STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ
KLATOVSKÁ 109
VÝROČNÍ ZPRÁVA
za školní rok 2012-2013
1. Základní údaje o škole
1.1
Název školy, sídlo, právní forma
Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň,
Klatovská 109, 301 00
Právní forma:
IČO:
Identifikátor zařízení
Zřizovatel školy:
příspěvková organizace
69457425
610 100 645
Plzeňský kraj, Škroupova 18, 301 00 Plzeň
Škola jako právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:
Střední škola:
Školní jídelna-výdejna:
Svářečská škola:
1.2
IZO 110 100 662
místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
1. Klatovská 109, 301 00 Plzeň
2. Tylova 57, 301 00 Plzeň.
IZO 110 100 778, místo poskytovaného vzdělávání nebo
školských služeb: Klatovská 109, 301 00 Plzeň
IZO 150 007 612, místo poskytovaného vzdělávání
školských služeb: Majerova 3, 320 57 Plzeň
Údaje o vedení školy:
Ředitel školy:
Ing. Rostislav Študent, tel. 377 441 641
e-mail: [email protected]
Statutární zástupce:
Mgr. Nina Strejčková
Zástupci ředitele:
PaedDr. Lubomír Čihák
Ing. Jarmila Konopová
Miroslava Jeřábková
1.3
nebo
Adresa pro dálkový přístup:
http://www.spstrplz.cz
1.4
Kontakty
Tel.: 377 441 641, 377 423 378, fax 377 422 640
1.5
Údaje o školské radě
Předseda školské rady: Ing. Martin Škoula
Členové jmenovaní zřizovatelem školy: Mgr. Jiřina Kdýrová, Marta Dolejšová
Členové zvoleni zákonnými zástupci žáků a zletilými žáky: Ing. Jindřich Průcha, Luboš Filip
1
Členové zvolení pedagogickými pracovníky: Ing. Pavel Steininger
1.6
Přehled vyučovaných oborů vzdělání
Čtyřleté obory vzdělávání zakončené maturitní zkouškou:
humanitní
75-41-M
Sociální péče
72-41-M
78-42-M
Informační služby, knihovnictví
Lyceum
003 Pečovatelská činnost
004 Sociálněsprávní činnost
001 Knihovnické a informační systémy a služby
003 Pedagogické lyceum - Tělesná výchova
technické
23-44L/001 Mechanik strojů a zařízení
23-45L/001 Mechanik seřizovač
Čtyřleté obory vzdělávání zakončené maturitní zkouškou podle RVP:
název RVP
název ŠVP
humanitní
68-43-M/01
72-41-M/01
75-41-M/01
78-42-M/03
Veřejnosprávní činnost
Informační služby
Sociální činnost
Pedagogické lyceum
Veřejnospávní činnost
Informační služby - knihovnictví
Sociální činnost
Pedagogické lyceum - zaměření Tělesná výchova
Pedagogické lyceum - zaměření Humanitní studia
technické
23-41-M/01
26-41-M/01
23-44-L/01
23-45-L/01
63-41-M/01
78-42-M/01
Strojírenství
Elektrotechnika
Mechanik strojů a zařízení
Mechanik seřizovač
Ekonomika a pdnikání
Technické lyceum
Strojírenství
Elektrotechnika - mechatronika
Mechanik strojů a zařízení
Mechanik seřizovač
Ekonomika a podnikání ve strojírenství
Technické lyceum
Tříleté obory vzdělávání zakončené závěrečnou zkouškou:
23-56H/01 Obráběč kovů
Obráběč kovů
23-51-H/01 Strojní mechanik
Strojní mechanik - zámečník
23-57-H/01 Kovář
Strojní kovář
21-53-H/01 Modelář
Modelář
33-56-H/01 Truhlář
Truhlář
2
Dvouleté nástavbové vzdělávání - denní
23-43-L/01 Provozní technika
Provoní technika
2. Přehled pracovníků školy
2.1
Pedagogičtí pracovníci
Titul
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Ing.
Mgr.
Mgr.
PaedDr.
Mgr.
Ing.
Ing.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Ing.
Mgr.
Mgr.
PhDr.
Ing.
Mgr.
Ing. Mgr.
Mgr.
Mgr.
Příjmení
Benešová
Bezpalcová
Biskup
Blažková
Brichtová
Čapek
Čechák
Čechura
Čihák
Dašková
Diviš
Divišová
Dobrý
Gruber
Halama
Hanzlíček
Hamouzová
Harmadyová
Hlávka
Hodinářová
Hošková
Horáková
Hůrka
Janoušek
Jindrová
Jiroušková
Kallista
Kaminietz
Kašpar
Klajdáčová
Jméno
Jitka
Vladimíra
Štěpán
Hana
Věra
Jaromír
Martin
Roman
Lubomír
Pavla
Jiří
Hana
Josef
Josef
Petr
Miroslav
Hana
Ivana
Petr
Jana
Jana
Ivanka
Miroslav
Bořivoj
Eva
Kristina
Jan
Petr
Ladislav
Helena
3
Pracovní zařazení
učitelka VVP
učitelka VVP
učitel OV
učitelka VVP
učitelka OP
učitel VVP
učitel VVP
učitel VVP
zástupce ředitele
učitelka VVP
učitel OP
učitelka OP
učitel OV
učitel OP
učitel VVP
Učitel OP
učitelka VVP
učitelka VVP
učitel OP
učitelka VVP
učitel VVP
učitelka OP
učitel OP
učitel OV
učitelka VVP
učitelka OP
učitel VVP
učitel OV
učitel OV
učitelka VVP
Ing.
Mgr.
Mgr.
PhDr.
Mgr.
Mgr.
Ing.
Mgr.
