ŘEMESLO ŽIJE!
Informační bulletin
Sedm statečných, sedm mistrů, sedm titulů
a jeden FACHMAN
č. 1
únor 2013
Telegraficky
Slavnostní chvíle pro sedm nejlepších učňů v Praze se odehrála ve středu 19. Prosince 2012
v Rezidenci primátora hlavního města Prahy. Tady učni přebrali od představitelů hlavního
města a Hospodářské komory ocenění za vítězství v dovednostních soutěžích SOLLERTIA.
Jedno speciální ocenění si také odnesl FACHMAN Miloš Říha za dlouhodobý přínos odbornému školství v Praze.
Praha má nové SOLLERSe
V rezidenci Primátora hl.
m. Prahy převzali čestné
tituly “zručný” žáci
odborných škol.
Šest vítětů a jedna
vítězka dovednostní
soutěže SOLLERTIA
v roce 2012.
Foto: PaD
Soutěž SOLLERTIA probíhala celý podzim v několika oborech vzdělání, kdy žáci soutěžili
ve finálových kolech proti vyzyvateli – člověku – který se řemeslem živí a je profesionál.
Letošní ročník soutěží SOLLERTIA měl oproti již tradičně zařazeným oborům, jako jsou:
elektrikář, truhlář, automechanik, kuchař, zámečník, malíř – lakýrník, nově zařazen obor
kadeřník.
Vítězem pro obor elektrikář se stal Jan Kracek, který soutěžil vůbec poprvé a dokonce se
mu podařilo překonat i samotného vyzyvatele. S výsledkem 104 % tak překonal fachmana
o čtyři procentní body. Jan studuje Střední školu – Centrum odborné přípravy technickohospodářské v Praze 9. Po ukončení studií chce mít vlastní firmu. Mezi malíři a lakýrníky se
bude hovořit o dalším SOLLERSovi Martinovi Šichanovi ze Střední odborné školy stavební
a zahradnické, který výsledkem 97 % téměř dosáhl na výsledek profesionála. Martin má
v plánu po škole podnikat v oboru.
Jediná žena mezi muži je vítězka soutěže v oboru kadeřnice Salome Valešová, která studuje na Středním odborném učilišti služeb v Praze 9. Se ziskem 80 % bodů na vyzyvatele to
není vůbec špatný výsledek, když si uvědomíme, že stála společně s ostatními proti špičkovému kadeřníkovi Janu Hlaváčkovi. Salome se chce stále věnovat svému řemeslu zejména
pro radost.
Tuan Nguen Anh to měl opravdu těžké, protože byl jediným ze žáků zámečníků, kdo přesáhl 66% výsledku vyzyvatele, nutných pro uznání a přidělení titulu SOLLERS. Jeho výsledek
byl 74%, což mu bohatě k udělení titulu stačilo. Tuan studuje obor strojní mechanik na SOU
Ohradní v Praze 4. Chce se stát dobrým svářečem.
Vítězem pro obor truhlář se stal Ondřej Hušek ze Střední odborné školy stavební a zahradnické v Praze 9. Ondřej soutěžil proti zkušenému truhláři z Národního divadla Zdeňkovi
Bernauerovi a překonal jej o tři procentní body. Celkově tak získal 103 % na vyzyvatele. Po
studiích chce otevřít svou vlastní dílnu, ve které bude pracovat sám po vzoru jeho otce.
K vítězství mezi kuchaři se provařil Jan Popper, který studuje na SOU gastronomie v Praze 10. Jan získal za splnění soutěžního úkolu 78 % bodů. V pozdějším profesním životě se
chce stát šéfem kuchyně nějaké významné pražské restaurace.
Posledním oceněným žákem se stal Jan Kryda ze Střední školy automobilní a informatiky
v Praze 10. Ten si v soutěži automechaniků vybojoval první místo s výborným výsledkem
99 % bodů na vyzyvatele. Jan bude po škole pracovat jako konstruktér motorů.
