GALILEO
PRODUKTY
2012
Vážení obchodní přátelé,
žijeme v hodně překotné době.
Kdo nemá online, neprodává.
Kdo nemá svůj web, jako by nebyl.
Včerejší data jsou už zastaralá.
Kdo chce uspět, musí spěchat.
Je tomu opravdu tak?
Vyhovuje nám doopravdy onen neustálý shon,
desítky doručených či odeslaných mailů denně,
honba za termíny, za úspěchem, za slávou, za penězi?
Nemáte také někdy chuť vypnout vše obklopující elektronická
či technologická zařízení od mobilů až po tiskárny?
A vrátit se ke klasice, ke knížce, prospektu, návodu,
k dobře popsané brožuře.
A to je přesně ten důvod, proč si v klidu prolistovat naše
„Galileo Produkty 2012“.
Od vydání předchozí brožury se mnohé v oblasti GDS
Na vavřínech však nelze usnout,
v našich zemích změnilo.
to je potom začátek poklesu.
Systém Galileo,
Proto chceme pracovat snad ještě intenzivněji než dosud.
nebo stále častěji používané pojmenování Travelport,
S předstihem připravujeme nová řešení či nové aplikace,
je obchodně úspěšná rezervační značka v České i Slovenské
které dále zlepšují již osvědčená a prověřená řešení.
republice, kde se náš tržní podíl ustálil kolem 45 %.
U online letenkových prodejů je to však již více než 70%.
>70%
Vyšetřete si, prosím, chvilku na naši brožuru
„Galileo Produkty 2012“ a prolistuje si ji.
Jinými slovy: Více než
Určitě Vás v ní řada věcí zaujme, určitě se na jiné budete
sedm letenek z deseti
chtít zeptat.
koupených přes online
v České a Slovenské
republice bylo rezervováno
prostřednictvím
A to je přesně ten důvod, proč jsme se rozhodli zpracovat,
na papír vytisknout a na Váš stůl poslat skutečnou brožuru,
která lépe upoutá Vaši pozornost, stejně jako její obsah.
GDS Travelport / Galileo.
Příjemné počtení
a těšíme se na Vaše dotazy, na povídání si s Vámi!
Vaše Galileo / Travelport
Česká a Slovenská republika
AGENTSKÁ ŘEŠENÍ
Využijte některý z kontaktů: [email protected], +420 222 250 670, +421 255 410 790.
Ale nejlepší bude, když se zastavíte na adrese: Smetanovo nábřeží 334/4, Praha 1 nebo Francisciho 4, Bratislava.
DISTRIBUČNÍ
NÁSTROJE
Galileo Desktop
Galileo Desktop je sofistikovaný globální distribuční
systém, který umožňuje přistup do 3 rezervačních
prostředí dle preference operátorů.
Focalpoint
Focalpoint je základním a osvědčeným produktem společnosti Galileo pro vytváření
>>
nejvíce využívané
>>
komunikace pomocí „commands“
>>
nejrychlejší způsob komunikace
>>
4 - 9 samostatných oken
>>
5 navzájem nezávislých
>>
propojitelnost s externími
rezervací cestovních služeb a následné vystavení cestovních dokladů.
Je součástí kompletního řešení Galileo Desktop, které kombinuje budoucí strategie
desktopových aplikací Galilea - přesun k jednouživatelskému prostředí umožňujícímu přístup k úplné nabídce služeb i mimo tradiční GDS (Globální Distribuční
Systém).
>> instalovaná aplikace
s minimálními požadavky
na hardware
Cestovní kancelář při komunikaci s rezervačním systémem využívá speciálních
krátkých vstupů, které jsou systémem zpracovány a vráceny zpět na obrazovku
uživatele.
>> přístup přes standardní příkazy
pomocí Focalpointu
Focalpoint využívá 4 - 9 samostatných oken a 5 pracovních oblastí, ve kterých je
možné pracovat nezávisle a zobrazit tak několik různých druhů informací najednou.
