číslo 1/2015
ZDARMA
53. Minerva
tentokráte na téma:
Voda základ života
28. 2. – 1. 3. 2015
Spousta zajímavých informací
o tom, jakým způsobem dokáže
voda přijímat léčivou energii
a ozdravovat tělo i duši, jak najít
opravdu léčivé prameny
a jak upravit obyčejnou vodu
z kohoutku tak, aby se stala
opravdu životadárnou tekutinou.
Nenechte si ujít!
Viliam Poltikovič je známý cestovatel
a dokumentarista, který se ve své tvorbě
nevyhýbá duchovním aspektům života
přírodních národů i „civilizovaného“ světa. Na 53. Minervě můžete v neděli 1. 3.
shlédnout ukázky
jeho dokumentu Brána smrti
a diskutovat s ním
o tabuizovaných
tématech
smrti, zániku, životě
po životě a toho,
proč žijeme, jako
bychom
nikdy
neměli zestárnout
a zemřít.
Kalendář Minervy
2015
Minerva –veletrh zdraví a esoteriky
Michnův palác, Újezd 40,
Praha 1 – Malá Strana
28. 2.– 1. 3. , 6.–7. 6. ,
12.–13. 9. , 4. – 6. 12. 2015
Plánujeme i další akce, podrobnosti
přineseme v příštím vydání a na
stránkách Minervazdravi.com
Kompletní program: www.minervazdravi.com
tel.: 777 556 871, e-mail: [email protected]
podpořte nás na
www.facebook.com/minervazdravi
Voda, která umí léčit
Když se vás někdo zeptá na vzorec vody, nejspíše odpovíte H2O. Ve skutečnosti se
však molekuly vody díky existenci vazeb jménem vodíkové můstky seskupují do větších útvarů. Tento fakt ovlivňuje nejen fyzikální vlastnosti vody (např. jde o jedinou
tekutinu, která při přechodu do pevného skupenství zvětší svůj objem), ale také dělá
z vody ideální médium pro přenos energie a informací.
Díky schopnosti měnit svou
vnitřní strukturu je voda ideálním médiem pro uchovávání
a přenos energie a informací,
a to jak těch pozitivních, tak
i negativních. Podle toho, jakou v sobě voda nese informaci
a energii, tak může organismu
jak škodit, tak prospívat.
Vodu lze přitom ovlivňovat hned trojím způsobem.
Tím prvním je energetizace
přírodní energií, jaká se nachází
například v okolí studánek
a pramenů na různých energeticky silných
a posvátných místech. Za druhé můžeme do
vody vkládat pozitivní informace a energii
my sami – ať už pomocí svých myšlenek
Co nového na Minervě
Objevte sílu skrytou v kapce vody
Voda má totiž neuvěřitelnou schopnost měnit svou vnitřní strukturu v důsledku působení různých energií, což jí umožňuje proměnit se v tekutinu obrovské léčivé síly.
Jak ji využívat se můžete dozvědět na 53. Minervě – veletrhu zdraví a esoteriky, jenž
se uskuteční 28. 2.–1.3. v Michnově paláci na pražské Malé Straně.
Minerva již 14 let představuje zkušené odborníky z oblasti přírodního léčení a péči
o tělo, duši i ducha. Umožňuje návštěvníkům
poslechnout si zajímavé přednášky, osvojit si
dovednosti na seminářích a také nakoupit
zajímavé produkty za výhodné ceny.
Na 53. Minervě se dozvíte, proč přírodní prameny a studánky odjakživa patřily k významným posvátným místům naučíte se poznat,
která voda prospěje vašemu tělu, osvojíte si
zásady vodoléčby a můžete také na vlastní
kůži vyzkoušet účinky různých druhů vod
s upravenou energetickou informací.
Tajemství sexu i relaxace
Březnová Minerva samozřejmě nebude jen
o vodě, dalším tématem bude i práce s psychikou, emocemi i sexualitou. PhDr. Iva A.
Volf vás naučí efektivní techniky pro relaxaci
– od autogenního tréninku, přes meditaci až
www.minervazdravi.com
minerva_01_2015.indd 1
a energie, různých tvarových zářičů či nerostů. A za třetí lze vodu energetizovat pomocí různých přístrojů a zařízení.
pokračování na straně 2
po autohypnózu. Seymour Koblin vám vysvětlí, jak emoce souvisí s poruchami zraku
a jak stav očí vylepšit. Odborník na feng-shui Mojmír Mišun objasní, jak uspořádáním harmonizovat emoce
a vztahy mezi
muži a ženami a Milena
Pohlová vám
odhalí tajemství milování –
řekne vám, co
dělat, aby naše
milování zůstalo stále sladké
a naplňující a nekončilo po několika letech
manželství.
strana 1
26. 1. 2015 9:36:27
Voda, která umí léčit
pokračování ze strany 1
Ať už je voda energetizována jakkoliv, pokud je nositelem pozitivních informací
a energií, může pozitivně ovlivňovat celé
naše tělo, každičkou jeho buňku.
Šungitová voda
k vymazání škodlivých informací, absorbování volného kyslíku a obnovení energie.
Rady moudré sovy
Magnetizovaná voda
Vykvašeno pro vaši imunitu
Při výrobě se využívá přístroj vytvářející
magnetické pole, které příznivě ovlivňuje
vnitřní strukturu, energetické i biologické
vlastnosti vody. Lze jej využít i k ovlivnění
energie potravin.
Vodu lze energetizovat pomocí řady minerálů, zvláště vhodný je ale šungit, který má
zároveň silné absorpční schopnosti, díky
Diamantová voda
nimž z vody odstraňuje cheAutorem technologie je francouz
mické a bakteriální znečišJ. Ducatillon. Využil k tomu přítění. Příprava je jednodustroj, který má za úkol
chá: Do třílitrové nádoby
zrychlovat vibrační frekvložíme promytý šungit a
venci vody, a ta je pak
necháme stát 24-72 hodin.
schopna přijímat inforVzniklou tekutinu můžemace z těch nejvyšších
me pít, ale také využívat ke
energetických úrovní. Díky
kloktání, ošetření pleti či
tomu má nejen příznivý
zalévání květin. Efektivně
vliv na zdraví, ale může
detoxikuje organismus a
Minerál šungit odstraní z vody nám též pomoci s řešepomáhá léčit řadu potíží.
nečistoty i negativní energii
ním řady osobních problémů i pokrokem na
Pí-voda
Objevitelem pí-vody je japonský badatel duchovní cestě. Vodu lze získávat „množeprof. Yamashita. Tato voda se vyrábí ve ním“ – stačí mít vzorek diamantové vody
speciálních přístrojích obsahujících kera- a ten je pak schopen své vlastnosti předat
mické kuličky nabité různými druhy ener- vodě, s níž přijde do styku.
getických polí, která způsobí, že se běžné,
šestimolekulové útvary přeskupí na nej- Voda má pochopitelně nemá ozdravné účinmenší možné, třímolekulové, jaké se vysky- ky jen při vnitřním požívání. Relaxační,
uvolňující a léčivé účinky vody se využívají
tují například v plodové vodě.
v různých typech koupelí a vodních masáží. O hydromasážích a o tom, jak si jednoLevitovaná voda
Vyrábí se v zařízení, v němž po zvíření urazí duše zařídit doma špičkové SPA (Sanitas
několik desítek kilometrů vysokou rychlos- Per Aqua – zdraví skrze vodu) na míru, se
tí. Tím se zvětší její vnitřní povrch, dojde dočtete v příštím čísle.
