Prof.Dr. Semra KAYAARDI
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres
Telefon
Celal Bayar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Müh. Bölümü, Muradiye, Manisa
0 236 2012252, 0 532 6972497
Faks
e-posta
0 236 2412143
[email protected], [email protected]
ÖĞRENİM DURUMU
Derece
Lisans
Üniversite
Fırat Üniversitesi
Bölüm / Program
Veteriner Fakültesi
Yıllar
1980-1996
Doktora
Selçuk Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
1987-1992
ÇALIŞTIĞI KURUMLAR
Kurum Adı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Görev Unvanı
Araştırma Görevlisi
Yıllar
1987-1988
Selçuk Üniversitesi
Araştırma Görevlisi
1988-1992
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi
Celal Bayar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
Yardımcı Doçent
Yardımcı Doçent
1992-1994
1994-2000
Celal Bayar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
Celal Bayar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
Doçent
Profesör
2000-2006
2006-
YÖNETİM GÖREVLERİ VE KURUL ÜYELİKLERİ
Kurum Adı
Celal Bayar Üniversitesi
Saruhanlı Meslek Yüksekokulu
Celal Bayar Üniversitesi, Mühendislik Fak.
Celal Bayar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
İlgi Alanları
Yabancı Dil
1
2
3
4
Görev
Yüksekokul Müdürü
Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu üyeliği
Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
Yıllar
2004-2007
20052011-
Et Bilimi ve Teknolojisi, Gıda Hijyeni ve Sanitasyon, Gıda Ambalajlama
İngilizce (1996, ÜDS: 70),
SON BEŞ YIL YAYINLARI (2010-2014)
CEYDA SÖBELİ, SEMRA KAYAARDI. 2014. Et Kalitesini Belirlemede Yeni Teknikler . GIDA 39 (4) : 251258.
SİBEL KARACA DEMİRCİOĞLU, ERSEL OBUZ, SEMRA KAYAARDI. 2013. Textural, Chemical And Sensory
Properties Of Döners Produced From Beef, Chicken and Ostrich Meat. Kafkas Univ., Vet.Fak.Derg. 19(6):
OKAN ATAY, ÖZDAL GÖKDAL, SEMRA KAYAARDI, VADULLAH EREN. 2011. Fattening perfonmance,
carcass characteristics and meat quality traits in hair goat (Anatolian Black) male kids. J. Of Animal and
Veterinary Advances 10(10): 1350
GOKDAL,O., ATAY,O., ULKER,H., KAYAARDI,S., KANTER,M., DEAVILA,M.D., REEVES,J.J., 2010. The
effects of immunological castration against GnRH with recombinant OL protein (ovalbumin-LHRH-7) on
carcass and meat quality characteristics, histological appearence of testes and pituitary gland in Kıvırcık
male lambs Meat Sci.86, 692-698.
5
6
7
8
9
10
11
12
KAYAARDI,S., ZENGİN,C. 2011. Kırmızı etin besleyici kalitesi ve kanser ile ilişkisi. Akademik Gıda, 9(5),
54-59.
BUDAK BAĞDATLI,A., KAYAARDI,S. 2010. Et ve et ürünlerinde kullanılan paketleme yöntemleri.
Akademik Gıda, 8(2), 24-30.
CEYDA SÖBELİ, SEMRA KAYAARDI.2013. The Effects of Green Tea and Thyme Extract Injection on The
Quality of Chicken Meat. 59th International Congress of Meat Science and Technology S5-72
MÜGE AKKARA, SEMRA KAYAARDI.2013. Effects of Dry Ice Decontamination Technique on
Microbiological Quality of Poultry Carcasses. 59th International Congress of Meat Science and
Technology S6A-21
SİBEL KARACA DEMİRCİOĞLU, SEMRA KAYAARDI.2013. Effects of Dry and Wet Aging on Microbial
Quality of Fresh Beef. 59th International Congress of Meat Science and Technology S6A-27
SEMRA KAYAARDI, CEYDA SÖBELİ, MÜGE AKKARA. 2013. The Effect of Traditional Manisa Mesir
Paste Spices on The Sensoryand Textural Quality of Sucuk. The 2nd International Symposium on
“Traditional Foods from Adriatic to Caucasus” 24-26 October 2013 Struga (Ohrid Lake) / Macedonia
SEMRA KAYAARDI, NURAL KARAGÖZLÜ, SİBEL KARACA DEMİRCİOĞLU. 2010. Probiyotik et starter
kültürlerinin Türk Sucuğunun mikrobiyolojik kalitesine etkisi. 1. Uluslararası ‘Adriyatik’ten
Kafkaslar’a Geleneksel Gıdalar’ Sempozyumu. 15-17 Nisan 2010, Tekirdağ.
