Děkan Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné jmenuje komisi
pro státní bakalářskou závěrečnou zkoušku.
Studijní program:
Gastronomie, hotelnictví a
turismus
Komise: Komise č.01 GAHOT-HOT1
Studijní obor:
Místnost:
Hotelnictví
Datum a čas: 26.8.2013, 8:00
VE221
Složení komise:
Předseda: Doc. PaedDr. ČUKA Peter , PhD.
Člen: Ing. TUREČKOVÁ Kamila
Člen: Ing. KOSTKOVÁ Miroslava , Ph.D.
Člen: Mgr. VÁCLAVÍNKOVÁ Klára
Člen:
Člen:
Zapisovatel: Ing. ZEDKOVÁ Alena
Seznam studentů:
Poř. číslo Příjmení a jméno
BEDNÁŘOVÁ Markéta
1.
FINDURA Ondřej
2.
GASZCZYKOVÁ Lucie
3.
HLOŽNÁ Dominika
4.
JANEČKOVÁ Klára
5.
KLUSOVÁ Jana
6.
KUBICZKOVÁ Markéta
7.
KUCHEJDOVÁ Klára
8.
MACHALA Lukáš
9.
MATĚJ Tomáš
10.
PĚCHA Jakub
11.
UHLOVÁ Sára
12.
ŠVACH Michal
13.
Obor
HOT
HOT
HOT
HOT
HOT
HOT
HOT
HOT
HOT
HOT
HOT
HOT
HOT
Poznámka
ekonomie
ekonomie
ekonomie
ekonomie
ekonomie
ekonomie
ekonomie
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Děkan Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné si vyhrazuje právo, v případech
hodných zvláštního zřetele, na změnu předsedy příp. členů státnicové komise.
OB2HOT1
Děkan Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné jmenuje komisi
pro státní bakalářskou závěrečnou zkoušku.
Studijní program:
Ekonomika a management
Studijní obor:
Marketing a management
Místnost:
Komise: Komise č.02 EKOMAN-MM1
Datum a čas: 26.8.2013, 8:00
ZB003
Složení komise:
Předseda: Doc. Ing. ŠUSTEK Emanuel , CSc.
Člen: Dr. Ing. MAJEROVÁ Ingrid
Člen: Ing. ŠEBESTOVÁ Jarmila , Ph.D.
Člen: Mgr. SÝKOROVÁ Pavla
Člen:
Člen:
Zapisovatel: Ing. ŽEBROKOVÁ Veronika
Seznam studentů:
Poř. číslo Příjmení a jméno
BRIMOVÁ Monika
1.
GARDOŇOVÁ Katarína
2.
JABŮREK Radek
3.
JENÍČEK Roman
4.
KADLČÍKOVÁ Petra
5.
KASPAROVÁ Marie
6.
KONEČNÝ Martin
7.
LABAJ Tomáš
8.
Obor
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
Poznámka
ekonomie,obor
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Děkan Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné si vyhrazuje právo, v případech
hodných zvláštního zřetele, na změnu předsedy příp. členů státnicové komise.
OB2MM1
Děkan Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné jmenuje komisi
pro státní bakalářskou závěrečnou zkoušku.
Studijní program:
Ekonomika a management
Studijní obor:
Marketing a management
Místnost:
Komise: Komise č.03 EKOMAN-MM2
Datum a čas: 26.8.2013, 8:00
ZB002
Složení komise:
Předseda: Doc. Ing. STARZYCZNÁ Halina , Ph.D.
Člen: Mgr. CHOBOTOVÁ Monika , Ph.D.
Člen: Ing. MATUŠÍNSKÁ Kateřina , Ph.D.
Člen: Ing. BERAN Vlastimil
Člen:
Člen:
Zapisovatel: Ing. KONDASOVÁ Stanislava
Seznam studentů:
Poř. číslo Příjmení a jméno
ANTOŠÍKOVÁ Kateřina
1.
CHODURA Przemysław
2.
DŽUPIN Michal
3.
GRAŇÁKOVÁ Simona
4.
HASALÍKOVÁ Sandra
5.
KARTAŠ FRANKOVÁ Magdaléna
6.
KOVÁČOVÁ Radmila
7.
LANGROVÁ Petra
8.
MICZA Tomáš
9.
NIEBROJ Patrik
10.
PERNICA Jiří
11.
PĚČEK Antonín
12.
STACHOVEC Martin
13.
VYCHOPEŇ Petr
14.
Obor
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
Poznámka
obor
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Děkan Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné si vyhrazuje právo, v případech
hodných zvláštního zřetele, na změnu předsedy příp. členů státnicové komise.
OB2MM2
Děkan Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné jmenuje komisi
pro státní bakalářskou závěrečnou zkoušku.
Studijní program:
Ekonomika a management
Studijní obor:
Účetnictví a daně
Místnost:
Komise: Komise č.04 EKOMAN-UD1
Datum a čas: 26.8.2013, 8:00
ZB104
Složení komise:
Předseda: Doc. Ing. JANOUŠKOVÁ Jana , Ph.D.
Člen: Ing. KOŠTUŘÍKOVÁ Ivana , Ph.D.
Člen: Ing. ŠIMÍKOVÁ Iris , Ph.D.
Člen: Ing. KOTLÁNOVÁ Eva , Ph.D.
Člen:
Člen:
Zapisovatel: Ing. HERMANNOVÁ Milena
Seznam studentů:
Poř. číslo Příjmení a jméno
FICKOVÁ Jana
1.
HROBAŘOVÁ Pavlína
2.
HÁJČÍK Jiří
3.
KOŽUŠNÍKOVÁ Karolína
4.
MAJCHEROVÁ Ivana
5.
MAJDLOCH Tomáš
6.
MERGLESKÁ Kateřina
7.
MERUNKOVÁ Michaela
8.
MRÁZOVÁ Lucia
9.
MRÁZOVÁ Monika
10.
PLAČKOVÁ Radka
11.
POSPÍŠILOVÁ Kateřina
12.
SOBOTKOVÁ Petra
13.
VÁPENÍKOVÁ Nela
14.
ŠIMEK Dalibor
15.
Obor
UD
UD
UD
UD
UD
UD
UD
UD
UD
UD
UD
UD
UD
UD
UD
Poznámka
obor
ekonomie,obor
16.
17.
18.
19.
20.
Děkan Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné si vyhrazuje právo, v případech
hodných zvláštního zřetele, na změnu předsedy příp. členů státnicové komise.
OB2UD1
Děkan Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné jmenuje komisi
pro státní bakalářskou závěrečnou zkoušku.
Studijní program:
Ekonomika a management
Studijní obor:
Firemní finance
Místnost:
Komise: Komise č.05 EKOMAN-FF1
Datum a čas: 26.8.2013, 8:00
ZB204
Složení komise:
Předseda: Doc. Ing. PELLEŠOVÁ Pavlína , Ph.D.
Člen: Mgr. ČEMERKOVÁ Šárka , Ph.D.
Člen: Mgr. PŘEČKOVÁ Lenka , Ph.D.
Člen: Ing. HERYÁN Tomáš , Ph.D.
Člen:
Člen:
Zapisovatel: Ing. VLČEK Petr
Seznam studentů:
Poř. číslo Příjmení a jméno
KALBÁČOVÁ Soňa
1.
KUČERA Michal
2.
OVČAČÍKOVÁ Dagmar
3.
SPARGELOVÁ Alžběta
4.
Obor
FF
FF
FF
FF
Poznámka
ekonomie, obhajoba
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Děkan Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné si vyhrazuje právo, v případech
hodných zvláštního zřetele, na změnu předsedy příp. členů státnicové komise.
