www.jabloneckyzpravodaj.cz
OBČASNÍK
ROČNÍK VI
NEPRODEJNÉ
JABLONECKÝ
Z P R AV O D A J
LÉTO
2012
Bylo-li léto mokré, bude v roce příštím drahota
Úvodníček
Vážení čtenáři, navzdory pranostice se můžeme domnívat, že bude příští rok draho i v případě,
že se léto vydaří a sluníčko nás
teplem zalije. Krizová pranostika
ekonomů říká, že Euro čeká další horké léto: „jarní naděje, letní
horor“. Bohužel na nás dopadnou
důsledky krize Eurozóny hůř, než
úsporné škrty z Kalouskova pera
a všechny Gripeny světa. Tak alespoň ty prázdniny ať se vydaří!
Přejeme Vám pěknou dovolenou
a příjemné chvíle strávené s Jabloneckým zpravodajem.
Vaše redakce
Z OBSAHU:
Zpráva o vztazích s Čínou
3
6
O léčbě politiky
Muzeum dřevěných hraček 15
Balada o Jizerce
16
Soutěž pro mládež
o hodnotné ceny
ŽIVOT ROMŮ
V ČESKU
čtěte na straně 9
mediální partner soutěže:
ŠETŘÍME ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VYTIŠTĚNO NA RECYKLOVANÉM PAPÍŘE
www.jabloneckatiskarna.cz
DĚNÍ VE MĚSTĚ
Aktuálně s náměstkem primátora města
Ing. Milošem Velem
Ačkoliv je léto, cena tepla v Jablonci je stále aktuální. Jak se
město s tímto problémem vypořádá? Prodá svůj podíl v JTR
nebo naopak odkoupí majoritní podíl a zkusí podnikat
samo? A jak si stojí městské finance? Na to jsem se zeptal
nejpovolanějšího: správce městské kasy.

Miloši, jedním z nejdiskutovanějších
problémů současnosti je stále centrální
vytápění. Stále máme asi nejvyšší cenu
v republice a vedení města slíbilo, že se
bude tomuto tématu přednostně věnovat.
Co se tedy v současné době
v této oblasti děje?
Dle mého názoru nyní stojíme před důležitým mezníkem. Město Jablonec se stalo
statutárním městem a má povinnost mít
zpracovanou územně energetickou koncepci, která je pro statutární města závazná.
Naše stávající koncepce byla naposledy aktualizovaná v roce 2008. Vzhledem k změnám v počtu odběratelů připojených na CZT
a poklesu spotřeby vlivem zateplování objektů, je třeba tuto koncepci zásadně přehodnotit a přepracovat.

Co to bude pro občana znamenat?
Koncepce jasně stanoví, jak bude vytápění objektů v Jablonci vypadat na další desetiletí. Zpracování tohoto dokumentu jsme
zadali nezávislým odborníkům z oblasti teplárenství. Na odpověď, jak budeme v Jablonci vytápět, musíme ještě chvíli počkat.
Tento zásadní dokument bude zastupitelstvo pravděpodobně projednávat na některém ze svých podzimních zasedání. Dalším
podstatným momentem v oblasti CZT je již
zmíněné vyjednávání města a většinového
akcionáře MVV o koupi podílu v JTR. Zde
také dochází k posunu. V těchto dnech bude dokončen znalecký posudek stanovující
cenu podílu a záhy se rozběhnou jednání.

Je pololetí a čas bilance. Jak je daří
hospodařit a plnit městskou
pokladnu?
Zde musím s potěšením říci, že příjmovou
stránku rozpočtu se daří plnit o něco lépe,
než jsme počítali. Když vezmu v potaz aktuální data, pak máme převis v příjmech 3,5
milionu. Lépe řečeno, dostali jsme o tuto
částku více, než jsme počítali. Jen doufám,
že tento trend vydrží i pro další období. Čekají nás ale změny v oblasti investic. Město
přesouvá investiční peníze z rekonstrukce
kanalizace v Krkonošské ulici na výstavbu
oddělení onkologie v Jablonecké nemocnici.
Tato akce bude stát celkem 26 milionů korun a bude rozložena do dvouletého období.
V souvislosti s financemi chci připomenout ještě jednu skutečnost, často komentovanou v různých médiích. Jedná se o novelu zákona o loteriích z roku 2012, která
zkráceně říká, že příjemcem výnosů jsou
obce. Nám sice bylo ministerstvem predikováno, že město Jablonec obdrží pro letošní
rok částku 32,5 milionů korun, ale při tvorbě rozpočtu jsme byli opatrní a tuto částku
jsme do příjmu nezahrnuli. K dnešnímu dni
jsme z výnosu z loterií obdrželi skutečně
pouze 4 miliony korun. Musím ještě doplnit, že výnosy z hazardu v našem rozpočtu
byly v minulosti průměrně 13 milionů korun
ročně a je to částka, kterou bychom velice
potřebovali. Jistě nemusím zdůrazňovat, že
nám oněch 9 milionů skutečně chybí. Tato
částka by pomohla financovat například již
zmiňovanou stavbu onkologie.

Co nás čeká v letních měsících, bude
se v centru pokračovat v rekonstrukci
pěší zóny? Jak pokračuje oprava mostu
v Kamenné?
Vše nasvědčuje, že bude dodržen termín dokončení opravy mostu a to nám
umožní od 3. 9. 2012 vrátit provoz MHD
do Kamenné ulice. V rámci opravy mostu
budou dokončeny i nové zastávky MHD.
Přestupní místo zůstane v prostoru autobusového nádraží. Další větší akcí v centru
města bude oprava celé pěší zóny. Dojde
k výměně poškozených betonových dlaždic
za kostky z Liberecké žuly. Toto samozřejmě
bude znamenat pro občany jisté omezení při
chůzi po pěší zóně a přinese to také komplikaci obchodníkům při zásobování. Tímto
všechny prosím o shovívavost a toleranci.
Tuto opravu je skutečně třeba provést, neboť tento stav je již několik let neudržitelný.
Oprava pěší zóny bude v příštím roce pokračovat opravou dolní části Lidické ulice, kde
(pevně věřím) již nebude stát dům manželů
Musilových a bude po mnoha letech dokončen velký bulvár 5. května.
Ale ještě zpět do letošního léta. Jisté omezení a komplikace přinese právě započatá
rekonstrukce schodiště do budovy radnice.
Jedná se o složitou a nákladnou opravu.
Schodiště je již několik let v havarijním stavu a nemůžeme to odkládat.
Děkuji našim občanům za pochopení
a přeji všem vydařené léto.

Děkuji za rozhovor
-vlk-
Rozpracovaný most přes Nisu v Kamenné ulici
STRANA 2
JABLONECKÝ ZPRAVODAJ – LÉTO 2012
DĚNÍ VE MĚSTĚ
Zpráva o vztazích s Čínou
Citáty z tiskovky a závěrečného podpisu smlouvy
Beitl (primátor města Jablonce nad Nisou): „To, co my tady budujeme je pro Českou republiku nové, snažíme se získávat vzájemnou
důvěru a daří se to. Z této cesty sejít nechceme, budeme hledat pomyslné brody a prošlapávat cesty mezi českou a čínskou
stranou.”
Li (náměstek primátora města Behai): „Kde není přes řeku most, je třeba ji přebrodit.”
„Vztah, který zde během těch pár hodin naší návštěvy vznikl, je opravdu přátelský, ocenili jsme vaši pečlivou profesionální přípravu
celého programu. Jsem až dojatý, že máte tu odvahu a snažíte se opravdu prošlapávat cesty, Čína se vždy nesetkává s takovým
pochopením.” „Jsme na začátku cesty dlouhé 10 000 km.”
Jablonec nad Nisou uzavřel partnerství
s jihočínským městem Beihai oboustranným podpisem smlouvy vloni v srpnu v Jablonci nad Nisou a letos v únoru v Beihai.
Spolupráce obou měst byla navázána
na popud Česko-čínské obchodní komory
a Okresní hospodářské komory v Jablonci
nad Nisou. Obě tyto instituce vidí v začínající spolupráci příležitost pro obchodní
propojení tak vzdálených a odlišných zemí
jakými Čína a Česko jsou. Podle slov prezidenta Česko-čínské komory Jiřího Schramla
usilovaly obě strany o vzájemnou spolupráci
poměrně dlouho a nebylo lehké najít v Čechách partnery. Specifické pro tyto vztahy
je i propojení ekonomické a politické sféry
a budování vzájemné důvěry.
A právě propojování politických i ekonomických vztahů je pro nás neobvyklým
a náročným úkolem.
I proto jsme u příležitosti návštěvy zástupců čínských firem v Jablonci uspořádali pracovní seminář pro podnikatele Open Gates
2012. Už jen jeho název, který v překladu
znamená »otevřené brány«, napovídá, že
města Jablonec a Beihai nabídla otevřený
prostor pro jednání podnikatelů z obou
zemí. Záleží jen na zástupcích firem, zda
naleznou společnou řeč, společný zájem
a na konci složitých jednání uzavřou kýžený
kontrakt. Nejblíže na cestě k podepsaným
smlouvám jsou členové Svazu výrobců
bižuterie, kteří již mají první »oťukávací« jednání za sebou z února, kdy doprovázeli mě
jako primátora města a zástupce obchodní
a hospodářské komory na cestě do Beihai.
Kvalitní české sklo a bižuterie jsou pro Číňany zajímavým artiklem a žádaným doplňkem tamního módního trhu.
Jedno je jisté. Čína je jiná. Nesnese naše
evropské příměry, nesrovná se s našimi
hodnotami nenechá si do svých věcí mluvit.
Jde svoji cestou a já si netroufám tuto cestu
JABLONECKÝ ZPRAVODAJ – LÉTO 2012
hodnotit. Z našich vzájemných rozhovorů
jsem však už pochopil, že Čína má velký
zájem o spolupráci se zbytkem světa a nabízí světu přátelskou ruku a otevřenost.
V miliardové Číně jsou tisíce měst, která
se snaží navázat vztahy s ostatními městy
a státy a je jenom na nás, zda chceme tento
proces sledovat jako diváci nebo být jeho
účastníky.
Mnozí škarohlídi varují před Čínou jako
zemí, která vytváří plagiáty zboží všeho
druhu, že chce pouze zkopírovat vzory nebo
sklářské technologie. Tady je potřeba připomenout, že doba vývozu benglí (skleněných
náramků) do Indie po tunách nebo vývoz
čehokoli po vagónech do Sovětského svazu
je už opravdu pryč. Pokud chtějí jablonečtí
skláři a výrobci bižuterie v tomto vztahu
uspět, musí být schopni nabídnout jedinečné produkty a také je velmi rychle inovovat
v souladu s módními trendy. To je sice velmi
náročné, ale na druhou stranu to pro toho,
kdo situaci pochopí a zvládne, nabízí mnoho
šancí.
Je tedy jen na našich sklářích a podnikatelích, zda do otevřených dveří vstoupí
a pokusí se rozjet jednu z možných variant
budoucnosti našeho tradičního odvětví.
Jisté je, že ta cesta bude dlouhá, ale tomu,
kdo se na ni vydá, nabízí získání nových zkušeností, které se dají uplatnit v celém světě.
Já osobně budu velmi rád pomáhat všem,
kteří budou moji podporu potřebovat.
Ing. Petr Beitl
primátor města Jablonce nad Nisou
STRANA 3
ŽENY V POLITICE
S poslankyní JUDr. Ivanou Weberovou nejen

Ahoj Ivo, scházíme se zase před létem
k rozhovoru. Blíží se parlamentní prázdniny, ale já vím, že na schůzi Sněmovny,
která právě probíhá, řešíte ještě hodně
důležitých zákonů?
To je pravda, program je hodně nabitý.
Z mého pohledu je jedním z nejdůležitějších
zákonů asi zákon o majetkovém vyrovnání
s církvemi, který prošel druhým čtením
a příští pátek se o něm bude rozhodovat
ve třetím čtení. Zkratkovitě se o něm mluví
také jako o církevních restitucích, ale to
není přesné. Navrácení majetku církvím
je pouze jedna část zákona. Druhá část,
která je také důležitá, se týká toho, že stát
po nějaké době od účinnosti zákona už
nebude církvím vyplácet peníze na platy
duchovních, což není zanedbatelná částka,
jedná se podle důvodové zprávy asi o 1,5
mld. ročně.

