Českokamenické noviny
Noviny pro občany České Kamenice a blízkého okolí
Září 2012
Číslo 9
Cena 10 Korun
Mariánská pouť v novém kabátě
Jistě si někteří z Vás položili otázku, co
bude tak hodně jiného na letošní Mariánské
pouti a jestli to, co bude nové, také bude stát
za to. Rád bych tímto odpověděl na obě tyto otázky.
Na základě dobrých zkušeností města a
CDM s pořádáním dětského dne v parku, se
město rozhodlo přesunout i Mariánskou pouť
do stejného místa. Tentokrát se na organizaci
celé akce podílí kromě Domu kultury a CDM
i občanské sdružení Festive a Řád Černých rytířů ( organizátoři šermířského plesu).
Společně s programem se do parku přesunou i stánkaři a atrakce, kterých nebude zrovna málo. Stejně jako na dětském dni si budete
moci projít lanovým centrem a dalšími atrakcemi CDM. Pro nejmenší si připravila atrakce
Oáza v podobě skákacího hradu, malování na
obličej atd.. Nebudou chybět ani atrakce pro
větší děti jako aquazorbing a novinkou budou
šermířské hry (vrhání nožů nebo seker, souboje mlaty a lukostřelba na zvířata v životní
velikosti).
Po celou dobu konání pouti si budou moci
všichni projít šermířským táborem, kde si mohou prohlédnout nebo i vyzkoušet dobovou
výzbroj a výstroj.
V dopoledních hodinách se představí nejen
místní spolky spolupracující s CDM, ale dorazí i mládežnická rocková kapela z Děčína
– sestry Andělovy. V odpoledních hodinách
projde městem zvací průvod, po kterém zahájí
slavnosti města pan starosta předáním patronátu nad slavnostmi rytířům z Řádu Černých
rytířů. Celé odpoledne se ponese v historickém duchu, představí se nejen rytíři ve svých
kláních, ale i kejklíř, loutkař nebo kapela se
zaměřením na španělské rytmy flamenga se
svou tanečnicí. V půl osmé potěší své příznivce místní kapela Bambule, která předá žezlo U2 revivalu.
Závěrečným ohňostrojem uzavře společnost
Ohňostroje na míru celý den.
Po celou dobu konání akce se bude vybírat
symbolické vstupné, a to : dospělí 30,- Kč, děti do 6- ti let zdarma , děti od 6-ti do 15-ti let
15,- Kč , senioři 15,- Kč .
Na otázku, zda - li to celé stálo za to, si musíte všichni odpovědět sami po návštěvě Mariánské pouti.
Tímto vás jménem města i všech organizátorů srdečně zvu na Mariánskou pouť.
Jan Šulc
Mladí výtvarníci budou odměněni
Ve středu 05. 09. 2012 od 17 hodin
se v budově někdejší spořitelny na náměstí Míru uskuteční veřejné zasedání zastupitestva města.
Veřejnost je srdečně zvána.
Oblastní charita Česká Kamenice společně s Městem Česká Kamenice a Českokamenickým děkanstvím vyhlásila výtvarnou soutěž, pro žáky místních škol, na téma POUTNÍ KAPLE NAROZENÍ PANNY MARIE
V ČESKÉ KAMENICI.
Do této soutěže se zapojili žáci Základní školy v České Kamenici a žáci Praktické základní školy v České Kamenici. Všechna zhotovená díla budou od srpna do Mariánské pouti,
jež připadá na 7.9.– 9.9.2012, vystavena v prostorách ambitů poutní kaple. Každý návštěvník, který v uvedenou dobu zavítá na toto místo, bude moci přidělit svůj hlas jednomu dílu,
které jej nejvíce osloví. Třetího září budou sečteny hlasy veřejnosti a 7.9.2012 ve 12:00 ho-
din dojde k vyhlášení výsledků a předání cen,
jež proběhne právě v Mariánské kapli za účasti českokamenického děkana P. Karla Jordána Červeného, Martina Hrušky starosty Města Česká Kamenice a Oblastní charity Česká
Kamenice.
Přijměte prosím pozvání do poutní kaple Narození Panny Marie v České Kamenici
právě v průběhu konání výstavy, abyste shlédli krásné práce dětí a svým hlasem podpořili
malé výtvarníky, kteří si na svých dílech dali
opravdu záležet.
Velké poděkování patří kantorům škol, které se
do této akce zapojily a také P. Karlu Jordánovi
Červenému za umožnění prohlídek poutní kaple
dětem, které doplnil historickým výkladem.
2
Českokamenické noviny
SLOUPEK MĚSÍCE
Demonstrace proti slučování
přišla až po sloučení škol
Na konci června si gymnazisté uspořádali demonstraci proti slučování. Nesouhlasili
s tím, že bylo na jaře odhlasováno zastupitelstvem města sloučení příspěvkových organizací města Gymnázium a ZŠ TGM.
Klasická studentská revolta vyvrcholila před
budovou radnice. Starosta Hruška byl na Wimbledonu, což studentům nevadilo a vytvořili si
v podobenství hrušky dvě. Pak v projevech
prohlásili, že nesouhlasí se slučováním, protože značí likvidaci Gymnázia a utrousili něco
nehezkých slov na adresu vedení města. Byli podpořeni řečníky z okolí. Zástupce města Aleše Vlčka poslouchat nechtěli, a tak ho
vypískali.
Aktivisté nespokojení se sloučením pak ještě stihli donutit vedení města ke svolání zastupitelstva v domě kultury. Zde se utkaly dva
tábory s tím, že odpůrci slučování měli publikum, zastupitelé pak sílu. Po více než dvou
hodinách diskuzí zůstal stav nezměněn a školy se slučují.
-jt-
Starosta píše o setkání s občany
Setkání starosty města s občany, začátkem července se společně se mnou zúčastnila ještě paní místostarostka Ing.
Štejnarová a pan tajemník městského úřadu Ing.Tůma .
Po obecném shrnutí stávající situace a
rozpočtu na tento rok z mé strany se otevřela diskuze, která se z části věnovala
problematice sloučení ZŠ a gymnázia a
z druhé části především osobním problémům občanů, jejich dotazům v jednotlivých částech našeho města .
Co se týká gymnázia, tak tam jsem se
snažil lidem vysvětlit důvody, které nás vedou k nutnosti sloučit Gymnázium a ZŠ.
V případě ostatních dotazů se jednalo o
stížnosti na nedokončení opravy Jiráskovy
ulice poškozené povodněmi v roce 2010 ,
na činnost městské policie, u které si každý představuje, že by měla být přesně tam,
kde někdo špatně parkuje, nebo pokřikuje
a nebo jeden rychle. Byly zde také vzneseny připomínky k činnosti státní policie,
kde mohu přislíbit, že i tyto budou projednány s náčelníkem místního oddělení.
V případě Jiráskovy ulice byly připomínky již odstraněny. Stížnosti ohledně
dopravy především v oblasti obou náměstí jsou pravidelnou součástí týdenních setkání mezi vedením města a vedením policie. Určitě jste zaregistrovali, že se začala
kontrolovat rychlost při projíždění oběma
náměstími. Stejně tak budeme kontrolovat
rychlost v okolí všech škol – především
pak na Pražské ulici. Zabývat se budeme
i další připomínkou občanů, a to je údržba vybavení náměstí – kovových sloupků
chránících a označujících rozsah klidové
zony na náměstí, kde proběhne test jiného typu sloupku. Pokud se osvědčí, dojde
na náměstí v příštím roce k výměně všech
sloupků a řetězů.
Chci tímto poděkovat všem účastníkům
setkání a budu se těšit na další, které se
uskuteční koncem roku 2012.
Bc. Martin Hruška
Státní maturity, sociální dávky, registr vozidel,
IZIP a další nepovedenosti se nám připomínaly
o prázdninách. I když jsem se snažil, pozitivního bylo v novinkách pomálu. Snad jen počasí. Z
rychlostních silnic prý naděláme dálnice - docela fajn nápad, řezníci se již těší, jak to bude
krásné, až budou prodávat gothaj za šunku.
I když zvýšená DPH státní kase nic nepřinesla,
bez dalšího zvýšení se prý neobejdeme, no to je
přeci logické. Nemáme na důchody, skončí psychiatrické léčebny a sníží se počet lůžek v nemocnicích, co k tomu dodat? Takhle pěkně to tu ještě
nikomu nešlo. Nějaké miliony zmizely na ministerstvech. No, všichni jsme omylní, asi někdo někde trochu zaspal. To se stane, pane kníže.
Bubáci vyhrožují, že ve volbách budou bodovat komunisté. Milí bubáci, přestaňte krást a
odklánět, začněte hospodařit a nemáte se čeho
bát. Lidi budou volit dobré hospodáře, ale musí být koho. Během prázdnin se vlastně objevily dvě pozitivní zprávy. Poslanci chtějí připravit zákon tři a dost, aby upozornili menšiny,
že dělat děti není výdělečná činnost a zdravotní pojišťovna prý zůstane jen jedna. Jak jsem
zjistil vzápětí, toto připravují na Slovensku.
Začíná mi být líto, že jsme se utrhli.
Hezký konec léta přeje J. Tichý
VZPOMÍNÁME
Vzpomínáme stále na Josefa a Elišku Bennovi, kteří by se v tomto roce dožili 100 let.
Děti a vnoučata.
Dne 7. září 2012 vzpomeneme nedožitých 70.
narozenin našeho drahého
manžela, tatínka, dědečka
a pradědečka pana Josefa
Váni.
Za celou rodinu
manželka Jiřina
Dne 3. září uplyne smutný rok od úmrtí pana Karla
Kruti. Kdo jste jej měli rádi, věnujte mu spolu s námi
tichou vzpomínku. Děkujeme. Manželka, syn s rodinou a vnouček Kryštůfek.
Dne 25. července uplynul
rok od úmrtí našeho milovaného manžela, tatínka a dědečka pana Vojtěcha HORVÁTA, který by se
19. srpna dožil 65 let. S láskou vzpomíná manželka a
děti s rodinami.
Nikdy nezapomeneme.
15
Českokamenické noviny
Skončila intenzifikace a rekonstrukce ČOV Česká Kamenice
V České Kamenici na konci června Severočeská vodárenská společnost slavnostně zakončila intenzifikaci čistírny odpadních vod.
