Ústecký kraj
Kračín
Balková
Tis u Blatna
# olšina
PP Ostrovecká
Velečín
Pastuchovice
# - U lomu
PP U báby
Karlovarský kraj
#
#
Rabštejn nad Střelou
Rabštejn nad Střelou
Buč
Přírodní park
Horní Střela
Stvolny
Žihle
PR Rybníčky u Podbořánek
PR Střela
Bezvěrov
Krašov
Přehořov
Mezí
Potok
Kamenná Hora
Vidžín
Doubravice
Zámek Manětín
Manětín
Čestětín
Sedlec
Nečtiny
EVL Jeskyně Inků
Březín
Úterý
Olešovice
EVL Štola Věra
PR Tišina
PR Lazurový vrch
#
PP Čiperka
Dolní Kramolín
Zadní Chodov
Zadní Chodov
Chodová Planá
Kyjov
PR Bučina u Žďáru
Chodský Újezd
Štokov
Branka
Planá u Mariánských Lázní
Milíře
EVL Pavlova Huť
PR Pavlova Huť
Stan
PR Křížový kámen
PR Pavlovická stráň
PR Farské bažiny
# Chody
PP Maršovy
Nové Sedliště
Erpužice
Čerňovice
Svojšín
Těchlovice
Mchov
EVL Stříbro - štoly Dlouhý tah
Hošťka
Benešovice
Bor u Tachova Bor
Skviřín
Jezná
Rozvadov
Svatá Kateřina
Milíře
Kosov
PR Přimda
Zřícenina hradu Přimda
# rybník Přimda
PP Kolowratův
PP #
Milov
Kladruby
Velké Dvorce
Boječnice
Souměř
EVL Kateřinský a Nivní potok
PR Diana
Třískolupy
Rájov
PR Jezírka u Rozvadova
Olešná
Milevo
Třemešné
Racov
Darmyšl
EVL Darmyšl - pískovna
Bernartice
Dehetná
Skapce
Nedražice
Zálezly
Buková
Velký Malahov
Holubeč
Smolov
Újezd Svatého Kříže
Semněvice
Mířkov
Křakov
Oplotec
PP Veský mlýn
Štítary
Tasnovice
Čečovice
Dolní Metelsko
Štichov
Kvíčovice
Ohučov
Šidlákov
Srby
Drahotín
Hora Svatého Václava
Poběžovice
Zámělíč
Poběžovice
Křenovy
Jeníkovice
# vrch
PP Červený
Nový Kramolín
EVL Niva Nemanického potoka
EVL Haltravský hřeben
Postřekov
Novosedly
Nemanice
Třebnice
Luženičky
Stará Huť
Chrastavice
Klenčí pod Čerchovem
Klenčí pod Čerchovem
Černá Řeka
PP Chodovské skály
Pec
PP Louka u Šnajberského rybníka
Přírodní park
Zelenov
Babylon
#
Přírodní park
Český les - Domažlice
NPR Čerchovské hvozdy
Kout na Šumavě - návrh
Kout na Šumavě
Podzámčí
- návrh
Podzámčí
PR Herštýn
PP Hora
PP #
Hora
Mezholezy - návrh
Mezholezy
#
PP Mlýneček
Starý Spálenec
Maxov
Brůdek
Studánky
Nová Ves
Hájek
Struhadlo
Slavíkovice
Soustov
Libkov
Pocinovice
Janovice nad Úhlavou
Orlovice
# hora
PP Orlovická
PR Jezvinec
Úborsko
Petrovice nad Úhlavou
Hadrava
Fleky
Uhliště
Hodnoty v oblasti environmentálního pilíře
Milence
5
5
5
5
5
5
E
I. zóna národního parku
g g g g g
g g g g
g g g g g g
Chráněná krajinná oblast
I. zóna chráněné krajinné oblasti
Hodnoty v oblasti sociálního a ekonomického pilíře
Centra osídlení
!
Q
!
P
g g g g g g g
U
U


U
U
U
Vybraná sociální zařízení
Přírodní rezervace > 2ha
Z


Vybraná zdravotnická zařízení
Územní systém ekologické stability
Nadregionální biokoridor - osa
OP nadregionálního biokoridoru





QQQ
QQ
Regionální biokoridor
QQ
QQ
Ostatní území s přírodními a krajinnými hodnotami
Výskyt zvláště chráněných rostlin a živočichů
k
!