Tenhle zákon vzbuzuje veliké debaty,
mnoho lidí s ním nesouhlasí, tvrdí, že
církvím by se nic vracet nemělo, že to je
majetek, který získaly ne zrovna poctivým způsobem. Jak se na ten zákon
díváš ty?
Hned na začátek musím říct, že si myslím,
že skutečně majetek, který byl za minulého
režimu církvím neprávem odňat, měl by jim
být vrácen a o tom ani na okamžik nepochybuji. Je mi trochu líto, že se s tím nedokázala
vypořádat už některá z předchozích vlád,
kdy k tomu byla lepší ekonomická situace.
Vůbec nejlepší by samozřejmě bylo, kdyby k té nápravě došlo hned po převratu,
protože tím neustálým odkládáním se situace celkově komplikuje. Je to dobře vidět
i na vývoji judikatury Ústavního soudu, který
nejdříve zamítal stížnosti některých církví
o navrácení konkrétních nemovitostí s tím,
že je nutné vyčkat na to, až zákonodárce přijme speciální zákon, protože v obecných restitučních předpisech byly církevní restituce
vyloučeny. Po nějakém čase opět stížnost
zamítl, ale konstatoval, že zákonodárce by
měl urychleně přijmout příslušný zákon,
jinak nastane protiústavní stav. Nedávno
už poslední stížnosti vyhověl a řekl, že konkrétní nemovitost má být vydána s tím, že
22 let po revoluci už se zákonodárce dostal
do prodlení a další odkládání vydání příslušného restitučního zákona je v rozporu
s Ústavou.

Dobře, ale o Tobě je známo, že jsi právě
s tímto konkrétním návrhem měla určitý
problém?
Ano, je pravda, že jsem přemýšlela, jestli
ten zákon nakonec církve moc nefavorizuje
oproti ostatním restituentům, kterých se
týkaly předešlé restituční zákony. Chtěla
jsem, aby ty podmínky byly pokud možno
stejné. Ono je to ale složité, protože okolnosti do značné míry stejné nejsou. Církvím
se totiž nebude vracet veškerý majetek,
ale pouze ten, který je ve vlastnictví státu
a za určitých podmínek i státem zřízených
právnických osob. Majetek, který je ve vlastnictví krajů, obcí a soukromých osob se
vracet nebude. Za ten má být poskytnuta
finanční náhrada, celkem ve výši 59 miliard,
která se má splácet po dobu 30 let. O výši té
náhrady mám také určité pochybnosti, ale
takto byla dojednána zástupci koalice a církví. Podala jsem ale dva pozměňovací návrhy,
týkající se toho, že církve by měly prokázat,
že skutečně vlastnily k 28. únoru 1948 konkrétní majetek, který požadují vrátit.

Jak je vidět, téma majetkového vyrovnání církví by vystačilo na celý rozhovor,
je to asi hodně komplikovaná problematika. Když už jsi ale zmínila koalici, zaznívají i hlasy, že ta současná, tedy ODS,
TOP 09 a platforma »LIDEM« je vlastně
nelegitimní, když »LIDEM« nebyli demokraticky zvoleni?

Jablonec mám ráda už od mládí
„Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když
najdeš.“ Nejen známé přísloví potvrzuje, že
to, co poznáme jako studenti, ovlivní celý
náš život. A já jsem měla to štěstí, že svůj
dospělý život jsem odstartovala na jabloneckém gymnáziu U Balvanu, škole s více
než stoletou tradicí, která pro další studia
i kariéru připravila řadu skvělých absolventů. Patří mezi ně například ministr Jaromír
Drábek, poslanci Václav Horáček a Ivana
Weberová, nebo primátor Jablonce Petr
Beitl. Na svá gymnaziální léta a spolužáky
STRANA 4
vzpomínám dodnes a do gymnázia U Balvanu se stále ráda vracím.
Jablonec nad Nisou je pro mě i městem
sportu. V kolika městech bydlelo či stále
bydlí tolik vynikajících sportovců, jako v Jablonci? A z daleka se nejedná jen o reprezentanty v zimních sportech, i když lyžování
a biatlon vládnou. A Jablonec neopomíjí ani
sportovní budoucnost, protože sportovní
třídy jsou ve městě jak na základních, tak
i na středních školách.
Dalšími obory, které Jablonec symbolizuje
nejen pro mne, jsou sklářství a bižuterie.
Tradici tu máme skvělou a díky sklu i šperkům znal Jablonec nad Nisou celý svět.
Po několika hubených letech, spojených
s pádem Jablonexu a tak trochu macešským vztahem státu k tomuto oboru, se
zájem o výrobky z českého skla opět zvedá.
Věřím, že skvělé skleněné skvosty budou
na Jablonecku vznikat i v budoucnosti.
Jen nesmíme zapomínat vychovávat i nové
odborníky, aby českým sklárnám nechyběli
kvalifikovaní zaměstnanci.
Úplně nejčerstvější a velmi krásnou vzpomínku mám na Jablonec z letošního dubna,
konkrétně na jabloneckou porodnici, kde
se narodila moje první vnučka Anička. Musím ocenit naprosto profesionální přístup
všech zdravotníků i dalších zaměstnanců.
Ostatně, od svých přátel vím, že nejen
porodnice, ale i další oddělení nemocnice
fungují výborně.
Jablonec nad Nisou je tedy pro mne městem mnoha krásných vzpomínek na významné události mého života a setkání se
skvělými lidmi. Vždycky se sem budu ráda
vracet a lidem v Jablonci fandit. Ze všech
svých sil se budu snažit, aby se jim tady žilo
dobře a aby mohli být na své město hrdí.
Přeji Vám všem krásné léto, kdekoli ho
budete trávit. A třeba se v létě potkáme
právě v Jablonci.
Eva Bartoňová
náměstkyně ministra školství
a kandidátka ODS na funkci hejtmana
JABLONECKÝ ZPRAVODAJ – LÉTO 2012
ŽENY V POLITICE
o církevních restitucích
Já si to osobně nemyslím. LIDEM, tedy
poslanci kolem Karolíny Peak, bývalí členové VV, přeci nezradili původní program VV,
za který byli zvoleni. Stále se snaží jej prosazovat a také dodržují, co bylo dohodnuto
v koaliční smlouvě a prohlášení vlády. Navíc
stejná situace zde již byla v roce 1998, když
se odštěpením od ODS ustavil klub Unie
svobody a v parlamentu tak začala svou
činnost vyvíjet strana, která neprošla sítem
voleb.

Zase, když Tě slyším mluvit o programu, napadá mě, jestli naopak sama ODS
nezrazuje svůj program, když hodlá prosadit společně s TOP 09, tzv. konsolidační
balíček, v jehož rámci se budou zvyšovat
daně a snižovat paušály živnostníkům?
Předně musím říct, že tzv. konsolidační
balíček, který prošel prvním čtením, zahrnuje celou řadu opatření, jak na příjmové,
tak i na výdajové straně rozpočtu a také by
určitě sám vydal na celý rozhovor. Nicméně
složená daňová kvóta se jeho přijetím téměř
nezmění.
K těm výdajům bych chtěla říct, že v roce
2011 se podařilo omezit počet státních zaměstnanců o více než 10 tisíc osob a omezení mzdových, běžných a kapitálových
výdajů bude pokračovat i v dalších letech.

Úspory a zeštíhlení státu má ODS v programu dlouhodobě, ale zvyšování daní?
Samozřejmě, že ze zvyšování daní nemá
radost nikdo v ODS, nicméně záleží hodně
na způsobu, kterým se k němu přistoupí.
Zvýšení DPH o jeden procentní bod je zvýšením nepřímých daní, je to tedy daň ze spotřeby. Jestli máš na mysli zavedení daňové
progrese u daní z příjmu fyzických osob,
tak k tomu nedojde. Pouze by se měl, a to
pouze na přechodné období, zvýšit základ
daně z příjmů fyzických osob přesahující
stropy sociálního pojištění. Osobně si myslím, že se tím příjem státního rozpočtu nijak
významně nezvýší, jedná se spíš o gesto
solidarity na dobu, na kterou se zpomaluje
valorizace důchodů.
Pokud jde o ty paušály, tak z toho samozřejmě také nejsem nijak nadšená. Nicméně opět tady nedojde přímo ke snížení paušálů, ale k zavedení stropů, aby se zamezilo
jejich zneužívání a k tomu, že všechny osoby
využívající výdajové paušály nebudou moci
využívat některé daňové úlevy. Zůstane ale
možnost využívat základní slevu na poplatníka a slevy pro tělesně postižené, případně
i některé další odčitatelné položky. Tato
opatření byla ale vyjednávána i se zástupci
živnostníků. Musím také dodat, že je to
kompromis, který se především díky snaze
ODS podařil uhájit. TOP 09 požadovala daleko razantnější opatření a snížení procentních sazeb paušálů.
JABLONECKÝ ZPRAVODAJ – LÉTO 2012

Těch vážných témat by byla určitě ještě
celá řada. Musím se ale ještě zeptat
na jednu mediálně ostře sledovanou kauzu, a to vydání poslance Ratha k trestnímu stíhání. Jsi členkou imunitního
výboru, který jako první doporučil souhlas
s jeho vydáním. Jsou důkazy
v jeho případu jasné?
Jak se dalo očekávat, pro vydání poslance Ratha byla naprostá většina hlasů. On
se při svém proslovu ve Sněmovně snažil
stavět do pozice politického vězně, ale
jako členka Mandátového a imunitního
výboru, který měl možnost seznámit se
s některými důkazy z trestního spisu, můžu
tuto možnost vyloučit, důkazy jsou opravdu
pádné. Dál se mi to nechce už ani moc
rozebírat, protože těch stran, co se o této
kauze napsalo, i těch otázek a odpovědí
už bylo dost a dost. Můj osobní názor je,
že vše proběhlo v souladu s Ústavou. Jen
mě překvapilo, že reakce lidí na zatčení
doktora Ratha, byly někdy dost negativní
s tím, že je to politická kauza a že je to
jasné, protože je to opoziční politik. Já
osobně se na to dívám tak, že se konečně
ledy hnuly a začínají se odhalovat i velké
případy korupce, která sahá do nejvyšších
pater. Pevně věřím, že se začíná projevovat
protikorupční strategie vlády a podaří se
odhalit a objasnit i další kauzy, bez ohledu
na politickou příslušnost a také, že se již
přijatými opatřeními v oblasti trestního
práva a veřejných zakázek posílí prevence
a ubude i korupčních jednání.

Nakonec už taková odlehčená otázka.
Protože se blíží prázdniny, zeptám se Tě,
jestli už se těšíš na volnější prázdninový
režim?
Musím říct, že ano, protože tenhle rok
byl opravdu náročný. Na každé schůzi bylo
hodně zásadních zákonů a také zákonů
z dílny Ministerstva spravedlnosti, které
jsem musela, jako sněmovní zpravodajka,
nastudovat ještě pečlivěji. Schvalování se
také neobešlo bez obstrukcí, schůze se prodlužovaly a jednání výborů provázely ostré
výměny názorů.
Nicméně ani o parlamentních prázdninách nebude, jako tomu bylo i v minulých
letech, chybět jedna schůze Sněmovny,
která proběhne v červenci.

Ivo, děkuji za rozhovor a přeji Ti krásné
a pohodové léto.
Děkuji a přeji totéž i všem čtenářům Jabloneckého zpravodaje.
Edvard Kožušník
JUDr. Ivana Weberová
MUDr. Vít Němeček, MBA
Poslanecké hodiny:
Občané se mohou
s poslanci setkat vždy
v pondělí po telefonické
dohodě s asistentem
na čísle 603 489 934
Rozmlouval
Bc. Vladimír Kordač
STRANA 5
ZE SNĚMOVNY
S doktorem Němečkem o léčbě politiky
S poslancem a ředitelem jablonecké nemocnice
Vítkem Němečkem jsme se sešli k předprázdninovému
povídání. Zatímco se většina občanů chystá na dovolenou,
tráví David Rath svůj nedobrovolný pobyt ve vazební
věznici, prudce narůstá počet osobních bankrotů
a nezaměstnanost neklesá. Je politika u nás
ještě léčitelná nebo je už v terminálním stádiu?
Jaký je názor MUDr. Víta Němečka, MBA?