Speciální ocenění za přínos a podporu pražskému odbornému školství převzal z rukou
radní pro oblast školství Heleny Chudomelové a zástupce Hospodářské komory hlavního
města Prahy Romana Pommera Miloš Říha, který se tak po Josefu Fáberovi stal druhým historicky oceněným FACHMANEM v Praze. Miloš Říha dlouhodobě spolupracuje se Střední
školou uměleckou a řemeslnou, pro kterou v oboru truhlář zajišťuje odbornou praxi na
svém pracovišti. Také provozuje jeden z výukových polygonů, což je speciální pracoviště,
ve kterém se žáci střetávají s reálným výrobním prostředím.
Soutěže SOLLERTIA mají zvýšit prestiž řemesel a ukázat, že žáci odborných škol umí své
řemeslo dobře ještě před závěrečnými zkouškami.
Pavel Dvořák, SMS
Studentský film
o řemeslnících
V NEW YORKU
ŘEMESLO ŽIJE!
slaví úspěch!
Program
PATER-NOSTER
jede na ostro!
1
www.facebook.com/remeslozije
č. 1
únor 2013
Češi za velkou louží umí, ukazuje film
z New Yorku
Studentský snímek V NEW YORKU ŘEMESLO ŽIJE! autorů Jana Syručka a Matěje Brothánka měl v pondělí 10. prosince 2012
svou oficiální premiéru. Film, který představuje české řemeslníky za velkou louží, dokazuje, že když našinec umí, tak se může velmi dobře uplatnit i v New Yorku!
Film byl natočen na podporu odborného školství v Praze, aby žákům vycházejících ze základních škol ukázal, že uplatnění
v řemesle mohou najít nejenom v České republice nebo v nejbližších okolních evropských státech. Stačí dobře umět své
řemeslo a poctivě dělat svou práci. Podle představitelů filmu, kterými jsou kuchař
Lukáš Pohl, elektrikář Jan Lepič a truhlář Jiří Růžička, je potřeba mít trochu kuráže,
dobře umět své řemeslo a domluvit se anglicky. Není tolik nutné mít nějaký speciální papír nebo potvrzení, že dané řemeslo má člověk vyučené nebo vystudované. A to proto, že tamní řemeslníky si Newyorčané objednávají zejména na doporučení a reference předchozích zákazníků.
Film vznikl za odpory hlavního města Prahy a projektu ŘEMESLO ŽIJE!. Dalším
důležitým partnerem byla Střední průmyslová škola sdělovací techniky v Panské
ulici, ve které oba autoři studují čtvrtý ročník oboru Filmová a televizní tvorba.
Premiéra filmu se uskutečnila v centru Prahy, možná pro některé v netradičním
Kameraman Matěj Brothánek sleduje reakce
prostředí, protože autoři projekci provedli v hospodě THE PUB, kam pozvali předdiváků v sále Zastupitelstva hl. m. Prahy.
stavitele hlavního města a Střední průmyslové školy. Zde byla také ředitelem
Foto: PaD
odboru školství mládeže a sportu pražského magistrátu Jiřím Pilařem slavnostně
pokřtěna plaketa s filmem. „S každým z aktérů filmu jsme strávili jeden den jejich práce, dohromady tedy tři dny“, řekl režisér snímku Jan Syruček, který tak chtěl divákům přiblížit, jak dlouho film s řemeslníky v New Yorku vznikal. „Já bych už
nic do filmu z obrazového hlediska nepřidával, vše co jsme chtěli, jsme natočili“, uvedl Matěj Brothánek na dotaz diváků,
jak jsou autoři se svým filmem spokojení, těsně po projekci.