OB2FF1
Děkan Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné jmenuje komisi
pro státní bakalářskou závěrečnou zkoušku.
Studijní program:
Ekonomika a management
Studijní obor:
Řízení logistiky
Místnost:
Komise: Komise č.05 EKOMAN-RL1
Datum a čas: 26.8.2013, 8:00
ZB204
Složení komise:
Předseda: Doc. Ing. PELLEŠOVÁ Pavlína , Ph.D.
Člen: Mgr. ČEMERKOVÁ Šárka , Ph.D.
Člen: Mgr. PŘEČKOVÁ Lenka , Ph.D.
Člen: Ing. HERYÁN Tomáš , Ph.D.
Člen:
Člen:
Zapisovatel: Ing. VLČEK Petr
Seznam studentů:
Poř. číslo Příjmení a jméno
BAŘINA Petr
1.
LABÍK Tomáš
2.
SKALICKÝ Tomáš
3.
STŘELECKÁ Kateřina
4.
Obor
RL
RL
RL
RL
Poznámka
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Děkan Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné si vyhrazuje právo, v případech
hodných zvláštního zřetele, na změnu předsedy příp. členů státnicové komise.
OB2RL1
Děkan Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné jmenuje komisi
pro státní bakalářskou závěrečnou zkoušku.
Studijní program:
Hospodářská politika a správa
Studijní obor:
Veřejná ekonomika a správa
Místnost:
Komise: Komise č.06 HOSPOL-VES1
Datum a čas: 26.8.2013, 8:00
ZB004
Složení komise:
Předseda: Doc. Ing. LEBIEDZIK Marian , Ph.D.
Člen: Mgr. NENIČKA Lubomír , Ph.D.
Člen: JUDr. RICHTER Jaromír
Člen: Ing. CHUDÁRKOVÁ Silvie
Člen:
Člen:
Zapisovatel: Ing. ŘIHÁK Radim
Seznam studentů:
Poř. číslo Příjmení a jméno
CYPRICHOVÁ Lenka
1.
FERFECKÁ Zuzana
2.
KOLÁŘOVÁ Renáta
3.
KOMÁRKOVÁ Lýdie
4.
KORDECKÝ Richard
5.
KUBALÍKOVÁ Pavla
6.
PINĎÁKOVÁ Tereza
7.
PÁLENÍKOVÁ Petra
8.
TEPLÁRKOVÁ Nikola
9.
TĚTHALOVÁ Pavla
10.
UNZEITIGOVÁ Pavla
11.
ŠTĚPÁNKOVÁ Soňa
12.
ŠUTOVÁ Zuzana
13.
ČERNÁ Veronika
14.
Obor
VES
VES
VES
VES
VES
VES
VES
VES
VES
VES
VES
VES
VES
VES
Poznámka
ekonomie,obor
ekonomie
obor
ekonomie,obor
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Děkan Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné si vyhrazuje právo, v případech
hodných zvláštního zřetele, na změnu předsedy příp. členů státnicové komise.
OB2VES1
Děkan Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné jmenuje komisi
pro státní bakalářskou závěrečnou zkoušku.
Studijní program:
Ekonomika a management
Studijní obor:
Ekonomika podnikání v obchodě a službách
Místnost:
Komise: Komise č.07 EKOMAN-EKPO1
Datum a čas: 26.8.2013, 8:00
ZB103
Složení komise:
Předseda: Doc. Ing. LEDNICKÝ Václav , CSc.
Člen: Ing. VAŠTÍKOVÁ Miroslava
Člen: Ing. ADÁMEK Pavel , Ph.D.
Člen: Ing. JEŽEK Filip , Ph.D.
Člen:
Člen:
Zapisovatel: Ing. ANTONOVÁ Barbora
Seznam studentů:
Poř. číslo Příjmení a jméno
BRADOVÁ Michaela
1.
DOŠLÍK Jan
2.
DŘÍMALOVÁ Kamila
3.
HORÁK Tomáš
4.
KAŠPAROVÁ Klára
5.
KOZÁČEK Radim
6.
LUXOVÁ Nikola
7.
RUŠAJOVÁ Klára
8.
SIEROTOVÁ Veronika
9.
SZLAUROVÁ Ivana
10.
WITOSZOVÁ Jana
11.
ŠIMKOVÁ Nikola
12.
ŠVEHLA Martin
13.
Obor
EKPO
EKPO
EKPO
EKPO
EKPO
EKPO
EKPO
EKPO
EKPO
EKPO
EKPO
EKPO
EKPO
Poznámka
ekonomie
ekonomie
ekonomie
ekonomie
ekonomie
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Děkan Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné si vyhrazuje právo, v případech
hodných zvláštního zřetele, na změnu předsedy příp. členů státnicové komise.
OB2EKPO1
Děkan Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné jmenuje komisi
pro státní bakalářskou závěrečnou zkoušku.
Studijní program:
Hospodářská politika a správa
Studijní obor:
Sociální management
Místnost:
Komise: Komise č.08 HOSPOL-SOMA1
Datum a čas: 26.8.2013, 8:00
ZB203
Složení komise:
Předseda: Doc. RSDr. MALÁTEK Vojtěch , CSc.
Člen: JUDr. SCISKALOVÁ Marie , Ph.D.
Člen: Mgr. BURYOVÁ Ivona , Ph.D.
Člen: Mgr. MIKA Janusz , Ph.D.
Člen: Ing. GAJDOVÁ Karin
Člen:
Zapisovatel: Ing. HEČKO Štefan
Seznam studentů:
Poř. číslo Příjmení a jméno
CYPRICHOVÁ Jana
1.
CZERNEKOVÁ Jana
2.
DANICSOVÁ Lucie
3.
HRKAL Filip
4.
KRAWIECOVÁ Renáta
5.
MAJCHEROVÁ Monika
6.
POLÁKOVÁ Lucie
7.
PROCHÁZKOVÁ Markéta
8.
Obor
SOMA
SOMA
SOMA
SOMA
SOMA
SOMA
SOMA
SOMA
Poznámka
ekonomie
ekonomie
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Děkan Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné si vyhrazuje právo, v případech
hodných zvláštního zřetele, na změnu předsedy příp. členů státnicové komise.
OB2SOMA1
Děkan Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné jmenuje komisi
pro státní bakalářskou závěrečnou zkoušku.
Studijní program:
Ekonomika a management
Studijní obor:
Ekonomika podnikání v obchodě a službách
Místnost:
Komise: Komise č.01 EKOMAN-EKPO2
Datum a čas: 27.8.2013, 8:00
ZB103
Složení komise:
Předseda: Doc. Ing. LEDNICKÝ Václav , CSc.
Člen: Mgr. CHOBOTOVÁ Monika , Ph.D.
Člen: Dr. Ing. MAJEROVÁ Ingrid
Člen: Ing. BEDNARČÍK Zdeněk , MBA, Ph.D.
Člen:
Člen:
Zapisovatel: Ing. ANTONOVÁ Barbora
Seznam studentů:
Poř. číslo Příjmení a jméno
BENDOVÁ Olga
1.
FILIPOVÁ Radka
2.
FILIPOVÁ Lucie
3.
HEJLOVÁ Petra
4.
JÁNA Michal
5.
KUBESA Tomáš
6.
KUBESOVÁ Kateřina
7.
MAJERNÍKOVÁ Alena
8.
MIKUŠOVÁ Renáta
9.
MRLINOVÁ Petra
10.
PREJDA Pavel
11.