Vítku, pohledem konzumenta českých
médií musí občan nabýt dojmu, že je
česká politika vyprázdněná, všechno je
jenom byznys a role státu selhává. Především korupce a přiživování se na státních zakázkách je ve společnosti velice
špatně vnímáno. Je ten stav opravdu tak
tristní nebo jsou na vině média, která
negativismus šíří?
Samozřejmě je to směsice reality a dojmů
dohromady. Na jedné straně se média chytají každé negativní zprávy a tím budí dojem,
že se nic pozitivního vlastně neděje. Na druhé straně si to do značné míry děláme sami.
Tím, že jsou mezi politiky i státními zaměstnanci lidé, kteří jsou pro peníze udělat skoro
cokoliv a zkouší všechno možné, aby si ze
státních zakázek ukrojili kus pro sebe. Dále
je to tím, že špatné zprávy veřejnost přitahují více, než ty kladné. Pokud je takováto poptávka, tak se média přizpůsobují, protože
ze zájmu čtenářů žijí.
Dobré je, že za této vlády se řada korupčních případů otevřela, byť bych uvítal větší
razanci. Evidentně tedy začal proces důležitých změn a přijala se celá řada opatření.
Bohužel nebo spíš bohudík je doprovodným
jevem odhalovaných kauz poznání, jak velký
počet jich je a to u občanů vyvolává skepsi.
Ale já si myslím, že je postup správný a že
policie a státní zastupitelství pracují většinou dobře. V jejich hledáčku skončili policisté, soudci, úředníci i politici z různých stran,
takže nelze říct, že by některá skupina byla
pardonována. Navíc sněmovna odhlasovala
zpřísnění trestů za korupční jednání, takže
ty sazby jsou opravdu tvrdé.
Vyšetřovací orgány mají nově přístup
k údajům z daňového řízení a tím se jim otevřel další prostor pro mapování trestné činnosti. Byla také zřízena Generální inspekce
bezpečnostních sborů, která je zaměřena
na potenciální hříšníky z řad policistů, celníků, příslušníků vězeňské služby a dalších.
Ke zpřísnění došlo v zákoně o veřejných zakázkách a pracuje se také na zprůhlednění
STRANA 6
financování politických stran. Dělá se řada
kroků, které dříve nebyly.

Opozice dokola upozorňuje, že ta
opatření jsou pomalá a nedostatečná.
Navíc z Lidového domu zní kritika, že tato
asociální vláda je prokorupční a zmítá se
v řadě skandálů.
Jistě nelze očekávat, že by opozice u nás
dělala něco jiného a dokázala uznat to,
co se povede udělat dobře. Na to je naše
politická scéna příliš polarizovaná. Ono je
potřeba si připomenout, že za vlád ČSSD
tu byla také řada skandálů, také probíhala
řada korupčních kauz, o kterých se společnost původně vůbec nedozvěděla. Třeba
na obraně docházelo k nákupům techniky,
které probíhaly bez výběrového řízení v režimu utajení, a takto se postupovalo u 70 %
zakázek, například v roce 2002 Gripeny
nebo v roce 2006 transportéry Pandur. Podezření mířilo do nejvyšších míst.
Já tu nechci rozebírat, co kdo udělal
a jestli je víc darebáků tam nebo jinde.
Prostě ke korupci docházelo a dochází a my
musíme dělat všechno proto, aby byla tvrdě
a nekompromisně potlačována a aby byl co
nejmenší prostor pro takové jednání. A to se
děje a ledy se pohnuly. Konečně.

V úvodu jsem zmiňoval, že narůstá počet osobních bankrotů, který se pohybuje
kolem 15 set měsíčně. Je to důsledek
politiky státu? A jak vidíš problém nezaměstnanosti?
Míra nezaměstnanosti je teď kolem
8 procent, a pokud se nepletu, tak je to
meziročně pokles o 3 procentní body. Navíc
přibývá počet pracovních míst. Máme pátou
nejnižší nezaměstnanost v EU. To je myslím
dobrá zpráva. My si musíme uvědomit, že
pracovní místa tvoří podnikatelé, tedy soukromý nikoliv státní sektor. Proto musíme
maximálně ulehčit těm, kteří zaměstnávají,
aby došlo k ekonomickému růstu a vzniku
dalších míst.
Někdy mi připadá, že se občané příliš
spoléhají na stát a domnívají se, že on
ve své paternalistické roli jim bude rodičem
a vyřeší jejich běžné životní problémy. Jenomže tak to není. Stát může jen nastavit
mantinely, ale pohybovat se v nich musí
každý sám. Stát má povinnost finančně podporovat a i jiným způsobem pomáhat těm
nejpotřebnějším, kteří jsou, ne vlastní vinou, v obtížné životní situaci - tak vidím solidární a funkční sociální systém. Často jsem
se setkal s nezodpovědným přístupem, kdy
mnozí říkali: „Dluhy ti nikdo nevezme, peníze budou – my nebudem, užij, co se dá...“.
Jenomže pak není z čeho splácet, problém
je na světě a exekutor za dveřmi. V drtivé
většině si za své dluhy mohou dlužníci sami
a musí se s tím vypořádat. Ale ty osobní
bankroty, o kterých mluvíš, jsou řešením,
které umožní se dluhů v pětiletém horizontu
zbavit a začít znovu. Nechci paušalizovat
a je to široké téma, na které tu není prostor.
Líto mi je těch, kteří se do problémů dostali
nezaviněně.

Jako poslanec vládní strany musíš obhajovat současnou politiku. Nepřipadá ti
někdy, že ta různá opatření jsou opravdu
asociální a necitlivá?
Odborností jsem chirurg a je to stejné,
jako by ses mě ptal, zda amputace nohy
není vůči pacientovi necitlivá. No jistě, že
z toho nemám radost já ani pacient, ale je
lepší žít bez nohy než umřít. Vidíme pozitivní
výsledky zmíněných kroků. Díky kladnému
hodnocení Česka máme nízké úroky, takže
za loňský rok jsme ušetřili 17 miliard a rating, který ve všech zemích klesá, u nás
roste. Máme jedno z nejnižších zadlužení
v Evropě a jsme na solidním sedmém místě. Navíc jsme na prvním místě v Evropě
s nejnižší mírou chudoby. Ale samozřejmě
samotné škrty nestačí - nutné je omezení
veřejných agend, snížení nákladů na provoz státu a zlepšování práce všech veřejných institucí, státní správy a samosprávy.
JABLONECKÝ ZPRAVODAJ – LÉTO 2012
ZE SNĚMOVNY
Na těchto úkolech vláda pracuje a věřím, že
se výsledky dostaví.

Teď trochu z té obecné politiky do tvého ranku. Byla schválena další část
zdravotnické reformy, která má přinést
větší práva pacientů a možnost příplatků
na nadstandardní péči.
Je to nastavené správně?
Reforma zdravotnictví jde správným směrem. Pan ministr Heger dělá řadu nutných
dílčích kroků, pracuje na kultivaci systému
tak, aby za dostupné finanční prostředky
bylo možné zajistit optimální objem, kvalitu
a dostupnost zdravotní péče pro naše spoluobčany. Součástí změn ji i navýšení spoluúčasti pacientů na úhradách péče. Je to
bolestivé, ale nezbytné, jestliže nemá dojít
ke snižování kvality péče, protože populace
stárne, dostupné jsou nové a dražší technologie i léky. Další částí reformy je zavedení
možnosti přímé platby za ekonomicky náročnější variantu léčby. V žádném případě
nejde o dělení zdravotní péče na péči pro
bohaté a pro chudé. Jde pouze o možnost
připlatit si zejména kvalitnější materiály.
Stejně tak, jako vám pojišťovna zaplatí jenom základní brýlová skla a vy si můžete doplatit odlehčenou, antireflexní či jiné jejich
vylepšení, tak bude možné si místo klasické
sádry jenom připlatit lehčí a barevnou plastovou fixaci nebo komfortnější nitrooční čočky. Dále - mnohokrát diskutované regulační
poplatky trochu doplácejí na svůj název.
Podle mého názoru jejich regulační funkce
je méně významná, jsou spíše spoluúčastí
a v případě stokorunového poplatku za lůžkoden jsou hlavně úhradou za jídlo, které
by si doma každý pacient tak jako tak platil.

Na začátku června proběhly v Libereckém kraji prezidentské primárky, ze
kterých vyšel vítězně Přemysl Sobotka.
Myslíš si, že by byl dobrým prezidentem?
Přemysl je lékař jako já, tak už proto
má mé sympatie. Ale vážně, já ho považuji za politickou stálici s pevnými postoji a za čitelného politika. Za dlouhá léta
ve vysoké politice dokázal, že pracuje pro
věc a pro republiku. Není za ním žádný korupční skandál, nelibuje si v přepychu, žije
v panelovém domě a chová se přirozeně.
Je vyhraněným antikomunistou, dokáže se
dohodnout na kompromisu a přitom neslevit ze svých zásad. Z mého pohledu by byl
důstojným a rozvážným prezidentem. Přál
bych to jemu i nám.

Na závěr ještě osobní otázka: kam se
chystáš na dovolenou?
Zatím nevím, v posledních letech jsem
si oblíbil letní rakouské Alpy, takže možná
opět tam.

Děkuji za rozhovor a přeji ti hezké léto.
Díky, pěkné prožití léta přeji všem čtenářům a hlavně bez újmy na zdraví!
-vlkJABLONECKÝ ZPRAVODAJ – LÉTO 2012
Z prezidentských primárek ODS
v Libereckém kraji
Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat jménem Centra zdravotně postižených Libereckého kraje paní poslankyni JUDr. Ivaně Weberové za podporu naší jablonecké
pobočky. A to nejen finančně, což je pro nás velmi důležité, ale i osobně. Jsem ráda,
že se jako jablonecká politička často účastní našich akcí, zejména pak adventních
setkání ve Spolkovém domě a kostele Dr. Farského.
Za finanční podporu chci poděkovat i jabloneckému
sdružení ODS, které nám takto přispívá na služební automobil a darovalo nám také finanční dar na provoz centra.
Služební auto je pro nás obrovským ulehčením v terénu
při návštěvách klientů a převozu kompenzačních pomůcek. Samozřejmě můj dík patří i ostatním partnerům,
kteří nás prostřednictvím reklamy na voze podporují,
zejména statutárnímu městu Jablonec nad Nisou.
Neziskové organizace, jakou je ta naše, nemají na růžích ustláno a s nedostatkem
peněz se potýkáme neustále. Je dobře, že se v této oblasti situace alespoň nezhoršuje v době, kdy soukromý sektor není v takové pozici, aby nás mohl sponzorovat
ve větším měřítku, a sám prožívá nelehké období.
Určitě nerozzlobím své kolegyně a kolegy z ostatních »neziskovek«, které se o handicapované občany starají, když pochválím také jejich jménem i Jablonecký zpravodaj za to, že v každém čísle těmto organizacím věnuje prostor a podporu, seznamuje
čtenáře s posláním a rozsahem činnosti těchto organizací.
O ODS se často mluví jako o straně, která podporuje jen podnikatele a živnostníky.
Je správné, že ta naše jablonecká v praxi uskutečňuje i sociální rozměr politiky, který
je také velice důležitý. Současné vedení města v této oblasti udělalo mnoho pozitivního a Centrum sociálních služeb zaznamenalo pod vedením Naděždy Josífkové
mnoho zajímavých aktivit, což je potřeba také ocenit.
Věřím, že se situace v neziskovém sektoru bude v příštích letech zlepšovat také
s podporou veřejnosti, místních úřadů a institucí. Přeji všem pěkné léto plné odpočinku a krásných zážitků.
Dana Šormová
vedoucí pobočky Jablonec, CZP LK
STRANA 7
VČERA, DNES A ZÍTRA
S Petrem Karáskem tentokrát převážně nevážně
Pro pravidelný rozhovor s Mgr. Petrem Karáskem se pokusím tentokrát zvolit témata
prázdninová – voda, sport, rekreace. Samozřejmě se vztahem k Jablonci, jeho
územnímu plánu a rozvojovým záměrům. Z Petra se však pokusím dostat
poněkud odlehčené odpovědi bez čísel a výpočtů. I když jak ho znám –
budou mít i tak racionální základ.
rép

Prázdniny – čas cestování, koupání, taky dost často lijáků a povodní. V Jablonci
se buduje protipovodňová štola. Na setkání s občany letos na jaře pan ředitel
Jaroušek (Povodí Labe) uvedl, že autorem
tohoto řešení jsi byl před několika lety ty.
Máš z toho tedy nějaká procenta?
Rád bych, ale bohužel nemám. Nápad
vznikl v roce 2004, když jsem na povodňovém štábu na radnici viděl na mapě plochy
záplav a soustavu vodních děl v Jablonci,
která si s povodněmi neuměla poradit.
Řešení jsme s Milanem Ulbrychem (do roku
2002 jsme spolu měli projektovou firmu)
zpracovali do podoby podrobného investičního záměru – jaké jsou plochy povodí,
srážkové úhrny podle ČHMÚ, kudy to povede, jaký to bude mít profil a sklon apod.
– na tom se později nic nezměnilo. Milan
fakturoval asi 15 tisíc, já nic, protože jsem
byl místostarosta. To je volená funkce se
stálým platem a ocení tě voliči v příštích
volbách. Což se tak nějak stalo. Do roku
2006 jsem záměr ještě projednal na Povodí
Labe a dohlížel na zpracování dokumentace
pro územní řízení. Dál si akce – jako státní
zakázka - žila svým životem včetně financování z prostředků Ministerstva zemědělství
a Povodí Labe (tedy státních) a Evropské
unie. S tím už nemělo město, já už vůbec
ne, nic společného. Škoda, asi jsme si to
s Milanem v tom roce 2004 měli nechat
patentovat. Možná jsme mohli být za vodou.
průtocích zavírají, protože přehrada nemá
kapacitní odtok) i z těch pár potoků, které
tečou přímo do přehrady. Pokud se pustí
přes přehradu, nepotečou přes město. Výtok ze štoly je u »plynárny« pod Jabloncem.
No a pro množství vody, která tady a dál
do Proseče a do Liberce poteče, je úplně
jedno, kudy teče. Jestli přes město nebo
štolou – bude stejný. Povodně na horních
tocích jsou prudké, rychlé, ničivé, nezaplní
rozsáhlá území, jedná se o blízké okolí toků
v sevřených údolích. Takže k výraznému rozlití a zpomalení povodně nedojde. Retenční
(zpomalovací) plochy v celém městě zbrzdí
průběh jen o pár minut. Naopak při regulaci
hladiny přehrady, částečně vypuštěné při
očekávání povodně, dojde ke zpomalení
povodňové vlny až o hodiny. Navíc ta voda
přiteče k »plynárně« štolou čistá, bez plotů,
roští, stromů a psích bud, které by voda nabrala přes město. V Jablonci, ani v Proseči
pak nedojde k ucpání mostů ani ke druhotnému vzdutí díky tomu.