Poslední velká projekce filmu V NEW YORKU ŘEMESLO ŽIJE! proběhla na konci ledna 2013, zejména pro žáky pražských
škol, ve velkém sále Zastupitelstva hlavního města na pražské Nové radnici. Zde se sešlo několik stovek diváků. Tvůrci filmu
na této projekci vystoupili, aby osobně představili své dílo a inspiraci pro svou práci ve filmové a tvůrčí branži. To samozřejmě mladé lidi zajímalo a také, jak se může student pražské stření školy dostat do zámoří a navíc tam natočit film. Od tvůrců na tyto dotazy zněla jednoduchá odpověď: „Stačí chtít sám od sebe a snažit se a ono to pak bez větších problému jde!“
Že je film úspěšný, potvrzuje i jeho zařazení do sekce videodokumentů, které jsou k dispozici cestujícím na pravidelných
autobusových linkách společnosti Student Agency Praha – Brno. Navíc bude k vidění i na celoplošné televizi TV Óčko,
kde bude mít svůj debut 23. února 2013 v 19:30. Snímek bude také aspirovat na některá z umístění na filmových festivalech u nás i v zahraničí. Celý film můžete na webu www.remeslozije.cz/film.
Pavel Dvořák, SMS
PATER - NOSTER podpoří talentované
a motivované
Jako oběžný výtah, nebo podle dnešní správné terminologie oběžné zdvihací
zařízení, byl na konci roku 2012 spuštěn program na podporu talentovaných
a motivovaných žáků. Program připravuje odbor školství magistrátu hlavního
města Prahy a příhodně ho nazývá PATER - NOSTER.
Program, který je rozdělen do šesti modulů, zavádí v jednom z nich například
prospěchová stipendia. Ta ovšem nebudou rozdělována po vzoru jiných krajů
plošně, ale opravdu za vynikající práci v některém z podpořených oborů. Celý
program PATER-NOSTER se bude odvíjet v širokém spektru odborného školství
Tiskový mluvčí
v Praze. Je plánováno, že postupem času postihne všechny řemeslné, odborné
projektu Řemeslo
žije! II Vít Hofman
a jiné nehumanitní obory vzdělání. PATER - NOSTER navazuje na Plán dlouhovysvětluje funkci
dobé podpory učňovského školství a řemesel v hlavním městě Praze.
PATER-NOSTERu
PATER - NOSTER je složen z modulů, které jsou nazvané podle významných
čínské návštěvnici
pražských podnikatelů předminulého století. WALDES je modul mentorského
pražské Nové
radnice.
pyramidového systému, WALTER je modul pro vzorové schéma souborných
Foto: PaD
prací, třetím modulem je už zaběhnutá soutěž SOLLERTIA - KŘIŽÍK, dalším modulem je KOLBEN se svým systémem motivačních pobídek, předposlednímmodulem programu je LANNA, což je draftový systém
přinášející prvky synergie mezi žáky a požadavky trhu a posledním modulem podpory je RINGHOFFER, který představuje systém
podpory a adaptace profesního růstu absolventů. Všechny moduly programu mají několik cílů. Jedním z nich je objektivizování
výsledků odborné složky vzdělávání z pohledu budoucích zaměstnavatelů případně vysokých škol. Jiným cílem je také identifikace a podpora talentovaných a motivovaných žáků. Důležitým cílem je mimo jiné i systémové vytváření synergie mezi rozvojem
lidských zdrojů nejvýznamnějších zaměstnavatelů.
Program podpory PATER - NOSTER by měl být prostředkem pro zkvalitnění v oborech vzdělání s výučním listem a maturitních
oborů. Každý žák může kdykoliv do systému nastoupit a kdykoliv naopak vystoupit stejně jako je tomu u oběžných výtahů paternoster. Ověřování programu bude probíhat už na konci tohoto školního roku ve vybraných oborech vzdělání.
Pavel Dvořák, SMS
2
č. 1
únor 2013
HOT - neboli “Hnízda odbornosti
a techniky”
Projekt ŘEMESLO ŽIJE! expanduje stále více směrem k základním školám. Důkazem
toho jsou nově zřizované výukové jednotky pro elementární seznámení žáků základních škol s řemeslnými a technickými profesemi. Příhodně byla tato nová pracoviště nazvána „Hnízda odbornosti a techniky“, zkráceně HOT pracoviště.
