Náplň kurzu:
-
teória a základné pojmy
diagnostika a využitie anjelskej
regresnej terapie
vznik a priebeh nemocí či ťažkostí
s pôvodom v minulosti
praktické ukážky anjelskej
regresnej terapie
sebaskúsenostný nácvik praxe
anjelskej regresnej terapie
Anjelský kurz so zasvätením do tajomstva
anjelskej reinkarnačnej terapie, do vašich
minulých životov sprevádzaných
anjelskými, svetelnými vibráciami a pod
ochranou láskavých, milujúcich,
chápajúcich, všetko prijímajúcich a
liečivou mocou obdarených bytostí...
Seminár s dôležitými informáciami o
všetkom, čo by mohlo karmicky
ovplyvňovať vaše momentálne bytie a
spôsobovať v súčasnosti disharmóniu,
nesúlad, neúspech, partnerské alebo
zdravotné problémy, ťažkosti s poslaním,
kariérou, prácou, potomkami, rodičmi,
hojnosťou, finančným zabezpečením,
spirituálnou orientáciou a smerovaním...
Odpovede na otázky: kto vás naozaj
sprevádzal, stál pri vás, dohliadal na vás?
A kto stojí pri vás dnes?... Preniknutie do
záhad anjelskej ochrany a vyriešenie
ťažkostí, ktoré následne obohatí váš život
o nové dimenzie...
Ochutnávka rôznych spôsobov anjelskej reinkarnačnej terapie – pre laikov i terapeutov
• Prostredníctvom vlastného zážitku sa naučíte, ako anjelsky a úplne bezpečne bádať v tajomnej ríši svojich
minulých životov a inkarnácií, ako využiť poznatky z výskumných anjelských ciest do minulosti a ako ich
prostredníctvom zmeniť svoj život na nádhernú rozprávku bez karmických zaťaženia...
• Jednoduchým a príjemným spôsobom si osvojíte schopnosti vyliečiť všetko, čo vás robí „ne-mocnými“, čiže
bezmocnými voči všetkému blokujúcemu, brzdiacemu, zaťažujúcemu, energeticky vyčerpávajúcemu,
zraňujúcemu...
• Zoznámite sa s anjelmi ako strážnymi bytosťami na anjelsky nenáročnej ceste ku skvalitneniu všetkých oblastí
života cez vyriešenie pradávneho i nie až tak dávneho dedičstva minulosti súvisiaceho s oblasťami podobnými
ako: rodina, priateľstvo, láska, partnerstvo, práca, kariéra, štúdium, fyzické i psychické zdravie, hojnosť a
blahobyt, transformácia tela i duše ...
• Nadviažete kontakt s anjelmi, s anjelom strážnym, dostanete karmické posolstvo a ponaučenie od bytostí
svetla...
Lektor: Judita Peschlová, absolventka 5-ročného psychoterapeutického výcviku, Pražskej psychoterapeutickej fakulty,
držiteľka certifikátov z kurzov rôznych terapeutických smerov a neverbálnych techník, Bachovej kvetovej a anjelskej terapie
(prvá praktikujúca držiteľka certifikátu anjelského terapeuta v Čechách i na Slovensku), systému esencií Araretama, adeptka
viac ako dve desaťročia trvajúceho štúdia Tarotu a podobných médií väčšinou u zahraničných učiteľov a balkánskej šamanky.
Venuje sa praktickej aplikácii anjelskej integrovanej terapie aj Tarotu či iných médií v každodennom živote, prednáša, publikuje,
píše knihy i návody a prekladá v tejto oblasti, viac ako dve desaťročia vedie semináre s Tarotom, Symbolonom, mandalami,
Bachovou kvetovou terapiou a anjelskou terapiou a liečením. Založila pražský Klub Tarotu, Klub dobrodruhov života, Klub
anjelskej terapie a pre ženy (i mužov) v partnerskej kríze Klub zhrzených žien, zorganizovala Prvý európsky anjelský deň v
Prahe...
V ďalšom pokračovaní (pokročilý stupeň):
práca s médiom a práca média
odstraňovanie privtelených duší
postupy práce so svetelnými bytosťami
Termín:
Cena:
Miesto konania:
4.-5.8.2012
90.- eur
Košice
Kontakt:
Regeneračné centrum ENERGY, Štefánikova 20, Košice
mobil: 0918 477 528 (nie sms), telefón: 055 633 2000
e-mail: [email protected], www.ezofit.sk
Download

Anjelská reinkarnačná terapia