informační noviny
ročník 2014
Jubilejní čtyřicátý festival
Miluj svůj život v Plzni
40. mezinárodní festival ezoterických
a duchovních směrů
4.-6.7.2014 PLZEŇ
První festival Miluj svůj život se konal už a informacemi.
v červenci roku 1999. Od té doby se na něj
Festival zabírá velmi pestré spektrum růzpravidelně sjíždějí z celé republiky i ze zahra- ných směrů, a to je právě jeho základní filosofií
ničí lidé zajímající se o oblasti a směry, jež je - soustředit na jedno místo širokou škálu ezoterických a duchovních směrů
a stylů, nabídnout návštěvníkům výběr z těchto možností
a ukázat tak, že všechny tyto
metody tu nejsou proto, aby
si konkurovaly, ale aby pomáhaly lidem zlepšit život.
Nejde o to, která metoda je
„lepší“ a která „horší“, ale
o to, že každému člověku aktuálně prospívá a zajímá ho
něco trochu jiného, a proto
tady dostává možnost poznat,
vybrat si a „ochutnat“ z tohoto nepřeberného množství
a možností to, co vyhovuje
právě jemu. A je také na něm,
na jeho intuici, aby si vybral
možno definovat jako ezoterické, duchovní, to, co právě v této chvíli potřebuje. Každému
alternativní, související s léčitelstvím, psycho- sedí jiná metoda i podání jiného člověka.
logií a zdravím. Po prvních letních festivalech
Čtyřicátý mezinárodní festival ezoterických
konaných v Rokycanech akce probíhá vždy a duchovních směrů Miluj svůj život, který
v červenci Plzni a v únoru a v říjnu v Praze. se uskuteční ve dnech 4.-6.7.2014 v Plzni, naOd té doby se tady návštěvníci mohli v progra- bízí mnoho programů, které lidem mohou do
mech osobně seznámit s mnoha účinkujícími značné míry pomoci pochopit co, kdy a jak mají
z celého světa, s jejich metodami, poznatky dělat, aby se jejich život stal tím nejlepším mož-
areál SOU elektrotechnické, Vejprnická 56, Plzeň
(přímo proti zastávce tramvaje č. 2)
Program festivalu uvnitř.
Intenzivní pracovní dílny:
NAJDI SVŮJ POTENCIÁL - PRO ŽENY
ABY VZTAHY NEBOLELY
POZNEJ SVOU ENERGII
(základy pránického léčení)
MAGICKÁ KUCHYNĚ
REZONANČNÍ TERAPIE
S TIBETSKÝMI MÍSAMI
SÁM SOBĚ TERAPEUTEM
S AUTOMATICKOU KRESBOU
PROLÍNÁNÍ SVĚTŮ
info na str. 8
více na www.ezotera.cz/ano
ným. Najdete zde mnoho zajímavých přednášek, seminářů, poraden, budou zde workshopy,
cvičení, pracovní dílny a mnoho jiného.
Z programu:
Více než stovka účinkujících nabídne návštěvníkům svoje zkušenosti, poznatky a umění. Celou nabídku programů nelze ani vypsat,
pokračování na str. 5
Nemoc jako dar od Boha
Zatím tento svět nemůže být bez nemoci, protože by se lidé přestali
vyvíjet. Léčba by však měla zahrnovat všechny složky člověka - tělo,
duši i ducha. Skrze zdravé vědění by mělo dojít ke změně
jednání. Skrze naslouchání
duši čili srdci se ozdravný proces velmi urychlí. Aby uzdravení mohlo být trvalého rázu,
je třeba začít žít svůj život dle
zákonů vesmíru čili ducha. Pak
pro vás svět zkrásní, život vás
začne více hladit, protože už nebudete muset podstupovat tak náročné
zkoušky třeba formou nemoci, úrazu či jiných tragédií.
Nemoc je jako projev nejvyššího dobra a lásky, když už to s lidmi
jinak nejde.
Přemýšlejte a snažte se vždy jednat tak, abyste byli světlem pro
lepší budoucnost. Učte se znovu vážit si sami sebe a nepohrdat druhými. Neponižujte ostatní jen proto, abyste mohli vy vyniknout.
Uznejte zákony přírody, abyste se mohli propracovat k zákonům
vesmíru. Zkoumejte kvalitu vašeho charakteru a přiznejte si, kde se
vám nedostává obyčejné lidské slušnosti a ohleduplnosti. Nakládáte
smysluplně se svými schopnostmi nebo je necháváte ležet ladem? Jste
ihned naštvaní a neteční vůči radě a snaze vám pomoci od moudřej-
ších? Ztratili jste touhu zkrášlovat vaši duši a vytvářet tak krásu na
zemi? Změňte to. Lidské chybování je možno dnes napravit hlavně
nemocí. Není to trest, ale většinou poslední příležitost nápravy toho,
co dotyčný způsobil svým nezodpovědným chováním sobě nebo
ostatním. Protože člověk není propojen se svou duší, leckdy
při nemoci ztrácí chuť žít, protože tělo samo nemá schopnost
ochrany.
Nepokazte si svou lehkomyslností a nevědomostí svůj
další vývoj. Nemusíte se znovu narodit v Evropě, kde
si lidé hrají na krizi. Můžete se narodit do Afriky,
kde nebudete mít co jíst a pít a jako dítě s nafouklým bříškem ještě dnes zemřete hlady.
Říkáte si nespravedlnost? Ne, odčinění
karmy, tzn. následku předchozího ne20.-21.9. Praha
pochopení smyslu života. Tento život
je pouze jedna ze zastávek na vaší
dlouhé pouti. Vaším přičiněním
to však může být i konečná před návratem domů.
Termíny 25.-27.10. Praha
Celá společnost je zapříštích
břednutá do hmoty
výstav
pokračování
2 0 1 4 29.-30.11. Praha
na str. 4
Srdečně Vás zveme. Info: www.ezotera.cz/ano
Chrám Ticha
Centrum sebepoznání na Šumavě nabízí
prostory pro kurzy a semináře.
Možnost ubytování (50 lůžek),
stravování, bazén, biosauna.
www.chram-ticha.cz
tel.: 732 953 075
Jak projít
vlastní proměnou.
Knihy Duchovní cesta
a Cesta ve Světle na
www.duchovni-cesta.cz
IN OUT
spojení improvizovaného tance a umění Tai Chi
mezinárodní spolupráce: Otakar Chochola a Emmanuelle Pepin
InOut1: Hranice prostoru: 18-21.7.2014, Plující oblaka, Praha (1500,-)
InOut2 : Prostor bez hranic: 21-27.7.2014, Kvilda , Šumava (6300,-)
www.plujicioblaka,cz
www.7pepiniere.com
www.artkvilda.eu
ZAPPER
CENTRUM
ČR
Praha - Národní obrany 31
[email protected]
606 909 540
Kladno - Váňova 3180/314
[email protected]
606 908 510
Plzeň - Jablonského 62
[email protected]
606 909 229
www.zapper-centrum.cz
Objednávky celá ČR, Kladno
tel.: 606 908 510
Praha 6 - Národní obrany 31, tel.: 606 909 540
LABORATORNÍ FREKVENČNÍ GENERÁTORY
NA LIKVIDACI VIRŮ, PLÍSNÍ, BAKTERIÍ
STUDIO INTUICE
Plazmový generátor RPZ 14
Bezkontaktní likvidace virů, plísní a bakterií
Možnost propojení s F-SCAN3
Cena s přepravní case 138 000 Kč
Doprava, zaškolení a podpora v ceně
Softwarové propojení s přístroji F-SCAN
www.PlazmovyGenerator.cz
KURZ INTUITIVNÍCH MASÁŽÍ
NECHTE PROMLUVIT SVÉ RUCE!
Intuitivní masáže spojují klasickou relaxační masáž s uvolněním emočních
bloků, které způsobily napětí a bolest v těle. Naučíme se principy práce
PYRAMIDY
BLAŽEJOVSKÝ
NO
VI
NK
Y
Super Ravo Zapper PC
Plynulý posun frekvencí
740 pamětí pro programy
Cena s příslušenstvím 13 500 Kč
V ceně CAFL + kniha Dr. Clark
Pronájem 2 500 Kč / měsíc.
www.Super-Ravo-Zapper.cz
s vědomou Intuicí, masážní postupy a jejich aplikaci, uvolnění bloků. Naučíme se testovat a používat Bachovy květové esence. Kurzem nás budou
www.zapper-centrum.cz
provázet Oshovy meditace pro správné naladění.
tel.: 606 909 540
ČAKROVÉ
F-SCAN - PŘÍSTROJE PRO MĚŘENÍ
FREKVENCÍ MIKROORGANISMŮ
TERMÍN 29.-31. 8. 2014
CENA: 1 900,- KČ
tel.: 777 858 051, [email protected], www.holsan.cz
Klicperova 9, 301 00 Plzeň
F-SCAN3
108 000 Kč
F-SCAN3 Battery 115 000 Kč
Profi řada, rychlé skenování
Barevný dotyk. displej 5,7"
Hliníkové tělo, kufřík v ceně
FUNKCE MODELŮ:
Čeština, AJ, NJ
Rozsah měření
1 Hz - 3 MHz
Nastavitelný krok
F-SCAN MOBILE
70 000 Kč
Poloprofi, přenosný a skladný
Barevný dotyk. displej 3,2"
Li-Ion Baterie (4h), brašnička
Hliníkové tělo (83x123x30 mm)
Frekv. generátor
Vlny - sinus, obdelník
Software F-SCANT
s českým menu
Funkce export dat
pro plazmový gener.
Cena 5000 Kč
F-SCAN COMPACT 37 000 Kč
Frekvenční analýza (100 pamětí)
350 pamětí pro programy
Pronájem 600 Kč / hod.
Objednávky: 777 13 16 17
KARBONOVÉ
TEPELNÉ
www.pyramidyblazejovsky.cz 606 908 510
F-SCAN3 BATTERY A PLAZMA
„Nové spojení nejnovějších technologií“
Naměřené frekvence na přístrojích F-SCAN
se nyní dají díky obslužným programům přenést
do Plazmového generátoru a během chvíle začít
likvidovat naměřené mikroorganismy
(viy, plísně, bakterie).
Swiss Made
www.Fscan.cz
www.zapper-centrum.cz
606 908 510
www.zapper-centrum.cz Objednávky Po-Pá 9-17 Tel.: 606 908 510
MAKROBIOTIKA
na festivalu MILUJ SVŮJ ŽIVOT v Plzni
Areál SOU elektrotechnické, Vejprnická 56
Pátek 4.7.2014
10.00 – 10.45 11.00 – 11.45 12.00 – 13.45 15.00 – 15.45 16.00 – 17.45 Zdravá strava pro aktivní lidi Oto Reiss
Praktické vybavení kuchyně a svačiny pro děti i dospělé
Petra Reissová
Makrobiotická specifika a jejich vliv na zdraví
Václav Mervart
Makrobiotika a emoční jedení Seymour Koblin (USA)
Síla zdravých potravin Peter Planieta (Slovensko)
Sobota 5.7.2014
11.00 – 12.45 Diagnostika zdraví podle pěti elementů
Peter Planieta (Slovensko)
13.00 – 14.45 Makrobiotika pro chlapy Mgr. Jan Jícha
15.00 – 16.45 Jak získat mimořádné zdraví Bob Carr (USA)
NOVINKY! ochutnávky domácího chleba, tempehu!
Makrobiotické občerstvení po celé tři dny zajišťuje Paní Dýně.