Cílem těchto hnízd je prostřednictvím fungujících nástrojů pozitivně ovlivnit rozhodování žáků základních škol o možnosti výběru specifické profese, respektive výběru dalšího vzdělávání na střední odborné škole. Rozhodování žáků má být ovlivněno zejména vlastním poznáním a vlastními předpoklady, které se při návštěvách
v HOT pracovištích u jednotlivých žáků projeví. Na jaře letošního roku by měla být
do provozu otevřena hnízda na Masarykově střední škole chemické, kde bude pracoviště zaměřeno výhradně na chemii a také na Střední škole stavební a zahradnické, kde bude hned několik pracovišť v různých stavebních a dalších technických
oborech.
„Cílem není pouhá exkurze na nějaké pracoviště ve škole, cílem je naopak to, aby
sami žáci základních škol absolvovali celý vzdělávací cyklus, který je pro ně v hnízdech připraven, a aby sami získali zájem se do hnízda i několikrát vrátit a tím měli
dostatečné informace o tom, co dané řemeslo nebo obor obnáší,“ sdělil Karel Fryč,
tvůrce programu HOT. Nová hnízda tak mohou alespoň částečně nahradit chybějící
kapacity pro výuku polytechnické výchovy na základních školách v Praze. Celá tato
aktivita navazuje na realizaci Dlouhodobého plánu podpory učňovského školství
a řemesel, který schválilo Zastupitelstvo hlavního města Prahy.
Vybavení a materiál pro fungování Hnízd odbornosti a techniky bude z velké části
hrazeno z rozpočtu projektu ŘEMESLO ŽIJE!, další část budou spolufinancovat školy,
ve kterých budou hnízda zřízena.
Pavel Dvořák, SMS
Letem ŘEMESLEM
Vítěz anketní soutěže
Několik dní po konci velké přehlídky
středních a vyšších odborných škol
v Praze Schola Pragensis byl vylosován vítěz anketní soutěže o fotoaparát.
Soutěž, která probíhala při Schole
Pragensis 2012 na stánku Řemeslo žije!,
zaujala několik stovek návštěvníků přehlídky. Vítězem se stal Tomáš Svitáček,
kterému podle jeho vlastních slov výstava pomohla k výběru konkrétního
typu školy. Tomáš by se rád věnoval
oboru Autotronik.
Z anketních lístků, které nám soutěžící
vhodili do osudí, vzešlo, že více jak polovině dotázaných výstava pomohla
k výběru konkrétního typu školy.
Nové počítačové
centrum pro CNC
programování
Jednodenní akce pro seznámení žáků ZŠ s řemeslem již na některých školách pravidelně probíhají,
na této fotografii je například soutěž Šikula, která probíhá na Střední škole umělecké a řemeslné.
Foto: PaD
Pedagogické minimum pro instruktory
odborného výcviku
V rámci projektu OPPA ŘEMESLO ŽIJE! II jsou pravidelně do konce června letošního
roku organizovány kurzy Pedagogického minima pro instruktory odborného výcviku. Kurz je vhodný pro živnostníky a zaměstnance, kteří organizují odborný výcvik v dílnách nebo pracovištích svých firrem.
Pedagogické minimum představuje osvojení znalostí z pedagogiky, psychologie,
ale také metodiky organizace odborného výcviku. Do února 2013 byly proškoleny
již téměř čtyři desítky instruktorů.
Pro projekt zajišťuje výuku na základě výběrového řízení firma AM SOLVO, u které
je také možné přihlášky do budoucích kurzů podávat. Nabídku kurzů lze nalézt na
webu www.amslovo.cz.
Pavel Dvořák, SMS
Výukový polygon pro obor Truhlář
provozovatele Miloše Říhy ve Střední umělecké a řemeslné škole byl rozšířen o počítačové CNC centrum. Díky
tomu se tak žáci setkají se speciálním
softwarem pro porgramování obráběcích strojů.
Počítačové centrum bylo financováno z prostředků OPPA v rámci projektu ŘEMESLO ŽIJE! II.
Nová publikace
o doborném školství v Praze
na DVD zcela rozebrána!
