léto 2014 • 6. roéník
zdarma
Moderní
koupelna
Design,
který
Škatulata
Plavky
pro
každou postavu
hìeje
Prague
s tukovými buÜkami
Harley Days
IVA FRÜHLINGOVÁ
Jak žije, jaká je a ²ím by cht»la být?
PREVENTIVNÍ PROGRAMY
V RÁMCI ČLENSTVÍ
CLUB CARE
FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady rozšířila svoji standardní nabídku zdravotnických
služeb o nabídku nadstandardní placené individuální péče v rámci preventivních programů
CLUB CARE Královské Vinohrady.
Co nabízí programy CLUB CARE Královské Vinohrady?
Komplexní péči s důrazem na prevenci a posilování
zdraví
Individuální přístup ke klientům
Zefektivnění času u lékaře díky návaznosti jednotlivých
vyšetření
Pohodlí díky využití asistenčních služeb
Zajištění zdravotní péče v případě akutních zdravotních potíží o svátcích, víkendech a mimo pracovní dobu
klubu na základě dohodnutí konkrétního termínu neodkladného ošetření přes klubovou telefonní linku
Nabídka komplexní péče o Vaše zdraví na specializovaných pracovištích Fakultní nemocnice Královské
Vinohrady
Péče pod dohledem špičkových odborníků
Konzultace s lékaři CLUB CARE Královské Vinohrady
Možnost objednávání přesného termínu vyšetření
či prohlídek v rámci preventivního programu přes
klientské centrum CLUB CARE Královské Vinohrady,
kde budete též informováni o dalších podrobnostech
vyšetření
Parkování zdarma
Slevy v lékárnách Fakultní nemocnice Královské
Vinohrady
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Šrobárova 1150/50, Praha 10
[email protected], +420 267 163 813, +420 601 572 781
www.fnkv.cz
je to pom»rn» nedávno, co jsme si s mými
pìítelkyn»mi pìi jednom „dív²ím“
dýchánku položily otázku, jak vlastn»
reáln» prožíváme stavy svobody naší
spole²nosti. Je to už neuv»ìitelných 25 let
od sametové revoluce, která m»la být te²kou
za dlouhým obdobím totality a pìinesla
nám nekone²né možnosti. Kupodivu jsme
se shodly na tom, že pìevládajícím pocitem
je frustrace z toho, že nestíháme a ²asto
si pìipadáme jak slepi²ky žadonící o vodu
pro kohoutka. Každodenní maratony mezi
zam»stnáním, domácností, o²ekáváním
partnerþ a potìebami d»tí ²asto kon²í po
pþlnoci pìemítáním, co jsme vlastn» za
ten den stihly ud»lat pro sebe. Zajišt»ní
základních fyzických potìeb, prolítnutí
koupelnou nebo zhltnutí bagety v b»hu
mezi nákupem a odvozem d»tí do hudebky
se nepo²ítají… Když se k tomu pìidá n»jaká
ta zkušenost s nefungujícími úìady nebo
tìeba nespokojenost s kvalitou školky, která
se stará o vašeho drobe²ka, je na depresi
zad»láno. A pak kterási z nás ìekla úžasnou
v»c. „Holky, jaký si to ud»láme, takový to
máme. Diplomacie v demokracii jen ,od
sud po sud‘.“ A s ohledem na to, že jsme
m»ly opravdu vzácný okamžik volna, se
náš babinec posilnil chlebí²ky a vínem, aby
ráno za²al kone²n» bojovat za „práva žen“.
Pravidlo ²íslo jedna: Nesnaž se vyhov»t
všem. Pravidlo ²íslo dv»: Nemusíš všechno
ud»lat sama. Pravidlo ²íslo tìi: Když t» n»co
štve, ìeš to hned. Pravidlo ²íslo ²tyìi: Když
se problém nepodaìí vyìešit napoprvé „po
dobrém“, máš právo být „asertivn» drsná“.
Pravidlo ²íslo p»t: M»j se ráda, nikdo jiný
to za tebe neud»lá.
Milé ženy, prožijte krásné léto. Muži,
pomozte svým ženám, aõ prožijí opravdu
krásné léto. Vyplatí se Vám to. ſ
krása
Když nepomáhají diety ani pohyb, je tu estetická medicína.
10 KOSMETICKÉ NOVINKY
gurmán
11 ZAJÍMAVOSTI O KÁVĚ
jak žije
12 IVA FRÜHLINGOVÁ
Má mnoho talentů a zvládá mnoho rolí. Nyní se připravuje
na zcela nové životní období.
relaxace
20 MALÁ DOVOLENÁ VE VODNÍM RÁJI
kultura
22 ZAJÍMAVÉ AKCE V PRAZE A OKOLÍ
23 PRAGUE HARLEY DAYS
auto
24 NEKOMPROMISNÍ LEGENDA
Nový Jeep Cherokee
26 NOVÁ ŠKODA OCTAVIA RS
Nejrychlejší Octavia všech dob
zahrada
VYDAVATEL: Mediapress Praha s.r.o.
Katusická 700/13, 197 00 Praha 9
IČ: 24697141
Evidenční číslo MK ČR E 19151
REDAKCE: tel./fax 286 855 560, [email protected]
PŘÍJEM INZERCE: mob. 776 115 107
www.cityrevue.cz
VEDOUCÍ MAGAZÍNU: Veronika Janatová
REDAKTOŘI: Klára Dubská, Milan Janata, Marcela
Škardová, Martina Školníková, Jana Trojanová, Libuše
Večeřová
GRAFIKA A SAZBA: Stanislava Rohan
Vydání LÉTO 2014
Náklad 50 000 ks
DISTRIBUCE: distribuční místa Mediapress Praha s.r.o.,
vybrané stojany Grand Princ Media, a.s., adresné
zasílání a kamelotáž
28 POHODA NA TERASE
Moderní zahradní nábytek
30 KOUZLO LEVANDULE
32 ROZKVETLÉ BALKONY
Veronika Janatová
CityRevue
4 ZDRAVÉ OPALOVÁNÍ
6 PLAVKY PRO KAŽDOU POSTAVU
7 ŠKATULATA S TUKOVÝMI BUŇKAMI
interiér
34 TRENDY V BYDLENÍ 2014
36 OCHRANA PŘED SLUNCEM
Interiérové stínění – funkční a krásný doplněk
každého okna
38 MODERNÍ KOUPELNA
40 NESTÁRNOUCÍ OBKLADY A DLAŽBY
42 DOKONALÉ MALIČKOSTI
Koupelnové doplňky
44 DESIGN, KTERÝ HŘEJE
Originální radiátory, ozdoba interiéru
46 DŮM, KTERÝ UMÍ PŘEKVAPIT
Zajímavý řadový dům zařízený bytovou architektkou
50 LEGENDA JMÉNEM THONETKA
··
létoléto
2014
2014
City
Revue
CityRevue
·· 33
obsah
Milé ²tenáìky, milí ²tenáìi,
inspirace
Zdravé opalování
text: Klára Dubská
Před nepříjemným spálením nebo pozdějšími zdravotními komplikacemi se každý chrání
podle svého. Je zrovna ten váš způsob správný?
Nezáleží, zda ležíte celý den u vody či na zahradě, nebo se procházíte po městě, chránit se
musíte dokonce i v kanceláři nebo autě. I přes
to, že se čím dál víc klade důraz na prevenci
rakoviny kůže, lidé na varování odborníků příliš
nedbají. A přitom stačí dodržovat pár základních pravidel.
U vody
Na koupališti nebo u rybníka jsme většinou
vystaveni přímému slunci a to není dobře zejména kolem poledne, kdy je ultrafialové záření nejsilnější. Pozor, před zákeřními paprsky
zcela neochrání ani slunečník nebo stín stromu, natož mračna. Ani ve vodě není bezpečno. Po návratu na deku je navíc důležité se
důkladně osušit, kapičky přitahují slunce. A co
především, pečlivě se mazat opalovacími krémy. V tuzemsku by měl stačit krém s SPF 30,
k moři je ale lepší si zabalit ten s SPF 50+, záleží
na typu pleti. Na dovolené u moře se nesnažme opálit rychle, vhodné je kůži zatěžovat postupně, z našich podmínek není zvyklá.
Na horách
Sluníčko na horách je velice podobné tomu
mořskému, proto je vhodné používat krém
s nejvyšším ochranným faktorem. Navíc, čím
Jde o sluneční ochranný faktor (Sun protectingfactor).
Číslo SPF představuje údaj o tom
tom, jak dlouhou časovou
ochranu poskytuje kosmetický přípravek pokožce při
použití za standardních podmínek.
podmín Pokud pokožka bez
ošetření zčervená za 20 min, tak s použitím krému SPF
10 se tato doba p
prodlužuje přibližně
na desetinásobn
desetinásobně, tedy až na 200 min.
Standardně ovšem odborníci doporučují
pokožku mazat každé
každ dvě hodiny a na přímém slunci nepobývat
zbytečně dloune
paprsky totiž na
ho. Sluneční
Slu
pokožku dopadají, i když
je člověk ve stínu.
4·
City Revue
·
léto
étto
éto
to 20
2
201
2014
01
0
14
FOTO: DERMACOL, ARCHIV
Co je to SPF?
krása
výš člověk vystoupá, tím víc bude pálit. Nejohroženější je tu citlivá kůže na obličeji.
Ve m»st»
Ani v ulicích se nesmí člověk zapomínat mazat,
a to alespoň s krémem s SPF 15. Obzvlášť pokud jste fototyp 1, ke spálení vám stačí drobné
vyřizování pochůzek ve městě nebo cesta autobusem, protože UVA záření proniká i sklem.
Zvýšenou pozornost by tedy měli dávat lidé,
kteří sedí celý den u okna.
Ať už jste kdekoli, nepodceňujte pokrývku
hlavy a kvalitní brýle! Lidé s modrýma nebo
zelenýma očima mají větší sklon k melanomu
duhovky.
Existuje i pár triků, jak si krásné opálení udržet ještě chvilku po létě. Pokud běžně nepoužíváte peelingové prostředky, udělejte výjimku
a alespoň dvakrát týdně je použijte s následným ošetřením pokožky hydratačním tělovým
mlékem. Marné nejsou ani přípravky pro udržení opálení nebo tónovací krémy, které seženete v drogerii nebo lékárně, z přírodních produktů je dobrý rakytníkový olej. Pokožka musí
být v první řadě dostatečně hydratovaná a to
i zevnitř, takže nezapomínejte na pitný režim!
V soláriu se sice pěkně doopálíte, ale pleť se
vám zbytečně vysuší.
Slun»ní podle fototypu
Fototyp 1
Vyznačuje se nápadně světlou pletí s pihami, rezavými vlasy a modrýma očima. Lidem s tímto fototypem stačí na
slunci 5−10 minut. Nejrychleji si spálí dekolt, uši, noc a víčka, kůže zrudne, ale nezhnědne. Doporučená kosmetika
s SPF 50+.
Fototyp 2
Kůže zrudne, zhnědne jen málo. Doporučená doba pobytu na slunci je maximálně 20 minut. Lidé s tímto fototypem
mají světlou pleť, blond až hnědé vlasy, oči modré nebo zelené. Doporučuje se SPF 25, k moři SPF 40.
Fototyp 3
Má ho většina populace. Kůže zrudne jen někdy a dobře tmavne. Pleť je sama o sobě tmavší, stejně tak vlasy i oči.
I tak je opalování vhodné nanejvýš 30 minut, a to s použitím krémů s SPF 15, u moře si vystačí s SPF 20. Tito lidé by
měli dávat větší pozor na mateřská znaménka.
Fototyp 4
Velmi odolná pokožka, se kterou můžete na slunci lenošit i 45 minut. Tito lidé mají od přírody snědší pleť, tmavé vlasy
a oči. Téměř nikdy se nespálí, ale to neznamená, že nemusí používat ochranné krémy. Stačí jim však krémy s nižšími
faktory okolo SPF 10.
Fototyp 5
Tmavá pokožka, vlasy i oči (černoši) – pokožka je vůči sluníčku velmi odolná. I přesto, že ke spálení dochází, až při
extrémní expozici, je vhodné ochranné krémy používat.
léto 2014
·
City Revue
·5
krása
Plavky
text: Klára Dubská
prokaždou postavu
Nákup plavek je mnohdy frustrující
a vyčerpávající. Police v obchodech praskají
ve švech, ale ať zkoušíme, jak zkoušíme,
v žádných si nepřipadáme atraktivní. Z toho
modelu leze břicho, v tamtom je zase otřesný
zadek, šijí vůbec něco na normální lidi?
Postava tvaru „hruška“
Od velkých boků je nutné přesunout pozornost případných pozorovatelů směrem nahoru, a to pomocí podprsenky se zajímavou
aplikací nebo jiným prvkem. U spodního dílu
plavek nedoporučujeme kraťásky, ale spíše
kalhotky s větším vykrojením, které opticky
prodlouží nohy.
Malá prsa
V tomto případě pomůže vršek s příčnými
proužky nebo řasením. Je dobré, aby byl světlejší nebo výrazně barevnější než spodní díl.
ramínky, které budou pro vaši chloubu dostatečnou oporou. Pozor ale, aby nikde nic nevyčuhovalo, nevypadá to pěkně.
V»tší zade²ek
Zapomeňte na trojúhelníčky a jednoznačně
sáhněte po podprsence s kosticemi a širokými
Na rozdíl od pyžama je u plavek žádoucí, aby
nám perfektně padly a lichotily našim proporcím. I když se to nezdá, i titěrný kousek textilu
dokáže zakrýt nedostatky, nebo naopak zvýraznit přednosti. Jak vybrat ty pravé? Nejdříve
je třeba určit, jaký typ postavy máte, popřípadě jaké své přednosti chcete vyzdvihnout
a nedostatky maskovat, a pak se řídit našimi
jednoduchými radami.
Postava tvaru „jablko“
Vyznačuje se velkým bříškem, které je třeba zakrýt, a to nejlépe jednodílnými plavkami, které
opticky prodlouží a zeštíhlí pas. Drobné vzory
navíc skryjí tukové varhánky. Zde ale pozor na
horizontální proužky, ty naopak ještě rozšiřují.
Ani dvoudílné plavky nejsou úplně tabu, jen
je třeba volit vyšší kalhotky a vyhnout se bokovým, přes které by vnady mohly „přetékat“.
Vhodné jsou rovněž plavky typu tzv. tankini,
které mají vršek podobný tílku.
6·
City Revue
·
léto 2014
Opět je dobré upoutat jinou partií těla, takže
vrchní díl by měl být zdobený a líbivý. Spodní
díl by měl být naopak tmavší. V tomto případě
jsou kraťasy povoleny.
Širší stehna
Dobře je zamaskují sukýnkové plavky a mimo
bazén vždy módní pareo, tedy velký šátek, který lze nosit uvázaný kolem boků, popřípadě
i kolem krku jako šaty.
Stejně jako při výběru spodního prádla je
i u plavek třeba dbát na volbu správné velikosti, aby módní kousky slušely a také se pohodlně nosily. Na nákup si s sebou vezměte
kamarádku, nebo si nechte poradit od zkušené prodavačky. Při výběru nezůstávejte pouze
u jednoho obchodu. A rada na závěr: Pohrajte
si s doplňky! Již zmiňované pareo zakryje větší
zadeček nebo stehna, plážová obuv na platformě prodlouží krátké nohy a zajímavý klobouk
či výrazné sluneční brýle poslouží nejen jako
ochrana před slunečními paprsky, ale zaručeně také odpoutají pozornost od problematických partií.
FOTO: ARCHIV
Velká prsa
krása
text: Marcela Škardová
Škatulata
s tukovými
buÜkami
Někde ho přebývá, jinde se ho naopak nedostává. Tuk zkrátka
trápí mnohé z nás. Pokud nepomáhá dlouhodobá změna
jídelníčku ani pravidelný pohyb, zvažte některý ze zákroků
estetické medicíny.
Nejznámější a také nejčastěji používanou metodou je liposukce,
která odstraňuje tukové buňky
ve velkém množství (jako maximum se udává až 3 litry tuku).
Naopak šanci na zbavení malého množství tuku z určitých
tělesných partií nabízí injekční
lipolýza. A když chcete přemístit
tuk z jedné části těla do druhé,
mluvíme o lipotransferu.
FOTO: ARCHIV
Nejpopulárn»jší
úprava? Liposukce
Jejím cílem je odsátí tuku. Pro
úplnost však dodejme, že jako
liposukce se někdy označují
i neinvazivní metody, díky nimž
dojde k rozbití obsahu tukových
buněk tak, aby se do organismu
postupně vstřebal a „odešel“ přirozenou cestou z těla ven.
Co chceme na sobě nejčastěji
upravovat? Ženy zpravidla stehna a boky, muži zase tuk v oblasti
břicha. Ovšem způsobů, jak toho
dosáhnout, je více. Klasická liposukce spočívá v rozrušování tuku
pohybem kanyly a jeho odsává-
ní. Mezi modernější řešení patří
liposukce tumescentní, vibrační,
ultrazvuková či laserová, přičemž
někdy se jednotlivé metody, respektive jejich části, kombinují.
Vždy však jde o to, určitým způsobem rozrušit tukové buňky
a následně se jich zbavit. „Výběr
správného druhu liposukce řešíme individuálně s klientem,“
dodává MUDr. Miroslav Krejča
z Kliniky Yes Visage. Podle typu X
Lipo metody nejsou dietami!
Veškeré zákroky související s likvidací či přenosem tuku patří ke
zkrášlovacím procedurám, jež přispívají k požadované úpravě daných partií. Rozhodně však nepředstavují způsob snižování tělesné
hmotnosti.
léto 2014
·
City Revue
·7
krása
Před
Po
Definitivn» pry²?
Tukové buňky mohou zmenšovat nebo zvětšovat svůj objem díky
vašemu životnímu stylu, případně i genetickým dispozicím, ale vy sami
jejich počet neovlivníte. Nicméně lze se jich zbavit pomocí dostupných
liposukčních metod.
výkonu se pak volí buď celková,
nebo lokální anestezie.