REPPEROVÁ Aneta
12.
STUDENÝ Adam
13.
SZOTKOVÁ Monika
14.
VIATROVÁ Monika
15.
Obor
EKPO
EKPO
EKPO
EKPO
EKPO
EKPO
EKPO
EKPO
EKPO
EKPO
EKPO
EKPO
EKPO
EKPO
EKPO
Poznámka
16.
17.
18.
19.
20.
Děkan Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné si vyhrazuje právo, v případech
hodných zvláštního zřetele, na změnu předsedy příp. členů státnicové komise.
OB2EKPO2
Děkan Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné jmenuje komisi
pro státní bakalářskou závěrečnou zkoušku.
Studijní program:
Ekonomika a management
Studijní obor:
Marketing a management
Místnost:
Komise: Komise č.02 EKOMAN-MM3
Datum a čas: 27.8.2013, 8:00
ZB002
Složení komise:
Předseda: Prof. Ing. SKOKAN Karel , Ph.D.
Člen: Ing. ŠEBESTOVÁ Jarmila , Ph.D.
Člen: Ing. HECZKOVÁ Miroslava , Ph.D.
Člen: Ing. BERAN Vlastimil
Člen:
Člen:
Zapisovatel: Ing. KLEPEK Martin
Seznam studentů:
Poř. číslo Příjmení a jméno
KVAPILOVÁ Lucie
1.
MACUROVÁ Kamila
2.
MAJEROVÁ Veronika
3.
MORCINKOVÁ Ingrid
4.
MOYALOVÁ Eva
5.
NABORS Zdeňka
6.
PAVLISKA David
7.
POLEDNIKOVÁ Tereza
8.
PONCZOVÁ Radmila
9.
RŮŽANSKÁ Ivana
10.
SCHESTAGOVÁ Karla
11.
SOJČÁKOVÁ Lucie
12.
VALÁRIKOVÁ Eva
13.
Obor
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
Poznámka
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Děkan Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné si vyhrazuje právo, v případech
hodných zvláštního zřetele, na změnu předsedy příp. členů státnicové komise.
OB2MM3
Děkan Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné jmenuje komisi
pro státní bakalářskou závěrečnou zkoušku.
Studijní program:
Hospodářská politika a správa
Studijní obor:
Veřejná ekonomika a správa
Místnost:
Komise: Komise č.03 HOSPOL-VES2
Datum a čas: 27.8.2013, 8:00
ZB004
Složení komise:
Předseda: Doc. RSDr. MALÁTEK Vojtěch , CSc.
Člen: Mgr. GONGOL Tomáš , Ph.D.
Člen: Ing. LEBIEDZIKOVÁ Petra
Člen: Ing. CHUDÁRKOVÁ Silvie
Člen:
Člen:
Zapisovatel: Ing. HEČKO Štefan
Seznam studentů:
Poř. číslo Příjmení a jméno
CZENDLIK Roman
1.
HAMBÁLKOVÁ Anna
2.
HENČLOVÁ Lucie
3.
KORNASOVÁ Hana
4.
KRIŠTOFÍK Rudolf
5.
PLAČKOVÁ Michaela
6.
VÁLOVÁ Veronika
7.
VÝLETA Martin
8.
VÝLETOVÁ Petra
9.
ZÁŘICKÁ Renata
10.
ŠUMŠALOVÁ Alena
11.
Obor
VES
VES
VES
VES
VES
VES
VES
VES
VES
VES
VES
Poznámka
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Děkan Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné si vyhrazuje právo, v případech
hodných zvláštního zřetele, na změnu předsedy příp. členů státnicové komise.
OB2VES2
Děkan Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné jmenuje komisi
pro státní bakalářskou závěrečnou zkoušku.
Studijní program:
Ekonomika a management
Studijní obor:
Ekonomika cestovního ruchu
Místnost:
Komise: Komise č.04 EKOMAN-ECR1
Datum a čas: 27.8.2013, 8:00
VE235
Složení komise:
Předseda: Doc. PaedDr. ČUKA Peter , PhD.
Člen: Ing. KOTLÁNOVÁ Eva , Ph.D.
Člen: Ing. KAJZAR Patrik , Ph.D.
Člen: Mgr. VÁCLAVÍNKOVÁ Klára
Člen:
Člen:
Zapisovatel: Ing. ZEDKOVÁ Alena
Seznam studentů:
Poř. číslo Příjmení a jméno
HNÁTOVÁ Nikola
1.
HYNKOVÁ Denisa
2.
KASMANOVÁ Anna
3.
KAŠPÁRKOVÁ Jarmila
4.
KAŇOKOVÁ Barbora
5.
KOPEROVÁ Gabriela
6.
KOVALOVÁ Karin
7.
LEŠINSKÁ Klára
8.
LIŠKOVÁ Iva
9.
PLEVKOVÁ Zuzana
10.
SVOBODOVÁ Martina
11.
URUBČÍKOVÁ Šárka
12.
VELITSOVÁ Zuzana
13.
VÁCLAVÍKOVÁ Petra
14.
WEBER Pavel
15.
ČERMÁKOVÁ Monika
16.
Obor
ECR
ECR
ECR
ECR
ECR
ECR
ECR
ECR
ECR
ECR
ECR
ECR
ECR
ECR
ECR
ECR
Poznámka
obor
ekonomie
ekonomie
17.
18.
19.
20.
Děkan Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné si vyhrazuje právo, v případech
hodných zvláštního zřetele, na změnu předsedy příp. členů státnicové komise.
OB2ECR1
Děkan Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné jmenuje komisi
pro státní bakalářskou závěrečnou zkoušku.
Studijní program:
Hospodářská politika a správa
Studijní obor:
Bankovnictví
Místnost:
Komise: Komise č.05 HOSPOL-BAN1
Datum a čas: 27.8.2013, 8:00
ZB003
Složení komise:
Předseda: Prof. Ing. STAVÁREK Daniel , Ph.D.
Člen: Ing. SZAROWSKÁ Irena , Ph.D.
Člen: Ing. JEŽEK Filip , Ph.D.
Člen: Ing. SZKORUPOVÁ Zuzana , Ph.D.
Člen:
Člen:
Zapisovatel: Ing. ŠIMÁKOVÁ Jana
Seznam studentů:
Poř. číslo Příjmení a jméno
CHUDÝ Jan
1.
HURNÍK Tomáš
2.
JANHUBOVÁ Ivana
3.
POLANSKÁ Brigita
4.
PRAŽÁK Tomáš
5.
SKŘIVÁNEK Antonín
6.
SLOVIAKOVÁ Barbora
7.
WALTEROVÁ Lucie
8.
ZAJÍČKOVÁ Barbora
9.
Obor
BAN
BAN
BAN
BAN
BAN
BAN
BAN
BAN
BAN
Poznámka
ekonomie
ekonomie
ekonomie
ekonomie
ekonomie
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Děkan Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné si vyhrazuje právo, v případech
hodných zvláštního zřetele, na změnu předsedy příp. členů státnicové komise.
OB2BAN1
Děkan Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné jmenuje komisi
pro státní bakalářskou závěrečnou zkoušku.
Studijní program:
Hospodářská politika a správa
Studijní obor:
Finance
Místnost:
Komise: Komise č.05 HOSPOL-FIN1
Datum a čas: 27.8.2013, 8:00
ZB003
Složení komise:
Předseda: Prof. Ing. STAVÁREK Daniel , Ph.D.
Člen: Ing. SZAROWSKÁ Irena , Ph.D.
Člen: Ing. JEŽEK Filip , Ph.D.
Člen: Ing. SZKORUPOVÁ Zuzana , Ph.D.
Člen:
Člen:
Zapisovatel: Ing. ŠIMÁKOVÁ Jana
Seznam studentů:
Poř. číslo Příjmení a jméno
JANCKULÍK Ladislav
1.
MORAVEC Lukáš
2.
MRUSKOVÁ Lucie
3.
PONÍŽILOVÁ Veronika
4.
TOMÁŠKOVÁ Lucie
5.
VAŇKOVÁ Petra
6.
ŠIMURDA Pavel
7.
ŠMÍDOVÁ Petra
8.
Obor
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
Poznámka
obor
ekonomie,obor
obor
ekonomie,obor
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Děkan Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné si vyhrazuje právo, v případech
hodných zvláštního zřetele, na změnu předsedy příp. členů státnicové komise.
OB2FIN1
Děkan Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné jmenuje komisi
pro státní bakalářskou závěrečnou zkoušku.
Studijní program:
Gastronomie, hotelnictví a
turismus
Komise: Komise č.06 GAHOT-HOT6
Studijní obor:
Místnost:
Hotelnictví
Datum a čas: 27.8.2013, 8:00
U24
Složení komise:
Předseda: Doc. Ing. PELLEŠOVÁ Pavlína , Ph.D.
Člen: Ing. KOSTKOVÁ Miroslava , Ph.D.
Člen: Ing. ŠTINDL Jiří , Ph.D.
Člen: Mgr. HONKA Jiří
Člen:
Člen:
Zapisovatel: POLÁŠKOVÁ Radana
Seznam studentů:
Poř. číslo Příjmení a jméno
BOCANOVÁ Klára
1.
FOJTÍKOVÁ Klára
2.
KLAZAR Jindřich
3.
KOZÁKOVÁ Denisa
4.
KUPČÁKOVÁ Radka
5.
LACMANOVÁ Lucie
6.
LINHART Jiří
7.
MIKA Marek
8.
TOMÁNKOVÁ Linda
9.
ŽANDOVÁ Eva
10.
ČECHOVÁ Lucie
11.
Obor
HOT
HOT
HOT
HOT
HOT
HOT
HOT
HOT
HOT
HOT
HOT
Poznámka
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Děkan Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné si vyhrazuje právo, v případech
hodných zvláštního zřetele, na změnu předsedy příp. členů státnicové komise.
OB2HOT6
Děkan Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné jmenuje komisi
pro státní bakalářskou závěrečnou zkoušku.
Studijní program:
Ekonomika a management
Studijní obor:
Účetnictví a daně
Místnost:
Komise: Komise č.07 EKOMAN-UD2
Datum a čas: 27.8.2013, 8:00
ZB104
Složení komise:
Předseda: Doc. Ing. SIKOROVÁ Eva , CSc.
Člen: Ing. BLECHOVÁ Beata , Ph.D.
Člen: Ing. VALICOVÁ Alena
Člen: Ing. GAJDOVÁ Karin
Člen:
Člen:
Zapisovatel: Ing. KUPČOKOVÁ Lenka
Seznam studentů:
Poř. číslo Příjmení a jméno
BEČVÁŘ Radek
1.
CHOJKA David
2.
CÁBLOVÁ Jana
3.
FIURÁŠKOVÁ Dana
4.
GRUŠČÍKOVÁ Miroslava
5.
HAJDUKOVÁ Aneta
6.
HOŘÍNKOVÁ Ivana
7.
KUSOVÁ Iveta
8.
MARUNIČOVÁ Zuzana
9.
SIKOROVÁ Monika
10.
SNĚHOTOVÁ Petra
11.
SZNAPKA Bogdan
12.
Obor
UD
UD
UD
UD
UD
UD
UD
UD
UD
UD
UD
UD
Poznámka
obhajoba
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Děkan Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné si vyhrazuje právo, v případech
hodných zvláštního zřetele, na změnu předsedy příp. členů státnicové komise.
OB2UD2
Děkan Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné jmenuje komisi
pro státní bakalářskou závěrečnou zkoušku.
Studijní program:
Ekonomika a management
Studijní obor:
Marketing a management
Místnost:
Komise: Komise č.01 EKOMAN-MM4
Datum a čas: 28.8.2013, 8:00
ZB002
Složení komise:
Předseda: Doc. Ing. STARZYCZNÁ Halina , Ph.D.
Člen: Mgr. SÝKOROVÁ Pavla
Člen: Ing. RYLKOVÁ Žaneta , Ph.D.
Člen: Ing. GAJDOVÁ Karin
Člen:
Člen:
Zapisovatel: Ing. KONDASOVÁ Stanislava
Seznam studentů:
Poř. číslo Příjmení a jméno
MICHALÍK Lukáš
1.
PAŠERBA Maroš
2.
PURKERTOVÁ Kateřina
3.
SIKORA Petr
4.
SVATOŠ Radim
5.
VRONKA Lukáš
6.
WALICOVÁ Veronika
7.
ŠKORVÁNKOVÁ Veronika
8.
ŠTEFÁNIKOVÁ Sandra
9.
ŘEHÁKOVÁ Gabriela
10.
Obor
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
Poznámka
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Děkan Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné si vyhrazuje právo, v případech
hodných zvláštního zřetele, na změnu předsedy příp. členů státnicové komise.
OB2MM4
Děkan Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné jmenuje komisi
pro státní bakalářskou závěrečnou zkoušku.
Studijní program:
Hospodářská politika a správa
Studijní obor:
Evropská integrace
Místnost:
Komise: Komise č.02 HOSPOL-EI1
Datum a čas: 28.8.2013, 8:00
ZB004
Složení komise:
Předseda: Doc. Ing. LEBIEDZIK Marian , Ph.D.
Člen: Dr. Ing. MAJEROVÁ Ingrid
Člen: Mgr. DUDA Danuta
Člen:
Člen:
Člen:
Zapisovatel: Ing. HEČKO Štefan
Seznam studentů:
Poř. číslo Příjmení a jméno
GAZUR Jiří
1.
JANATA Aleš
2.
JUNGOVÁ Dagmar
3.
KOMINKOVÁ Kateřina
4.
MALEŇÁKOVÁ Marie
5.
Obor
EI
EI
EI
EI
EI
Poznámka
ekonomie
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Děkan Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné si vyhrazuje právo, v případech
hodných zvláštního zřetele, na změnu předsedy příp. členů státnicové komise.
OB2EI1
Děkan Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné jmenuje komisi
pro státní bakalářskou závěrečnou zkoušku.
Studijní program:
Hospodářská politika a správa
Studijní obor:
Veřejná ekonomika a správa
Místnost:
Komise: Komise č.03 HOSPOL-VES3
Datum a čas: 28.8.2013, 8:00
ZB004
Složení komise:
Předseda: Doc. Ing. LEBIEDZIK Marian , Ph.D.
Člen: Dr. Ing. MAJEROVÁ Ingrid
Člen: JUDr. SCISKALOVÁ Marie , Ph.D.
Člen: Mgr. BURYOVÁ Ivona , Ph.D.
Člen: Ing. CHUDÁRKOVÁ Silvie
Člen:
Zapisovatel: Ing. HEČKO Štefan
Seznam studentů:
Poř. číslo Příjmení a jméno
GLACOVÁ Pavlína
1.
HORŇÁČKOVÁ Jana
2.
JONŠTOVÁ Monika
3.
LIŠKOVÁ Drahomíra
4.
MARJENÍKOVÁ Michaela
5.
MUŠINSKÁ Veronika
6.
