KİŞİSEL BİLGİLER
Şeref CINBIRTOĞLU
Adı Soyadı
Ünvan
Ziraat Yüksek Mühendisi
Telefon
452-2562341
e-mail
[email protected]
Doğum Tarihi-Yeri
1971- Almanya
EĞİTİM BİLGİLERİ
DOKTORA
Üniversite Adı
Akademik Birim/
Mezuniyet Yılı
YÜKSEK LİSANS
Üniversite Adı
Akademik Birim/
Mezuniyet Yılı
LİSANS
Üniversite Adı
Akademik Birim/
Mezuniyet Yılı
Yabancı Dil / Derecesi
Almanca
Ordu Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı
2014
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü
1992
YABANCI DİL BİLGİSİ
KPDS
ÜDS
TOEFL
IELTS
GÖREV YERLERİ (Tarih/ Unvan/ Kurum)
20142010- 2014
2008-2010
2003-2008
2002-2003
1997-2002
Mühendis
Müdür Yrd.
Teknik Koordinatör
İlçe Müdürü
Mühendis-Şube Şefi
Mühendis
Memur
Ordu Arıcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
Ordu Arıcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
Mesudiye İlçe Tarım Müdürlüğü
Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Çamoluk İlçe Tarım Müdürlüğü
İçişleri Bakanlığı
KATILDIĞI SEMPOZYUM, KURS VE KONFERANSLAR (Ulusal)
1. İstatistik ve Deneme Tekniği. 2005. Ankara.
2. Gıda Denetçi Kursu. 2009. Ordu.
3. Tarımsal Araştırmalarda Yaygın Olarak Kullanılan Deneme Planlarının SPSS
İstatistik Paket Programı Yardımı İle Değerlendirilmesi. 2010. Ordu
4. AB Temel Konuları, Politikaları ve Mali Yardımları, Proje Döngüsü Yönetimi
(PDY), Proje Tanımlama Dökümanı (PTD) Hazırlama Teknikleri, Hayat Boyu
Öğrenme Programı (LLP) Eğitimleri. 2010. Ordu Üniversitesi.
5. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi. 2010. ISO-SER.
6. Proje Hazırlama Eğitimi. 2011. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA).
7. Arılarda Suni Tohumlama Eğitimi. HAYGEM. 2011. Ordu.
8. Proje Hazırlama Eğitimi. 2011. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA).
9. İstanbul Arıcılık Fuarı.18-19 Şubat 2012 Eyüp. İstanbul.
10. Söz Uçar Yazı Kalır Projesi. 2012. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA).
11. 3.Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, 01-04 Kasım 2012,
Marmaris/Muğla, Türkiye.
12. Güvenli ve Güvenilir Laboratuvar Projesi-ISO-EN17025 Laboratuvar Akreditasyonu.
2013. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA).
13. ISO-EN 17025 Laboratuvar Akreditasyonu İç Denetçi Eğitimi, 19 Eylül 2013, Uzman
Laboratuvar Akreditasyon Danışmanlık Ltd.Şti, Ordu.
14. Ölçüm Belirsizliği Eğitimi, 16-17 Eylül 2013, Uzman Laboratuvar Akreditasyon
Danışmanlık Ltd.Şti, Ordu.
15. Metot Validasyonu Eğitimi, 11-13 Eylül 2013, Uzman Laboratuvar Akreditasyon
Danışmanlık Ltd.Şti, Ordu.
16. ISO-EN 17025 Laboratuvar Akreditasyonu Eğitimi, 9-10 Eylül 2013, Uzman
Laboratuvar Akreditasyon Danışmanlık Ltd.Şti, Ordu.
17. AB Projeleri İletişim ve Görünürlük Eğitimi, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı.
2014. Samsun.
18. Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, 2014 TQM DEMA, Ordu.
KATILDIĞI SEMPOZYUM, KURS VE KONFERANSLAR (Uluslararası)
1. IV. Uluslararası Katılımlı Marmara Arıcılık Kongresi. 2010. Çanakkale.
2. FAO-Beekeeping Workshop, Apiculture in SEC Countries and Artificial in Semination
(Sertifika). 2011. Ordu.