Teď jednu otázku z novějšího soudku.
Kdo vymýšlí koncepci rozvoje areálu Srnčí důl a co by tam všechno mělo být?
Pro vymýšlení takových věcí, ale nejen
proto, vznikl výbor pro územní plán a rozvoj města. No a jak už to tak v životě bývá, někteří vymýšlejí a mají nápady třeba
ohledně Srnčího dolu, jiní zase vymýšlejí,
jak ty nápady zarazit a někteří ten proces
administrují, aby to bylo podle předpisů. My
si myslíme, že je to dobrá myšlenka propojit
lyžařský svah na Dobré Vodě přes Srnčí důl
se Zeleným údolím a vytvořit tak lyžařský
areál s umělým zasněžováním, s lanovkou,
dětským lyžařským hřištěm, dále s vlekem
směrem na Žižkův vrch. Běžecké tratě by
vedly přes Rádlo do Vesce, oba lyžařské areály by byly propojené pro běžkaře. Součástí
by byla i přírodní sáňkařská dráha. V létě
by pak areál využívali cyklisté i pro sjezd,
byla by tam bobová dráha, dětský areál,
naučná stezka o přírodě Jizerských hor, trať
pro psí spřežení, běžecké i cyklistické značené okruhy, psí louka, přírodní amfiteátr,
východisko turistických tras směr Rádlo,
Milíře, Dobrá Voda, Černá Studnice se zázemím a občerstvením. Dopravní řešení
včetně kapacitních parkovišť by navazovalo
na podpovrchový průběh silničního obchvatu Jablonce. Už máme i návrh na název
»Areál Zdeňka Vokatého a Jiřího Bartoše«
na počest významných lyžařských osobností Jablonce, bohužel již in memoriam. Ale
asi to nepůjde. Nebo ne všechno. Co vadí?
Někomu zábor lesních pozemků (co na tom,
že v souběhu s vedením vysokého napětí,
plynovodem a stávajícími širokými lesními
cestami), jinému komunikace více než 100
metrů od domu (co by za takovou vzdálenost většina obyvatel města dala), dalšímu
sportování a dětské hlasy v zóně, kam dosud chodil jen se psem. Tak jsme se dočkali
petice, námitek, vznikne studie využití bez
lanovek a sjezdovek, snad bude schválen
územní plán, aby tam mohly vzniknout ty
lanovky, tak se bude muset na základě
té studie zase hned měnit, vzniknou nové
petice, nové studie a areál z nějaké dotace

Na té besedě zaznělo, že je to řešení,
které ochrání Jablonec jednou pro vždy
před povodněmi od Lučan, od Janova
i v samotném městě. Když se ale ochrání
Jablonec, tak se ta povodeň pustí do Proseče a do Liberce. Nebo ne?
Ne. Ale dost často to jako námitku slyším.
Nebo taky, že tu povodně nebyly, tak proč
se to staví. Desetiletá, padesátiletá, stoletá
voda – už z názvu plyne, jak často statisticky ten jev s největší pravděpodobností
nastane. Pokud tady nebyla, tak tím dřív
statisticky bude. Koukni se na Chrastavu.
Nebo na tisíciletou vodu v Praze v metru.
Ta štola vzniká proto, aby bylo možné přes
přehradu pustit povodně od Lučan, od Janova (dnes se obě přívodní štoly při vyšších
STRANA 8
JABLONECKÝ ZPRAVODAJ – LÉTO 2012
VČERA, DNES A ZÍTRA
(jinak by to nikdo reálně nezaplatil) vznikne
zatím někde v úplně jiném městě a pak už
žádné dotace nebudou a rozpočtové určení
daní, které by umožnilo městu stavět to ze
svého, také ne.
Zato tam budem moct jít se psem a za garáž do lesa dál házet odpadky. Proces bude
v každém případě řádně administrován. Teď
vážněji. Asi by bylo dobré, kdyby vznikaly
podpisové akce i na podporu některých
záměrů, nejen na protest.
rép
réprép
Motto:
Vaše názory nezapadnou
Mediální partner:
Soutěž pro mládež
o hodnotné ceny
Ředitel Detoa Albrechtice, továrny na dřevěné hračky,
vyhlašuje soutěž o hodnotné ceny
pro studenty středních škol a učilišť.
Úkolem pro účastníky soutěže je napsání krátké eseje
v rozsahu 2 až 4 strany textu A4 na téma:
ŽIVOT ROMŮ V ČESKU

To si myslím taky. Můj podpis máte
a jsem si jist, že nebudu sám. Na závěr
ještě jednu otázku, kterou jsem si netroufl položit minule, když jsme tak úplně
vážně mluvili o územním plánu. Dneska to
zkusím. Co ten chřástal – co to je a co to
dělá s územním plánem?
Chřástal je pták, který je chráněný. Je-li
někde zpozorován, musí být chráněna i ta
plocha – většinou louka. Jak na potvoru je
to většinou louka, která by podle zpracovatele územního plánu v souladu s krajinným
rázem mohla být vymezena pro nějakou
zástavbu. A pro odpůrce té zástavby je ten
chřástal úplně geniální zvíře. On totiž není
vidět, je jen slyšet a to ještě v noci. Takže
odpůrce zástavby přivede na tu plochu
osobu, která tu výstavbu může z územního
plánu vyškrtnout. Osoba chřástala nevidí
a to je jasný důkaz toho, že tam je, protože
on přeci není vidět. Majitelé pozemků (třeba
Město) přijdou o nějaké peníze – louka nemá tu cenu, jako stavební pozemek a občané do budoucna budou mít méně možností,
jak řešit své bydlení. Nejvíce chřástalů je
v Jablonci na Horní Proseči, je jen shodou
okolností, že je tam i nejvíce potenciálně zastavitelných pozemků. Ale to nevadí. Město
i jeho obyvatelé v budoucnu ty ztráty vykompenzují výtěžkem z prodeje odchycených
chřástalů do těch měst a obcí, kde budou
taky podobně řešit nový územní plán.

Děkuji za rozhovor a příště zase třeba
úplně vážně.
To je jasné, jak jinak. Hezké léto všem.
Bc. Vladimír Kordač
JABLONECKÝ ZPRAVODAJ – LÉTO 2012
Esej by měla stručně pojednat o problematice, která je aktuální v životě
dnešní společnosti. Cílem eseje není jen pojmenování problémů, ale především hledání východisek. Napište svůj názor, jak řešit postavení Romů
ve společnosti, vzájemné soužití a jaká zákonná opatření byste navrhli, aby
se nešířil rasismus, vzájemná netolerance, ale například aby nedocházelo
ke zneužívání sociálních dávek a podpor. Téma je široké a není nijak omezeno. Jediným omezením je dodržování zákona a nejsou povoleny projevy
rasismu, nesnášenlivosti a vulgarity.
N výherce čeká tablet společnosti Apple, na stříbrného
Na
ččtečka knih a práce na třetím místě bude odměněna
MP4. Všichni účastníci soutěže obdrží rodinnou vstuM
penku na návštěvu Muzea dřevěných hraček, spojenou
p
s exkurzí v továrně.
Uzávěrka prací je 20. září 2012
a do tohoto data je můžete zasílat na adresu redakce:
Jablonecký zpravodaj, Komenského 23/7, 466 01 Jablonec nad Nisou
Práce bude hodnotit komise ve složení:
Jaroslav Zeman,
ředitel továrny Detoa Albrechtice a starosta obce Albrechtice
Lenka Střihavková,
šéfredaktorka Jabloneckého deníku
Jiřina Polanská,
Kronikářka města Jablonec n. N., pedagog Střediska volného času DDM Vikýř
Vladimír Kordač,
šéfredaktor Jabloneckého zpravodaje
Vyhlášení vítězných prací zveřejníme na stránkách Jabloneckého deníku
i s termínem a místem předání ocenění.
Tři nejlépe hodnocené práce budou otištěny v Jabloneckém deníku
a v Jabloneckém zpravodaji včetně profilu autora.
Vaše dotazy zodpovíme na telefonu 603 489 934
nebo e-mailem: [email protected]
Upozornění:
Do soutěže nebudou zařazeny texty podněcující k násilí a nenávist ke konkrétním lidem, skupinám obyvatelstva, zejména pak k etnickým či náboženským skupinám, jakož i příspěvky obsahující obscenity a vulgarismy.
STRANA 9
K U LT U R A N A P R Á Z D N I N Y
Neděle 1. července
Krásná, Kittelovo muzeum
Bylinkami a ovocem
proti nemocem
Přednáška PhDr. V. Jakouběové. Slavnostní uvedení expozice „Podomácká výroba nápojů
z ovoce a bylin“. Od 10 hodin.
Pondělí 2. července
Hejnice, MCDO
Pouť na svátek
Navštívení Panny Marie
Od 10.30 hodin.
2. – 7. července
Eurocentrum Jablonec n. N.
Léto tančí 2012
14. ročník letní dílny pohybu,
tance a rytmu. Brazilský bubenický workshop/Miloš Vacík,
Experimental Dance/Dagmar
„Dash“ Jiřičková, Salsa Roots/
Doris Martinez 
stoupení tanečních souborů či
divadelní představení...
Sobota 7. července
Bedřichov
kostel sv. Antonína Paduánského
Bohdan Mikolášek a spol.
Folkové písně za doprovodu kytary. Od 18 hodin
Úterý 10. července
Jablonec n. N., kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova
Jablonecké kostely otevřeny
Varhanní koncert
– Jana Havlíčková
Od 17 hodin.
Jablonec n. N., kostel sv. Anny,
Pokračovatelé mistrů
Koncert operních árií v podání
mladých pěvců: Ivana Veberová
– soprán, Stanislav Krejčiřík –
baryton, za klavírního doprovodu
Václava Loskota. Od 19 hodin.
Čtvrtek 12. července
Eurocentrum Jablonec n. N.
Letní scéna
Jablonecké kulturní léto
Freski (PL)
Hudební skupina ze sousedního
Zgorzelce. Od 17 hodin.
Pátek 13. července
Úterý 3. července
Jablonec n. N., kostel sv. Anny
Jablonecké kostely otevřeny
Zámecké saxofonové kvarteto
Od 17 hodin.
Čtvrtek 5. července
Eurocentrum Jablonec n. N.
Balleskolens Brass Band (DK)
Koncert mladého dechového
orchestru. Od 17 hodin.
Lučany n. N.,
kostel Navštívení Panny Marie
Cyrilometodějský koncert
10. ročník tradičního koncertu
pro housle a harfu. Od 18 hodin.
Pátek 6. července
Státní hrad Grabštejn
Robert Křesťan
& Druhá tráva & Steve Walsh
Hosté koncertu americký kytarista a producent Marcipánu
z Toleda Steve Walsh a zpěvačka
Eliška Ptáčková. Od 19 hodin.
6. – 7. července
Kořenov
Oslavy 110 let Zubačky
Zvláštní osobní vlaky. Výstava
historických automobilů, vojenské techniky, živá hudba, vySTRANA 10
Krásná, Kittelovo muzeum
Kittelova čarodějná kniha
Přednáška Mgr. P. Pilze, archiváře SOA Jablonec n. N., kde
je originál Kittelovy čarodějné
knihy uložen. Od 16 hodin.
Výstava Kittelovy čarodějné
knihy 14. – 22. července v Kittelově muzeu.
Sobota 14. července
Jizerka, soutok Jizerky s Jizerou
Otevření mostu
Akce při příležitosti společného
otevření mostu na hraničním
přechodu Jizerka – Orle.
Nová Ves n. N.
Open Air – Nisa
Diskotéka v centru obce pod
širým nebem.
Bedřichov
kostel sv. Antonína Paduánského
František Lamač
a Kuzumi Hashimoto
Koncert pro housle a harfu.
Od 15 hodin.
Klokočí
Klokočský hudební festival
A bubenická show Barrel Battery,
ohňová show a další překvapení.
Kořenov
Historickým vlakem
na Svijanské slavnosti piva
Zvláštní vlak s historickým motorovým vozem a barovým vozem na tradiční slavnosti piva
do Svijanského Újezdu.
Tanvald, Autokemp
Country koncert pod širým
nebem – Kaleidoskop
Od 18 hodin.
Neděle 15. července
Křižany – Ještěd
Výjezd veteránů na Ještěd
Ukázková jízda spolehlivosti
historických automobilů a motocyklů starších 50 let z obce
Křižany až na úplný vrchol hory
Ještěd.
Zlatá Olešnice, u sokolovny
Pouť
Úterý 17. července
Hejnice, MCDO
Koncert s varhanami
Zpěv Marie Havlátová, varhany
Martin Jakubíček, violoncello
Jan Škrdlík. Od 15.30 hodin.
Úterý 24. července
Jablonec n. N.
kostel Dr. Farského
Jablonecké kostely otevřeny
Kytarový koncert – Karel Jiroš
Od 17 hodin.
Čtvrtek 26. července
Eurocentrum Jablonec n. N.
Letní scéna
Jablonecké kulturní léto
Robert Balzar Trio
Od 17 hodin.
Železný Brod, hasičské hřiště
Pohádka pro děti
Jablonec n. N.
kostel Povýšení sv. Kříže
Jablonecké kostely otevřeny
Aries, soubor bicích nástrojů
Od 17 hodin.
27. – 29. července
Čtvrtek 19. července
Jizerka
Anenská sklářská slavnost
Bohatý doprovodný program, bál,
tradiční výroba a stánkový prodej, kyvadlová doprava z Kořenova, veřejné pozorování Slunce.
Více na str. 12.