Doslova do posledního kusu byl rozdán celý náklad 5000 kusů publikací o
odborném školství v Praze. Již tradiční
publikace byla distribuována na Schole Pragensis, kde ji návštěvníci přímo
vyhledávali u stánku ŘEMESLO ŽIJE!
Pro velký zájem byla zadána výroba
dalších 1000 kusů pro učitele základních škol.
3
č. 1
únor 2013
Projekt OPPA ŘEMESLO ŽIJE! II byl v lednu 2013
prodloužen o dva měsíce
Projekt operačního programu Praha - Adaptabilita Řemeslo žije! II byl na základě žádosti projektového týmu prodloužen
řídícím orgánem o celé dva měsíce - a to až do konce června 2013.
Žádost byla podmíněna tím, aby byly dokončeny veškeré aktivity projektu v rámci bežné výuky školního roku 2012 / 2013.
ŘEMESLO ŽIJE! II realizuje odbor školství, mládeže a sportu od listopadu 2010. Do současné doby bylo projektem ve všech
jeho klíčových aktivitách podpořeno přes 2000 osob, tedy zejména žáků a učitelů odborného výcviku.
V rámci projektu byly realizovány například soutěže SOLLERTIA, byl započat páteřní program vzdělávání učitelů odborného výcviku RUR, dále jsou v rámci projektu realizovány pro žáky speciální TOP Kempy, exkurze, semináře a workshopy. Jednou z hlavních krivit je zřízení a provoz výukových polygonů pro truhláře, kuchaře a zámečníky.
Pavel Dvořák, SMS
Vzdělávací program RUR pro učitele odborného výcviku
“pod pokličkou”
Vzdělávání učitelů odborného výcviku je neméně důležité jako například p růběžné vzdělávání u lékařů. Učitelé, stejné jako lékaři si totiž během své kariéry musí stále doplňovat vzdělání. A to proto, aby šli takříkajíc “s dobou”. Žáky by ve školách nemělo význam učit něco, co v praxi dávno neplatí nebo se již nepoužívá. Proto v rámci projektu OPPA Řemeslo žije! II
vznikla aktivita nazvaná Vzdělávací program RUR.
Komplexní krátkodobá aktivita umožní učitelům aktualizovat svou původní znalost běžného prostředí podniků v současných podmínkách. Umožní jim také seznámit se s novými postupy, stroji, nástroji, materiály a technologií obecně. Důležitým faktorem je také navázání přímého kontaktu s praxí, který u mnohých učitelů za léta strávená za školní katedrou
z velké části vymizel.
Cílem celého programu je zvýšení efektivity přípravy žáků středních odborných škol k tomu, aby byli konkurence schopní
na trhu práce prostřednictvím přípravy svých učitelů.
Výstupem programu jsou učitelé odborného výcviku, kteří mají nové poznatky ze svého oboru, které buď dosud nemohli
v praxi ověřit, nebo se s nimi v rámci vzdělávací aktivity teprve setkali, ale po absolvování celého vzdělávacího běhu v obou
případech osvojili.
Příkladem může být na konci února dokončený kurz pro obor Kuchař, kde se učitelé odborného výcviku z několika pražských škol – SOU gastronomie U Krbu, SOŠ a SOU Praha Čakovice, ale také SOU gastronomie a podnikání Za Černým Mostem či SOU potravinářské z Písnice, učili metodu Front Cooking – tedy vaření před hostem – v oblasti thajské a italské kuchyně. To, že byla vzdělávací aktivita přínosem a že se opravdu učitelé ve svých dovednostech zdokonalili, dokázali sami
absolventi kurzu při veřejné prezentaci thajské a italské kuchyně před novináři, kolegy učiteli, ale i veřejností 26. února v
prostorách SOU gastronomie U Krbu.
V současné době probíhají další kurzy také v oborech Truhlář nebo Automechanik. Dění kolem celého programu můžete
sledovat na webu společnosti Alter Ego, s.r.o. (www.alterego-sro.cz), která je dodavatelem vzdělávacího programu, nebo
také na sociální síti Facebook (www.facebook.com/AlterEgoSro).