3. III. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi. 01-04 Kasım 2012. Muğla.
4. AB ve Türkiye Arıcılık Sektörü Kıyaslaması LdV Projesi. 2012. İtalya.
5. III. Dünya Arı Günü. 2012. Ordu.
6. Dünya da Arı Ölümleri ve Sebepleri İle Dünya Arıcılığında Güncel Durum
Değerlendirmesi konferansı. 2012. Ordu.
7. Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyetinde Kafkas Arı Irkını Koruma ve Arıcılığı
Geliştirme Projesi. TİKA . (Eğitici). 2012-2013.
8. Apimondia V. Apimedica ve IV. Apiquality Forum. 01–05 Eylül 2014. Erzurum.
9. 4. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı (20.APISLAVIA) Kongresi, 5-9 Kasım 2014.
Fethiye-Muğla.
10. Panel / Ülke Arıcılığını Nerede ve Nasıl Görmek İstiyorsunuz. 4. Uluslararası Muğla
Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, 5-9 Kasım 2014. Fethiye-Muğla.
YAYINLARI
MAKALELER & BİLDİRİLER
1.
Konak, F., Ese, H., Namdar, T., Cınbırtoğlu, Ş., Kuvancı, A., 2007. Mobil Arıcılık
Sistemi. V. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 05-08 Eylül 2007, Van.
2.
Cınbırtoğlu, Ş., Konak, F., Kuvancı, A., 2011. Bal arıları (Apis mellifera L.)’nda
Kışlatma. Arıcılık Araştırma Dergisi.3(6): 14-17.
3.
Deveci, M., Sıralı, R., Cınbırtoğlu, Ş. 2012. Korunga (Onobrychis sp.)
Yetiştiriciliğinin Arıcılık Açısından Önemi, 3. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam
Balı Kongresi, 01-04 Kasım 2012, Muğla.
4.
Sıralı, R., Konak, F., Cınbırtoğlu, Ş. 2013. Ülkemizdeki Arıcılık Desteklemeleri.
Arıcılık Araştırma Dergisi, 5(9): 14-18.
5.
Deveci, M., Cınbırtoğlu, Ş., Konak, F., Sıralı, R., Demirkol, D. 2013. Ordu İli'nde
Bal Arısı (Apis mellifera L.) İçin Önemli Bitkilerin İncelenmesi. Türkiye 10. Tarla
Bitkileri. Kongresi.10-13 Eylül 2013. Konya.
6.
Deveci, M., Cınbırtoğlu, Ş., Konak, F., Sıralı, R., Demirkol, G. 2013. The
Determination of Important Plants for Honey Bees (Apis mellifera L.) in Province of
Ordu. XXXXIII. International Apicultural Congress. Oral Presentation Abstracts &
poster list. page:360. 29 September 4 October 2013, Kyiv, Ukraine.
7.
Cınbırtoğlu, Ş. 2013. Bal Arısı Mucizesi Arı Sütü (Royal Jelly). Çiftçi ve Köy
Dünyası. Türkiye Ziraat Odaları Birliği, 345: 64-65.
8.
Cınbırtoğlu, Ş. 2014. Arım Balım Peteğim. Oray Bir’in Sesi. 9(10): 24-27.
9.
Cınbırtoğlu, Ş. 2014. Erzurum ve Sivas İlleri Bitki Floralarının Arıcılık Açısından
İncelenmesi, Apimondia 5. Apimedica ve 4. Apiquality Forum , 01–05 Eylül 2014,
Erzurum.
Akdeniz, G., Güler, A., Cınbırtoğlu, Ş., Yılmaz, A., Yılmaz, Ö. 2014. Morphometric
Structure of Almond Pollens (Prunus amygdalus L.) with Their Protein and Mineral
Contents, Apimondia 5. Apimedica ve 4. Apiquality Forum, 01–05 Eylül 2014,
Erzurum.
Cınbırtoğlu, Ş., Deveci, M. 2014. Determination of Pollen Collection Activity of
Honey Bee (Apis mellifera L.) During Spring Period and Some Morphological and
Quality Features of Preferred Pollens, Balkan Agriculture Congress, 08-10
September 2014, Edirne.
10.
11.