H
















H




H




H
H
H
Národní geopark
Přírodní park
Krajinné dominanty a veduty
H
H
Krajiny hluboce zaříznutých údolí
Rybniční krajiny
Lesy
Les zvláštního určení
Přírodní léčebné lázně
Vodní tok
E
Vodní plocha
Ložiska nerostných surovin
Výhradní bilancované ložisko nerostných surovin
Schválený prognózní zdroj vyhrazených nerostů
Schválený prognózní zdroj nevyhrazených nerostů
Dolní Chlum
k
!
Nuzerov
Hořejší Krušec
EVL Pastviště u Fínů
Dlouhá Ves
Nová Dlouhá Ves - návrh
Prostřední Krušec
Kundratice
Nová Hůrka
Žihobce
k NPP Pastviště u Fínů
!
Nové Městečko
Hartmanice
PR Hamižná
k
!
#
PR Hamižná
Albrechtice
PR Milčice
Šimanov
PR Na Volešku
k
!
# jeskyně
PP Strašínská
Lhota pod Kůstrým
Strašín - návrh
Strašín
Nezdice na Šumavě
PP Mrazové #
srázy u Lazen
Tuškov
k
Rejštejn !
Mačice
Soběšice
Vatětice
k
!
Bukovník
Rozsedly
k
!
Bohdašice
Radešov
EVL Žihobce - zámek
Kadešice
Ostružno
PR Kříženecké
# mokřady
PRmokřady
Kříženecké
Přírodní park
Kašperská vrchovina
Pohorsko
k
!
#
EVLPohorsko
Pohorsko
PP
Kašperské Hory
Kašperské Hory
PR Nebe
PR Amálino údolí
Velký Kozí Hřbet
Prášily
Kozí Hřbet
Svojše Malý
- návrh
Svojše
Vesnická památková rezervace
PR Losenice II
# PR Losenice II
##
PR Losenice
##
Městská památková zóna
PP Obří zámek
Srní
Vesnická památková zóna
PP Povydří
Jihočeský kraj
Mimoúrovňová křižovatka na dálnici
EVL Šumava
Dálnice
PP Jezerní slať
Silnice I. třídy
Modrava
PP Tetřevská slať
Silnice II. třídy
Cyklistické trasy a stezky
O
O
PP Modravské slatě
Cyklistická stezka nebo trasa
Železnice
M
M
M
M
M
M
Železniční trať celostátní
Železniční trať regionální
Letiště


 Letiště neveřejné s mezinárodním provozem



Letiště veřejné s vnitrostátním provozem



Letiště neveřejné s vnitrostátním provozem
Technická infrastruktura
Elektrická energie
 Venkovní rozvodna, transformovna 110 kV a více
qI
II
qI
I
qI
q●
Venkovní vedení elektrické sítě ZVN 400 a více kV
Venkovní vedení elektrické sítě VVN 220 kV
Venkovní vedení elektrické sítě VVN 110 kV
Kabelové vedení elektrické sítě VVN 110kV
q
9
E

Chráněná oblast přirozené akumulace vod
EVL Pastviště u Fínů
Dolejší Těšov
PR Žežulka
Dražovice
Volšovy Červené Dvorce
Jiřičná
Světlá
#
PR #
Žežulka
Městská památková rezervace



q
Vodní zdroje
# Špičák
Železná Ruda
Františkova Ves
Frymburk
Bílenice
Silnice
q
Půdy I. a II. třídy ochrany ZPF
# lom
PR Zhůřský
PR Poustka
Vlastějov
Domoraz
Veřejná infrastruktura pro obsluhu území
q
Půdy
Les hospodářský
##PR Kepelské mokřady
PR Kepelské
mokřady
### pláň
PR Zhůřská
PR Zhůřská pláň #
PR Zhůřská hnízdiště
Kejnice
Nezamyslice
Sušice
Sušice
Keply
PR Brčálnické mokřady
PP Královský hvozd
Petrovice u Sušice
Veřechov
Žichovice
Žikov
Přírodní park
Kochánov
PR Páteříková Huť
NPR Černé a Čertovo jezero
Suchá
PR Pučanka
Čimice
Velká Chmelná
EVL Kozlovská stráň
PP Svaté Pole
Hejná
Krajinná památková zóna
Krajiny zalesněných kup a kuželů
Les ochranný
Javorná
Odolenov
Pích
Nemovitá národní kulturní památka
Regionální biocentrum
QQ
Zámyšl
Čepice
Dobršín
Svojšice
Komušín
Horažďovice
Horažďovice
Velké Hydčice
Boubín
Velké Hydčice
Bojanovice
EVL Rabí
Budětice
Zřícenina hradu Rabí Rabí
Rabí
EVL Čepičná
PR Čepičná
Dobršín
PR Prácheň
Hliněný Újezd
k
#
EVLVlkonice
Vlkonice
!