PYRCHALOVÁ Iveta
7.
STAWINOGOVÁ Petra
8.
TOMÁŠKOVÁ Magdaléna
9.
TUMOVÁ Kateřina
10.
Obor
VES
VES
VES
VES
VES
VES
VES
VES
VES
VES
Poznámka
ekonomie
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Děkan Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné si vyhrazuje právo, v případech
hodných zvláštního zřetele, na změnu předsedy příp. členů státnicové komise.
OB2VES3
Děkan Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné jmenuje komisi
pro státní bakalářskou závěrečnou zkoušku.
Studijní program:
Systémové inženýrství a
informatika
Komise: Komise č.04 - SII-MI1
Studijní obor:
Manažerská informatika
Datum a čas: 28.8.2013, 8:00
Místnost:
ZB003
Složení komise:
Předseda: Doc. RNDr. KOLIBA František , CSc.
Člen: Ing. PERZINA Radomír , Ph.D.
Člen: Ing. BOTLÍK Josef
Člen: Ing. JEŽEK Filip , Ph.D.
Člen:
Člen:
Zapisovatel: Ing. HULA Dalibor
Seznam studentů:
Poř. číslo Příjmení a jméno
CHROBOK René
1.
FILZÁK Lukáš
2.
FRŇKOVÁ Eva
3.
FÁREK Filip
4.
GRYGEREK Rostislav
5.
HRONÍK Marcel
6.
JANOUŠEK Michal
7.
KUBICA Lukáš
8.
MALYJUREK Tomáš
9.
MENČÍK Petr
10.
PLUCHOVÁ Michaela
11.
VÍTEČEK Martin
12.
Obor
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI
Poznámka
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Děkan Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné si vyhrazuje právo, v případech
hodných zvláštního zřetele, na změnu předsedy příp. členů státnicové komise.
OB2MI1
Děkan Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné jmenuje komisi
pro státní navazující magisterskou závěrečnou zkoušku.
Studijní program:
Ekonomika a management
Studijní obor:
Marketing a management
Místnost:
Komise: Komise č.05 EKOMAN-MM1
Datum a čas: 28.8.2013, 8:00
ZB204
Složení komise:
Předseda: Prof. Ing. SKOKAN Karel , Ph.D.
Člen: Ing. TUREČKOVÁ Kamila
Člen: Ing. MATUŠÍNSKÁ Kateřina , Ph.D.
Člen: Ing. ADÁMEK Pavel , Ph.D.
Člen:
Člen:
Zapisovatel: Ing. KLEPEK Martin
Seznam studentů:
Poř. číslo Příjmení a jméno
JAČKOVÁ Martina
1.
LICHNOVSKÁ Kateřina
2.
MOSNÁK Milan
3.
NAŇÁKOVÁ Zuzana
4.
PREKOPOVÁ Bronislava
5.
SMOLKOVÁ Petra
6.
SUSZKOVÁ Monika
7.
ŘIHÁKOVÁ Lenka
8.
Obor
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
Poznámka
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Děkan Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné si vyhrazuje právo, v případech
hodných zvláštního zřetele, na změnu předsedy příp. členů státnicové komise.
ON2MM1
Děkan Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné jmenuje komisi
pro státní navazující magisterskou závěrečnou zkoušku.
Studijní program:
Ekonomika a management
Studijní obor:
Ekonomika podnikání v obchodě a službách
Místnost:
Komise: Komise č.06 EKOMAN-EKPO1
Datum a čas: 28.8.2013, 8:00
ZB103
Složení komise:
Předseda: Doc. Ing. LEDNICKÝ Václav , CSc.
Člen: Ing. ŠEBESTOVÁ Jarmila , Ph.D.
Člen: Ing. KOTLÁNOVÁ Eva , Ph.D.
Člen: Ing. URBÁNEK Jan
Člen:
Člen:
Zapisovatel: Ing. HERMANNOVÁ Milena
Seznam studentů:
Poř. číslo Příjmení a jméno
BLAŽEK Michal
1.
CHOVANCOVÁ Barbora
2.
CHRAPKOVÁ Alena
3.
CIBULKOVÁ Denisa
4.
DUKÁTNÍKOVÁ Monika
5.
GARAJOVÁ Ľubomíra
6.
HEGEGY Alexandr
7.
JANÁČKOVÁ Kristýna
8.
KALUSOVÁ Eva
9.
MIKUŠOVÁ Lucia
10.
MINÁRIKOVÁ Liběna
11.
POUROVÁ Zuzana
12.
SOJKOVÁ Eliška
13.
STRUŠKOVÁ Jana
14.
VALÁŠKOVÁ Anna
15.
ZLÁMALOVÁ Hana
16.
ŠTAFOVÁ Eliška
17.
Obor
EKPO
EKPO
EKPO
EKPO
EKPO
EKPO
EKPO
EKPO
EKPO
EKPO
EKPO
EKPO
EKPO
EKPO
EKPO
EKPO
EKPO
Poznámka
ekonomie,obor
obor
obor
18.
19.
20.
Děkan Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné si vyhrazuje právo, v případech
hodných zvláštního zřetele, na změnu předsedy příp. členů státnicové komise.
ON2EKPO1
Děkan Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné jmenuje komisi
pro státní navazující magisterskou závěrečnou zkoušku.
Studijní program:
Ekonomika a management
Studijní obor:
Ekonomika podnikání v obchodě a službách
Místnost:
Komise: Komise č.07 EKOMAN-EKPO2
Datum a čas: 28.8.2013, 8:00
ZB104
Složení komise:
Předseda: Doc. Ing. PELLEŠOVÁ Pavlína , Ph.D.
Člen: Ing. STELMACH Karel , Ph.D.
Člen: Ing. BEDNARČÍK Zdeněk , MBA, Ph.D.
Člen:
Člen:
Člen:
Zapisovatel: Ing. MAURITZOVÁ Eva
Seznam studentů:
Poř. číslo Příjmení a jméno
DŽUPIN Ivo
1.
HERBEROVÁ Kateřina
2.
HRÁČKOVÁ Pavla
3.
POLDOVÁ Gabriela
4.
PYŠOVÁ Simona
5.
SEDLÁČKOVÁ Jana
6.
SLOWIKOVÁ Lenka
7.
UHLÁR Marek
8.
VAŠINOVÁ Zuzana
9.
VOBORNÍKOVÁ Naděžda
10.
ŠVANOVÁ Martina
11.
Obor
EKPO
EKPO
EKPO
EKPO
EKPO
EKPO
EKPO
EKPO
EKPO
EKPO
EKPO
Poznámka
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Děkan Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné si vyhrazuje právo, v případech
hodných zvláštního zřetele, na změnu předsedy příp. členů státnicové komise.
ON2EKPO2
Děkan Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné jmenuje komisi
pro státní navazující magisterskou závěrečnou zkoušku.
Studijní program:
Ekonomika a management
Studijní obor:
Marketing a management
Místnost:
Komise: Komise č.08 EKOMAN-MM2
Datum a čas: 28.8.2013, 8:00
ZB203
Složení komise:
Předseda: Doc. Dr. Ing. LAZAR Jaromír
Člen: Mgr. CHOBOTOVÁ Monika , Ph.D.
Člen: Ing. STOKLASA Michal
Člen: Ing. BERAN Vlastimil
Člen:
Člen:
Zapisovatel: Ing. ŽEBROKOVÁ Veronika
Seznam studentů:
Poř. číslo Příjmení a jméno
BIOVÁ Ilona
1.
CHROMEC Jiří
2.