Celý program na www.ezotera.cz/ano, info 608 377 573, [email protected]
-2-
Ekologie duše
Působení Luny na zdraví
… kdykoliv použiji tento „terminus technicus“, ten, komu jej
zmíním, se trochu nechápavě zarazí, zamyslí, a po chvilce se zeptá:
„…ekologie duše? Co to znamená?“
Nechápu otázku - všichni ví, co je to
ekologie jako taková, tak proč by se
neměla týkat i jiných oblastí, než jen
životního prostředí. Ekologie = čistota, nezaneřáděnost - a ta se může,
nebo měla by, týkat také těla, mysli a duše. Je až neuvěřitelné, co jsou
lidé schopni vpouštět si nejen do těla, třeba v podobě stravy, ale také
do mysli a duše - rovněž v podobě stravy, nikoliv ovšem té fyzické,
tedy v podobě jídla, ale té nehmatatelné, duševní stravy, třeba v podobě
informací, které přijímáme, ať už formou čtení, sledování TV, chození
do kina, dialogu s lidmi… I to je strava, kterou si vpouštíme do těla,
tentokrát do oblasti duše, a o jejíž kvalitě a výběru opět rozhodujeme
sami. Stejně, jako rozhodujeme sami o tom, jak myslíme, i o tom, co
a jak říkáme - opět ekologie duše. Neboť to, co vyslovujeme, zpětně
působí na to, jak následně myslíme. Tento princip trefně vyjádřil
hudebník českého původu žijící v Americe Jan Hammer, a to svým
údajným řčením „shit in - shit out“, přeloženo „sračky dovnitř - sračky
ven“ - jinými slovy kvalita toho, co člověk přijímá dovnitř, se odráží
v kvalitě toho, co pak vypouští ven, a obráceně. A to se opravdu netýká
jen stravy fyzické, ale i té duševní - právě o tom je ekologie duše.
Lidé si v průběhu věků postupně
uvědomovali různé souvislosti dějů v
přírodě a vlastního zdraví se změnami Luny. Příkladem je Lunární cyklus a menstruační cyklus žen, zjištění
úspěšnosti a neúspěšnosti každodenních činností jako je štípání dříví, stavění plotů, zakládání domů či jiných
staveb a jejich následná trvanlivost nebo třeba orientace v denním čase,
i když bylo slunce za mraky. Poznané znalosti se předávaly z generace
na generaci.
Při novoluní je vhodné jíst lehkou stravu bez masa, případně bez
mléčných výrobků, můžete pouze pít zeleninové šťávy, bylinné čaje
nebo jen převařenou vodu. Výborný den pro start zbavení se zlozvyku.
Když Luna přibývá, Země se začíná nadechovat. Vše přibírá, vsakuje,
buduje, ukládá energii, sbírá síly. V období přibývajícího měsíce je
dobré se šetřit a zotavovat se. Snáz přibýváme na váze, tíž se hubne,
špatně se hojí rány.
Při úplňku je vhodné jíst lehkou stravu bez masa, případně bez
mléčných výrobků. „Náměsíční“ lidé ve spánku chodí, rány krvácejí
víc než jindy. Již den před úplňkem je vhodné si vybrat lehčí stravu.
A když Luna ubývá, Země začíná vydechovat. Vše se snáz vyplachuje,
vypocuje, vysouší. Operace se daří lépe než jindy, rány se lépe hojí,
domácí práce jdou lépe od ruky.
Poznávejme stále nové variace života. Žijme vědomě a prožívejme
každou část dne s radostí a chutí.
Jak si ji „zajistit“? A jak ji zkvalitňovat? O tom spolu na našem
setkání. Těším se.
Lenka Holas Kořínková
Ing. Gloria Schwarzová
Autorka článku bude přednášet na toto téma na festivalu
Miluj svůj život v Plzni v neděli 6.7.2014 v Učebně E od 11.00 hod.
Autorka článku bude přednášet na toto téma na festivalu
Miluj svůj život v Plzni v neděli 6.7.2014 v Učebně A od 16.00 hod.
Královny živlů
Živly jsou součástí (a zároveň i podstatnou složkou) nejenom
veškerého světa kolem nás, nýbrž i světa v nás samých, našeho těla,
ale také naší esenciální substance. Element, který v nás převládá, může
určovat naše vlastnosti, způsob chování, reakce, preference, výběr
povolání, naše přednosti i nedostatky. Na druhé straně jiní představitelé toho kterého živlu se pro nás mohou stát vzorem a vodítkem, jak
zacházet s těmi svými aspekty, které potřebujeme
posílit, neboť patří k obsahu a charakteristice živlu,
který je v nás zastoupen méně. Pro nás ženy je
poznání toho, ke kterému z těchto živlových typů
a vzorů patříme, ještě důležitější, než pro muže,
protože máme zdánlivě méně vzorů, kterými se můžeme řídit, učit se od nich, najít v nich obraz toho,
co chceme prací na sobě dosáhnout.
Královny živlů jsou archetypy, pravzory, které
nám ukazují, jak následování naší živlové cesty
vede k naplnění našeho poslání a životních úkolů.
Jak se živlové královny tedy chovají, nebo jaké
jsou? Ukažme si na malém příkladu, jaké by mohly
být ve své nejčistější formě, která se však vyskytuje
velice zřídka. Každý z nás má sice jeden ze živlů
jako dominantní, ale i ty další jsou v nás zastoupené a někdy může dokonce primární živel ustoupit
a nahradit ho jiný. Živly v nás se projevují mnohačetnými způsoby ve všech oblastech našeho bytí. Nahlédněme teď třeba
do chování živlových královen v roli vychovatelek, matek, pěstounek
nebo též macech. Přečtěte si, jak v pozici někoho, kdo pečuje o děti,
obvykle funguje Královna ohně (k tomuto archetypálnímu vzoru žen
patří i naše legendární Libuše).
Královna ohně
Je ze všech Královen nejimpulzivnější a při výchově nejenergičtější.
Aktivistky bojující za práva dětí, dobrovolnice hlásící se do různých
konců světa, aby zachraňovaly děti před různými nebezpečími, učitelky vzdělávající bez odměny děti v zaostalých krajinách a shánějící
sponzory pro děti nadané až geniální - to jsou zástupkyně archetypu
Královny ohně. Je k dětem stejně náročná jako k sobě a k dospělým.
Podporuje je v samostatnosti a v soběstačnosti. Vychovává je v dosti
sparťanském duchu, což však nevylučuje její blízký vztah k nim. Zdůrazňuje princip spravedlnosti a neubližování slabším (dokonce spíše
pomáhání a podpory slabším).
Na pohádky nemá trpělivost, vypráví pouze cílené, účelově zaměřené příklady a fragmenty příběhů.
Očekávat od ní opakování stejného vyprávění (což
nečiní kupříkladu žádné problémy Královně vody
- sice s roztomilými proměnami - anebo v absolutně nezměněné verzi Královně vzduchu), je nanejvýš pošetilé. Nemá ve zvyku nikdy nic opakovat.
Hraní je zaměřené na rozvíjení talentu, skrytých
dovedností a zatím neobjevených zručností. Vede
děti k otevřenému dokazování jejich schopností,
k touze po vítězství a ke snaze o dosažení dominance
v rámci kolektivu. Osvědčuje se spíše u adolescentů
a starších dětí. Pro alternativní formy výchovy
nemá příliš velké pochopení, ale v krajním případě
a za předpokladu, že by jejich pomocí mohla s dětmi
a jejich výchovou dosáhnout lepších výsledků, je využije - i když raději tajně a bez veřejného uznání
jejich pozitivního přínosu.
Zaujal vás tento popis a chtěli byste se o Královnách živlů jako
archetypech, jimiž se můžete nechat vést nebo se s nimi identifikovat,
dozvědět více? Budete mít možnost vyslechnout si mou přednášku
o živlových královnách, možná i princeznách a obyčejných ženách na
festivalu Miluj svůj život v Plzni začátkem července.
Judita Peschlová
Autorka článku bude přednášet na toto téma na festivalu
Miluj svůj život v Plzni v sobotu 5.7.2014 v Učebně B od 11.00 hod.
a dále pak v Učebně D od 14.00 hod.
-3-
Strava a duše – Jízda na zdravém tripu
Přátelé, už ani nevím, kdy poprvé jsem zavadil o pojem živá strava,
ale bylo to ne příliš dlouho poté, kdy jsem z jídelníčku vyřadil maso
a nechtěně se tak nacpal do škatulky s nálepkou vegetarián. Ačkoliv mé
přesměrování nenabralo spád ve smyslu: „Tak a teď končím s masem
a už nikdy víc a hup na živou stravu“, jak to dnes často bývá... (i když
podle mého názoru, pokud přeskočím kapitoly v knížce, sotva kdy
pochopím celek...), ale bylo to pozvolné přecházení, sem tam jsem se
k masu i vracel - (tedy k rybám a mořským plodům). Už tehdy jsem
ale na sobě začal pozorovat změny. Vůbec první co přišlo, byla zvýšená citlivost prakticky
na vše,
co ke mně přicházelo
- počínaje slovními připomínkami
na mou osobu, změněnými
okolnímy vjemy a jemně
zbystřenými
smysly konče...
Pokud jde o to
první - kdokoliv cokoliv
řekl, všechno
jsem začal
vnímat tak nějak intenzivněji, lidově řečeno
“bral jsem si to
moc k srdci.”
Moje reakce? Popravdě, stal jsem se
tak nějak výbušnější.
Samozřejmě, jsou to
i geny - v té době tak
nějak více probuzené.
Ale spíš bych řekl, že se
celkově zvýšila citlivost organismu. Několik měsiců jsem
nad tím přemýšlel a snažil se
přijít na to - proč... Říkal jsem si, že po všem, co o mase vím, i z vlastní
zkušenosti, bych se naopak přece měl snad nějak zjemnit, ne?... Jak
známo, z masa se do těla člověka dostávají všechny stresové hormony,
navíc už před lety bylo oficiální vědeckou obcí prokázáno a přiznáno,
že pojídání masa ovlivňuje lidskou osobnost. Ale, co když to na druhou stranu znamená, že i samotné vyřazení masa z jídelníčku jistým
způsobem osobnost člověka mění. Jakým… to jsem se měl dozvědět
až později. Když jsem tedy sám na sobě pocítil zvýšenou citlivost vůči
svému blízkému okolí, bylo na čase zjistit, jakým způsobem to v sobě
zkorigovat. Faktem je, že vegetariánství jde v drtivé většině případů
ruku v ruce s nějakou formou vnitřní práce na sobě, nebo třeba s teoretickým poznáváním některých duchovních nauk, které tomu navíc
často, ale ne vždy nutně, předchází.
Častěji je ale pro člověka impulzem nějaká vnitřní zkušenost,
obvykle velmi silná. Právě zkušenosti nás formují a ty hodně tvrdé,
postupně mohou zavést a přiblížit ke světlu. Jak blízko, záleží nejen
na nich, ale později především na nás. Na našem snažení, vůli, touze.
A použiju-li “esoterickou terminologii” vždy jde hlavně o energie.
Poznal jsem sám na sobě, že už při “pouhém” vyřazení masa z jídelníčku se nejen duše, vnímání, pocity, mysl, ale i tělo začíná jaksi
měnit. Člověk měl někdy pocit, že se mu doslova přeskupují atomy.
Myslím, že to souvisí s energetickým čištěním, které probíhá, nejen
na úrovni duše, ale pocitově také těla. S uvědoměním, že původ mé
potravy už nebude nikdy mít kořeny v utrpení jiných tvorů. Ne každý
to cítí stejně a s tím souvisí právě motivace jednotlivce. Je totiž velkým rozdílem, pokud převažuje touha být zdravý, krásný, anebo je
na prvním místě vůle a radost ze záchrany tisíců zvířat, které by jinak
prošly mým trávicím traktem... Často také tato motivace rozhoduje
o dalším směrování jednotlivce - nyní už tedy “vegetariána”. Pokud
totiž má v sobě od prvopočátku zakořeněny především etické důvody,
po čase nic nebrání postoupit na “další level”, a totiž k živé stravě.
Když ovšem mluvím o dalším levelu, nemám tu na mysli žádnou
hierarchii, ale spíš cestu. A tu má každý svou vlastní a netřeba ji nijak
hodnotit. A u vegetariána? Pokud pominu sociální problémy, kdy je
jedinec neustále bombardován otázkami typu „Ty nejíš maso? A proč?”