Eurocentrum Jablonec n. N.
Letní scéna
Jablonecké kulturní léto
Zuzana Lapčíková Kvintet
(CZ/SK)
Koncert současných hudebníků
spojujících lidovou hudbu s jazzem. Od 17 hodin.
Liberec, sportovní areál Vesec
Benátská noc 2012
20. ročník hudebního festivalu.
Sobota 28. července
20. – 21. července
Dolánky u Turnova
Folková noc
Muzika a romantika v Českém
ráji. Míra Michálek, Maršál Bazén, Vladimír Mišík, Vlasta Redl,
Luboš Odháněl, M.A.D. Band
(Rus)...
21. – 22. července
Harrachov, areál Sklárny
a minipivovaru Novosad
Harrachovské
pivní slavnosti
Široký výběr nabídky piv z místního minipivovaru a z okolních
pivovarů Libereckého kraje.
Sobota 21. července
Bedřichov
kostel sv. Antonína Paduánského
Cricket a Snail
Koncert pro housle a akordeon.
Od 18 hodin.
Kořenov
Zubačkou na Harrachovské
slavnosti
Zvláštní vlaky na Zubačce u příležitosti oslav vzniku 300 let
Harrachovské sklárny.
Bedřichov
kostel sv. Antonína Paduánského
Pele-Mele Quintet
Vokální quintet, gospelové písně. Od 18 hodin
Sobota 28. července
Krásná, Kittelovo muzeum
Den pravěkých sekerek
Ukázky výroby nástrojů z kamene, který byl před 7500 lety
těžen a zpracováván nedaleko
od muzea.
Státní zámek Sychrov, park
Klasika pod hvězdami
Open-air opera Carmen. Od 21
hodin.
Tanvald, Autokemp
Country koncert pod širým
nebem – Handl
Koncert bluegrassové skupiny.
Od 18 hodin.
JABLONECKÝ ZPRAVODAJ – LÉTO 2012
K U LT U R A N A P R Á Z D N I N Y
Neděle 29. července
4. – 5. srpna
Sobota 18. srpna
Bramberk
Setkání na Bramberku
Při příležitosti 100. výročí otevření kamenné rozhledny. Bohatý program, občerstvení, hudba.
Státní hrad Grabštejn
Létohrátky
Festival divadla, staré hudby,
pohádek a řemesel.
Úterý 31. července
Jablonec n. N., kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova
Jablonecké kostely otevřeny
Varhanní koncert
– J. Svoboda a hosté
Od 17 hodin.
Harrachov, areál velkých
skokanských můstků
Keltská noc 2012
Tradiční krkonošský hudební
festival. Domácí kapely a hosté
ze Slovenska.
Bedřichov
kostel sv. Antonína Paduánského
Petr Chalupa
Písně Karla Kryla s kytarou.
Od 18 hodin.
Jizerka, středisko ekologické
výchovy Jizerka č. p. 2
Po stopách jizerských
sklářů
Vycházka do nedaleké historie.
Státní hrad Grabštejn
Bedřich Smetana: Libuše
XX. benefiční koncert pro Grabštejn Luďka Vele a jeho přátel.
Kořenov
Oslavy 120 let výročí
otevření rozhledny Štěpánka
Kořenov
Borůvková parní sobota
na zubačce
Zvláštní ozubnicové a parní vlaky u příležitosti 3. borůvkového
dne na Zubačce.
Klokočí
Hudební loučení s létem
V programu vystoupí Milan Černohouz a Blanka Tůmová (sólisté dechové hudby Veselka)
a Broďanka.
Sobota 11. srpna
18. – 25. srpna
Bedřichov
kostel sv. Antonína Paduánského
Štěpán Rak
Kytarový koncert se zpěvem.
Od 18 hodin.
Frýdlant
Letní jazzová dílna Karla
Velebného, Frýdlant
Týdenní interpretační seminář,
který v roce 1984 založil Karel
Velebný, doprovodný program
a koncerty.
Jablonec n. N., kostel sv. Anny,
Jablonecké kostely otevřeny
Jazztet
Od 17 hodin.
Čtvrtek 2. srpna
Eurocentrum Jablonec n. N.
Letní scéna
Jablonecké kulturní léto
Tara Fuki
Koncert dua zpívajících violoncelistek. Od 17 hodin.
kostel sv. Anny, Jablonec n. N.
Večer klavírních sonát
– Ivo Kahánek
Klavírní recitál. Od 19 hodin. 
Pátek 3. srpna
Jbc, stadion Střelnice
Prázdninová olympiáda
Určeno i pro velmi malé sportovce.
Zámek Sychrov, park
Noc filmové hudby
Dan Bárta, Bára Basiková, Daniela Šinkorová, houslové duo
Femme2Fatale. Velký orchestr
paláce Žofín. Od 21 hodin.
Sobota 4. srpna
Bedřichov
kostel sv. Antonína Paduánského
Květa Kunze
Kytarový koncert se zpěvem.
Od 18 hodin.
Tanvald, Autokemp
Country koncert pod širým
nebem – Nonstop
Od 18 hodin.
Státní hrad Grabštejn
AG Flek
Koncert folkrockové skupiny,
předkapela písničkářka Žofie
Kabelková, od 18 hodin.
Kořenof
Letní sobota na Zubačce
Na nádraží v Kořenově budou
připraveny řízkové speciality,
JABLONECKÝ ZPRAVODAJ – LÉTO 2012
Úterý 7. srpna
Čtvrtek 9. srpna
Eurocentrum Jablonec n. N.,
Letní scéna
Jablonecké kulturní léto
Santiago Ferreire Band )
(Brazílie)
Od 17 hodin.
Železný Brod, hasičské hřiště
Pohádka pro děti
10. – 11. srpna
Jizerka
Hvězdičková noc
Pozorování hvězd. Od 19.30 hodin.
Státní zámek Lemberk
Koncert Radka Tomáška
Od 17 hodin.
Úterý 14. srpna
Jablonec n. N.
kostel Povýšení sv. Kříže
Berušky
Spirituály a vlastní tvorba.
Od 17 hodin.
Čtvrtek 16. srpna
Eurocentrum Jablonec n. N.
Letní scéna
Jablonecké kulturní léto
Justin Lavash (UK)
Koncert originálního hudebníka. Od 17 hodin.
17. – 19. srpna
Smržovka, Parkhotel
Eurion 2012
Hudební festival Eurion, Letní
slavnost Eurion, Pivrncova jízda veteránů Smržovkou. Více
na str. 12.
Neděle 19. srpna
Hejnice, MCDO
Jaroslav Svěcený
Koncert houslového virtuosa,
od 15.30 hodin.
Úterý 21. srpna
Jablonec n. N.
kostel Dr. Farského
Jablonecké kostely otevřeny
Flétnové sonáty
J. Lišková-Kvochová, E. Zemanová, I. Veselovská
Jablonec n. N., kostel sv. Anny
Bredliband – Jazz meet
classic
Koncert originálního jazzového
kvinteta. Zpěv Zuzana Mikulcová. Od 19 hodin.
Čtvrtek 23. srpna
Eurocentrum Jablonec n. N.
velký sál
Folková Ciskotéka
Koncert učastníků letní dílny
soukromé hudební školy Dalibo-
ra a Zuzany Cidlinských. Od 18
hodin.
Eurocentrum Jablonec n. N.
Letní scéna
Jablonecké kulturní léto
Loutkové divadlo Lokvar:
Aucassin a Nicoletta
Loutková r y tí ř ská komedie
na motivy středověké legendy
Pro děti od 7 let, od 17 hodin.
Železný Brod, hasičské hřiště
Pohádka pro děti
Pátek 24. srpna
Valdštejn
Evropská noc pro netopýry
20.30 – 23.00 hodin.
24.–25. srpna
Státní zámek Sychrov
Skotské hry
12. ročník tradičních her, výuka
skotských tanců, vystoupení
hudebních skupin, stánky a občerstvení.
Sobota 25. srpna
Státní zámek Sychrov
6. setkání historických
automobilů výhradně
britské výroby
U příležitosti tradiční akce Skotské hry na Sychrově.
Neděle 26. srpna
Příchovice
Posvícení na Příchovicích
Akce u příležitosti loňského vysvěcení kapličky sv. Gotharda.
Pondělí 27. srpna
Jablonec n. N., přehrada
Strašidel se nebojíme
Strašidelná stezka kolem druhé
přehrady, od 20 hodin.
Úterý 28. srpna
Jablonec n. N., kostel sv. Anny
Jablonecké kostely otevřeny
SPS Janáček
Od 17 hodin.
Pátek 31. srpna
Eurocentrum Jablonec n. N.
Letní scéna
Rock na konec léta
Festival hudebních skupin Euroregionu Nisa. Vystoupí Yellow
Cap (Görlitz, D), Muerti (Jablonec nad Nisou), Vomit Electronic (Jablonec nad Nisou, Skyburn (Liberec) a další.
Tanvald, Autokemp Tanv. kotlina
Country koncert pod širým
nebem
Od 18.00 hodin.
Uvedené akce jsou bez záruky.
STRANA 11
PEL – MEL
Pouť na Jizerce
sobota 28. července
Příjezd zakladatele skláren na Jizerce F.
A. Riedla a požehnání slavnosti / Ukázky
sklářských a ostatních tradičních řemesel
a prodej výrobků / Vystoupení folklórního
souboru Šafrán / Pro děti milé překvapení /
Loutkové divadlo se zpěvy Rolnička / Příjezd
výpravy historických kol z polského Orle /
Soutěže taneční, dřevorubecké, lyžařská
štafeta / Rýžování drahých kamenů / Pozorování slunce hvězdářskými dalekohledy
/ Občerstvení tradiční i netradiční / Po celý
den prohlídky Muzea Jizerských hor
Kyvadlová doprava Kořenov (nádraží)
– Horní Polubný (kostel) – Jizerka a zpět
zajištěna od 9 do 18 hodin. Pro automobily
zajištěna parkoviště na Jizerce, v Kořenově
a Horním Polubném.
Auto z Detoi
na cestách
Populární televizní moderátor počasí TV
NOVA Michal Jančařík a jeho oblíbené Cyklotoulky z ČT4 natáčel již poněkolikáté v Jizerských horách. Tentokrát u jednoho z dílů
v nejstarší továrně na na výrobu hraček
v DETOA Albrechtice si vyzkoušel i historické vozidlo Škoda 1202 z roku 1961.
Z nemocnice
Den otevřených dveří 13. září
Po třech letech uspořádá nemocnice
4. ročník Dne otevřených dveří. Návštěvníci
se mohou těšit jak na prohlídku zdravotnických pracovišť, tak i na zajímavé technologické zázemí. Dopolední program je určen
školám, odpoledne od 13 hodin veřejnosti.
Vedle prohlídek pracovišť připravují organizátoři bohatý doprovodný program.
Před hlavním vchodem si veřejnost může
prohlédnout např. vůz Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje a sanitku
nemocnice, v kapli bude mít premiéru nový
dokument věnovaný hospitalizaci pacienta.
Lze již prozradit, že pacientku si zde zahraje
spolu se zdravotníky nemocnice známá
herečka Pavla Tomicová. V den akce se
organizátoři spolu s dalšími složkami integrovaného záchranného systému pokusí
za spolupráce s Oblastním spolkem ČČK
o zdolání světového rekordu v resuscitaci.
Cesty ke zdraví 20. až 23. září
letní
slavnost
17. – 19. srpna 2012
Smržovka – lesopark a Parkhotel
17. 8. od 19.30 – Hudební festival
Vypsaná fiXa – pop punk | Solomon Bob
– rock and roll | Vítkovo kvarteto - bigbít |
Gerda Blank – noise-rock
18. 8. sobota od 10.00 – Letní slavnost
Pavel Bobek a Malina band, Monika Absolonová, Country ladies, Bluegrass trio, Seven,
lanolezení, horostěna, pouťové atrakce,
hrátky s dlátky, šerm, kynologové, záchranáři, hasiči, jízdy na koních, dětský kabaret,
malování na obličej, kouzelník, exhibice
na trampolínách, hry pro děti, zumba, večerní veselení, nová expozice v Muzeu místní
historie, výstava Hospody, hospůdky a pivovar ve Smržovce, výstava bonsají, vyhlídkový vláček na trase Zámeček – Parkhotel
a zpět, soutěž Vystřel si ze svého starosty,
běžecká Smržovská pětka a další
19. 8. neděle od 10.00 – Pivrncova jízda
veteránů. Průběžná výstava automobilů
a motocyklů, spanilé jízdy, jízda pravidelnosti a další program.
Více průběžně na www.smrzovka.cz nebo
tel. 483 369 325
STRANA 12
U příležitosti Rallye veteránů zavítalo
historické auto Škoda 1202 i do Semil, kde
je uvítal starosta města a poslanec PČR
Mgr. Jan Farský. Odměnou pro starostu Semil byla jízda na vysokém kole »kostitřasu«
jiřetínského borce Aloise Bajcara. Zleva J.
Zeman přidržuje starostu Farského a vpravo ještě jistí V. Popr. V rámci návštěvy Semil
jsme předali za Detou Albrechtice hračky
pro ukrajinskou mateřskou školu v Koločavě, kde působila známá knižní postava
Nikolaj Šohaj loupežník. S tímto městečkem
má družbu město Semily.
Marcela Pánková
Akci pro veřejnost již tradičně pořádá
oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny
jablonecké nemocnice. Cílem je seznámit
účastníky s možnostmi aktivního přístupu ke svým zdravotním potížím, především v oblasti pohybového aparátu, a to
jak z hlediska klasické západní medicíny,
tak z hlediska tzv. alternativní medicíny.
Účastníci se dozvědí mnoho užitečných
informací o svém těle a odpočinou si v nádherném místě Krkonoš. Lektory jsou primářka jablonecké rehabilitace MUDr. Alena
Svárovská, MUDr. Jana Havelková a léčitelka Zdenka Štroblová, pohybové aktivity
zajišťuje fyzioterapeutka Mgr. Zuzka Koutová. Na akci je třeba se předem přihlásit
na tel.: 483 345 811.
Podrobné informace budou zveřejněny
na webových stránkách www.nemjbc.cz.
Bc. Petra Hybnerová
tisková mluvčí nemocnice
Jablonecké hospody do roku 1989
„Publikace, kterou právě otvíráte, je určena všem zájemcům
o historii jabloneckého pohostinství. Díky dochovaným historickým fotografiím a pohlednicím máme dnes možnost porovnat
vývoj pohostinství od pivních šenků až po socialistické restaurace a hospody z 80. let 20. století.“ Tato slova napsal Josef
Kunc v úvodu své knihy Jablonecké hospody do roku 1989.
K tomu je však nutné doplnit, že kniha nadchne nejenom jablonecké štamgasty a příznivce restauračních zařízení. Z knihy
vystoupí kus jablonecké historie, atmosféra dob minulých i vzpomínky na léta zdá se nepříliš
vzdálená, kdy starší ročníky okoušeli první doušky chmelového nápoje.
Publikace je rozdělena na dvě historická období. První část je věnována pohostinství před
rokem 1945, druhá část zahrnuje období 1951 až 1989. Nemalá část je věnována také
jabloneckým městským čtvrtím (Vrkoslavice, Mšeno, Paseky, Proseč, Lukášov, Kokonín,
Rýnovice).
Kniha, která má 200 stran a více než 400 ilustrací, je k dostání na Informačním centru
v jablonecké radnici a v Jablonecké tiskárně vedle autobusového nádraží.
JABLONECKÝ ZPRAVODAJ – LÉTO 2012
Z KULTURY
Kam za výtvarnem
Jablonec nad Nisou
Muzeum skla a bižuterie
Hlavní secesní budova
Stálé expozice:
Kouzelný svět bižuterie
Výstava představuje vývoj jablonecké
bižuterie od jejího zrození po současnost.
Čarovná zahrada
České sklo sedmi století.
Tematická výstava:
Do 28. října
INGRID – Víc než jen značka
Umělecká krystalerie firem
Heinrich Hoffmann a Curt Schlevogt.
Kostel sv. Anny
Od 2. července do 28. srpna
Tomáš Záborec: Dřevomalby
Výstava neobvyklých obrazů, které umožňují zapojení i jiných, než jen zrakových smyslů
– hmat, čich...
Magistrát města jablonec nad Nisou
Do 29. září
Radniční věž zahalena do vílího závoje
Izeríny – ochránkyně Jizerských hor
Výstava dětských prací v radniční věži. Navázání na putovní výstavu TOP 100 + zbývajících obrázků dětí z české i polské strany
Jizerských hor.
Krásná
Galerie Belveder
Nová stálá expozice:
Věčná touha po kráse
– Šperk tří tisíciletí
Unikátní soubor historických šperků a oděvních doplňků, z nichž některé jsou staré
téměř 3000 let. Expozice prezentuje historický vývoj zdobení člověka a ukazuje odpradávné spojení účelu a krásy. Exkluzivní
šperky a doplňky jsou uspořádané podle
jednotlivých evropských uměleckých stylů
od doby železné po secesi.
Kittelovo muzeum
Od 14. do 22. července
Výstava Kittelovy čarodějné knihy
Za přísných bezpečnostních podmínek
bude vystavena faksimile Kittelovy čarodějné knihy včetně související vysvětlující
expozice.
Smržovka
Městská galerie Vl. Rady
Do 22. července
Marta Havlíčková, Vít Jonáš,
Zuzana Knyčlová: Soap and Glory
Výstava skla.
SUPŠS
Do 31. srpna
Letní výstava skla
Tradiční výstava nejnovějších přírůstků
užitého skla i volné umělecké tvorby. Dále
nejlepší klauzurní a maturitní práce, včetně
realizací žáků nového studijního oboru Produktový desing.
Hejnice
Mezinárodní centrum duchovní obnovy
červenec
Věra Krumphanzlová:
Ilustrace a grafika
srpen
Doc. Vladimír Mencl:
Česká krajina v obrazech
Muzeum Českého ráje
Zámeček, výstavní síň
Do 31. července
Duety a duely
Výstava fotografií Sboru dobrovolných
fotografů.
Dlaskův statek
Stálá expozice lidového interiéru a podomácké výroby v oblasti Pojizeří, doplněná
o krátkodobé tématické výstavy. Areál nádvoří je během roku využíván k národopisným slavnostem.
Desná v Jizerských horách
Státní zámek Sychrov
Kristiánov
Do 30. září
Památník sklářství v Jizerských horách
Klíč k srdci Jizerských hor
Expozice přibližuje vývoj jizerských sklářských hutí, faunu a flóru Jizerských hor a zahrnuje též modely původní osady a vyhořelé
Kristiánovské huti.
Riedlova vila
Do 30. srpna
Plavby po Jadranu
Výstava fotografií organizátorů i účastníků
plaveb po Jadranu pořádaných Geotourem
v letech 1994–2011.
Do 31. října
TECHNOPOLIS
Interaktivní výstava je zaměřena na vědu
a technologie 2. poloviny 19. století a začátek 20. století. Připomene také vynálezy
a díla Julese Verna.
Jizerka
Lemberk
Galerie MY
Do 24. srpna
Christian Gotthard Hirsch, Franz Schier:
Jizerské hory a Krkonoše
Krajináři pozdního romantismu, první výstava malířů v Čechách.
Muzeum Jizerských hor
Stálá expozice
Stálá expozice: Jizerské hory za starých
časů. Dějiny sklářské výroby, příroda Jizerských hor. Výstava fotografií.
Výstavní síň Severního křídla zámku
Do 31. října
Dětské výtvarné práce
Výtvarné práce dětí ze Speciální školy pro
sluchově postižené děti v Liberci.
Liberec
Eurocentrum – foyer
Do 9. července
Břetislav Jansa: Voda
Výstava fotografií.
Severočeské muzeum Liberec
Do 2. září
Industriál války
Výstava o výrobě v regionu, která se specializovala především na letecký a raketový
průmysl. Část expozice je věnována Hitlerovým „zázračným zbraním“ V-1, včetně pilotované sebevražedné střely pojmenované
po Liberci V-1 Reichenberg.
Od 11. července od 31. října
Lemberk 1992–2012
Fotografická výstava věnovaná proměnám
zámku v posledních dvaceti letech.
Tematická výstava:
Do 28. září
A přece se točí!
Pivní holby, korbele, půlitry a sklenice.
Od 18. července do 3. září
Pawel Wintr: Putowání – Asie 2011
Výstava fotografických koláží.
Vernisáž 18. července v 17 hodin.
Eurocentrum – celý areál
Od 24. srpna do 26. srpna
Křehká krása, vybroušená chuť
Výstavní expozice sklářského a bižuterního
průmyslu, škol a turistických regionů, módní
přehlídky, ukázky výroby, stánky pivovarů,
kulturní program a mnoho dalšího.
JABLONECKÝ ZPRAVODAJ – LÉTO 2012
Železný Brod
Městské muzeum Železný Brod
Do 30. září
Skleněný zvěřinec
Tradiční železnobrodské skleněné figurky
inspirované zvířecí říší...
Zámecká konírna
Do 31. října
Člověk a kůň
Výtvarné práce dětí ze Speciální školy pro
sluchově postižené děti v Liberci.
Jilemnice
Krkonošské muzeum
Do 23. září
Sklářská sláva
Výstava ke 300. výročí první písemné zmínky a sklárně v Novém Světě – Harrachově.
Kolekce skla 19. století.
STRANA 13
POLITIKA
Sázíme na dobré koně
S místopředsedou
regionálního sdružení
ODS Libereckého kraje
Ing. Karlem Dlouhým
jsme se v rozhovoru
vrátili k nedávným
primárním volbám prezidentským i senátním. Karel Dlouhý je předsedou ODS
na Jablonecku a je také zastupitelem
krajského zastupitelstva a předsedou
výboru regionálního rozvoje Libereckého
kraje, proto jsme nemohli opominout ani
blížící se krajské volby.

