VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU
PALESTRA
Zdraví a výživa
Daniela Lojková
Praha 2012
VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU
PALESTRA
Zdraví a výživa
Daniela Lojková
Praha 2012
Autor:
Daniela Lojková
Praha 2012
Vysvětlení použitých ikon
cíle a obsah kapitoly
úkol
zopakujte si
doporučená literatura
poznámka
procvičení v modelových situacích
‼
pozor
výzkum
?
kontrolní otázky
terminologické okénko
kasuistika
důležité
Obsah
1.
Zdraví & výživa ............................................................................................................................... 6
1.1
Definice .................................................................................................................................. 6
1.2
Hlavním cíl.............................................................................................................................. 6
1.3
Základní získané benefity ...................................................................................................... 6
1.4
Obecná pravidla a tipy pro Zdraví & výživu: .......................................................................... 7
1.5
Nejčastější nedostatky ve výživě ........................................................................................... 8
2.
Racionální výživa .......................................................................................................................... 10
2.1
Racionální výživa ................................................................................................................. 10
2.2
Skladba racionální výživy ..................................................................................................... 10
2.2.1
Zastoupení tuků, bílkovin a sacharidů a jejich poměry: .............................................. 12
2.2.2
Preferovaná úprava potravin v racionální výživě ........................................................ 13
2.2.3
Ostatní doporučené zásady racionální výživy ............................................................. 14
2.2.4
Zásady při nákupu a výběru potravin .......................................................................... 16
2.2.5
Hygiena výživy............................................................................................................. 16
2.3
Pitný režim............................................................................................................................ 17
2.4
Příklady zdraví prospěšných doplňků výživy, bylin, koření, potravin ................................... 17
3.
Alternativní postupy ve výživě ...................................................................................................... 20
3.1
Detoxikace – obecně ............................................................................................................ 20
3.1.1
Škodlivé látky............................................................................................................... 20
3.1.2
Očista střev .................................................................................................................. 21
3.2
Příklady manipulace s výživou pro podporu léčby zdravotních potíží ................................. 23
3.2.1
Doporučené rady a postupy - PMS ............................................................................. 24
3.2.2
Doporučené rady a postupy - Artróza ......................................................................... 24
3.3
GEMMOTERAPIE, bylinná a přírodní léčba: ....................................................................... 24
3.4
AROMATERAPIE ve výživě: ................................................................................................ 25
3.5
COLORTERAPIE ve výživě: ................................................................................................ 26
4.
Výživové styly ............................................................................................................................... 27
4.1
Teorie ................................................................................................................................... 27
4.2
Výživa dle krevních skupin ................................................................................................... 28
4.2.1
Skupina 0 – tzv. LOVEC: ............................................................................................. 28
4.2.2
Skupina A – tzv. VEGETARIÁN: ................................................................................. 29
4.2.3
Skupina B – tzv. STŘÍDMÝ: ........................................................................................ 30
4.2.4
Skupina AB – tzv. HYBRID: ........................................................................................ 30
4.3
Výživa dle čínské medicíny pro podporu hlavních orgánů a jejich okruhů .......................... 31
4.3.1
Játra ............................................................................................................................. 31
4.3.2
Srdce ........................................................................................................................... 32
4.3.3
Plíce ............................................................................................................................. 33
4.3.4
Ledviny ........................................................................................................................ 34
4.4
Doporučené potraviny vzhledem k ročnímu období ............................................................ 35
4.5
Dělená strava ....................................................................................................................... 35
1. ZDRAVÍ & VÝŽIVA
Obsah kapitoly
Definice
Hlavní cíl
Základní získané benefity
Obecná pravidla a tipy pro Zdravý & výživu:
Nejčastější nedostatky ve výživě
1.1
Definice
Způsob výživy se ve velké míře odráží na celkovém zdravotním stavu člověka,
na jeho psychické i fyzické kondici. Zdravá vyvážená výživa podporuje dobré zdraví,
kondici i celkovou harmonickou rovnováhu na úrovni těla, mysli, duše i ducha.
1.2
Hlavním cíl
V maximální možné míře harmonizovat člověka s přírodou (opět na úrovni
fyzické i mentální). Poskytovat organismu látky pro něj prospěšné. Udržovat
rovnováhu energií a maximální zdraví celého organismu.
Jak?
Změnou/úpravou životního stylu zejména se zaměřením na:
Péčí o tělo „zevnitř“ i „z venku“.
Racionální výživou vč. pochopením významu jídla jako zdroje energie ne
zábavy.
Vhodným pohybovým/regeneračním/relaxačním režimem.
Pro dosažení dobrého zdraví je nutné dosáhnout a udržet v těle rovnováhy
všech potřebných látek a energií. Očišťovat organismus od látek škodlivých,
nežádoucích a toxických vč. přebytečného tuku. Dodávat tělu látky prospěšné,
takové z kterých je tvořeno a jsou pro něj přirozené, potřebné pro správnou funkci
orgánů, obnovu buněk, tvorbu hormonů, atd. (čerstvé, živé, přírodní bez chemických
nežádoucích přísad).
Mezi základní podmínky dobrého zdraví samozřejmě patří udržování zdravého
a čistého střeva a celého zažívacího traktu.
1.3
Základní získané benefity
výborná psychická i fyzická kondice - ZDRAVÍ
ozdravení organismu
zvýšení imunity = snížení nemocnosti;
podpora lymfatického systému;
zrychlení metabolismu;
6
detoxikace – očista organismu od škodlivin z ovzduší, chemických látek
z potravin, volných radikálů i metabolitů;
snížení alergií;
snížení zažívacích potíží;
podpora srdce a kardiovaskulárního systému
snížení cholesterolu;
snížení rizika civilizačních chorob;
odstranění / zmírnění bolestí zad, kolen, kyčlí
snížení / odstranění PMS
optimalizace tělesné hmotnosti = přirozená redukce nadváhy
vypracování, zpevnění svalstva
oddálení příznaků stárnutí organismu
kvalitní vlasy, kůže, nehty
snížení příznaků celulitidy
zvýšení pracovního I sportovního výkonu,
výborná koncentrace a soustředění
zvýšená motivace a inspirace
zvýšená odolnost vůči stresu
snížení stupně stresu, zklidnění
snížení únavy, zvýšení aktivity
prodloužení aktivního věku
více volného času pro sebe i rodinu
zvýšení vnímavosti - senzibility
nastolení harmonie, klidu, pocitu štěstí a rodinné pohody
pozitivní ovlivnění a motivování svého okolí – partnera, členů rodiny, kolegů,
zvířat,..
1.4
Obecná pravidla a tipy pro Zdraví & výživu:
Slaďme člověka s přírodou.
Zaměřte se na druh potravin, úpravu pokrmů a doplňky výživy, kterými
dodáváte do těla prospěšné a "živé" látky. Studujte příbalové letáky, složení potravin,
zdroje, atd. Organismus nepřijímá energii pouze výživou, ale také sportem, dechem,
relaxací, meditací, přírodou. (Spolupracujte s odborníky, studujte literaturu, obor
wellness)
Stejně tak jako je důležité se zdravě stravovat a sportovat tak je důležité
ZDRAVĚ MYSLET.
Za všech okolností platí, že výživa je součást celku a tak je na ní nutné také
pohlížet.
Výživa sama o sobě úplně harmonizovat a ozdravit člověka nedokáže,
současně s výživou je nutné dodržovat i ostatní náležitosti životníhu stylu, tedy
péčovat o tělo, duši i mysl (viz. wellness).
Vše souvisí se vším.
Způsob výživy ovlivňuje stav fyzický i psychický. Obdobně psychický stav
ovlivňuje stav fyzický a tomu se přizpůsobuje způsob stravování.
Při sestavování výživového plánu se zprioritně zaměřujme na příčiny,
druhořadně na důsledky.
7
Příčinu hledejte opět na všech úrovních (tělo, mysl, duše i duch). Příčinou
obezity často bývá strach, potlačované city, prožívané (prožité, ale nevyřešené)
násilý apod., přejídání, nechutenství, únava, psychické potíže, nervozita, stres,
porucha štítné žlázy atd.
Příklad řetězce příčin a důsledků: Na samém počátku je nepříkladné
stravování (konzumace bílé mouky, cukru, nasyceného tuku,..) a přejídání - dochází
k přetížení organismu - v další fázi jeho zanesení a následné omezení zpracovávání
živin a blahodárných látek - následně v důsledku jejich nedostatku k podvýživě
organismu - tělo si více a více říká o další jídlo a živiny (žádá si potřebné látky) - celý
koloběh se stupňuje - dochází ke snížení činnosti jednotlivých orgánů i celého těla nastává snížená imunita, stres - upadá psychická I fyzická kondice – výsledek:
disharmonie celého organismu - NEMOC.
Výživový plán musí být přizpůsoben každému jednotlivci na míru, v souladu s
jeho zdravotním stavem, potřebami a stanovenými cíly, životním stylem, denním
režimem, zaměstnáním, atd.
Každý je individuální bytost s individuálními potřebami.
Potraviny, jejich úpravy, doplňky výživy, byliny apod. které jsou uvedené na
seznamech s označením "zdravý prospěšné" nemusejí prospívat každému. I z tohoto
seznamu se musí vybírat s rozvahou. Rozdíly v prospěšnosti udávají faktory jako
např. tělesné míry, věk, životní styl, ale i krevní skupina, roční období, zdravotní stav,
provozovaný sport apod.
Jedná se o postupný návyk zdravého vyváženého stravování, dlouhodobou
systematickou práci, postupnou změnu životního stylu.
Úmysl změnit dosavadní životní styl a zvyklosti jedním výživovým plánem
nevede k dobrému a trvalému výsledku. Cílem není organismus (ani klienta) šokovat,
ale pozvolna přesměrovat na lepší cestu. Stanovte cíl, ke kterému budete postupovat
přes jeho dílčí cíle a plány. Za každých okolností myslete na to, že se jedná o
dlouhodobou systematickou práci, kde učíte klienta správné stravovací návyky, nový
způsob života, naslouchat tělu a pracovat s ním. A to vyžaduje trpělivost vaší jako
odborníka stejně tak vašeho klienta. Jedná se o dlouhý proces, delší ale bezpečnou
cestu vedoucí k úspěchu.
1.5
Nejčastější nedostatky ve výživě
Nevyvážený poměr živin a nepřehledný příjem porcí.
Příjem energie převyšuje výdej.
Denní přijímaná energie má vzestupnou tendenci směrem k večeru.
Nedostatek kvalitního masa a zdroje bílkovin (stavební kámen svalů ve kterých
se spaluje tuk!!!).
Nedostatek kvalitního zdroje tuků (nemožnost uvolňovat vit. A,D,E,K), přebytek
nežádoucích tuků.
Nedostatek kvalitního zdroje sacharidů, přebytek nežádoucích.
Nedostatek vitamínů, minerálů - hypovitaminóza.
Nedostatečný pitný režim.
Nedostatek vhodného pohybu a cvičení.
Nedostatek odpočinku a relaxace, spánku.
8
?
1. Čím podporujeme dobré zdraví?
2. Jmenujte pět nejčastějších nedostatků ve výživě.
9
2. RACIONÁLNÍ VÝŽIVA
Obsah kapitoly
Racionální výživa
Skladba racionální výživy
Pitný režim
Příklady zdraví prospěšných doplňků výživy, bylin, koření, potravin
2.1
Racionální výživa
Má neomezené možnosti využití.
Lze kombinovat (přizpůsobovat) s různými výživovými směry, styly,
doplňkovými alternativními metodami.
Nemá oproti krátkodobým dietám a radikálním výživovým směrům žádná
omezení.
Je slučitelná s různým věkem, profesí, zdravotním stavem, sportem,
stanoveným cílem, finančními i časovými možnostmi i místem bydliště.
Je možné jí dodržovat po celý život.
Je součástí zdravého životního stylu.
2.2
Skladba racionální výživy
V maximální možné míře následuje zásady zdravé výživy.
Nejkvalitnější, čerstvé, "živé" potraviny - dodávající blahodárné látky (enzymy,
minerály, vitamíny,..).
Vyvážená nutriční hodnota, optimální poměr živin (bílkovin, tuků a sacharidů) i
energie vzhledem k individuálním potřebám jedince (cíl, zdraví, zaměstnání,
fyzické i psych. zatížení apod.)
Energeticky pokrývá denní potřebu, nepřevyšuje.
Denní energie rozložená do několika menších porcí.
Sestupná tendence přijímané energie vzhledem k večerním hodinám.
Nekolísavý GI.
Optimální pitný režim.
Umožňuje dodržování při režimu dne, zaměstnání, finanční, časové situaci,...
uspokojuje chuťové potřeby a zvyklosti jednotlivce.
Nezapomínejme:
Skladba a styl výživy se v průběhu života, let, měsíců, ročního období, ...
mění;
JÍDLO JE ZDROJEM ENERGIE, není lékem na samotu, nudu, city, ani
náhražkou partnera, práce;
Přirozená je střídmost, přejídání ohrožuje zdraví, způsobuje nadváhu, stresy,
agresivitu, nemoci.
Výživový plán (potraviny, úpravy, nápoje i doplňky) navrhujeme s ohledem ke:
Stanovenému cíli (sport, redukce – light forma apod.);
Aktuálnímu zdravotnímu stavu a potížím (nesnášenlivost, alergie, omezení...);
10
Výživovému směru jedince, který odborník doporučuje / který klient preferuje;
Výživovému stylu, který odborník doporučuje / který klient preferuje;
Krevní skupě, podpoře orgánů, potřeby očisty těla, harmonizace a aktuální
podpory zdraví.
Skladba, rozložení výživy a energetické pokrytí:
Výpočet základního denního nutného příjmu energie pro přežití:
Při výpočtu vycházíme z hodnoty BMR (Bazální metabolismus BMR je energie
vydaná organismem za podmínek spánku při takové teplotě okolí, při které
nezapojí termoregulaci. Jedná se o výpočet základního denního nutného
příjmu energie pro samo přežití.)
BMR (ženy) = 65 + (9,6 x TH) + (1,8 x V) – (4,7 x věk)
BMR (muži) = 66 + (13,8 x TH) + (5 x V) – (6,8 x věk)
Přípočty za zaměstnání:
+ 5 - 30%
Přípočty za denní stres:
+ 5 – 10% - běžný pracovní a denní stres
Přípočty za denní sportovní aktivitu:
Kcal celkem vydané při sportu za 1 týden (sečtěte výdej za všecny sportovní
aktivity
vykonané v průběhu týdne a vydělte číslem 7, získáte průměrnou
hodnotu vydané
energie sportem za 1 den).
Poznámka: V různých literaturách je možné vyhledat různé vzorce pro výpočet BMR.
Body Mass Index: BMI = TH/TV2
Udává poměr tělesné hmotnosti k tělesné výšce (v metrech) umocněné na
druhou. Výsledné číslo vypovídá, do jaké kategorie jedinec patří, zda jsou
jeho proporce optimální, a nebo je potřeba zahájit manipulaci s výživou za
účelem redukce či nárůstu TH. Toto číslo ukazuje na případná hrozící
zdravotní rizika.
BMI
18-25
25-30
30-35
35-40
nad 40
Kategorie
normální rozmezí
přechodné rozmezí
obezita I. stupně
obezita II. stupně
obezita III. stupně
Zdravotní rizika
nezvýšená
mírně zvýšená
vysoká
velmi vysoká
kriticky vysoká
Poznámka: BMI opomíjí, čím je hmotnost těla tvořena, jaký díl zastávají v
těle tuk, svalstvo, kosti a voda.
Stanovení denního příjmu energie – teorie (kcal):
Denní příjem se stanovuje s ohledem k zamýšlenému cíli
11
Redukce TH: denní příjem energie
denní výdej energie
Udržení TH: denní příjem energie = denní výdej energie
Nárůst TH: denní příjem energie denní výdej energie
Poznámka:
Redukce = nutné snižovat přijímanou energii na úkor tuků a cukrů.
Sport: Tréninkový den = vyšší příjem sacharidů a nižší příjem bílkovin, volný den =
vyšší příjem bílkovin.
Rozdělení denního příjmu energie:
4-5 porcí (3 hlavní jídla, 1-2 svačiny)
Poměrný obsah Bílkovin : Tuků : Sacharidů
Časové rozestupy porcí 2-3 hodiny (v zásadě by neměla být večeře konzumována
později než v 19 hod., poslední velké jídlo 2-3hod. před spánkem).
Sestupná tendence přijímané energie směrem k večeru. (Energeticky vydatnější je
snídaně a oběd. Svačiny, a večeře jsou méně energeticky vydatné.)
Tímto rozložením docílíme rovnoměrného nenárazového zvyšování cukru v krvi (GI
je závislý i na druhu přijímaných potravin). Organismus si navykne na pravidelné
doplňování energie, začne uvolňovat tukové zásoby = redukce a pozvolná
optimalizace TH.
2.2.1 Zastoupení tuků, bílkovin a sacharidů a jejich poměry:
Tuky
Štěpením získáváme triglyceridy. Z 1 g uvolní cca 9 kcal. Nadměrné množství
přijímaných tuků
ohrožuje zdraví. Vhodným zdrojem jsou nenasycené –
polynenasycené tuky, například ořechy, semena, olivový olej, avokádo, mořské ryby
a řasy obsahující prospěšné omega 3 a 6., apod. Nevhodným zdrojem je nasycený
tuk, například maso a vnitřnosti z přežvýkavců, masné výrobky, sýry, máslo,
margaríny a oleje, uzeniny, salámy, krémy, paštiky… Nasycený tuk by neměl
přesáhnou 20 % celkového denního příjmu tuků.
Rada: Tuky nezahřáté (nenasycené za studena lisované) potřebuje naše tělo
ke správné funkci orgánů, kloubů, vit. A,D, E, K.
Bolestivost kloubů, praskání atd. může být způsobeno i díky konzumaci
pokrmů připravovaných se zahřátým tukem i pečených a grilovaných mas. Zahřáté
tuky se v těle neemulgují a jsou tedy tělem nepřijatelné = nestravitelné.
Nasycené tuky kromě jejich špatného odbourávání jsou nežádoucí také
vzhledem k tomu, že snižují výkonnost (nejenom při tréninku, ale i při běžné činnosti
– nechuť do práce, lenost, malátnost) a chuť k jídlu.
„Tukem proti tukům“ – MCT oleje, OMEGA 3 (6), pupalkový, olivový olej ,…
oleje z ryb, ořechů a semen jsou prospěšné také díky schopnosti odbourávat uložený
tuk.
Bílkoviny
12
Štěpením bílkovin získáváme aminokyseliny, které jsou nepostradatelné při
tvorbě všech tkání a buněk (např. svaly, hormony a trávicí enzymy). Z 1 g bílkovin se
uvolní cca 4 kcal.
Vhodným zdrojem bílkovin je maso, vnitřnosti, ryby, plody moře, řasy, sýry,
zakysané mléčné výrobky, bílek, ořechy, semena, obilniny, luštěniny, houby apod.
Konkrétně například kuřecí a krůtí prsa bez kůže, ryby - netučné, libové hovězí maso,
dary moře, sója, veječný bílek, mléčné zakysané výrobky - podmáslí, laktobacilus,
jogurt a tvaroh do 1% tuku/100g, sýr cottage, tofu, fazole, atd.
Rada: Za nejhodnotnější považujeme takové bílkoviny, které obsahují všechny
esenciální aminokyseliny. Například ryby a drůbeží maso. Méně hodnotné pak
postrádají některé esenciální aminokyseliny, např. obilniny, semena a ořechy a
zelenina.
Sacharidy
Štěpením získáváme jednomolekulové cukry, které jsou okamžitým zdrojem
energie. 1 g uvolní cca 4 kcal. Zdrojem vhodných sacharidů jsou obilniny (celorznná
mouka a výrobky z ní, žito, oves, vločky, kukuřice, pšenice, pohanka, proso, apod.)
rýže (natural, indická) brambory (zejména vařené ve slupce), sladké brambory,
luštěniny (hrách, fazole, čočka, atd.), ovoce (pomeranče, jablka, hrušky, ananas,
grepy, kiwi, datle, fíky, banány, apod.), zelenina (zejména okurky, papriky, zelené
listy, rajčata, brokolice, květák, mrkev, kořenová zelenina, špenát, cibule, česnek,
řepa,.. ), med (je kalorický stejně jako bílý cukr, ale narozdíl od něj nevyplavuje z těla
vápník a minerály), apod. Nevhodným zdrojem je bílý cukr a bílá mouka. Mezi
sacharidy také řadíme vlákninu, která čistí trávicí trakt, působí preventivně proti
onemocnění střev a zácpě, snižuje GI, navozuje pocit nasycenosti. Je obsažena
ovoci, zelenině, celozrnných obilninách, semenech atd.
Rada: Konzumaci sacharidů (cukry, škroby) ve večerních hodinách omezte na
minimum.
Dodaná energie, která není následujících hodinách vydaná, se uloží ve formě
tuku.
