FINANČNÝ KOMPAS
DO II.KOLA POSTUPUJÚ
Gymnázium J. Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou
Holíček
Dominik
SOŠ Juraja Ribaya, Partizánska 76, Bánovce nad Bebravou
Zitnan
Viliam
Varga
Martin
Filo
Milan
Béreš
Patrik
Žatko
René
Šorec
Štefan
Petreje
Tomáš
Néma
Matúš
Šišmiš
Adam
Bulák
Stanislav
Vyletelka
Martin
SOŠ, Farská 7, Bánovce nad Bebravou
Laczko
Martin
Gymnázium J.G.T., J.G.Tajovského 25, Banská Bystrica
Sršeň
Adam
Gymnázium M.K., Mládežnícka 51, Banská Bystrica
Paučo
Daniel
Spojená škola - SOŠ pod, Školská 7, Banská Bystrica
Jazbecová
Terézia
Stachová
Kristína
Ambrozová
Jarmila
Patráš
Juraj
Kútiková
Alica
Adamovičová
Dominika
Becíková
Miriama
Sojaková
Petra
Juhásiková
Andrea
Floch
Adam
Virágová
Patrícia
Styková
Natália
Žigová
Martina
Hájková
Veronika
Kútiková
Simona
Mikláš
Dominik
Kútiková
Martina
Dobrotová
Paulína
Skalošová
Simona
Dulová
Lucia
Bukvajová
Jana
Chebanová
Veronika
Blašková
Barbora
Orgoniová
Marianna
Nemčoková
Andrea
Dianová
Diana
SPŠ J.M., Hurbanova 6, Banská Bystrica
Vrban
Anton Ján
Stred. zdravot. škola, J.G.Tajovského 24, Banská Bystrica
Malá
Marta
SPŠ Samuela Stankovianskeho, Akademická 13, Banská Štiavnica,
Oríšková
Hana
Gymnázium, Jiráskova 12, Bardejov
Pagáč
Juraj
Hotelová akadémia, Pod Vinbargom 3, Bardejov
Kriššová
Dagmar
SSOŠ,Hviezdoslavova 11 Barbejov
Billá
Denisa
1. súkromné gymnázium,Bajkalska 20 Bratislava
Zajacová
Terézia
Gymnázium F. G. Lorcu, Hronská 3, Bratislava
Strečanská
Terézia
Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava
Urban
Konštantín
Trnka
Ján
Liu
Zhen Ning David
Paulik
Marek
Šesták
Adam
Adamovič
Martin
Pulmann
Tomáš
Furucz
Marcel
Adamovičová
Zuzana
Sninčák
Marek
Belák
Michal
Adamovič
Michal
Falathova
Katarína
Garaj
Ondrej
Flak
Albert
Uhrík
Matej
Ovečka
Damian Samuel
Gorta
Samuel
Kubala
Samuel
Gymnázium, L.Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava
Skákala
Norbert
Gymnázium, Ladislava Sáru 1, Bratislava
Gazdík
Martin
Hajduch
Tomáš
Koštová
Dominika
Gymnázium, Vazovova 6, Bratislava
Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
Pedag.a sociál.akadémia, Bullova 2, Bratislava
Krištofičová
Kristína
Homola
Lukáš
Gažíková
Lucia
Šablicová
Sylvia
Razzouková
Zazana
Kampfová
Kristína
Šmahovský
Juraj
Šoková
Natália
Blahová
Lenka
Kuncová
Klára
SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava
Horecká
Veronika
Mattová
Andrea
Sárközi
Ján
Violová
Laura
Zemešová
Simona
Kondek
Jakub
Kuhajdova
Monika
Spojená škola-Gymnázium, Tilgnerova 14, Bratislava
Hurtová
Katarína
Súkromné gymnázium,Česká 10 ,Bratislava
Spisiak
Samuel
Obchodná akadémia, 17. novembra 2701, Čadca
Sýkora
Michal
Cirkevná SŠ - gymnázium, Okružná 2026/25, Dolný Kubín
Jackulik
Marek
Spojená škola-Gymnázium, Novohradská 3, Bratislava
SOŠ polytechnická, Jelšavská 404, Dolný Kubín
Kostroš
Lukáš
Klimčík
Vladimír
Račáková
Mária
Baláž
Filip
Jackulík
Marek
Dvoršťáková
Nina
Zápotočná
Emília
Brčák
Tomáš
Smoleň
Ján
Chmarová
Jana
Borončo
Matej
Šimeková
Anežka
Štajerová
Jana
Frančáková
Lenka
Figurová
Denisa
Hutárová
Katarína
Mačuha
Matej
Kampošová
Jana
Zubajová
Daniela
Šimúnová
Zuzana
Chutňáková
Dominika
Lasoková
Rebecca
Margeťáková
Renáta
Hajdúková
Svetlana
