Res.Ass. Zeynep AKSOYLU
EDUCATION
Degree
University
Department / Program
Years
Undergrad
M.S.
Selçuk University
Celal Bayar University
Food Engineering
Food Technology
2004 – 2008
2009 – 2012
Ph.D.
Celal Bayar University
Food Technology
Since 2012
CONTACT INFORMATION
Address
Celal Bayar University, Faculty of Engineering, Dept. of Food Engineering, Muradiye, Manisa
Phone
Fax
0 236 201 2271
e-mail
Web page
[email protected]
POSITIONS & EMPLOYMENT
Affiliation
Yüksel Tezcan Gıda San. Ltd. Şti.
Celal Bayar University
Position
Years
Food Engineer
2009 – 2010
Research Assistant
Since 2010
ADMINISTRATIVE ACTIVITIES & COMMITTEE MEMBERSHIP
Affiliation
Position
Years
THESIS
M.S.
The fortification of biscuits with some botanical ingredients having functional properties
(Advisor: Prof. Dr. Ergun KÖSE)
Ph.D.
Research Interests
Foreign Language
English (2010 December KPDS: 90)
ORIGINAL PUBLICATIONS
Articles Published in Journals Indexed by SCI
1
Articles Published in Other International Refereed Journals
1
Articles Published in National Refereed Journals
Aksoylu, Z., Savlak, N.Y.,Yanğiç, Ç., Çağındı, Ö., Köse, E. 2014. Manisa İl Merkezinde Bireylerin Ekmek
1
Çeşitlerini Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi, Gıda, 39(3), 147-154.
2
Aksoylu, Z., Karakaya, S. 2013. Effect of Food Processing on Flavanols. Akademik Gıda, 11(2), 70-79.
Aksoylu, Z., Çağındı, Ö., Köse, E. 2012. Bisküvinin Fonksiyonel Bileşenlerce Zenginleştirilmesi.
3
Akademik Gıda, 10(3), 70-78.
International Conference Proceedings
Aksoylu, Z., Köse, E., Kayaardı, S. 2013. Yenilebilir Nişasta Filmleri ve Gıda Endüstrisindeki Önemi. 7.
1
Uluslararası Ambalaj Kongre ve Sergisi, 9-11 Mayıs 2013, İzmir.
Yeyinli, N., Aksoylu, Z., Çatal, A., Kasım, S. 2010. Farklı Un Çeşitlerinin Geleneksel Erişte Kalitesi
2
Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. Traditional Foods From Adriatic to Caucasus. 15-17 Nisan 2010,
Tekirdağ.
National Conference Proceedings
Aksoylu, Z., Kasap, D., Özdeveci, Ş., Zortaş, H., Çağındı, Ö. 2013. Gıda İşleme Tekniklerinde Gıda
1
Güvenliği. 4.Gıda Güvenliği Kongresi, 14-15 Mayıs 2013, İstanbul.
Çağındı, Ö., Aksoylu, Z., Kasap, D., Özdeveci, Ş., Zortaş, H. 2013. Geleneksel Gıdalarda Gıda Güvenliği.
2
4.Gıda Güvenliği Kongresi, 14-15 Mayıs 2013, İstanbul.
Aksoylu, Z., Uçak, C., Çağındı, Ö., Köse, E. 2012. Kanatlı Eti Ürünlerinde Kullanılan Hububat Bazlı
3
Kaplama Materyalleri. 2.Et Ürünleri Çalıştayı, 6-7 Aralık 2012, Manisa.
Çağındı, Ö., Özdeveci, Ş., Kasap, D., Aksoylu, Z. 2012. Kanatlı Eti Ürünlerinde Fonksiyonel Bileşenlerin
4
Kullanımı. 2.Et Ürünleri Çalıştayı, 6-7 Aralık 2012, Manisa.
Çağındı, Ö., Aksoylu, Z., Yeyinli, N., Köse, E. 2012. Ege ve Marmara Bölgesi Tarhanalarının Bazı Fiziksel
5
ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi. 3.Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 10-12 Mayıs 2012, Konya.
Books & Chapters in Books
1
Other Publications
1
# of Articles in SCI-Expanded
-
# of Citations in SCI-Expanded
-
PROJECTS
Date
1
Institution
2010-2012 CBÜ BAP
Subject
Bisküvinin Fonksiyonel Özellik Taşıyan Bazı Bitkisel Ürünlerce
Zenginleştirilmesi.
PATENTS
Date
Subject
1
MENTORING ACTIVITIES
Masters Students
1
Doctoral Students
1
Position
Researcher
EDITED JOURNALS
Name of Journal
Years
1
REFEREE ACTIVITIES
International
National
Journal
-
Congress,
Symposium
International
National
-
ORGANIZING ACTIVITIES IN SYMPOSIUM & CONGRESS
Name of Activity
Year
1
MEMBERSHIPS
Association
Years
1
AWARDS AND HONORS
Institution
Years
1
COURSES GIVEN IN THE LAST TWO YEARS
Year
Semester
CV last updated
Place
20 June 2014
Course Name
Level
Download

Res.Ass. Zeynep AKSOYLU - Celal Bayar Üniversitesi