Mladý zelený ječmen
Síla slunce pro vaše tělo
Zelené rostliny mají úžasnou schopnost: prostřednictvím barviva chlorofylu
přijímají sluneční energii a zabudovávají ji do svých těl. Při jejich konzumaci tak
můžeme i my sami získat něco z této úžasné životadárné energie. A pokud zvolíme
mladé zelené výhonky ječmene, získáme navíc úžasný zdroj živin.
Chlorofyl, jehož mladý ječmen obsahuje
velmi vysoké množství, má na naše tělo
blahodárné účinky: působí desinfekčně,
antibakteriálně, podporuje hojení ran,
zmírňuje tělesné pachy a prokázány byly
i jeho protirakovinné účinky.
strana 2
minerva_01_2015.indd 2
Trápí vás duchové?
u
Čištění domů od těžkých energií.
Od černé magie, uhranutí,
prokletí, odvádění bludných duší.
u
Dobíjení pozitivní energie.
Karmické čištění, problémy
v rodině, léčení archandělskou
energií těla a duší.
u
Řešení jakýchkoliv životních
problémů, věštění.
Radchan, tel. 774 249 146
tělu, aby si pomohlo samo. Doplní potřebné živiny a jemně z těla vyčistí, co do něj
nepatří. Projeví se to zvýšením naší energie
a vitality a celkovým zlepšením imunity.
Na spoustu konkrétních diagnóz přitom
už dnes existují vědecké studie, které prokazují jeho blahodárné účinky například
u zánětlivých onemocnění, u alergických
a astmatických obtíží, u problémů s trávící soustavou nebo třeba při vysoké hladině
cholesterolu.
Zkuste i chlorellu
Bohatá zásobárna živin
Ve šťávě z mladého ječmene najdeme také
velké množství vitamínů, minerálů, aminokyselin a dalších živin. Obsahuje antioxidanty, které nás chrání proti volným
radikálům, a díky šetrnému zpracování
také aktivní enzymy. Hlavní síla zeleného
nápoje není ale jenom v jeho jednotlivých
složkách. Je v jeho komplexnosti a ve spolupůsobení jeho složek. Tento koktejl nám
namíchala sama příroda a my ho můžeme

Čerstvá zelenina v tomto období za
mnoho nestojí. Protože je přivážena
ze vzdálených zemí, musí být sklízena
dlouho před dosažením zralosti a obsah
živin je minimální. Zkuste ji proto nahradit zeleninou kvašenou.

Například kysané zelí (pozor, nikoliv
to pasterizované!) je například výborným zdrojem živin, které jsou nezbytné
pro správné fungování imunity: vitaminu C, aktivních enzymů a laktobacilových kultur. Kvasit však lze i jakékoliv
jiné druhy zeleniny.

Skvělým zdrojem aktivních enzymů
jsou i potraviny, které prošly fermentací. Vyzkoušejte například japonské miso
nebo tempeh.
využít jako prevenci zdravotních problémů
i jako jejich řešení.
V čem nám může pomoci?
Příznivých účinků šťávy z mladého ječmene je celá řada. Laicky řečeno – pomůže
Kromě zeleného ječmene existují i další
zelené „superpotraviny“ s příznivými účinky na zdraví. Vyzkoušet můžete například
jednobuněčnou sladkovodní řasu chlorellu,
smaragdovou zásobárnu sluneční energie.
Na rozdíl od ječmene obsahuje také nerozpustnou vlákninu, která nám pomáhá při
detoxikaci nebo třeba při hubnutí.
Více informací Vám ráda poskytne
Martina Levitnerová, se kterou se můžete
potkat i na výstavě Minerva.
Kontakt: 739 046 811
[email protected]
www.minervazdravi.com
26. 1. 2015 9:36:29
Není to jen chemie
aneb Co také znečišťuje vodu
České normy na pitnou vodu se zabývají pouze třemi typy znečištění: mechanickým,
chemickým a biologickým. Pokud zdroj vody splňuje v těchto kategoriích příslušné
normy, je voda prohlášena za pitnou. Existují ovšem i další „poškození“, kterými se
oficiální instituce nijak nezabývají, přestože mohou mít zásadní vliv na naše zdraví.
Znečištění informacemi
Jde o obsah parazitních informací, které
běžná voda na sebe nepřetržitě navazuje
a které působí na náš organismus podobně
jako třeba homeopatie. Zdrojů informačního ovlivňování vody je mnoho: elektrosmog, emoční a jiné stavy okolí, úmyslné či
neúmyslné ovlivňování atd.
Voda stvořená kdysi dávno přírodou,
tedy ona „základní voda“, byla stvořena se
všemi informacemi, které blahodárně působí a umožňují vytvářet původní systémy
tvorby života. Jakékoliv doplňování dalších
informací je zasahování, které člověku zatím nepřísluší. Jsou známé pokusy „přebít“
negace ve vodě vložením „pozitivních“
informací, ale nastupují zde otázky, komu
přísluší takovéto kroky činit.
Odstranění dodatečně vnesených informací lze už dnes dosáhnout. Nestačí ovšem
informace z vody jen odstranit. Je potřeba
uvést vodu také do stavu – struktury, která
Beta glukany
vody. Voda v tzv. základním stavu má nejmenší možný počet molekul v základním
klastru: tři. Takto strukturovaná voda je
imunní vůči vnášení dalších informací, dokud třímolekulová struktura není narušena.
Taková voda se v přírodě vyskytuje už jen
v plodové vodě, v jádrech a semenech. Tedy
tam, kde dochází ke vzniku života. Nelze si
ani představit, k jakým deformacím by docházelo při zrání plodu, kdyby plodová voda
nedokázala odolávat informačním tokům
z okolí. Všechny běžné vody, i léčivé prameny, dnes už ale mají vodu s vyšším počtem
molekul v základním klastru než tři.