PP
Přírodní park
Buděticko
Slivonice
Malý Bor
Otěšín Miřenice
Tedražice
Hodnoty architektonické a urbanistické
Nadregionální biocentrum
QQQ
PR Svobodova niva
Hradešice
Čejkovy
PR Zbynické rybníky
Hory Matky Boží
Libětice
Svéradice - návrh
Svéradice
Horažďovická Lhota
Třebomyslice
Břežany
Břežany
Vlkonice
Milínov
Hlavňovice
Hojsova Stráž
Kašovice
Lešišov
Chvalšovice
PR Prameniště
Vybraná kulturní zařízení
S


Ptačí oblast
Kunkovice
Jesení
Vybraná školská zařízení
Š
Národní přírodní památka
EVL
PR Borek u Velhartic
#
#
#
Velhartice
Mokrosuky
Velhartice Zřícenina hradu Velhartice
Chotěšov
PR Svobodova niva
NPR Bílá Strž
Významné veřejné občanské vybavení
Evropsky
významná lokalita > 2ha
EVL
U
Nižší centrum
Významný rekreační areál nebo atraktivita území
!
Evropsky významná lokalita < 2ha
EVL
Střední centrum
Významné rekreační areály a atraktivity území
Lokality NATURA 2000
EVL
##
Čermná
Zbynice
Dobřemilice
#
#
PR Lakmal
Sedlečko
Čachrov
PR Městišťské rokle
PR Onen Svět
PR Lakmal
Lokální centrum
!
!
H
Přírodní rezervace s rozlohou < 2ha
#
PR Úhlavský luh
Vyšší centrum
K


Přírodní památka s rozlohou < 2ha
#
!
H
## luh
PR Úhlavský
# PR Zelenský luh
#
PR Zelenský
# luh
Slatina
Holkovice
Jetenovice
Velešice
Hradešice
Kolinec
EVL Ostružná
Ujčín
Divišovice
Maňovice
Babín
Ústaleč
Malonice
Újezd u Chanovic
Nalžovské Hory
Letovy
Jindřichovice
Nemilkov
Smrkovec
Mladice
Buršice
Mlázovy
Úloh
Bezděkov
Chanovice
Dobrotice
Neprochovy
Tužice
Brod
PP Nový rybník u Lnář
PR Hořejší rybník
Chanovice
Pačejov
Zavlekov
Hradiště
Nezdřev
Nová Ves
Velký Bor
Lukoviště
Viteň
Hořákov
Oselce
Strážovice
Velenovy
Plichtice
Řesanice
Defurovy Lažany
Pačejov-nádraží
EVL Těchonická draha
Střítež
Splž
PR V Morávkách
Křížovice
Číhaň
Tržek
Běšiny
PR Chřepice
Zelená Lhota
Lhůta
Vlčkovice
Kozí
PR Datelovská strž
#
Národní přírodní rezervace
Přírodní památka > 2ha
Dešenice
Bystré
Řesanice
Olšany
Žďár
Chlistov
Brtí
Krotějov
Kocourov
Střeziměř
Lukavice
Skelná Huť
Děpoltice
Zvláště chráněná území
Národní park
Neznašovy
Radinovy
Strážov
Loužná
Zdebořice
Boříkovy
Strážov
Plánice
Polánka
Chlumy
Kvášňovice
Milčice
Těchonice
Rajské
Příroda a krajina
MAB - biosférická rezervace UNESCO
Opálka
Zahorčice
Stará Lhota
Hranice kraje
Sídla
Blata
Nový Čestín
Křištín
Lehom
Rovná
Hodousice
Nýrsko
Administrativní členění území
Hranice obce
Bystřice nad Úhlavou
Chudenín
#
PP U Radošína
Hranice působnosti obce s rozšířenou působností
Vrhaveč
Javor
Ondřejovice
Mochtín
Srbice
Hvízdalka
#Bernard
PP Svatý
Legenda
Újezdec
Malá Víska
Týnec
PR Jelení vrch
Hoštičky
EVL Pastvina u Zahorčic
Kasejovice
Kovčín
Štipoklasy
Zborovy
PP Loreta
EVL Štola Loreta
Klenová
Liščí
#
#
# hvozd#
PP Královský
#
Vacovy
Veselí
Běhařov
Sobětice
Chloumek
Životice
Bezděkovec
Nekvasovy
Myslív
Nehodiv
PP Dolejší dráhy
Kvasetice
Habartice
Přírodní park
Pod Štědrým
Újezd u Kasejovic
Pohoří
Obytce
Kladrubce
Kotouň
Polánka
PR Polánecký mokřad
# kámen
PP Velký
Přírodní park
Plánický hřeben
Mohelnice
EVL Maňovický rybník
k Záhoří
!