Gymnázium J. Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, Galanta
Mlynár
Matúš
Gymnázium,SNP 1, Gelnica
Faguľová
Denisa
SOŠ technická, Družstevná 1737, Humenné
Gombita
Daniel
Súkromné gymnázium, Nemocničná 2, Dolný Kubín
SOŠ,Mieru 23,Kalná nad Hronom
Vajda
Ivan
Stredná priemysel.škola, Petőfiho 2, Komárno
Záň
Dávid
Gymnázium, Poštová 9, Košice
Dargaj
Jakub
Miščíková
Jana
Stankovič
Miroslav
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice
Molokáčová
Kristína
Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice
Škriputová
Patrícia
Športové gymnázium,Trieda SNP 104, Košice
Lukačková
Nikola
SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice
Tóth
Matúš
Balog
Peter
Schütz
Patrik
Toth
Tadeas
Leško
Pavol
Stamenkovičová
Soňa
Mlynár
Pavol
Syn
Daniel
Škrak
Peter
Tarnóczy
Matej
Strnisko
Patrik
Priščák
Peter
Rozhoň
Ľubomír
Potočňák
Bohuslav
Petho
Lukáš
Pakes
Dávid
Kovalčík
Jakub
Potočný
Jakub
Súkr.str.odborná škola, Bukovecká 17, Košice
Gažiová
Viktoria
Bendiková
Katarína
Beerová
Dominika
Kubánová
Kristína
Sandorova
Gabriela
Butkovičová
Andrea
Bozogáňová
Beatrix
Berciková
Simona
Hiščaková
Lenka
Karcelyová
Kristína
Janitorová
Júlia
Filická
Martina
Tušiková
Silvia
Šlosárová
Karin
Gottliebová
Diana
Kvaková
Miriam
Pócsová
Eva
Svatová
Gabriela
Žárská
Dominika
Arvaiová
Andrea
Krescanková
Ivana
Marešová
Nikola
Berková
Romana
Okošová
Martina
Tóthová
Dominika
Zahurančíková
Ivana
Hrabkóová
Rebeka
Šidelková
Viktória
Soliarová
Alica
Ondová
Miriam
Vašková
Andrea
Kušnírová
Rebeka
Stredná odborná škola, Gemerská 1, Košice
Kaňuchová
Lucia
Řeháková
Dominika
Bundová
Andrea
Mackaničová
Natália
Kajňaková
Nikola
Řeháková
Karolína
Cichovláz
Matúš
Gymnázium Komenského 1357, Kysucké Nové Mesto
Trubirohová
Ivana
Sedláčková
Iveta
Oroszová
Tímea
Šidlo
Marek
Kotrč
Jakub
Kubalová
Petra
Hlavatá
Erika
Krupová
Júlia
Spojená škola-SPŠ, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto
Sýkorová
Veronika
Frolo
Michal
Sládek
Juraj
Neomániová
Silvia
Kubánková
Monika
Škoríková
Simona
Chudobová
Patrícia
Červenec
Kristián
Šmatlavová
Tatiana
Krčmářová
Katarína
Horák
Andrej
Kvašňovská
Miroslava
Mäkká
Silvia
Ihelková
Anna
Križeková
Ivana
Maxianová
Petra
Stredná odborná škola, Sv. Michala 36, Levice
Šramková
Gabriela
Ságošová
Daniela
Kubová
Miroslava
Tkáčiková
Michaela
Adámková
Diana
Michalko
Filip
Kmeťová
Dominika
Halašová
Ivana
Dubeňová
Miroslava
Mikolášková
Nikola
Valaštík
Michal
Čičmanová
Veronika
Bučková
Andrea
Tóthová
Viktória
Magová
Patrícia
Sľúková
Andrea
Obchodná akadémia, Lúčna 4, Lučenec
Kumštár
Dominik
Gymnázium, J. Lettricha 2, Martin
Trnovský
Anton
Dubec
Matej
Grajciar
Andrejko
Romaník
Martin
Paulovčáková
Terézia
Čornejová
Katarína
Chromek
Juraj
Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce
Gymnázium A. Bernoláka, Mieru 307/23, Námestovo
Kubizna
Blažej
Traj
Lukáš
Kotúľ
Matúš
Valčičák
Miroslav
Viatrová
Veronika
Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra
Zentková
Romana
SOŠ veterinárna,Drážovská 14, Nitra
Čulík
Peter
SPŠ, Fraňa Krála 20, Nitra
Hajdúšek
Lukáš
Barek
Juraj
Hollý
Dominik
Belko
Marek
Stredná odborná škola, Nábrežie mládeže 1, Nitra
SOŠ obchodu a služieb, Osvety 17, Nová Baňa
Ďurková
Martina
Nemcová
Martina
Búryová
Magdaléna
Katinová
