zima 2014 • 6. roéník
zdarma
Speciál
GURMÁN
TOP restaurace,
aneb kam
za dobrým jídlem
Estetické
zákroky
Tipy
pro aktivní trávení
volného ²asu
Jak si dopìát
bohatého
Ježíška
ZDEN5K
POHLREICH
Osobnost ²eské gastronomie, která vždy n»²ím pìekvapí…
pìichází adventní ²as, který je
obdobím pìípravy na váno²ní
svátky. Pìejeme vám klidné
prožití prosince a krásné
Vánoce plné pohody.
Aõ jsou i další dny a celý nový
rok 2015 pro vás úsp»šné
v osobním i pracovním život».
4 CO, KDY, KDE
Kultura a akce pro Prahu a okolí
gurmán
5 ŠAMPAŇSKÉ PŘÍMO Z CHAMPAGNE
jak žije
6 ZDENĚK POHLREICH
Dlouho
jsem žil
v kuchyni
obsah
Milé ²tenáìky, milí ²tenáìi,
Praha
Redakce ²asopisu City Revue
gurmán
16 TOP VÝBĚR
Originální restaurace s výbornou kuchyní
18 PRAHA GURMÁNSKÁ
finance
20 JAK SI DOPŘÁT BOHATÉHO JEŽÍŠKA
rodina
22 JAK VYBRAT SPRÁVNOU AUTOSEDAČKU
24 HRAČKY MOHOU POMÁHAT VÍC, NEŽ RODIČE TUŠÍ
Rozvíjejte emoční inteligenci u svých dětí
aktivn»
26
28
30
32
krása
36 PROMĚNA
Když změnu vizáže svěříte odborníkům…
38 IDELÁNÍ ČAS PRO ESTETICKÝ ZÁKROK
NOHRAD
Y
avotnic
kýc
h progra h
mů
ků
Vinohrad
y
vyšetřen
í
mu přes
nohrady
,
obnoste
ch
podzim
zdarma 2014 • 6. roé
ník
St»
jako ny
galerie
ské
KuchyÜ
sk
design
a kvali á linka
ta mate
riálþ
Pé²e
po lét»o pleõ
G
Relaxa²
procedur ní
„GAUČING“ NENÍ V MÓDĚ
RELAXACE PRO ZDRAVÍ TĚLA A MYSLI
JAK STRÁVIT SILVESTR
SKIBUS DO HERLÍKOVIC V BARVÁCH SNOWHILLU JEZDÍ PŘÍMO
POD SJEZDOVKU
34 ABY BYLA DOVOLENÁ OPRAVDOVÝM ZÁŽITKEM
Lipno nad Vltavou zve nejen za zimními sporty
y
Karlov
a
vás zv rský kraj
e k náv
št»v»
K R ATA B R I E L A
OCHV
ÍL O V
Á
O minul
osti, so
u²asný
ch výzv
ách i pl
ánech
do budo
ucna
CityRevue
zdraví
VYDAVATEL: Mediapress Praha s.r.o.
Katusická 700/13, 197 00 Praha 9
IČ: 24697141
Evidenční číslo MK ČR E 19151
40 DO DRUHÉ PADESÁTKY AKTIVNÍ A V KONDICI
42 PODZIM ZIMA A JE TU RÝMA
interiér
REDAKCE: tel./fax 286 855 560, [email protected]
PŘÍJEM INZERCE: mob. 776 115 107
www.cityrevue.cz
44 PLÁNUJEME NOVOU PODLAHU
46 JAK VYBRAT TU NEJ SEDACÍ SOUPRAVU?
auto
48 NOVÁ ŠKODA FABIA
sudoku
50 VÁNOČNÍ SUDOKU
01/10/
2014
7:36 13
7:36:1
3 AM
VEDOUCÍ MAGAZÍNU: Veronika Janatová
REDAKTOŘI: Marcela Škardová, Libuše Večeřová,
Milan Janata, Věra Novotná
GRAFIKA A SAZBA: Stanislava Rohan
Vydání ZIMA 2014.
Náklad 50 000 ks.
DISTRIBUCE: distribuční místa Mediapress Praha s.r.o.,
vybrané stojany Grand Princ Media, a.s.,
adresné zasílání a kamelotáž
zima 2014
·
City Revue
·3
Praha
28. 11. uvedlo Divadlo pod Palmovkou
v premiéře na scéně
Rock Café inscenaci
1000 věcí, které mě
serou aneb tvoje
bába je komedie.
Inscenace
vychází
z populárního blogu
a vznikla ve spolupráci
s Divadlem F. K. Kalby.
Toto divadlo je punk/
undergroundovou
odnoží
libereckého
divadla F. X. Šaldy, jehož představení jsou v Liberci neobyčejně populární.
Režie F. X. Kalba, hrají Barbora Kubátová, Jakub Albrecht, Tomáš Dianiška.
www.divadlopodpalmovkou.cz
představení 13. 12. 2014, 21. a 27. 1. 2015
Magický příběh na motivy Hanse Christiana Andersena o děvčátku Lucii, které se na Štědrý den touží dostat za štěstím na druhý břeh zamrzající Temže. Vánoční muzikál s živým orchestrem vás škrtnutím zápalky
přenese do kouzelného světa přání.
VIDÍM
NEVIDÍM
na Nové scéně
Příběh nevidomé Agátky, která svět
kolem sebe objevuje především hmatem
a sluchem, přesto každý všední den prožívá
jako neobyčejné dobrodružství… Prostřednictvím projekcí, animace, pantomimických
a tanečních čísel se do Agátčiných představ mohou ponořit i diváci.
Představení je určeno pro děti od 5 let.
Uvádíme:
14. 12. od 17.00 a 15. 12. od 10.00
Na dopolední představení jednotné
vstupné 150 Kč.
inzerce
Více na:
www.narodni-divadlo.cz
www.laterna.cz
4·
City Revue
·
zima 2014
Divadelní soubor Geisslers Hofcomoedianten uvedl 1. 11. svou
pražskou premiéru Dvou komedií v komedii při slavnostním otevírání nového kulturního
prostoru VILA Štvanice.
Tentokrát si Geissleři vzali
pod drobnohled divadelní prostředí a především
vztahy mezi herci. A jak
už název napovídá, diváci
se budou při představení
skvěle bavit.
V režii Jiřího Haška účinkují
Jacob Erftemeijer, Kristýna Matěj Dámová, Martin
Bohadlo, Alena Bazalová,
Claudia Eftimiadisová, Bartoloměj Veselý.
www.vilastvanice.cz
představení 31. 12. 2014
LATERNA
MAGIKA
PŘIPRAVILA: VERONIKA JANATOVÁ
FOTO: ARCHIVY SUBJEKTŮ
CO, KDY, KDE
Pro divadlo Studio DVA připravili režisér a scénograf Šimon Caban ve spolupráci se skladatelem a textařem Kryštofem Markem. Ve výborně obsazeném představení Děvčátko – Vánoční příběh, účinkují například Marta
Vančurová, Ivana Chýlková, Kryštof Hádek, nebo Jana Stryková. V prosinci
je připraveno pouhých 13 představení, které se stejně jako v minulé sezoně budou střídat s úspěšnou Vánoční koledou.
www.studiodva.cz
co se d÷je
ŠampaÜské
pìímo
z Champagne!
text: Libuše Ve²eìová
Krásný výlet, nádherná malebná krajina, kvalitní víno… I tak se
dají strávit podzimní dny. JUDr. Petr Pečený, kterého možná znáte
jako Doctora PP, lídra stejnojmenné hudební skupiny, vyráží za
krásami kraje Champagne dvakrát do roka.
„Nejdřív jsem si zamiloval šampaňské a pak jsem usoudil, že nejlepší bude
nakupovat ho přímo u zdroje, to znamená ve Francii,“ říká právník a hudebník v jedné osobě. Tak jsem začal jezdit do Francie.“
Kdy to bylo?
„Se šampaňským koketuji tak deset let. Naučil jsem to ještě inženýra Magora, kapelníka Tří sester, a založili jsme spolu firmu. Zpočátku jsme si totiž
vozili láhve vína jenom pro sebe. Pak jsme zjistili, že jsme do něj zbláznili i
naše kamarády a známé. Dneska dovážíme čtyři značky biodynamických
šampaňských. Biodynamici jsou strašně zajímaví lidé. Jsou spjatí s přírodou, podle lunárního kalendáře a podle slunce jezdí na vinici, sázejí a plejí.
Někteří z nich s sebou na vinohrady ani nenosí mobily, kvůli záření. Jezdí
s koňmi, nehnojí, nestříkají chemií. Máme mezi nimi pár známých, s kterými jsme uzavřeli kontrakty, a hrozně rádi se s nimi setkáváme. Navíc jeden
z nich, pan Marguet je zapáleným hudebníkem a Jean Francois Clouet
je zase fanda do templářských rytířů, o které se taky zajímám. Zakládající
členové řádu byli ostatně právě z Champagne nebo s ní jsou alespoň
spojeni. Mimochodem prapředek pana Cloueta byl dvorním malířem
jednoho z francouzských králů a jeho potomci dodnes používají jím nakreslené etikety. Firma se pro nás stala zábavou. A kdybychom náhodou
nakoupené víno nemohli prodat, tak je prostě vypijeme, takže na tom
vlastně nikdy nemůžeme prodělat.“
V jaké roční době Champagne navštěvujete?
„Na jaře tam jezdíme na výstavy a na velké degustace, kde vybíráme, co
budeme dovážet. A před Vánocemi nakupujeme na vánoční trh. Je to
tam moc hezké. Dát si šampáňo přímo v Champagne, třeba v městečku
Épernay, je úžasný pocit. Mají tam stovky druhů vín a je to fantastické.
Petr Pečený před katedrálou v Remeši. V její
blízkosti se konala svatba André Cloueta, na
kterou byli majitelé PMP v létě pozváni.
Jezdíme pořád na stejné místo, do toho samého hotelu a za známými
lidmi. Dvakrát za rok je to příjemné.“
Jaké je tamní víno?
„V jednom z pokračování filmu Růžový panter jeden z padouchů o
šampaňském prohlásil, že už po prvním napití naprosto měníš názor
na svět a získáváš dobrou náladu. Samozřejmě je při jeho monologu
krásná žena, kterou se snaží okouzlit. Musím říct, že i když znám také
jiná šumivá vína, která nejsou vůbec špatná, tak asi kombinace počasí a
křídové půdy v oblasti Champagne dodává místnímu moku mimořádnou chuť a náladu.“
Uvažujete, že byste si nějakou osvědčenou odrůdu révy vinné
zasadil doma?
„Na zahradě mi roste oblíbený olivovník a fíkovník, ale je docela problematické zajistit, aby přežily zimu. A olivovník nenese plody. Kdysi jsme
měli u babičky vinoucí se psí víno. Ale myslím, že šampaňské patří tam,
kde se mu daří.“
Blíží se konec roku a s ním doba Vánoc a silvestrovských oslav. Pro originální a kvalitní šampaňské nemusíte jezdit až na francouzské vinice.
Petře, kam se mohou obrátit zájemci o víno, které dovážíte?
„Naše firma se jmenuje PMP Exclusive a její webové stránky jsou
www.pmp-exclusive.cz. Tam najdete všechno potřebné.“
Ing Magor, kapleník skupiny Tři sestry s panem Clouetem, kterému
předal tablo s fotografiemi z Mistrovství světa v námořním jachtingu,
v němž loď „Tří sester“ obsadila v letošním roce třetí místo. Petr Pečený s B. Marguetem
a třetím společníkem PMP Pavlem Palasem.
zima
zi
zzim
iim
ma 2
2014
014
01
0
14
1
4
·
City
Ci
C
Cit
iitty R
Revue
Re
Rev
ev
e
vue
ue
·5
6·
City Revue
·
zima 2014
Dlouho
jsem žil
v kuchyni
Zden»k Pohlreich
text: Libuše Ve²eìová
foto: FTV Prima, F&B Solutions, isifa.com, MAFRA (Jiìí Salik Sláma)
zima 2014
·
City Revue
·7
jak žije
Se Zdeňkem jsme se poprvé pracovně setkali před
několika lety v Café Imperial. Tentokrát nás čekala
schůzka v jeho druhém podniku – v restauraci
italského stylu Divinis. Latinsky bychom její název
mohli přeložit jako „božská“. Skutečně jsem se
cítila skvěle v přítomnosti pana šéfa a s dobrou
kávou u stolku v minisalonku. Zdeněk mi trpělivě
odpovídal na všechny otázky a občas se na jeho
tváři objevil úsměv, což znamenalo, že je všechno
v pohodě.
Jak jste se dostal na televizní obrazovku?
„Přišla mi nabídka od společnosti Core Production, která dělala různé
pořady na Primě, dneska například připravuje seriál Cesty domů. Rozhodli se, že budou uvádět pořad Kitchen Nightmares v české verzi,
a sháněli někoho, kdo by ho byl schopný odehrát.“
Měl jste nějaké konkurenty?
„Ne, na žádném castingu jsem nebyl. Core Production mě sama oslovila.“
V dnešní době je hodně kuchařů, kteří se veřejně prezentují.
„Kdo se může nazývat kuchařem, je relativní.“
Máte nějakou hranici nebo definici tohoto pojmu?
„V každém případě je podstatné, aby kuchař uměl vařit. To je alfa a omega. Když chcete lidem něco ukazovat, logicky byste to měl umět.“
Často se lidé nechtějí příliš zatěžovat zdlouhavou a náročnou
přípravou pokrmů.
„Jídlo nemusí být složité. Když je rychle hotové, neznamená to, že je
špatné. Dneska chtějí mít lidi všechno bez práce. Ale jsou věci, které se
ošidit nedají.“
Vaše cesta ke kuchařskému řemeslu byla trochu krkolomná.
Čím jste chtěl být v patnácti letech?
„Jako všichni kluci v tom věku jsem si představoval, že budu hrát v kapele, že budu mít sto holek a že se ze mě všichni zblázní. Taky jsem chtěl
být profesionální sportovec, sport mi imponoval. Ale nebyl jsem dost
trpělivý na to, abych mohl trénovat.“
Teď už trpělivý jste?
„Moc ne.“
Šéfkuchař, moderátor televizních
pořadů a autor knih o vaření,
mistr svého oboru Zdeněk
Pohlreich (57) původně vůbec
nechtěl být kuchařem.
8·
City Revue
·
zima 2014
S věkem se ale nějaké vlastnosti určitě pilují.
„Zpomalujete, zklidňujete se.“
Že si z vás lidi sednou na zadek, se vám splnilo. Zná vás celý
národ, vaří podle vás staří i mladí.
„Ono to zase není až tak obrovský nebo já to asi nevnímám. Není to
něco, na čem bych pracoval nebo co bych řešil. Není mojí touhou, aby
si ze mě někdo sednul na zadek. Mně už je to dneska skoro jedno.“
Vždycky vám to bylo fuk?
„To víte, že člověk je trošku ješitnej. Mužská ješitnost je pro chlapy obX
rovský motor, který je žene k tomu, aby ze sebe něco udělali.
TIPY NA VANOČNÍ DÁRKY!
S
SKVĚLÉ
KVĚLÉ C
CENY!
E NY !
Špičkové nože F.DICK
Snad každý profesionální kuchař používá
nože značky F.DICK. Díky svému speciálnímu
složení oceli se nemusí brousit tak často a jsou
perfektně vyvážené.
Ceny od 604 Kč
Strojek na těstoviny IMPERIA
Originální italský výrobce strojků na výrobu domácích těstovin. První strojky na světě
na výrobu těstovin byly značky IMPERIA a jako jediné se do dnes vyrábí v Evropě (Itálii).
Strojek 1490 Kč
Běžné nástavce 532 Kč
Nejoblíbenější pánve VENICE
Ø 28 cm 1759 Kč
Ø 30 cm wok 1759 Kč
Francouzská
keramika Emile Henry
Keramické pánve GreenPan
Moderní keramický nepřilnavý povrh pánví, pro každodenní používání
zaručuje pohodu v každé kuchyni. Tyto kvalitní keramické pánve GreenPan
používá i Zdeněk Pohlreich ve svých pořadech. Pánev lze použít i na
indukčním sporáku.
Tradiční francouzská keramika té nejvyšší kvality, kterou používá
ěk Pohlreich. Keramika,
ramika, na kt
kterou je
i ikona české gastronomie Zdeněk
záruka 10 let a je vhodná pro
studenou kuchyni i pro zapékání.
Ceny od 135 Kč
Ocelové pánve de Buyer
Francouzské ocelové pánve Mineral B Element
pro přípravu těch nejlepších steaků. Pánve lze
rozpálit na vysokou teplotu a díky tomu připra-vit dokonalou minutku bez poškození. Pánev
lze použít i na indukčním sporáku.
Vynálezce mlecích mechanizmů pro koření,,
ční
ní
francouzská firma PEUGEOT. Elektrické i ruční
lz
mlýnky s patentovanou technologií uSelectt lze
nastavit hrubost mletí na 6 úrovní.
Ø 20 cm 880 Kč
Ø 24 cm 1010 Kč
Ø 28 cm 1390 Kč
Mlýnky na koření PEUGEOT
e-mail: [email protected], tel.: 733 640 723, Kovářská 4/939, Praha 9
Ceny od 745 Kč
www.bavimevarit.cz
bavimevarit.cz
zima 2014
·
City Revue
inzerce
Ø 20 cm 1169 Kč
Ø 24 cm 1445 Kč
·9
jak žije
Nemám moc rád pořekadlo o domu a o stromu, ale myslím, že správný
chlap by v životě měl něco dokázat.“
Na rozdíl od ženy, které stačí být mladá a pěkná?
„Největší předností chlapa je, když něco umí. Krása není žádná zásluha,
vypadáte tak, jak vypadáte. Myslím si, že na chlapech je sexy, když něco
dovedou, umějí si poradit a uspět.“
Na co jste lákal svoje lásky? Připravil jste dívkám lahodnou
krmi?