Přírodní park
Maňovice
Kakov - Plánický hřeben
Kramolín
PP V Houlištích
Bližanovy
Újezd u Plánice
Čmelíny Víska
Želvice
Neurazy
Mlýnské Struhadlo
Mladý Smolivec
Mileč
Kozlovice
Soběsuky
Lovčice
Rohozno
Spůle
Pocinovice
Luby
Nová Ves u Nepomuka
PP Vojovická draha
Starý Smolivec
Budislavice
PP Bouřidla
Tojice
PP Novoveská draha
Klikařov
Zbyslav
Liškov
Třebčice
Radochovy
Myslovice
Kydliny
Lomec
EVL Průhonský rybník
Vojovice
Dožice
Vrčeň
Klášter
Novotníky
Mlynářovice
Pečetín
Radošice
Měrčín
Prádlo
k
!
Čínov
Dolní Lhota
Miletice
Hyršov
Klatovy
PR Luňáky Novákovice
Dlažov
Sedliště
Nepomuk
Nepomuk - návrh
Němčice
Třebíšov
Ostřetice
Ostřetice
Bolešiny
Bezděkov
Všeruby
Pomezí
Klatovy
Koryta
Loučim
Chodská Lhota
# hora
PP Německá
Tajanov
Zahrádka
Dvorec
Partoltice
#
PP Bejkovna
Petrovičky
Tupadly
Smržovice
Hluboká
Měcholupy
Chaloupky
# skály
PP Tupadelské
Petrovice - návrh
Petrovice
Makov
Štěpánovice
Drslavice
Vílov
Dobříkov
EVL Předslav - kostel
Točník
Svrčovec
Čížkov
Zahrádka
Žinkovy
Osobovy
Bíluky
Otín
Poleň
Andělice
Úsilov
Starec
Vícenice
Předslav
Mlýnec
Rudoltice
Brnířov
Nový Spálenec
Zdeslav
Nedaničky
EVL V Úličkách Chynín
EVL Chejlava
NPR Chejlava
Čečovice
Radkovice
Nedanice
EVL Prameniště Přešínského potoka Železný Újezd
Přešín
Ždírec EVL Přešínský potok
Čepinec
Dehtín
Komošín
Poleň
Černíkov
Louňová
Měcholupy
Kokořov
Měčín
Přírodní park Nové Mitrovice PR Fajmanovy skály a Klenky
Brdy
PR Chynínské buky
Přírodní park
Buková hora
Jarov
Malinec
Těšnice
EVL Dolany - kostel
EVL Švihovské hvozdy
Kdyně
Nový Klíčov
Česká Kubice
Nová Kubice
Němčice
Mrákov
Starý Klíčov
Pušperk
Skašov
PP Míšovské buky
Nechanice
Hradišťský Újezd
Zhůř
Třebýcina
Malechov
Mítov
Myť
Svárkov
EVL Teslíny
Planiny
Mítov
Struhaře
Chocenice
Březí
Hráz
Kokšín
Slatina PR Bělyšov
PP Chudenická bažantnice
EVL Zlatý potok
PR Kokšín
Struhaře - návrh
Hradišťská Lhotka
Letiny
Míšov
PP Hořehledy
Seč
Bzí
Borovno
Hořehledy
Karlov
Chocenický Újezd
Kbelnice
Hořice
Číčov
Těnovice
EVL Bradava
Spálené
Spálené
Poříčí Poříčí
Drahkov
Újezd
Trokavec
Lučiště
Vlkov
EVL Blovice
Blovice
Kbel
Švihov
Třebýcinka
Hrad Švihov
# Úhlava
PP Stará
Lipnice
Zdemyslice
Kaliště
EVL Třebýcinka u Bezděkova
EVL Švihovské hvozdy
#
PR Bělyšov
Oprechtice
Pelechy
EVL Švihovské hvozdy
PR Bělč
Vísky
Lipnice
Chlumánky
Únětice
Příkosice
EVL Mešenský potok
Žákava
Týniště
Vlčí
Stropčice
Kornatice
Smederov
Horšice
Červené Poříčí
Zámek Červené Poříčí
EVL Švihovské hvozdy
Mezihoří
#
Spáňov
Tlumačov
Pasečnice
PP #
Salka
Stráž Nevolice