Pro vrácení struktury vody do základního
stavu rovněž existuje technologie.
Energetický obsah vody
zamezí opětovnému zanášení parazitními informacemi, protože zdroje informací
jsou všude kolem nás. Jedině tak na nás
mohou blahodárně působit informace, které voda v původním stavu nesla. Dnes už
na toto existují potřebné technologie.
Molekulární struktura
Všeobecné strukturální poškození vody
umožnilo vnášení parazitních informací do
Působení informací (nejen ve vodě) lze
posílit energeticky. Jelikož málokdo dokáže „přečíst“ veškeré vnesené informace ve
vodě, nelze doporučit energetické posilování běžné vody, přestože je v literatuře
popsáno mnoho způsobů „nabíjení“ vody.
Ing. Miroslav Gaydoš
Autor vystudoval elektrotechnologii – výrobu polovodičových materiálů, což je v podstatě věda o taveninách. Vodou se zabývá již
desítky let, a protože tekutá voda je vlastně
také „tavenina“, je jeho pohled hlubší, než
bývá běžné. Přednášku ing. Gaydoše můžete navštívit i na 53. Minervě.
pročistí tělo, podpoří imunitu
Voda nesoucí pozitivní informaci nebo energii dokáže nejen čistit a uzdravovat tělo,
ale také mnohonásobně zvyšuje účinnost různých doplňků stravy. Doslova elixír pro
imunitu a celkovou vitalitu pak představuje ve spojení s beta glukany z hlívy ústřičné.
Hlíva ústřičná je nejenom velice chutná
houba, ale zároveň je i bohatým zdrojem
biologických látek. Především obsahuje jeden z nejúčinnějších imunostimulátorů na
světě – 1,3-D beta glukan. Dále v ní najdeme proteiny, steroly, aminokyseliny, vitaminy řady B, vitamin D, C, K, a řadu minerálů
a stopových prvků (železo, draslík, fosfor,
sodík, zinek, selen, bór a jód).
To hlavní ale představují už zmíněné beta
glukany s mimořádnými účinky na naši
imunitu. Jejich přínos nespočívá v tom,
že by přímo ničily patogeny, ale v aktivaci
různých imunitních reakcí v organismu –
zkrátka pomohou tělu, aby se s viry, bakteriemi a dalšími „vetřelci“ vypořádalo samo.
Beta glukany se v těle vážou především na
makrofágy a tzv. NK buňky, což jsou bílé krvinky aktivující tzv. nespecifickou imunitu
a představující jakousi první obrannou linii
těla. Makrofágy odstraňují z těla vše, co do
něj nepatří, a NK buňky se specializují na
vyhledávání a likvidaci nádorových buněk.
Účinky hlívy a beta glukanů
Pomáhá při virózách, angínách, zánětech horních cest dýchacích apod.,
zlepšuje funkci vylučovacích orgánů
(ledvin, močového ústrojí, prostaty),
velmi účinně působí na gynekologické
problémy a plodnost u mužů i žen,
pozitivně ovlivňuje onemocnění kůže
(popáleniny, ekzémy, lupénku, akné, plísně),
snižuje hladinu cholesterolu,
regeneruje játra a čistí krev,
příznivě ovlivňuje celý trávicí systém,
zvyšuje celkovou vitalitu, dodává energii,
pozitivně působí na psychiku a nespavost.
Nejprve čistí, potom léčí
Beta glukany nepůsobí na každého stejně
a hned. Nástup účinků se individuálně liší.
Nejprve pomáhají tělo očistit od škodlivin
(tj. detoxikovat), což se může projevovat
zpočátku větším množstvím stolice, někdy
i častým močením, únavou. Teprve potom
se účinky soustředí na místa, kde je jich
zapotřebí. Zdravotní stav se může i krátkodobě zhoršit, což je důkazem účinku beta
glukanů, které mají za úkol v organismu
pomocí makrofágů ten či onen problém
napadnout a z těla odvést ven.
Beta glukany navíc pomáhají nejenom
ve formě doplňků stravy. Velice vhodná
je kombinace potravních doplňků s polyfunkčními krémy, které podporují při-
www.minervazdravi.com
minerva_01_2015.indd 3
rozenou ochranu těla a posilují imunitní
systém.
Kombinace pro každého
Beta glukan skvěle účinkuje samotný, ale
efektivní jsou i jeho kombinace s dalšími
přírodními látkami. Při problémech s imunitou a akutních onemocněních skvěle funguje kombinace s echinaceou, při
potížích se štítnou žlázou a křečovými žilami zase oceníte kombinaci s arónií neboli černým
jeřábem.
Beta glukan je skvělým
pomocníkem i pro děti.
Pro ně je vhodná například řada Medicínka Glucan s různými ovocnými
příchutěmi, která nejenom
podpoří imunitu a metabolismus, ale také ochrání před
volnými radikály a pomůže
při alergiích.
Kontakt:
www.irisdiagnostika.info
tel.: 777 794 306, 776 247 653
strana 3
26. 1. 2015 9:36:32
53. MINERVA – Veletrh zdraví a esoteriky
28. 2.–1. 3. 2015
Program přednášek a seminářů
Sobota 28. 2. 2015
Sál I
10.00–11.00 MUDr. Renata Filipová
Atlas – podceňovaný obratel
Jak může špatné postavení prvního krčního obratle ovlivnit zdraví pohybového aparátu i celého těla? Jak nám může pomoci
jeho jednoduchá náprava?
16.00–17.00 Ing. Jiří Mareš
Zdraví, současnost a minulé životy
Řešení fyzických a psychických potíží
metodou regrese do minulosti.
11.00–12.00 Tamara Krejcarová
Divoké rostliny v domácí kuchyni
Jak nám divoké rostliny rostoucí běžně
kolem nás mohou změnit život. Vitaminy
zadarmo, které posilují tělo zevnitř i zvenku. Luxusní kosmetika z vlastní kuchyně.
14.00–15.00 Jana Niessnerová
Co skrývají linie na dlani
Linie na dlani ukazují minulost, přítomnost, budoucnost. Odhalují charakter,
úspěchy v práci, vztahy a lásky i zdraví
a dlouhověkost.
15.00–16.00 Iveta N. Vrbová
Proč se depky bát?
Proč bychom se měli pořád a za každou
cenu cítit dobře, když i opak je přirozený
a má své přednosti? Praktické tipy, jak
ustát krize a obrátit je ve výhodu.
16.00–17.00 Mgr. Alishia Gajić
Paraziti – mýtus nebo fakta?
Víme jak na ně! Převratná diagnostika
s 96% výstupem měření všech kontaminací v organismu.