Ing.
Mgr.
Mgr.
Bc.
Ing.
Ing.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Ing., Ph.D.
Ing.
Ing.
PaedDr.
Mgr.
Mgr.
Ing.
Ing.
PhDr.
Mgr.
Mgr.
Kohout
Kohout
Kolovský
Konopová
Kopečková
Korima
Korimová
Korsa
Koubková
Koubová
Králová
Krampolová
Krásný
Krňoulová
Křivohlavá
Le
Macnerová
Mádlová
Mádlová
Mašková
Mašková
Matásková
Míková
Morávek
Mužíková
Nechanický
Nekola
Němeček
Oulík
Pakandl
Pavlíčková
Pláničková
Přinda
Raboň
Regula
Roubalová
Sedlecká
Skalová
Sladká
Jaromír
Václav
Jiří
Jarmila
Ivana
Jiří
Hana
Robert
Helena
Eva
Michaela
Vladimíra
Jaroslav
Marie
Helena
Jana
Izabela
Marie
Veronika
Marie
Petra
Ĺubica
Jana
Josef
Květoslava
Milan
Jiří
Zdeněk
Zdeněk
Ladislav
Zdeňka
Michaela
Jan
Josef
Julius
Jitka
Eva
Ladislava
Irena
4
učitel OV
vedoucí učitel OV
učitel OP
zástupkyně ředitele
učitelka VVP
učitel VVP
učitelka VVP
učitel OV
učitelka VVP
učitelka OP
učitelka VVP
učitelka VVP
učitel OV
učitelka OP
učitelka VVP
učitelka OP
učitelka VVP
učitelka VVP
učitelka VVP
učitelka OP
učitelka OP
učitelka VVP
učitelka VVP
učitel OV
učitelka VVP
učitel OP
učitel OP
učitel OP
učitel VVP
učitel OV
učitelka VVP
učitelka VVP
učitel OV
učitel OV
učitel OP
učitelka OP
učitelka VVP
učitelka OP
učitelka VVP
Ing.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Ing.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Ing.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Ing.
Mgr.
Ing.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Ing.
Ing.
Mgr.
JUDr.
Slavík
Slavík
Smolík
Sojka
Steininger
Straková
Strejčková
Strnadová
Škiljan
Škoula
Šlaisová
Špalová
Štědrá
Štěnová
Štraubová
Študent
Šváchová
Švecová
Thomayer
Ulčová
Ulrychová
Vejvarová
Vlček
Vogel
Vondryska
Vospálek
Vydrová
Zemanová Lindová
Žižkovský
Jiří
Petr
Miloš
Jan
Pavel
Helena
Nina
Dana
Šárka
Martin
Petra
Dagmar
Alena
Marcela
Jitka
Rostislav
Jana
Renata
Stanislav
Veronika
Ivana
Jiřina
Petr
Václav
Vladimír
Jan
Iva
Lenka
Karel
učitel OP
učitel VVP
učitel VVP
učitel VVP
učitel OP
učitelka OP
statutární zástupce
učitelka VVP
učitelka OP
učitel OP
učitelka OP
učitelka VVP
učitelka VVP
učitelka OP
učitelka VVP
ředitel školy
učitelka VVP
učitelka OP
učitel OV
učitelka VVP
učitelka VVP
učitelka OP
učitel OP
učitel OV
učitel OV
učitel OV
učitelka VVP
učitelka OP
učitel OP
2.2 Nepedagogičtí pracovníci SPŠ strojnické a SOŠ profesora Švejcara
Titul
Příjmení
Veringer
Jméno
Josef
Jeřábková
Miroslava
Beková
Čiháková
Vladimíra
Šárka
5
Prac. zařazení
správce budov
zástupce ředitele pro
ekonomiku a provoz
administrativní a spisový
pracovník I
administrativní a spisový
Ing.
Ing.
Mgr.
Mudra
Havlová
Kacerlová
Kodlová
Zbyněk
Jaroslava
Štěpánka
Miroslava
Malá
Olga
Pikrtová
Macnerová
Kadlec
Klouda
Sojka
Švec
Sedláček
Kloudová
Štýsová
Kadlecová
Mašátová
Viedemannová
Váchová
Bacigálová
Ciroková
Dubská
Hirmová
Jana
Andrea
Jaroslav
Josef
Břetislav
Josef
Oldřich
Eva
Helena
Jolana
Iveta
Jaroslava
Andrea
Hana
Anna
Hana
Jana
pracovník II
správce sítě
mzdová účetní
interní auditorka
provozní účetní
účetní pro stravování,
pokladní
účetní pro majetek
knihovnice
školník
školník do 22.11.2012
školník
školník
údržbář, skladník
vrátná
vrátná
pomocný prac. v jídelně
pomocný prac. v jídelně
kuchařka do 31.12.2012
kuchařka, uklízečka
uklízečka
uklízečka
uklízečka
uklízečka
Hricová
Jitka
uklízečka
Kastnerová
Eva
uklízečka
Kosmatová
Marie
uklízečka
Mašátová
Iveta
uklízečka
Medňanská
Věra
uklízečka
Němečková
Miroslava
uklízečka
Opatrná
Marie
Uklízečka do 30.11.2012
Peková
Helena
uklízečka
Pobjecká
Marie
uklízečka
Poláková
Marie
uklízečka
Tančousová
Libuše
uklízečka
Volfová
Alena
uklízečka
Motlová
Jana
uklízečka
Havel
Miroslav
provozní elektromontér
Havlová
Jolana
uklízečka
Karas
Vladimír
vedoucí CPV
6
Krejčová
Ivana
skladník
Odehnal
Jiří
mistr údržby
Petrželka
Josef
ostřič nástrojů, brusič
Procházková
Irena
skladník nářadí
Puhan
Rudolf
opravář strojů - údržbář
Puhanová
Zdeňka
kuchařka
Štěpař
Ivan
opravář strojů - údržbář
3. Údaje o přijímacím řízení
3.1 Denní vzdělávání včetně nástavbového – technické obory
Kód oboru
21 - 53 - H/01
23 - 44 - L/01
23 - 45 - L/01
23 - 51 - H/01
23 - 56 - H/01
23 - 57 - H/01
33 - 56 - H/01
23 - 41 - M/01
23 - 43 - L/506
26 - 41 - M/01
Název oboru
Modelář
Mechanik strojů a zařízení
Mechanik seřizovač
Strojní mechanik
Obráběč kovů
Strojní kovář
Truhlář
Strojírenství
Provozní technika
Elektrotechnika
Celkem
Počet
Počet
přihlášených přijatých
6
20
80
51
83
4
17
62
20
62
405
4
11
35
22
45
0
9
27
20
25
198
3.2 Denní vzdělávání včetně nástavbového – humanitní obory
Kód oboru
68-43-M/01
75-41-M/01
75-41-M/01
72-41-M/01
78-42-M/003
78-42-M/003
Název oboru
Veřejnosprávní činnost
Sociální činnost – pečovatelská činnost
Sociální činnost – sociálněsprávní činnost
Informační služby
Pedagogické lyceum – humanitní studia
Pedagogické lyceum – tělesná výchova
Celkem
7
Počet
Počet
přihlášených přijatých
101
29
54
42
83
38
347
27
15
14
30
14
16
116
4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Výsledky maturitních zkoušek, závěrečných zkoušek (k 31. 8. 2012)
žáci,
počet konající
prospěli s
prospěli neprospěli
žáků ve zkoušky vyznamenáním
třídě celkem
Maturitní zkouška:
23-41-M/01 Strojírenství
78-42-M/01 Technické
lyceum
26-41-M/01
Mechatronika
23-43-L/506 Provozní
technika
63-41-M/01 Ekonomika
a podnikání
23-44-L/001 Mechanik
strojů a zařízení
23-45-L/001 Mechanik
seřizovač
68-43-M/001
Veřejnosprávní činnost
72-41-M/001
Knihovnické a
informační systémy a
služby
75-41-M/003 Sociální
péče – pečovatelská
činnost
75-41-M/004 Sociální
péče – sociálněsprávní
činnost
78-42-M/003
Pedagogické lyceum
Celkem
Závěrečná zkouška:
23-51-H/01 Strojní
mechanik
23-57-H/01 Kovář
23-56-H/01 Obráběč
kovů
18
18
0
16
2
10
9
2
6
1
17
17
2
14
1
9
9
0
9
0
11
11
0
9
2
8
8
0
5
3
31
31
0
23
8
28
28
6
21
1
31
31
4
26
1
20
20
0
12
8
23
22
4
18
0
33
33
9
24
0
239
237
27
183
27
15
15
1
14
0
4
4
1
3
0
18
18
4
14
0
8
33-56-H/01 Truhlář
Celkem
13
50
13
50
1
7
12
43
0
0
5. Řešení stížností
počet
stížností
celkem
1
z toho
částečně
neoprávněných
0
oprávněných
0
neoprávněných
0
6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Název školení
Počet účastníků
Extrémismus a radikalismus - hrozba v našich školách?
Organizační řád školy a jeho součásti
1
1
A Painless Way of Learning How to Use the Correct
Articles in English
Kosmetika z hlediska zdraví a životního prostředí
1
1
Z historie těžby a využití kaolinu a uhlí na severním
Plzeňsku
1
Chytrému napověz..aneb hravá frazeologie v hodinách
ČJ
1
Podmalba na sklo a její využití ve výtvarné výchově
Židé, dějiny a kultura
1
1
Jak dosáhnout efektivnější komunikace mezi
pedagogem a studentem
23
Řešení obtížných situací a konfliktů ve školním
prostředí
21
Asertivní jednání pedagoga
18
9
Kreativní pedagog
23
Stres a prevence proti stresu při práci pedagoga
17
Využití týmové práce studentů ve výuce
18
Formy efektivní výuky – metoda projektového
vyučování
15
MS Power Point
20
Interaktivní tabule
22
Anglický jazyk
14
7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
7.1
Hodnocení výsledků výchovného poradenství
Na třídních aktivech 1. ročníků (září 2012) proběhlo seznámení rodičů s aktivitami školy v
oblasti prevence, byla nabídnuta pomoc při řešení individuálních problémů (studijní a osobní
potíže), proběhlo upozornění na aktualizaci žádostí o případné zohlednění speciálních
vzdělávacích potřeb žáků a rodiče byli požádáni o aktivní spolupráci.
Byl monitorován stav žáků prvních ročníků se speciálními vzdělávacími potřebami. Zákonní
zástupci byli upozorněni na nutnost aktualizace vyšetření v PPP nebo SPC (nejdéle zpráva z
roku 2012) a byla jim nabídnuta konzultace v případě nejasností při řešení situace. Proběhlo
několik individuálních konzultací, jak se zákonnými zástupci, tak i s konkrétními žáky.
Ve spolupráci s PPP a rodiči byly vypracovány individuální vzdělávací plány pro žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami (dle aktuálního vyšetření u odborníků).
Ve dnech od 17. 9. do 24. 9. 2013 proběhly adaptační kurzy ve spolupráci s pracovníky
Pedagogicko – psychologické poradny Plzeň. Kurzů se postupně zúčastnily všechny první
ročníky naší školy. Cílem kurzů je vybudování základů zdravého kolektivu, odhalení
potencionálních rizik ve skupině, bližší seznámení žáků a začlenění pedagoga do skupiny.