Pavel Dvořák, SMS
Krevety s ořechy a pikantní zeleninou byly
jedním z chodů degistačního menu thajské
kuchyně.
Foto: PaD
4
Každý úspěšný absolvent si kromě nově nabytých
dovedností s sebou odnáší také osvědčení, které
deklaruje znalost metody Front Cooking.
Foto: PaD
Vaření před očima strávníků - hosty restaurace je zcela jiná zkušenost než vaření v bežné
kuchyni. Zde například při závěrečné prezentaci
absolventů kurzu.
Foto: PaD
č. 1
únor 2013
“Statistika nuda je...”, zpívá se ve slavné písni
Cenné údaje vám představíme z aktivit projektu Řemeslo žije! II
Akce pro pedagogy ZŠ
31 schůzek s oslovením
183 osob.
Výukové POLYGONY
navštívilo 846 žáků,
z toho 397 jedinečných
osob.
3408
Vzdělávací program RUR
absolvovalo v šesti kurzech
68 učitelů odborného výcviku.
To je celkové číslo počtu osob,
které se do konce ledna 2013
zúčastnily některé z aktivit
projektu OPPA Řemeslo žije! II
TOP KEMP byl uspořádán
15 krát s celkovým počtem
79 žáků.
V 36 EXKURZÍCH se
v různých podnicích
vystřídalo 639 žáků.
28
Kurzu pedagogického
minima pro instruktory
odborného výcviku se
zúčastnilo 39 osob.
Program K PODNIKÁNÍ
absolvovalo ve 12 bězích
172 žáků.
Je číslo, které představuje dobu
trvání projektu v kalendářních
měsících do konce února 2013.
Soutěží SOLLERTIA se
v celkem 14 kolech
zúčastnilo 492 žáků.
Dosud bylo uspořádáno
37 SEMINÁŘŮ, kterých se
zúčastnilo 595 osob.
WORKSHOPY pro žáky
byly uspořádány v
počtu 16 pro 295 osob.
5
č. 1
únor 2013
Významní pražští podnikatelé minulého století jako vzory pro
moduly programu PATER - NOSTER
Program PATER - NOSTER se rozjíždí, pro osvětlení jeho modulů nabízíme následující přehled aktivit:
Prospěchové stipendium KOLBEN
Předlohu stipendijního řádu prospěchového stipendia KOLBEN nejlepším žákům technických a dalších nehumanitních oborů
vzdělání středních odborných škol v hlavním městě schvaluje, vydává, zveřejňuje, ruší a mění člen Rady HMP, zodpovědný za
oblast školství.
Stipendium má za cíl:
1) vyjádřit pomocí materiální a finanční hodnoty výsledky a prospěch nejlepších žáků a zhmotnit tak výstupy předcházejících
systémů a aktivit na podporu odborného školství v HMP,
2) motivovat žáky k dosahování vynikajících výsledků zejména v odborné a praktické složce vzdělávání podle kritérií stanovených předlohou pravidel a školou,
3) posílit komparativní dispozice učitelů i žáků ve školním vzdělávání,
4) identifikovat žáky dosahující nejlepších výsledků podle stanovených kritérií jako elitu mezi žáky,
5) komunikovat elitní žáky na veřejnosti v zájmu propagace kvality dosahované ve vzdělávání škol,
6) identifikovat v souladu se vzdělávacími programy konkrétní vzdělávací nadstandardy a pomocí stanovených algoritmů
peněžního vyjádření nastavit a ověřit jejich prvotní tržní hodnotu,
7) vytvořit systémový input pro navazující draftový systém LANNA.
