informační noviny
Jak nám vyrábějí nemoci,
abychom se stali jejich zákazníky
Obezita způsobuje většinu zdravotních
problémů u nedůchodové populace. Kde se
obezita bere? Už od
dětství jsme programováni k vytvoření si
závislosti na určitých
potravinách. Obezita
je nám doslova vyráběna, za účelem maximalizace zisků potravinářských společností.
A vzniklé zdravotní
problémy nás pak vrhají do náruče nemocenského průmyslu.
Nechali jsme se přesvědčit, že určité zdravotní problémy jsou přirozeným projevem
stáří. S obezitou je to však jinak. Nikdo nechce
být obézní, nikdo nechce mít ani nadváhu!
Jak se to tedy stalo, že obézních lidí stále přibývá?
Nikdy nezapomenu na den, kdy jsem slyšel
přednášku světoznámého ekonoma a bývalého
poradce amerických prezidentů, Paula Zane
Pilzera. Byl jsem v šoku, když v roce 2000
řekl, že „Obézní lidé jsou studováni jako laboratorní krysy.“ Proč? Aby byly nalezeny
způsoby, jak zvýšit spotřebu potravin lidí
a vydělat tak více peněz.
Zdráhal jsem se tomu uvěřit, avšak podnítilo mne to k zájmu
o tuto oblast. A přicházely další šokující
zjištění. O tom, jak lze
ovlivnit trávicí pochody v těle tak, aby nám
vznikla závislost na
určitých potravinách
a naše tělo nás nutilo
jíst více. O tom, kolik
chemických látek se
přidává do jídla. O způsobu zpracování potravin. A největší šok mi připravil Michael
Moss, autor literatury faktu, ověnčený mnoha
oceněními, když zveřejnil, že „Nadnárodní
[potravinářské] společnosti používají vyšetření
magnetickou rezonancí (MRI) ke zkoumání,
jak na naše smysly působí potraviny. Například, jak použít cukr, aby ,rozsvítil‘ náš mozek
stejným způsobem jako kokain.“
Za takto chemicky upravené potraviny
utratí Američané přes 1 bilon dolarů ročně.
A toto číslo stále stoupá. A tak se stáváme
obézními proti své vůli. Nikdy v naší historii
nebylo tolik dietních programů, tolik fitness
ročník 2014
4. - 6.7. 2014
PLZEŇ
40. mezinárodní festival
ezoterických a duchovních směrů
PERMANENTKA ZA 500 Kč do 15.4.
Info na str. 7
více na www.ezotera.cz/ano
center, tolik „osvěty“ o škodlivosti tučných
jídel jako dnes! A výsledek? Ubývá obézních
lidí?
To však má své důsledky - zdravotní problémy.
Změny trávicích pochodů v těle nám vyrobí
zdravotní problémy. Co pak uděláme? Jdeme hledat pomoc do zdravotnických zařízení.
A tam Američané utratí dalších 1,4 bilionu
dolarů ročně (i toto číslo stále stoupá). Toto je
průmysl, kde se stáváte zákazníkem nedobrovolně - když onemocníte. Pomáhá to? Ubývá
zdravotních problémů? Ubývá nemocí?
Zdravotnický průmysl, to nejsou lékaři a nemocnice. To jsou výrobci technologií
a pomůcek a výrobci léků. Tyto zdravotnické
společnosti mají svůj vlastní cílový trh - lékaře.
Lékaři jsou dnes plně závislí na technologiích
pokračování na str. 10
Karmické úniky? - Z klimatizace do vichřice
Autor článku, spisovatel, umělec, redaktor a fotograf Karel Funk
již vytvořil jako nezávislý publicista desítky rozhlasových pořadů,
přes sedm set článků a vydal více než dvě desítky knih se spirituálním,
kulturním a humanitním zaměřením. Jeho knihy, často inspirované
hodnotami esoterního křesťanství, jsou psány současným jazykem pro
současného člověka se všemi jeho vadami, touhami,
přednostmi i starostmi.
Karmická náprava funguje v té či oné věci tak
dlouho, dokud neprozřeme, neočistíme se, neosvobodíme se od nevědomosti či tíhy. Je to vlastně
krásné fungování: z každé rány nebo vředu jednou
rozkvete překrásný květ. Pravda, někdy to i dost
bolí. Člověk, aniž si to uvědomuje, je z určitých
vrstev vědomí puzen přicházet do situací, které mají
vyrovnávající účinky k jejich příčinám. Může se
bezděčně dostat například právě tam, kde dostane
nákazu, aby v ní našel vyrovnávající účinky nějaké příčiny. Nebo i tam,
kde mu jde o život, pokud tím dosáhne karmického vyrovnání.
Jak ale probíhá karma, když si dnes vše v životě úzkostlivě zabezpečujeme? Dejme tomu vlivem naší civilizované hygieny a medicíny
– té oficiální i tzv. alternativní - jsme dosáhli, že něco, k čemu má
člověk karmický sklon, už není možné vyrovnat. Odstranili jsme řadu
nemocí („vítězná medicína“!). K tomu máme svobodnou vůli. Máme
dnes opatření sociální, zdravotnická, hygienická i nejrůznější metody
na uzdravování, umožňující zasahovat do karmy. Odstraňujeme-li jen
některé hmotné či psychické faktory, kterými by někteří z nás vlivem
svého zapletení potřebovali projít, pak tím můžeme karmu skutečně
ovlivnit. Ale pozor! Své karmě takto člověk neunikne, dá jí to pouze
jiný směr, podobu nebo čas. Karmické vyrovnání, před kterým nás
naše věda, přísná hygiena, alternativní směry či ochrana lidských
práv, policie či soudnictví atd. dokáže ochránit, přijde stejně, jen
v jiném směru. Ty duše, které v bezpečných a sterilních podmínkách
euroamerického světa nemají možnost vhodného
karmického vyrovnání, se příště „přelévají“ do
zaostalých zemí s hladem a chladem, žízní, epidemiemi, válkami…, i proto tam nyní přibývá
tolik lidí. Co jiného jsou populační exploze
Afriky a Asie? I proto se různé humanitární či vojenské pomoci atd. často
míjejí účinkem. To samozřejmě
neznamená, že by neměly být
poskytovány. Karma je jedna
věc, snaha o pomoc trpícím
je věc druhá a nutná.
Žijeme nyní v mnoha oblastech jako
v klimatizovaném domě a ve sterilním
prostředí. Vnější život je bezpečnější, příjemnější i zdravější.
Ale i z klimatizace jednou
vyjdeme a zrovna může
zuřit vichřice či vánice.
pokračování
HALA TJ Pankrác
na str. 10
Zveme
Vás na
17.-18.5.2014
PRAHA 4,
(150 m od metra C Pražského povstání)
Jak projít
vlastní proměnou.
Křemelina
DIATOMICKÁ ZEMINA (DE)
100% přírodní prostředek vhodný
C
zejména k obohacení stravy, jemnému
pročištění střev, zlepšení fyzické kondice, odstranění parazitů, detoxikaciM …
pro lidi i jejich domácí mazlíčky.
Knihy Duchovní cesta
A Cesta ve Světle na
www.duchovni-cesta.cz
Y
E-shop: www.club-vital.cz
Tel.: 77 555 22 73 CM
MY
CY
Osvojte si u nás umění
harmonizace prostředí
$QDOì]DNDSLĀN\NUYHSRGPLNURVNRSHP
Irisdiagnostika – fotografie oka a následná diagnoza
0ďĢHQtSDWRJHQĪSĢtVWURMHP)VFDQ
DQiVOHGQiOLNYLGDFHSOD]PRYìPJHQHUiWRUHP
5R]ERU]GUDYRWQtKRVWDYXVWDYPLQHUiOĪ
DYLWDPtQĪSĢtVWURMHP4XDQWXP
(QHUJHWLFNpOpĀHQtS\UDPLGRX
9ìçLYRYpSRUDGHQVWYtDSURGHMSURGXNWĪ]GUDYpYìçLY\
CMY
3RUDGQD3UDKD.YďWQRYpKRYtWď]VWYt3UDKD&KRGRY
0DULH$OPiV\RYiSURILULGRORJGDUNILHOGQXWULĀQtVSHFLDOLVWD
WHOHPDLODOPDV\RYDP#VH]QDPF]ZZZLULVGLDJQRVLVF]
K
Začínáme již v květnu 2014
Studujte u nás staré čínské učení Feng Shui pod vedením
jednoho z nejpřednějších českých mistrů Otakara Chocholy
Nově tři úrovně studia
Účast celosvětově
uznávaného Feng Shui
specialisty R. Greena
3(ÿ8-7(269e='5$9Ì NATUROPATICKÁ PORADNA
STUDIO INTUICE
KURZ INTUITIVNÍCH MASÁŽÍ
Velký prostor věnovaný praxi
Doplňkové semináře
Studium v Praze i Brně
NECHTE PROMLUVIT SVÉ RUCE!
Intuitivní masáže spojují klasickou relaxační masáž s uvolněním emočních
bloků, které způsobily napětí a bolest v těle. Naučíme se principy práce
s vědomou Intuicí, masážní postupy a jejich aplikaci, uvolnění bloků. Naučíme se testovat a používat Bachovy květové esence. Kurzem nás budou
www.fengshui-ceskaskola.cz
Systém pøírodního léèení a vzdìlávání Hadži-ki ®
provázet Oshovy meditace pro správné naladění.
TERMÍN 29.-31. 8. 2014
CENA: 1 900,- KČ
„Pomáhat druhým pøináší pocit štìstí !”
Akademie léèitelských umìní
tel.: 777 858 051, [email protected], www.holsan.cz
Klicperova 9, 301 00 Plzeň
praktický výcvik proložený jógou smíchu,
se zasvìcením do 3 stupòù HADŽI-KI®
TAROT TELEFONICKY i OSOBNĚ - řešení jakékoliv oblasti života
VZTAHY, POVOLÁNÍ, FINANCE, ZDRAVÍ,
určení ŽIVOTNÍHO ÚKOLU, MAGICKÁ OBRANA aj.
Rady, informace o budoucnosti, řešení situace.
pro zaèáteèníky i pokroèilé
Konzultace osobně i na dálku pomocí výkladu tarotu a dalších metod.
Telefonní poplatky zdarma, platíte jen za konzultaci
Informace a pøihlášky : www.hadziki.cz
tel.: 737 135 875, 603 897 686
Info: 608 552 554, [email protected]
ZAPPER CENTRUM ČR
Praha - Národní obrany 31, 606 909 540
Plzeň - Jablonského 62, 1.p, 606 909 229
Kladno - Váňova 3180/314, 606 908 510
www.zapper-centrum.cz
Praha 6 - Národní obrany 31, tel.: 606 909 540
Objednávky celá ČR, Kladno
tel.: 606 908 510
FREKVENCE PRO ZDRAVÍ
Zbavte se zdravotních potíží pomocí frekvencí.
Frekvence likvidují mikroorganismy v řádu minut.
Více na: www.revoluce-v-leceni-nemoci.cz
ZAPPER CENTRUM ČR
Prodej a pronájem frekvenčních generátorů,
poradenství a asistence s nastavováním
frekvencí, prodej literatury z oboru
frekvenčních terapií a alternativní medicíny,
prodej antiparazitálních prostředků, doplňky
stravy a další přístroje pro zdraví jako
ionizátory vody a vzduchu, odrušovače GPZ,
antialergické vysavače, pyramidy, generátory
koloidního stříbra a diagnostické přístroje.
Celý náš tým se těší na vás a vaší cestu ke zdraví :-)
LABORATORNÍ FREKVENČNÍ GENERÁTORY
NA LIKVIDACI VIRŮ, PLÍSNÍ, BAKTERIÍ
Plazmový generátor RPZ 14
Bezkontaktní likvidace virů,
plísní a bakterií. Dosah 15 m.
Cena s příslušenstvím
140 000 Kč (včetně DPH)
Pronájem 600 Kč / hod.
www.PlazmovyGenerator.cz
F-SCAN COMPACT
Frekvenční analýza (100 pamětí) Super Ravo Zapper PC
350 pamětí pro programy
Plynulý posun frekvencí
Cena s příslušenstvím 37 000 Kč 740 pamětí pro programy
(včetně DPH)
Cena s příslušenstvím
Pronájem
13 500 Kč (včetně DPH)
600 Kč / hod.
Pronájem 2 500 Kč / měsíc.
www.Fscan.cz
www.Super-Ravo-Zapper.cz
NO
F-SCAN
VI
PŘÍSTROJE PRO MĚŘENÍ
FREKVENCÍ MIKROORGANISMŮ
NK
Y
F-SCAN3
Profi řada
Barevný dotyk.
displej 5,7"
Hliníkové tělo
Cena 108 000 Kč
FUNKCE MODELŮ:
Rozsah měření
50 Hz - 3 MHz
Nastavitelný krok
Frekv. generátor
Vlny - sinus, obdelník
F-SCAN MOBILE
Software F-SCANT
Poloprofi, přenosný s českým menu
Funkce export dat
Barevný dotyk.
Swiss Made
displej 3,2"
www.Fscan.cz
Li-Ion baterie (4h)
777 13 16 17
Cena 70 000 Kč
"VĚDOMÝ ŽIVOT"
Draha a Petr Astor
Magic Nature
PŘÍSTROJE NA ODRUŠENÍ
GEOPATOGENNÍCH ZÓN SOMATEX
Somatex Harmony
Pro odrušení nežádoucích vlivů všech
druhů geopatogenních a psychogenních
zón. Harmonizuje tělo, mysl, duši a sny,
zlepšuje spánek. Cena 5 445 Kč
- školy k vyššímu vědomí, esoterické vzdělávání
vedoucí k rozvoji sebe sama, k řízení svého života
- Praha, Plzeň, Brno, Ostrava, Hradec Králové,
Karlovy Vary
Somatex Quantum
Pro centra, školy, firmy. Posílený
Harmony pro prostory, kde je i více jak
50 lidí. Vhodný do ozdravných center,
úřadů či pro chov zvířat. Cena 7 260 Kč
Telefon 773 207 717,
email [email protected],
www.niance.cz
Somatex Harmonie
Pro veškeré odrušení jako Harmony, ale
navíc má frekvence na likvidaci virů,
plísní a bakterií, na které působí již
během 1-3 měsíců. Cena 7 260 Kč
www.zapper-centrum.cz Objednávky Po-Pá 9-17 Tel.: 606 908 510
-2-
Mysl, dech a řešení vnitřního konfliktu
Odmalička pro mě bylo těžké se rozhodovat. Vnitřní hlas mi napovídal, že něco mám, nebo nemám udělat, ale pochybnosti byly silnější.
V hlavě proti sobě bojovalo tisíc pro a proti a ochromoval mě strach,
že se rozhodnu špatně a budu toho pak litovat. Takže jsem neudělala
nic a pak jsem zjistila, že měl hlas pravdu. Stres mi ale přinášely i tak
malé věci, jako např. obyčejná návštěva restaurace.
Dívala jsem se do jídelního lístku, všichni kamarádi
už měli vybráno a já nic - i takovéto rozhodování
startovalo vnitřní konflikt. O těch větších, týkajících
se vztahů nebo pracovních otázek, ani nemluvě.
V roce 2002 se mi stal malý zázrak - našla jsem
Kundaliní jógu. Vděčím jí za to, kdo jsem i za to,
že jsem konečně našla klid. Přes techniky dýchání,
cvičení a meditací jsem se naučila pracovat se svou
myslí a zklidnit ji. Tím, že se mi zklidnila hlava,
nejen že jsem začala hlas své intuice slyšet daleko
jasněji, ale také jsem našla odvahu se podle ní řídit.
A to je jenom jedna z mnoha skvělých věcí, které
jsem se díky této super-technologii naučila. Tato
jóga je výborná nejen proto, že je velmi efektivní
a rychlá. Také v ní lze najít spoustu cvičení a meditací, která jsou jednoduchá a časově úsporná, takže
je může dělat každý nezávisle na věku, zdravotním
stavu nebo množství času, který má k dispozici.
A protože tato jóga není ani tak moc o teorii, jako
spíš o osobním zážitku, chci vás pozvat k malému experimentu.
Vyzkoušíme si meditaci Vyřešení vnitřního konfliktu. Je pro ty,
kteří stejně jako játrpí vnitřními rozpory a je pro ně těžké se rozhodovat a naslouchat svému vnitřnímu vedení. Vnitřní rozpor blokuje
naši schopnost jednat a myslet jasně. Souvisí s porušením rovnováhy
životní síly prány v nás. Vzhledem k tomu, že jedna z cest, kterou
dostáváme pránu do těla je dech, můžeme ji dechem také ovládat. Dechovým technikám, které pracují s pránou, říkáme pranajámy. Jsou to
velmi účinné techniky, které mají celou řadu efektů, např. posilují náš
parasympatický nervový systém, který nám pomáhá relaxovat. Hlavně
ale velmi efektivně a rychle pracují s naší myslí. A jak se říká, když
ovládnete svou mysl, ovládnete celý svět – a kdo by nechtěl přestat
být otrokem svých emocí, přání a dotěrných myšlenek?
Ještě než začneme, naladíme se na naši vnitřní moudrost, našeho
vnitřního učitele. To v Kundaliní józe děláme mantrou Ong namó guru
dév namó. Posaďte se do pohodlného tureckého
sedu na zemi nebo si sedněte na židli s chodidly
na podložce. Narovnejte záda. Pak si mantru 3x
zopakujte s rukama v pozici modlitby uprostřed
hrudníku. Výborně. Teď už jsme připraveni na náš
pranajám (meditaci).
Přiložte ruce na hrudník, jak to vidíte na obrázku. Zavřete oči až na malou štěrbinu, kterou uvidíte
špičku nosu. Dýchejte následujícím způsobem:
Nadechujte se zhluboka po dobu 5 sekund.
Vydechujte po dobu 5 sekund.
Zadržte dech na výdech (tj. nenadechujte se
ještě) na 15 sekund. (Zádrž provedete tak, že
plně vtáhnete břicho, čímž se zvedne bránice.
Současně uvolníte ramena a krk.)
Celý dechový cyklus opakujte dokola po dobu
11 minut.
Na závěr se zhluboka nadechněte a protáhněte
paže nad hlavou. Uvolněte dech a třeste rukama nad
hlavou po dobu 15 až 30 sekund. Pak se uvolněte, ještě
chvilku v klidu seďte a pozorujte vnitřním okem, co se děje s vaší myslí,
vaším dechem a vaším tělem. Přeju příjemné meditování.
Guru Sansar Kaur (Magda Matušková)
Pokud se chcete dozvědět o Kundaliní józe více, najít si další
cvičení či učitele, nebo se dozvědět o Tréninku pro učitele, navštivte
www.kundaliniyoga.blog.cz. Přes blog mě také můžete přímo kontaktovat s dotazy.
Autorka článku bude účinkovat na festivalu Miluj svůj život v Plzni
v několika programech a povede zde také pracovní dílnu
Není tarot jako tarot
Na to, co to je tarot a k čemu má sloužit, existuje mnoho názorů.
Vždy velmi záleží na vyspělosti, schopnostech a znalostech toho, kdo
se jím zabývá a také na momentálním účelu a tak je používán od interpretace těch nejhlubších souvislostí až po jednoduché věštění. Nehledě
na názory a polemiky, symboly na tarotových kartách
jsou klíčem, který pomáhá otevřít bránu k podvědomí,
ke kontaktu s naším nitrem. Kvalita našeho života velice závisí na tom, do jaké míry jsme v kontaktu „sami
se sebou“, jak dokážeme naplňovat svůj životní plán,
a proto jsou tarotové karty při správném používání
výborným pomocníkem a nástrojem.
Tarot vlastně ve své podstatě není nástrojem
pro věštbu budoucnosti jako takové. Podle základní
myšlenky Tarotu ani předem daná budoucnost úplně do detailu věštit nejde. Podle jednoho ze zákona
existence máme všichni nejen svobodnou vůli, ale
díky následkům, které nám její používání přináší,
se vlastně posunujeme ve svém vývoji. Každý jsme
strůjcem svého štěstí a tarot nám svou symbolikou
spíše dává obecný náhled na to, kam dospějeme při
současném chování v daném problému a kam bychom dospěli, kdybychom si vybrali nějakou jinou
možnost řešení.
Protože se v dnešní době stalo vykládání tarotových karet módní a mnohdy i komerční záležitostí,
je pro nepříliš zasvěceného člověka velice obtížné se vyznat v tom,
kdo, co a proč mu vlastně může jejich prostřednictvím „sdělovat“.
Slepá důvěra v to, co vám řekne někdo s puncem autority propůjčené
televizní obrazovkou či vydaným knižním titulem, může pro naivního
důvěřivce mít skutečně fatální následky.
Seriózně použitý tarot je hlavně zrcadlo Vašeho života a jeho
výpovědi vám mají svítit na cestu. A slovo „Vašeho“ je nutno na
tomto místě zvlášť zdůraznit. Ve výkladu jeho prostřednictvím hraje
dost zásadní roli nejen osobnost toho, kdo vám jej zprostředkovává a
celková jeho odborná, etická a momentální schopnost k tomu úkolu,
ale i jeho schopnost zůstat tak říkajíc nad věcí, doslova „vypnout sám
sebe“ na celou dobu výkladu. S tím souvisí i to, kde
a na co je on sám „napojený“. Jinak se vystavujete
obrovskému riziku ovlivnění vším možným jiným
než čistou prospěšnou pravdou, pro kterou jste si šli.
Není nic horšího, než naivní důvěra v toho, kdo svoji
roli pojal jako cestu k naplnění představ o vlastní
důležitosti. Potom můžete mít opravdu problém a
místo výpovědi zrcadla obdržíte (ať zdarma či za
tučný peníz) hnusný program, který budete nevědomky naplňovat a žasnout nad tím, jak se to naplňuje.
Bohužel je takových „odborníků“ kolem dost, protože
i všude jinde je dost takových, kteří se chtějí dobře
cítit hlavně sami.
Tam, kde vám jednoznačně sdělí, co vás čeká a
nemine, aniž by v tom byl prostor pro alternativy nebo
návod co s tím, si můžete být jisti, že vám nabízejí
bludičku vedoucí kamkoliv jinam než správnou cestou. A pozor na ty, kteří vám chtějí něco vnucovat.
Pro Tarot, jako ostatně pro všechny další metody,
platí pravidlo svobodné vůle, jež si má vybrat mezi
poodhalenými možnostmi nejlepší dostupné řešení.
A proto vám seriozní terapeut jen nechá poodhalit možnosti a nechá,
abyste si vybrali sami, nebo nejlépe, sami pochopili řešení situace.
Je toho mnoho, co by se o Tarotu mohlo a mělo napsat, včetně toho,
kdy, kde, co, proč a jakými kartami lze či nelze. Nikdy ale žádný popis
nemůže vystihnout možnosti, které poskytuje pro zlepšení života.
Karel Vebr
Pokud máte zájem o konzultaci, odkazuji na inzerát na straně 2.
-3-
Porod jako fyziologický
proces
Těhotenství a porod jsou velmi významné chvíle v životě každého
z nás. Způsob, jakým přicházíme na svět, ovlivňuje náš raný vývoj
a definuje kvalitu života. Existují dva zcela odlišné přístupy k porodům.
První vidí porod jako budoucí problém, který čeká na svou příležitost
– je to lékařský přístup. Domnívá se, že je potřeba se k porodu připravit
jako k potenciální katastrofě. Druhý pohled vidí porod jako normální,
přirozenou událost, vyžadující trpělivost, pozorný přístup, podporu
a pochopení.
V poslední době se v médiích stále častěji objevují články a videa
o přirozených porodech, porodech doma, vědomých porodech, které
vyvolávají velké diskuze a mnoho emocí. Chceme-li pochopit proces
porodu a jeho zákonitosti, musíme si zejména uvědomit, že porod je
přirozený fyziologický proces, který lidstvo provází od jeho prvopočátku. Dalším přirozeným fyziologickým procesem je například
vyměšování nebo pohlavní styk. Aby bylo tělo schopné jednoduše
a přirozeně fungovat, potřebuje k tomu určité podmínky.
Například k tomu, abychom mohli udělat jednoduše, rychle a bezbolestně „velkou potřebu“ potřebujeme klid, pocit bezpečí, dostatek
času, nebýt nikým
a ničím sledováni. Pokud by
nám někdo tento
prostor narušil,
může se stát, že
se proces zastaví
a způsobí nám
zdravotní problémy. To samé platí při pohlavním
styku. K tomu,
abychom mohli
zažít orgasmický
pohlavní styk,
potřebujeme cítit
bezpečí, potřebujeme vhodné
místo atd. Pokud si představíme, že by k pohlavnímu styku mělo
docházet v nemocnicích, kde bychom byli sledováni zdravotníky,
neustále vyšetřováni, řízeni a vyrušováni, pravděpodobně by naše
tělo nebylo vůbec schopné fungovat tak, jak běžně funguje v intimním prostředí.
Tím, že jsme porod přemístili do porodnic a přistupujeme k němu
jako k potenciální katastrofě, tyto katastrofy vytváříme.Podle ÚSIZ
z roku 2011 je medikamenty ovlivňováno 87% porodů, další zásahy
jako dirubce vaku blan, epiziotomie neboli nástřih hráze, manuální
tahání placenty atd. se do toho čísla nepočítají. Dá se tedy předpokládat, že se u nás zasahuje téměř do všech porodů. Císařským řezem
končí okolo 25% porodů a toto číslo stále roste. Není totiž možné,
aby byly ženy schopné přirozeně porodit, pokud jim nejsou poskytnuty náležité podmínky. Stejně jako u jiných fyziologických procesů,
potřebuje žena mít možnost zvolit si místo porodu, kde se bude cítit
bezpečně, intimně, podporována osobami, ke kterým cítí důvěru. Podle
světoznámého porodníka Michala Odenta, je takovým místem tmavá
teplá místnost, s přístupem k vaně nebo sprše, kde žena rodí sama, jen
s jednou osobou, nejlépe zkušenou porodní asistentkou, která však sedí
v rohu a v ideálním případě plete.