„To ne.“
Vy jste vlastně ani netoužil stát se kuchařem…
„Chtěl jsem jít na strojnickou průmyslovku, což byl úplný nesmysl, špatný nápad! Věděl jsem, že tam nepatřím. Byla to blbost. Chtěl jsem jít na
nějakou střední školu, ale tušil jsem, že se čtyřkou z matematiky tam
nemám co dělat.“
Ale spočítat gramáž, peníze, ceník umíte.
„To jsou jednoduché kupecké výpočty.“
Nástup do učení byl pro vás velkou školou?
„Říkám, že kuchařina je náhražková vojna. Dneska se kuchyně dělají na
rozkazy. Restaurace jsou o splněných rozkazech. A o rozkazech, jak známo, se prostě nediskutuje. Musím říct, že problémy s kázní jsem nikdy
veliké neměl, ale to víte, taky se mi kolikrát nechtělo.“
Asi jako každému.
„Co vám zbývá.“
Vyhovuje vám svoboda?
„Určitě. Nikdy se mi nechtělo moc někoho poslouchat. Poslouchal jsem
dost dlouho z racionálních důvodů, a teďka, když nemusím, ani poslouchat nechci.“
[
…kuchařina je
náhražková vojna.
]
Čí přání jste plnil?
„Musel jsem poslouchat na vojně, svého šéfa, svého ředitele hotelu…
Každý musí respektovat autoritu.“
Vyžadujete jako šéf kázeň od podřízených?
„Samozřejmě. Disciplína je v životě to nejdůležitější.“
Přitom sám jste bohém.
„To jsem.“
Takže jak to jde dohromady skloubit?
„Blbě.“(smích)
„Snažím se to samozřejmě nějak dát dohromady a dělám s lidmi, kteří
zase mají vlastnosti, které mi chybí.“
Máte to i doma poskládané tak, že se doplňujete?
„Ani ne. S mojí ženou jsme hodně podobné povahy.“
10 ·
City Revue
·
zima 2014
X
Butcher´s Grill & Pasta Praha je nová restaurace se současnou moderní
americkou kuchyní. Pražské Butcher´s je frančízové dvojče Brněnského Butcher´s a sdílí spolu stejné webové stránky i jídelní lístek. Jak název napovídá, v Butcher´s to umí s masem. Na lístku je všechno od vyzrálé české svíčkové, roštěnce, argentinského ribeye steaku, přes teres
major, ball tip až po USDA certifikovaný New York strip steak, T-Bone
či královský Porterhouse steak. Ale v Butcher´s dostanete také domácí pastu, čerstvé ryby, několik druhů hamburgrů, fantastická vepřová
žebírka s domácí BBQ omáčkou nebo „oversized“ obří dezerty, určené
k tomu, aby byly sdíleny u jednoho stolu.
Každý pátek je v Butcher´s živá bluesová muzika, a příležitostně se konají další zvláštní akce, např. oslava Dne americké vlajky, Halloween apod.
Restaurace má kapacitu 150 míst, včetně zvláštního salonku a vinotéky
pro 26 osob, v létě rozšířená o dalších 60 míst na letní terase.
Při registraci do věrnostního systému Butcher´s (který platí pro všechny restaurace Butcher´s)
dostane každý klient do začátku 10% bonus na všechny útraty v restauraci.
Těšíme se na vás!
www.butchers.cz
[email protected]
296 150 153
KRUŠOVICE PŠENIČNÉ
jemně zakalené, extra osvěžující
Krušovice Pšeničné je svrchně kvašený nefiltrovaný pšeničný ležák velmi lehké a harmonické
chuti, doplněné o ovocné tóny.
Vyrábí se z pšeničného sladu, jehož podíl se pohybuje okolo 50 %, zbytek tvoří slad ječný. Vyznačuje se světle žlutou barvou. Ta je díky nefiltrování tohoto piva jemně zakalená zbytkovými bílkovinami a pivními kvasnicemi. Pšeničnému pivu je také vlastní vyšší pěnivost, intenzivní
vůně, spolu s vyšším obsahem esterů a CO2. Má svoje speciální rituály servírování a podává
se v originální sklenici určené výhradně pro tento druh piva.
Krušovické Pšeničné je skvělým osvěžením nejen v horkých letních dnech, ale i příjemným
zpestřením pro ty, kteří rádi objevují netradiční a zajímavé chutě. Výborně se hodí ke sváteční
vánoční večeři, speciálně vyniká v kombinaci s úpravami kapra. Přinášíme vám tip na skvělou
štědrovečerní večeři.
Kapr v pivním těstíčku
inzerce
Na 4 porce potřebujeme:
600 g kapra (podkovy)
2 vaječné bílky
160 g hladké mouky
200 ml piva
1 lžička cukru
Kmín drcený
Sůl
Pepř
Olej na smažení
Kapří podkovy omyjeme a osušíme papírovou utěrkou, osolíme a opepříme. V misce vyšleháme sníh a pomalu do něj
vmícháme zbytek přísad. Kapra necháme v těstíčku hodinu
marinovat a poté jej osmažíme do zlatova. Podáváme s tradičním bramborovým salátem s majonézou.
zima 2014
·
City Revue
· 11
jak žije
Co je lepší – mít v partnerovi doplněk, nebo hrát na stejnou
notu?
„Nevím. Nevěřím moc protikladům. Myslím, že lidi musejí mít podobné
zájmy a že je lepší, když mají podobné povahy.“
Vaše paní se také pohybuje ve stejném oboru jako vy?
„Zdenička si pronajala statek ve vedlejší vesnici, má tam pár koní a stará se o ně.“
Uvařil byste recept s koňským masem?
„Asi bych to tak neprožíval. Už jsem to v životě taky absolvoval a není
to vůbec nic jiného než kus hovězího. Princip přípravy je stejný a nic
složitého bych na tom neviděl. Maso jako maso.“
[
…jsem se svým
životem spokojený.
]
Máte zvířata i doma?
„Čtyři kočky a dva psy.“
Jak se pod taktovkou šéfkuchaře stravují?
„Kupuju jim plechovky a granule.“
Oceňují vaši miláčkové vařenou stravu?
„Určitě ano. Když nesu domů něco dobrého, vítají mě o trochu víc, než
když nenesu nic. To v každém případě.“
12 ·
City Revue
·
zima 2014
Chtěl byste si někdy dát pauzu od vaření a na půl roku třeba
někam odjet?
„Občas to udělám, ale na půl roku to nejde a asi bych ani nikde půl
roku nechtěl být. Mám hromadu věcí, od kterých člověk nemůže utéct.
A mně to nevadí, říkám, že jsem se svým životem spokojený.“
Hodně si hlídáte své soukromí? Daří se vám to?
„Musíte se naučit říct ne. To je důležité. Nemám rád, když se lidi starají
o to, co dělám v soukromí. Do toho nikomu nic není.“
V seriálu Simpsonovi dabujete vám velmi blízkou postavu
šéfkuchaře světového formátu, ve Vinařích se naopak objevujete
v pro vás netradiční roli.
(smích) „No, tak zas velká role to není: Vylezu z auta, obejmu se s policajtem, který je můj bratr, a pak tam mám jeden štěk.“
Baví vás to?
„S kamerou přece jenom nějaké zkušenosti mám, dost často před ní
stojím. Líbí se mi herci, kteří se umějí jakoby zapnout na klíček a hrajou.
Třeba pan Táborský nebo pan Liška. Přijde mi to hrozně hezký.“
Vy jste taky na klíček?
„Mám s tím velký problém. Když děláme televizi, je opravdu těžké se
zrestartovat, když se nedaří a pořad nemá energii, kterou by měl mít. V životě mě nenapadlo, že člověk může být unavený z toho, že hraje. Když
děláme třeba Ano, šéfe!, tak po čtyřech dnech toho mám až nad hlavu!“X
Restaurant Le Terroir
Vejvodova 1 · 110 00 Praha 1 · +420 222 220 260 · [email protected]
V gourmet restaurantu Le Terroir nechceme ohromit vzhledem nebo okázalostí, ale naopak tím, co najdete pod povrchem. V původu kvalitních surovin, v kreativních kombinacích chutí, doplněných opojnými víny.
Gurmánský restaurant najdete na Starém Městě, několik metrů pod zemí v historickém románsko-gotickém sklepení. Otevřen byl v roce 2004 a od roku 2007
je pravidelným držitelem ocenění „Bib Gourmand“. V klenutých prostorách objeví každý gourmet neprobádané chutě svých představ. Pro ideální naladění ke
gurmánskému zážitku můžete sedět na lavici, vyrobené ze starých dubových
vinných sudů, nebo si prohlédnout kus nábytku z dřevěných stojanů, ve kterých
kdysi zrály lahve šampaňského.
Le Terroir v překladu znamená úrodnou půdu, místo původu nebo také místo
zrodu. Používá se především ve světě vína, kde označuje nejpříznivější prostředí
pro růst a plodnost vinné révy. Proto si u nás zakládáme, v přeneseném slova
smyslu, na ideální skladbě jídel i o její vhodné skloubení s vybranými víny. Těch máme uloženo ve speciální vinotéce na tisíc druhů, všechny
z těch nejlepších vinařských tratí v Evropě. Vybere si zde i náročný milovník vína.
Milovníci tvrdšího alkoholu si zde mohou vychutnat svůj oblíbený ročník vybraného armagnacu Vaghi z kolekce 20. století, z francouzské palírny Barona De Sigognac. Nejstarší je z roku 1897 a mezi lety 1918–1997 je pak sada ve zvláštní prosvětlené vitríně kompletní.
Navíc se můžete dozvědět, co zajímavého se v roce vašeho narození ve světě přihodilo.
V Le Terroir se držíme pravidla, že všechny suroviny musí být té nejvyšší kvality a maximálně čerstvé. A nejedná se
pouze o pokrmy připravované v kuchyni. Z nabídky vlastní fromagerie, plné těch nejlepších a nejlahodnějších sýrů,
po
můžete ochutnat na konci vašeho hodování. Ale vraťme se ke kuchyni, ve které vládne šéfkuchař Pavol Pavlík.
m
Ta nabízí kombinaci jemných chutí francouzské a české kuchyně, kreativitu a jednoduchou přípravu, s důrazem
na používání kvalitních sezónních surovin. Běžně připravujeme holuby, brzlík, šneky, foie gras, kachny, kohouty,
humry a mnoho dalšího. V kombinaci se správně vybraným vínem jde o degustační zážitek, kvůli kterému se do
LLe Terroir budete rádi vracet.
www.leterroir.cz
Regionální potraviny v Restaurantu Hradčany
– domácí znamená čerstvé a chutnější
V supermarketech dnes naleznete nepřeberné množství surovin z celého světa. Petr Patočka,
šéfkuchař Restaurantu Hradčany v pražském luxusním pětihvězdičkovém Hotelu Savoy*****
však upřednostňuje potraviny české. Proč?
„Jako šéfkuchař naší hotelové restaurace jsem zodpovědný za kvalitu všech pokrmů. Naším cílem je mít spokojené a vracející se zákazníky. Po dobu dlouhé historie jsme měli možnost obsluhovat tak významné zahraniční a české hosty jako třeba Seana Conneryho, Bruce
Willise, Rolling Stones, Tinu Turner, Davida Coulthardta, Václava Havla, Miloše Zemana a Helenu Vondráčkovou. Při přípravě pokrmů využíváme hlavně lokální suroviny. V současnosti je český trh zaplaven velkým množstvím potravin z celého světa, přičemž jejich kvalita
bývá mnohdy až na posledním místě. Ovoce a zeleninu nakupujeme na trzích, protože je
zde velký výběr kvalitních surovin a podporujeme tak tím i malé české výrobce. Tyto potraviny nemusí překonávat velké vzdálenosti a ke spotřebiteli se dostanou mnohem rychleji.
To zaručuje nejen lepší chuť, ale také větší množství živin a vitamínů. S dopravou souvisí i skutečnost, že čím blíže jsou potraviny ke spotřebiteli, tím méně je zatíženo životní prostředí při
jejich dovozu. Velmi významným aspektem, proč v Hotelu Savoy využíváme lokální suroviny,
je také jejich sledovatelnost. Potraviny vyrobené v naší republice musí splňovat přísné normy
a spotřebitelé i kontrolní inspekce je mají mnohem lépe na očích. Následně tím dochází k nepřímému tlaku na výrobce, aby udržovali kvalitu svých produktů na vysoké úrovni. To však
neplatí pro potraviny z dovozu.“ říká Petr Patočka, šéfkuchař Restaurantu Hradčany.
Přijďte si do restaurace vychutnat například denní menu nebo romantickou večeři! Aktuální nabídku naleznete na stránkách www.hradcanysavoyprague.com. Ke kouzlu restaurace
patří i lokalita poblíž Pražského hradu a unikátní prostory s otevírací střechou. Jedinečnou
a příjemnou atmosféru atmosféru umocňuje každý večer klavírní doprovod.
RESTAURANT HRADČANY, Hotel Savoy *****
Keplerova 6/218, Praha 1
podzim
zima 2014
inzerce
www.hradcanysavoyprague.com
·
City Revue
· 13
jak žije
Musíte tam tu energii donést.
„Musíte ji udělat vy, a když se vám bohužel stane, že není protihráč,
když lidi, u kterých točíte, nejsou hraví, je těžké utlačit celý pořad sám.
Teď jsem si vyzkoušel klasické televizní vaření na stojáka, taky to není
jednoduchá věc. Jste bez spoluhráčů, nikdo vám nenahraje, tak udělat
pořad, který má třicet minut vysílacího času a k něčemu má vypadat,
není vůbec žádná sranda.“
Jste pak ještě doma k použití jako bavič a kuchař rodiny?
„To rozhodně ne. Z principu svého povolání trávím hromadu času mezi
lidmi. Tak mám rád své soukromí. Časy, kdy život byl jedna velká párty,
jsem si bohatě užil a dneska nic takového nepotřebuju.“
Cítíte se být introvert?
„To rozhodně ne. Ale mám rád okamžiky, kdy nic nemusím.“
Co všechno kromě provozování restaurací a účinkování v televizi máte na starost?
„Od letoška si veškerou svoji televizní produkci dělám sám a mám knižní vydavatelství, takže si sám vydávám i svoje knížky.“
Věnujete se mnoha aktivitám.
„Dá se to vydržet.“
Jak odpočíváte?
„Většinou nicneděláním. Nejsem žádný kutil, odpočívám standardním
způsobem jako každý jiný. Občas se jedu někam podívat, abych neseděl pořád jenom v Čechách.“
Nezlobte se na mě, nejste žádný kutil, ale už samo o sobě vyrobit, vytvořit krásné nebo dobré jídlo…
„To je něco úplně jiného. Pro mě jsou šroubky mrtvá věc. Ukutit něco
mě strašně nebaví. Mě hrozně baví pracovat s živým jídlem. Hřebíky
zatloukat umím, ale jako že bych si doma sestavil malou větrnou elektrárnu, to rozhodně ne. Moc času u Receptáře nestrávím.“
Vaření vás postupem času zaujalo natolik, že jste kromě různých kurzů absolvoval hotelovou školu. A nakonec jste vystudoval institut ekonomických studií.
„Tam vás naučí, jak se dělá byznys. To mě strašně moc baví.“
[
Odmítám šílenství
českých vánoc…
]
Během posledních let se vám radikálně změnil život. Dostal
jste se do povědomí veřejnosti, podruhé jste se oženil. Vnímáte to
jako druhou mízu?
„Jsem hrozně rád, že jsem měl v relativně vysokém věku šanci zažít něco
jiného, něco nastartovat. Já vím, že není úplně ideální, když se chlapi
v padesáti zblázní a koupí si motorku a kožené kalhoty, vymění holku,
ale prostě takhle to je. Je asi hrozně neobvyklé být s jedním partnerem
celý život. Nevím, jestli to je možné. Asi ano. Ale chlapi se vždycky chtějí
cítit mladší, než jsou.“
Motorku jste si taky pořídil až na stará kolena?
„To víte, že jo.“
Jezdíte na ní?
„Letos jsem byl třikrát, žádná sláva. Nebyl čas.“
Máte následovníka – krásného vlasatého syna Honzu.
„Taky jsem měl vlasy, když mi bylo šestnáct.“
O jaké profesi uvažuje?
„Učí se na cukráře.“
Vaříte někdy se svým synem nebo s dětmi vaší ženy Zdeňky?
„Nevařím s nimi, vařím pro ně. Když mají chuť se koukat, tak se koukají.
Ale nenutím je do toho, aby to uměly. Myslím, že děti do kuchyně nepatří.“
Kdy jste byl vy poprvé v kuchyni?
„My jsme v kuchyni žili. Měli jsme malinkatý byt. V pokoji se spalo, v kuchyni se žilo, jak to většinou bývá. Když máma pekla třeba
vánoční cukroví, byl jsem u toho. Ne že bych se k tomu hrnul. Ale
bavilo mě vykrajovat linecké těsto, protože jsem ho mohl ukusovat.
Je to teplá, hezká práce, ale určitě jsem si v pěti letech neřekl, že chci
být kuchař.“
Zdeněk Pohlreich s manželkou Zdeňkou.
14 ·
City Revue
·
zima 2014
Vánoce se blíží. Už se těšíte na vykrajování?
„Odmítám šílenství českých Vánoc s tunou jídla a cukroví. Já cukroví
nepeču. Večeři uvařím, kapra uděláme a tím to končí. Nepraktikujeme
žádné vánoční rituály nebo zvyky a nikdo nevěříme na Ježíška. Vánoce
moc neřešíme.“
jak žije
Strávil jste tyto svátku vždycky v poklidu?
„Zažil jsem spoustu mizerných Štědrých dnů ve svém životě, na vojně,
v cizině. A mám pocit, že u nás se z Vánoc dělá hrozná věda. Nemyslím
si, že to je tak strašně super výjimečná věc.“
Co je pro vás výjimečná věc?
(úsměv) „Mám rád cestování. Jestli se mě budete ptát, zda se mi nejvíc
líbí zasněžený vánoční stromeček, nebo jestli by se mi víc líbila bílá pláž
někde v Karibiku, tak asi to druhé.“
U štědrovečerní tabule jste ale klasik.
„Upřímně řečeno bych si radši dal jinou rybu než kapra. Ale vlastně je
to fuk, jeden den v roce sníme bramborový salát a kapra s chutí. Žádný
řízek vedle toho nekoupím.“
Budete shánět dárky?
„Samozřejmě pro děcka něco obstarat musíte. My se ženou si navzájem
dárky nekupujeme.“
Máte speciální přání?
„Co jsem si přál, to mám. Mám i spoustu věcí, které vůbec nepotřebuju,
a jsem úplně spokojený. Myslím, že musí být docela těžké kupovat pro
mě dárek.“
Jste tedy šťastný člověk.
„Staré čínské přísloví říká, že člověk je šťastný, když ví, kdy má
dost.“
garden
restaurant
· Restaurace Zelená zahrada vás přivítá
příjemnou domácí atmosférou
· Naši kuchaři připravují středomořskou
kuchyni a jídla podle původních receptur
1. čínské restaurace z Vodičkovy ulice
Šmilovského 12, Praha 2
Tel.: 222 518 159
inzerce
www.zelena-zahrada.eu
zima 2014
·
City Revue
· 15
rezervace
24
1 480 383
Harr y ’s restaurant
Krrás
K
rás
ásná
n sty
ná
tylo
lová
lo
v res
vá
esta
taur
ta
u acce,,
ur
kte
terá
rá vás
á pře
řekv
kvap
kv
ap
pí ne
n jjeen
vyn
yniik
kajjíccí ku
k ch
chyn
yní,
yn
í, alee
i in
nteeriér
riiér
é em
m se sv
sv ý
ým
m jed
edin
ineč
in
ečný
ný
ým
příb
př
íběh
ěhem
em
m. Sp
pec
e ia
iali
lity
ty česskéé
i me
mezi
ezi
ziná
n ro
ná
odn
ní ku
kuch
ch
hyn
yně.
ě
ě.
M žn
Mo
žnos
o ti
os
t poř
ořád
ád
ádán
dán
áníí fir
irem
emní
em
ních
ní
ch
več
ečír
írků
ír
ků
ů, ra
raut
uttů.
u
ů.
Ottev
e ře
řeno
n
no
pond
po
nděl
ě í až
ěl
ž pát
á ek
k
od 10.
od
0 30
3 hod
d.–– do 23
23.0
.00
.0
0h
ho
od.
d
Ad
dreesa
N Pan
Na
ankr
nkr
krác
ácii 13
ác
1 37
7/1
/ 09
9
14
40 00
0 Praha
ra
aha 4
AICHISUSHI
V Jámě 8/1371, Praha 1
Tel: 226 203 699
Top výb»r
Milovníkům dobrého
jídla přinášíme tipy na
skvělé restaurace, které
vynikají výbornou kuchyní
a originálním interiérem.
www.harrysrestaurant.cz
Harry’s restaurant
Ristorante PAGANA
Vladislavova 17, Praha 1
(vedle nového Quadria, v areálu úeské pojišŌovny)
Otevírací doba: po–pa 11.30–23.00
Tel.: 224 056 300
Italská rodinná restaurace s výbĉrem italských
vín. Kromĉ výborných tĉstovin a steakŖ podáváme dennĉ ûerstvé ryby a mołské plody. Specialitou restaurace jsou flambované spaghetti
v kole 24 mesícŖ zralého parmezánu.
24. 12. od 12 do 14 hodin
zveme na šneky u Pagany.
8 ks šnekŖ s domácím peûivem a sklenka prosecca
290 Kû/osoba
www.pagana.cz
16 ·
City Revue
·
zima 2014
V japonské prefektuře Aichi najdete
spoustu vynikajících sushi restaurací
s kvalitními asijskými pokrmy. Pravou
japonskou atmosféru můžete dnes zažít
i v Praze. Naši restauraci najdete v centru Prahy 1 ve známé ulici V Jámě. Uvnitř
vás čeká designový prostor v minimalistickém stylu, ve kterém se barevné sushi
rolky báječně vyjímají. Veškerá jídla připravujeme výhradně z čerstvých surovin,
které nakupujeme pouze u prověřených
dodavatelů.
Nově rozvoz po celé Praze a okolí přes
www.jidloted.cz
Otevírací doba:
Po–Pá 11.00–24.00 hod.
So–Ne 12.00–24.00 hod.
www.aichisushi.cz
Restaurant BLUE WAGON
Uruguayská 19, Praha 2
Butcher's
Grill & Pasta
Mlynářská 3, Praha 1
[email protected], telefon 296 150 153
Restaurant BLUE WAGON
stojí na špičkové gastronomii,
servisu s osobním přístupem, mi
mimořádně sestavené nabídce vín
a čistém, moderním prostředí. Kromě business lunchů a privátních setkání jsme připraveni zajistit svatby,
tiskové konference, koktejly & flying
buffet, servírované večeře a obědy, zábavné párty, rauty nebo gala
večeře na nejvyšší úrovni. Přijďte
ochutnat gastronomii pod taktovkou šéfkuchaře Martina Janouška.
tel.: 222 561 378
www.bluewagon.cz
Restaurant Rapír
Baarovo nám. 20, Ořech
Restaurant Rapír je dobová středověká
restaurace, ve které máte pocit, že jste
se vrátili o několik století zpět.
Nabízíme kulinářské zážitky ze světové,
české a středověké kuchyně.
Kromě obědů a večeří pořádáme svatby,
rauty, podnikové večírky, promoce, dobové slavnosti, catering a jiné.
Část restaurantu má i bezbariérový
přístup.
Darujte svým blízkým dárkový poukaz na
gurmánský zážitek v našem restaurantu.
Hodnotu poukázky si stanovíte sami.
www.rapir.cz
w
ww.rapir.cz
Tel.: +420 257 960 457
Neváhejte a přijeďte nás navštívit!
Petřínské sady 393, 118 00 Praha 1-Malá Strana
Synonymum romantiky a tradiční místo pro setkání všech zamilovaných – to je Petřín. A nejlepším zakončením každé procházky
je posezení v restauraci Petřínské terasy, kde kromě panoramatického výhledu na Prahu najdete i útulnou místnost ve stylu staročeské koliby. Navíc si zde můžete objednat i hostinu v reprezentačních prostorech bývalého Kněžského refektáře. Hledáte-li
vynikající českou kuchyni za příjemné ceny, určitě sem zamiřte.
Ideální místo pro pořádání svateb a firemních akcí.
Butcher´s Grill & Pasta Praha je nová restaurace se současnou moderní americkou
kuchyní. Jak název napovídá, v Butcher´s
to umí s masem. Na lístku je všechno od
vyzrálé české svíčkové, roštěnce, argentinského ribeye steaku, přes teres major,
ball tip až po USDA certifikovaný New York
strip steak, T-Bone či královský Porterhouse steak. Ale v Butcher´s dostanete také
domácí pastu, čerstvé ryby, několik druhů
hamburgrů, či fantastická vepřová žebírka
s domácí BBQ omáčkou.
Těšíme se na vás.
www.butchers.ccz
Rezervace: 257 320 688/602 224 096, [email protected]
PO–ČT 12.00–23.00, PÁ–NE 11.00–23.00
www.petrinsketerasy.cz
zima 2014
·
City Revue
· 17
gurmán
Praha gurmánská
Nalijme si čistého vína: gastronomická pověst Prahy není nejlepší. Není to tak dávno, co většina
pražských restaurací nenabízela prakticky nic, co by stálo za zapamatování. Pokud tedy člověk zrovna
nebyl milovníkem párku s hořčicí, hledajícím stále nové variace a příchutě, nebo se mu nesbíhaly sliny
při pomyšlení na stoly prohýbající se pod náporem knedlíků plovoucích v hustých omáčkách.
Časy se ale mění a i v rodné zemi „guláše se šesti“ se začali nakonec prosazovat lidé s náročnějšími chuťovými pohárky a exploze
„nouveau cuisine“ mohla začít. Nyní se v pražském kotlíku mísí
nejnovější kulinářské trendy s tradičními recepty a najdete zde
i velmi progresivní restaurace. Navzdory tomuto vývoji však Praha z hlediska „fine dining“ (gurmánského stravování) teprve zraje
I pivovarnictví jde s dobou:
Vznikla mobilní aplikace
Když nejde zákazník k pivu, musí pivo k zákazníkovi. Objednejte si
domů nebo do kanceláře pivo Ferdinand.
Praha/Benešov – Tak by se dala stručně
a výstižně shrnout nová mobilní aplikace,
kterou svým pražským zákazníkům nabízí
benešovský pivovar Ferdinand. Ne každý den
má člověk náladu a možnost trávit čas ve
společnosti. To neznamená, že si nemůžete
dopřát v klidu domova nebo během soukromé domácí akce vybrané pivní speciály z Benešova. Benešovský Ferdinand přišel proto
s novou nabídkou: přiveze vám pivo k vám
domů nebo do kanceláře.
Pivní závoznictví k prahu
Myšlenka rozvozu piva do domácností není
ničím novým. V Anglii třicátých let minulého
století tímto způsobem nemalé množství pivovarů prodávalo podstatnou část své produkce
a přepravky s jejich pivem se objevovaly u
dveří anglických domácností vedle obligátních
lahví s mlékem.
Zákazníky láká široký sortiment
Služba Ferdadomu.cz nabízí po předchozí
objednávce závoz benešovského piva na libovolnou pražskou adresu. Jednodruhovou
basu libovolného piva z výrobního sortimen-
18 ·
City Revue
·
zima 2014
tu (od výčepní desítky až po patnáctistupňový
speciál d´Este, nealko pivo nevyjímaje) nebo
basu namixovanou z piv různých je možné navíc objednat i v nefiltrované verzi, a to
v minimálním odebraném množství čtyřech
1,5 litrových PET lahvích. Rozvoz po Praze
probíhá každou středu a doprava je zdarma.
Benešovský Ferdinand získal letos vedle jiných především dvě prestižní česká ocenění.
Značkou dobrý tuzemský potravinářský výrobek Česká chuťovka, kterou uděluje komise nezávislých odborníků, je čerstvě ověnčen
hořký jedenáctistupňový speciál Max. Ten
docenilo také Sdružení přátel piva společně
s pivním speciálem Sedm kulí, který získal
Ferda domů v Praze
Doprava zdarma
Dodání každou středu
Minimální objednávka 20 lahví nebo 4 PET
lahve v případě nefiltrovaného piva
Kontakty:
[email protected]
tel.: 702 20 11 20
QR kódy pro aplikaci „Ferda domu“ pro
mobilní telefony s OS Android a iPhone
prvenství v kategorii polotmavých piv. Max se
pro tento rok stal jedenáctkou roku.
Více informací na www.ferdadomu.cz
gurmán
a mnoho restaurací stále podává hustý guláš, jehož jedinou aspirací je rychlé zhltnutí.
10 tipþ, jak poznat
dobrou restauraci
podle Pavla Maurera
Při večerní procházce dlážděnými ulicemi Starého Města můžete
bez starostí zaskočit do tradiční italské trattorie nebo zhřešit v exkluzivní francouzské restauraci, kde se podává naprosto famózní „foie
gras“, téměř konkurující špičkovým francouzským restauracím. Máte
zde k dispozici slušný a stále se rozrůstající výběr etnických kuchyní
od tradičních asijských jídelen, jihovýchodních asijských restaurací
či typických stánků s řeckým gyros až po japonské a korejské sushi
restaurace. Aby toho nebylo málo, můžete se nechat hýčkat nejnovějšími trendy v moderním gurmánském stravování. Interiér většiny
restaurací je renovován hlavně v barokním a secesním stylu, mnoho nových podniků však sází na současný design. V Praze, rodící se
nové Mekce pravých gurmánů, narazíte v současnosti dokonce i na
islandskou nebo gotickou restauraci. Zkouší se skutečně všechno.
Ne každý uspěje, ale pokud narazíte v kuchyni na profesionála, který
se nebojí experimentu i netradičních čerstvých surovin, můžete se
těšit z opravdu silného gurmánského zážitku.
+eská klasika trochu jinak
Navíc i tradiční české jídlo, které nelze považovat za úplně nápadité,
může skvěle chutnat. Mnohé gurmánské restaurace osvěžují české základy mezinárodními chutěmi a vytvářejí zvláštní druh kontinentální
1. Restauraci vlastní manželský nebo
silně spřátelený pár.
2. Kuchař je lehce zkérovaný. Mám na
mysli druh tetování – neplést si,
laskavě, se slovem zkárovaný!
3. Podnik používá jednoduchý porcelán
bez ozdob a lehké, spíše lacinější příbory.
4.
Vždy je k mání několik míst k sezení poblíž napůl otevřené kuchyně.
Prostě jim vidíte pod ruce.
5.
Jídelní lístek se vejde na jeden list papíru. Někdy je psán rukou.
6.
Nepřijímají se rezervace a na stolech nejsou ubrusy.
7.
Někdo z číšníků nebo sommeliér má lehký přízvuk a nezná úplně
všechna slova užívaná v dané zemi.
8.
Jídlo servírují na předehřátých talířích. To mimochodem
obzvláště miluji!
9.
Při platbě kartou nemá obsluha moc nadšený výraz ve tváři.
Většinou je z nějakých neznámých důvodů transakce zamítnuta,
takže musíte zaplatit hotově.
10. V některých zemích můžete trochu smlouvat o cenách. Zvláště tehdy,
když už se připozdívá a je zjevné, že v kuchyni mají stále dost navařeno.
„fusion“ kuchyně s vybranými přísadami z celé Evropy. Přitom se inspirují klasickými českými recepty a dokazují tak vynikající chuť tradičních
českých pokrmů.
Pokud hledáte gurmánské restaurace v Praze, nebudete zklamáni,
neboť Praha je na správné cestě za dosažením výjimečného evropského standardu v gurmánském stravování.
inzerce
PAVEL MAURER FOTO: ALŽBĚTA ŠVARCOVÁ
Pestrost chutí mezinárodní kuchyn»
zima 2014
·
City Revue
· 19
finance
Jak si dopìát
text: V»ra Novotná
bohatého Ježíška
Rádi byste dětem pořídili kvalitní výbavu na lyže? Nebo vám dosluhuje pračka či lednička a chcete
si nadělit nové spotřebiče pod stromeček? Jde to, i když momentálně nemáte potřebnou hotovost.
Můžete si přece půjčit. Ale kde…
Jaké možnosti se vám nabízejí, když si potřebujete půjčit peníze, a nikdo z blízkého okolí vám nedokáže pomoci? Na výběr máte bankovní
nebo nebankovní půjčky. Existuje samozřejmě i třetí cesta, která se neoficiálně označuje jako lichvářské půjčky, tu však nelze doporučit. Od solidních firem ji snadno rozeznáte třeba už jen tím, že „společnost“ nemá
potřebné zázemí, web, pobočky, bezplatnou zákaznickou linku…
Tam, kde mám ú²et
Pokud se člověk rozhodne požádat o půjčku, zpravidla nejprve míří do
„své“ banky, u níž má založený účet. Vlastně ani do banky chodit nemusí, vše se dá vyřídit on-line nebo po telefonu, což může trvat třeba i jen
několik hodin či den. Banka zná vaši platební morálku i příjmy, a podle
toho se rozhoduje. Nelze říci, že by každý žadatel automaticky získal
úvěr v hodnotě několika desítek tisíc, ale pokud tomu nic nebrání, šance na schválení půjčky i bez uvedení účelu je vysoká.
Bankovní registr
Složitější to budete mít v případě, když žádáte o půjčku u banky, která
s vámi zkušenost nemá. Kromě dokladů totožnosti po vás bude vyžadovat prokázání pravidelného měsíčního příjmu. Rovněž je třeba počítat s tím, že veškeré banky nahlížejí do bankovního registru. Pokud jste
v předchozích letech měli úvěr u kterékoli z účastnických bank registru,
snadno se zjistí, nejen zda v současné době nemáte finanční závazky
ještě jinde a zda byste dokázali více půjček najednou zvládnout, ale
i to, jaká byla vaše historie splácení. Což může vést k tomu, že vám jiná
banka další úvěr neposkytne.
Pþj²ky od nebankovních institucí
Pokud hovoříme o půjčkách ve výši několika desítek tisíc, snáze je získáte od nebankovních institucí. Jak je to možné? Většina nebankovních
společností nezkoumá vaši úvěrovou historii (také nemá možnost nahlížet do bankovního registru) a zpravidla ani to, kdy a proč jste někdy
dříve už o půjčku žádali. K žádosti o půjčku je u některých firem třeba
doložit pravidelný měsíční příjem a prokázat svoji totožnost. Rovněž
v těchto případech můžete půjčku vyřídit na pobočce společnosti, on-line, po telefonu a v rámci urychlení není neobvyklé, že vám společnost pošle smlouvu k podpisu kurýrem. Anebo za vámi přímo domů
přijde pracovník společnosti a vše vyřídí na místě.
Ptejte se na detaily
Úroky u půjček od nebankovních společností jsou samozřejmě vyšší,
což je dáno tím, že firma nezná vaši finanční minulost; půjčku lze získat
i tehdy, když máte v bankovním registru negativní záznam. Jedná-li se
o úvěry v nižších částkách (řádově desítky tisíc korun), nevyžaduje po
vás ani ručení či jiné zajištění, například majetkem. A také se zde neplatí
poplatky ani za vyřízení úvěru, ani za jeho vedení a ani za předčasné
splacení. Pokud jste u nějakého nebankovního poskytovatele neuspěli
například díky negativnímu záznamu v registru SOLUS, je nejlepší se
obrátit na společnost Tommy Stachi (www.snadnapujcka.cz).
Peníze tìeba i na ruku
inzerce
V čem jsou půjčky od nebankovních společností ještě výhodné? Můžou
na ně obrazně řečeno dosáhnout i lidé s nižšími příjmy nebo také ti, kteří
už dříve měli úvěr, a ve finanční tísni ho nedokázali splatit včas, byť třeba
nikoliv vlastní vinou. Jejich vyřízení je také méně administrativně náročné,
tudíž i rychlejší. Po podpisu smlouvy můžete získat peníze doslova obratem ruky (některé společnosti uvádějí čas i do 20 minut, jiné v tentýž
den), anebo převodem na váš účet přibližně do 1 až 2 týdnů.