Radka
Horná
Iveta
Mesiariková
Eva
Fusatá
Simona
Tomagová
Jana
Vicianová
Dominika
Bratková
Emília
Spojená škola sv. Jána Bosca , Trenčianska 66/28, Nová Dubnica
Košíková
Katarína
Spoj škol. SOŠ, Chemikov 8, Nováky
Kiaba
Tomáš
Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske
Kopálová
Adriána
Petríková
Lenka
Košík
Juraj
Nguyen
Dávid
Dunárová
Miroslava
Kompanová
Eva
Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok
Uhlárová
Adela
Gymnázium sv.Michala A., Pod Párovcami 127, Piešťany
Trandžík
Ondrej
Cirkevné gymnázium Pavla Ušáka Olivu, Poprad
Janaček
Ľuboš
Galik
Adam
Relovska
Maria
Súkromná SOŠ, Ul. 29. augusta 4812, Poprad
Boržíková
Nikola
Kostolníková
Anika
Rochová
Martina
Matfiaková
Klaudia
Rusnáková
Katarína
Polakevič
Patrik
Jánošíková
Slávka
Kupčo
Lukáš
Gancarčík
Marek
Kovaľová
Natália
Sivecová
Daniela
Sopkovič
Martin
Ondášová
Mária
Zentková
Lucia
Vospálek
Stanislav
Bajcerová
Cyntia
Žifcáková
Jana
Neuwirthová
Ivana
Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica
Janovič
Jakub
SOŠ strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica
Vojtek
Andrej
Stred.priemyselná škola, Slov. partizánov 1132/52, Považská Bystrica
Slovák
Maroš
Gymnázium J. A. Raymana, Mudroňova 20, Prešov
Fedorčíková
Barbora
Obchodná akadémia, Volgogradská 3, Prešov
Macej
Dávid
SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov
Bolvan
Tomáš
SPŠ strojnícka, Duklianska 1, Prešov
Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza
Špak
Vladimír
Špes
Julián
Poráčová
Adriána
Kubík
Matúš
Mariňáková
Veronika
Godla
Patrik
Vabcová
Michaela
Malinová
Ivana
Kalabová
Monika
Palkovičová
Patrícia
Plevková
Eva
Vavrová
Pavlína
Čičmancová
Eva
Lacková
Petra
Bugár
Matej
Strieborný
Adrian
Keselyová
Petra
Púpava
Radoslav
Štajnoch
Viktor
Kerata
Samuel
Jattyová
Michaela
Liktorová
Žofia
Košťálová
Michaela
Rišianová
Gabriela
Duchoň
Adam
Tarabčíková
Kristína
Kohútová
Zuzana
Chovanec
Miroslav
Nireďházska
Michaela
Belancová
Nikola
Kohútová
Katarína
Szentkirályi
Denis
Liptáková
Karina
Takácsová
Petra
Turčanová
Miroslava
Bevelagua
Filip
Šimurková
Denisa
Galková
Jana
Bariak
Marek
Tužinčinová
Katarína
Sahuľová
Eva
Schut
Miroslav
Ragulíková
Frederika
Šlencová
Patrícia
Maurerová
Karina
Šišková
Dominika
Halaška
Tibor
Holáseková
Dominika
Rajčo
Frederik
Vršková
Petra
Gážiková
Michaela
Mazúrová
Lucia
Blahová
Níkola
Brnová
Džesika
Vrabcová
Nikola
Veľká
Martina
Vašková
Erika
Vallová
Mária
Karaková
Lucia
Karaková
Martina
Gymnazium P.J.Šafárika Rožňava
Fafrák
Michal
Gymnázium Antona Prídavka, Komenského 40, Sabinov
Tkačíková
Lucia
Obchodná akadémia, Kukučínova 1, Sabinov
Šoltýsová
Natália
Hrubá
Bianka
Kordošová
Lenka
Gymnázium J. Fándlyho, Školská 3, Šaľa
Spojená škola - SOŠ, Kollárova 17, Sečovce
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica
Hruškociová
Svetlana
Spišáková
Beáta
Ihnat
Branislav
Farkaš
Blažej
Popovičová
Tajana
Gedeonová
Patrícia
Vasiľ
Dávid
Ferko
Ján
Lukáč
Erik
Onuščák
Matúš
Štrusová
Martina
Pataky
Maroš
Engelová
Erika
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď
Štefančíková
Simona
Jančár
Rastislav
Horňák
Matej
Vlková
Miriama
Sokolová
Katarína
Garajová
Lenka
Baková
Blanka
Kučerová
Kristína
Dubovanský
Martin
Ryšavá
Nikola
Horňák