Porod může být jeden z nejintenzivnějších a nejkrásnějších zážitků,
může být cestou k poznání, k sebedůvěře, k pochopení, probuzení.
Jestliže má žena k tomu podmínky, může pro ni porod být mystickým
zážitkem.
Pokud ženám neumožníme vědomé porody, přichází náš svět o víc,
než si dokážeme představit. K tomuto tématu najdete článek Porodní
příběh na webu www.ezotera.cz/ano v sekci články.
Kateřina Juřenčáková
Autorka článku bude přednášet na toto téma na výstavě Ezotera
v Praze v sobotu 17.5.2014 v Učebně C od 14.00 hod.
Léčivá síla potravin podle
pěti elementů
O své zkušenosti vlivu potravin na lidský organismus, o alternativách stravování a o bio produktech, které udrží naše tělo zdravé
a čisté se s vámi na festivalu Miluj svůj život rozdělí i známý slovenský propagátor zdravé výživy a životního stylu Peter Planieta. Ke
zdravému životnímu stylu a zdravé stravě, které se věnuje více než 15
let, se dostal přes bojová umění aikidó, čchi-kung a tchaj-ťi. Sám na
sobě vyzkoušel stravu vegetariánskou, dělenou, syrovou, stravování
podle krevních skupin a nakonec poznal makrobiotiku - energie Jin
a Jang a stravu podle pěti elementů. Založil s přáteli síť obchodů se
zdravými potravinami Planeta Food, restauraci podle pěti elementů
Good five a neziskovou organizaci Happy Planet na pomoc lidem se
zdravotními problémy.
Každý člověk je jedinečný a je třeba se na něj dívat jako na komplex. A přesně taktéž je třeba se dívat i na naše zdraví. Prvním důležitým krokem na cestě ke kvalitnějšímu životu je nahrazení chemických
potravin potravinami kvalitními. Devadesát pět procent dnešních
komerčních potravin obsahuje konzervační nebo chemickou látku (tzv.
„éčka“), takže to, co dnešní člověk převážně konzumuje, ať už jídlo
nebo nápoje, tohoto člověka „ chemizuje „ a pomalu ničí, zabíjí.
Ke každému orgánu lidského těla náleží určitý element (dřevo,
oheň...) Všichni jsme zdědili
některý orgán
slabší. Například
slabý element
voda se u lidí projevuje potížemi
ledvin, močového
měchýře a kloubů, u žen pak
často studenýma
rukama. Lidé s
oslabenými ledvinami mají v oblibě tmavé nebo
modré barvy, chuť
slanou a někteří i
sladkou. Měli by
ze stravy vyloučit sladkosti, studená jídla, syrovou zeleninu a ovoce
preferovat sušené a nesířené. Rovněž by měli omezit pití zeleného,
ovocného nebo bylinkového čaje. Tím, že přestanou daný element a
s ním spojené orgány zatěžovat nevhodnou stravou, element zesílí,
nastane rovnováha v těle, energie v organismu začnou proudit a oni
se budou cítit zdravější a vitálnější. Správné nastavení jídelníčku podle
pěti elementů a celková změna životního stylu vede k výraznému
zlepšení zdravotního stavu. Příběhy lidí mluví nakonec za všechno.
Počínaje dlouholetými cukrovkáři, přes makulární degeneraci mladé
ženy, až po chlapce trpícího autismem.
Dalším důležitým krokem ke zdraví je správná kombinace potravin.
Živočišné bílkoviny je třeba konzumovat zásadně pouze se zeleninou.
Ovoce, nejlépe vypěstované na zahrádce a nestříkané, konzumovat
samostatně. Pro doplnění skládanky našeho zdraví nesmíme zapomínat
ani na správný pitný režim, pravidelný pohyb, správné dýchání a péči
o duševní rovnováhu.
To, že jdeme správnou cestou, se odrazí v každé naší činnosti.
Budeme snadněji a efektivněji zvládat jakoukoliv činnost, budeme plní
energie a lásky k životu, což se následně projeví na našem vzhledu.
Lidé, kteří takto žijí, vypadají o 10 až 20 let mladší, jsou výkonnější a
šťastnější než jejich vrstevníci. V tom je moc léčivé síly bio potravin
podle pěti elementů.
Peter Planieta
Autor článku bude na festivalu Miluj svůj život v Plzni přednášet
na toto téma v pátek 4.7. 2014 v Učebně C od 16.00 hod a v sobotu
5.7. 2014 v Učebně C od 11.00 hod.
VÝHERCI SLOSOVATELNÉ ANKETY
z festivalu Miluj svůj život 2/2014
1. cena - permanentka na festival Miluj svůj život v Plzni:
Herzogová Zuzana, Praha 7
2.-3. cena - celodenní vstupné na festival Miluj svůj život v Plzni:
Vltavská Marcela, Rokycany; Štěpánková Ilona, Praha 5
Květa Fialová
na výstavě Ezotera v Praze
Na výstavě Ezotera v Praze
přivítáme v neděli 18.5.2014
oblíbenou filmovou a divadelní
herečku Květu Fialovou.
Srdečně všechny zveme
Info: 608 377 573, [email protected]
-4-
17.-18.5.2014 PRAHA
Pla
tí p
ři p
ře
n

KU
ZD
PÓ
N
dlo
a
AR
Zm žení na VÝ
So 10.00-19.00 hod., Ne 10.00-18.00 hod.
MA
ěna
výs PO
pro tavě ČET
Hala TJ Pankrác, Lomnického 1
gra

Ezo
mu
te KA
vyh ra 17. RM
Program: Dopravní spojení: Zastávka metra C Pražského povstání (150 m pěšky ulicí Lomnického)
raz
Y
ena 18.5.2
sobota 17.5.
014
sobota - sobota - sobota - sobota
Učebna B
Tělocvična
10.00 – 10.45 Co můžeme udělat, aby bylo doma více lásky a pohody Emanuel Krása
10.00 – 10.45 Partnerské vztahy – cesta k vnitřní svobodě Marcela Pešková
11.00 – 11.45 Naše mysl je mocný lékař Ing. Jarmila Mandžuková
11.00 – 11.45 Jsem sám sebou MUDr. Martin Daniel
12.00 – 12.45 Majetek a bohatství v dlani Jana Niessnerová
12.00 – 12.45 Proměna k plnohodnotnému bytí Marie Zítková
13.00 – 13.45 Ochrany a čištění prostorů Ing. Monika Skákalová
13.00 – 13.45 Tance dávných tradic PhDr. Ludmila Chrášťanská
14.00 – 14.45 Perličky štěstí… tak trochu jiný výklad Bc. Věra Bugárová
14.00 – 14.45 Do-In cvičení pro zdraví Josef Voborník
15.00 – 15.45 Tantra v české ložnici Ing. Milena Pohlová
15.00 – 15.45 Umění Síly Ivo Musil
16.00 – 16.45 Hlavní příčina všech nemocí, neštěstí a těžkého osudu Ing. L. Nováková
16.00 – 16.45 LOONA DANCE – taneční meditace pro ženy Gabriela Borská
17.00 – 17.45 Rovnováha pomocí tibetské medicíny Ing. Roman Nenadl
17.00 – 17.45 Konstelace dilematu Ludmila Pražáková
18.00 – 18.45 Detox mysli Nora Jadrná, Ing. Miroslav Ziegler
18.00 – 18.45 Ženská energie v praxi (pro ženy) Petra Mašková
www.ezotera.cz/ano
Velká
Učebna C
Učebna A
prodejní
10.00 – 10.45 Energetické vymazávání karmy Ing. Jaroslav Chládek
10.00 – 10.45 Neznámé příčiny bolesti zad a kloubů L. Bednařík
11.00 – 11.45 Feng Shui – vytváření domova jako místa poznávání sebe sama M. Mišun
11.00 – 11.45 Makrobiotika a zrak Seymour Koblin (USA)
výstava
12.00 – 12.45 Příběhy obrázků – kruh sdílení Ing. arch Věra Tomisová
12.00 – 12.45 Pozitivní myšlení = metla lidstva Ranka Tučková
13.00 – 13.45 Karma, inkarnace a Já Ing. Jaroslav Kalousek
13.00 – 13.45 Regresní terapie a minulé životy D. Pluhařová, F. Cappellari
14.00 – 14.45 Porod jako cesta k sebepoznání Bc. Kateřina Juřenčáková
14.00 – 14.45 Ekologie Duše Lenka Holas Kořínková
15.00 – 15.45 Tvůj hřích má řešení Martin Voráč
15.00 – 15.45 Makrobiotika jako odpověď na nejpodstatnější otázky Mgr. Jan Jícha
16.00 – 16.45 Tělové svíce – pravidlo 3 barev k uzdravení Mgr. Hana Šmídová
16.00 – 16.45 Léčení pomocí bioenergie Olena Grinko (Ukrajina)
17.00 – 17.45 Žít svůj sen – cesta Duše a Srdce Jana Tůmová
17.00 – 17.45 Vliv Luny na pěstitelské a domácí práce Ing. Gloria Schwarzová
18.00 – 18.45 Bachovy esence – medicína budoucnosti PaedDr. Mgr. Marie Kotábová
18.00 – 18.45 Barvy – naše tělo, duch a duše MUDr. Jana Krupková
neděle 18.5.
neděle - neděle - neděle - neděle - neděle - neděle - neděle - neděle - neděle - neděle - neděle - neděle - neděle - neděle
Tělocvična
Učebna B
10.00 – 10.45 Shakti Naam – joga nesmrtelnosti D. Štěpánková, M. Kopalová
10.00 – 10.45 Frekvenční terapie a Zapper Radek Zámiš
11.00 – 11.45 Kundaliní jóga – harmonie těla a duše Bc. Daniela Krynková
11.00 – 11.45 Ochromení energetické soustavy člověka Daniel Matoušů
12.00 – 12.45 Meridiánová terapie pro všechny Mgr. et Mgr. Jiří Pinka
12.00 – 12.45 Sám sobě lékařem Michal Ježek
13.00 – 13.45 Ovládněte svůj stres jednou pro vždy PhDr. Iva Volf
13.00 – 13.45 Volná Energie: Kdy a proč? Michal Pešta
14.00 – 14.45 Šamanská práce s elementy Mgr. et Mgr. Petra Yamuna Částková
14.00 – 14.45 Život po boku andělů Martina Hrabálková
15.00 – 15.45 Konstelace Světla Mgr. Luboš Jadrný
15.00 – 15.45 Rozdíl mezi životním a osudovým partnerem Hana Körnerová
VSTUPNÉ NA
16.00 – 16.45 Modlitby a naše zdraví Gabriela Filippi
16.00 – 16.45 Terapie „Cesta“ podle Brandon Bays Růžena Hanusová
17.00 – 17.45 Ženství – květ duše Mgr. Hana Hrušková
17.00 – 17.45 Mocná síla lásky, andělé Tatiana Kejvalová
přednášky:
Info: 608 377 573,
Učebna A
Učebna C
[email protected]
Celodenní
150 Kč
10.00 – 10.45 Zdravá strava pro aktivní lidi Oto Reiss
10.00 – 10.45 Akáša – vesmírný internet Mgr. Kateřina Černá
11.00 – 11.45 Rychlé svačiny pro děti i dospělé do školy i do práce Petra Reissová
11.00 – 11.45 Arteterapie a obrazy slavných malířů Ing. Štěpánka Čechová
12.00 – 12.45 Nespěchejte do rakve Tomáš Kašpar
12.00 – 12.45 Feng-šuej: Barvy pro šťastný domov Ing. arch Milena Moudrá
13.00 – 13.45 Řád energií potravin Vít Gregor
13.00 – 13.45 Krystalové vody a poselství krystalů Jana Pokorná
14.00 – 14.45 Setkání s Květou Fialovou
14.00 – 14.45 Jak zachránit svou duši a uzdravit se Renata Nováková, Petr Ujec
15.00 – 15.45 Meridiány z pohledu západu a východu MUDr. Zdeněk Šos
15.00 – 15.45 Jak k trvalému zdraví Sabina Drtinová
16.00 – 16.45 Vnitřní království Eva Marvánová
16.00 – 16.45 Regresní a hypnotická terapie Jarmila Krestová
17.00 – 17.45 Léčení a iniciace s megality Zbyněk Kostrhun
17.00 – 17.45 Proč mít dulu u porodu Marcela Bohuslavová, Bc. Kristýna Junová
Vegetariánská i makrobiotická strava - oba dva dny
Osobnosti na festivalu MILUJ SVŮJ ŽIVOT v Plzni
Patrik Kee je ostravský zpěvák, který skrze dar hlasu harmonizuje
a rozveseluje prostředí. Inspirován kulturami po celém světě, využívá schopnosti propojovat zvuky, tóny a rytmus s prvky alikvotního
zpěvu, oktávování, scatování,
africkými motivy
a jiné. Podobně
jako americký
jazzový acapella
zpěvák, skladatel
a dirigent Bobby
McFerrin, se kterým měl tu možnost si zazpívat v
Brně, dobře využívá svůj hlasový
rozsah 3,5 oktávy
Charismatický ostravský zpěvák Vás
a díky originálnínadchne na festivalu v Plzni
mu stylu a technice
dokáže vytvořit iluzi dvojhlasného i vícehlasného zpěvu.