Ježovy
Úboč
Zahořany
Bořice
Jíno
Lhovice
Kámen
Chudenice
NPP Americká zahrada
KPZ Chudenicko
Všepadly
Stanětice
Sedlice
Pila
PP Sokolova vyhlídka
PR
Bystřice
#
PR Bystřice
EVL Čerchovský les
PR Smrčí
Domažlice
Nezdice
Borovy
Křenice
Chocomyšl
Únějovice
Hříchovice
Havlovice
Trhanov
Trhanov
Chodov
PR Netřeb
Domažlice
Újezd
Jindřichova Hora
Radonice
Osek
Skořice
Milínov
Vlčtejn
Chlum
Dolce
Zálesí
Zelené
Strašice
Mirošov
Mešno
Komorno
Chocenická Lhota
#
PP Loupensko
PP Loupensko
Trnčí
Střížovice
Libákovice
Radkovice
#
#
#
#
#
#
Strýčkovice
Zichov
Kanice
Kanice
Milavče
Vřeskovice
Přetín
Koloveč
PP Louka u Staré Huti
PP Skalky na Sádku
Těšovice
Nahošice
Luženice
Draženov
Roupov
Bolkov
Biřkov
Lštění
Ždánov
PR Postřekovské rybníky
Díly
Ptenín
Srbice
Mimov
Želčany
Chouzovy
Háje
Kucíny
Lužany
PP Lužany
Strašice - návrh
EVL Ledný potok
PR Zvoníčkovna Přírodní park
Kamínky
PP Hádky
# Kakejcov
EVLKakejcov
Kakejcov
PP
PR Lopata
EVL Lopata
Nezvěstice
Plevňov
Příchovice
Těně
Dobřív
Raková
Štítov
Otěšice
Poděvousy
Lhůta
Šťáhlavice
Nebílovy
Řenče
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích
Skočice
Dobřív Vodní hamr Dobřív
Hrádek
PP Hrádecká bahna
Chválenice
Přeštice
Chotiměř
Přívozec
Výrov
Starý Pařezov
Nový Pařezov
Novosedelské Hutě
Blížejov
Hlohovčice
PR Zlín
EVL Klabava
Pavlovsko
Nevid
Nezbavětice
Netunice
Vodokrty
Horušany
Buková
Štěnovický Borek
Snopoušovy
Žerovice
Kloušov
Močerady
Osvračín
Oplot
Lhota
Kamenný Újezd
Šťáhlavy
Nebílovský Borek
Předenice
Krasavce
Merklín
Čermná
Otov
EVL Přeštice - V Hlinkách Dolní Lukavice
Zemětice
Hlohová
Vlkanov
PR Starý Hirštejn
Horní Kamenice
Zastávka
Chalupy
Přírodní park
Trhoň
Hůrky
Kocanda
Cheznovice
Štěnovice
PP Pod Smutným koutem
Lišice
#
PP Zavírka
Svojkovice
#
PP#U#
hřbitova
PP Rokycanská stráň
Přírodní park
Borek
Trhoň
Rokycany# PP Rokycanská
stráň
PR Žďár
Přírodní park
Zámek Kozel ve Šťáhlavech Kornatický potok
Dnešice
NPP Vosek
Slovanské hradiště Hůrka ve Starém Plzenci EVL Rokycany - vojenské cvičiště
Losiná
Horní Lukavice
Holoubkov
# Újezd
PP Medový
Medový Újezd
Veselá
Robčice
Dobřany
# vrch
PP Kašparův
Mokrouše
Kařez
MýtoPP Štěpánský
# rybník
Volduchy
Rokycany
PP Černá stráň #
PP Sutice
Starý Plzenec - návrh
Sedlec
# rokle
PP
Sedlecká
Starý Plzenec
PP Starý rybník
PP Andrejšky
Útušice
Hradčany
Přestavlky
Čelákovy
Krchleby
Pivoň
Vranov
Holýšov
Meclov
#
Cekov
PP Kařezské rybníky
Kařízek
PP Niva#
u Volduch
Tymákov
Plzeň - Černice
Radobyčice
Líšina
Vránov
Horšovský Týn
Ohnišťovice
Šitboř
- návrh
Sirá