Souborné práce WALTER
Doporučený postup přípravy, zadávání a hodnocení souborných prací podle vzorového schématu WALTER za přímé účasti podniků – budoucích zaměstnavatelů absolventů technických a jiných nehumanitních oborů středních odborných škol v hlavním
městě Praze je souborem předpisů, předloh, postupů, doporučení a jiných dokumentů, podle nichž jsou realizovány souborné
práce v rámci podpory odborného školství v HMP. Walter popisuje s trukturu a náležitosti souborných prací, postupy a procesy při jejich přípravě, zadávání a hodnocení, účast jednotlivých institucí a osob a jejich práva a povinnosti, začlenění souborných prací a jejich výsledků do navazujících systémů a další nezbytné skutečnosti potřebné k využívání souborných prací ve
vzdělávání.
Drafotvý systém LANNA
Draftový systém LANNA na podporu synergií mezi postupně se zpřesňující poptávkou podniků po kvalifikované pracovní síle
a kontinuálně reagující nabídkou středních odborných škol je prostředkem hlavního města Prahy k odstraňování disproporcí,
existujících mezi podniky a dalšími organizacemi jako budoucími zaměstnavateli a absolventy oborů vzdělání středních škol
v HMP, respektive škol samotných, jako důsledek oddělení těchto škol od podniků na počátku 90-tých let.
Mentorský systém WALDES
Pyramidový mentorský systém WALDES je určen na podporu odborné činnosti žáků středních odborných škol v hlavním městě Praze a jejich prvotního seznámení vysokých škol a dalších akademických institucí. Waldes je mentorský pyramidový systém, jehož podstatou jsou tři základní principy:
- Odborná činnost účastníků, přičemž činnost těch méně zkušených je sledována a ovlivňována účastníky zkušenějšími.
- Vzájemné hodnocení účastníků a získávání bodů, oprávnění a postupů, zobrazených v žebříčku ve stylu pyramidy.
- Veřejná prezentace jak jednotlivých příspěvků, tak činnosti i výsledků jednotlivých účastníků na internetu.
Karel Fryč, SMS
V Praze platí: Čím víc VOS, tím lepší žák
Poprvé v historii budou žákům v Praze vyplacena stipendia. Nepůjde však o plošná stipendia nebo o stipendia za plnění základních povinností, jak je tomu v jiných krajích. Pražská stipendia jsou součástí rozsáhlého programu PATER-NOSTER a mají za
cíl motivovat a identifikovat nejlepší žáky, kteří mají předpoklady ke zvládnutí svých učebních oborů. Za plnění souborných
prací modulu KOLBEN vytvořených za přímé účasti podniků, získávají žáci body, které si pak přenášejí do stipendijního řádu.
Tyto body nesou název VOS (z anglického Value of Skills = hodnota dovedností).
Stipendijní řád jako ostatní součásti programu PATER-NOSTER je pojmenován po významném pražském podnikateli – v tomto případě po Emilu Kolbenovi. VOSy jsou žákům přidělovány měsíčně. Krom souborných prací jsou bodovány i dovednostní
soutěže založené na produktivních pracích, na jejichž kritériích spolupracovala škola s podniky. Žáci jsou ve stipendijním řádu
KOLBEN řazeni do žebříčku dle peněz, které za svou docházku (tedy i za své dovednosti) získali. Mezi prvními a zároveň nejlepšími žáky v žebříčku y-ELITE (z angl. The Young Elite = mladá elita) by se tedy měli objevovat žáci třetích ročníků, kteří měli
možnost nasbírat nejvíce peněz. Pokud se žák šestkrát po sobě nebo devětkrát úplně dostane na první místo žebříčku, obdrží stříbrnou medaili, kterou hlavní město garantuje jeho řemeslnou zručnost.
Vít Hofman, HKP
6
č. 1
únor 2013
Hitem je budka špaček nebo komoda biedermeier,
tyto výrobky a další věci nabízí e-shop ŘEMESLO ŽIJE!
Nákup učňovských výrobků nebyl nikdy
jednodušší, a to díky internetovému obchodu, který je k dispozici na webu Řemeslo žije!
Internetový obchod už funguje více než
rok a nějaké zákazníky si už našel. Zájem
je hlavně o jednoduchou ptačí budku typu
„špaček“, který pro zákazníky dodává
Střední odborné učiliště v Praze 4, Ohradní. Tamní truhláři je při vyčerpání skladových zásob operativně vyrábí, aby uspokojili všechny zákazníky.
Nabídka e-shopu je zatím omezena na
truhlářské, řezbářské, kovářské a zámečnické výrobky. Počítáme však, že zde budou k dispozici v budoucnu také prodávány
vybrané specifické služby – například od kadeřnického učiliště.
E-shop projektu Řemeslo žije! se řídí speciálními pravidly. Smluvní vztah vždy vzniká mezi konkrétní školou, která výrobek
nabízí a přímým zákazníkem.
Polovina respondentů ve speciálním dotazníkovém
průzkumu ŘEMESLO ŽIJE! uvedla, že se bude hlásit na technické
a nehumanitní střední školy
Speciální jednoduchý průzkum pomocí dotazníkového šetření, který proběhl během přehlídky Schola Pragensis 2012 ukázal,
že žáci základních škol mají zájem o technické a nehumanitní obory vzdělání. Z celkového počtu 282 respondentů téměř polovina respondentů (128) uvedla, že se chystají na průmyslovou školu anebo učiliště. 137 respondentů pak uvedlo, že k výběru
kteréhokoliv typu školy jim pomohla přehlídka středních škol Schola Pragensis 2012.
Celkové vyhodnocení dotazníku:
Počet žáků, kteří uvedli, že je přímo výstava ovlivnila k výběru konkrétního typu školy: 137
Počet žáků, kteří se budou hlásit na gymnázia, akademie a školy s humanitním zaměřením: 124
Počet žáků, kteří se budou hlásit na střední odborné školy technických a nehumanitních oborů: 128
Počet žáků, kteří se budou hlásit na konzervatoře: 9
Počet žáků, kteří neuvedli žádný typ školy, na který
Dvořák Pavel, SMS
se budou hlásit: 21
Pro osvěžení:
Webové stránky projektu: www.remeslozije.cz
Facebook: www.facebook.com/remeslozije
E-shop: www.remeslozije.cz/projekt-oppa/eshop
Aplikace pro registrované uživatele: www.pater-noster.cz
7
č. 1
únor 2013
ČESKÝ REKORD pro řemeslo PADL!
Nejvíce lidí na jednom místě zpívalo karaoke
s Ewou
Farnou!
Akce na podporu odborného školství v hlavním městě
Praze přilákala v říjnovém brzkém odpoledni k obchodnímu
centru Arkády Pankrác několik set lidí. Ti mohli společně
s Ewou Farnou pokořit český rekord do České knihy
rekordů v co největším počtu lidí zpívajících karaoke
na jednom místě.
To se také podařilo. A proto mohl komisař
Agentury Dobrý den z Pelhřimova konstatovat, že
zde najednou zpívalo největší hit Ewy Farné
Měls mne vůbec rád celkem 559 lidí.
Event nebyl pouze o zpěvu, protože kromě
zpívání se také předvedly studentky oboru
Kadeřník, které nalíčily a učesaly několik
dívek, které byly jako dvojnice slavné
zpěvačky.
Odpoledne se také neslo v duchu soutěží,
tou nejdůležitější byla tajenka ukrytá v
několika tisících koláčů, které napekli
pražští učni oboru Pekař. Stačilo poskládat
správně písmena, která byla vytvořena
na koláčích.
Cílem kampaně bylo jednak podpořit marketing
samotných škol na celopražské úrovni, ale
především podnítit žáky devátých ročníků
základních škol , aby při výběru zvážili
i odborné školy jako plnohodnotné alternativy
v rozhodování o svém budoucím zaměření.
K tomu jim mohlo pomoci několik
informačních materiálů, které spolu s textem
písně pro karaoke obdrželi u vstupu.
559 lidí!!!
Pavel Dvořák, SMS
8
Vydal: odbor školství, mládeže a sportu MHMP
Datum vydání: 26.2. 2013
Zpracoval: Pavel Dvořák, SMS; [email protected]
Vydání první
Text neprošel redakční úpravou!
foto: PaD
Download

Bulletin ke stažení v PDF