Akce proběhly ve spolupráci s třídními učiteli většinou v příjemném prostředí sportovního
areálu Sokol Hradiště a v jeho blízkém okolí za účasti pracovníků PPP Bc. Lukáše Eisnworta a
Mgr. Michala Slivky a výchovných poradců SPŠ strojnické a SOS prof. Švejcara v Plzni Mgr. V.
Bezpalcové a Mgr. Petra Slavíka a metodika prevence Mgr. R. Švecové. Formou pohybových i
verbálních her se žáci měli možnost seznámit blíže se svými spolužáky a třídním učitelem.
Dne 11. 9. 2013 proběhla tradiční dobročinná akce „Den, kdy svítí světlušky“, které se
účastnilo 6 dvojic našich studentů.
10
V říjnu 2013 byly provedeny sociometrické průzkumy ve všech prvních ročnících s ohledem
na vyloučení možných špatných mezilidských vztahů (šikana, problémy v komunikaci apod.) a
jejich následné vyhodnocení - výstup speciálně pro třídní učitele a následně pro kolektiv –
diskuze a odpovědi na dotazy a nejasnosti v každé třídě.
V průběhu prvního pololetí proběhlo aktivní zapojení většiny pedagogů do náborové
kampaně naší školy v posledních ročnících základních škol v Plzni a jejím okolí. Aktivní účast
obou výchovných poradců. Spolupráce s firmami (Streicher – paní Melková atd.).
Ve spolupráci s třídními učiteli posledních ročníků proběhla ve většině tříd beseda na téma
„Moje profesní kariéra po ukončení studia na střední škole“. Žáci byli seznámeni
s možnostmi dalšího profesního růstu, s tím co by měli znát při vstupu na trh práce a byla jim
nabídnuta konzultace v kariérovém poradenství ze strany výchovného poradce. Dále bylo
rozdáno mezi studenty posledních ročníků celá řada aktualizovaných materiálů o
možnostech dalšího studia; příručky – „ Jak uspět na trhu práce“ a dále byli seznámeni
s celou řadou možností vyhledat si požadované informace pomocí internetových adres.
Žáci maturitních ročníků byli informováni o dnech otevřených dveří všech fakult ZČU.
Některých se účastnily celé třídy (např. Fakulta strojní).
5. 2. – 13. 2. 2013 maturitní ročníky navštívily Informačního centra Úřadu práce, kde se
aktivně zapojovaly do diskuze s přednášející a velice kladně hodnotily získané informace a
rady. V dubnu stejnou akci absolvovaly poslední ročníky tříletých učebních oborů.
V rámci zdokonalování kariérového poradenství se výchovný poradce dvakrát zúčastnil
workshopů o studiu Výchovného a kariérového poradenství v rámci akce eKariéra+
pořádaném Národním ústavem pro vzdělávání. Poznatky z tohoto studia jsem velice často
zúročil v praxi.
V rámci dalšího vzdělávání se výchovný poradce zúčastnil dvou seminářů pořádaných
vzdělávací agenturou DESCARTES na témata – „ Práce s hlasem pro učitele, Učitel – rizikové
povolání?“. Poznatky a informace získané v těchto seminářích byly velice poučné a získané
zkušenosti a materiály jsem úspěšně použil v praxi (i jako rady pro ostatní spolupracovníky).
2. - 3. 11. 2012 se výchovný poradce účastnil dvoudenního vzdělávacího Workshopu
pořádaného Pedagogicko – psychologickou poradnou, který nabízel nové poznatky a
možnosti v práci výchovných poradců a metodiků prevence. Došlo také k vyhodnocení
projektu „ KAPEZET“ (PPP – fondy z EU ) do kterého se naše škola aktivně zapojila.
Dále byly všem třídní učitelům průběžně nabízeny aktivity pro jejich třídy s ohledem na
aktuální nabídku organizací (PPP, Ledovec, Policie ČR atd.)
Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve spolupráci s Mgr. Slivkou ( PPP ) byla
doporučena účast v projektu „ Tvořivá třída“ sloužící k posílení sebevědomí žáků, jak ve
studiu, tak i v osobním životě – do skupiny chodili 4 naši žáci.
V průběhu celého školního roku probíhala setkání a konzultace se zákonnými zástupci žáků,
kteří měli problémy, jak ve studijní, tak i ve výchovné rovině. Problémy byly řešeny
vypracováním dodatečných individuálních vzdělávacích plánů ve spolupráci se specialisty PPP
i terapeuty (Ledovec atd.). Byly řešeny aktuální vztahové problémy ve třídách formou
speciálních třídnických hodin a individuálních pohovorů se žáky a jejich zákonnými zástupci.
Probíhala aktivně spolupráce s metodikem prevence Mgr. Renatou Švecovou a s výchovnou
poradkyní SOŠ prof. Švejcara Mgr. Vladimírou Bezpalcovou. Ve spolupráci s Ing. Gruberem
byly na stránky školy umístěny informace pro kariérové poradenství a kontakty na
organizace, řešící krizové situace žáků a rodin.
Poprvé proběhly třídní aktivy budoucích prvních ročníků (18. 6. 2013) již v červnu, aby byli
zákonní zástupci včas a s dostatečným předstihem informováni o aktivitách školy v novém
11
školním roce 2013/2014. Výchovný poradce přednesl informace o zmiňovaných tématech a
požádal všechny zúčastněné o aktivní a preventivní spolupráci.
7.2
Účast školy na rozvojových programech vyhlášených MŠMT, krajem případně jiným
subjektem
Název projektu
Předmět projektu
Doba realizace
Finanční dotace
Technický kroužek pro
žáky základních škol pro
zvýšení jejich zájmu o
technické obory.