Patrik Kee má za sebou pěknou řádku koncertů nejen v tuzemsku,
ve kterých úspěšně dokazuje, že je možné pouze jedním hlasem zazpívat žánrově pestrý repertoár a přitom nahradit celou kapelu.
Jeho vystoupení jsou založená na improvizaci, hrách s tóny a zvuky,
interaktivním zpívání a zapojení publika. Spolupracuje například také
s Gabrielou Filippi a jejím Léčivým divadlem. Nedávno jim vyšlo
společné CD vzniklé z této spolupráce s názvem Léčivá Meditace.
Na festivalu Miluj svůj život v Plzni můžete navštívit dva programy, ve kterých Patrik Kee účinkuje. V pátek 4.7. Zpívání od Srdce
a v sobotu 5.7. Radost ze zpěvu. Jedná se o vokální vystoupení, do
kterého se můžete zapojit i Vy, o jednoduché a pestré využití krásy
lidského hlasu. Přijďte si poslechnout, jak se zpívá beze slov a nechte
se unášet tóny a rytmy, které rezonují s naším srdcem a duší.
Pepa Nos je český písničkář, učitel jógy a jazyků, příležitostný
herec vedlejších rolí, známý svým osobitým a kontroverzním projevem zejména všem příznivcům
folku, který se nedrží standardů
a neuznává šablony. Vydal už
řadu desek dlouhou tak, že mu
jiní interpreti mohou závidět.
Zpívá převážně vlastní písničky, ale do jeho repertoáru patří i přeložené písničky jiných
autorů. Jeho tvorba zasahuje
od filosofických, duchovních
a společensko-kritických témat
až k pohrávání si s jazykem a
situacemi. Často improvizuje
a texty i provedení jednotlivých
písniček se postupně vyvíjejí a
sotva kdy jsou stejné.
Na festivalu Miluj svůj život
vystoupí Pepa Nos se svým programem nazvaným „MEETING
Na festivalu v Plzni přivítáme
GOD, SETKÁNÍ S BOHEM“,
známého písničkáře
o kterém říká: „Bůh je jeden,
Pepu Nose
každý z nás je jeden (platí to
i o jedení nás Bohem a naopak). Země je jedna a vesmír je taktéž
jeden. Číslovka 1 je i batoleti známa a intenzivně prožívána, natož
člověku zabývajícímu se duchovědou. Z toho zcela zřetelně vyplývá, že
setkáním s Bohem se setkáváme sami se sebou. Není to absolutně nic
abstraktního, složitého, tajemného a nepochopitelného. Naopak: je to
velmi konkrétní, jednoduché, zřejmé a pochopitelné. Stačí chtít…“ www.pepanos.cz
Autor článku bude přednášet na toto téma na festivalu Miluj svůj život
v Plzni v sobotu 5.7.2014 v Tělocvičně 1 od 16.00 hod.
-5-
Změ
program festivalu
PÁTEK
Areál SOU elektrotechnické, Vejprnická 56, Plzeň - Skvrňany
4.7. 2014
PÁTEK - PÁTEK - PÁTEK - PÁTEK - PÁTEK - PÁTEK - PÁTEK - PÁTEK - PÁTEK - PÁTEK - PÁTEK - PÁTEK - PÁTEK
Tělocvična 1
10.00 – 11.45 Systemické a rodinné konstelace Vladimíra Jestřábová
12.00 – 12.45 Jóga smíchu a 8 veselých Himalájců M. Chadžijská, M. Hadaš
13.00 – 13.45 Reflexní terapie pohybového aparátu Jaroslava Hyťhová, DiS., R.S.
14.00 – 14.45 Zpívání od Srdce Patrik Kee
15.00 – 16.45 Partnerské vztahy – cesta k vnitřní svobodě Marcela Pešková
17.00 – 17.45 Léčivé mantry a melodie hudební duo Atalayla
18.00 – 19.45 Otevřít se lásce MUDr. Martin Daniel
20.00 – 22.00 Meditace v pohybu, tanec s Araretama Miroslava Veselá
Tělocvična 2
10.00 – 11.45 Cesta k osvícení vede přes bránici Magda Matušková (USA)
12.00 – 12.45 Intuitivní masáže – nechte promluvit své ruce Ing. Libor Holšán, MBA
13.00 – 14.45 Krásná, energická a spokojená Davida Dědič
15.00 – 15.45 Meditace Josef Kořenek
16.00 – 17.45 Víření v přítomnosti Zarey (Arménie)
18.00 – 18.45 Loona dance – taneční meditace pro ženy Mgr. Lena Vajdová
19.00 – 19.45 Přijetí mužského a ženského principu Karel Rešl
20.00 – 22.00 Tělo je můj chrám Sabina Kočová
Učebna A
10.00 – 11.45 Indiánský drak – diagnostika zdraví – kletby Blanka a Jiří Sehnalovi
12.00 – 13.45 O energiích a reiki Václav Vít, Dr.h.c.
14.00 – 15.45 Celostní medicína Václav Vít, Dr.h.c.
16.00 – 17.45 Vše o klinické smrti Dalibor Stach
18.00 – 19.45 Andělský tarot Hana Špirytová
20.00 – 22.00 Bachovy esence – medicína budoucnosti PaedDr. Marie Kotábová
Učebna B
10.00 – 11.45 Aby vás záda nebolela MUDr. Zdeněk Šos
12.00 – 12.45 Esoterika Matky Země, ročních dob a skrytý význam svátků Karel Funk
13.00 – 13.45 Frekvenční diagnostika a terapie, detekce patogenů S. Šmiřáková, J. Eretová
14.00 – 14.45 Transformace duše mezi jednotlivými inkarnacemi Karel Funk
15.00 – 15.45 Úspěšná léčba imunity alternativními metodami MUDr. Jan Miklánek
16.00 – 17.45 Játra volají o pomoc Mgr. Yvetta Ledvényiová (Slovensko)
18.00 – 18.45 Majetek a bohatství v dlani Jana Niessnerová
19.00 – 19.45 Karma těla, ducha a duše Ing. Ludmila Nováková
20.00 – 22.00 Písmo – náš obraz Ivana Šmucrová
Učebna C
10.00 – 10.45 Zdravá strava pro aktivní lidi Oto Reiss
11.00 – 11.45 Praktické vybavení kuchyně a svačiny pro děti i dospělé P. Reissová
12.00 – 13.45 Makrobiotická specifika a jejich vliv na zdraví Václav Mervart
14.00 – 14.45 Duchovní principy pro každodenní život Ranka Tučková
15.00 – 15.45 Makrobiotika a emoční jedení Seymour Koblin (USA)
16.00 – 17.45 Síla zdravých potravin Peter Planieta (Slovensko)
18.00 – 19.45 Odkazy dávných civilizací pro zdraví Ing. Václav Urban, QAD
20.00 – 22.00 Nebe – země, ne beze mě Jana Marie Čmelíková
Učebna D
10.00 – 10.45 Příběhy obrázků – kruh sdílení Ing. arch. Věra Tomisová
12.00 – 12.45 Léčivá síla stromů Dušana Plicová
13.00 – 13.45 Kreslím, tedy jsem Zdeňka Šulcová
14.00 – 14.45 Živá strava a duše Aylan Fürbacher, David Kornell
15.00 – 15.45 Jak na výklad solárního horoskopu? JUDr. Jiří Kubík
16.00 – 16.45 Příčiny onemocnění domácích zvířat a jak souvisí s námi? V. Jestřábová
17.00 – 17.45 Dech, dar života Magda Matušková (USA)
18.00 – 18.45 Automatická kresba a písmo Mgr. Hana Šmídová
19.00 – 19.45 Samoléčebný pud – instinkt Štefan Zákuťanský (Slovensko)
20.00 – 22.00 Terapie EFRAIM – vztahy Jana Vlčková
Učebna E
10.00 – 11.45 Terapie EVA & EVH – cesta ke svobodě Dagmar Polívková
12.00 – 13.45 Poklepová akupunktura (AFT) Ludmila Strnadová
14.00 – 15.45 Mystická kabala – zdroj křesťanství, judaismu i islámu M. Kokinda
16.00 – 17.45 Muzikoterapeutické konstelace Mgr., MgA. Zdeněk Šimanovský
18.00 – 19.45 Povídání s anděly Dagmar Bradávková
20.00 – 22.00 Společné zpívání pro radost Ing. Zdeněk Houra
Pracovní dílny:
13.00 - 16.00 Najdi svůj potenciál - pro ženy Magda Matušková (USA)
15.00 - 18.00 Aby vztahy nebolely Marcela Chadžijská, Ing. Miroslav Hadaš
Na dílny je nutné se přihlásit předem
Prodejní výstava každý den
10.00 - 20.00 hod.
Vegetariánská a makrobiotická strava
zajištěna po celé tři dny
PORADNY ALTERNATIVNÍ A KLASICKÉ MEDICÍNY
SOBOTA 5.7. 2014
SOBOTA - SOBOTA - SOBOTA - SOBOTA - SOBOTA - SOBOTA - SOBOTA - SOBOTA - SOBOTA - SOBOTA - SOBOTA
Tělocvična 1
9.00 – 10.45 Koncert s tibetskými mísami Mgr. Jan Mareš, Mgr. Hana Marešová
11.00 – 11.45 Minulé životy a životní poslání Bohumila Truhlářová, Miloslav Závorka
12.00 – 12.45 Minulé životy a konstelace vztahů B. Truhlářová, M. Závorka
13.00 – 13.45 Dýchací techniky aneb jak léčit strach Zdenka Blechová
14.00 – 14.45 Radost ze zpěvu Patrik Kee
15.00 – 15.45 STOP-START nejrychlejší metoda M. Chadžijská, Ing. M. Hadaš
16.00 – 17.45 Meeting God, setkání s Bohem Pepa Nos
18.00 – 19.45 Konstelace – cesta k lásce Hana Říhová
20.00 – 22.00 Spontánní bubnování, tanec, zpěv hudebně taneční skupina Sueneé
Tělocvična 2
9.00 – 10.45 Práce se vztekem a strachem Magda Matušková (USA)
11.00 – 12.45 Tantrická cesta John Hawken (Anglie)
13.00 – 13.45 Tchaj-ťi: vysoká škola pohybu Tomáš Bezděk DiS, Mgr. Jitka Vlnařová
14.00 – 15.45 Víření v přítomnosti Zarey (Arménie)
16.00 – 17.45 Tantra pro ženy Gabriela Římská
18.00 – 20.00 Tančíme tělem i duší Dana Jirkalová
Učebna A
9.00 – 10.45 Srdce, tenké střevo a emoce Mgr. Yvetta Ledvényiová (Slovensko)
11.00 – 12.45 Nevyužité možnosti mozku Marie Machková
13.00 – 13.45 Jak se projevuje ego ve vztazích a co s tím Ranka Tučková
14.00 – 15.45 Vztahy, odpuštění a Ho´oponopono Jana Sedlmajerová
16.00 – 17.45 Hledání sebe sama a práce s energií Mgr. Miloš Matula
18.00 – 19.45 Karma rodu a karma národů Mgr. Miloš Matula, Mgr. Marie Konůpková
20.00 – 22.00 Poselství kruhů v obilí Bc. Gabriela Mikulášová
Učebna B
9.00 – 10.45 Světelná těla a duchovní čakry člověka Jiří Skobla
11.00 – 11.45 Královny živlů (typologie pro šťastný život ženy) Judita Peschlová
12.00 – 12.45 Opravdovost, Láska a Odpuštění Jan Bradáček
13.00 – 13.45 Přenos Jaroslav Kovanda
14.00 – 14.45 Neznámé příčiny bolestí zad a kloubů Libor Bednařík
15.00 – 15.45 Magické rituály, energie živlů… žijeme ve 3 dimenzích? M. Boháčová
16.00 – 17.45 Výživa z Prány – druhý rok přípravy na breathariánství Ing. Libor Holšán
18.00 – 19.45 Hojnost pomocí theta léčení THETAHEALING Ing. Věra Štěpánková
20.00 – 22.00 Archandělé – duchovní průvodci Hana Špirytová
Info: 371 725 228,
608 377 573,
[email protected],
www.ezotera.cz
na p
vyhr rogram
u
azen
a
ny
d
Pora
Učebna C
9.00 – 10.45 Reiki pro zdraví a život PhDr. Ladislav Kolářík
11.00 – 12.45 Diagnostika zdraví podle pěti elementů Peter Planieta (Slovensko)
13.00 – 14.45 Makrobiotika pro chlapy Mgr. Jan Jícha
15.00 – 16.45 Jak získat mimořádné zdraví Bob Carr (USA)
17.00 – 18.45 Kineziologie One Brain – nekonečné možnosti Mgr. Miloslava Rutová
19.00 – 19.45 Splň si svůj sen Zuzana Řezáčová Lukášová
20.00 – 22.00 Tao lásky a sexu Seymour Koblin (USA)
Učebna D
9.00 – 10.45 Základy astrologie a výkladu horoskopu Ing. Dana Prantlová
11.00 – 11.45 Sebevědomí – kreslení pravou mozkovou hemisférou K. Hochmalová
12.00 – 12.45 Umění psychické ochrany Dušana Plicová
13.00 – 13.45 Kineziologie – odstraňování psychických bloků Květuše Hochmalová
14.00 – 14.45 Hvězdný chrám: propojení energií Bohyně a Boha Judita Peschlová
15.00 – 15.45 Dostatek energie po celý den Magda Matušková (USA)
16.00 – 16.45 Léčení dýchacích chorob a alergií masáží Š. Zákuťanský (Slovensko)
17.00 – 17.45 Proč mít dulu u porodu Marcela Bohuslavová, Bc. Kristýna Junová
18.00 – 19.45 Využití přírodních terapií pro zdraví Marie Machková
20.00 – 22.00 Jak tvořit harmonický vztah Žena-Muž, Muž-Žena ve společnosti M. Bezoušek
Učebna E
9.00 – 9.45 Tarot – cesta sebepoznání a terapie, vhled do budoucnosti M. Plášilová
10.00 – 10.45 Práce s motivačními a energetizačními obrazy Mgr. Zdeňka Truchlá
11.00 – 11.45 Diagnostika zdravotního stavu Ing. Monika Skákalová
12.00 – 13.45 Komplex méněcennosti a partnerské vztahy Květoslava Žilincová
14.00 – 15.45 Tantra v české ložnici Ing. Milena Pohlová
16.00 – 17.45 Rovnováha pomocí tibetské medicíny Ing. Roman Nenadl
18.00 – 19.45 Zdravotní hypnóza a TFT Mgr. Miroslav Jirman, Bc. Lenka Šašková
20.00 – 22.00 Putování mentálních dotazů vesmírem Doc.RNDr. Ivo Chudáček, DrSc.
Pracovní dílny:
10.00 - 13.00 Poznej svou energii – základy pránického léčení G. Bělov (Moldávie)
10.00 - 13.00 Sám sobě terapeutem s automatickou kresbou Dagmar Polívková
14.00 - 16.00 Magická kuchyně Gennadij Bělov (Moldávie)
14.00 - 17.00 Rezonanční terapie s tibetskými mísami Mgr. J.Mareš, Mgr. H. Marešová
Na dílny je nutné se přihlásit předem
vy
í sle
vky
utná
h
c
O
V
vn
ýsta
-6-
Parkování
uvnitř objektu
Stravování
na místě
zajištěno
EZOTERA - informační noviny. Vydává: Blanka Balejová agentura ANO, J. Tomáška 51, 337 01 Rokycany, tel./fax: 371 725 228, 608 377 573, e-mail: [email protected], www.ezotera.cz. Šéfredaktorka: Blanka Balejová. Redakce: Karel Vebr
40. mezinárodní festival ezoterických a duchovních směrů
Změ
40. mezinárodní festival ezoterických a duchovních směrů
na p
vyhr rogram
u
azen
a
PROGRAM FESTIVALU
Inzerce: tel.: 371 725 228, 608 377 573. Registrace: MK ČR E 11523. Náklad: 30 000 ks. Uzávěrka příštího čísla: 20.4.2014
NEDĚLE
Areál SOU elektrotechnické, Vejprnická 56, Plzeň - Skvrňany
NEDĚLE - NEDĚLE - NEDĚLE - NEDĚLE - NEDĚLE - NEDĚLE - NEDĚLE - NEDĚLE - NEDĚLE - NEDĚLE - NEDĚLE
6.7. 2014
Tělocvična 1
9.00 – 9.45 Manuální lymfodrenáž Jaroslava Hyťhová, DiS, R.S.
10.00 – 10.45 Workshop rehabilitační cvičení Jaroslava Hyťhová, DiS, R.S.
11.00 – 12.45 Mužská a ženská energie prakticky MUDr. Martin Daniel
14.00 – 15.45 Jmenné konstelace Blanka Lohrová
16.00 – 17.45 Doteky Duše Ludmila Pražáková
18.00 – 20.00 Tanec ženy – probuzení těla Iveta Králová
Tělocvična 2
9.00 – 10.45 Jak na prokrastinaci Magda Matušková (USA)
11.00 – 11.45 Hvězdná brána – léčivá meditace Jiří Skobla
12.00 – 13.45 Spontánní tanec Ing. Bronislava Burdová
14.00 – 15.45 Víření v přítomnosti Zarey (Arménie)
16.00 – 17.45 Tančící pánev – radost a vitalita Dana Jirkalová
18.00 – 20.00 Ženství – květ duše Hana Hrušková
Učebna A
9.00 – 10.45 Detoxikace těla, mysli a duše Mgr. Miloš Matula
11.00 – 12.45 Zatajované příčiny nemocí Tomáš Kašpar
13.00 – 14.45 Dějinami za poznáním astrologie Mgr. M. Matula, Ing. Z. Křivohlávková
15.00 – 15.45 Léčení pohybových chorob – páteře a končetin Š. Zákuťanský (Slovensko)
16.00 – 17.45 Působení Luny na zdraví od hlavy až k patě Ing. Gloria Schwarzová
18.00 – 18.45 Nejlepší je poznat sám sebe Klára Paroubková, DiS.
20.00 – 22.00 Sám sobě přítelem MUDr. Martin Daniel
Učebna B
9.00 – 10.45 Učení vyššího vědomí – TATTATUO Mgr. Olga Bufková
11.00 – 12.45 Nemocný svět, nemocní lidé a jaké je praktické řešení Milan Bezoušek
13.00 – 13.45 Archandělské tělové svíce Mgr. Hana Šmídová
14.00 – 15.45 Hladina klidu – prakticky Tomáš Bezděk, DiS.
16.00 – 17.45 Jak dětem nastavit hranice Daniela Tlapáková
18.00 – 20.00 Detoxikace Eva Nová
Učebna C
9.00 – 10.45 Umění říci NE bez pocitu viny Mgr. Jitka Studénková
11.00 – 11.45 Léčení a iniciace dávných civilizací Mgr. Zbyněk Kostrhun
12.00 – 12.45 Cestování galaxií Daniel Matoušů
13.00 – 13.45 Zuby jako zrcadlo naší duše MUDr. Jindra Kubínová
14.00 – 15.45 Terapie „Cesta“ podle Brandon Bays Růžena Hanusová
16.00 – 16.45 Jak být sám sebou v partnerských vztazích? Hana Körnerová
17.00 – 17.45 Jak jsem poznala Boha aneb o probuzení Kundaliní Bc. Soňa Jarošová
18.00 – 20.00 Vzkazy od duchovních průvodců Eva Vrtalová
Učebna D
9.00 – 10.45 Volná energie: Kdy a proč? Michal Pešta
11.00 – 11.45 Energetické manipulace podvědomí v Čechách Vratislav Kadlec
12.00 – 12.45 Akáša – vesmírný internet Mgr. Kateřina Černá
13.00 – 13.45 Naše mysl je mocný lékař Ing. Jarmila Mandžuková
14.00 – 15.45 Karma a reinkarnace Ing. Jaroslav Kalousek
16.00 – 18.00 Happy place – štěstí a smích Jiří Bochňák
Pracovní dílna:
12.00 - 16.00 Prolínání světů Karel Funk
Hledejte
„Miluj svůj život – festival“
Příští festival:
25.-27.10. 2014
Doprava MHD:
Info k jednotlivým přednáškám
najdete na www.ezotera.cz/ano
Na dílnu je nutné se přihlásit předem
DOPRAVA
Od Hlavního nádraží ČSD i od Centrálního autobusového nádraží (CAN) jeďte
tramvají číslo 2 směrem na „Skvrňany
„
sídliště“. Vystupte ve stanici „Internáty“, od areálu SOU vzdálené cca 100 metrů. Tramvaj jezdí v pracovní den po
pěti minutách, v sobotu a v neděli po osmi minutách.
GPS poloha:
49° 44´34.52“
13° 20´08.05“
X: -825469994
Y: -1069745158
UBYTOVÁNÍ! Možnost ubytování ve dvoulůžkových
pokojích. Vždy pro dva pokoje společné sociální
zařízení. K dispozici stálá služba na úklid.
-7-
Pracovní intenzivní dílny v rámci Festivalu MSŽ 4. - 6.7. 2014 v Plzni
NAJDI SVŮJ POTENCIÁL – PRO ŽENY
Lektor: Magda Matušková (USA)
Za staletí v podřízené pozici se žena naučila vzdát se své síly. V dnešní době se snažíme svou sílu získat nazpět tím, že soutěžíme s muži.
Naší největší slabostí je, že čekáme, že nás někdo ocení. Pořád se
honíme, abychom všechny kolem uspokojily, a neumíme se zastavit.
A tak jsme neplodné, nemocné, unavené, nešťastné a nenaplněné.
Ale tak to nemusí být navěky. Existuje řada technologií, které nám
pomáhají znovu najít ztracenou sílu, naplnit svůj potenciál a být
šťastná a zdravá. Povíme si, v čem vlastně tkví síla ženy a jak ji získat
nazpět, nejenom filozoficky, ale také jak to uvést do praktického
života. Vyzkoušíme si několik cvičení a meditací z Kundalini jógy
podle Yogi Bhajana, které nám pomohou znovu sblížit se s naším
ženstvím a získat nazpět naší sílu. Budeme také zpívat a tančit.
Je proto vhodné, aby jste nejedly těsně před dílnou. Všechny tyto
techniky můžete cvičit samy doma. S sebou si vezměte pokrývku
hlavy, tužku, papír, podložku, deku, a máte-li polštářek.
4.7. 2014 Pátek 13.00 – 16.00 hod.
K celodenní vstupence
cena 100,- Kč (platba do 15.5.2014)
cena 200,- Kč (platba po 15.5.2014)
ABY VZTAHY NEBOLELY
Lektor: Marcela Chadžijská, Ing. Miroslav Hadaš
Každý z nás se dostává během svého života do bolestných situací,
kdy se mu nedaří v práci, opustí ho partner, zlobí děti, sousedi
dělají naschvály, nabourá auto nebo přijde nemoc. Jak je možné,
že každý zvládá stejné životní situace jinak? Vše je dáno tím, kolik
psychických bloků, nedostatku lásky si kdo do života odnesl, a to
převážně z dětství. Každé období života má svá specifika. Vztahy,
kterým jsme vystaveni, nám dávají do vínku zkušenosti. Podle těch
zkušeností budeme řešit situace i v dospělosti, a to i v případě, že
nám nepřináší očekávaný úspěch. Moderní alternativní psychologie
ale zná celou řadu metod, které vám mohou pomoci odhalit své pravé
a nedeformované já. Pak se můžete cítit jako znovuzrození a být
sami sebou. V naší dílně vám necháme ochutnat několik efektivních
technik, které se vám budou líbit.
4.7. 2014 Pátek 15.00 – 18.00 hod.
K celodenní vstupence cena 100,- Kč (platba do 15.5.2014)
cena 200,- Kč (platba po 15.5.2014)
POZNEJ SVOU ENERGII – základy pránického léčení
Lektor: Gennadij Bělov (Moldávie)
Schopností léčit disponuje každý člověk. Pokud se ale někdo chce
věnovat energetickému léčení jiných, je třeba zjistit, zda je sám
absolutně zdravý, protože jedině tak neuškodí sobě ani nemocnému.
Proto v této dílně bude každý účastník podroben během první hodiny expresní diagnostice. Během druhé hodiny se budeme zabývat
čistěním aury, odstraněním nakažené energie a začneme dobíjet
vitální energii a harmonizovat auru. Ve třetí hodině se soustředíme
na aktivace velmi důležitých čaker umístěných ve středu obou dlaní,
které mají zásadní funkci při přijímání a vysílání prány na pacienta.
Na závěr bude následovat opětovná diagnostika celkového stavu
každého účastníka pro porovnání s původními hodnotami naměřenými na počátku. S sebou si vezměte: poznámkový blok, čajovou
svíčku a nehořlavou podložku pod svíčku.
5.7. 2014 Sobota 10.00 – 13.00 hod.
K celodenní vstupence
cena 200,- Kč (platba do 15.5.2014)
cena 300,- Kč (platba po 15.5.2014)
MAGICKÁ KUCHYNĚ
Lektor: Gennadij Bělov (Moldávie)
Cílem Magie, jako ostatně každé ezoterní nauky, je dovést člověka
k duchovnímu osvobození. Nejdříve se naučíme pomocí speciálních
pomůcek fixovat oči v bodě Alta Maior. Dozvíme se, jak použít
magickou vizualizaci, jak správně udělat magický kruh, čtverec
a oltář, jak použít magii nehtů a vlasů. Magický trojúhelník ARKA
je magický trojúhelník, který vyzařuje vesmírnou energii a poslouží
nám jako mohutný talisman. Seznámíme se s Magickými mantrami
na uzdravení, uděláme rituál Růžové Magie na očistu od závisti
Změna program
u
vyhrazena
a neúspěchu. Použijeme Meditační praktiky koncentrování myšlenky
v jednom bodu a její přenos do magického žezla a do prostoru. Probereme podrobný návod, jak udělat astrální box a postupy přijímání
informace.