Dále snahu novopečeného vegetariána neustále dokola omílat důvody
a později i výhody svého postoje. Pokud pominu více - či méně patrné sklony k mesianismu, kterážto zastávka na každého, kdo se vydá
jakýmkoliv duchovním směrem dřív nebo později zamává, tak to, co
mi nakonec ze všeho vychází, je můj duchovní postoj, že toto dělám
především pro sebe. Ale cesta k tomuto poznání je někdy náročná.
A těch důvodů proč - může být opět tisíc. Pokud tím nějak přispěji,
či prospěji okolí, tím líp.
Postupem času jsem došel k závěru, že počáteční zvýšená citlivost
na okolní vjemy je jen začátek cesty… a moje podrážděnost je jen
reakcí mého těla, snad projevením do té doby skrytých strachů a potřebou duše se těchto strachů zbavit… Mám pocit, že vegetariánství
člověka více otevírá. Zprvu to jedince zraňuje - na duši a někdy i na
těle, člověk naráz dochází k tolika pravdám, které ho znejisťují, svádí
své vnitřní boje, později, když přejde na živou stravu, zjišťuje, že jistoty, které měl, byly iluzemi a že jedinou pravou jistotou je všeobecná
Láska. Ale zpět ke stravě.
Když tedy skočím na ten další „stupeň” cestou od vegetariánství
k živé stravě... Má někdo pocit, že jsem přeskočil kapitolu? Správně.
Co veganství, řeknete si. I když je to zase škatulka a spíš jí řadím
k jakési pokročilejší formě vegetariánství. Faktem zůstává, že pokud
přímo přejdeme na živou stravu, už se tu nesetkáváme s mléčnými
výrobky a samotným mlékem, tedy pokud se nejedná o nepasterizované
mléko, čerstvě nadojené. V každém případě - dlouhodobě podporovat
mlékarénský průmysl s filozofií živé stravy příliš „nekoresponduje”.
A i když Ježíš v evangeliu esejcům čerstvé mléko zvířat nezakazuje,
spíš mimo jiného doporučuje (jako snad jedinou živočišnou potravu),
zcela jistě v té době nežily přešlechtěné kravičky tahající za sebou
30-40ti kilová vemena.
Co ale tato úžasná postava označovaná jako Ježíš mimo jiné zdůraznila - „Živá strava vede k životu, mrtvá ke smrti.” - dává ten výrok
logiku? Myslím, že ano.
Motivací k přechodu na živou stravu, stejně jako při přechodu na
vegetariánství může být opět mnoho. Ovšem, pokud bývá ve většině
případů přechodem z vegetariánství, už tu zpravidla nebudu muset
řešit otázky typu utrpení zvířat - často jsou tu ale opět vnější motivace typu - “zhubnu a budu krásný - krásná.” Konkrétně tato motivace
se musí u adepta chtě nechtě časem změnit, pokud se tak nestane,
člověk se vrací k předchozím návykům. Pokud je ale mou motivací
upevnění zdraví, když předtím (při přechodu z masa na vegetariánství)
bylo motivací nepodporovat zabíjení živých tvorů, je to opět v pořádku.
V každém případě se jedná o další energetický skok. Zní to trochu
komicky. České tvary mají mnoho významů - zde se jedná jednak
o poskok vibrací jednotlivce a k tomu o přímý nárůst životní energie
v těle. Někteří mluví doslova o explozi energie. Je tu nová energie
a jakási “pociťovaná vzletnost ducha”, nebo jak to nazvat, která se
probouzí a vyvstává spolu s nárůstem životní energie a tělesné vitality, jíž můžeme přímo procítit. Popsat se to nedá slovy, pouze zažít.
Možná bych to vyjádřil slovy “Jízda na zdravém tripu”. Pokud jde
totiž o vnější dopady na tělo (“správně se stravujícího” - opět individuální záležitost) dlouhodobého vitariána - pak je tu - a) menší potřeba
spánku, b) vyšší výkonnost, c) pevné zdraví, d) více energie. Zbývá
tedy otázka: Stojí mi toto všechno vyměnit za krátkodobý chuťový
orgasmus z vařeného jídla? Na to už si ovšem musí odpovědět každý
sám. Příjemný a šťastný den všem.
Aylan Fűrbacher
Autor článku bude přednášet na toto téma na festivalu
Miluj svůj život v Plzni v pátek 4.7.2014 v Učebně D od 14.00 hod.
Nemoc jako dar od Boha
dokončení ze str. 1
tzn. úplně odcloněna od intuice a vlastního pocitu. Nesnaží se tudíž
vůbec o rozvoj duše. Děti jsou od útlého věku vychovávány tak, aby
zvládaly nástrahy tohoto světa a uměly nad nimi vyzrát stejně dobře
jako nad ostatními. Laskavý přístup k lidem, pomoci jim v nouzi skrze
bezpodmínečnou láskou, která jde ze srdce, jsou odsuzovány jako
slabosti, někdy i bláznovství. To je velká škoda, která se páchá už i na
dětech. Staňte se dárci úplně všeho. Nemusíte hned chtít darovat krev,
pokud na to nemáte zdraví. Obdarování ostatních berte jako samozřejmost, s tím, že nebudete očekávat nic zpět. Pokud můžete, pomáhejte,
pak bude pomoženo i vám. Jakýmkoliv darem vždy nabízíte kus sami
sebe a to je opravdu dobré nebo až nutné se naučit. Naučte se dělit
i o svůj čas, který je pro všechny lidi nejcennější deviza. Protože jsme
všichni jeden velký celek, rozdělíte-li se s druhými o energii hmoty
či ducha, vždy ve výsledku pomáháte především sami sobě. Ať ve vás
pravé rozhodnutí vzniká v pravý čas a vy máte sílu ho naplnit svým
činem. Ať je fyzické tělo vaším pomocníkem na vaší cestě. Ať skrze
něj prožíváte stále víc radosti. Nechte se učit od života. Ať je život
sám pro vás poučným putováním na cestě za poznáním. Pak je pro vás
nemoc naprosto zbytečná.
Helena Zelenková
-4-
Autorka článku bude přednášet na toto téma na festivalu
Miluj svůj život v Plzni v neděli 6.7.2014 v Učebně E od 12.00 hod.
Jubilejní čtyřicátý festival
Miluj Svůj Život v Plzni
Zázvor - zázračný všelék?
dokončení ze str. 1
protože je jich opravdu mnoho, ale zmiňme alespoň některé.
Ve dvou přednáškách a také prakticky v pracovní dílně vám svoje
zkušenosti představí spisovatel, umělec, redaktor a fotograf Karel
Funk, který vytvořil, jako nezávislý publicista, desítky rozhlasových
pořadů, přes sedm set článků a vydal více než dvě desítky knih se spirituálním, kulturním a humanitním zaměřením.
Ostravský zpěvák Patrik Kee má za sebou pěknou řádku koncertů
nejen v tuzemsku. Využívá schopnosti propojovat zvuky, tóny a rytmus
s prvky alikvotního zpěvu, oktávování, scatování, africkými motivy
a podobně. Díky hlasovému rozsahu 3,5 oktávy, originálnímu stylu
a technice dokáže vytvořit iluzi dvojhlasného i vícehlasného zpěvu
a úspěšně dokazuje, že je možné pouze jedním hlasem zazpívat žánrově
pestrý repertoár a přitom nahradit celou kapelu. Na festivalu můžete
navštívit dva programy, ve kterých Patrik Kee účinkuje.
Se svým programem nazvaným „Meeting God, setkání s Bohem“
vystoupí Pepa Nos, český písničkář, učitel jógy a jazyků, příležitostný herec vedlejších rolí, známý svým osobitým a kontroverzním
projevem zejména všem příznivcům folku, který se nedrží standardů
a neuznává šablony.
V neděli 6.7. bude od 11 hodin přednášet v učebně „A“ autor knižního bestselleru „Nespěchejte do rakve“ Tomáš Kašpar.
Se svými programy se na festivalu v Plzni dále představí například
Magda Matušková (USA), Seymour Koblin (USA), Mgr. Yvetta
Ledvényiová (Slovensko), John Hawken (Anglie), Gennadij Bělov
(Moldávie), Bohumila Truhlářová, Zdenka Blechová, Mgr. Miloš
Matula, Štefan Zákuťanský (Slovensko).
Poprvé na festival zavítá arménský derviš Zarey. K programu
s názvem „Víření v přítomnosti“, který zde povede, dodává: „Víření
neboli točení není jen technika či cvičení, ale je to vlastně podstata
lidské přirozenosti. Proto se většina dětí na celém světě z ničeho
nic začne točit, aniž by o tom cokoli věděli. Jen existence je donutí
roztáhnout ruce a roztočit se. Po nějaké době si uvědomíte to ticho.
Uvědomíte si, že celý vesmír se točí kolem Vás, aniž byste museli
udělat jakýkoliv pohyb. Přijměte pozvání a přijďte si připomenout
a prožít tuto chvíli“.
Součástí letního festivalu Miluj svůj život jsou i programy týkající
se makrobiotiky, a to nejen jako způsobu stravování, ale jako celkového
životního přístupu.
V nich se Vám představí například Bob Carr (USA), světově
uznávaný odborník a dlouholetý lektor makrobiotického životního
stylu, přímý žák Kushiových, ředitel East-West Centra v Clevelandu
(USA), autor mnoha publikací, který své zkušenosti předává v mnoha
zemích (Severní Amerika, Evropa, Austrálie, Japonsko).
Své 30leté zkušenosti s makrobiotickým způsobem života a s celostním léčením bude s vámi sdílet Seymour Koblin (USA), zakladatel
International School of Healing Arts v San Diegu v Kalifornii, který
nyní působí i v Evropě.
Dále vám toto téma představí například známý slovenský propagátor zdravé výživy a životního stylu Peter Planieta, Václav Mervart
(zakladatel firmy Sunfood, potraviny převážně z BIO produkce bez
chemických přísad a barviv), Oto a Petra Reissovi, nebo Mgr. Jan
Jícha, vydavatel časopisu Zrnění.
Podrobnosti o těchto programech najdete v inzerátu na straně 2.
Na festivalu můžete také navštívit velkou prodejní výstavu, kde si
můžete koupit a vyzkoušet spoustu krásných a užitečných věcí, jsou
zde individuální poradny, prodejní stánky se zdravou stravou. Všechno
probíhá po tři dny od rána do noci a mnohým proto opět přijde vhod
možnost ubytování přímo v areálu festivalu.
V posledních letech stoupá vlna zájmu o alternativní přístupy
ke zdraví. To přirozeně neuniká pozornosti obchodníků a distributorů,
a tak, po vlně ženšenu, zaplavují obchody zázračné plody kustovnice,
ostropestřece, guarany a dalších. Problémem ale zůstává, že obchodníci
se ve vizi prodat co nejvíce a nejvýhodněji nezajímají o skutečné účinky
produktu a vlastně logicky ani nemají zájem upozorňovat na úskalí
a kontraindikace a správné používání bylin. A tak, pokud člověk není
odborníkem na dané téma, nemá šanci tušit, že třeba do zázvorového
čaje citron a med rozhodně nepatří, nebo že nesprávným používáním
zázvoru můžeme svou imunitu dokonale zničit.
V čínské medicíně hranice mezi lékem a stravou prakticky neexistuje. Vše, co přijmeme do svého těla, nás ovlivní. Liší se jen síla a způsob
účinku. Zázvor je jednou ze složek, která má velmi silné a specifické
vlastnosti, a užívat ho tehdy, kdy náš vnitřní stav jeho působení neodpovídá, může mít výrazné následky. Kořen zázvoru například zahřívá
žaludek a obrací jeho energii do správného směru, proto tak dobře tiší
pocit nevolnosti v autobusech nebo v těhotenství. Protože ale žaludek
ohřívá, bude-li v něm přítomen už před požitím kořene patologický
nadměrný oheň, stav se logicky zhorší. Proto se zázvor v Číně pro
tento účel nepodává samotný, ale spolu s plody jujuby.