17.00–18.00 Martina Levitnerová
Zelené potraviny
Zdravá strava je jedním z pilířů našeho
zdraví, naše těla jsou vystavěná z toho, co
sníme. Proč nám naše strava nestačí pro
udržení zdraví, co s tím dělat a proč zařadit do svého jídelníčku zelené potraviny
12.00–13.00 Jiří Mendel
Strach – jak nás ovlivňuje?
Je strach přítel, nebo nepřítel? Zjistěte, jak
nás ovlivňují strachy na mentální a fyzické
úrovni, v čem jsou zrádné a jak s nimi
pracovat.
13.00–14.00 Jarmila Krestová
Regresní a hypnotická psychoterapie
Není to výlet za zážitky. Návrat do minulosti nám může pomoci vyřešit mnohé
problémy současnosti.
bylina nás uvede do rovnováhy a která
superpotravina nám vrátí sílu a energii.
Sál III
17.00-18.00 Juan Carlos P. Gomez (Peru)
Šamanské techniky v našem světě
Patří šamanské techniky do pralesa, nebo
z nich můžeme těžit i u nás? Naučte se
cestovat do jiných světů a vychutnejte si
meditaci shaman spirit pod vedením peruánského šamana.
10.00–11.00 Daniel Matoušů
TICHO
Ticho je nezbytné a životně důležité pro
orientaci nejen v naší duši, ale také nám
dává sílu v životě.
Sál II
10.00–12.00 Seymour Koblin (USA)
Emoce a léčení zraku
Pocity jsou obrovským zdrojem uzdravení,
pokud se je naučíme používat. Oči jsou
okna do duše. Fyzické techniky a techniky
chování, které integrují tyto dva důležité
smysly, změní vaši zkušenost se zdravím
a léčením. S překladem.
12.00–13.00 Bc.Veronika Šmejdová
Taoistické tai chi
Vliv taoistického tai chi na lidský organismus, praktické ukázky.
13.00–14.00 Jiří Škaloud
Tajemství posvátných studánek
Přírodní prameny a studánky odjakživa
patřily k posvátným místům se silnou
energií. Jak poznat ty pravé?
15.00–16.00 Ivan Benetin
Který orgonit je ten pravý?
Jak fungují unikátní energetické zářiče
jménem orgonity, jak mohou pomoci
při různých problémech a podle čeho je
vybírat.
strana 4
minerva_01_2015.indd 4
14.00–15.00 Ing. Jiří Tomíček
Terapie duše pomocí peruánských
bylin a superpotravin
Naše fyzické zdraví ovlivňuje především
stav naší duše. Když budeme vědět, kde
jsou slabiny, snáze určíme, která peruánská
11.00–12.00 Ing. Miroslav Gaydoš
Voda, která umí léčit
Proč je důležité konzumovat vodu v původním, harmonickém stavu, která voda
zdraví prospívá a která škodí, jak upravovat energetickou informaci vody.
12.00–14.00 Žaneta Alžběta Matesová
Srdce a střed našeho národa
www.minervazdravi.com
26. 1. 2015 9:36:35
Karel IV. zanechal mystický odkaz a indicie k duchovnímu propojení a sjednocení
národa. Jejich praktické vyzkoušení je
náplní této přednášky.
14.00–15.00 Ing. Milena Pohlová
Tajemství milování
Když slyšíme slovo sex, většina z nás
zmlkne. Přestaňme se skrývat před lidskou
přirozeností a podívejme se, co můžeme
udělat pro to, aby se naše milování zůstalo
sladké a nekončilo po letech manželství.
15.00–16.00 Ing. Zdeněk Svoboda, CSc.
Jedinečnost vody pouze na Zemi
Spojení vody se hmotným životem. Co
umožnuje v Systému U zformování vody
a co nikoliv? Voda a domnělá „kvazi voda“,
jedinečnost vlastností vody.
16.00–18.00 Hana Říhová
Konstelace – cesta k lásce
Rodinné konstelace umožňují pracovat
s jakýmkoli tématem – trauma, vztahy,
zdraví, práce, hojnost, sebepřijetí, sebehodnota, problémy s dětmi. Pomáhají osvobodit se od nevědomých vlivů, převzatých
rolí, zátěže a pocitů viny, správně se rozvést,
rozejít, rozhodnout, posílit sebedůvěru,
sebelásku, úctu k životu a k předchozím
generacím, které jsou našimi kořeny.
16.00–17.00 Kristýna Vavřínová
Strachy a vztahy
Jak spolu souvisí strach a vztahy? Jak se
přestat bát? Strach z výšky, vody, ze psa, ze
šikany, ze vztahu, z letadla, že mě opustí
a zůstanu sám... Jak se zbavit nepříjemných pocitů navždy.
17.00–18.00 Mgr.Boris Nakladov
Zlepšení partnerských vztahů
Nerozumíte si s partnerem? Praktické rady
jak vyřešit problémy a zachránit vztah.
Sál II
10.00–11.00 Taťjana Engel
Elixíry ze sibiře
Korekce zdraví pomocí přírodních produktů ze Sibiře, dálného východu a Altaje.
11.00–12.00 Josef Kaplan
Bolesti zad, emoce a energie
Jak naše mysl, emoce a proudění energií
ovlivňují vznik bolestí zad a dalších zdravotních potíží a kde hledat cestu k nápravě.
Neděle 1. 3. 2015
Sál I
10.00–12.00 Ludmila Pražáková
Minulé životy v nás
Minulé životy nás ovlivňují více, než
bychom si přáli. To, s čím si neporadíme za
současného života, si přenášíme do života
dalšího. Součástí je i cvičení 4 směrů a technika, díky níž lze nahlédnout svou minulost
a sáhnout si na to, co je očím neviditelné.
12.00–13.00 Radek Zámiš
Zapper, Fscan a RaMaLoop
Patogeny (bakterie, viry, plísně) a jejich
vliv na naše zdraví. Vysvětlení funkce
jednotlivých přístrojů
13.00–14.00 Ing. Zdeněk Svoboda, CSc.
Původ a účel života
Oživení hmoty je možné pouze v podmínkách prostředí, kterým v současnosti
prochází planeta Země.
14.00–15.00 Jarmila Krestová
Psychoterapií k uzdravení
řada našich fyzických potíží má příčinu
v naší psychice, myšlení a emocích. Odborně vedená psychoterapie proto může
ulevit nejen od problémů duše, ale i těla.
15.00–16.00 MUDr. Eva Moučková
Výživa pro zimní období
Jak se stravovat a vzdorovat nemocem
v době, kdy se nám nedostává kvalitního
čerstvého ovoce a zeleniny. Recepty na
zdravá a chutná jídla respektující roční
cyklus i tradice předků.