Karle, na konci května proběhly prezidentské primárky v Libereckém kraji, ze
kterých vyšel vítězně Přemysl Sobotka.
Ten celkově vede nad Evženem Tošenovským poměrem 60:40. V tisku jsem se dočetl, že jsou primárky ODS taškařice a že
náš kandidát nemá šanci. Co ty na to?
Tys otevřel více problémů naráz. Tak především věřím, že Přemek primárky vyhraje
a vítězem bude i v přímé volbě. Myslím si,
že ODS vygenerovala dva slušné kandidáty,
kteří v průběhu let prokázali své kvality. Můj
favorit Přemysl začínal v politice od nejnižšího postu jako komunální politik a po dlouhou dobu zastával vysoké ústavní funkce
v Česku. Za celou dobu s ním není spojený
žádný skandál ani stín podezření z korupce.
Má noblesní vystupování a zkušenosti z řady cest po světě, na kterých otevřel pro naše podnikatele nejedny dveře. U mě vyhrál
svou odvahou, když dokázal říct Topolánkovi, že míra trpělivosti ve společnosti přetekla. Jestli nějaký novinář označí náš způsob
primárek za taškařici, pak zde vidím zjevný
úmysl poškodit ODS v předvolebním boji. Tyto volby jsou vnitrostranickým referendem,
kde má váha hlasu každého člena stejnou
hodnotu. Je s podivem, že za taškařici není
označeno rozhodování v ČSSD, kde do nominace Dientsbiera nemohli řadoví členové
mluvit, na rozdíl od Davida Ratha, který jej
protlačil. Pak trochu podpořili a nepodpořili
Švejnara a část ze senátorů chce Zemana.
Tomu říkám já taškařice.

