A.D. 2012
SPECIÁLNÍ VÝROČNÍ ČÍSLO
PŘ I R OZ ENÁ CE STA KE Z D R AVÍ A P OZ NÁN Í
Ročník XX — SAMOSTATNĚ NEPRODEJNÉ
Jsme s vámi
už
let
O akupunktuře na západní frontě,
Psychoenergetické laboratoři, léčivých silách přírody,
bohu lékařství, terapii sibiřských tygrů,
tajemstvích lidské duše, Keltském telegrafu
a zázracích, které provázejí lidský život.
A také o cestě do sousední dimenze.
Foto Pavlína Brzáková
WWW.REGENERACE.CZ
Jsem šťastná, že REGENERACE
existuje. Je to časopis, který
jako jediný čtu a ve kterém
nacházím všechno, co potřebuji vědět. O tom, co se píše
v jiných novinách a časopisech,
mi většinou řeknou kolegové.
Politika mě vůbec nezajímá,
mně přijde zajímavé to, co
se děje v duši. Jde mi o pozitivní pohled na bytí, který
mi osobně pomáhá a jímž se
může řídit každý člověk. Proto všude a všem Regeneraci
doporučuji…
Květa Fialová
REGENERACE
To jsme my
REGENERACE
Je tady pro vás
Patricie Anzari | Jana Arcimovičová | Werner Bartens |
Brandon Bays | Biolenka | Jan a Tomáš Boňkovi | Pavlína Brzáková | Jana Březinová | Milan Calábek | Václav
Cílek | Josef Jonáš | Laura Day | Jaroslav Dušek | Květa
Fialová | David Frej | Valdemar Grešík | Alex Grey |
Vlastimil Hela | Jiří Janča | Marian Jelínek | Holger
Kalweit | Jaroslav Kňap | Jack Kornfield | Zdeněk Krušina | Clemens Kuby | Jiří Kuchař | Taťjana Kuchařová |
Benjamin Kuras | Michaela Merten | Stanislav Motl |
Radim Mrázek | Jarmila Podhorná | Marie Příhodová |
Vladimír Renčín | Petr Sedláček | Feng-yün Song | Martin Stejskal | Wolf-Dieter Storl | Richard Stříbný | Milan
Špůrek | Robert urman | Boris Tichanovský | Pavel
Turnovský | Pavel Váňa | Věra Várady | Jitka Vodňanská | Tim Wallace-Murphy | Eckhard Weber
Ájurvéda | Akupresura | Akupunktura | Antistres | Aromaterapie | Astrologie | Bachovy
květy | Biosvět | Buddhismus | Celostní
a čínská medicína | Detoxikace | Diety pro
zdraví | Dunkelterapie | Extatické tance | Feng-šuej | Fyzioterapie | Gemmoterapie | Homeopatie | Jóga | Kabala | Kineziologie | Křesťanství | Léčivé byliny a koření | Lidové léčitelství |
Magie | Makrobiotika | Masáže | Meditace |
Mezilidské vztahy | Místa síly | Muzikoterapie |
Parapsychologie | Prevence proti nádorovým
onemocněním | Přírodní kosmetika | Půst |
Reflexní terapie | Bodyterapie | Reiki | Rodinné
konstelace | Šamanismus | Tai-či | Tao | Tarot |
Trans | Vegetariánství | Změněné stavy vědomí
Toto neprodejné výroční číslo ke dvaceti letům své existence vydala REGENERACE, s. r. o., Starostřešovická /,   Praha  | Telefon/fax 
  | Elektronická pošta [email protected] | Webové stránky www.regenerace.cz | Šéfredaktorka Pavlína Brzáková | Redakční tajemnice Taťjana Kuchařová | Inzerce Radim Mrázek | Tisk Europrint, a .s., Pod Kotlářkou ,   Praha  | Distribuce měsíčníku: První novinová spol.,
Press Media | Za obsah článků, inzerátů a údajů v nich obsažených ručí autoři a inzerenti | Registrační číslo MK ČR  | ISSN –.
PŘEDPLATNÉ:  výtisk u předplatného je oproti ceně na stánku levnější o , Kč (, €), a celoroční předplatné tak stojí jen  Kč (, ).
Předplatné lze objednat i prostřednictvím SMS ve tvaru          na tel. číslo   . S prvním
číslem obdržíte složenku a dobu předplatného určíte výší zaplacené částky. Cena SMS je  Kč vč. DPH | Pozor! Novinkou je možnost úhrady pomocí služby Soustředěného inkasa obyvatelstva (SIPO) | Platba v ČR: složenkou typu C na adresu A.L.L. Production, P. O. Box ,   Praha .
Platba v SR: složenkou typu H na L. K.permanent, p. p. ,   Bratislava, tel.: (+)  . Do „zprávy pro příjemce“ je nutné napsat
REGENERACE | Objednávky a reklamace: Call centrum, tel.:   , e-mail: [email protected], www.predplatne.cz.
JAROSLAV DUŠEK • PAVLÍNA BRZÁKOVÁ
Cest je mnoho, směr jeden. Všichni směřujeme do sjednocení, do Jednoty. Čím
více rozumíme tomu, že jsme spoluvytvářeni energiemi, prostorem, okolím, naší
Zemí, jejím magnetismem, můžeme se
nechat vytvářet. V tu chvíli, si myslím, že
můžeme r-e-g-e-n-e-r-o-v-a-t, a skutečně
regenerujeme, protože se přestáváme bát.
Tahle cesta vede od strachu, od omezení
a oddělení k propojení, k Jednotě. A rozumějme, že i tím pádem k lásce. Potom
je jedno, jak to děláme, protože způsobů
se nabízí spousta: jeden zpívá, druhý
tančí, třetí maluje, čtvrtý chodí po vodě,
pátý leze po stromech, šestý bydlí v lese,
sedmý se zakope pod zem. To jsou už jen
individuální formy, jimiž se do Jednoty
dostáváme. Ale stejně vždycky všichni
dojdeme k tomu, že když hledáme
skutečnou regeneraci a odpočinek, tak se
odevzdáváme. Dovolujeme, necháváme
se, aby nás TO regenerovalo. Meditujeme – odevzdáváme se, koupeme se ve
vodě – odevzdáváme se, jsme na slunci –
odevzdáváme se. Regenerace je základní
komunikace s živly, které nás vytvářejí.
A je to i vědomí toho, že jsme takto vytvářeni – vodou, vzduchem, ohněm nebo
zemí. Potom může být regenerací, Cestou,
cokoliv. Od pletení přes sbírání známek
po nějakou práci na zahradě. Je to pouze
vykročení, krok k harmonii, vstoupení do činností, které nás samy o sobě
naplňují. Už nemusíme dělat činnosti
pro něco, nemusíme chodit do práce,
abychom vydělali peníze, všechny tyto
činnosti jsou regenerací. To je ono! Tyto
činnosti hledáme, protože nás uvádějí do
rovnováhy a naplňují nás. Může to být
také cesta Henriho Monforta, která vede
k regeneraci přímo: čtyřiadvacetihodino-
Foto Petr Horník
Jak nejlépe regenerovat?
vá pránická výživa je naprostým krokem
do Jednoty. Připustit, že je možné nejíst,
nebránit práně, vesmírné energii, aby
sytila naše těla. Je to způsob, jak nebýt ve
schématu strachu, že musím jíst, musím
pít, musím stále něco dělat pro to, abych
poskytl svému tělu minerály a živiny. Tato
schémata existují pouze v našich hlavách,
protože nás to tak naučili. Není snadné je
najednou opouštět. Číhá za nimi strach,
že to špatně dopadne a že si ublížíme.
Nechápeme, že si nejvíce ubližujeme
jídlem než tím, že bychom nejedli. Jsou to
závoje, které nám brání vidět, jak se věci
mají, nejrůznější zástěny, mříže, vězení, ve
kterých jsme omezeni. Těžce přicházíme
na to, jak je opustit a odložit.
Snadno se naprogramujeme na nějaké
způsoby – máme třikrát denně jídlo,
a když je pak nedostaneme, pocítíme
takzvaný hlad. Naše tělo se tím dožaduje
svého rytmu. Spoustu dalších věcí děláme
jenom proto, abychom byli v rytmu. Tělo
naučíme kouřit, ačkoli zpočátku nechce.
Vážení a milí,
regenerace je slovo obecně označující hojivý proces. Ale tuším v něm
další významy. Volnými asociacemi je ve své mysli dělím na dvě části,
až získám předponu re (z latiny), která znamená zpět, vzad, opět,
znovu, nově. Generace je výsek z proudu lidí, množina jedinců ve
stejné době žijící a myslící v podobném rytmu a duchu. Významy
se vynořují dál, jsou jako čilé ryby. Opět, znovu nově myslet. Opět,
znovu nově žít. Propojení generací do jednoho toku. Nejenom úsek
řeky, ale celá řeka. Splynutí oddělených přítoků ve všeobsáhlém „teď“.
Přeji si, aby myšlenky, jež vám REGENERACE přináší, byly svěží a vedly k celistvosti. Probouzely vědomí, že minulost, přítomnost a budoucnost jsou stále v jednom
bodu. Že lidé, kteří žili před námi, stvořili naše teď, jako my to děláme pro generace
příští. Pěstujme proto dobré vlastnosti a přemýšlejme s láskou. S vlídností a laskavostí. S trpělivostí a ohledem. Neboť láskyplná duše ozdravuje svět.
Pochodeň plane a oheň nesmí vyhasnout.
Pavlína BRZÁKOVÁ, šéfredaktorka
Brání se, je nám špatně, motá se nám hlava.
Když to překonáme, tělo se poddá, naučí
se to a pak ten rytmus praktikuje. Jíme
třikrát denně a pak jedeme do jiné země
a potkáme lidi, kteří jedí pouze jednou
denně, narazíme na další, kteří jedí obden.
Poznáme celé skupiny, jež jedí pouze
jednou za čas, když něco uloví. Žijí od
hostiny k hostině. To všechno je věcí zvyku.
Regenerovat znamená zbavovat se těchto
stereotypů a programů. Všech umrtvujících schémat. Prvním krokem ke zbavení
stereotypů je rozpoznání, že nás tyto programy vyčerpávají. Držíme třídenní půst
a zjistíme, že máme více energie, než kdybychom jedli. Začne nám to vrtat hlavou.
Najednou nám dojde, že nás jídlo unaví.
Žitá schémata neodpovídají skutečné regeneraci, životodárnému způsobu. Hlavní
regenerace ovšem znamená připustit si
myšlenku, že jsme v bezpečí, že jsme stále
vyživováni a máme péči. Že jsme pouze od
péče odříznuti. Ne nadarmo se říká, že kdo
umírá hlady, umírá strachy…
Regenerace je zesílení Přítomnosti.
Vstup do Přítomnosti. Dlouhé pobyty
v Přítomnosti. Nedovolit myšlenkám, aby
námi zmítaly do minulosti a budoucnosti. Nemít zbytečné myšlenky, protože
můžeme pořád něco řešit, jak to dopadne
s dětmi, s autem, co máma, co táta… Velká
regenerace je nechat myšlenky odplynout.
Ulevit si v nekonečném toku myšlení.
Regenerace znamená být přítomen.
Jaroslav DUŠEK,
herec a improvizátor
O životě a uměleckých aktivitách Jaroslava Duška najdete víc na webových
stránkách, které zřizují jeho přátelé:
WWW.FAKLUSKA.CZ
REGENERACE speciál

