Fakultní nemocnice v Praze
Zařízení
Fakultní nemocnice Na Bulovce
Adresa
Telefon
Email, URL
Poznámky
Budínova 2, 180 81 Praha 8
266 081 111
[email protected]
Neurologie:
Primář MUDr. Ing. CSc. Svojmil Petránek
Tel: 266 082 210, email: [email protected]
Vrchní sestra Dvořáková Marie
Tel: 266 082 311, email: [email protected]
Sekretariát Danica Hrdá
Tel: 266 082 210, email: [email protected]
Aktualizace:
02/2011
www.fnb.cz
Oddělení fyziatrie a léčebné rehabilitace:
Primář MUDr. Karel Fojtík
Tel: 266 082 105, email: [email protected]
Vedoucí fyzioterapeut Jitka Máchová
Tel: 26608 2126, email: [email protected]
Ortopedická klinika:
MUDr. Ivo Kofránek
Tel: 266 082 837, email: [email protected]
Vrchní sestra Eva Fořtová
Tel: 266 082 831, email: [email protected]
Sekretariát Hana Nováková
Tel: 266 082 829 nebo 266 082 876 nebo 266 082 844, email: [email protected]
Chirurgická klinika:
Primář MUDr. Karel Jaroš
Tel: 266 082 170, email: [email protected]
Vrchní sestra Bc. Anna Froňková
Tel: 266 082 171, email: [email protected]
Sekretariát Jana Pýchová
Tel: 266 082 172 nebo 266 082 430, email: [email protected]
Oddělení dětské chirurgie:
Primář MUDr. Karel Harvánek
Tel: 266 082 252, email: [email protected]
Vrchní sestra Jana Výborná
Tel: 266 082 555, email: [email protected]
Sekretariát Hana Seemannová
Tel: 266 082 217, email: [email protected]
Zařízení
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Adresa
Telefon
Šrobárova 50, 100 34 Praha 10
267 161 111
Aktualizace:
02/2011
Email, URL
Poznámky
///
Klinika rehabilitačního lékařství:
Primářka MUDr. Jarmila Kolářová, CSc.
Vrchní sestra Erika Skřivánková
Vedoucí fyzioterapeutka Mgr. Alena Nováčková
Sekretariát Alena Pitterová: Tel.: 267 162 300
www.fnkv.cz
Neurologická klinika:
Primářka MUDr. Eva Medová
Vrchní sestra Bc. Dana Rahrová
Ambulance: Tel.: 267 162 371
Sekretariát: Tel. 267 162 380, email: [email protected]
Chirurgická klinika:
Obecný:
Tel: 267 162 410 nebo 419 nebo 408, email: [email protected]
Primář doc. MUDr. František Vyhnánek, Csc.: email: [email protected]
Vrchní sestra Milena Bendlová: email: [email protected]
sekretariát Jiřina Šubrtová: email: [email protected]
Neurochirurgická klinika:
Ambulance a objednávání pacientů: 267 168 046 nebo 267 168 113
Sekretariát Jaroslava Frýdlová: 267 168 548
Primář as. MUDr. Ladislav Houšťava, Ph.D.
Vrchní sestra Bc. Olga Tučková
Ortopedicko-traumatologická klinika
Obecný: Tel: 267 162 448 nebo 948 nebo 963
Primář MUDr. Vladimír Frič, CSc.
Vrchní sestra PhDr. Karolina Veverková
Zařízení
Fakultní nemocnice Motol
Aktualizace:
02/2011
Adresa
Telefon
Email,
URL
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
224 431 111
elektronický kontakt na webovkách pod odkazem „Napište nám“
www.fnmotol.cz
Poznámky
Neurologická klinika:
Primář MUDr. Aleš Tomek
Tel: 224 436 803
Vrchní sestra Hana Havlíčková
Tel: 224 436 805
Sekretariát Irena Novotná
Tel: 22443 6801, email: [email protected]
I. ortopedická klinika UK 1. LF a FN Motol:
Primář Doc. MUDr. Stanislav Popelka, CSc.
Vrchní sestra Jana Sládková
Tel: 224 433 905
Sekretariát
Tel: 224 433 901
Webové stránky: http://orto.lf1.cuni.cz
Klinika rehabilitace tělovýchovného lékařství UK 2. LF a FN Motol:
Primář MUDr. Ondřej Horáček Ph.D.