Stavba je ve finančním objemu 67,927 milionů korun (bez 20% DPH). Investorem stavby je SVS, které se podařilo získat dotaci Ministerstva zemědělství ve výši 22,939 milionů
korun a zvýhodněný úvěr až do výše 36,048
milionů korun.
Slavnostního aktu zakončení stavby se v areálu ČOV zúčastnili zástupci SVS, zhotovitele,
správce stavby, provozovatele, samosprávy,
médií a další hosté.
Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Intenzifikace ČOV Česká Kamenice je jednou
z posledních našich staveb z kategorie legislativně vyvolaných, tzv. strategických investic
v oblasti čištění odpadních vod. Tyto investice v regionu SVS od roku 2005 představují finanční objem 4,6 miliardy korun. Realizovali jsme celkem 24 opatření na čistírnách a 50
na kanalizaci. Původní kapacita zdejší ČOV
neumožňovala připojování dalších obyvatel.
Rekonstrukce a intenzifikace ČOV za použití
moderních technologií dovolí plánovaný rozvoj aglomerace a pozitivně ovlivní kvalitu vody v řece Kamenici.“
„ČOV v České Kamenici nepatří mezi největší stavby, ale určitě to není stavba jednoduchá. Pozlobilo nás tady počasí i velká voda v řece Kamenici, nebylo vždy jednoduché
sladit potřeby stavby s nepřetržitým provozem
čistírny, ale myslím, že jsme vše zvládli se ctí.
Povedlo se to díky dobré projektové přípravě,
díky výborné spolupráci s projektantem a investorem a díky dobré práci realizačního týmu,“ doplňuje za vedoucího člena sdružení
zhotovitelů Ing. Martin Borovička, generální
ředitel SYNER, s. r. o.
Více o stavbě:
Původní mechanicko-biologická ČOV byla
uvedena do provozu v roce 1999. Technologie této relativně nové ČOV však nesplňovala
požadavky nové, přísnější legislativy po vstupu ČR do EU, kdy ČOV velikostní kategorie
do 10 000 EO (ekvivalentních obyvatel) musí
z odpadních vod odstraňovat i fosfor. Čistírna měla kapacitu 5 000 EO, přičemž dříve na
ni přicházelo znečištění jen od cca 2 800 EO.
Postupně došlo k přepojení části Kamenického Šenova oddílnou splaškovou kanalizací a
nárůstu odpadních vod přiváděných na ČOV.
SVS byla v posledních šesti letech investorem
akcí v této lokalitě, které vedly k odstranění
osmi kanalizačních výustí, kdy dříve nečištěné vypouštěné odpadní vody byly svedeny na
ČOV v České Kamenici.
Protože se počítá také s napojením další části Kamenického Šenova – Práchně i Dolního
a Horního Prysku, nyní dokončenou intenzifikací a rekonstrukcí se navýšila kapacita ČOV
až na 8 000 EO. ČOV po rekonstrukci je mechanicko-biologická se simultánní nitrifikací
a denitrifikací, s aerobní stabilizací a strojním
odvodněním kalu a chemickou eliminací fosforu.
Na přítokovém potrubí do ČOV je umístěn
lapák štěrku a strojně stírané hrubé česle. Lapák štěrku je vyklízen hydraulickým drapákem do kontejneru. Za česlemi odpadní vody
natékají přes odlehčovací komoru do dešťové
zdrže. Z té jsou čerpány na integrované hrubé
předčištění umístěné v objektu provozní budovy. Odtud mechanicky předčištěné odpadní vody natékají gravitačně do rozdělovacího
objektu. Biologická část je tvořena dvěma linkami oběhové aktivace se simultánní denitrifikací a nitrifikacím ve vnějším mezikruží
a kruhovou dosazovací nádrží uvnitř. Přebytečný kal je čerpán do kalojemu. Aerobně stabilizovaný kal je strojově odvodňován a vylisovaný kal je dopravován do kontejneru. Na
ČOV je umístěna nadzemní dvouplášťová nádrž o objemu 10 m3 pro chemickou eliminaci fosforu.
Celkem bylo v souladu se smlouvou proinvestováno 67,957 milionů korun (bez 20%
DPH). Ministerstvo zemědělství ČR zařadilo
akci k financování v kombinaci systémová dotace – zvýhodněný úvěr – vlastní zdroje investora. Systémová dotace je ve výši až 22,939
milionů korun, zvýhodněný úvěr je 36,048
milionů korun.
Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení Sdružení SYNER –
KUNST – ČOV Česká Kamenice. Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli 7.
prosince 2010, kdy byly rovněž zahájeny první stavební práce. Stavbu komplikovala dvě
zimní období: v zimě 2010/2011 hodně sněhu
a v zimě 2011/2012 dlouhotrvající mrazy, kdy
zamrzání nafty a hydrauliky omezovalo používání stavebních strojů. I přes to bude stavba dokončena podle plánu do 30. června 2012.
Rekonstrukce a intenzifikace se uskutečnila za
provozu, s jeho částečným omezením. Nikdy
ale nedošlo k úplné odstávce ČOV a odebrané
vzorky v průběhu stavby vždy splňovaly stanovené limity. V těchto dnech probíhají komplexní zkoušky a 1. 7. 2012 bude zahájen roční
zkušební provoz čistírny odpadních vod.
Pojďte na muzikál
Repríza muzikálu Jan z Michalovic je
naplánována na sobotu 15. září na 17.30
hodin za vstupné 50,- korun. Muzikál se
stal ve své premiéře letošním nejúspěšnějším amatérským pořadem s největší návštěvou. Příběh nešťastné lásky se šťastným koncem plný zajímavých autorských
melodií určitě nezklame ani napodruhé,
takže srdečně zveme všechny příznivce
romantických pořadů k návštěvě.
Taneční jsou tu
V pátek 21. září začíná v domě kultury další ročník tanečních kurzů pro začátečníky. Sraz přihlášených a dalších zájemců je v 17.00 hodin, začátek kurzu je
pak v 18.00 hodin. Poplatek činí 1200,korun.
Travesti Divoké kočky
V pondělí 24. září se na velkém sále domu kultury představí od 19.00 hodin travesti show Divoké kočky z Ostravy. Jde
o soubor, který v minulých letech našel
v České Kamenici své příznivce a i letos slibuje hodnotný a zábavný program.
Sál bude postaven v kavárenské úpravě
se stoly a vstupné činí 100,- korun.
VIA zve k návštěvě
Léčebna dlouhodobě nemocných, VIA
s.r.o, 5. května 527, Česká Kamenice, zve
občany města a okolí na Den otevřených
dveří, který se bude konat 27. 9. 2012 od
10 hod. do 16 hod.
Přijďte se seznámit s prostředím, ve kterém se léčí vaši blízcí. Vedení a personál
se těší na vaší návštěvu. Současně upozorňujeme na otevření nového občerstvení v areálu léčebny, které je určeno i pro
veřejnost.
Českokamenické noviny
3
STÍNY MĚSTEČKA
Neměl nic, jen alkohol
Bez registrační značky, řidičského oprávnění, zato s necelými dvěma promile alkoholu
v dechu se na motocyklu Českou Kamenicí
proháněl šestačtyřicetiletý muž. Jen však do
té doby, než narazil na hlídku místních policistů. Případem se budou strážci zákona dále zabývat v následujících dnech. Může z toho
být podezření z přečinu ohrožení pod vlivem
návykové látky.
Přes zákaz
Podezření z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí si na obvodním oddělení v
Rumburku vyslechla čtyřicetiletá řidička. Tomu předcházela patálie s kontrolou, které ji
podrobili policisté, když jela s vozidlem místními ulicemi. Ukázalo se totiž, že troufalá výtečnice nejen nevlastní řidičské oprávnění, ale
navíc má platný zákaz řízení motorových vozidel. To obnáší hrozbu až tříletého pobytu v
místech, kde řidičáku netřeba.
Jelen bez paroží
V podvečer prvního srpnového pátku letošního roku bylo na obvodní oddělení českokamenické policie nahlášeno nepovolené skolení
jelena. Na místě činu, v Lísce U Hřbitova, se
nalézalo už jen torzo bez paroží a hlavy. Myslivci škodu vyčíslili na patnáct tisíc korun. Po
pachateli policie pátrá. V případě usvědčení se
může samozvaný pytlák obávat důsledků plynoucích z přečinu pytláctví.
Alarmující nález
V neděli pátého srpna bylo na operační středisko děčínské policie prostřednictvím linky
112 oznámen nález věcí. Ty nalezl návštěvník tamní přehrady na její hrázi mezi obcemi
Mlýny a Kytlice krátce před polednem. Jednalo se o chlapecké oblečení, odpovídající věku
8- 10 let. Sandále, ponožky, tričko, a krátké
kalhoty. Nic jiného se na místě nenacházelo.
Věci byly suché. Jejich majitel nikde. Na pátrací akci, která probíhala následně, se podíleli
policisté i hasiči. Prostor přehrady propátrávalo i několik hasičů. Byly provedeny prověrky
v okolních nemocničních zařízeních a širším
okolí místa nálezu a v okolních dětských táborech. Bez kladného výsledku. Popis oblečení neodpovídal žádné osobě, po které bylo
vyhlášeno pátrání. Pátrací akce byla ukončena
krátce před půl sedmou večer. Nalezené věci
jsou zajištěny na obvodním oddělení policie v
České Kamenici. V případě žádosti o nalezené věci se o ně může jejich majitel přihlásit na
kterémkoliv útvaru policie, případně přímo na
českokamenické policejní stanici.
Kriminalisté z Děčína z trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými
a psychotropními látkami a s jedy obvinili osmatřicetiletého muže a o pět let mladší ženu. Ti
se měli v uplynulém období starat v České Kamenici o prodej pervitinu a to na volných proLež má krátké nohy
stranstvích. Žena čelí trestnímu stíhání na svoNa místní policejní oddělení se začátkem bodě, muž, který byl zadržen, nyní čeká v počervna letošního roku dostavil mladík, jenž licejní cele na rozhodnutí o vazbě. Oběma pak
uvedl, že byl přepaden a oloupen. Partičkou hrozí až pětiletý pobyt za mřížemi.
tří mladíků mu měl zmizet mobilní telefon,
botasky a peněženka s finanční hotovostí. Zachránili život nejen jemu
Oznamovatele měli navíc i fyzicky napadnout.