20 ·
City Revue
·
zima 2014
Peníze RYCHLE
BEZPEČNÁ
a SPOLEHLIVÁ
půjčka
8 4 4 198 198
www.provident.cz
Navštivte naše webové stránky
zima 2014
·
City Revue
· 21
rodina
Jak vybrat
text: Milan Janata
správnou autoseda²ku
Dětská autosedačka je jedinou účinnou ochranou dětí při autonehodě. Při jejím výběru by proto
neměla být hlavním kritériem pouhá snaha vyhovět dopravním předpisům nebo nízká cena.
Za svou šetrnost bychom mohli zaplatit cenu nejvyšší.
Pro² autoseda²ka?
Jaká autoseda²ka
Dětská autosedačka, která je co nejpevněji
připoutána k automobilu, znamená jedinou
funkční ochranu cestujících dětí v případě
nehody nebo náhlého zastavení vozidla. Při
nehodách jsou děti vozidlem vymrštěny a dojde k silnému nárazu na sedačky, řadicí páku,
přístrojovou desku nebo sklo. Síla takového
nárazu je několikrát větší než tělesná hmotnost dětí a například při rychlosti 50 km/hod.
odpovídá pádu ze třetího patra!
Autosedačka zabrání, aby bylo dítě ze svého místa vymrštěno. Při nárazu ve vyšší rychlosti není možné dítě udržet na klíně, navíc
váha dospělého může způsobit dítěti vážné
poranění, resp. malé dítě i rozdrtit. Navíc, pokud by dítě bylo vymrštěno ven z automobilu,
může způsobit i smrtelné zranění spolujezdcům na předních sedadlech.
Dětská sedačka musí odpovídat věku a zejména
hmotnosti dítěte a také typu vozidla. Než vybranou sedačku koupíte, zjistěte, zda se hodí do vašeho automobilu. Vždy si vybírejte jen sedačky,
které splňují bezpečnostní standardy a mají příslušné certifikáty – konkrétně musejí mít označení ECE R44 nebo nově i-Size.
Doporučujeme kupovat sedačky pouze
nové, abyste měli jistotu, že žádná součást
není poškozená. V letošním roce se očekává
revoluce v kategorizaci autosedaček, které budou nově rozděleny nikoliv podle hmotnosti
dítěte, ale podle jeho výšky. S novými pravidly
vás včas podrobně seznámíme.
Nejmenší děti musí používat sedačky umístěné
proti směru jízdy, a to především kvůli ochraně
krční páteře v případě čelního nárazu. Odborníci
nyní stále více doporučují stejný systém používat
i pro děti starší – až do čtyř let. Sedačky pro kojence a batolata by tak měly být vždy umístěny proti
směru jízdy. Tato poloha je totiž mnohonásobně
bezpečnější než klasická pozice po směru jízdy,
kdy při nehodě dochází k výraznému zatížení
ještě nevyvinuté krční páteře malých cestujících.
Tento princip byl poprvé vyvinut ve Skandinávii, kde právě používání autosedaček umístěných proti směru jízdy (a to až do věku 5 let
dítěte) pomohlo výrazně snížit úmrtnost dětí
při dopravních nehodách. Průkopníky autosedaček proti směru jízdy jsou švédská automobilka VOLVO a norská společnost HTS BeSafe,
které začaly tyto sedačky vyrábět již koncem
osmdesátých let a v posledních několika letech se jim podařilo přesvědčit i odborníky ve
zbytku Evropy. V celé Evropské unii tak nyní
dochází k postupnému zavádění povinného
používání autosedaček umístěných proti směru jízdy nejen pro miminka, ale i batolata.
Fakta přitom hovoří jasně: Zátěž dětské páteře při čelním nárazu v pozici proti směru jízdy
22 ·
City Revue
·
zima 2014
FOTO: ARCHIV
Pro² je protism»rné cestování
bezpe²n»jší?
rodina
je přibližně třetinová oproti pozici po směru
jízdy. Ze statistik dětských obětí dopravních
nehod lze vyčíst, že nejvíce dětí umírá v autech
mezi prvním a druhým rokem svého života.
Tedy ve věku, kdy jsou ještě velmi malé a zranitelné, ovšem rodiče je z korbičky umístěné
proti směru jízdy přesadili do sedačky určené
po směru jízdy. Často zbytečně brzy, pokud lze
statistiky takto interpretovat. Pravidlo, které by
mělo platit, zní: Čím déle, tím lépe používat dětskou autosedačku umístěnou proti směru jízdy.
U těchto autosedaček je však potřeba počítat
s tím, že jsou robustnější a zaberou více místa.
Základní rozd»lení
autoseda²ek
Kdo chce své dítě v autě co nejlépe ochránit,
bude potřebovat postupně tři autosedačky.
Nejprve miminkovskou „skořápku“ pro první rok,
která se instaluje vždy proti směru jízdy.
Od jednoho roku do čtyř let bude dítě potřebovat už klasickou sedačku, která se zatím
většinou připevňuje po směru jízdy. Stále více
se však i v této kategorii prosazují sedačky
umístěné proti směru jízdy, které v nejnovějších testech vykazují velice dobré výsledky.
A nakonec velkou sedačku pro dítě od 4 až
do přibližně 12 let nebo výšky 150 cm dítěte.
Podle odborníků by totiž i větší děti měly cestovat v sedačkách. Jen tak budou optimálně
chráněny proti čelnímu i bočnímu nárazu.
Pouhý „podsedák“ tuto funkci neplní, což opakovaně prokázaly všechny prováděné testy.
V posledních letech se na trhu objevují
i stále kvalitnější univerzální autosedačky, které
„rostou“ s dítětem.
Y
M
O
D
É
N
N
I
ROD A 4
PRAH
z
c
.
a
k
l
i
t
r
v
.
w
w
w
33
727 814 9
4+kk
kk až
ž 6+kk
kk ((1
(123–170 m2)
zima 2014
·
inzerce
Zajímavé řadové domy v několika cenových variantách s variabilním vnitřním uspořádáním.
Příjemná lokalita v blízkosti Modřanské rokle a budoucí stanice metra D.
City Revue
· 23
rodina
Hra²ky mohou pomáhat víc,
než rodi²e tuší
Na rodiče se v předvánočním čase valí ze všech stran nabídka nepřeberného množství hraček.
Útočí na ně z televizní reklamy, poštovní schránky je denně vítají hromádkou letáčků a hračkářství
praskají ve švech ... Jak tedy poznat, která hra či hračka bude ta pravá a udělá dětem největší
radost? Odpověď je překvapivě jednoduchá – největším přínosem je pro děti hračka, která je
o kousek posune, naučí něčemu novému. Například tvořivosti či logickému myšlení, hračka, která
pomůže s jemnou motorikou, vyjadřováním či představivostí.
Dětský věk je ideálním obdobím
pro rozvoj měkkých dovedností, tolik potřebných pro budoucí
osobní i pracovní život. Nejvíce se
děti naučí při hře, pomocí vlastních zážitků a zkušeností. Vhodné
hračky rozvíjí fantazii, učí děti rozumět sobě samým i světu okolo
a v neposlední řadě jim pomáhají
řešit problémy.
Rozvojové hračky, jež mohou
dětem rodiče pořídit, naleznou,
díky projektu www.HrackyVzdelavacky.cz, pěkně pohromadě na jednom místě. A naleznou
tam také speciální návody, neboli nápadníky aktivit, které jsou
vytvářeny k jednotlivým hračkám
i hrám a popisují, jaké možnosti
daná hračka skýtá. Co nabízí při
maximálním využití, tedy po jakých stránkách může dítě rozvíjet, jak se s ní dá, mnohdy netradičně, avšak velmi efektivně, hrát.
Návody připravují lidé, kteří se
věnují pedagogice i psychologii.
Každá hra i hračka projde rukama
odborníka, až potom je doporučována a je k ní vytvářen zmiňovaný nápadník aktivit.
24 ·
City Revue
·
Pražští rodiče, nebo ti, kteří do
hlavního města zavítají na výlet, si
mohou dát s lidmi, jež návody sestavují, kávu. A bezplatně se poradit o tom, jaká hračka je pro jejich
dítě vhodná a jak nejlépe ho s její
pomocí mohou rozvíjet.
Příkladem hračky vzdělávačky
je třeba desková hra Akce ostrov. Určena je předškolákům i
malým školákům. Zábavnou formou rozvíjí dovednosti a schopnosti potřebné pro plynulý start
školní docházky i jeho následné
pokračování. Mimo rozpoznávání
délky, množství i barev, učí děti
spolupráci a rozvíjí jejich řečové
dovednosti.
Měli bychom také myslet na
to, aby byla hračka:
bezpečná, z nezávadného
materiálu a odolná
věkově vhodná
jednoduchá
mnohostranně
využitelná
počítala s interakcí
výchovně hodnotná
zima 2014
NezapomeÜme
na emo²ní inteligenci,
ta bývá v život»
dþležit»jší než IQ …
Emoční inteligence, neboli EQ,
rozhoduje o tom, proč jsou různí
lidé více či méně úspěšní, ačkoliv
jejich IQ dosahuje podobných
hodnot. Děti, jejichž emoční
kvocient je vyšší, umí pružněji
a úspěšněji řešit problémy i reagovat v situacích, které život
přináší. V životě nikdy nejde jen
o schopnost vyřešit logickou úlohu. Můžeme mít tisíce dobrých
nápadů, když je ale neumíme prodat, nikdy je nebudeme mít možnost realizovat. Když neodhadneme dobře postoje a naladění lidí,
s nimiž mluvíme, nedomluvíme
se s nimi. Budeme mít problém
navázat pevný vztah.
Zřetelně se souvislost mezi
emoční inteligencí a úspěšností
projevuje v rodinném a společenském životě, kde schopnost
vycházet se sebou a s druhými
vystupuje ještě více do popředí.
Pro² je EQ
tak dþležité
Emoce nám pomáhají vyjadřovat
nejen naše pocity, ale také orientovat se ve světě, rozlišovat priority
naše i druhých. Jsou zdrojem naší
životní energie i motivace k čemukoliv. Emoční systém náš i našich
dětí je vystavován zvýšeným nárokům, reprezentovaným nesmírným
rodina
množstvím podnětů, které ho aktivují. Celkově to vede ke zvýšené
povrchnosti a prchavosti prožívání.
Pokud si máme zachovat duševní
zdraví a zároveň být schopni pěstovat opravdové a hluboké vztahy
s druhými lidmi, nemůžeme nad
nimi jen tak mávnout rukou a tvářit se, že neexistují. Je důležité najít
způsoby, jak s emocemi zacházet.
Tak jako v případě jakýchkoli jiných
dovedností je nejlepší, začneme-li
s jejich rozvojem již v dětství.
Rodiče mají v tomto smyslu
jedinečnou příležitost, pokusit se
naučit děti způsobům, jak měnit
„biochemii“ svých emocí. Pomoci
jim, aby byly přizpůsobivější, dovedly lépe zvládat náročné situace a byly prostě šťastnější.
Této silné přednosti pohádek využívá i kniha Ferda a jeho mouchy,
kterou ve spolupráci s dětskými
psychology připravila společnost
Scio. Jednotlivé pohádky se věnují
několika emocím a jsou doplněny metodickou částí pro rodiče.
Ta ukazuje, kde při čtení pohádku
zastavit, na co se dětí ptát, jak reagovat. Součástí této pomůcky
k rozvoji EQ je i plyšová hračka,
která představuje hlavního hrdinu, žabáka Ferdu. Interakce dětí a
hračky během čtení jednotlivých
příběhů umožňuje dětem lépe
se vžít do pocitů Ferdy, konkrétně
žárlivosti, strachu, osamocení, radosti, důvěry či hněvu, zvědavosti
a smutku. Pomáhají jim k tomu i
plyšové mouchy, které vyjadřují,
svou barvou i výrazem, jednotlivé
emoce. Děti je mohou brát s sebou na různá místa (k lékaři, na hřiště, do školky) a dávat tak najevo,
jak jim je a jak se cítí.
Na závěr je potřeba říci, že role
rodiče by neměla končit u výběru
hračky. Protože čas strávený s dětmi přímo při hraní nenahradí i sebedokonalejší hračka.
Jak emo²ní inteligenci
rozvíjet
Rodiče by měli děti podporovat
ve vytrvalém úsilí, oceňovat jejich
snahu a pomáhat jim stanovovat
realistické cíle. Vyhnout se chvále, která se nezakládá na realitě.
Zdůrazňovat spíše uspokojení ze
společného díla než individuální
úspěch.
Existují i způsoby, jak emoční
inteligenci u dětí rozvíjet vědomě
a cíleně – v rodině nebo v rámci
školního i mimoškolního vzdělávání. Mezi hlavní metody rozvoje
emoční inteligence u dětí patří
čas, trávený společně s rodiči a vychovateli, věnovaný povídání, vyprávění příběhů, čtení knih, sledování filmů a následné reflexi. Další,
specifičtější, technikou rozvoje EQ
u dětí jsou například různé slovní
hry. Ty rozšiřují slovník pro vyjádření pocitových stavů, zlepšují
komunikační dovednosti, rozvíjí
schopnost vyjednávat s druhými
a řešit konfliktní situace.
Jak rozvíjet EQ u d»tí
ve v»ku 4 – 10 let
inzerce
Malé děti projevují emoce velmi
často, ale není vždy snadné s nimi
pracovat. Vyžaduje to názorné příklady a ty poskytují např. pohádky.
zima 2014
·
City Revue
· 25
„Gau²ing“
není v mód» EXPOZICE
Většina z nás to zná. Konečně
se zastavíme po celodenním
shonu, unaveně dopadneme do
křesla, sáhneme po dálkovém
ovladači a napadne nás, čím to
je, že jsme si opět sáhli na dno
svých psychických i fyzických sil.
Velké pracovní nasazení, děti, domácnost,…
dokáží člověka leckdy řádně vyčerpat. Proto je
umění vysadit, odpočinout si, pobavit se s přáteli, či jakkoli aktivně nebo požitkářsky trávit
volný čas velmi důležité. Vždyť hlavním předpokladem, abychom se cítili dobře, je čistá hlava a
vyrovnaná mysl. Zvláště při náročném povolání
je nejlepší a nejúčinnější lék dobrá relaxace a
schopnost odpoutat myšlenky od každodenních starostí a povinností.
Životní styl 21. století
Náš život je pohodlný. Zvykli jsme si výdobytky
civilizace, ale občas zapomínáme, že jsme vzešli z přírody. Stále někam spěcháme, stěžujeme
si, že máme málo času. Pěšky chodíme velmi
zřídka. Celé hodiny trávíme v autě, u počítače
či před televizí. O víkendech, místo do přírody,
se vydáváme na nákupy do obchodních center.
Co pro sebe můžeme udělat
Pohybem vydáváme energii, ale je to jediný
způsob, jak si udržet tělo v dobré kondici a současně si vyčistit hlavu. Ne nadarmo se říká, že
děti jsou mnohem čilejší po celodenní námaze,
než po běžném dni. Sport, nebo jen vycházky,
nám pomáhají utužovat zdraví. Nabídka sportovních aktivit je dnes obrovská. Nemusíte být
zrovna vrcholový sportovec, abyste si zašli do
fitka, provětrali se na kole, vyrazili s přáteli na
bowling, nebo vzali rodinu na zimní lyžařskou
dovolenou. Ať už začnete s čímkoli, jste na dobré cestě a zlepšená fyzička vám bude odměnou.
Navíc se můžete potkat se zajímavými lidmi a
navázat nové vztahy. To také není k zahození.
Správné hobby dokáže člověka „vcucnout“
a odpoutat tak jeho pozornost od každodenní
rutiny. Zapřemýšlejte, co vás opravdu bavilo
před deseti, dvaceti lety. Možná jste už zapomněli, jak bylo prima sestavit si model autíčka,
zajít na ryby, uplést šálu. I čtení knih je koníčkem, který vás zregeneruje a vnitřně obohatí.
Sauna, masáž, solná jeskyně, kosmetické
ošetření, nebo třeba návštěva divadla či koncertu jsou skvělé způsoby relaxace. Udělejte si z
nich svůj osobní pravidelný rituál. Konec roku je
nejlepší doba, kdy si dát předsevzetí, že o sebe
budete pečovat.
26 ·
City Revue
·
zima 2014
+ASU
Unikátní výstava, jediná svého
druhu nejen u nás, ale v celé
Evropě…
Stálá Expozice času ve Šternberku nabízí svým
návštěvníkům ojedinělý pohled na čas jako všudypřítomnou fyzikální i filozofickou veličinu. Muzeum se zaměřuje na minulé, současné i budoucí způsoby měření času, přináší však také téma
času v uměleckých dílech nejznámějších autorů.
Mezi exponáty z více než 20 muzeí z České
republiky i ze světa naleznete například vzácné barokní glóby, 3D model sluneční soustavy,
funkční model Hubbleova teleskopu či obrazy
Arcimbolda, záznam z Lorety apod.
Prohlídková trasa Expozice času v sobě zahrnuje 10 místností, které jsou vybaveny především exponáty ze sbírek Vlastivědného muzea
v Olomouci, Národního technického muzea
v Praze, Židovského muzea v Praze a Obuvnického muzea Zlín.
Charakter Expozice času má široký záběr od
vesmírného zrození času k atomovým hodinám a nejmodernějším metodám měření času.
www.expozicecasu.cz
Návštěvníkům tato ojedinělá expozice osvětlí
mj. proces vzniku vesmíru a času, představí rozdílnost kalendářů a času v různých kulturách
různých dob a popíše vývoj nejstarších hodin
a principy měření času.
Prostor dostávají také mechanické hodiny,
elektrické a elektronické hodiny a zvláštní hodiny. Mezi zvláštní hodiny jsou obvykle zařazovány
hodiny se zvláštním, neobvyklým tvarem, zvláštním způsobem pohonu, neobvyklým regulátorem chodu nebo funkcí. V neposlední řadě budou mít návštěvníci také možnost nahlédnout
do hodinářské dílny.
Protože čas je tématem, které krom vědy
a techniky ovlivňuje také kulturní a společenské
hodnoty, je pozornost věnována i výtvarnému
umění a hudbě. Návštěvník se také dozví, jak se
čas podepisuje na medicíně, módě a celé společnosti.
