „Ábéček“
Stroj zkonstruoval pan Musil st. v roce 1959, v OTS skupinu AB-80 prodejně a technologicky vedl pan
Jiří Musil ml. V té době tento stroj předběhl dobu. Stroj byl v tehdejší ČSSR téměř nedostupný (dostal
se jen do zbrojařských podniků a nebo pokud měl někdo „známé“ na TRASTU). Vyvážel se do celého
světa – nejvíce do Indie, Kanady, ale i do Japonska. Asi v roce 1974 byl inovován na AB-80A a dělal
se v provedení tyčovém (T) a přírubovém (P). Vyráběl se až do roku 1986.
Jan Šedivec
AKCE / DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, KOVÁK FEST
10
Den otevřených dveří
připomněl 75. výročí
založení KOVOSVITU MAS
Při příležitosti 75. výročí založení společnosti
se KOVOSVIT MAS otevřel široké veřejnosti.
„Domácí i zahraniční návštěvníci měli
možnost nahlédnout do historie i současnosti našeho podniku. Připravili jsme pro ně
prezentaci nejnovějších hi-tech technologií,
včetně historických exponátů strojů značky
MAS ze 40. a 80. let, výstavu dobových
fotografií, videosnímků a reportáží,“
řekl Martin Volný, manažer marketingu
KOVOSVITU MAS.
V tento den se také uskutečnilo slavnostní
setkání veteránů – Baťováků s vedením
společnosti MAS. Vice než padesát bývalých zaměstnanců z celé České republiky,
kteří stáli u založení firmy MAS v Sezimově
Ústí nebo Baťových závodů ve Zlíně, zavzpomínalo na začátky a společně prožitá
léta v jednom z nejstarších strojírenských
podniků v ČR. Většina z nich byla posledními žijícími pamětníky a absolventy Baťovy
školy práce. Při této příležitosti převzali
z rukou předsedy představenstva
Františka Komárka a generálního ředitele
Petera Hawlana pamětní medaili. Historické
kořeny a význam společnosti pro infrastrukturu a zaměstnanost regionu rovněž
ocenil starosta města Sezimovo Ústí
Martin Doležal, který byl setkání přítomen.
V předvečer akce byla pro zahraniční i tuzemské obchodní partnery připravena oslava, která rovněž připomněla význam vzniku
firmy. Akce se mimo jiné také zúčastnili
ministr průmyslu a obchodu ČR
Jan Mládek, hejtman Jihočeského kraje
Jiří Zimola a další významní hosté.
Na KOVÁK FESTU, který proběhl v odpoledních hodinách, vystoupily známé hudební
skupiny, Osm setin bez jídla, MANDRAGE,
Monna, IMODIUM, Silent Stream of Godless
Elegy, F.O.B., K2, Dying Passion. Pro velký
úspěch v minulých letech byly pro malé
návštěvníky připraveny zajímavé atrakce
a sportovní soutěže.
Organizátoři akce nezapomněli také
na dobročinnost ve prospěch potřebným.
Dobrovolné vstupné bylo věnováno neziskové organizaci APLA, která pečuje o rodiny
s autistickými jedinci. Iva Ruskovská
ORGANIZÁTOŘI AKCE
NEZAPOMNĚLI TAKÉ
NA DOBROČINNOST
VE PROSPĚCH
POTŘEBNÝM.
AKCE / DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, KOVÁK FEST
11
VYSTAVUJEME / HANNOVER - MOSKVA
12
Hannover Messe 2014
Letošního ročníku veletrhu Hannover Messe se zúčastnilo celkem 5 000 vystavovatelů
ze 100 zemí světa.
V počtu vystavovatelů tak veletrh zaznamenal v porovnání s loňským rokem
pokles o 1 500 vystavujících subjektů
a odpovídal tak roku 2012. Za více než
deset let, kdy se KOVOSVIT MAS tohoto
veletrhu účastní, se však na veletrh sjeli
vystavovatelé z největšího počtu zemí.
Co se týká návštěvnosti byl letošní ročník
veletrhu lehce pod úrovní roku 2013 (letos
180 tis., loni 225 tis. návštěvníků).
Během letošního ročníku proběhlo
na stánku celkem konkrétních 50 jednání.