WWW.REGENERACE.CZ
Valdemar Grešík
Z Psychoenergetické laboratoře
do bylinářského ráje
Historicky nejvíc dopisů jsme do redakce dostali poté, co
jsme v roce  zveřejnili článek Muž s rentgenovýma očima. Fotil jsem ho tehdy v parku na Karlově náměstí v Praze,
nedaleko . lékařské fakulty UK, kde přednášel o psychosomatické medicíně. Poprvé se tak ve větším rozměru představil našim čtenářům člověk, jehož jméno se dnes nejen
pro zasvěcené stalo pojmem.
D
odnes si pamatuji jeho začátky, malý obchůdek s bylinami
v Děčíně. Zřejmě dostal leccos
do rodinného vínku od svého předka,
známého slovenského botanika Viktora
Greschika, a hodně mu dal i obor léčivé
rostliny na Farmaceutické fakultě UK,
který absolvoval. Pro mě ale zůstane
jeho jméno spojeno s Psychoenergetickou laboratoří, působící kdysi při
VŠCHT, jíž jsem byl členem a kterou
několik let po smrti profesora Františka
Kahudy vedl. Díky MUDr. Václavu Vydrovi v sobě objevil mimořádný talent,
schopnost vidět pod povrch – léčivých
bylin i lidí.
„Když jsem v roce  uzavíral
výzkum laboratoře, zaměřený na diagnostické a terapeutické schopnosti senzibilů,
uvědomil jsem si,

REGENERACE speciál
že skončila jedna významná éra našeho
léčitelství. A že se asi už nikdy nebude
opakovat,“ říká Valdemar Grešík.
Trvalou vzpomínkou na tuto dobu se
stala jeho kniha Psychotronika a bylinná
léčba. Že skutečně umí, prokázal tehdy
i na Světovém kongresu alternativní
medicíny na Novém Zélandu. Možná za
tím učinil symbolickou tečku.
Jak říkal svatý Augustin, chci-li něco
poznat, musím to mít rád. Ta slova přesně vystihují bylinářský svět Valdemara
Grešíka. Vždycky jsem na něm cenil, že
byliny nebere jako rezervoár chemických látek, ale především jako zdroj
biodynamických sil. Jednou mi vyprávěl,
jak pro významnou čajovou firmu připravovali směsi pro ovocné čaje. Stalo se,
TIP PRO VÁS
GREŠÍKŮV ČISTICÍ ČAJ
•
•
•
•
•
•
•
Smetanka list
Vřes nať
Lopuch kořen
Šípek plod
Čekanka nať
Zlatobýl nať
Fenykl plod
 g
 g
 g
 g
 g
 g
 g
Užívejte  rovnou polévkovou lžíci
na šálek nálevu × denně mezi
jídly.
že při výrobě jedné zásilky nemohl být
osobně přítomen a jeho spolupracovníci ji namíchali podle obvyklého receptu.
Firma ji vrátila: prý „jí něco chybí“, odůvodnila svoje nečekané rozhodnutí.
To „něco“ byl jeho jemnocit pro
detail, pro momentální specifikum bylin,
které se vždy mění.
„V současné době má firma Valdemar
Grešík – Natura několik dodavatelů,
s nimiž jsem v neustálém kontaktu. Každý rok je jiný a s tím se mění i obsahové
látky léčivých rostlin, jejich specifické
aroma, energie a samozřejmě i vitalita.“
Ví dobře, o čem mluví. Pracuje s více
než třemi sty rostlinnými druhy – a do
legend už patří scény, během nichž
dokáže poznat jednotlivé druhy se zavázanýma očima, pouhým ponořením
paže do pytle se sušenou drogou.
Podle jeho původních receptur
vznikly desítky směsí, tinktur a přírodních prostředků. Kromě jiných i pozoruhodný čaj, vitaminová bomba s plodem
rakytníku řešetlákového. Díky jedinečné
technologii, na kterou je Valdemar
CHCILI NĚCO POZNAT, MUSÍM TO MÍT RÁD
Grešík odborníkem, je v něm uchován vysoký podíl vitaminu C a vitaminu A. Když
jsem u něj byl naposledy, ocenil jsem
také jeho originální Děčínskou jeřabinku.
Jestli ji někdy okusíte, jak říká klasik, „už
nebudete chtít jinak“.
Vůbec mě nepřekvapilo, když jsem
byliny a směsi, nesoucí jeho jméno,
postupně nacházel v každé lékárně nebo
prodejně s přírodními produkty. Pamatuji si na chvíle, kdy mi s nadšením hraničícím s hrdostí ukazoval novou mikrobiologickou laboratoř nebo sklady, z nichž se
mi tajil dech. Bylo mi jasné, že to na něj
nepadalo, lidově řečeno, „jako voj“. Poznal
jsem proto, že byliny měl a má rád.
Když jsme před dvaceti lety pořádali
tiskovou konferenci při příležitosti vydání
prvního čísla REGENERACE, přišlo mi
docela přirozené ho k tomu pozvat. Od
té doby je s námi pořád, se svým světem
neviditelných i viditelných sil, s Devaterem bylin, které je pro mě spíš bylinářským Desaterem, a zasvěcenými příspěvky, jichž bohužel nebývá do roka mnoho.
Osobně musím říci, že si toho (i jeho)
velice vážím.
Jiří KUCHAŘ
Valdemar Grešík je členem Potravinářské komory České republiky. Spolupracuje
s Českou univerzitou Nové doby Milana Calábka a měsíčníkem REGENERACE.
REGENERACE speciál