PP Rumpál
#
PP Rumpál
Přírodní park
Radeč
Klabava
Ejpovice - návrh
Ejpovice
# hradem
#
PP Pod starým
Vstiš
Soběkury
Mašovice
Mnichov
Lhota
Chlumčany
Staňkov
Horšovský Týn
Zámek Horšovský Týn Semošice
EVL Drahotínský les
PR Drahotínský les
PP Hvožďanská louka
Litice
Litice
Dobřany
Mantov
Puclice
Horšov
Polžice
Litohlavy
Tymákov
Týnec
Losina
Dolní Kamenice
Podražnice
Šibanov
Červený Újezd
Černotín
Malý Malahov
Přírodní park
Český les - Domažlice
Rybník
Zbůch
Stod
Neuměř
Horní Metelsko
Mutěnín
Ostrov
Hoříkovice
Líně
Lelov
Bukovec Kostel sv. Mikuláše v Čečovicích
Věvrov
EVL Radbuza
# lom
PP Mutěnínský
PR Nad Hutí
PR Malý Zvon
Hradec
Všekary
Nemněnice
EVL Pocinovice
Plzeň - Lobzy
Hradiště - návrh Koterov
Čižice
Svržno
Hostouň
EVL Radbuza - Nový Dvůr - Pila
Nový
Střelice
Pocinovice
PR Pleš
Lisov
Kyšice
Plzeň - Koterov
Valcha
Chotěšov
Vodní Újezd
Klášter premonstrátek v Chotěšově
Černovice
Ostromeč
Mělnice
Honezovice
Hradišťany
Osek
Plzeň - Božkov
PR Nový rybník
Ves Touškov
Mířovice
Jivjany
Čečín
PR Dlouhý vrch
Plzeň - Bezovka
Šlovice
Přírodní park
Sedmihoří
Vidice
Železná
Nová Hospoda
Lhota pod Radčem
Lhota pod Radčem
Těškov
Plzeň - Červený Hrádek
Drozdov
Zbiroh
Plískov
Sklená Huť
EVL Osek - rybník Labutinka
Letkov
Kotovice
Krtín
PP Racovské rybníčky
Bělá nad Radbuzou
Tlučná
Plzeň
Nýřany
Lochousice
Lochousice
Zhoř
Telice
Vejprnice
Chotětín
Vitinka
PP Ejpovické útesy #
Kyšice
Líšná
PP Studánky u Cerhovic
Bušovice
Plzeň - Újezd
Červený Hrádek
Sebečice
Jablečno
Drahoňův Újezd
Přívětice
Březina
Dýšina
Nová Huť
Dýšina
Bukovec
Křimice
Kamenný Újezd
Přehýšov
Bítov
Plzeň - Křimice Radčice
# pramen
PP Kopeckého
Plzeň - Lochotín
PP Čertova kazatelna
Vochov
Úherce
Lšelín
Kopec
Strachovice
Pavlíkov
Blatnice
Vrhaveč
Prostiboř
Prostiboř
PR Háj
PR Zábělá
EVL Plzeň - Zábělá
Plzeň - Bukovec
Smědčice
#
Plzeň Katedrála sv. Bartoloměje v Plzni
Kostelec
#
PP Valcha
Přírodní park
Valcha
Dubec
Bystřice
Radějovice
Staré Sedlo
Selský dvůr v Plzni-Bolevci
Plzeň - Bolevec
Chomle
Přísednice Jablečno
Biskoupky
Skomelno
Střapole
Sedlecko
Chrást
Vejvanov
Vejvanov
Stupno
Všenice
Druztová
PP Malochova skalka
Rochlov
Horní Sekyřany Dolní Sekyřany
Popov
Ostrov u Stříbra
Jadruž
Diana
Hněvnice
Heřmanova Huť
Tuněchody
# skála
PP Malesická
Malesice
Myslinka
Doubrava
Brod u Stříbra
Bonětice
Bdeněves
Kozolupy
Klášter Kladruby
EVLBonětice
Bonětice
#
PP
Stráž
Dolní Vlkýš
Město Touškov
Město Touškov
Dolany
Dolany
Radčice
Borovany
Nový Dvůr
Nadryby
Senec
Terešov
Týček
PP #
Bašta
Kříše
PP Doubí