Z velké části šlo o schůzky se stávajícími
německými zákazníky (např. firmy Claas,
Lenze, GB Nord, atd.), kteří tuto příležitost
využívají k osobnímu jednání. Probíhala
ale i jednání s potencionálními zákazníky,
kteří projevili zájem nejen o modely, odlitky a opracování, ale zajímali se i o naše
stroje. Jedním z perspektivních zákazníků
by mohla být například firma Hydrotor
SA, která aktuálně pro KOVOSVIT MAS
opracovává ložata MCU a MTC, a zajímá
se o nákup 5osého centra stroje SP.
Letošní ročník byl podpořen částkou
120.000,- Kč poskytnutou Českou hospodářskou komorou (podpora „de minimis“).
Tato částka představuje podstatnou část
nákladů a je proto velmi pozitivní, že i
další ročníky by měly podporu získat. Náš
stánek byl opět součástí společné české
expozice, což je i podmínka pro získání výše uvedené podpory. Ve společné
expozici jsou i naši přímí konkurenti, jako
například slévárna Kuřim či slévárna
Čelákovice. Tato skutečnost se zpočátku jevila jako ne příliš šťastná, nicméně schopnost kooperace těchto firem
zaručuje, že zákazník najde řešení svých
požadavků v prostoru pavilonu českých
firem, což je v konečné fázi efektivní nejen
z pohledu těchto firem, ale především
z hlediska celé české ekonomiky.
Úspěšnost či neúspěšnost naší účasti
na veletrhu budeme samozřejmě moci
hodnotit až s určitým časovým odstupem.
Ale ohlédneme-li se do minulosti, víme, že
až doposud pro nás každý veletrh znamenal příchod nových zákazníků. Věřme
tedy, že tento trend bude pokračovat
i po letošním ročníku. Jakub Rak / obchodní zástupce slévárny
METALLOOBRABOTKA
Moskva 2014
Již druhým rokem se nám podařilo
realizovat expozici na strojírenském
veletrhu Metalloobrabotka, který je
pořádán v Moskvě.
Společně s MTE KOVOSVIT MAS jsme připravili
dvoupatrovou expozici na ploše 296 m2. Ve dnech
16. - 20. 6. se mohli návštěvníci veletrhu seznámit
s multifunkčním obráběcím centrem MULTICUT
630/2000, pětiosým vertikálním obráběcím centrem
MCU 700V – 5X, vertikálním obráběcím centrem
MCV 1270 a univerzálním hrotovým soustruhem
MASTURN 550i.
Prezentovanou novinkou byly „Turnkey projects“,
přičemž bylo představeno robotizované pracoviště
se dvěma CNC soustruhy SP 280 a robotem Fanuc.
Návštěvníky zaujal robot mávající vlajkami s logy
KOVOSVIT MAS a MTE KOVOSVIT MAS. Martina Šímová / specialista marketingu
13
VYSTAVUJEME / POZNAŇ - NITRA
IMT
MACH TOOL
Poznaň 2014
Na začátku června jsme se účastnili strojírenského
veletrhu v Poznani, v jednom z nejstarších a největších
polských měst.
Díky spolupráci s našimi polskými kolegy, firmou KOVOSVIT MAS POLSKA Sp.
z o. o. se nám podařilo vytvořit designový stánek na ploše o rozloze 96 m2.
Výstava trvala od úterý 3. do pátku 6. 6. a během této doby byly návštěvníkům
prezentovány multifunkční obráběcí centrum MULTICUT 500i a pětiosé obráběcí centrum MCV 1000 5AX SPEED.
Martina Šímová / specialista marketingu
MSV
Nitra
2014
Pravidelně se KOVOSVIT MAS
účastní Mezinárodního strojírenského veletrhu ve slovenské
Nitře.
Jeho letošní ročník se konal ve dnech 20. až
23. května. V tomto roce jsme rozšířili naši
expozici o další exponáty, CNC soustruh SP
430 MC 1000 a pětiosé obráběcí centrum
MCV 1000 5AX POWER. Představili jsme
prvky nové korporátní identity, které jsme
zakomponovali do designu stánku.
Martina Šímová / specialista marketingu
KALENDARIUM 2014
DATUM
AKCE / VELETRH
14. – 17. 7. 2014
EMTE-EASTPO 2014 (CN)
16. – 20. 9. 2014
AMB STUTTGART (DE)
29. 9. – 3. 10. 2014
MSV Brno, IMT Brno
30. 9. – 2. 10. 2014
TOOLEX Sosnowiec (PL)
7. – 9. 11. 2014
MACTECH Cairo (EG)
11. – 16. 11. 2014
Airshow China (CN)
28. 11. 2014
Mikulášské setkání
MSV BRNO 2014
Pozvánka do světa
obráběcích strojů
29. 9. – 3. 10. 2014 Brno
Vážení zákazníci a obchodní partneři,
rádi bychom Vás pozvali k návštěvě expozice KOVOSVIT MAS, a.s.
na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.