WWW.REGENERACE.CZ
Jiří Janča
Akupunktura místo anestetik
na západní frontě
Už desítky let uznávají jeho dílo léčitelé i lékaři.
Svou knihou Alternativní medicína, která vyšla
v březnu roku , u nás dal tomuto oboru tvář.
Ing. Jiří Janča, CSc., se s netradiční terapií seznámil
doslova na vlastní kůži ve chvíli, kdy mu šlo o život:
v polním lazaretu americké armády na západní frontě
druhé světové války.
„B
ylo to v době německé ofenzívy v Ardenském lese na
konci roku . Měl jsem
tehdy podélný průstřel levé paže
a dostal se do polní nemocnice, kde
operoval turecký lékař ve službách
Spojenců,“ vzpomínal o padesát let
později na setkání se čtenáři REGENERACE. Američané, ke kterým se
dostal, ovšem s rozsáhlým útokem
nacistů nepočítali a chyběla jim
anestetika. „Doktor mi německy
řekl, že si mám vybrat: buď se rychle
opiju špiritusem, nebo mi do krku
vbodne jehličku a nebude mě to bolet. Ztratil jsem hodně krve a musel
jsem se rychle rozhodnout. A vybral
si tu jehličku.“
Operace trvala dvě hodiny, a jeho
během ní nejenže nic nebolelo, ale
mohl dokonce s lékařem probírat,
kam přiložit roztříštěné kousky kosti
a jak ránu zašít. Pro dvacetiletého
mladíka to byl zážitek na celý život,
na který mu navíc navždy zůstala
připomínka v podobě dlouhých
výrazných jizev.
MÁG LIDSKÉHO TĚLA
Tuto přezdívku mu dali fotbalisté, ať
už byli z Baníku Ostrava, z jeho rod
REGENERACE speciál
ného města, v němž také působil,
nebo z Olomouce, Bohemians či
Slavie Praha. Za svůj život měl tisíce pacientů, některé z nich velmi
prominentní. Rozdíly ale nedělal.
Obrovskou výhodou mu byla
znalost řečí, díky níž mohl
studovat zahraniční literaturu
v době, kdy u nás nevycházela.
Postupně si osvojil desítky oborů
celostní medicíny a vyvinul řadu
postupů, pomocí nichž úspěšně
léčil. „Bylinami nebo dietou
nespravím vyhřezlou ploténku,
reflexní terapií nedoplním
chybějící stopové prvky,“ bylo jeho
krédo. Ačkoli dlouhá desetiletí
sám úspěšně léčil, byl propagátorem tzv. samopomoci, tedy
postupů, které může provádět
každý sám doma. Za základní
považoval výživu, léčbu bylinami,
reflexní terapii, akupresuru,
aromaterapii, homeopatii a určité
druhy masáží.
Vyvinul mnoho účinných
prostředků, z nichž mnohé dnes
nabízí společnost Spagyria, hlavně
unikátní tablety, čajové směsi
a masti. Po revoluci směl začít
publikovat a jeho knižní řada
z nakladatelství Eminent u nás
nemá obdobu.
VZPOMÍNKA NA LEGENDU
Původní přírodní prostředky
Jiřího Janči – tablety a bylinné čaje – dodává
společnost Spagyria, označené pečetí
Ing. Jiří Janča ORIGINAL.
Jiří Janča byl v mnoha směrech v naší zemi skutečným průkopníkem. Když
například v roce  vyprávěl v Podlahově
televizním Receptáři o vpravdě zázračných účincích dýně, způsobil tím dodnes
neutuchající zájem o dýňová semena.
Podobně tomu bylo třeba s celíkem zlatobýlem, u něhož zdůrazňoval příznivý vliv
na činnost ledvin a vylučovacího systému.
Z reflexologie, u nás kdysi neznámého oboru, udělal doslova národní terapii a osobně
vyškolil desítky vynikajících odborníků,
mnohé z nich z řad lékařů. Jeho kniha Co
nám chybí, která dosud vyšla v téměř půlmilionovém nákladu, u nás otevřela problematiku stopových prvků a tzv. kovů života.
Podobně významné byly jeho příspěvky na
téma alternativní terapie dětí, homeopatie
nebo léčivých bylin.
„U Jiřího Janči jsem vždycky
obdivoval ohromnou šíři
jeho znalostí, ze které si každý mohl podle svého vybrat.
I mě samotného mnohokrát
inspiroval.“
Pavel Váňa
bylinářský fenomén současnosti
LÉČITELSKÝ ODKAZ
Fotografie Jiřího Janči se objevila na historicky čtvrté obálce. Vyšel s ním i první
rozhovor a od té doby se začaly objevovat
jeho pravidelné články.
Léčitelův vztah k REGENERACI byl citový, a když jeho syn Jiří, pokračovatel Jančova
odkazu, zdědil v roce  harddisk otcova
počítače, našel v něm speciální adresář
s celou řadou poznámek typu „pouze pro
Regeneraci“. Ty se nyní postupně objevují
v nových číslech časopisu, neboť mnohé
z nich dosud nebyly publikovány.
Jiří Janča má po svém odchodu stále co
říci, protože stejně jako v případě pátera
Františka Ferdy jsou jeho životní dílo a léčitelské zkušenosti doslova nadčasové.
Jsme opravdu velice rádi, že jsme s ním
celá ta léta mohli spolupracovat a že
dodnes můžeme s hrdostí i úctou napsat,
že je stále jedním z nejoblíbenějších autorů
REGENERACE.
Redakce
REGENERACE speciál

V objetí
boha uzdravení
Trajánův chrám, postavený v korintském stylu, je přes velké zemětřesení, které starověké město téměř úplně zničilo, dodnes fascinující. Antický svět ho znal jako Pergamon,
Turci ho pojmenovali Bergama. Stojí na vrcholu dávného duchovního centra, které dalo
vzniknout jednomu z nejúžasnějších míst starověku: Asklepionu.