PR Petrovka PR Kamenný rybník
Lhotka
#
PP Biskoupky
Mostiště
#
PP Kateřina
Břasy
Zruč
PR V Horách
Vranovice
Třemošná
Záluží
Kůští
NPR Kohoutov
Třebnuška
EVL Radnice - kostel
Radnice
Darová
EVL Kohoutov
Ostrovec
Ostrovec
Hlohovičky
Hlohovice
Újezd u Svatého Kříže
Nynice
Česká Bříza
Chotíkov
Úlice
Kbelany
Planá
Žichlice
Ledce
Němčovice Kamenec
# EVL Kamenec
PP Kamenec
Přírodní park
Horní Berounka
Nynice
# homolka
PP Příšovská
Plešnice
Chotěšovičky
Lhota u Stříbra
Chotiná
Hromnice
PP Hromnické jezírko
Nevřeň
Košetice
Sytno
Láz
Újezd pod Přimdou
Horní Bříza
Újezd nade Mží
Hracholusky
Sulislav
Holostřevy
Žilov
Příšov
Vranov
Labuť
Nové Domky
#
PP Čerňovice
Svinná
Vrbice u Stříbra
Stýskaly
Písek
Lipno
PP Petrské údolí
Stříbro Stříbro
Lom u Stříbra
Kaceřov
Tatiná
Čeminy
EVL Stříbro - vojenské cvičiště
Čečkovice
Hunčice
Mlečice
Lhotka u Radnic
Čívice
Jarov
PR Jezírka
PR Lípa
Skoupý
Dobříč
Trnová
EVL Všeruby - kostel
Podmokly
Bujesily
Břízsko
Třebobuz
Luhov
Pňovany
Málkovice
Náklov
Blahousty
Malovice
Řebří
Nekmíř
Radimovice
Podmokly
PR Třímanské skály NPR Chlumská stráň
Rakolusky
Hřešihlavy
EVL Chlumská stráň
Liblín
Čilá
Zvíkovec
Prašný Újezd
Krašovice
Kunějovice PR Bažantnice
Hlince
Hlince
Třímany
EVL Liblín - lihovar
Koryta
Obora
Bohy
Kozojedy
Dolní Hradiště
Kaznějov
Tlucná
Líšťany
Holyně
Doly
EVL Na požárech
NPP Na požárech
Podmokly
Chrástov
Únehle
Kurojedy
PR Mělký rybník
Žebráky
Kšice
Záchlumí
Ošelín
Staré Sedliště
PP Na Kolmu
Horní Bělá
Studená
EVL Berounka
# hráz
PP Čertova
Přírodní park
Rohatiny
EVL Kaňon Střely
Mrtník
Bučí
Chrančovice
Trpísty
Velká Ves
Úšava
Loza
Sviňomazy
Krásné Údolí
Lažany
PR Tisovské rybníky
Stará Knížecí Huť
Hvožďany
Pernarec
Slavice
Víchov
Jemnice
Tisová
Maršovy Chody
Přírodní park
Český les - Tachov
Cebiv
Černošín
PP Černošínský bor
Damnov
Pernolec
Maršovy Chody
- návrh
Částkov
PP Prameniště Kateřinského potoka
PR Podkovák
Trnová
Hubenov
Popovice
Pavlovice
Písařova Vesce
Hůrky
Lípa
Lednice
KočínEVL Štola Rohatiny I
Rybnice
Dolní Bělá
Zahrádka
Rozněvice
Babina
PR Dubensko
Studená
Přírodní park
Hřešihlavská
PR Krašov
Brodeslavy
Kopidlo
Lomnička
Mydlovary
PR Pod Volfštejnem
Velký Rapotín
Skupeč
KPZ Plasko
Plasy
Chříč
Holovousy
Všehrdy
Buček
Klášter Plasy
Lhota
Černíkovice
Dřevec
Hodyně
Nebřeziny
PR Hůrky
Úněšov
Křelovice
Horní Kozolupy
Hedčany
Výrov
Žebnice
EVL Hůrky
Něšov
Okrouhlé Hradiště
Kralovice
Korýtka
Líté
Poloučany
Horní Hradiště
Vrážné
Dražeň
# pramen
PP Malenický
Číhaná
Přírodní park
Úterský potok - západ
Strahov