5.7. 2014 Sobota 14.00 – 16.00 hod.
K celodenní vstupence
cena 200,- Kč (platba do 15.5.2014)
cena 300,- Kč (platba po 15.5.2014)
REZONANČNÍ TERAPIE S TIBETSKÝMI MÍSAMI
Lektor: Mgr. Jan Mareš, Mgr. Hana Marešová
Za rezonanční terapií se skrývá tisíce let zkušeností léčení zvukovými vibracemi. Budeme pracovat především s tibetskými mísami,
které pomáhají umění naslouchat své duši a objevit tak sílu vnitřního
světla a harmonie bytí. Ukážeme Vám, jak si vybrat správnou tibetskou mísu, která bude Vaše tělo harmonizovat. Naučíte se správně
používat i další nástroje, jako jsou kartálky, zvonky, tedy nástroje
plné přírodních tónů, při kterých dochází k slaďování a napojování
na přírodní energie. Jejich zdrojem je Vesmír, Země, příroda, živí
tvorové a Univerzum. Všechny nástroje budou v dílně k dispozici
a v případě zájmu si je můžete na místě i zakoupit. Pokud nějakou
tibetskou mísu již doma máte, vezměte si ji s sebou. Pro silnější
účinky této rezonanční terapie je dobré pít hodně vody, jíst nejlépe
vegetariánská jídla a připravit své tělo na účinky vibrací.
5.7. 2014 Sobota 14.00 – 17.00 hod.
K celodenní vstupence
cena 100,- Kč (platba do 15.5.2014)
cena 200,- Kč (platba po 15.5.2014)
SÁM SOBĚ TERAPEUTEM S AUTOMATICKOU KRESBOU
Lektor: Dagmar Polívková
Pokud tvoříme pomocí automatické kresby, dokážeme se napojit
na svoje podvědomí a naše obrázky jsou výpovědí našeho nitra.
Automatickou kresbu můžeme používat i jako jednoduchý nástroj
na uvolnění stresu, emocí, dokonce i fyzické bolesti a hned si vytvořit „lék“ v podobě harmonizačního nebo léčivého energetického
obrázku. Naučíte se pomocí kresby přenést informace ze svého nitra
na papír, vnímat impuls, který vede tužku, spojit se se svým podvědomím, pročistit energie, uvolnit bloky a najít odpovědi. Poodhalíme
roušku tajemství našeho Já překrytého množstvím programů, dogmat
a představ o tom, jací bychom měli nebo chtěli být. Teprve pak totiž
můžeme poznat, co potřebujeme, co máme dělat, kam a kudy chceme
jít. S sebou si přineste tužky, pastelky nebo pastely, dostatek papíru,
podložku a touhu otevřít své srdce. 5.7. 2014 Sobota 10.00 – 13.00 hod.
6.7. 2014 Neděle 10.00 – 13.00 hod.
K celodenním vstupenkám
cena 100,- Kč (platba do 15.5.2014)
cena 200,- Kč (platba po 15.5.2014)
PROLÍNÁNÍ SVĚTŮ
Lektor: Karel Funk
Svět je jen jeden, ale má dvě formy: hmotnou a nehmotnou. Mezi
nimi neustále „pendlujeme“ a říkáme si „živí“ nebo „mrtví“. Proces
umírání nebyl nikdy tak dramatizovaný a tabuizovaný jako v naší
zmaterializované době. Umíráme často nedůstojně a tam, kde nechceme. Co s tím? Popovídáme si o tajemnu bez tajemna. Probereme
si, co potřebuje duše a tělo starého či umírajícího, povíme si o jeho
důstojnosti, která je často v našich rukou, o provázení a setrvání
s odcházejícím, o pravém a falešném soucitu, o prožívání odchodu
našich blízkých a o učení se vztahu k vlastní smrti, o přípravě na
správné umírání, o skutečném významu a symbolice pohřbu, o tom,
jak se nám mohou zemřelí projevovat, jak jim můžeme účinně
pomoci a oni nám, ale i o klamech ze záhrobí a o spřádání našeho
budoucího osudu. Ujasníme si, že hysterické slzy pozůstalých jsou
jako kameny, které zemřelého stahují zpátky k zemi, aby nemohl
vzlétnout tam, kam má. Možná se nám v duši cosi ujasní či rozjasní
a pochopíme, že vše, co nám přinese budoucnost, můžeme očekávat
s klidnou myslí.
6.7. 2014 Neděle 12.00 – 16.00 hod.
K celodenní vstupence
cena 100,- Kč (platba do 15.5.2014)
cena 200,- Kč (platba po 15.5.2014)
Přihlášku k dílnám najdete na str. 7, kompletní články na www.ezotera.cz/ano
-8-
Zájemci o řádkovou inzerci kontaktujte
n á s n a a d r e s e : A G E N T U R A A N O ,
J . T o m á š k a 5 1 , 3 3 7 0 1 R o k y c a n y ,
tel./fax.: 371 725 228, 608 377 573,
e-mail: [email protected], www.ezotera.cz
eshop: SLUNOVRAT-PB.CZ
prodejna zdravé výživy
[email protected],
+420 724 123 419
VÝROBA A PRODEJ TĚLOVÝCH SVÍCÍ
WWW.SUPLICEK.CZ
PŘÍBĚHY OBYČEJNÝCH KOUZEL. Inspirováno skutečnými příběhy Louise L. Hay a Dr. Wayne Dyer. Více na www.Videoprednasky.cz.
Poradenství,diagnostika kyvadlem, andělská terapie www.anajs.mypage.cz, mob.
608 057 395.
Jarmila Beranová – Pastelový svět
srdečně zve na semináře automatické kresby
v Praze: KRESLÍME S ANDÍLKEM (seminář
pro děti 5-12 let s rodiči) 26.4., AUTOMATICKOU KRESOU KROK ZA KROKEM (pro
dospělé začátečníky) 7. – 8.6. Objednávky
knih, terapeutických CD pro děti a dospělé,
obrazů a pohlednic, doprodej kalendářů,
informace a přihlášky na semináře: [email protected], www.pastelovysvet.
cz, tel. 606 118 857, 261 226 474
www.vonavykramek.cz nabízí bylinné Kurzy REIKI-Eva MORAVCOVÁ, pokračovaprodukty, TČM, potravinové doplňky. Tel.: telka Dr. HODKA. Možnost léčení-Filipínské
operace. www.reiki-moravcova.cz, moravco721237800
[email protected], 602957420
Výklad karet, výklad z datumu narození.
Kineziologie (metoda One Brain), léčeTel. 608 805 490, Praha
ní dotykem, harmonizace energie, práce
OBNOVA ZDRAVÍ A KLIDU kurzy v Čechách
s barvami, andělské čištění. Kontakt:
i u moře. www.prirozenou-cestou.cz Iva
Olga Ulrychová, [email protected],
Kukačková.
+420608710798, Veselov - Žlutice
Akademie Křídla Andělská pořádá kurz harRegresní psychoterapie, pránické léčení.
monizace čaker 20.4. Ostrava, kurz práce Mária, 777903555, www.regrese-terapie.cz
s kyvadlem 19.4. Jihlava, 26.4. Brno, 27.4.
TERAPEUTICKÁ PRÁCE S DOTEKEM
Olomouc. www.kridlaandelska.cz.
Kurz využití doteku v psychoterapii plus výuSeminář 12.4.2014 „Dech, cit, mysl, ob- ka biodynamických masáží, 6 víkendů Praze,
raz“ – životu důležitá formula, která zapíná první 23.-25.5.2014, www.vycviky.cz
realizaci cílů na úrovni zdraví a životních
situací. Speciální cviky na tělo, na mysl Krásná, energická a spokojená – altera na duši. Více na www.blahodarovani.cz nativní rozvoj Ženské osobnosti www.
zenaevoluce.cz
nebo na [email protected]
KoZí KoLostrum zastavuje kolotoč nemocí
a návštěv u lékaře. Posiluje odolnost a zvyšuje imunitu. Vhodné i pro alergiky. www.
ludmilka.cz
Trápí Vás strach, děsí Vás budoucnost a
nevíte jak dál? Stačí malá změna a znovu
můžete cítit radost a spokojenost. Báječná terapie pro pocity štěstí, volnosti a radosti. EFT jako elixír života. Objednejte se
k Heleně, email: [email protected]
cz, tel. 739 510 413, nebo zjistěte více na
KUŘÁCI – ODVYKNETE NA 90%! 604 207 771 www.HelenaKratka.cz.
Kurz „ASTROLOGIE NA LOPATĚ“ - naučte ASTROLOGIE - JUDr. JIŘÍ KUBÍK,
se číst v horoskopu, www.natasakralova. kurzy astrologie, výklady od r. 1995,
www.ceskaastrologie.cz,
cz, tel:739393332
tel. + 420 607 646 418
Diagnostika, reiki a masáže skrze ducha,
Léčení a transformace po roku 2012: Reiki,
tel. 776 257 785, [email protected]
Mahátma, Shambala 12D, Wicca, kinezioSemináře léčitelství Indiánským drakem, logie, SRT, čínská medicína, automatická
kurz výkladu mariáš. karet, kyvadla. Diagnos- kresba, malování andělů strážných a ochrantika - astromedicínská zjištění příčiny one- ných obrazů archanděla Michaela, tarot, numocnění, léčebné produkty, karetní výklad, merologie,masáže,nové duchovní vhledy.
výklad snů, psychotronika - zatížená místa Blaženka Mottlová a Merlin-www.tesenisis.
kletbou, zóny. Astromedicínská poradna cz nebo www.léčení2012.cz
a škola Jiří Sehnal, mobil:603524230, Blanka
Numerologie, karty, na dálku i pro cizinSehnalová, Dis mobil:607993418.
ce v AJ,NJ. www.janaprochazkova.cz, T:
Prodám jihočeský statek zrekonstruovaný na 00420 604 306 917 cena dohodou. Nabízím
školicí centrum, kapacita cca 25 osob. Ihned rychlé zpracování, v případě zájmu i výuku
k provozu. Nutno vidět. Tel. 602 152 463
karetného systému Lenormand.
Kurzy na obnovu zraku metodikou B. Tich- www.oazapoznani.cz – Ostrava Duchovní
novského. Více www.cviceninapater.com, přednášky, léčivá pyramida, 604 402 699
tel. 606 792 432
Máte-li chuť aodvahu změnit svůj život,
Po 30L praxi,nám byl „sdělen“ jistý zapo- navštivte mé kurzy pro pocit štěstí a radosti:
men.,“tajný“,unikátní tibet. „energet. pro- Magické EFT aneb Jsem Šťastná a ničeho
ces“,(pro dobro všem),který vyčistí jakoukoli se nebojím, Síla myšlenky aneb konkrétní
situaci k vytouženému přání během 6.dnů!!! návod k vytváření toho, co v životě chci,
Slovo „nemožné“ je civiliz. dogma. Co jest Bohatství versus Chudoba aneb Nebojte
dobré a funguje, se na odiv nedává.Pište:jmé- se peněz! a další.. Více se dozvíte na www.
no,datum,touhy-přání.Tel.:608 943 058
HelenaKratka.cz
Také jste meditovali a zkončili na psychi- Automatická kresba Praha 26.-27.4., kvěatrii? Přijeďte, pomohu a poradím jak dál ten - Liberec a Tábor, Mgr. Hana Šmídová,
k osvícení. Míra Beránek z Dobříše. Mob. tel. 737121258, www.a-kresba.cz
739 701 314
Tělové svíce s atestem - klasické, čakroKurzy, semináře různých pořadatelů: zdra- vé, archandělské, dětské, antistresové aj.
ví  sebepoznání  terapie  výcviky  Ruční výroba, prodej + kurzy. Mgr. Hana
meditace  kreativita a další zaměření. Vše Šmídová. www.a-svice.cz
v přehledném katalogu www.letacek.cz
Léčitelka těla i duše www.monikamandova.
Semináře a poradenství na téma: Jak využít wbs.cz
barvy ke svému zdraví www.barevnestranky.cz
Už máš dost hledání? Cítíš, že potřebuješ
Masérská škola Carpe Diem v Plzni pořádá pomoct? Možná jsi připraven nechat se vést
kurzy a semináře. Rekvalifikace MŠMT a dal- duchovním učitelem. Adi Da Samraj - unikátní
ší i pro širokou veřejnost. Koterovská 29, Mistr 21.století – je tu pro všechny a přitom
Plzeň 326 00. Kontakt: 602 430 332, e-mail: není pro každého. www.adidam.cz, [email protected], www.carpediem.cz
dam.eu, půjčím ráda knihy a DVD (s českými
Poradna pro rozvoj osobnosti v K.Varech. titulky) [email protected]
Více na www.sorghum-sirius.cz
ODSTRANĚNÍ PROBLÉMŮ v oblasti
Pomáhám s odstraněním problémů a zlepšením jakýchkoli vztahů pomocí metody
RUŠ. Radka Šibravová, Praha, 603 457 251,
www.rushka.cz.