Celá koncepce se vyznačuje odklonem od
tradicionalistického muzejního pojetí k volné
práci s prostorem, k důrazu na výtvarné řešení,
scénografické prvky a volný přístup k vybraným
objektům z oblasti názorných výchovných pomůcek.
Kromě stálé výstavy nabízí Expozice času
také kulturní doprovodný program ve formě
koncertů, filmového klubu, besed a přednášek.
Pro děti mateřských, základních i středních škol
je připraveno mnoho zábavných vzdělávacích
programů, které jsou zaměřeny na různá témata z oblasti fyziky, zeměpisu, dějepisu, estetické
výchovy či společenských věd.
aktivn÷
Adventure minigolf
zábava a sport po celý rok
Ať již jste aktivní člověk nebo příslovečný
lenoch, čas od času máte potřebu zažít něco
neotřelého. Praha sice nabízí spoustu vyžití,
ale znáte to. Chcete vyrazit s kamarády nebo
kolegy z práce, s obchodními partnery nebo
prostě jen tak a už to jede. Ten tohle neumí,
toho to nebaví, obchodní partner se špatně
odhaduje. Jsou ale alternativy, které jsou pro
každého. Jednou z nich je bezesporu minigolf.
Možností hrát minigolf je v Praze poměrně dost. Hra na drtivé většině
hřišť je však podmíněna dobrým počasím, nehledě k tomu, že povrchy outdoorových hřišť nejsou díky venkovním vlivům vždy v ideální
kondici. Osobně jsme navštívili nové indoorové minigolfové hřiště
Adventure Minigolf Praha, provozované 15ti násobným mistrem republiky v minigolfu, pane Martinem Ječným. Indoorové minigolfové
hřiště, které najdete přímo v O2 areně (pár desítek metrů od Galerie
Harfa a metra Českomoravská) vás velmi mile překvapí. Na každém
kroku je znát, že je provozováno člověkem, který sám v tomto sportu
vyniká a proto si potrpí na vysoký standard nabízených služeb.
Celý dojem z adventure golfu je mnohem přírodnější a přirozenější, než je tomu u klasického minigolfu. Hřiště v O2 areně je jedno
z nejatraktivnějších hřišť v ČR, téměř na všech jamkách lze zahrát eso,
ale někdy i zkušení hráči musí zahrát jamku na více úderů. Hřiště je
tvořeno jako u golfu 18 jamkami, přičemž jednotlivé dráhy jsou pokryté umělou speciálně vyvinutou golfovou trávou. Po dráhách se na
rozdíl od klasického minigolfu smí a dokonce musí chodit. Překážky
na jednotlivých drahách stejně jako u golfu činí nejrůznější terénní nerovnosti, vyvýšeniny, přírodní překážky atd. Mezi jednotlivými
drahami jsou cestičky z přírodního kamene, které Vás dovedou vždy
k další dráze v pořadí.
Součástí minigolfového areálu je i příjemná kavárna MinigolfCafé s výhledem na okolí, kde si můžete vychutnat výbornou kávu
LAVAZZA, spolu s dalšími nealko i alkoholickými nápoji za velmi příznivé ceny. Veškeré zakoupené nápoje můžete samozřejmě konzumovat i v průběhu hry.
Adventure minigolf je kolektivní hra, při které zažijete spoustu
zábavy, ale i soutěžení. Jelikož jí může hrát skutečně každý, je ideální součástí firemních i školních akcí, rodinných oslav a party. To
vše jsou vám schopni v Adventure Minigolf Praha zajistit. Profesionální hřiště, výborný catering, reprezentativní prostory O2 areny
a bohaté zkušenosti, jsou dobrým předpokladem úspěchu celé
akce. Přijďte se podívat i vy, co se dá zažít za cenu vstupenky do
kina. Zahrát si samozřejmě můžete kdykoli, bez ohledu na počasí
a roční období.
Adventure Minigolf Praha, Českomoravská 17, Praha 9, tel.: 606 068 069
[email protected], www.a-minigolf.cz
zima 2014
·
City Revue
· 27
aktivn÷
Relaxace
text: Libuše Ve²eìová
pro zdraví t»la a mysli
Vodní radovánky a teplé klima si v zimních měsících můžete dopřát nejen během zahraniční
exotické dovolené. Vaše tělo i mysl zázračně zregeneruje i návštěva sauny či bazénu. Dopřát si
takový program na celý den je pak skvělá volba jak se vypořádat s chladnými dny a stresy všedních
dní. Společné chvíle plné zábavy a relaxace můžete prožít s přáteli, partnerem nebo celou rodinou
v Aquapalace Praha. Pro návštěvníky je připraveno nejedno překvapení.
Saunový sv»t
Okamžitě po vstupu do saunové části Aquapalacu Praha získáte dojem, že jste se ocitli
v ráji. Nejen proto, že po Saunovém světě
povětšinou pohybujete v rouše Adamově, ale
také pro úžasný pocit tepla a svobody. Navíc vše, co potřebujete, je na dosah – sauny,
odpočívárny, bazénky, vířivky a také jídlo, pití
a obsluha, která vám se vším poradí.
K saunování nezbytně patří i sprchy.„Zejména
dámy vítají takzvané šnekové sprchy, kam člověk
může zaplout, aniž by byl při mytí sledován zraky
jiných, v klidu se osprchuje a má pocit intimity,“
vysvětluje generální ředitel Aquapalace Praha
Ing. Radek Steinhaizl, který stál před sedmi lety
u zrodu Saunového světa. Při jeho projektování
uplatnil své zkušenosti, které získal při svých cestách po Německu a Rakousku. Český realizační
tým však přišel i se spoustou vlastní invence.
28 ·
City Revue
·
zima 2014
Cesta kolem sv»ta
Některé národy mají k saunovací kultuře blíž. Jejich
zvyklostmi se tvůrci Saunového světa inspirovali.
Finové, kteří jsou zvyklí brát do sauny i miminka,
upřednostňují pořádně vytopenou místnost. Ve
finských saunách se teplota pohybuje v rozmezí od
60 do 100 stupňů Celsia. Poblíž nejteplejší kabiny
nechybí ledový džber s kostkami ledu pro rychlé
ochlazení. Dřevo v interiéru podtrhuje severský ráz
této části Saunového světa. V římských lázních se
tolik nezpotíte. Teplota v prohřívárnách se vyšplhá
maximálně na 65 stupňů. Jsou to spíše parní lázně.
V jedné z kabin je dokonce stoprocentní relativní
vlhkost vzduchu. Atmosféru Středomoří dokresluje
použitý stavební materiál – keramické ¬mozaiky.
Nejen odtužilci mohou v zimě vyzkoušet dvě
venkovní sauny, kterými jsou ruská sauna a zemní baňa. Je tu krásně, zvláště když napadne sníh.
Metličkování březovými proutky, vonné esence,
světelné a zvukové efekty či vířivky pod širým nebem umocňují zážitek ze saunování. Barvy a vůně
se uplatňují také ve finských a římských lázních.
Colorterapie, saunování při svíčkách, inhalace soli
nebo bylinek či tělový peeling patří k oblíbeným
saunovým ceremoniálům.
Návšt»va sauny
není žádná v»da
O návštěvníky se starají školení saunéři, kteří vystupují s krátkými programy a své svěřence poučí, jak
při procedurách postupovat. Zatímco v nízkoteplotních římských lázních je možné pobýt i 30 minut, poležet si na prohřívaných lavicích nebo jen
tak meditovat, ve finské sauně je doporučená
doba pobytu u dospělého kolem 10 minut. Na
každé kabině visí cedulka s údaji o teplotě, která
se měří ve 2 metrech nad zemí, o vlhkosti a s informacemi o ceremoniálech.
„Když někdo začíná se saunováním, je vhodné
zvolit si nízkoteplotní sauny,“ říká Ing. Radek Steinhaizl. „Měl by si sednout nebo ještě lépe lehnout
na první lavici odspodu, aby se tělo rovnoměrně
prohřívalo. Jakmile dozná, že už to stačí, osprchuje
se a odpočine si minimálně stejnou dobu, jakou
byl v prohřívárně. A doplňuje tekutiny. K dispozici
je Sauna bar, který je zároveň recepcí. Půjčuje se
tu saunové prádlo a prodává občerstvení. V tomto prostoru se nachází odpočinková a gastro část.
Je to kontaktní místo, protože saunování je společenská událost, řeší se při něm obchody, lidé si
popovídají.“ V Sauna baru můžete posedět v plavkách, stejně jako ve velké panoramatické sauně,
do které se vchází z Vodního světa. Od 20 hodin
se však panoramatickí sauna stává součástí Saunového světa, kam se chodí bez plavek. Večer z ní
můžete pozorovat úchvatnou laserovou show na
vodní hladině. Děti si užijí svoji speciální saunu,
která zvenku láká coby perníková chaloupka a zevnitř připomíná podmořský svět.
Jak často by se mělo do sauny chodit? Ing.
Radek Steinhaizl zná odpověď: „Jednou týdně až
jednou za deset dní, kdy v těle vydrží její pozitivní
efekt. Pobyt v ní zlepšuje kardiovaskulární systém,
zvyšuje obranyschopnost organizmu proti nachlazení, virovým infekcím, zlepšuje stav pokožky,
FOTO: AQUAPALACE PRAHA
V posledních měsících prošly významnou proměnou toboganové atrakce ve Vodním světě.
Velké úpravy prodělal i Saunový svět.
aktivn÷
Dárek, který pot»ší
a zahìeje
Procedury bývají velmi oblíbeným
dárkem a v bohaté nabídce Aquapalace
Praha letos přibydou i speciální vánoční balíčky. Dárkové poukazy je možné
zakoupit osobně na pokladně, nebo
na e-shopu – pak si stačí vybrat motiv
dárkové kartičky, doma vytisknout, napsat věnování a máte během pár minut
dokonalý dárek pro své blízké.
Nechte se hý²kat
Součástí Aquapalace Praha je i Wellness centrum. Kromě masáží nabízí balneo vany, pri-
vátní sauny až pro 6 lidí, kosmetické a exotické procedury včetně partnerských masáží.
V jeho prostorách je k dispozici lékař a fyzioterapeuti. „Máme velké fitness, jehož návštěvníci využívají sportovních masáží, chodí
sem na solária, případně na rehabilitaci. Při
čekání na proceduru si můžete odpočinout,
pít ovocné koktejly nebo sledovat televizi.
Pro velký zájem o aktivity ve Spa - Wellness
doporučujeme raději se předem objednat.
O víkendech rozhodně,“ doporučuje Ing. Radek Steinhaizl. „Rodiče, kteří chtějí trávit volný
čas spolu se svými potomky, mohou využít
nabídky dětských masáží. Pokud se rozhodnou relaxovat sami, pomůže jim náš dětský
koutek se zkušenými animátorkami.“
AQUAPALACE PRAHA
Pražská 138, Obchodní zóna Průhonice-Čestlice
www.aquapalace.cz
Saunový sv»t
V posledních měsících prošly významnou proměnou toboganové atrakce ve Vodním světě.
Velké úpravy prodělal i Saunový svět. Okamžitě po vstupu do saunové části Aquapalacu
Praha získáte dojem, že jste se ocitli v ráji. Nejen proto, že po Saunovém světě povětšinou
pohybujete v rouše Adamově, ale také pro
úžasný pocit tepla a svobody. Navíc vše, co
potřebujete, je na dosah – sauny, odpočívárny,
bazénky, vířivky a také jídlo, pití a obsluha, která vám se vším poradí.
K saunování nezbytně patří i sprchy. „Zejména dámy vítají takzvané šnekové sprchy,
kam člověk může zaplout, aniž by byl při mytí
sledován zraky jiných, v klidu se osprchuje
a má pocit intimity,“ vysvětluje generální ředitel Aquapalace Praha Ing. Radek Steinhaizl,
který stál před sedmi lety u zrodu Saunového
světa. Při jeho projektování uplatnil své zkušenosti, které získal při svých cestách po Němec-
zima 2014
·
City Revue
· 29
inzerce
má pozitivní vliv na psychiku. Sauna je vhodná
i k prohřátí těla před masáží, aby se uvolnily svalové partie a masáž měla významnější efekt.“
aktivn÷
Jak strávit Silvestr
text: Milan Janata
Už víte, kde budete trávit Silvestra? Vyměňte
pohodlí domova za něco netradičního, na co
budete vzpomínat ještě mnoho dalších let.
Co Benátky, Kuba či Šumava? Že je na řešení
Silvestra ještě brzy? Nenechte se zmást, čas utíká
a s ním mizí i poslední volná místa. Rozhoďte sítě
co nejdříve a naplánujte si skvělý zážitek!
Kam jet?
KÚPELE DUDINCE, a.s.
Dudince, Slovensko
Lázeňské hotely Rubín, Smaragd, Minerál
Dárkový poukaz pro vaše blízké vám při zakoupení kteréhokoliv
balíčkového pobytu z naší nabídky vystavíme a zašleme poštou jako
bonus. K němu vám zadarmo přibalíme jeden Thermal krém
proti revmatu.
inzerce
Platí pro objednávky, přijaté
15. 11. 2014–19. 12. 2014.
Při on-line objednávce
na www.kupeledudince.sk
sleva 5 %
Bližší informace:
[email protected], tel.: +421 455 504 444
30 ·
City Revue
·
zima 2014
Nový rok můžete oslavit takřka kdekoli. Samozřejmě záleží na tom, s kým se
rozhodnete poslední chvilky končícího roku strávit, avšak o nic méně důležité je, místo, jeho atmosféra a prostředí.
Pobyty můžete zakoupit osobně v nějaké z poboček cestovních
kanceláří, nebo prostřednictvím internetu. Velmi silným hráčem jsou v
poslední době i slevové portály, kde můžete narazit na pobyt za akční
cenu. Nevýhodou však je, že se vám razantně zúží možný výběr. Pokud
se nechcete řídit dle slev, ani dle peněz, co zvítězí. Hory? Evropské město? Teplé exotické destinace?
Silvestr na horách
Za nejpopulárnější způsob, jak strávit Silvestr, by mohl být označen pobyt spojený se zimními sporty v dech beroucím horském prostředí, ať už
v rámci České republiky, nebo za jejími hranicemi. Velmi oblíbené jsou
chaty na Slovensku.
Ve většině případů jsou však hotely, penziony i chalupy z většiny
vyprodané, či minimálně zarezervované již ke konci léta. Pokud byste
o takovémto strávení oslav nového roku uvažovali, buďte aktivní co
nejdříve a místa si rezervujte.
Mezi nejoblíbenější české hory patří Šumava, Krkonoše, Jizerské hory,
Jeseníky a Beskydy. Mezi zahraničními horami se těší největší popularitě
mezi Čechy samozřejmě Alpy, rakouské, francouzské, italské i švýcarské. I
tyto končiny vám kromě kvalitních sjezdovek, nabídnou netradiční zážitky.
Některé pobyty však není možné zakoupit pouze na jednu noc. Pečlivě
si tuto informaci ohlídejte, je totiž možné, že by po vás pak majitel hotelu
mohl chtít uhradit více nocí a že pobyt na jednu noc nebude vůbec možný.
Pokud hodláte na horách zůstat déle než jednu noc, samozřejmě se vyplatí
zakoupit si rovnou ubytovací balíček a nedokupovat jednotlivé noci zvlášť.
Navíc riskujete, že další noc již nebudou volná lůžka.
Silvestr v ruchu evropských velkom»st
Další možností, kam se na oslavu Silvestra vydat, je jedno z mnoha krásných
a specifickou vůní a atmosférou oplývajících evropských měst, přičemž každé je originální a zajímavé svým vlastním způsobem. Češi řadí mezi nejoblíbenější Paříž, Řím, Londýn a Benátky. I v tomto případě platí, že je vhodné
ubytování na Silvestra rezervovat včas, než bude vyprodané.
V nabídce jsou většinou celé balíčky, které v sobě skrývají dopravu,
ubytování, případně stravu či prohlídku města s průvodcem. Většinou si
můžete vybrat dopravu autobusem či letecky, která je nejen dvakrát dražší,
ale nabízí i dvakrát delší pobyt ve městě, jelikož na cestě strávíte maximálně
pár hodin, nikoli dní. Chcete-li tedy přivítat další nový rok pod Eiffelovou
věží, v královském parku s anglickým trávníkem, na jednom z nejstarších
náměstí Evropy, nebo na jednom ze sto osmnácti ostrůvků v močálové
laguně?
Silvestr v teple
inzerce
V českém prostředí je Silvestr pevně spjat se zimním obdobím. Objednat si
na tento den alespoň 25°C nelze, ale letenku ano. Pokud vás nemrzí utratit
za silvestrovský pobyt nějakou tu korunu navíc, skutečně se můžete rozjet
do některé ze vzdálenějších destinací za teplem. Oblíbeností v tomto období oplývá zejména Kuba, Thajsko, Zanzibar a Dominikánská republika.
Na Kubě můžete navštívit hory, tropickou přírodu i koloniální architekturu a nový rok přivítat v rytmu samby. V Thajsku můžete oslavovat Silvestr na
pláži, přitom však navštívit některý z místních chrámů. Chcete-li na vlastní
kůži zažít ráj na jednom z korálových ostrovů a nový rok přivítat v Indickém
oceánu, vyrazte do Zanzibaru. Toužíte-li po krásách Karibiku, Dominikánská
republika nebude špatnou volbou.
zima 2014
·
City Revue
· 31
aktivn÷
Skibus do Herlíkovic
v barvách Snowhillu
jezdí pìímo pod sjezdovku!
Společnost Snowhill provozuje šest areálů po celé České republice: Herlíkovice, Šachty, Kamenec, Kozinec,
Kašperské Hory a Mariánské Lázně. Z toho čtyři jsou z Prahy nejdostupnější po R10.