Tumescentní
liposukce: krok
za krokem
Abyste si samotný zákrok dokázali
lépe představit, uveďme si praktický příklad. Při tumescentní liposukci, kterou lze provádět v lokální
anestezii, lékař napustí dané místo
speciálním roztokem. Ten má za
úkol rozrušit tukové buňky, současně působí anesteticky a snižuje
krvácení. Následně se tenkými kanylami tuk postupně odsává; podle
rozsahu může zákrok trvat hodinu,
ale třeba i tři. Pak můžete odejít
domů a druhý až třetí den se vrátit
do práce. Po určitou dobu však musíte nosit kompresní prádlo a respektovat určitá omezení, například co se týká pohybu. A pokud
vám nechybí vnitřní sebekázeň
a budete už napořád dodržovat optimální životosprávu, je
možné počítat s trvalým výsledkem.
8·
City Revue
·
léto 2014
ke zpevnění podkoží.„Pro dosažení
optimálního výsledku je vhodné
ošetření opakovat po 6 až 8 týdnech nejméně dvakrát,“ připomíná
MUDr. Hana Zimovčáková z Body
kliniky plastické chirurgie.
Ještě dodejme, že injekční lipolýza se provádí v lokální anestezii
a trvá přibližně 30 minut (podle
rozsahu). Po zákroku se bez obav
vraťte do běžného života. Není
potřeba nosit kompresní prádlo či
návleky, můžete cvičit stejně jako
dříve… A když budete dodržovat
zdravý životní styl, dá se očekávat
i trvalý efekt.
Injek²ní lipolýza
Další šanci, jak se zbavit tuku, ovšem v malém množství, nabízí injekční lipolýza. Používá se například
při úpravě podbradku, podpaží,
oblasti kolen, na místech postižených celulitidou… V tomto případě se tuk neodsává, ale rozruší se
směsí účinných látek (jde o řadu
vpichů), následně se v organismu
rozpustí a přirozeně odejde z těla
ven. I proto musíte řadu dnů po
zákroku dostatečně pít, abyste rozštěpeným tukům usnadnili „cestu“.
Bonus navíc? Při injekční lipolýze
se nejen odstraní tuk, ale také má
dojít
St»hování tuku
Mnohdy si stěžujeme na nadbytek
tuku v některých partiích, přestože
jinde na těle by nám mohl být vlastně vhod. Neděláme si z vás legraci
– přenos menšího množství vlastního tuku z místa na místo, ovšem na
jednom těle, patří k aktuálním trendům estetické medicíny. „Zákrok je
šetrný, mnohdy se provádí ambulantně a bez vzniku jizev,“ doplňuje
MUDr. Krejča.
Obecně se těmto „škatulatům“
říká lipotransfer či lipografting. Vtip
je v tom, že kde vám tuk přebývá
a vadí, třeba na zadečku, tam se
odsaje kanylou, očistí a následně se
použije jako přirozený výplňový
materiál například na:
obličej (zvětšení rtů, úprava
tváří či brady, eliminace vrásek, tmavých kruhů pod očima
apod.),
při úpravě prsou po plastice
(časem může dojít ke zviditelnění hran implantátu a díky
lipotransferu není nutná klasická reoperace) nebo se jím rovnou zvětšují prsa,
vylepšování nevzhledných jizev téměř kdekoliv na těle,
modelaci hýždí a podobně.
Samé výhody?
Mezi nesporná pozitiva lipotransferu patří skutečnost, že tělo
dobře přijímá to, co je mu vlastní. Zákrok, tedy odběr tuku, jeho
čištění a následné aplikace injekční formou, většinou probíhá
v lokální anestezii (někdy je však
s ohledem na výkon nutné volit
celkovou anestezii), a to třeba 30
až 40 minut, nebo i dvě tři hodiny. Pak ale nemusíte řešit pobyt
v nemocničním zařízení – odcházíte v ten den domů. A také rekonvalescence je poměrně rychlá, obecně se uvádí jen nutnost
omezit na určitý čas sportovní
aktivity. Dále je příjemné, že tuková tkáň obsahuje buňky podporující hojivé procesy, a třeba
při zákrocích na obličeji si mnozí
pochvalují další benefit – kvalitnější pleť.
Na druhou stranu je třeba počítat s tím, že se odebírá více tuku,
protože část tukových buněk se
přibližně do roka vstřebá a tak přijde vniveč. Rovněž je jasné, že nejde o trvalý efekt, a při zvětšování
prsou je třeba brát v potaz limit
jedné, podle některých odborníků maximálně dvou velikostí
navíc.
Na
vzhledu
záleží!
Estetické zákroky pro lepší vzhled a dobrý pocit
Jak jsme uvedli již v pìedchozím ²lánku, liposukce patìí mezi nejpopulárn»jší metody estetické medicíny.
Pokud se však obáváte radikálních zákrokþ, mþžete vyzkoušet neinvazivní ìešení. Výhoda? Po terapii
odcházíte domþ nebo do práce a hned se mþžete vrátit ke svému životnímu stylu. text: Marcela Škardová
Mezi neinvazivní bezbolestné liposukce patří i ošetření přístroji Vanquish nebo Exilis. Můžete nám o nich povědět více?
Oba přístroje jsou primárně zaměřené na redukci tukové tkáně a tvarování postavy. Vanquish, novinka na trhu, využívá principu selektivního
působení radiofrekvence, kdy tepelné vlny cíleně a rovnoměrně směřují
přímo k tukovým buňkám, aniž by poškozovaly svaly či okolní vnitřní orgány. Klientka pohodlně leží pod přístrojem, na rozdíl od jiných metod
zde nedochází k přímému kontaktu. Po celou dobu ošetření, jež trvá
30 minut, cítí příjemné teplo. Během terapie dochází k apoptóze, řízené
smrti tukových buněk, které následně přirozeně odputují z těla ven; proto
je zapotřebí několik dnů před zákrokem a několik dnů poté zvýšit příjem
tekutin. Tímto způsobem se ošetřují oblasti pasu a bříška. Výhodou jsou
velikost pokryté plochy, rychlost a nulová rekonvalescence.
Kolik terapií Vanquish
je vhodné podstoupit,
s jakým výsledkem a půjde o trvalý efekt?
Doporučujeme 4 ošetření,
v individuálních případech 5
až 6. Spíše než snížení hmotnosti zaznamenávají klienti
objemový úbytek v řádu
několika centimetrů. Pro
posílení efektu poskytujeme
k terapii Vanquish v rámci
ceny navíc 30 minut lymfodrenáže, která detoxikuje organismus a podpoří celkový
metabolismus včetně odbourávání produktů lipolýzy.
Terapie Vanquish bude mít
trvalý efekt, pokud si pacient
udrží stálou hmotnost a aktivní životní styl.
Nyní si představme
přístroj Exilis, který rovněž patří mezi metody
bezbolestné liposukce.
Exilis je určen pro všechny zdravé lidi, kteří si chtějí
zdokonalit postavu, zbavit
se přebytečných tukových
polštářů a vypnout pokožku. Vynikajících výsledků se
dosahuje prostřednictvím společného působení dvou energií – ultrazvuku a radiofrekvence. Exilis vhodně doplňuje Vanquish, protože řeší
nejenom oblast bříška, ale také „špíčky“ na zadní straně pasu, zadeček,
vnitřní i vnější stehna nebo oblast pod lopatkami. Proto v Esthetic Medical kombinujeme oba přístroje k umocnění výsledků v úpravě celkového vzhledu postavy. Ani v tomto případě není zapotřebí žádné
anestezie. Terapie trvá zhruba 10 až 20 minut podle plochy ošetřované
oblasti. Většinou si klientky přejí v rámci jedné návštěvy ošetřit několik
partií zároveň. Ošetření jedné oblasti se opakuje zhruba 6krát podle výchozího množství tuku.
A pokud klientka řeší také celulitidu, je dobré do „hubnoucího balíčku“ k Vanquish + Exilis + lymfodrenáži přidat také ošetření rázovou
vlnou.
Na všech zmiňovaných zákrocích je sympatické, že se dají stihnout, ještě než si oblečeme plavky. Ale co když objevíme další vady
na kráse, například znaménka, žilky nebo pigmentové skvrny?
Pokud jde o znaménka,
bradavice nebo jiné nevzhledné kožní útvary, ty
umíme frakčním laserem
odstranit během jedné
návštěvy ještě před vaším
odjezdem na dovolenou.
Náš kombinovaný laser
Fotona Dynamis je vhodný k odstranění celé škály
nežádoucích projevů na
kůži. Výhodou je přesnost
zákroku a rychlé hojení
bez zřetelných stop v místě ošetření. Naopak odstraňování pigmentových
skvrn náš lékařský tým
doporučuje ponechat až
na období s nižší sluneční
intenzitou, aby byl efekt
odstranění trvalý. Nejenom na dovolené platí
– chraňte si pokožku kvalitními krémy s vysokým
ochranným faktorem proti
slunečnímu záření! A když
už se pigmentové skvrnky
objeví, přijďte, dnešní moderní technologie nabízí
řešení.
léto 2014
·
City Revue
·9
PR, FOTO: ARCHIV ESTHETIC MEDICAL
O moderních metodách jsme si povídali s Mgr. Zorou Valanskou z renomovaného centra estetické medicíny Esthetic Medical.
krása
Jak být ještě svůdnější a půvabnější??
Zkuste to s letošními novinkami
na poli krásy, určitě vás příjemně
překvapí.
Žhavé
kosmetické
hity
Lí²ka k nakousnutí
Now in Bloom je název nové jarní
kolekce, v níž najdete mimo jiné limitovanou sérii tvářenek Cheek Pop.
Vybrat si můžete ze čtyř odstínů: Ginger, Peach, Berry a Plum.
850 Kč, Clinique
Termální voda pro každého
Novou dermokosmetickou značkou,
která nedávno rozšířila český trh, je
Uriage. Vyzkoušejte například hydratující, zklidňující a léčivou termální
vodu ve spreji s vysokým obsahem
minerálů, která slibuje širokospektrální
použití pro malé i velké.
Tip pro dokonalou pleõ
Fit Me je make-up na gelové bázi
obsahující jemné mikropigmenty. Slibuje zakrytí drobných nedokonalostí,
sjednocení barvy a svěží, přirozený
vzhled. Hodí se pro jakýkoliv typ pleti
a na výběr máte šest odstínů.
165 Kč, 150 ml, Uriage
299 Kč, Maybelline
Hez²í než mrkací panenka
H
Řasenka Miss Manga se inspirovala
Ř
ja
japonským
komiksem manga. Díky
speciálně tvarovanému kartáčku
nalíčíte skutečně všechny řasy
a spolehlivě tak zvětšíte jejich
objem.
249 Kč
L´Oréal
L´Oréa
al Paris
Svþdný zrak
za okamžik
Nová toaletní voda Třešňový květ
ěět rozšiřuje
ma
řadu Un Matin au Jardin. Ukrývá svěží aroma
etlých tře
třešní,
zelených mandarinek a vůni rozkvetlých
uli a pižma.
zelených mandlí, indonéského pačuli
prcchový gell
Kromě toaletní vody je v nabídce i sprchový
a tělové mléko.
590 Kč, vůně 100 ml, Yvess Rocher
Rocche
Roch
10 ·
City Revue
e
·
léto 2014
4
129 Kč, Gabriella Salvete
Make-upový specialista
Beauty blender je houbička z antibakteriální pěny určená k aplikaci make-upu,
kterou vynalezla hollywoodská vizážistka Rea Ann Silva. Její elipsovitý tvar
slibuje dokonalou aplikaci i do nejmenších záhybů pokožky na tváři.
699 Kč, v balení s dezinfikátorem 749 Kč,
k dostání v Surface
PŘIPRAVIALA: MARCELA ŠKARDOVÁ
FOTO: ARCHIV FIREM
Vþn» jara
S očními linkami
Liquid Eyeliner v podobě fixu se zkrášlíte během chvilky,
a navíc se nemusíte obávat, že by se
pak výsledek rozmazal. Snadno, rychle
a efektivně – to jsou
tři hlavní přednosti
této kosmetické novinky, která nabízí až
300 aplikací.
gurmán
Zajímavosti
text: Marcela Škardová
o káv»
Uhodnete, které kávové aroma je znakem (ne)kvalitního nápoje? Zda
nadmořská výška ovlivňuje chuť pěstovaných zrn? A když ji budete
mít doma v květináči, může kvést? Chcete-li znát odpovědi, čtěte dál!
Jak poznat (ne)kvalitu
Podle Gennara Pelliccia ze společnosti
Costa Coffee lze rozpoznat špatnou kávu
od dobré už podle aromatu. Kvalitní kávu
charakterizuje chuť:
vanilky: teplá, smyslná, mírně máslová
s překvapivě silnou vůní vanilkových
lusků,
toastu: mírná vůně toastového chleba,
která je znamením obratného pražení,
medu: připomíná květ vonící medem,
kávového květu: sladká vůně bílých
květů kávovníku,
karamelu: vůně evokující karamel grilovaný s ananasem a jahodami.
A tu nekvalitní poznáte podle toho, že její
chuť je jakoby slámová až kouřová a můžete z ní cítit arašídy, vinný korek či dokonce
mokrou jutu. Musíme ovšem podotknout,
že kdyby výrobce této méně dobré kávy
pražil zrna déle, typické znaky špatné kávy
by se mohly „ztratit“, respektive „schovat“
pod aroma kouře.
pozor na slunce, protože jeho paprsky by
mohly rostlinu spálit. Neuděláte tedy chybu, když vsadíte na stín až polostín. Obezřetně volte také teplotu – jestliže klesne
pod 10 °C, mohl by kávovník uhynout. Ale
pokud se o něj budete dobře starat, potěší
vás několikrát ročně drobnými kvítky, které připomínají květy jasmínu.
Nejznám»jší odrþdy
Přestože existuje několik desítek různých
druhů kávy, nejčastěji se zmiňují odrůdy
Arabica a Robusta. Arabica se pěstuje ve
vyšších nadmořských výškách (obecně
platí: čím výše, tím lepší kvalita zrn), obsahuje méně kofeinu a z pohledu chuti je
pro ni typická kyselost. Robusta se pěstuje
naopak v nižších nadmořských výškách,
a také proto zraje rychleji. Může nabídnout někdy až dvakrát více kofeinu než
Arabica a její chuť se označuje jako hořká
až zemitá.
FOTO: ARCHIV REDAKCE
Traduje se, že…
P»stujeme kávovník
Vlastní kávová zrna si doma nejspíš nevypěstujete, ale i tak se kávovník může stát
zajímavým obohacením vašich pokojových rostlin. Při jeho umísťování si dejte
… rozumné pití kávy zlepšuje koncentraci a výkonnost, nestřídmé zvyšuje krevní
fein skutečně může
tlak. Pravdou je, že kofein
dočasně zvýšit tlak. Podle nejnovějších
výzkumů však běžné pití tohoto nápo-
je našemu srdci neškodí a některé studie
udávají, že může, byť nepatrně, dokonce
přispět ke snížení tlaku díky obsahu flavonoidů.
Automatický p»ni² mléka
Milovníci cappuccina a latte, zbystřete pozornost. Potřebnou pěnu při přípravě těchto oblíbených nápojů pomůže zajistit pěnič
mléka Catler MF 8010 s indukční technologií (nabízí možnost zvolit nejen teplotu nápoje, ale i konzistenci pěny). A dětem zase
nachystá horkou čokoládu. K dostání za doporučenou cenu 3 990 Kč.
Co si také mþžete
dát v kavárn»
Espresso – má mít obsah 25 až 35 ml
a připravuje se z 7,2 g kávy.
Ristretto – je podobné espressu, také
se chystá z 7,2 g kávy, ale po kratší
dobu, a obsah je asi 20 ml.
Caffé macchiato – je espresso s trochou mléčné pěny.
Cappucino – vzniká z espressa a našlehaného mléka.
Caffé latte – je slabší káva s mlékem
a může se nabízet v různých variacích.
Frappé – vzniká z instantní kávy či
stude
udené
d néé vod
ody a ledu.
du
espressa, studené
vody
ARABICA
ROBUSTA
léto 2014
·
City Revue
· 11
Iva Frühlingová
Mám spoustu
malých
závislostí
Jak žije, jaká je a čím vším by chtěla být?
Modelka, zpěvačka, spisovatelka a moderátorka
Iva Frühlingová (32) se připravuje na úplně
nové životní období.
text: Libuše Ve²eìová
foto: Anna Charabanská (1), Martin Linhart (4), Majka Votavová (1) a archiv Ivy Frühlingové
12 ·
City Revue
·
léto 2014
léto 2014
·
City Revue
· 13
14 ·
City Revue
·
léto 2014
Co jste si přála, když jste byla malá holka?
„Chtěla jsem být princezna.“
To se vám možná docela splnilo.
„Představovala jsem si to, když jsem ve čtrnácti letech odjížděla jako modelka do Paříže. Říkala jsem si, že si budou hrát s mými vlasy a udělají mě
hezkou a pak na mě oblečou šaty… Jenomže jak jsem záhy zjistila, jenom
o tom tahle profese vůbec není. Modelka je spíš někdo jako pošťačka.
Chodí se svými fotkami od adresy k adrese, po cizích městech. Na přehlídkách ji sice namalují a oblečou, ale je to neuvěřitelný stres. Takže asi jako
každá práce má svá pro a proti. S tím jsem nepočítala, protože princezna
samozřejmě žádná proti nemá, ta má všechno jenom krásné. Trošku mě
to zklamalo. A být modelkou mě ani nenaplňovalo. Potřebovala jsem se
nějak projevit, takže jsem v šestnácti letech začala dělat v Paříži hudbu.“
Máte hudební vzdělání?
„Nemám. Nikdy jsem muziku nestudovala. Noty neumím.“
Talent a odvahu ovšem nezapřete.
„Myslím si, že zpívat může každý.“
Já asi ne.
„To mi říkala moje kamarádka taky a potom jsme s ní udělali nahrávku
a zněla super.“
Víte, že bych si čas od času vaši profesi ráda vyzkoušela?