>> využití grafického prostředí
rezervační prostředí
speciálních desktopových vstupů
s rezervačním systémem
pracovních oblastí
aplikacemi – pojištění, skripty,
programovatelné klávesy,
Viewpoint nebo Clickpointu
Clickpoint, Viewpoint
>>
>> dostupné ve 23 jazykových mutacích
s možností odeslat itinerář
v rodném jazyce klienta
možnost programovat si své
vlastní doplňkové aplikace
420
leteckých společností
89
000
hotelů
30
000
míst na půjčení aut
AGENTSKÁ ŘEŠENÍ // DISTRIBUČNÍ NÁSTROJE
Viewpoint
je grafické prostředí (GUI), určené pro práci s rezervačním systémem Galileo, které se
ClickPoint
>>
vyznačuje snadnou obsluhou a příjemným uživatelským rozhraním určeným hlavně
začínajícím uživatelům.
Díky Viewpointu mohou uživatelé plně využít rezervační systém, aniž by znali
speciální vstupy, které jsou nutné pro práci ve Focalpointu. Viewpoint je ovládán
myší, přičemž jednotlivé informace jsou vyplňovány do srozumitelně pojmenovaných okének.
Výběr z 23 světových jazyků a bohaté nástroje umožňují přizpůsobit Viewpoint tak,
aby plně podporoval specifické potřeby uživatelů a vyhovoval zavedeným procesům
agentury.
>>
snadnější obsluha
Clickpoint je třetím z rezervačních nástrojů, který vhodně doplňuje osvědčené
pro začínající letenkáře
produkty Focalpoint a Viewpoint.
Ideální nástroj na knihování,
Informace zobrazené na obrazovce Clickpointu jsou barevně rozlišeny a umožňují
hotelů, aut
>>
přehledný seating
>>
vystavování MCO
>>
více výsledků availability
>>
availabilita tam i zpět
tak operátorovi rychle se orientovat a porovnávat zobrazené výsledky. Aplikace
je jednoduše a intuitivně ovladatelná pomocí myši, čímž se zrychluje celý proces
rezervace a výrazně šetří čas při jejím vytváření.
i fare displeje na jedné obrazovce
v rámci jedné transakce
s možností snadné rezervace
>>
rychle a přehledně
>>
availabilita pouhým kliknutím
>>
kompletní zobrazení rezervace
podmínky tarifů
z fare displeje (uložený fare, elektronický záznam
letenky, vendor locator a další)
AGENTSKÁ ŘEŠENÍ // DISTRIBUČNÍ NÁSTROJE
NOVI N KA!
Galileoterminal.com umožňuje přístup do
rezervačního systému Galileo pomocí standardního
web prohlížeče jako je např. Internet Explorer,
Firefox, Safari, Chrome apod.
>>
plná integrace vstupů do okna,
>>
možnost pracovat ve více oknech
>>
rolovatelná okna,
Hlavní výhodou je jednoduchost použití a rychlost implementace. Odpadá jakákoliv
potřeba instalace a používání speciálního softwaru na Vašem počítači.
viditelnost předešlých vstupů
a odpovědí
>>
dvouřádková availibilita
>>
barevné rozlišení
>>
sestavení, tisk a email itineráře
>>
možnost přístupu k rezervacím
>>
speciální verze pro iPad
Přistup do systému je zabezpečen přes 2 nezávislá hesla (osobní přístupové heslo
a heslo aplikace) a prostřednictvím webového certifikátu.
tak jako ve Focalpointu
pomocí nového vstupu
pro vybrané informace
kdekoliv a kdykoliv
420
leteckých společností
89
000
hotelů
TRAVELPORT
ROOMS AND MORE
DISTRIBUČNÍ
NÁSTROJE
DISTRIBUČNÍ
NÁSTROJE
GALILEOTERMINAL.com
Je bezplatné agentské řešení, které zajišťuje přístup
k nejširší online nabídce ubytovacích a cestovních
služeb na českém a slovenském trhu.
Travelport Rooms and More přináší cestovním kancelářím obsah z více zdrojů
prostřednictvím jednotného vyhledávacího a rezervačního formuláře.
Rozsáhlá nabídka zahrnuje hotely, hostely a Bed and Breakfast ubytování.
Mimo informace o dostupnosti a cenách v reálném čase či rezervování nejnovější
technologií, umožňuje navíc Travelport Rooms and More online přístup na snadnou
správu rezervací a provizí, které jsou vypláceny centrálně.
K existující GDS hotelové databázi podepsal Travelport nové smlouvy s více než
30ti hotelovými poskytovateli a online agregátory, jako jsou Expedia, Hotels.com,
bedsonline, Transhotel, LateRooms.com, lowcostbeds, Miki Travel, Hotelclub a další.