Tradi²ní hodnoty jako je kvalita, komfort,
profesionalita – to vše pìedstavuje Snowhill
„Pro své zákazníky připravujeme kvalitní lyžařské vyžití a příjemné prostředí
pro celou rodinu. Samozřejmostí je pro nás profesionální příprava a úprava sjezdových tratí vyškolenými pracovníky a moderním technickým zařízením na špičkové úrovni. Všechny naše areály jsou ideální pro sportovní
a rekreační lyžaře i rodiny s dětmi. Sportovně zaměření klienti mohou využít měřený slalom, pro lyžařskou a snowboardovou mládež připravujeme
snowpark či funpark s překážkami. Kvalitně vybavené a profesionálně vedené dětské parky umožňují základní výuku nejen pro děti, ale i pro úplné
lyžařské začátečníky všech věkových kategorií. Kromě poskytování lyžařských služeb se zaměřujeme na bezpečnost našich lyžařů zabezpečením
32 ·
City Revue
·
zima 2014
lyžařského areálu dle příslušné technické normy, dodržováním desatera
bezpečnosti dle FIS a doporučujeme užívat lyžařské helmy,“ uvádí k aktuální
sezoně Michal Hošek, ředitel společnosti Snowhill.
Do Herlíkovic, Šachet a Kamence se opět pohodlně a jednoduše dostanete nejen z Prahy speciálními linkami skibusů za
skvělou cenu včetně skipasu.
Pohodlí poskytuje online rezervace skibusu na webových
stránkách www.snowhill.cz. Všem zákazníkům je denně
k dispozici také infolinka na tel.: 737 222 456 nebo web
www.snowhill.cz, kde naleznou veškeré informace
o lyžařských střediscích Snowhill, ale i další informace, ceníky, aktuality nebo třeba aktuální informace o počasí.
Skiareály Snowhill za zvýhodn»nou cenu
Novinkou, která potěší všechny lyžaře a snowboardisty je speciální nabídka rodinného jízdného a zejména zlevněného jednodenního skipasu v pracovních dnech od pondělí do čtvrtka. Dále se posouvá v Herlíkovicích hranice věku pro zvýhodněné jízdné u dětí ze 4 na 5 let a všude
pro juniory až na 18 let. A nejen to, všechny areály Snowhill poskytují
í v nadcházející sezóně příznivcům lyžování hned několik bonusů jako
sleva 20 % pro držitele ISIC karet. Senioři od 65 let mají slevu 20 % a navíc všichni lyžaři starší 55 let lyžují každou středu ještě výhodněji. Pro
zákazníky O2 je opět připravena speciální 20% sleva na denní skipas.
FOTO: SNOWHILL
Největší zájem zaznamenávají tradičně oblíbené Herlíkovice, rodinné
lyžařské středisko se vším co je k zimním radovánkám třeba: tahák sezony restaurace alpského typu s velkou terasou a nádherným výhledem,
širší a pohodlnější sjezdovky, dětský park se školičkou, lyžařská půjčovna, profesionální měřený slalom, Wi-Fi zdarma a to nejlepší nakonec
SKIBUS z Prahy Černého Mostu přímo pod sjezdovku.
aktivn÷
Snowhill pìedstavuje svá krkonošská stìediska
Herlíkovice – hory pro sportovní rodinu,
lyžování od batolat po seniory
12 kilometrů sjezdovek, 2 čtyřsedačkové lanovky a 5 vleků nabízí denní lyžování a na večerní jsou upravovány 3 km sjezdovek. Sjezdové tratě se vyznačují svou komfortní šířkou a to zvyšuje kapacitu průjezdnosti, což značně
zvyšuje bezpečnost lyžařů. Lákadlem pro soutěživé lyžaře je měřená slalomová trať přímo na sjezdovce a pro ty nejmenší pak profesionální dětský
park – moderní areál s mnoha atrakcemi. Nechybí ani pojízdný koberec, lyžařský kolotoč, nejnovější výukové prvky a vyhřívaná herna. Při celodenním
lyžování vyhládne a tak je alpský typ občerstvení formou samoobslužné
restaurace vhodnou zastávkou na chutný oběd. Restauraci s open air terasou naleznete u nástupiště na lanovku na Žalý v prostoru dojezdu červené
sjezdovky. Zpestřením sezony se stane závod Světového poháru v paraski
(dvojboj – slalom na lyžích a skok padákem) ve dnech 23.–25. ledna 2015.
Šachty – pohodová rodinná lyžovačka
s krásným výhledem
Vysoké nad Jizerou, kde se nachází skiareál Šachty s částí Větrov, poskytuje
příjemné útočiště pro celou rodinu. 5,5 km sjezdovek, 5 vleků plus 2 dětské
dávají více než dost příležitostí se na lyžích a snowboardech vydovádět dosyta. Na Větrově opět zakusíte tolik populární snowtubing. Dětský park je
již tradičně na Petruškových vrších. Naleznete zde lyžařský kolotoč, slalom
s pohádkovými bytostmi, provázkový dětský vlek a hernu na zahřátí. Vedle
dětského parku můžete naskočit do skvěle upravených běžeckých tratí. Běžecký stadion je i osvětlen. Zvětšená horská restaurace pak potěší všechny
lyžaře bez rozdílu.
Kamenec – dlouhé sportovní lyžování,
carving až do večera
Vyznavači kvalitního lyžování na dlouhých sjezdových tratích vyhledávají Kamenec ve Vysokém nad Jizerou. Kromě denního lyžování na
3,3 km je k dispozici 1,1 km na lyžování večerní, jde tak s převýšením
277 m o jednu z nejlepších sjezdových tratí u nás. Součástí nabídky je
opět měřený slalom a pro všechny automobilisty i zbrusu nové parkoviště. Během celodenního sportování nikdo neodmítne návštěvu
restaurace v novém kabátě. V Kamenci se na závěr sezony uskuteční
finále světového poháru ve skibobech. Přijeďte fandit 6.–8. března
2015.
Kamenec v Jablonci nad Jizerou a Šachty ve Vysokém nad Jizerou přitahují
zájemce o rodinné lyžování kvalitními podmínkami. Na jeden skipas vyzkoušíte obě lyžařská střediska vzdálená od sebe pouhých 5 km. V obou areálech
si můžete užít zábavu ve snowfunparku.
Dětský Kozinec – ráj začátečníků
Jeden z nejlepších dětských lyžařských areálů se nachází u krkonošského
městečka Jilemnice. Zejména díky své široké půlkilometrové sjezdovce je
vhodný pro bezpečné dětské lyžování. Velkou oblíbenost si vydobyla dětská
školička, kde rodiče poté, co zanechají svá dítka zimním radovánkám, mohou navštívit i občerstvení s posezením na terase přímo u sjezdovky.
zima 2014
·
City Revue
· 33
aktivn÷
Aby byla dovolená
opravdovým zážitkem
V Čechách už dnes existují místa, která se svými službami vyrovnají zahraničním lyžařským
střediskům. Jedním z nejlepších je určitě Lipno nad Vltavou.
Atraktivní nabídka aktivit ve spojení s kvalitním
ubytováním představuje skutečnou špičku. Kdo
tu byl, rád se v příští lyžařské sezóně vrátí, nebo si
zážitky rozšíří pobytem v teplejších měsících, které
rovněž nabízejí originální možnosti trávení volného času.
Ubytování bez kompromisþ
Komfortní ubytování najdete v apartmánech Lipno Lake Resort, které leží přímo u Skiareálu Lipno
a pouhých 100 m od břehu lipenské přehrady.
Luxusní apartmány různých velikostí (s jednou až
pěti ložnicemi) disponují plně vybavenou kuchyní, jídelní částí, obývacím pokojem s LCD televizí,
luxusní koupelnou (či koupelnami), ale také třeba
krbem, saunou či připojením k internetu.
D»ti jako v bavlnce
Resort nabízí speciální služby pro rodiny s dětmi,
které odpovídají kategorii 3 smajlíků evropského
kvalitativního řetězce Kinderhotels. Ve vybraných
apartmánech tak najdete vše pro pohodlí a bezpečí vašich nejmenších, jako jsou postýlky, jídelní
židličky, dětské nádobí, ale také záslepky zásuvek
nebo zábrany na schodišti.
V nové budově pro Sportovní a animační centrum se připravuje vlastní sportovní
půjčovna a dětský koutek, kde se děti zabaví
v případě špatného počasí, ať na prolézačkách
nebo třeba u interaktivní tabule. Lední kluziště
přímo v zahradě je v zimních měsících skvělým místem pro bruslení i těch nejmenších
návštěvníků a doplňuje tak výborné bruslařské
podmínky na přehradě Lipno.
Sjezdovky pro lyžaìe
všech úrovní
Nasadit přezkáče v pohodlí apartmánu a po pár
desítkách metrů stát u sedačkové lanovky, to je lu-
I zima je vhodným obdobím
pro relaxaci v lázních
Olomoucký kraj je regionem, který svou rozmanitostí dokáže uspokojit
i toho nejnáročnějšího návštěvníka. Je vhodným místem pro milovníky hor,
cykloturistiky a historických i přírodních památek. Atraktivitu regionu také
dokládá hned několik vyhlášených lázeňských středisek.
Stejně jako jinde i zde již dávno neplatí představa, že lázně
jsou jen pro nemocné. Všechny totiž nabízí mimo léčby
také pestrou škálu relaxačních a wellness programů. Můžete pečovat o pleť, můžete hubnout, můžete si vybrat
z několika druhů koupelí nebo relaxovat v solné jeskyni.
Nezáleží na věku, protože programy jsou tak pestré, že si
určitě vybere každý. Budete pečovat o Vaše tělo i duši a
nebudete se nudit, protože široká nabídka kultury, sportu
i poznávání zpříjemní Váš pobyt.
Lázně Bludov, www.lazne-bludov.cz · Lázně Skalka, www.lazneskalka.cz · Lázně Dolní Lipová, www.lazne.cz · Lázně Slatinice, www.lazneslatinice.cz · Lázně Teplice
nad Bečvou, www.ltnb.cz · Lázně Velké Losiny, www.lvl.cz · Priessnitzovy léčebné lázně, Jeseník, www.priessnitz.cz · Vojenská lázeňská léčebna Jeseník,
www.jesenik.volareza.cz · Lázně Karlova studánka, www.k.studanka.cz
34 ·
City Revue
·
zima 2014
www.ok-tourism.cz
aktivn÷
FOTO: LIPNO LAKE
xus, který můžete zažít i v Čechách. Skiareál Lipno
letos rozšiřuje počet sjezdovek na devět a délka
sjezdových tratí tak dosáhne skoro 10 km. Nová
Jezerní sjezdovka s výhledem na lipenské jezero
je dlouhá 1400 m a dostatečně široká pro bezpečnou jízdu. Novinkou je rovněž Školní sjezdovka lyžařské školy Skischool Lipno dlouhá 1250 m nebo
Sjezdovka lišáka Foxe se zážitkových skicrossem.
Dětský Bambini park je určen nejen pro celodenní lyžování, ale i bobování. Samozřejmostí je vždy
perfektně upravený povrch, ať je sníh přírodní
nebo je třeba umělého zasněžování. V loňské se-
zoně byl Skiareál Lipno jedním z mála míst v ČR,
kde se i přes poměrně teplé počasí dalo lyžovat
prakticky celou zimu.
Při ubytování v Lipno Lake Resortu můžete
získat zvýhodněné skipasy nejen do Skiareálu
Lipno, ale i do blízkého Sternsteinu a Hochfichtu. Nuda na lyžích je tak naprosto vyloučenou věcí.
Zábava na Lipn»
Zimní sporty nejsou jediným vyžitím, které se
přímo v Lipně nad Vltavou nabízí. Velkým lákadlem je celoročně otevřená Stezka v korunách
stromů, ke které pohodlně dojedete sedačkovou lanovkou. Bobová dráha s délkou 1 km patří ke světové špičce. Pro relaxaci můžete využít
nabídku masáží, nebo si zajít zaplavat do Aquawordu Lipno (pro hosty ubytované v Lipno Lake
Resortu vstup ZDARMA). Oblíbenou atrakcí je
i místní Hopsárium, kde se nejen děti zabaví na
celé hodiny.
Skiareál Lipno, Frymburk, Hochficht, Sternstein
www.lipnolakeresort.cz
zima 2014
·
City Revue
· 35
krása
Prom»na
Upravený vzhled je pro většinu z nás důležitý, abychom se cítili dobře a mohli zdravě sebevědomě
vystupovat v kontaktu s dalšími lidmi. Může se nám stát, že pro náročnou práci a další povinnosti o sebe
nestíháme pečovat tak, jak bychom si zasloužili. Pak ale většinou přijde okamžik, kdy si řekneme, že je
nejvyšší čas na změnu. Pro dosažení co nejlepšího výsledku je nejrozumnějším řešením svěřit se do rukou
profesionálům, kteří nám pomohou najít ten správný styl.
Jednu proměnu jsme sledovali v kadeřnickém salonu Hair Fashion Point v NC Metropole Zličín na Praze 5. Jde o exkluzivní a dynamický salon
jehož vize profesionality, vytříbené francouzské elegance a držení kroku
s předními světovými trendy, se prolíná všemi úrovněmi kadeřnického
umění, od spolupráce odborně vyškoleného týmu, přes vrcholnou kvalitu kosmetiky, až po naplnění tužeb každého klienta. Umístění inovace,
prudké elegance a vášně pro řemeslo/profesi do samého srdce obchodní strategie přináší salonu Hair Fashion úspěchy jak na českém, tak
světovém trhu. Kadeřníci jsou nositeli titulu „Salon Kérastase Privilège“
a „Haute Coiffure Française“. Jedním slovem je jejich práce ‘chic‘.
Majitelkou tohoto salonu je paní Žaneta Dostálová (30let). Salon
otevřela v roce 2010 se svou maminkou. Její motto je: "Vaše spokojenost - můj úspěch". Věnuje se nejen kadeřnickému oboru, ale také psychologii, duchovnu a ráda pracuje s energiemi. Jako kadeřnice působí
10 let a z toho 5 let školí kadeřnické trendy v budově Ľoréal. Dbá na
proškolení celého svého týmu a díky asociaci HCF se salonu daří být
Po proměně
Majitelka salonu Žaneta Dostálová při konzultaci s klientkou
Úprava střihu
FOTO: SALON HAIR FASHION POINT
PŘIPRAVILA: VERONIKA JANATOVÁ
Před proměnou
36 ·
City Revue
·
zima 2014
krása
vždy v trendech o krok napřed. Položili jsme paní Žanetě několik otázek, abychom se dozvěděli víc.
Paní Žaneto, co pro Vás Vaše práce představuje?
"Miluji tuto profesi tělem i duší. Neumím si představit nestříhat a starat
se jen o salon. Práce s lidmi mě naplňuje po všech stránkách. Není to
jen práce s vlasy. Věřím, že vše je se vším propojené a člověk vychází z
jednoty. Vás by mohlo zajímat, že podle Feng-shui jsou vlasy spojené s
ledvinami a proto si velmi vážím důvěry lidí, kteří k nám denně přicházejí a vkládají úpravu svého vzhledu do našich rukou.“
Zúčastňujete se mnoha kadeřnických soutěží, ale tam se
často vytváření účesy, které nejsou určené pro běžné nošení…
Líčení
„Nafotili už jsme spoustu fotografií, které ukazují naši kreativitu a kadeřnické umění, ale samozřejmě se zaměřujeme i na nositelné účesy obyčejných lidí jako jsem já, nebo kdokoli kolem mě. Jako kadeřnický salon
denně děláme účesy pro lidi, kteří se neživí modelingem a upravený
vzhled není přímo jejich pracovní náplní.“
Jsou radikální
proměny vzhledu ve
Vašem salonu běžnou
„zakázkou“ klientů?
„Rádi pomáháme lidem
s láskou sami k sobě, udělat si na sebe čas, chtít
vypadat dobře a cítit se
dobře. Proto jsme také vyhlásili soutěž o proměny
a jsem moc ráda, že už ty
první dopadly naprosto
skvěle.
Spokojenost klientů je
pro nás velkou podporou
a hledáme další lidičky na
proměny, nejen ženy, ale i
muže. Moc nás těší, když
nám další klienti dovolí
poradit jim s jejich vzhledem.“
Barvení vlasů
www.hfpoint.cz
KOUZLO VÁNOC S MYTHIC OIL
LIMITOVANÁ EDICE MYTHIC OIL
SE ŠPERKEM OD DEAR CHARLOTTE
Aktuální trendy vyžadují více sofistikovanosti i v stylingu. Vlasy se stávají módním doplňkem,
který ženy s hrdostí prezentují. To je důvod, proč jsme se rozhodli spolupracovat s návrhářkou
šperků Vanessou Pinoncely.
Za sedm let působení ve Vogue Paris na pozici ředitelky inzerce pro šperky a hodinky, se
prohlubovala Vanessina vášeň pro šperky, která ji nakonec dovedla k založení značky Dear
Charlotte. Její návrhy jsou elegantní a trendy a jsou přesně tím, po čem ženy touží.
Nádherná sponka do vlasů, kterou Vanessa vytvořila pro limitovanou edici olejů Mythic Oil, je
synonymem orientálnosti a luxusu. Sponka je úžasným doplňkem do vlasů, které budou díky
blahodárným účinkům avokádového oleje a oleje z jadérek hroznů obsažených v oleji Mythic
Oil hloubkově vyživené, neuvěřitelně hebké, lesklé a dlouhodobě chráněné proti vlhkosti.
419 Kč/16,60 EUR
inzerce
Doporučená cena:
zima 2014
·
City
Ci
ity
ty Rev
Revue
evue
u
· 3377
krása
Ideální ²as
proestetický
zákrok
Chladnější počasí a blížící se Vánoce
doslova nahrávají rozhodování, zda
postoupit některý ze zkrášlujících zákroků.
Pokud jste až dosud váhali, nyní máte
ideální příležitost jednat.
text: Marcela Škardová
Zatímco mnohé lékařské zákroky nesnesou odklad, u estetických si
můžete vybírat dobu, kdy je absolvujete. Proč je vhodné uvažovat
o nich na podzim? Už není teplo, v jehož důsledku by mohly vznikat
otoky po ošetření. Nehrozí ani příliš intenzivní sluneční paprsky, na
které jsou jizvy a drobné ranky velice citlivé, proto se v létě mnohé
zákroky zejména na obličeji nedoporučují. Do třetice je výhodné
spojit podzimní počasí s předčasnou nadílkou od Ježíška, ostatně
mezi oblíbené dárky patří právě poukazy na některý zkrášlující zákrok. Kdyby se však dárek objevil skutečně až pod stromečkem, ani
to nevadí – v prvních měsících příštího roku máte ještě dostatek
času k tomu, abyste vámi vybranou zkrášlující proceduru v pohodě
absolvovali.