Přijďte se seznámit s historií společnosti, která v letošním roce
slaví 75. let výročí od svého založení. Představíme Vám kompletní
sortiment našich obráběcích strojů, slévárenských odlitků a nabídku
poskytovaných zákaznických služeb.
Vystavované stroje:
—
—
—
—
—
Multicut 500i
MCSY 80 (historický exponát)
MCU 700
SP 430 MC
robotizované pracoviště (SP 280 SY, robot Fanuc)
Rádi Vás přivítáme v pavilonu P, stánek č. 120
www.kovosvit.cz
15
NA KÁVĚ / KOVOSVIT MAS JE ČESKÁ FIRMA
Na kávě
se starostou Plané
nad Lužnicí
Ing. Jiřím Šimánkem
„JSEM RÁD, ŽE JE
KOVOSVIT V ČESKÝCH
RUKOU“
Co se Vám vybaví, když se řekne
KOVOSVIT MAS?
Vztah ke KOVOSVITU mám spojený
s úsměvnou vzpomínkou z mého desetiletého působení hlavního ekonoma
plánského Masokombinátu. Do provozu
jsme vždy poptávali šikovné údržbáře.
Když se KOVOSVITU dařilo, bylo jasné, že
žádného schopného řemeslníka neseženeme a naopak, když byla v KOVOSVITU
léta hubená, údržbářů bylo dost. Ve firmě
již nejsem, v Plané nad Lužnicí starostuji
sedm let, ale jak sleduji poslední vývoj
na KOVOSVITU, tak předpokládám, že bych
dnes šikovného údržbáře nesehnal, protože
KOVOSVITU se daří a to je dobře.
Spokojený zaměstnanec rovná se spokojený občan. Dáte mi za pravdu?
Určitě. Jsou to spojené nádoby. V současné
době je KOVOSVIT jedním z nejdůležitějších zaměstnavatelů v regionu. Pokud
se daří firmě, projevuje se to i v životě obce.
Nezaměstnanost je negativní fenomén,
který si nepřeje žádný starosta, a proto si vážím současného majitele, který
KOVOSVIT pozvedl. Vím, že za poslední tři
roky firma neustále pracovníky poptává a tím logicky zvyšuje zaměstnanost
i v Plané nad Lužnicí. KOVOSVIT je na hraně
katastru Sezimova Ústí a Planá nad Lužnicí.
Budu upřímný, chtěl bych, aby KOVOSVIT
byl na našem katastru.
A co pro své občany aktuálně Planá nad
Lužnicí připravuje?
Dvě třetiny investic jdou do obnovy
komunikací ve městě. Dále připravujeme
rekonstrukci Sokolovny, z které chceme vybudovat víceúčelové zařízení. Bude sloužit
pro školu jako druhá tělocvična, pro činnost
spolků, společenský a kulturní život. Máme
také připravený větší projet na rekonstrukci
plánské fary, která je sice v majetku církve,
ale my s ní máme smlouvu na 17 let. V prostorách fary plánujeme budovat muzeum
a přednáškový sál. Na plánském ostrově
pak chceme vystavět přírodní amfiteátr
na pořádání akcí.
Co byste popřál KOVOSVITU k jeho 75. narozeninám?
Především, aby byl pořád českou firmou.
KOVOSVIT MAS je česká firma a to je výjimka.
Moc bych mu přál, aby v českých rukou zůstal
i nadále. Po pravdě Vám řeknu, že když je
ve firmě vidět český rukopis, je i jednání s ní
trochu jiné. Pomíjím jazykové bariéry, na ty
si můžete vzít tlumočníka. Především přístup
majitelů z jiných zemí je jiný a je to snad
v některých případech i pochopitelné. Jiný kraj,
jiný mrav. Já spíše myslím na situace, kdy zahraniční majitel někdy používá takové způsoby
jednání, které by si ve vlastní zemi nedovolil.
Proto jsem velice rád, že značka MAS vždy
byla a je v českých rukou a že se jí daří.