V červenci českokamenická policejní hlídka
Když se do věci vložila policie, vyšlo najevo, čelila nebezpečné jízdě nákladního vozu. Řidič
že si mladík vše vymyslel. Policie nakonec ce- jedoucí tímto autem z pohledu potkávajících řilou věc odložila.
dičů ohrožoval svou jízdou bezpečnost a plynu-
Vnikl do auta
Českokameničtí policisté v těchto dnech
pracují na případu odcizení elektrocentrály v
Kytlicích, která zmizela z uzamčeného auta
během dvou dní uprostřed tohoto týdne. Majitel přístroje vyčíslil škodu na šest tisíc korun.
Nemilou událost šetří českokameničtí muži
zákona.
Mina v potoce
Krátce po devatenácté hodině v pondělí dvacátého srpna byl na místní policejní oddělení
oznámen nález podezřelé munice. V potoce ve
vísce Janská na Českokamenicku byla tamním
obyvatelem nalezena cvičná šrapnelová mina.
Jak se později ukázalo, jednalo se minu z druhé světové války. Na místě přítomný pyrotechnik policejního prezidia si minu odvezl s sebou. Během jejího zajištění nebyl nikdo zraněn a celá akce se obešla bez nutnosti evakuace. Nicméně pyrotechnici varují: „V případě
nálezu jakékoliv munice volejte linku 158. S
nalezenými věcmi v žádném případě nemanipulujte.“
V galerii Českokamenicka se
uskuteční tradiční výstava Výtvarníci Českokamenicka. Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek
7. září od 17.00 hodin a výstava
bude přístupná občanům do 29. 9.
2012.
Rychlost byla překročena jednadvacetkrát
V pondělí 20. srpna 2012 proběhla na území
ústeckého kraje dopravně bezpečnostní akce
zaměřená na rychlost. Na děčínských silnicích
během dvaadvacetihodinové akce kontrolovalo pět policistů 64 vozidel. Jak se po skončení akce ukázalo, nejčastěji řidiči překračovali stanovenou rychlost. Do státní kasy tím tak
přispěli výší 11.500,- Kč. Celkově došlo během akce ke spáchání sedmadvaceti dopravním přestupkům, za které dopravní policisté uložili 25 blokových pokut v celkové výši
Drogisté odhaleni
12.500,- Kč. Zbývající dva vyřešili oznámením na příslušný magistrát města.
K překročení rychlosti došlo jednadvacetkrát, alkohol byl zjištěn u jednoho z řidičů.
Bezpečnostními pásy se opomněly připoutat
dvě osoby. Špatný technický stav byl zjištěn
ve dvou případech. Jeden chodec byl řešen pro
nesprávné přecházení, za něž zaplatil blokovou pokutu ve výši jednoho sta českých korun.
nprap. Petra Trypesová
lost silničního provozu na místní komunikaci.
Nákladní vůz zn. DAF FA 45 bílé barvy naháněl obavy projíždějícím vozidlům i řidičům aut,
co jeli za ním. Jeden z nich nelenil a vše telefonicky oznámil na nejbližší policejní stanici.
Českokameničtí policisté vyjeli ohrožujícímu
vozu naproti a jeho řidiče několikrát vyzývali k
zastavení. To při odbočování z ulice Štítného do
ulice Nádražní vjelo mimo vozovku a najelo na
chodník vedoucí podél silnice. Řidič zareagoval
až ve chvíli, kdy se policejní vůz ocitl až v bezprostřední blízkosti před jeho koly. Jak se posléze ukázalo, příčinou řidičova selhání nebyl alkohol, nýbrž akutní zdravotní problémy. Nebýt policistů a včasného zásahu lékaře rychlé záchranné služby, mohl se nést v duchu velmi smutných
událostí a zpráv.
Dluží desetitisíce
Podezření z trestného činu krádeže nadělovali v červenci ve zkráceném přípravném řízení
policisté z obvodního oddělení v České Kamenici. Obdarovanou je čtyřiadvacetiletá místní
žena, která chtěla mít zdarma elektrickou energii. To vyřešila tak, že se napojila do zařízení
pro veřejný rozvod. Stačila odsát proud za necelých deset tisíc korun a přišlo se na to. Teď jí
za její neuváženost hrozí až dvouleté vězení.
Nedal si říci
Policisty z obvodního oddělení v České Kamenici zaměstnal v sobotu večer padesátiletý
muž. Zjevně posilněn alkoholem přišel do jednoho místního sociálního zařízení, kde nejdříve rozbil skleněnou výplň vchodových dveří a
poté začal verbálně napadat personál a klienty.
Agresivita jeho chování přitom narůstala. Hlídka, která na místo dorazila, se zprvu pokoušela
využít mírumilovnějšího řešení k ukončení konfliktu a muže vyzvala, aby svého jednání zanechal. Na to výtečník reagoval tím, že se pokusil
napadnout pracovníky i fyzicky. To mu policisté pochopitelně nedovolili a jeho zápěstí vzápětí zdobila kovová pouta. Pak jej pozvali na návštěvu do cely předběžného zadržení. Nabídka
se nedala odmítnout, a tak měl zadržený o nocleh postaráno. V neděli po obědě se ocitl opět na
svobodě. S největší pravděpodobností jej teď čeká správní řízení pro přestupek proti majetku.
Českokamenické noviny
14
Léto v domově pro seniory
Se čtenáři Českokamenických novin jsme
se chtěli podělit o to, jak si žijeme a co podnikáme přes prázdniny a v době dovolených
my. Podle možností se snažíme v letních měsících uskutečňovat výlety. Pro velký zájem uživatelů jsme dvakrát navštívili Infocentrum v
Sbské Kamenici. Měli zde možnost shlédnout
výstavu: Vše o lesích Národního Parku, dřevěné sochy I. Švejnohy a Z. Macháčka, obrazy voskové batiky L. Cihelňíkové a Y. Kubíčkové, šperky J. Herzlíka a mohli si nakoupit
suvenýry, dárečky. Byl nám umožněn prodej
našich výrobků spolu s ostatními chráněnými
dílnami v okolí. I v Galerii v České Kamenici
výrobky vystavujeme a prodáváme. Se svým
stánkem jsme se zúčastnili akce „Léto s Pryskem“. Absolvovali jsme výlet do Lindavy. Ve
Sklářské krčmě jsme se občerstvili a mohli pozorovat skláře při práci. Máme v plánu exkurzi
Děčínského zámku či Domu Národního Parku v Krásné Lípě. Léto trávíme hodně venku.
Na dvoře sportujeme, cvičíme a hrajeme různé
společenské hry. Také zahrádka v našem areálu vzkvétá, díky neúnavné práci a lásce ke květinám jedné z našich uživatelek a jedné pečovatelky. Poslední informace na závěr. Pilně
se připravujeme na 3. ročník hudební soutěže
„DOREMI“, která se uskuteční 26. 9. 2012.
Přejeme Vám všem krásný zbytek letních dní.
Henkeová Vesna, instruktor soc. péče
Další pokus
Celá Evropa se potýká s problémem škod
a problémů, které lidské společnosti nadělila
příroda prostřednictvím enormního nárůstu
početních stavů prasete divokého.
I v České Kamenici se potýkáme s nadmírou
jejich stavů. Nejvíce nás zlobí bachyně se selaty a lončáky. Kňourů- podle myslivecké mluvy
také černých rytířů, zase tolik není ale, když
již zavítá vyspělý kanec na zelený trávník, zorá jej téměř jako traktor s pluhem. Ale to již
všechno víme. Stále se nám nedaří tento stav
změnit. Je pravda, že letos výpady a škody od
divočáků nemají takový rozměr jako v předchozích letech.
Odchytová zařízení se nekonala, jak bylo slibováno. Zvýšil se poněkud odlov a v pátek dne
24. srpna t.r. Správa lesů města Česká Kamenice ve spolupráci s mysliveckými organizacemi dohodla s výrobcem a dodavatelem pachových ohradníků, odzkoušení odpuzovadla
Jelly. Oproti podobným přípravkům, které jsou
tekuté, je odpuzovadlo Jelly v gelovém provedení a tím se může aplikovat přímo na stromy. Byla tak vytvořena jakási pachově odpudivá ohrada lesem, po stromech od Zeleného
vrchu nad domovem pro seniory, koupalištěm,
zahrádkářkou kolonií až na Skalku. Nátěr se
musí po 14 dnech opakovat. Přejme si, aby to
fungovalo.
Nic méně město nebude chráněno z druhé
strany od Filipova. Domluvili jsme, že tyto
produkty odpuzující zvěř, bude možné koupit
v prodejně Rybářských potřeb pana Popadince. Čeká se jen na zavedení skladovatelného
balení, které je nyní ve výrobě. Dosavadní kelímkové balení, byť je z výroby dobře zabaleno, se doma a ani nikde blízko obytných prostor skladovat nedá.
Ing. Tůma
Spadlý strom
poškodil hroby
Na městském hřbitově spadl strom a poškodil několik hrobů. Čísla poškozených hrobů: 130
Smejkal , 131 Tondrová, 132 Leiblová, 133 Popperová, 134 Švanda , 135 Poláková, 106 Rutte, 194
Tomišková, 197 Kristen, 192 Imramovský.
Po konzultaci s pojišťovnou Kooperativa si poškození nechají na
poničených hrobech opravit či vyrobit nové rámy, skla apod. a kopie
dokladů o zaplacení podají na podatelnu MÚ v České Kamenici nebo doručí do Technického zařízení
města, které bude škodní událost
dále řešit.
-or-
Českokamenické noviny
4
SŇATEK UZAVŘELI
Irena Blatná – Radek Pocner
Lucie Vondrová – Jan Osvald
Kateřina Plánková – Michal Pracný
Hana Fialová – Jiří Vrána
Šárka Teplanská – Petr Slanař
Hana Kramlová – Miroslav Rauš
Romana Berndt – Vítězslav Neliba
NAROZENÉ DĚTI
Nela Kindlová Markétě Adamové
Tereza Franková Janě Tlustošové
Tereza Nováčková Marcele Nováčkové
JUBILANTI
Turistická stezka pro seniory už je v provozu
Turistická stezka č. 1 - z projektu CÍL 3 „Společný rozvoj cestovního ruchu Bad Schandau
– Česká Kamenice“, registrační číslo projektu: 100044179, s podporou Evropské unie je
téměř před dokončením.
V průběhu měsíce srpna 2012 byly stavební
firmou Petr Tobiška - VF Site ukončeny stavební práce na turistické stezce č. 1 určené
hlavně pro seniory. Stezka je dlouhá přibližně 2 km a vede od infocentra na náměstí směrem ke koupališti a dále k prostoru pod bývalým skokanským můstkem. Turisté a obyvatelé České Kamenice mohou během této cesty
shlédnout Poutní kapli Narození Panny Marie
s průvodcem a také navštívit nově otevřený senior fit park v prostoru nad koupalištěm, kde
si můžou ověřit své pohybové možnosti. Dále
dojdou až k nově vybudovanému dřevěnému
altánku, kde lze odpočívat u městského rybníka v klidném prostředí. Po celé délce stezky jsou umístěny nové dřevěné lavičky a odpadkové koše a celkově zpevněn povrch cest.
V blízkosti této trasy je možnost se občerstvit
na koupališti, popř. v nedaleké restauraci Starý klub. V nejbližší době budou ještě na stezce umístěny turistické směrovky žluté barvy a
dřevěný informační panel. Celá trasa je v současnosti již pro návštěvníky k dispozici a lze ji
plně využívat k odpočinku a relaxaci. Cvičební prvky, altánek i zbytek vybavení této stezky
budou střežit strážníci Městské policie České
Kamenice, aby nedocházelo k vandalismu a
mohli ji návštěvníci v této klidné městské zóně nerušeně a také v čistotě využívat.
Ing. Bc. Harry Knie,
Vedoucí oddělení projektů
Volby do zastupitelstev krajů se blíží
V měsíci říjnu můžeme využít svého práva
a jít k volbám.
Ve dnech 12. a 13. října 2012 budeme volit
své zástupce do zastupitelstva Ústeckého kraje. V pátek dne 12. října 2012 budou volební místnosti otevřeny od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 13. října 2012 od 8.00 do 14.00
hodin. Sídla volebních místností se nezměnila, a tak i letos budou volební komise zasedat
v těchto volebních místnostech : Dům kultury
Komenského ul., místnost č. 1; Městský úřad
Česká Kamenice, obřadní síň; Sportovní hala
ul. Dukelských hrdinů; Dům kultury Komenského ul., místnost č. 2 a Kino Česká Kamenice. Podle novelizovaného zákona o volbách
do zastupitelstev krajů mohou voliči, kteří nebudou moci volit ve svém volebním okrsku,
požádat o vydání voličského průkazu. Na základě vystaveného voličského průkazu může
občan volit pouze ve volebním okrsku spa-
dajícího do územního obvodu kraje, kde jsou
volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je
volič přihlášen k trvalému pobytu. O voličský
průkaz můžete požádat již nyní a to osobně
na městském úřadě, ve 2. patře na matrice a
evidenci obyvatel, nebo podáním doručeným
nejpozději 7 dnů přede dnem voleb obecnímu
úřadu. Toto podání musí být v listinné podobě
opatřené úředně ověřeným podpisem voliče
nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v
elektronické podobě zaslané prostřednictvím
datové schránky. Obecní úřad voličský průkaz
předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče
žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.
Další podrobnosti k volbám a způsobu hlasování přineseme v říjnovém vydání.
Petra Dolečková, vedoucí HS
Bohumila Hejduková
Karel Redlich
Václav Levora
Vladimír Jager
Václav Zach
Ludmila Pšeničková
Vladimír Picka
Josef Komárek
Alena Janovská
Jindřich Sobotka
Marie Lisová
Marie Medřická
Jaroslava Kořínková
Zuzana Marvánová
Ludmila Maglenová
Jan Zeman
Jaroslav Novák
Alojz Kováč
Milada Mišková
Ferdinand Mrvík
V Mánesově ulici
zatím pozastaveno
Na základě rozhodnutí stavebního dozoru na stavbě rekonstrukce kanalizace a
vodovodu v ul. Mánesova byly na stavbě
přerušeny stavební práce. Důvodem jsou
prováděné administrativní úkony k zajištění bezpečnosti práce v souvislosti se
schválením subdodavatele stavby.
K dokončení administrativních úkonů
je třeba dodržet zákonné lhůty. Dle sdělení zástupců investora „severočeské vodárenské společnosti“ lze zahájení prací očekávat v prvním týdnu měsíce září
2012. Investor i zhotovitel díla potvrzují platnost termínu pro dokončení stavby
k datu 15.10.2012.
Českokamenické noviny – Vychází 1x měsíčně
(1. den každého měsíce). Vydavatel: Město Česká Kamenice, IČO 261220 – MK ČR E 12243 – Redakční rada ve složení: P. Dolečková, J. Tichý, A. Vlček.
Tisk: M. Dvořák - Studio D2 - tel.: 773 683 863.
Příjem inzerce: Vydavatel si vyhrazuje právo
odmítnout přijetí inzerce i bez udání důvodu
Českokamenické noviny
13
Časovka na Jedlovou po roce opět tady
Oddíl cyklistiky TJ Česká Kamenice zve
všechny příznivce horských kol na finále seriálu Peklo severu – Horskou MTB časovku na
Jedlovou horu. Závod se koná 22. září, startuje se v Jiřetíně pod Jedlovou u hotelu Slovan. Čtvrtý a poslední závod seriálu, který je
podporovaný i městem Česká Kamenice, bude
rozuzlením v bojích o celková umístění napříč
kategoriemi. Proto jsou zváni nejen závodníci,
ale i příznivci horských kol nebo turisté. Díky
výborné divácké kulise je každoročně na trati skvělá atmosféra a doufáme, že letos tomu
nebude jinak.
Na závodníky všech věkových i výkonnostních kategorií čeká přibližně 3200 m lesní a
asfaltové cesty, která závodníky zavede na vrchol vysoký 774m. n. m., převýšení závodu je
250 m, průměrné stoupání 7,7 %, maximální
potom 23 %. Kromě pocitu z vykonaného výkonu čeká všechny závodníky úžasný pohled
do kraje. Z vrcholu je možný rozhled do celého kraje i za hranice do Německa a Polska. Při
dobré viditelnosti lze přehlédnout celé Lužické hory, hřeben Jizerských hor, Ještěd, blízký
hrad Tolštejn, Bezděz, Milešovku, Děčínský
Sněžník i vzdálenější hřeben Krušných hor.
Na vrcholu je také možnost občerstvení. Restaurace „Hotel Jedlová“ nabízí skvělé zázemí
pro závodníky a jejich doprovod. Upozorňujeme, že z kapacitních důvodů není možné na
vrchol dojet autem.
V cíli hlavních kategorií, tedy na
vrcholu Jedlové, proběhnou závody v kategoriích Naděje I a Naděje II. Start je plánovaný přibližně na 14:00. Povzbuďme letos naposledy naše nejmladší cyklisty a držme palce
kamenickým závodníkům. O nejlepší celkové
umístění jich bojuje hned několik. V Nadějích
I - Petr a Anna Gebhardtovi a Klára Tourková obsadili průběžně první tři místa, na dalších místech jsou Tereza Zemanová, Vojtěch
Tourek, Matěj Šafránek, Štěpán Linc, Natálie
Horká, Kateřina Němečková a David Bouška.
V Nadějích II. bojují Ladislav a Kristýna Zikovi, Adélka Sentivanová, Jakub Pacovský,
Emma Lincová a Anna Jušková. Ani ve starších kategoriích kameničtí nezahálejí. Bratři
Ondřej a Lukáš Fulínovi, Jakub Horký, Lukáš
Frank, Filip Šafránek, Vojtěch Julák, Pavel
Tomiška, Jaroslav Petrus, Josef Vilkus a Věra
Boušková. Všichni závodí o každý bod a reprezentují naše město.
Ostatní kategorie se prezentují od 10:00,
startují od 11:00 v minutových intervalech, a
to v pořadí registrace. Pro celkově nejrychlejšího závodníka, který zároveň překoná traťový rekord 10:53, který drží Jiří Podrazil už 5
let, je připravena finanční prémie ve výši 1000
Kč. Cca ve 14:30 proběhne vyhlášení nejrychlejších závodníků všech kategorií. Poté se celý
program přesouvá do hotelu Slovan, kde proběhne zakončení letošního seriálu Peklo Severu včetně vyhlášení nejlepších letošních závodníků ve všech kategorií. Program pak pokračuje do ranních hodin společenskou akcí.
Další informace k závodu, průběžné výsledky a další informace naleznete na www.pekloseveru.cz. Za všechny pořadatele a členy oddílu TJ Česká Kamenice se na vás těšíme na
Jedlové. Martin Viktora
Foto:Jiří Horký
Zlatý obojek
po třinácté
Ve dnech 11. a 12. srpna se na zdejším kynologickém cvičišti konal již
třináctý ročník kynologické soutěže
s názvem Zlatý obojek, který je součástí krajské ligy. I přes nepříznivé
počasí, které nás trápilo, hned na začátku závodu, přijelo změřit své síly 25 psovodů ze tří krajů. Soutěž se
konala ve čtyřech kategoriích, kdy
ve dvou kategoriích naši psovodi
obsadili první místo a v té nejtěžší
kategorii druhé a třetí místo. Tímto chci zároveň poděkovat všem našim závodníkům za vzornou reprezentaci, dále všem sponzorům a členům, kteří se podíleli na vzniku a
průběhu závodu.
Předseda ZKO Česká Kamenice,
Martin Soukup
Českokamenické noviny
5
Letní tábory Centra dětí a mládeže skončily
Školní prázdniny bez pobytu na nějakém letním táboře, to je jako chleba bez másla. Prostě každý školák by si měl pobyt na nějakém
letním táboře alespoň jednou vyzkoušet. A
v dnešní době je již nabídka táborů natolik široká, že si snad vybere každý. Centrum dětí a
mládeže připravilo v roce 2012 celkem pět letních táborů, kterých se účastnilo 183 dětí a to
nejen z České Kamenice.
První tři týdny prázdnin se konal již tradiční Příměstský tábor. Každý den docházely děti do Centra dětí a mládeže odkud spolu s vychovatelkami školní družiny vyrážely na nejrůznější celodenní výlety. Například vystoupaly na Pravčickou bránu, hrály si v Doubici,
navštívily koupaliště v Benešově nad Ploučnicí, indiány v Růžové, lanové centrum na
Dymníku a další zajímavosti v našem okolí.
Současně s příměstským táborem již probíhal Rybářský tábor letos ve Velkých Žernosekách. Děti se tu především věnovaly své hlavní zálibě a to sportovnímu lovu ryb, ale zbyl
čas na několik výletů, například na Kamýk u
Litoměřic, cestu parníkem do Ústecké Zoo
nebo návštěvu Litoměřického kina .