V racionální výživě je doporučován procentuální poměr tuků : bílkovin :
sacharidů, z celkového množství přijaté energie za jeden den T 20–30% : B 15–
20%: S 50-60%. Konkrétní potřeba pro každého jedince se odvíjí od jeho aktuálního
stavu, individuální potřeby a stanoveného cíle.
Příklady výpočtu energetického krytí:
Bílkoviny: příklad pro 25% tj. (celková energie x 0,25)/4,
Tuky: příklad pro 20% tj. (celková energie x 0,2)/9,
Sacharidy: příklad pro 55% tj. (celková energie x 0,55)/4
2.2.2 Preferovaná úprava potravin v racionální výživě
Dušené v páře
Proč: nejšetrnější úprava – zachování živin v potravině.
Vařené
13
Proč: velmi šetrná úprava, pozor: vařením se vyplavuje do vody část látek, proto
je dobré vodu dále použít.
Grilované a pečené bez tuku, bez kontaktu s ohněm
Proč: například bezkontaktní gril je vhodnou úpravou bez použití oleje.
Syrové (s výjimkou masa)
Proč: zachování života při dodržování hygienických zásad.
Pozor: konzumace syrových (energeticky chladných) potravin musí být vyvážená
příjmem energeticky horkých potravin (zázvor, česnek, čili, skořice apod.)
Příklady potravin, kterým je lépe se v rámci zásad racionální výživy
vyhýbat (výrazně omezit):
Živočišný a ztužený, přepálený a skrytý tuk, margarýn, pomazánkové máslo, sádlo,
máslo (v rozumné míře neškodí), tučné a smažené pokrmy, uzeniny, polotovary a
konzervované pokrmy, mléko a ostatní nezakysané mléčné výrobky, smetana,
ostatní tučné mléčné výrobky, tavené sýry, bílý cukr, cornflakes, bonbony, dorty,
sušenky, slazené limonády a nápoje (např. coca-cola obsahuje 20 kostek cukru),
bílou mouku, pečivo či těstoviny z ní vyráběné, sůl, instantní polévky, slané pochutiny
apod., solené ořechy, umělá sladidla, alkohol (kvalitní víno v malém množství
neškodí), potraviny obsahující škodlivá aditiva a chemické látky, kofein a návykové
látky.
2.2.3 Ostatní doporučené zásady racionální výživy
1. Dbejte na kvalitní, pestrou, živou, čerstvou, syrovou a nebo velmi šetrně tepelně
upravenou vyváženou výživu, kterou dodáváte organismu prospěšné životně
důležité látky (enzymy, vitamíny, minerály,..) regenerující – obnovující buňky těla.
Proč důraz na enzymy, minerály, vitamíny?
Tkáně těla (orgánů, kostí, žláz, svalů…) jsou tvořeny z buněk, ve kterých jsou
obsaženy enzymy.
Enzymy jsou složené bílkoviny, zajišťující v živých organismech harmonickou
souhru chemických funkcí - podílejících se na metabolických procesech. Jedná se o
velmi složitý a komplexní systém, protože každá živina potřebuje pro její rozklad jiný
enzym, který obstarává jen jednu chemickou reakci.
Některé enzymy vyžadují ke své katalytické činnosti organický kofaktor - koenzym
např. vitamín. Je zřejmé, že nedostatek jen jediného z nich naruší celou rovnováhu
biochemických reakcí, což se projevuje na celkovém zdravotním stavu, poruchách
výživy, alergických reakcích apod.
Enzymy jsou principem života na naší planetě. Jsou ve všem živém i v rostlinách,
plodech,… Enzymy jsou velmi náchylné na teplo, odumírají již při zahřátí na teplotu
okolo 45°C. Tepelná úprava mění složení a celkovou prospěšnost, využitelnost
potravin. Proto je třeba konzumovat co největší množství čerstvých nebo lehce a
šetrně upravených potravin. Pozor také na přepálené a zahřáté tuky, pečivo z bílé
vymleté mouky,..ale i špatně skladované či ošetřené potraviny, zapařené ořechy,
14
ovoce a zeleninu, čímž ztrácejí na kvalitě, ale také by mohli nést zárodky plísní a
bakterií,… racionální výživa doporučuje organické potraviny.
Proto knedlíky, rohlíky, smažené maso apod. jsou pro tělo v podstatě
hlušinou, s kterou si neví rady. To je důvod proč se většina lidí cítí po těžkém jídle a
při převážné konzumaci takovýchto potravin, unavená, nezdravá. Jejich organismus
pracuje na plný výkon, aby se s touto zátěží vypořádal. Takové jídlo se dlouho a
obtížně tráví, zahnívá v trávicím ústrojí, zanáší cévy a střeva přes jejichž stěnu se
nemohou vstřebávat potřebné látky pro regeneraci buněk z jiných třeba I
plnohodnotných potravin. Stejně tak je tomu u dodávaných chemických látek,
konzerv, polotovarů, apod.
Výsledkem je oslabení organismu, snížení imunity, ohrožená funkce jednotlivých
orgánů (také díky usazování infekčních ložisek vzhledem ke špatnému odvádění
toxinů z těla), nemoc.
2. Volit potraviny a jejich úpravu nejen vzhledem k obsahu bílkovin, tuků, sacharidů,
výše GI* a ostatních látek (uvedeno na obalech), ale také vzhledem k jejich
stravitelnosti a využitelnosti organismem.
Nejstravitelnější a nejdietnější úprava masa je vaření a dušení. Syrové a
uzené maso je prakticky nestravitelné s výjimkou ryb.
*GI - rychlost zvýšení hladiny krevního cukru po požití sacharidů, a tedy rychlost
ukládání ve formě tuků. Výška GI je závislá na množství glukózy, kterou určitá
potravina obsahuje (vláknina a tuk snižuje GI*) .
3. Bílé pečivo a chleba nahradit z větší části nebo zcela za celozrnné, zejména žitné,
špaldové nejlépe v ORGANIC kvalitě. Jeden ze základních důvodů je, že celozrnná
mouka si zachovává vysoký obsah minerálů, vitamínů, enzymů a vlákniny a je pro
tělo dobře stravitelná. Působí blahodárně na činnost střev.
4. Z vajec používat zejména bílky, žloutek pouze v rozumné míře (cca. 1-3 vejce
týdně).
5. Jednoduché cukry zastoupit polysacharidy.
Jednoduché cukry nepotřebují ke štěpení trávicí enzymy, a proto okamžitě
přecházejí do krve, to také znamená, že mají vysoký glykemický index. Po
jejich požití se na okamžik výrazně zvýší hladina cukru v krvi a pak naopak
rychle klesne. (Nabuzení prudce střídá únava.) Nevyužitá energie z
jednomolekulových cukrů se ukládá ve formě tuku a způsobuje nadváhu.
Polysacharidy – tzv. zásobní cukry (celozrnné výrobky, těstoviny, rýže,
brambory) musí být nejprve rozštěpeny za přítomnosti enzymů, a proto nejsou
okamžitým zdrojem energie. Polysacharidy snižují GI.
6. Klasické zákusky a moučníky nahradit např. müsli tyčinkami (pozor na složenídodávaný tuk a cukr, aditiva), ovocem i sušeným, smetanové zmrzliny za dřeňové,
atd. slazené nápoje nahradit za 100% ovocné nebo zeleninové šťávy ředěné pitnou
vodou.
7. 2-3 hod. před tréninkem zastavit příjem bílkovin, tuků a vlákniny, 1 hod. před
tréninkem zastavit přísun sacharidů (před tréninkem zařadit nízký GI), v průběhu
15
tréninkové jednotky nic nekonzumovat, pouze popíjet neperlivou vodu nebo iontové
nápoje. Toto omezení je z důvodu doby potřebné na trávení veškeré potravy
v žaludku, zahájením tréninkového procesu se veškerá krev z trávicí soustavy
přesune do svalů, tedy mohlo by dojít k žaludeční nevolnosti, zvracení, malé
výkonnosti atd.
8. Omezit alkohol, zejména vysokoprocentní, jedná se o zdroj nevyužité energie.
9. Doporučuje se 0,1-0,2 l (ženy), 0,2-0,3 l (muži) kvalitního suchého vína denně.
10. Při jídle nespěchat, důkladně žvýkat.
11. Jíst v sedě, v příjemném a klidném prostředí.
12. Jídla příjemně chuťově a esteticky upravovat, organismus takové potraviny/jídla
lépe přijímá a tráví.
13. 1 x v měsíci zařadit očistný den – pouze bylinné čaje (např. kopřiva, heřmánekčistička), nápoj s kombuchou, ředěné ovocné či zeleninové nedoslazované šťávy
(mrkev, řepa, pampeliška, celer, ..) Ideálním dnem je úplněk.
2.2.4 Zásady při nákupu a výběru potravin
Při nákupu vybírat potraviny odpovídající ročnímu období a klimatu ve kterém
jedinec žije. Mnoho lidí po konzumaci dovážených potravin zejména ovoce a zeleniny
např. ananasu, melounů, hroznového vína a jiných exotických plodů trpí
nesnášenlivými reakcemi v podobě průjmů, vyrážky, pálení v ústech, apod. Ale
pokud tyto potraviny jedí v zemi původu, žádnými potížemi netrpí. Důvodem je
imunitní systém a zažívání, které jsou nastaveny na klima, ve kterém lidé žijí a dále
pak skutečnost, že u dovážených potravin při přepravě dochází k zapaření a
zaplísnění špatným skladováním. Zejména se jedná o ryby a mořské plody, ořechy a
i ovoce se zeleninou, které jsou také často sklízeny nezralé. Obsah prospěšných
balastních látek takových plodů je hluboko pod normou.
I u tuzemských potravin skutečně maximálně dbát na kvalitu, raději si připlatit
a nakupovat z osvědčených zdrojů nebo v bioobchodech. Potraviny musí být čerstvé,
nepomačkané, nezapařené (pozor na igelitové obaly). Vybírat dle barvy i vůně.
K ovoci, pečivu, masu, rybám, ořechům přivonět, plíseň i postřiky jsou cítit. Pokud
potraviny nevoní, nekupovat. Vždy kontrolovat datum spotřeby a složení (uvedeno
na obalu, pozor na přídatné látky - konzervanty, barviva, postřiky,...). Čerstvost u ryb
signalizují jasné oči, zmraženy musí být ihned po výlovu ještě na lodi (uvedeno na
obalu).
Poznámka: Nekvalitními potravinami dochází k zanášení organismu bakteriemi a
škodlivými nežádoucími látkami.
2.2.5 Hygiena výživy
Dodržování je pro zdravý styl života nepostradatelné!
16
Nakupovat jen čerstvé suroviny, bez konzervantů, chemikálií a postřiků, podle
vůně.
Pozor na zapařené ovoce, zeleninu, semena i ořechy – hrozí zaplísnění
organismu.