Celkem je k dispozici více než 200.000 hotelových zařízení, včetně podrobných
informací, obrázků, map a hotelových recenzí.
www.TRAVELPORTROOMSANDMORE.com
200
000
hotelů
30
000
míst na půjčení aut
AGENTSKÁ ŘEŠENÍ // DISTRIBUČNÍ NÁSTROJE
CETS
DISTRIBUČNÍ
NÁSTROJE
DISTRIBUČNÍ
NÁSTROJE
GALILEO EVEREST
CENTRAL EUROPEAN
TOURISTIC SOLUTIONS
Využitím Galileo Everest je uživatelům
nabídnuta služba, která odstraňuje nadbytečnou
administrativu, spojenou se sjednáním cestovního
pojištění klientů.
S rezervačním systémem CETS mohou cestovní
kanceláře rozšířit nabídku svých služeb
o produkty zahraničních tour-operátorů.
Aplikace svým obsahem snižuje nároky na rozsah potřebných znalostí o cestovním
okamžitě rezervovat a pro zákazníka vytisknout kompletní itinerář.
pojištění a zužuje je pouze na informace nezbytně nutné pro samotné sjednání
Je možné naknihovat nejen zájezdy, které si klient vybere z katalogu,
pojištění.
ale i speciální nabídky dostupné přímo a pouze v systému CETS.
Vyniká jednoduchou obsluhou, příjemným uživatelským a grafickým prostředím. K používání CETS je třeba, aby každá cestovní kancelář uzavřela provizní smlouvu
Jednotlivé produkty jsou přizpůsobeny potřebám širokého okruhu zákazníků.
s vybraným tour-operátorem, od kterého obdrží identifikační agenturní číslo,
V uživatelsky příjemném grafickém prostředí lze jednotlivé nabídky prohlížet,
pod kterým se budou její rezervace zaznamenávat.
>>
nulové pořizovací
>>
jednoduchá obsluha a minimální
>>
>>
a provozní náklady
>>
autobusové, nebo vlakové jízdenky,
včetně autovlaku a to ve všech
i mimo ČR a to i bez spoluúčasti
z nabídky více pojišťoven
>>
a automatický výpočet pojistného
>>
vložení minima nutných dat
o pojištěných osobách
vytváření sestav, včetně různých
>>
pravidelné cyklické vyúčtování
s možností tisku účetních dokladů
a seznamu účtovaných osob
automatický tisk potvrzení
o uzavření pojistné smlouvy
>>
a pojistných kartiček.
>>
verze Frompage a Integrate
pro internetový prodej rezervací
>>
verze OneClick
pro jednoduché sjednání pojištění
z Galileo Desktop
>>
>>
dostává okamžitou odpověď od
přehledné grafické prostředí,
jednoduché vstupy, barevná
>>
detailní popisy hotelů s obrázky
>>
vyhledaný zájezd se automaticky
>>
cestovní kancelář si může
úprava s předdefinovanými
ikonami
>>
lze rezervovat jak kompletní
zájezd, tak jednotlivé charterové
lety, hotely, případně pronájem
integrace informací o pojištění
do rezervace v GDS Galileo
cestovní kancelář při rezervaci
tour-operátora
přímo z www stránek agentury
druhů filtrování s možností řazení
a exportu dat do MS Excelu
v závislosti na cílové destinaci,
a počtu dní
>>
případech s nástupem cesty
výběr pojistného produktu
druhu cesty, rozsahu pojištění
pojištění storna letenky,
trajektového lístku, mezinárodní
požadavky na zaškolení
přiřazení nejvhodnější sazby
možnost sjednat samostatné
aut a pojištění
>>
jednoduchá rezervace
last minute zájezdů
kopíruje do rezervace
vytisknout veškeré informace
k zájezdu
>>
školení trvá max. 2 hodiny
>>
jednoduchá instalace
>>
aplikace Power search významně
šetří čas potřebný k vyhledávání
140
touroperátorů
nejvýhodnější nabídky podle přání
zákazníka
AGENTSKÁ ŘEŠENÍ // DISTRIBUČNÍ NÁSTROJE
ePRICING
ePricing je nejnovější technologie automatického
vyhledávání dostupných letových možností
z dílny Travelportu.