Chatičkový tábor v areálu Pecka u Nové Paky v Podkrkonoší měl jako hlavní náplň v té
době zcela aktuální téma a to olympijské hry.
Mladí sportovci bojovali o co největší počet
medailí ve všech možných sportovních disciplínách. Stihli však také prozkoumat přírodní
krásy v okolí, vystoupat na hrad Pecku nebo
navštívit ZOO ve Dvoře Králové.
V minulém školním roce začali pracovat
pod Centrem dětem a mládeže kroužky mažoretek. Kromě dětí z Kamenice CDM posykuje záštitu i oddílům z Benešova nad Ploučnicí.
A právě Mažoretkový letní tábor v Doksech
v rekreačním středisku Termit byl určený pro
ně. Dívky se kromě nacvičování a zdokonalování svého koníčka vydaly na velké putování
v zábavné celotáborové hře Cesta kolem světa. Každý den navštívily několik států, kam je
dovedly jednotlivé úkoly, které během svého
pobytu plnily. Tábor pak zakončily velikou
diskotékou nazvanou ,,Mejdan národů“.
Podsadový tábor v Nezabudicích na Křivoklátsku byl určen pro ty, co si oblíbili spaní
ve stanech. Čtrnáctidenní pobyt ve vypůjčené
základně pionýrské skupiny Potočáci nahradil
tradiční tábory v Kyjově u Krásné Lípy. Občanské sdružení LETOS, které s CDM dlouhodobě spolupracuje, bohužel přišlo o své tradiční táborové místo a o novém se zatím pouze jedná. Na novém místě tak táborníci využili svůj pobyt především k poznávání nového
okolí. Navštívili samozřejmě hrad Křivoklát,
město Rakovník a krásné zákoutí řeky Berounky. Náročná celotáborová hra Osadníci
z Katanu pak prověřila všechny jejich schopnosti a znalosti. Jen to počasí kdyby bylo lepší, ale deštivé dny v poslední době k létu také
bohužel patří.
Na závěr chci poděkovat všem dobrovolným
táborovým vedoucím, kuchařům, hospodá-
řům, instruktorům prostě všem těm, bez kterých by to nešlo. Letní tábory 2012 skončily a
ty pro rok 2013 se již připravují. Aleš Vlček
Prázdniny končí
začíná školní rok
Milí žáci, učitelé, zaměstnanci
školy a rodiče, dovolte mi, abych vás
všechny pozval 3.září na slavnostní
zahájení dalšího školního roku. Pro
některé to bude školní rok poslední,
pro některé první. Pro mnohé z rodičů začíná nová etapa života tím, že
jim děti nastupují do školy. Věřím,
že společně zvládneme všechno, co
nám nový školní rok připravil.
Jednou z hlavních novinek je, že
se naše škola od 1.9.2012 sloučila
s gymnáziem. Budeme tedy vzdělávat žáky od 6 do 18 let. V současné
době se dokončuje administrativní
proces slučování. Pro žáky gymnázia se nic nemění, prozatím zůstanou v budově DK. Po vybudování
dostatečného zázemí u „horní“ budovy školy v Palackého ulici, dojde
k přestěhování gymnázia do nových
prostor. O dalších novinkách Vás
budeme pravidelně informovat.
Těším se na vás a přeji vám hodně úspěchů, radosti z práce a poznávání a tedy celý úspěšný školní rok
2012/2013.
Mgr. Daniel PREISLER, ředitel školy
12
Českokamenické noviny
Okolím
karlovských
rybníků za
poznáním
Karlovské rybníky jsou tři: Velký rybník
(12,2 hektarů), Střední rybník (1,3 hektarů) a
Malý rybník (0,27 hektarů).
„Naučná stezka, která se jmenuje Okolím
Karlovských rybníků za poznáním, je dlouhá
jeden a půl kilometru. Začíná u lesního altánu
na východním břehu Velkého rybníka a na její
trase se nachází sedm zastavení,“ informoval
Zbyněk Boublík, tiskový mluvčí společnosti
Lesy ČR, která stezku i opravu všech tří rybníků zajistila.
O prázdninách jste mohli na náměstí vidět i auto „fešáky“ při akci, v rámci které jeli účastníci
Stezka pro pěší vede kolem Velkého rybníka,
z Prahy do Bad Schandau a u nás rádi zastavili.
polovina je po lesních pěšinách, část po hrázi.
Délka stezky je 1,5 kilometru, sedm informačních tabulí informuje o historii rybníků a životě zdejší flóry a fauny. Na informačních tabulích je nejen historie tohoto území, ale především popis života místních vodních, lesních či
mokřadních živočichů a rostlin.
Karlovské rybníky, z nichž se ten největší
rozkládá na dvanácti hektarech, vznikly v místech, kde byly kdysi jen mokřiny. V roce 1947
zde byly postaveny tři retenční nádrže, které
zadržují vodu z okolních strání. Tehdy sloužily
také k chovu ryb.
O Karlovské rybníky se od osmdesátých let
nikdo nestaral, a proto rychle chátraly. Došlo
to tak daleko, že se protrhla hráz velkého rybníka a jeho dno zarostlo během let náletovými
rostlinami.
„V roce 2003 jsme začali všechny tři vodní
plochy a jejich hráze opravovat. Čtyři roky trvala jejich rekonstrukce a naši společnost to
stálo sedm milionů korun. Tím se nám podařilo do krajiny vrátit vodní plochy, kterých v
okolí Žandova moc není,“ uvedl ředitel libereckého Krajského ředitelství Lesů ČR Ludvík Řičář.
Upozornil tím na fakt, že retenční nádrže
mají mimořádně důležitý význam. Pomáhají
zadržovat vodu, slouží jako domov pro řadu živočichů a mezi jejich další funkce patří protipovodňová ochrana a rekreační využití.
„Za nejzajímavější živočichy považuji v této
lokalitě výskyt kachny kopřivky obecné a potápky malé. Ta zde byla před padesáti lety zcela běžnou, ale dnes je vzácná. Vidět tady byl
orel mořský, který zde lovil, běžně se tu vyskytuje i orlovec říční. Raritou je také zdejší
silná populace rosničky zelené,“ upozornil Libor Dostál z Lesů ČR.
Nová naučná stezka se nachází u osady Karlovka, která patří pod obec Velká Bukovina.
Parkovat se dá přímo v osadě, odkud je k začátku stezky jen několik stovek metrů. iDnes
6
Českokamenické noviny
Poděkování patří všem, kteří pomohli
Ve dnech 20. a 21. 7. 2012 proběhla na
Českokamenicku v prostoru obce Lipnice, ve
Studeném, Horní Lísce, na Křížovém Buku a
v České Kamenici vzpomínková akce „Dozvuky bitvy u Kolína roku 1757 v severních
Čechách“.
Stěžejním motivem pietní akce byla vzpomínka a uctění mrtvých. Pieta patřila nejenom
všem vojákům z obou znepřátelených stran
padlým během třídenních bojů, které proběhly na Českokamenicku v červenci roku 1757.
Vzpomínka patřila i zesnulým členů OspS panu J. Moudrému, V. Tuháčkovi, K. Králíkovi,
V. Sládkovi a panu K. Šnáblovi, kteří se této
akce sdružení bohužel již nedožili.
Poděkování organizátora OspS na prvním
místě patří majitelům Biofarmy Lipnice, kteří
zdarma propůjčili a připravili prostor, kde byl
od 19. 7. 2012 zbudován vojenský tábor a kde
dne 21. 7. 2012 proběhla rekonstrukce bitvy.
Stejně jako před pěti lety pod vedením pana J.
Moudrého sen. i letos nebyla pro ně žádná žádost organizátora problémem. Mnohokrát děkujeme, Váš otec by jistě měl radost….
Rádi bychom poděkovali starostce obce
Kunratice paní K. Božíkové, která zabezpečila pomoc paní J. Zemanové a R. Rališe. Také
manželé Adéeovi, rekreanti ze Studeného, vyslyšeli prosbu sdružení a ochotně se s dalšími
členy občanského sdružení zúčastnili úpravy
vojenského tábora v Lipnici. Dále chceme poděkovat za vstřícnost a ochotu, se kterou se
organizátor setkal v řadách členské základy
sdružení. Mimořádnou aktivní činnost během
přípravy a průběhu projektu vykonávali: paní
H. Michálková s manželem Z. Kábou, Bc. T.
Horyna, manželé Řeřichovi, Forejtovi, Hrochovi, Macháčkovi, Rausovi, Vrtílkovi, pan J.
Vojáček, L. Bernát s paní H. Kubkovou a pan
F. Touška. Rodiny chalupářů z Lipnice paní
H. Šnáblové a J. Novotné nejenom poskytly
nezbytnou přípojku vody a elektřiny, ale staly se zcela nepostradatelnou a nedílnou součástí zabezpečení dobrého průběhu projektu.
Pan K. Glasl sen., ochotně zajišťoval pořadatelskou službu v prostoru Na Potokách, stejnou službu zajišťovali pánové Friml a Tůma
v Kunraticích. Zabezpečili informovanost řidičům - divákům a přijíždějícím rekreantům
Penzionu Kamzík o možnosti bezpečného dojezdu do Lipnice a Studeného.
Své soukromé finanční prostředky nad rámec všech dotačních programů (Ústecké komunitní nadace, Čtení pomáhá, MO ČR, Ústecký kraj, Město Česká Kamenice a Fond P. a
P. Redlichových při Ústecké komunitní nadaci) ochotně věnovali manželé Vrtílkovi, Vlčkovi, Mgr. M. Stiebitzová , M. Jindra, Dr. S.
Tůma a Z. Masojídek z Děčína. Také paní
J. Janečková a MUDr. K. Fabichová na pro-
V ZUŠ s programem na míru
Vážení rodiče, milé děti, doufám, že jste si
o prázdninách odpočinuli, načerpali novou sílu a hlavně inspiraci pro naši další společnou
práci.
Letošní školní rok je pro Vás i nás přelomový, neboť noví žáci se již budou vzdělávat
podle školního vzdělávacího programu, který
jsme vytvářeli po celý loňský rok.