REGENERACE speciál
OBNOVENÍ PROŽITKU POSVÁTNA
T
rajánův následovník Hadrián byl jedním z nemnoha římských
císařů, kteří prošli výběrovým zasvěcením v řeckých Eleusínách. Většina toho, co je dnes z někdejšího Asklepionu
možné spatřit, pochází právě z jeho panovnické éry.
CHRÁMOVÝ SPÁNEK
Tajná věda nazývá spánek „mladším bratrem smrti“. Během něj se z lidského těla vyčleňují dvě složky bdělého
stavu: lidské Já a část astrálního, neboli spánkového
těla. Obě se v té době ocitají v duchovnu. Tuto vědomost, jež byla společná zasvěcencům celého světa,
znázorňovali například v Tibetu pomocí takzvané
stříbrné šňůry, díky které jsou tyto složky při spánku
spojeny s fyzickým tělem na lůžku.
Právě tato znalost se stala principem léčebné metody uplatňované v Asklepionu. Lidé přicházeli, aby
se během spánku dozvěděli přímo z božského zdroje
příčinu a řešení své nemoci.
Léčba byla jedinečným rituálem, který začínal
průchodem posvátnou cestou, lemovanou podzemními
chodbami se zvláštními průduchy, u nichž stáli zpěváci. Líbezný zpěv, přicházející z hlubin země, předcházel
očistné vonné lázni, po níž následoval spánek. Během něj
se jim mohl zjevit samotný Asklepios, který prozradil diagnózu
a stanovil léčbu.
Jeho životopis je alegorický, par excellence příběh spirituálního probuzení. Byl synem Apollona a sám byl zároveň bohem
uzdravení. Podle Homéra sloužil v Agamemnonově armádě při
obléhání Tróje. Od téhož autora je známo, že měl moc přivádět
mrtvé zpět k životu s použitím krve Gorgony, daru, který získal
od bohyně Pallas Athény. Vládce bohů Zeus měl oprávněné
obavy, že jeho léčebné schopnosti „změní přirozený běh na Zemi“,
a proto ho srazil bleskem. Nakonec ho ale odškodnil a vynesl ke
hvězdám k ostatním bohům.
OPOMENUTÝ BŮH
„Antická mystéria umožňovala adeptům ve stavech vytržení
navozovaných psychedelickými látkami proniknout do hlubin
nevědomí, kde se na úrovni společné duše mohli setkat se svou
nesmrtelností v podobě neosobního archetypu, boha nebo bohyně. Tento potenciál pak do jisté míry realizovali v osobním životě,
prožitek přinášel zároveň i poznání, že smrti podléhá jen tělesné
jako základ individuálního vědomí, zatímco božské v nás je
nesmrtelné,“ říká o antickém pojetí života, nemoci a smrti Milan
Calábek, zakladatel České univerzity Nové doby.
„Ohrožení naší tělesnosti běžně neléčitelnou nemocí bylo tehdy
chápáno jako ,navštívení opomenutého boha‘. K diagnóze, tedy
určení, o jakého boha se jedná, sloužil výklad snu, který nemocným seslal sám Asklepios, když spali v jeho svatyni. Opomenutého boha pak mohli usmířit obětí, která spočívala ve změně
životního postoje i smýšlení. Řekové pro to měli termín metanoia.
V historii to dokládá například i ,zázračné‘ uzdravení mladého
Galena prvním ,pouštěním žilou‘ na radu Asklepia v pergamské
svatyni. Galenos, během pozdějších staletí velice uznávaný lékař,
za to ovšem zaplatil: musel obětovat vysněné povolání architekta
a zasvětit život Asklepionovi nastoupením cesty lékaře a léčitele.
Mramorová Asklepionova hlava vytesaná mezi lety –
před naším letopočtem.
British Museum, Londýn. Foto Marie-Lan Nguyen.
Nemoc tak měla sakrální rozměr a vyléčení se dosahovalo
především obnovou prožitku posvátna.“
PERGAMONSKÁ DĚDICTVÍ
Věhlas Asklepionu byl v té době neskutečný. Zdejší
knihovna se dvěma sty tisíci rukopisy byla po Alexandrijské druhá největší na světě. Obsahovala prý i originály
Aristotelových spisů, které místní králové, pokud je chtěli
získat, museli vyvážit zlatem. Egyptští vládcové v obavě, že
tato knihovna předčí jejich, zakázali vývoz papyru ze země.
Pergamonští se museli vrátit ke starému zvyku psát na
jemně vydělané kůže, pergameny, které daly městu dnešní
název. Ty ovšem nebylo možné smotat jako papyrové svitky, tudíž zabíraly mnohem víc místa. Tak vznikly stránkové
knihy, které známe i v současné podobě.
S pomocí Milana CALÁBKA připravil Jiří KUCHAŘ
Foto na protější straně JK
REGENERACE speciál

WWW.REGENERACE.CZ
Josef Jonáš
je pojem. Svoje původní povolání psychiatra proměnil v praxi celostního terapeuta,
který pochopil, kde končí duše a začíná tělo. A také naopak. V praxi vychází z osvědčeného, nebojí se přidat nové, ale přitom jde vlastní cestou. Jako jeden z prvních u nás
neváhal zohlednit v diagnostice a terapii lidské emoce. Je to
lékař s prstem
na tepu doby
P
Josef Jonáš na titulní straně historicky druhého
čísla REGENERACE se svým dodnes platným
krédem: Pacient pro mě není jen diagnóza
v učebnici.

REGENERACE speciál
okud patříte mezi pamětníky,
a ne nemoc jednotlivých orgánů.“
jistě si vzpomenete na konec
Pár měsíců před revolucí zněla
osmdesátých let, kdy se ve vý- tato slova jako utopie; po ní se
lohách knihkupectví objevily nápisy stala nečekanou možností a v jeho
JONÁŠ NENÍ. Sám jsem na jeden
lékařské praxi se záhy proměnila ve
narazil v dnes už neexistujícím
skutečnost.
Knihkupectví bratří Čapků v Praze
na Vinohradech. Byly to vzkazy
těm, kteří si chtěli koupit jeho knihu PARALELNÍ OSUDY
Křížovka života.
Tuhle prvotinu dodnes mnozí
Když začal vycházet měsíčník REGElidé považují za jednu ze svých záNERACE, měl malou praxi v zapadlé
sadních životních knih, přestože jich uličce za pražským chrámem Panny
MUDr. Jonáš později napsal celou
Marie před Týnem u Staroměstskéřadu. Poprvé v novodobé historii
ho náměstí. Bylo nádherné být při
se autor – navíc lékař vystudovaný
tom, jak podobné byly osudy jeho
v západním pojetí medicíny – poa našeho časopisu – od paralelní
kusil přiblížit nic netušícím čtenásnahy vytvořit co nejhodnotnější
řům, co jsou meridiány, jak funguje
program pro lidi hledající tělesnou
tzv. spirála energie, co to vlastně
i psychickou pomoc, od niterné
je a jak v životě a terapii působí
tendence být originální až po touhu
energetická růžice, jaký význam
vtáhnout do naší země svět. Díky
mají desítky aktivních bodů na
němu jsme například zveřejnili rozušním boltci nebo co to opravdu
hovor s Konradem Werthmannem
znamená, když se řekne akupresura. o tehdy u nás pionýrské metodě
Mezi kolegy byl v té době výjimkou; EAV, tedy o elektroakupunktuře
jinak byl ovšem jedním z mnoha,
podle Reinharda Volla.
kteří se k těmto tzv. alternativním
metodám dostali prostřednictvím
vlastních problémů. MUDr. Jonášovi CELOSTNÍ MEDICÍNA
byla impulzem nemilá skutečnost,
že mu chirurgové nebyli schopni
„Znal jsem jednoho muže…“ Tak
vyjmout ledvinový kámen, který
začínají některé z kapitol jeho knih,
po operaci „v jeho těle zůstal jako
naznačující dlouholetou praxi.
démant“.
Josef Jonáš se u nás stal průkopníV knize kromě jiného parafrázokem celostní medicíny vycházející
val moudrost starých Číňanů: „Je
z poznání, že představy, pocity, činy
nezbytné léčit nemocného člověka
a s tím související nemoci nemají
HLEDEJME SKUTEČNÉ PŘÍČINY NEMOCÍ
nic společného s jednotlivými orgány,
ale s celou osobností.
Ústředním námětem, mohu-li to tak
říci, mu byly plísně a jejich vliv na lidský
organismus a na nejrůznější imunitní
souvislosti, ale hlavně možná nebezpečí.
Dnes se tématem jeho článků a knih
stala detoxikace těla i duše. Přístup
a pojetí, s nimiž seznamuje veřejnost,
jsou novodobou „biblí vnitřní hygieny“.
„Naše emoce jsou důležitými
průvodci na cestě za uzdravením. Navzdory všem civilizačním vymoženostem jsme
stále více nemocní, a to i přes
skutečnost, že se lidský věk
prodlužuje.“
Články Josefa Jonáše provázejí čtenáře
po celou dobu existence našeho časopisu. Požehnaných dvacet let pro něj,
pro nás, a především pro vás. Díky za ně,
pane doktore.
S pomocí Pavlíny BRZÁKOVÉ
připravil Jiří KUCHAŘ
Sedm myšlenek MUDr. Jonáše


Prapříčina každé nemoci se vždy skrývá v lidské
psychice.