Iva Ruskovská
LIDÉ / KOVOSVIT MAS JE PLNÝ ZAJÍMAVÝCH LIDÍ
16
KOVOSVIT MAS je plný zajímavých
Vladimír Prokop - amatérský
archeolog - spoluautor katalogu mohylových pohřebišť.
V dnešních Novinkách představíme dalšího zajímavého
Kovosviťáka, opět ze Slévárny.
Vladimíra Prokopa, jádraře
ze střední formovny, znám již
velice dlouho coby spolehlivého slévárenského fachmana,
starousedlíka střední formovny,
bývalého fotbalového brankáře
a v neposlední řadě skalního fanouška pražských Bohemians
1905, těch pravých. O to větší
bylo mé překvapení, když jsme
se před několika lety dostali
v náhodném rozhovoru k archeologii. Pak jsem už jen poslouchal a viděl, jaký je Vláďův
zápal pro tento vědní obor.
Odkdy pracuješ ve slévárně?
Nebudu-li počítat asi čtyři roky ,kdy jsem se
pokoušel pracovat soukromě, tak to bude
kolem třiadvaceti let. Ve slévárně pracovali
také otec s matkou a strýc. Nikdy nezapomenu na obrovskou hrdost slévačů a slévárenských dělníků na svoje řemeslo, které
v nich vypěstoval Baťův systém organizace
práce . Je jen škoda, že se tato tradice dále
nepodporovala a ze slévačů i slévárenských
dělníků se postupně v rámci KOVOSVITU
stali pracovníci čtvrté kategorie.
Co tvá sportovní kariéra?
Od žáků jsem nastupoval v brance fotbalového klubu, tehdejšího Spartaku Sezimovo
Ústí, a zúčastnil se také v roce 1975
mezinárodního turnaje v Jihlavě. V dorostu
se mnou hrál v jednom mužstvu Zdeněk
Procházka, budoucí několikaletá opora
Sparty Praha. V mužské kategorii to bylo
několik zápasů v krajském přeboru. Sport
a fotbal mám stále rád a jako dlouholetý
fanoušek Bohemians 1905 pevně věřím
v navázání na slavné klubové období 198283. To znamená zisk titulu v příštím ligovém
ročníku 2014-15.
Jak ses od sportu dostal k amatérské
archeologii ?
Je to trošku jinak. K archeologii mne přivedl
můj zájem o historii, který mě provází už
lidí
od dob mého zápolení na fotbalovém hřišti.
Archeologie je u nás chápána jako pomocná věda historie, zatímco jinde je součástí
antropologie, tedy vědy o člověku. Asi každý člověk žijící v okolí Tábora pociťuje jistý
dotek minulosti, ať už se jedná o patnácté
století s jeho husitskými bouřemi nebo
století šestnácté s Rožmberským dominiem, které zasahovalo velkou část dnešního
okresu. Z těchto dob máme v našem okolí
mnoho památek - hradů, hrádků, tvrzí, ale
i rybníků, lomů, hliníků a dalších součástí
tehdejšího hospodářství. Vyhledávání
informací vztahujících se k těmto skutečnostem bylo vždy v centru mého vlastního
historického bádání.
Kdy a jak nastal přechod od historie
k amatérské archeologii?
Je to zhruba dvacet let, kdy jsem procházel
zorané pole u Skalice nedaleko Soběslavi
a všiml si přítomnosti většího počtu keramiky v ornici. Byla to většinou keramika
novověká, které je všude na polích obrovské
množství. Dostávala se tam hlavně s hnojem, který byl u každého stavení, proto se
jí také někdy říká hnojná keramika. Pro mě
to ale byl nový impuls v bádání o minulosti,
který vlastně započal přechod od historie
k archeologii. Začal jsem se více zajímat
o to, co vlastně mohu na zoraných polích,
v profilech zahloubených cest a vývratech
MOJE VÝZKUMY
JSOU VE SBORNÍKU,
KTERÝ VYCHÁZÍ
V JIŽNÍCH ČECHÁCH
OD ROKU 1983
A JMENUJE SE
ARCHEOLOGICKÉ
VÝZKUMY V JIŽNÍCH
ČECHÁCH.
DÁLE JSEM
SPOLUAUTOREM
KATALOGU
MOHYLOVÝCH
POHŘEBIŠŤ.
v lese najít. V té době jsem neměl doma
ani jednu knížku s tématem archeologie.