12.00–14.00 Viliam Poltikovič
Brána smrti, umírání, zánik
Je smrt konec, nebo začátek? Proč žijeme,
jako kdybychom nikdy neměli být staří a
umřít? Jak ke smrti přistupují jiné kultury a co o ní říkají význační lidé (S. Grof,
Dalajlama, R. Moody....)? Shlédněte filmové
ukázky významného dokumentaristy a diskutujte s ním o tabuizovaných tématech.
14.00–15.00 MUDr. Věra Kleplová
Vadné držení těla a poruchy
pozornosti školáků a předškoláků
Přednáška zaměřená na vadné držení těla,
ploché nohy, poruchy koordinace
a pozornosti a další možné potíže dětí
v předškolním a mladším školním věku.
Spojeno s cvičením.
15.00–16.00 Hana Körnerová
Jak být sama sebou
Jak obstát a být šťastná nejen v partnerských vztazích a jak se prolínají do vztahu
emoční zranění z dětství.
16.00–18.00 PhDr. Iva A. Volf
Nejúčinnější relaxační techniky
Jak se zbavit napětí. Typy relaxačních
technik: autogenní trénink, meditace. Jóga,
powerjóga a bikramjóga a samozřejmě
hypnóza a autohypnóza.
12.00–14.00 Ing. Věra Tomisová
Příběhy obrázků – meditace a beseda
Láska a vztahy. Meditace se strážcem
druhé čakry. Partnerství, vztah ke všem
lidem, ke všemu projevenému a odpuštění.
Opuštění prastarých zranění, dávných lží,
hlubokých ran a zrad. Pro každého kartička pro zpracování jeho aktuální situace.
14.00–16.00 Ivana Šmucrová
Písmo jako lék
Schopnost psát patří k základním dovednostem, přesto není samozřejmá pro
všechny. Písmo je obrazem našich emocí a
může se stát i cestou k našemu uzdravení.
1600–17.00 Ing. Mojmír Mišun
Dynamika emocí a čchi v interiéru
Emoce jsou součástí prožívání propojení
s vnějšími událostmi a hloubkou vztahů.
Jejich odraz najdeme v uspořádání interiéru. Jsou-li v harmonii s duší, pak jsou v
harmonii i vnější jinové projevy osobnosti a
vnitřní žena se harmonicky odráží ve sladění mužského a ženského principu v bytu.
17.00–18.00 Hana Říhová
Sebepřijetí, transformace stínů
Sebepřijetí a sebeláska jsou podmínkou
uzdravení těla i duše, šťastných vztahů,
radosti, hojnosti i duchovního růstu. Když
přijímáme a milujeme sami sebe, jsme šťastní a dokážeme přijímat a milovat druhé bez
závislosti, strachu a bez podmínek.
Vstupné na výstavu: 35 Kč
Vstupné na 1h přednášku: 50 Kč
Vstupné na 2h seminář: 100 Kč
Celodenní vstupné: 250 Kč
Sál III
10.00–12.00 Marcela Pešková
Láska bez podmínek – jej to fikce?
Přednáška s ukázkou systemických konste-
www.minervazdravi.com
minerva_01_2015.indd 5
lací. Je v lidských silách milovat bez podmínek? Ano, pokud jsme schopni milovat
sami sebe bez podmínek. Veškerá negativní
energie, která se k nám vrací ze světa, je
odrazem naší vlastní neuzdravené energie.
strana 5
26. 1. 2015 9:36:38
Kniha Svět je jinak
Průvodce pro všechny hledající
Člověk od nepaměti hledá odpovědi na otázky: „Jak vznikl vesmír a život v něm?“
„Jaký má smysl existence člověka?“ „Existuje život po životě a jak vypadá?“. Pro
zájemce o tuto problematiku navazující na vědění o existujícím Jsoucnu a o Systému
Boha máme pár tipů na zajímavé zdroje informací.
V první řadě bychom vás rádi odkázali na
internetovou adresu http://svet-je-jinak.
webnode.cz, kde naleznete cyklus článků
na výše zmiňovaná témata a rovněž aktuality, které reagují na mediálně sdělované
události a komentují jejich příčinné souvislosti s dokonalým Systémem Universa.
Kniha, která vám otevře oči
K vydání je připravena také mnohem
podrobnější kniha „Svět je jinak“ autora ing. Zdeňka Svobody, CSc. Je určena
pro jedince hledající odpověď na otázky
okolo vzniku života na Zemi. Text obsahuje informace, které nemají precedent
v teoriích současné vědy, v náboženských
učeních ani v esoterice. V knize je věrominerva_leden_2014 8.1.15 10:46 Stránka 1
Medunka
ALTERNATIVNÍ CESTY KE ZDRAVÍ
Meduňka poradí, Medu
ňk
Meduňka potěší, na těle a pohladí,
i na duši.
1/201
Manolevs
a Ilona
5
SR 1,30
27 Kč,
Cena
24,50 Kč
latitele
Pro předp
teli
ká s přá
ka
Medun
Založil
Alternativ
ke zdraví
ní cesty
dí
ka pora
Meduň pohladí
ka
Meduň
ší
ka potě
Meduň
duši
na
i
na těle
čován
být ozna
za
nemůže
přesněji
„Nikdo
á
na, tedy
a vním
za bláz ka, když vidí
neboť
psychoti o než ostatní, tvrdí
něco jinéhířené vědomí,“
hiatr
jde o rozšproslulý psyc
světově Grof.
Stanislav
tuky
Oleje a ví
ra
pro zd
Veškeré informace o prodeji časopisu
Meduňka a knih z edice Knihovnička Meduňky:
Prokopova 15, 130 00 Praha 3
e-mail: [email protected],
[email protected]
tel.: 9–13 h: 222 722 339, 777 804 025
www.mojemedunka.cz
strana 6
minerva_01_2015.indd 6
hodnost vědeckých teorií, tvrzení a církevních dogmat konfrontována s principy, na jejichž základě existuje vše, co je
lidskými smysly nevnímatelné, a teprve
až následně člověkem vnímatelná hmotná
realita.
Dosavadní náboženská a filozofická literatura se zabývá spíše morálním kodexem,
nikoliv hmotnými vztahy ve společnosti.
Odborná literatura uvádí převážně vlastnosti hmoty a jejich souvislosti dovozované buď z vnějších zjišťovaných znaků, nebo
dokonce jenom spekulativními teoriemi.
Ani ona ale neodpovídá na otázku, proč je
vše organizováno právě takto.