Stejně tak na zaplísněné cereálie, obilniny.
Nakažené (a po záruční době) ovoce, jogurty, zavařeniny, apod. nekupovat
ani nekonzumovat. Dodržovat termín spotřebování a postupy skladování (uvedeno
na obalu potravin).
Pozor při nákupu a skladování na opakovaně zamrazované maso, zeleninu,
apod.
Maso a potraviny určené k tepelné úpravě řádně upravovat.
Syrové potraviny před konzumací omývat.
Nepoužívat stejné náčiní na přípravu potravin k tepelné úpravě jako těch
určených ke konzumaci za syrova.
2.3
Pitný režim
2 - 4 l tekutin vzhledem k potřebám jedince v závislosti na podávaném výkonu,
okolní teplotě atd..
Vhodné jsou ovocné či bylinkové čaje, neperlivé nebo minerální vody,
nepřislazované ovocné či zeleninové šťávy (v omezeném množství nebo ředěné).
Po 19h. nápoje omezovat.
Nepít více jak 0,2 l tekutin v průběhu jídla (prevence naředění trávících šťáv v
žaludku).
Nepijte velké množství tekutin najednou, (prevence zahlcení žaludku). Ideální
je pokud tekutiny žaludkem pouze protékají tj. cca. 0,2 l / 15 min..
Ke každému šálku kávy vypijte min. stejné množství vody (káva odvodňuje).
2.4
Příklady zdraví prospěšných doplňků výživy, bylin, koření, potravin
Příklady pro celkovou podporu zdraví, optimalizaci hmotnosti, detoxikaci,
apod.:
Arónie – stimulant štítné žlázy
Banán – omlazující účinek, regeneruje buňky, protiinfekční účinek, proti zácpě,
povzbuzuje chuť k jídlu, prospěšný pro kůži, oči, sliznice.
Bromelain + papain – proti potížím zažívání, enzym z ananasu pomáhá
metabolismu bílkovin, stimulace štítné žlázy
Brodeckého ortislim – z extraktu mořských řas, ananasu, hroznů – reguluje
podkožní tuk, podkožní vodu a tlumí pocit hladu.
BCAA – naštěpené aminokyseliny, prevence spalování svalů, regenerace svalstva a
tkání.
Čaj maté – podporuje trávení, imunitu, snižuje alergie, obsahuje kofein.
Čaj zelený – antioxidant, snižuje škodlivý cholesterol, chrání srdce, termoregulační
účinky (prospívá redukci), proti zubnímu kazu (lístky se louhují cca 2 min v 70-80°C
horké vodě).
Čaj roibos - spalovač tuku, čistí organismus, reguluje pocitu hladu, snižuje krevní
tlak, proti nespavosti, obsahuje vitamíny, minerály.
Česnek – snižuje škodlivý cholesterol, krevní tlak, proti ateroskleróze, antioxidant,
protizánětlivý, zvyšuje imunitu.
17
Grapefruit – antioxidant, protikvasinkový, protiinfekční, protivirový, protiplýsňový
efekt.
Ginko biloba – antioxidant, selektivní účinek na mozek, prokrvuje, zahřívá končetiny,
snižuje krevní tlak a srážlivost krve, používá se proti astmatu, hučení a pískání v
uších.
Chlorela – sladkovodní řasa, obsahuje velké množství bílkovin, vlákninu, minerály,
vitamíny, nenasycené tuky, podporuje imunitu, snižuje krevní tlak, chudokrevnost,
stabilizuje krevní cukr, probiotikum, proti zácpě.
Jablečný ocet – podporuje trávení.
Jablko – prospěšné pro mozek, játra, střeva, zklidnění nervů, zastavuje krvácení,
protiprůjmový, močopudný, tonický - váže vodu.
Kombucha – nápoj z houby obsahující laktobacily a mléčné bakterie, B-komplex,
podporuje střevní mikroflóru, pokožku.
Kopřiva – čistí krev, detoxikační, snižuje krevní cukr, diuretikum.
Kvasnice – obsahují vit. sk. B, minerály, aminokyseliny, léčí kožní problémy,
nechutenství.
Koenzym Q10 (60-100mg) – antioxidant, chrání srdce, oční sítnici, proti
paradentóze, snižuje tlak (je obsažen v každé buňce těla).
Lecitin – povzbuzuje myšlení, snižuje škodlivý cholesterol, odbourává tuky, velmi
prospěšný.
Lactobacilus – ochrana střevní mikroflóry (zakysané nápoje nebo tablety).
L-carnitin - spalovač tuku, chrání srdce - napomáhá v transportu kyslíku do buněk a
účastní se tvorby vit. E, 45 – 60 min. před tréninkem nebo aerobní aktivitou.
Lněné semeno – obsahuje sliz, bílkoviny, olej, proti zácpě, zánětům močových cest,
protirakovinné účinky, harmonizuje menstruační cyklus.
Med – obsahuje glukozu, sacharozu, fruktozu, maltozu, vitamíny, minerály, enzymy,
uklidňuje, smrkový med – obsahuje mnoho fosforu, akátový – mnoho vápníku, lesní –
mnoho železa a mědi (chudokrevnost), vřesový – mnoho vápníku (srdce).
Mořské řasy – obsahují jód a minerály – stimulant štítné žlázy, dezinfekce,
menstruační potíže.
MACA – QUINUA - výborná regenerace, prevence stárnutí a únavy.
Měsíček – podporuje lymfatický systém, trávení, hojení ran, PMS.
Mořská sůl – udržuje vnitřní rovnováhu, obsahuje minerály, stopové prvky.
Propolis – obsahuje aminokyseliny, oleje, vitamíny, minerály, pro imunitu, záněty,
alergie, PMS, protizánětlivý, proti zácpě, snižuje tlak.
Pomeranč – osvěžující, tonizující, snižuje horečku, podporuje trávení, sekreci
žlučníku, posiluje spánek.
Skořice – dezinfekce, antibiotikum, podporuje trávení, proti celulitidě, prohřívá.
Šalvěj – protizánětlivá, antiseptická, podporuje látkovou výměnu.
Třezalka+máta+šalvěj+meduňka – tinktura s uklidňujícími a posilujícími účinky pro
nervovou soustavu, reguluje trávení (bolesti žaludku, nadýmání, slinivku) a játra, pro
klidný spánek.
Vláknina - pro omezení hladu a snížení GI
Zázvor – zmírňuje bolesti kloubů, svalů, záněty, nachlazení, zmírňuje riziko trombózy
(i při letech letadlem).
Zelí – podporuje redukci tuků, stimulant štítné žlázy, čistí krev, hojí rány, mírní kašel,
léčí vředy, akné, popáleniny zánět žil
Ženšen – kořen tvaru lidského těla – léčí srdce, povzbuzuje, zvyšuje vitalitu, posiluje
celý organismus (obsahuje všechny látky, které obnovují lidské zdraví a mládí).
18
Vypočítejte BMR index pro ženu ve věku 36 let, váhy 62 kg a výšky 175 cm.
?
1. Jaké faktory ovlivňují sestavení výživového plánu?
2. Jakým způsobem se mění zastoupení enzymů v potravině?
3. Ve kterých potravinách je největší zastoupení vlákny?
4. Jaké účinky najdeme v zázvoru?
19
3. ALTERNATIVNÍ POSTUPY VE VÝŽIVĚ
Obsah kapitoly
Detoxikace – obecně
Příklady manipulace s výživou pro podporu léčby zdravotních potíží
GEMMOTERAPIE, bylinná a přírodní léčba:
AROMATERAPIE ve výživě
COLORTERAPIE ve výživě
3.1
Detoxikace – obecně
Cílem detoxikačních kůr (hladovění, půstu I odlehčené stravy apod.) je
ulehčení zažívacímu traktu. Výsledně "ušetřenou" energie kterou by organismus
spotřeboval na trávení těžkých jídel využívá, v období kůry, na zbavování se a
vypořádávání se s nepotřebnými, přebytečnými, odpadními, toxickými látkami.
Pozor: Maximálně důležitý je pitný režim – voda je „ředidlem“ , které odvádí
škodliviny z těla ven.
Rozdíly jsou v délce režimu jednotlivých programů (kůr).
1 denní až cca 3 denní kůra je nazývána lehkou a velmi prospěšnou očistou.
Několika denní až týdenní kůra již zahrnuje důkladnou až hloubkovou očistu, také
využívá u léčby různých i závažných onemocnění.
Detoxikace čistí tělo a současně mysl i duši. Snížuje únavu, stres, napětí,
nervozitu, přejídání, plynatost, hmotnost, podporuje imunitu, koncentraci, výkon,
energii, vnímavost, intuici, klid, radost, pocit harmonie.
Teorie
Za běžných okolností je organismus schopen detoxikovat tj. zbavovat se
jedovatých a odpadních látek bránících obnově buněk, sám. Není-li
organismus dostatečně silný, popřípadě je-li vystaven nadměrnému působení
(koncentraci) škodlivých látek, dochází k jeho zanesení a následnému
onemocnění (snížení imunity, chřipka, bakterie a viry, alergie, kožní problémy,
mykozy, bolesti hlavy, zažívací potíže, únavy, předčasné stárnutí, stres, ale i mnoho
závažnějších např. rakovina). Proto je nezbytné detoxikaci organismu ať už z
preventivního nebo léčebného hlediska podporovat.
Detoxikace by měla být chápána jako pravidelná tělesná hygiena organismu.
3.1.1 Škodlivé látky
Jsou odpadní látky vzniklé při metabolickém procesu, mrtvé buňky, atd., dále
látky přijímané z potravy (přídatné látky-aditiva „éčka“ konzervanty, barviva,
nestravitelné potraviny resp. jejich úprava, hnojiva, veterinární léčiva aplikovaná
zvířatům, apod.,), dále látky přijímané z léků, vzduchu apod., (v domácím prostředí
např. výpary z lepidel, barev z nábytku, látek, stavebních materiálů).
20
„Přirozenými čističkami těla“ jsou lymfatický systém, játra, plíce, ledviny,
kůže a střeva. Škodlivé látky vylučujeme stolicí, potem, močí a dechem.
Odvádění škodlivin – detoxikace organismu je podporována zdravým životním
stylem:
Správným vyváženým způsobem stravování.
Pohybem – zlepšuje krevní oběh, podporuje činnost srdce a plic, okysličuje
buňky.
Relaxací a regenerací.
Meditací, dechovým či lehkým relaxačním cvičením – posíluje psychiku,
okysličuje buňky, uvolňuje stres, zklidňuje organismus, protahuje svaly a
orgány, podporuje lymfatický systém.
a orgány, podpoří lymfatický systém.