Zázvor však bývá nejčastěji vyhledáván pro jeho schopnost řešit
počáteční stadia nachlazení. Určitě i vy jste už vyzkoušeli jeho štiplavost na jazyku a nejspíše i vy jste se už setkali s tím, že ne na všechny
situace zázvor zabírá. Víte proč? Staří Číňané neměli k dispozici
mikroskopy. Proto museli najít jiný systém popisu a léčby. Hovoří se
o tzv. vnějších rozvracečích:
vlivech chladu, horka, větru,
vlhkosti, atp., které napadají
z venku naše tělo. Zázvor
má teplou povahu a ostrou
chuť. Proto umí škodlivinu
zevnitř našeho těla vytlačit
zpět k povrchu. Ovšem právě pro svou teplou povahu
to dokáže pouze s invazí
vnějšího chladu, nikoli třeba vlhkosti, a jeho užití při
útoku škodlivého horka bude samozřejmě naprosto kontraproduktivní. Stejně tak je třeba si uvědomit, že zázvor řeší chlad pocházející
z vnějšího prostředí a jeho konzumace v případech chladu vnitřního
dokáže organismus dlouhodobě a dokonale oslabit… To, jak od sebe
jednotlivé druhy vnějších škodlivin odlišit, a co nasadit v případě ataku
horkosti, či co si počít v těch ostatních případech, to je příliš složité
téma na pár vyhrazených řádek.
Kromě povahy charakterizuje každé léčivo a složku stravy také
chuť. Ta vyjadřuje směr pohybu, který se vytvoří v těle. Ostrá chuť vyhání zevnitř ven, proto se užívá, když chceme naše tělo něčeho zbavit.
Opakem je chuť kyselá, která se pro svou schopnost svírat používá tam,
kde chceme něco v těle zadržet. Třeba krev při krvácení, tekutiny při
nadměrném pocení, semeno při polucích, apod. Co se tedy stane, když
nastydneme a v dobré víře vymačkáme do zázvorového čaje půlku
citronu? A podobně se zachová i sladký med. Zadaří se nám škodlivé
breberky pěkně ve svém těle podržet…
Eva Zimmelová
Autorka článku bude přednášet na festivalu Miluj svůj život v Plzni
v neděli 6.7.2014 v Tělocvičně 1 od 13.00 hod. a dále v Učebně E
od 16.00 hod.
Jubilejní 40. mezinárodní festival ezoterických a duchovních směrů
Miluj svůj život se koná 4.-6.7.2014 v areálu SOU elektrotechnické,
Vejprnická 56, Plzeň-Skvrňany (přímo proti zastávce tramvaje č. 2).
Informace o akci obdržíte na tel. 371 725 228 nebo 608 377 573,
e-mail [email protected] Program celého festivalu s přehledem dalších akcí najdete na str. 6 a 7 těchto novin nebo také na
www.ezotera.cz/ano
-5-
TAROT TELEFONICKY i OSOBNĚ - řešení jakékoliv oblasti života
VZTAHY, POVOLÁNÍ, FINANCE, ZDRAVÍ,
určení ŽIVOTNÍHO ÚKOLU, MAGICKÁ OBRANA aj.
Rady, informace o budoucnosti, řešení situace.
Konzultace osobně i na dálku pomocí výkladu tarotu a dalších metod.
Telefonní poplatky zdarma, platíte jen za konzultaci.
Info: 608 552 554, [email protected]
Změ
PROGRAM FESTIVALU
Areál SOU elektrotechnické, Vejprnická 56, Plzeň - Skvrňany
PÁTEK
4.7. 2014
PÁTEK - PÁTEK - PÁTEK - PÁTEK - PÁTEK - PÁTEK - PÁTEK - PÁTEK - PÁTEK - PÁTEK - PÁTEK - PÁTEK - PÁTEK
Tělocvična 1
10.00 – 11.45 Systemické a rodinné konstelace Vladimíra Jestřábová
12.00 – 12.45 Jóga smíchu a 8 veselých Himalájců M. Chadžijská, M. Hadaš
13.00 – 13.45 Reflexní terapie pohybového aparátu Jaroslava Hyťhová, DiS., R.S.
14.00 – 14.45 Zpívání od Srdce Patrik Kee
15.00 – 16.45 Partnerské vztahy - cesta k vnitřní svobodě Marcela Pešková
17.00 – 17.45 Léčivé mantry a melodie hudební duo Atalayla
18.00 – 19.45 Otevřít se lásce MUDr. Martin Daniel
20.00 – 22.00 Cesta bubnu Vlasta Kovalčíková Lindová
Tělocvična 2
10.00 – 11.45 Cesta k osvícení vede přes bránici Magda Matušková (USA)
12.00 – 12.45 Intuitivní masáže - nechte promluvit své ruce Ing. Libor Holšán, MBA
13.00 – 14.45 Krásná, energická a spokojená Davida Dědič
15.00 – 15.45 Meditace Josef Kořenek
16.00 – 17.45 Víření v přítomnosti Zarey (Arménie)
18.00 – 18.45 Loona dance - taneční meditace pro ženy Mgr. Lena Vajdová
19.00 – 19.45 Přijetí mužského a ženského principu Karel Rešl
20.00 – 22.00 Tělo je můj chrám Sabina Kočová
Učebna A
10.00 – 11.45 Indiánský drak - diagnostika zdraví - kletby Blanka a Jiří Sehnalovi
12.00 – 13.45 O energiích a reiki Václav Vít, Dr.h.c.
14.00 – 15.45 Celostní medicína Václav Vít, Dr.h.c.
16.00 – 17.45 Vše o klinické smrti Dalibor Stach
18.00 – 19.45 Andělský tarot Hana Špirytová
20.00 – 22.00 Bachovy esence - medicína budoucnosti PaedDr. Marie Kotábová
Učebna B
10.00 – 11.45 Aby vás záda nebolela MUDr. Zdeněk Šos
12.00 – 12.45 Esoterika Matky Země, ročních dob a skrytý význam svátků Karel Funk
13.00 – 13.45 Frekvenční diagnostika a terapie, detekce patogenů S. Šmiřáková, J. Eretová
14.00 – 14.45 Transformace duše mezi jednotlivými inkarnacemi Karel Funk
15.00 – 15.45 Úspěšná léčba imunity alternativními metodami MUDr. Jan Miklánek
16.00 – 17.45 Játra volají o pomoc Mgr. Yvetta Ledvényiová (Slovensko)
18.00 – 18.45 Majetek a bohatství v dlani Jana Niessnerová
19.00 – 19.45 Karma těla, ducha a duše Ing. Ludmila Nováková
20.00 – 22.00 Písmo – náš obraz Ivana Šmucrová
Učebna C
10.00 – 10.45 Zdravá strava pro aktivní lidi Oto Reiss
11.00 – 11.45 Praktické vybavení kuchyně a svačiny pro děti i dospělé P. Reissová
12.00 – 13.45 Makrobiotická specifika a jejich vliv na zdraví Václav Mervart
14.00 – 14.45 Duchovní principy pro každodenní život Ranka Tučková
15.00 – 15.45 Makrobiotika a emoční jedení Seymour Koblin (USA)
16.00 – 17.45 Síla zdravých potravin Peter Planieta (Slovensko)
18.00 – 19.45 Odkazy dávných civilizací pro zdraví Ing. Václav Urban, QAD
20.00 – 22.00 Nebe - země, ne beze mě Jana Marie Čmelíková
Učebna D
10.00 – 10.45 Příběhy obrázků - kruh sdílení Ing. arch. Věra Tomisová
11.00 – 11.45 Pět nutných kroků ke štěstí Jaroslav Chládek
12.00 – 12.45 Léčivá síla stromů Dušana Plicová
13.00 – 13.45 Kreslím, tedy jsem Zdeňka Šulcová
14.00 – 14.45 Živá strava a duše Aylan Fürbacher, David Kornell
15.00 – 15.45 Jak na výklad solárního horoskopu? JUDr. Jiří Kubík
16.00 – 16.45 Příčiny onemocnění domácích zvířat a jak souvisí s námi? V. Jestřábová
17.00 – 17.45 Dech, dar života Magda Matušková (USA)
18.00 – 18.45 Automatická kresba a písmo Mgr. Hana Šmídová
19.00 – 19.45 Samoléčebný pud - instinkt Štefan Zákuťanský (Slovensko)
20.00 – 22.00 Terapie EFRAIM - vztahy Jana Vlčková
Učebna E
10.00 – 11.45 Terapie EVA & EVH - cesta ke svobodě Dagmar Polívková
12.00 – 13.45 Poklepová akupunktura (AFT) Ludmila Strnadová
14.00 – 15.45 Mystická kabala - zdroj křesťanství, judaismu i islámu M. Kokinda
16.00 – 17.45 Muzikoterapeutické konstelace Mgr., MgA. Zdeněk Šimanovský
18.00 – 19.45 Povídání s anděly Dagmar Bradávková
20.00 – 22.00 Společné zpívání pro radost Ing. Zdeněk Houra
Pracovní dílny:
13.00 - 16.00 Najdi svůj potenciál - pro ženy Magda Matušková (USA)
15.00 - 18.00 Aby vztahy nebolely Marcela Chadžijská, Ing. Miroslav Hadaš
Na dílny je nutné se přihlásit předem
Prodejní výstava každý den
10.00 - 20.00 hod.