Začalo tedy období hledání v archivech,
muzejních knihovnách, obkreslování i opisování knížek s informacemi o výzkumech
a hmotné kultuře. Postupně tak moje kroky
vedly dál a dál do archeologie, které se říká
pravěká, což je období, z něhož nejsou
písemné zprávy a vše je interpretováno
hlavně na základě artefaktů, tedy věcí
vyrobených lidskou rukou.
Je nějaké pravěké období, které tě zajímá
nejvíce?
Období zhruba 8000 až 5600 před naším
letopočtem se jmenuje střední doba
kamenná neboli mezolit . Je to čas lovců
a sběračů, kdy se po přechodu doby ledové
dostávají klimatické podmínky na dnešní
úroveň. Toto období uzavírá nejstarší a taky
nejdelší část lidského vývoje, tak zvaný
paleolit. Lidé tehdy naposledy žili opravdu
v souladu s přírodou a o tom, že byli úspěšní, jsme my dokladem. Na mezolitických
lokalitách nacházím kamenné nástroje,
které lovci používali vsazené do různých
násad, ratišť a oštěpů. Hlavní surovinou
k výrobě byl v jižních Čechách převážně
opál, ale výjimečný není ani rohovec donesený z Bavorska (lok. Turovec), rohovec typ
Krumlovský les -Morava (Chýnov 1) a další.
Je jen škoda, že na povídání o mezolitu není
více místa, protože na můj zájem o tuto
část naší minulosti navazují další moje
aktivity, jako je experimentální archeologie,
která se zaměřuje na hmotnou kulturu
lovců. Kamarád Robert Trnka založil v Plzni
pravěkou osadu, kde ukazuje návštěvníkům
různé dávno zapomenuté pravěké technologie. Nemám-li zrovna co na práci, také se
zúčastňuji. Dále je to z mojí strany zájem
o suroviny k výrobě kamenných nástrojů,
a to jak místních, tak donesených z větší
dálky. Mám doma vzorník surovin, který
postupně doplňuji. Můžete mě tedy potkat
s kladívkem v ruce například v Bečově
u Mostu, kde jsou kvalitní křemence, nebo
u Jičína či Pardubic, kde jsou zase porcelanity, případně na Moravě v Krumlovském
lese, kde jsou rohovce. To vše byly suroviny
k výrobě štípané industrie. Nedávno jsem
našel za Chýnovem výchoz nádherného
křišťálu . Po očištění jsem zjistil pod mikroskopem, který mám napojený k PC , že
tento výchoz byl znám už našim předkům
v mezolitu ,protože mimo úštěpů zůstalo
na místě pár zapomenutých nástrojů.
Jak vlastně vypadá sezona amatérského
archeologa?
V první řadě je to nekonečný příběh získávání a třídění informací. Odebírám několik
sborníků, které je třeba pročíst, vyhodnotit
a zaznamenat nejdůležitější výzkumy a zjištění. Dále jsou to návštěvy muzeí, výstav
a přednášek s pravěkou tématikou. Také
rád využívám pozvánek na různé vernisáže, kde se schází celá řada zajímavých lidí
a kde je možno získat přehled o aktuálním
dění v archeologii. Takto vyzbrojen vyrážím
ve volném čase do terénu a pracuji-li
poctivě v přípravě, nacházím někdy celou
pravěkou lokalitu nebo jednotlivé artefakty.
Mimo svých aktivit pomáhám kamarádům archeologům i amatérům z Plzně,
Prahy, Brna či Hradce Králové ve výzkumu osídlení Šumavy v době kamenné.
To je velice zajímavé téma. Není dávno
doba, co se tvrdilo, že osídlení nad tisíc
metrů nad mořem naše předky nelákalo.