Víceúrovňové nastavení vychází vstříc potřebám agentury, specializující se na
>>
alternativ. Je pozadím pro online aplikace (GalileoOnLine) i pro agentské řešení
dostupných publikovaných
i privátních tarifů z databáze
Galilea 360 Fares
>>
korporátní i volnočasovou klientelu. Vyhledávací motor ePricing prověřuje mnohem
více zdrojových dat pro nalezení nejnižší ceny a vrací na obrazovku více cenových
vyhledávání nejvýhodnějších
přístup k nabídce až 30 cenových
možností a v rámci těchto
možností až 150 itinerářů
>>
Focalpoint Shopping, které je součástí produktu Galileo Desktop.
dostupnost ke všem cenám
a itinerářům na základě
zákaznických preferencí
FOCALPOINT SHOPPING
Vám umožní najít rychle a snadno levné letenky
přímo v Desktopu, a to až pro 16 letových segmentů
najednou.
Aplikace prohledává databázi tarifů a zároveň kontroluje, jsou-li pro konkrétní tarif
>>
široký výběr různých typů cest :
>>
definování přestupních časů
>>
snadné vyhledání
TECHNOLOGIE /
DOPLŇKOVÉ
PRODUKTY
TECHNOLOGIE /
DOPLŇKOVÉ
PRODUKTY
N OV I N KA!
NOVI N KA!
Go-Link
Go-Link je nová webová aplikace pro jednoduchou
a výkonnou statistiku rezervací a letenek.
Poskytuje Galileo uživatelům snadný přístup k zobrazení, monitorování
a vytváření přehledů o prodeji elektronických letenek a MCO v reálném čase.
Uživatelsky přívětivé rozhraní vytváří z Go-Linku užitečný nástroj jak pro
vrcholové manažery, učetní, kteří nemusí být obeznámeni se systémem Galileo,
tak i pro prodejce letenek. Vše je tak snadné, že není zapotřebí žádné školení
ani žádná instalace.
Všechny údaje lze vyexportovat pro další zpracování do standardních formátů.
jednosměrné, zpáteční, open jaw,...
alternativní dostupné varianty
na již zaknihovaný itinerář
Go-link umožňuje různé možnosti
Detailní reporty jsou k dispozici pro
vyhledávání na základě požadavků
jakýkoli typ cestovního dokladu, který
agentury, jako jsou:
obsahuje tyto náležitosti:
>>
seřazení dostupných cen
od nejlevnější po nejdražší
>>
datum vystavení
>>
směrování a status segmentu
>>
zobrazení konečné ceny letenky
>>
rezervující a vystavující PCC
>>
validačního dopravce
>>
rezervující a vystavující
>>
fare a taxy
>>
>>
provizi
typ platby
>>
typ dokumentu
na lince volná místa a splněny všechny podmínky dopravce pro danou cenu.
včetně letištních a palivových
příplatků
>>
rychlou dostupnost podmínek
>>
okamžité rezervace
zobrazených cen
zápisový kód
AGENTSKÁ ŘEŠENÍ // TECHNOLOGIE/DOPLŇKOVÉ PRODUKTY
NOVI N KA !
GROUP PARSER
ASK Travelport
eTRACKER
Travelport Viewtrip
Group Parser je vhodným
pomocníkem pro vytváření
pasivních skupinových rezervací,
vytvořených u dopravce.
ASK Travelport je unikátní webová
knihovna informací a výborný
pomocník pro operátory pracující
s rezervačním systémem.
eTracker je jednoduchá
internetová aplikace
přístupná uživateli prostřednictvím
internetového prohlížeče
a je určena pro správu
proletěných/neproletěných kupónů
elektronických letenek
v systému Galileo.
Viewtrip dává klientům specifické
informace o jejich cestě knihované
přes rezervační systém Galileo.
>>
>>
automatické vytvoření pasivní skupinové rezervace,
pokud letecká společnost využívá systém Altea
úsporou příkazů je dosaženo vyšší účinnosti
a spolehlivosti před vystavením letenky
>>
zamezuje chybovosti při zadávání jmen cestujících
>>
automatické vytvoření vendor locatoru,
>>
názvu skupiny, jmen pasažérů a letů přímo z emailu
jednoduchý přístup přes Galileo Desktop Toolbar
www.ASK-TRAVELPORT.com
ASK Travelport obsahuje:
>>
elektronickou verzi manuálu Galileo Formats
>>
postupy a rady užívané při práci
>>
>>
s rezervačním systémem
demonstrační videa jako například
postupy při výměně nebo refundaci letenek
možnost full-textového vyhledávání
www.TRAVELPORTVIEWTRIP.com
K použití Viewtripu postačí pouze internetové připojení
a cestující má tak přístup k itineráři své cesty kdykoliv
a kdekoliv. K zobrazení itineráře stačí zadat
rezervační kód (PNR) a příjmení cestujícího.
ViewTrip také poskytuje klientům celou řadu dodatečných
služeb a informací, které se týkají jeho cesty.
>>
přístup k přehledům vystavených elektronických
>>
vyhledávání a zobrazení přehledů dle různých kritérií:
letenek odkudkoliv a kdykoliv
letecké společnosti, jména pasažéra, čísla rezervace,
Například: tisk elektronické letenky, informace o počasí,
vízových a zdravotních povinnostech, interaktivní mapy
měst nebo možnost online odbavení
u vybraných dopravců.
dle místa odletu a cílové destinace, čísla letenky,
data letu, zápisového kódu
abc
Na stránkách lze vyhledávat
podle klíčového slova nebo dotazů
„How can I …“
„Where can I find…“
atd.
>>
reporty o e-letenkách
>>
možnost exportování informací do standardizovaných
>>
třídění letenek podle aktuálního statusu
vystavených až 13 měsíců zpětně
formátů pro další využití
(proletěné, neproletěné, refundované atd.)
AGENTSKÁ ŘEŠENÍ // TECHNOLOGIE/DOPLŇKOVÉ PRODUKTY
TECHNOLOGIE /
DOPLŇKOVÉ
PRODUKTY
CUSTOM CHECK
Custom Check je součástí rezervačního nástroje
Galileo Desktop.
Jeho využíváním získá agentura možnost, aby operátoři vkládali předem definované
informace do rezervace ještě před jejím uzavřením, či před vytištěním cestovního
dokladu. Pravidla lze volně tvořit nebo je vybrat z celé řady předdefinovaných
možností.
QUEUE MANAGER
Queue Manager usnadňuje práci s Queues.
Umožňuje vyhledání rezervací dle vlastních kritérií a nastavení automatického
rozřazování rezervací z Queue.
CLIENT FILE
Client File vytváří a ukládá v systému
profily cestujících. Informace z těchto profilů
lze jednoduše přenášet do rezervací.
ONLINE ŘEŠENÍ
GalileoOnLine (GOL)
GalileoOnLine je internetový rezervační systém
uzpůsobený prodeji služeb prostřednictvím
www stránek agentur.
>>
snadná a rychlá implementace
>>
zajištění všech základní potřeb
GOL nabízí ve své základní verzi s názvem LITE veškeré potřebné funkcionality
>>
využití nejnovějších technologií
>>
volitelné přihlašování
pro prodej letenek. Ve vyšší verzi ATTRACTIVE nabízí některé rozšířené funkcionality
a ve verzi STANDARD umožňuje jakoukoliv úpravu dle přání agentur, včetně napojení
dalších rezervačních konektorů pro ubytování a pojištění.
Výraznou přidanou hodnotou řešení GalileoOnLine, v porovnání s konkurenčními
produkty, je i propracované zázemí aplikace a podpora pro firemní klientelu.
internetového prodeje letenek
v plně lokalizovaném prostředí
>>
GTA/TravelCube/
Octopus (hotely)
Evropská
Cestovní
Pojišťovna VIE (Pojištění)
a registrace uživatelů,
uživatelů k seznamu rezervací
>>
B2B portál pro
firemní klientelu
pro snadné a intuitivní používání
uživatelské profily, přistup
Samozřejmostí je napojení platebních bran a automatizované vystavování letenek.