VEGETARIÁNSKÁ A MAKROBIOTICKÁ STRAVA
zajištěna po celé tři dny
SOBOTA
PORADNY ALTERNATIVNÍ A KLASICKÉ MEDICÍNY
5.7. 2014
SOBOTA - SOBOTA - SOBOTA - SOBOTA - SOBOTA - SOBOTA - SOBOTA - SOBOTA - SOBOTA - SOBOTA - SOBOTA
Tělocvična 1
9.00 – 10.45 Koncert s tibetskými mísami Mgr. Jan Mareš, Mgr. Hana Marešová
11.00 – 11.45 Minulé životy a životní poslání Bohumila Truhlářová, Miloslav Závorka
12.00 – 12.45 Minulé životy a konstelace vztahů B. Truhlářová, M. Závorka
13.00 – 13.45 Dýchací techniky aneb jak léčit strach Zdenka Blechová
14.00 – 14.45 Radost ze zpěvu Patrik Kee
15.00 – 15.45 STOP-START nejrychlejší metoda M. Chadžijská, Ing. M. Hadaš
16.00 – 17.45 Meeting God, setkání s Bohem Pepa Nos
18.00 – 19.45 Konstelace - cesta k lásce Hana Říhová
20.00 – 22.00 Spontánní bubnování, tanec, zpěv Hudebně taneční skupina Sueneé
Tělocvična 2
9.00 – 10.45 Práce se vztekem a strachem Magda Matušková (USA)
11.00 – 12.45 Tantrická cesta John Hawken (Anglie)
13.00 – 13.45 Tchaj-ťi: vysoká škola pohybu Tomáš Bezděk DiS, Mgr. Jitka Vlnařová
14.00 – 15.45 Víření v přítomnosti Zarey (Arménie)
16.00 – 17.45 Tantra pro ženy Gabriela Římská
18.00 – 20.00 Tančíme tělem i duší Dana Jirkalová
20.00 – 22.00 Léčebná meditace Shaman spirit Juan Carlos Pacaya Gomez (Peru)
Učebna A
9.00 – 10.45 Srdce, tenké střevo a emoce Mgr. Yvetta Ledvényiová (Slovensko)
11.00 – 12.45 Nevyužité možnosti mozku Marie Machková
13.00 – 13.45 Jak se projevuje ego ve vztazích a co s tím Ranka Tučková
14.00 – 15.45 Vztahy, odpuštění a Ho´oponopono Jana Sedlmajerová
16.00 – 17.45 Hledání sebe sama a práce s energií Mgr. Miloš Matula
18.00 – 19.45 Karma rodu a karma národů Mgr. Miloš Matula, Mgr. Marie Konůpková
20.00 – 22.00 Poselství kruhů v obilí Bc. Gabriela Mikulášová
Učebna B
9.00 – 10.45 Světelná těla a duchovní čakry člověka Jiří Skobla
11.00 – 11.45 Královny živlů (typologie pro šťastný život ženy) Judita Peschlová
12.00 – 12.45 Opravdovost, Láska a Odpuštění Jan Bradáček
13.00 – 13.45 Přenos Jaroslav Kovanda
14.00 – 14.45 Atlasprofilax – náprava prvního krčního obratle MUDr. Renata Filipová
15.00 – 15.45 Magické rituály, energie živlů… žijeme ve 3 dimenzích? M. Boháčová
16.00 – 17.45 Výživa z Prány - druhý rok přípravy na breathariánství Ing. Libor Holšán
18.00 – 19.45 Hojnost pomocí theta léčení THETAHEALING Ing. Věra Štěpánková
20.00 – 22.00 Archandělé - duchovní průvodci Hana Špirytová
Info: 371 725 228, 608 377 573
[email protected], www.ezotera.cz
na p
vyhr rogram
u
azen
a
Por
y
adn
Učebna C
9.00 – 10.45 Reiki pro zdraví a život PhDr. Ladislav Kolářík
11.00 – 12.45 Diagnostika zdraví podle pěti elementů Peter Planieta (Slovensko)
13.00 – 14.45 Makrobiotika pro chlapy Mgr. Jan Jícha
15.00 – 16.45 Jak získat mimořádné zdraví Bob Carr (USA)
17.00 – 18.45 Kineziologie One Brain - nekonečné možnosti Mgr. Miloslava Rutová
19.00 – 19.45 Splň si svůj sen Zuzana Řezáčová Lukášová
20.00 – 22.00 Tao lásky a sexu Seymour Koblin (USA)
Učebna D
9.00 – 10.45 Základy astrologie a výkladu horoskopu Ing. Dana Prantlová
11.00 – 11.45 Sebevědomí - kreslení pravou mozkovou hemisférou K. Hochmalová
12.00 – 12.45 Umění psychické ochrany Dušana Plicová
13.00 – 13.45 Kineziologie - odstraňování psychických bloků Květuše Hochmalová
14.00 – 14.45 Hvězdný chrám: propojení energií Bohyně a Boha Judita Peschlová
15.00 – 15.45 Dostatek energie po celý den Magda Matušková (USA)
16.00 – 16.45 Léčení dýchacích chorob a alergií masáží Š. Zákuťanský (Slovensko)
17.00 – 17.45 Proč mít dulu u porodu Marcela Bohuslavová, Bc. Kristýna Junová
18.00 – 19.45 Využití přírodních terapií pro zdraví Marie Machková
20.00 – 22.00 Jak tvořit harmonický vztah Žena-Muž, Muž-Žena ve společnosti M. Bezoušek
Učebna E
9.00 – 9.45 Tarot - cesta sebepoznání a terapie, vhled do budoucnosti M. Plášilová
10.00 – 10.45 Práce s motivačními a energetizačními obrazy Mgr. Zdeňka Truchlá
11.00 – 11.45 Diagnostika zdravotního stavu Ing. Monika Skákalová
12.00 – 13.45 Komplex méněcennosti a partnerské vztahy Květoslava Žilincová
14.00 – 15.45 Tantra v české ložnici Ing. Milena Pohlová
16.00 – 17.45 Rovnováha pomocí tibetské medicíny Ing. Roman Nenadl
18.00 – 19.45 Zdravotní hypnóza a TFT Mgr. Miroslav Jirman, Bc. Lenka Šašková
20.00 – 22.00 Putování mentálních dotazů vesmírem Doc.RNDr. Ivo Chudáček, DrSc.
Pracovní dílny:
10.00 - 13.00 Poznej svou energii – základy pránického léčení G. Bělov (Moldávie)
10.00 - 13.00 Sám sobě terapeutem s automatickou kresbou Dagmar Polívková
14.00 - 16.00 Magická kuchyně Gennadij Bělov (Moldávie)
14.00 - 17.00 Rezonanční terapie s tibetskými mísami Mgr. J.Mareš, Mgr. H. Marešová
Na dílny je nutné se přihlásit předem
vy
í sle návky
n
v
ta
ut
Výs
Och
-6-
Parkování
uvnitř objektu
Stravování
na místě
zajištěno
EZOTERA - informační noviny. Vydává: Blanka Balejová agentura ANO, J. Tomáška 51, 337 01 Rokycany, tel./fax: 371 725 228, 608 377 573, e-mail: [email protected], www.ezotera.cz. Šéfredaktorka: Blanka Balejová. Redakce: Karel Vebr
40. mezinárodní festival ezoterických a duchovních směrů
40. mezinárodní festival ezoterických a duchovních směrů
PROGRAM FESTIVALU
Inzerce: tel.: 371 725 228, 608 377 573. Registrace: MK ČR E 11523. Náklad: 30 000 ks. Uzávěrka příštího čísla: 31.7.2014
NEDĚLE
Změ
na p
vyhr rogram
u
azen
a
Areál SOU elektrotechnické, Vejprnická 56, Plzeň - Skvrňany
NEDĚLE - NEDĚLE - NEDĚLE - NEDĚLE - NEDĚLE - NEDĚLE - NEDĚLE - NEDĚLE - NEDĚLE - NEDĚLE - NEDĚLE
6.7. 2014
Tělocvična 1
9.00 – 9.45 Manuální lymfodrenáž Jaroslava Hyťhová, DiS, R.S.
10.00 – 10.45 Workshop rehabilitační cvičení Jaroslava Hyťhová, DiS, R.S.
11.00 – 12.45 Mužská a ženská energie prakticky MUDr. Martin Daniel
13.00 – 13.45 Tai-ji jako metoda fyzioterapie Eva Zimmelová
14.00 – 15.45 Jmenné konstelace Blanka Lohrová
16.00 – 17.45 Doteky Duše Ludmila Pražáková
18.00 – 20.00 Tanec ženy – probuzení těla Iveta Králová
Tělocvična 2
9.00 – 10.45 Jak na prokrastinaci Magda Matušková (USA)
11.00 – 11.45 Hvězdná brána – léčivá meditace Jiří Skobla
12.00 – 13.45 Bubnovací kruh Dennis Lammas (Anglie)
14.00 – 15.45 Víření v přítomnosti Zarey (Arménie)
16.00 – 17.45 Tančící pánev – radost a vitalita Dana Jirkalová
18.00 – 20.00 Ženství – květ duše Hana Hrušková
Učebna A
9.00 – 10.45 Detoxikace těla, mysli a duše Mgr. Miloš Matula
11.00 – 12.45 Zatajované příčiny nemocí Tomáš Kašpar
13.00 – 14.45 Dějinami za poznáním astrologie Mgr. M. Matula, Ing. Z. Křivohlávková
15.00 – 15.45 Léčení pohybových chorob – páteře a končetin Š. Zákuťanský (Slovensko)
16.00 – 17.45 Působení Luny na zdraví od hlavy až k patě Ing. Gloria Schwarzová
18.00 – 18.45 Nejlepší je poznat sám sebe Klára Paroubková, DiS.
19.00 – 19.45 Uzdravování půstem a živou stravou Vlasta Kovalčíková Lindová
20.00 – 22.00 Sám sobě přítelem MUDr. Martin Daniel
Učebna B
9.00 – 10.45 Učení vyššího vědomí – TATTATUO Mgr. Olga Bufková
11.00 – 12.45 Nemocný svět, nemocní lidé a jaké je praktické řešení Milan Bezoušek
13.00 – 13.45 Archandělské tělové svíce Mgr. Hana Šmídová
14.00 – 15.45 Hladina klidu – prakticky Tomáš Bezděk, DiS.
16.00 – 17.45 Jak dětem nastavit hranice Daniela Tlapáková
18.00 – 20.00 Prevence, důležitost imunity Ing. Monika Soukupová
Učebna C
9.00 – 10.45 Umění říci NE bez pocitu viny Mgr. Jitka Studénková
11.00 – 11.45 Léčení a iniciace dávných civilizací Mgr. Zbyněk Kostrhun
12.00 – 12.45 Cestování galaxií Daniel Matoušů
13.00 – 13.45 Zuby jako zrcadlo naší duše MUDr. Jindra Kubínová
14.00 – 15.45 Terapie „Cesta“ podle Brandon Bays Růžena Hanusová
16.00 – 16.45 Jak být sám sebou v partnerských vztazích? Hana Körnerová
17.00 – 17.45 Jak jsem poznala Boha aneb o probuzení Kundaliní Bc. Soňa Jarošová
18.00 – 20.00 Vzkazy od duchovních průvodců Eva Vrtalová
Učebna D
9.00 – 10.45 Volná energie: Kdy a proč? Michal Pešta
11.00 – 11.45 Energetické manipulace podvědomí v Čechách Vratislav Kadlec
12.00 – 12.45 Akáša – vesmírný internet Mgr. Kateřina Černá
13.00 – 13.45 Naše mysl je mocný lékař Ing. Jarmila Mandžuková
14.00 – 15.45 Karma a reinkarnace Ing. Jaroslav Kalousek
16.00 – 18.00 Happy place – štěstí a smích Jiří Bochňák
Učebna E
9.00 – 10.45 Karmický kód duše Bc. Dagmar Halotová
11.00 – 11.45 Ekologie Duše Lenka Holas Kořínková
12.00 – 13.45 Nemoc, Dar od Boha Helena Zelenková
14.00 – 15.45 Bohyně Ohně Hana Ella Hrubá (Rakousko)
16.00 – 18.00 Čínská medicína filozofie a metody léčby Eva Zimmelová
Pracovní dílna:
12.00 - 16.00 Prolínání světů Karel Funk
Na dílnu je nutné se přihlásit předem
Info k jednotlivým přednáškám
najdete na www.ezotera.cz/ano
Od Hlavního nádraží ČSD i od Centrálního autobusového nádraží (CAN)
jeďte tramvají číslo 2 směrem na „Skvrňany
„
sídliště“. Vystupte ve stanici
„Internáty“
áty“, od areálu SOU vzdálené cca 100 metrů. Tramvaj jezdí v pracovní
den po pěti minutách, v sobotu a v neděli po osmi minutách.
GPS poloha:
49° 44´34.52“
13° 20´08.05“
X: -825469994
Y: -1069745158
Příští festival:
25.-27.10. 2014
-7-
UBYTOVÁNÍ! Možnost ubytování ve dvoulůžkových pokojích. Vždy pro
dva pokoje společné sociální zařízení. K dispozici stálá služba na úklid.
Doprava MHD:
DOPRAVA
Pracovní intenzivní dílny v rámci Festivalu MSŽ 4. - 6.7. 2014 v Plzni
NAJDI SVŮJ POTENCIÁL – PRO ŽENY
Lektor: Magda Matušková (USA)
Za staletí v podřízené pozici se žena naučila vzdát se své síly. V dnešní době se snažíme svou sílu získat nazpět tím, že soutěžíme s muži.
Naší největší slabostí je, že čekáme, že nás někdo ocení. Pořád se
honíme, abychom všechny kolem uspokojily, a neumíme se zastavit.
A tak jsme neplodné, nemocné, unavené, nešťastné a nenaplněné.
Ale tak to nemusí být navěky. Existuje řada technologií, které nám
pomáhají znovu najít ztracenou sílu, naplnit svůj potenciál a být
šťastná a zdravá. Povíme si, v čem vlastně tkví síla ženy a jak ji získat
nazpět, nejenom filozoficky, ale také jak to uvést do praktického
života. Vyzkoušíme si několik cvičení a meditací z Kundalini jógy
podle Yogi Bhajana, které nám pomohou znovu sblížit se s naším
ženstvím a získat nazpět naší sílu. Budeme také zpívat a tančit.
Je proto vhodné, aby jste nejedly těsně před dílnou. Všechny tyto
techniky můžete cvičit samy doma. S sebou si vezměte pokrývku
hlavy, tužku, papír, podložku, deku, a máte-li polštářek.
