CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
YÜRÜTÜLEN LİSANSÜSTÜ TEZLER
S.N.
Danışmanı
Öğrenci Adı-Soyadı
Bilim Dalı
Öğrenim Türü
Tez Konusu
Tuba GÖLDELİ
Gıda Bilimleri
Yüksek lisans
Akhisar zeytinlerini yağ çıkarma öncesi farklı
şekillerde bekletmenin ve sürenin zeytinyağı kalitesine
etkisi
Doktora
Kestane kabuğu ve kestane iç zarında bulunan fenolik
bileşiklerin vurgulu elektrik alan yöntemiyle
ekstraksiyonu ve işlem parametrelerinin yanıt yüzey
yöntemiyle optimizasyonu
Gıda Teknolojisi
Doktora
Yöresel ekmek üretiminde kullanılan ekşi hamur
mikrobiyal floralarının belirlenmesi ve bu izolatları
kullanarak elde edilen ekşi hamurlardan üretilen
ekmeklerin kalitesinin belirlenmesi
Ceyda ZENGİN SÖBELİ Gıda Teknolojisi
Doktora
Vurgulu ışık tekniğinin sığır eti kalitesine etkisi
Doktora
Hazırlanmış et karışımlarının kalitesi ve raf ömrü
üzerine yüksek basınç ve marinasyon uygulamalarının
etkisi
Prof.Dr. Akif KUNDAKÇI
1
2
(2.Danışman: Yrd.Doç.Dr. Pelin
GÜNÇ ERGÖNÜL)
Prof.Dr. Ergun KÖSE
3
Prof.Dr. Ergun KÖSE
4
Prof.Dr. Semra KAYAARDI
5
Prof.Dr. Semra KAYAARDI
Zeynep AKSOYLU
Fahtih BAKIRCI
Müge AKKARA
Gıda Teknolojisi
Gıda Teknolojisi
Pelin TALU ÖZKAYA
Gıda Teknolojisi
Yüksek lisans
Farklı coğrafi bölgelerimizde yetiştirilen kıl
keçilerinde et kalite kriterlerinin karşılaştırılması
Prof.Dr. Neriman
BAĞDATLIOĞLU
Burak AĞUŞ
Gıda Bilimleri
Yüksek lisans
Zeytin yaprağı çaylarında antioksidan aktivitenin
belirlenmesinde ultrasound destekli ekstraksiyonun
kullanımı
8
Prof.Dr. Neriman
BAĞDATLIOĞLU
Müzeyyen BERKEL
Gıda Bilimleri
Doktora
Salamuraya işlenen bazı ürünlerde biyo-yararlığın in
vitro yöntemlerle araştırılması
9
Prof.Dr. Neriman
BAĞDATLIOĞLU
Merve ARSLAN
Gıda Bilimleri
Yüksek lisans
10
Doç.Dr. Özlem TOKUŞOĞLU
Ali GÜLER
Gıda Teknolojisi
Doktora
11
Doç.Dr. Özlem TOKUŞOĞLU
Özlem SARBAT
Gıda Bilimleri
Yüksek lisans
Endüstriyel kızartmalık yağ üretimi ve kızartmalık yağ
teknolojisinde adsorban katkı etkisiyle kızartılmış gıda
ürünlerinin yağ absorbsiyonunun indirgenmesi
12
Doç.Dr. Özlem TOKUŞOĞLU
İsmail BÖLÜK
Gıda Bilimleri
Yüksek lisans
Ultrasound teknolojisinin krem peynirlerde
siklopiazonik asit mikotoksini düzeyi ve krem peynir
kalitesi üzerine etkileri
13
Doç.Dr.Ersel OBUZ
Ramazan Harun ONUR
Gıda Teknolojisi
Yüksek lisans
Farklı modifiye atmosfer koşullarında depolanan
organik incirin bazı kalite özelliklerinin araştırılması
6
Prof.Dr. Semra KAYAARDI
7
Diyetimizde yer alan bazı sebzelerdeki fenolik
bileşenlerin vitro sindirim uygulaması ile
biyoyararlıklarının belirlenmesi
Koruk suyunun içecek teknolojisinde kullanımı: Raf
ömrü stabilitesi, kinetik değişimler ve biyoaktif
bileşenlerin belirlenmesi
Alev Yüksel AYDAR
Gıda Teknolojisi
Doktora
Zeytinyağı ekstaksiyonunda ultrasound uygulamasının
yağın verimi ve kalite özellikleri üzerine etkisi
Doç.Dr. Bülent ERGÖNÜL
Rüya COŞAN
Gıda Bilimleri
Yüksek lisans
Farklı dekontaminasyon ve ambalajlama tekniklerinin
tavuk ciğerinin kalite özellikleri üzerine etkisi
Doç.Dr. Bülent ERGÖNÜL
Gizem PINAR
Gıda Bilimleri
Yüksek lisans
Otoyol ve sanayi kuruluşlarına yakın bölgelerde
yetiştirilen zeytinlerde ağır metal içeriğinin
araştırılması
Yüksek lisans
Gıda sanayiinde kullanılan kalite güvence
sistemlerinin tüketicilerin satın alma davranışlarına
etkisinin ve Manisa ilinde faaliyet gösteren firmalarda
bu sistemlerin etkinliğinin araştırılması
14
Doç.Dr.Ersel OBUZ
15
16
17
Doç.Dr. Bülent ERGÖNÜL
18
Doç.Dr. Hasan YILDIZ
19
Yrd.Doç.Dr. Halil TOSUN
20
Doç.Dr. Kemal SEÇKİN (Bursa
Teknik Üniv.)