To však moje kolegy neodradilo a začali obcházet terasy Roklanského potoka
nedaleko Modravy. Asi před čtyřmi lety
se jim podařilo zachytit na osypu štípaný
artefakt. Při dalším průzkumu bylo zjištěno,
že okolní příhodná místa na terasách jsou
plná dokladů osídlení z období pozdního
paleolitu a mezolitu. Výzkum vedou Katka
Čuláková z Akademie věd České republiky
v Praze a Honza Eigner, který pracuje jako
archeolog v Brně. Hnacím motorem tohoto
výzkumu je amatérský archeolog Milan
Řezáč z Plzně. Letos bych se rád zúčastnil
třetí sezóny objevování Šumavy. V minulé
sezóně jsem měl tu čest zúčastnit se výzkumu na zaniklém jezeře Švarcenberk, který
vedl pan doktor Šída. Ten se zabývá hlavně
naším nejstarším paleolitem a je vystudovaným geologem i archeologem. Zaniklé
jezero se nachází nedaleko Lomnice nad
Lužnicí a je zajímavé tím, že se v rašelině
našlo několik kousků dřeva z borovice
opracovaného do hrotu . Nález je datován
radiokarbonem do doby 11 260 před naším
letopočtem. Pracovat na takto unikátní
lokalitě je velký zážitek. Určitě musím ještě
zmínit každoroční pozvání ředitele archeologického ústavu v Českých Budějovicích
docenta Chvojky k výzkumu doby bronzové
nedaleko Bechyně, kterého se zúčastňuji
velmi rád. Všechno kolem mého zájmu
o pravěkou archeologii nejde v takové krátkosti popsat, tak jenom dodám, že jsem si
minulý rok vytvořil vlastní projekt s názvem
terra incognita (země neznámá), který
má za úkol odpovědět na otázku osídlení
v okolí Blanice. Mám na mysli Blanici tekoucí do Sázavy a pramenící na vrchu Batkovy.
Svým výzkumem bych chtěl nastínit
možnosti postupu různých kultur Blanickou
brázdou k jihu. Mohu zatím potvrdit asi šest
nálezů předběžně datovaných do období
pozdní paleolit-eneolit.
Jaký je tvůj nejstarší a nejcennější nález?
Na začátek musím uvést, jak pradávní lovci
připravovali kámen k výrobě nástrojů. V první řadě kámen jako hlízu otlučením opracovali do tak zvaného jádra, z kterého se těžilo
na další úštěpy a nástroje. Právě dvě taková
jádra silně patinovaná jsem našel nedaleko
Veselí nad Lužnicí. Archeologové je předběžně zařazují do středního paleolitu kultury
Moustérier 220 000 - 40 000 před naším
letopočtem. V současné době mám dobrý
pocit z nálezu neolitické lokality nedaleko
Mažic. Neolit je u nás datován do období
5600-4200 před naším letopočtem. Touto
kulturou končí mezolit jako závěr paleolitu, člověk se přestává potulovat a usazuje
se v osadách, kde začíná pěstovat obilí.
Výzkum nezůstává v poloze povrchových
sběrů, ale bude řádně odborně zhodnocen.
Na projektu se podílí můj kamarád a vedoucí
mé archeologické prospekce doktor Menšík
z katedry archeologie v Plzni a dále celá
řada zajímavých lidí, již zmiňovaný docent
Chvojka, ředitel archeologického ústavu
v Českých Budějovicích, doktor John z katedry archeologie v Plzni, doktor přírodních
věd a biolog Pokorný z Akademie věd České
republiky, docent Beneš, ředitel přírodovědecké fakulty v Českých Budějovicích,
archeobotanička Tereza Šálková
z Prácheňského muzea v Písku a další.
Jsou tvoje výzkumy publikovány v odborné
literatuře?
Moje výzkumy jsou ve sborníku, který
vychází v jižních Čechách od roku 1983
a jmenuje se Archeologické výzkumy
v jižních Čechách (AVJČ) a v časopisu Výběr
pro historii a vlastivědu jižních Čech. Dále
jsem spoluautorem katalogu mohylových
pohřebišť v knize Mohylová pohřebiště
na Táborsku. V knížce Pravěk na Milevsku
mám několik snímků z hradiště u Písecké
Smolče.
Něco na závěr?
Možná bych ještě mohl dodat, že jsem členem České archeologické společnosti, která
pořádá každý rok jak krajská setkání, tak
setkání v Národním muzeu v Praze, kterého
se může každý zájemce o naši minulost zúčastnit. A na úplný závěr chci složit opravdu
velkou poklonu našim předkům, kteří dokázali i v neklidných časech překonávat různé
nástrahy přírody a posunout svoji kulturu
i dovednosti jako štafetu do dnešních dnů.
Doufám, že i budoucí generace budou moci
to samé říci o nás. Za celé své dosavadní působení ve slévárně
jsem poznal celou řadu renesančních osobností
a Vladimír Prokop je jednou z nich.
Za rozhovor děkuje Miroslav Lazar.