4.7. 2014 Pátek 13.00 – 16.00 hod.
K celodenní vstupence
cena 100,- Kč (platba do 15.5.2014)
cena 200,- Kč (platba po 15.5.2014)
ABY VZTAHY NEBOLELY
Lektor: Marcela Chadžijská, Ing. Miroslav Hadaš
Každý z nás se dostává během svého života do bolestných situací,
kdy se mu nedaří v práci, opustí ho partner, zlobí děti, sousedi
dělají naschvály, nabourá auto nebo přijde nemoc. Jak je možné,
že každý zvládá stejné životní situace jinak? Vše je dáno tím, kolik
psychických bloků, nedostatku lásky si kdo do života odnesl, a to
převážně z dětství. Každé období života má svá specifika. Vztahy,
kterým jsme vystaveni, nám dávají do vínku zkušenosti. Podle těch
zkušeností budeme řešit situace i v dospělosti, a to i v případě, že
nám nepřináší očekávaný úspěch. Moderní alternativní psychologie
ale zná celou řadu metod, které vám mohou pomoci odhalit své pravé
a nedeformované já. Pak se můžete cítit jako znovuzrození a být
sami sebou. V naší dílně vám necháme ochutnat několik efektivních
technik, které se vám budou líbit.
4.7. 2014 Pátek 15.00 – 18.00 hod.
K celodenní vstupence cena 100,- Kč (platba do 15.5.2014)
cena 200,- Kč (platba po 15.5.2014)
POZNEJ SVOU ENERGII – základy pránického léčení
Lektor: Gennadij Bělov (Moldávie)
Schopností léčit disponuje každý člověk. Pokud se ale někdo chce
věnovat energetickému léčení jiných, je třeba zjistit, zda je sám
absolutně zdravý, protože jedině tak neuškodí sobě ani nemocnému.
Proto v této dílně bude každý účastník podroben během první hodiny expresní diagnostice. Během druhé hodiny se budeme zabývat
čistěním aury, odstraněním nakažené energie a začneme dobíjet
vitální energii a harmonizovat auru. Ve třetí hodině se soustředíme
na aktivace velmi důležitých čaker umístěných ve středu obou dlaní,
které mají zásadní funkci při přijímání a vysílání prány na pacienta.
Na závěr bude následovat opětovná diagnostika celkového stavu
každého účastníka pro porovnání s původními hodnotami naměřenými na počátku. S sebou si vezměte: poznámkový blok, čajovou
svíčku a nehořlavou podložku pod svíčku.
5.7. 2014 Sobota 10.00 – 13.00 hod.
K celodenní vstupence
cena 200,- Kč (platba do 15.5.2014)
cena 300,- Kč (platba po 15.5.2014)
MAGICKÁ KUCHYNĚ
Lektor: Gennadij Bělov (Moldávie)
Cílem Magie, jako ostatně každé ezoterní nauky, je dovést člověka
k duchovnímu osvobození. Nejdříve se naučíme pomocí speciálních
pomůcek fixovat oči v bodě Alta Maior. Dozvíme se, jak použít
magickou vizualizaci, jak správně udělat magický kruh, čtverec
a oltář, jak použít magii nehtů a vlasů. Magický trojúhelník ARKA
je magický trojúhelník, který vyzařuje vesmírnou energii a poslouží
nám jako mohutný talisman. Seznámíme se s Magickými mantrami
na uzdravení, uděláme rituál Růžové Magie na očistu od závisti
Změna program
u
vyhrazena
a neúspěchu. Použijeme Meditační praktiky koncentrování myšlenky
v jednom bodu a její přenos do magického žezla a do prostoru. Probereme podrobný návod, jak udělat astrální box a postupy přijímání
informace.
5.7. 2014 Sobota 14.00 – 16.00 hod.
K celodenní vstupence
cena 200,- Kč (platba do 15.5.2014)
cena 300,- Kč (platba po 15.5.2014)
REZONANČNÍ TERAPIE S TIBETSKÝMI MÍSAMI
Lektor: Mgr. Jan Mareš, Mgr. Hana Marešová
Za rezonanční terapií se skrývá tisíce let zkušeností léčení zvukovými vibracemi. Budeme pracovat především s tibetskými mísami,
které pomáhají umění naslouchat své duši a objevit tak sílu vnitřního
světla a harmonie bytí. Ukážeme Vám, jak si vybrat správnou tibetskou mísu, která bude Vaše tělo harmonizovat. Naučíte se správně
používat i další nástroje, jako jsou kartálky, zvonky, tedy nástroje
plné přírodních tónů, při kterých dochází k slaďování a napojování
na přírodní energie. Jejich zdrojem je Vesmír, Země, příroda, živí
tvorové a Univerzum. Všechny nástroje budou v dílně k dispozici
a v případě zájmu si je můžete na místě i zakoupit. Pokud nějakou
tibetskou mísu již doma máte, vezměte si ji s sebou. Pro silnější
účinky této rezonanční terapie je dobré pít hodně vody, jíst nejlépe
vegetariánská jídla a připravit své tělo na účinky vibrací.
5.7. 2014 Sobota 14.00 – 17.00 hod.
K celodenní vstupence
cena 100,- Kč (platba do 15.5.2014)
cena 200,- Kč (platba po 15.5.2014)
SÁM SOBĚ TERAPEUTEM S AUTOMATICKOU KRESBOU
Lektor: Dagmar Polívková
Pokud tvoříme pomocí automatické kresby, dokážeme se napojit
na svoje podvědomí a naše obrázky jsou výpovědí našeho nitra.
Automatickou kresbu můžeme používat i jako jednoduchý nástroj
na uvolnění stresu, emocí, dokonce i fyzické bolesti a hned si vytvořit „lék“ v podobě harmonizačního nebo léčivého energetického
obrázku. Naučíte se pomocí kresby přenést informace ze svého nitra
na papír, vnímat impuls, který vede tužku, spojit se se svým podvědomím, pročistit energie, uvolnit bloky a najít odpovědi. Poodhalíme
roušku tajemství našeho Já překrytého množstvím programů, dogmat
a představ o tom, jací bychom měli nebo chtěli být. Teprve pak totiž
můžeme poznat, co potřebujeme, co máme dělat, kam a kudy chceme
jít. S sebou si přineste tužky, pastelky nebo pastely, dostatek papíru,
podložku a touhu otevřít své srdce. 5.7. 2014 Sobota 10.00 – 13.00 hod.
6.7. 2014 Neděle 10.00 – 13.00 hod.
K celodenním vstupenkám
cena 100,- Kč (platba do 15.5.2014)
cena 200,- Kč (platba po 15.5.2014)
PROLÍNÁNÍ SVĚTŮ
Lektor: Karel Funk
Svět je jen jeden, ale má dvě formy: hmotnou a nehmotnou. Mezi
nimi neustále „pendlujeme“ a říkáme si „živí“ nebo „mrtví“. Proces
umírání nebyl nikdy tak dramatizovaný a tabuizovaný jako v naší
zmaterializované době. Umíráme často nedůstojně a tam, kde nechceme. Co s tím? Popovídáme si o tajemnu bez tajemna. Probereme
si, co potřebuje duše a tělo starého či umírajícího, povíme si o jeho
důstojnosti, která je často v našich rukou, o provázení a setrvání
s odcházejícím, o pravém a falešném soucitu, o prožívání odchodu
našich blízkých a o učení se vztahu k vlastní smrti, o přípravě na
správné umírání, o skutečném významu a symbolice pohřbu, o tom,
jak se nám mohou zemřelí projevovat, jak jim můžeme účinně
pomoci a oni nám, ale i o klamech ze záhrobí a o spřádání našeho
budoucího osudu. Ujasníme si, že hysterické slzy pozůstalých jsou
jako kameny, které zemřelého stahují zpátky k zemi, aby nemohl
vzlétnout tam, kam má. Možná se nám v duši cosi ujasní či rozjasní
a pochopíme, že vše, co nám přinese budoucnost, můžeme očekávat
s klidnou myslí.
6.7. 2014 Neděle 12.00 – 16.00 hod.
K celodenní vstupence
cena 100,- Kč (platba do 15.5.2014)
cena 200,- Kč (platba po 15.5.2014)
Přihlášku k dílnám najdete na str. 7, kompletní články na www.ezotera.cz/ano
-8-
Zájemci o řádkovou inzerci kontaktujte
nás na adrese: AGENTURA ANO,
J. Tomáška 51, 337 01 Rokycany,
tel./fax.: 371 725 228, 608 377 573,
e-mail: [email protected], www.ezotera.cz
FENG SHUI poradenství L. Djemelová
www.fengshui-interiery.cz, tel. 775 897 852,
www.fengshuiporadenstvi.cz, .
ASTROLOGIE - JUDr. JIŘÍ KUBÍK,
kurzy astrologie, výklady od r. 1995,
www.ceskaastrologie.cz,
tel. + 420 607 646 418
Regresní psychoterapie, pránické léčení.
Mária, 777 903 555, www.regrese-terapie.cz
Sdílení vybavených terapeutických prostor od 2.700 Kč, více na www.bilasalvej.xf.cz,
Praha 10, tel. 777 921 666
tel. 739 048 787
Automatická kresba a písmo - kurzy, Tělové
svíce - výroba, prodej, kurzy. Plzeň, Praha,
Brno, na vyžádání i jinde. Mgr. Hana Šmídová, www.a-kresba.cz, tel. 737 121 258
www.oazapoznani.cz - Ostrava Duchovní
přednášky, léčivá pyramida, 604 402 699
Letní pobyty: DECH, HLAS A POHYB, DESETIDENNÍ OČISTA TĚLA, Divadelní workshop
MY, TEĎ A TADY, součástí arteterapie, cesta
[email protected], Poradenství, diagnostika kyvadlem, bubnu, cvičení, někde vegetariánská straandělská
terapie
www.anajs.mypage.cz,
+420 724 123 419
va… Vlasta Lindová, BcA. Barbora Sedláčmob. 608 057 395
ková, malá skupina, v krásné přírodě, ceny
Kurzy na obnovu zraku metodou
B. Tichanovského. Více na tel. 606 792 432 Poradna pro rozvoj osobnosti v K. Varech.
Více na www.sorghum-sirius.cz
nebo www.cviceninapater.com
Prodám jihočeský statek zrekonstruovaný na Regenerační pobyty, potřeby pro maséry
školicí centrum, kapacita cca 25 osob. Ihned a studenty TCM. www.salon-viva.net
k provozu. Nutno vidět. Tel. 602 152 463
Rodinné konstelace, Intuitivní terapie srdcem,
www.hladinaklidu.cz, POKOJ srdce, MÍR Terapie hlubokým dotekem, Šamanské léčení, Arteterapie - Petra Yamuna Částková,
duše, BLAHO těla
www.psychoterapeutka.eu, 724 979 756
Kurzy Tchaj-ťi (Tai-či) v Plzni, nábor do
Léčitelka těla i duše www.monikamandova.
14.ročníku. www.taijiplzen.cz
wbs.cz
Jasnovidka a léčitelka Marie Beznosková
Marion. Léčení s anděly, konstelace s andě- Jarmila Beranová - Pastelový svět
ly, předpověď jasnovidnou cestou minulost přeje malým i velkým čtenářům mých knih,
i budoucnost, karty, meditace a přednášky. posluchačům a přátelům slunečné léto
a v září na shledanou na seminářích autoTel: 737 447 187,731 127 262
matické kresby: Oblíbené Pastelové večePORADNA V DLOUHÉ ULICI - diagnostika: ry v Praze začínají 11.9. (rezervace na tel.
