Festival Tanečního Mládí 2015
REGION JIŽNÍ MORAVA
21. března 2015 Brno
NADPIS
KAPITOLY
PROPOZICE
Podnadpis
Název soutěže:
Regionální kolo FTM 2015 pro oblast Jižní Morava
Kraj Jihomoravský, Kraj Vysočina, Zlínský kraj
Druh soutěže:
Disciplíny:
Postupová soutěž v předtančení
PLESOVÁ PŘEDTANČENÍ - PARKETOVÉ TANEČNÍ KOMPOZICE – SHOW
PŘEDTANČENÍ – STREET DANCE PŘEDTANČENÍ – DISCO DANCE
PŘEDTANČENÍ
Postupový klíč:
Účast v soutěži:
- viz Soutěžní řád Festivalu tanečního mládí SUT ČR 2015 – www.sut.cz
Miniděti – přímý postup všichni finalisté na MČR 6.6.2015 v Jablonci
Děti a Junioři – dle SŘ na Mistrovství ČR SUT, konané ve dnech 23. a 24. 5. 2015 Česká Lípa Mládež - v soutěži plesových předtančení postupují všichni finalisté na Mistrovství ČR
1. 5. 2015- Chrudim,
v ostatních disciplínách dle SŘ na Mistrovství ČR SUT 9.5.2015 – Litoměřice
Všichni vítězové jednotlivých disciplín postupují přímo do semifinále.
Senioři – postup na MČR dle disciplín Chrudim a Litoměřice
Soutěž je otevřená pro všechny kolektivy z výše uvedených krajů, které se zabývají
některou ze soutěžních disciplín a splní podmínky SŘ a propozic
Název soutěže:
Druh soutěže :
Účast v soutěži:
Regionální kolo MČR SUT V ČESKÉ POLCE
Postupová soutěž dětských a juniorských tanečních párů v České polce
Děti - žádný z tanečníků nepřesáhne v roce konání soutěže 11 let,
Junioři - alespoň jeden z páru je starší 11 let a ani jeden z páru nepřesáhne v
roce konání soutěže 15 let
Vyhlašovatel:
Svaz učitelů tance ČR (SUT ČR) za podpory Ministerstva kultury ČR a
Jihomoravského kraje
pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška
Podpora:
Pořadatelé:
Svaz učitelů tance ČR
DANZA Brno z.s., Krátká 122, Sokolnice 664 52
zastoupený Viktorem Jančem, GSM: 736 631 421,
e-mail: [email protected]
TS SOKOL Drásov, Drásov 51, 664 24 Drásov
zastoupený Marií Bělušovou, GSM: 776 341 727,
email: [email protected]
Termín konání: 7. – 8. 5. 2011
Organizace:
Podpora:
Místo konání:
Dům kultury Žďár nad Sázavou
Velký společenský sál
Ministerstvo kultury
České republiky
Festival Tanečního Mládí 2015
REGION JIŽNÍ MORAVA
21. března 2015 Brno
Termín konání:
sobota 21. 3. 2015
Místo konání:
Společenský sál centra BABYLON
Kounicova ulice Brno, (dříve STADION)
Vedoucí soutěže:
Vedoucí sčitatel:
Vedoucí sekretář:
Hudební doprovod:
Porota:
Viktor Janč
Pavla Garlíková
Marie Bělušová
DANZA Brno
Martina Nováková, Dana Pavelková, Marie Vlachová, Jana Jančová, Dušan
Vlach, Michal Teplý, Aleš Mědílek, Michal Janč, Martina Svobodová,
Jarmila Kosmáková,
Věkové kategorie:
MINIDĚTI - DĚTI - JUNIOŘI - MLÁDEŽ - SENIOŘI
Zařazení určuje Soutěžní řád FTM SUT ČR 2015
www.sut.cz/soutezni-rad-ftm/
9 x 13 metrů
Velikost parketu:
Startovné:
Časový rozvrh:
předběžný
Ceny:
100,- Kč za každého tanečníka i člena doprovodu
Vedoucí souboru – vstup zdarma, vedoucí zodpovídá za členy svého souboru!
8:00
otevření haly
8:15 – 12:00 prezence mini, děti, junior
Při prezenci předloží každá choreografie formality dle SŘ SUT ČR
08:30 – 11:00 prostorové zkoušky, pro kategorii miniděti a Děti, ostatní dle
časových možnosti
10:30
porada vedoucích souborů mini, děti a junior, porada poroty
11:00
zahájení soutěže – děti a miniděti, polka junior
14:30
předpokládaný začátek kategorie junior, polka děti
15:00 –16:30 prezence pro kategorii mládež a senior, která nevyužila
dopoledního termínu
Časy prezence a zahájení soutěží se mohou měnit podle počtu přihlášek.
Diplomy, medaile a věcné ceny pro nejlepší soubory v každé kategorii
Termín pro přihlášení:
Adresa pro přihlášení :
nejpozději do 15. 3. 2015 akceptujeme pouze kompletně vyplněné
přihlášky v datové podobě – viz zaslaný vzor formuláře SUT ČR
DANZA Brno z.s.
[email protected]
mobil: 736 631 421
Propozice schválila Dana Pavelková SUT ČR pod č.j. FTM 210315 dne
 Drobné občerstvení je k dispozici přímo u sálu. Prodej bižuterie a doplňkového tanečního
sortimentu.
 V blízkosti sálu je několik restaurací, seznam dostanete s pokyny.
Prosíme – nenoste na soutěže cennosti.
Taneční boty s ostrou hranou budou mít chrániče!!!!!!!
Download

NADPIS KAPITOLY PROPOZICE - Taneční škola DANZA Brno