GDS Galileo
(Letenky, Hotely)
vyhledávání spojení podle mnoha
zadávatelných kritérií
rezervace do GDS s automatickým
systémem notifikací klientům
www stránky
agentury
GalileoOnLine
(GOL)
Platební brány
bank
sub-agentské
stránky dealerů
a zasílání podkladů pro úhradu
>>
letenky
pro změnu základních nastavení
a sledování provedených rezervací
>>
hotely
přístup do backoffice zázemí
Nastavení,
statistiky a správa
rezervací
umístění vyhledávacího formuláře
na www stránku agentury
pojištění
ONLINE ŘEŠENÍ
V rozšířených verzích ATRACTIVE a STANDARD nabízí další funkcionality, například:
>>
podpora napojení platebních systémů
>>
dealerský prodej pro spolupráci s portály nebo jinými agenturami
>>
možnost definování service fee i pro konkrétního klienta v rámci řešení
>>
zvýrazňování a nabídka speciálních akčních cen formou kalendářů dostupnosti,
>>
automatizovaný ticketing (celý obchodní případ bez zásahu operátora)
>>
rezervace ubytování v databázi GDS Galileo nebo GTA/Travelcube
>>
rezervace cestovního pojištění a storna přepravního dokladu
pro firemní klientelu
tzv. modul Promoakcí
Řešení se skládá ze tří základních funkčních částí:
Internetového obchodu
Automatického operátora,
Backoffice,
(tzv. FrontEndu),
který je skrytým výkonným jádrem
který umožňuje agentuře nejen
tvořeného všemi funkcionali-
aplikace. Je napojen na rezervační
spravovat informace o klientech
tami, které může klient využívat
systémy a další zdroje informací.
a provizních prodejcích, ale
k výběru a rezervaci služeb
Automatický operátor zpracovává
i sledovat veškeré detaily vytvo-
prostřednictvím www stránek
informace z jednotlivých systémů
řených rezervací a upravovat
agentury. Tento internetový
a připravuje výsledky k zobrazení.
parametry fungování Galileo
obchod je veřejně přístupný
Realizuje tak veškeré požadavky
OnLine. Toto zázemí je přístupné
všem uživatelům prostřednictvím
klientů, zadané prostřednictvím
pouze oprávněným pracovníkům
internetu.
internetového obchodu.
agentur.
PRO VÝVOJÁŘE
NOVI N KA!
WebServices
podobě známých letenkářům a pracovníkům cestovních agentur.
Ve spolupráci s Galileo WebServices dramaticky rozšíří možnosti
komunikační náklady
vytváření prodejních aplikací nejen pro letenky klasických dopravců a hotely v GDS,
kompatiblita pro využití
na různých platformách včetně
>>
nízké licenční poplatky
>>
profesionální vývojářská podpora,
hotely
Travelport Rooms And More.
včetně příkladů
>>
konzultační služby a vývojářskou
>>
přístup k veškeré
podporu zastoupení Galileo CZ/SK
aktualizované dokumentaci
>>
>>
vývojářskou podporu a přístup
>>
KLIENTSKÁ
APLIKACE
GDS GALILEO & APOLLO
ZDROJE DAT
XML SELECT
LETECKÉ
SPOLEČNOSTI
GALILEO
WEB SERVICES
PŘÍSTUPOVÝ
SERVER
UNIVERSAL API
telefonickou a vývojářskou
podporu API oddělení Galileo
licenci můžete využívat
AGENTURA
PŘÍSTUP
K REZERVACÍM
A DATŮM
PŘÍSTUPOVÝ
SSL SERVER
PRO AGENSTKÉ
APLIKACE
HOTELOVÉ
ŘETĚZCE
A HOTELY
AUTO PŮJČOVNY
k reportovacímu systému
v Londýně
auta
Díky UniversalAPI funguje například již dnes agentská aplikace
místní konzultační služby
na vývojářských stránkách
letenky
ale i pro LowCost dopravce, různé hotelové řetězce a další ne-GDS zdroje.
a ucelená dokumentace
mezi internetovou aplikací a rezervačním systémem Galileo. Pro dotazování rezerve standardizovaném formátu XML, nebo alternativně i dotazů v nestrukturované
Je budoucností programátorských nástrojů.
Nevznikají proto žádné dodatečné
Microsoft, UNIX a Linux
Galileo WebServices využívají zabezpečené internetové konektivity pro přenos dat
vačního systému je používáno programátorům známých strukturovaných dotazů
prostřednictvím internetu.
SLUŽBY GDS
přesně dle svých představ!
>>
přístup do GDS Galileo
SLUŽBY GDS
S tímto nástrojem nejste omezeni hotovými produkty, ale můžete je vytvářet
>>
INTERNET
Produkt Galileo WebSevices patří mezi
nejoblíbenější řešení určené pro vývojářské
společnosti, nebo cestovní kanceláře a agentury,
které mají zájem o vývoj vlastních online aplikací
a internetových obchodů pro prodej cestovních
služeb, založených na rezervačním systému Galileo.