Kniha i webové stránky seznamují člověka s tím, proč a jak Universum vzniklo, jak
je organizována jeho nekonečná procesní
dynamika a vnitřní vztahy podmiňující
existenci hmotného života. Jediné existující
Jsoucno a Universum jsou totiž dokonalým
Božím Dílem-Systémem, jehož základem
je Nehmota, fluidum hmotnými prostředky
neměřitelné a neuchopitelné, z něhož vzniká také hmota a veškerá realita.
Informace z druhé strany
Zdrojem uváděných poznatků jsou Sdělení
přijatá mimosmyslově z „Druhé Strany“,
tedy výlučně z Nehmotného prostředí Uni-
versa. Je v nich objasňováno, jak Systém
Universa umožňuje člověku tvarovat hmotu, jak v důsledcích nových znalostí může
být společenská praxe smysluplnější.
Objektivní vědecké poznatky nemusejí
být znehodnocovány mnoha spekulativními teoretickými závěry, které prohlubují
zkreslování názorové hladiny člověka jako
jednotlivce i většiny společnosti. Představují člověka jako bytost s věčným a nesmrtelným Tvořivým Duchem, který je skutečným a nezaměnitelným individuálním „já“.
Umožňují pochopit základní vztah Ducha
a hmoty z pohledu filozofie i ve hmotné
praxi života.
Sdělení také rozkrývají účel vzniku Universa a jeho funkční cirkulační Systém.
Tento nikdy nekončící proces je směrován
pro existenci a poslání Tvořivých Duchů,
kteří se ve hmotném prostředí projevují
jako lidé. Boží Systém dává smysl také životům člověka, jehož Nehmotná identita jedinečného Tvořivého Ducha hmotnou smrtí
nekončí a ani končit nemůže.
Z vlastností Nehmoty vyplývá také vznik
a existence hmotného života. Nehmota je
na rozdíl od dočasnosti uspořádání hmoty věčná. Nemění svoji formu, pouze jsou
v Řádu Universa přeskupovány vzájemné
proporce jejích druhů.
Zdeněk Svoboda,
tel.: 723 000 617
e-mail: [email protected]
nové poznatky na webových stránkách:
www.svet-je-jinak.webnode.cz
S ing. Zdeňkem Svobodou, Csc. se můžete
osobně setkat u příležitosti jeho přednášek na
témata týkající se vody a její energie
28. 2. a 1. 3. na 53. Minervě.
Centrum Minerva
oáza zdraví a pohody
Navštivte malé centrum s jedinečnou duchovní atmosférou, v němž působí přední odborníci na klasickou
a alternativní medicínu. Najdete nás v pražském Karlíně, jen pár
kroků od stanice metra. A na co se můžete těšit?
Každé úterý zde ordinuje akupunkturista Václav Boura,
jeden z nestorů alternativní medicíny v ČR
2x měsíčně můžete vyzkoušet léčení a meditace s peruánským šamanem Juanem Carlosem Pacayou Gomezem,
energetické léčení nevidomého léčitele Josefa Kaplana,
speciální rehabilitační cvičení proti bolestem zad a kloubů pod
vedením MUDr. Jiřího Marka či poradnu tradiční čínské medicíny Radomíra Klimeše
Dále nabízíme kvantovou léčbu mgr. jiřího lexy, výklad
karet, numerologii, prodej mandal a šungitových pyramid
Nabízíme i pronájem místnosti (pouze vybrané dny v týdnu)!
najdete nás na adrese Sokolovská 82, Praha 8 – Karlín
Objednávky a informace na tel.: 777 556 871
www.minervazdravi.com
26. 1. 2015 9:36:41
Čínská medicína pomáhá při borelióze
Začíná to nenápadně, jako červený flek okolo místa, kde jsme měli přisáté klíště.
Jenže bakterie způsobující onemocnění jménem lymská borelióza jsou potvůrky
zákeřné. Často odolávají i léčbě antibiotiky a způsobují řadu potíží, jež často končí
dokonce invaliditou. Naději může nemocným přinést i tradiční čínská medicína,
která často pomáhá i tam, kde ta klasická selhala.
ky, která je ovšem nutno užívat minimálně
šest týdnů. Při pozdější diagnóze, když už
nemoc přešla do chronického stádia, je ovšem léčba velmi obtížná.
Bylinky, které pomohou
Inkubační doba boreliózy je velmi proměnlivá. První potíže se mohou vyskytnout už
za dva dny po přisátí klíštěte, ale také až za
měsíc. Různé bývají i příznaky. Někdy se
objeví pouhé zarudnutí pokožky, jindy se
přidává bolest hlavy a kloubů, horečka či
únava, stále je však nemoc možné zaměnit
třeba s běžnou virózou.
Nezabíjí, jen ničí život
Po několika týdnech se ovšem často přidávají další, obvykle už závažnější problémy – kromě kloubů bývá často postižen
nervový systém, což se může projevit například poruchami srdečního rytmu, ale
i třeba obrnou lícního nervu. Bakterie ovšem může napadnout i srdeční sval, může
způsobit zánět mozku či mozkových blan,
poškodit zrak a sluch a způsobit vážné poruchy imunity.
Pokud je borelióza diagnostikovaná včas,
většinou ji lze bez problémů léčit antibioti-
Naproti tomu bylinná léčba bývá účinná
i v poměrně závažných případech. Při vlastní boji s bakterií se osvědčilo zejména těchto pět bylin: maralový kořen, který v rámci
ochrany před nemocí vyhrabávají a pojídají
i jeleni, štětka lesní (lze ji nahradit štětkou
soukenickou), eleuterokok ostnitý, plamenka latnatá, křídlatka latnatá a kozinec blanitý. Podle toho, jaká část těla je boreliózou
nejvíce postižena, se pak léčba doplňuje
ještě vybranou směsí čínských bylin:
Ledviny: T01 – Vyživení kořenů, T02 –
Posílení kořenů
Prostata: T16 – Čistý kořen
Trojklaný nerv: MAH5.9 – 2699
Klouby: TL24.9 – 2709 a T15 – Vyživení
kořenů a pročištění větru
Srdce: T66 – Rozehnání mraků a WBO2.8
–1908 ( shengmaiyin)
Játra a oči: T06 – Projasnění očí nebo
BCX7.9 – 1289 (longdan xiegan tang)
K tomu je ideální navštěvovat 3x týdně
saunu, aby se prohřál organismus a spóry
se dostávaly ven z těla pocením.
Jak rychle to zabírá
Velice dobré zkušenosti mám s použitím
štětky soukenické při obrně lícního nervu
– v takovém případě jsou výsledky v podobě „srovnání“ tváře vidět již do 48 hodin po zahájení léčby. Při postižení kloubů
se se výsledky obvykle dostavují později,
je to ovšem dáno i tím, že s těmito potížemi ke mně lidé obvykle přicházejí většinou až v okamžiku, když jsou již na hranici invalidity.