A jak se díváš na Přemyslovy šance?
Volební kampaň se ještě nerozjela a tak
se mě zeptej za půl nebo tři čtvrtě roku.
Ovšem považuji za podstatné něco jiného:
my jsme nabídli voličům alternativu a je
na nich, jak to posoudí. Dovolím si říct, že
Přemysl lepší kvality než ostatní kandidáti.
Má větší zkušenosti z nejvyšší politiky než
Švejnar a Dienstbier a na rozdíl od všech
ostatních kandidátů je jasně čitelnou osobností. Oproti kandidátovi ČSSD by nikdy
nejmenoval vládu s komunisty a to je pro
každého rozumného člověka důležité vodítko. Komu komunisti nevadí, ten nejspíš
ztratil paměť.
STRANA 14

Kandidátem za senátní okrsek 35
(Jablonecko a část Semilska) je Jaroslav
Zeman. Jak vidíš jeho šance?
To je stejné, jako v minulé otázce. My
jsme tajnou volbou vybrali člověka, který je
téměř vzorovým prototypem pravicové strany. Jarda je slušný kluk, který se vypracoval
sám z ničeho. Postavil na nohy skomírající
fabriku, zaměstnává lidi, pracuje a nestěžuje si. Znám ho od dětství a líbí se mi, že je
pracovitý, sportovec a férový. Jako starosta
Albrechtic vede obec dobře a bez nároku
na mzdu. V obecním rozpočtu jsou Albrechtice hodně přebytkové, což znamená, že
tam umí dobře hospodařit. Jarda se hodně
věnuje jak důchodcům, tak školákům, organizuje pro ně různé výlety a jeho nedávno
otevřené muzeum je přínosem pro cestovní
ruch. Jestli ho voliči zvolí nevím, ale rozumný
člověk mu hlas jistě dá.

Jako šéf strany v oblasti máš velkou
zodpovědnost za dění v ODS a průběh
voleb, jak probíhá příprava
na krajské volby?
Příprava běží, zejména se řeší technické
a administrativní věci. Nechystáme žádnou
bombastickou kampaň a opravdu jediné, co
mi vadí, je nedostatečná mediální prezentace ODS zejména na centrální úrovni. Naše
kampaň tedy musí vysvětlovat a suplovat
to, co média nesdělí. Bohužel to není jednoduché a mnoho prostoru na to nemáme.
Zejména v souvislosti s tím, že ČSSD chce
z krajských voleb udělat referendum o vládě
a doufá, že jim na to voliči skočí, jako tomu
bylo v minulých volbách, kdy si udělali kampaň na třicetikorunovém poplatku u lékaře.
Politika na regionální, tedy krajské úrovni,
je především o místních problémech. Je to
o hospodaření kraje, které ODS předávala
se značným přebytkem a dnes je deficitní.
Je také například o reformě středního školství, nebo také o podpoře hospodářsky zaostalých oblastí s vysokou nezaměstnaností,
navíc v minulosti silně postižených povodní,
což se zatím zcela nedaří. Myslím si, že se
ale nevyhneme ani nutnosti argumentovat
o prospěšnosti a nutnosti reforem. To bude kamenem úrazu, protože je neochota
společnosti uznat, že musí být nyní hůř, aby
časem mohlo být lépe.

Jak se díváš na požadavky odborů a demonstrace, které podporuje i opozice?
Trochu bych to otočil. Já od revoluce pracuji jako samostatně podnikající fyzická
osoba. Za celou dobu mi nikdy nic zadarmo nedostal a prožil jsem si doby, kdy to
bylo opravdu těžké. To samé by ti mohl říct
i třeba ten Jarda Zeman a statisíce dalších.
Když jsme prožívali ve svém podnikání
opravdu těžké doby, šli jsme demonstrovat
nebo pracovat? Museli jsme se rozhodnout,
zda se necháme zaměstnat nebo vymyslíme, jak to udělat, aby naše firmy prosperovaly. Životní úroveň se nedá odhlasovat
nebo vynutit stávkou, ta se dá jen zvýšit
vlastní prací, činorodostí a nápady. Stát sice
hospodářství reguluje, zasahuje do něj, ale
hodnoty a pracovní místa nevytváří, to musí
dělat soukromý sektor. Podnikatelé a živnostníci tvoří pracovní místa a odvádějí daně, ze kterých stát živí svůj přebujelý aparát
a zajišťuje celý neziskový sektor. Pokud by
si měl dneska někdo stěžovat, pak jsou to
právě oni, ale už jsi někdy viděl demonstraci
naštvaných živnostníků?

Když jsme tento rozhovor věnovali
především personálním otázkám, tak se
zeptám ještě na naše jablonecké poslance. Jak jsi s jejich výsledky spokojený?
Ty mi dáváš! To není otázka na mě, ale
měla by směřovat na ty, kteří se na ně
obracejí s různými žádostmi o pomoc, ode
mne to bude jako reklama. Když už ses tedy
zeptal, tak alespoň obecně. Jsem rád, že
jsou aktivní a že dělají mnoho práce ve výborech, která není příliš vidět. Jako velmi významný přínos vidím jejich společný zásah
do církevních restitucí, protože se jim podařil prosadit zcela odlišný pohled při uplatňování vrácených majetků. V původní úpravě
to bylo tak, že se majetek vydá podle požadavků církví a v případě pochybností může
být podána žaloba, která prokáže neplatnost nároku. Nyní, zejména díky doktorce
Weberové, se nutnost prokazování přesouvá na církve a ony budou muset prokázat,
že mají nárok na majetek, o který žádají.
Důkazní břemeno se tak přesouvá ze státu
na církve a to je zcela převratné. V otázce vypořádání státu a církví existuje řada
analýz, které si protiřečí a tímto krokem se
rozhodování přesouvá na úroveň soudů,
které budou řešit jednotlivé případy a nedojde k přesunu majetku en bloc a nebude
prolomena hranice před únor 1948. Jsem
rád, že praxe ukázala, že Vítek Němeček
dobře zvládá svou funkci poslance, ředitele
nemocnice a městského zastupitele aniž by
tím některá oblast jeho činnosti trpěla. Když
shrnu ty tvé personální otázky: jsem si jistý,
že vždy v Jablonci sázíme na dobré koně
a daří se nám. Máme schopné a zkušené
starosty, primátora, poslance a doufám,
že to budu moci říct i o senátorovi a třeba
i prezidentovi.

Děkuji za rozhovor a přeji pěkné léto.
Tobě také a hlavně všem čtenářům pěknou dovolenou a vydařené počasí. Řecko,
Itálie, Portugalsko a Španělsko ať jsou jen
cílem dovolené a nikoliv cílem naší hospodářské politiky.
Bc. Vladimír Kordač
JABLONECKÝ ZPRAVODAJ – LÉTO 2012
Z REGIONU
Bylo otevřeno Muzeum dřevěných hraček
... a my jsme byli u toho
Petr Beitl, primátor Jablonce nad Nisou,
ředitel Jaroslav Zeman
a Radek Cikl, radní Libereckého kraje
slavnostně přestřihli pásku a otevřeli tak
provoz muzea široké veřejnosti.
Dne 22. května se v albrechtické továrně Detoa
(dříve TOFA) slavnostně otevíralo muzeum, které
návštěvníkům přiblíží způsob výroby dřevěných
hraček a historií tohoto řemesla u nás. Součástí
výstavy jsou kreativní dílny, kde si nejmenší
návštěvníci mohou vyrobit svou vlastní hračku.
Všechny pak jistě zaujme exkurze po továrně,
doplněná poutavým výkladem o zpracování dřeva
v jednotlivých provozech. Celý návštěvnický areál
je velkým přínosem pro cestovní ruch v Jizerských
horách, což ocenili i přítomní starostové.
Slavnostního otevření se zúčastnila celá řada
hostů v hojném počtu ze širokého okolí.
Letos běží třetí sezóna muzea (od 22. května je muzeum a zázemí kompletně hotové). V letošním roce se očekává 25 tisíc
návštěvníků. Muzeum a kreativní dílny se zrodily »za pochodu«
z vlastních zdrojů od roku 2010 až do roku 2012. Žádost o dotaci
z ROP byla zamítnuta… Náklady na výstavbu dílen, kavárny, šaten,
firemní prodejny a nových toalet dosáhly 2,5 mil. Kč. Práce budou
pokračovat i nadále, ale návštěvník je již tolik nezaregistruje.
Společně s obcí Jiřetín pod Bukovou bude vybudován chodník
mezi vilou Schowanek, muzeem a obecním úřadem. V tomto
úseku budou také osazené nové pouliční lampy a bude snížena
rychlost pro projíždějící auta. V I. patře administrativní budovy jsou
postupně obnovovány historické kanceláře, kde bude umístěn archiv hraček a bižuterie firmy z období 1915 – 1990. Tento archiv
budou příležitostně ukazovat veřejnosti, ale ne častěji než dvakrát
ročně.
-redJABLONECKÝ ZPRAVODAJ – LÉTO 2012
Zleva na hoře: Daniel David, starosta obce Janov nad Nisou, Miloš
Vele, náměstek primátora Jablonce nad Nisou, Petr Beitl, primátor
Jablonce nad Nisou, Marek Pieter, starosta Desné, Petr Polák,
starosta Tanvaldu. Zleva dole: Marek Hotovec, starosta Smržovky,
Jaroslav Zeman, Jan Farský, starosta Semil.
STRANA 15
K U LT U R A P R O V Š E C H N Y
Ohlédnutí: Klíč k hudbě je klíčem k srdci
Vabi Daněk
Andrea Bělíková
V dubnovém čísle jsme anoncovali koncert, který pořádalo občanské sdružení
»Kultura pro všechny« a který se konal
v jabloneckém Eurocentru v druhé polovině
dubna. Slavnostním večerem prováděl Václav Samek, který stojí od počátku u zrodu
občanského sdružení a výrazně přispěl k tomu, aby spatřila světlo světa tradice udílení
ocenění učitelů hudby, které bylo zlatým
hřebem programu.
Na otázku, jak nápad vznikl, uvedl: „Uvědomujeme si, že všechna činnost našeho
sdružení je možná právě proto, že učitelé
hudby v našich městech odevzdávají tak
dobrou práci. Děti své město proslavují
vítězstvími i v národních kolech dětských
hudebních soutěží. Je to samozřejmě talentem, ale také uměním jejich učitelů a tím,
jak je učitelé na tyto soutěže, nebo koncerty
a festivaly připravili. To znamená, že se učitelé dětem obětavě věnují i ve svém volném
čase. A nejen učitelé ze ZUŠ a soukromých
hudebních škol. Jsou to i učitelé hudební
výchovy na základních a středních školách.
Významný je tento projekt tím, že duši učitele pohladí jeho nominací projevený dík žáka.
A že všichni – veřejnost – tímto projevíme
úctu k jejich práci. Hudba je jednou z nejkrásnějších součástí lidského života. VýSTRANA 16
Jiří Samek
Radka Bělíková
znamně ovlivňuje, kultivuje morálnost lidí.
Výchovou nových generací vytvářejí učitelé
hudby kulturní bohatství celého národa.
Zaslouží si úctu největší. I to, aby se o ní
také veřejně dozvěděli. Proto druhý ročník
budeme dělat pro celý kraj a třetí ročník už
doufám bude celostátní”.
Hlavním protagonistou večera byl Wabi
Daněk, který se s fantastickým doprovodem Miloše Dvořáčka postaral o skvělou
atmosféru večera. Kromě známých písniček
Wabiho Daňka v koncertu s názvem A život
běží dál nadchlo přítomné diváky vystoupení kapely Nautica složené z žáků jablonecké
ZUŠ Podhorská, Radky Bělíkové, Andrey
Bělíkové a Jiřího Samka. Všichni tři mladí
muzikanti předvedli takřka profesionální
výkon, který obecenstvo odměnilo dlouhým
potleskem.
Podporu myšlenky ocenění práce učitelů
hudby a své sympatie přišly projevit i významné osobnosti regionu. Profesor Josef Boček,
dlouholetý sbormistr pěveckého sboru Janáček mimo jiné řekl: „Hudba má kultivující
vliv na člověka
a především
pak na děti”.
Člověk rozumný, homo sapiens sapiens, se
má díky hudbě
šanci stát člověkem kultivovaným: »homo
humanitas«.
Poslankyně Ivana Weberová (snímek dále
s Václavem Samkem) zdůraznila, že výuka
hudby není jenom práce, ale je to především
poslání předávat dětem lásku k hudbě.
Miloš Dvořáček
Ceny Klíč k hudbě v podobě skleněných
pohárů předala Eva Bartoňová, státní tajemnice a náměstkyně ministra školství,
mládeže a tělovýchovy. Ta v krátkém proslovu ocenila organizátory za ušlechtilou
myšlenku a zejména učitele, kteří s mládeží
pracují, protože: „Klíč k hudbě je klíčem
k srdci”.
Za Liberecko byl oceněn Jan Prchal ze
ZUŠ Jabloňová, za Jablonecko pak Jaroslava Pokorná ze Základní školy Liberecká 26,
za kterou cenu převzala v zastoupení nejmladší členka dětské kapely Nautica.
Pěkný večer byl zakončen společným
zazpíváním Hvězdy Wabiho Daňka s hvězdičkami z Nauticy jednou z nejoblíbenějších
Daňkových písniček Rosy na kolejích.
redakce, fota Karel Kašák
JABLONECKÝ ZPRAVODAJ – LÉTO 2012
PROFIL
Fyzioterapeut Roman Karpíšek
Mým dnešním hostem je vystudovaný odborník v oboru
fyzioterapie, specialista na sportovní fyzioterapii
s chiropraxí (tj. diagnostiku a léčení mechanických
postižení kloubů, zejména páteře)
diplomovaný fyzioterapeut
pan Roman Karpíšek.