SEMRA KAYAARDI, CEYDA ZENGİN. 2010. Manisa ili geleneksel gıdası : Manisa Kebabı ve ürün
özellikleri. 1. Uluslararası ‘Adriyatik’ten Kafkaslar’a Geleneksel Gıdalar’ Sempozyumu. 15-17
Nisan 2010, Tekirdağ.
PROJELERİ, PATENTLERİ (2010-2014)
1
2
3
4
5
Tarih
2011-
Kuruluş
BAP
2010-2012 BAP
2009-2012 BAP
2009-2011 BAP
2009-2011 BAP
2007-2010
6
TÜBİTAK
Konu
Farklı Coğrafi Bölgelerimizde Yetiştirilen Kıl Keçilerinde Bazı Et
Kalite Kriterlerinin Araştırılması
Et endüstrisinde kuru buz tekniğinin kullanım olanaklarının
araştırılması
Yeşilçay ve kekik ekstraktlarının tavuk eti kalitesine etkileri(YL)
Etlik piliç yemlerine farklı oranlarda ilave edilen konjuge linoleik
asitin(CLA) piliç etindeki CLA miktarına ve et kalitesi üzerine etkisi
Kuru ve yaş olgunlaştırma yöntemlerinin taze sığır eti kalitesi
üzerine etkilerinin araştırılması
Türkiyede Yaygın Olarak Kesilen Sığır ve Koyun Irklarının Karkas ve
Et Kalitelerinin Avrupa Birliğinde Uygulanan EUROP Sınıflandırma
Sisteminde Tanımlanması Üzerine Bir Araştırma
Görev
Yönetici
Yönetici
Yönetici
Yönetici
Yönetici
Araştırmacı
DANIŞMANLIĞINI YAPTIĞI TEZLER (2010-2014)
Yüksek Lisans
Mehmet Yıldırım: Etlik piliç yemlerine farklı oranlarda ilave edilen konjuge linoleik asitin (CLA) piliç
1
etindeki CLA miktarına ve et kalitesi üzerine etkisi
2 Ceyda Zengin: Yeşil çay ve kekik ekstraktlarının tavuk eti kalitesine etkisi
3 Müge Akkara.Et endüstrisinde kuru buz tekniğinin kullanım olanaklarının araştırılması
Doktora
Sibel Karaca Demircioğlu: Kuru ve yaş olgunlaştırma yöntemlerinin sığır eti kalitesi üzerine etkilerinin
1
araştırılması
ÖDÜLLER VE BURSLAR
1
2
Kuruluş
Yıllar
TUBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Program Ödülü
Erasmus Öğretim üyesi hareketliliği
2010
2014
SON İKİ YILDA VERDİĞİ DERSLER
Yıl
Dönem
Verildiği Yer
2012-2014
2012-2014
Bahar
Bahar
Celal Bayar Üni. Gıda Müh.
Celal Bayar Üni. Gıda Müh.
2012-2014
2012-2014
Güz
Güz
Celal Bayar Üni. Gıda Müh.
Celal Bayar Üni. Gıda Müh.
2012-2014
2012-2014
Bahar
Güz
2012-2014
Bahar
2012-2014
Güz
2012-2014
Bahar
Ders
Gıda Hijyeni ve Sanitasyonu
Düzey
Gıda Biyokimyası
Et Teknolojisi
Lisans
Lisans
Lisans
Gıda Maddeleri Ambalajlama
Lisans
Celal Bayar Üni. Gıda Müh.
CBU Fen Bilimleri Enstitüsü
Hazır Yemek Teknolojisi
Et ürünleri İşleme Teknikleri
Lisans
CBU Fen Bilimleri Enstitüsü
Gıda Endüstrisinde Sanitasyon
Prensipleri
Et ve Et Ürünleri Üretim
Teknolojileri
Et Kalitesini Belirleme ve
Geliştirmede Yeni Teknikler
CBU Fen Bilimleri Enstitüsü
CBU Fen Bilimleri Enstitüsü
Özgeçmiş son güncelleme tarihi
17.07.2014
Yüksek lisans
Yüksek lisans
Doktora
Doktora
Download

Prof.Dr. Semra KAYAARDI - Celal Bayar Üniversitesi