1.11.201331.3.2013
předpoklad 27.690 Kč
1.3.2012 31.12.2014
3.912.978,92 Kč
1.2.201231.12.2014
7.810.803,93 Kč
Vzdělávací kurzy v oboru
technologie výroby
EU - projekt OPVK
plastů a plastových dílů
Vytvoření studijního
programu pro kurz
"Technolog plastů"
určený všem, kteří se při
výkonu práce setkávají s
problematikou výrobků z
plastů. Připravíme výběr
učiva, studijní testy,
názorná výuková videa,
modely plastových dílů,
výukové prezentace s
animacemi a kontrolní
zkušební testy.
1.3.201228.2.2015
celkem 4.046.352,84
Kč, z toho škola
3.462.606,84 Kč,
partner 583.746 Kč.
Zvyšování odborných
kompetencí
pedagogických
EU - projekt OPVK
pracovníků SPŠS a SOŠ
prof. Švejcara, Plzeň,
Klatovská 109
Zlepšení kvality ve
vzdělávání, a to
zvyšováním odborných
kompetencí pedagogů,
zejména při používání
ICT ve výuce, kurikulární
reformy a cizích jazyků.
Součástí projektu bude
vytvoření elearningového kurzu
Efektivní evaluace a
autoevaulace.
3.9.201231.1.2014
3.103.834,66 Kč
Motivace pro technické
vzdělávání mládeže - r.
2012-2013 - projekt
"Počítačová grafika,
počítačově podporované
konstruování a základy
CNC programování"
Modernizace výuky
technologie, odborné
praxe a měření ve
strojírenství
Vyhlašovatel
Plzeňský kraj
EU - projekt OPVK
Automatizace výrobních
procesů ve strojírenství a EU - projekt OPVK
řemeslech
Zlepšení kvality ve
vzdělávání jako po
odborné, tak i jazykové
stránce, vytvoření
výukových materiálů,
vypracování metod
provazujících jednotlivé
technické předměty,
otestování vytvořených
výukových materiálů a
metod.
Zvyšování kvality ve
vzdělávání, modernizace
výuky technických
předmětů a přístrojového
vybavení učeben,
zajištění
mezipředmětové
spolupráce, zlepšení
jazykové úrovně žáků v
odborných předmětech
12
Rozšíření školních
vzdělávacích kurzů
svařování o svařování
plastů
Plzeňský kraj
Zavedení kurzů
svařování plastů do
výuky ve školní
svářečské škole
1.3.2013 – 28.2.
2015
5 102 608,14 Kč
7.3 Účast žáků na soutěžích
Soutěže - různé
Okresní kolo SOČ: 3. místo – Řízení pohybu po nakloněné rovině (žák Pražák), 5. místo:
Dálkově řízené auto (žák Tomeš, Voráček), 8. místo: Inteligentní dům (žák Giebl, Šizling)
Krajské kolo SOČ: 2. místo - Řízení pohybu po nakloněné rovině (žák Pražák)
Soutěž ovládej svůj dům: 1. Místo( žák Giebl)
Soutěž odborných dovedností - Modelář 2013 Žďár nad Sázavou: 3. místo žák F. Zvardoň
Soutěž odborných dovedností – Zámečník 2013 Brno: 3. místo žák P. Jungmann
XI. ročník soutěže ve svařování „Zlatý pohár Linde - krajské kolo“: 3. místo žák T. Havlík
XVII. ročník mezinárodní soutěže svářečů „Zlatý pohár Linde“: 2. místo v praktické části a 14.
místo v teoretické části žák T. Havlík (účast 63 škol a 128 soutěžících)
Krajské kolo konverzační soutěže v německém jazyce: 3. místo žákyně A. Hásová
Krajské kolo Puškinova památníku: 1. místo za recitaci žákyně L. Hornová
Celostátní kolo soutěže ve zpěvu: žákyně L. Hornová obdržela mimořádné ocenění
1. místo - nejúspěšnější střední škola ve sportovních soutěžích Plzeňského kraje
2. místo v soutěži škol v předmětových soutěžích Plzeňského kraje
Soutěže – sportovní
Datum
19.9.2012
Soutěž
Corny okres
29.9.2012
Corny kraj
září
Corny republika
Fresbee
Kolo
okres
Děvčata/chlapci umístění
vedoucí
chlapci
1. místo Čapek
děvčata
1. místo Mužíková
kraj
chlapci
1. místo Čapek
děvčata
3. místo Čechák
republika
chlapci
13. místo Čapek
okres
smíšené
6. místo Korima
13
7.10.2012
Přespolní běh V. kat.
17.10.2012 Fotbal - Masopust
okres
okres
chlapci
děvčata
chlapci
20.10.2012
26.9.2012
říjen
1.11.2012
Stolní tenis
Fotbal VI. kategorie
Fotbal VI. kategorie
Plavání
okres
okres
kraj
okres+kraj
chlapci
chlapci
chlapci
chlapci
děvčata
děvčata
chlapci
děvčata
chlapci
chlapci
děvčata
smíšené
smíšené
chlapci
děvčata
leden
30.10.2012
16.11.2012
10.12.2012
9.3.2012
Plavání
Basketbal
Házená
Házená
Volejbal
republika
okres
okres
okres
okres
28.3.2013
Pohybové skladby
17.1.2013
18.1.2013
14.4.2013
19.4.2013
florbal
florbal
Sportovní
gymnastika
Nohejbal
kraj
republika
okres
okres
24.4.2012
29.5.2013
5.6.2013
5.6.2013
7.6.2013
Volejbal
Aquatlon
Beachvolejbal
Beachvolejbal
Beachvolejbal
kraj
děvčata
okres
chlapci
kvalifikace
ČR
chlapci
okres
děvčata
okres
chlapci
okres
děvčata
kraj
chlapci, děvčata
18.6.2013
18.6.2013
červen
Beachvolejbal
Beachvolejbal
Fresbee
Futsalová liga
Futsalová liga
republika
republika
okres
republika
republika
chlapci
děvčata
smíšené
chlapci
děvčata
2. místo
1. místo
3. místo
7.-8.