„Věřím tomu. Přemýšlím, že je to podobné, jak holky, co mají rovné vlasy,
chtějí kudrnaté, a naopak. Člověk chce vždycky to, co nemá.“
Zažila jste v Paříži takovou krizi, že jste se chtěla vrátit domů
k mamince?
„Jasně, občas jsem měla momenty, kdy jsem volala mamince. Ta mi řekla, že v Litvínově berou šičky do továrny na podprsenky. Vždycky, když
jsem volala, že chci domů, mamka mě motivovala a já jsem řekla, že
to ještě chvilku vydržím a zůstanu. V Litvínově u chemičky bych nikdy
nezažila to, co jsem prožila v Paříži. Mamce dodneška hrozně děkuju,
protože jsem si mohla ve dvaceti letech koupit byt a domluvím se čtyřmi světovými jazyky.“
Do světa jste vyšla rovnou ze základní školy?
„Ano. Byl to rok, kdy se nasadila ještě devátá třída. Byla jsem v té době
zrovna mezi osmičkou a devítkou. Takže jsem devítku dodělávala dálkově. K tomu jsem ještě ve Francii studovala a pracovala.“
Měla jste výhodu, že jste zvládla francouzštinu.
„Perfektní je, že jsem takto dostala cizí jazyk vlastně zadarmo. Což je
skvělé a určitě bych ráda, aby jednou i moje děti měly podobnou možnost.“
Jak dlouho žijete se svým partnerem, dopravním pilotem Honzou, se kterým čekáte prvního potomka?
„Nevím, jestli šest nebo pět let. Myslím že šest. Jsem totiž strašně špatná
na data a výročí, v tom jsem asi trochu chlap. A minulý rok, když jsem
cestovala, jsme měli odluku. Pak jsme se znovu sešli a dali dohromady.
Takže nevím, jestli se ten rok do vztahu počítá, nebo nepočítá.“
Proč jste se odloučili a proč jste se pak k sobě vrátili?
„Na své třicáté narozeniny jsem dostala šok. Byla to asi krize středního věku.
Vypnula jsem si mobil a zavřela jsem se v bytě se svými kočkami. Nechtěla
jsem s nikým mluvit, myslela jsem si, že život končí, a přemýšlela jsem nad
tím, co všechno chci ještě zažít, kam se chci podívat. Sbalila jsem kufry a odjela na půl roku do Paříže. Tam jsme s kamarády začali tvořit desku. A potom
jsem vyrazila dál. Mám v cizině přátele z mladých let, kdy jsem žila venku.
Jsou rozesetí různě po světě a jak vždycky každý řekne, abyste za ním někdy
přijela, a vy se tam nikdy nevydáte, tak jsem měla období, že jsem jim fakt
zavolala a řekla jsem, že jedu. Projezdila jsem Tenerife, Londýn, Skotsko, Los
Angeles, Denver, Toronto… Asi jsem si to potřebovala zažít. Jako kdyby mi
bylo znovu šestnáct. Na těch místech jsem tvořila texty k cédéčku, které
jsme předtím udělali v Paříži. Když byly hotové a byla hotová celá deska,
měla jsem toho už taky dost. Bylo unavující vláčet kufry sem a tam, tak jsem
se vrátila a tady jsem desku vydala. Ještě jsme na ní nějakou chvíli pracovali.
A začali jsme se znovu vídat s Honzou. Vyplynulo to přirozeně.“
Vaše maminka měla v mládí podobné sny?
„Mamka chtěla být herečkou. A její maminka jí to nechtěla dovolit. Takže moje maminka mě a moji sestru povzbuzovala a podporovala, aby
z nás bylo něco, co si možná i přejeme. A možná jí to trošku splnilo její
sny skrze nás. Tak to bývá. Sestra uspěla ve sportu a já tam, kde jsem.
Díky mamince, která se snažila.“
Jak budete vychovávat svoje děti vy? Máte představu, čemu by
se mohly věnovat?
„Myslím si, že je důležité, aby člověk studoval, protože v našich profesích
se čas zastaví ve třiceti. Tahle kariéra brzy končí a je dobré mít něco do
budoucna, s čímž se tenkrát nepočítalo. Točím zahraniční reklamy, možná je to herectví. Ale vím, že to jednou skončí. Naštěstí můžu psát knížky
nebo dělat hudbu, moderovat. Nikdy se člověk nesmí dostat do situace,
aby možnosti už nebyly. Jsou to sice krásné, ale v tomhle smyslu takové strašidelné směry, kam nás mamka v dobrém úmyslu nasměrovala.
Takže bych chtěla, aby člověk, kterého budu vychovávat, měl nějaký
dlouhodobý smysl života.“
Iviny kočky Pepřík a Charisma
[
…v našich profesích se čas
zastaví ve třiceti.
]
Mělo to tak být.
„Určitě. Jinak by cédéčko s názvem Chic a Paris nevzniklo. Nevím, jak
moc je významné, že vzniklo, to je zase jiná otázka. Ale prostě existuje
X
a pro mě je to fajn. Je to pro mě důležité.“
léto 2014
·
City Revue
· 15
jak žije
Člověk má někdy nějaké na první pohled nelogické puzení
a třeba ani sám neví proč. A pak se objeví hmatatelný výsledek.
„Určitě, celá ta cesta byla osudová. A doufám, že byla správná.“
Co byste chtěla ještě zažít? Na jaká místa byste se ráda podívala?
„Už moc zažívat nechci. Chci být hlavně v klidu.“
Dostává se vám ho doma?
„Mám štěstí, že můj přítel je zodpovědný a ještě k tomu charakterní
a hodný. Má všechny vlastnosti, kterých si může člověk vážit. Kromě
toho jsem dneska byla na józe, tak jsem teď možná zklidněná až moc.“
Cvičíte?
„Nejsem moc sportovní typ. Moje maminka celý život cvičila aerobik, dodnes předcvičuje, tancuje. Můj nevlastní tatínek Josef Beránek je uznávaný hokejista, moje sestra hrála tenis a nyní ho trénuje v Americe. Já jsem
byla černá ovce rodiny, která sportu nikdy moc neholdovala. Spíš jsem se
zaměřovala na umění, což mám po svém vlastním tatínkovi, který, ač pracoval v chemických závodech, tak hrál na kytaru. Moje mamka zase psala.
Ale já jsem nikdy sportu nepropadla. Přijde mi, že sportovci a umělci jsou
úplně rozdílné světy, které se vůbec nemůžou nijak propojovat.“
Do jakého prostředí přivítáte nového člena rodiny?
„Když jsme zvelebovali byt poprvé, bylo to spíš podle mé představy.
Takže jak černá, tak růžová, fialová a podobné barvy. Teď jsme ho zrekonstruovali víc podle mého přítele. Trošku jsme ho proměnili v klučičí byt. Hodně šedá a wengé, což je tmavé dřevo. To jsou jediné barvy,
které tam jsou. Přidala jsem červenou, mihne se v každém pokoji, aby
oživila. Honza má vkus, vypadá to hezky.“
Domov v mužském stylu vám nevadí?
„Ne. Už v mém původním bytě všichni známí čekali nálepku Paříže, jakou
jsem v Čechách získala a jaká už mi asi zůstane. Tak Paříž v něm nebyla.
Vybavení mělo rovné tvary a bylo hodně moderní. Byt vypadal trošku
jako mládežnický nebo mládenecký. Takže teď to není až taková změna.“
Jste přizpůsobivá, když partner něco navrhne?
„S žádným jiným partnerem než s mým Honzou bych do toho asi nešla. V minulých vztazích jsem ráda měla svůj názor a dokázala jsem
se o něj i pohádat. Soupeřili jsme, kdo z nás dvou má pravdu. Jediný
Honza je člověk, kterému naprosto důvěřuji. Kdyby mi řekl, že bude
super, když bude všude černá, tak řeknu, no jasně, říká to Honza. Tak
asi tak.“ (smích)
Dříve jste často chodila v černé. Jaké barvy oblékáte dneska?
„Fialovou, růžovou, světle žlutou, tyrkysovou, oranžovou, zelenou. Nakoupila jsem si spousty barevných věcí. Nedávno jsem při přerovnávání
fotek koukala na nějaký dřívější rozhovor se mnou. V časopise asi pět let
starém byl vyfocený můj šatník a působil hrozně goticky. Byla to taková
černá stránka. Teď by to asi vypadalo jinak.“
Zajímáte se o význam barev?
„Kdysi jsem se zajímala o karty, kouzla a podobné věci, různě jsem se
v tom nimrala. Jsem ráda, že už to neřeším, ale když někdo mluví na takové téma, v duchu se pousměju a řeknu si, že hledá, jako jsem tenkrát
hledala já. Chápu ho, ale už v tom nijak nejedu.“
Máte jako bývalá čarodějka doma zvířata?
„V jednu chvíli jsem měla dvě kočky, ale ta starší strašně žárlila na tu
mladší. Přes rok jsem se snažila najít mezi nimi nějakou rovnováhu. Nakonec ta malá putovala k mojí kamarádce. Takhle to dopadlo, je mi to
líto, ale vím, že je v pořádku. A ta starší je teď strašně šťastná, když je
zase sama.“
[
V minulých vztazích jsem
ráda měla svůj názor…
]
Kolikrát se spojují například modelky s fotbalisty.
„Nemluvím o modelingu. Ale spíš o umění. Umělecká duše se sportovní
nejde dohromady. Já jsem nikdy moc nesportovala. Jediné, co sem tam
dám, je plavání, jóga nebo procházky, u kterých se nenadřu.“
Zmínila jste svého otce. Kde a jak nyní žije?
„Rodiče se rozvedli, když mi bylo devět. Oba si našli jiného partnera. Táta
bydlí se ženou v Mostě. Pro mě pohoda, protože mám i v dospělosti pořád dvojité Vánoce. A moje dítě bude mít tři babičky. To není na škodu.“
16 ·
City Revue
·
léto 2014
Svědčí to o vaší trpělivosti.
„Myslím, že člověk je trpělivý v tom, co ho baví. A já mám zvířata hrozně
ráda. Takže to není trpělivost, to je vlastně zábava. Kdybych měla rok
opravovat auto, tak se na to vykašlu už dávno.“
Je něco, co jste se naučila teprve v poslední době?
„Asi moc věcí, ale neumím je pojmenovat. Hodně jsem se změnila.
Nebo ne změnila, ale dostala jsem odpovědi na nějaké otázky. Formou
pocitů.“
Na Prima COOL uvádíte pořad o aplikacích. Vyznáte se v nich?
„Seznamuju se s nimi průběžně. Jako každý, kdo jede v moderním stylu života. Je to moje přirozenost. Nic, co se musím učit. Samozřejmě
vždycky objevíme novou aplikaci nebo hru. Ale jak jejich systém funguX
je, to vím.“
léto 2014
·
City Revue
· 17
jak žije
Ten váš probíhá v zajímavých etapách.
„Člověk se vyvíjí a roste a v každé etapě něco zažívá. Každý má asi jinou
cestu a já tím, jak jsem ve čtrnácti odjela do světa, tak jsem možná byla v nějakých věcech napřed, ale v jiných pozadu, pozastavená ve vývoji. Myslím si,
že jsem si je potřebovala dozažít, než začnu další, možná klidnější část svého života. Ale je dost možné, že zase přijde něco bláznivého, protože jediná
rovnováha je v tom, že žádná rovnováha není. A tak je to asi v pořádku.“
[
Nemyslím si, že jsem
nějaká hvězda.
]
Přesto ji pořád hledáme.
„Myslím si, že právě když ji hledat přestaneme, tak je to úplně nejlepší.
Říct si, že rovnováha není, a to je celé. Nenimrat se a nerozebírat. Prostě
je to tak, jak to je, a důležité je spokojit se sám se sebou a nekoukat
kolem. S tím jsem měla vždycky problém a mám ho možná dodneška.
Vždycky koukám na to, jak mě vnímají ostatní a co si myslí. To je asi moje
největší celoživotní bolest. Musím se s tím ještě srovnat!“
Přitom na mě působíte jako sebevědomá osobnost.
„Pokud působím sebevědomě, jsem ráda.“
Nehrozí vám, že nějakým hrám propadnete?
„Ale jo, hrozí. Propadnu jim vždycky. Novou hru hraju třeba týden v kuse. Pak
mě většinou přestane bavit. Mám to jako s písničkou – časem se mi ohraje.“
Aspoň že nejste závislá.
„V tomhle ne. S jinými věcmi je to horší.“
Například?
„Nic takového teď nedělám, ale dlouho jsem kouřila.“
Patřilo to k vaší image?
„To fakt ne. Cigarety miluju a myslím, že s nimi zase začnu. Jinak taky
teď momentálně nepiju Coca-Colu, kafe, Red Bull. Jinak mám spoustu
malých závislostí.“
Třeba i v lásce?
„Určitě se mi stalo, že jsem byla závislá i na člověku.“
Jak se z toho dá vyjít?
„Nedá. Nevím. Nemám radu.“
Věříte na osud? Na osudovou lásku? Na toho pravého?
„Tím, že jsme se s Honzou sbližovali postupné, to nedokážu říct. Nemyslím si, že láska, co vás praští hned do oka, je ta pravá, jak lidi říkají. Často
se za osudovou lásku zaměňuje vášeň, ale vášeň není rodina a není to
láska v pravém slova smyslu.“
Ideální by bylo, kdyby se dalo skloubit všechno do jednoho.
David
Kraus
přiživot
rozhovoru
s redaktorkou
časopisu
„To
by pak
byl
hrozně
jednoduchý.
“
18 ·
City Revue
·
léto 2014
Jaké cíle máte v současné době?
„Po mých cestách a velkém výdeji energie nastalo zklidnění pomocí jógy
a přestaly kouzelnické věci, co se děly před tím šílenstvím. Nastalo vyčištění, klid. Teď si už nepřeju nic speciálního, protože jsem si splnila spoustu
věci. Přála jsem si vydat desku v cizině, přála jsem si, aby ji někdo poslouchal, takže vlastně nemám sen, nemám touhu, za kterou se musím hnát.“
Vaším nedávným přáním bylo po dvou knihách z oblasti modelingu a showbyznysu napsat ještě román.
„Román by byl dobrý, ale není to tak, že když si ho nesplním, končí svět.
Když se povede, bude to fajn. Takhle to teď vnímám.“
Umíte se nudit?
„No jasně. Skoro jako každý mám chvíle, kdy se hodně nudím, a chvíle, kdy
vnímám napětí a stres. Moje profese je nahoru dolů, nejenom finančně,
ale i v návalech, kdy je najednou hrozně moc práce a vy jste na roztrhání,
a pak je třeba měsíc, kdy není vůbec žádná práce a vy se koušete nudou.“
Ve své branži jste se asi neměla vždycky jako princezna.
Nebo ano?
„Jasně že ne. Výkyvy budu prožívat po celou dobu, co budu dělat tuhle práci, pokud mě někdo nezaměstná anebo pokud nebudu mít svůj
byznys, ale to je to samé. Protože to by bylo taky nahoru dolů. Asi jediná
cesta ke stabilitě je nechat se zaměstnat. Nikdy jsem to úplně nezažila
a ráda bych to zkusila.“
To je zajímavé.
„Ráda bych byla normální člověk. Myslím to tak, že je mi až natolik nepříjemná stinná stránka mojí profese, že se mi s ní těžko žije.
Nemyslím si, že jsem nějaká hvězda. Ale o to je to možná těžší, že
vždycky přilítne z čistého nebe nějaké překvapení a někdo cizí na mě
mluví, a já nechápu proč. Anebo si někde přečte nějaké informace
a má pocit, že mě zná. Je to takové zvláštní. Souvisí to i s mojí ne-
jak žije
Například v cizině?
„To by bylo dobré, protože bych mohla být opravdu kdokoliv. To by se
mi líbilo.“
Pokud zůstanete v Čechách, jaké práci byste se chtěla věnovat?
„Třeba té vaší. Bavilo by mě dělat redaktorku anebo módní redaktorku.
Vyzkoušela jsem si práci stylistky, můj oblíbený módní časopis, jeden
z nejlepších tady, mi dal šanci. Být na druhé straně focení byla hodně
zajímavá zkušenost.“
Pro tento magazín dokonce píšete sloupky.
„Na internetový portál, ale i dovnitř časopisu. Když jsem byla v cizině,
posílala jsem příspěvky. Napsala jsem dvě knihy a texty si píšu sama.
Jsem zvyklá psát. Anebo přemýšlím nad tím, otevřít si svůj obchod. Prodávat pračky nebo něco úplně jiného.“
Například módu?
„Mohla bych. Chápu, že móda je něco, co by se na mě lehce nalepilo.
Ale to je image. Jsou dvě Ivy. Iva Frühlingová, francouzská osoba, která
má ráda módu a která zpívá. A potom jsem já, která mám schopnosti
v byznyse nebo v komunikaci. Dokážu něco naplánovat a myslím si, že
bych zvládla dělat i jinou profesi, než v jaké mě lidi vidí. Ale to by pro ně
mohlo být nepochopitelné, takže možná by stálo za to pracovat v cizině. Jsem vlastně úplně normální člověk. To je celé.“ (smích)
Ve vaší profesi vás přesto vnímám přirozeně.
„Protože je to role, kterou jsem se naučila hrát a hraju ji už od
čtrnácti let.“
Since 1998
inzerce
jistotou nebo introvertní povahou. Baví mě tvořit v týmu. Například
když natáčíme pořad Applikace na Prima COOL, moderuju s lidmi,
které znám a kteří jsou v partě. Nebo když točím reklamu, jsou to zase
známí z party. Ale když zpívám na veřejnosti, mám pocit, že se chci
schovat za kontrabas. A od začátku až do konce si dodávám odvahy.