LIDÉ / VLADIMÍR PROKOP - AMATÉRSKÝ ARCHEOLOG
17
Sport
fotbal
FC MAS Táborsko
TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí
Sponzorujeme
SPONZORUJEME / SPORT - KULTURA - FILANTROPIE
18
hokej
HOCKEY CLUB TÁBOR, o.s.
cyklistika
TOUR DE KIDS 2014
plavání
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA Tábor, plavecký oddíl
atletika
TJ Vodní stavby Tábor, oddíl atletiky
Kultura
Táborská setkání
Festival vína
XXIV. Reprezentační slavnosti piva
Maturitní a jiné plesy
Festival Pacovský poledník
Filantropie
Cheiron T, o.p.s.
Fokus Tábor
Domácí hospic Jordán, o.p.s.
Asociace pomáhající lidem s autismem Jižní Čechy, o. s.
Denní a týdenní stacionář Klíček
Projekty a spolky
zaměstnanců
FK Rašelina Soběslav
Táborská florbalová liga - tým Tazmanů
Leteckomodelářský klub v Sezimově Ústí
TJ Sokol Tábor, oddíl judo
TJ SILON Sezimovo Ústí, oddíl kuželky
Taneční studio M. Cheníčkové
Na závěr sezony
jsme se zeptali ředitele klubu HC Tábor,
pana Miroslava Smetany
Jak úspěšná byla letošní sezóna?
Mohu odpovědět zcela pozitivně. Sezóna
2013–2014 byla z pohledu všech mužstev,
od mládežnických až po dospělé, úspěšná, a to jak po stránce sportovní, tak i po
stránce ekonomického zajištění. To se
podařilo i za významné podpory našich
sponzorů, mezi které se samozřejmě řadí
i společnost KOVOSVIT MAS. HC Tábor
o. s. je jeden z mála hokejových klubů
v regionu, kterému se díky velmi obětavé
a odpovědné práci členů správní rady,
trenérů mládeže a dospělých a vedoucích
mužstev daří zajišťovat svoji činnost po
stránce sportovní i ekonomické. Klub nemá
ekonomické potíže a sportovní úspěchy
samozřejmě přispívají i ke kvalitní a účinné
reklamě našich sponzorů.
Jak vnímáte podporu společnosti
KOVOSVIT MAS?
Podpora KOVOSVITU MAS je pro klub velmi
významná a důležitá. Společnost se řadí
na přední místo v pořadí našich sponzorů. Jsem velice rád, že tato významná
strojírenská firma si našla cestu k podpoře
tohoto sportovního odvětví, že jsme získali
její důvěru a že věří v naši činnost. Zejména
si cením, že díky této podpoře můžeme
kvalitně připravovat nové hokejové talenty,
od nejmenších až po juniorskou kategorii.
Mládeži tak můžeme nabídnout sportovní
vyžití na trénincích i zápasech, které vedou
kvalitní trenéři.
Co byste popřál KOVOSVITU MAS k 75.
výročí?
Společnosti KOVOSVIT MAS přeji co nejvíc
obchodních příležitostí, úspěšný rozvoj firmy, která vždy patřila v oblasti strojírenství
k evropské i světové špičce a opět se na tento vrchol úspěšně vrací. Jsem přesvědčen,
že KOVOSVIT MAS naváže na svoji minulost
a bude tahounem ve strojírenské výrobě tak,
jak si to my dříve narození pamatujeme. Iva Ruskovská, Miroslav Smetana
Obchodní zastoupení ČR a SR
Obchodní ředitel
Vedoucí prodeje ČR a SR
JAN KOČVARA
KAREL HRUŠKA
Plzeňský kraj,
Karlovarský kraj
Středočeský kraj,
Hlavní město Praha
M: +420 381 632 500
[email protected]
M: +420 777 356 670
[email protected]
VÁCLAV ŠTĚDRONSKÝ
LADISLAV SEDLÁČEK
M: +420 602 114 632
[email protected]
M: +420 777 433 622
[email protected]
Jihočeský kraj
Pardubický kraj,
Hradec Králové
Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj
MICHAL HORÁČEK
M: +420 724 256 505