místo
1. místo
4. místo
7. místo
1. místo
5. místo
2. místo
4. místo
4. místo
2. místo
4. místo
1.místo
1.místo
5.místo
6.místo
Čapek
Mužíková
Čapek
1.místo
1.místo
Mužíková
Čapek
2.místo
2.místo
1.místo
3.místo
2.místo
10.14.místo
7.-8.místo
2. místo
3. v divizi
4. místo
Korima
Čapek
Čapek
Čechák
Čechák
Čechák
Korima
Čapek
Čapek
Korima
Strnadová
Mužíková
Mužíková
Čechák
Čechák
Čapek
Čechák
Korima
Čechák
Korima
Korima
Čechák
Korima
Čapek
Čapek
7.4 Prezentace školy na veřejnosti
Dny otevřených dveří
30. listopadu 2012 a 18. ledna 2013 se konal Den otevřených dveří. Návštěvníci mohli
zhlédnout výukové prostory v budově školy na Klatovské třídě, dílny SPŠ i budovu Centra
praktického vyučování. V odborných učebnách asistovali žáci a předváděli práci
s rozmanitým odborným hardwarovým i softwarovým vybavením a učebními pomůckami
(CNC stroje, dotykové tabule, simulace elektronických obvodů, počítačová podpora
konstruování, divadelní představení žáků školy aj.).
14
Podpora technického vzdělávání
Ve dnech 7. 11., 21. 11. a 5. 12. proběhly na naší škole Ukázkové dny projektu Podpora
technických dovedností žáků Plzeňského kraje, kterých se zúčastnili žáci 7. a 8. tříd
základních škol. Žáci byli seznámeni s vyučovanými obory ve škole a byl jim blíže představen
obor „Strojní mechanik“. Poté se rozdělili do skupin a pod vedením učitelů odborného
výcviku si vyzkoušeli svoji zručnost při práci s nářadím. Všechny Ukázkové dny proběhly v
příjemné atmosféře a žáci základních škol si jako upomínku odnesli vlastnoručně vyrobený
otvírák
Akademie řemesel
30. 1. 2012 Rokycany
Veletrh perspektivy řemesel
31. 10. 2012 Stod
Perspektiva technického vzdělávání
29. 11. 2012 Plzeň
Kam na školu? Kam do učení?
13. 11. 2012 Tachov
Velká školní výstava ve Spáleném Poříčí
V únoru 2013 proběhla výstava naší školy ve Spáleném Poříčí
Sponzorství v ZOO
Škola je dlouholetým kmotrem plzeňské ZOO, kde žáci sponzorují rysa kanadského 2500,- Kč
Sbírka pro Nadaci kostní dřeně
Každoročně probíhá sbírka mezi žáky a učiteli školy a výtěžek je věnován Nadaci pro
transplantaci kostní dřeně. V roce 2012 bylo věnováno 8400,- Kč
Světlušky – nadační fond Českého rozhlasu
Bylo vybráno mezi učiteli a žáky 13943,- Kč
8. Údaje o spolupráci s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími
partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
8.1 Spolupráce s firmou Festo Didaktic
Ve spolupráci s firmou Festo byly zajišťovány semináře pro zájemce z firem i mimo Plzeňský
kraj. Semináře jdou určeny pro kvalifikované dělníky, montéry, údržbáře, mistry,
konstruktéry, projektanty a učitele. Zejména pak pro personál, který bude pneumatická a
elektropneumatická zařízení instalovat, provozovat a udržovat.
Ve školním roce 2012/13 bylo v nabídce pět seminářů v každém pololetí zaměřených na:
15
Úvod do pneumatiky - zaměřený na pochopení jednoduchých systémů pneumatického
řízení, pneumatických zapojení a jejich praktické sestavení a uvedení do provozu.
Pneumatické řídící systémy - zaměřený na rozsáhlejší systémy pneumatického řízení, čtení
složitějších schemat zapojení a uvádění těchto řídících systémů do provozu.
Úvod do elektropneumatiky - zaměřený na reléové obvody a reléové řízení pro výkonovou
pneumatiku, zapojování a používání reléových obvodů.
Elektropneumatické řídící systémy - zaměřený na rozsáhlejší systémy elektropneumatického
řízení, vytváření a uvádění do provozu řídících systémů s návazností na logické obvody,
sekvenční obvody a řídící obvody ovládané pomocí PLC s návazností na příslušný řídící
software.
Programování NC a CNC strojů - zaměřený na ovládání a seřizování NC strojů, NC
programování a komunikace s CAD/CAM programy. Konkrétní zaměření semináře je na naší
škole orientováno na řídící systémy Heidenhain a AlphaCAM.
8.2 Spolupráce s firmami při zajišťování praktického vyučování (odborného výcviku)
a odborné praxe žáků
Škola spolupracuje při zabezpečování odborného výcviku a praxe pro žáky s níže uvedenými
firmami:
ŠKODA MACHINE TOOL a.s.,
Tylova 57, 316 00 Plzeň
ŠKODA ELECTRIC a.s.
Tylova 1/57, 316 00 Plzeň
ŠKODA POWER s.r.o.
Tylova 57, 316 00 Plzeň
MDS Engineering k.s.