Bylinnými preparáty, tinkturami, čaji.
Detoxikační kůrou (Půstem, hladověním, odlehčením stravy apod.).
Očistou střev.
3.1.2 Očista střev
Základem zdraví je především čistý a zdravý zažívací trak vč. střev. Je-li
střevo v důsledku dlouhodobého nevhodného stravování a celkového životního stylu
zanesené zahnívajícími zbytky jídla, mrtvých tkání a buněk, je organismus vystaven
otravě. Ta se projevuje bolestmi hlavy, únavou, nervozitou, plynatostí, zácpou či
častým nucením na stolici, zápachem z úst a potu, akné, sníženou
imunitou…nemocí.
Nejužitečnější je výplach střev. Není nijak nepříjemný, má omlazující účinek,
všechny usazeniny a jedy se řádně odstraní ze všech záhybů.
Pomáhá vláknina v podobě čerstvého ovoce a zeleniny, celých zrn, odvar
ze lněných semínek, šťáva z karotky a špenátu, jako metla střev se osvědčila
YUCCA.
Z výživy je potřeba vyřaďit (alespoň dočasně) zahřátý tuk, produkty z bílé
mouky a cukru, denaturované potraviny, snížit příjem masa.
Pozor: Pokud střevo není pročišťováno nemá celková terapie (racionální
výživa) pro podporu zdraví maximální efekt. Blahodárné látky obsažené v
potravinách se přes zanesenou stěnu nevstřebávají do oběhu a organismus i nadále
trpí jejich nedostatkem a povíživou.
Kdy je nejlepší kůru začít?
Pro krátkodobé kůry např. jednodenní půst je prospěšné zvolit speciální den
např. úplněk měsíce, který celý proces umocňuje. Pro dlouhodobější kůry týdenní či
měsíční je dobré využít např. jaro (rodí nová energie, mladá čerstvá síla). Vhodné je
následovat principy čínské medicíny (symptomy, energii orgánů a potřebu jejich
harmonizace). V zásadě je možné kůru zahájit v kterémkoliv čase, roční době, tak jak
21
si o to organismus řekne. Nejčastěji je doporučováno podstoupit krátkodobější očistu
dvakrát do roka.
Potřebnost očisty těla je samozřejmě závislá na stupni zanesení organismu,
způsobu stravování a životního stylu.
Pozor: Pokud se necítíte zdravotně dobře, jste nachlazení, nebo po chřipce,
máte-li mnoho neodkladné práce, stresů, podstupujete-li momentálně nějakou léčbu
apod. raději počkejte. Stejně tak radikální detoxikaci nezahajijte v těhotenství a při
kojení (zdravá výživa a životní styl je samozřejmostí).
Příklady detoxikačních kůr:
Hladovění
Popíjení čisté vody, nekonzumuje se žádné jídlo. Jedná se o nejúčinnější
očistu. Tělo zpracovává pouze nahromaděné zásoby nikoliv přijímané potraviny.
Půst
Konzumuje se pouze jeden druh lehce stravitelné potraviny, který nezatěžuje
trávicí ústrojí a nezůstává dlouho v organismu. Popíjí se odstředěné ovocné
zeleninové šťávy, bylinné čaje, voda.
Je mnoho variant – druhů půstu např. podle fází měsíce, jogínský apod.. Na
půst je potřeba se důkladně připravit. Dlouhodobé kůry je správné podstupovat
výhradně pod dohledem odborníka.
V závislosti na délce kůry (počtu dnů), dochází v těle k různým procesům.
V průběhu se postupně spalují cukry, tuky, ale i ostatní škodliviny, usazené i několik
let. Činnost jednotlivých orgánů se střídá, zatím co je jeden v útlumu jiný v
maximálním nasazení. Proto je nutný odborný dohled. Neznalost a nedodržení
přesných postupů by mohla vyústit v otravu organismu až ohrožení života. Při půstu
se kromě výživy dodržuje striktní režim dne, správně zvolený pohyb, relaxace,
spánek atd.. Kůra se drží nejčastěji 1, 3, 7, 15, 21, 40, max. 50 dní.
Některé detoxikační programy propagují pouze popíjení ovocných a
zeleninových šťáv, jiné úplný půst a hladovění pouze o vodě, další omezují
konzumaci vařených potravin apod.. Není pochyb o prospěšnosti některých z
těchto metod, ale málo kdo má možnost týdny nechodit do práce, relaxovat a
podstupovat speciální kůry.
Z tohoto důvodu propaguji (nejedná-li se o podporu léčby apod.) nastolení a
dodržování zdravého životního stylu tj. zdravou pestrou stravu, pohyb a relaxaci,
se striktní očistnou kůrou (viz. další text) zařazenou na samém začátku a dále po
každých 5-6ti měsících. Tento postup pomáhá čistit zažívací trakt, redukovat škodlivé
látky, dodávat tekutiny, minerály, vitamíny, enzymy. Podporovat a udržovat dobré
zdraví.
22
Očistná kůra
4-6ti týdenní očistná kůra (nejedná se pouze o půst) má 3 fáze.
1. fáze: 3 dny popíjet pouze bylinné čaje, zeleninové a ovocné šťávy. Např.:
snídaně – bylinný čaj slazený medem, svačina a oběd: ovocná šťáva, k svačině i
večeři – zeleninová šťáva lehce dosolená mořskou solí (červená řepa, okurka, celer
apod.). Poslední den k obědu a večeři zařadit lehkou zeleninovou polévku a k
svačině kus ovoce či zeleniny (pokojové teploty). Nezapomínat na dostatečný příjem
tekutin, lehce mineralizované vody nebo bylinných čajů. Všechny nápoje musí mít
minimálně pokojovou teplotu.
Poznámka: Po dobu prvních 3 dní omezte zátěžový sport a zařaďte procházky v
přírodě.
2. fáze: 4-6 týdnů stravování dle striktních zásad racionální výživy (viz.
předchozí text), které je dodržováno bez přerušení s maximálním důrazem na
kvalitní zdroj potravin a střídmost.
3. fáze: Tuto kůru zakončujeme pozvolným přechodem na "volnější" způsob
zdravé racionální výživy.
Po dobu očistné kůry doporučuji:
Rekreační sportování – posilovací cvičení, plavání, lehký běh, rychlá chůze, taiti,
apod..
Meditace a relaxační cvičení – jóga, dechová cvičení, strečink.
Hydroterapii – koupele (bylinné, květinové, solné, minerální apod.), saunování, pára,
masáže, (relaxační nebo suchá kartáčová masáž – povzbuzuje lymfatický systém a
zbavování škodlivin).
(Další doporučené postupy viz. wellness)
3.2
Příklady manipulace s výživou pro podporu léčby zdravotních potíží
Doporučené rady a postupy - celulitida
Celulitida – pomerančová kůra vzniká díky zvýšenému výskytu
škodlivých odpadních látek tzv. Toxinů v organismu. V rámci přirozené ochrany
organismu před jeho poškozováním, jsou tyto volně putující látky ukládány do
podkoží v podobě tukových buněk. Ty se postupně zvětšují a zbytňují, poškozují
okolní vazivo, omezují prokrvování a odvádění toxinů – dochází ke koloběhu – v
podkoží se vytvářejí hrudky a je zadržována voda v podkoží.
Je potřebné povzbudit látkovou přeměnu tj. detoxikovat organismus, zaměřit
se na játra (např. semínky ostropeřce mariánského či šťávou z pampelišky), podpořit
prokrvování a lymfatický systém kombinací vnější a vnitřní péče o tělo:
Vnější - Kartáčování, lymfodrenáže, hřejivé zábaly a gely - břečťan, skořice
apod. Nepostradatelný je vhodný a pravidelný pohyb – např. cyklická aerobní
aktivita vykonávaná ve stoje v pásmu frekvence spalování tuků tj. 55-70%
tepového maxima (orbitrack, nordic walking, power walking). Posilovat a
zpevňovat svaly celého těla – kruhový trénink, metoda cirkulace krve přes
srdce (supersérie - horní polovina těla x spodní polovina), dynamický trénink.
Sportovat, hýbat se, nesedět!
23
Vnitřní - Zdravý jídelníček, pravidelné malé porce složené z čerstvých,
přírodních, potravin, zeleniny a ovoce, vlákniny, mořských plodů, řas, ryb,
libového masa, zakysaných mléčných nízkotučných výrobků, obilnin, ořechů a
semen. Dbát na dostatečný příjem tekutin. Omezit živočišné tuky, maso,
konzervy, sůl, cukr, kávu a černý čaj.
Dodávat vhodné doplňky stravy, antioxidanty - vit. C (šípek, acerola), E
(olej, ořechy, semena), beta-karoten, koen. Q10, Se, Zn (dýňová semena), Mn, Cu. Z
přírodních zdrojů - flavonoidy, borůvka, zelený čaj, účinně pomáhá L-carnitin a lecitin
(sója). Doporučuji i speciální čajové směsi.
Vnější a vnitřní péče o tělo pomůže tělu s okysličováním, odváděním toxinů,
regenerací tkání a buněk, spalováním tuků. Tedy zmírnění / odstranění celulitidy,
podpoře celého organismu, zvýšení imunity. Pozor: škodí kouření, zácpa, přejídání,
nadváha, sedavý způsob života.
3.2.1 Doporučené rady a postupy - PMS
Omezit příjem bílého cukru, škrobů, nasycených tuků, zaměřit se na pestrou
stravu bohatou na kvalitní bílkoviny, sacharidy, nenasycené tuky (ryby, ořechy,
semena..), které podporují hormonální funkce a snižují PMS.
3.2.2 Doporučené rady a postupy - Artróza
Příčinou je usazení vápníku na chrupavkách, ke kterému dochází také v
důsledku zvýšené konzumace bílé mouky.
Ve výživě omezit cukr a mouku, dodat kyselinu salicylovou (rozpouští usazený
vápník) je obsažena v čerstvé grepfruitové šťávě.
Detoxikace + popíjet karotkovou šťávu.
Podpůrná léčba tinkturami - Bříza (nebo buk), po využívání pokračovat s Borovice
sosna + černý rybíz + vinná réva (3/4 kapky na 1kg TH/den)
Podpůrná léčba dle Ajurvédy – čaj SHUNTHI nebo SLESAKA
3.3
GEMMOTERAPIE, bylinná a přírodní léčba:
Terapeutická metoda pracující s výtažky z pupenů a jiných zárodečných tkání
rostlin. Využívá se energie i obsahu prospěšných látek.
Gemmoterapie podporuje léčbu nejrůznějších fyzických I psychických potíží.