[email protected]
JIŘÍ HEJHAL
JAROMÍR LAHODNÝ
M: +420 606 754 953
[email protected]
M: +420 724 353 387
[email protected]
Moravskoslezský kraj,
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Slovenská republika
Slovenská republika
MAREK PECHAL
PAVEL ŠIŠÁK
MIROSLAV KRIŽAN
LADISLAV ČECHVALA
M: +420 774 273 512
[email protected]
M: +421 918 990 199
[email protected]
M: +421 727 815 141
[email protected]
Amerika, Afrika, Turecko
Čína, Indie, Asie
ZBYNĚK SABINIOK
JAN CHYNA
M: +420 775 875 118
T: +420 381 632 624
[email protected]
M: +420 724 256 504
T: +420 381 632 751
[email protected]
prodejce Rusko a státy
bývalé SNS
ZDENĚK ŠTEDRONSKÝ
M: +420 775 886 988
[email protected]
M: +420 602 515 323
[email protected]
Obchodní zastoupení svět
Německo, Rakousko,
Švýcarsko, Benelux
Itálie, Španělsko,
Portugalsko, Maďarsko,
Rumunsko, Slovinsko,
Bulharsko, Balkánské země
PETR KRÁL
M: +420 602 651 948
T: +420 381 632 286
[email protected]
PAVEL ČEJKA
M: +420 776 484 933
T: +420 381 632 573
[email protected]
Anglie, Francie,
Skandinávie
Rusko a státy SNS
PETR SCHORNÍK
M: +420 775 876 620
T: +420 381 632 507
[email protected]
ANZHELIKA YUDINA
M: +420 775 856 612
T: +420 381 632 552
[email protected]
KOVOSVIT MAS POLSKA SP. Z O.O.
MTE KOVOSVIT MAS
ul. Polna 1a
62-025, Kostrzyn Wlkp. k/ Poznania,
Polska Biuro: T/F: +48/ 61 - 817 82 65
Servis: T: +48/ 61 - 817 80 37 biuro@
kovosvit.cz
www.kovosvit.pl
ООО МТЕ КОВОСВИТ МАС 346780,
Ростовская область Азов, ул.
Заводская д.1
T: +7 863 424 26 96
[email protected]
www.mtekovosvitmas.ru
Obchodní zastoupení slévárna
Obchodní manažer
slévárny
anglicky mluvící země
prodejce
německy mluvící země
prodejce ČR, SR
PAVEL VOSOL
JAKUB RAK
M: +420 721 068 461
T: +420 381 632 537
[email protected]
M: +420 602 578 227
T: +420 381 632 519
[email protected]
M: +420 727 807 089
T: +420 381 632 504
[email protected]
SERVISNÍ CENTRUM MAS, HOT LINE, NÁHRADNÍ DÍLY:
T: +420 381 74 74 74
příjem požadavků: www.kovosvit.cz/servis/
OLGA ŤOUPALOVÁ
SERGEY DEMCHIKHIN
M: +420 775 599 801
T: +420 381 632 666
[email protected]
KONTAKTY
19
VÝROBNÍ PROGRAM
HMC Line
MMC Line
MCV Line
Horizontální
Portálová
Vertikální
OBRÁBĚCÍ CENTRA
MCV 754 ; 1016 QUICK
MCV 750
HMC 500
HMC 630
MCV 1000
MCV 1270
MMC 1500
MCV-MCU Line
MCV 1000 5AX
MCU 700VT-5X
MULTICUT 500i S / T
MULTICUT 630 S / T
MCU 1100VT-5X
MULTICUT
Multifunkční
Vertikální
5-OSÁ A MULTIFUNKČNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRA
SP Line
MASTURN Line
SP 280
SP 430
SPH 50 CNC
MASTURN 550i CNC 800/1500
MASTURN 550i LIVE TOOL CNC
MASTURN 820i CNC 2000/3000
MASTURN 820i CNC - 4500
ROLLER
Soustružnická
centra
Speciální
technologie
Hrotové
soustruhy
CNC SOUSTRUHY
ROLLER 2800 CNC
VYDÁVÁ:
KOVOSVIT MAS, .a.s. | náměstí Tomáše Bati 419 | 391 02 Sezimovo Ústí
KONTAKT:
+420 381 632 351 | E: [email protected]
REDAKČNÍ RADA:
Renata Vaňková, Martin Volný, Milena Filipová, Miroslav Lazar, Gabriela Jeřábková, Ladislav Dostál, Iva Ruskovská, František Veselý, Martina Šímová, Jan Chyna
REGISTRACE:
MK ČR E 17608
http://www.youtube.com/kovosvit
http://www.facebook.com/kovosvit.mas
Download

Fotosoutěž - Kovosvit MAS