HANISCHOVÁ Andrea
3.
HOLEKSOVÁ Kamila
4.
JANKOVÁ Simona
5.
JŰNGER Kamila
6.
KOSTELENCOVÁ Irena
7.
MAMULOVÁ Miroslava
8.
MAZÁNKOVÁ Pavla
9.
MOTYKOVÁ Ivana
10.
PAVELKOVÁ Kateřina
11.
POLAKOVIČOVÁ Helena
12.
SEKULOVÁ Tereza
13.
SZKANDEROVÁ Lucie
14.
TŘESLÍNOVÁ Jana
15.
VRŠECKÁ Petra
16.
ŠALOUŠKOVÁ Veronika
17.
Obor
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
Poznámka
obor
18.
19.
20.
Děkan Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné si vyhrazuje právo, v případech
hodných zvláštního zřetele, na změnu předsedy příp. členů státnicové komise.
ON2MM2
Děkan Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné jmenuje komisi
pro státní navazující magisterskou závěrečnou zkoušku.
Studijní program:
Ekonomika a management
Studijní obor:
Ekonomika podnikání v obchodě a službách
Místnost:
Komise: Komise č.01 EKOMAN-EKPO3
Datum a čas: 29.8.2013, 8:00
ZB104
Složení komise:
Předseda: Doc. Ing. PELLEŠOVÁ Pavlína , Ph.D.
Člen: Ing. BERNATÍK Werner , Ph.D.
Člen: Ing. URBÁNEK Jan
Člen:
Člen:
Člen:
Zapisovatel: Ing. MAURITZOVÁ Eva
Seznam studentů:
Poř. číslo Příjmení a jméno
HŘIVNÁČOVÁ Jana
1.
KOŘENKOVÁ Karla
2.
KUBAČÁKOVÁ Lenka
3.
MASTILIAKOVÁ Dana
4.
MAČUDOVÁ Eva
5.
NĚMCOVÁ Jana
6.
PAWELKOVÁ Kateřina
7.
POLEDNÍKOVÁ Jindřiška
8.
RASZYKOVÁ Anna
9.
RÍMSKÁ Eva
10.
SKALICKÁ Iveta
11.
VALA Zbyněk
12.
VESELKOVÁ Hana
13.
ZATLOUKAL Josef
14.
ŠUSTÁKOVÁ Martina
15.
ŠVRČINOVÁ Nikol
16.
Obor
EKPO
EKPO
EKPO
EKPO
EKPO
EKPO
EKPO
EKPO
EKPO
EKPO
EKPO
EKPO
EKPO
EKPO
EKPO
EKPO
Poznámka
17.
18.
19.
20.
Děkan Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné si vyhrazuje právo, v případech
hodných zvláštního zřetele, na změnu předsedy příp. členů státnicové komise.
ON2EKPO3
Děkan Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné jmenuje komisi
pro státní navazující magisterskou závěrečnou zkoušku.
Studijní program:
Ekonomika a management
Studijní obor:
Marketing a management
Místnost:
Komise: Komise č.02 EKOMAN-MM4
Datum a čas: 29.8.2013, 8:00
ZB103
Složení komise:
Předseda: Doc. Ing. SIKOROVÁ Eva , CSc.
Člen: Dr. Ing. GABRYŠOVÁ Marie
Člen: Ing. ADÁMEK Pavel , Ph.D.
Člen: Ing. BERAN Vlastimil
Člen:
Člen:
Zapisovatel: Ing. KONDASOVÁ Stanislava
Seznam studentů:
Poř. číslo Příjmení a jméno
BARTOŠÍKOVÁ Martina
1.
GUĽA Ladislav
2.
JANČA Viktor
3.
KANTOROVÁ Jana
4.
KOPECKÁ Jana
5.
KOŽUŠNÍKOVÁ Lenka
6.
KUPKOVÁ Hana
7.
MARTYNKOVÁ Janina
8.
OKULIAROVÁ Eva
9.
PAVLÍK Zdeněk
10.
SZLAUROVÁ Michaela
11.
VLHOVÁ Kateřina
12.
ČERMÁKOVÁ STOKLASOVÁ Andrea
13.
Obor
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
Poznámka
ekonomie
ekonomie
ekonomie
ekonomie
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Děkan Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné si vyhrazuje právo, v případech
hodných zvláštního zřetele, na změnu předsedy příp. členů státnicové komise.
ON2MM4
Děkan Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné jmenuje komisi
pro státní navazující magisterskou závěrečnou zkoušku.
Studijní program:
Ekonomika a management
Studijní obor:
Marketing a management
Místnost:
Komise: Komise č.03 EKOMAN-MM3
Datum a čas: 29.8.2013, 8:00
ZB003
Složení komise:
Předseda: Doc. Ing. STARZYCZNÁ Halina , Ph.D.
Člen: Mgr. CHOBOTOVÁ Monika , Ph.D.
Člen: Ing. MATUŠÍNSKÁ Kateřina , Ph.D.
Člen: Ing. NEVIMA Jan , Ph.D.
Člen:
Člen:
Zapisovatel: Ing. KLEPEK Martin
Seznam studentů:
Poř. číslo Příjmení a jméno
BOBKOVÁ Michaela
1.
CHALUPA Tomáš
2.
FRYČKOVÁ Pavlína
3.
KLEMEŠOVÁ Eva
4.
LUKEŠOVÁ Šárka
5.
MERKLOVÁ Lucie
6.
OSTRUSZKA Radim
7.
RYŠÁNKOVÁ Lucie
8.
ŠČOTKOVÁ Markéta
9.
ČIPEROVÁ Lucie
10.
Obor
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
Poznámka
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Děkan Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné si vyhrazuje právo, v případech
hodných zvláštního zřetele, na změnu předsedy příp. členů státnicové komise.
ON2MM3
Děkan Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné jmenuje komisi
pro státní navazující magisterskou závěrečnou zkoušku.
Studijní program:
Hospodářská politika a správa
Studijní obor:
Bankovnictví
Místnost:
Komise: Komise č.04 HOSPOL-BAN1
Datum a čas: 29.8.2013, 8:00
ZB004
Složení komise:
Předseda: Prof. Ing. STAVÁREK Daniel , Ph.D.
Člen: Ing. RŮČKOVÁ Petra , Ph.D.
Člen: Ing. VODOVÁ Pavla , Ph.D.
Člen: Ing. JEŽEK Filip , Ph.D.
Člen:
Člen:
Zapisovatel: Ing. ŠIMÁKOVÁ Jana
Seznam studentů:
Poř. číslo Příjmení a jméno
BAĎURA Jan
1.
MOSLEROVÁ Eva
2.
PETŘEKOVÁ Darina
3.
Obor
BAN
BAN
BAN
Poznámka
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Děkan Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné si vyhrazuje právo, v případech
hodných zvláštního zřetele, na změnu předsedy příp. členů státnicové komise.
ON2BAN1
Děkan Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné jmenuje komisi
pro státní navazující magisterskou závěrečnou zkoušku.
Studijní program:
Hospodářská politika a správa
Studijní obor:
Finance
Místnost:
Komise: Komise č.04 HOSPOL-FIN1
Datum a čas: 29.8.2013, 8:00
ZB004
Složení komise:
Předseda: Prof. Ing. STAVÁREK Daniel , Ph.D.
Člen: Ing. RŮČKOVÁ Petra , Ph.D.
Člen: Ing. VODOVÁ Pavla , Ph.D.
Člen: Ing. JEŽEK Filip , Ph.D.