Akdeniz, G., Konak, F., Cınbırtoğlu, Ş. 2014. Küresel Isınmanın Konya İli Arıcılığı
ve Ballı Bitkiler Açısından Değerlendirilmesi. II. Uluslararası Katılımlı Kuraklık ve
Çölleşme Sempozyumu, Konya Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma
İstasyonu Müdürlüğü 16-18 Eylül 2014 Konya.
13. Cınbırtoğlu, Ş., Deveci, M., Demirkol, G. 2014. Bal Arıları (Apis mellifera L.) İçin
Önemli Olan Nektar ve Polen Kaynakları, 4. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı
(20. APISLAVIA) Kongresi, 5-9 Kasım 2014. Muğla.
14. Cınbırtoğlu, Ş., Deveci, M. 2014. Çiçekli Bitkiler ve Polen Kaynağı Bakımından
Önemi, 4. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı (20. APISLAVIA) Kongresi, 5-9
Kasım 2014. Muğla.
15. Cınbırtoğlu, Ş., Deveci, M., Yılmaz, Ö. 2014. Kara Hurma (Diospyros lotus L.),
Çayırgüzeli (Bellis perennis L.) ve Ceviz (Juglans regia L.) Türlerine Ait Polenlerin
Protein ve Bazı Mineral Madde İçerikleri, 4. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı
(20.APISLAVIA) Kongresi, 5-9 Kasım 2014. Muğla.
16. Akdeniz, G., Kaplan, M., Cınbırtoğlu, Ş., Yılmaz, Ö. 2014. Kayısı (Prunus
armeniaca L.) Polenlerinin Morfometrik Yapısı ile Protein ve Mineral Madde
İçerikleri. 4. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı (20.APISLAVIA) Kongresi,
5-9 Kasım 2014.Muğla.
Kitaplar
Bal Arısı (Apis mellifera L.)’nın İlkbahar Döneminde Polen Toplama Aktivitesi ile
Tercih Edilen Bitki Türlerine Ait Polenlerin Bazı Morfolojik ve Kalite Özelliklerinin
Belirlenmesi (ODÜ BAP). 2014.
12.
PROJELER
1. Ordu-Giresun Kırsal Kalkınma Projesi, Orman-Köy İşleri Genel Müdürlüğü 20022003.
2. Dorseye Sabitlenmiş Kovan Sisteminin Geliştirilerek Gezginci Arıcılık Koşullarına
Uygunluğunun Araştırılması (Proje yürütücüsü). TAGEM. 2005-2006.
3. Ordu İli Mesudiye İlçesi Arıcılığı Destekleme ve Geliştirme Projesi, SRAP Projesi.
2010.
4. Ordu İli'nde Bal Arısı (Apis mellifera L.) İçin Önemli Bitkilerin İncelenmesi. Ordu
Üniversitesi. Araştırmacı 2010.
5. Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyetinde Kafkas Arı Irkını Koruma ve Arıcılığı
Geliştirme Projesi. TİKA. 2012-2015.
6. Bal Arısının (Apis mellifera L.) Bademin Polinasyonuna Etkisinin Araştırılması (Proje
yürütücüsü). TAGEM. 2013-2014.
7. Bal Arısı (Apis mellifera L.)’nın İlkbahar Döneminde Polen Toplama Aktivitesi ile
Tercih Edilen Bitki Türlerine Ait Polenlerin Bazı Morfolojik ve Kalite Özelliklerinin
Belirlenmesi (Y. Lisans) Ordu Üniversitesi BAP. 2013-2014.
8. Arım, Balım, Peteğim Projesi. Proje Koordinasyon Birimi Üyesi-Bilim Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı İPA BROP. 2013.
9. Ülkesel Arıcılık-Batı ve Orta Karadeniz Bal Arısı (Apis mellifera L.) Ekotiplerinin
Islahı . TAGEM. 201410. Türkiye’nin Kentsel Alanlarında Arı Ürünleri Tüketim Bilinci ve Tüketici
Davranışlarının Belirlenmesi (Proje Yürütücüsü). TAGEM 2014-
Download

Şeref CINBIRTOĞLU Ziraat Yüksek Mühendisi