Matej
Gálová
Nikola
Lukáčová
Mária
Štefánek
David
Fabianová
Tatiana
Kaducová
Karin
Bednárová
Silvia
Slobodová
Zuzana
Horňák
Matej
Szabadosová
Klaudia
Pometlová
Andrea
Demovičová
Dominika
Tatiana
Rosová
Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
Kačengová
Alica
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves
Antalová
Daniela
Hotelová akadémia,Radničné námestie 1 Spišská Nová Ves
Kozáková
Viera
SOŠ ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves
Čurillová
Lucia
Hrobáková
Lenka
Semančík
Jakub
Topoli
Adrián
Kočišová
Denisa
Stanova
Andrea
Maxim
Mareček
Malučká
Lucia
Repaská
Michaela
Čisárová
Klaudia
Snopková
Veronika
Melušová
Lenka
Muthová
Linda
Voiteková
Kristína
Stredná odborná škola, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves
Obchodná akadémia, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa
Laškovský
Miroslav
Kusy
Tomáš
Šimčáková
Veronika
Klubertová
Dominika
Kyseľová
Michaela
Dadejová
Denisa
Malučká
Michaela
Bežilová
Ľudmila
Sedlák
Milan
Horváth
Martin
Gardošíková
Katarína
Krendžekák
Peter
Sykora
Slavomír
Štefániková
Mariana
Jendrichovská
Eva
Regrutová
Nikola
Hrebík
Štefan
Petrušová
Dominika
Zavodjančík
Tomáš
Šujetová
Dominika
Pružinská
Ivana
Salamonová
Monika
Plavčanová
Júlia
Ľubomír
Štefko
Sahajda
Matej
Rusnák
Alex
Bilingválne gymnázium, Komenského 215, Sučany
Kutaš
Eduard
Spojená škola - OA, Centrálna 464, Svidník
Uhrin
Nicolas
Gymnázium, Konštantínova 64, Stropkov
SPŠ, Sov.hrdinov 369/24, Svidník
SOŠ drevárska, Pílska 7, Topoľčany
Matasová
Mária
Pelakova
Marcela
Vojtaničová
Radka
Cocula
Jakub
Tomka
Štefan
Kudas
Kamil
Pistova
Jana
Žák
Erik
Líška
Matúš
Kovačik
Miroslav
Košíková
Simona
Kováčik
Adrián
Varga
Vladislav
Žiška
Daniel
Németh
Tomáš
Rybanský
Roman
Gális
Dušan
Bartošek
Dávid
Bošanský
Alexander
Galbavý
Erik
Paško
René
Matúš
Martin
Martinovič
Michal
Bečková
Dominika
Minarovič
Richard
Hudec
Jozef
Grznár
Šimon
Bártfay
Tomáš
Dorušiak
Samuel
Obchodná akadémia Milana Hodžu, M. Rázusa 1, Trenčín
SOŠ obchodu a služieb, Jilemnického 24, Trenčín
SOŠ stavebná, Staničná 4, Trenčín
Gymnázium J.Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava
Senková
Erika
Geletová
Nikola
Štefánik
Branislav
Juráčková
Dominika
Mazán
Jozef
Gregorovič
Juraj
kralik
Juraj
Poruban
Miloš
Tilandy
Erik
Puschenreiterová
Paula
Spojená škola-SPŠ, Sídl. Medvedzie I. 133/1, Tvrdošín
Medvecká
Jana
Bolibruchová
Mária
Líška
Vladimír
Borovjaková
Katarína
Gymnázium,Školská 837, Tvrdošín
Lajmon
Miloš
Gymnázium, Školská 26, Vráble
Škarba
Michal
Cirkevné gymnázium sv.Františka z Assisi, Vranov nad Topľou
Jedináková
Adriána
Gymnázium, Štúrova 16, Želiezovce
Šafár
Marko
SOŠ obchodu a služieb, Jilemnického 1282, Žiar nad Hronom
Sukop
Kristián
Dopravná akadémia, Rosinská cesta 2, Žilina
Remenec
Juraj
Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina
Zambojová
Andrea
Šavel
Šimon
Suranová
Lucia
Prášek
Silvester
Danišková
Mária
Bakayová
Nikoleta
Ondrejková
Denisa
Ninisová
Barbara
Badík
Andrej
SPŠ stavebná, Veľká okružná 25, Žlina
Súkromné gymnázium, Oravská cesta 11, Žilina
Hochla
Martin
Stehlík
Jakub
Ladecká
Ingrid
Cagáňová
Simona
Kučera
Marek
Download

FINANČNÝ KOMPAS - Stredná odborná škola podnikania, Školská