Download

Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 16