Psychologové budou pro pacienty smysluplní
tehdy, až pochopí, že lidská psychika není o příběhu, ale že to je soubor
programů uložených ve speciálním programovacím jazyce.


Zdravotní problémy lidstva spočívají mimo jiné v tom, že se o svět musí
dělit s mikroorganismy.

Ztuhlost medicíny, která trvá na hmotě (chirurgie) a energii (chemické
reakce), ale ignoruje informaci, je ve skutečnosti zoufalou obranou
průmyslu napojeného na medicínský byznys.

Člověk povýšil svoje vědomí na svého vládce. Je bohužel vedle.
Tajemství je totiž ukryto v nevědomí.
Terapeut je v podstatě archeolog lidské duše.
Kořeny problému přitom mohou být staré jeden
den, anebo staletí.
Dokud „pomazané hlavy“ medicíny neuznají existenci mikrobiálních
ložisek a jejich úlohu při vzniku nemocí, nepodaří se jim v mnoha
případech pohnout z místa.
HLEDÁME PŘÍČINY VAŠICH
ZDRAVOTNÍCH PROBLÉMŮ
MUDr. Josef Jonáš a společnost Joalis pracují na bázi informační medicíny postavené na řešení zdravotních problémů skrze informace uložené v organismu. Na internetových stránkách www.joalis.eu je
metoda dopodrobna objasněna.
Řízená a kontrolovaná detoxikace organismu je komplexním procesem, do kterého se bez obav může
pustit každý – ten, kdo chce být terapeutem sám sobě, i ten, kdo chce pomáhat druhým.
Úspěšnost metody závisí na správné diagnostice pomocí přístroje Salvia a správném výběru konkrétních, účinných preparátů Joalis. K tomu je třeba velké množství znalostí a zkušeností, proto je proces
vzdělávání klíčový pro každého.
Propracovaný a ucelený systém vzdělávání je výsledkem dlouholeté praxe odborníků a je k dispozici
každému zájemci o terapii pomocí detoxikační medicíny. Na stránkách www.joalis.cz v sekci Vzdělávání se dozvíte více o možnostech výuky, konkrétních kurzech, seminářích a kongresových dnech
plánovaných na tento rok, kam se můžete rovnou přihlásit.
REGENERACE speciál

WWW.REGENERACE.CZ
Boris Tichanovský
Mistr z Voroněže
Jezdí do České republiky už
dvaadvacet let. Vede u nás
řadu zajímavých kurzů a vychoval více než sedmdesát
mistrů reiki. Jeho osud mu
prorokoval už pradědeček,
věhlasný sibiřský léčitel.
M
ůj pradědeček opravdu říkal,
že bude mít pravnuka, který
bude léčit a bude silnější než
on. To říkal svým dětem, ty to zase řekly
svým dětem, a tak se to dostalo až ke
mně. Od dědečka vím, že praděda léčil
napravováním kostí, tedy chiropraxí,
bylinkami a zaříkáváním.
• Přidal jste něco k jeho metodám?
• Především akupunkturu. V době, kdy
žil, se léčení pomocí Boží energie neříkalo reiki, ovšem podstata je stejná.
• Kdy jste poznal svoji cestu?
• Už když jsem byl malý, léčil jsem svoje hračky a potom kočky a psy. Jak
jsem povyrostl, říkal jsem, že jednou
budu léčit lidi i zvířata. A že budu
pracovat s tygry v cirkuse.
V dětství jsem předpovídal
budoucnost, třeba takové drobnosti,
jestli do obchodu přivezou mléko,
které bylo tehdy nedostatkové.
Tento dar mě později občas vystrašil,
a tak jsem se tuto schopnost pokusil
v sobě potlačit.
Několik let mám nové kamarády, s nimiž si občas můžu hrát. Při léčení malé tygřice, která měla hodně poraněná záda a nemohla chodit, přišla její matka a jako kotě si lehla na
záda, vystrčila břicho, pokrčila tlapy, slastně přivřela oči. Kdyby to uměla, snad by i předla. Dokud jsem její mládě půl hodiny léčil, ani se nepohnula a blaženě vnímala proud
energie. Energii dobře vnímají kočky, ovšem u tak obrovského zvířete jsem to nečekal.

REGENERACE speciál
• Měl jste nějaké učitele?
• Původně jsem vystudoval institut lesního inženýrství a začal jsem působit
na katedře botaniky ve Voroněži
jako přednášející. V rámci disertační
O PRADĚDEČKOVI, REIKI A BOŽÍ ENERGII, SIBIŘSKÝCH TYGRECH A TIBETSKÉ MEDICÍNĚ
práce na téma působení biopole
člověka na rostliny, semena a rostlinné tkáně jsem udělal experiment.
Nad některými semeny jsem na chvíli
podržel ruku a ona o dva dny předstihla v růstu kontrolní vzorek. Chtěl
jsem dokázat, že člověk může svým
působením ovlivnit rostliny. Vedení
fakulty mi sdělilo, že takové téma
neobhájím – a to byl konec mojí
dráhy vysokoškolského pedagoga.
Abych měl klid od úřadů, udělal jsem
si střední zdravotní školu a začal
působit jako léčitel.
Osud mi do cesty poslal mnoho úžasných a zajímavých učitelů,
například Džunu Davitašvili, stvořitele epam-technologie, akademika
Alberta Vasiljeviče Skvorcova nebo
učitele a mistra tai-či Tan Cun-mina.
Mým hlavním učitelem byl profesor
medicíny Roman Izakijevič Zolotnický, který žil patnáct let v Tibetu.
• Určitě s nimi máte nějaké zajímavé
zážitky.
• V Moskvě jsem byl vybrán jako osobní strážce Šrí Mátadží, zakladatelky
sahadži jógy. Při zasvěcení naší skupi-
ny jsem viděl, jak účastníkům setkání
vstávají vlasy na hlavě. Ten obrovský
proud energie ve mně zanechal nezapomenutelnou stopu.
Podobné bylo setkání s mým
hlavním učitelem Romanem Zolotnickým. Seděli jsme spolu po kurzu
v hotelu. Najednou jsem nad jeho
hlavou uviděl obrovskou jasnou auru
a vysoký sloup fialového světla. Když
jsem se podíval víc nahoru, spatřil
jsem černé nebe a jasné hvězdy na
obloze. Údivem jsem zůstal s pusou
dokořán. Profesor Zolotnický si mého
výrazu všiml. Jen se tak pousmál
a řekl: „Viděl jsi. Tak je to i dobře.“
• Vedle svých kurzů jste u nás proslul
hlavně díky přípravku Epam.
• Na konci osmdesátých let rozdával
A. V. Skvorcov při epidemii chřipky
zdarma do škol a školek svůj preparát
Epam. Město Novosibirsk, v němž se
vše odehrávalo, je rozdělené řekou.
V polovině, kde Epam neměli, byly
v podstatě všechny školy a školky
kvůli karanténě zavřené. Ve druhé
k epidemii nedošlo. Psalo se o tom
i v sovětských celostátních novinách.
Pozval jsem Skvorcova do Voroněže,
kde jsme na lékařské fakultě začali
s klinickými zkouškami jeho preparátů. Dopadly mimořádně dobře a od
té doby spolupracujeme.
• Máte u nás žáky?
• Velmi mnoho a zároveň žádného.
Hodně lidí absolvovalo s vynikajícími výsledky třeba moje kurzy tai-či,
vychoval jsem řadu skutečných
mistrů reiki, ale takového, kterému
bych předal veškeré umění a znalosti
týkající se i léčení, zatím nemám.
• Hledáte takového člověka?
• Hledám.
• Otázka na tělo: Bývá zvykem, že se
člověk specializuje na jeden druh
činnosti. Vy se ale zabýváte řadou
oborů, často diametrálně odlišných.
• Vše souvisí se stavem transu, hluboké meditace. V tomto rozpoložení
mohu dělat prakticky cokoli. Šance
člověka se s úrovní transu zvyšují.
Připravil
Lukáš BECKER
REGENERACE speciál