Člen:
Člen:
Zapisovatel: Ing. ŠIMÁKOVÁ Jana
Seznam studentů:
Poř. číslo Příjmení a jméno
BERANOVÁ Hana
1.
BUCHOVÁ Michaela
2.
DESENSKÁ Markéta
3.
FEKETOVÁ Nikola
4.
KORANDOVÁ Ivana
5.
Obor
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
Poznámka
obor,obhajoba
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Děkan Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné si vyhrazuje právo, v případech
hodných zvláštního zřetele, na změnu předsedy příp. členů státnicové komise.
ON2FIN1
Děkan Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné jmenuje komisi
pro státní navazující magisterskou závěrečnou zkoušku.
Studijní program:
Ekonomika a management
Studijní obor:
Marketing a management
Místnost:
Komise: Komise č.05a EKONOMIE OPAK
Datum a čas: 29.8.2013, 8:00
ZB002
Složení komise:
Předseda: Prof. Ing. SKOKAN Karel , Ph.D.
Člen: Dr. Ing. MAJEROVÁ Ingrid
Člen: Ing. GAJDOVÁ Karin
Člen:
Člen:
Člen:
Zapisovatel: Ing. ŽEBROKOVÁ Veronika
Seznam studentů:
Poř. číslo Příjmení a jméno
FILO Jozef
1.
ČERNOHOUS Jakub
2.
Obor
MM
MM
Poznámka
ekonomie
ekonomie
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Děkan Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné si vyhrazuje právo, v případech
hodných zvláštního zřetele, na změnu předsedy příp. členů státnicové komise.
ON2EKONa
Děkan Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné jmenuje komisi
pro státní bakalářskou závěrečnou zkoušku.
Studijní program:
Ekonomika a management
Studijní obor:
Marketing a management
Místnost:
Komise: Komise č.05aa EKONOMIE OPAK
Datum a čas: 29.8.2013, 8:00
ZB002
Složení komise:
Předseda: Prof. Ing. SKOKAN Karel , Ph.D.
Člen: Dr. Ing. MAJEROVÁ Ingrid
Člen: Ing. GAJDOVÁ Karin
Člen:
Člen:
Člen:
Zapisovatel: Ing. ŽEBROKOVÁ Veronika
Seznam studentů:
Poř. číslo Příjmení a jméno
CHALUPOVÁ Radka
1.
CHOVANCOVÁ Barbora
2.
CYPRICHOVÁ Michaela
3.
HOLINKOVÁ Michaela
4.
KROUPOVÁ Lenka
5.
LICHOVNÍKOVÁ Nikola
6.
PECKOVÁ Martina
7.
PETRÁK Lukáš
8.
Obor
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
Poznámka
ekonomie
ekonomie
ekonomie
ekonomie
ekonomie
ekonomie
ekonomie
ekonomie
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Děkan Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné si vyhrazuje právo, v případech
hodných zvláštního zřetele, na změnu předsedy příp. členů státnicové komise.
OB2EKONa
Děkan Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné jmenuje komisi
pro státní bakalářskou závěrečnou zkoušku.
Studijní program:
Ekonomika a management
Studijní obor:
Účetnictví a daně
Místnost:
Komise: Komise č.05bb EKONOMIE OPAK
Datum a čas: 29.8.2013, 8:00
ZB002
Složení komise:
Předseda: Prof. Ing. SKOKAN Karel , Ph.D.
Člen: Dr. Ing. MAJEROVÁ Ingrid
Člen: Ing. GAJDOVÁ Karin
Člen:
Člen:
Člen:
Zapisovatel: Ing. ŽEBROKOVÁ Veronika
Seznam studentů:
Poř. číslo Příjmení a jméno
ANDĚLOVÁ Kamila
1.
HLAVÁČOVÁ Ilona
2.
VYORALOVÁ Pavla
3.
Obor
UD
UD
UD
Poznámka
ekonomie
ekonomie
ekonomie
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Děkan Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné si vyhrazuje právo, v případech
hodných zvláštního zřetele, na změnu předsedy příp. členů státnicové komise.
OB2EKONb
Děkan Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné jmenuje komisi
pro státní navazující magisterskou závěrečnou zkoušku.
Studijní program:
Ekonomika a management
Studijní obor:
Ekonomika podnikání v obchodě a službách
Místnost:
Komise: Komise č.05c EKONOMIE OPAK
Datum a čas: 29.8.2013, 8:00
ZB002
Složení komise:
Předseda: Prof. Ing. SKOKAN Karel , Ph.D.
Člen: Dr. Ing. MAJEROVÁ Ingrid
Člen: Ing. GAJDOVÁ Karin
Člen:
Člen:
Člen:
Zapisovatel: Ing. ŽEBROKOVÁ Veronika
Seznam studentů:
Poř. číslo Příjmení a jméno
STAŘIČNÁ Veronika
1.
Obor
EKPO
Poznámka
ekonomie
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Děkan Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné si vyhrazuje právo, v případech
hodných zvláštního zřetele, na změnu předsedy příp. členů státnicové komise.
ON2EKONc
Děkan Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné jmenuje komisi
pro státní navazující magisterskou závěrečnou zkoušku.
Studijní program:
Hospodářská politika a správa
Studijní obor:
Veřejná ekonomika a správa
Místnost:
Komise: Komise č.05d EKONOMIE OPAK
Datum a čas: 29.8.2013, 8:00
ZB002
Složení komise:
Předseda: Prof. Ing. SKOKAN Karel , Ph.D.
Člen: Dr. Ing. MAJEROVÁ Ingrid
Člen: Ing. GAJDOVÁ Karin
Člen:
Člen:
Člen:
Zapisovatel: Ing. ŽEBROKOVÁ Veronika
Seznam studentů:
Poř. číslo Příjmení a jméno
FOGLOVÁ Michaela
1.
Obor
VES
Poznámka
ekonomie
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Děkan Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné si vyhrazuje právo, v případech
hodných zvláštního zřetele, na změnu předsedy příp. členů státnicové komise.
ON2EKONd
Děkan Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné jmenuje komisi
pro státní navazující magisterskou závěrečnou zkoušku.
Studijní program:
Ekonomika a management
Studijní obor:
Ekonomika podnikání v obchodě a službách
Místnost:
Komise: Komise č.01 EKOMAN-EKPO4
Datum a čas: 30.8.2013, 8:00
ZB103
Složení komise:
Předseda: Doc. Ing. LEDNICKÝ Václav , CSc.
Člen: Ing. STELMACH Karel , Ph.D.
Člen: Dr. Ing. GABRYŠOVÁ Marie
Člen: Ing. KOTLÁNOVÁ Eva , Ph.D.
Člen:
Člen:
Zapisovatel: Ing. KUPČOKOVÁ Lenka
Seznam studentů:
Poř. číslo Příjmení a jméno
BUDINOVÁ Kamila
1.
DOSTÁLOVÁ Zuzana
2.
FRIČOVÁ Petra
3.
HERTLOVÁ Markéta
4.
KSENOFONTOV Konstantin
5.
KŘUPKOVÁ Jana
6.
LUKEŠOVÁ Aneta
7.
MANĎÁK Dušan
8.
MIKULA Martin
9.
OCZKO Kateřina
10.
PANÁČEK Marcel
11.
Obor
EKPO
EKPO
EKPO
EKPO
EKPO
EKPO
EKPO
EKPO
EKPO
EKPO
EKPO
Poznámka
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Děkan Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné si vyhrazuje právo, v případech
hodných zvláštního zřetele, na změnu předsedy příp. členů státnicové komise.
ON2EKPO4
Děkan Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné jmenuje komisi
pro státní navazující magisterskou závěrečnou zkoušku.