Vím, že provozujete vlastní praxi, hodně se věnujete špičkovým sportovcům,
ale i školákům nebo nám, běžným pacientům, které prostě a jednoduše bolí záda,
hlava čí pohybové ústrojí. Můžete nám
přiblížit rozsah Vašich činností?
Určitě. Vedle vlastní praxe v Jablonci
n. N., jsem jedenkrát týdně k zastižení na rehabilitačním oddělení v Praze a poliklinice
v Železném brodě. Na těchto místech se
věnuji převážně, jak říkáte, běžným pacientům. Vedle toho pravidelně pracuji s týmem
libereckých tenistů, úzce spolupracuji s národními týmy floorbalu, plavání a biatlonu.
S těmito týmy jezdím na jejich sportovní
soustředění i na utkání a soutěže coby fyzioterapeut a kondiční trenér.

Dobrá, ale znovu se ptám: jak se jednoduše zbavit např. bolesti zad, což jistě
poznal téměř každý z nás?
V zásadě jsou dvě možnosti: buď to odezní samo (což bývá nějaký čas bolestivé
a hlavně dlouhodobější, problém se může
přesunout do jiné partie – např. začne bolet
hlava, kyčel apod.), anebo jsme pečlivější
a systematicky s bolestí pracujeme: fyzioterapeut vhodným zákrokem typu mobilizace,
cílená a opakovaná terapie dokáže bolest
odstranit »trvale«. Říkám v uvozovkách proto, že pak záleží na každém z nás, nakolik
si vezmeme za své doporučení ke strečinku
a pravidelným cvičením, které fyzioterapeut
doporučí – vždy s ohledem na věk a fyzickou způsobilost pacienta.

A co úleva pomocí různých mastí
či léků.
Neříkám, že ne, ale stále platí: pokud
zaženu bolest analgetiky, odstraním důsledek, ne příčinu! A to znamená, že bolest se
buď vrátí na stejné místo, nebo »vystřelí«jinde.

Předpokládám, že práce se sportovci
je odlišná od péče o běžné pacienty. Je
něco, čemu dáváte přednost?
JABLONECKÝ ZPRAVODAJ – LÉTO 2012
Péče o běžné pacienty je samozřejmě
odlišná od té sportovní spolupráce, ale
nemohu říct, že něčemu nebo někomu
dávám přednost. Snažím se uspořádat si
čas tak, abych zvládal obě skupiny. Pracuji
od rána do večera, když jsem se sportovci,
tak pracuji každý den podle jejich potřeb.
Jinak řeším problémy pacientů s běžnými civilizačními obtížemi, jako jsou bolesti hlavy,
brnění rukou či nohou, zablokovaná záda,
stejně tak i pacienti s potřebou dlouhodobé
poúrazové rehabilitace a cvičení.

Prý jste nastartoval jakousi speciální
péči o školáky. V čem to spočívá?
V libereckém kraji jsem před dvěma roky
nastartoval projekt »Screening a léčba pohybových a vývojových vad dětí v předškolním
a školním věku«. Vnímám tuto problematiku
jako velmi důležitou, možná i dlouhodobě
podceněnou. Mám mezi pacienty mnoho
dětí, které již dnes trpí různými formami
civilizačních chorob – a není to jen vlivem
nesportování či známého vysedávání u počítače. Těmto dětem, resp. jejich rodičům,
je třeba ukázat vhodná posilovací cvičení
pro posílení určitých svalových partií, pro
nápravu vadného držení těla apod. V mládí
je náprava obvykle jednodušší, jen chtít!

Váš obor je poměrně náročný na celoživotní vzdělávání. Zbývá Vám na to čas
a prostor?
Čas je potřeba si najít, je ho málo. Bez
trvalého vzdělávání to nejde, zejména když
člověk nechce ustrnout na znalostech,
které získal ve škole. Práce fyzioterapeuta
je poměrně rozmanitá – a tak když chci
rozumět dětským pohybovým vadám, chci
umět pacientovi zrehabilitovat bolavá záda
či loket, potřebuji rychle pomoci zraněnému
sportovci nebo potřebuji pracovat s fyzikální technikou např. laser, ultrazvuk – musím
se učit a studovat, konzultovat různé případy s kolegy. Takže různé odborné semináře
a konzultace, ale i internet jsou nevyhnutelné. Navíc při práci se sportovci je důležité
poznat specifikum daného sportu. Teprve
když jsem si vyzkoušel a poznal záludnost
golfových nebo tenisových úderů, pochopil,
z čeho tělo bolí, byl jsem schopen naordinovat mladým golfistům takovou rozcvičku,
která zajistila připravenost všech nerovnoměrně zatěžovaných partií. To se nikde
nedočtete – to je třeba si zažít!

Pro Vaši práci je nezbytná dobrá fyzička – jak si ji udržujete?
Ano, máte pravdu. Zmobilizovat dospělého člověka, kdy je třeba jej například zvednout a tzv. »prokřupnout« vyžaduje nejen
cvik, ale i sílu. Kromě toho svým pacientům
hlásám potřebu pravidelného cvičení a strečinku, a tak to sám nemohu zanedbávat 
Plavu, posiluji, jezdím na kole, lyžuji na běžkách i sjezdovkách, zahraji si tenis… Snažím
se o všestrannost, ale i kvůli psychice.

Jaké jsou Vaše plány do budoucna?
Rád bych v širším záběru pokračoval
ve zmiňovaném projek tu zaměřeném
na předškolní a školní mládež, na prevenci
a léčbu vývojových vad a problémů s pohybovým ústrojím. Spolupráce se sportovci
začne náročným létem: velký prostor bude
zabírat plavání (v plánu jsou soustředění,
mistrovství Evropy a Olympijské hry), v zimě
mistrovství světa ve floorbale a nová spolupráce s národním týmem lyžařů (běžkařů)
– na to se moc těším.

No a v soukromí?
Rád bych měl pejska. Vlkodava mi partnerka rozmluvila, tak nevím, co bude průchozí…

A taková všetečná otázka na závěr:
komu přejete trochu té bolesti, která by
jej dovedla do Vaší ordinace?
Respektuji a uznávám pana prezidenta
Klause. Takže určitě jeho…

Děkuji za rozhovor.
Bc. Vladimír Kordač
STRANA 17
Z REGIONU
Balada o Jizerce
stavba na Jizerce začala vrtáním nové studny
O hrozící výstavbě na Jizerce, jejíž krásy není třeba Jablonečanům připomínat,
psal Jablonecký zpravodaj již před dvěma
lety. Tehdy se poprvé objevila zpráva, že
na Jizerce má vzniknout uprostřed krásné
louky, v sousedství Ginzelova »Hnojového
domu«, komerční objekt penzionu. Ihned se
zvedla vlna odporu vůči této stavbě. Vznikla
internetová petice, kterou podepsalo více
než šest tisíc lidí, bylo založeno občanské
sdružení »Spolek přátel osady Jizerka«, jež si
mimo jiné vzalo za cíl upozornit na tuto nesmyslnou stavbu, psaly se novinové články,
natáčela televize.
Proč takový ohlas na stavbu jednoho penzionu? Osada Jizerka v obci Kořenov, byla
v roce 1995 prohlášena územím památkové rezervace s dochovanými soubory lidové
architektury. Kromě toho je ještě součástí
rezervací přírodních a to Natura 2000 a
I. až III. pásma státní přírodní rezervace
CHKO Jizerské hory. Byla zde vyhlášena
společně s přilehlým polským územím rezervace temné oblohy. V platném územní
plánu obce Kořenov se píše „Osada Jizerka
je specifická část kořenovského území, jejíž
hlavní cena a půvab spočívají v souladu
přírodních podmínek, lidové, původní architektury a v historii, tradici”. Větší stupně
ochrany a silnější argumenty proti jakýmkoli
nevratným zásahům do tohoto území bychom těžko hledali.
Jak to s legálností této stavby tedy je?
Platný územní plán v té době připouštěl
»maximálně obnovení původních staveb ...
na původních základech«. Je pravdou, že
v těchto místech kdysi dům stával, splňuje
však nová výstavba podmínky územního
plánu? Zvídavý čtenář, který nevěří kdejaké informaci z novin, půjde k pramenům.
Na stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního http://archivnimapy.
cuzk.cz jsou císařské povinné otisky, kde
budovu č.p. 1 skutečně najdeme. Pokud
však tuto mapu přiložíme na současnou
STRANA 18
Plánovaná nová výstavba
Původní stavba č.p. 1 na staré pohlednici
Soutisk císařských otisků a katastrální
mapy
katastrální mapu, zjistíme, že stará budova č.p. 1 stála na pozemku 1847/1,
jehož vlastníkem je stát, nikoli na pozemku
1847/3, na němž je plánována výstavba.
Z původních základů totiž nezbylo zhola nic,
byly použity při těžbě kamene z tohoto místa
na opravu silnice na Jizerce (důkaz http://
kontaminace.cenia.cz, zde jsou letecké
snímky z padesátých let). A jak je to s obnovením původní stavby? Tady si čtenáři
udělej úsudek sám, starou fotku a nový záměr přikládáme. Splňuje tedy stavba penzi-
onu základní podmínku souladu s územním
plánem? Podle našeho názoru stavba je
navržena a schválena v rozporu s územním
plánem, dokonce s jeho závaznými ukazateli, nejedná se o obnovu původního objektu,
hmota stavby a lůžková kapacita jsou větší
než stavba původní, do chráněné lokality
původní lidové architektury přináší nové nevhodné prvky, např. dvojgaráž s rolovacími
vraty. Navržená stavba narušuje horizont,
není dostatečně vyřešena doprava a parkování a tím je narušeno životní prostředí
a funkce celé osady.
Přes všechny připomínky, protesty, upozornění na chyby a omyly však tato stavba
získala všechna schválení a zdá se, že věc
je rozhodnuta. Do míst, kde na jaře tokali
tetřívci, nastoupí bagry, stavební dělníci,
později zaparkovaná auta a ruch z restauračního zařízení.
Aby celkové vyznění tohoto článku nebylo
vyloženě negativní, je potřeba poznamenat,
že během doby »boje o penzion« proběhla
jednání o novém územním plánu obce Kořenov, tedy i o Jizerce. Tak, jak se mnozí
obávali, v původním návrhu obec Kořenov
navrhovala další komerční stavby, např.
na »panelové cestě« nebo na místě staré
sklárny. Naštěstí se podařilo společným
úsilím všech, kterým záleží na tom, jak bude
Jizerka v budoucnu vypadat, tyto »nápady«
z územního plánu odstranit a podle návrhu
nového ÚP na Jizerce není žádná další zastavitelná plocha (www.korenov.cz).
Tímto chceme poděkovat všem, kteří nám
projevili podporu v boji za zachování kouzla
Jizerky. Možná, že i váš hlas v petici pomůže, aby se kompetentní úřady, včetně těch,
co mají v náplni práce tento skvost chránit,
zamyslely, jak v budoucnu zachovat tento
kousek krásné přírody a lidské historie.
Za občanské sdružení
Spolek přátel osady Jizerka
Milan Vrkoslav, Renata Dudová
Jiří Jiřík, Radka Kakrdová
JABLONECKÝ ZPRAVODAJ – LÉTO 2012
Download

JABLONECKÝ ZPRAVODAJ LÉTO