WWW.REGENERACE.CZ
Jarmila Podhorná:
„Uzdravit se
znamená stát se
lepším.“
Gemmoterapie voní bylinami a esencemi, přípravky
nejrůznějších barev i názvů, které mění síly přírody
v léčivou pomoc. Pupeny ze sebe vydávají to nejlepší.
Tento obor u nás představuje především Jarmila Podhorná.
Ve dvaašedesáti si vzala mnohamilionový úvěr.
Strach neměla, protože věřila tomu, co dělá. Věděla,
že je na správné cestě, a pochopila, že je jejím životním
posláním. Tady je její jedinečná osobní osmidílná stezka.
1 | MOTIV
Celý život mě zajímalo vše, co může pomoci člověku udržet zdravotní stav bez
vedlejších účinků – tedy to, na čem je
založena alternativní medicína. Posledním impulzem pro uskutečnění mého
záměru byla smrt manžela, jemuž jsem
nemohla pomoci. Celý život mi říkal, že
mám v sobě nutkání spasit celý svět.
2 | ZAČÁTEK
Za peníze ušetřené na důchod jsem
přebudovala sklep rodinného domu
na laboratoř. Tam jsem vyrobila první
tinkturu z třezalky, která se ukázala jako
velice účinná na tenisový loket a upra
REGENERACE speciál
vovala spánek. Největším překvapením
ovšem bylo, že člověku s roztroušenou
sklerózou zlepšila pohyb a podle slov
jeho manželky ho celkově zklidnila.
Viděla jsem, že jsem na správné cestě,
a začala vybírat byliny na konkrétní
zdravotní problémy.
3 | ZLOM
Skutečně zlomový byl okamžik, kdy se
v blízkém okolí objevil člověk s onemocněním boreliózou ve třetím stadiu.
V té době byl už tři čtvrtě roku na
neschopence, se ženou jezdili na kliniku
do Olomouce, kupovali různé drahé
prostředky, ale nic se nelepšilo. Hledala
jsem pro něj bylinku, která by mu po-
mohla. Jediným prostředkem se ukázala
tinktura z pupenů topolu. Necelé dva
měsíce po jejím užívání nastoupil do
práce. Bylo to obrovské překvapení pro
všechny.
4 | PŘIPRAVEN NA ŠTĚSTÍ
Jak říkával Jiří Janča, připravenému štěstí
přeje, a právě v jeho herbářích jsem
našla kapitolu o gemmoterapii. Tato
metoda spočívá v léčení výtažky ze zárodečných částí pupenů, z klíčků a semen.
V těchto částech hromadí rostlina látky
k přežití a k dalšímu vývoji, které po
zpracování zvyšují imunitu a povzbuzují
centrální nervovou soustavu.
Oslovilo mě to natolik, že jsem vytvořila první komplexní kúru na doléčení
boreliózy. Hlavní složkou byl topol, další
pak bříza na pročištění organismu, aby
cílená gemmoterapeutika měla snazší
práci, a potom jalovec na regeneraci
jater a směs černého rybízu, borovice
a vinné révy pro obnovu pohybového
aparátu.
5 | NA VLASTNÍM TĚLE
Snažila jsem se vyzkoušet různé poznatky o upevnění zdraví, které jsem získala.
V ŘÍŠI GEMMOTERAPIE
S odstupem času musím říci, že největší
dojem na mě udělaly dvě přednášky
Jiřího Janči o účincích léčivých bylin
a jeho věta, že kdyby někdo začal dělat
tinktury z našich bylin, vyrobil by něco
lepšího, než jsou ty z dovozu. A řekl také
proč: Byliny, které rostou v pásmu, kde
žijeme, mají stejné vibrace jako náš organismus, a proto působí na naše potíže.
A pokud je připravíme doma, může být
i jejich cena rozumná.
Zkusila jsem hladovky, zeleninové
šťávy, akupunkturu i akupresuru. Po různých kúrách jsem odložila brýle a vrátila
se mi barva vlasů. To nedokáže žádná
chemie, jen očista, ke které je třeba
znalosti a sebezapření.
7 | ZAHRADA ZDRAVÍ
Při otevření ukázkové zahrady se mě zeptala jedna reportérka, jak je možné, že
spolupracuji s tolika významnými lidmi.
Odpověděla jsem, že asi cítí, že to, co
8 | PŘÁNÍ
6 | ROZVOJ
V místním zdravotním středisku jsem si
pronajala místnosti a pak jsem koupila
starou usedlost, kterou jsme postupně
přeměnili ve výrobnu. Po přemlouvání,
dlouhém přemýšlení a úvahách jsem
se nakonec rozhodla postavit z úvěru
výrobnu na zelené louce.
dělám, je pro lidi a bude jim to sloužit.
Jsem členka celorepublikového sdružení
PELERO, Svazu pěstitelů léčivých rostlin
při zemědělské fakultě v Brně. Spolupracuji s mnoha lékaři a léčiteli. Jejich praktické poznatky mi dokazují účinnost
prostředků, které vyrábíme.
V naší botanické zahradě máme
hlavně ty čínské byliny, kterým svědčí
zdejší klima nebo u nás už zdomácněly.
Pěstujeme padesát osm druhů našich
bylin a šedesát pět cizokrajných. Přírodní prostředky zpracováváme asi ze sto
dvaceti druhů. Vyrábíme tinktury z bylin
a pupenů, masti, oleje a bylinné koupele.
Mgr. Jarmila Podhorná () absolvovala
pedagogickou a přírodovědeckou fakultu
v Olomouci. Má tři děti a jejími zájmy
jsou alternativní medicína, pěstování
zeleniny a květin. Žije v Brodku u Konice.
Přála bych si, aby naše prostředky pomáhaly lidem udržet zdraví. Hodně času
věnuji přednáškám. Pokud pomohou
těžce nemocným – ať už onkologickým,
nebo těm s cévními chorobami – budu
to považovat za splnění svého životního
cíle. Uzdravit se, to kromě jiného znamená stát se lepším. Zároveň ale vím, že
pomoci se dá jen hledajícímu.
REGENERACE speciál