Nevím, jestli jsem si vybrala správnou profesi, a tím pádem kolikrát
přemýšlím nad tím, jestli by nebylo lepší nechat se zaměstnat nebo
dělat práci, která by tohle neobnášela.“
léto 2014
·
City Revue
· 19
Dopìejte si
text: Libuše Ve²eìová
malou dovolenou
ve vodním ráji
Je to malé městečko, kde se můžete ubytovat, dobře se najíst, využít služeb lékařů, fyzioterapeutů,
zajít si na masáž nebo na kosmetiku, zacvičit si a především si kvalitně odpočinout. O spokojenost
návštěvníků se stará tým v čele
s generálním ředitelem Ing. Radkem Steinhaizlem, který vymýšlí
a ve spolupráci s německým dodavatelem realizuje spoustu dalších nových nápadů.
20 ·
20
Cit
C
City
ity
y Revue
Re
·
Žhavé novinky
Ve Vodním světě ke stávajícím
toboganům a skluzavkám brzy
přibude nový, pneumatikový tobogan se zajímavými barevnými
efekty. „Zvládne až 1000 jízd za
hodinu. Návštěvníci mohou jezdit jeden za druhým, používat
jednopneumatiky, dvoupneumatiky nebo trojpneumatiky,
teenageři spolu můžou dovádět,
léto 2014
dorážet na sebe. Tenhle tobogan je bezpečný už pro děti od
6 let,“ popisuje projekt jeho „otec“
Ing. Radek Steinhaizl.
Všechny atrakce jsou certifikované na velký nápor návštěvníků.
Na bezpečnost v celém areálu
dohlížejí kromě plavčíků i kamery. Další připravovanou atrakcí je
vnitřní divoká řeka, která se spojí
se stávající venkovní. Jízda jejím
korytem slibuje netradiční zážitek.
A aby mohl aqaupark přes den
fungovat, staví se v noci. Ráno se
všechno uklidí a otevře pro návštěvníky. Ing. Radek Steinhaizl
přiznává: „Bál jsem se toho, protože
zkušenost dělat takhle obrovské
atrakce za provozu nikdo z tohoto oboru v České republice nemá.
Jsme první. Nicméně německá
firma, kterou jsme si vybrali, to
dokáže skvěle. Díky ní 20. června
nové atrakce spustíme.“
FOTO: DAVID HÁVA
A ARCHIV GMF AQUAPARK PRAGUE, A.S.
Aquapalace Praha je skutečným palácem mezi aquaparky. Nabízí spoustu ojedinělých zážitků
a 20. června představí návštěvníkům zcela nové atrakce.
Nekone²né letní
osv»žení a relaxace
Obrovské vnitřní prostory Aquapalacu se v krásných letních
dnech rozšiřují o nabídku aktivit
pod širým nebem. „V létě máme
na zahradě přes 500 lehátek. Pražáci si třeba vezmou půl dne dovolené a jdou se koupat. Pro děti
tu máme nafukovací atrakce, pro
dospělé zahradní restauraci nebo
vodní bar. Hlady tu nikdo rozhodně neumře, nabídka gastroslužeb
je velká. A pro návštěvníky, kteří
se v aquaparku zdrží do večera,
máme novinku, laserovou show.
V jednom paláci se ve vodní cloně spustí po setmění 9minutové
představení. Můžete u nás strávit
celý den a rozhodně se nudit nebudete.“ líčí Ing. Radek Steinhaizl.
Otevírací doba aquaparku je mimo sezonu denně od
10 do 22 hodin, od 28. června
do 31. srpna od 9 do 23 hodin.
Kromě „obyčejné vstupenky“ lze
zakoupit celodenní permanentku, roční členství, mimo sezonu
využít skupinové slevy anebo
různých balíčků kombinovaných
například se službami wellness či
fitness. Wellness centrum nabízí
masáže, kosmetiku, privátní sauny, balneoterapii. Jeho součástí
je i rehabilitace. „Máme smlouvy
se šesti zdravotními pojišťovnami,
máme zde lékaře, fyzioterapeuty.
Nabízíme komplexní služby,“ sděluje pan ředitel.
Aquapalace – to je především
spousta zábavy nejen pro děti,
ale pro všechny věkové kategorie. Ve Vodním světě najdete Palác dobrodružství, Palác pokladů
a Palác relaxace, Korálový bazén,
v Saunovém světě finské sauny,
římské lázně, venkovní severský
srub anebo saunu v ruském stylu. Voda v bazénech je vyhřátá
na příjemných téměř 30 stupňů,
dětské bazénky a vířivky jsou ještě
teplejší. Den strávený v Aquapalacu je skvělým zážitkem, pro který
se návštěvníci znovu vracejí.
Generální ředitel Ing. Radek
Steinhaizl představuje jednu
z nově připravovaných atrakcí.
www.aquapalace.cz
ÚČETNICTVÍ, MZDY A DANĚ
inzerce
Ing. Jiří Koten
daňový poradce č. 350
Milíčova 14
130 00 Praha 3
Mobil: 608 28 10 26
Tel./fax: 222 781 449
[email protected]
léto 2014
·
City Revue
· 21
kultura
Festival Natruc 2014
2. srpna 2014/Kolín
17. ročník kultovního festivalu Natruc se uskuteční v kouzelném prostředí Kmochova ostrova v Kolíně. Můžete se těšit na dvě stage,
divadelní stan, přední české kapely a vybrané zahraniční hudební „bonbónky“. Vystoupí
Mandrage, Rybičky 48, Sto zvířat, Hentai Corporation, Wohnout, Zakázaný ovoce, Smola
a hrušky a další… Atmosféra festivalu je neopakovatelná. Kdo tam byl, rád se za rok vrátí.
Kdo tam ještě nebyl, o hodně přichází.
Vstupenky v síti Ticketstream od 290 Kč
(zvýhodněné skupinové a rodinné vstupné).
Podrobnosti o festivalu
na www.natruc.barry.cz
LEOŠ NOHA (ŠŤOVÍČEK), PETR ČTVRTNÍČEK (PUŠKVOREC), MNOHO POVYKU PRO NIC, 2014
24. června–6. září 2014/Praha
Rok 2014 je z pohledu příznivců díla Williama
Shakespeara rokem jubilejním. Letos uplyne 450 let od narození tohoto výjimečného
dramatika. Pořadatelé Slavností věnují Shakespearovi k narozeninám premiéru komedie
MNOHO POVYKU PRO NIC, kterou připravuje
na 24. června režisér JIŘÍ MENZEL.
Letní shakespearovské slavnosti proběhnou
již tradičně na dvou plenérových scénách.
V Nejvyšším purkrabství Pražského hradu a na
Letní scéně Hudební a taneční fakulty AMU
v Lichtenštejnském paláci na Malostranském
náměstí. Slavnosti se dále konají v Brně, Ostravě a Bratislavě.
Vstupenky v síti Ticketportal od 290 Kč.
Informace o programu
na www.shakespeare.cz
Letní scéna Divadla Ungelt
19. června–31. srpna 2014/Praha
Letní scéna Divadla Ungelt se nachází ve starobylé malebné části Hradčan pod Loretou,
v ulici Nový Svět. Slavnostně byla otevřena
19. června 2005 paní Lívií Klausovou. Ve srovnání s ostatními divadelními událostmi letní
Prahy si hlediště se svou kapacitou 227 míst
zachovává komorní atmosféru typickou pro
Divadlo Ungelt. Představení pod širým nebem
mají neopakovatelnou atmosféru.
22 ·
City Revue
·
léto 2014
Jedním z představení, které mohou diváci v létě
vidět, je TOUHA JMÉNEM EINODIS. Jde o původní český komorní muzikál pro Martu Kubišovou a Anetu Langerovou. Příběh je inspirovaný
nevšedním osudem baronky Sidonie Nádherné, poslední majitelky zámku Vrchotovy Janovice. Kromě barvitého osobního života krásné
a inteligentní baronky, přibližuje také pohnuté
historické okamžiky naší země a jako ctitelé baronky v něm vystupují významní muži minulého století – vídeňský novinář a literát Karl Kraus,
malíř Max Švabinský či básník Rainer Maria Rilke.
Vstupenky od 495 Kč k zakoupení v divadle.
Informace o programu
na www.divadloungelt.cz
Metallica ȭ Aerodrome
festival 2014
17. června 2014 a 08. července 2014/Praha
Americká thrash-metalová skupina METALLICA v létě zavítá se svojí unikátní show Metallica By Request do České republiky hned
dvakrát. 17. černa na Aerodrome Festivalu vzdá
poctu tuzemským fanouškům koncertem spolu
se skupinami Avenged Sevenfold, Limp Bizkit, Rob
Zombie, Hentai Corporation a Powerman 5000.
V červenci vystoupí spolu se skupinami Alice in
Chains, Childern of Bodom a Kvelertak. Areál festivalu se nachází na Praze 7, na Výstavišti Holešovice.
Vstupenky od 1 690 Kč (ZTP/P od 750 Kč) k zakoupení výhradně na www.aventim.cz
Informace o festivalu na www.aerodrome.cz
KAPELA UDG, NATRUC 2013
Pro děti:
Výstava
Cesta (nejen) do prav»ku
se ZdeÜkem Burianem
22. června–14. září 2014/Praha
Opět zajímavý program nabízí Chvalský zámek
v Horních Počernicích na Praze 9. Potěšit se
zde můžete klasickými ilustracemi a obrázky
výjimečného ilustrátora Zdeňka Buriana. Užijete si interaktivní výstavu Cesta (nejen) do pravěku se vším všudy. Budete skládat dinosaury,
indiánskou čelenku či velké puzzle, zabubnujete si, dozvíte se zajímavosti z Burianova života,
budete si hrát a dobře se pobavíte. Slavnostní
otevření výstavy proběhne v neděli 22. června
2014 v rámci Svatojánského bálu princezen,
rytířů a princů, začátek akce je v 15 hodin.
Podrobné informace a ceny vstupného na
www.chvalskyzamek.cz
PŘIPRAVILA: VERONIKA JANATOVÁ
FOTO: ZDENĚK HEJDUK, PAVEL MÁRA
Letní shakespearovské
slavnosti
Prague Harley Days:
motomejdan nejen
pro harleyáře
HARLEY - DAVIDSON
Půjčovna motocyklů Harley-Davidson®
Setkání motorkářů bývají vždy středem pozornosti, tím spíš když jde
o kultovní značku Harley-Davidson. Ty pražské léta hostil kemp přírodního
koupaliště Džbán. Nyní ale přichází něco úplně nového, většího a hlavně
otevřeného široké veřejnosti a motorkářům i ostatních značek.
KAÎDÁ CESTA
POT¤EBUJE
NOV¯ ZAâÁTEK
10 motocyklů napříč
celou modelovou řadou 2014 .
Sportster
Dyna
Softail
VRSC
Touring
1 990,- Kč / 24 hod.
2 490,- Kč / 24 hod.
2 990,- Kč / 24 hod.
2 990,- Kč / 24 hod.
3 490,- Kč / 24 hod.
PODMÍNKY ZÁPŮJČKY:
Prague Harley Days otevřou své brány na pražském Výstavišti
29.−30. srpna 2014 a vy můžete být u toho!
• Je Vám více jak 21 let
• Máte řidičské oprávnění pro skupinu ¨A¨
• Můžete složit vratnou kauci 10 000,- Kč
• Zvládáte jízdu na těžším motocyklu.
HARLEY-DAVIDSON PRAHA
®
U Šalamounky 41/769, 158 00 Praha 5
tel.: +420 603 825 119
[email protected]
www.harley-davidson-praha.cz
GPS: 50°3‘59.54“N, 14°22‘57.43“E
léto 2014
Inz MediaPress_59x253_CZ.indd
1
·
City Revue
· 23
inzerce
Harley-Davidson spojuje lidi už 111 let. A právě Prague
Harley Days jsou zcela novým formátem setkání milovníků
jedné stopy s veřejností. Nepůjde o klasický sraz motorkářů, ale o největší oslavu svobodného životního stylu ve střední
Evropě. Kromě jiného jde o jednu ze zastávek účastníků gigantického rakouského motosrazu European Bike Week...
Monstrózní kulturně-společensko-motoristická akce se v Praze
představí poslední prázdninový víkend s bohatým programem
plným motorek (nejen) se znakem Harley-Davidson, koncertů
českých a slovenských kapel (Arakain , Tublatanka), vystoupení DJs, thaiboxerů, live music, kaskadérských show, FMX
představení, bodypaintingu, organizovaných motovýletů,
motosalonu nebo bikerských her Harley Owners Group.
www.harley-days.cz
HOG s více než milionem členů totiž zařadil Prague
Harley Days do svého kalendáře, což se poštěstí jen pár
evropským městům. Letos se mezi prestižní akce vedle Faak am See,
Hamburku a Barcelony zařadila rovněž Praha. Prague Harley Days otevřou své brány na pražském výstavišti 29.−30. srpna 2014 a vy můžete
být u toho. Vstup volný, na večerní koncerty za symbolických 150 Kč.
05.06.14 17:16
auto
Nekompromisní legenda
Nový Jeep Cherokee
Americká firma Jeep, která v současnosti patří do italského koncernu Fiat, uvedla v roce 1984
na trh svůj nový model Cherokee. Podle firmy Jeep je Cherokee historicky vůbec prvním
sportovně-užitkovým vozem střední třídy. Jedním z konstrukčních prvků tohoto vozu
bylo použití samonosné karoserie, čímž se (v porovnání s modely s karoserií uloženou na
samostatném rámu) dosáhlo zvýšení tuhosti při současném snížení hmotnosti.
Čtvrtá generace modelu Cherokee (nazvaného podle známého indiánského kmene) měla světovou premiéru na autosalonu v New Yorku,
evropská verze debutovala na březnovém autosalonu ve švýcarské Ženevě. Nový model je konstrukčně zcela nový a je postaven na modifikované podvozkové plošině Alfa Romeo. Rozvor podvozku je 2 692 mm,
celková délka vozidla je 4 623 mm, šířka se v závislosti na verzi pohybuje
od 1 859 mm do 1 902 mm. I výška vozidla závisí na verzi a pohybuje se
od 1 681 mm do 1 722 mm.
Karoserie má štíhlejší vzhled než dosavadní model a zachovává si
typickou masku se sedmi svislými žebry. Ta spolu s novými světly dominují celé přídi vozu. Přední i zadní světla mají nezaměnitelný vzhled,
a proto je Cherokee dobře identifikovatelný i v noci. Samozřejmostí jsou
typické hranaté tvary podběhů.
24 ·
City Revue
·
léto 2014
Interiér Jeepu Cherokee působí díky použitým materiálům luxusně
a útulně. Nabízí dostatek prostoru pro cestující na obou řadách sedadel, doplněný o mnoho důmyslných odkládacích prostor. Sedadla se
mohou nastavit ručně i elektronicky, v nabídce je také vyhřívání a odvětrání. Nový model je vystrojen nejmodernějším informačně-zábavním
systémem ovládaným prostřednictvím mimořádně velkého dotykového
displeje (s úhlopříčkou 21,3 cm). Celý systém lze pochválit za intuitivnost
i přehlednost. V kombinaci s novým špičkovým audiosystémem Alpine
o výkonu 506 W zkrátka nemá chybu. Novinkou je i nahrazení části analogových kontrolních přístrojů přehledným sedmipalcovým displejem.
Cherokee nejnovější generace se dodává v provedeních Longitude,
Trailhawk a Limited. Nabídka pohonných jednotek obsahuje vznětový čtyřválec 2,0 l Multijet II nabízený ve dvou výkonových verzích, 103 a 125 kW.
auto
Pro příznivce benzinových motorů je určen klasický atmosféricky plněný
šestiválec 3,2 l Pentastar (200 kW). Nový Cherokee je prvním modelem
střední kategorie SUV, který bude mít k dispozici devítistupňovou samočinnou převodovku. V nabídce je také šestistupňová manuální převodovka.
Jeep Cherokee je k dispozici s pohonem předních nebo všech kol,
v druhém případě hned ve třech úrovních. Základem všech variant 4 je samočinně přiřaditelný pohon zadních kol prostřednictvím elektronicky ovládané lamelové spojky, který najdete i ve verzi Jeep Active Drive I určené pro
varianty Longitude a Limited. Vyšší stupeň Jeep Active Drive II nabídne navíc účinnou terénní redukci (2,92:1). Při jejím aktivování se zároveň nastaví
pevné rozdělení točivého momentu mezi přední a zadní kola. Nejúčinnější
systém použitý v modelu Trailhawk, nazvaný Jeep Active Drive Lock, má
ještě k tomu závěr zadního diferenciálu, který je ovládán automaticky v režimu Rock. Všechny systémy úzce spolupracují se stabilizačním systémem
ESC, který umožňuje přibrzděním jednoho či více kol v kritických situacích
částečně nahradit absenci závěrů nápravových diferenciálů vpředu i vzadu.
Systémy pohonu všech kol jsou doplněny o systém kontroly trakce
Selec-Terrain, který nabízí čtyři režimy (u modelu Trailhawk je navíc
pátý režim Rock): Auto, Snow, Sport a Sand/Mud. Jednotlivé režimy nastavují optimální rozdělení točivého momentu na kola podle povrchu
a jeho adheze.
Nová generace Jeepu Cherokee se po všech stránkách povedla.
Cherokee vizuálně vypadá velmi kompaktně, podařilo se ideálně propojit moderní design s typickými znaky této americké legendy. Kvalitní
použité materiály a dobrý výběr pohonných jednotek v nabídce celkový dojem jen podtrhují. Na český trh přichází Cherokee právě nyní,
základní ceny startují na 885 000 Kč.
NOVÝ JEEP CHEROKEE
®
OBJEVTE DNA
ZNAČKY JEEP
®
Spotřeba: od 5,3 do 10,0 l/100 km. Emise CO2: od 139 do 232 g/km.