UNIVERSAL API
LowCost
letecké společnosti
Hotelové portály
Lokální
poskytovatelé
služeb
jak pro svou vlastní aplikaci,
tak pro aplikace na prodej,
nebo poskytnutí třetím stranám
PRO VÝVOJÁŘE
MIR
GIDS
Produkt Galileo MIR
(Machine Interface Record)
umožňuje automatizovaný
export dat z rezervací
vytvořených v GDS Galileo.
Export dat z Galilea.
Data jsou automaticky generována při vytištění letenky,
její změně, zrušení ale i po manuální příkazu operátora.
Veškerá takto generovaná data jsou ukládána v textových
souborech, ze kterých je možné informace kdykoliv importovat do Vámi používané aplikace (např. účetního
a fakturačního systému).
GIDS (Galileo Integrated Data Source)
je sofistikovaný nástroj pro exportování dat o rezervacích,
díky kterým mají manažeři cestovního ruchu schopnost
analyzovat cestovní zvyklosti, sledovat dodržování
prodejních a cestovních zásad.
Data jsou exportována přímo do databáze agentury.
Podporované databáze jsou
MSSQL, MSDE, Sybase Sequel Anywhere.
Alternativou je ukládání souborů na disk ve formátu XML
pro import do jiné databáze.
>>
snadné zpracování generovaných dat
umožňuje nahrazení robotických operací
>>
>>
jednoduchá instalace a nastavení exportu
>>
poskytuje spolehlivé údaje
>>
do lokálního nebo síťového adresáře
k sledování cestovních trendů
již při vytváření rezervace
podrobná dokumentace včetně příkladů
>>
umožňuje agenturám monitorovat v reálném čase
prodeje preferovaného dopravce, stejně jako vytváří
předpovědi prodeje
>>
GIDS data jsou generována v čase vytvoření rezervace,
při úpravách itineráře, v čase vystavení a zrušení
letenky, při uložení nebo změně ocenění
ODBORNÁ
A V O L N O Č A S O VÁ
L I T E R AT U R A
SVĚT LETECKÉ DOPRAVY
CHYTRÉ LÉTÁNÍ
S dramaticky rychlým rozvojem letecké dopravy, jakého
Knížka Chytré létání vysvětluje záživnou formou
jsme v posledních letech svědky, roste také potřeba nových
a srozumitelným jazykem jak funguje letecká doprava,
profesionálů pro tento vysoce zajímavý obor.
nabízí skutečné příběhy, které se odehrály na palubách
www.AVIATIONHOUSE.net
Současně roste počet zájemců z řad veřejnosti, kteří by se
rádi o problematice letecké dopravy dozvěděli více.
Určitou překážkou vzdělávání i sebevzdělávání v tomto
oboru je omezené množství odborné literatury v českém
nebo slovenském jazyce.
Cílem vydání publikace Svět letecké dopravy bylo
www.CHYTRELETANI.cz
letadel mnoha leteckých společností, vysvětluje jak se celý
letecký provoz řídí, aby nedocházelo k nehodám i to,
jak se prodávají letenky, jak předcházet ztrátám zavazadel
a co dělat, když k nim dojde nebo jak letenky koupit
za ty nejlepší ceny. Knížka zpracovává zajímavou formou
i velmi vážné téma výběru leteckých společností
podle jejich bezpečnosti.
poskytnout českým a slovenským čtenářům i studentům
informace o základních procesech v letecké dopravě
a ukázat nejnovější trendy z oboru informačních technologií, vývoje produktu leteckých společností i příslušných
mezinárodně právních záležitostí.
ZAKOUPENÍM TÉTO KNIHY
PŘISPĚJETE ČÁSTKOU
NA NADACI TEREZY MAXOVÉ
10,- Kč
ODBORNÁ A VOLNOČASOVÁ LITERATURA
REZERVUJTE
PRO DOBROU VĚC
Spolupráce s Nadací Terezy Maxové dětem
byla zahájena v roce 2008.
Princip projektu je jednoduchý,
z každé rezervace vytvořené přes rezervační systém GDS Galileo,
respektive z každého segmentu, odvádí Galileo
Nadaci Terezy Maxové dětem jednu korunu.