Oblíbený chemický
peeling
Tato neinvazivní metoda dokáže projasnit a omladit pleť, zlepšit její
barevný tón, vyhladit drobné vrásky, zjemnit rozšířené póry i drobné
jizvičky a odstranit či výrazně „zneviditelnit“ pigmentové skvrny (na
skvrny jdoucí více do hloubky platí laser).
Chemický peeling se aplikuje zejména na obličej. Pro skutečně
viditelné výsledky je lepší podstoupit proceduru na estetickém pracovišti, kde odborníci používají přípravky s vyšší, a tudíž účinnější
koncentrací použitých látek (nejčastěji jde o kyseliny). Díky nim se
rozruší povrchová vrstva kůže, která se postupně začne olupovat,
a dochází k obnově pokožky.
Znaménka nikdo nechce
38 ·
City Revue
·
zima 2014
Mezoterapie se pìedstavuje
Další možnost jak kůži omladit jemným vypnutím, revitalizovat ji
a současně účinně hydratovat nabízí mezoterapie. Kromě obličeje
se používá na krk, dekolt či hřbety rukou.
Drobnými, doslova mikro injekcemi se do střední vrstvy kůže aplikují léčivé látky (často jde o kyselinu hyaluronovou, jež podporuje
růst kolagenu a hydratuje pokožku do hloubky). Pleť se obvykle za
několik dnů zahojí. Většinou se doporučuje podstoupit více zákroků
s určitým časovým odstupem.
FOTO: ARCHIV
Nejen mateřská znaménka, ale obecně nejrůznější kožní výrůstky nikomu na kráse nepřidají. Navíc je třeba sledovat, zda se nezvětšují,
a tak potenciálně nehrozí zdravotní riziko. Dnes se běžně odstraňují
laserem. Pracuje přesně, krvácivost je minimální, rány se nemusejí šít
a někdy je možné zákrok provést i bez lokálního znecitlivění. Lze ho
opakovat podle potřeby.
Odstranění kožních výrůstků se v mnoha případech může spojit
s celkovým laserovým omlazením pleti (vyhlazení, barevné sjednocení, mírný liftingový efekt).
krása
Prime lifting má rád nit»
Pomůže pozvednout nejen váš úsměv, ale i jiné části těla, kde pokožka „uvadá“ (například na bradě, krku, dekoltu či pažích), a odstraňuje
drobné vrásky. Prime lifting se spoléhá na aplikaci mezonití pomocí
jehly do povolených tkání, kde dochází ke stimulaci kolagenu. Místa
vpichů se předem znecitlivují anestetickým přípravkem. A přestože
se nitě přibližně za půl roku vstřebají, efekt vypnutí a zpevnění přetrvává zhruba po dobu dvou let, jelikož kolem sítě z nití se vytvoří
kolagen. Opravdu mini jizvičky, či spíše body, se po zákroku rychle
zahojí.
Laserová depilace
S nežádoucími chloupky se potýká snad každá žena. Chcete-li tento
problém kdekoliv na těle výrazně redukovat či dokonce zlikvidovat,
zkuste depilaci laserem. Na tu je vhodná doba nyní už proto, že se
má provádět v době, kdy není pokožka opálená. Zákrok většinou trvá
několik minut a pro výraznější efekt se doporučuje opakovat jej.
Co také mþžete zkusit
Face countouring pomůže zvýraznit rysy obličeje a zbavit se efektu
baculatých tváří. Během krátkého zákroku jsou v obličeji odstraněny
tukové váčky, které rozšiřují spodní tváře po stranách.
Estetická rázová vlna zmírňuje celulitidu, přispívá k odbourávání tuků,
zpevňuje kůži a pomáhá remodelovat zjizvenou tkáň.
Dermální výplně korigují vrásky či jiné nerovnosti pokožky, zvýrazňují
a zvětšují rty a také vyrovnávají kontury nosu.
Zachovejte si svůj styl.
Pro sexy bříško a viditelný úbytek tuku v pase už nemusíte cvičit.
Nechte se hýčkat terapií Vanquish top novinkou, která nebolí a má výsledky.
Individuálně je zapotřebí 4-6 ošetření,
každé v trvání 30 minut
Akce 5 + 1 + Ruční lymfodrenáž do 18.12.2014
Celkem 5 x 5.000 Kč, při platbě min. 20.000 Kč najednou
+ 1 ošetření zdarma + 1 x 60 min. ručný lymfodrenáž jako dárek
Esthetic Medical
Křižíkova 159/56, Praha 8 – Karlín (100m od metra B Křižíkova)
Tel.: +420 606 644 166, email: [email protected]
www.estheticmedical.cz
zima 2014
·
City Revue
inzerce
Esthetic Medical – pro vaše zdraví a krásu. Pro váš dobrý pocit.
· 39
zdraví
Do druhé padesátky
text: Marcela Škardová
aktivní a v kondici
Je vám plus minus kolem padesáti let? Každý věk má své kouzlo, stačí
ho jen objevit. Abyste si však dokázali užít život i ve zralejším věku, je
třeba o sebe pečovat. Zasloužíte si to! Buďte aktivní, trénujte mozek,
hýbejte se a myslete také na své zdraví.
Nové zážitky
Začít se učit něco nového můžete kdykoliv, tady na věku opravdu nezáleží. Oprašte jazykové znalosti, přihlaste se do klubu ručních prací (ostatně
jakákoliv tvorba vlastníma rukama momentálně frčí), začněte s kamarádem nebo i sami chodit do modelářského kroužku… Zkrátka dělejte to,
co vás bude těšit, jenom jste na to dosud neměli dostatek času.
i tím, že půjdete nakupovat bez seznamu a pak si z hlavy spočítáte, na
kolik vás nákup vyjde.
Hýbat se mþže každý
Mít lidově řečeno dobrou fyzičku je s přibývajícími léty stále důležitější.
Navíc optimální pohybová aktivita – tedy taková, kterou provádíte pravidelně alespoň 3x týdně po dobu 30 minut při určité tepové frekvenci
– vám pomáhá i do budoucna, pohybem se dá bojovat proti mnoha civilizačním chorobám. Nejlepší je najít si fitness instruktora, který prověří
vaši aktuální zdatnost a na základě výsledků doporučí vhodnou aktivitu.
Chþze vám prosp»je
Myslím, tedy jsem
Pokud si ale netroufáte na větší zátěž nebo máte vyšší váhu, začněte více chodit. Chůze je pro všechny tím nejpřirozenějším pohybem
a statistiky prokazují, že u ní vydrží většina netrénovaných jedinců. Tuto
aktivitu nemusíte dopředu plánovat, objednávat se na ni, pořizovat si
speciální vybavení. Prostě vyrazíte, když máte zrovna čas a chuť. Postačí
pohodlné oblečení a kvalitní obuv. Navíc chůze nezatěžuje organismus
FOTO: ARCHIV
V každém věku je třeba trénovat mozek, i když se člověku mnohdy nechce. Podpořit paměť a logické myšlení zábavnou formou pomůžou
mnohé deskové hry, které rovněž zažívají svůj boom – dávno neplatí,
že jsou určené jen pro děti. Vzpomeňte si na staré dobré šachy, křížovky
nebo modernější sudoku. Zlepšovat paměť se dá docela snadno, třeba
40 ·
City Revue
·
zima 2014
zdraví
tolik jako běh, a přitom dokáže vhodně protáhnout celé tělo (zejména když zvolíte nordic walking – chůzi s hůlkami). Důležitá je správná
tepová frekvence, která by se měla u zdravých osob pohybovat mezi
110 až 130 tepy za minutu. V případě chronických chorob svůj záměr
raději konzultujte s lékařem.
NezapomeÜte na prevenci
V mládí se to mnohdy nezdá důležité, ale jak léta jdou, preventivní prohlídky nabývají na významu. Nepodceňujte je. Dvakrát do roka máte nárok na
preventivní prohlídku u zubaře, jednou za dva roky u praktického lékaře.
Ženy by měly myslet na každoroční prohlídku u gynekologa a jednou za
dva roky na mamograf. Jednou za čtyři roky byste měli podstoupit vyšetření EKG. S prevencí se pojí i takzvané screeningové programy, jejichž úkolem
je podchytit výskyt onkologických onemocnění (více o aktuálních programech najdete na webech zdravotních pojišťoven či MZ ČR).
Jak ješt» podpoìit zdraví
Důležitou složkou vaší dobré kondice je vhodně nastavený jídelníček. Vždycky však není možné získat všechny potřebné látky jen formou stravy, proto
se vyplatí užívat také potravinové doplňky. Ocení je nejen ženy v klimakteriu
(úbytek hormonů lze nahradit a doplnit například fytoestrogeny), ale také ti,
které trápí bolesti pohybového aparátu, rádi by zvýšili svou výkonnost, podpořili soustředění či paměť… Aby však potravinový doplněk mohl skutečně
působit, je třeba ho užívat dlouhodobě. O vhodnosti zvoleného produktu je
pak lépe poradit se svým lékárníkem či lékařem.
Tipy pro krásu
Sérum, které rozumí minulosti vaší pleti
tak, že dokáže zm»nit její budoucnost...
Unikátní péče, která dokáže reagovat na individuální potřeby vaší pleti
a svým složením a precizní technologií „opravit“ její poškození. Sjednocuje tón pleti, redukuje viditelnost
tmavých skvrn, působí proti jemným
linkám i vráskám, pokožku zpevňuje
a projasňuje.
Clinique Smart
Custom-Repair Serum
Doporučená cena: 1890 Kč/30 ml,
2650 Kč/50 ml
dada omlazující kosmetiky Gold Elixir s kaviárem
Hloubková omlazující krémová maska, která obnovuje buněčnou strukturu pleti a zpomaluje proces stárnutí. Jemná textura bohatá na proteiny
dodává pleti energii, zlepšuje přirozené funkce pleti a schopnost udržovat vlhkost. Vrací jí zářivý vzhled.
Gold Elixir mask (Dermacol)
Doporučená cena: 49 Kč (na dvě použití)
Speciální denní a noční péče pro velmi zralou pleť. Extrakt z cibulky narcisu
vyrovnává hluboké vrásky, zpevňuje pleť a zvyšuje její elasticitu. Omega 3 a 6
vyživují suchou pleť a napomáhají při obnově kožní bariéry. Ušlechtilé oleje s
bambuckým máslem zvláčňují pleť. Denní krém navíc svým složením chrání
pleť před škodlivými vlivy slunečního záření.
Gold Elixir kaviárové krémy, denní a noční (Dermacol)
Doporučená cena:
299 Kč/50 ml
Pro nádherné nehty
inzerce
Krásné nehty s laky, které skvěle
přilnou a po zaschnutí vytvoří velmi odolný a pevný film, extrémně
dlouhotrvající a odolný proti oděru
a olupování. UF filrt zabraňuje blednutí a zažloutnutí. K dostání v deseti trendových barvách.
Laky 5 DAY STAY LONG
(Dermacol)
Doporučená cena:
99 Kč/10 ml
zima
zim
ma 2014
2014
14
4
·
City
C
Cit
Ci
ity R
Revue
Rev
Re
evue
e
e
· 4411
Podzim, zima
a je tu
rýma…
text: Marcela Škardová
Každý rok je to stejné – s poklesem venkovních teplot přibývají virové infekce horních cest
dýchacích, které obecně označujeme jako nachlazení. Víte, jak je rozpoznat od chřipky a co na
ně zabírá?
Pro² práv» teµ?
S příchodem chladnějších dnů více pobýváme v interiérech, ve společnosti dalších lidí a ve vytápěných prostorách, kde se virům dobře daří.
Také na rozdíl od léta méně konzumujeme čerstvou zeleninu a ovoce,
čili jsme méně zásobení vitamíny. V zimě rovněž tolik nesvítí slunce, což
u některých jedinců může vést ke špatným náladám až depresím, které
také snižují imunitu organismu.
Mþže za to prochlazení?
Traduje se, že za nachlazení může prochladnutí, ale realita je poněkud jiná. Jak je tedy možné, že můžete, ale také vůbec nemusíte nachladnout, a přesto onemocníte? Příčinou je oslabený imunitní systém
a přítomnost infekčních virů, které se snadno přenášejí vzduchem či
dotykem. Prochlazení jen zvýší riziko, že podlehnete nákaze, ale samo
o sobě nachlazení nevyvolá.
Co je vlastn» nachlazení
Jak tedy poznat, že vás trápí nachlazení? Přichází pozvolna. Zpravidla začíná
ucpaným nosem, pak se přidává bolest v krku, chrapot, kýchání a celkově
se člověk cítí zesláblý. Můžou být přítomné i mírné bolesti svalů a kloubů,
teplota (u někoho není vůbec, u jiného zpravidla do 38 °C), někdy i bolesti
hlavy. Pokud se nepřidají komplikace, například v podobě zánětu vedlejších nosních dutin či zánětu středního ucha, nemoc během několika dnů,
maximálně týdne, odezní. Mírné formy lidé běžně přecházejí, což je ale
problém pro ostatní – nákaza se snadno šíří v práci, při kontaktu s rodinou,
v hromadné dopravě, zkrátka všude, kde na jednom místě pobývá více lidí.
Chìipka vypadá jinak
A také je závažnější. Od nachlazení se však dá docela dobře odlišit.
Rovněž chřipku způsobují viry, ty jsou však razantnější, také proto
42 ·
City Revue
·
zima 2014
FOTO: ARCHIV
Pokašlávající a kýchající kolega s kapesníkem v ruce není žádná radost,
neboť je pravděpodobné, že podobné nemilé příznaky od něj někdo
z okolí brzy „chytí“. Ostatně podle statistik dospělý člověk prodělá během roku dvě až čtyři nachlazení.
zdraví
se nemoc většinou šíří v podobě více či méně rozsáhlých epidemií.
Chřipka má rychlý nástup (ráno se cítíte dobře, odpoledne či večer
už musíte do postele), provázejí ji většinou vysoké teploty, třeba i nad
39 °C, silná bolest kloubů a svalů, rovněž hlavy, nepříjemný suchý
dráždivý kašel, někdy může být i rýma či kýchání. Nikoli mírně, nýbrž
velmi výrazně budete vyčerpaní a unavení. Přidat se může i třesavka,
případně bolest za hrudní kostí. U někoho chřipka přejde za jeden
týden, u druhého přetrvá například i dva týdny. Problém je rovněž
v tom, že někdy hrozí komplikace, a pak se onemocnění může rozvinout třeba v zápal plic. Avšak na rozdíl od nachlazení je možno dát se
proti chřipce očkovat (před vypuknutím nákazy), což se doporučuje
zejména chronicky nemocným a seniorům.
Jak se lé²í
V obou případech se volí takzvaná symptomatická léčba, kdy se eliminují negativní projevy (na bolest hlavy či kloubů analgetika, mukolytika zase umožňují snadnější vykašlávání hlenu, snížit otok sliznic
pomůžou i antihistaminika…). Obecně je známé, že na virové infekce neplatí antibiotika – ta se předepisují, když se například nemoc
O²kování proti chìipce
Pokud už se rozhodnete pro očkování, víte, proč
je třeba nechat se očkovat každým rokem? Viry
způsobující chřipku mutují, proto se musí upravit
i očkovací látka.
komplikuje přidruženou bakteriální infekcí, u chronických pacientů,
lidí s vážnou poruchou imunity a podobně. Pokud však nemáte komplikace, není ani nezbytně nutné chodit k lékaři. Naopak když vaše
obtíže během několika, maximálně pěti dnů, neustoupí, či dokonce
se zhorší, svůj zdravotní stav bez otálení konzultujte s lékařem.
Pomozte si sami
Nejlepší je zůstat několik dnů doma a nemoc vyležet,
přitom hodně pít a ve větším množství užívat vitamíny. Každý má svůj osvědčený
recept; někdo nedá dopustit na rozmačkaný česnek s citronem, dalšímu
pomůže zázvorový či cibulový čaj,
ucpanému nosu a dutinám prospějí inhalace s několika kapkami tea
tree olejíčku (komu vadí výrazné
aroma, použije místo něj sůl či
bylinky)… Až budete fit, začněte
s praktickou prevencí – podporujte svůj imunitní systém zdravou stravou, dostatkem vitamínů,
otužováním i dobrou fyzickou
kondicí. Doma zbytečně moc nepřitápějte a suchý vzduch v místnosti zvlhčujte, i v zimě myslete na
pravidelné větrání.
ÚČETNICTVÍ, MZDY A DANĚ
inzerce
Ing. Jiří Koten
daňový poradce č. 350
Milíčova 14
130 00 Praha 3
Mobil: 608 28 10 26
Tel./fax: 222 781 449
[email protected]
www.jkoten.cz
zima 2014
·
City Revue
· 43
inspirace
interiér
Plánujeme
novou podlahu
text: Marcela Škardová
Při výběru podlahy zohledněte její použití
v daném prostoru (zatížení, případná rizika
poškození a možnosti opravy), technické parametry (nejen otázka prodeje rolí či dílců, ale
i samotná tloušťka krytiny, izolace, způsob pokládky, otázka podlahového topení) a dotykové i estetické působení (mnohé krytiny svým
designem imitují jiné, vhodně zvolený odstín
dokáže navodit pocit vyšší nebo nižší teploty
v interiéru, sladění s celkovým vybavením domova).
Co se nabízí?
Obecně designéři doporučují volit v příbytku
jednu až dvě různé krytiny a stejně tak i dekory. Z čeho tedy vaše nová podlaha může
být? Kromě moderních stěrek a litých podlah
či pro větší pocit útulnosti používaných kusových koberců si můžete vybrat z následujících
možností:
PVC (označuje se různě, patří sem
i někdy zvlášť jmenované vinyly),
lamináty,
přírodní linoleum,
dřevo (masiv i vícevrstvá krytina),
dlažba,
kámen,
korek.