Podnikatelská 27, 301 00 Plzeň
ASTRO KOVO PLZEŇ s.r.o.
Americká 1030, 330 11 Třemošná
HOFMEISTER s.r.o.
Mezi ploty 12, 326 00 Plzeň
GÜHRING s.r.o.
Na Perkách 608, 300 21 Líně-Sulkov
BRUSH SEM s.r.o.
Tř. Edvarda Beneše 39, 301 00 Plzeň
16
ŠKODA JS a.s.
Plzeň Orlík 266, 316 06 Plzeň
ENSINGER s.r.o.
Průmyslová 991, 334 41 Dobřany
FAIVELEY TRANSPORT LEKOV a.s.
Jirotova 375, 336 01 Blovice
CHRIST CAR WASH s.r.o.
Koterovská 175, 326 00 Plzeň
GTW BEARINGS s.r.o.
Příšov 24, 330 11 Třemošná
EKA - KOMPLET s.r.o.
Tylova 1/57, 316 00 Plzeň
Molins, s.r.o.
Korandova 2883/12, 301 00 Plzeň-Jižní Předměsti
PILSEN STEEL s.r.o.
Tylova 1/57, 316 00 Plzeň
SENKOV s.r.o.
Senecká 44, 330 08 Zruč-Senec
VS KOVO s.r.o.
Plzeňská 1054, 330 11 Třemošná
SANKYO Oilless Industry, spol. s r.o.
Průmyslová 1109, 334 01 Přeštice
Czech Precision Forge a.s.
Husova 242/9, 110 00 Praha 1
SERW, spol. s r.o.
Sedlec 42, 332 02 Starý Plzenec
Schwer Fittings, s.r.o.
Líšťanská 499, 330 33 Město Touškov
LASSELSBERGER, s.r.o.
Adelova 2549/1, 320 00 Plzeň - Jižní Předměstí
KOVOOBRÁBĚNÍ Václav Duchek
Trnová 14, 330 13
17
Java Machinery, spol. s r.o.
Plzeňská 348, 330 02 Dýšina
Dolejš OK, s.r.o.
Zbůch-Červený Újezd 32, 330 22
ERMET –Bohemia,s.r.o
Plaská 1967/68, 323 00 Plzeň
A-Z Euro Interier, s.r.o.
Arbesova 1002, 337 01 Rokycany-Plzeňské Předměstí
Fakultní nemocnice Plzeň,
E. Beneše 13, 305 99, Plzeň
Městský ústav sociálních služeb města Plzně
Dětské centrum Plzeň,
Na Chmelnicích 6, 323 00, Plzeň
Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy,
Prokopova 25, 301 00, Plzeň
Odborná škola, Základní a Mateřská škola Zbůch,
V Sídlišti 349, 330 22, Zbůch
Knihovna města Plzně,
Bedřicha Smetany 159/13, 30 100, Plzeň
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje,
Smetanovy sady 179/2, 301 00, Plzeň
Knihovna Západočeského muzea v Plzni,
Kopeckého sady 2, Plzeň
Archiv Divadla J. K. Tyla v Plzni,
Sedláčkova 2, Plzeň
Knihovny Západočeské univerzity v Plzni,
Univerzitní ul. 8, 306 14, Plzeň
Státní okresní archiv Domažlice,
pobočka Horšovský Týn-město, náměstí Republiky
10, 346 01 Horšovský Týn-Město
15. ZŠ Plzeň,
18
Terezie Brzkové 863/33, 318 00, Plzeň
Magistrát města Plzně,
náměstí Republiky 1/1, 301 00, Plzeň
9. Údaje o spolupráci s odborovou organizací
Ve školním roce 2012/2013 působí na SPŠ strojnické a SOŠ prof. Švejcara v Plzni tři odborové
organizace:
Výbor ČMOS SOŠ ve složení Ing. K. Jiroušková, Mgr. I. Hošková, JUDr. L. Zemanová – Lindová.
Výbor ČMOS SPŠ ve složení Mgr. Ľ. Matásková, Mgr. H. Koubková, Mgr. V. Krampolová, PhDr. E.
Sedlecká.
V zastoupení KOVO K. Žižkovský
Členové výborů při pravidelných setkáních s vedením školy řešili otázky týkající se činnosti
školy (např. BOZP, aktualizaci kolektivní smlouvy, zásady pro čerpání FKSP). V prosinci
proběhlo setkání zaměstnanců školy s bývalými zaměstnanci v CD hotelu, které bylo spojeno
se slavnostním obědem a zábavným odpolednem za doprovodu hudby. Naši zaměstnanci
nadále využívají příspěvky na stravování a penzijní připojištění, sociální půjčky a oceňují
možnost rehabilitačních masáží v budově školy .
10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI
Ve školním roce 2011/2012 neproběhla žádná kontrola ze strany ČŠI.
11. Zpráva o hospodaření za rok 2012(údaje v tis. Kč)
a) Příjmy
Hlavní Doplňková
CELKEM
činnost činnost
77 099
421 77 520
PŘÍJMY CELKEM
Příjmy investiční - celkem
3 281
Investiční dotace od Plz.kraje na statické zajištění stropní
konstrukce
Investiční dotace od Plz.kraje na rekonstrukci dat.sítě
školy
Investiční dotace od Plz.kraje na telefonní ústřednu
Investiční dotace od Plz.kraje na klimatizaci místn.pro
servery
Investiční dotace od Plz.kraje na dofinancování
vybudování auly
Projekty OPVK - inv.dotace spolufinanc. z EU na pořízení
19
0
3 281
0
494
494
2 035
237
2 035
237
60
60
213
213
242
242
ultrazvukového přístroje a interaktivní tabule
Příjmy neinvestiční - celkem
73 818
421
Dotace z MŠMT na přímé náklady
Dotace od Plz.kraje na provozní náklady
Dotace od Plz.kraje na podporu motivace k
tech.vzdělávání
Dotace od Plz.kraje na podání žádosti do ROP
Dotace m.Plzně na výtvarnou dílnu
Dotace m.Plzně na nářadí pro CPV
Dotace od MŠMT v rámci programu Hodnocení škol
Dotace od MŠMT na organizaci maturit
Dotace od min.financí na výkaz PAP
Využitá dotace na projekt Comenius (agentura NAEP)
Projekty OPVK - využité neinv.dotace spolufinanc. z EU
Příjmy z pronájmů (vč.pronájmů pro reklamu)
Příjmy z produktivní činnosti v rámci výuky
Ostatní příjmy z hlavní činnosti (bank.úroky, kopírování,
opisy vysvědčení apod.)