Kolbenova 809/31, Praha 9 • 603 883 015
U Seřadiště 7, Praha 10 • 603 825 689
jeep.dojacek.cz
15_0557_ACD_inzerat _City_Revue_186x167_Jeep_Cherokee_05_2014 FIN.indd 1
léto 2014
·
· 25
3.6.2014 11:30:43
City Revue
Nová ŠKODA Octavia RS
Nejrychlejší Octavia všech dob
Nová ŠKODA Octavia RS – isté emoce. Dokonalé spojení sportovního charakteru, prostoru
a funknosti. Z 0 na 100 km/h za 6,8 s; maximální rychlost 248 km/h. Dva nové motory: vyšší
výkon, nižší spotºeba, nižší emise.Nejnov•jší model je pokraováním nejv•tší modelové
ofenzívy v historii znaky ŠKODA. Tºetí generace modelË Octavia RS a Octavia Combi RS
zaujme výkonnými a souasn• úspornými motory, dravým designem a moderní technikou.
„Nová ŠKODA Octavia RS je sportovní třída sama pro sebe,“ říká předseda představenstva společnosti ŠKODA Prof. Dr. h. c. Winfried Vahland.
„Náš nejmladší model spojuje sílu a současně příznivou spotřebu, emoce a rozum. Nikdy předtím nebyla Octavia RS tak rychlá, dynamická
a současně tak praktická, bezpečná a komfortní jako tato třetí generace.
V této dokonalé kombinaci stanovuje nová Octavia RS a Octavia Combi
RS nová měřítka ve třídě kompaktních sportovních vozů a navíc na silnici přináší i sportovní geny značky. Dokonalý vůz pro všední den i pro
volný čas, ve kterém se snoubí maximální výkon, nejnovější technika
a vysoká užitná hodnota,“ říká Vahland.
Dostatek síly novému modelu ŠKODA Octavia RS poskytují dva
nové motory. Pod kapotou pracuje buď dvoulitrový benzinový motor
o výkonu 162 kW (220 k) nebo dvoulitrový vznětový motor o výkonu
135 kW (184 k). Benzinový motor 2,0 TSI ve spojení s ručně řazenou šestistupňovou převodovkou umožňuje vozu Octavia RS zrychlení u 0 na
100 km/h za pouhých 6,8 s. Maximální rychlost činí 248 km/h a je tak
o 6 km/h vyšší než tomu bylo u druhé generace vozu Octavia RS. S novým vznětovým motorem 2,0 TDI Octavia RS akceleruje z 0 na 100 km/h
za 8,1 s, maximální rychlost této motorizace je 232 km/h (s ručně řazenou šestistupňovou převodovkou).
Ve srovnání s druhou generací vozu Octavia RS mají nové motory
vyšší výkon a současně až o 19 procent nižší spotřebu. Systém start-stop a rekuperace brzdné energie jsou součástí sériové výbavy. Volitel-
26 ·
City Revue
·
léto 2014
ně je pro oba motory k dispozici buď ručně řazená převodovka nebo
dvouspojková převodovka DSG, obě šestistupňové.
Optimální jízdní vlastnosti kompaktního sportovního vozu zaručuje
moderní podvozek. Nová ŠKODA Octavia RS je sériově vybavena sportovním podvozkem. K tomu byla karoserie oproti standardnímu provedení
snížena o 12 mm (Octavia Combi RS: 13 mm). Zadní kola využívají nově
vyvinutou víceprvkovou nápravu. Precizní vedení stopy zajišťuje přední
náprava typu MacPherson s trojúhelníkovitými spodními rameny. Součástí
sériové výbavy je také elektronická uzávěrka diferenciálu XDS, integrovaná
do elektronického stabilizačního programu ESC. Tato funkce zlepšuje trakci
kol a snižuje sklon k nedotáčivosti při rychlých průjezdech zatáčkou. Lepší
ovladatelnost a vyšší agilitu umožňuje také nové elektromechanické řízení
s variabilním převodem. Tato technologie vyžaduje od řidiče menší úhel
natočení volantu pro dosažení požadovaného poloměru zatáčky. To znamená méně přehmatávání na volantu v prudkých zatáčkách.
Dravost a kvalitu na první pohled vyzařuje design nové generace
modelu ŠKODA Octavia RS. Nejmladší model značky ŠKODA staví své
sportovní geny v obou karosářských verzích suverénně na odiv. Každému, kdo vůz uvidí, je hned jasné: toto je nová sportovní Octavia RS.
Jasně se tu uplatňuje nový designový jazyk značky. Čelní pohled se vyznačuje zdařilou souhrou charakteristické masky chladiče s plaketou RS,
výraznými otvory pro vstup vzduchu se strukturou včelích pláství, novým předním spojlerem, mlhovými světlomety v designu RS a novými,
nyní sériově montovanými bi-xenonovými světlomety s integrovanými
diodami pro denní svícení.
Boční pohled se v porovnání se standardním modelem Octavia vyznačuje sníženou karoserií. K tomu přispívá i skutečnost, že v porovnání
s druhou generací modelu Octavia RS vůz podstatně narostl do délky
(+88 mm, kombi +86 mm) a do šířky (+45 mm). Současně vzrostl také
rozvor o 102 mm, což stejně jako zkrácení předního převisu posiluje
dojem síly. Emoce vzbuzují také třmeny kotoučových brzd, sériově červeně lakované. Sílu vyzařující proporce charakterizuje vysoká tornádo-linie a ostré precizní hrany.
Zádi ve spodní části dominuje černý difuzor a nad ním umístěný široký pás odrazky. Tyto prvky jsou nezaměnitelným identifikačním znakem nové generace vozu Octavia RS, stejně jako obě široké, lichoběžníkové chromované koncovky výfuku. Vedle toho jsou na zádi i zadní
svítilny v typickém tvaru písmene C, které jsou nyní sériově vybaveny
technologií LED. Nechybí ani spojler: u vozu Octavia RS na pátých dveřích, v provedení kombi je řešen jako spojler na konci střechy.
auto
Interiér nového vozu ŠKODA Octavia RS je vyveden ve
sportovní černé. Novinkou je
decentní osvětlení ovládacích
páček, integrované ve výplních předních dveří. Pro řidiče
a spolujezdce jsou k dispozici
nově vyvinutá sedadla v designu RS. Součástí sériové výbavy je sportovní tříramenný volant, potažený perforovanou kůží. Kůži
je potažena také hlavice řadicí páky a madlo ruční brzdy. Prahové lišty
a kryty pedálů jsou z nerezové oceli. Sdružený přístrojový panel s barevným Maxi DOT-displejem má svůj vlastní design RS. Volant, hlavice řadicí
páky, prahové lišty, sedačky a koberečky mají emblém RS.
Nejlepších hodnot dosahuje nabídka prostoru. Žádný jiný kompaktní sportovní vůz nenabízí delší interiér (1 782 mm), více místa pro nohy
(73 mm) a více místa nad zadním sedadlem (980 mm). Také zavazadlový prostor je měřítkem ve své třídě: objem u modelu Octavia RS vzrostl
o pět litrů na celkem 590 litrů, objem zavazadlového prostoru verze
Octavia Combi RS činí dokonce 610 litrů.
Nová ŠKODA Octavia RS přesvědčí maximální úrovní bezpečnosti.
Vůz je vybaven nově vyvinutými bezpečnostními systémy, jako je Front
Assistant s funkcí nouzové brzdy, Lane Assistant pro jízdu v pruzích,
multikolizní brzdou s automatickým zásahem v případě nehody, Crew
Protect Assistant pro zajištění vozu v situacích, hrozících nehodou,
a Driver Activity Assistant (rozpoznání únavy řidiče). V případě nehody
zajistí maximální možnou ochranu řidiče a cestujících rozsáhlý paket
prvků pasivní bezpečnostní výbavy, který mimo jiné zahrnuje až devět
airbagů.
www.skoda-auto.cz • [email protected] • tel.: 800 600 000
léto 2014
·
City Revue
· 27
zahrada
Pohoda
na terase
text: Marcela Škardová
Některý šetří místo, jiný ho naopak potřebuje dostatek. O čem je řeč? Bavíme se o moderním
zahradním nábytku, který nabízí řešení doslova pro každý prostor.
Z ²eho bude?
U materiálů neplatí, že letos je v kurzu dřevo,
zatímco loni to byl kov. Tento nábytek si nikdo
nepořizuje jenom na jednu sezonu, a navíc má
každý jiné priority. Líbí se vám například odolný
plast, který imituje ratan? Pak vás nemá smysl přesvědčovat, abyste si koupili něco jiného.
Ostatně moderní napodobeniny přírodních
materiálů jsou čím dál věrohodnější a dokonalejší, takže na pohled ani nepoznáte, zda jsou
výplety skutečně ratanové, nebo syntetické.
Ovšem pokud nedáte dopustit na dřevo, pečlivě
si vybírejte základní surovinu. Exotické dřeviny
jsou podstatně odolnější než naše evropské. Například nábytek z teaku je stálicí už řadu let. Kdo
však nedá dopustit třeba na borovici, nechť volí
židli či stůl vyrobené ze stromu, který se pěstuje
na severu Evropy. Tam jsou přírodní podmínky
náročnější než u nás a získáte větší jistotu, že vám
zahradní nábytek vydrží déle.
Pohodlné posezení
Textilní sedáky se hodí jako doplněk a současně mnohdy plní i praktickou funkci (například
kov se na přímém slunci zahřívá a může vás až
pálit). Lidé si je však nezřídka pořizují hlavně
kvůli pohodlí. I tady však můžete lidově řečeno šlápnout vedle. „Určitě bych zákazníkům
nedoporučila běžné polyesterové sedáky na
místo, které je v zahradě či na balkonu bez zastínění, protože by se za několik týdnů změnily
Jak si vybrat NEJ materiál?
Odpověď na otázku, co se vám líbí, je snadná. Zároveň si však ujasněte:
Budete ochotni věnovat nábytku údržbu, kterou si daný materiál žádá? Na ošetřování je
nejnáročnější dřevo.
Chcete ho nechat celoročně venku a nebát se, že vám ho první zima poničí? Spolehněte se
na kvalitní syntetické materiály.
Budete ho umísťovat tam, kde hrozí prudší poryvy větru? Pak potřebujete masivnější provedení
například z exotických dřevin nebo kovu.
Toužíte po pohodlí, ale nechcete se starat o textilní sedáky? Poohlédněte se po nábytku se
syntetickými výplety v sedací a opěrné části. Moderní umělé tkaniny jsou pružné, prodyšné
i komfortní.
28 ·
City Revue
·
léto 2014
FOTO: POLSTRIN DESIGN, IKEA A KETTLER
Tradiční plastová křesílka v bílé barvě jsou už minulostí. Dnes si lidé na zahrady, terasy či balkony
můžou pořídit mnohem slušivější posezení.
zahrada
k nepoznání ve vyšisovaný kus textilu. Naopak
speciální tkaniny třeba z akrylu vydrží pěkné
dlouhá léta, jsou světlostálé,“ vysvětluje Jana
Koňušíková ze společnosti Teek. A dodává, že
výplň by měla být vyrobená z takzvaně rychleschnoucí pěny, kterou případný déšť proteče, takže se za chvíli budete moci posadit na
suchý sedák. Šikovné jsou rovněž lepené švy
představující další pojistku proti protečení.
Venku jako v obýváku
Tradiční sestavy typu židle (křesílka) a stolek asi
nikdy nevyjdou z módy a navíc se hodí i pro
malé prostory. Ostatně mnozí lidé si chtějí rovnou pořídit celý komplet. Kdo má rád změnu,
tomu doporučujeme modulové provedení –
venkovní posezení, které se skládá z více dílů
Na vlastní kþži
Cena kvalitních zahradních nábytkových sestav
se pohybuje v řádech desetitisíců i více. Ale
i kdybyste za nábytek chtěli dát jen několik tisícovek, vždycky je dobré ho vyzkoušet. A to každý díl zvlášť. Například i křesla, která napohled
vypadají jedno jako druhé, se můžou trošku lišit,
podnožky, které k nim plánujete, taktéž, a tak
bychom mohli pokračovat.
a vy si ho přesunujete, jak se vám líbí nebo jak
momentálně potřebujete (když třeba přijde
početnější návštěva).
Novinkou posledních sezon je také důraz
na pohodlí. Proto jsou k vidění i nábytkové
sestavy designově připomínající obývákové
sedací soupravy (označují se jako „lounge“), samozřejmě z materiálů určených pro venkovní
použití. Času je přece málo a lidé chtějí využít
každou volnou chvilku k pohodlné relaxaci.
A právě terasa nebo zahrada k tomu doslova
•
vybízejí.
Mediapress Praha s.r.o.,
vydavatelství regionálních časopisů a lifestylových magazínů
hledá:
SENIOR MANAŽER INZERCE
ŘEDITEL OBCHODNÍHO ODDĚLENÍ
Požadujeme
SŠ vzdělání, 2 roky praxe v inzerci a médiích,
komunikační a obchodní dovednosti, samostatnost,
flexibilitu, tah na branku a týmového ducha
Požadujeme
SŠ/VŠ vzdělání, 3 roky praxe v obdobné pozici, zkušenosti s vedením
obchodního týmu, praxi v inzerci a médiích, komunikační a obchodní
dovednosti, samostatnost, flexibilitu, tah na branku a týmového ducha
Nabízíme
zázemí zavedeného vydavatelství, fixní plat plus
zajímavé provizní ohodnocení, možnost profesního
růstu, školení, služební telefon, bonusy a výhody
Nabízíme
zázemí zavedeného vydavatelství, fixní plat plus nadprůměrné provizní
ohodnocení, osobní růst spojený s rozvojem společnosti, služební telefon
a notebook, bonusy a výhody
Zasláním nám udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů. Všechny došlé materiály od nevybraných uchazečů budou deletovány/skartovány.
léto 2014
·
City Revue
· 29
inzerce
Chcete se stát součástí našeho týmu?
Svůj profesní životopis a pár vět formou motivačního dopisu pošlete na:
[email protected]
zahrada
Kouzlo
levandule
text: Jana Trojanová
Levandule lékařská neboli Lavandula angustifolia se mezi nejoblíbenější byliny řadí díky
svému modrofialovému květenství, a především pak díky velmi výraznému aromatu.
Mnozí z nás si už ani neumějí svoji zahrádku,
balkon či byteček představit bez této omamné a uklidňující vůně. Její původ sahá až do
Středomoří, ale je velmi známá po celé Evropě, Asii i v nejbližších oblastech Afriky.
Výsadba a pé²e není složitá
Pěstování by se mohlo zdát náročné, ale
opak je pravdou. Levandule právě díky
svému původu zvládne i delší dobu sucha.
Pokud ji vysadíte na zahrádku, přežije i naši
mrazivou zimu. Dá se pěstovat i v nádobách,
ale právě v půdě se jí daří mnohem lépe.
Možná u této byliny platí, čím méně péče,
tím lépe. Díky větší zálivce, která se v nádobách drží, a pravidelnému hnojení jí mnohdy dopřáváme více, než ona sama potřebuje.
Levandule se spokojí s písčitou propustnou
půdou chudou na živiny. Potřebuje jen hodně slunné místo, aby se vám mohla odměnit
svými nádhernými květy a vůní.
Levandule nejen voní,
ale také lé²í a chutná…
Už v dobách dávno minulých si lidé sypali
sušené květy levandule po domech, aby si
osvěžili vzduch a aby své obydlí ochránili před
dotěrným hmyzem. Svazečky sušených levandulových květů dávali do sáčků a umísťovali
do prádelníků jako ochranu před moly. Není
30 ·
City Revue
·
léto 2014
to kouzlo, nejsou to čáry, je to čistá příroda,
kterou oceňují i drogisté, kosmetický i lékárenský průmysl. Ve všech těchto oborech se
levandule ukázala jako zázračná bylina, jejíž
uklidňující a relaxační účinky jsou nenahraditelné. Její květy se sbírají v době kvetení, a to
v červenci až srpnu. Po odřezání koncového
klasu se sdrhnou a prosejí. Jak čerstvé, tak i vysušené levandulové květy obsahují éterické
oleje, a to až 1 %. Tyto oleje, používané například při masážích, mají velice povzbuzující účinek. Ve formě koupelí se používají na neurózy
a kožní choroby. Tomu, kdo bojuje s neduhy,
jako jsou nespavost, bolesti hlavy či žaludeční
potíže, pomůže zcela určitě čaj z levandule.
Ten se připravuje ze sušených květů této byliny a jeho pravidelné užívání má blahodárný
vliv na tělo i duši. Čaj si můžete samozřejmě
koupit v lékárnách či ve specializovaných bylinných obchodech. Ale uznejte sami, proč
nenajít nějaké místo a nepěstovat si levanduli
sami přímo doma?
Využití této rostliny oceníte také v kuchyni při dušení masa, ryb, při grilování či
na výrobu domácí levandulové zmrzliny.
Zkuste překvapit návštěvu a připravte jí letní
zmrzlinové pohlazení s levandulí. Jednoduše do smetanové zmrzliny vmícháte půl šálku medu, který jste předem zahřáli se dvěma
lžícemi drcených květů levandule a nechali
nejméně hodinu louhovat. Po zchladnutí je
sceďte, vmíchejte med do zmrzliny a tu dejte znovu zamrazit. Uvidíte, že sílu levandule
ocení i vaše návštěva a vy se blýsknete jako
fajnšmekr.
Dobrou chuť a krásné léto!
FOTO: ARCHIV REDAKCE
Levanduli určitě poznáte díky její nezaměnitelné vůni i se
zavřenýma očima. Možná je pak nebudete chtít ani otevřít
a možná se vám vybaví Francie, levandulová pole a nádherně
fialové květy. Ano, tato téměř zázračná bylina dokáže pohladit
neklidnou duši i tělo. Zkuste pro ni najít třeba jen malé místo
i u vás na zahradě či doma. Odmění se vám.
Domácnost s dětmi?
Skleněné dveře s bezpečnostním sklem
V domácnosti, kde žijí nejen malé děti, ale třeba i zvířecí mazlíčci, dbáme na zvýšenou bezpečnost. Proto, pokud zvolíme do interiéru například dveře s prosklením, mělo by sklo vydržet nejen běžnou manipulaci, ale i prudší zabouchnutí. Vysokou odolnost však očekáváme i od povrchu dveří.
A jak správně povrch
dveří a prosklení zvolit?
Kombinace skla s jinými materiály, ať už se jedná o dřevo, jeho imitace či lakované povrchy, působí v interiéru velmi vkusně a v dnešní době není vůbec
nutné se ve výběru nijak omezovat, abychom zajistili bezpečnou domácnost.
Výrobci totiž myslí jak na estetickou stránku, tak i praktičnost a bezpečí. Například společnost SOLODOOR nabízí velmi odolný CPL povrch, který odolá
mechanickému poškození, a to i třeba v případě, že po dveřích dítko přejede
klíčem či tužkou, nebo se do něj drápky opřou zvířata.
Ještě líbivější variantou je pak povrch SOLO 3D, který nejen že je stejně
odolný jako fólie CPL, ale navíc imituje strukturu skutečného dřeva, takže
v interiéru zcela zastoupí dřevo skutečné. Oba tyto povrchy jsou nenáročné
na údržbu, lze je ošetřovat běžnými čisticími prostředky, aniž bychom se museli bát, že dveře jakkoliv poškodíme.
Bezpečnostní sklo
pro každou domácnost
Co se prosklení u dveří týče, zde také nemusíme výběr dveří do interiéru
kvůli bezpečnosti jeho nejmenších a nejroztomilejších členů dramaticky
omezovat. Společnost SOLODOOR nabízí modely dveří, ve kterých je již
standardně použito sklo bezpečností, 8milimetrové, které se jen tak nevysype, bouchne-li se dveřmi trošku důrazněji.
Jde například o všechny modely dveří SONET, model POLAR 7, RAINBOW 7, nebo novinku L’ENTRÉÉ, v těchto případech se totiž jedná o modely
dveří se vsazeným sklem, které je součástí konstrukce. Samozřejmostí je pak
použití bezpečnostního 8milimetrového skla u dveří celoskleněných.
Bezpečnostní sklo lze ale vsadit i do všech ostatních modelů dveří
SOLODOOR s prosklením, kde je v základní variantě nabízeno sklo standardní. V tomto případě je pak použito tvrzené bezpečnostní 4milimetrové sklo, které je taktéž připraveno čelit i prudšímu zacházení při hrátkách
našich milých ratolestí, aniž by byla narušena jejich bezpečnost v takto živé
domácnosti.
Samozřejmě ani bezpečnostní sklo není nerozbitné. Jeho bezpečnost
však spočívá v tom, že pokud dojde k opravdu nadměrnému zatížení a bude
překročena hranice pevnosti, sklo se rozsype na malé, drobné a především
neostré úlomky.
Dbáte-li na bezpečný, ale i vkusný domov, není nabídka interiérových
dveří výrazně limitována. Zvolit lze jak z mnoha modelů, barev či dekorů, tak
i druhů skel od čirého po jemně zabarvené do bronzova či šeda, až po vzorované či diskrétní neprůhledné prosklení.
Navíc u modelu SONET 1 (SOLODOOR), kde je prosklení dostatečně široké, lze zvolit designové pískované vzory, a to hned ze sedmi různých motivů.
Pískování dovolí tyto téměř prosklené dveře vsadit i do místností, kde vyžadujeme soukromí, jako např. v koupelně či ložnici.
Bát se ale nemusíme ani dveří celoskleněných, které společnost
SOLODOOR pro tento rok nově zařadila do své nabídky. Řada CRISTAL nabízí
hned několik modelů celoskleněných dveří v různých úpravách – od čistého
čirého či neprůhledného vzhledu po dveře se sítotiskem, pískovanými motivy či dveře rýhované. Samozřejmostí je pak použití bezpečnostního 8milimetrového skla, které při případné nehodě zajistí bezpečnost všech členů domácnosti. Navíc v interiéru takové dveře působí velmi vkusně a luxusně.
DVEŘE,
KTERÝMI
DOMA
SOLODOOR CENTRUM s.r.o. podniková prodejna
Blanická 1008/28, 120 00 Praha 2, Tel.: 212 245 109
Akce platí od 1. 5. do 30. 6. 2014
inzerce
ZA
A
JSMEE
zahrada
Rozkvetlé
balkony
text: Marcela Škardová
Muškáty, petúnie, begonie, ale třeba i fuchsie, netýkavky, lobelky a další rostliny spolehlivě
oživí i ten nejmenší venkovní prostor. A kdo nemá balkon, může si jimi zkrášlit parapety.
a navíc vám jde o sladění barev, zkuste tuto bílou kombinaci: netýkavka, begonie a fuchsie.
Ostatně právě fuchsie, hlíznaté begonie i balzamíny si poradí také se stinným stanovištěm.
Výb»r vhodné zeminy
V obchodech si koupíte už připravený substrát
vhodný právě pro balkonovky, který zpravidla
obsahuje rašelinu, vápník, humus a další potřebné složky v optimálním poměru. Proč byste měli zapomenout na zeminu ze zahrádky?
Jsou v ní zárodky plevelů a navíc její složení
neodpovídá potřebám balkonových rostlin,
které porostou v úzce ohraničeném prostoru.
PŘEVISLÁ BEGONIE S BŘEČŤANEM
se nabízejí truhlíky obyčejné nebo samozavlažovací, tedy se zásobníkem na vodu. Pokud
nádobu umísťujete na okenní parapet, nejbezpečnější je obdélníkový tvar, jehož dno bude
kopírovat šířku parapetu. Jinak lze truhlíky připevnit vruty do zdi nebo přichytit na strop balkonu a ty, které budou zdobit zábradlí, se rovnou připevňují háky. Chcete-li nádoby použít
na rám zábradlí či na vnější parapet, vybírejte
si lehčí materiály, osvědčil se plast. Naopak
truhlíky postavené na dlažbě či jiném podkladu je vhodnější pořizovat z masivnější pálené
hlíny, kameniny či betonu.
Základní pé²e
SMĚS ROSTLIN
Mini seznamka
Co a jak tedy pěstovat? Například vzpřímené
pelargonie se dají pěkně kombinovat s lobelkou či s bidensem a převislé druhy je možné poskládat třeba s bakopou, vitálkou nebo oběma.
Jenom nezapomeňte, že muškáty mají rády
sluníčko. Ovšem po slunci touží rovněž neméně oblíbené petúnie a surfínie. Pokud naopak
hledáte vhodné tipy na rostliny do polostínu
Kromě dostatečné zálivky myslete také na
výživu. Na výběr je hnojivo v podobě granulí, tyčinek, prášku, tekutiny… „Výhoda granulovaných hnojiv spočívá v tom, že nemusíte
hlídat pravidelný přísun živin. Jedna dávka
ve správném poměru se substrátem zabezpečí optimální příjem potřebných prvků po
celou vegetační sezonu (cca šest měsíců),“
uvádí Milena Göpfertová (OBI, Karlovy Vary).
MILLION BELLS
SCHÉMA SAMOZAVLAŽOVACÍHO TRUHLÍKU
Kam s nimi
HLADINOMĚR
Místo pro truhlíky máte jasně dané, nyní si
vyberte vhodné pěstební nádoby. V zásadě
ZALÉVACÍ
ŠACHTA
KNOT
SPONA
REZERVOÁR
VODY
DRŽÁK
CIRKULACE
VZDUCH
PETÚ
PET
ETÚ
TÚN
NIE
N
IE
BLAC
BLAC
AC
CK RAY
R Y
RA
LOBE
OBE
BELK
BE
LKA
A BÍ
BÍL
BÍLÁ
ÍLÁ
LÁ
ANGL
ANG
ANGL
NG
NGLICK
ICKÝ
CKÝ
Ý MUŠ
MUŠKÁT
KÁT
32 ·
City Revue
·
léto 2014
PET
P
PE
ETÚ
ET
TÚ
ÚNI
NIE
N
IEE
SUN
SUNF
NFFLLO
LOW
OWE
OW
WER R
WE
RA
AY
MUŠ
MU
M
UŠK
UŠ
UŠKKÁT
LOBE
LOBE
LOB
OBELKA
BELKA FIAL
FIA
ALOV
OVÁ
OVÁ
S BÍ
BÍLÝM STŘE
STŘEDE
DEM
Nejvhodnější je zvolit nádobu s otvory ve dnu, díky nimž
se nebude v zemině hromadit voda. Do truhlíku vložte
drenážní vrstvu, například keramzit či hrubší štěrk, a až
na ni použijte zeminu. Při uvedeném postupu si půda
zachová optimální vlhkost a nehrozí přesychání ani
uhnívání rostlin.
FOTO: ARCHIV, OBI
Pro² potìebujete drenáž
iinspirace
in
nsp
spir
ira
ac
ce
lét
lléto
lé
étto
éto
é
to 2014
20
201
20
01
14
·
Ciit
Cit
C
City
iity
ty R
ty
Revue
Rev
Revu
Re
ev
e
evu
vu
vue
· 3333
inspirace
téma
Trendy
v
text: Marcela Škardová
bydlení 2014
Vybavit si domov designovým nábytkem, který zaujme na pohled, dnes už nestačí. Chceme bydlet
nejen pěkně, ale také útulně. Jak si zařídit byt nebo dům, abychom se v něm cítili skutečně dobře?
Barvy se sm»jí
Společnost AkzoNobel každoročně vyhlašuje Barvy roku aktuální pro dané období. Pro letošek to
je zelenomodrá, která v sobě zahrnuje nejrůznější
odstíny. A i když jde o velmi výraznou barvu, dá
34 ·
C Revue
City
·
léto 2014
se dobře kombinovat s mnoha dalšími, například
s jemnou růžovou nebo okrovou. Pěkně vypadá
i ve společnosti odstínů přírodního dřeva a rozumí si také s variacemi zelené a modré, avšak to už
je tip pro hodně odvážné.
Stálicí na poli barev je samozřejmě bílá, často
se používá takzvaná lomená bílá s nádechem do
jiných odstínů. Ale čím dál víc se právě bílá nahrazuje světle šedou, což je patrné například u výrobců nábytku.
A které další barvy jsou v kurzu? Bytová designérka Eva Stalder uvádí, že letos „pofrčí“ chrpově
modrá, které sekundují například červenofialová,
fréziově žlutá, oranžová, světle zelená, odstíny
cayenského pepře a další. Avšak to ještě neznamená, že si danou barvou musíte vymalovat celý
byt. Naopak – když vsadíte na výraznější odstín,
je třeba ho použít s rozmyslem, například jen na
jednu stěnu nebo na doplňcích.
Návrat k pìírod»
Další výrazný trend, který přetrvává už delší čas, představuje používání dřeva. Sází se na
dokonalé imitace, což je dobře patrné třeba
v segmentu obkladů a dlažeb nebo v oblasti
podlahovin, ale i jinde. Často se pak setkáváte s pojmem dřevodekor. Podobně se zvyšuje
FOTO: EGLO, DULUX, TRACHEA, KERAMIKA SOUKUP A KPP/KÄHRS
Trendy jsou všude kolem nás, nenajdeme snad
oblast, kde by něco nebylo „in“ či „v kurzu“. A platí
to i pro bydlení. Co je na nich sympatické? Považujte je za inspiraci, díky níž budete bydlet lépe
a současně zdůrazníte styl, který jste si při zařizování svého domova zvolili. Podstatné je umět si ze
škály nabízených možností správně vybrat.
interiér
zájem o ryze přírodní produkty. „Řekla bych, že
touha lidí po idylickém venkovském způsobu života se odráží i v oblibě nábytku z masivu
nebo z proutí,“ sděluje svůj názor Eva Stalder.
Například masivní stůl může vypadat skvěle
i v moderním interiéru, který jinak sází na kov
a sklo, a do stylově zařízených domácností zapadne už svou podstatou. Dřevo je k vidění všude, dokonce i v koupelnách v podobě desek pod
umyvadlo, kde vyvažuje strohost moderních linií.
A kdo si netroufne na větší kusy, ten se může spolehnout na četné doplňky, netradičně například
na stolní či stojací lampy s dřevěnou nohou.
Dva v jednom
Před lety se v mnoha domácnostech začaly
bourat příčky a propojovaly se kuchyně s obývákem. „Spojení hlavního obytného prostoru
s kuchyní je pořád velkým trendem. Hodně se
inspirovali také developeři při výstavbě bytů,
protože kuchyňský kout je dnes už standardní
součástí obýváku; oddělenou kuchyň abyste
pohledali. V rodinných domech si lidé zase oblíbili model uspořádání do písmene L, kdy se
kuchyň opticky schová za roh, takže na ni není
hned vidět,“ uvádí designérka Věra Tomíčková
z Toto studia.
Lesk jako blesk?
Jde o další trend, který je k vidění už nějaký čas,
a zatím se nezdá, že by ustupoval. Vysoký lesk
se používá také na podlahy, takže pak už asi nepřekvapí, že oblíbený je i nábytek ve vysokém
lesku. Mnohdy se dokonce pojí s výraznými
barvami, například červenou. Avšak nejde jen
o samotný fakt lesku, myslete rovněž na kvalitu. „Například technologie vacuo lisování: za
pomoci vakua se zalisovává dekorační fólie do
povrchu MDF desky. Tento postup zajišťuje její
dokonalé přilnutí i bezchybně hladký povrch
a hlavně obtáhne dvířka ze všech stran, takže
vznikne pouze jediný spoj, a to na zadní straně
dvířek. Oproti tomu standardní lamino-třísková
deska je dodatečně opatřená ABS hranami.
V případě vacuo lisování tedy nejde pouze
o designové vylepšení, ale je znásobená i odolnost nábytkových dvířek,“ uvádí Martin Dusík ze
společnosti Trachea.
Myslíte na sebe
Spojují se však i jiné prostory, například ložnice
s koupelnou. A kde není až tolik místa navíc, tam
se vytvoří alespoň malý relaxační koutek. I proto se
dnes nikoli výjimečně staví například sauny v ložnicích. A funguje to. Lidé totiž čím dál víc myslí
na relaxaci, bez níž se dnešní hektický životní styl
skutečně neobejde. Je logické, že kdo má málo
času navštěvovat wellnes studia, rád si takové, byť
třeba i v omezených podmínkách, vytvoří doma.
Právě s touhou po dokonalém odpočinku jsou
spojeny i šikovné kusy nábytku. Proč si do obýváku nepořídit pohodlné sofa, nebo ještě lépe
polohovací křeslo nebo pohovku? Pokud možno
i s masážní funkcí…
3D jede
S trojrozměrným obrazem jsme se dříve setkávali hlavně díky televizní technice nebo v kině,
ale dnes si můžete pořídit třeba i 3D koberce,
3D obkladové panely, 3D tapety… Výsledkem
je dojem větší plastičnosti, s nímž se dá dobře
pracovat ve velkých i malých prostorách.
Další inspirace
Podle designérky Věry Tomíčkové se nedá přehlédnout, že:
Obecně letí tapety použité spíše jako solitér, tedy na jednu stěnu,
kterou pokryjí zčásti nebo zcela. Z dalších dekorací stěny zmiňme
moderní stěrky, jež můžou pohledově připomínat beton či kámen
a které se dnes používají i v koupelnách.
Díky všudypřítomným LEDkám se opět hodně pracuje se sádrokartony – tvoří se niky, nejrůznější úložné prostory, snížené stropy–podhledy a jiné.
Lidé více hledí na osvětlení. Už nelpí jen na centrálním lustru, ale
pořizují si i další světelné zdroje, využívají možnost stmívání, hry
barevných světel…
Moderní styl je stále žádaný, ale musí z něj vyzařovat teplo domova,
působit útulně. Tomu mimo jiné napomáhá koberec s vysokým
vlasem nebo nábytek se zaoblenými hranami.
léto 2014
·
City Revue
· 35
téma
Ochrana
text: Marcela Škardová
pìed sluncem
Je blahodárné, ale ne vždy žádoucí. Pokud se chcete bránit nadmíře slunečních paprsků,
pořiďte si domů interiérové stínění.
na textil vlastní fotografii. Ano, je to
tak – moderní interiérové stínění se
stále vyrábí z hliníku, ale i z bambusu
či dřeva, ovšem často se používají
i speciálně upravené tkaniny.
Záv»sy, které
nepropustí sv»tlo
Kdo má rád textilní klasiku a současně hledá ochranu před nevítaným
sluncem, ale i světlem v nočních
hodinách (například z pouliční
lampy), měl by se poohlédnout po
takzvaných black-outových závěsech. Když je zatáhnete, rázem zatemníte celý pokoj. Podobně jako
u dalších typů moderního stínění
i tady platí, že máte na výběr mnoho barev či dekorů. Pro úplnost
však dodejme, že systém black-out
Základní pìehled
Protisluneční fólie
Závěsy
Rolety
Žaluzie
Japonské posuvné stěny
36 ·
City Revue
·
léto 2014
lze využít rovněž u některých dalších typů interiérového stínění.
Elegantní žaluzie
Klasické horizontální žaluzie dříve
představovaly základ, bez něhož se
málokdo obešel. Postupem času
začaly pronikat i do domácností vertikální žaluzie, které se předtím používaly zejména v komerčních prostorách. Ale ty jistě dobře znáte. Doba
však pokročila, a tak si dnes můžete
vybírat z řady další variant, například:
plissé: žaluzie se sklady,
duette: v podstatě jde o dvojité
plissé,
silhouette: mezi dva pásy textilie se vetkávají lamely,
maronette: kombinace vertikální
žaluzie s průhlednou záclonovinou,
facette: jde o dvě posuvné vrstvy tkaniny, s průhlednými a neprůhlednými proužky,
megaview: při „otevření“ se
složí k sobě dvě lamely, takže
se vám nabídne lepší výhled ve
srovnání s běžnými žaluziemi.
(Ne)tradi²ní rolety
Klasické patřily už do interiérů
našich prarodičů a v tradičním
provedení se dají pořídit dodnes.
Upravenou verzi klasiky představuje takzvaná římská roleta, která se
nenavíjí, ale řasí se v pásech.
Moderní výrobky jsou však ještě sofistikovanější. Například twist
se skládá ze dvou tkanin se širšími
pruhy a právě pohybem textilií
k sobě sestavujete „lamely“ (jde
o obdobu facette, liší se jen šířkou
pruhů). I v roletách najdete zmiňovaný systém black-out, kdy se do
jedné kazety instalují dvě rolety:
jedna funguje jako zatemňující,
druhá propouští světlo.
Důležitá poznámka? Na trhu se
můžete setkat se stejnými typy stínění, která se více či méně odlišují
v názvech.
Inspirace z Orientu
Zejména na okna francouzského
typu se hodí japonská stěna, tedy
FOTO: LUXAFLEX, CLIMAX, ISOTRA A VELUX (© DISNEY)
Moderní výrobky nabízejí dva v jednom – splňují praktickou funkci a vypadají skvěle díky mnoha barevným
úpravám či použitým dezénům.
Dnes v podstatě nahrazují kombinaci záclon a obyčejných žaluzií či
rolet. Navíc si u některých typů dokonce můžete nechat vytisknout
interiér
další stínění a dekorace v jednom.
Sestává z několika textilních pruhů, jež můžete podle potřeby posunovat díky vodicím kolejnicím,
do nichž jsou přichycen. Když
jednotlivé panely roztáhnete, vytvoří souvislou plochu, chcete-li
stínit méně, panely stáhnete –
lze je doslova seřadit před sebe.
Díky tomuto efektu se japonské
stěny používají i na předělování
místností.
Praktická ìešení
Pokud si vyberete některé z textilních typů stínění, ptejte se také
po možnostech povrchových
úprav. Například na tkaninu lze
napařit vrstvu hliníku, díky čemuž
se v místnosti sníží teplota způ-
sobená sluníčkem. Aby se stínění
snáz udržovalo, vybavuje se antistatickým povrchem, běžné jsou
i textilie s nehořlavou úpravou
nebo i s obsahem skelných vláken, jež se mimo jiné doporučují
alergikům.
Při výběru interiérového stínění nezapomeňte také zvážit, jak
ho budete ovládat. Běžně se užívá mechanická manipulace, tedy
šňůrkou, řetízkem či tyčkou. Pohodlnější je to však s motorkem. Další
pomoc nabízejí speciální čidla pro
automatické ovládání. Prodává se
například sluneční, které v momentě, kdy je v místnosti příliš
mnoho sluníčka, „dá pokyn“ roletě
či jinému stínění a to se automaticky sníží na předem nadefinovanou úroveň.
Trochu jinak: protislune²ní fólie
Snadno se aplikují, lze je pořídit i dodatečně a disponují filtry, které
zadrží většinu UV záření. A proč si je pořídit? Abyste omezili přehřívání
interiéru, když je venku příliš teplo. Prodávají se s různým stupněm
propustnosti světla.
.
.
.
.
.
.
.
.
inzerce
.
.
.
léto 2014
·
City Revue
· 37
inspirace
interiér
Moderní
text: Marcela Škardová
koupelna
Každý si může vybrat – to je patrně nejdůležitější sdělení, které prochází napříč všemi trendy,
jež charakterizují koupelnu 2014.
Obklady se kombinují se stěrkami, barvy se používají velice umírněně, inspirace přírodou se projevuje reálně v použití dřeva, ale i v dokonalých
napodobeninách a hlavně – koupelna se mění
v místo skutečné relaxace.
Obklopte se (nejen) pìírodou
ve všech odstínech, přehlédnout se nedá ani
fialová, která se často používá také na koupelnový nábytek. Objevují se i tóny modré, modrozelené, petrolejové, v kombinaci s okrovou
či různými odstíny zlaté. Nad křiklavými tóny
převládají spíše tlumené a pastelové variace,“
upozorňuje Karel Novotný ze společnosti SIKO
Koupelny. Stálicí byla, je a bude bílá, aktuálně
ovšem v provedení vysoký lesk.
Odpo²iÜte si
Barvy se drží „pìi zemi“
Hitem letošního roku jsou rovněž přírodní barvy. „Mezi oblíbené patří hlavně hnědá a šedá
Zatímco dříve se koupelny vybavovaly hlavně
prakticky, jako místo očisty, dnes tu lidé chtějí
také relaxovat. I proto se například sprchové
FOTO: DORNBRACHT, COOL INTERIOR, RAVAK, SAPHO
Co je opravdu hodně in? Dřevo. A to skutečné,
kdy se používají dřevěné desky třeba pro instalaci umyvadel, nebo se tento přírodní materiál
v koupelně objeví alespoň v podobě drobných
doplňků. Hodně preferované jsou rovněž dezény, které dřevo napodobují. „Například keramická
dlažba se používá jak na podlahy, tak i na obklad
stěn, a to v podobě parket, jejichž dekor věrně
imituje dřevěný reliéf,“ uvádí Leoš Spáčil ze společnosti Design Bath. A pokud chcete obklady
doplnit něčím neméně zajímavým a přitom
praktickým na údržbu, vsaďte na takzvané dekorativní stěrky. Kromě motivu dřeva můžou imitovat třeba kámen nebo beton.
Z dalších materiálů se ještě „nosí“ plech v surovém stavu, sklo (čiré, matné nebo lakované),
kamenné a betonové desky a podobně.
38 ·
City Revue
·
léto 2014
inspirace
kouty vybavují chromoterapií (působením barevného světla) či hydroterapií (vodoléčbou),
a stejně tak i vany. A kdo má jen trochu místa
nazbyt, přidá také saunovou či parní kabinu.
Co nás ještě zaujalo? Poznámka Leoše Spáčila, který říká, že když se dnes rekonstruuje původní koupelna, pak se většinou mění vana za
vanu. Přitom to není tak dávno, kdy lidé dávali
vaně „sbohem“ a nahrazovali ji sprchovým koutem. „Do rodinných domů je zase trend instalovat vířivku i s hydromasáží, a to velmi často tak,
že se pouze jednou stranou dotýká stěny, nebo
se rovnou umísťuje do prostoru,“ říká odborník.
Velkým trendem je rovněž propojování.
Tak jako se před léty začaly spojovat kuchyně
s obývacími pokoji, dnes se koupelny otevírají
do navazujících prostor, například do ložnic,
chodeb a podobně. V tom pomáhají především skleněné předěly, které si lze pořídit
v takové úpravě, abyste za nimi vnímali pohyb
postav, ale neviděli to, co má ostatním očím
zůstat skryto.
Sprchování (nejen) vestoje
I ten, kdo dává přednost sprše, si určitě vybere.
Často se sází na bezvaničkové provedení, kdy
se sprchujete vlastně na podlaze, použít však
lze i nízké sprchové vaničky, které lícují s povrchem dlažby a společně se také instalují.
Novinkou posledních let jsou sprchové kouty zvané walk-in kouty. Ty využívají zpravidla
jedné či dvou stěn, jež se doplňují skleněnými
přepážkami, a část zůstává otevřená. Moderní
Šikovné vychytávky
Na své si ovšem přijdou i lidé, kteří dávají přednost hlavně praktickému hledisku. Stále frčí skříňky pod
umyvadla, které šetří místo, jen jsou dnes navíc vybavené organizéry (nebo takzvanou dvojitou zásuvkou), aby se věci v nich uložené nepomíchaly a nemuseli jste je stále hledat. Na údržbu je zase méně
náročná sanita odlitá z jednoho kusu materiálu nebo opatřená povrchovou úpravou beze spár.
Praktické i hezké na pohled jsou také mnohé detaily, jako třeba vytahovací ruční sprcha instalovaná na
umyvadle nebo otočný umyvadlový výtok umožňující pohodlné vyplachování úst. Petr Laube ze společnosti Keramiky Soukup podotýká: „Moderní vodovodní baterie jsou stále dokonalejší – plně funkční, pěkně vypadající a komfortní pro užívání jako například bezdotykové modely. Důraz se klade i na úspornost,
tedy baterie, které snižují průtok vody z kohoutku.“
sprchové systémy pak můžou nabídnout doslova různé choreografie, podobně jako třeba
v tanci, podle vlastního přání si vybíráte kombinaci trysek, teplot i množství vody.
Tip pro ty, kteří chtějí něco extra: zkuste se
poohlédnout po systému Horizontal Shower
neboli sprchování vleže, kdy si lehnete na
vyhřívanou desku a necháte se opečovávat
proudy vody z několika zdrojů umístěných
nad vámi (ovladač je u hlavové části, tedy na
dosah ruky).
Dokonalá koupelna nemusí být jen sen
Velkoobchod a maloobchod v oblasti ZTI sanitární a tepelná technika
✔ YODVWQtNRXSHOQRYpVWXGLR
✔
VSROXSUiFHVSĜHGQtPLþHVNêPL
✔ UR]ViKOp]NXãHQRVWLVY\QLNDMtFtPLYêVOHGN\
DHYURSVNêPLGRGDYDWHOL
✔ YêERUQiRULHQWDFHQDWUKX
✔
SRþtWDþRYpQiYUK\NRXSHOHQ
YHIRWRNYDOLWČ
DYVRUWLPHQWX
Garantované slevy 25 % na firmy Villeroy & Boch,
Dornbracht, Artweger a KEUCO
VOHYDSODWtVWtPWRSRXND]HP
SANITOP PRAHA s. r. o.,1D/RXåLD3UDKD9UãRYLFH7HO±ZZZVDQLWRSSUDKDF]
léto 2014
·
City Revue
· 39
inzerce
9LOOHUR\%RFK/DXIHQ,GHDO6WDQGDUG-LND'RUQEUDFKW+DQVJURKH$;25+DQVD.HXFR$UWZHJHU+XSSH5LKR*HEHULWDGDOãt
interiér
Nestárnoucí
obklady a dlažby
Už dávno neplatí, že si je vybíráme výhradně do koupelen nebo vstupních prostor příbytků
a tak plní hlavně praktickou funkci. Současné obklady a dlažby můžeme v interiéru použít
téměř kdekoliv, ve velkých i miniaturních prostorách.
text: Marcela Škardová
Dokonalá imitace zejména přírodních materiálů, pokračující zvětšování rozměrů, umírněnější
barevná pojetí, nápadité, ale nikoliv přehnaně
zdobné dekorativní prvky – to jsou hlavní směry, jimiž se ubírají moderní obklady a dlažby.
Keramika jako dìevo
Inspirace přírodou je v bydlení patrná už delší
dobu; jako bychom si chtěli alespoň do určité
míry dopřát to, co zejména nám, lidem žijícím
ve městech chybí čím dál víc. Proto se i v segmentu obkladů a dlažeb často napodobují
struktury dřeva a kamene, přičemž velkou roli
při vytváření věrných imitací sehrávají výrobní
procesy. „Neustále se vyvíjejí nové technologie
glazování, v posledních třech letech se hojně
využívá digitální tisk. Díky němu dokážou výrobci vytvořit zcela identickou kopii jakékoli
předlohy, například dřeva. Dokonale se tak
Stará dobrá mozaika
Pokud chcete dekorovat větší plochy, vyplatí se obklady či dlažby se vzorem mozaiky, avšak máte-li
zájem vytvářet i vlastní vzory nebo obkládat například zaoblená místa, zvolte tradiční mozaiku. Nejčastěji jde o keramické, skleněné nebo kamenné
střepy připevněné na síti či podkladu z papíru.
Nabízejí se v mnoha velikostech, za tradiční se
považují rozměry 2,5 x 2,5 cm.
Mozaiky se často prodávají jako takzvané
lepence o velikosti 30 x 30 cm, z nichž si nůžkami
nebo nožem snadno odstřihnete (odříznete) potřebné dílky. Řezání samotných dílků je náročnější
a potřebujete k němu speciální přístroj.
Pro připevnění na podklad se používá k tomu
určené lepidlo.
Následně je třeba mozaiku přespárovat. Spárovací hmota přispívá k trvanlivosti lepených spojů
a lze ji vybrat z mnoha barevných variant.
Na závěr je nutné mozaiku očistit od přebytků
spárovací hmoty.
propojují estetické vlastnosti těchto přírodních materiálů s vynikajícími technickými vlastnostmi keramiky,“ říká Petra Šroubková z firmy
Keramika Soukup. Pokud jde o velikost keramických „prken“, hodně se uplatňují rozměry
90–300 cm x 15–20 cm. A kromě „dřevěného“
interiér
dekoru je populární i nápodoba kamene od
drobných oblázků po větší kusy; mimo jiné se
zobrazuje pískovec, travertin, mramor…
jež může být silná třeba i dva centimetry, či
naopak velmi tenká, pět nebo dokonce i tři
milimetry.
Další inspirace
Kam s nimi?
Neméně zajímavé jsou také ostatní dekory,
které napohled vypadají kupříkladu jako beton, dekorativní stěrka, textil, papírové tapety,
ale třeba i písečné duny a podobně. Připomeňme si třeba dříve velmi oblíbenou textilní
techniku patchwork – napodobovat ji může
také dlažba či obklady, jak ostatně doložila
prezentace firem na veletrhu Cersaie 2013
v italské Bologni, který udává tón na další rok
zejména v oblasti obkladů a dlažeb. Protože
však jde o velmi výrazný dekor, doporučuje se
kombinovat ho s neutrálními tóny. Pokud si ale
na tyto nápadnější prvky potrpíte, mohl by se
vám líbit i lesklý až metalický povrch, který je
také často k vidění, nebo moderní 3D obklady
(ty najdete rovněž v podobě mozaiky).
Kromě využití v exteriéru a zmiňovaných
koupelnách či vstupních prostorách se obklady a dlažby dostávají i do dalších obytných
místností, kde sehrávají roli nejen praktického
prvku, ale i působivé dekorace. Jak uvádí Pavla Nováková zastupující značku RAKO, před
lety bychom si jen stěží dokázali představit,
kterak zdobíme stěnu v obýváku keramickým
obkladem, kdežto dnes je to trendy a obklady
lze využít stejně dobře jako například tapety. A pokud si netroufáte na výraznější barvy
nebo dekory, vsaďte na kombinaci tón v tónu,
poskládejte k sobě různé velikosti obkladů
nebo kombinujte hladké a strukturované povrchy. Spolehněte se, že i takto může vzniknout působivý interiér.
Retro se vrací
FOTO: RAKO, SIKO KOUPELNY, SAPHO, KERAMIKA SOUKUP, COOL INTERIOR
Inspirace dobou ne až tak dávno minulou je
k vidění i na soudobých výrobcích. Ostatně
není se čemu divit, všechno se přece v určité
podobě vrací. Navíc se retro objevuje všude, nejen na obkladech a dlažbách, ale i na nábytku,
v oděvním průmyslu nebo ve výtvarnictví. Jak
uvádí Petra Šroubková, kombinace soudobých
prvků s těmi, které tady už byly, nabízejí působivou atmosféru. Na jedné straně odpovídají
potřebám moderní doby a na druhé zase umějí
vyvolat pocit klidu a útulnosti se špetkou milé
nostalgie. „Výrazné dekorace retro stylu na obkladech stačí doplnit třeba několika zajímavými
nábytkovými solitéry a interiér okamžitě dostane nový rozměr,“ uvádí odbornice.
Hity Cevisamy
Také další veletrh zaměřený hlavně na obklady
a dlažby, který se konal letos v únoru ve španělské
Valencii, má své favority. Podle Věry Rajdlové ze
společnosti Sapho je to v první řadě patchwork.
A nejen on. „Dále leštěné obklady mramorového
nebo kamenného vzhledu s výrazným zdobením
zlatými či stříbrnými květy nebo renesančními
vzory, což bylo zaměřeno hlavně na ruský a indický trh. Mezi trendy patří i obklady se zkosenými
hranami. A mě osobně uchvátila trojkombinace
– dlažby s dřevodekorem, imitací cementového
vzhledu a patchworku,“ říká odbornice.
Zv»tšování formátþ
Není to tak dávno, kdy jsme žasli nad rozměry 60 x 60 cm, které už dnes z pohledu reálných možností tolik nepřekvapují. Setkáváme
se například i s parametry 75 x 75, 80 x 80, 60
x 120, 150 x 150 a více (dokonce i 150 x 300,
150 x 340 cm). „Výrobci se tak dostávají k limitu možné velikosti a použitelnosti při realizaci
koupelen. Je těžké si představit, že tento materiál bude zpracovávat běžná obkladačská
firma. Každopádně obložený prostor působí
impozantně a důraz je kladený i na ekologii
a šetrnost při výrobě,“ uvádí Karel Novotný, šéfdesignér společnosti SIKO Koupelny. Neméně
zajímavá je také tloušťka keramického střepu,
léto 2014
·
City Revue
· 41
interiér
Dokonalé
mali²kosti
Koupelnové doplňky mají být hlavně praktické,
ale zároveň se od nich očekává, že budou i pěkné
napohled. Funkce a estetika jsou jako spojené
nádoby!
Prodloužené ruce
Potřebujete se pošimrat na zádech, ale nikdo
zrovna není po ruce? Pomůžou vám šikovné
masážní kartáče Möve
vyrobené z teaku
(kus za 780 Kč);
Á la Maison
Nejen
j p
pro
ro
snadné nalí²ení
Pryžový držák Grassy
mbra užijete
Organizer značky Umbra
ojánek na karv koupelně jako stojánek
bře by posloužil
táčky, ale stejně dobře
třeba v pracovně naa tužky
a propisky (15 x 10 x 10 cm, 289 Kč);
CS Karlín
Jako hedvábí
Kobereček s motivem mandaly
Bezpečí je hebký na dotek
a dokáže každého příjemně naladit,
protože uklidňuje
mnohdy rozbouřenou mysl
(od 779 Kč); Grund
Přední strana n
nerez
rez zrcadla Prikladní orienmo poslouží k z
k základní
o otočíte,
taci, a když zrcá
zrcátko
nalíči – pětkrát
můžete se nalíčit
zvětšuje (výška 333,55 cm,,
2 175 Kč); Blomus
Poškádlení
²ichových
bun»k
Příjemná vůně se může
můž
linout i koupelnou, kte
která
je spojená s toaletou,
díky aroma difuzéru
Bamboo Mosaico.