NLS, biorezonanční, frekvenční, z kapky krve, 212 341 274). Pastelová sobota „Nakresli
Titanium, Quantum, bylinky, detoxikace, BG3, obraz své duše“ Podbrdy 27.9. (přihlášky
MMS/CDH, zappery, lasery, odparazitování. na tel. 737 774 178, [email protected]
[email protected], www.mici.cz, mobil com. Objednávky knih, terapeutických CD
737 054 057, Bechyně, Praha.
pro děti a dospělé, obrazů, pohlednic a harBIOREZONÁTORY – účinná ochrana monizačních placek, informace a přihlášky
před negativním vyzařováním mobilních na semináře: [email protected],
telefonů. Chrante sebe i své děti. Najdete www.pastelovysvet.cz, tel. 606 118 857,
na www.fengshui-interiery.cz, sekce BIO- 261 226 474
REZONÁTORY
Kreslení pravou mozkovou hemisférou.
KUŘÁCI - ODVYKNETE NA 90%! 604 207 771
HOBBY - KOHOUT
 Výtvarné potřeby, E-shop
 Výtvarné kurzy
akreditované MŠMT
 Prázdninové pobyty
www.hobby-kohout.cz
www.hobbykohout.cz
Sušická 117, Pzeň - Božkov, tel. 603 900 724
(konečná trolejbusu č. 12)
í
t
u
n
d
é
l
Oh m
e
l
t
a
o
v
v
i
i
ž
st
j
e
ů
f
za iluj sv
M
Tradiční čínská kaligrafie – krása, harmo- Objevte v sobě skryté schopnosti. Za 2 dny
nie a pozitivní vibrace pro váš domov. www. nakreslíte portrét svůj nebo oblíbené osoby.
Info na www.atelier-kresleni.cz
topkaligrafie.cz
Spojím Vás s Absolutnem a dál na své cestě Semináře, terapie, obrazy - www.
dojdete do hladiny Alba-Sambra, kdy staré sedlmajerova.cz, 603 811 280
nemoci odejdou a nové nenastanou. Tel: Pomáhám s odstraněním problémů
739 701 314
a zlepšením jakýchkoli vztahů pomocí metody
Škola víl „Bílá lilie“ www.carokraskylasky. RUŠ. Radka Šibravová, Praha, 603 457 251,
www.rushka.cz.
wbs.cz
Léčení barvami a vše o tom, jak nám bar- Hledáme léčitele-badatele pro sdružení
vy mohou pomoci. Poradenství, semináře. K. Centrum. Email: [email protected]
www.barevnestranky.cz
Jmenuji se Marie a Duchové jsou má všuASTROLOGIE NA LOPATĚ - kurz a poradenství, dypřítomná cesta. Odvádím duše do světla
a věštím z karet. Kontakt: 603 265 337,
www.natasakralova.cz, tel. 739 393 332.
www.mery-astro.cz
Karty z Malty, Jana Procházková,
Tel: +420 604 306 917, [email protected] Krásné sály k pronájmu v centru Prahy.
87m2, 36m2 i menší. www.p.smysl.com
Už máš dost hledání? Cítíš, že potřebuješ
pomoct? Možná jsi připraven nechat se vést VÝROBA A PRODEJ TĚLOVÝCH SVÍCÍ
duchovním učitelem. Adi Da Samraj - uni- WWW.SUPLICEK.CZ
kátní Mistr 21. století – je tu pro všechny ZÁZRAKY DUŠE s.r.o. - pořádá kurzy:
a přitom není pro každého. www.adidam.cz, Lifting, Reflexní terapie, Fytoterapie, Rekvaliwww.adidam.eu, půjčím ráda knihy a DVD
fikační masérský, Medová masáž, Lomi Lomi,
(s českými titulky). [email protected]
Senzuální masáž, Baňkování, Akupresura a
Žít svůj sen - kurz rozvoje tvořivosti Moxování, Magnetic Touch, Aromamasáž,
v plzeňské Spirále, kde najdete i tančírny Tejpování, Baby masáž, Bachova terapie aj.
volného tance, Taj-ji a další možnosti pro tělo www.zazrakyduse.cz
i duši. Více na www.prostorspirala.cz
LOUISE L. HAY- Miluj svůj život. Více na
www.poradnazdravi2.sweb.cz. Kurzy ener- www.Videoprednasky.cz .
gií, andělské terapie, kreslení, poradna
KURZY KRESBY A VÝKLADU MANDALY,
Mgr. Eva Hudečková, www.lecivykruh.cz
www.letacek.cz - kurzy, semináře
Kurzy REIKI - Eva MORAVCOVÁ, pokračova- CESTA K PRAVDĚ - www.tomborl.cz
telka Dr. HODKA. Možnost léčení - Filipínské
Léčení a transformace po roku 2012:
operace. www.reiki-moravcova.cz, moravcoReiki, Mahátma, Shambala 12D, Wicca,
[email protected], 602 957 420
kineziologie, SRT, čínská medicína, autoMasérská škola Carpe Diem v Plzni pořádá matická kresba, malování andělů, strážných
kurzy a semináře. Rekvalifikace MŠMT a další a ochranných obrazů archanděla Michaei pro širokou veřejnost. Koterovská 29, Plzeň, la, tarot, numerologie, masáže, nové du326 00. Kontakt: 602 430 332, e-mail: info@ chovní vhledy. Blaženka Mottlová a Merlin.
www.tesenisis.cz nebo www.léčení2012.cz.
carpediem.cz, www.carpediem.cz
Tradiční čínská medicína - konzultace. Vědomě se starat o své zdraví www.
radost-zit.cz
KARMICKÁ KINEZIOLOGIE. M. Junglingová, tel. 602 741 622, mirka.junglingova@
seznam.cz
-9-
Na festivalu Miluj svůj život se vždy
mi
setkáte z mnoha zajímavými osobnost
se můžete
u Zimmelovou
S lektorkou Evo ňském letním festivalu
ze
opět vidět na pl
Praktické program
y jsou velice oblíb
ené
„Slovenský Pavlov“, Bardejovčan Štefan Zákuťanský
objevil Samoléčebný pud
Štefan Zákuťanský na svém přednáškovém turné přednáší o československé tradiční medicíně. Již třicet let oživuje, učením navrací
a dává do povědomí zapomenuté československé léčebné tradice.
Kdy a proč jste se začal specializovat na léčbu zánětů v lidském
těle?
Dostal jsem se do neléčitelné situace. Lékaři mi neuměli říct příčinu
mých zdravotních problémů a ani od léčitelů jsem se nic nedozvěděl.
Proto jsem byl nucen se tím zabývat sám. Začal jsem studovat medicínu
jako samouk. Zkoumal jsem své tělo a objevil jsem chorobné nálezy,
o kterých se nedalo nikde dočíst. Žádné přístroje je nedokázaly odhalit.
Zkoumání a vylepšování známých způsobů léčby mě dovedlo k prapůvodnímu způsobu léčby, a to ke hloubkové masáži cílené do ložiska
nemoci. Až tato cílená a systematická masáž na masážní pomůcce,
domácí napravování páteře a nové páteřní cviky mě vyléčily.
Samoléčebný pud se realizuje v životní praxi cílenou masáží do
zárodku nebo ložiska nemoci. Tak jako ostatní pudy - množitelský,
mateřský, sací, tak i pud sebezáchovy se realizují konkrétními činnostmi, které můžeme na všech živočiších, včetně nás lidí, pozorovat.
Důkazy o existenci samoléčebného pudu potvrzuje celá živočišná říše,
včetně batolat, když si cílí masáž do míst, která anatomicky přesně
sedí s objevenými a zmapovanými záněty uvedenými v mé knize.
K objevení samoléčebného pudu jsem dospěl během mé třicetileté
léčebné a badatelské praxe. Spíše bych to řekl tak, že kroky, jaké jsem
v životě volil, mě dovedly ke správným dveřím, za nimiž byl tento pud
dosud pro lidstvo neznámý.
Problematiku podrobně popisujete ve vašich knihách. Stačí jejich
přečtení na zvládnutí základů samoléčby?
V mých knihách jsem metodu zpracoval jednoduchým a srozumitelným způsobem pro laickou veřejnost, aby i laik doma mohl pochopit
a naučit se používat svou vrozenou samoléčebnou metodu. Za více
než 22 let publikování této samoléčebné metody se ji z mých knížek
naučili tisíce lidí na Slovensku i v zahraničí. Energie, kterou jsem
vynakládal, když jsem pracoval s lidmi, se mi vrátila mnohonásobně.
Jejím výsledkem jsou tisíce vyléčených lidí, kteří se pak léčili podle
mé knihy sami.
redakce
Pan Štefan Zákuťanský bude přednášet na toto téma na festivalu
Miluj svůj život v Plzni v pátek 4.7.2014 v Učebně D od 19.00 hod.,
v sobotu 5.7.2014 v Učebně D od 16.00 hod. a v neděli 6.7.2014
v Učebně A od 15.00 hod.
Stravování na festivalu Miluj svůj život
Lenka Rojíková - Paní Dýně - pohled na stravu
Objevil jste tradiční československou samoléčebnou metodu.
Kde byla ukryta?
Lidé, kteří se za mnou chodili léčit, mi říkali, že toto léčení se
podobá domácí léčbě, jakou kdysi dělali jejich rodiče. Uvědomil jsem
si, že mají pravdu. Potvrzují to i známé pozůstatky tohoto léčení po
našich předcích např.: masírování páteře, šlapání a kolínkování po
páteři, masírování bříška dítěti, masírování hrudi, krku, mandlí. Během
mé třicetileté léčitelské a badatelské praxe jsem se nesetkal s tím, že
by československá léčebná tradice byla písemně podchycena. Předávala se pouze ústním podáním z generace na generaci. Postupně však
vypadla ze života lidí, dostala se do zapomnění, a tam byla ukryta. Po
mém znovu objevení této samoléčebné metody, která je již písemně
podchycena v celé šíři, učím lidi - nahrazujíc jejich rodiče a vracím
jim do životní praxe nejen naši československou léčebnou tradici,
ale i jejich vrozený Samoléčebný pud.
V čem spočívá princip léčby a v čem je samoléčebná metoda
československá?
Princip léčby spočívá v hloubkové masáži cílené do ložiska nemoci.
Každý ví, že masáž způsobuje lepší prokrvení a každý zná blahodárné
účinky masáže. Tak, jak jsou známé účinky masáže u sportovců, tak
na nemocném místě regenerace způsobuje rychlejší hojení zánětu, a to
i bez léků a nadpřirozených schopností. Obrazně by se dalo říci, že
masáž je lék, přestože není v chemické formě. Masáž je v tomto případě
prvním a nejbližším lékem, který si každý jedinec může vyrobit sám,
a který je v čisté formě bez vedlejších účinků. Samoléčebná metoda je
československá proto, že naši předkové ji po celé generace využívali
v každé domácnosti. Kromě bylinek a mastiček byly součástí našich
československých léčebných tradic i masáže.
Základem metody je existence samoléčebného pudu. Jak jste
k němu dospěl?
Je známo, že rozvoj duchovních a duševních schopností člověka
jde ruku v ruce se zdravým životním stylem, jehož součástí je i zdravá
strava. Zdravá strava může být pro někoho vegetariánství, pro jiného
přírodní strava, živá strava, makrobiotika či od každého trochu.
Dnes, v době, která je neuvěřitelně rychlá a která přináší velké
změny a nutkání věci neodkladně řešit, se s těmito stravovacími směry
jakoby roztrhl pytel. A je to logické, protože lidé hledají nové pohledy
na skutečnost, nová řešení a k tomu potřebují i nové energie, které tyto
směry přináší. Všechny mají společné to, že přibližují člověka k přírodě. Ten se pak učí chápat a vnímat přírodní zákonitosti a energie, tím
znovu objevuje sám sebe a může tak naplňovat smysl svého života.
Pro mě osobně se srdeční záležitostí stala makrobiotika, která mě
přivedla ke mně samotné. Díky ní jsem začala vnímat mnohé zákonitosti přírody a vesmíru, jehož jsme součástí, chápat je a postupně i
žít v souladu s nimi tj. i v harmonii sama se sebou. A to je mým celoživotním cílem.