44 ·
City Revue
·
zima 2014
Porovnejte si vlastnosti
syntetických materiálþ
Každá krytina má svoje plusy i minusy. Nejprodávanější je PVC, chcete-li však přírodní
řešení, musíte se poohlédnout jinde. Ovšem
to je patrně jediná nevýhoda tohoto jinak
skvělého materiálu, protože PVC se snadno
udržuje, je trvanlivé, otěruvzdorné, drobné
nehody (pád hrnce na podlahu) mu v podstatě nevadí, je příjemné na došlap, nabízí
mnoho barev i vzorů… Syntetický je i laminát, který také hodně vydrží, je trvanlivý,
cenově dostupný, také zde se nabízí velká
paleta vzorů či barev, avšak na dotek chladí
a při jeho údržbě i běžném provozu je třeba
myslet na to, že nemá rád vodu (setřít podlahu hodně vlhkým hadrem nevadí, ponechat
nechtěně vylitou vodu na podlaze či voda
unikající ze špatného těsnění ledničky či
myčky vadí).
Jak si stojí pìírodní materiály
A co přírodní linoleum? Je velice příjemné
na dotek, trvanlivé, odolné vůči běžnému
opotřebení, a když už by se poškodilo,
snadno se renovuje (probarvuje se po celé
tloušťce, čili po zbroušení zůstane barva
zachovaná). Považuje se za výbornou volbu
zejména pro alergiky a lidi s dýchacími potížemi, je však trochu náročnější na údržbu.
Nejlepší je nečistoty odstranit nasucho například vysátím a pak jen hodně vyždímaným hadrem podlahu setřít. Počítejte ale
s tím, že světlo může do jisté míry ovlivňovat jeho barevnost.
Stálicí na trhu s podlahovinami je dřevo.
Prodává se masiv i praktičtější dvou- čí třívrstvé podlahoviny. Na dotek je dřevo nejteplejší, výborně izoluje. Navíc téměř každá
podlaha bude díky přirozené struktuře dřeva
originálem. Záměrně uvádíme – téměř každá, protože tak jako jiné materiály často napodobují strukturu dřeva, tak i dřevěná podlaha může imitovat například hladkou stěrku
s leskem a podobně. U dřeva počítejte s náročnější údržbou (nesmí na něm zůstat voda
po dobu delší než jedna minuta), z pohledu
případného poškození je nejchoulostivější,
na druhou stranu však i dřevěnou krytinu lze
renovovat.
Než si vyberete
Pro někoho je jasné, že chce nechat položit
novou krytinu rovněž na nový, vyrovnaný
a dobře zpevněný podklad, jiný by možná
FOTO: HORNBACH, RAKO, OBI A FORBO-KPP
Někdo se bude stěhovat do nového bytu, jiný se po čase rozhodl pro rekonstrukci podlahy.
Důvody můžeme mít různé, otázka však zůstává stejná – jakou krytinu zvolit?
interiér
rád ušetřil. Není divu, samotná renovace
podlahy něco stojí, je třeba počítat i s provozními omezeními domácnosti (v daném
prostoru nebudete moci několik dnů bydlet). Pokud se do renovace pustíte, po strhnutí staré krytiny se podklad zbrousí a vyrovnává stěrkou, řeší se izolace a pak se instaluje
samotná podlahovina.
Ostatně každý materiál by měl přijít na
hladký a rovný základ. Instalovat novou podlahovinu na starou ovšem v některých případech skutečně jde, vždy se však posuzuje
každá konkrétní situace, paušální doporučení neexistuje. Nejlepší tedy bude domluvit si
konzultaci s odborníkem, a až pak se rozhodovat.
Pokud však chcete měnit staré PVC za
nové či za jinou podlahovinu, je dobré si
uvědomit, že tehdy použité lepidlo se už
vlastně změnilo na prach. Nebudete-li renovovat samotný podklad pod podlahou, pak
byste si tento prach ve svém bytě či domě
i nadále uchovávali.
Korek a kámen
Oba se chlubí dobrými vlastnostmi, volba
je jen na vás. Korek dobře eliminuje hluk,
je teplý na dotek, měkký, příjemný na
došlap… Není však tak trvanlivý jako třeba
PVC a působení slunečních paprsků se na
něm citelně „podepisuje“. Kdežto kámen je
tvrdý, odolný, s originální kresbou, snadno
se ošetřuje, ovšem zase se nehodí všude.
A také jako všechny přírodní materiály stojí
více peněz.
dešíme zpþsob pokládky
Nejčastěji si vybíráte ze dvou základních
možností – celoplošné lepení, kdy se podlahovina připevňuje po celé ploše k podkladu, nebo pokládka plovoucím způsobem.
U plovoucího systému se podlahovina nelepí ani jinak napevno nepřichycuje k podkladu, proto „plave“, jen ke stěnám se připevňují
lišty. Rovněž existuje možnost pokládky na
rošty, ta se však využívá méně často.
Náš tip: S ohledem na propustnost tepla,
v návaznosti na podlahové topení, je vhodnější položit krytinu celoplošným lepením,
což je dobré i kvůli eliminaci hluku.
Aby bylo teplou²ko
Uvažujete o podlahovém topení, ať už elektrickém či teplovodním? Z pohledu tepelné
propustnosti se jako nejlepší volba jeví keramická dlažba, pak PVC, přírodní linoleum,
dále lamináty a nakonec dřevěné krytiny. Čili
i dřevo je možné kombinovat s podlahovým
topením, je však třeba si vybrat vhodný typ
samotné dřeviny, zvážit konstrukční výšku
podlahy i složení a rozměry samotné podlahoviny (vícevrstvé krytiny jsou praktičtější
než masiv). Současně mějte na mysli i to,
že teplovodní topení má pomalejší náběh,
což je vhodné zejména v kombinaci s přírodními materiály. V každém případě však
podlahové topení řešte současně s výběrem
samotné podlahoviny.
zima 2014
·
City Revue
· 45
cestování
interiér
Jak vybrat tu NEJ
sedací
soupravu?
text: Marcela Škardová
Místo, na kterém si pohoví celá rodina i návštěvy, stále patří k dominantám obývacích pokojů.
Aby vám však sedačka vydržela co nejdéle a přitom dobře sloužila a skvěle vypadala, je třeba si ji
správně vybrat. Ale jak?
Tvar, rozměry a barva vás upoutají na první pohled. Výběr designu i dezénu
či barvy je na celé věci patrně to nejsnazší – měly by ladit s celkovým stylem
zařízení obývacího pokoje. S rozměry už se to má trochu jinak. Avšak nejde
jen o ně, svoji pozornost zaměřte také na variabilitu jednotlivých prvků, kvalitu potahu, otázku údržby, kostru sedačky či výplň. Až budete mít jasno, pak
si vybranou sedačku osobně vyzkoušejte a nespěchejte při tom.
V hlavní roli variabilita
Ta je u mnoha moderních sedaček nespornou výhodou. Často máte na výběr celou řadu variant (dvojsedák, trojsedák, rohové řešení…) a vybíráme
i mezi područkami či hlavovými opěrkami, které můžou být vysunovatelné.
Výrobky lze opatřit polohováním, nebo třeba i masážní funkcí. Volí se také
konstrukce nožek, někde se dokonce nabízí i možnost vysunutí sedáku a tím
„protažení“ jeho hloubky.
Jak má být velká?
Šířka, výška, hloubka. Kolik centimetrů bude zrovna pro vás nejlepší? To musíte posoudit sami, jen vy víte, zda budete na sedačce spíše odpočívat, tedy
téměř napůl ležet, či skutečně jen sedět. Hodně záleží i na tělesné konstituci
těch, kteří budou sedačku využívat nejčastěji. Málokdy jsou v jedné rodině všichni stejně vysocí, proto nezbývá než volit kompromis přijatelný pro
všechny. Také mnoho z nás od sedačky vyžaduje „dva v jednom“, tedy aby
občas posloužila i jako postel pro spaní. Avšak zpět k rozměrům. Obecně
se má za to, že pohodlná šířka sedáku se pohybuje od 60 cm, výška kolem
40 cm či lehce nad. Zatímco s vybranou šířkou už toho moc nenaděláte, výška sedu se dá zvednout přidáním vyšších nožek.
Rþžová, a z bavlny?
Barva i vzor potahu je vaší volbou, ale stejně tak si můžete volit i samotný
materiál. S ohledem na údržbu jsou praktičtější směsové tkaniny, poměrně
běžně se už potahy opatřují nejrůznější úpravami, například odolné proti špíně, stálobarevné a podobně. Ochránit látku pomůže také impregnace, která
se aplikuje zhruba jednou za tři čtyři roky. Chcete-li mít doma něco extra, pak
vězte, že za „mercedes“ mezi potahovými látkami platí textilie zvaná Alcantara – na první pohled vám může připomínat semiš. Ovšem prakticky se jedná
o nejodolnější potahovou látku.
Za jednu z nejdůležitějších vlastností u potahových látek se považuje
odolnost proti oděru. Proto pátrejte po údaji zvaném martindale. Za slušný
základ mnozí odborníci považují textilie s martindale nad 20 000 cyklů (oděrů). Více je samozřejmě lépe.
Snímatelný potah: pro radost, nebo pro zlost?
Zdá se to být nejpraktičtější. Když se dá potah sejmout, snadno ho přece vypereme nebo odneseme do čistírny. To je zcela jistě pravda, otázkou pak ale
zůstává, jestli se tkanině po„rekonvalescenci“ bude chtít na své původní místo.
Konstrukce sedacích souprav se zpravidla vyrábí z kovu nebo ze dřeva či
z materiálů na bázi dřeva. Zejména pokud volíte nábytek s rozkládací funkcí,
je třeba myslet na dostatečně pevnou kostru. A protože do výplní, zpravidla
pěnových, neuvidíte, ptejte se na ně prodejce. Navíc laik těžko posoudí kvalitu, i kdyby se pěny různých hustot před ním předváděly jako manekýnky
na módním mole. Není neobvyklé, že se kombinuje více typů pěn. Kromě
samotné výplně se ještě zajímejte o kvalitu pružin, pokud jsou v sedačce použity. Podstatné zde je, aby konstrukce i výplně vydržely ve velmi dobrém
stavu po řadu let.
46 ·
City Revue
·
zima 2014
FOTO: À LA MAISON A POLSTRIN DESIGN
Dovnitì nevidíte. Tak se ptejte.
cestování
zima 2014
·
City Revue
· 47
auto
Nová
Škoda Fabia
Třetí generace vozu ŠKODA Fabia zamířila na domácí trh. Vůz představuje evoluci
designového jazyka mladoboleslavské automobilky směrem k expresivnějšímu
a emocionálnějšímu designu.
ŠKODA Fabia se během uplynulých 15 let stala pojmem. Se zcela novou,
třetí generací modelu ŠKODA Fabia chce automobilka pokračovat v úspěšné historii tohoto modelu. ŠKODA Fabia je, díky 450 tisícům vozů dodaných
zákazníkům v České republice, druhým nejprodávanějším modelem domácí automobilky, hned po modelu ŠKODA Octavia a je bezkonkurenčním
lídrem ve svém segmentu.
„Jsme přesvědčeni, že třetí generace modelu Fabia má všechny
předpoklady k tomu, aby v této úspěšné historii pokračovala,“ říká Luboš Vlček, šéf prodejní organizace ŠKODA AUTO Česká republika. „Fabia
udělala mezigeneračně ohromný krok vpřed nejen v oblasti designu,
ale také použité techniky. Vůbec poprvé nabídne řadu bezpečnostních
a komunikačních prvků, které byly doposud dostupné spíše ve vozech vyšších tříd,“ doplňuje Luboš Vlček.
Základem nabídky pro domácí trh značky ŠKODA je výbavový stupeň
Active. Za cenu již od 234.900 Kč nabízí rozsáhlou bezpečnostní výbavu,
v níž nechybí mimo jiné elektronický stabilizující systém ESC s multikolizní
48 ·
City Revue
·
zima 2014
brzdou, šestice airbagů, signalizace nezapnutých bezpečnostních pásů na
všech sedadlech, elektronicky řízená uzávěrka diferenciálu XDS+ a centrální
zamykání. Standardem pro všechny motorizace je systém Start-Stop a rekuperace brzdné energie.
Nová Fabia je pro všechny domácí retailové zákazníky v České republice k dispozici s paketem Mobilita Plus v rámci volitelné výbavy vozu.
Za částku 990,- Kč získají zájemci o tuto službu prodlouženou zárukou
výrobce na 5 let nebo 100.000 km, stejně jako rozsáhlý výčet asistenčních
služeb v případě nepojízdného vozu, jako je např. příjezd servisního vozidla, odtah, zajištění náhradní přepravy nebo zajištění přenocování. Vedle
těchto závad se v rámci paketu Mobilita Plus může zákazník spolehnout
na pomoc výrobce v dalších nepříjemných situacích, které mohou nastat
při každodenním provozu vozidla. Jedná se například o defekt pneumatiky, vybití baterie, záměna paliva, zlomené, ztracené nebo zabouchnuté
klíče a další.
Komfort na palubě nové generace modelu Fabia lze zvýšit prostřednictvím paketu Plus. U výbavového stupně Active za příznivých 5.000 Kč rozšíří
výbavu modelu o manuální klimatizaci, elektrické ovládání předních oken
a elektricky vyhřívaná a ovládaná vnější zpětná zrcátka.
Modely Fabia lze objednat také ve vyšších výbavových stupních Ambition a Style. Nad rámec základní výbavy Active přidává verze Ambition mimo
jiné: rádio Blues, Front Assistant (systém sledování odstupu od vpředu jedoucích vozidel včetně automatického zpomalování 0a brždění), Speedlimeter (omezovač rychlosti), elektricky ovládaná okna vpředu, elektricky
ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka, přední mlhové světlomety
a dálkové ovládání centrálního zamykání. Nejvyšší výbava Style je navíc
bohatší o projektorové halogenové světlomety s LED denním svícením,
rádio SWING s 5" dotykovou obrazovkou, 15" kola z lehké slitiny, Easy Light
Assistant (světelný senzor), Easy Start (bezklíčové startování) nebo automatickou klimatizaci Climatronic se senzorem vlhkosti.
Výbavové stupně Ambition a Style lze dále rozšířit o další atraktivní pakety s množstvím prvků doplňkové výbavy. V závislosti na zvoleném doplňkovém paketu (Multimedia Plus, Dynamic, Light a Advance) získá zákazník
další prvky mimořádné výbavy v hodnotě až 41.000 Kč s cenovou úsporou
až 63 % oproti ceníku.
Domácí zákazníci získají třetí generaci vozů ŠKODA Fabia s nově vyvinutými benzinovými a naftovými motory. Pro verzi Active jsou v nabídce
benzinový tříválec 1,0 MPI ve variantách 44 kW (60 k) a 55 kW (75 k), benzinový přeplňovaný čtyřválec 1,2 TSI/66 kW (90 k) a naftový tříválec 1,4 TDI/66
kW (90 k). Všechny tyto pohonné jednotky jsou spojeny s manuálními pětistupňovými převodovkami.
Pro výbavové stupně Ambition a Style je paleta motorů širší o 1,2 TSI/81
kW (110 k), volitelně spojený s manuální šestistupňovou převodovkou
nebo sedmistupňovým ústrojím DSG. Dále lze zvolit také naftový tříválec
1,4 TDI/66 kW (90 k) se sedmistupňovou převodovkou DSG a vrcholný naftový agregát 1,4 TDI/77 kW (105 k), spolupracující s manuální pětistupňovou převodovkou.
auto
www.skoda-auto.cz • [email protected] • tel.: 800 600 000
Těm, kteří se chtějí odlišovat, poskytuje nová Fabia rozsáhlé možnosti
individualizace. Na výběr je 15 barevných odstínů karoserie, které v kombinaci se čtyřmi verzemi tzv. Colour Conceptu (barevný paket pro střechu,
A-sloupky, vnější zpětná zrcátka a kola z lehké slitiny) a řadou provedení interiérů, vytváří celkem 125 kombinací exteriéru a interiéru. Prakticky každý
tak může realizovat své představy a vytvořit si osobitý automobil.
Nový model ŠKODA Fabia zaujme nejen prostorem pro cestující a jejich zavazadla, chytrými „Simply Clever“ prvky, které usnadňují každodenní
používání vozu, ale také vyspělými asistenčními systémy, ještě donedávna
známými spíše z vozů vyšších tříd.
Na domácí půdě byl vůz poprvé ke spatření v rámci letošní přehlídky světového a českého designu – Designblok 2014 v Praze. U prodejců
ŠKODA v ČR byly první vozy k dispozici 11. listopadu 2014.
zima 2014
·
City Revue
· 49
VÁNO+NÍ
SUDOKU
Cílem hry je doplnit chybějící čísla 1 až 9 v předem dané předvyplněné tabulce. Tato tabulka je rozdělena na 9x9 polí, která jsou seskupena do 9 čtverců.
K předem vyplněným číslům je potřeba doplnit další čísla tak, aby platilo,
že v každé řadě, každém sloupci a v každém z devíti čtverců byla použita
vždy stejná čísla 1 až 9. Pořadí čísel není důležité a čísla se nesmí opakovat
v žádném sloupci, řadě a čtverci.
Možnost, jak za těchto podmínek vyplnit čtverec 9x9 polí, je 6 670 903 752
021 072 936 960.
Obtížnost sudoku není dána počtem předvyplněných políček, ale jejich
vzájemnými vazbami, které na první pohled nejsou vidět. Těžká sudoku
mohou průměrně zkušenému luštiteli zabrat 15–60 minut.
Jak jste na tom vy?
50 ·
City Revue
·
zima 2014
!
E
T
Á
V
A
SN
K
E
Č
E
E
Z
U
PO
N
Á
N
U
U
R
ÝH
Vaší výhru Vám vyplatíme:
ihned, maximálně do 1 hodiny! Pokud se tak
nestane, za každou další hodinu čekání
obdržíte NAVÍC 1% z nevyplacené částky.
*Pravidla jsou volně dostupná u personálu Merkur Casina.
**Nevztahuje se na reklamace a technické závady.
www.merkur-casino.cz
Download

POHLREICH - City Revue