Poznámka: Podpůrná léčba pupenovými výtažky nevylučuje užívání jiných
(alopatických) léků. Mezi užitím výtažků a léků je však nutno zachovat aspoň
půlhodinový časový odstup. Gemmoterapie nevyžaduje žádnou zvláštní dietu.
Příklad aplikace pro PMS – 1 týden před předpokládaným začátkem
menstruace
podávat první 3 dny tinkturu Bříza (slouží k podpoře jater) a dále
Maliník, ráno a večer ¾ kapky na 1 kg TH a den (vypotřebovat 50ml lahvičku).
24
3.4
AROMATERAPIE ve výživě:
Terapeutická
metoda
působením
na
čichové
receptory.
Rostlinné silice patří mezi látky aromatické. Aromatické látky působí na čichové nebo
chuťové receptory a tím vyvolávají dojem vůně nebo chuti. Použití aromaterapie jako
podpůrné léčebné metody lze využít u mnoha nemocí, fyzických I psychických potíží,
jako je např. stres, napětí, migrény, angína, viróza, rýma, potíže s krevním tlakem,
zánět, revmatismus a artritida atd.
Příklad aplikace:
bříza
cedr
citrón
grapefruit
heřmánek
hřebíček
jalovec
levandule
mandarinka
máta
akné, ekzémy, mykózy, prokrvující, vyrážka
akné, mastná pleť
celulitida, ledviny, mastná plet, močový systém, nečistá pleť,
oběhový systém, paraziti, sedativum, ústní dutina, vyrážka,
žaludek, žlučník
edémy, játra, osvěžující, prokrvující, celulitida, žaludek, žlučník
akné, bolesti svalů, bolesti zubů, citlivá pleť, deprese,
dermatitida, dna, dyspepsie, ekzémy, hojivé působení, horečka,
hysterie (zmírnění), játra, kolika, křeče, ledviny, menstruace,
migréna, močový systém, napětí, nepřátelství, nervozita,
neuralgie, nevolnost, nežity (abscesy), oběhový systém,
podlitiny, popáleniny, poranění, revmatismus, sedativum,
spánek, suchá pleť, ústní dutina, uši, úzkost, vředy, závratě,
žaludek, žlučník
akné, astma, bolesti zubů, dermato-mykóza, dna, dýchací
systém, dyspepsie, edémy, horečka, křečové žíly, mastná pleť,
močový systém, mykózy, paraziti, poranění, prokrvující, průjem,
sex, ústní dutina, vlasy, závratě, žaludek
celulitida, dna, edémy, ekzémy, hojivé působení, hypertenze
(vysoký tlak), jizvy ošetřuje, kašel, kolika, křečové žíly, ledviny,
mastná pleť, močový systém, nečistá pleť, nejistota, nervozita,
nervy, paranoia, revmatismus, sedativum, stres, svědivost,
tonizační, vyrážka
akné, chřipka, jizvy ošetřuje, menstruace, migréna, napětí,
nepřátelství, nervozita, nervy, nevolnost, nežity (abscesy), nosní
dutiny, odřeniny, opary, panika, regenerace (regeneraci
podporuje), revmatismus
agresivita (zmírnění agresivity), apatie, deprese, dyspepsie,
hypertenze (vysoký tlak), játra, křeče, nadýmání, , zácpa,
žaludek
akné, bolesti hlavy, bolesti svalů, bolesti zubů, chřipka, kolika,
koncentrace (koncentraci podporuje), křeče, nadýmání, žaludek
Aromaterapii uplatňujeme také přidáváním bylin, koření a používání
aromatických látek při přípravě jídla.
25
3.5
COLORTERAPIE ve výživě:
Terapeutická metoda využívající vibrací (energií) barev.
Na většinu lidí i zvířat mají barvy povzbuzující či uklidňující účinek. Barvy také
ovlivňují vnímání teploty, času, schopnost soustředit se a pamatovat si. Barvami
působíme na konkrétní orgány, čakry, ...
Příklad:
Zelená - Neutrální faktor, rovnováha, harmonie, posiluje nervový systém, klid,
energii, uvolnění, relaxaci, mladistvá síla (chlorofyl – zeleň listová je
nejúčinnějším
omlazovacím prostředkem).
Podporuje: tvorbu kostí, kůže, zmírňuje srdeční bolesti, snižuje krevní tlak,
kompenzuje vyčerpání a podporuje dobrý spánek.
Potraviny: zelená zelenina, salát, listy, fazole, brokolice, kiwi, oliva, hrách,
špenát, paprika, lusk.
Modrá – klid, harmonie, stimulace tepové frekvence, antiinfekční, tiší bolest, chladí,
posiluje životní sílu, mlčenlivost, vnitřní klid, meditaci.
Stimuluje: Bolesti v krku, štítnou žlázu, vysoký krevní tlak, bolesti zad, koliky,
Potraviny: švestka, hroznové víno, borůvka, ostružina, černý bez.
Červená – způsobuje nával krve do hlavy, dodává energii, podporuje srdce,
vylučování, dýchání, prokrvení, léčí rány, zvyšuje tlak, léčí omrzliny,
onemocnění hrtanu, impotenci, frigiditu.
Potraviny: jablko, třešeň, jahoda, malina, ředkvička, rajské jablko, paprika,
řepa,
hovězí maso.
Oranžová – barva veselosti, ctižádosti, síly a radosti, proti depresím, pesimismu,
nespokojenosti, zvyšuje vitalitu, krevní oběh.
Potraviny: pomeranč, mandarinka, dýně, mango, mrkev, medový meloun,
meruňka, losos
Žlutá – pozitivní energie, barva slunce, povzbuzuje intelekt, duchovní postoj, proti
únavě,
melancholii, smutku, podporuje látkovou výměnu jater (celulitida, akné),
svalový
tonus, žaludek, lymfu, proti plynatosti.
Potraviny: citrón, paprika, banán, grepfruit, fík, broskev, ananas, vejce,
kukuřice, lněný olej, hořčice, rebarbora.
?
1. Jakým způsobem vylučujeme škodlivé látky?
2. Jaké máme druhy očistných kůr?
3. Co patří mezi hydroterapie?
4. Jaký je rozdíl mezi vnějším a vnitřním kartáčováním?
5. Čím se zabývá gemoterapie?
26
4. VÝŽIVOVÉ STYLY
Obsah kapitoly
Teorie
Výživa dle krevních skupin
Výživa dle čínské medicíny pro podporu hlavních orgánů a jejich okruhů
Doporučené potraviny vzhledem k ročnímu období
Dělená strava
4.1
Teorie
Výživové styly zahrnují výživové postupy důležité pro harmonizaci
organismu a zlepšení zdraví s ohledem na krevní skupinu jedince, aktuální
roční období, oslabené orgány apod..
Čínská medicína říká, má-li některý z okruhů orgánů (jater, sleziny,
srdce, plic a ledvin) snížennou nebo zvýšenou energii (činnost), dochází k
disharmonii celého organismu, zhoršení psychického i fyzického zdraví.
Každý z okruhů jmenovaných orgánů je zodpovědný za kondici skupiny jemu
náležejících a vzájemně se ovlivňujících podorgánů.
Každý orgán (okruh) povzbuzují popřípadě utlumují specifické potraviny a
způsoby přípravy. Podobně je tomu v případě krevních skupin.
Výživové styly je možné efektivně využít pro manipulaci s výživou za účelem
podpory zdraví a kondice. Konkrétní postup lze zvolit s ohledem na aktuální situaci.
Trpí-li člověk nějakou nemocí či potížemi, je dobré začít právě od nich. Je-li cílem
celkové ozdravení organismu, zvýšení imunity a odstranění několika „malých“
neduhů, únavy apod., je vhodné využít postupů doporučených pro aktuální ročních
období. (V zimě se ubírá pozornost k ledvinám, na jaře k játrům, v květnu k srdci, v
červenci k slezině, v říjnu k plícím.)
Okruhu orgánů, který je potřeba ošetřit, lze najít také na základě zhodnocení
symptomů, které se u klienta vyskytují. Ty zcela jasně ukáží na jeden nejvíce
postižený okruh.
Další okruh orgánů zahajujeme až po dokončení programu pro předcházející.
Prioritně se zaměřujeme na nutnou úpravu výživy vzhledem k aktuálnímu
zdravotnímu stavu, druhořadně bereme ohled na krevní skupinu, roční období
apod.
K sestavení základního výživového plánu, doporučuji vycházet ze základů
racionální výživy, a výživové styly využívat pro doplňkovou manipulaci s výživou.
Ve výživě využívejme bylinné tinktury, čajové směsi a jiné doplňkové
alternativní metody např. mentální cvičení. Není tolik důležité pro který systém,
metodu se rozhodneme, důležité je ho dodržovat, stanovit pravidla a postupy, plán je
důležité začít i úspěšně dokončit.
Poznámka: V následujícím textu jsou uvedeny pouhé základy, každý z uvedených
Výživových stylů je samostatným rozsáhlým oborem vyžadujícím dlouhodobé a
důkladné studium.
27
4.2
VÝŽIVA DLE KREVNÍCH SKUPIN
4.2.1 Skupina 0 – tzv. LOVEC:
Nejčastěji se vyskytující onemocnění:
disfunkce štítné žlázy – příčiny: vysoký příjem sacharidů, vynechávání jídel, málo
vlákniny, užívání umělých sladidel, lektiny, cigarety, káva, alkohol;
candida – obrana: olivový olej, probiotika (acidophilus), listy tymiánu, dobromyslu,
rozmarýnu (antioxidanty);
záněty – příčiny: konzumace zahleňujících potravin, obrana: listy tymiánu,
dobromyslu, rozmarýnu, zázvor, hřebíček;
poruchy srážlivosti krve – příčinou může být i užívání antikoncepce.
DOPORUČENÉ POSTUPY a VÝŽIVOVÁ DOPORUČENÍ:
Dostatek masa a bílkovin – pomáhá v boji s nadváhou a spalováním tuků (Přílišná
potřeba konzumace pečiva a moučných výrobků je způsobená nedostatkem masa.)
Laktobacilus acidiphilus, vláknina a lněný olej a semena.
Klidnit mysl a chránit se před stresem, hrozí srdeční potíže – podpora srdce a
ledvin je více než potřebná.
Nejíst ve stresu - pomalu a pravidelně
Vybíjíte přebytečnou energii a stresy. Pravidelně cvičit – 3-4x týdně střídat aerobní
aktivity se silovou zátěží - Aerobic, posilování, běh, kolečkové brusle, kontaktní
sporty, kickbox.
OMEZIT:
Snížit zahleňující potraviny na maximum - mléko a mléčné nezakysané výrobky,
obilniny – zejména pšenici, kukuřici a ječmen, cukr, alkohol, kofein (káva, černý čaj)
Omezit potraviny aktivující lektiny (zvyšují záněty) - fazole obecné, čočku,
kukuřici, arašídy a brambory, ořechy a semena - kešu, arašídy, pistácie, slunečnice,
mák.
