DŮLEŽITÉ
Rodiče nově přijatých žáků se do 29. 6.
dostaví do kanceláře ZUŠ,
kde obdrží lísteček pro platbu školného.
Nabízíme možnost
zaslání údajů k platbě školného e-mailem kontaktujte nás na adrese [email protected] („PŘEDMĚT“ e-mailu =
„ŠKOLNÉ“).
Úřední doba: 8 – 11, 12.30 – 15 hod.
Školné na 1. pololetí šk. roku
2010/2011 musí být zaplaceno
do 20. 8. 2010, jinak žák nemůže být
zapsán ke studiu.
Základní umělecká škola, Habrmanova 130, Hradec Králové
VÝSLEDKY
talentových zkoušek pro studium
ve školním roce 2010/2011 – PŘIJATÍ ŽÁCI
I. OBOR HUDEBNÍ - přípravná hudební výchova
Brinkman Nicole
Hamráková Hana
Jelínková Nela
Jelínková Tereza
Kerhart Pavel
Kokrda Adam
Košťálová Anna
Menclová Eliška
Netolická Julie
Vaňková Markéta
Vasilyeva Maria
Verner Václav
Veselá Viktorie
Vokurková Karolína
Zikl Vojtěch
Zápis a informativní schůzka žáků přijatých do přípravných ročníků bude 24. 6.
2010 v 17.30 hod. v učebně č. 104 v 1. poschodí budovy ZUŠ.
II. OBOR HUDEBNÍ – oddělení nástrojů
klavír
Dostál Ondřej
Eberhartová Adéla
Eršilová Marie
Filková Karolína
Horyna Štěpán
Chmelíková Markéta
Kovářová Veronika
Krausová Natalie
Kubica Kamil
Macháček Pavel
Najmanová Marcela
Podroužek Jiří
Podroužek Vojtěch
Suchánek Michal
Svatoňová Tereza
Voříšková Anna
smyčcové nástroje
Otčenášková Miriam
Pavlíková Petra
zpěv
Antesová Simona
Bednárková Kamila
Jašková Veronika
Klouzková Natálie
Koutová Kateřina
Laifrová Sára
Rybczuková Zuzana
Skalická Veronika
Volencová Klára
Zuzaňáková Klára
klávesové nástroje
Doubek David
Lebdušková Jaroslava
Hašková Markéta
Lukášková Pavla
Hořínková Kristýna
Plhal Vojtěch
Kazdová Anna
Škoda Vít
Štěpánková Anna
Koutová Kateřina
Kunová Laura
Štěpánková Lydie
dechové nástroje
Dohodilová Nelly
Fišerová Eliška
Hoffmanová Šárka
Hovorková Michaela
Janáčková Nikol V.
a bicí
Louda Martin Simon
Macháček Jan
Machek Jáchym
Mařík Ondřej
Moláček Radek
k y t a r a a e l. k y t a r a
Bezděková Kristýna
Kavalír Jáchym
Doležal Jan
Kočka David
Exner David
Kopáček Jan
Ježek Petr
Netíková Eva
Kašparová Yvette
Rohla Mikuláš
Urbánková Kateřina
Valencová Adéla
Vaněčková Anna
Žídková Natálie
Skořepa Jakub
Šarounová Martina
Štajnerová Barbora
Trumhová Anna
Zahradník Marek
Staníček Jonáš
Valentová Andrea
Zeman Jan
Žáci přijatí do hudebního oboru se dostaví k zápisu a domluvě rozvrhu dne
1. 9. 2010 v době od 12.00 do 17.00 hodin, 2. a 3. 9. od 13.00 do 17.00 hodin
podle zařazení k jednotlivým učitelům. Toto bude zveřejněno vyhláškou
ve vestibulu školy.
III. OBOR VÝTVARNÝ - přípravné ročníky
Bělušová Kristýna
Brožová Markéta
Bydžovská Eliška
Dostálová Anežka
Hanzlová Nikoll
Hloucalová Aneta
Jirků Adéla
Kopečná Klára
Krejčová Tereza
Kunistyna Maria
Mádlová Michaela
Pávková Adéla
Ráž Josef
Remarová Veronika
Tikalová Běla
Tomková Kristina
Vasilyeva Maria
Veselý Štěpán
Vítková Barbora
Vítová Linda
Vorlický Šimon
Vycpálková Klára
Weberová Kamila
Záruba Matěj
Zápis a informativní schůzka žáků přijatých do přípravných ročníků bude 24. 6.
2010 v 17.30 hod. v učebně č. 205 ve 2. poschodí budovy ZUŠ.
IV. OBOR VÝTVARNÝ - ročníky
Dohnalová Barbora
Doležal Kryštof
Doležalová Alžběta
Dostálová Eliška
Filipová Bára
Giebl Adam
Havela Jakub
Havránková Tereza
Hoffmanová Markéta
Chaloupková Jana
Chmelíková Markéta
Chovancová Helena
Jankovič Daniel
Kábrtová Anna
Králová Žaneta
Kunistyn Ilya
Kuthanová Eliška
Mádlová Nikola
Pokorná Barbora
Prodělalová Irena
Raková Magdaléna
Rosulek David
Rosůlková Michaela
Stehlíková Renata
Struhař Pavel
Svobodová Natálie
Šarounová Kristýna
Špičanová Lucie
Valášek Tomáš
Vichová Petra
Vojáčková Tereza
Voznadychová Jitka
Zahálková Anna
řezbářství
Bláha Antonín
Brun Sebastian
Faltysová Karolína
Frynta Tomáš
Hrbek Matouš
Kreibichová
Sebastiana
Kunart Radim
Minaříková Karolína
Pešava Martin
Rybczuk Aleš
animátorská tvorba
Bočková Kamila
Líbánek Jakub
Cestr Johan
Naimanová Daniela
Dolana Vojtěch
Novotný Jan
Giebel Adam
Ptáček Tomáš
Klabanová Marie
Salovcová Michaela
Siřišťová Šárka
Šimonová Rebeka
Tenk Bartoloměj
Žáci přijatí do výtvarného oboru se dostaví k zápisu a domluvě rozvrhu 1. 9.
2010 v době od 12.00 do 17.00 hodin, 2. a 3.9. od 13.00 do 17.00 hodin.
V. OBOR TANEČNÍ - přípravné ročníky
Doudová Alžběta
Hošková Karolína
Jančárková Michaela
Kadlecová Rozálie
Kokešová Aneta
Kopecká Anna
Kvasničáková Tereza
Malinová Barbora
Maňasková Michaela
Pató Johana
Pešavová Lucie
Propperová Anna
Rambová Veronika
Samková Agáta
Stloukalová Sára
Šanovcová Nela
Zápis a informativní schůzka žáků přijatých do přípravných ročníků bude 24. 6.
2010 v 17.00 hod. v učebně č. 104 v 1. poschodí budovy ZUŠ.
VI. OBOR TANEČNÍ - ročníky
Chudobová Karolína
Skořepová Marie
Žáci přijatí do tanečního oboru se dostaví k zápisu a domluvě rozvrhu 1. 9. 2010
v době od 12.00 do 17.00 hodin, 2. a 3. 9. od 13.00 do 17.00 hodin.
Download

D Ů L E Ž I T É - ZUŠ Habrmanova