Radomír Klimeš,
terapeut tradiční čínské medicíny
Z nabídky vybíráme doplňky stravy:
T01 — VYŽIVENÍ KOŘENŮ
(NOURISH THE ROOT)
T02 — POSÍLENÍ KOŘENŮ
(STRENGTHEN THE ROOT)
T16 — ČISTÝ KOŘEN
(CLEAR THE ROOT)
T66 — ROZEHNÁNÍ MRAKŮ
(BREAKING CLOUDS)
• Výhradní zastoupení renomovaných
světových značek
• Přírodní doplňky stravy, akupomůcky,
odborná literatura, zdravá výživa
• Produkty vycházející z poznatků
tradičních přírodních medicín
NAŠÍ PRIORITOU JE PRVOTŘÍDNÍ KVALITA
Individuálněji k možnostem tradičních bylinných
směsí v poradně Radomíra Klimeše na Minervě.
WWW.PRAGON.CZ
Rezonátory vitální energie
Jsou novodobými energizačními prostředky pro individuální použití na vyrovnávání
psychiky a posilování zdravotní rovnováhy těla. Jsou určeny do současné společnosti,
jejíž životní styl a prostředí člověka vyčerpává a oslabuje jeho přirozenou imunitní
obranu proti nepřirozeným vnějším vlivům.
Úplná kolekce obsahuje 28 kusů rezonátorů, které svým uspořádáním a tím i účinky
navazují na rozpětí základních typů osobnosti člověka. Jejich podstatou jsou individuálně tvarované přírodní materiály s obsahem křemíku ve funkci polovodiče, který
Rezonátor Souhvězdí Lva
usměrňuje a zároveň zintenzivňuje proudění paprsků životodárné vitální Energie.
Jednotlivé rezonátory jsou vytvořeny
podle vnitřního přístupu a prožitků jejich senzibilní autorky. Každý jednotlivý
zformovaný rezonátor soustřeďuje a vysílá
smysly člověka nevnímatelné specifické vlnění, které navazuje na psychiku a zdravotní rovnováhu člověka.
Aplikace rezonátorů umožňují při zachování veškeré účinnosti jejich rozšíření pro
všechny, kteří tuto pomoc vyhledají.
Osobní výběr určitého rezonátoru tak,
aby navazoval na individuální charakter
osobnosti člověka, je podmínkou. Na výstavě kolekce si může každý vyzkoušet, který z rezonátorů jej „osloví“ na první pohled
a umožní mu nahlédnout do podvědomí.
Charakteristiky rezonátorů, které je zde
www.minervazdravi.com
minerva_01_2015.indd 7
Rezonátor Samuel
možno zakoupit, jsou uvedeny v katalogu.
Pokud se rozhodnete opatřit si osobní rezonátor, budete mít stálého průvodce, který
vám bude pomáhat v porozumění sobě samému, ale i vašemu okolí.
Autorka: Dagmar Rodanová
tel.: 605 373 244
e-mail: [email protected]
nové poznatky na webových stránkách:
www.jaspis-oaza1.webnode.cz
www.svet-je-jinak.webnode.cz
strana 7
26. 1. 2015 9:36:45
Ivana Šmucrová:
Změňte písmo, změníte sebe
Každý už někdy slyšel o grafologii, která nám ukazuje, jak získat z rukopisu pisatele
informace o jeho povahových rysech, schopnostech a způsobu prožívání emocí.
Existuje ovšem i opačný postup, kdy pisatel cílenou prací s písmem získává větší
kontakt se sebou samým. O obou metodách – grafologii i grafoterapii – jsme si
povídali s lektorkou Ivanou Šmucrovou.
Kdy jste se začala zajímat o písmo?
Ke grafologii jsem se dostala před devíti
lety. Tehdy mě zaujal plakát, který lákal ke
studiu grafologie. Po složení přijímacích
zkoušek jsem absolvovala tři roky studia
grafologie a psychologie.
Co vás překvapilo nejvíce?
Každý víme, že písemný projev každého
člověka je naprosto individuální. Vzpomeňme, jak jsme jako děti napodobovali podpis
svých rodičů, a to nejen tvar písma, ale také
tah a tlak. Proč? Rodiče, když nám podepisovali žákovskou knížku, byli buďto šťastní,
že se dobře učíme, anebo právě naopak.
V jejich podpisu se projevily emoce, které
při tom prožívali. Byli si jisti v názorech na
své dítě. My jsme se ovšem při napodobování podpisu cítili nejistě. Měli jsme strach
z trestu. Proto byl podpis rodičů nenapodobitelný. V rukopisu se zkrátka projevují
emoce, které právě prožíváme, stejně jako
v pohybech a držení těla, v tónu hlasu…
A jak jste se dostala ke grafoterapii?
Na základě inzerátu v novinách vycházejících v rámci výstavy „Miluj svůj život“.
V té době jsem již studovala grafologii
Písemný projev je charakteristický už
na samém začátku školní docházky
a chtěla jsem rozšířit své poznatky v této oblasti. Tehdy jsem se pro metodu nadchla. Její
princip spočívá v návratu do doby, kdy jsme
chodili do školy a učili se psát. Několik let
jsem pak kurzy grafoterapie i sama vedla.
Jaký má význam znovu se učit psát?
Například horní smyčky písmen zjednodušeně řečeno vypovídají o našem nadhledu
nad věcí, kreativitě. Spodní smyčky písmen
ukazují naši materiální a emocionální stabilitu. Je to jako v životě. Nejdříve bychom
měli uchopit a poznat sami sebe. Teprve
pak dokážeme budovat pevné a harmonické vztahy se svým okolím. Abychom
dosáhli změny v písemném projevu, jsme
nuceni psát velmi pomalu. Musíme se plně
soustředit na to, co píšeme a jak. Vždyť život nás často přiměje obrnit se trpělivostí,
abychom dosáhli svého cíle.
Říkala jste, že na kurzech lidé píší pomalu. Jak je to pak s jejich písmem v běžném životě, kdy píší svým přirozeným
tempem?
Během kurzu člověk zjistí, že se mění. To se
odrazí také v jeho další verbální i neverbální komunikaci. Než si tyto změny uvědomí
sám, budou na ně reagovat lidé v jeho okolí.
To znamená, že změna v písemném projevu znamená i změnu v jednání a vystupování každého z nás.