životě. Volejte Helenu, tel. 739 510 413, více
info na www.HelenaKratka.cz
„Cesta“ podle Brandon Bays, Růžena
­Hanusová – terapeut, Nevřeň 126, Plzeň
– sever, tel: +420 777 623 117, www.
fengsuipartner.cz
PORADNA V DLOUHÉ ULICI – diagnostika
NLS,biorezonanční,frekvenční,kapky krve…
Titanium,Quantum,laserová sprcha,bylinky,
Zappery,BG3,MMS/CDS/CDH,odparazitování
[email protected], www.mici.cz mobil
737 054 057, Bechyně, Praha Kreslení pravou mozkovou hemisférou.
Objevte v sobě skryté schopnosti. Za 2 dny
nakreslíte portrét svůj nebo oblíbené osoby.
Info na www.atelier-kresleni.cz
Seminář Průvodce 12 kategorií - Léčebné
kódy - rodinné léčení, Reconnection, EFT, výklad karet, Cesta k Duši, kurzy online a další.
Zveme na holotropní dýchání v T: 9-10.5,
www.studio-dekujiti.cz, 608 299878 (sms)
6-7.6, 11-12.7. 2014. info: 606772732
KURZ AUTOMATICKÉ KRESBY s certifiLÉČITELKA www.poradenstviprozdravi.eu
kátem 27.4. od 10,00 do 17,00 hod. pod
Léčím:cukrovku, kronovu nemoc, impovedením terapeutky Moniky Chomové, BCST.
tenci, psychické problémy.Karmické čišění,
Platba předem – 900 Kč, platba na místě
čištění prostorů od negativních energií,
1200Kč. Kontakt 777 258 337
Komunikace s bytostmi světla, Spojení
a napojení na zemřelou osobu,Výklad karet, Astrologická škola a poradna-KAVALLE
Zdeňka Kavalová-Maixnerová - Praha 5.
Zasvěcení Shamballa. tel.736646859
Zahájen zápis pro studijní rok 2014/2015,
Kraniosakrální terapie, celostní přístup,
www.kavalle.cz, tel.607 871 734
využití autoregulačních mechanismů jedince,
terapie bolestí pohybového aparátu i poúra- KRANIOSAKRÁLNÍ BIODYNAMICKÁ TERAzových, nebo osobních traumat. Fyzioterape- PIE s diplomovanou terapeutkou Monikou
utka Věra Vallová,Praha 4 u metra Pankrác, Chomovou. České Budějovice, Radniční 1, www.kraniosakralni-terapie.cz, Tel.
777 573 889, www.rehab-vera.ic.cz
777 258 337
Shamballa 1024 - prosvětlete své bytí,
buďte stále v pohodě. Díky síle myšlenky Rodinné konstelace, Intuitivní terapie srdse Vám po Shamballe budou dít zázraky. cem, Terapie hlubokým dotekem, Šamanské
Zasvěcuji osobně i na dálku. Naučím Vás se léčení, Arteterapie - Petra Yamuna Částková
Shamballou pracovat a využívat ji v běžném - www.psychoterapeutka.eu, 724979756
ZDRAVÍ, VZTAHŮ, KOMUNIKACE, UČENÍ,
FINANCÍ, KONDICE metodou ONT. Více na
www.cas-uzdraveni.cz, kineziologie.ltm@
seznam.cz.
Regenerační pobyty, potřeby pro maséry S e m i n á ř „ P s y c h o l o g i e p e n ě z “ –
a studenty TCM. www.salon-viva.net
www.jnesnidalova.cz
-9-
DNY s MAKROBIOTIKOU
v rámci festivalu MILUJ SVŮJ ŽIVOT v Plzni
4. – 6.7.2014
Areál SOU elektrotechnické, Vejprnická 56
Pátek 4.7.2014
10.00 – 10.45 Zdravá strava pro aktivní lidi Oto Reiss
11.00 – 11.45 Praktické vybavení kuchyně a svačiny pro
děti i dospělé Petra Reissová
12.00 – 13.45 Makrobiotická specifika a jejich vliv na
zdraví Václav Mervart
15.00 – 15.45 Makrobiotika a emoční jedení
Seymour Koblin (USA)
16.00 – 17.45 Síla zdravých potravin
Peter Planieta (Slovensko)
Sobota 5.7.2014
11.00 – 12.45 Diagnostika zdraví podle pěti elementů
Peter Planieta (Slovensko)
13.00 – 14.45 Makrobiotika pro chlapy Mgr. Jan Jícha
15.00 – 16.45 Jak získat mimořádné zdraví Bob Carr (USA)
NOVINKY!
OCHUTNÁVKY domácího chleba, tempehu!
Makrobiotické občerstvení po celé tři dny zajišťuje Paní Dýně.
Celý program najdete na www.ezotera.cz/ano,
info 608 377 573, [email protected]
Jak nám vyrábějí nemoci,
abychom se stali jejich zákazníky
dokončení ze str. 1
a zdravotnické společnosti investují miliardy do jejich vyškolování.
Proč? Technologie jde tak rychle kupředu, že cokoli se lékaři naučí
ve škole, je po 2-3 letech nepoužitelné. A proškolení lékaři se potom
stávají šiřiteli jejich technologií. Lékaři se učí tak slepě věřit technologiím, že se často vzdávají zdravého rozumu.
Zdravotnický průmysl velmi rychle pochopil, jakým „požehnáním“ je pro něj potravinářský průmysl, který jim doslova „sype“
zákazníky a rozhodl se toho patřičně využít. Změnil se tak postupně
na průmysl nemocenský.
A tento průmysl uzavřel s tím potravinářským nepsanou, tichou
dohodu: „My budeme mlčet o vašich praktikách a vy nám budete dál
dodávat zákazníky.“
Proč však tento průmysl nazývám nemocenský?
Víte, jaký by to byl skvělý byznys, kdybych vám dokázal při léčbě
nějaké nemoci vyrobit jiný zdravotní problém? Kam přijdete s tímto
novým problémem? Kdo by na tom vydělal? A kdyby při jeho řešení
vzniknul ještě jiný zdravotní problém?
Už jste slyšeli o vedlejších účincích léků? A víte, že existují léky
na léčení vedlejších účinků léků? To, že lékaři neléčí nemoc, ale
pouze její důsledky, začíná být stále více známé, avšak co pro mne
bylo dalším šokem byl objev toho, že léky jsou vyvíjeny tak, aby nám
vyrobily další zdravotní problémy díky vedlejším účinkům. Lékaři se
tak nevědomky podílejí na výrobě nemocí a udržování pacientů jako
zákazníků průmyslu, kterému slouží...
Pokud použijete vědecký přístup ke zkoumání zdravotních problémů, zjistíte, že se nejedná o biologický problém, ani o vědecký
problém, ale že se jedná o ekonomický problém. Za naším hrozným
stravováním a našimi zdravotními problémy stojí ekonomické zájmy
určité skupiny lidí.
Kdo jsou ty firmy, které si s námi takto pohrávají?
Co se děje v našem těle při konzumaci průmyslově upravených potravin?
Kam až jsou výrobci potravin ochotni zajít, aby vydělali?
Je opravdu možné vytvořit drogovou závislost na potravinách?
Proč nás moderní medicína žádá, abychom akceptovali bolest hlavy,
bolest těla, únavu, artrózu a tisíce jiných onemocnění, jako příznaky
toho, že stárneme?
Jsou nevyléčitelné nemoci opravdu nevyléčitelné?
Jsou léky opravdu léky?
Odpovědi se dozvíte na mé přednášce.
Tomáš Kašpar
autor knižního bestselleru Nespěchejte do rakve
Autor článku bude přednášet na toto téma na výstavě Ezotera
v Praze v neděli 18.5.2014 v Učebně A od 12.00 hod a na festivalu
Miluj svůj život v Plzni v neděli 6.7.2014 v Učebně A od 11.00 hod.
Zarey na festivalu Miluj svůj život v Plzni
„Obloha, kde žijeme, není místo ke ztracení křídel.
Tak proč přestáváš tancovat poutníku?
Proč přestávat tancovat?...“
Na festivalu Miluj svůj život
v Plzni přivítáme Zareye
z Arménie, který zde každý
den povede programy pod
názvem Víření v přítomnosti.
Karmické úniky?
- Z klimatizace do vichřice
dokončení ze str. 1
Lékař, léčitel či staronová léčebná metoda, kterých je dnes jako
hub po dešti, mnohé vyléčí. Pokud ale nemoc nesplnila svůj úkol, pak
nastávají dvojí karmické možnosti: vyskytují se stále nové nemoci,
například AIDS, anebo jdeme příště do podmínek jiných částí světa,
kde se naše karma může odžít. A různí psycho-servisáci? Mnohdy se
léčitel či poradce snaží klientovi vsugerovat uzdravení či vyřešení, ba
někdy už předem interpretuje jeho problém podle svého schématu tak,
aby mu mohl bravurně předvést řešení a propustit ho do života s iluzí,
že je „vyřešený“, „odblokovaný“ a podobně, přičemž klient často ani
neví, od čeho odblokovaný. Je to jen umělé dělání zdraví. Lékař obyčejně není schopen uznat, pokud někdy neumí pomoci. Obzvláště by to
měl umět připustit léčitel nebo poradce. Paušální povrchní pomodlení se
o boží pomoc je často jen profesní alibistické klišé, kterým si vše chce
povrchně pojistit. Ale co když pacientovi má být naopak ponechána,
i přes naši snahu, možnost, aby se vyléčil sám svým vlastním tempem?
I v Písmu je poukaz, že roste-li současně s pšenicí na poli plevel, nemáme ho ihned vytrhávat, protože bychom ho mohli vytrhnout i s pšenicí.
Je lepší počkat, až pšenice uzraje. Často psychoopravář zastoupí nerozhodnému člověku cestu a s dealerskou svůdností ho naláká do své
psychošamanské výrobny zdraví a štěstí. Tak jako oficiální medicína,
i oni často trpí nevyléčitelnou chorobou: paranoiou pýchy. A to i s těmi
příznaky, že to o sobě nepřipustí, a tudíž se neléčí.
Je dobré si objektivně uvědomit podmínky našeho nynějšího života: většina lidí umírá přirozenou smrtí, průměrný věk se rapidně
zvyšuje (například v ČR za posledních 22 let o neuvěřitelných sedm
let), většina nemocí je léčitelných, existuje tolik metod na zmírnění
bolesti, jako nikdy dřív… Za existenční starosti dnes podrážděně
a rouhavě označujeme nespokojení našich nereálných představ, zvýšení
DPH, dražší benzín nebo odsunutou valorizaci důchodů… Dříve lidé
umírali v podstatě na to, že se udřeli, na epidemie, na nedostatek péče
nebo na podvýživu. Vypiplali jsme své životní podmínky do úrovně,
která v dějinách lidstva dosud nebyla. Ale nudíme se a chřadneme
duševně i duchovně. Z nudy vymýšlíme stále bohapustější, vulgárnější
a stupidnější zábavy, zvyky, koníčky. Tato spirála zbytečností, jakási
babylonská věž, se nám stala samozřejmostí.
Už ani nepozorujeme, jak jsme se nechali zavalit fiktivními, vsugerovanými potřebami, davovým soutěžením v množství a kvalitě zevních
předmětů, a jak se honíme za marnostmi, které se jednou mohou obrátit
proti nám, pokud na nich svými postoji lpíme. Takto, pouhou karmickou
logikou, se dá dojít k samostatnému poznání nutnosti větší skromnosti,
šetrnosti, nelpění na nečistých zábavách, nenavykání si na zbytečnosti
(nadbytečnosti) atd. Samozřejmě že odpočinek, rekreace či emočně čistá
zábava jsou opodstatněné, ale ne jako přílišný a nadbytečně luxusní
samoúčel. Spíš záleží na celkovém životním postoji, než na detailech
konkrétního trávení času. Mnohdy je krásným úspěchem, když člověk
ve stáří, pokud ví o reinkarnaci nebo alespoň o posmrtné boží pravdě,
nabude odvahu si uvědomit a přijmout budoucí tíži osudu, nebát se a mít
naději a víru, že s pomocí boží lásky vším projde ke svému zaslouženému uvolnění, prozření, radosti a stane se lepším člověkem pro svět.
Karel Funk
Autor článku bude účinkovat na festivalu Miluj svůj život v Plzni
ve dvou programech a povede zde také pracovní dílnu
D;?%EFA
G
AC
23$!456752$8
96%:%;<=
67#>$63$4
?@[email protected]$6
A6$B!97$6!<$>6
+)*,-./010
Nenechte si ujít tento jedinečný zážitek!