Příjmy z doplňkové činnosti (odborné kurzy)
Užití vlastních fondů na neinvestiční výdaje (účtuje se do
příjmů)
53 455
11 325
53 455
11 325
32
40
15
50
34
76
65
197
6 294
1 806
198
32
40
15
50
34
76
65
197
6 294
1 806
198
231
231
421
421
0
74 239
0
b) Výdaje
VÝDAJE CELKEM
77 899
405
78 304
Výdaje investiční - celkem
4 497
0
4 497
Telefonní ústředna
Switch optický
Žaluzie do velké a malé auly
Projekty OPVK - ultrazvukový přístroj a interaktivní tabule
Projekt na rekonstrukci dat.sítě CPV
Rekonstrukce datové sítě školy
Statické zajištění stropní konstrukce
Klimatizace místnosti pro servery
Vybudování auly
237
92
191
242
6
2 035
541
60
1 093
237
92
191
242
6
2 035
541
60
1 093
Výdaje neinvestiční - celkem
73 402
405
73 807
Platy zaměstnanců
39 396
168
39 564
20
Ostatní platby za provedené práce a odstupné
OPPP - odměny žáků
Náhrady mezd v době nemoci
Zdravotní a soc.pojištění, odvody na FKSP
Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
Závodní preventivní péče
Náklady závodního stravování
Příspěvky zaměstnancům na obědy
Cestovné
Vzdělávání DVPP
Vzdělávání ostatní
Ochr.prac.pomůcky, hyg.potřeby apod.
Učební pomůcky - celkem 1.894 tis., z toho:
Učební pomůcky hrazené z přímé dotace
Učební pomůcky hrazené z vlastních zdrojů: 2x tiskárna, 8
monitorů, frézka a nářadí pro CPV, nářadí pro TEV,
dataprojektor, 5x switch
Učební pomůcky hrazené z účel.dotace od m.Plzně nářadí pro CPV
Učební pomůcky hrazené z dotací EU (projekty OPVK):
měřidla, nářadí, digit.fotoaparát, počítače, notebooky,
projektory, interaktivní tabule, tiskárny, projekční plátna
aj.
Software pro výuku - hrazeno z dotací EU (projekty OPVK)
2 587
52
120
14 368
173
36
256
39
295
30
184
290
25
59
1
2 612
52
120
14 427
174
36
256
39
295
30
184
290
0
0
123
123
35
35
1 736
1 736
461
461
Odborná literatura pro výuku hrazená z vlastních zdrojů
33
33
Drobný majetek - celkem 544 tis., z toho:
Drobný majetek hrazený z příspěvku na provoz: 2
vysavače, nářadí, 2 čerpadla, chladnička, 2 stojany pro
prezentaci, sekačka, konvice aj.
Nábytek - vlastní výroba (stoly, regály)
Drobný majetek pořízený z dotací EU (projekty OPVK):
nábytek do učebny, 5x tiskárna, 3 notebooky, 2 školní
tabule, monitor
40
66
Tepelná energie
Elektrická energie
Vodné
Stočné (včetně srážkové vody)
Stlačený vzduch a plyn
Telekomunikační služby vč.internetu
Opravy a údržba
Nájemné
438
4 255
1 574
177
427
6
334
1 312
700
21
4
6
2
1
29
4 259
1 580
179
428
6
334
1 312
729
Odpisy majetku
Různý materiál pro výuku, provoz, údržbu a opravy
(vč.poh.hmot)
Softwarové práce - údržba a aktualizace
Služby konzultační a poradenské
Ostatní provozní náklady - odpad, ochrana majetku,
poštovné, pojištění, různé služby, bankovní poplatky aj.)
732
732
1 624
202
147
72
1 696
202
147
1 154
38
1 192
c) Hospodářský výsledek
Hlavní Doplňková
CELKEM
činnost činnost
416
16
432
132
1
133
284
15
299
Hospodářský výsledek před zdaněním
Daň z příjmů (z pronájmů a doplňk.činnosti)
Hospodářský výsledek po zdanění
Kladný hospodářský výsledek byl způsoben jednak naší snahou o úspory a dále tím, že
jsme kvůli lhůtám výběrového řízení nestačili do konce roku nakoupit výpočetní techniku,
jak jsme původně měli v úmyslu.
12. Informace o výsledcích kontrol hospodaření
Ve školním roce 2011/2012 proběhla jedna kontrola grantového projektu OP VK reg. č.
CZ.1.07/1.1.30/01.0038 Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a řemeslech.
Výsledek kontroly dosud není znám.
Datum zpracování zprávy:
Schválení školskou radou SPŠS a SOŠ prof. Švejcara, Plzeň:
30. září 2013
14. října 2013
Ing. Rostislav Študent
ředitel školy
22
Download

Výroční zpráva SPŠS a SOŠ prof. Švejcara za šk. rok 2012/2013