Stravování na festivalu Miluj svůj život v Plzni zajišťuje Paní
Dýně
Nabídneme vám pestré veganské a makrobiotické občerstvení
po celé tři dny plzeňského festivalu. Ze studené kuchyně se můžete
těšit na obložené chleby, saláty, žitné zelné placky, karbanátky nebo
oblíbené slané koláče. Samozřejmě budeme mít i teplá jídla, včetně
polévky. Milovníky sladkého uspokojí široká nabídka nejrůznějších
koláčů, buchet a ovocno-ořechových pralinek, vždy máme i nějaký
lehký krémový dezert. K pití vám připravíme různé čaje, banchu,
obilnou i klasickou čerstvě mletou kávu či chutný zázvorovo-jablečný
punč. Občerstvení Paní Dýně je domácí výroby, připraveno z čerstvých
surovin (částečně bio) a je zásadně ručně zpracováno. Vše je v rámci
makrobiotické stravy, tj. bez masa a živočišných produktů, cukru,
mléka a chemických přídatných látek a zároveň cenově dostupné.
Přijďte si pochutnat k Paní Dýni na zdravé domácí jídlo!
Pozor! Využijte naší nabídky a objednejte si zboží z e-shopu Paní
Dýně - my vám je zdarma dovezeme na plzeňský festival.
Paní Dýně - Inspirace ke zdravému vaření - www.pani-dyne.cz
- 10 -
Životní vibrace
Chcete inzerovat v příštím čísle SE SLEVOU?
Ezotera č.3/2014 vychází koncem srpna.
Jan a Hana Marešovi
Zašlete-li objednávku a znění Vašeho plošného inzerátu do 15.6.2014
na naši adresu, můžete získat slevu až 40 % z ceny plošné inzerce.
Tibetské mísy, křišťálové mísy a planetární gongy
Pravidelné harmonizační zvukové lázně a terapie v Praze, Písku, Táboře a dalších městech.
O objednávku volejte nebo pište na:
Tel.: 371 725 228, 608 377 573, e-mail: [email protected]
Více informací: na www.zivotni-vibrace.cz, [email protected]
CESTY K SOBĚ
INTERNETOVÁ TELEVIZE
Křemelina
PRO VÁŠ
CELKOVÝ ROZVOJ
-
DIATOMICKÁ ZEMINA (DE)
100% přírodní prostředek vhodný
zejména k obohacení stravy, jemnému
pročištění střev, zlepšení fyzické kondice, odstranění parazitů, detoxikaci …
pro lidi i jejich domácí mazlíčky.
E-shop: www.club-vital.cz
Tel.: 77 555 22 73
ROZHOVORY
PŘEDNÁŠKY
REPORTÁŽE
MODERNÍ FORMÁT
ŠIROKÝ PŘESAH TÉMAT
Jste homosexuál/ka?
Chcete se toho zbavit?
Volejte na tel:
603 331 950
WWW.CESTYKSOBE.CZ
/CESTYKSOBE
JSME S VÁMI
UŽ
LET
přírodní produkty
20
www.bioobchod.cz
• biopotraviny
• doplňky stravy
• superpotraviny
• čaje a byliny
• přírodní kosmetika
• ekodrogerie
• ekologické produkty
Měsíčník REGENERACE
Přirozená cesta ke zdraví a poznání
Jiří Janča z Josef Jonáš z Werner Bartens z Brandon Bays z Biolenka z Jan
a Tomáš Boňkovi z Jitka Vodňanská z Vladimír Renčín z Pavlína Brzáková
z Patricie Anzari z Milan Calábek z Václav Cílek z Laura Day z Jaroslav
Dušek z Květa Fialová z David Frej z Valdemar Grešík z Alex Grey z Vlastimil Hela z Marian Jelínek z Holger Kalweit z Jack Kornfield z Zdeněk
Krušina z Clemens Kuby z Jiří Kuchař z Taťjana Kuchařová z Benjamin
Kuras z Michaela Merten z Stanislav Motl z Jarmila Podhorná z Marie
Příhodová z Petr Sedláček z Feng-yün Song z
Martin Stejskal z Wolf-Dieter Storl z Richard
Stříbný z Milan Špůrek z Boris Tichanovský z
Pavel Turnovský z Věra Várady z Tim Wallace- Parazit jako živý lék
-Murphy z Eckhard Weber
Léčivé účinky kukuřice
Bez soli to jde:
Jakou auru
nejen podle Jiřího Janči
Recepty Miroslava Légla
má Jiří Lábus?
Ročník XXII / Květen 2014 – Cena 35
Kč / 1,74 EUR – Předplatné 28,50 Kč /
1,43 EUR
Při nákupu v našem
e-shopu nad 1490 Kč
poštovné zdarma, při
osobním vyzvednutí
5% sleva
Jsme specialisté
na biopotraviny
a biokosmetiku
s tradicí od roku
2001
PŘ I R OZ ENÁ CE STA KE
ZDRAVÍ A POZNÁNÍ
Desatero pro
šťastné manželství
REGENERACI si můžete zakoupit každý
měsíc na stánku nebo předplatit. Informace
naleznete na našich webových stránkách
www.regenerace.cz.
Rada a pomoc denně na dosah!
Nakupujte online na www.bioobchod.cz nebo navštivte naše prodejny:
Ájurvédský lékař Deepak Chopra:
Staňte se svým placebem
• PRAHA 2 Bělehradská 71
• PRAHA 4 metro C - Háje
• PRAHA 1 Jungmannova 25/13
Vít Syrový
Jak přežít chemický
koktejl v potravinách
Sedmikráska
léčí duši
HRADEC KRÁLOVÉ / TRUTNOV/
NÁCHOD / DVŮR KRÁLOVÉ /
JAROMĚŘ
(Přírodní kosmetika.cz)
- 11 otera_brezen2014_ver2.indd 1
10.3.2014 13:05:
Kurzy kineziologie v Plzni
One Brain
zdravýden
®
f€f
Mgr. Miloslava Rutová
1. stupeň - Nástroje metody
19.-20.7.2014
Mladý
ječmen
pØírody
pro zdraví
Přihlášky a info: 603 213 166, 377 247 582
[email protected] www.milarutova.cz
Mladá pšenice
Nopal, Chlorella
Alfalfa, Stevia
Křemelina
za skvèlé
ceny!
www.zdravyden.cz
tel: 730 143 541
mail: [email protected]
RAKYTNÍK ØEŠETLÁKOVÝ
– unikátní rostlina posilující imunitní systém
– zlepšuje fyzický a psychický stav organismu
– má regenerační, protirakovinné a
protisklerotické účinky
– jedinečný obsah vitamínů a dalších
biologicky aktivních látek
6Ζ%ΖĚ6.‹='5$9Θ
tní n
st an
•in y
áv
•šĢ py
ru
•si my
e
•dž je
e
•ol
(;75$.7=(6Ζ%ΖĚ6.‹Î$*<
9\VRN«DQWLR[LGDÏQ¯YODVWQRVWL
NEER A®
6Q¯ŀ¯]O¿FKROHVWHURO, poskytne silnou ochranu srdci a mozku
œÏLQQ¿QDNRŀQ¯SUREO«P\, akné a omlazení pleti
6SU£YQ«WU£YHQ¯RGVWUDQÝQ¯]£FS\DVWěHYQ¯FKLQIHNF¯GHWR[LNDFH
0-1.indd 2
[email protected]
Výrobce:
Košek Miloslav
Ohrazenice 85
Turnov, 511 01
www.ekoplanet.cz
mobil: 602 472 824
posílit
a
Prázdninový seminář s léčením, zaměřený na partnerské vztahy. 25.04.14
zhubnout!
Očista bez hladovění
13:45
"ÞHEMĕ DETOXIKAÙNÃĕ KÐRYĕ NEERA®ĕ
NAHRAZUJEMEĕ PEVNOUĕ STRAVUĕ ÙISTÓMĕ
PîÃRODNÃMĕ VÓöIVNÓMĕ N·POJEMĕ ZEĕ
STROMOV¿HOĕ SIRUPUĕ vyrobeného
ve Švýcarskuĕ Zĕ ÙIST¿HOĕ KANADSK¿HOĕ
JAVOROV¿HOĕSIRUPUĕSTUPNÞĕ#ĕAĕNÞKOLIKAĕ
DRUHôĕPALMOVÓCHĕSIRUPôĕZĕ*IHOVÓCHODNÃĕ
!SIEĕ ÙERSTV¿ĕ CITRONOV¿ĕ sò·VYĕ VODYĕ
Aĕ KAYENSK¿HOĕ PEPîEĕ Tento nápoj
]^SW_V_TO
Z\YÎS_TtMt
Z\YMO]
XKORY
^ÉVK
uspokojuje pocit hladu a dodává
^ÉV_
OXO\QSSĕ BEZĕ TOHOĕ ABYĕ
ZATÞöOVALĕTR·VICÃĕTRAKT
Jak si vytvořit skvěle fungující partnerství, léčení poranění srdce
ze vztahů, meditace, léčivé konstelace, povídání a rituály.
Termín: 4.-10. srpna 2014 (začátek v 17:30)
Místo: Bílý Kůň - Leština u Litomyšle
Cena: 5.400,- Kč (za ubytování a program, strava není v ceně)
Více na www.isafiel.cz
Kontakt:
e-mail: [email protected] nebo [email protected]
tel: 606 958 463, 608 815 763
Více informací o očistné kůře NEERA® najdete na www.neera-detox.cz nebo volejte 739 454 045 a 724 356 320.
Těšíme se na Vás, Martina & Ivana
TIBETSKÁ MEDICÍNA EPAM B. TICHANOVSKÉHO V PRAZE
Dopraváků 723, 184 00 Praha 8
Dolní Chabry www.solnadymka.cz
odborné konzultace ƛ masáže ƛ bylinné
preparáty EPAM ƛ bylinné tinktury ƛ masážní
oleje ƛ silice ƛ bylinné Èaje ƛ jílové pleĠové
masky a obklady ƛ medové masky ƛ balzámy ƛ
medové elixíry
NOVÙ: Diagnostika a frekvenÌní terapie
na pĘístroji Diacom
PŘÍRODNÍ DETOXIK AČNÍ
A REVITALIZAČNÍ KÚR A
Očistit se,
733 239 367
Kouzelné partnerství
Objednávky na tel.: +420 608 728 669, 251 510 201
Obchody Praha: NámÚstí Kinských 3 a Vršovická 64
je
Výrobky TENVIT ® žádejte v lékárnách, prodejnách léčivých rostlin a prodejnách zdravé výživy.
2FKUDQDSěHGQ£GRURY¿PRQHPRFQÝQ¯P
www.chaganela.cz
ápo
03*(*/«-/¶t1"5&/507"/Å7Å30#&,
Solná
dýmka
Solná dýmka® - suchý inhalátor
Akční cena platí do 20.6.2014
Účinná látka – solné krystalky je na dobu 5 let
solné
slůně
Novinka
na českém trhu
– Solná dýmka 2
na jednu sezónu
Cena:
,č
Solná dýmka pro dospělé a solné slůně pro děti - jsou patentované produkty poskytující všechny
výhody solní terapie kdykoliv a kdekoliv. Solné krystalky pečlivě vybírané a umístěné mezi keramickými
filtry pocházejí z neznámějších solních jeskyň Evropy. Dýcháním přes solní dýmku se rozpouštějí solné
krystalky na úrovni mikronů a z nich pocházející účinné látky vznikající po dobu 20-22 mil. let se dostanou i do nejskrytějších míst dýchacího ústrojí. Názory lékařů, přírodních léčitelů, nemocných uživatelů
se shodují v tom, že denní 10 až 20 minutové používání má příznivý vliv na:
různé alergie dýchacích cest, astmu, bronchitidu, zánět průdušek, rýmu, infekční onemocnění dýchacích cest a v neposlední
řadě i na problémy s dýcháním u kuřáků.
%PWP[BEJTUSJCVDF5SBEFOFUTSP
Tento originální patentovaný výrobek hledejte v lékárnách nebo objednejte
na www.solnadymka.cz, nebo [email protected], nebo Tel.: 220 612 330
www.epam.eu
- 12 -
620,-Kč
Download

Ezotera - Miluj svůj život