Yasemin SÜRMELİ
Gıda Bilimleri
Engin GÜVEN
Gıda Teknolojisi
Doktora
Farklı tıbbi aromatik bitki ekstraktlarıyla hazırlanmış
ozmotik çözeltiler ile ön kurutması yapılan
domateslerin hava akımlı ve vakumlu kurutucularda
kurutularak farklı fonksiyonel ve duyusal özelliklerde
yeni ürünler geliştirilmesi
Elif Fatma ÜÇOK
Gıda Bilimleri
Doktora
Bazı çevresel streslere adapte edilen probiyotik
mikroorganizmaların salamura beyaz peynir
üretiminde kullanım olanakları
Zuhal YILMAZ
Gıda Teknolojisi
Yüksek lisans
Antioksidan aktiviteye sahip bazı baharatların taze
kaşar peynirinde kullanımı
Doç.Dr. Kemal SEÇKİN (Bursa
Teknik Üniv.)
21
(2.Danışman: Yrd.Doç.Dr. Halil
TOSUN)
Başak YILMAZ
Gıda Teknolojisi
Yüksek lisans
Peynirlerde RT – PCR yöntemiyle orijin tespiti ve
miktar tayini
22
Yrd. Doç.Dr. Özlem ÇAĞINDI
Aslı YEYİNLİ TALAY
Gıda Bilimleri
Yüksek lisans
Bazı sade ve çeşnili pestil çeşitlerinin mikotoksinler
açısından incelenmesi
23
Yrd.Doç.Dr. Özlem ÇAĞINDI
Okan Fatih
GÜRHAYTA
Gıda Teknolojisi
Yüksek lisans
İzmir ilinde satışa sunulan kurutulmuş patlıcan ve
dolmalık yeşil biberde aflatoksin B1, B2, F1, G2 ve
okratoksin A varlığının araştırılması
24
Yrd.Doç.Dr. Seval DAĞBAĞLI
Yonca KOCABAŞ
Gıda Teknolojisi
Yüksek lisans
Nanopartiküller kullanılarak β – galaktosidaz
enziminin immobilizasyonu
25
Yrd.Doç.Dr. Seval DAĞBAĞLI
Gülcan SÖZEN İBEK
Gıda Teknolojisi
Yüksek lisans
Aflatoksin M1 tayinine yönelik elektrokimyasal
immunosensör geliştirilmesi
26
Doç.Dr. Ünal Rıza YAMAN (Ege
Üniv.)
Gözde
BAYRAKTAROĞLU
URUN
Gıda Teknolojisi
Doktora
Organik patlıcan ve kabağın farklı kurutma şartlarında
karakteristikleri ve raf ömrünün belirlenmesi
27
Prof.Dr. Şebnem TAVMAN (Ege
Üniv.)
Tuncay YILMAZ
Gıda Teknolojisi
Doktora
Bitkisel ürünlerden polisakkarit ekstraksiyonunda
ultrasound kullanımının optimizasyonu
28
Bölüm Başkanlığı
Zehra Merve ÇELENK
Gıda Teknolojisi
Yüksek lisans
Kımız fermentasyonu sırasında bazı gıda kaynaklı
patojenlerin canlılığının incelenmesi
Güncellenme Tarihi: 27.01.2015
Download

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM