Dr. Aytunga BAĞDATLI
EDUCATION
Degree
Department / Program
M.S.
University
Çanakkale 18 Mart
University
Celal Bayar University
Ph.D.
Celal Bayar University
Undergrad
Years
Food Engineering
2000-2004
Food Engineering
2005-2008
Food Engineering
2008-2013
CONTACT INFORMATION
Address
Celal Bayar University, Faculty of Engineering, Dept. of Food Engineering, Muradiye, Manisa
Phone
Fax
0 236 241 22 66
0 236 241 21 41
e-mail
Web page
[email protected]
POSITIONS & EMPLOYMENT
Affiliation
Position
Years
Celal Bayar University
Research Assistant
2005-2008
Bartın University
Celal Bayar University
Lecturer
Lecturer
2009-2011
2011-2013
Celal Bayar University
Lecturer, Ph.D.
2013-….
ADMINISTRATIVE ACTIVITIES & COMMITTEE MEMBERSHIP
Affiliation
Position
Years
THESIS
M.S.
Farklı Paketleme Yöntemlerinin Taze Etin Kalite Özellikleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Ph.D.
Probiyotik Sucuk Üretiminde Bileşim ve Yapısal Özelliklerin Optimizasyonu
Research Interests
Meat Technology, Food Packaging Technology
Foreign Language
English
ORIGINAL PUBLICATIONS
Articles Published in Journals Indexed by SCI
1
2
3
4
5
6
7
8
Articles Published in Other International Refereed Journals
1
2
3
4
5
6
7
8
Articles Published in National Refereed Journals
BUDAK A., KAYAARDI S. “Et ve Et Ürünlerinde Yağ Oranının Düşürülmesi”, Akademik Gıda, Sayı:
1
25, S: 6-10, 2007.
2
3
4
BUDAK BAĞDATLI A., KAYAARDI S., “Et ve Et Ürünlerinde Kullanılan Paketleme Yöntemleri”,
Akademik Gıda, 8 (2), p. 24-30, 2010.
BUDAK BAĞDATLI A., YILDIZ H., “Gıdalarda Modifiye Atmosfer Paketleme (MAP) ile Kombine
Kullanılan Koruyucu Teknikler”, Hasad Gıda, Yıl 26, Sayı 306, ISSN–1 302–1702, Kasım–Aralık
2010.
BUDAK BAĞDATLI, A. ve KUNDAKÇI, A. “Fermente Et Ürünlerinde Probiyotik Mikroorganizmaların
Kullanımı” C.B.Ü. Fen Bilimleri Dergisi 9.1 (2013) 31-37 ISSN 1305-1385.
5
6
7
8
International Conference Proceedings
BUDAK A., KAYAARDI S. “Salt Reduction in Meat Products Such as Traditional Meatballs”, 5th
International Congress on Food Technology. Proceedings Addendum Thessaloniki., p. 783-786,
1
2007.
2
3
4
KAYAARDI S., BAĞDATLI A., ONUR R.H. , ZENGİN C. “The Antimicrobial and Antioxidant Effect of
Garlic and Onion on Chicken Meatballs”, 8th International Conference of Food Physics,
September 24-27, Bulgaria. P.16, 2008.
BUDAK BAĞDATLI A., KARAGÖZLÜ, N. “Gıda İşletmelerinde Hava Kaynaklı Mikroorganizmalar” II.
Uluslararası VI. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Kuşadası, Aydın, Mayıs, 2011.
5
6
7
8
National Conference Proceedings
BUDAK A., OBUZ E., “Gıdalarda İyonize Radyasyon Uygulamaları”, Türkiye 9. Gıda Kongresi; S:
1
671-674, 24-26 Mayıs Bolu, 2006.
BUDAK A., KAYAARDI S., Et İşleme Teknolojileri. 4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu,
2
14-16 Mayıs, Bergama, 2007.
3
BAĞDATLI A., KAYAARDI S. Sütçülük Atıklarının Değerlendirilmesi. Pamukkale Süt ve Süt Ürünleri
Sempozyumu, p. 14821-23, Kınıklı, Denizli, Mayıs 2009
4
ZENGİN, C., BAĞDATLI, A., KAYAARDI, S. “Tavuk Köftesinde Sarımsağın Antimikrobiyal Ve
Antioksidan Etkisi” 7. Gıda Mühendisliği Kongresi, Kasım, 2011.
5
SÜRMELİ, Y. ve BAĞDATLI, A. “Fonksiyonel Gıdalar ve Fonksiyonel Et Ürünleri” İç Anadolu Bölgesi
1. Tarım ve Gıda Kongresi. 2-4 Ekim 2013-NİĞDE.
6
BAĞDATLI, A., DEMİR, S., KAPLAN, İ. “Keçi eti kalitesi ve iyileştirme çalışmaları” Sözlü bildiri.
Türkiye 11. Gıda Kongresi. 10-12 Ekim 2012-Hatay
ZENGİN, C., BAĞDATLI, A., KAYAARDI, S. “Tavuk Köftesinde Sarımsağın Antimikrobiyal ve
7
Antioksidan Etkisi” II. Et Ürünleri ‘Kanatlı Eti Ürünleri’ Çalıştayı. 6-7 Aralık 2012-Manisa.
BAĞDATLI, A. SÜRMELİ, Y., GÖKSU, A. “Fonksiyonel Et ürünleri Üretim Stratejileri” Poster bildiri.
8
Türkiye 11. Gıda Kongresi. 10-12 Ekim 2012-Hatay.
Books & Chapters in Books
1
2
3
Other Publications
1
2
3
4
5
6
7
8
# of Articles in SCI-Expanded
0
# of Citations in SCI-Expanded
00
PROJECTS
Date
Institution
Subject
Position
1
2006-2008
BAP
2
2011-2013
BAP
Farklı Paketleme Yöntemlerinin Taze Etin Kalite Özellikleri
Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Probiyotik Sucuk Üretiminde Bileşim ve Yapısal Özelliklerin
Optimizasyonu
Researcher
Researcher
3
4
5
PATENTS
Date
Subject
1
2
3
MENTORING ACTIVITIES
Masters Students
1
2
3
4
5
Doctoral Students
1
2
3
4
5
EDITED JOURNALS
Name of Journal
Years
1
2
3
REFEREE ACTIVITIES
Journal
International
National
0
0
Congress,
Symposium
International
National
0
0
ORGANIZING ACTIVITIES IN SYMPOSIUM & CONGRESS
1
Name of Activity
II. Et Ürünleri ‘Kanatlı Eti Ürünleri’ Çalıştayı
Year
2012
2
3
MEMBERSHIPS
Association
Years
1
2
3
AWARDS AND HONORS
Institution
1
2
Years
Çanakkale 18 Mart University
2004
3
COURSES GIVEN IN THE LAST TWO YEARS
Year
Semester
2012-2013
2012-2013
Fall
Spring
2013-2014
Fall
2013-2014
Spring
Spring
2013-2014
CV last updated
Place
Celal Bayar Uni. Food Tech.
Celal Bayar Uni. Food Tech.
Celal Bayar Uni. Food Eng.
Course Name
Level
Undergrad.
Undergrad.
Undergrad.
Celal Bayar Uni. Food Eng..
Et ve Ürünleri Teknolojisi-I
Et ve Ürünleri Teknolojisi-II
Gıda Endüstrisinde Atık ve Yan
Ürünler
Gıda Biyokimyası
Celal Bayar Uni. Food Eng.
Sağlıklı Beslenme
Undergrad.
20.06.2014
Undergrad.
Download

Lec.Dr.Aytunga BAĞDATLI - Celal Bayar Üniversitesi