(738 Kč);
Aria Pura
Originální
g
k
kousky
pro každé
každého
ždé
Perleõový tìpyt
Misky a tácky z filipínské perleti tvrzené speciální pryskyřicí jsou voděodolné a hodí se na
spoustu drobností (například miska ve tvaru
mušle za 190 Kč); Le Patio
42 ·
City Revue
·
léto 2014
Dávkovač mýdla, kelímek nebo stojánek na
kartáčky Little Rock věrně imitují kámen,
přestože jsou vyrobeny z polyresinu,
což je speciální směs pryskyřic
(prodávají se jednotlivě,
například kelímek
za 280 Kč);
Sapho
TEXT: MARCELA ŠKARDOVÁ
FOTO: Á LA MAISON/MÖVE A ARCHIV FIREM
Multifunk²ní
ní držák
TOPENÍ – VODA – PLYN
TOPENÁŘSKÉ PRÁCE
INSTALATÉRSKÉ PRÁCE
Rozvody tepla
Rozvody vody
■ montáž a opravy rozvodů tepla, kotelen,
systémů topení i podlahového vytápění
(plast, měď, železo)
■ dodávka a montáž kotlů, otopných těles
všech typů
■ dodávka a montáž měřičů tepla,
rozdělovačů topných nákladů,
regulačních ventilů
■ montáž, servis a opravy rozvodů teplé
a studené vody (plast, měď, pozink,
olovo)
■ montáž vodovodních přípojek,
montáž a rekonstrukce vodoměrných
sestav
■ dodávka a montáž domácích vodáren,
čerpadel, ohřívačů vody – bojlerů atd.
■ výměny a montáže zařizovacích předmětů
(baterie, umyvadla, vany, sprchové kouty,
záchody, dřezy, bidety atd.)
ROZVODY PLYNU
■ kompletní dodávka a servis nízkotlakých
rozvodů zemního plynu včetně posudku
revizního technika
■ dodávka, montáž a revize plynových
zařízení
■ oprava, dodávka a montáž plynových
kotelen
■ montáž kogeneračních jednotek
Kanalizace
■ rozvody splaškové i dešťové kanalizace
včetně připojení ke kanalizačnímu řadu
■ osazování odpadních jímek, čerpacích
a armaturních šachet a kanalizačních
čističek
I N S TA M A , s . r. o.
Instalatérská a topenáĜská firma
Dolnokrčská 2019/43 ■ 140 00 Praha 4-Krč
tel.: 244 460 459 ■ fax: 244 468 313
[email protected]
www.instama.cz
léto 2014
·
City Revue
· 43
interiér
Možná je máte ještě doma, možná si na ně pamatujete z dětství
– tradiční světlé radiátory se žebrováním, jimiž se běžně vybavovaly nejen byty v paneláku. Doba
však hodně pokročila, a tak si dnes
můžete pořídit topná tělesa, která
nejen hřejí, ale i skvěle vypadají.
Aby se však topení neokoukalo,
vyplatí se pořídit jeden dva originální kousky.
Nabídka je pestrá
text: Marcela Škardová
Design,
který hìeje
Konec topné sezony může vést k zamyšlení,
zda si pro tu příští nepořídit nové radiátory.
Nebo alespoň jeden. Pokud hledáte do svého
interiéru originální kousek, nabízí se vsadit
na designové topení.
44 ·
City Revue
·
léto 2014
Mnohé radiátory připomínají doslova umělecká díla, ať už svým
tvarem, nebo motivem, který lze
na výrobek aplikovat. Například
pokud byste měli rádi na očích
svou rodinu, i když jste doma
sami, žádný problém – na mnohé
deskové modely lze přenést jakoukoliv fotografii, pokud ji máte
v dostatečné kvalitě. Další možností je sladit dlažbu na podlaze
s obklady na topení v jednotný
celek nebo naopak nechat vyniknout samotnému tvaru topení,
jež může být ploché, vypouklé,
zaoblené v krajích, oválné, připomínající puzzle a podobně.
A co ještě? Kromě deskových
kousků jsou k vidění nejrůznější
podoby trubek a najdete i takové,
jež se stylově hodí do industriálně
zařízených interiérů. Stejně dobře
jako rozměrnější výrazná tělesa je
možné vybrat si i subtilnější kousek ideální svou velikostí do menších prostor. Navíc není vždycky
třeba dodržovat tradiční umístění
u zdi; některé modely jsou jako
stvořené pro to, abyste je postavili do prostoru, jiné zase dokážou
místnost rozčlenit podobně jako
paraván, další nahradí obrazy na
stěně a podobně.
interiér
Topení můžete kromě hřejivé a designové funkce přisoudit třeba i roli zrcadla nebo ho
doplnit osvětlením, často se
používají energetické úsporné
LEDky. A materiály? Nejběžnější je kov, tedy ocel, nerez, litina,
hliník a další, dále se používá
například sklo, keramika, a dokonce i dřevo.
Topný výkon
FOTO: ALFA TOPENÍ, SAPHO, AQUA TRADE, DESIGN BATH
Barvy a materiály
Výhradně světlé radiátory jsou
minulostí. Stávající nabídka co do
barev a povrchových úprav nezná
hranic. Záleží jen na odvaze pořídit si výraznější model. Možná se
budete divit, ale docela často se
dnes objevuje černá, populární je
vzhled kovu, do dětského pokoje
se nabízí zvolit pestřejší řešení.
Ovšem i kdyby bylo vaše nové
topení sebekrásnější, určitě od
něj chcete, aby především hřálo.
Proto zvažte jeho topný výkon.
Orientačně si ho můžete vypočítat i sami, když metry krychlové
dané místnosti vynásobíte například číslem 75. Výsledkem bude
výkon tělesa ve wattech. Chcete-li
tedy vyhřát koupelnu o 10 m3, potřebujete topení o výkonu 750 W.
A proč se u čísla 75 zdůrazňuje,
že jde o příklad? Někteří výrobci
či prodejci pracují s nižšími údaji, než je toto číslo, a jiní naopak
s vyššími. Navíc výkon neexistuje
sám o sobě, kromě velikosti místnosti se bere v potaz řada dalších
faktorů:
teplota, na kterou chcete daný
prostor vyhřát,
počet oken,
otázka zateplení příbytku,
orientace na světovou stranu,
umístění v rámci vašeho domova a jiné.
Proto se vždy doporučuje nechat si přesné parametry spočítat
odborníky. Jen tak totiž zjistíte,
zda vámi zvolené topení dokáže
vyhřát prostor, který chcete,
nebo se má kombinovat s dalším
zdrojem.
Zaujalo nás, a proto doporu²ujeme
Tvar otopného tělesa není určující jen pro design, ale i pro topný výkon.
Například ploché profily umožňují lepší topný výkon než zaoblené.
Povrchová úprava topení není jen na ozdobu, například chromování
ve srovnání s lakováním snižuje topný výkon o zhruba 20 až 30 procent.
Při výměně starého radiátoru za nový si zjistěte, zda a do jaké míry je třeba upravovat připojovací potrubí či elektroinstalaci. Rozlišujeme zdroje
teplovodní, elektrické či kombinované (voda + elektřina).
Pokud topení chcete používat občas, třeba v rekreačním objektu, topný
systém by měl být naplněný nemrznoucí kapalinou.
léto 2014
·
City Revue
· 45
interiér
Dþm, který umí
text: Marcela Škardová
pìekvapit
Na okraji Prahy 4, v městské části Písnice probíhá výstavba nových domů. Najdete tu
jednoduché řadovky i luxusní domy pro náročné. My jsme navštívili vzorový řadový dům,
který je jako stvořený pro aktivní rodinu, která si chce dopřát komfort domu se zahradou,
s minimálním vynaložením času na jeho údržbu.
Standardní dispozice řadového domu v projektu
Rezidence Vrtilka slibuje dostatek prostoru na
dvou podlažích 5 + kk (celkem jde o 123 m2), kdy
se v přízemí nachází vstup, sociální a technické
zázemí, garáž a především obývací pokoj s kuchyní a jídelnou (36 m2), v patře jsou pak 4 ložnice a koupelna. Obytnou plochu lze případně
ještě zvětšit dostavbou v podkroví, které tak vytvoří třetí obytné podlaží domu.
Ve vzorovém domě, který jsme si prohlédli, je
upravená dispozice druhého nadzemního podlaží. Jsou zde sice „jen“ tři ložnice, ale jedna z nich
má vlastní šatnu a koupelnu. Na patře jsou tedy
dvě koupelny, jedna přístupná z chodby a druhá
ze soukromí jedné z ložnic. Také je zde vybudováno obytné podkroví, které je ideální na dětskou hernu, domácí kancelář, velkorysý hostinský
pokoj nebo třeba ateliér.
Prakticky i pìíjemn»
Návrh na vybavení vzorového domu pochází
z dílny architektky Miroslavy Karasové. Zadání
bylo jasné – vytvořit příjemný a přitom nadčasový interiér v přírodních tónech, který všem obyvatelům poskytne patřičné zázemí a současně jim
umožní, aby si dům dovybavili podle svých přání
a potřeb. Hlavní obytný prostor v přízemí i ložnice
rodičů jsou tudíž navrženy v neutrálních barvách.
„Avšak komu se líbí výraznější tóny, i ty budou tomuto domu slušet,“ říká naše „průvodkyně“.
Výb»r pro každého
„U každého domu si mohou klienti volit z několika předvybraných materiálů, což se týká
hlavně podlah, dveří, schodišť a koupelen.
V případě ukázkového domu jsme použili
46 ·
City Revue
·
léto 2014
dubové podlahy, schodiště s dubovými nášlapy, bílé dveře a rovněž jsem navrhovala decentní barevné kombinace koupelen (béžovo-hnědá a bílo-šedá). Záměrně jsem použila tóny,
které jsou neutrální a jako příjemné je vnímá
snad každý člověk, a navíc se dají skvěle doplnit
barevnými doplňky,“ vysvětluje autorka návrhu.
firmy Banador umístěná mezi televizní sestavou
a schodištěm, takže pohledem na krb se můžete kochat jak ze sedací soupravy, tak z kuchyně,
a dokonce i od jídelního stolu. Kuchyňská část je
od ostatního obytného prostoru opticky oddělená sádrokartonovým pohledem, který je zvýrazněn kávovou výmalbou, jež koresponduje se
stěnou za televizorem. A navíc se v něm schová
odtah od digestoře a současně nabídne prostor
pro zabudování bodových světel. Chcete další
vychytávku? Všimněte si výklenku u vstupu do
obytného prostoru; v tomto případě se proměnil v knihovnu, avšak vy z něj můžete vytvořit
další úložné prostory nebo třeba malou spíž. X
Útulný obytný prostor
pro spole²ný ²as
Velkoryse je pojatý hlavní obytný prostor, kde
na kuchyňskou linku v kombinaci ořechu a bílého lesku navazuje vzdušná jídelna. Pro pohodlné posezení byla zvolena luxusní kožená
sedačka, kterou doplňuje odlehčené provedení nábytkové stěny, rovněž z masivu. Zajímavě
působí dřevěný obklad za televizorem. Obklady stěn jsou nyní velmi moderní.
Šikovné nápady
FOTO: DAVID HÁVA
Jak nám dále sdělila Miroslava Karasová, součástí vzorového domu jsou také krbová kamna od
léto 2014
·
City Revue
· 47
interiér
Soukromí
pro odpo²inek
Ložnici dominuje masivní dřevěná postel, kterou
doplňuje komoda a moderní noční stolky. Tady
se má hlavně odpočívat, a proto je místnost koncipována v příjemných, spíše přírodních odstínech. Při vstupu vás určitě zaujme tapeta s rostlinným motivem. Což je i tip pro vás – ostatně
tapety jsou znovu v kurzu, pro větší efekt se používají na jednu, maximálně dvě stěny v místnosti.
Chytré řešení? Vsaďte na opakování – látka na
závěsech je použita rovněž na polštářcích a dekoracích, takže celek působí harmonicky a sladěným dojmem (ostatně totéž jste mohli vidět už
v obývacím prostoru v přízemí).
Království pro d»ti
VZOROVÝ DŮM
35.05
35.06
15
1
35.04
35.01
Svůj vlastní pokoj v určitém věku ocení každé dítě.
Není od věci při jeho zařizování opakovat stejné
prvky, které byly použity i v dalších částech domu,
v tomto případě se jedná o dřevodekor v kombinaci s bílou. Neutrální nábytek, který poroste
s dítětem, působí skvěle v kombinaci s hravými
barvami použitými na výmalbě a textiliích. Takový
pokojíček je snem každé malé princezny!
č.
35.03
35.02
35.08
35.12
35.07
35.11
35.10
35.09
35.13
NÁZEV MÍSTNOSTI
PLOCHA (m2)
1. NP 35.01 předsíň
5,4
.02 šatna
2,2
.03 wc
2,9
.04 obývací pokoj + kuchyň 35,9
.05 sklad
1,6
.06 garáž
16,8
plocha domu v podlaží / celkem
64,8
2.NP 35.07 chodba + schodiště
9,2
.08 ložnice
17,3
.09 koupelna
2,7
.10 koupelna
6,1
.11 ložnice
11,0
.12 ložnice
11,0
.13 terasa
plocha domu v podlaží / celkem
57,3
3. NP 35.14 chodba + schodiště
3,6
.15 hobby místnost
26,6
plocha domu v podlaží / celkem
30,2
CELKEM PLOCHA DOMU
152,3
5,3
5,3
Developer:
Luna Property, s.r.o.
člen skupiny Raiffeisen – Leasing Real Estate
[email protected]
+ 420 727 814 933
Architekt:
LOXIA, a.s.
Autor interiéru vzorového domu:
Ing. arch. Miroslava Karasová
35.15
Dodavatel nábytku:
DELSO INTERIÉRY, s.r.o.
WWW.VRTILKA.CZ
inspirace
Sedím dlouho
a je mi dobře
DOPŘEJTE SI ZDRAVÉ SEZENÍ
ÁSANA - NOVÝ ZPŮSOB SEZENÍ
- snižuje až odstraňuje problémy při sezení eliminováním
tlaků na kritické části lidského těla - anální otvor, kostrč,
POROVNÁNÍ SEZENÍ
OSOBA "A"
Sedící na klasické židli
OSOBA "B"
Sedící na židli ÁSANA
pánevní kosti, genitálie
- relaxační poloha vychází ze základního jogínského sedu
- zabezpečuje stabilní pozici pánve k páteři
- umožňuje sezení ve správné pozici
Výsledek sezení na židli ÁSANA:
- umožnění dlouhodobého sedu
- snížení pocitu únavy
- snížení až odstranění bolesti zad, hlavy
- zabránění deformace páteře
Po 8.hod. sezení
Bolest
Lehká bolest Lehká únava
Navštivte nás na Křižíkově ulici 109, Praha 8. tel.: 725 933 448
ULEVTE SVÝM ZÁDŮM!
www.zdravesezeni.com ·
léto 2014
City Revue
KUPON
Sleva 10 %
· 49
Info na: 725 933 448
interiér
Legenda jménem
Thonetka
Truhlář, vynálezce a návrhář nábytku Michael Thonet (1796–1871),
původem z Boppardu v Porýní, se
50 ·
City Revue
·
léto 2014
vyučil stolařem a v rodišti založil řemeslnickou dílnu, v níž vyráběl nábytek.
Ve třicátých letech 19. století začal dě-
text: Martina Školníková
lat pokusy s ohýbáním dřeva, čehož
pak využil i ve své profesi. Na začátku
40. let přesídlil do Vídně, kde si založil vlastní firmu na výrobu nábytku.
Zájem o ohýbaný nábytek neustále rostl, roku 1856 se proto Thonet rozhodl
založit novou továrnu. Kvůli výhodným podmínkám si vybral moravské
Koryčany, kam se následně sám na čas
přestěhoval. Výroba se zde rozběhla
roku 1857 a díky velkým úspěchům se
firma zanedlouho rozšířila i o závody
v Bystřici pod Hostýnem a Vsetíně.
Thonetův ohýbaný nábytek se stal
pojmem a německý podnikatel za jeho
výrobu získal i řadu ocenění, mimo jiné
Zlatý kříž za zásluhy či Rytířský kříž
řádu Františka Josefa. Na sklonku života byl uznávaným výrobcem nábytku.
Zemřel 3. března 1871 ve Vídni a vedení
firmy převzali jeho synové.
Na původní firmu THONET navázala po první světové válce akciová společnost THONET – MUNDUS a od roku
1946 – sloučením řady významných
nábytkářských továren – THONET a od
roku 1953 TON (továrna na ohýbaný
nábytek), se sídlem v Bystřici pod Hostýnem. Princip ohýbání dřeva v parní
lázni se zde tedy uplatňuje již téměř
150 let.
A v čem že spočívá tato technologie výroby nábytku z bukového dřeva?
V napaření dřevěného hranolku sytou
párou, aby se dal lépe ohýbat. Ruční
ohyb opěradlové části nejen nejznámějších židlí na světě číslo 14 a číslo 18
se provádí pomocí tvárnice, jejíž tvar
kopíruje speciální pásnice zabraňující praskání ohýbaného dřeva. Parním
způsobem probíhá také ohýbání sedadla, které je v současnosti více automatizované.
FOTO: ARCHIV
Nejprodávanější židle světa se vyrábí stejně jako před 150 lety.
Přesně podle hesla jejího tvůrce Michaela Thoneta: „Ohnout,
nebo zlomit!“ Výsledkem dřiny ohýbačů je thonetka č. 14,
nadčasová, elegantní židle, která se řadí mezi ikony designu.
U
O
P
ZE U
N
!
E
T
Á
A
N
S
NÁ
K
E
EČ
U
R
H
VÝ
Vaší výhru Vám vyplatíme:
ihned, maximálně do 1 hodiny! Pokud se tak
nestane, za každou další hodinu čekání
obdržíte NAVÍC 1% z nevyplacené částky.
*Pravidla jsou volně dostupná u personálu Merkur Casina.
**Nevztahuje se na reklamace a technické závady.
www.merkur-casino.cz
Download

IVA FRÜHLINGOVÁ