Školní vzdělávací program dává škole možnost více se zaměřit na místní zvyklosti a specifika - je „ušitý škole na míru“. Hlavním smyslem již není vychovávat jen umělce, ale člověka s rozhledem, estetickým cítěním, kulturně
vzdělaného, a to prostřednictvím nejen hry na
nástroj, výtvarného tvoření, ale zejména kolektivních předmětů, během kterých se budou
žáci vzdělávat ve skupině dětí se stejným zájmem. Znamená to, že děti budou trávit u nás
více svého času, nebudou je „zavřeni“ ve třídě
u nástroje se svým učitelem a naše škola ožije tím pravým školním životem. Nakolik naše
snahy budou úspěšné, nezáleží jen na nás, ale
na velké podpoře Vás, rodičů, bez které se ani
Vaše děti, ani my, jejich učitelé, neobejdeme.
Přeji Vám za sebe i kolektiv zaměstnanců
školní rok plný radosti z nových poznatků, radosti z hudby a hlavně ze společného setkávání.
Eva Halířová, ředitelka ZUŠ
jekt věnovaly nemalé finanční prostředky, ale
představení vojáků uvidí patrně až z fotografií. Zatím co přibližně 2500 – 3000 nadšených
diváků mohlo ničím nerušeně sledovat mimořádně působivé předvedení boje, ony zajistily,
aby nedošlo k poškození kabelu el. přípojky
nezbytné pro ozvučení celé akce historickými
údaji a podmanivou hubou hudebního skladatele Richarda Wagnera a skupiny Pink Floyd.
Zvláštní poděkování patří jáhnovi panu Mgr.
J. Hedvíkovi, jeho dcerám a panu M. Hlavničkovi za požehnání mrtvým vojákům a dvěma
obnoveným drobným památkám.
Děkujeme za pomoc městu Česká Kamenice, záchranářům, dobrovolným hasičům,
městské policii města Česká Kamenice, dále
panu B. Hamákovi a policii ČR. Dík patří mediálním partnerům Děčínskému deníku, radiu
Blaník. Poděkování patří také panu V. Sojkovi, jeho fotodokumentace projektu je překrásná. Obrovský dík patří všem účinkujícím vojákům pod odborným vedením o. s. Regiment
Wied 1762. Jejich představení bylo působivé a
úchvatné. Získali obdiv nás všech ...
Poděkovat musíme také zástupcům Ústeckého kraje Bc. J. Ryšánkové a Ing. P. Jakubcovi a paní Mgr. K. Valešové, zástupkyni Ústecké komunitní nadace. Za osobní účast na akci děkujeme starostce obce Kunratice paní K.
Božíkové. Hlavně děkujeme všem nadšeným
divákům, kteří přijali pozvání OspS a vzpomínkové akce se v hojné míře zúčastnili. Jejich množství překonalo veškerá naše očekávání. Věříme, že jsme všem připravili a vojáci
předvedli krásnou podívanou.
Ještě jednou srdečně děkujeme všem
uvedeným, kteří pomohli projekt realizovat a zviditelnit malou krásnou
obec Kunratice, město Českou Kamenici a kladně reprezentovat Ústecký kraj.
Jitka Tůmová, předseda výkonné rady OspS
Vážení,
dovolujeme si Vám touto cestou vyjádřit opravdový dík, za účinnou pomoc vašich pracovníků při zabezpečení projektu „Dozvuky bitvy u Kolína roku 1757 v
severních Čechách“, který jsme realizovali ve dnech 20. a 21. července 2012
Byli jste báječní.
Pomoc záchranářů dokonce pomohla
zraněnému vojákovi.
Prosím o laskavé předání díků také panu J. Petříkovi vedoucímu jednotky sboru dobrovolných hasičů města Česká Kamenice.
Patří vám všem naše srdečné poděkování.
Pokud budete mít zájem, podívejte se
na postupně uváděnou fotodokumentaci
na www.bitvapodstudencem.cz
S úctou a díky
Jitka Tůmová
předseda výkonné rady
Občanské sdružení pod Studencem
11
Českokamenické noviny
Začíná nový fotbalový ročník
Po dvou fotbalových sezonách ztrávených v
azylu ve Chřibské se vracíme na domácí hřiště
do České Kamenice. Po podání dvou žádostí
o dotaci na MŠMT na kompletní rekonstrukci travnaté plochy po povodních v roce 2010
nám ani jednou nebylo vyhověno, a tak fotbalový klub byl nucen tuto rekonstrukci zřídit
na vlastní pěst. Samozřejmě, že rozhodně ne v
takovém rozsahu jak jsme si představovali. V
podstatě se nám povedlo jen zregenerovat zničený kus travnaté plochy. Nestabilní podklad
a hlavně nefunkční drenážní systém je pro náš
klub tak finančně náročný, že doufáme v ne
příliš deštivé dny, aby se z této plochy nestával bazén.
Tuto minimální rekonstrukci fotbalový klub
zvládl jen na svoje náklady za pomoci vlastní základny, která po skončení minulé fotbalové sezony uskutečnila několik brigádnických
víkendů, aby se fotbal mohl vrátit do našeho města. Mimo fotbalový klub nám byla poskytnuta pomoc od soukromého podnikatele z
Lipnice pana Moudrého, který nám dovezl potřebnou hlínu. Další od koho přišla pomocná
ruka při obnově hřiště byly Technické služby
města Česká Kamenice. Za pomoc samozřejmě děkujeme.
Všichni fotbalový nadšenci jistě vědí, že v
letošním roce byla fotbalová asociace nucena
vytvořit databázi svých aktivních členů. Tak
v současné době je v této databázi přihlášeno
60 aktivních členů našeho klubu a minimálně dalších deset jich čeká na zaregistrování. A
právě ze dvou třetin této základny tvoří děti,
za což bych chtěl poděkovat trenérům, kteří se
ve svém vlastním volnu těmto dětem věnují a
samozřejmě i rodičům za to, že nám důvěřují
a svoje ratolesti k nám přivedou.
V současné době jsme přihlásili čtyři družstva do soutěží organizované krajským či
okresním fotbalovým svazem. Do okresních
soutěží jsme přihlásili tři mládežnická družstva. Starší přípravku ( děti do 10 let) mladší
žáky ( děti do 13 let) a dorostence ( děti do 18
let). Družstvo mužů bylo přihlášeno do krajské soutěže a to do I.B třídy.
Mládežnická družstva začínají své soutěže v
měsíci září a muži začínají 25.8.2012 v Přestanově v 17:00 hod.
O dalších utkáních jak mládežnických tak i
mužů vás budeme pravidelně informovat dostupnými prostředky, abyste věděli, kdy zavítat na fotbalový stadion v co možná největším počtů diváků a měli možnost povzbudit po
dvou letech naše hráče.
Na všechny se v novém fotbalovém ročníku
těšíme
Předseda FK Česká Kamenice Pavel Horký
Z Evropy alespoň zkušenost
V červnu 2012 se v bulharské Sofii uskutečnilo za účasti 264 závodníků z 35 států Mistrovství Evropy kadetů v boxu. Jde o věkovou
kategorii do 15 let. Z Ústeckého kraje se účastnil jediný boxer, patnáctiletý Marek Čureja,
který boxoval ve váze do 52 kg. Marek měl
nejhorší los – 24 soupeřů. Ve vylučovacím systému boxoval první zápas s Rusem. Podle slov
trenéra reprezentace neměl trému ani strach,
do zápasu nastoupil bojovně, ale na technicky
lepšího soupeře nestačil a prohrál na body. I
když jeho vystoupení skončilo v prvním zápase, jde o velkou zkušenost, kterou mladý boxer
v budoucnosti jistě zúročí.
Velké poděkování od boxerů míří do
České Kamenice, protože bez podpory města
by se Marek nemohl mistrovství zúčastnit.
Helmut Hosák
Doma gastarbeitrem?
Divná situace, za práci bereme řádově méně než stejně pracující Němci či Rakušané, ale
platíme energie stejně draze jako oni. Pak se
díky nesystémovému zvyšování DPH propadáme do bídy. Vypadá to, že jsme doma hodnoceni jako dělníci z východní ciziny. To je jeden
pohled na věc. Ten druhý je, že bereme co máme a že nám kdosi předražuje ceny energií vyrobených u nás, protože je vyrobili lidé beroucí také plat cizince...To je pohled ještě horší,
protože signalizuje, že nás doma kdosi okrádá.
Nevím, ale vidím tu podobný rozdíl jako mezi
vraždou a zabitím. Na konci je mrtvý, kterému
už je fuk jestli ho zabili schválně nebo náhodou...
Jaroslav Tichý
Bylo by fajn,
kdyby lidé pomohli
Úprava dopravního značení v ul. Děčínská
Krajský úřad vydal veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy, kterým stanovuje místní
úpravu provozu na pozemních komunikacích,
spočívající v
a) posunutí stávajícího dopravního značení: č. IS 12a „Obec“- č. IS 12b „Konec obce“
v lokalitě: silnice I. třídy č. I/13 v místě příjezdu do obce Česká Kamenice ve směru od
Děčína, a to za poslední dům v ulici Děčínská)
b) osazení nového dopravního značení: - č.
B 21a „Zákaz předjíždění“ v lokalitě: silnice
I. třídy č. I/13 v místě příjezdu do obce Česká
Kamenice ve směru od Děčína – umístění na
nosič nově posunutého DZ č. IS 12a „Obec“
c) vyznačení vodorovného dopravního zna-
čení: - č. V 1a „Podélná čára souvislá“ v lokalitě: silnice I. třídy č. I/13 v místě příjezdu do
obce Česká Kamenice ve směru od Děčína – v
souvislé linii přes nebezpečný úsek komunikace (terénní nerovnost, nepřehledná zatáčka)
termín: nejpozději do 45 dnů od nabytí účinnosti tohoto Opatření obecné povahy.
Toto Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Termín sejmutí opatření obecné
povahy z úřední desky je 30.8.2012.
Po uplynutí tohoto termínu podnikne Město Česká Kamenice příslušné kroky k osazení
stanoveného dopravního značení.
-an-
Bylo by fajn, kdyby lidi pomohli chránit majetek města, který je stále častěji ničen lidmi, kteří prostě ničit chtějí. Jenže
se nepíše rok s devatenáctkou na začátku.
Policajt nemá respekt a sílu a na telefonu
je mnohdy méně často přes to, že máme
i mobilní.
Žijeme v době, kdy ničitel nejenže nereaguje na případné výtky veřejnosti, ale
ještě je schopen fyzického napadení. Proto se dost špatně píše výzva k pozornosti na ochranu veřejného majetku. Přes to,
to zkusím. Buďte prosím chytří, opatrní
a když někde zahlédnete ničení, běžte
pryč a volejte nebo si pište a když potkáte
strážníky, sdělte jim, co jste viděli. Pokud
budou šikovní, ocení vaši pomoc a poradí
si. Pokud ne, mohu vás vyzývat tisíckrát.
V dnešní době je prostě těžké uhlídat a
přežít. Přes to jde stále o majetek, který
je náš a nám zkrášluje a zpříjemňuje život. Budete-li mít ve dnech příštích sílu a
možnost, zkuste ukázat ničitelům, že nedělají dobře. Udělejte to chytře bez riskování a vezměte to jako výzvu. Věčně přeci vyhrávat nemohou.
Jaroslav Tichý
Českokamenické noviny
7
FICHTL CUP
byl letos pátý
a s muzikou
Nahoře start a dole stupně vítězů sportovní kategorie Fichtl Cup 2012 Česká Kamenice
Pirátský den u Sluníček
Poslední školkovský den před letními prázdninami proběhl v oddělení Sluníček ve znamení pirátů. Děti si nejdříve vyrobily pirátské čepice a vymyslely si pravá pirátská jména. Potom už se těšily na školní zahradu, kde
prošly dobrodružnou překážkovou dráhou,
naučily se vázat uzel a po rozluštění hádanky se pustily do hledání pokladu. Všechny dě-
ti měly obrovskou radost, když nalezly pirátskou truhlu, která byla plná zlaťáků a sladkostí! Ke konci tohoto dobrodružného dne dostaly diplomy za statečnost a každý si složil svou
pirátskou lodičku. Dětem se pirátský den moc
líbil a všichni už se těšíme na nové kamarády
v dalším školním roce!
Pavlína Kopecká, MŠ Kaštánek
Pátý ročník motoristické soutěže Fichtl
Cup 2012 se jel v areálu fotbalového stadionu v České Kamenici o víkendu. Pozvání na něj přijalo 39 závodníků, kteří
připravili své stroje a postavili se na start
čtyřhodinového závodu. Jelo se ve dvou
kategoriích. Svou kategorii mají klasické
padesátky a ty sportovně upravené a také
rychlejší. Jelo se na počet ujetých kol za
čtyřhodinový interval a celým městem
tak zněly výfuky burácejících strojů.
Kromě ricínového oleje voněly na hřišti rozmanité pochutiny, děti měly točenou limonádu a taťkové vychlazené pívo.
Návštěvníci také zaregistrovali změnu
oproti minulým ročníkům v doprovodném večerním programu. Fichtl Rock
Fest, jak byl program nazván, byl v režii Jiřího Růžičky a restaurací Slunce a
Nádraží.
Po skončení závodu proběhlo vyhlášení vítězů, kteří byli letos všichni odjinud.
Bouchlo šampaňské a jezdci ze stájí Draci a Chemici se radovali z vítězství.
To už vrcholily přípravy na koncert několika revivalů a Bambule Music. Ten
nakonec proběhl v klidu, i když při jeho
konání došlo k výměně názorů mezi dvěma tábory s bolestivými následky.
Pořadatelé děkují městu Česká Kamenice a sponzorům: Lukáši Lacinovi, Rudolfu Suchému, Josefu Novákovi, Romaně Baštové, Romanu Hanzlovi, Milanu
Tyrychtrovi, Pivovaru Klášter, Řeznictví
Kny, CATCO, Fasetona Plus, Heineken,
Pilsner Urguell a Coca Cola.
-jt-
Českokamenické noviny
10
Setkání s Martou
Vančurovou
Sto příznivců posedělo s Květou Fialovou
Dne 20.6.2012 Klub Seniorů pozval paní Květu Fialovou na besedu a posezení při kávě do České Kamenice. Setkání
proběhlo v restauraci U Slunce a zúčastnili se jej také pan starosta Bc.Hruška a
paní místostarostka Ing. Štejnarová, kteří
paní Květě předali upomínkové předměty
jako vzpomínku na návštěvu našeho města. Ukázalo se, že paní Květa má v našem
městě mnoho obdivovatelů a příznivců,
protože sál restaurace U Slunce byl opravdu plný. Napočítali jsme přes 100 účastníků. Beseda proběhla v příjemné atmosféře
k velké spokojenosti jak paní Květy, tak i
Klub seniorů pořádal ve středu 15.8.2012 besedu s paní Martou Vančurovou. Této besedy
se zúčastnilo přes 80 účastníků jak z Č. Kamenice tak i širokého okolí a všem se líbila. Paní
Vančurová odpovídala na dotazy a po besedě
ochotně podepisovala fotografie a kdo měl zájem, mohl se taky s paní Martou vyfotit. Besedu navštívila také paní místostarostka Ing.
Štejnarová, která předala upomínkový dárek.
Další dárky od Klubu seniorů předali členky
výboru. Touto cestou bych taky poděkovat personálu restaurace U Slunce za ochotu a vstřícnost při pořádání takovýchto akcí. Bělota A.
všech přítomných a byla spojena s podepisováním jejích knih a fotografováním.
Nakonec jsme také my, důchodci, předali
paní Květě krásné dárky. Akci bychom nemohli pořádat bez našich sponzorů, a proto si zaslouží velké poděkování. Jsou to: p.
Jiří Růžička a personál restaurace U Slunce ( výzdoba sálu, občerstvení pro všechny účastníky a upomínkové dárky),dále řeznictví KNY, Ant. Šiler, Nakl.Polar,
cukrárna Bašta, Palírna Benátky, zámecká vinárna J. Šulc a Drůbežárna Janská.
Všem, kteří nám pomohli, srdečně děkuji.
Bělota Alois
Klub seniorů a Mateřské centrum Oáza pořádali výstavu ručních prací občanů
města v městské galerii na náměstí Míru.
Slavnostního zahájení výstavy se zúčastnili starosta města Bc. Hruška, místostarostka Ing.Štejnarová a vzácný host vystavující pan Jiří Hypš z Prahy. Tato výstava
byla prvovýstavou nejen pro pana Schnaidra, obyvatele našeho města, a pro další
kamenické občany. Pan starosta poděkoval pořadatelům za zorganizování výstavy, která se mu velmi líbila a vyjádřil politování nad tím, že stávající galerie nenabízí lepší prostory pro konání těchto akcí.
Děkujeme všem, kteří neváhali a přišli
se „pochlubit“ se svými výtvory.
Helena Lacinová
Českokamenické noviny
8
Když chcete, konečně také můžete...
Zastupitelstvo města na svém 9. zasedání dne
6. 6. 2012 schválilo přistoupení k místní akční
skupině „ MAS ŠLUKNOVSKO“. Místní akční skupina je občanské sdružení založené v roce
2004. Od roku 2009 podporuje a následně administruje žádosti o dotace z finančních prostředků
Programu rozvoje venkova – IV. Osa programu
LEADER. Cílem strategického plánu Leader je
využití rozvojového potenciálu území, jehož součástí je i nyní také Českokamenicko a zvýšení jeho atraktivity v očích našich obyvatel i návštěvníků regionu. Členy MAS Šluknovsko jsou neziskové organizace, místní samosprávy, fyzické
osoby a podnikatelské subjekty působící v daném území.
Modernizace stávajících zemědělských podniků
Dlouhodobě stabilní síť prosperujících zemědělských podniků, která
bude zároveň „garantem“ kulturního vzhledu krajiny.
Fiche podporuje investice do zemědělských staveb vč. manipulačních
ploch a technologií určených pro živočišní výrobu a pro rostlinnou výrobu, které zajistí zlepšení welfare zvířat (skot, prasata, ovce, kozy, koně, drůbež a včely) a ochranu životního prostředí. Další podporovanou
aktivitou je uvádění souvisejících produktů prvovýroby na trh a využití
a zpracování biomasy pro vlastní potřebu.
Vedlejší opatření podporuje hmotné i nehmotné investice do zpracovatelských provozů, které se týkají výroby potravin, nebo krmiv určených pro hospodářská zvířata poskytující potraviny.
Podpořené projekty by měly řešit problematické oblasti, jako jsou
nízká produktivita práce a nízký podíl produkce s vyšší přidanou hodnotou.
Není-li výše stanovena nižší míra podpory, maximální míra dotace
činí (-) 60 % způsobilých výdajů na investice pořízené mladými zemědělci ve znevýhodněných oblastech, (-) 50 % způsobilých výdajů na
investice pořízené ostatními zemědělci ve znevýhodněných oblastech,
(-) 50 % způsobilých výdajů na investice pořízené mladými zemědělci
v jiných oblastech než znevýhodněných oblastech,(-) 40 % způsobilých
výdajů na investice pořízené ostatními zemědělci v jiných oblastech
než znevýhodněných oblastech.
Diverzifikace činností zemědělských podniků
Vize: Ucelený a provázaný systém služeb pro obyvatele a návštěvníky regionu.
Investice na podporu rozvoje nezemědělských činností v oblasti výroby a zpracování, tradičních řemesel a služeb s cílem vytvoření nových pracovních míst, posílení ekonomického potenciálu, zajištění
podmínek pro kvalitní život místních obyvatel a dlouhodobá stabilizace venkovské populace.
Preferovány budou inovační projekty ( zahájení a rozvoj činností nezemědělské povahy ), využívající existující budovy s návazností na
ostatní subjekty v regionu. Dále pak projekty, jejichž výstupem bude
využití OZE. Není-li výše stanovena nižší míra podpory, maximální
Oblasti finanční podpory, které uvádím v následující tabulce, mají žadatelé k dispozici. Při výběru oblastí finanční podpory, které vás osloví,
je třeba sestavit projektový záměr. S tímto velmi
jednoduše zpracovaným záměrem se můžete obrátit buď přímo na kancelář MAS ve Varnsdorfu
nebo na mne ( e-mail : mí[email protected] , tel. 412151534)
S vlastní realizací žádosti, kterou je nutno podat, vám pomohou již školení pracovníci MAS
ve Varnsdorfu v kulturním domě „ Střelnice“.
Konzultační hodiny jsou od pondělí do pátku od
9 – 15 hodin. Tel. pro domluvení konzultace je
724778296.
Ing. Hana Štejnarová, místostarostka města
výše dotace v záměru b) činí 30 % způsobilých výdajů.