Vyhýbat se potravinám stimulující tvorbu kyselin - pomeranče, mandarinky,
jahody. Luštěniny obecně omezit na 1-3 porce týdně.
UPŘEDNOSTNIT:
Zakysané mléčné výrobky, maso (alespoň 6-9 porcí týdně), sóju, ryby, plody
moře (zdroj bílkovin, zrychlují metabolismus, podporují štítnou žlázu). Olej z ryb,
olivový a lněný. Vlákninu, ořechy a semena a olej z nich (zejména lískové, mandle,
dýňově, sezam, len), před pšenicí dát přednost rýži, pohance, sóje, špaldě. Ovoce,
zeleninu.
POTRAVINY, kterými krevní skupina 0 nejlépe redukuje:
Mořské ryby, řasy a plody, vše mořské, jód, červené maso, špenát, brokolice.
28
4.2.2 Skupina A – tzv. VEGETARIÁN:
Nejčastěji se vyskytující onemocnění:
onemocnění jater a žlučníku – ochrana: zelený čaj, antioxidanty, kořen
pampelišky, tuňák, udržování optimální váhy a hladiny cholesterolu;
vysoký cholesterol – ochrana: vláknina, sója, rybí olej, probiotika, strava chudá na
nasycené tuky;
nadměrná srážlovost krve – zvýšené riziko infarktu, ochrana: ginko biloba, zázvor,
česnek, bromelain, voda s citronem, snížení stresu;
zažívací potíže (špatně tráví protein - masité jídlo raději zařazovat k obědu, večer
omezit špatně stravitelné bílkoviny) – zahleňuje se organismus, nevstřebávají se
minerály a vitamíny, enzymy (podporuje únavu a tvorbu infekcí);
DOPORUČENÉ POSTUPY a VÝŽIVOVÁ DOPORUČENÍ:
Podporovat trávení - 30min. před jídlem bylinným čajem nebo užívat hořké kapky;
Laktobacilus acidiphilus, vlákninu a lněný olej či semena.
Je třeba klidnit mysl a chránit se před stresem.
Nejíst ve stresu - pomalu a pravidelně, i malá jídla konzumovat u stolu
Potřeba dodržovat pravidelné intervaly mezi jednotlivýmy jídly, 4-6 porcí
denně.
Vyhýbat se nízkoenergetickým dietám – zvyšují stres a
stupňují
nervozitu.
Pravidelně cvičit, klidnit mysl, tělo i duši, zmírnit tím stres, který je pro A
velmi nebezpečný.
Relaxovat, prospěšná je hathajóga, tchaj-ti, meditace a dechová cvičení.
Při fyzickém cvičení pozor na přetrénovanost na kterou A trpí.
UPŘEDNOSTNIT:
Snídani bohatou na bílkoviny.
Zejména prospívá sója – zdroj bílkovin, zakysané mléčné výrobky s živými
kulturami, vláknina, rybí maso, plody moře a rybí olej, ořechy, semena a olej z nich,
luštěniny, voda s citronem, ovoce, zelenina, tykve, mrkev, špenát, brokolice, olivy,
houby, ovoce, zelený čaj, melasu jako sladidlo, kurkumu. Dále je prospěšné dodávat
probiotika, ženšen, ginko biloba, vitamin sk. A, B, C, zinek, antioxidanty, koenzym
Q10.
OMEZIT:
Zahleňující potraviny na maximum - mléko a mléčné nezakysané výrobky,
omezit živočišné bílkoviny (červené maso výrazně omezit, bílé cca. 3 porce týdně),
živočišné nasycené tuky, lektiny - brambory, lilky, zelí, banány, rajčata, fazol obecný,
dále obilniny – zejména pšenici, vymletou mouku, cukr, alkohol, kofein, barvené a
sycené nápoje.
POTRAVINY, kterými krevní skupina nejlépe redukuje:
Sója, rostlinné oleje, zelenina, ananas.
29
Vytvořte jídelníček bohatý na bílkoviny.
4.2.3 Skupina B – tzv. STŘÍDMÝ:
Nejčastěji se vyskytující onemocnění:
Chronické bakteriální a virové infekce (ledvin a močového ústrojí; chřipkového
typu; streptokokové nákazy), obrana: brusinky, živé kultury, bezinky, pektin, lékořice,
exotické houby.
artritida;
chronický únavový syndrom.
onemocnění štítné žlázy;
cukrovka;
deprese a stres.
DOPORUČENÉ POSTUPY a VÝŽIVOVÁ DOPORUČENÍ:
Chranit před nedostatečně tepelně zpracovaným a syrovým masem
(základem je vzorná hygiena), pozor na syrové výhonky a klíčky, omezit plísňové
sýry (zdroj mikrobů), pšenici.
Dostatek spánku (nejpozději od 23h., ideálně 9 hod. spánku),
Pohyb - vybíjí si přebytečnou energii, odstraňuje stresy. 4-5x týdně různé
sporty, vyvažovat meditativním cvičením s fyzickou zátěží 1:1.
Vhodné je posilovací cvičení, kolo, bruslení, tenis, bojové umění, turistika, golf.
Pro relaxaci a odpočinek procházky a pobyt v přírodě, doplňovat energii – učit
se zklidnění těla i mysli, jóga, Tchaj-ťi, meditace a strečink, Vykonávat sportovní I
kreativní činnosti v týmu.
UPŘEDNOSTNIT:
Několik středně velkých porcí kvalitní lehce stravitelné bílkoviny týdně, např.
studenovodní ryby, krůtí, skopové, jehněčí, dále vejce, mléko, jogurty, sýry, luštěniny,
ovoce, zelenu, cibuli, ořechy, semena, olivový, lněný a olej ze semen černého rybízu
a vlašských ořechů. Zázvor, křen, pepř, melasu, zelený čaj. ženšen, kořen lékořice,
vitamin sk. B, C, zinek, chrom, L-carnitin, tribulus terrestris (vyrovnává reakci na
stres).
OMEZIT:
Potraviny zejména aktivující lektiny – kuřecí maso, kukuřici, fazole obecné,
čočku, rajčata, arašídy a brambory, pohanku, sóju, sezam, slunečnici.
Vyhýbat potravinám stimulující tvorbu kyselin – pomeranče, mandarinky, jahody.
Snížit pšenici, žito, cukr, alkohol, pozor na vysoký GI v potravinách.
POTRAVINY, které krevní skupina nejlépe redukuje:
Zelená zelenina, mléčné výrobky, maso, vejce, lékořicový čaj.
4.2.4 Skupina AB – tzv. HYBRID:
(Kombinace A a B)
30
Nejčastěji se vyskytující onemocnění u skupiny AB jsou:
Zažívací potíže (špatně tráví protein) - podporuje únavu a tvorbu infekcí.
Kornatění tepen;
Krevní sraženiny;
vysoký cholesterol;
osteoporóza;
astma;
alergie.
DOPORUČENÉ POSTUPY a VÝŽIVOVÁ DOPORUČENÍ:
Podporovat trávení - 30min. před jídlem bylinným čajem nebo užívat hořké
kapky;
Laktobacilus acidiphilus, vlákninu a lněný olej či semena.
Je třeba klidnit mysl a chránit se před stresem.
2 x týdně relaxace – hatajoga, apod. a 3 x týdně fyzická aktivita – posilování, běh,
kolo, bruslení apod.
Pro relaxaci a odpočinek procházky v přírodě, doplnovat energii – učit se zklidnění
těla i mysli (meditace, joga, Taiti, vizualizace, ..)
UPŘEDNOSTNIT:
Zakysané mléčné výrobky s živými kulturami, ovoce, ananas, zelenina, mrkev,
špenát, brokolice, sója, bílé maso, ryby, rybí tuk, mořské plody, vláknina, ořechy,
semena a olej z nich. Jako sladidlo melasu. Základní zdroj bílkoviny sója, tofu, bílé
maso, mořské plody, řasy a ryby bohaté na tuk (zrychlují metabolismus). Probiotika,
pivovarské kvasnice, vitaminy B, kyselinu lipovou a listovou.
OMEZIT:
Zahleňující potraviny – mléko a mléčné nezakysané výrobky, červené maso,
nasycené tuky, lektiny, kuřecí maso, kukuřici, některé druhy ryb, pohanku, fazol
obecný, alkohol, kofein, barvené a sycené nápoje.
POTRAVINY, kterými krevní skupina nejlépe redukuje:
Mořské ryby, řasy a plody (vše mořské), tofu, zelenina, ananas.
4.3
Výživa dle čínské medicíny pro podporu hlavních orgánů a jejich okruhů
Cílem je získat a udržet v organismu rovnováhu energií. Je-li některý z
hlavních orgánů (jater, sleziny, srdce, plic či ledvin) oslabený, projeví se to na úrovni
zdraví klienta v podobě nejrůznějších psychických i fyzických obtíží. Každý z těchto
orgánů je totiž zodpovědný za kondici i jemu náležejících podorgánů.
Hlavní tělesné orgány, příklady podorgánů, příslušných potíží, symptomů
doporučovaných podpůrných výživových opatření a postupů:
4.3.1 JÁTRA
Do okruhu se řadí
31
např. žlučník, periferní nervový systém, nehty, oční čočka, pochva, penis, mazové
žlázy, šlachy.
Symptomy ukazující na nerovnováhu tohoto okruhu:
Slzení očí, rudnutí očí a celkové zhoršování zraku, zánět spojivek, mžitky před
očima, pískání a hučení v uchu, PMS - bolesti prsou a hlavy, podrážděnost, bolesti
kloubů, praskání, vrzání (kolena, kyčle, malé klouby), tik, třas, mravenčení
v končetinách, bolest hlavy na spáncích a mezi obočím, migréna, roztřepené nehty,
hrubnutí loktů, akné, alergie, mastná kůže, únava, nedostatek vitality, odvahy,
sebepozorování, nerozhodnost, agresivita, hněv, zlost, žárlivost, závist apod.
Doporučení pro obnovení rovnováhy:
Omezit cukr, tuk (zejména nasycený a chlazený), tučná jídla a potraviny,
živočišné bílkoviny, alkohol.
Upřednostňovat zákysané mléčné výrobky, ryby, zeleninu (zejména okurky, saláty,
listy, brokolici, špenát, papriky), avokádo, lusky, fazole, švestky, hrušky, meruňky,
jablka, třešně, listy pampelišky. Z bylin a tinktur ostropestřec, maralí kořen, rakytník
řešetlákový, topol černý, bříza bělokorá, klanopraška čínská, šťáva z okurky, červené
řepy a karotky.