Tel: 224 439 202, email: [email protected]
Vrchní sestra Bc. Hana Jirků: Tel: 224 439 208
Vedoucí fyzioterapeut Mgr. Kateřina Miková: Tel: 224 439 209
Sekretariát: Tel: 224 435 551
Dětská a dospělá ortopedie a traumatologie UK 2. LF a FN Motol:
Prim. MUDr. Daniel Rybka
Tel: 224 432 804, e-mail: [email protected]
Vrchní sestra Helena Hlásková
Tel: 224 438 805, e-mail: [email protected]
Sekretariát Michaela Bezrouková
Tel: 224 432 801, e-mail: [email protected]
Webové stránky: http://ortopedie.lf2.cuni.cz/
Oddělení neurochirurgie:
Vrchní sestra Bc.Petra Pipková
Tel: 224 438 755, email: [email protected]
Sekretariát
Dětská část: Helena Hörbingerová, Tel: 224 432 501
Dospělá část: Věra Skalická, Tel: 224 438 751, [email protected]
Centrum komplexní péče o děti s poruchami vývoje a jejich rodiny:
Vedoucí lékařka MUDr. Martina Kašparová
Sekretariát: Tel: 224 433 790 nebo 791, email: [email protected]
Ambulantní sestra Lenka Iroušková: Tel: 224 433 791
Klinika dětské chirurgie UK 2. LF a FN Motol:
Přednosta Prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc.
Sekretariát Alena Brabcová
Tel: 224 432 401, email: [email protected]
Klinika dětské neurologie UK 2. LF a FN Motol:
Přednosta Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
Sekretariát: Tel: 224 433 301, email: [email protected]
Chirurgická klinika UK 2.LF a FN Motol:
Primář MUDr. Zbyněk Jech
Vrchní sestra Růžena Macháčková
Sekretariát Lada Sýkorová: Tel: 224 434 102
III. chirurgická klinika UK 1. LF a FN Motol
Přednosta Prof. MUDr. Pavel Pafko CSc.
Sekretariát: Tel: 224 438 001, email: [email protected]
Zařízení
Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou
Adresa
Telefon
Email, URL
Poznámky
Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč
261 081 111
[email protected]
www.ftn.cz
Dětská neurologie:
Primář MUDr. Jan Hadač
Tel: 261 083 349, email: [email protected]
Vrchní sestra Alena Petráková
Tel: 261 082 130, email: [email protected]
Sekretariát: Tel: 261 082 412, email: [email protected]
Neurologická klinika IPVZ / FTNsP:
Aktualizace:
02/2011
Primářka MUDr. Jolana Marková
Tel: 261 082 416, email: [email protected]
Vrchní sestra Eleni Tavlaridu
Tel: 261 083 279, email: [email protected]
Sekretariát: Tel: 261 082 414, email: [email protected]
Chirurgická klinika 1. LF UK/FTNsP:
Primář as. MUDr. Pavel Bergmann
Tel: 261 083 301, [email protected]
Vrchní sestra Jaroslava Truxová
Tel: 261 082 601, [email protected]
Sekretariát Dagmar Bašová
Tel: 261 082 632, 261 082 624, [email protected]
Revmatologické a rehabilitační oddělení:
Prim. MUDr. Marie Sedláčková
Tel: 261 082 509, email: [email protected]
Vrchní sestra Bohumila Šumná
Tel: 261 082 448, email: [email protected]
Vedoucí fyzioterapeut Hana Petráčková
Tel: 261 082 596, email: [email protected]
Sekretariát: Tel: 261 082 571, email: [email protected]
Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK / FTNsP:
Primář MUDr. Milan Machart
Tel: 261 082 423, [email protected]
Vrchní sestra Mgr. Lenka Jarcovjáková
Tel: 261 083 528, [email protected]
Sekretariát kliniky: Tel: 261 083 369
Zdravotně sociální oddělení:
Vedoucí oddělení Helena Šlenkrtová
Tel: 261 083 808, email: [email protected]
Zařízení
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Adresa
Telefon
Email, URL
Poznámky
U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
22496 2021
[email protected]
www.vfn.cz
Klinika rehabilitačního lékařství, Albertov 7, 128 00 Praha 2
Obecný:
Tel. 224 968 479, email: [email protected], www: http://reha.lf1.cuni.cz/
Primářka MUDr. Yvona Angerová
Tel. 224 968 512, email: [email protected]
Vedoucí fyzioterapeut Vendula Matolínová
Tel: 224 968 494, email: [email protected]
Neurologická klinika, Kateřinská 30, 120 00 Praha 2
Obecný:
Aktualizace:
02/2011
Tel: 224 965 549 nebo 224 965 550, email: [email protected],
www: www.neuro.lf1.cuni.cz
Primář MUDr. Petr Mečíř: Tel: 224 965 519
Vrchní sestra Jaroslava Herinková: Tel: 224 965 552
Geriatrická klinika
Obecný:
Tel: 225 374 111, www: http://geri.lf1.cuni.cz/
primář MUDr. Dagmar Pelíšková
Tel: 225 374 137, email: [email protected]
vrchní sestra Eva Červinková
Tel: 225 374 170, email: [email protected]
Download

Spinální jednotky v ČR