- 10 -
MANDALY
A KŘIŠŤÁLOVÉ MÍSY
Relaxační a výukový seminář
11. - 18. 7. 2014 u Domažlic.
Lektorky Jiřina Lockerová ak. mal.
a Mgr. Hana Marešová.
LETNÍ ŠKOLA AIKIDO
A TIBETSKÉ MÍSY
Výuka japonského bojového umění a večerní práce s tib. mísami.
Divišov 12. – 18. 7. 2014
Mgr. Jan Mareš 4. dan Aikido
www.zivotni-vibrace.cz
[email protected]
!"#$%&'
() ))**)
JAKÉ MÁTE SCHOPNOSTI?
Vaše schopnosti určují
kvalitu Vašeho života
6Ζ%ΖĚ6.‹='5$9Θ
Agentura SAMSARA
pořádá ve spolupráci s
Pranic Healing Netherlands and Belgium
(;75$.7=(6Ζ%ΖĚ6.‹Î$*<
ZÁKLADY
PRÁNICKÉHO LÉČENÍ
(GRSOQÝNVWUDY\
VYPLŇTE SI TEST
na stránkách:
www.dianetika.cz
kontakt: 606 705 395
(Basic Pranic Healing)
podle pravé výuky
Mistra Choa Kok Sui
2-denní seminář: 31. 5. - 1. 6. 2014
Barevný svět, Praha 2, Cena: 2.700,Bližší informace a registrace na:
www.samsara.cz
Tel.: 605 875 020
2FKUDQDSěHGQ£GRURY¿PRQHPRFQÝQ¯PVQLŀXMHYHGOHMģ¯
¼ÏLQN\FKHPRWHUDSLHR]DěRY£Q¯DGDOģ¯FKDJUHVLYQ¯FKO«ÏLY
9\VRN«DQWLR[LGDÏQ¯YODVWQRVWL]DMLVW¯VSU£YQ«IXQJRY£Q¯
LPXQLWQ¯KRV\VW«PX
6Q¯ŀ¯]O¿FKROHVWHUROSRVN\WQHVLOQRXRFKUDQXVUGFLDPR]NX
œÏLQQ¿QDNRŀQ¯SUREO«P\DNQ«DRPOD]HQ¯SOHWL
6SU£YQ«WU£YHQ¯RGVWUDQÝQ¯]£FS\DVWěHYQ¯FKLQIHNF¯GHWR[LNDFH
2EMHGQ£YN\DGRWD]\
(PDLOREMHGQDYN\#FKDJDQHODF]
7HO
Jste homosexuál/ka?
Chcete se toho zbavit?
Volejte na tel:
603 331 950
ZZZFKDJDQHODF]
&KDJDQHODVUR
/DQQRYD3UDKD
EVA
ZIMMELOVÁ
přírodní produkty
x90-1.indd 1
24.03.14 16:30
- Tai-ji jako metoda fyzioterapie
- čínská medicína: výživové poradenství
- moxování, akupresura
- individuální treninky pro
obnovení správné funkce
posturálního svalového
aparátu
www.bioobchod.cz
• biopotraviny
• doplňky stravy
• superpotraviny
• čaje a byliny
• přírodní kosmetika
• ekodrogerie
• ekologické produkty
Při nákupu v našem
e-shopu nad 1490 Kč
poštovné zdarma, při
osobním vyzvednutí
5% sleva
tel.: 773 900 351
Jsme specialisté
na biopotraviny
a biokosmetiku
s tradicí od roku
JSME S VÁMI
UŽ
LET
20
2001
Měsíčník REGENERACE
Nakupujte online na www.bioobchod.cz nebo navštivte naše prodejny:
• PRAHA 2 Bělehradská 71
• PRAHA 4 metro C - Háje
• PRAHA 1 Jungmannova 25/13
Přirozená cesta ke zdraví a poznání
HRADEC KRÁLOVÉ / TRUTNOV/
NÁCHOD / DVŮR KRÁLOVÉ /
JAROMĚŘ
(Přírodní kosmetika.cz)

Medunka
_brezen2014_ver2.indd 1
ALTERNATIVNÍ CESTY KE ZDRAVÍ
Meduňka poradí, Medu
ňk
Meduňka potěší, na těle a pohladí,
i na duši.
Veškeré informace
10.3.2014
o prodeji časopisu
Meduňka, knih
Knihovničky Meduňky
či Luštění s Meduňkou:
Meduňka, Prokopova 15,
130 00 Praha 3
[email protected],
[email protected]
tel.: 9–13 h: 222 722 339,
777 804 025
Jiří Janča z Josef Jonáš z Werner Bartens z Brandon Bays z Biolenka z Jan
a Tomáš Boňkovi z Jitka Vodňanská z Vladimír Renčín z Pavlína Brzáková
z Patricie Anzari z Milan Calábek z Václav Cílek z Laura Day z Jaroslav
Dušek z Květa Fialová z David Frej z Valdemar Grešík z Alex Grey z Vlastimil Hela z Marian Jelínek z Holger Kalweit z Jack Kornfield z Zdeněk
Krušina z Clemens Kuby z Jiří Kuchař z Taťjana Kuchařová z Benjamin
13:05:52
Kuras z Michaela Merten z Stanislav Motl z Jarmila Podhorná z Marie
Příhodová z Petr Sedláček z Feng-yün Song z
Martin Stejskal z Wolf-Dieter Storl z Richard
Stříbný z Milan Špůrek z Boris Tichanovský z
Pavel Turnovský z Věra Várady z Tim Wallace-Murphy z Eckhard Weber
Ondřej Smeykal
Zpívající
www.mojemedunka.cz
- 11 -
ÚNOR 2014
Ročník XXII – Cena 35 Kč / 1,74 EUR –
SVOBODNÉ EMOCE  KLÍČ K UZDRAVENÍ
Předplatné 28,50 Kč / 1,43 EUR
PŘ I R OZ ENÁ CE STA KE
ZDRAVÍ A POZNÁNÍ
Přírodní léčba
myomů a cyst
REGENERACI si můžete zakoupit každý
měsíc na stánku nebo předplatit. Informace
naleznete na našich webových stránkách
www.regenerace.cz.
Rada a pomoc denně na dosah!
Jak zvládat
životní role
Da im
ušunieta
didgeridoo
Chrám Ticha
Centrum sebepoznání na Šumavě nabízí
prostory pro kurzy a semináře.
Možnost ubytování (50 lůžek),
stravování, bazén, biosauna.
www.chram-ticha.cz
tel.: 732 953 075
RAKYTNÍK ØEŠETLÁKOVÝ
– unikátní rostlina posilující imunitní systém
– zlepšuje fyzický a psychický stav organismu
– má regenerační, protirakovinné a
protisklerotické účinky
– jedinečný obsah vitamínů a dalších
biologicky aktivních látek
tní n
st an
•in y
v
á
•šĢ py
ru
•si my
e
ž
•d je
e
•ol
ápo
je
Výrobce:
Košek Miloslav
Ohrazenice 85
Turnov, 511 01
www.ekoplanet.cz
mobil: 602 472 824
40. mezinárodní festival
ezoterických a duchovních směrů
Výrobky TENVIT ® žádejte v lékárnách, prodejnách léčivých rostlin a prodejnách zdravé výživy.
NEER A®
PŘÍRODNÍ DETOXIK AČNÍ
A REVITALIZ AČNÍ KÚR A
Očistit se,
posílit
a
zhubnout!
Očista bez hladovění
Areál SOU elektrotechnické,
Vejprnická 56
VYSTAVOVATELÉ POZOR!
První cena na výstavní plochu
do 25.4. 2014
www.davidsamek.cz
"ÞHEMĕ
DETOXIKAÙNÃĕ
KÐRYĕ
NEERA®
NAHRAZUJEMEĕ PEVNOUĕ STRAVUĕ ÙISTÓMĕ
PîÃRODNÃMĕVÓöIVNÓMĕN·POJEMĕZEĕSTROMOV¿HOĕ
SIRUPUĕ vyrobeného
vyrobeného ve Švýcarsku
Švýcarskuĕĕ Z ÙIST¿HOĕ
KANADSK¿HOĕ JAVOROV¿HOĕ SIRUPUĕ STUPNÞĕ
#ĕ A NÞKOLIKAĕ DRUHôĕ PALMOVÓCHĕ SIRUPôĕ
Z *IHOVÓCHODNÃĕ !SIEĕ ÙERSTV¿ĕ CITRONOV¿ĕ
sò·VYĕ VODYĕ A KAYENSK¿HOĕ PEPîEĕ Tento
XnZYT
]^SW_V_TO
Z\YÎS_TtMt
Z\YMO]
XKORY
^ÉVK
_]ZYUYT_TO
ZYMS^
RVKN_
K NYNn`n
^ÉV_
energiiĕ BEZĕ TOHOĕ ABYĕ ZATÞöOVALĕ TR·VICÃĕ TRAKTĕ
energii
PîISPÃV·ĕK OBNOVENÃĕBIOCHEMICK¿ĕA MINER·LNÃĕ
ROVNOV·HYĕ V TK·NÃCHĕ A BUêK·CHĕ A URYCHLUJEĕ
JEJICHĕREGENERACI
Info: 608 377 573, [email protected]
www.ezotera.cz/ano
zdravýden
®
f€f
Mladý
ječmen
pØírody
pro zdraví
Pročištění těla přináší
www.neera-detox.cz
4.-6.7.2014 PLZEŇ
Roční výcvik
Rodinných konstelací
vede
David Samek
WXYRY
ZYdS^S`XtMR
`Ý]VONU¸ĕ 0Oĕ SKONÙENÃĕ
DETOXIKAÙNÃHOĕ PROGRAMUĕ LID¿ĕ ZJIsòUJÃĕ öEĕ
DÃKYĕ ODPLAVENÃĕ ODPADNÃCHĕ L·TEKĕ A NAVR·CENÃĕ
PîIROZEN¿ĕ ROVNOV·HYĕ SEĕ ZVÓsILAĕ JEJICHĕ VÓDRöĕ
A VITALITAĕ ZLEPsILOĕ SEĕ TR·VENÃĕ SP·NEKĕ KREVNÃĕ
OBÞHĕODOLNOSTĕVôÙIĕCHOROB·MĕMAJÃĕÙISTsÃĕPLEòĕ
A JASNÞJsÃĕOÙIĕPEVNÞJsÃĕVLASYĕA NEHTYĕA PôSOBÃĕNAĕ
SV¿ĕOKOLÃĕsòASTNÞJsÃMĕPOZITIVNÞJsÃMĕDOJMEM
za skvèlé
ceny!
Mladá pšenice
Nopal, Chlorella
Alfalfa, Stevia
Křemelina
www.zdravyden.cz
ANO100x120.pdf 1 24.3.2014 15:19:06
mobil: 739 454 045 nebo 724 356 320
tel: 730 143 541
mail: [email protected]
17.-18.5.2014
Praha
DNY s MAKROBIOTIKOU !
HALA TJ Pankrác, Lomnického 1
QSHQIXVE'4VE÷WOªLSTSZWX¢R®
>TIWXVªLSTVSKVEQYZ]F®V¢QI
C
Sobota 18.5.2014
Ā1EOVSFMSXMOEE^VEO
7I]QSYV/SFPMR97%
Ā(S-RGZMÆIR®TVS^HVEZ®.SWIJ:SFSVR®O
Ā1EOVSFMSXMOENEOSSHTSZÌÈ
RERINTSHWXEXRÌNì®SX¢^O]1KV.ER.®GLE
M
Y
CM
TIBETSKÁ MEDICÍNA EPAM B. TICHANOVSKÉHO V PRAZE
Diagnostika na pĘístroji Diacom
MY
CY
CMY
ZjištÖní celkového zdravotního stavu ÈlovÖka ƛ
šetrné hloubkové vyšetĔení celého organismu
zaznamenávající již nepatrné zmÖny ƛ harmonizace
a podpora Èinnosti orgánĪ.
2IHÌPI
Ā>HVEZ¢WXVEZETVSEOXMZR®PMHM3XS6IMWW
Ā6]GLPªWZEÆMR]TVSHÌXMMHSWTÌPª
HSìOSP]MHSTV¢GI4IXVE6IMWWSZ¢
Āç¢HIRIVKM®TSXVEZMR:®X+VIKSV
K
FrekvenÌní terapie
Cílené hubení zjištÖných patogenních
mikroorganismĪ – virĪ, bakterií, parazitĪ, plísní.
Objednávky na tel.: +420 608 728 669, 251 510 201
NámÚstí Kinských 3, Praha 5
www.epam.eu
:WXYTRªRETèIHR¢ìO]GIPSHIRR®/Æ
1%/63&-38-'/Š3&Å)678:)2Ž^ENMìXÌRSTSSFEHR]
:¾WXEZESXIZèIRE17.5. (so) 10.00 - 19.00 hod. 18.5. (ne) 10.00 – 18.00 hod.
4VSKVEQGIPªEOGIRENHIXIRE[[[I^SXIVEG^ERSMRJSERS$I^SXIVEG^
- 12 -
Download

Ezotera - Miluj svůj život