PP Pod#
Šipínem
Slovanské hradiště a mohylové pohřebiště u Bezemína - Cebivi
PP Osojno
Čbán
Třebel
Oldřichov
Hvozd
Pláň
PR Hradištský vrch Dlouhé Hradiště
EVL Hadovka
Lomy
Svahy
Kočov
#
PP Šelmberk
Lesná
Břetislav
Pláně
Krsov
PP Krasíkov Kokašice Konstantinovy Lázně
Olbramov
Malý Rapotín
Dlouhý Újezd
Krasíkov
Ondřejov
Kožlany
Hodoviz
Přírodní park
Manětínská
Ostrov u Bezdružic
Zádub
Vysoké Sedliště
Lom u Tachova
Tachov
Studánka
Přírodní park
Hadovka
Kořen
Světce
Radějov
Blažim
Bezdružice
PR U rybníčků
Přírodní park
Kosí potok
Brod nad Tichou
Tachov
Lestkov
Domaslav
Nahý Újezdec
Mýto
PR Ostrůvek
Vysoké Jamné
Planá
Svobodka
Mariánský Týnec
Krsy
Horní Polžice
Kříženec
Neblažov
Vítkov
Pačín
Pačín
Vrbice u Bezdružic
Dolní Jadruž
Ctiboř
Zhořec
Řešín
Halže
Jízdárna ve Světcích
Hanov
Výškov
Chodský Újezd
#
PP Žďár u Chodského
Újezda
Horní Jadruž
Trojany
PR Rašeliniště u Polínek
Hostíčkov
Bukovina
Hrad Nečtiny
Olešovice
Boněnov
Mladotice
Štichovice
Vladměřice
Lipí
Trhomné
Úterý
Michalovy Hory
Horní Jadruž
Hradecko
Řemešín
PP Pístovská louka
PR Broumovská bučina
Broumov
Vysoká Libyně
Bílov
Chrášťovice
EVL Manětín -Manětín
kostel
Chudeč
Dolní Jamné
NPP Odlezelské jezero
Potvorov
Vysočany
PR Kozelka
Žernovník
Středočeský kraj
Odlezly
Úplnou aktualizaci Územně analytických podkladů Plzeňského kraje 2013 projednalo
Zastupitelstvo Plzeňského kraje dne 17.6.2013 usnesením č. 194/13.
1. Výkres hodnot území
Oprávněná úřední osoba pořizovatele:
Plynovody
vv
vv
vvv
Pořizovatel:
Plynovod VVTL
Plynovod VTL
Produktovody
Ropovod a produktovod
Poznámka: OP = ochranné pásmo
Úplná aktualizace Územně analytických podkladů Plzeňského kraje 2013
Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území
RNDr. Václav Treml
vedoucí oddělení územního plánování
odboru regionálního rozvoje
Krajského úřadu Plzeňského kraje
Ve výkresu jsou hodnoty území nadmístního významu zobrazeny způsobem odpovídajícím měřítku 1:100 000.
Úplná aktualizace Územně analytických podkladů Plzeňského kraje 2013 je zveřejněna
na internetových stránkách Plzeňského kraje: http://www.plzensky-kraj.cz
Krajský úřad Plzeňského kraje
odbor regionálního rozvoje
Škroupova 18
306 13 Plzeň
Krajský úřad Plzeňského kraje
odbor regionálního rozvoje ve spolupráci s odborem informatiky
Škroupova 18
306 13 Plzeň
Zpracovatel:
Měřítko:
1 : 100 000
Datum:
zpracováno
květen 2013
stav dat
květen 2013
Zpracováno v prostředí software ArcGIS Desktop 10.1
M
S
T
Download

1. Výkres hodnot území - Geoportál Plzeňského kraje