Studijní program:
Hospodářská politika a správa
Studijní obor:
Evropská integrace
Místnost:
Komise: Komise č.02 HOSPOL-EINMg1
Datum a čas: 30.8.2013, 8:00
ZB004
Složení komise:
Předseda: Doc. RSDr. MALÁTEK Vojtěch , CSc.
Člen: Dr. Ing. MAJEROVÁ Ingrid
Člen: Mgr. DUDA Danuta
Člen:
Člen:
Člen:
Zapisovatel: Ing. GAJDOVÁ Karin
Seznam studentů:
Poř. číslo Příjmení a jméno
ANTONY Pavel
1.
CIESLAR Pavel
2.
ROSENSTEINOVÁ Berta
3.
Obor
EI
EI
EI
Poznámka
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Děkan Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné si vyhrazuje právo, v případech
hodných zvláštního zřetele, na změnu předsedy příp. členů státnicové komise.
ON2EI1
Děkan Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné jmenuje komisi
pro státní navazující magisterskou závěrečnou zkoušku.
Studijní program:
Hospodářská politika a správa
Studijní obor:
Veřejná ekonomika a správa
Místnost:
Komise: Komise č.03 HOSPOL-VES1
Datum a čas: 30.8.2013, 8:00
ZB004
Složení komise:
Předseda: Doc. RSDr. MALÁTEK Vojtěch , CSc.
Člen: Dr. Ing. MAJEROVÁ Ingrid
Člen: JUDr. SCISKALOVÁ Marie , Ph.D.
Člen: Mgr. BURYOVÁ Ivona , Ph.D.
Člen: Ing. CHUDÁRKOVÁ Silvie
Člen:
Zapisovatel: Ing. GAJDOVÁ Karin
Seznam studentů:
Poř. číslo Příjmení a jméno
BANÁŠOVÁ Monika
1.
BAUMGARTNER Tomáš
2.
BURIÁNKOVÁ Ivana
3.
CHALUPOVÁ Blanka
4.
FABIKOVÁ Anna
5.
HORÁKOVÁ Veronika
6.
HORÁLKOVÁ Jana
7.
NERADOVÁ Dagmar
8.
POKORNÁ Zuzana
9.
SVRČKOVÁ Veronika
10.
SÝKOROVÁ Eva
11.
ZLÁMALOVÁ Aneta
12.
ŠEBESTOVÁ Andrea
13.
ČAGANOVÁ Zuzana
14.
Obor
VES
VES
VES
VES
VES
VES
VES
VES
VES
VES
VES
VES
VES
VES
Poznámka
obor
obor
obor
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Děkan Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné si vyhrazuje právo, v případech
hodných zvláštního zřetele, na změnu předsedy příp. členů státnicové komise.
ON2VES1
Děkan Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné jmenuje komisi
pro státní navazující magisterskou závěrečnou zkoušku.
Studijní program:
Systémové inženýrství a
informatika
Komise: Komise č.04 - SIIMINMg2
Studijní obor:
Manažerská informatika
Datum a čas: 30.8.2013, 8:00
Místnost:
ZB002
Složení komise:
Předseda: Doc. Mgr. SUCHÁNEK Petr , Ph.D.
Člen: Ing. PERZINA Radomír , Ph.D.
Člen: Ing. VYMĚTAL Dominik , DrSc.
Člen: Ing. JEŽEK Filip , Ph.D.
Člen:
Člen:
Zapisovatel: Ing. GÓRECKI Jan
Seznam studentů:
Poř. číslo Příjmení a jméno
LYSEK Jan
1.
ROZKOŠ Jiří
2.
ZEMAN Filip
3.
Obor
MI
MI
MI
Poznámka
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Děkan Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné si vyhrazuje právo, v případech
hodných zvláštního zřetele, na změnu předsedy příp. členů státnicové komise.
ON2MI2
Děkan Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné jmenuje komisi
pro státní navazující magisterskou závěrečnou zkoušku.
Studijní program:
Ekonomika a management
Studijní obor:
Marketing a management
Místnost:
Komise: Komise č.05 EKOMAN-MM5
Datum a čas: 30.8.2013, 8:00
ZB104
Složení komise:
Předseda: Doc. Ing. JANOUŠKOVÁ Jana , Ph.D.
Člen: Ing. BEDNARČÍK Zdeněk , MBA, Ph.D.
Člen: Ing. RYLKOVÁ Žaneta , Ph.D.
Člen: Ing. NEVIMA Jan , Ph.D.
Člen:
Člen:
Zapisovatel: Ing. ŽEBROKOVÁ Veronika
Seznam studentů:
Poř. číslo Příjmení a jméno
BOCHEZOVÁ Andrea
1.
CZUDKOVÁ Renata
2.
HAVLÁSKOVÁ Michaela
3.
KOLÁŘOVÁ VÁLKOVÁ Michaela
4.
KOPPOVÁ Martina
5.
MAZUROVÁ Kateřina
6.
MORCINKOVÁ Světlana
7.
MORKESOVÁ Alice
8.
NOVOBILSKÁ Eva
9.
OVČAŘÍOVÁ Veronika
10.
RYBÁKOVÁ Lucie
11.
SKÁCAL Pavel
12.
TOMČÁNIOVÁ Veronika
13.
VRCHOVÁ Aneta
14.
VÁVROVÁ Lucie
15.
Obor
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
Poznámka
ekonomie
ekonomie
ekonomie
obor
obor
16.
17.
18.
19.
20.
Děkan Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné si vyhrazuje právo, v případech
hodných zvláštního zřetele, na změnu předsedy příp. členů státnicové komise.
ON2MM5
Děkan Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné jmenuje komisi
pro státní bakalářskou závěrečnou zkoušku.
Studijní program:
Gastronomie, hotelnictví a
turismus
Komise: Komise č.06 GAHOT-HOTO6
Studijní obor:
Místnost:
Hotelnictví
Datum a čas: 30.8.2013, 8:00
U24
Složení komise:
Předseda: Doc. Ing. PELLEŠOVÁ Pavlína , Ph.D.
Člen: Ing. KOSTKOVÁ Miroslava , Ph.D.
Člen: Ing. ŠTINDL Jiří , Ph.D.
Člen: Mgr. HONKA Jiří
Člen:
Člen:
Zapisovatel: POLÁŠKOVÁ Radana
Seznam studentů:
Poř. číslo Příjmení a jméno
BABIČOVÁ Markéta
1.
BOBČÁKOVÁ Nikola
2.
CHYLÍKOVÁ Mariana
3.
HORVÁTHOVÁ Libuše
4.
KLEINOVÁ Barbora
5.
KORGER Michal
6.
KREJČÍ Monika
7.
OLCHAWSKÁ Tereza
8.
PAULINOVÁ Kateřina
9.
POKLOPOVÁ Kristýna
10.
REKOVÁ Zuzana
11.
SEDLÁČEK Jiří
12.
VALEČEK Nikola
13.
ZELENKOVÁ Jana
14.
ŠOUPALOVÁ Veronika
15.
ŠVECOVÁ Barbora
16.
Obor
HOT
HOT
HOT
HOT
HOT
HOT
HOT
HOT
HOT
HOT
HOT
HOT
HOT
HOT
HOT
HOT
Poznámka
17.
18.
19.
20.
Děkan Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné si vyhrazuje právo, v případech
hodných zvláštního zřetele, na změnu předsedy příp. členů státnicové komise.
OB2HOT6o
Download

Komise: Komise č.01 - GAHOT-HOT1