Další ukazatele na tento okruh:
Roční doba: jaro
Barva: zelená
Chuť: kyselá
Sny: hněv, válka, zápasení
Gesta: Dlaně – nehty, škrábání nehty na hlavě, kousání nehtů, složené ruse na
prsou
4.3.2 SRDCE
Do okruhu se řadí:
Např. tenké střevo, tepny, aorta, jazyk, tváře.
Symptomy ukazující na nerovnováhu tohoto okruhu:
Srdeční arytmie, infarkt, bušení srdce, tlak na hrudi, skleróza, mrtvice, řečové
vady, modrání rtů, pocení, škubání svalů, ruměnec či žilky na tváři, bledost, dále jako
chorobné řečnění, neovládnutí citů, špatná paměť, zapomnětlivost, špatné
rozpomínání a vyjadřování či smutek.
Doporučení pro obnovení rovnováhy:
Omezit tučné potraviny, mléko a mléčné výrobky, bílou mouku. Prospěšná je
šťáva z karotky a ředkvičky, celá zrna obilovin, červené maso, ředkvičky, mrkev,
paprika, zelí, med, rajčata, dýně, řepa, jahody, maliny, třešně, hloh, sladkovodní řasa
Chlorela, maralí kořen, draslík, hořčík, selen, L-karnitin, koenzym Q10.
Další ukazatele na tento okruh:
32
Roční doba: léto
Barva: červená
Chuť: horká
Sny: o mrtvých, o smrti, blesk, oheň
Gesta: DLAŇ - dlaně na srdce, vyplazený jazyk, otírání čela dlaní
SLEZINA
Do okruhu řadíme:
Např. slinivku, žaludek, jícen, hltan, dvanáctník, svaly, střední ucho, slinné
žlázy, hypofýzu, epifýzu, hypothalamus, prsní žlázy, dásně, apendix, nadledvinky,
hmat, chuť, lymfatické uzliny (mandle), vegetativní nerv. systém, brzlík, oční víčka.
Symptomy ukazující na nerovnováhu tohoto okruhu:
Hormonální poruchy, nadváha, podváha, chorobná žravost, nechutenství,
sklon k dietám, bolesti žaludku, poruchy trávení, těžké údy, nemoci dásní, - zánět,
krvácení, opary, afty, malou fyz. sílu, chřipkové stavy, vodnaté rýmy, bolesti v hrudní
páteři, gynekolog. výtoky, problémy s menstruací, suché rty, únava, slabost, brnění
dolních končetin, chladné končetiny, tendence k hromadění jídla či majetku apod.
Doporučení pro nastolení rovnováhy:
Omezit bílý cukr, škroby, tuk, mléko, sýry, pečené a uzené maso,
nízkoprocentní čokoládu, ovoce, brambory, tepelně zpracovanou mouku, ořechy a
semena. Prospěšná je šťáva z karotky a špenátu, flavonoidy - citron, černý rybíz,
grapefruit, jablko, meruňka, pomeranč, šípeky, švestka, hroznové víno, dále
brokolice, kapusta, petržel, zelí, pohanka, luštěniny, sójové boby, červené víno,
zelený čaj, malé množství vysokoprocentní hořké čokolády, hnědý cukr, řasa NORI,
z bylin vlašský ořešák, penízovka sametonohá, olše lepkavá, meduňka, ženšen.
Další ukazatele na tento okruh:
Roční doba: pozdní léto.
Barva: žlutá.
Chutě: sladká.
Sny: padání, směr dolů.
Gesta: bříška prstů – gesto peněz.
Vizáž: Pivní nos.
4.3.3 PLÍCE
Okruh zahrnuje:
Např. tlusté střevo, průdušky, nosohltan, hrtan, mandle – patrové, dutiny –
čelistní, kůži, žíly.
Symptomy ukazující nerovnováhu tohoto okruhu:
33
Ucpaný nos, ztráta čichu, zánět krku, kýchání, dušnost, pokašlávání,
odkašlávání, zahlenění, ztráta hlasu, bolest ramen, časté zívání, nedostatečné či
ztížené pocení, astma, Crohnova choroba, zánět střev, ekzém, porucha hospodaření
s vodou – zadržování vody, suchá kůže, praskliny na kůži, horkost dlaní a chodidel,
sebeponižování, melancholie, nechuť k mluvení, deprese.
Doporučení pro obnovení rovnováhy:
Omezit zahleňující potraviny, zejména pečená jídla z mouky a kombinace
potravin z mouky, cukru, tuku, mléka a ovoce tj. sušenky, koláče apod., dále mléko a
mléčné výrobky s výjimkou zakysaných, bílou vymletou mouku a cukr, sůl,
denaturované potraviny, sušené sířené plody, sladké a tučné ořechy a semena apod.
Prospěšná je šťáva z karotky + špenátu nebo červené řepy+okurky+karotky, dále
bílá ředkev, křen, rýže, česnek, z bylin měsíček lékařský.
Další ukazatele na tento okruh:
Roční doba: podzim.
Barva: bílá.
Chuť: ostrá, kořeněná..
Sny: létání, vzlétání, pohyb ze zdola nahoru
Gesta: Palce - tření nosu palcem, vyhrnování rukávů.
4.3.4 LEDVINY
Pod okruh patří:
Např. močový měchýř, klouby, kosti, zuby, děloha, vaječníky, mícha, prostata,
vlasy.
Symptomy ukazující na nerovnováhu tohoto okruhu:
Zánět ledvin, močového měchýře, dělohy, vaječníků, gynekologie, bolestivá
menstruace, otoky obličeje, kotníků, nohou, ostruhy, tuhý ochablý jazyk, potíže kostí
a kloubů, osteoporóza, zánět spojivek, padání vlasů, zácpa, suchá stolice, poruchy
sluchu, hluchota, šumění a pískání v uších. Ztuhlost, zimomřivost, nemotornost,
strnulost, úzkost, tíseň, strach, zármutek, přílišná poslušnost, partnerské potíže.
Doporučení pro obnovení rovnováhy:
Omezit solení a solené potraviny, nadbytek tekutin, sodíku, červené maso,
vnitřnosti, živočišné tuky, pečenou osolenou mouku (pečivo a chleba), kypřidla,
stabilizátory, syntetické vitamíny, umělá sladidla, brambory, rajčata, lilek. Prospívá
šťáva z mrkve, celeru a špenátu, jen lehce osolené potraviny, řasy, brusinky,
pastinák, syrový chřest, dostatek tekutin (nebarvené, neslazené, nejlépe šípkový čaj
nebo z jahodových listů, přesličky), libeček, černou sóju, černé fazole, celozrnné
obiloviny, menší podíl luštěnin, občasně ryby a libovou drůbež. Z bylinn a tinktur
bříza bělokorá, vřes, rakytník řešetlákový, topol černý.
Další ukazatele na tento okruh:
34
Roční doba: zima
Barva: černá
Chuť: slaná
Sny: voda, bahno, strnulost ve snu
Gesta: Prsty – sepnuté, vzdychání
Vizáž: Kruhy a váčky pod očima
4.4
Doporučené potraviny vzhledem k ročnímu období
JARO
Podporovat játra a žlučník, omezit mléčné výrobky.
Upřednostnit chřest, jarní karotku, mladý česnek, ředkvičky, kedlubny, pórek,
brokolici, listy salátu, kopřivy, pampelišky, petrželky, apod.
LÉTO
Podporovat srdce, v pozdním létě slezinu, slinivku a žaludek, omezit uzeniny a
cukr.
Upřednostnit cukety, brambory, zelené lusky, cibuli, dýně, lilek, jahody, maliny,
borůvky, třešně, broskve, meruňky, sušené ovoce.
PODZIM
Podporovat plíce, omezte pšenici, dodržujte dostatečný příjem tekutin.
ZIMA
Podporovat ledviny a močové cesty, omezit solení, sladké nápoje, červené
maso nahradit za ryby.
V období podzimu a zimy upřednostnit brokolici, kedlubny, řepu, špenát,
kapustu, cibuli, brambory, květák, jablka, hrušky apod..
4.5
Dělená strava
Autorem dělené stravy je dr. H. Hay. Cílem je odlehčení trávicí soustavě
(snížení trávicích potíží, alergií, kloubních nemocí) a zamezení překyselování
organismu (způsobující bolesti hlavy, únavu,..)
V jídelníčku je možné zkombinovat v rámci jednoho jídla bílkoviny (potřebují ke
trávení kyselé prostředí) či polysacharidy (potřebující zásadité prostředí) současně
s neutrálními potravinami (přizpůsobí se nebo se netráví v žaludku např. tuk).
Není možné kombinovat bílkoviny společně s polysacharidy.
Regulujeme také příjem kyselin a zásad omezeným příjmem potravin (na 20%
denního příjmu)vytvářející kyseliny. (Zdravé lidské tělo vytváří z 20% kyselé a 80%
zásadité prvky.)
Metodu dělenné stravy více rozšířili manželé Diamondovi (USA) o dodržování
„biologických hodin“ a o důraz na význam syrové stravy.
Příklad bílkovin:
Maso a ryby upravované při nízké teplotě, drůbež, mořské plody, sojové
výrobky, vejce, mléko, sýry s max. 50% obsahem tuku, bobuloviny mimo
borůvek,peckoviny, hroznové víno.
35
Příklad polysacharidů:
Celozrnné obilí, pohanka, brambory a škrob, anány, sladká jablka, fíky, datle,
sušené ovoce mimo hrozinek, med, karob.
Příklad neutrálních:
Tuk mimo ztužených a pevných, kysané mléčné výrobky, smetana sladká,
sýry nad 60% odsah tuku, tvarohové sýry, syrové či uzené masné výrobky, syrové
maso a ryby.zelenina, houby, výhonky, klíčky, byliny, koření, žloutek, borůvky,
hrozinky, olivy, destiláty (vysokoprocentní).
Příklad tvořících kyseliny:
Bílkoviny (ryby, maso, mléčné výrobky)
Z polysacharidů a ostatních:
Cukr (bílý cukr, bílá mouka, bílá rýže,nudle, alkohol...), černý čaj, nikotin
?
1. Jaké jsou příčiny disfunkce štítné žlázy?
2. Jaká je obrana proti vysokému cholesterolu?
3. Vyjmenujte zahleňující potraviny.
4. Jaké jsou doporučené potraviny v ročním období „léto“
5. Co může způsobit nerovnováha na úrovni okruhu sleziny?
6. Co může způsobit nerovnováha na úrovni okruhu ledvin?
36
Bc. Daniela Lojková
1. vydání
Praha 2012
Download

ZDRAVÍ A VÝŽIVA.pdf