WWW.REGENERACE.CZ
Během existence REGENERACE navštívila Českou republiku řada
našich významných zahraničních spolupracovníků; z Německa například Michaela Merten, Eckhard Weber, Wolf-Dieter Storl nebo Holger
Kalweit. Skutečným zážitkem bylo setkání, při němž se u nás poprvé
představil německý režisér
Clemens Kuby
V
Německu v nadšení šedesátých
let spoluzakládal Stranu zelených.
Když pochopil, „jak chutná moc“,
záhy ji opustil. Po úrazu páteře příčně
ochrnul a zázrak spontánního vyléčení
zcela změnil jeho pohled na svět a lidskou duši. Zde jsou dva z momentů jeho
osobní spirituální cesty, kterou popsal
v knize Na cestě do sousední dimenze,
a setkání s lidmi, již měnili jeho život.
DALAJLAMA | LADAK
Díky krkolomnému manévru našeho řidiče se zcela neúmyslně a nepozorovaně
zařazujeme na dvanácté místo konvoje,
který vojáci zabezpečují zepředu a zezadu proti vetřelcům.
V témže okamžiku musí celá kolona před dalším stoupáním zastavit,
protože ze šestiválce, co přepravuje
dalajlamu, se valí kouř. Hnán zvědavostí, jak vypadá tento pro mě neznámý
muž, využívám jedinečné příležitosti
a procházím kolem deseti aut. Nikdo
ze strážců, zaměstnaných problémem,
mi nebrání přistoupit k otevřenému bočnímu okénku Jeho Svatosti,
jenž – nic netuše – čeká sám ve svém
voze, a anglicky ho pozdravit: „Good
afternoon.“
Tändzin Gjamccho, jak zní jeho rodné
jméno, odpoví fistulí svým světoznámým, vždy srdečným a humorným způsobem: „Ach, tady jste, můj příteli,“ jako
bychom se znali odjakživa, a pokračuje
hlubším hrdelním hlasem: „Co tady
děláte?“
„Chtěl bych zde natočit film o necivilizovaných lidech.“
Dalajlama se zplna hrdla rozesměje:
„Tak proč jste nešel rovnou za mnou?“
Teď se musím smát i já a v témže
okamžiku mě zezadu popadnou dva
strážci, až ztratím půdu pod nohama.
Dalajlama pohne nepatrně rukou:
„Pojďte si přisednout.“
Clemens Kuby
Navigátor k sebeléčení a uzdravení
Po mimořádném úspěchu titulů Na cestě do sousední dimenze a Léčení – zázrak
v nás vydalo nakladatelství Eminent nedávno karetní sadu Navigátor k sebeléčení.
Je volnou součástí knihy Mental healing / Tajemství sebeléčení a uzdravení. Tento
soubor vede k vlastní zodpovědnosti a schopnosti odpovědět si na nejdůležitější
otázky života: Jak se uzdravíme a jak zůstaneme zdraví? Karty s původními akvarely vám umožní provést zásadní osobní reflexi. Nasměrují vás k uzdravení těla,
duše i ducha. Naučí vás důvěřovat vlastnímu nitru a jeho schopnosti, síle a vůli
k sebeléčení a uzdravení. Součástí sady je obsáhlý výkladový průvodce.
105×130 mm • 64 karet, 94 stran textu • 399 Kč
Knihy nakladatelství Eminent jsou k dostání nebo si je můžete objednat
ve všech knihkupectvích České republiky i Slovenska nebo v trvalé akci
WWW.EMINENT.CZ 4 KNIHY ZA CENU 2
ALTERNATIVNÍ A CELOSTNÍ MEDICÍNA • ASTROLOGIE • MAGIE •
MEZILIDSKÉ VZTAHY • ESOTERICKÁ A DUCHOVNÍ LITERATURA • KNIHY
MRTVÝCH • TAJNÉ DĚJINY • PSYCHOTRONIKA • ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL
V úctě vzpomínáme na Dobru Bednářovou a knihkupectví,
které dodnes nese její jméno a v němž najdete všechny naše knihy uvedených oborů
Knihy Dobra, Celetná 32, Praha 1

REGENERACE speciál
HOST V SOUSEDNÍ DIMENZI
Toto setkání vyvolalo obrovskou změnu
v mém duchovním vývoji, který byl po
léta ovlivňován socialisty, existencialisty,
studentskými předáky a ekologickými
nadšenci. Tibetský buddhismus, do kterého mě dalajlama uvedl, přinesl největší
rozšíření vědomí, jaké jsem kdy zažil.
SÁÍ BÁBA | INDIE
Moje setkání se Sáí Bábou, který
bohužel v loňském roce zemřel, předcházely vnitřní obavy: nezpronevěřím se
buddhismu? Připadal jsem si jako ženatý
muž, který potká na večírku atraktivní
ženu a sám se sebou bojuje, zda ji má
navštívit.
Návštěva rozhodně stála za to a předcházela jí řada doslova kouzelných scén.
V jedné z nich sehrál svou roli dokonce
i karmapa.
Existují stovky, možná tisíce historek
o Sái Bábovi. Ne nadarmo má po celém
světě dvacet milionů přívrženců. Jedním
z nich je i přítel mého blízkého spolu-
že tento muž žije v jižní Indii a má tam
ášram.
Isaac prodal za padesát milionů dolarů firmu Hard Rock Café a odjel do Buttaparti, aby se těmito penězi Sáí Bábovi
odvděčil za dvojí záchranu života. Sáí
Bába si ho ale nevšiml. Isaac pak přijížděl
do ášramu téměř rok co rok a pobýval
zde týden, někdy měsíc. Sáí Bába ho ale
nikdy nepřijal. Peníze tedy zatím uložil
a začal s novými projekty, které vycházely z jeho vlastní spirituality, získané Sáí
Bábovým prostřednictvím. Po jedenácti
letech ho Sáí Bába objevil v davu lidí.
Konečně mu Isaac mohl poděkovat.
„Dvakrát jste mi zachránil život…“
Sáí Bába ho přerušil: „Třikrát!“
„Jakto třikrát?“
„Chtěl jsi navštívit diskotéku. Cestou
jsi měl poruchu na autě. Na diskotéce
vypukl požár. Nebyl jsi mezi oběťmi, protože jsi tam díky poruše dorazil pozdě.“
Isaakovi bylo horko i zima zároveň.
„Deset let vám chci darovat padesát milionů dolarů z prodeje Hard Rock Café.“
Sáí Bába dar přijal.
Když Isaac vybíral peníze z banky,
vzrostlo uložených padesát milionů na
sto osm milionů. Sáí Bába nechal Isaaka
za tyto peníze postavit v Buttaparti
nejkrásnější a nejmodernější nemocnici
v Indii se speciálním oddělením pro
operace bypassu, v níž Indové nic neplatí.
Pracuje tu více než dvacet lékařů ze
pracovníka Marka, Isaac Tigrett, zaklada- Západu.
tel řetězce Hard Rock Café. Ten měl
Marc pomáhal Isaakovi dva roky
v Kalifornii těžkou autonehodu. Zřítil se
jako vedoucí projektu této nemocnice.
v autě ze srázu. Jakmile auto dopadlo na
Předtím nechal Sáí Bába vybudovat
násep, objevil se nahoře muž. Sestoupil
bezplatné internáty pro   dětí,
dolů, vytáhl Isaaka z úplně zdemolovaněkolik univerzit, letiště a zásobování
ného vozu na silnici a někdo jej odvezl
vodou pro oblast větší než sto čtverečs těžkými zraněními do nemocnice, kde
ních kilometrů kolem Buttaparti. Nyní
ho dali do pořádku. Pak mu zachránil
se z darovaných peněz staví železnice
život ještě jednou, když se předávkoval
napříč jižní Indií.
drogami a dostal v hotelu epileptický
záchvat. Isaac už byl tak blízko smrti, že
viděl shora sám sebe, ležícího na podlaze. Najednou se otevřely dveře a do
pokoje vstoupil onen muž s kučeravými
vlasy, vytáhl mu zapadlý jazyk a uložil
ho do postele. Isaac se okamžitě vrátil
do svého těla, mohl volat o pomoc a byl
zachráněn.
O rok později navštívil v Londýně
novináře ze Sunday Telegraph. V jeho
kanceláři visela na zdi fotografie Sáí Báby.
Isaac zůstal stát jako omráčený a zeptal
se: „Kdo to je?“ Poznal v něm muže, jenž
mu už dvakrát zachránil život a kterého
dosud považoval za přízrak. Dozvěděl se,
REGENERACE speciál