K této aktivitě Galileo vyzvalo i své spolupracující agentury,
z nichž některé se také k projektu přidaly.
P Ř I P R AV U J E M E
SMARTPOINT
Smartpoint je nejnovějším z rezervačních nástrojů.
>>
automatické znovu zobrazování
Byl vytvořen tak, aby dodal našim zákazníkům cenný a účinný prostředek pro
>>
navazující transakce jsou
>>
intuitivní point and click způsob
>>
rychlý proces rezervace s až 70%
>>
avalibilita tam a zpět pomocí
urychlení jejich každodenního operačního procesu. Zvýšená produktivita, uživatelsky
přívětivé a intuitivní prostředí, které snižuje závislost na kryptických příkazech.
Je ideální k využití na call centrech a při přechodu (migraci)
mezi rezervačními systémy.
Smartpoint je vybudován na zcela nové architektuře, která zvyšuje efektivitu
a zavádí nové funkce kromě již existujících ve stávajícím Focalpointu a Clickpointu.
PNRu
přístupné jedním klikem
rezervování hotelů a aut
úspory klávesových úhozů
jediné transakce
FLEXIBLE
SHOPPING
BUSINESS
TRAVEL TERMINAL
Flexible Shopping umožňuje
programátorům využívajícím
Galileo WebeServices a uživatelům
GalileoOnLine používat výkonnou
technologii pro prohledávání více
dní pro nejzajímavější ceny letenek
a to jedním dotazem
do rezervačního systému.
je aplikace věnovaná korporátní
klientele a tedy speciálním nárokům
firem, které vyžadují rezervování
za speciální ceny, zúčtování
a samozřejmě precizní statistiky.
>>
samostatná logovací stránka
Technologie je připravena Vám poskytnout výsledky
>>
grafické přizpůsobení do firemních barev
počtu vrácených výsledků, vyhledávání nejlevnějších
>>
texty a nabídky zobrazené konkrétní firmě
víkendových letů v rozsahu 1měsíce a další vlastnosti
>>
notifikace speciálně uzpůsobitelné
>>
statistiky rezervací
>>
využívání privátních tarifů vypsaných
vyhledávání v rozsahu +/- 3dny s různým nastavením
>>
Focalpoint shopping výsledky
>>
konvertor vstupů z ostatních GDS
>>
integrované zobrazení
za cíl například vyhledávat jakoukoli destinaci
hotelových obrázků
do maximální zadané ceny.
seřazené podle ceny nebo odletu
ke kterým jsou již dnes připravovány další, které mají
Mezi hlavní výhody patří :
pro každou společnost
pro konkrétní firmy
ODBORNÁ A VOLNOČASOVÁ LITERATURA
GENERAL MANAGEMENT:
OFFICE MANAGEMENT:
Bohuslav Šantrůček
Petra Zedníková
Executive Director
Administration Executive
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
SALES MANAGEMENT:
TECHNICAL SUPPORT:
Jiří Kožíšek
Martin Krupička
Sales & Account Manager CZ
Technical Support Executive
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
Martina Pfeilerová
Sales & Account Manager SK
e-mail: [email protected]
PRODUCT & IT MANAGEMENT:
HELPDESK A TRAINING:
[email protected]
Klára Oberthorová
Senior Manager Training & Customer Support
[email protected]
e-mail: [email protected]
Martin Brandýský
Patrick Collins
Senior Manager
Manager Training & Customer Support
E-Commerce and Information Technology
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
Míša Klimová
Marek Třešňák
Manager Training & Customer Support
IT Project Manager
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
Boba Molnárová
Customer Support Executive SK
e-mail: [email protected]
Děkujeme, že jste dočetli až sem.
Vaše Galileo.
Galileo Česká republika
Galileo Slovenská republika
Aviation House
Francisciho 4
Smetanovo nábřeží 334/4
811 08 Bratislava
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 222 250 670
Tel.:
+421 255 410 790
Fax:
+420 222 251 567
Fax:
+421 252 632 063
Email:
[email protected]
Email:
Web:
www.galileoczsk.cz
Web:
[email protected]
www.galileo.sk
©2010 Travelport Inc. All rights reserved.
All Travelport logos and marks as well as all other Travelport proprietary materials depicted herein
are the property of Travelport Inc. and/or its affiliates.
Download

Galileo Produkty 2012 - Travelport Česká republika