Vy se ale dnes původního schématu kurzu
grafoterapie zcela nedržíte…
Své zkušenosti jsem spojila do nového kurzu „Aktivní práce s rukopisem“. Klienti si
nejen vyzkoušejí, jaký vliv má změna písma na jejich psychický stav, ale seznámí
se také se základy grafologie. Je důležité,
aby pochopili, že písmo patří k zásadním a
přitom opomíjeným způsobům komunikace a nelze jeho význam podcenit. V rámci
semináře se otevírají psychologická témata
související s písmem a probíranou látkou. S
nimi se dále pracuje pomocí kineziologického odbloku. Klienti tak získávají ucelené
informace, možnost pracovat na sobě a
jsou pro ně vytvořeny předpoklady, aby vše
zvládli v souladu se sebou samými.
Ivana Šmucrová
www.zdravi-ivana.cz, tel.: 739 588 887
MINERVA – čtení o zdraví a esoterice • Redakce a grafická úprava: Blanka Gololobovová • Vydavatel: Mgr. Helena Erdélyiová – agentura ERDELINE • Adresa redakce: Na Poříčí 27, 110 00
Praha 1, tel.: 777 556 871, tel./fax: 222 310 031, e-mail: [email protected] • Tisk: PEMA tisk •
Místo vydání: Praha, číslo 1/15, ročník 12. • Vychází: 30. 1. 2015. • Povoleno MK ČR E 15089 •
Nevyžádané příspěvky nevracíme. • Za obsah inzerátů odpovídá inzerent. Inzeráty uveřejněné
v časopise neprezentují názory redakce. • Informace uvedené v tomto časopise nesmějí být dále
šířeny, kopírovány ani jinak používány bez písemného souhlasu vydavatele.
strana 8
Masáže a kurzy
Eleny Tomiliny
Zkušená léčitelka, členka mezinárodní lékařské asociace Evropa a malířka esoterických obrazů vyvinula
během 25 let praxe účinné metody
léčení a omlazení organismu. Pořádá
kurzy využívající zapomenuté Taoské komplexy, v nichž učí, jak léčit
tělo vlastními silami.
Minerva – oáza zdraví
a pohody (Praha 8)
23. 2.–26. 2. a 27.4. – 30.4.
Osobní ozdravná masáž Eleny Tomiliny (nejde o kurz)
Studio NUEVO (Praha 1)
28. 2.–1. 3. – Poslouchej své tělo 1
(víkendový vícetematický kurz)
1. 5.–3. 5. – Poslouchej své tělo 2
(3denní vícetematický kurz)
Velké Losiny, Villa Aurelie
9.–12. 3. – Cesta ke zdravému
ženství (4denní rozmazlovací kurz
pro ženy s masážemi)
Více na www.skolazdravi.eu
Nejlevnější ceny
superpotravin špičkové kvality
na českém trhu

Mladý ječmen 100g za 105 Kč

Chlorella tbl 100g za 180 Kč

Acai prášek 100g za 299 Kč

Camu Camu prášek 100g
za 350 Kč a další.
shop.energiezivota.com
Měsíčník
Přirozená cesta ke zdraví a poznání
Jiří Janča  Josef Jonáš  Werner Bartens  Brandon Bays  Biolenka 
Jan a Tomáš Boňkovi  Jitka Vodňanská  Vladimír Renčín  Pavlína
Brzáková  Patricie Anzari  Milan Calábek  Václav Cílek  Laura
Day  Jaroslav Dušek  Květa Fialová  David Frej  Valdemar Grešík
 Alex Grey  Vlastimil Hela  Marian Jelínek  Holger Kalweit  Jack
Kornfield  Zdeněk Krušina  Clemens Kuby  Jiří Kuchař  Taťjana
Kuchařová  Benjamin Kuras  Michaela Merten  Stanislav Motl 
Jarmila Podhorná  Marie Příhodová  Petr Sedláček  Feng-yün Song
 Martin Stejskal  Wolf-Dieter Storl
 Richard Stříbný  Milan Špůrek 
Boris Tichanovský  Pavel Turnovský 
Věra Várady  Tim Wallace-Murphy 
Eckhard Weber
Rok 2015
očima astrologa
Ročník XXIII/ Leden
/ 1,74 EUR – Předplatné
Jsme to, co jíme
Lenka Kořínková
28,50 Kč / 1,43 EUR
PŘIROZEN
Á CE STA K
E ZDRAVÍ
A POZNÁN
Í
REGENERACI si můžete zakoupit na
novinových stáncích nebo předplatit.
Regenerace rovněž vydává každoročně
4 speciály, které si lze objednat i zpětně. Veškeré informace naleznete na
webových stránkách www.regenerace.
cz, www.predplatne.cz nebo na www.
facebook.com/casopisregenerace.
Káva
v domácí kosmet
ice
Topinambur.
Zdravě a syrově
v zimním čase
Stanislav Kudrle.
Holotro
na cestě k lásce pní dýchání
a celistvosti
Co sdělují barvy
naší aury
SPECIÁL 4/2014
SPECIÁL 2/2014
SPECIÁL 1/2014
PŘ I R OZ ENÁ CE STA KE Z D R AVÍ A P OZ NÁN Í
PŘ I R OZ ENÁ CE STA KE Z D R AVÍ A P OZ NÁN Í
PŘ I R OZ ENÁ CE STA KE Z D R AVÍ A P OZ NÁN Í
Ročník II – Cena 49 Kč (2,30 €)
Ročník III – Cena 49 Kč (2,30 €)
Ročník III – Cena 49 Kč (2,30 €)
Průvodce
životem
Od mentálního koučinku
až po buněčné programování
 Objevte své odhodlání a životní vizi
 Dejte životu nový smysl
 Dopřejte buňkám obnovu
 Uzdravte svou mysl a srdce
Zkušenosti kouče Vlastimila Hely, terapeutky
Radky Kudrnové, lékaře Davida Freje
a léčitele Borise Tichanovského
Jana Arcimovičová
Letní byliny a plody
RAKOVINA
je volání těla po radosti a rovnováze
v kuchyni i domácí lékárničce
 
 Sirupy, vína a léčivé čaje
 Saláty i teplé pokrmy
 Masážní
 Odtučňovací
oleje, koupele, inhalace
kúry a podpora vitality
 
 Prevence je dobrý základ
 Pozor na škodlivé emoce
 Rady a zkušenosti lékařů:
Josef Jonáš, David Frej, Svatava
Zatloukalová a Jan Šula
příběhy lidí, kteří se uzdravili
 Dva
www.minervazdravi.com
Rege_inzos_Minerva_leden 2015.indd 1
minerva_01_2015.indd 8
Očista těla
a bylinná léčba
2015 – Cena 35 Kč
10.1.2015 13:36:11
26. 1. 2015 9:36:49
Download

čtení o zdraví a esoterice 1/2015 ke stažení