KELTSKÝ TELEGRAF
CO PRO MĚ ZNAMENÁ REGENERACE
Je mi ctí být na její palubě.
Patricie Anzari
Důvěryhodný zdroj informací na cestě ke zdravému
životu.
Jan Boněk
Vytváří široké mosty mezi lidmi a myšlenkami.
Tomáš Boněk
O prvních láskách stále plaše sním
na konci času před osvícením…
Keltský telegraf
Poselství REGENERACE
napříč Českou republikou
Od roku , vždy v době jarní rovnodennosti, se na
řadě kopců a hor České republiky odehrává zvláštní
podívaná. Nazvali jsme ji Keltský telegraf.
Milan Calábek
REGENERACE poskytuje radost z poznávání
duchovních informací.
Marta Foučková
Možnost publikovat články svobodně a bez cenzury.
David Frej
Nově otevřené obzory a vědomí, že se mám stále
co učit.
Valdemar Grešík
Spojuje nás dvacetiletá cesta k nalezení Kódu,
který nás přesahuje, ale zároveň i vábí, provokuje
a v konečném důsledku nás i regeneruje.
Zdeněk Hajný
Stále mě překvapuje svými tématy a provokuje
k dalšímu hledání.
Vlastimil Hela
REGENERACE pro mě znamená večerní pohlazení
po duši před usnutím.
Marian Jelínek
Co je to: trvá to dlouho a dělá to lidem dobře?
Josef Jonáš
Časopis, jaký asi nikde v Evropě neexistuje.
Holger Kalweit
Skvělí lidé okolo ní.
Clemens Kuby
Mám rád výjimečné lidi, výjimečné knihy
a výjimečné časopisy.
Stanislav Motl
Regenerace je pro mě občerstvením.
Vladimír Renčín
REGENERACE je zdrojem informací a poučení
o věcech, které mne zajímají.
Josef Schrötter
Znamená pro mě protiváhu záplavy
vědecko-technických informací.
Richard Stříbný
Každý měsíc se těším, co v ní najdu nového.
Pavel Váňa
REGENERACE je mladá, charizmatická dáma, která
má styl, je nevšední, chce zaujmout, ale nepodbízí se.
Věra Várady
Posílá do rozevlátých koutů těla i duše, dopřeje
člověku lítat a při tom ubírá závaží.
Jitka Vodňanská

REGENERACE speciál
Od Velké Javořiny na slovenských hranicích směrem na Buchlov
a Náklo pokračuje hlavní trasa světelného poselství přes Vysočinu až
k Blaníku a dále k menhiru zvanému Bílý Kámen u Velkých Popovic,
dávnému centru keltské kultury u nás, přes Říp a Varhošť se dostane
k Děčínskému Sněžníku a dojde až k našim germánským sousedům.
Když přijel německý badatel Holger Kalweit v roce  poprvé
do redakce, ptal se, jestli v naší zemi existují Čertovy nebo Pekelné kopce. Přisvědčili jsme a on nám vysvětlil, odkud se vzal tento
podivuhodný název: v keltské společnosti měl zvláštní postavení tzv.
čert. Čerti bydleli na vrcholcích kopců a jedním z jejich úkolů bylo
rozdělat za jakéhokoli počasí oheň. Pokud jej spatřili, jak vzplanul
na nejbližším signálním místě od nich, sami vyslali ohnivé poselství,
které se jako varovný signál šířilo napříč územím obývaným Kelty, ve
vrcholné době od Ukrajiny až do Španělska.
Vybrali jsme tedy základní osu jdoucí od hranic se Slovenskem až
po Německo a z řad čtenářů REGENERACE sestavili první čertovskou
družinu. Místo ohně jsme použili světelné střely, protože většina
míst je dnes chráněna. Přes tehdejší nepřízeň počasí se první ročník
náramně vydařil, a na některých vrcholcích se dokonce shromáždily
desítky lidí. Časem přibyly trasy v jižních a západních Čechách, přes
Brdy nebo severní Moravu, od Svatého Kopečku dokonce až ke Králickému Sněžníku, přidali se další čerti a Keltský telegraf se stal nejen
mezi zasvěcenými fenoménem.
Podrobné informace o něm najdete na našich webových stránkách www.regenerace.cz. Pokud u toho chcete být, můžete se zapojit
na adrese [email protected]
Nejbližší data Keltského telegrafu jsou
• . března 
• . března 
Cítíte-li v žilách pověstnou kapku keltské krve, pak u Keltského telegrafu prostě chybět nemůžete. Začínáme po setmění.
Za třiadvacet let jsme vydali přes šest set titulů. Tyhle byste určitě měli znát.
Jiří Janča
Josef A. Zentrich
Herbář léčivých
rostlin 1–7
Josef Jonáš
Kde končí duše
a začíná tělo
Pavlína Brzáková
Ze mě
Cesta blázna
a vnitřní svět
Jaroslava Duška
Pavlína Brzáková
Květa Fialová
Štěstí tady a teď
Stanislav Motl
Strážce brány
Pavel Váňa
Průvodce
bylináře Pavla
celým rokem
Knihy nakladatelství Eminent jsou k dostání nebo si je můžete objednat ve všech knihkupectvích České republiky
i Slovenska nebo v trvalé akci
WWW.EMINENT.CZ 4 KNIHY ZA CENU 2
Zdeněk Hajný
GALERIE CESTY KE SVĚTLU
WWW.CESTYKESVETLU.CZ • GALERIECESTYKESVETLU.CZ
Světlo je metafora pro pravdu a život. Bez světla není života v každém významu toho slova.
Světlo je velmi mocné slovo. Když něčemu porozumíme, „rozsvítí se nám v hlavě“. Tato galerie
je zaměřena na světlo v mnoha významech. Je to velice důležité místo, kam by člověk měl přijít
a přemýšlet. Jsem tady rád a líbí se mi zaměření galerie…
Robert Fulghum, otevření galerie . . 
V nových projektech galerie se podařilo
překročit hranice prostého umění a fakticky
vstoupit do léčebně rehabilitační sféry, o které se obvykle domníváme, že je již múzám nedostupná. Podařilo se totiž propojit
nadání, kumšt, nápady s technikou. Vzniklo tak kouzlo, které je schopné vyléčit
duši znavených poutníků a napojit žíznící živou vodou harmonie a světla…
Věra Vojtěchová
Díky, že jste vytvořil galerii tak skvělou. Když jsem se tudy procházel, vybavila se
mi Kantova moudrá slova: „Existují dvě věci, které mě udivují a naplňují úžasem:
hvězdná obloha nad námi a mravní zákon v nás!“ U vás v galerii jsem cítil, že vy
jste to nebe snesl na zem a ducha povznesl k nebesům…
Raymond Moody, návštěva galerie . . 
V klubu VAGON v samém srdci Prahy můžete slyšet worldmusic (Ahmed
má hlad, Neočekávaný dýchánek), klezmer (Trombenik), celtic rock (Dick
O’Brass), altrenativní hudbu (Už jsme doma, Cémur Šámur), underground (Plastic People of The Universe),
rock (Blue Effect), punk (Visací zámek), folk (Jiří Schmitzer), ale i funky nebo ska.
Koncerty legendárních českých kapel a velmi dobrých revivalů se konají každý den, otevřeno je Po–Čt
19–5 hod., Pá–So je prodlouženo do 6 hod., v Ne 19–1 hod. Každou středu a čtvrtek od půlnoci navazuje na
koncert pravidelně Rockotéka, každý pátek a sobotu začíná od půlnoci Videorockotéka a Videobeatparty.
Uvnitř klubu je skvělá expozice POPMUSEA. K dispozici je free wifi připojení.
www.vagon.cz
Oáza skvělé hudby v srdci Prahy
Klub Vagon • Národní 25, Praha 1-Staré Město • Rezervace a informace (18:00–20:00) na tel. 733 737 301
Download

Jsme s vámi let už