Zakládání mikropodniků a jejich rozvoj
Ucelený a provázaný systém služeb pro obyvatele a návštěvníky regionu.
Investice na podporu rozvoje stávajících a vzniku nových mikropodniků v oblasti drobné výroby, řemesel, služeb a maloobchodu s cílem
vytvoření nových pracovních míst, rozvoj hospodářské struktury nezemědělských aktivit a stabilizace venkovské populace.
Preferovány budou inovační projekty, využívající existujících budov s
návazností na ostatní subjekty v regionu. Dále pak projekty jejichž výstupem bude využití obnovitelných zdrojů energie.
Příklady podpory:
- rekonstrukce a modernizace provozovny k založení (rozvoji) mikropodniku
- nákup vybavení provozovny (pořízení strojů, zařízení, technologií)
- pořízení nezbytné výpočetní techniky v souvislosti se vznikem
(rozvojem) mikropodniku
propagace a marketing v souvislosti se vznikem (rozvojem) mikropodniku
Budování rekreační infrastruktury, rozvoj služeb
Komplexní, kvalitní a celoročně využitelná infrastruktura pro obyvatele i návštěvníky regionu.
Podpora aktivit v rámci rozvoje venkovské ekonomiky směrem k činnostem v cestovním ruchu (především venkovské turistice), zejména na
využití potenciálu zemědělských farem v oblasti agroturistiky.
Podporovány jsou projekty zaměřené na výstavbu malokapacitních
ubytovacích zařízení (ubytovací zařízení s nejméně 5 pokoji pro hosty,
kempy, skupiny chat či bungalovů) a stravovacích zařízení, půjčoven
sportovního vybavení a objektů a ploch pro sportovní vyžití.
Příklady podpory:
- výstavba, obnova a rekonstrukce zařízení pro ubytování (penziony,
ubytovny, kempy, tábořiště)
- výstavba, obnova a rekonstrukce areálů pro agroturistiku
Českokamenické noviny
- výstavba, obnova a rekonstrukce půjčovny sportovních potřeb
- propagace turistických cílů, služeb a produktů v rámci projektového záměru
- nákup a výsadba zeleně v souvislosti s projektem
nabídka doplňkových služeb pro ubytované dle fiche
Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
Dotace je určena především na vypracování studií nebo programů a
na investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo
využitím kulturního dědictví venkova, jako například kulturních památek, památkově významných území, kulturních prvků vesnic a venkovské krajiny, včetně historických parků, zahrad a alejí, a dále na budování stálých výstavních expozic a muzeí s vazbou na místní historii,
zajímavosti, kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu.
Dále je dotace zaměřena na vybudování rozhleden, pěších a lyžařských tras a stezek, vinařských stezek, hippostezek a dalších tématických stezek mimo území lesů.
Příklady podpory:
- tvorba studie obnovy a využití kulturního dědictví
- zmapování a soupis kulturního dědictví a jeho historie a následné
publikování formou tiskovin
- stavební obnova památkových budov, ploch, drobných sakrálních
památek, objektů místního významu
- obnova historických stezek
- obnova historického parku, zahrady atd.
investice na vybudování stálé výstavní expozic s vazbou na regionální historii, kulturu, řemesla...
Občanské vybavení a služby
Zajištění občanského vybavení a služeb v obcích v oblasti veřejné
správy, školství, zdravotnictví, kultury a sociálních služeb, spolkových
činností, předškolní a mimoškolní péče o děti, základní obchodní infrastruktury, tělovýchovy a sportu.
V zájmu posílení sounáležitosti místních obyvatel s místním prostředím je podpora zaměřena také na zajištění zázemí pro aktivity místních společenských, kulturních, zájmových a sportovních organizací a
spolků a církví a jejich organizací, které přispívají k zachování tradic a
upevňují lokální identitu a mezilidské vztahy.
Příklady podpory:
- rekonstrukce a úprava budov a objektů včetně bezbariérových úprav
(např. vybudování klubovny pro spolkovou činnost)
- rekonstrukce a úpravy veřejných prostranství obce včetně parkových úprav
- nová výstavba veřejně přístupných účelových komunikací a veřejných prostranství obce včetně obnovy/výstavby čekáren na
zastávkách hromadné dopravy
- nákup techniky pro údržbu veřejných prostranství obce v souvislosti
s projektovým záměrem
vybavení pro veřejnou správu, informační a školící centra s využíváním ICT a budovy hasičských zbrojnic
Vzdělávání a informace
Podpora je zaměřena na vzdělávání hospodářských subjektů působících na venkově v oblastech podporovaných v ose III (tzn. v oblastech
diverzifikace činností nezemědělské povahy, zakládání a rozvoje mikropodniků, venkovského cestovního ruchu, obnovy a rozvoje vesnic,
občanského vybavení a služeb a ochrany a rozvoje kulturního dědictví
venkova). Účastníci nehradí žádné poplatky spojené s účastí na vzdělávací akci.
Cílem fiche je vytváření a zkvalitňování trvale udržitelných podmínek pro rozvoj lidských zdrojů na venkově za účelem posílení zaměstnatelnosti cílových skupin prostřednictvím kooperace dvou či více subjektů zapojených v území MAS do procesu výchovy a vzdělávání.
9
Cílovou skupinou fiche jsou skupiny obyvatel, u kterých byla analyzována potřeba celoživotního učení. Jedná se především o:
- mladé lidi po skončení školy bez praxe
- osoby ohrožené nezaměstnaností (např. s nízkou kvalifikací, starší
50 let, sociálně vyloučené)
- ženy po mateřské dovolené
- osoby, které chtějí zahájit vlastní podnikání
- senioři
Specifické cíle fiche jsou:
- zlepšení materiálně-technického vybavení pro rozvoj lidských zdrojů v území MAS Šluknovsko
- zefektivnění provozu vzdělávacích a výchovných zařízení a snížení
jejich energetické náročnosti
- vytváření dalších zdrojů pro rozvoj vlastní vzdělávací a výchovné
činnosti
- zpřístupnění výchovně-vzdělávacích zařízení veřejnosti
uplatnění principů platných pro komunitní školy
Obnova a rozvoj vesnic
Kvalitní občanská vybavenost, „bezbariérový“ přístup ke vzdělávání a informacím.
Fiche podporuje obce v oblasti základní dopravní a technické infrastruktury, zajištění územních plánů a zlepšení vzhledu obcí a tím zlepšení životních podmínek a zvýšení atraktivity pro bydlení, podnikání i
relaxaci. Podpořené projekty budou v záměru a) a c).
Příklady podpory:
- nová výstavba/obnova místních komunikací III. a IV. třídy, veřejně
přístupných účelových komunikací a veřejných prostranství
obce včetně obnovy/výstavby čekáren na zastávkách hromadné dopravy
- parkové úpravy veřejných prostranství obce
nákup techniky pro údržbu veřejných prostranství obce
Rozhledny, pěší trasy, vinařské stezky, hippostezky a další tématické stezky
Rozvoj aktivit v rámci rozvoje venkovské ekonomiky směrem k činnostem v cestovním ruchu (především venkovské turistice). Dotace je
určena na vybudování rozhleden, pěších a lyžařských tras a stezek, vinařských stezek, hippostezek a dalších tematických stezek mimo území lesů (tím se rozumí, že stezka/trasa musí vést nadpoloviční většinou
své délky mimo lesní pozemky).
Dále je dotace zaměřena na posílení rekreační funkce lesa, usměrňování návštěvnosti území, zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa atd. a
na vypracování studií nebo programů a na investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví
venkova.
Příklady podpory:
- turistické trasy (naučné, vodní, hippo, vycházkové) pro různé věkové skupiny
- budování infrastruktury (značky, mapy, odpočinkové zóny - lavice,
přístřešky, ohniště, mola, přírodní přístupy k vodě, prolézačky,
pevné ohrady)
- turistická značení cílů a tras, jejich údržba nebo obnova
- propagace a marketing (tištěné materiály, informační tabule, poutače)
- obnova budov pro využití v cestovním ruchu (např. expozice tradičních venkovských řemesel)
- rekonstrukce, obnova a nová výstavba rozhleden, vyhlídek
- zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa (např. mostky, lávky, zábradlí)
- údržba lesního prostředí (např. zařízení k odkládání odpadků)
- revitalizace historických parků, zahrad, alejí, skupin stromů i solitérních dřevin
- stavební obnova a zhodnocení památkových budov, ploch, kulturních objektů
*K urz y R E IK I s E v ou Morav c ov ou*
pokračovatelkou V elmis tra
Ladis lava Hodeka
Mís to konání: na obecním úřadu
Mis trovice 51, Nový Oldřichov
L é č e ní F ilipíns kými ope rac e mi.
moravcova.reiki@ centrum.cz
www.reikis k.cz 602957420
NÁBOR DÍVEK A CHLAPCŮ OD 6ti LET A
VÝŠE DO KARATE KLUBU SPORT RELAX
Konkurzní řízení na ředitele Základní umělecké školy v České Kamenici vyhrála a do funkce ředitelky byla od 1. září 2012 jmenována paní
Eva Halířová.
Schůzka pro rodiče proběhne dne 11. září od
17,00 hodin na ZŠ T.G. Masaryka pod kinem .
Informace na: tel.: 728 619 416, e-mail: [email protected]­nam.cz <mailto:[email protected]> a
www.karate-znamenacek.cz
Dětem dáme smysl života, lidské hodnoty a
etiku, zlepšení koncentrace, postřehu a reakce
trénink technik karate pro získání síly, rychlosti a koordinace těla, trénink karate pro potřeby sebeobrany, trénink technik karate jako
všestranné procvičení těla, základní pohybové,
protahovací a dýchací cvičení.
P r o d e j s l e p i č e k Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět
prodává slepičky snáškových plemen Lohman
hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý.
Slepičky pouze z našeho odchovu!!
Stáří slepiček 14-17. týdnů, cena 159 – 170 Kč / ks
Prodej se uskuteční: v sobotu 8. září 2012
Česká Kamenice – u ZNZ – v 12:30 hod.
Případné bližší informace – tel:
728 605 840 728 165 166 415 740 719
POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA
NOVÝ MUZIKÁL s Lucií Bílou
AIDA
6.10.2012 – 850,-Kč
odjezd z Nového Boru
CK Mgr.Jana Hušáková , Pražská 2952,
407 47 Varnsdorf, tel.412 372 428 ,
E-mail: [email protected]
Download

Českokamenické noviny